C.elegans database

C.elegans Database

  

"The final column in this database, headed ""Source BioScience LifeSciences_Location"" will identify the"           
"chromosome number, plate number and well position for each clone in the"            
384-well plates supplied by Source BioScience LifeSciences Ltd.  
          
            
Example: Gene Name F56C11.3
            
            
is found in Source BioScience LifeSciences_Location I-1A09
            
            
"I-1A09 defines chromosome 1 (I-), plate 1, well A9 (A09)"
            


Plate Well Chrom GenePairs Name Fwd Primer Seq Rev Primer Seq Source BioScience LifeSciences_Location
1  A01 I  K10E9.1 CATGGAAGCCCTACGGAATA  TGATGATCTCGTGAAGCTCG  I-1A01
1  A03 I  F56C11.1  TAAAGCAACTGGAAATGGGC  CTTCGAATTCACCGCATTTT  I-1A05
1  A04 I  F56C11.2  AAGCACTCGGCATTTCCTAA  AACGCATACATCCCAAGGAG  I-1A07
1  A05 I  F56C11.3  TTTGGGCTTTAAAAATCAAGACA ATCACATCTCGACACTCGAACTT I-1A09
1  A06 I  F56C11.5  TAAAAATCGGTGGCCTGAAC  ACCCCCTCAATTTATTTCCG  I-1A11
1  A07 I  F56C11.6  TCGTAGACCATCTGCAGCAC  AGGCTTCGCTGTTCACTCAT  I-1A13
1  A08 I  F53G12.1  AAATCGTGTCGACAAACAAAGTT ATGTTAAGAGCGAATCATTTGGA I-1A15
1  A09 I  F53G12.2  CTTCACACCGTTGGACATTG  GGTCTTCCACGTTCTTGAGC  I-1A17
1  A10 I  F53G12.3  ATCATCACCAACGGGTGTTT  GACTCGCGTGTGAATGAGAA  I-1A19
1  A11 I  F53G12.4  TGCGTTTTTCACGTTCAGAG  ACGTGTCACCCATAGCATGA  I-1A21
1  A12 I  F53G12.5  AAGATGAATTTGGAACTCGTTGA TGTGATCTATGCCTCAATGACAC I-1A23
1  B01 I  F53G12.6  TGCTTTGCTCGAAAATGTTG  GAACGGCAGTAGCCTCTCAC  I-1C01
1  B02 I  F53G12.7  GCTTTCGAGGAGAGGGATCT  AAACAATGAAGATGGCTCGG  I-1C03
1  B03 I  F53G12.8  CGTGTATTCAGCTCGACCAA  GAAGCAATGTTGGAGGCATT  I-1C05
1  B04 I  F53G12.9  TGTGAAATATCGACTTTCTTGCC TCATACCTTCCTTCCGGATAAAT I-1C07
1  B05 I  F53G12.10  CCGGAAGGAAGGTATGAACA  TGCGTGTGAAACCCATAAAA  I-1C09
1  B06 I  F53G12.11  AACTCTTGAGGGAATAGACGACC TCACCACAAATAAAACCAATTCC I-1C11
1  B07 I  C53D5.a TACAAACAAGGAAGATTCTCGGA GGAAACAAGGAAAAGAACGAGAT I-1C13
1  B08 I  C53D5.b GGTTTCAACAACTGTCTCCACTC TGTGGAATATTCAAATTTTTGGG I-1C15
1  B10 I  C53D5.d TTGATTAGAGCCAACGGAAGATA TAAAAACGAATAAGCGATTTGGA I-1C19
1  B11 I  C53D5.e TTTGTAAAGCTCTTCCACGAAGT AGTAACCCTACAGCAAATCCACA I-1C21
1  B12 I  C53D5.f TCCCCGTCAACTATGATAGAGAA ATTTGAATTCCGTGGTATACGTG I-1C23
1  C01 I  C53D5.g TTTTGCTGAAAATTTCTGTCCAT CAGAAGCTGATAAGGTTAACGGA I-1E01
1  C03 I  C53D5.i CACAGTTGAACACGTTGATCATT GGAAACAAGGAAAAGAACGAGAT I-1E05
1  C04 I  R119.1 CATGCGCCTTGAATACCTTT  TGTGGAATGCTTTTGCATGT  I-1E07
1  C05 I  R119.2 CAATTTTCAAGTTTTCCTTGCAG TTCTCAATTCTTTCGGTATTCCA I-1E09
1  C06 I  R119.3 CCTCCCTCTCCCCTCTAAATAAT TCGACATAAGAAGCAACATCAGA I-1E11
1  C07 I  R119.4 GATGTACACAAGCACAAGCTGAG ATTATTTAGAGGGGAGAGGGAGG I-1E13
1  C08 I  R119.5 ACAAGGAAAAACACATGACTGCT TTCAAATTTCTTACGGTCTTGGA I-1E15
1  C09 I  R119.6 CGAAAAATGACACCCTTGGT  AATCCGAATCAAATACCCCC  I-1E17
1  C10 I  R119.7 AAAACTGTTGTGGGGACAGC  ACGTCGAGAAGGTCATCGTT  I-1E19
1  C11 I  C07F11.d  CTCCAATTTCAATTTTCAGAACG TTAAAGGAGACCTACATCGTGGA I-1E21
1  C12 I  W04C9.1 AAAACCACCAAACCCAACAA  TGTTCCGAAGATTTTGGAGG  I-1E23
1  D01 I  W04C9.2 CAAAACTCGGAATTAAAGTTGGA TCTAACGAAGGAATACACGAGGA I-1G01
1  D02 I  W04C9.3 TGGTGCTTGTTATCATCAGAATG AAAACCAAATGTATTTGTCCGTG I-1G03
1  D03 I  W04C9.4 GTACTCCTCTCGGGTGAAAGAAT CTGAATTTTTCGATATTTGTCGC I-1G05
1  D04 I  W04C9.5 GAGCTCAGAAATGTTCATCGAGT AATTCTTGAAGCGCTGTAACTTG I-1G07
1  D06 I  F56A6.1 CCAGAGTCTCTCGAACTATGGAA CTTTGAGAGTTGTGCTGAAACCT I-1G11
1  D07 I  F56A6.2 ACAGCATGAACCTTCCGAAC  GTCGTGGATTGCTCCATTTT  I-1G13
1  D08 I  F56A6.3 TCCGAACTTTGATGTTCAAGTCT CTCCTGTAAGACGGCAAGAGATA I-1G15
1  D10 I  T06A4.1 TAGTGTGACTTACCCACGTGATG TATCAACCACATTTGGGAGTAGG I-1G19
1  D11 I  T06A4.2 CGAAAGAAATGAGGTTGATTTTG CAAATTTTTGGTATTTTCCGTGA I-1G21
1  D12 I  T06A4.3 ATTTTCTGGATCGATGGAGGTAT AACCCATCCCAGTCTGAAATTAT I-1G23
1  E01 I  Y73A3A.1  ACCACCAATGATGCCAGATT  GGAAAAGGGCGACACAATAA  I-1I01
1  E02 I  ZC123.1 ACAGCCGGAAGACTCTACGA  TGAAATGACCACGCCAATAA  I-1I03
1  E03 I  ZC123.2 CAGCAATTTTTCGACAAGCA  GTCGCGAACGTCTTATCACA  I-1I05
1  E04 I  ZC123.3 AATCGACTTGGACATCTACGAAA GATGATGTACTAGGTGTGCTCCC I-1I07
1  E05 I  ZC123.4 GATGAACGACAACTCCCGAT  CTGAAACCATGTCAACCGTG  I-1I09
1  E06 I  Y95B8A_79.a AAATGTAGTTGTCCGTGTGGAGT AGTCTTCTCATCAGTCTCATCCG I-1I11
1  E10 I  Y95B8A_84.b GAAATTAAATACGGATGCTGCTG TCTGCAAGAATGTGATCTCTGAA I-1I19
1  E11 I  Y95B8A_84.c CAATTTTCACACAAAAACTGCAA ATAAAATTCGGCCACCAACTTAT I-1I21
1  E12 I  Y95B8A_84.d AAATTGAGCATTTCTAGTTGGCA GCATGAGATTTTTAGACACCTGG I-1I23
1  F02 I  Y95B8A_84.f TCATTGTAAAGTATTGCAAGCGA ATAAAATTCGGCCACCAACTTAT I-1K03
1  F03 I  Y95B8A_84.g GAGCCTGTTGTCATCTGACTTCT TGAAAATTGAGGTTCTAGGGTCA I-1K05
1  F04 I  Y95B8A_84.h TTACAGGGGATTTTCAGGATTTT GGAGAAGAGGGTGAAAAGAGTGT I-1K07
1  F05 I  Y95B8A_84.i CTCTCAATTCTTCTCTGCCTCCT GCCCTTTGATTTTAGCTTTGAAT I-1K09
1  F06 I  Y95B8A_84.j CTACAAACCTCCCTTCTGCCTAT TCGCTCATAAATAGGTGACCAGT I-1K11
1  F07 I  Y95B8A_85.a CGCAAACCTACAAAATGATCTTC AATCATCTTTCTTTTCCAGGAGG I-1K13
1  F09 I  Y95B8A_85.c ACTGATGACGTAAACGCAAATCT TGCCAAATACCTGTGACTTACCT I-1K17
1  F11 I  Y95B8A_85.e TCGAGACGTTAGATTGCTTCTTC AATGTGCCCATTATTTATGTTCG I-1K21
1  G02 I  Y95B8A_85.h TTTAATTGTCCGTGTGGAGTACA AATTAATCTCAAAAATGGAGCCC I-1M03
1  G03 I  Y34D9B.a  AGAGAAAACTCGGCCACTATGTT ACGACGGTAATGATCGAGTAGAA I-1M05
1  G04 I  F54A5.1 TAAAGTTGGCTAAAGGGAAAAGG TGAAAGAATTGAGGTTTTCGTGT I-1M07
1  G05 I  F54A5.2 CAACACGTGATAAATTGCAAAAA TTTTTGGGCATTATTTGCTTAGA I-1M09
1  G08 I  C54G6.2 TTCACTTTCAGGTAATCCTTCCA CCAGAACCCTGTGTTAAACTTTG I-1M15
1  G10 I  C54G6.4 ATGGATAAGAAAGGTGTTGGGTT TGAAAGAATTGAGGTTTTCGTGT I-1M19
1  G11 I  R06A10.1  CTCCGAAACACGAATTTAGTGAC TAGAAATTGGGCAAACTGGTAGA I-1M21
1  G12 I  R06A10.2  TGAATTTTACTGACAGAGCAGCA CGTCGTTTCTCAATTCAATTTTC I-1M23
1  H01 I  R06A10.3  TTACATTTTTGCATTTTCTGGCT TTGCTCCAAACAATTACAGGAGT I-1O01
1  H03 I  ZK993.a ACGATGTTTAACGGAAAACTGAA TGTGTCAATTGAGAATGAGGTTG I-1O05
1  H05 I  ZK993.c ACGATGTTTAACGGAAAACTGAA TCAAAACCACCAAAAAGCTTAAA I-1O09
1  H06 I  K12C11.1  GATTGTGGAGGATATATGGGTGA CAAATAAACTCTTCGTTTTCGGA I-1O11
1  H07 I  K12C11.2  GAGAAACCGAGTATCTCAGTGGA GCGATGCGTTTAATTAAGTTTTG I-1O13
1  H09 I  K12C11.4  CGTATCCCTTTCCTTTTCCTTTA AGCCCTAACCACATCCATATTTT I-1O17
1  H10 I  F37F2.1 GTGCAATACGCATTGTCAGAATA TCATTCTTCGTCACAAAAACCTT I-1O19
1  H11 I  F37F2.2 CAAACAATCGATGAAAAGTTGGT TGTCTGAAAATCTCCAATTTCGT I-1O21
1  H12 I  F37F2.3 GACTGGTGTTTTCATAATCGCTC TTTTGTCATCATATTTCACTGCG I-1O23
2  A01 I  F47G6.1 AACTTTCAAACAGTGCATCCCTA TATCTATAGAGCGCGTTAGCCAC I-1A02
2  A02 I  F47G6.2 AAAGAAATTCTGGAAGTTTTGGC CAGTTTATCAGGGACCAACTCAG I-1A04
2  A03 I  F47G6.3 AGAGGACTCGACTCAACAAAGTG GCTGTCATACTGGATCAATGTCA I-1A06
2  A04 I  F47G6.4 GAGTTTGAGGAGAACGCGAG  AGGCACAAAAACGCCTACAC  I-1A08
2  A05 I  M01D7.1 ACAGCTCGAGGAGGTGTTGT  AGCGTGCGACAAAGAAAGAT  I-1A10
2  A07 I  M01D7.3 TCATCATTATCGCCGATTCA  ATCCAACAGCAGGACAAACC  I-1A14
2  A09 I  M01D7.5 AAATAGTTATTAATTGCCGGCGT TCCAGAAGCTAACCAAAATGGTA I-1A18
2  A10 I  M01D7.6 ATGGGGTGAAAGGATTTAAAGAA TTTAAGTAGAAAATCGCCCTTCC I-1A20
2  A11 I  M01D7.7 GTTTAGGTGGTGGTGTCTCACTC TTCCAGTCTATGATACGAGCGAT I-1A22
2  A12 I  C53H9.2 CAGTTGGAATGACGGTTCCT  CTTTCGAGCGAAATCCTGAC  I-1A24
2  B01 I  F12B6.1 AGAAACCCGATCTCCTCGAT  TTTCCCTGACATCCAGGTTC  I-1C02
2  B02 I  F12B6.2 CATACGACGAAATGAATGCG  ATCTTTGGATGCTCCACGAC  I-1C04
2  B04 I  W03F11.1  CGAGCTATCACCAAAATTCATTC CACTTCTTAACCTCATTTGGTGG I-1C08
2  B05 I  W03F11.2  CCGACCCCTGATTCAAACTA  TCTAGGTCAAAAGCGGAGGA  I-1C10
2  B06 I  W03F11.3  ATTCGAACTCCGTTTTCTTTTCT AATCAATCAAATCGCAATTTTTG I-1C12
2  B07 I  W03F11.4  ACCGCAAGCTTCAAGAGTGT  CTCAGAACTCAGGGCCTTTG  I-1C14
2  B08 I  W03F11.5  TGTGCTTTGTCATGATATTTTGG CCACGTGGAATCTACCACTTTAG I-1C16
2  B09 I  W03F11.6  GTGGCCAAAGAAAATGGAAA  GACGCTGATGTTCGGAATTT  I-1C18
2  B10 I  F23C8.1 CTGCACAAAATGTACCAATACGA GCAAATTAACATTCAAAGTTCGC I-1C20
2  B11 I  F23C8.3 AGAAAATTTGAATGAAAAACGCA TCTTAGTGTGGGCTAATCGGATA I-1C22
2  B12 I  F23C8.4 AAATCCCAAAATTCTTCTGGAAA AAACTCACTGAGAACTTTGAGCG I-1C24
2  C01 I  F23C8.5 CCTGCATCACATAAAACATTGAA CAATCAACGGAAAATCGATTAAA I-1E02
2  C02 I  F23C8.6 AAAATGAAACCGTCAGCAGAATA TTTATGACGTAAAGTCCGCAGAT I-1E04
2  C03 I  F23C8.7 GAACAAATCAAAGATCACTTCGG GCGAGTACGGTAACTGAGAAAAA I-1E06
2  C04 I  F23C8.8 AAACCATACAGTACCCCGTACCT TGCTCCCTCAGAAAAACTTTACA I-1E08
2  C05 I  F23C8.9 ACCAATCGTTATTCATATCACCG AAAAATGGACGAAATGGAAGATT I-1E10
2  C06 I  F23C8.11  TTGGTCTGTATGTGTAGCACCAG ATCAGGAAGAGATCGTGGAATCT I-1E12
2  C07 I  F23C8.12  AGATTCCACGATCTCTTCCTGAT AATCACGCTGGAGATATGATTGT I-1E14
2  C08 I  T16H5.1 AATTCAAATTTTCACGTGGTGAC GTCAAGACCGTCAAATGTTCTTC I-1E16
2  C10 I  C55C2.2 GGTGCAACTCTACATTTAAACCG AACATTTCCAAACTCGAGGTACA I-1E20
2  C12 I  C55C2.4 AGTTATCAGTAGGGTTTCAGGGC AGTTTACATCCATGTTGTTTCCG I-1E24
2  D01 I  C55C2.5 GGATTTCTAGGCCACTTGAGATT AACTCCTCCACTATAGCCTGTCC I-1G02
2  D02 I  K07A3.a AAATACCCGGTAAGCGTCATAAT TCATTTGTGTGGTTCTCACTTTG I-1G04
2  D03 I  K07A3.b TCTCCTCGATTTGTGGAAAATTA GAACCATCTTCGGAATCTACAAA I-1G06
2  D04 I  K07A3.c TGCATATTCCCTATTCCAGAGAA GCAAAATTGAAAATTGAAACTGC I-1G08
2  D06 I  Y23H5A.2  GAGAAGATTTTCTGCGGAATTTT GGTATCCCTCTCTGACGACTTTT I-1G12
2  D07 I  Y23H5A.3  TCTCGGCCTGTTTCTTCAGT  TGGGGCACATTTAAGAGGAG  I-1G14
2  D08 I  Y23H5A.4  ACAGCGAAGCAAGCAATTTT  CGAGACCTCACCTTCAAAGC  I-1G16
2  D09 I  Y23H5A.5  AGTTTTTAAAGTTCTAGGCCCCC AATCAGCTCTATCGATTTTTCCC I-1G18
2  D10 I  Y23H5A.6  ATATCTCAATCACAGACGCCCTA CTTCTCTAATTACACCCTGGCCT I-1G20
2  D11 I  Y23H5A.7  GTCGTTTTACCTCCGTTCCA  CGGTGATTTCTGGCAATTTT  I-1G22
2  D12 I  F40E3.2 ATTTTTGGATTGTTCGCTGC  TTGGATCCGTCCTACTGTCC  I-1G24
2  E01 I  F40E3.3 CTAAACAGTTTCCGTTGATTTGG TACGATCTCGGAAATGAAAAAGA I-1I02
2  E02 I  F40E3.5 TACGGAAGGAAAATTCACGG  ATGGTGGAAACGGTAATGGA  I-1I04
2  E04 I  F32B5.1 CTTTGCGCACAAAATAGGGT  CTTCTCAATTCCGCGAACTC  I-1I08
2  E05 I  F32B5.2 AATTTCAGTTCTTCTCCTACCCG AATCGAGAGCATCGACTACTTTG I-1I10
2  E06 I  F32B5.3 ATATTGCCGCGAGCTTTCTA  TGAGCTCAGCCTTTCTGTGA  I-1I12
2  E07 I  F32B5.4 TTGATCAAAATGTTCTTCTCCGT AAATTTGAAAACGAATCAGCAAA I-1I14
2  E08 I  F32B5.6 ACCAATGAGACCTTGTTCGC  CTGTTACGACTGCTCCGACA  I-1I16
2  E09 I  F32B5.7 CAAATGAGCCATTGAGAGCA  TGACGGCCGCTATTAAATTC  I-1I18
2  E10 I  F32B5.8 GCCTGGTAGTTATTGCATGTCTC AAAATTCAAATTGTCCGGTTTTT I-1I20
2  E11 I  W03D8.1 TGTTCAAGGCAACAAAGTCG  GCAACTTGACGCAAATCTCA  I-1I22
2  E12 I  W03D8.2 CAGCTCACCGACAAGATGAA  CATATCGCGAAATCCCAAGT  I-1I24
2  F01 I  W03D8.3 CAGTTCATACCGATTTCACAACA GATAAAGAAGGAAATGGAATGGG I-1K02
2  F02 I  W03D8.4 TTATGAAGGAAAATCGAAAAGCA GAAACTAAATGCCGGAGAAGATT I-1K04
2  F03 I  W03D8.5 ATCAATTTCACATGAACCGAATC TCATTTCTCCAAAAAGGACTTGA I-1K06
2  F04 I  W03D8.6 CCATGACAGCAGTTGCACTT  TGCGTGCACTATTAGAACGG  I-1K08
2  F06 I  W03D8.8 ATCATTTAGCGCCATTCACC  GCGGATAGGGAAAACTAGGC  I-1K12
2  F07 I  W03D8.9 CTGTGCAACTCACAAATCCG  TTCGAGAAGAGGAACGAGGA  I-1K14
2  F09 I  W10C8.1 TTTTGATAGCACCAAAACCAACT AAATGGCCTAACTTTCTCACTCC I-1K18
2  F11 I  W10C8.3 ACACAGCGTGTTTTCATCTTTTT AAATTCAAACGTTCCCTCTTCTC I-1K22
2  F12 I  W10C8.4 GAAGAGACTCAAAAGTCTGGCAA TTCTTGACGGAACAAAAGAGTTC I-1K24
2  G01 I  W10C8.5 CTCCTCCAACAGATTCCGAG  GCCGTGTTGAAACTCTGTCA  I-1M02
2  G02 I  M01B12.1  TTAAACAGCGAATCATCGACTTT TTTCCGACACTTCCTGAATAAAA I-1M04
2  G03 I  M01B12.2  TGCATCTTTCCATTCCTTCC  ACTATGGAAGCAAAAGCCGA  I-1M06
2  G04 I  M01B12.3  GAATATCACAGCAAACACAACGA TAAAAGTCCCAAAATGGAGGAGT I-1M08
2  G05 I  M01B12.4  TTCTGAAGGCTCTTGAATCTCTG TTCACAATACTTCCCCTTCTCAA I-1M10
2  G06 I  M01B12.5  TATCATCGTGCTCTTCTCCAAAT GATACCGCCATGGATATTGTAAA I-1M12
2  G07 I  C45E1.1 CATGTTGAACGATCTGAAATCAA ACGAGGTAGAAACTACAATGCCA I-1M14
2  G08 I  C45E1.3 TATAAAAAGTTATGGCGGCTCAA TTTGCAGAAAATGAGTCAAAGGT I-1M16
2  G09 I  C45E1.4 TATAAAAAGTTATGGCGGCTCAA TTTGCAGAAAATGAGTCAAAGGT I-1M18
2  G10 I  K09H9.1 ACTCAAGGAGAAGGGAAAAATTG AACCGGTTTTCTCTTTGAAGAAC I-1M20
2  G11 I  K09H9.2 GGCAAGTGGAAATGAGGAAA  CAGCAAAACCTCGGAAAAAC  I-1M22
2  G12 I  K09H9.3 CAAAGAGAACAACGCAACGA  CAAGGGTCTTGAAGGAGTCG  I-1M24
2  H01 I  K09H9.4 GATCAAGACGTGGAAGGGAA  AAAACTCGGCCATTACGTTG  I-1O02
2  H02 I  K09H9.5 CGTAGGAGTGTTGTAGGATGGAC TATCTGCAAACCCCTAACAAAGA I-1O04
2  H03 I  K09H9.6 ATTCCTGATTCTAAATTAGCGGG AGCAAGAAGTCGAACTACCACAG I-1O06
2  H04 I  K09H9.7 GAGAGCAACCACAAGTTTTTGAC TTTCCACAACTCATCAACTCAGA I-1O08
2  H05 I  Y44E3B.1  GAAATGGAATCTAAAACGAAGCA CGAAAAATTTCAGGACTCACTTG I-1O10
2  H06 I  Y44E3B.2  AAATTGCTGAAAAGAGCTGTACG AGTTGGCCTCGGATAGTATTCAT I-1O12
2  H07 I  W01B11.1  TTTTTAAACAAAGATGCCGGTTA CTTTTTGAAATTTCTTTCCCGTT I-1O14
2  H08 I  W01B11.2  GGCCACCCAAGATAAACTGA  TTCCAATTCTTCCATGAGGC  I-1O16
2  H09 I  W01B11.3  GAGGAGTTCGCGCTCATATC  TCTTCTTGATTGCGTTCGTG  I-1O18
2  H10 I  W01B11.5  CTCTTTTTCTTTTCTTTTGCGCT AACGAACAACGACAATCATCTCT I-1O20
2  H11 I  W01B11.6  CTAACGATCGGAATTTGGTCATA TGGAGCACCAAAACTACTGAAAT I-1O22
2  H12 I  Y44E3A.1  TAACCATTTTTGGGAACTTTTCA CAGCTTGCATTCATTCTTTTTCT I-1O24
3  A02 I  Y44E3A.3  TTCTCTTTTGAAAATTGGGATGA CAGATAACCGAAATGTCTATCGC I-1B03
3  A03 I  Y44E3A.4  GGAAATTTATGAGAAAATTGGGC TACGGAGGATTTTCAAAGTCAAA I-1B05
3  A04 I  Y44E3A.5  TGAATTTTACCGATTTTGGAGTG TACAGCTCAAAACAAGACGATGA I-1B07
3  A05 I  Y44E3A.6  TTTCGATGATTTTCCTCAATACG CCAATTTTTCCAAGTTTCAGATG I-1B09
3  A07 I  W05F2.2 GACCTAAAAACGGGGGAAAA  TCCAATGGAAACGTCACAAA  I-1B13
3  A08 I  W05F2.3 ATGAAGGTTAGGGGCAATAATGT GGGAATTTTTGGATTTTCTTTTG I-1B15
3  A09 I  W05F2.4 CCTCCACACGACTTGGATTT  AAAATTTTTGTGAGCCGGTG  I-1B17
3  A10 I  W05F2.5 GTACGCAACACACAACACACTTT TGGAAGTATTCGTCGACTTCAAT I-1B19
3  A11 I  W05F2.6 CAAAAGAAAATCCAAAAATTCCC CAGAATTTTATGAATAGTCGGCG I-1B21
3  A12 I  W05F2.7 CTATGGCCACTGGGACAACT  AATTCCAGGCATTGGACAAG  I-1B23
3  B01 I  F25F1.1 AAATCAAACCGTTTCAGGAAAAT ATTCTGAAAGTGTTCTGACCCAA I-1D01
3  B02 I  F25F1.2 CCTACCTCCGCACAACATTT  CTTTTGGCGGCTAGCTTATG  I-1D03
3  B03 I  K03E5.1 CGCAAATCATTTCTCAATCCTAC AGACCACAGAATCTGCAATGTTT I-1D05
3  B04 I  K03E5.2 CGATTTTCACATCATCTGTTTCA AATTTTCGTTCTTCGGTTTTCTC I-1D07
3  B05 I  K03E5.3 TTCCCCAGTCGAAACTATACTCA GACACCCTTGAAGAGGAAAGACT I-1D09
3  B06 I  K03E5.5 TGCAACATTTTTGTGTGTACCTC TGAAACTTTTTGGATTTCAAGGA I-1D11
3  B07 I  T28F2.1 ACAGAATCCCAGCGATCAAC  GCTGGAAAATTAGGCGACTG  I-1D13
3  B08 I  T28F2.2 TTCACTTTGACTGCCCATATCTT TTTCAGTTGGTCATTGGAAGAGT I-1D15
3  B10 I  T28F2.4 TTAACAATTTGCGGGTAGGC  ACGTTCAAAGTATTTGGCGG  I-1D19
3  B11 I  T28F2.5 AACTCGGAGCAATTCGAAGA  CCTGGCTTTTCTGCAGTTTC  I-1D21
3  B12 I  T28F2.6 AGCAAGCCCTTGAGAAAACA  GAAGGATTGTTCGGACGTGT  I-1D23
3  C01 I  T28F2.7 GAAACATTGATGCAGCCCTT  TCAGCGGCTGGTTTTTCTAT  I-1F01
3  C02 I  T28F2.8 AATGATGCTTGGTCTCAGATGAT ACTTTCGTCATAACACAAATGGG I-1F03
3  C03 I  D1037.1 TTTTTCAGGTCAAAAAGTTCCAA TCATATTCTTTCCGTTCTCTGGA I-1F05
3  C05 I  D1037.3 TTAAAGACCAAACGGCTTATCAA CTTGATTTTTGCCATTTTCTGAC I-1F09
3  C06 I  D1037.4 GAGAGCGGACACAGAGAAATAGA CTCACTCACTCCAATAAAATGGC I-1F11
3  C07 I  D1037.5 TCACAAGAACATGCAACAAATTC CAATAATGTGTTGGCAAGTGAGA I-1F13
3  C08 I  H26D21.1  ATTGAGTAAGAAAAGATGCTGCG AAAATTAGGCATTCAAACAACGA I-1F15
3  C09 I  H26D21.2  CCCTTTGTTGTTTCGAGAATATG GTTCGCATTGTGATCAGTGAATA I-1F17
3  C12 I  T12F5.1 CACCAACGGCAGGAGATATT  CCCCAGAACGCAATTAAAAA  I-1F23
3  D01 I  T12F5.2 AATCGACAAACACCAGAGCC  ATTGGAGCCAGGATGTGAAG  I-1H01
3  D02 I  T12F5.3 TTTTCAGGATTTGGAGGTGC  GTGTTTCCATTGCCGAAGTT  I-1H03
3  D03 I  T12F5.4 GGGCAAGAAGTTGAGAGTGC  CGAGAACCATCGGAAATTGT  I-1H05
3  D04 I  T12F5.5 AAGTTTGGTGCAGGCCATAC  CGAAAAATCGCGAAAGAAAG  I-1H07
3  D05 I  Y8G1A.1 GCACATGTGTTCTTTCTTCCTTT CCAATTCTTTTCTCGAACTTCCT I-1H09
3  D06 I  Y8G1A.2 TGCTGTCACCTACATTCATTCAC TCATACCGAGCATAGGATGTTCT I-1H11
3  D07 I  ZK770.1 ACAATGGGTGACTGCGTGTA  CTAATTTCCCACAGCCCAAA  I-1H13
3  D08 I  ZK770.3 AATCCCTTTACGGGACAAAAATA ATGCCTACATGCCTACCTCACTA I-1H15
3  D09 I  C32E8.1 GATATTCCATTTTCCTTCGTTCC TAATTGTCACGCATGTTTTTACG I-1H17
3  D10 I  C32E8.2 ATTTTCTCCCGGAAATTGTTTTA ATTTACTTATTCTCCTCAGCGGC I-1H19
3  D11 I  C32E8.3 GTTATGCTTTTCAACTGACGGAC TGTGTACTTGTGTCGATTTACGC I-1H21
3  D12 I  C32E8.4 TGGCCAGTTCTATCAATCAGTTT TAAATGAGAAAGAATGATGGCGT I-1H23
3  E01 I  C32E8.5 ACCCGACGTGATACCAGAAG  TCGTGGAATTGTTTGTAGCG  I-1J01
3  E02 I  C32E8.6 AACAAATCCGCTCCGTATTG  CTCGAAACGCTTCACATCAA  I-1J03
3  E03 I  C32E8.7 CACAAGCCATGGGTTTACATTAT GCGAGAGAGTACTGTAGGGTGAA I-1J05
3  E04 I  C32E8.8 ATGCAACATCCACGTACGAA  CTGACCTCTCGTTTCTTCGG  I-1J07
3  E05 I  C32E8.9 ACAAATGCCAAAGTTCACAGATT GTTGCGAGACCGTAGTAAAAATG I-1J09
3  E06 I  C32E8.10  TCTTAAATTTTGGCGATTTTTCA GACAAGTTGCTCAAAACAATTCC I-1J11
3  E07 I  C32E8.11  AAAATTCTGAAGCGCGAAAA  ATTCTCCTAGCCCCACTGGT  I-1J13
3  E08 I  F53F10.1  TTAGGAACTGCTTGCTCTTTTTG ATTTTCAGACACCGATATGCACT I-1J15
3  E09 I  F53F10.2  TCGTGTGATGCTTCCAAGAG  GAACGGCGTTGTTCATCTTT  I-1J17
3  E11 I  F53F10.4  TTTCAAGTACATTATCATCGGGG AAAATTAACAGCATCCAGATCCA I-1J21
3  E12 I  F53F10.5  ATGTTTGGAGGATCTGCACC  CAGCACCAATGCTGAAAAGA  I-1J23
3  F01 I  T03F1.1 GCCAAGATGAGTGATGAGCA  GTCCTCATGAACGACGGTTT  I-1L01
3  F02 I  T03F1.2 TTGGATCAGCAGTAACAGCG  ATCATATCAACCGCCTGGAG  I-1L03
3  F03 I  T03F1.3 GCTGTTCCAACCATTCAGGT  GGTGGCCTTGACAACTTCAT  I-1L05
3  F04 I  T03F1.4 CTTCGGACTAAAGCCAGCAC  CGGTCATCAAGCAAGAGACA  I-1L07
3  F05 I  T03F1.5 GAGACTTCGGAGTTGGCTTG  ATGTTTCAGGGTTTCGTTGC  I-1L09
3  F06 I  T03F1.6 CTTCCTCGGTCACAGCTTTC  TAGTCGGTTGGGAGGATTTG  I-1L11
3  F08 I  T03F1.8 CCTACCACAACCAGAAGACACTC TCAACAGTTTCGGTACATTCAGA I-1L15
3  F09 I  T03F1.9 ACTCGATTCACAGAATCAACGAT GAGGAGAGAGAGTCAACACTCCA I-1L17
3  F10 I  T03F1.10  TGTTACGGTAGGCTGGAACC  CCCCTTAACGTTTTCCCATT  I-1L19
3  F11 I  T03F1.11  CTTGGGGTGAGCTTTATCTTTTT ACCAAAACACAGACCTTCTTTCA I-1L21
3  F12 I  C50F2.1 TGCAGCTTTACGCATGATTC  CAATGCGAGGATGATGTACG  I-1L23
3  G01 I  C50F2.2 GAATTCGGCAATTTGGAAGA  TGTCTTTGGAGGAGAAGCGT  I-1N01
3  G02 I  C50F2.3 AATGGCCGACAAAGAAAATG  TTCTTCTTCCGGATCACCAC  I-1N03
3  G03 I  C50F2.4 AATTGTAGGTTTCAGATAGGCCC ACTGCTCCTCCTTCATATTTTCC I-1N05
3  G04 I  C50F2.5 CAGTTTACGGTTGCCGAACT  TTAGAGATAATCGGCGCGTT  I-1N07
3  G05 I  C50F2.6 ATCCGAAGTCTGATGGGATG  CTTCTCGTCTTGGCTTCACC  I-1N09
3  G06 I  C50F2.7 CAGCAAATTTATGAGCTTCAACC CTCACAACATATCCAGCAAATCA I-1N11
3  G07 I  C50F2.8 CGGAAGATATTCGGCAAAAA  AACCTTGCATGTCGGACTTC  I-1N13
3  G08 I  T20F5.1 TTATTCGATGAAACGGTAGGAGA CTCTCTCTTAGAATAGGCCGGAG I-1N15
3  G09 I  T20F5.2 TTGTTTTCATGCCTTTTCAAGAT GAAAACTGGGAGAAAAGTCACAA I-1N17
3  G10 I  T20F5.3 ATTAAACGACTTGTTTCAGCAGC TTAGCAGTAATTCGATTAGCCCA I-1N19
3  G11 I  T20F5.4 CAGTTTGGGCGATCGTATTT  GAACCTTCGCTCACGTCTTC  I-1N21
3  G12 I  T20F5.5 GGTGGTGGAGTAGTGATAACGAG AATATGTGCCTTTTGATTCTGGA I-1N23
3  H01 I  T20F5.6 TAACCTCCTTCCACCACAGG  TTCCGAAGACTTGGAGCAGT  I-1P01
3  H02 I  T20F5.7 CTCCAAATCCATTCTTCGGA  TGGTCCCAACCCTGATCTAC  I-1P03
3  H03 I  T21E3.1 ATTAATTTTCCAGGTATGGCGTT TCACGAAGTAGGTATTCAGCCAT I-1P05
3  H04 I  T21E3.2 GTAACAAATATATCGGCGCTTTG CTCCTTTCCAAGATAACGGAGTT I-1P07
3  H05 I  T21E3.3 GGACATCCTTTCTCATCGGA  TACGGGAACAAATCGGAAAG  I-1P09
3  H06 I  F47B3.1 GCGTCCAAAAGACCCTGATA  CAACACAACTCGCAAAAGGA  I-1P11
3  H07 I  F47B3.2 TGTACAATTTGTGTTCAATTGGC TAAATAAATTTCAAAAAGGCGCA I-1P13
3  H08 I  F47B3.3 TGAATACATCAGAACATTGGGTG ATTAATGCACCTCCAGGAAAAAT I-1P15
3  H09 I  F47B3.4 CAGTTAAAATGGCCCTCGAA  ACCGCATAACCCTGTTTCAG  I-1P17
3  H10 I  F47B3.5 TTTCTCTGCATCCTTCTTCTCAC GTTCGAAGCTCAAATCTTGGTTA I-1P19
3  H11 I  F47B3.6 CAACACAACTCGCAAAAGGA  GCGTCCAAAAGACCCTGATA  I-1P21
3  H12 I  F47B3.7 AAAATGATTGCCAGATTCCG  ACTATCGTGACACCCTTGCC  I-1P23
4  A01 I  F47B3.8 TTCCATTTGCATCCTCATCA  AACACAAAATGTTCCGCCTC  I-1B02
4  A02 I  F28H1.1 GAAATTCTTGCATTATTTGGCTG GCCGTTTGTGTATAGTAACCGAG I-1B04
4  A03 I  F28H1.2 TCGGGAGAAAAACACTGAAAATA CATTTTTGGAATTCTTGAGTTGG I-1B06
4  A04 I  F28H1.3 CACATCGATTGTGGTCTTGG  GAGGACATGAGTTCCGGTGT  I-1B08
4  A05 I  F28H1.4 ATTAATGCACCTCCAGGAAAAAT ACGAATCATAGAGTCATCCTCCA I-1B10
4  A06 I  F28H1.5 TGGAGCAAAATTCAAAGGTAAAA TTTTTCTCCTGACTGGTATGGAA I-1B12
4  A07 I  F55C7.2 TCAAAAAGTTCCTTTTCCAAACA ATTCTGCTTCACTGAACTTGGAG I-1B14
4  A08 I  F55C7.3 TCACATTTCCGTTCCATCAA  TGAAGAAAGCCGACGGTACT  I-1B16
4  A09 I  F55C7.4 GCTCATTTTGCGATTCCATT  AGGACATGAACGAGGATTCG  I-1B18
4  A10 I  F55C7.7 CTTTGGTTCACCGTCGATCT  TCTCCACGACGAACTCTCCT  I-1B20
4  A11 I  C09D1.1 ACGTCTTCAATCACATGCCA  CAATATCCCATCCACGGAAC  I-1B22
4  A12 I  C09D1.2 ATTGATCCATTTACCCCTCTTGT ATTGTCCAAAAGTGAGTTGCATT I-1B24
4  B01 I  C24G7.1 GAATCCAATTCCCCCAGATT  AAACGCAATTTCCAGTGAGG  I-1D02
4  B02 I  C24G7.2 CACCTTCCTTTGTCCCAAAA  CGGGGAAACTGTGAACTCAT  I-1D04
4  B03 I  C24G7.3 TATCAATTTTGGTGTTTATGGGC TGTTTTCAATTGCAGGAAGTTTT I-1D06
4  B04 I  C24G7.4 TATGGAATGCCAAAGCACAA  TTGTTTTGAAGCGAAAACCC  I-1D08
4  B05 I  C24G7.5 ATTTCCAAACGGCTCCTTCT  TGAGACCACCGATCTGAACA  I-1D10
4  B06 I  H31G24.c  ACAGGATTATACAAAGGTTGCGA AACGATTAGCGTGGAAAATGATA I-1D12
4  B07 I  H31G24.d  TCTCGTATTCACGCCTCATTATT TTTACTCTCCCATCCGTTGACTA I-1D14
4  B08 I  E01A2.b CTACCACTATGGTGCATCAAACA TGACAACGTTTTTCCTAATCGAC I-1D16
4  B10 I  E01A2.d TGAACGGCTTCTACTTCGACTAC GAGCAGAAAATGCAGAAAATCAC I-1D20
4  B11 I  E01A2.f TCTTCTTTTTGGCTTCAACTGAG GCAGAAAATGAAAAGAAACGAGA I-1D22
4  B12 I  E01A2.g CAATGCAATATTTCCATTCAGGT TATTTTTGACACACATTCATCCG I-1D24
4  C01 I  E01A2.h ATCCCGTAAGTCGTTCTGGTAAT TTGAGAAGGGGGAAATAAATAGC I-1F02
4  C02 I  E01A2.i TAGCACGAAAGAAAGTTACCGAG GGAATCAAAAAGACGGAGAGATT I-1F04
4  C04 I  R12E2.2 CGGTTGCGGTGAGTTTTTAT  AACCTCTTCCGATGGCTTTT  I-1F08
4  C05 I  R12E2.3 TAAGGTTAGCATACCTGAGCGAG AGGGGTTGATGATTTACTGTCCT I-1F10
4  C06 I  R12E2.4 GGTGGGTTAATTTGTGTGGC  TGTCAGGCTGTCCCAATACA  I-1F12
4  C07 I  R12E2.5 ACCACTTCCATTCTCATCGC  TCGAAATGGCCTAAAAATGC  I-1F14
4  C08 I  R12E2.6 ATCACGAAAAAGCATAACGAAAA GGAAATGAGATTGTTCCCTTCTT I-1F16
4  C09 I  R12E2.7 TGTTGGCAAAGCAGACATAGTTA GCCCATTCAAAATACAACAGGTA I-1F18
4  C11 I  R12E2.9 TCCATGTCCACCGTCAGTTA  TTGCTCTTTCTGCATTGGTG  I-1F22
4  C12 I  R12E2.10  CAATGTTCCACGTGACGTTC  AAATCATCAATCGCCAGGAG  I-1F24
4  D01 I  R12E2.11  TTCTTGTTTTATGTGATGCGATG CAAATCACGTACCTGGTTCATCT I-1H02
4  D02 I  R12E2.12  CGAAAAGATAGCCTCGTTTGATA TTTGGAAAAATAGCTTGTGCTGT I-1H04
4  D03 I  R12E2.13  GGTAAATATCACGAAGAAAGGCA CGTTGATTTAATTTTTGCAGGAG I-1H06
4  D04 I  R12E2.14  CCTAACCTTGGGTATAAAATGGC TCTTCGAGCTGATTACTTTCCAG I-1H08
4  D05 I  R12E2.15  GGTGCAAGTCTAAAAGGGAAAAT GAACTTTTGATACACCAAGCTGC I-1H10
4  D06 I  C18E3.1 AAACGCCAAGAATCATCGTC  CAGAAGGGTCCCAATTCAAA  I-1H12
4  D08 I  C18E3.3 AAGAGCCTCGTCCAATCTCA  TCAATTTGGAGCATCAGTGC  I-1H16
4  D09 I  C18E3.4 TTCCAACTACTAATTTGCTCCCA CTTCCAGCAGAGAGAACTGAAAA I-1H18
4  D10 I  C18E3.5 TCATTCAGATCTTCCTGTGGAAT TGGAAAGCAAAAAGTTTCCATTA I-1H20
4  D11 I  C18E3.6 CAAAATGTCATTCTTTTTCTGGC ATGGAAAACAGGAAATCCGTAAT I-1H22
4  D12 I  C18E3.7 CGTTCAGAGGTTTCAGCACA  CTGGATTTCCACCAACTCGT  I-1H24
4  E02 I  C18E3.9 TGTTGTCGGAGGGATAAAGG  ATTATGAGCAGTCCCAACGG  I-1J04
4  E03 I  C43E11.1  CCAAGGAAGGGAAGAACTCC  TCTTTGGGTTACCATCTGGC  I-1J06
4  E04 I  C43E11.2  AGTGCCCATTCGAGATTCTG  GCTTCTTTCACAGTTTCCGC  I-1J08
4  E05 I  C43E11.3  GCCGATCCTCCAGTATCAAA  TCCACACACGACATCGAAAT  I-1J10
4  E06 I  C43E11.4  TCCAGTTATTCGAGGTTCCG  CGACTCTCCCCGACATTTTA  I-1J12
4  E07 I  C43E11.5  GAGCTGAGTACATCATTGTGCAG GAGTTCATTCAGTTTACGGTTGC I-1J14
4  E08 I  C43E11.6  CTCAAATGCCACAGCTACCA  CACCTTGGTGCCTACGAAAT  I-1J16
4  E09 I  C43E11.7  TCACGTGAGAGAGTGTGAGAGAA CACAGCCTTATTCTTGGCTTAAA I-1J18
4  E10 I  C43E11.8  TGCGATGATTTCTGTGCTTC  AAATTCCAAAAATTGCGTGG  I-1J20
4  E11 I  C43E11.9  TTTGAAAGGAAGACCAACAAAAA TCTTACTTTGGCATTTCCCTGTA I-1J22
4  E12 I  C43E11.10  AGTGCAGCGTTCTTTCGATT  ATCGATTTTGCAGGGTTTTG  I-1J24
4  F01 I  C43E11.11  CAAATTTTCAGGGTAGCAGAATG AGTGGACGTAAAGAATCGTTCAA I-1L02
4  F02 I  Y47D9A.a  GGAGCATTAGGACTTGGAAGATT TACCTTTGAAAAATCGGCAACTA I-1L04
4  F03 I  Y47D9A.b  GTCAATGAGTGATATTTCCCCAA GATGCTTTTTGCAATGTCATGTA I-1L06
4  F04 I  Y47D9A.c  GTGGATGGATAAGGTTAAAAGCC TCCCGATGAGATTTACAAAAAGA I-1L08
4  F05 I  Y47D9A.d  AATCTCCCCCAACCTCATAGTTA ATCGTTCAAAGCCAGATTAATGA I-1L10
4  F06 I  Y47D9A.e  TAAATCATTTTCAGTCATCGGCT AGAAACTTTTGGGGCTGATAGAG I-1L12
4  F07 I  Y47D9A.f  AAAGAGACGCAGACAGTAGGTTG CAATCTTGTTTTCTGGAATGAGG I-1L14
4  F08 I  Y47D9A.g  CCGCGTCAGTATAAAATATCTCG TTATACGGTAAGACGACGCAGTT I-1L16
4  F09 I  T03A1.3 TGGCGAATGATTAGTGAACTTTT GCAGTTTCGGTTTCAATAGTTTG I-1L18
4  F10 I  T03A1.4 TTTGGCTCATCAGCATCTTG  TACACTGTCAGCCGTTCTGG  I-1L20
4  F11 I  ZK973.a ATGGGCGTTTCGTTTTTATTTAT TTGGACATACATTGTCTGACAGC I-1L22
4  F12 I  ZK973.b CTGTTCCATGAGAAGTTTTGTCC AGGTCAGAAGAACAGCTCACAAG I-1L24
4  G01 I  ZK973.c GACAATTTGGTGAAATTTTGGAG CAAATGTTCCAGATCAACAGTCA I-1N02
4  G02 I  ZK973.d CTTTGGCAATTTCAAACTATTCG ACGTATTGTAGCGGATTTTCAGA I-1N04
4  G03 I  ZK973.e AAATCACCAGACGAGCTTATTGA TCACCAGTCTTTTGGATGTTCTT I-1N06
4  G04 I  ZK973.f AAATCACCAGACGAGCTTATTGA TCACCAGTCTTTTGGATGTTCTT I-1N08
4  G05 I  ZK973.g AAATCACCAGACGAGCTTATTGA TCACCAGTCTTTTGGATGTTCTT I-1N10
4  G06 I  ZK973.h CAACAACTCCAATCTGTACCACA TCACCAGTCTTTTGGATGTTCTT I-1N12
4  G07 I  ZK973.i ATCGCTGAAGATTTGGATAACAA CTTCAAGGTCCGGAATAAGAGTT I-1N14
4  G08 I  ZK973.j ATGGCTCCCCGATATAATACTGT TTCACAGACGGTTTTCGTATCTT I-1N16
4  G09 I  ZK973.k GATAACTTTTCTTCGATCCGCTT CGATTTGTTTATTTTCCTTGCAG I-1N18
4  G12 I  T21E12.2  ATTGATGGCAATTGGACATTATC AAGAAGCCCAGTCACAATACAAA I-1N24
4  H01 I  T21E12.3  AATTGTGGAGTTGTCAGAATCGT TGCATTTTTAAATTTTAGGGGGT I-1P02
4  H02 I  T21E12.4  AAGGAAGGAGCTCAACGACA  CCTTTCCTTCCTGGGTCTTC  I-1P04
4  H03 I  T21E12.5  TTTCTTCTGCATCCATTTCATCT CCATCGCGTAAACTAAAATTCTG I-1P06
4  H04 I  C11D9.1 CGAGATGTGCTCAAGTTGGA  ATGGTCATGGTCGGTCATTT  I-1P08
4  H05 I  C41D11.1  GCAGACTTGCTGCCTCTTCT  TCATCCTTCCAAATTCCGTC  I-1P10
4  H06 I  C41D11.2  TGCTCTTGATCTCGCTTCAA  GGGAGGAAACAAAAACACGA  I-1P12
4  H07 I  C41D11.3  TTTTGGATATTTTCGAAGCAAAA TCAATTCTTATGGCTGTTGACCT I-1P14
4  H08 I  C41D11.4  TCTACCAATTGACGACTTCCAGT ATCCTTCCTATCCCATTCAACAT I-1P16
4  H09 I  C41D11.5  ATTCGGCTTTTGAGGGCTAT  TCGAAATGCAAAAGATTCCC  I-1P18
4  H10 I  C41D11.6  GGCGTCAATAATTGCAGGAT  ACCGTGCACCTCAAGGATAC  I-1P20
4  H11 I  C41D11.7  AAGAATGATGGCCATAAAGTTGA AATGCTTGAGAATCAATATCGGA I-1P22
4  H12 I  C41D7.1 TTAGCATTAAGCTTGAAACAGCC TCATCCTTGAATTTCTTCGTTGT I-1P24
5  A01 I  C41D7.2 GGCAAATCAATTTCTTCGGA  CGCTGGCAGTTATCACAGAA  I-2A01
5  A02 I  T01A4.1 AAGTGCGCTCTACAGTAACCAAG CTCGTCTTCTTCATCCGTCTCTA I-2A03
5  A04 I  T01A4.3 TCTGACGTTGACTAAGTTGGGAT CTCAATAGCCTCAAAGAGCTGAA I-2A07
5  A05 I  D1007.1 GCCGGATCTGTTTTGGATAA  AAGTGCCGTAAAAATGGGTG  I-2A09
5  A06 I  D1007.2 GCGGCTGGTTTGAAAAATAA  CCATTCAATCCATTCTTGCC  I-2A11
5  A07 I  D1007.3 AACAGAGTTCACTTTGTCCTTCG GGAAGAAAGAAAATGGCAAACTT I-2A13
5  A08 I  D1007.4 AATGATCAAATTTGGGACCTTCT AAATTTCGCATCTGAAACAAAAA I-2A15
5  A09 I  D1007.5 AGAGCGAGTGGTGTAACGCT  AATCGATCGGTGAATTTTGC  I-2A17
5  A10 I  D1007.6 CATTAGTCGGAAGAATTTCGTTG ATAACATTTATTGTGGTGGTGGG I-2A19
5  A11 I  D1007.7 TCAGTGCAAGCCAGATCAAC  TTGGTTGAGGCCTGAGAGAT  I-2A21
5  A12 I  D1007.8 GAATGAAAGACAAGGCAAGATGT AGTGTCGTTTGTAGACGTCGATT I-2A23
5  B01 I  D1007.9 ATCAGTTTCAGTAAACACGCTCC GACCGGGTACTGTATTTTTAGGG I-2C01
5  B02 I  D1007.10  GTCTGCTTCTCTTGGATCTTGAA CGTTGAAAAGTGATTTCCTTCAG I-2C03
5  B03 I  D1007.11  GGTTTCGACATGAGTAAAAATCG TCCGAATCTGTTCATTTGAGTTT I-2C05
5  B04 I  D1007.12  TATTACAATAACGGGACCGAGAA CACGAATGTTTTAATTTTGGGAA I-2C07
5  B05 I  D1007.13  CCTCTGGAGCACATCTATTAGGA GGTCTCCAATTCACGGATACATA I-2C09
5  B06 I  D1007.14  TTGGCTTGAAAATGGAGTAAAAA ACTTCTAAGTGCACAACGGTCAT I-2C11
5  B07 I  D1007.15  CACACAGAATTTGACCCGTG  TTTCAATGGATGACCCCAAT  I-2C13
5  B08 I  C44E4.1 GTTGAAGTTGAGGGTAACACTGG GGGATCACATATAGCAAGACAGC I-2C15
5  B09 I  C44E4.2 CGACATTATCTGCGAAGCAA  AGGCAGAGAAGCCAAAACAA  I-2C17
5  B10 I  C44E4.3 CGAAGATATTTCAAAGATGCCAG TGTGAACCCAAAAGAAGAAAGAA I-2C19
5  B11 I  C44E4.4 CAGTACGCTTAGCCTTTGGC  CGCAGAAACGAAGAGAATCC  I-2C21
5  B12 I  C44E4.5 GCGAGTAAAGCAGAACTCGATTA ATCAACATGAAGAATGTGGCTCT I-2C23
5  C01 I  C44E4.6 ACATGCGAGTACTGTAGCTGTGA TTGCTGATCAAATAGGCAACTTT I-2E01
5  C02 I  Y119C1a.a  ATCACGATATGCTCCAACTCCTA CTTCTGCTCAACAGACCAATTCT I-2E03
5  C03 I  B0041.1 TTTCGATAAAGACCTCGAAACAA AGATATACAATGCGCCCAATATG I-2E05
5  C04 I  B0041.2 GGTGGTGGTATGCACAATCA  CCATTGCCGTTTCAAAGTCT  I-2E07
5  C05 I  B0041.3 CATCAGCAACAGAGTTTTGTCAG AAACGATTTGATGTTCCGATCTA I-2E09
5  C06 I  B0041.4 TTCTTGAAGGCAGACTCGGT  CGCTCGTGACTGTGTACGAT  I-2E11
5  C07 I  B0041.5 CGCTGTATTAATTTTCACTTCCG CTGTCTCCAGTCTCAATCTCGTT I-2E13
5  C08 I  B0041.6 AGTGGAATTGGAATAAACAGGGT TTCGCTTGAAATTATTGCGTATT I-2E15
5  C10 I  T04D1.2 AGTCGCGCCTTATGCTAAAA  GAAATTGGGCTCGCTAGATG  I-2E19
5  D01 I  W09C3.1 TCTCATTTTTGAGGCCAACC  GATCTCCGTCAACTTGGCAT  I-2G01
5  D02 I  W09C3.2 GATTCGCATAACTCGACCGT  CCGGACAAGTTGCATTTCTT  I-2G03
5  D03 I  W09C3.3 ATCACTCGAAACGGCAAAAC  ATTCCCGTAATGTGTCGCTC  I-2G05
5  D04 I  W09C3.4 GCGAATCATTTTTCTCTCGC  CTGGACAAATAGCACACGGA  I-2G07
5  D05 I  W09C3.6 TGCGCAGACACCGTATTTAG  ATGTCCGGTGGAAGACTGAC  I-2G09
5  D06 I  W09C3.7 TTTGACAAATCGGACAGAAAAGT AACTTCCAACTCATCTTTCCTCC I-2G11
5  D07 I  W09C3.8 TTCTTCTCCCAACGACGACT  CAGAAAACACGCGCAATTTA  I-2G13
5  D08 I  C10H11.1  GAAGTGCTCATTTTTGATTTTGG CAAATAATCTCCAAACTCGCATC I-2G15
5  D09 I  C10H11.2  GTCCCCTTTCAGAAAAGATTCAT TTACCCACATTTTGTAGCACCTC I-2G17
5  D10 I  C10H11.3  ATTCAGTGATGCAATGCTCCTAT ACTGATTCTAATCCCCACATTCC I-2G19
5  D12 I  C10H11.5  TTCCGTCATATTGGAGAGCC  TGTCGCCACACTTTTCTGAC  I-2G23
5  E01 I  C10H11.6  TTCACTCACCTGCTTATGCG  TTGAAATTGAAGCACGTGGA  I-2I01
5  E02 I  C10H11.7  ACAGAAGCTTAAGCGATGAAAAA CGTTAGAGGAGAAGTAACGAGCA I-2I03
5  E03 I  C10H11.8  TGAGCGGTTTTATGTGACCA  GCATCCCCTATCAGCTTGAA  I-2I05
5  E04 I  C10H11.9  GCATTATCTCGATCACGGGT  ATTTGAACTCCGACCGAATG  I-2I07
5  E05 I  C10H11.10  CCAAGCTGTACTCGTCGTCA  TTTTAAAGACGCATGTGCCA  I-2I09
5  E06 I  M04F3.1 TGTGGAACGAGACTGTCGAG  CCAGTGGGATGAAAGAAGGA  I-2I11
5  E08 I  M04F3.3 GCGAAGAAGTCCACCAACTC  CGAGCCAACTGCAATTCATA  I-2I15
5  E09 I  M04F3.4 TGAAAAGACCATTGTCAGGAACT ATTTTGTTGTTGTCTCACCGTCT I-2I17
5  E10 I  M04F3.5 TGATAGAATTGTTGTGGATGTGC TTCAACGGAGGAATAGTGAAAAA I-2I19
5  E11 I  F54D7.1 TATCTTCTGCGAACCAGAAAAAG TCTTGCCAGTTCATCTATACGGT I-2I21
5  E12 I  F54D7.2 ATCTTCAACCGGAGCATCTG  AGTGGAACCATTGATAGCCG  I-2I23
5  F02 I  F54D7.4 GGCTTCACCGTCTCTTCAAC  CTCTGCGGAAATCACAGTCA  I-2K03
5  F03 I  F57C9.1 CTCCGAGCTTTGTTTTCCAG  CAAGCCTGGGAAATGTGAAT  I-2K05
5  F05 I  F57C9.3 AAAGAGCAATCAGGCCCTCT  TATTGCACCGTTTTTGGTGA  I-2K09
5  F06 I  F57C9.4 TGATGTAGGAACACGGACCA  GGTCAATTTCACCGTCGAGT  I-2K11
5  F07 I  F57C9.5 CAGTAAACGCACCACGAAGA  TACCTCATTGCCTTTGGAGG  I-2K13
5  F08 I  F57C9.6 ATCGCATTTGGAATTCTTGC  TGGAATTCCTTTGCTTCTGC  I-2K15
5  F09 I  F57C9.7 TGGAAGAAGACGAGATGGCT  GAATCTTCGGGAGTGAACCA  I-2K17
5  F10 I  F57C9.8 AGGGAAAAAGTGTTGGCCTT  ACGTCCAGCTTCTGCTTCAT  I-2K19
5  F11 I  C01F4.1 AAAAATCCAGAATGCTCAAAACA TCATCACCTTCTTGACCTCAAAT I-2K21
5  F12 I  C01F4.2 CAGGTGTGACACAGACACTTCTC GTTAAGCCTCAAGATCCACCTCT I-2K23
5  G01 I  C01F4.3 TCAAATGGCTATTCTGTCCAAGT AATCAGCTGCCGATATACGATTA I-2M01
5  G02 I  F25F8.1 GACGACCGTCCTTCGATTTA  TCACGTGGTGTTGGAGTGAT  I-2M03
5  G03 I  F25F8.2 ACAGGGGAAAATCTAAACGAGAG CGGATAAGTTTGACAAGTTCCTG I-2M05
5  G04 I  F21F3.1 GGCAATTTTCCAAAGCTTTTACT TCTCTTCTTTTGTTTTCAGCGAC I-2M07
5  G05 I  F21F3.2 ACGGGCTAAACACAAGAACG  TTCGACTTGTTGTCACGAGC  I-2M09
5  G06 I  F21F3.3 TGCCAGAACGACAAAAACAA  CAGACCAAGTTTTGCGTTGA  I-2M11
5  G07 I  F21F3.4 CAAGGAACATCACATGACGG  AGGTCTTGCCTTTTTGACGA  I-2M13
5  G08 I  F21F3.5 TCCTCCCTTTGAAGTTGGTG  TGACGTGTTCGGTTTGGTTA  I-2M15
5  G09 I  F21F3.6 TACTACGAAAATTGGGAGAGCAA ACCAAGTTACAGCATCTTACCCA I-2M17
5  G10 I  F28B3.1 GTTGTTGTGTGTGCTCCACC  GGCTGGTACGAGATCGAGAG  I-2M19
5  G11 I  F28B3.2 GTTTCCGTAATTTCTCTTTGGCT CAAACAACGCTTTGATATGTTGA I-2M21
5  G12 I  F28B3.3 CATCAGAAGACGAAGACAGTGTG AAATTAATGAATTCGCAGCAAAA I-2M23
5  H01 I  F28B3.4 GTGTTTCGTTGTAAACGTTAGGC AGATTCTCTCACGAAACAAGTGC I-2O01
5  H02 I  F28B3.5 TCGAAAAAGTAAATTGCGCC  GCGAGAAACTGTCGTTGTGA  I-2O03
5  H04 I  F28B3.7 GTTTCCACAAACGAATTGAAGAG GCAACAAAATATGCTGACATTGA I-2O07
5  H05 I  W03G9.1 CAAGCGGAAAGTTCGATGAT  GAGGAAGAATCGACGACAGC  I-2O09
5  H06 I  W03G9.2 TCAGACGAAGATCGATGACG  AAAATTGCTCACCTTGGCAC  I-2O11
5  H07 I  W03G9.3 GCAACGTGGCCTAGAAAAAG  GGGGAACGATGAGCATAGAA  I-2O13
5  H08 I  W03G9.4 TCCTTGGCATAGAATCCTGG  GTGCGACGCAGCTGTATTTA  I-2O15
5  H09 I  W03G9.5 GTCCACCTTTCTCCCAATCA  GGATTTGCCGAAGATTCAAA  I-2O17
5  H10 I  W03G9.6 CACACAATGAGTTTCACCCG  GCGGCTCTCGAACATTCTAC  I-2O19
5  H11 I  W03G9.7 ATCCCAGTGGCATCTTATCG  AGCTCGGAACAACTTTGTGG  I-2O21
5  H12 I  F54C1.1 GAGGTCTGGCTCATTTGCTC  TCGAAGCTTGGTCTCCTTGT  I-2O23
6  A01 I  F54C1.2 ACGAGACAAGAAATCCACCG  GCATCTCCGTCCTTCTCAAG  I-2A02
6  A02 I  F54C1.3 GGATTCTCATCTCGCTCGTC  GATTTCGCCTTCAGGAAACA  I-2A04
6  A03 I  F54C1.5 AAAGAATCATCGCTGTCCGT  CGAGGCTACAGAGTTTTCGG  I-2A06
6  A04 I  F54C1.6 TCGAAAATCGGAAATATGCTTTA TTTAGTTTGGCGTTTCTCATCAT I-2A08
6  A05 I  F54C1.7 AACTCCTCGAACTCAATCTTTCC AAGAATGTGTTTTGTGGAGGAGA I-2A10
6  A06 I  F54C1.8 ACGAGCGATCTCTTTTCTTTCTT AATTTTCAAATCGAATAACCCGT I-2A12
6  A07 I  C46H11.1  TTGACAGAAAGTGAACAGGGATT AAAAATGAACTTGCATGGCTAAA I-2A14
6  A08 I  C46H11.2  TAACCGACATCTTTGGGTCC  ATTCCCATTGCTCTGATTGC  I-2A16
6  A09 I  C46H11.3  TTTAATCTATCGCTTTCCCCTTC AATTAGAGACGTTGTCGATTGGA I-2A18
6  A10 I  C46H11.4  TCCTGTCGTCCTACTCGCTT  AGTCAATCATCCAGCATCCC  I-2A20
6  A11 I  C46H11.5  TGTACCTTTAACGAAGGCAGGTA ATTTGGCTTTTTGGTTTTTGAAT I-2A22
6  A12 I  C46H11.6  GCGACAAAATAGTCAAGGTGAAC AGCACAAGCATTACCAAGAATGT I-2A24
6  B01 I  C46H11.7  TCTGCAATAAAACTCCAAGATCC TGTTTGCTTTCAATCCAGGTACT I-2C02
6  B02 I  C46H11.8  ACTGAGTTGTTGCAAAGAGAAGC AACCATCATTCTATCATGTTCCG I-2C04
6  B03 I  C46H11.9  CTATTTGAACACATTTCTTCCCG AACGTGTAGCCCAGACAGAATTA I-2C06
6  B04 I  C46H11.10  CGAATATCTAGCCGATCCGA  ATGGCATCAAACTCTTTGGG  I-2C08
6  B05 I  C46H11.11  CTTCTCTGCCAACCGCTTAC  TACATTGGAAACCAGCGACA  I-2C10
6  B06 I  Y110A7A.a  GGAGACATTTTGAAAGCAAAACA AAATTGACAATACAGCCAGCAAT I-2C12
6  B07 I  Y110A7A.b  TCGAGACCACGATATAAAGCAAT ACAAATGTGTTTGGAGTCGAAGT I-2C14
6  B08 I  Y110A7A.c  TTTGCTACAGGTCCAATCCTTTA CATTATCCCACACCAACTCCTTA I-2C16
6  B09 I  Y110A7A.d  ATTGGTCAGTGCAGTCAGATTTT CCGAACAATTGAAGATGAGATTC I-2C18
6  B10 I  Y110A7A.e  TGTGGATAGAGCACAGTTGAAGA AAAATGAAAGAAAATCTGCACCA I-2C20
6  B11 I  Y110A7A.f  GTGGGAGGATGGTTTACAATACA CAGCTTCAGCGAGTAATTTCAGT I-2C22
6  B12 I  Y110A7A.g  TCATCCCATAAATCGTAATCGAG GCTTTTGCATTTTTAGATGGTTG I-2C24
6  C01 I  Y110A7A.h  GGGATTCTTTTGAGCATTTCTCT AAATATGACAGAAGCATCGGAGA I-2E02
6  C02 I  Y110A7A.i  CAATCTTTCTCTCCGTCTCTCAA GATCTCATCTACATCGCATTGAA I-2E04
6  C03 I  Y110A7A.j  TAATTTTCACCGACGTTTGAGAT TAAATACTAGCAATTCGTCCCGA I-2E06
6  C05 I  Y110A7A.l  CTCTTGTTAAATGCCTTGAATGG GGTTGTTCGTAGAATCAATCGAG I-2E10
6  C06 I  Y110A7A.m  CTACCTAAAAATGTCGTTGGCTG AAGTCGATTCATTTGGTTTGAGA I-2E12
6  C07 I  Y110A7A.n  TAAACAACTCTCAATCCTCCCAA TGCAAACTTTGAACGTATCTTGA I-2E14
6  C08 I  Y110A7A.o  ATTAAAATTGATTTCCGTCCGTT TGTAGAAAATGACACAGCGAGAA I-2E16
6  C09 I  Y110A7A.p  AAAGGAAATTTTCAGCCAATGTT TGCACATAAAGAAAGCAAAATGA I-2E18
6  C10 I  Y110A7A.q  TTTGAGAGAAGGAACACGAAGAG AACAAAGAAACGCAGCAAGATAG I-2E20
6  C11 I  Y110A7A.r  TGTTTGAAAAAGTTTCCACCTGT TGATCCGCTATATAGGCAACACT I-2E22
6  C12 I  Y110A7A.s  TCTCTCCTTTTTAGCCTGGTTCT TTGGAATAAATGGGCCTAAGAAT I-2E24
6  D01 I  F56A3.1 TCGACATCAAATGCTTCTCG  GTTCGGAAAGTGGAAGACCA  I-2G02
6  D02 I  F56A3.2 CCCAATTTGAGATCGAGGAA  TGAGCTGAAAAAGCTGCAAA  I-2G04
6  D03 I  F56A3.3 GAAGGGCAGTTGGTCATTGT  TTCTGCTGAAATTTCCGGTT  I-2G06
6  D04 I  F56A3.4 CTTTCTCTGGGAAGAATGCG  TTTTCGTCTGCTGATGTTCG  I-2G08
6  D05 I  C32E12.1  TTTCAGGGCAAGAAACCATC  CTGCCAACCAAATCCAAGTT  I-2G10
6  D06 I  C32E12.2  TTGCATTGGAAGTATTGGCA  CTAAGCCGTTCAGCATCTCC  I-2G12
6  D07 I  C32E12.3  GAGTCGAGAAAGCCGTGTTC  CATTTTGTGCCTGTGTGGTC  I-2G14
6  D08 I  C32E12.4  TTGGATTGGTGGAGTCACAA  ACGATCATCTTCTTCCACGG  I-2G16
6  D09 I  B0261.1 GACGAATCAAGTGTCGCTGA  CTTCCATGGCAATTCGTTTT  I-2G18
6  D11 I  B0261.4 CTGGAGTTTTGCGGACTTTC  TCCATGTCTTCTGTTCGTGC  I-2G22
6  E01 I  B0261.6 TGAGGACAATTGCTGGATTTACT TGATATCTTCGTTTGAAATGCCT I-2I02
6  E03 I  C01G8.1 GGTGGTGGAAGCTCTCTCAG  CGTAAATAAAACGCGGGAAA  I-2I06
6  E04 I  C01G8.2 ACATCAACGCTATTTTCCCG  AATTCCAGAATGGATGTGGC  I-2I08
6  E05 I  C01G8.3 TTTTCGATTCCACGAAAACC  GACGTGCAGGGATGAGGTAT  I-2I10
6  E06 I  C01G8.4 GCTTTTGCTCCATTCGTTTC  GTGGTGGTGGAAGATATCCG  I-2I12
6  E07 I  C01G8.5 CAGAACGTCGTAGTCAGTGACAG TTTCAGGACTTTGTCTTCTACGC I-2I14
6  E08 I  C01G8.6 CAGCTTAGCAACAGCCACTG  CTTTCACGATTTCCACCGAT  I-2I16
6  E09 I  C01G8.7 TACACTTGTCGACGGAGCAG  ACGTCTCATCAATTACCGCC  I-2I18
6  E10 I  C01G8.8 CGAAAAATCCCCTTCTCTCC  GGTGGTGGACCAAAGAAAGA  I-2I20
6  E11 I  F48C1.1 CCAACTGTTTCCGGTGACTT  TGAGATATGCACCTCCACCA  I-2I22
6  E12 I  F48C1.2 CAGACCAAATTGGCTACCGT  AGACGCGGAACTGGAAATAA  I-2I24
6  F01 I  F48C1.3 TAATTCGAAAGAAAAATGCAACG GTCAACTCTTGAAACCTGACACC I-2K02
6  F02 I  F48C1.4 GTTCGTTCATTTTTACCCCCTAC AATTTTTCGTGGAAATTTACGGT I-2K04
6  F03 I  F48C1.5 GGTTAGAAGATGAGCAGAGACGA AAAATGTCAAAATTCACGATTGG I-2K06
6  F04 I  F48C1.6 ATCCTTGTCCCTGATTGCTG  TGCAGAAATGTCTTCATCCG  I-2K08
6  F05 I  F48C1.7 TTGGAAAAAGCGTCCTCATC  TTAAATTTGGTGCCGCCTAC  I-2K10
6  F06 I  F48C1.8 CATAGGAAACAGCCATTGGG  GTTATTACGGAGGTGGGGGT  I-2K12
6  F07 I  F55A12.1  ACGTTGCCTTGCATCTCTCT  CAACAGCGTAAAGAGCCCAT  I-2K14
6  F08 I  F55A12.2  TGCCTCAACAGATCCATCAA  CATCAATTGGATGAAAGGGG  I-2K16
6  F09 I  F55A12.3  GACGAATTGACGAACAGGGT  TGCTTTCCACGTATGTTCCA  I-2K18
6  F10 I  F55A12.4  AAACGTGACTGATAAAGAGCCAG ACTTTCGCAAAATGTGTTTGAAT I-2K20
6  F11 I  F55A12.5  GTTCCCGATTTGAGTCCTGA  TGGCAATGGAAAGAGAGCTT  I-2K22
6  F12 I  F55A12.6  TCACTTGGGGGAAAATACCA  CTCGACTTGGGAAACTCTGG  I-2K24
6  G01 I  F55A12.7  ACAGGGATGACTGTTTTGGC  GGAACCGTACTCCGTTCAGA  I-2M02
6  G02 I  F55A12.8  CGATTGAGCCATTTTTCGAT  TTGAAGGAGGTGGAATGGTC  I-2M04
6  G03 I  F55A12.9  ATTCTCACCTGGAATGCGAC  CCCAACAATCTCCACCAAAC  I-2M06
6  G04 I  C24A11.1  GTTGAATTTTATTGACTTCCCCC CGGATATCAAACGAATGTATGCT I-2M08
6  G05 I  C24A11.2  GCGAGAGAATATGAATCCAGAGA TGAATCAATGACACTTCATTTGC I-2M10
6  G06 I  C24A11.3  AATCAATCAATCTTCGCGTTTTA TTAGTCTAATGGAGTTTGGCAGC I-2M12
6  G07 I  C24A11.4  ATGTTGCAGGAAGTATTTTTGGA ACGAATTGAAATTAAAACTGCGA I-2M14
6  G08 I  C24A11.5  CTTTCTTAGAGCTCCTTTTTGGC CAATATCATTTCCGGTAGCTGAG I-2M16
6  G09 I  C24A11.6  AAAAGAAACGAAAATCGTGTGAA TCTGGAACATTCGGTGTAGTTTT I-2M18
6  G10 I  C24A11.7  GATGAAATGAGAAACCGACAAAG ATTCAAACAGAAATTGGGTTCCT I-2M20
6  G11 I  C24A11.8  TATTTTCAACTTCACGCAGAGGT CAAATGTCAACAACTCCAACAGA I-2M22
6  G12 I  C24A11.9  ATTGGTCTGTTTCAAAACGAATG TTGTTGAAGCTCGAAAGAAAATC I-2M24
6  H01 I  C30H7.1 TACAAGCATTTCCCATAAGAAGC TGAGAAGTACACTGGTTGCTTGA I-2O02
6  H02 I  C30H7.2 GACACTTACCACTGGATCTGGAC TCCTTCTCCTCCTCTACACCTCT I-2O04
6  H03 I  F27C1.1 AAAAATGTTTTCTGCTGTTTCCA GAAGATCAGCCAGCTTCTTGTTA I-2O06
6  H04 I  F27C1.2 TCAGTAGAGCGCATTTGGTG  CGAATCCGTCACTTCTCCAT  I-2O08
6  H05 I  F27C1.3 GCTTCTTGTCGTTTCTTGGC  GAGGAAGTTTGAAGCATCGC  I-2O10
6  H06 I  F27C1.4 GGAAGAACGTAAGGACAACACAG ACCGAAAACATGACATAAATTGG I-2O12
6  H07 I  F27C1.6 CAAGATGTTTTCGGTGCAGA  AAAACAAAAACCGACGCAAC  I-2O14
6  H08 I  F27C1.7 GGCATCCTTGTATTTCTTGACAC GCCCTTTTTCTCTTGAAATTAGC I-2O16
6  H10 I  F27C1.9 TTGCAAGTGAACTCTCTGATGAA TTTTGGAAACAGCAGAAAACATT I-2O20
6  H11 I  F27C1.10  TACTTCATAATCGCGGCCTATAA AATCGATGTTGAGGAGAATTTGA I-2O22
6  H12 I  F27C1.11  GGAGCTTTCACTCGCAAAAC  TTGAAACAAACGGTTCCTCC  I-2O24
7  A01 I  F27C1.12  TAAAATTACCGCCATCAAGCTAA ATCGTCAGTTTCGCAAATTTTTA I-2B01
7  A02 I  F27C1.13  CCAAGTGTCTTCAAAAACCAAAG CACGCATATTCTTTCATCTTTCC I-2B03
7  A03 I  T05E8.1 TGTTCCGGTTTCAGCTCTCT  ATCGGTTCATTTGGAAGCAC  I-2B05
7  A04 I  T05E8.2 AAATTTCCAAAATCTCGGGG  CAAGCCAAACAACAGCTGAA  I-2B07
7  A05 I  T05E8.3 TTGTGACAGCCCTGAACAAG  GCACACGAACGGAGTCTACA  I-2B09
7  A06 I  C09D4.1 ATCTGTTCTTCTTGGAGCACTTG CTCTTTGTGCATATTTCCCTTTG I-2B11
7  A07 I  C09D4.2 CTCCCTTTTCATTCGTCCAA  ACTTCGAAATCCATGCATCC  I-2B13
7  A08 I  C09D4.3 TCAAGAGTCTGTCGCAATGG  ATGGCAACTCTCCAACCAAC  I-2B15
7  A09 I  C09D4.4 CCTCACGAAATACTGCACGA  AAGGAGCGGCTGTCAGTAAA  I-2B17
7  A10 I  C09D4.5 CAACAAAGTTTTACTTTCCAGCG TCGCTAATTTTTGTTGTTTTCGT I-2B19
7  A11 I  C09D4.6 CCGAATAGCACTATTTTGAGGTG GACATCTCCTTGGACACTTTCTG I-2B21
7  A12 I  F59A3.1 CAGCAAGATGCTCTCACTCG  TGGTTAAGACCGGACACCTC  I-2B23
7  B01 I  F59A3.2 CCCCGAGTTGAGAATGTGAT  AGTAGAGTGTGGGCGAGCAT  I-2D01
7  B02 I  F59A3.3 CTCGCAACTTTTGGCATGTA  TTTTGTTTTGCACCCTCTCC  I-2D03
7  B03 I  F59A3.4 ACCACGTAGATCATGGCTCC  CCGGGGTATTAACCCAATTT  I-2D05
7  B04 I  F59A3.5 CAAAGTACGCAATGTGTCGTAGA ATTGAAGAATGTCGCAGGAAATA I-2D07
7  B05 I  F59A3.6 TCGAATGGTACGCCTTCTTC  ACCGAAACTTTTCTCTGCCA  I-2D09
7  B06 I  F59A3.7 TCAGGTGTAATGGATTGGCA  GGGAATTCAAAGAGACGCAG  I-2D11
7  B07 I  F59A3.8 ATTTCCGCATGATTCTCGTC  CCATCCTCGAAAGAAACCAA  I-2D13
7  B08 I  F59A3.9 TTGATGTGAAACGAAACGGA  TATGGTTTTTCCAGCGGTTC  I-2D15
7  B09 I  F59A3.10  ATATCCGGTTTCTGTTTTTGGAT TTGTGCTGCCAAACTAGTGTAAA I-2D17
7  B10 I  M01A10.1  TAATTGGTCGCAACGGTGTA  TAATGATGCTTACCACGCCA  I-2D19
7  B11 I  M01A10.2  TTGTGAACCAGTGCTGCTATAAA GCACTGAATTCCTTATTTCGTTG I-2D21
7  B12 I  M01A10.3  AGTGCGCGGGTAAGAATAGA  CTTGCTGCAGTCGATGATGT  I-2D23
7  C01 I  M01A10.4  GGACTCATTATTTCAGGCAACAG CCACTCGAATATCTCCAGTCAAC I-2F01
7  C02 I  M01A10.5  TACATCATCCCTGTCTGGCA  AAGCAATACGGTCGTCCATC  I-2F03
7  C03 I  M01E11.1  ATTTATGGCATCTTTTGCCG  ATACCCACGAACGAATGGAA  I-2F05
7  C04 I  M01E11.2  GATATTCTTGCGGCTTTGGA  TTGCAATTTTCGATTCCCTC  I-2F07
7  C05 I  M01E11.3  TTGGATCCCACCATGAAAAT  TCGATCGTCTTGTTTTGCAG  I-2F09
7  C06 I  M01E11.4  TTTACGATGGAAGGTTTCGG  GAGGATGTCGTGGACTCGAT  I-2F11
7  C07 I  M01E11.5  TTACTTTGCCGACTTTCGGT  AAGAGCAACTACGGCGAAAA  I-2F13
7  C08 I  M01E11.6  TGTCCCTTCTGGGATCTTTG  AGGCTACCGACTTTGCTGAA  I-2F15
7  C09 I  M01E11.7  AGCTTCTTGTTCTCTTGATGGTG GAAAAACGAGAGAATAGCGTTGA I-2F17
7  C10 I  F46F11.1  TATCCTGGAATCCGTCGAAC  TGTCTGAATGGTGTGGCAAT  I-2F19
7  C11 I  F46F11.2  TACAGTCAACCTCACTTGCTTCA AGCATGCATAAATTGGGAATATG I-2F21
7  C12 I  F46F11.3  GTGATTTCCGAGAGCATAAACAC TTTCCAAAACCTTATTGAGCGTA I-2F23
7  D01 I  F46F11.4  AGTAGAGCTCGAAATTGAATCCC CATGCGCCTTTAAGTTTACTGAT I-2H01
7  D02 I  F46F11.5  TTAGAAATTGATGGGAGAGGGAT TGATTTTTCTTGTCTTGTGCTGA I-2H03
7  D03 I  F46F11.6  CACGCACCGCATATGAATAC  AAGCACTTGCCACGAGAAAT  I-2H05
7  D04 I  F46F11.7  CATTCTGTTCATTCGAGGTTTTC TGAGAAATACGAGAGGAGCTGAC I-2H07
7  D05 I  F46F11.8  TGAATCCGTAACTGTGCAGC  ATCTCCAGTTGTTTGGCGTC  I-2H09
7  D06 I  F46F11.9  TCGTCGATTTACAGATGGCA  CACCATATCGTGGAATGCAG  I-2H11
7  D07 I  M01A12.1  ACAAGGCGTCACTGTTTATCAAT ACCTGTTAATTGGCAAGTTTCAA I-2H13
7  D08 I  M01A12.2  ACATAAATACCGAATGGATGCTG GAGCGAAGATATAAGCGATTGAA I-2H15
7  D09 I  F55F8.1 AGGAGTGCCTACATCGCATC  AGAATCGCGCAGAAAAATGT  I-2H17
7  D10 I  F55F8.2 CGGCAAAATATCCTTCCTCA  TGGCAGACATGTGATGTTGA  I-2H19
7  D11 I  F55F8.3 TAGAAGACGCTCTGCATACATCA TGATGTTTCCTTTATCAGTGGCT I-2H21
7  D12 I  F55F8.4 GAATCATGACGGCCATTTCT  ATCCAAGATCAACCATTCGG  I-2H23
7  E01 I  F55F8.5 TTACATCCCACATTTTCGCA  GCAAACGGCCAGTATGTTTT  I-2J01
7  E02 I  F55F8.6 CGGAAACAAAAATACCGTATGAA GGTTTCTATTGTCTTCTCGGCTT I-2J03
7  E03 I  F55F8.7 ACCATGGAACTTGCACATGA  TTGGACAAATCCCCTGGTTA  I-2J05
7  E04 I  F55F8.8 AATGGAATTCAACTGTCAAATCG ATGGAAGTACGAAGAATGTTGGA I-2J07
7  E05 I  F55F8.9 AAATGTGGTTCTGTCGAGCC  GAAACGACTGCACTGACGAA  I-2J09
7  E06 I  T19B4.1 CAGTTGCATTTGAACCGATG  CAAACCTTGCATCCCAAACT  I-2J11
7  E07 I  T19B4.2 GTTCCTGCCACAATTCCAGT  GGTTGAGGCAGTAGAGGCAG  I-2J13
7  E08 I  T19B4.3 CTGAAAATGACACTTCCACGTTT CAATCGAGAAGCTTTCAGTCATT I-2J15
7  E09 I  T19B4.4 AAAATGACGGGAGGTTTAATTGT GAATGCTGTTAGATTTTTCGCTG I-2J17
7  E10 I  T19B4.5 TTTGCAAACACAGCTTTTCG  GATTATTGCCCACGTGTCCT  I-2J19
7  E11 I  T19B4.6 CTCAAAATGCAAATTGTGCTGTA CGATGAACCTTAATACGTCTTCG I-2J21
7  E12 I  T19B4.7 GGTAGGCACAGTGGGAAGAA  CTGAGGCAATCTCTGCAACA  I-2J23
7  F01 I  C04F1.1 CCTACCAGCAAATTGGAAACATA GCCAGATACGATCTATGCATTTC I-2L01
7  F02 I  C04F1.2 TGCTGGTTTGGCATTCAATA  CGATTCCTTCGGTTTCATGT  I-2L03
7  F03 I  C04F1.3 AATGAAGCGTGAAAACTATCCAA CAATCAAAACTAATTACGAGCCG I-2L05
7  F04 I  F56H1.1 GGCAGGCATACACAGCTTTT  TAGAACGCATGAGTCAACGC  I-2L07
7  F05 I  F56H1.2 TCAAAACTTATCGCCGGAAC  CAGGCTTTTCTTCAACTCCG  I-2L09
7  F06 I  F56H1.3 AGGTGTTATGGGCCTTTTGTAGT CACGCTTTGATGTAAATGAGTGA I-2L11
7  F07 I  F56H1.4 GACCAGAACGAAGAAGAGCG  CAACTAATTTTCAGGCCCCA  I-2L13
7  F08 I  F56H1.5 CAGCTCCAACATCCAGAACA  CCAAGTAGGCGGTGTCATTT  I-2L15
7  F09 I  T22E7.1 GACAACGCAGTTGTAAAGAATCC ACCGAATTTCTTAAAAGTGGAGC I-2L17
7  F10 I  T22E7.2 TTCCAAGTTTCTCAATTTTTCCA TAAATGCGAAGTGATACGGTTTT I-2L19
7  F11 I  B0414.1 AAAGTTTCCAAGCAACACGG  TTCTGGGAAATACTGCCTGG  I-2L21
7  F12 I  B0414.2 CGTCACCTGGTACACCTCTTTAC TGAGAGAAATTTGGTGTGTTGTG I-2L23
7  G01 I  B0414.3 ATTGAACTTTGAGGTGTTGCATT CACAGTGTTATTAGGCTTTTGGG I-2N01
7  G02 I  B0414.4 GCTTAAACAGACATACTACGCGG TTTCATTTTCCTACTTTCAGGCA I-2N03
7  G03 I  B0414.5 CTTGTCCAGGCCATTCAACT  CAGACTTGCTGCCGTTGATA  I-2N05
7  G05 I  B0414.7 AGCTTGGTGACGATTTGTCC  CCTGCAAATCGGGAAAGTTA  I-2N09
7  G06 I  B0414.8 TTTGAAACCAAAGCATGCAG  ATTTCCCCCAAATTTCGTTC  I-2N11
7  G07 I  C32F10.1  ACCAATTTCGGCATTCTACG  GAGCTGGATGCAGGAAAAAC  I-2N13
7  G08 I  C32F10.2  CTGGAAGACGTTTCCGTGAT  GGTCTTCCAAGTTCGTCTCG  I-2N15
7  G09 I  C32F10.4  AGGAATCGGAGGAGCAGTTT  TTGGCACACTCAGACACACA  I-2N17
7  G10 I  C32F10.5  TTATCATCCGCACTCATGGA  TCCTCATAAAGATGGACGCC  I-2N19
7  G11 I  C32F10.6  ACTGTATTACGAATGCCGCC  GGCAACGATGACTGGAAGAT  I-2N21
7  G12 I  C32F10.7  CCGTTTAGATGTCTTGAATCCTG ATTCTGCAACTCATATGCCAACT I-2N23
7  H01 I  C32F10.8  CCGGTAGGATTTCCTGGATT  GTTAGGTTCGTGCAAACGGT  I-2P01
7  H02 I  F33D11.1  TATTATCATTTCGCAATCAAGGC CGCGCTAGTCAGTAGGTTAAAAA I-2P03
7  H03 I  F33D11.2  TCAACTCGGAACAAAACGTG  CCCAAGTTCCATCCTGAAAA  I-2P05
7  H04 I  F33D11.3  TTCGGTATGTGGTGTGGCTA  GCTATGTATGACCCGCGAAT  I-2P07
7  H06 I  F33D11.5  GCAGCAAGAAGTGAGCATGA  GAAAGACATCGTGCTCGTGA  I-2P11
7  H07 I  F33D11.6  TCCAACAAGTCCAATCAAGAAGT TGTAAATTCGAAGAAAACCCTGA I-2P13
7  H09 I  F33D11.8  ACCAGATTTTGTGAGGAGTTGAA ACCCCCAGAATATTCCTTCTACA I-2P17
7  H10 I  F33D11.9  GACGCATGAAAGGACTTTATCAC ACTTCTCGTCAATTGCCATGTAT I-2P19
7  H11 I  F33D11.10  CATCTAATCCTCTCGCCCAA  TTTTCGCCGTATTATCTCGG  I-2P21
7  H12 I  F33D11.11  AAAATCCGAATGGAGCAATG  TTTTCGTTTTTCGTTTTGCC  I-2P23
8  A01 I  C34G6.1 TAATGAGTCTTCTGGACACAGCA ATCTATTTGTCGGCAATCTTTGA I-2B02
8  A02 I  C34G6.2 CTGCCAAAACGGTGTATGTG  GAACTTGTGCAACTGGAGCA  I-2B04
8  A03 I  C34G6.3 ACCATTTTCAGACTTTCGATTCA ATTTGTTCTTACAATTCCCGGTT I-2B06
8  A04 I  C34G6.4 CAGCATTTGGGGGTGTAAGT  AGAGAAGCAGCAAGACGAGC  I-2B08
8  A05 I  C34G6.5 GCTGCAATGGAAAGAGATCC  CAAGCGAGAAAAATTCGGAG  I-2B10
8  A06 I  C34G6.6 TTGGAACGTTCATCAGCAAG  CTGTGCTTGCGGACACTTTA  I-2B12
8  A07 I  C34G6.7 CTGTCGTTCACCGGTAGGAT  TACTTGATTCGTGTTGGGCA  I-2B14
8  A08 I  Y76G2B.a  TCACTCAAGGAATTTGTCGATTT CCATCACAACATGTCCATAACAC I-2B16
8  A09 I  Y76G2B.b  ATGACAGTCCTGGTTCTACGTGT CCAGTGAATACAAGCTCTCGACT I-2B18
8  A11 I  B0207.2 CGAAAGCATCCTATCTAAACCCT GTTGAAAATTCTGTCTTGGATGC I-2B22
8  A12 I  B0207.3 GGTTCAAAACCGACCAAGAA  TCCGTGTTTGTTGCTGTTGT  I-2B24
8  B03 I  B0207.6 TGCAAAAAGCAAACAAAACG  AAAATTAACGCGGCAAAATG  I-2D06
8  B04 I  B0207.7 CCTGAGTGGCATCACTTTCA  TATGAGCCTGTGTGCTCGTC  I-2D08
8  B05 I  B0207.8 TCTAAACATTGTAGGGGCTCAAA AAACACAGAGGAAGTTGCCATAA I-2D10
8  B06 I  B0207.9 TTTAGTTGCTGCTCCCATTGTAT TTAGTTTTCAACCTCGCAATGAT I-2D12
8  B07 I  B0207.10  GACGTCACGCAGTTACAACATAA CAACACGATTTTGAGATTTGACA I-2D14
8  B09 I  B0207.12  TTGGTCCATTCGAAAACACA  GGGCATTTGAATCGAAGAGA  I-2D18
8  B10 I  Y76G2A.1  TGTTTCAGATGATCCCTATCTCG TTCGCAGCCAATGAGTTATTATT I-2D20
8  B11 I  Y76G2A.2  AAATAGGATGCTTCATACGCAAA TTAAAACAACCTAACCTCCGTGA I-2D22
8  B12 I  C06A5.1 ACAATCCAGCCATCTCGTTC  CCTTGTCCAACTCGTGGTTT  I-2D24
8  C01 I  C06A5.2 TTGAAATTGGAGCAAAACACTCT TAGGCTTCAGCATTTTTCTTCTG I-2F02
8  C02 I  C06A5.3 ATTCAGGTGTTGGAACGGAG  ACTGCCGCCTGTAGTATTGG  I-2F04
8  C03 I  C06A5.4 TTTGCCTTGAGGTTTTCAATAAA ATTTTCTATCTCCGATGCAGTCA I-2F06
8  C04 I  C06A5.5 AGATCCGACTTCTCTTGGAAAAC TCAACATGGTTCGTGTCTACATC I-2F08
8  C05 I  C06A5.6 CTTCCAAATCCAGCCTGAAA  ACGACGCCTACTGTCTTGCT  I-2F10
8  C06 I  C06A5.7 ATGCGAATGGGTAGCAAAAC  AATCAGAATCCAGGGTGTCG  I-2F12
8  C07 I  C06A5.8 CTGAAAAGCCGACTGAGACC  GGACTTTCAAGGGAACCACA  I-2F14
8  C08 I  C06A5.9 CGCCTCCTCAATACCTGAAA  TACTGCCAGTGCCAAGTCTG  I-2F16
8  C09 I  C06A5.10  CGAGATAGGGATCATCTGAAACA GTTACGAGCAATACGATTTCCTG I-2F18
8  C10 I  B0025.1 GTTGGATCCCTTTGCATCAC  TATGTGCCGAAATTGCAAAA  I-2F20
8  C12 I  B0025.3 AGGAGAATGGGGATTCAAGG  GCTACAAACGGGTGGAAAGA  I-2F24
8  D01 I  C27A12.2  GAAACAATGGAAGAGAACAATGC ATTTTGTTGGGTCTTTGGATTTT I-2H02
8  D02 I  C27A12.3  ATTCCGATGCAATTTTCGAG  TTTCTTCATCAATCGGAGCC  I-2H04
8  D03 I  C27A12.4  AAGAGAATGTGGGTTCGTGG  GGCGAATGTTTTGTGTTGTG  I-2H06
8  D04 I  C27A12.5  GAAAGAGGAAAAACTCGGTCAAT CAAAAGAATGCAATGAATTGTGA I-2H08
8  D05 I  C27A12.6  CTTTCCCTCAAGCTGCAAAC  CTCTCCGATGACGATGGAAT  I-2H10
8  D06 I  C27A12.7  ACTTCGGGCATTCTTTTGTG  TGTTTGCCTCACTATCTGCG  I-2H12
8  D07 I  C27A12.8  GAGCATCCCGAGCATTTTTA  GCGAACAGAATAGCTCCGAC  I-2H14
8  D08 I  C27A12.9  TTTTCCAATTTTGGACCTGC  CATCCAGTCATGGCAGACAC  I-2H16
8  D09 I  ZK484.1 CTGGGATACGAATCAGTTCTCTG ACGAAAAGAAATTGGTGAGATGA I-2H18
8  D10 I  ZK484.2 CGTTATCGGCTTGATTTGGT  CAGCGTCCAAAGCAGATGTA  I-2H20
8  D11 I  ZK484.3 AAACGCATTTGCTTCTCGTT  AATTTGGTTTTTCTGTGCCG  I-2H22
8  E01 I  ZK484.5 AGTTGATTGTGCTAACGGATGAT CTTACCTGTGTCAGTAAGTGGGG I-2J02
8  E02 I  ZK484.6 AGAATCGTGCGAATAGATTTTGA ATCAGTTCGAATTTCAACGAAAA I-2J04
8  E03 I  ZK484.7 TGAGCCAGCTTCACATCAAC  GAGCATGGGAAGAACCGATA  I-2J06
8  E04 I  ZK484.8 TACTGTTCAGAAACGCACCTTTT TTTTCTTTGCCCTAGATTTTTCC I-2J08
8  E05 I  T27A3.1 GCTAGGAACGTGCTCTGACC  TCTGACTCCGTATGCAGCAC  I-2J10
8  E06 I  T27A3.2 GCAAGATGACCAAGCTCACA  CGTTTGAATTGAAGCGGTTT  I-2J12
8  E07 I  T27A3.3 AAACAACAACCAAAGCTTTACCA AGAAAAAGGTTGAAAGCCCATAG I-2J14
8  E08 I  T27A3.4 AACAAATACGTGACACAGACGTG GGAAAGGAAAAATGCTTTCAACT I-2J16
8  E09 I  T27A3.5 GCTACAAAGGCGCTCAATTC  TAGGCGTGCTGCTCAATATG  I-2J18
8  E10 I  T27A3.6 GCAGTTATGAGGCGAAGGAG  GGACGAAATCGTGGATCTGT  I-2J20
8  E11 I  T27A3.7 TGTCACTGTCTGGAACTCGC  AAGGAAAAGGGGTGAGCAAT  I-2J22
8  E12 I  F56F4.1 CCTCTCTCCATTCCCATGAA  CACTTTTCCCGCCTTGAATA  I-2J24
8  F01 I  F56F4.2 ATCCAGGTGGTCAATTCCAA  AGAAACGCCCAGTTTTGAGA  I-2L02
8  F02 I  F56F4.3 GTAGTTAACCGCGTAATGGTGAG CAAGAGTCCATAATCTTGTTGCC I-2L04
8  F03 I  F56F4.4 TGACAAAATTGTTTTCCTTTGCT GGATACGTTCATCCGTTTGATTA I-2L06
8  F04 I  F56F4.5 GGAGATTCTGCTCTTGACCG  TGTTGAAGGGTGAATGTGGA  I-2L08
8  F05 I  F56F4.6 CTCAAGTGATGCTTGGGTCA  GGAAATTAAAGGGCAGAGGC  I-2L10
8  F06 I  F56F4.7 ATGTTACACTGAATGGTTACGGG ATCGATATCCAATTCGTTTTGTG I-2L12
8  F07 I  T09B4.1 CTTTTTGGTCTTCGTGGGAA  TTCCGAAAACGAAGTAACCG  I-2L14
8  F08 I  T09B4.2 TGGTGCAAACCAGAAAATCA  TCGGTGGAATGTTGTCTGAA  I-2L16
8  F09 I  T09B4.3 GTGCCAAAATGAACAAATACCAT GATTGTTGAGAAAATCGGTTCAG I-2L18
8  F10 I  T09B4.4 ATTTCAATTCACATTTTGCTGCT CATCTGTTTATTTCGAGGAGGTG I-2L20
8  F11 I  T09B4.5 CTGGTGTATCCCGCTTGTTT  GACGTGAGTTGGAGCTGTGA  I-2L22
8  F12 I  T09B4.6 AGATCTACACTTTCTTCCCGTCC AAACTTTTTATTCGGCAATGACA I-2L24
8  G01 I  T09B4.7 TATCCCAATAAGTTCATGATGGC TCTCTGTGCTCTGTGCAATTTTA I-2N02
8  G02 I  T09B4.8 CAAGGCATCTTGTGCTGAAA  CAGCTTAAACCATGCAACGA  I-2N04
8  G03 I  T09B4.9 TCGACAGAGAACCCAGATATGAT TCGAATGCAGGAATTAAATGAGT I-2N06
8  G04 I  T09B4.10  ACATCCATCTTTCTGGCGAC  GCTTACGCGCAACTCTATCC  I-2N08
8  G05 I  T05E7.1 TGTGTCGCTCGATCTGATTC  AAGCTGTGTTCTTGGGTGCT  I-2N10
8  G06 I  T05E7.2 GGGTACATCTAACAAGATGCTCG TGTTGACCTATGCTCTGCTTGTA I-2N12
8  G07 I  T05E7.3 GACAACATCGAGACAATGCG  TTCTTTGGACGGGAACTTTG  I-2N14
8  G08 I  T05E7.4 TCTCTCCTTCAACCTTGCGT  GGCCCCTTTTTGTAGCTTTC  I-2N16
8  G10 I  T08B2.2 CCCAATCGCTTCTTGTGAAT  TTGTGGGGGTCAGATGAAAT  I-2N20
8  G11 I  T08B2.3 CCCTTGGTAGGAACTAGCAAAAT AACGATAACGCTGAAAATTCAAA I-2N22
8  G12 I  T08B2.4 TCGCGTCTAGTTCTAAAGTACGG GCTGACCGATATAAAACTGCTTG I-2N24
8  H01 I  T08B2.5 TCTAAAGCAAATGCTGTGCG  ACGACGTTCTTTGGCTCTGT  I-2P02
8  H02 I  T08B2.6 ATGGTCTGATTGTGTTCAGCTTT CATATGCCCATAGACAAAACCAT I-2P04
8  H03 I  T08B2.7 CACCTTCTTGGAGAAGACGC  ATTCAGCCACTTGGAGATGG  I-2P06
8  H04 I  T08B2.8 AATGCGAGAAAAATGGACTACAA GGTTTTCCTTTCTCGTTTTTGTT I-2P08
8  H05 I  T08B2.9 TCTTCAGGGAACTTCGTGCT  ATTTGGAACGCTGGTTTCAG  I-2P10
8  H06 I  T08B2.10  CTTTCCCTTGTTCTTTCCTTGAT AATTGGAAGAGAAATTAAAGGCG I-2P12
8  H07 I  T08B2.11  GCATCTGAAGAAGGTCGAGG  TTCAAGTGGTGGTCTGGTGA  I-2P14
8  H08 I  T08B2.12  AAGCTCCCACATTGTTTGTTAGA GATAAACGTGAGCTTTTCCAATG I-2P16
8  H09 I  C48E7.1 ATTGTATCCAAAATGCCATCAAC TCAACATGTTCCAAACTGTCAAG I-2P18
8  H10 I  C48E7.2 ACTCCAGAGGATGGTGATGC  CGATCTGGACCAGGAAGGTA  I-2P20
8  H11 I  C48E7.3 CGTTTGCTGATTTAGTGGCA  CCCTTTTTCGTCCTTCCTTC  I-2P22
8  H12 I  C48E7.4 GTTCGCCGAGTACTGGTATACTG GAAAGGGGAACTAAAACTCCTGA I-2P24
9  A01 I  C48E7.5 TGTCGCAACTGAAAATCAGC  CGTTTTGAAGTCGGCAATCT  I-3A01
9  A02 I  C48E7.6 TTTATTGGGTGGCTGGAGAG  TCTCTGATGGTGATGGTGGA  I-3A03
9  A03 I  C48E7.7 GTAAAGGTCGATCAAACATCGAG GCAAATTCTCAACCAACTTCATC I-3A05
9  A04 I  C48E7.8 ACACGGAAAAGGTTGACCAG  TTCGAAGGCAATTTCAGCTT  I-3A07
9  A05 I  C48E7.9 AAGCCCCAAAATGTGACAAG  GCTTCACCACTGTCAATCCA  I-3A09
9  A06 I  C10G11.1  TTTAGGTAGGTTGGCAAGTTGAA GACAGTGCCTCGATTAAAAATTG I-3A11
9  A07 I  C10G11.2  TCAGTGCGAGTTGGAGTCAG  TGTCTGAACGAATGCGAGAC  I-3A13
9  A08 I  C10G11.3  CGTGGGAAACCCTTTGACTA  GCACTGTTCGCTGGTATGAA  I-3A15
9  A09 I  C10G11.4  GAGATTCAACCATCTGGAATCAG AAATCTCAATTTGGCATCTTTCA I-3A17
9  A10 I  C10G11.5  CACCACGAGTATGTGCTGCT  TCATCATATGCTCCGCCATA  I-3A19
9  A11 I  C10G11.6  AAATTATTCGAAGAAAAGCGGTC AGTGCTGTGAGAGTGAATGTGAA I-3A21
9  A12 I  C10G11.7  TCGTCACTAACCAACACATCAAC CCTTCCTTGTCAAACTTTTCCTT I-3A23
9  B01 I  C10G11.8  AAAGTCATCCGTTCCGACAC  CGAGGAACTCCAACCACATT  I-3C01
9  B02 I  C10G11.9  TTCGAAAATTGTGGTAGAAGGAA GGTGAAGCCAGTTCAACTATGAC I-3C03
9  B03 I  C10G11.10  TTGATTCATTTCGTTAATTCGCT TTTAGGTAGGTTGGCAAGTTGAA I-3C05
9  B04 I  F26B1.1 GGGTTCTCCGATAGTGTAAGGAT CGAACGGTTTTTATCAAGTTCAG I-3C07
9  B05 I  F26B1.2 TTTTTCCCTTCAGTTCCGTG  AGATCCACCGAATCGTTCAC  I-3C09
9  B06 I  F26B1.3 CTGTCTCACAATGCCGAAGA  TGTCAGCGAGTCATTTCCAG  I-3C11
9  B07 I  F26B1.4 TTTTGTAGCTACTGGAGAAACCG TTTGAATATCTTGGGAAAACGAA I-3C13
9  B08 I  F26B1.5 CTTGCTACAATCTCTCCGCC  GCACCACGGTTCTGAAAAAT  I-3C15
9  B09 I  F26B1.6 TGTTTCATTAGGTTTCAAATGGG ATGCAGAAAACACAAACTCCAAT I-3C17
9  B10 I  F26B1.7 TAATCCTCATCAATTGAACCACC TTCTGAAACGACAATGAGGAACT I-3C19
9  B11 I  K04F10.1  ATTTTCTTCTTGGCACAAATTCA ATTATTCCGAGATCCTTCTTTCG I-3C21
9  B12 I  K04F10.2  CACAGTGACCACTTCCGATG  GTTCAGGGGTTTTGCGATAA  I-3C23
9  C01 I  K04F10.3  TTATGAATTTCCCGGACTCG  TACCGCCATAATGACACCAA  I-3E01
9  C02 I  K04F10.4  TTGACGATGGAATTCAAAGAGAT TGTTTTTGCCATATTGACAAGTG I-3E03
9  C03 I  K04F10.5  CTGGATTTCTCTGGAAAGCG  AATAAGGCCCCAATACGACC  I-3E05
9  C04 I  K04F10.6  GCCTGGCACCAATGTAGTTT  TTTAAGGGATCACGAGGACG  I-3E07
9  C05 I  K04F10.7  CGACTCGCTCGAGTTCTCTT  CCAGATTGTATTGGTCGGCT  I-3E09
9  C06 I  ZC308.1 AGTACGGCCGTTGGTATCAG  ATGTTGCTGCTGATTGTTGC  I-3E11
9  C07 I  ZC308.2 CGACCCGTCAATTTCCTCTA  CTGCGGCCAATTATGAAACT  I-3E13
9  C08 I  ZC308.3 TGGAAATTCTACCGTACGCC  CAACTGGCATCGTTTGATTG  I-3E15
9  C09 I  ZC308.4 TCTTCATCATGACCACCGAA  TTCATTTTGATTGCCGTGAA  I-3E17
9  C10 I  ZC328.1 ATCCACCAAATCTTTGTAACCCT GATGACTCTCTGAGTTCGACGTT I-3E19
9  C11 I  ZC328.2 GAGTTCTCCGATGAGTTCGC  TCACCACCTGGTCTCTCTCC  I-3E21
9  C12 I  ZC328.3 GACCTCATTGGGTGTGGACT  TTTGAAAATTTCGTTTCGCC  I-3E23
9  D01 I  ZC328.4 AACGAAACAATGATGACGCA  TTTCGATGTGAGCATGAAGC  I-3G01
9  D02 I  ZC328.5 TGTGTTTTGTTACGTTTCTGTGC AGAGACCATACAACGTTGAGGAA I-3G03
9  D03 I  R10A10.1  GAGAGATCACAAACATAAACCGC CCATAAAATTTCCCAATTTCCTC I-3G05
9  D04 I  R10A10.2  GACACGTTTGAAGACTCCTTGAC ACCGGTCTTAAATTGCCAATAAT I-3G07
9  D05 I  F37E3.1 CGAAAAATATCGGGCTTCAA  ATTAAACCCCCGCTAAATCG  I-3G09
9  D06 I  F37E3.2 AACATAGCCATCACTTCGGG  AATTTCCATGGATCTTTGCG  I-3G11
9  D07 I  F37E3.3 GCCCCAGAAATTTGTCTTGA  TCGATGGAAAATGATGACGA  I-3G13
9  D08 I  T23H2.1 GGCTCAAGACGAAACTGGAG  TTTCATTATCCGGGCTGTTC  I-3G15
9  D09 I  T23H2.2 GGCTCTGGCAAATCCAATTA  GACGAAAGGAACTGCGAGTC  I-3G17
9  D10 I  T23H2.3 TCTCCAAAATTTCACGAACAACT ATTTTCCGCGATTTCATTAATTT I-3G19
9  D11 I  T23H2.4 CCCTGGAATGCCTACAGAAA  TGTGTCCTTTGAAACTTGCG  I-3G21
9  D12 I  T23H2.5 TGAATACCCGGATGAAACATTTA ACCGTATGACATGCTCTTCAAAT I-3G23
9  E02 I  K06A5.1 AGACCACCAACTCAAATGGC  AACAAGACACCCGTCCAGTC  I-3I03
9  E03 I  K06A5.2 AAAATGACGATGAGCGATCC  TCAGCATTTCCTTCCAATCC  I-3I05
9  E04 I  K06A5.3 TTTCTCAGGACTGCAAAACAAAT CTTAATCCGAATCAGCACAATTC I-3I07
9  E05 I  K06A5.4 GCGTGAAGAACAGCAAACAA  TTCTCACGACGTACAATCGC  I-3I09
9  E06 I  K06A5.6 AAACGCCGTAGGAGATGATTATT CGAGATTCCAGAAAAGTATGGTG I-3I11
9  E07 I  K06A5.7 TTTCTCCATTAGGTTTCAACGAA TGTTTGATTTGGATTCTCTCGAT I-3I13
9  E08 I  K06A5.8 TTGGGAAGAGACCAAAGCAC  TTGATGGCATTCAATGAGGA  I-3I15
9  E09 I  C55B7.1 AGTGGTAACAATGGTGAATCTGG CCTCTTCACAGAAGTGCTTGATT I-3I17
9  E10 I  C55B7.2 GGCCAACGAGCAAAAACTAA  TCAAAAACCGGCTAAACTGG  I-3I19
9  E11 I  C55B7.3 CAGAGAGTGCAAACAGCAGC  ACAGATACTGGGCATCCGTC  I-3I21
9  E12 I  C55B7.4 GGAGGCTCTGGATCCTCTTT  CCATTGCAGCTTCTCGTACA  I-3I23
9  F01 I  C55B7.5 TTCGCACGAATCAAGTTACG  TGCCTGGAAGCTCTGAATTT  I-3K01
9  F02 I  C55B7.6 ATCGGATTATGGACCCTTCC  CAACCGCCTGTTTGAAAAGT  I-3K03
9  F03 I  C55B7.7 ATCCAATTGCCTTCGAACTG  GCTACTCCGCCATCAATGTT  I-3K05
9  F04 I  C55B7.8 ACTTTCTCCCAGGAATCGGT  CATGAAGGTTCGCATCAAGA  I-3K07
9  F05 I  C55B7.9 CTTCCAGTAATCGACTTTTTCCA AAAATATTCGGGAGTGTTGGTTT I-3K09
9  F06 I  C55B7.10  AATAAAGCCCTCTTCCAGATGAC TCAAATTTCTTGCACTGTTCTGA I-3K11
9  F07 I  C55B7.11  ATCGGATGTTGCTTCGGTAG  ATCGCACTTTTTGCCATACC  I-3K13
9  F08 I  C55B7.12  AAATATTTTGCAGAAAATGGCAA ATTGCTTCGATCAAGGAGTATGA I-3K15
9  F10 I  T10E9.2 TCAAGTGGCGTTGTTGTCTC  TTCGTTCCGTGGTAGTTTCC  I-3K19
9  F11 I  T10E9.3 ATGCAAAGAAAGGACGTTGG  TTCCCAAATACTCGGCAAAG  I-3K21
9  F12 I  T10E9.4 CGAAGACTGTGGCAATGAGA  AACCGCAAATGAGGAAGCTA  I-3K23
9  G02 I  T10E9.6 GTGTCTGGAATGGTATGGATTGT TGGAAAATCATTCCAATATGAGC I-3M03
9  G03 I  T10E9.7 GTGTTGGCTCAGCAACTTCA  TTGGGTAGTGTGATCCGTCA  I-3M05
9  G04 I  T10E9.8 TTGAAAATCCTGTATCCCAAAAA TTTTCCGAATAAATCCCAAAACT I-3M07
9  G05 I  T10E9.9 TCCGTGTTGCTTCATACGAG  ACGTTTTTCGATGCTGCTCT  I-3M09
9  G06 I  F57B10.1  ATTGGAAGATCGTGTCTCCG  GGACCAGCAGTAGACCAGGA  I-3M11
9  G07 I  F57B10.3  TGTTGAAGTTGTTCGCAAGC  TTCTGAACAATCGAGACCCC  I-3M13
9  G08 I  F57B10.4  TAGGCGATTTTCGTTCTTGG  CTCTGGGGTGTCAGATCGTT  I-3M15
9  G09 I  F57B10.5  CTAGTGTTCTGTTGGCATTTTCC ATTGAAAAATGATTTGAGCAGGA I-3M17
9  G10 I  F57B10.6  CGGATATTTACGGTTTCCGA  CACCAATGGCTCCAACTTTT  I-3M19
9  G11 I  F57B10.7  TTGACACCGATGGTCTACGA  TTTCCTTATCCCATTGCTGC  I-3M21
9  G12 I  F57B10.8  TGAAGATAACAATGATGACGTGC ATTTTCAGAAATGCTTGAACCAA I-3M23
9  H01 I  F57B10.9  GATTCGCAATACTTCGGCAT  CGACTCCTTTGGATCTCAGG  I-3O01
9  H02 I  F57B10.10  TGTAACACAGCAAGAGAAACGAA AGGATTTATACTTTGCGGGACAT I-3O03
9  H03 I  F57B10.11  CATAACATAAAAACCCGAAGCAA TCTCCCACTGCTAAAACTGTCTC I-3O05
9  H04 I  F57B10.12  GGTGATAACCATCGGTTGAATAA GAATTTCTTTTATGCGGGAAAAC I-3O07
9  H05 I  F48A9.1 GCAAACCCCTATATCCCGTT  AAAGCATGCACAACCAACAA  I-3O09
9  H06 I  F48A9.2 CTAAAAATGTGGGTGGTTGTGAT TGATGTTACTTTGATTTGCGATG I-3O11
9  H07 I  F48A9.3 TCAACACCTACACCAATGTCAAG TAATGTTTCTGCGAAAAAGGAAA I-3O13
9  H08 I  D2092.1 GCTGGCAAGAACATTCACAA  AACCGTCCAGCACTGGTATC  I-3O15
9  H09 I  D2092.2 GGTGGATCAGGAGATGCTGT  TCGTGCTCCTCGCTTTATTT  I-3O17
9  H10 I  D2092.3 CCAATGTTTTGGCAAGATGTATT GAGTAATCAACCAGCAAAAATGC I-3O19
9  H11 I  D2092.4 CACGAATTCTATAGGCCTTGATG GAATTGATGAGATCCTTCGTGAC I-3O21
9  H12 I  D2092.5 TCTCTCCAGCCAACGATTCT  TGGTGATAAAAAGAACGGGC  I-3O23
10 A01 I  D2092.6 GATTTCCTCACCTTTGGCAG  ATCTGCCTGCACAGCTTTTT  I-3A02
10 A02 I  D2092.7 ATCTTGCATTTTGGATTGCC  CACCAGCTACAAAGCGATCA  I-3A04
10 A03 I  D2092.8 AGATTCACACCGTCAACTCTCAT CTTTTCGTTGTCAGGATTTTCAG I-3A06
10 A04 I  ZC581.1 GACGTGGTGCTTTTGGAGTT  CCGGTCTCTTATCCGTGTGT  I-3A08
10 A05 I  ZC581.2 TGGAAACTTTGGAGCGTTCT  GTTTCCAGGGAAGGTTGACA  I-3A10
10 A06 I  ZC581.3 GAATGCCGATTTTTGCATCT  GAGAAACCCCACACCCTGTA  I-3A12
10 A07 I  ZC581.4 TTAAGAAATTGACTGCCGGAATA CAGCATTTCCTTAAAATTACCCC I-3A14
10 A08 I  ZC581.5 AATCAGCAGACAACACGGTTATT AGTGAGAAGACGAACACACAACA I-3A16
10 A09 I  ZC581.6 CGTTACCACCTCGTCGTTTT  CATGTGGAAAACCATTGCAG  I-3A18
10 A10 I  ZC581.7 CATTCCTTTTGGAGTCGGAA  TTGAACAAAATGGTTTGCCA  I-3A20
10 A11 I  ZC581.9 CTCACAATCCCGTTGGTTTT  TCCAGCAATAATGGGTCTCC  I-3A22
10 A12 I  C17F3.1 AGCGTGTAACCTTTTGAAAACAA AAACAACAGGGCTCAATCAAATA I-3A24
10 B01 I  C17F3.2 TAAGACGATTCTTCGTCCTTGTC ATTGTGCTCTTGGAATGAGGTAA I-3C02
10 B02 I  C17F3.3 TTCCTACGATTTCGTTGTTCAAT TAAAGTTGGGTACCGCTTATCAA I-3C04
10 B03 I  T23B3.1 AGATGGCAATCATCTCAGGG  CCATCAAATTTCCACCCAAC  I-3C06
10 B04 I  T23B3.2 CCTCATCAAGTTTCCATTTTCAG TACGAGCAGTTTCAGGTTTCTTC I-3C08
10 B05 I  T23B3.3 TTCAAGTCGTTATCGTTTGGAGT GTGTGTGTGTGAACAGCAGGTAT I-3C10
10 B06 I  T23B3.4 TGAGTTGGAGATGAAGGGCT  CGCTAACCCTGGAAAATTCA  I-3C12
10 B07 I  T23B3.5 GTTACGATTTGAATAGACCGCAC TTCACGGGAAAATAAGAAAAACA I-3C14
10 B08 I  T23B3.6 CGGATGTCTTTGCCTTCATT  AAAGTCGGCAACGTTCAGTT  I-3C16
10 B10 I  W02D3.2 AGACGGCGAGACACAAGTTT  AACTTGAGGCTGCTTTTCCA  I-3C20
10 B11 I  W02D3.3 AAGAACGGAGGAAGTGCTCA  TTCGTTTTGCGTCATATCCA  I-3C22
10 B12 I  W02D3.4 ACATTGCAGCTCCCAGAAGT  TTTCATTGTTTTTGCCACGA  I-3C24
10 C01 I  W02D3.5 CGGATCCAGATTCAAGAGTAGTG TGAACTTTTTACCTGCTTTTCCA I-3E02
10 C02 I  W02D3.6 AGCACAAGAGCACCTCCAGT  TTCTTGTTGATCTCGCCTCC  I-3E04
10 C03 I  W02D3.7 GCTATTTATTGCATCAAAGACCG TCCAAATTTTCAGAATGTCTGCT I-3E06
10 C04 I  W02D3.8 CCTCCCGGTTAACTTCATCA  CAAGAAATGCTTTCGCTTCC  I-3E08
10 C05 I  W02D3.9 ACGCATGATTCGTGTTGTGT  AATAGTGTTGCCTCATCGGG  I-3E10
10 C06 I  W02D3.10  GGGCGACTAAGAATACGACG  TTTCGGTGCCAAATTTCTTC  I-3E12
10 C07 I  F08B6.1 TTCCAATATTTGCTAAAAAGGCA GATGCGACAAGCCATAGATTTAC I-3E14
10 C08 I  F08B6.2 TTCAATTTCCATGTCTTCTTCGT AAAATCGGCGTTTGGATTAGTAT I-3E16
10 C10 I  F08B6.4 AAGGTTCTCAGACTTGACACGAG TCTCTCTCTTTTCTGTGCATTCC I-3E20
10 C11 I  F08B6.5 ATTGATTTGAACGATCATTTTGG AACCCACTGATCTTGTCTTGAAA I-3E22
10 C12 I  C37A2.1 ACAAGAAGGTTATGGTGCCG  AGCGTTTGGTGAATTTTTGG  I-3E24
10 D01 I  C37A2.2 ACATCACAAGAAAATCCGAGAGA TGTACAGGTGGTTGTTGAAGTTG I-3G02
10 D02 I  C37A2.3 CACCTGCACTTGCACAGTTT  CATCATGACCTCATCGCAAC  I-3G04
10 D03 I  C37A2.4 AAACGAGACGAAATTCCACG  TGAATCCTCTCTCGTTCGCT  I-3G06
10 D04 I  C37A2.5 TCTTACTTTTGCCCGTTTCG  TGTCAGACGATGAGGACGAG  I-3G08
10 D05 I  C37A2.6 CAAAGTTCCGATGCATCCTT  GTTGAAGCCCAGCCTAAATG  I-3G10
10 D06 I  C37A2.7 AACAATTCTACATCGCGACTTTC AATTTATCTTCCATCGCGAATTT I-3G12
10 D07 I  C37A2.8 GCATGCTGAAATTGGGAAAT  GACCGTCGGAAAAATCTGAA  I-3G14
10 D08 I  E02D9.1 CGAGCCCATCCTCTTTACAA  TAACCCGGTCCACTATTCCA  I-3G16
10 D09 I  E02D9.2 GCGAGAAATGAATGGTGTTTTAG CTGGAAAAACAACAAGAACAAGG I-3G18
10 D10 I  K02F2.1 TCCACTCAATGAAGCACTCG  CGTGGCGGTCTGTAATTTTT  I-3G20
10 D11 I  K02F2.2 CGAAACTTTTTCCAGGTCCA  TCCGTATGGGGTAGAACCAA  I-3G22
10 D12 I  K02F2.3 ATGGCAGTTTCTGATTTGCC  TCGCATAGCTGAGTGGTGTC  I-3G24
10 E01 I  K02F2.4 GGGACGAAATGAAGATCGAA  GTTGTCGTGGCGTTTCACTA  I-3I02
10 E02 I  K02F2.5 TCCTTTCAACCAATTTTCAGAGA ATTTATGGCTTCTTTCGGAACTC I-3I04
10 E03 I  K02F2.6 GAATCAACCGAACTTTCACTGTC CGTTCTAACCGTTTTGGTTGTAG I-3I06
10 E04 I  T21G5.1 CAACAATGGACGCAAAGCTA  CAGCTGGAGCACCAGATACA  I-3I08
10 E05 I  T21G5.2 CGAACAAAAGTCTCAAAAATGCT GAACCTGCAAAACACGGATATAA I-3I10
10 E06 I  T21G5.3 GAGCCGAGAGGTTTTATTTTGAT AATAGTTTCGATGTCAGTTCCGA I-3I12
10 E07 I  T21G5.4 AAGATGACTCCAATGGGCAC  ATCAATCGCCTTTTGAATCG  I-3I14
10 E08 I  T21G5.5 GTCTCACGTAATACCCACCATGT AAAACCAAATTGGGAACATCTTT I-3I16
10 E09 I  C48B6.2 TCCTCCCAATTGTAATGAAGCTA GAACAACAACAGCAACAAATCAA I-3I18
10 E10 I  C48B6.3 AATCATCACTCGAGCTGTTCTTC TTGGGGTCAAAATTTATTTCCTT I-3I20
10 E11 I  C48B6.4 CGACGATTGACAGATCCAGA  TGACGATTTCGTGGAAATGA  I-3I22
10 F01 I  C48B6.6 AAGAACTGCTTCCAAGGCAA  ACAAGTTTTGGAGCCGAAGA  I-3K02
10 F02 I  C48B6.7 CCAGCAAGTGTTGCTTGGTA  AAAACCGCGATAATCGAATG  I-3K04
10 F03 I  C48B6.8 GGTTGCAGTATGGTGCATTG  GCCCTGGTACGAAATGGTTA  I-3K06
10 F04 I  C48B6.9 TGTCTGCTCCGTCATTTTTG  TAGGCTCAAAACTCGCCAAT  I-3K08
10 F05 I  T10B11.1  TATCAGTTGCCCTTGATCTGTTT TGATTTCGTGAGTGTGTGTTGTT I-3K10
10 F06 I  T10B11.2  AGCGGAAAGGAAATGTTCAA  TAACAACGGCATTGAATGGA  I-3K12
10 F07 I  T10B11.3  ATCATCGAACTGTTCCGTCC  ACCAATGTTTCCAAACCCAA  I-3K14
10 F08 I  T10B11.4  ACGCATTCCCACTTTTTCAC  TAGTCTAACATCCGTCGGGG  I-3K16
10 F09 I  T10B11.5  CTTGATTGCCGGTTTCCTAA  TTCAATTCACAGCTCTTGCG  I-3K18
10 F10 I  T10B11.6  CTAACAAAGTTCAGGCAAGCTGT TCGTGAAAAGTCGAAAACATTCT I-3K20
10 F11 I  T10B11.7  CATACCATCGCCAGGAAGTT  TCAATGGATCGAAAGGAACC  I-3K22
10 F12 I  T10B11.8  CTTCTTTGCCAAATCCAAGC  CAAAGGTCGCAAAAATTCGT  I-3K24
10 G01 I  T10B11.9  TGAAAATGTACACGTGAACGAAC GCACTTTTTCTCACTTTTGGAGA I-3M02
10 G02 I  C30F12.1  TTTTTCTACCATTTGTTTTGCGT TGGTACAATCAATGTCAAATCCA I-3M04
10 G03 I  C30F12.2  ACATGATTTCCGTCTCCAGC  GCCCAGTCCGTTGTGATAAT  I-3M06
10 G04 I  C30F12.3  TTTTATTCAACAAGTGTGCATGG AGCGTGACGAGTGATTTTTAGAG I-3M08
10 G05 I  C30F12.4  TGGGAAATTGGTGCCATAAT  TCGACGCACTTCTCACAGAC  I-3M10
10 G06 I  C30F12.5  CGAAAATTGTGAGAAATTTTGGA TTTTTGGCAAATATTGCAGTTCT I-3M12
10 G07 I  C30F12.6  CCATGTGCACTGTTAAACGC  AATGTGCTTTTACCCGGTTG  I-3M14
10 G08 I  C30F12.7  ACAAAACACGACGATCCACA  ATGTTTTGGGTTCTCGTCCA  I-3M16
10 G09 I  H06O01.1  TTTCCAACGGCAACCTTAAC  GTTCCAGCCCAAGACTACGA  I-3M18
10 G10 I  H06O01.2  TTTGCACCAAGCGTATACCA  TATAGCGCCGAGTGGTCTCT  I-3M20
10 G11 I  H06O01.3  ACAAAATATTGCAGTCCGGC  TTCCTGTTTTCTTTGGTCGG  I-3M22
10 G12 I  H06O01.4  CTCATTTCCATTCTCGTTCAGAC GGCATGGGAATACATTTTTGTAA I-3M24
10 H01 I  F15C11.1  TCCTCCAAAAATGGCATCTC  AAGCGACTAGCCCAATTCAA  I-3O02
10 H02 I  F15C11.2  CCAACTGCGAACAAAGAACA  GCGAATTGGAAATTTGTCGT  I-3O04
10 H03 I  W01A8.1 CCAAGCCCAAAGCTACTACG  GTCCCTTCTCACGCAATGAT  I-3O06
10 H04 I  W01A8.2 GAATGCATTTTTGAATGAGCTTC CCAGACGCAGAGAAAAATACAAC I-3O08
10 H05 I  W01A8.3 TCGACATTGTCACCTCCAAA  AGCTGAAACCGTACAATCGG  I-3O10
10 H06 I  W01A8.4 ACGAGGATAACGACACAGCTAAA CTTGGATATTTTGAGACTCACGG I-3O12
10 H07 I  W01A8.5 TGGTCCAGTGACGACTTGAG  GGACGATGTAGATGGCTGGT  I-3O14
10 H08 I  W01A8.6 AATGCGAACCAAGCTGAAAT  CACTTCCAGGGAAACGAAAA  I-3O16
10 H09 I  F22D6.1 ACATTGGCATTGAGAGGTCTTTA TTGCATGATTTTCTTCAAGGTTT I-3O18
10 H10 I  F22D6.2 GAAAGGAGCGTTACAAATTGATG AAAGTGCCTACGTGTTCGAAATA I-3O20
10 H11 I  F22D6.3 CAGATAAGGCCAATCGGTGT  CTTGATAACCGCCACCTTGT  I-3O22
10 H12 I  F22D6.4 AATTGGGAAAATCTGACGAAAAT AAATTAGCAGTTGAGGTGTTGGA I-3O24
11 A01 I  F22D6.5 TCTTGCCGCTTCAATTTTCT  ATGTCTTTTGCGCACCTTCT  I-3B01
11 A02 I  F22D6.6 ATGCAAAGCCAATTCCAGTC  ATATCACGACCGCCTGAATC  I-3B03
11 A04 I  F22D6.9 TCCGGATGATCTGAAAAAGG  CACAAGCATGAAGGAAGCAA  I-3B07
11 A05 I  F22D6.10  CAGCACTTCTCTTCACCACG  ACATGCAACAAGGGACACAA  I-3B09
11 A06 I  F22D6.11  CTGTATTGCAGTTGGCGAAA  AGCAACCAACGCTTTTGACT  I-3B11
11 A07 I  F22D6.12  CAATCCGAGTCATTCACCCT  CATTCTTTCCGGTGAGTCGT  I-3B13
11 A08 I  F22D6.13  TCGATTTCTGTTCCAGTCAAAAT TGTATTTCTTTAAGCCACCGAAA I-3B15
11 A09 I  K10D3.1 CCCACACCGGAGAAATTTTA  AAGAGTCGGAGCGTGTCAAT  I-3B17
11 A10 I  K10D3.2 TCTGCACAATAGGGAAAACTTGT GTCTTGAAAAATGTGAGCCAATC I-3B19
11 A11 I  K10D3.3 CCCAGAATCAGGCACATCTT  TCAATCTACAGTACCCCGGC  I-3B21
11 A12 I  K10D3.4 GAGTGACAGCTGGTCCACAA  TGTGAATCGTCCTACCACCA  I-3B23
11 B01 I  K10D3.5 CGAATCATCAAATTTCGGGT  GGACTTTCGGGATGTCAGAA  I-3D01
11 B02 I  H37N21.1  TGGAAATTTTGAACGTTCTGTTT AAAAGAGGACAAGAATCAGGGAC I-3D03
11 B03 I  K07G5.1 GGGAGACTGCAACTCCTCAG  TCCCTCTTTCGCACTCTCAT  I-3D05
11 B04 I  K07G5.2 TTGTCAAATCGAGACCTCAAAAT TACTAGTCTTCGTGTAGCCCGTC I-3D07
11 B05 I  K07G5.3 GTGGATCGTCAGCCAAGAAT  TACCGTCTTTCCTCATTGGC  I-3D09
11 B06 I  K07G5.4 TTCGGAAATACGAGGCAAAC  GCGTTACCATGGAGGAAAAA  I-3D11
11 B07 I  K07G5.5 ATCGCCAGAAGCTCAGAAAA  GCTCGAGCGTCTGGTTTTAC  I-3D13
11 B08 I  M05B5.1 ATCCATCTGCGACAACTTCC  ACAGTTTGGGTGCAAACCTC  I-3D15
11 B09 I  M05B5.2 TGTTCCAGTTAAGGGAAATGGTA CGCTGTTCTCTGTACACTTTGTG I-3D17
11 B10 I  M05B5.3 CATTGAATGCTGGCTCTGAA  GGGTGAAGGTGAGAAGGTGA  I-3D19
11 B11 I  M05B5.4 TGAAACCACATATCGCTGGA  ATCCAAGCTCCGATGAAGTG  I-3D21
11 B12 I  M05B5.5 TGGGAATGATAGTTTGAAATGCT TCTCATTTCTCAAGTGCAAGTCA I-3D23
11 C01 I  M05B5.6 CAAAAATTCTTTCCGTTTCAGTG CAGAATGTGGGAAAACATCAAAT I-3F01
11 C02 I  C01H6.1 GAGAAATTGAAGCGTTCTGGTAA TAAAAGAGTAGCGGCCTTAACCT I-3F03
11 C04 I  C01H6.3 TCTTTCCGGATGGAATATGATAA CCTTCTGTGTCTAACCCTCACAC I-3F07
11 C05 I  C01H6.4 AGAAGCCATGTTGTTCCAGG  TAACATGAAATGATGCGGGA  I-3F09
11 C06 I  C01H6.5 ACATGTACGGAGCAACACCA  CGGAAGTTTTGAAGAGCCTG  I-3F11
11 C07 I  C01H6.6 CATTTTTCAGCGAGCCTTTC  CCCATCTTCTTCCGAATCAA  I-3F13
11 C08 I  C01H6.7 TCCACGCAGAGTCACCATAG  GATCGCATCGTGAATCATTG  I-3F15
11 C09 I  C01H6.8 TCATGTTTCCTCCCTCTGTTTTA TTTATTCAGCTTTGACTGCCTTC I-3F17
11 C10 I  C01H6.9 CGAATCGGGGTGTCTAAAAA  CGGCGCGTTATTTATTGTTT  I-3F19
11 C11 I  R06C7.1 GGGAAGAGATTGACGTTGGA  CGGTTTGTTTGTAGCCGATT  I-3F21
11 C12 I  R06C7.2 AACAAGAATGACAGGGTGGG  TCTTGTCGAACAACGCAGAC  I-3F23
11 D01 I  R06C7.3 CTGACATTCGATCCTCGACA  GAAGTTGGGCAGATCCAAAA  I-3H01
11 D02 I  R06C7.4 TTCAGTTTGATCTACCCCGC  AAAAGCCGATAAGATGGGGT  I-3H03
11 D03 I  R06C7.5 CTTGGCAATAAAGCTCTCCG  TCATTACCAGACAGCCTCCC  I-3H05
11 D04 I  R06C7.6 GCCCAAATATATTGCACACAAGT TGAGAATCTCCTTCTCATTTCCA I-3H07
11 D05 I  R06C7.7 TCAAATTCTTCATCCCAGCC  AATTTGAACATTTCAGCGCC  I-3H09
11 D06 I  R06C7.8 ACCGTCTCGTGGTAATTTCG  GAGCATCTTTGCCCCATTTA  I-3H11
11 D07 I  R06C7.9 TGTCGGTGTTGCAAGTCTTC  AGGAACTCCCTTTGCTTGGT  I-3H13
11 D08 I  R06C7.10  ATTGGCGGGTAAGTCTGTTG  CGGAGCTATCCTTCAAGCAC  I-3H15
11 D09 I  F21C3.1 TCATCTCCATCGGAAGATCC  AAAATGGTTAAGCGGGAGGT  I-3H17
11 D10 I  F21C3.2 TTAGCCGAAATTTTAAGGAGGTC CTTTGTGCACATTTCAAAACAAA I-3H19
11 D11 I  F21C3.3 ACATGATGCCACGGTTTAAAATA CAAATCACGTTATGGGTTCAAAT I-3H21
11 D12 I  F21C3.4 TCAATAACTGGTGCTGCTCG  AATCCCCAACCACAAATTCA  I-3H23
11 E01 I  F21C3.5 CATAGACGTGAGCACAAATGGTA TCTTTTCCCACTAAAAACGATCA I-3J01
11 E02 I  F21C3.6 CGGAAGTTCAAAACTGGATTGTA TTTCCGAAAATTAATGCAAAATG I-3J03
11 E03 I  F13G3.1 ACTGCCCTTGACGTATCCAC  GGGGATAATGGAGATGCTGA  I-3J05
11 E04 I  F13G3.2 TCTTATCATTCGAAAGTCTCCCA GACTTATCCTCAGCCATGAATTG I-3J07
11 E05 I  F13G3.3 ATTGAATTCAGGCTTCACGG  CGGGAGTTGGAAATACGAAA  I-3J09
11 E06 I  F13G3.4 GAACTACCTTCAATGAGTGCGAC GTTTGAGCGCACTTGATTTATTT I-3J11
11 E07 I  F13G3.5 CTTTCCGCAATGACTGGAAT  TTTGCATTTTGCGTTGTCTC  I-3J13
11 E08 I  F13G3.6 GGCCTGGCATTTCTAAAACA  CGACCAGACAGCTTGTGAAA  I-3J15
11 E09 I  F13G3.7 GGTGCATGCTGTATCCAATG  AGAAGGGACCGAACCAGAAT  I-3J17
11 E10 I  F13G3.8 CAGAATGTTCCCAGTCGGTT  GAGCATGTTCTCGATGGTCA  I-3J19
11 E11 I  F13G3.9 CTCGTTGTTGCGTAACCTTAATC ATGTAAAATCCCCAGTTTTCACC I-3J21
11 E12 I  F13G3.10  TAAAAACGATCAATTAAAGGCCA TGGAGGATGTTCTCCTTTTATCA I-3J23
11 F01 I  F52A8.1 TTTGCTTTGTGGATTTTGTAGGT ATGAGCAACGTATGGCAAATTAT I-3L01
11 F03 I  F52A8.3 AAATTCCCCACTAAAACCAGAAA AAATTTTCCAAAATCAGAGAGCC I-3L05
11 F04 I  F52A8.4 GAATTTTGGGAAATACTGGGAAC ATCACAGAGATTGGAGGCAATTA I-3L07
11 F05 I  F52A8.5 AGCTTCTTCGTCCTTCTTGAACT TTCACTCTCTTCGAATCTAACGC I-3L09
11 F06 I  F52A8.6 CGTACAGTCGCTGATCCTGA  AGGCACAGAGAAGGAGCTTG  I-3L11
11 F07 I  F07A5.1 AATCCGTAATTGGTTTCTGGAAT ATGCTGCTTTCTTCTTCCTTTCT I-3L13
11 F08 I  F07A5.2 CCGGGCATGAAACTTTCTAA  GTACTGGCGACCAGTGTCAA  I-3L15
11 F09 I  F07A5.3 TGGTGGACTACTCCAAAGGC  GCTGTTTACGCAAATGCAAA  I-3L17
11 F10 I  F07A5.4 AGGAGATGTAATACGCGAAACAA ATTTAGTTGTGAAGCGTCTCTCG I-3L19
11 F11 I  F07A5.5 ACAGAGTGTGGAAGGAAATTTGA AAGATCGTCTGACTCTGCTGAAC I-3L21
11 F12 I  F07A5.6 GAAGGTTGTTGCAAAATAGATGG CAAAAATTGGATTTTCACCGATA I-3L23
11 G01 I  F07A5.7 TGGCGATGACTCTCTTTCCT  GAAGGCTGTCGAACAGAAGG  I-3N01
11 G02 I  C15A11.1  GGAGCTTATGTGGTTTTGCTATG GGAAGAAAACATCACTCATTTGG I-3N03
11 G03 I  C15A11.2  CCATACTGTCCTTTGAGAAGTGG AATTCGGAAAATCGGACTTGTAT I-3N05
11 G04 I  C15A11.3  GAAAAATGAGGAGAACGGAGTTT ATAAAACCGAGATCTACCCTGGA I-3N07
11 G05 I  C15A11.4  TCATTTACCCATTGTTGCCA  CGGCAATCCGTTACAACTTT  I-3N09
11 G06 I  C15A11.5  TTTATCCGGAATTGTGGTATTTG ATCCGCTAATCAGATGTGAGAAA I-3N11
11 G07 I  C15A11.6  TCAAACGTCTTTTCATTGTCAAA AGGAGTGACTGAAAATTGTTGGA I-3N13
11 G08 I  C15A11.7  TCCCTTTCCGTACTCTCCCT  CGCAACAACTGGTATTGTGC  I-3N15
11 G10 I  ZK524.2 CGAAAAGATCTACGAAACAATGG AGATGCACTTCAACAAATGGTTT I-3N19
11 H01 I  T28F4.1 GAAGTCGTCAAAAAGCTCCG  TGCTCCTTCCAATTTGCTTT  I-3P01
11 H02 I  T28F4.2 ATTTACTTGCCCAAGATGCG  TACACAAAACCCTTCCTGGC  I-3P03
11 H03 I  T28F4.3 TGTGACTGGACTGCTCCAAG  ACGAAGGATCAATACAGCCG  I-3P05
11 H04 I  T28F4.4 CTGGATGCAACTGATGATGG  TCCAGCTTACTTGCCGAAAT  I-3P07
11 H05 I  T28F4.5 GATCATCTGCCAGAAGTAACCAC CGAGGGAATGTTAAATACAACCA I-3P09
11 H06 I  T28F4.6 TGTCAAATTTTGTGATTTTTCCC CTCTCCCTTCACAACAAATATCG I-3P11
11 H07 I  C26C6.1 CGTTATCCATTCCTACAGAGTCG AGCTTATCGAGTCGTCTGTAACG I-3P13
11 H08 I  C26C6.2 TGATGTACATGACATGCTGTGAA CATCTGAAATTGCAACTTTTTCC I-3P15
11 H09 I  C26C6.3 CGCCCATCTTTAAACCAGAA  GAGGACAACATTGTGGAGCA  I-3P17
11 H10 I  C26C6.4 GAACCTCTTGCAGGTCAAGC  TTGTTGGATTTCCACGAACA  I-3P19
11 H11 I  C26C6.5 TAAAGCGTTCGTTTTTCGCT  GAGCAAGTGCTCTGAAGGCT  I-3P21
11 H12 I  C26C6.6 TTTGGAGATTACCATGCAGAGAT AAAAATTGTTCCGAAAGGGACTA I-3P23
12 A01 I  C26C6.7 TGCCACTTGTCCAAAATTCA  CCCAAAAATCACCTGCTCAT  I-3B02
12 A02 I  C26C6.8 CTGGTCTTCCAGTGCATTTTATC TTTTCCAAATTACCCCAATTTCT I-3B04
12 A03 I  T25G3.1 ACAGCGCAAAGAAAGATAAACTG CGCTTTATTCAGCGAAGGTAATA I-3B06
12 A04 I  T25G3.2 CCAAGTACATGTCGATTGCG  TTCGTCCATCGGAAGTTTTC  I-3B08
12 A05 I  T25G3.3 CGCACCCCTTTTTCAAATTA  CAGCCTCTTTCATCTCCTCG  I-3B10
12 A06 I  T25G3.4 GTCACTGGAGGAGAATGGGA  GCGAAGATCGTTGACTGTGA  I-3B12
12 A07 I  D2030.1 TTCCGCTTGCCCAACTATAC  TGCGCAGTTTTCCATGTTAG  I-3B14
12 A08 I  D2030.2 GGACCATCTGGAGTTGGAAA  GTCTCTAAGCGACAGCCGAC  I-3B16
12 A09 I  D2030.3 TCATAACAGGCAACAACAAGAAA ATCTAATTTTTCACAGATCGGCA I-3B18
12 A10 I  D2030.4 CGAGAGAAAAAGAAACGAAACAA CAACGACACTCCGATATTACACA I-3B20
12 A11 I  D2030.5 TGTGTAATATCGGAGTGTCGTTG TGCTAGATTTTGGGAACAAAGAA I-3B22
12 A12 I  D2030.6 AGTGTGCTTTGCGATCTCCT  AATGGCATCTGGAAGTGGTC  I-3B24
12 B01 I  D2030.7 CCAGTTCGAACCATGGAAGT  AAAAGTGAGGAGGCGTTCAA  I-3D02
12 B02 I  D2030.8 TCCAGTGCTCACACTTCCAG  TTCTGCGACAAAACATAGCG  I-3D04
12 B03 I  D2030.9 TGCACCCAACTTCGTAATGA  TAAAAGCGCACAGCTTCTGA  I-3D06
12 B04 I  D2030.10  TGGATGATTTGTCAGCGGTA  ATTGGGGACGTGTTGATTGT  I-3D08
12 B05 I  F29D11.1  GTGACGTGGCAGTCTTCTCA  TTGCAGCCAATCCAATATCA  I-3D10
12 B06 I  F29D11.2  TTGTAACCATTTCATGGCGA  CATGCACCAACAGATCAACC  I-3D12
12 B07 I  F26A3.1 GTCCCGCATGGAGTATCCTA  GTAGCAGGGAAATGGACGAA  I-3D14
12 B08 I  F26A3.2 TGGATTTGGAAACGATTATTGAC CTCGGGTTTCAGTTAAACAACAC I-3D16
12 B09 I  F26A3.3 ATCCGATCCGAACCATTACA  CAATTTTCATCCCAAATGCC  I-3D18
12 B10 I  F26A3.4 AGATTTCGACCCGTATTTCTGAT AATGTTTCCCCAAAAAGGTAAAA I-3D20
12 B11 I  F26A3.5 CGTCTACCGACGGAGAAGAG  AGTTGTTGGGCAGGAATCAC  I-3D22
12 B12 I  F26A3.6 TAGCCCCCTACACCTCACAG  TTGTGCTCTTTGCCCTCTTT  I-3D24
12 C01 I  F26A3.7 CCACGGACTTCCATGTCTTT  TGAAGTGGATGACGAAGCAG  I-3F02
12 C02 I  T23G11.1  GCTCTGGAAAAGGAGATTCTAGC ACAGCCGATTATTCTCGATTACA I-3F04
12 C03 I  T23G11.2  CGATGAAATCCTTCTCCCAA  TTCCACGAAGTCCACATTCA  I-3F06
12 C04 I  T23G11.3  TGACGCTATCGACGAACAAC  AGTGAGAGTGGGGCTCTGAA  I-3F08
12 C05 I  T23G11.4  TATTGCATCCAACAATCTCACAC GTATCTCAATTTATCGACGCTGG I-3F10
12 C06 I  T23G11.5  TGGTACGAAAAACCAAAGAAAAA AAAGAAGGGGAGTGTGAGTTAGG I-3F12
12 C07 I  T23G11.6  ACGAGAAGGTCTGGCTGAAA  GGAATCTTCCAACCACCTGA  I-3F14
12 C08 I  T23G11.7  TTGGTCCTGTGGAGACAACA  AAAAGCATACGGACACTGGG  I-3F16
12 C09 I  T23G11.8  GGATCCAGTGATCGTCCTGT  TACGGGAAAAGTAACAGCGG  I-3F18
12 C10 I  T23G11.9  ACAATTGATGGTGGGTTAGTCAC CTTGATGATTTTCACGTCCTCAT I-3F20
12 C11 I  F27D4.1 GCAAAAGTGAATGGAGTGAAAAG GGCTGTTTATTCACATTGAAAGC I-3F22
12 C12 I  F27D4.2 GAGGTGAATTCGTGGCTGAT  TCTACAATCACGTCGGACCA  I-3F24
12 D01 I  F27D4.4 GCAACAAGGGCCTAGTAAAAAGT GAAAAGATCACGTCCAGACATTC I-3H02
12 D02 I  F27D4.5 TTGCCCGATTCATTTATCTTTTA GGCAACAAGTGTCAAATCTTTTC I-3H04
12 D03 I  F27D4.6 TTGTTGACTGGAAATGCGAA  TGCGATACGATCTTCGTCTG  I-3H06
12 D04 I  F58H10.1  TTCTCCAACTCCATGACAATCTT AAAATCCAGGGGTTAACTTTTGA I-3H08
12 D05 I  ZK1014.1  CGATTCAGCGATTCATCAGA  CAAGTGGTGCATCCAATACG  I-3H10
12 D06 I  H15N14.1  CGATTCAGCGATTCATCAGA  CAAGTGGTGCATCCAATACG  I-3H12
12 D08 I  D2005.1 ATCTCTTTCGCCTTCGCATA  AAGAAATTCAACGTGCCACC  I-3H16
12 D09 I  D2005.2 AGAGATGCCAGTTGTTCAAGAAG TAACAAAAGCGACATGAGTCAGA I-3H18
12 D10 I  D2005.3 AATTTATTGAAGCCATGAAAGCA GCGAATTCTCTGGAATTTATCCT I-3H20
12 D11 I  D2005.4 AAGGATGAAATTGCCAAACG  CTTTCACATTGTCGGGGTCT  I-3H22
12 D12 I  D2005.5 CGCTCAACGTGTCAGTGATT  CTTGCAATGGAAGCATTTGA  I-3H24
12 E02 I  F30F8.1 AAATGCTTGGACGGTAGACG  TTTCAGATTTATCCCAGCCG  I-3J04
12 E03 I  F30F8.2 CAAAAGGAATCGTTTAATTGCAG CGTTCTACCAACTTAGGCTCAAA I-3J06
12 E04 I  F30F8.3 ATAAACTTTGCGCGTCGAAT  GTGCCAACACTTTAGGCCAT  I-3J08
12 E05 I  F30F8.4 CAAACCGGAATTCAAAAGGA  CACTACAACCATGGATCCCC  I-3J10
12 E06 I  F30F8.5 AGAGATAGCCCCAATTAGACCTG TAGACTGGAGAGACAGATGCACA I-3J12
12 E07 I  F30F8.7 AAAATTCCGAAGATTAGGTCTCG GACAACACATCATGCACAAAACT I-3J14
12 E08 I  F30F8.8 TGCAATGGATCCGATGAATA  CCGATTTCTCCGATCTTCAA  I-3J16
12 E09 I  R11A5.1 AAAGTTGATGCAATGAAACGAAT AAAACGGGGAAAGTGACTCTAAG I-3J18
12 E11 I  R11A5.3 ATTCCACAGGAATTAGTTGCTCA TGTTTTTGTTGTTTGTAGGGACC I-3J22
12 E12 I  R11A5.4 CGATATCACCACATGGCTTG  GTGAAGCGAAGAAAAGGCAC  I-3J24
12 F02 I  R11A5.6 AAATTGCTTCTGATTTCATTCCA CATTTGAACATTGACCTTTCCAT I-3L04
12 F03 I  R11A5.7 GTGACGTTTGATGAACGACG  GACTGGGCAAAATCTGCATT  I-3L06
12 F04 I  F55D12.1  GTCACTTTGCTTATTGAAATGGC TGGTGTTTAGCCTTCAGAACAAT I-3L08
12 F05 I  F55D12.2  AATTTCCGTCTCCAATTCAAAAT ATACGCGTGATCTGCATTAATCT I-3L10
12 F06 I  F55D12.3  CGTCCCCATCCTATCAGAAA  TTTGGTGCTGCTGAAAATTG  I-3L12
12 f07 I  F55D12.4  TTTCTCAGCGAGACCCATCT  AGACCGCAGTTTCAGCAGTT  I-3L14
12 F08 I  F55D12.5  AAAGAAAACCCGAAAAGAAACTG TTTTGTATATTGCGTGTGCTACG I-3L16
12 F09 I  F55D12.6  AGCCCATAAGTCAAATCTTGTCA CTAAAATTTCAGATGCAGGATGG I-3L18
12 F10 I  F20G4.1 AGCTTTTTCAGCGAGTTCCA  TTTCGGACCATTTCAAGTCC  I-3L20
12 F11 I  F20G4.2 GCTATGCAAAGCCGATGAAT  TCGGAAATCAAAACTCCCAC  I-3L22
12 F12 I  F20G4.3 TCCGAGAAGTGAAGCGATTT  TATGCAGAACGTCTCAACCG  I-3L24
12 G03 I  T22C1.5 TATGGACAGCATATTCAGTGACG GGTCCCAAAATAAAACCGTTAAA I-3N06
12 G04 I  T22C1.6 CGTACCGAAGAAGCCAAGAG  TGGAAGGAGACGAAAAATGG  I-3N08
12 G05 I  T22C1.7 CAATGAAAACGAAACGTACACAA TGTGTGAAAGAAGTGATGGATTG I-3N10
12 G06 I  T22C1.8 TCTCGTGTCCCTTTGTTTCC  GAAGCAATGACTTTCGGAGC  I-3N12
12 G07 I  T22C1.9 ATTTCTGCCAACGAACTTAAACA GCTCATCAAAGCTTTTTCTACGA I-3N14
12 G08 I  T22C1.10  TCACCTGCATCAATCCAAAA  ACAAAAGAAGACGGCGAAAA  I-3N16
12 G09 I  T22C1.11  TGCTTTGCTCGATACATTCG  TGCCAAGAAACGGGTAGAAG  I-3N18
12 G10 I  H05L14.1  TTTTCCCAACCCAATCACAT  GGAGCCATCTAATCGTGGAA  I-3N20
12 G11 I  H05L14.2  CTCCTCATCCCACAGATGGT  AGCTCATCGCCATCAAATTC  I-3N22
12 G12 I  C54G4.1 TTTAATGATTCCAGGTCGCC  TTCACGTTGAGCCTGACTTG  I-3N24
12 H01 I  C54G4.2 GTCGGCTTCAATAACACCGT  CATTGCCGTTTTCTTTCGAT  I-3P02
12 H02 I  C54G4.3 TAGAAGAGTTGTTGGCGGATTTA CGATTATTCTCAAGTTGGTCGTC I-3P04
12 H03 I  C54G4.4 ACACGTGTAATTCGCTGCTG  GGCAATGTGCTCAGAGTCAA  I-3P06
12 H04 I  C54G4.5 TATTCTTGTCCGTCCTCCTCATA ATTTGAAAATCAGGTCAGGGAAT I-3P08
12 H05 I  C54G4.6 CGTGAAAACCTGATGTAATGTGA AAGATTTATTTCGGTTTCAGGGA I-3P10
12 H06 I  C54G4.7 TGGCTTCTTTCATTCCGAAC  GTGTCCCTTGATTTCGCAGT  I-3P12
12 H07 I  C54G4.8 TTTCTGCGACTTCGTGAATG  CGACGTGGTACGTAATGCAG  I-3P14
12 H08 I  C54G4.9 AACAACTTGCGGTTCCAAAC  GGATCCCCAATATTTCAGCA  I-3P16
12 H09 I  K04G2.1 GCTTTCCTACGACAGCCTTG  AAAGAGAAATCGTGGCGAGA  I-3P18
12 H10 I  K04G2.2 ATCAGGAAGTCGATATGGCG  AAAACACGCGAATTGGGTAG  I-3P20
12 H11 I  K04G2.3 TTCTGCTTCAATCGGGAATC  CGGCAACCAGTTCGAATTAT  I-3P22
12 H12 I  K04G2.4 GCCGACAAAATACCAGGAAA  CTGTCCAACCTCCATTCGAT  I-3P24
13 A01 I  K04G2.5 AATTCCTCCAAGTTTCTGTGGAT AAAGTTTGCACAGTCTGGAAGAG I-4A01
13 A02 I  K04G2.6 TCGCACTGAGCCAACATTAC  CCATCCCTGGTGCTAACAGT  I-4A03
13 A03 I  K04G2.7 TGAGTCATCATTGTTTCGTCATC GTCAAGGGTATTTGTGTTGGGTA I-4A05
13 A04 I  K04G2.8 GAACATCATCAATTGACGTCTCA GACTTTCCATTCGTTGATACTCG I-4A07
13 A05 I  K04G2.9 TGTTTTATTAGAAATCGGCAGGA CCATTCACTCATCAATTCCAAAT I-4A09
13 A06 I  K04G2.10  GGTGCGAGAGGAACCAGATA  CCGATTGAAGAAGTGCCATT  I-4A11
13 A07 I  F18C12.1  TGATGAAGCCAATTGTTGGA  TTTCGATTGACCCGTAGGAG  I-4A13
13 A08 I  F18C12.2  GAAGTTTGACCAGCTTCGAGTTA TGTATTAATCTCGTTCGGCTGAT I-4A15
13 A09 I  F18C12.3  CCCTACACAAGTCTACGGTGAAC ATAGAGAGCTGTTTGAAACCCGT I-4A17
13 A10 I  C09H6.1 ATTTGGAGAAGCTTGCAGGA  TTTTGGTCGACTTCCAAAGC  I-4A19
13 A11 I  C09H6.2 GAAGTTCTCTGCTCCCGTTG  TTTCTCGGCATAAATCGACC  I-4A21
13 A12 I  C09H6.3 TGGGCACATTTTACACGAGA  TGTTCGATTTGACCATTCCA  I-4A23
13 B01 I  T28B8.1 TATCTCTTCGCATCACTCTCCTC TAAGGCAAAGGAAGCAGTAGTTG I-4C01
13 B02 I  T28B8.2 GAAGAAACATTGCTTTCAAATGG AACAGGGATGTGATATTCATTCG I-4C03
13 B03 I  T28B8.3 TTAGATCTCAACCCGCCAAC  GGAACTCTCGCACTGTTTCC  I-4C05
13 B04 I  T28B8.4 TCTACCTCGACTGAGCCGTT  ACTACCCCATGCATCTCCAG  I-4C07
13 B05 I  T28B8.5 AGAATGAGGCTTTGGTGGAA  ACCGTATCCTGGTGAACTGC  I-4C09
13 B06 I  F08A10.1  CATTTTATCCGCTCACTCGTTAC TGTTTTCAGGTTGAACGAAACTT I-4C11
13 B08 I  T02E1.2 GTCTGCACAGCGAAAGTGAG  GGCAAGGTGATTTGAAAGGA  I-4C15
13 B09 I  T02E1.3 TCATTACCATGGAACTGGAAATC ACTGAATTGGGTGAGAAATGAGA I-4C17
13 B10 I  T02E1.4 GGATACCATCCACAAAAGTACGA GCATTTCTTCGACCAAAACTATG I-4C19
13 B12 I  T02E1.6 ATTCTTGCGATTTCGTGATTAAA AACTAGAGATCATCCTTGAGGGC I-4C23
13 C01 I  T02E1.7 CAGGGCCCGTATGAATAAGA  ACGAAGCCCAGGGTTAGAAT  I-4E01
13 C02 I  T02E1.8 TTTCACAACTACCGCCCTTC  GCGAGAAGAAACTTCCGTTG  I-4E03
13 C03 I  ZK265.1 GGGTCCAACTGTCATCGTCT  CTGGCACCAAGTCAAAATCA  I-4E05
13 C05 I  ZK265.3 TTCCTGAAGCTCCTGTTCGT  TGCTGCAGAATGTGGCTACT  I-4E09
13 C06 I  ZK265.4 TTTGCGATTTACCAGAACTGATT TTCCCATCACACAGTTCTTCTTT I-4E11
13 C07 I  ZK265.5 AACGAGGCAATAGAGGGGAT  TGGCTTTTGTGACTGTGCTC  I-4E13
13 C08 I  ZK265.6 CATCAAGTTTCTCTTCCATTTCG GTCCCCCATAACAGTATCAACAA I-4E15
13 C09 I  ZK265.7 CCCCAAAACGAACGACTTTA  GTCGATTCGGTCGATCCTTA  I-4E17
13 C10 I  ZK265.8 GACTGATGGGTTCGGAAAGA  TGCCAAACTACAGATGACGC  I-4E19
13 C11 I  T01G9.1 GCGAAAAACTAGTCATCGAGAGA TAGGATTACGAATGAAAGACGGA I-4E21
13 C12 I  T01G9.2 AAGAATCGATTGCACATCCTAAA GAAAATGAATGGAAAACAGCAAG I-4E23
13 D01 I  T01G9.3 TGGCCTACAACCACATCAAA  TTCTTTGCCGACGGATTTAC  I-4G01
13 D02 I  T01G9.4 TTCGGTACCACACGCAATAA  GTGTCTCACAGCAGTTCCGA  I-4G03
13 D03 I  T01G9.5 GATGGAATGAGGCTGGTGAT  TTCATCGGATTTCGGAGTTC  I-4G05
13 D04 I  T01G9.6 TGAATGGAAACTGGAAAGAAGAA AGAACAAAGCGCTAGTTTGTCTG I-4G07
13 D05 I  F52B5.1 GTGGCAAATGACTCTTCCGT  TCCGCCCAGATTATTTCAAG  I-4G09
13 D06 I  F52B5.2 GAAGTGAATGGGTCCACATTTTA AGAAATACGTTTGGGAATGGTTT I-4G11
13 D07 I  F52B5.3 TGTGGTTGGACGAAATTCAA  AAAACAAATGCACACCACGA  I-4G13
13 D08 I  F52B5.4 AAGAAATCCCGACAAATGAAAAT TCCGAAAAATACAAAACTCCTCA I-4G15
13 D09 I  F52B5.5 AAAAATTCTAGGCCAGTCTGGAG TTGTGAAAACAAATTAGGCGATT I-4G17
13 D10 I  F52B5.6 CCGAGACTTGAAGAGGTATTTGA CTGAACAATATTTGCGTCAATCA I-4G19
13 D11 I  C34B7.1 TTTTGAATTCCCAGAATCCG  GTGGGAATTTCAGTGCTCGT  I-4G21
13 D12 I  C34B7.2 TGAAGCATTTGCAACTTTGG  TGCTCCCTTGCCTTTACACT  I-4G23
13 E01 I  C34B7.3 ACTGCAAAAGTAGGGCATGG  TTGGATGGATTAGAAAGCGG  I-4I01
13 E02 I  F16D3.1 CTTTTAAACGGACAACTCGAATG TTGATGCCAACTTTAAAACCAGT I-4I03
13 E03 I  F16D3.2 GTCTTACTCCCCGACGCATA  GAAAAATCCGCAGAAATGGA  I-4I05
13 E04 I  F16D3.4 TTATCAGGGTCTCCAGTCGG  ATTTGAGAATATGTCGCCGC  I-4I07
13 E05 I  F16D3.5 CCTAGTGAAGCTGGTGGAGG  TATGTGTGCACAGGGTGGTT  I-4I09
13 E06 I  F16D3.6 TCAGTTAGCACTGCCATTACAGA TTCCCTTTTCAACACTTCACCTA I-4I11
13 E07 I  F16D3.7 GGATAAGTACGGGCAACGAA  AATCGGAGGAACACAACCAG  I-4I13
13 E09 I  T19A6.2 TTTGGAAAAGGAGCAGTTATCAA GTCTTAGAATCACTGGACGATGG I-4I17
13 E10 I  T19A6.3 AATTCTTCATGAGTCTTGGTGGA CTGGCAAAAGTTTTTAGATGCAC I-4I19
13 E11 I  F02E9.1 TTCAACCAATTTTTGATCGTTCT TTCTTGCTGAAATCCATCATTTT I-4I21
13 F01 I  F02E9.3 TTGCAACAATCACAATCGTAAAC ATCTATTACAAGCGAGCCAATGA I-4K01
13 F02 I  F02E9.4 TTGGGTGCAGAAAAAGAACC  CATTAACGCCACTCCACCTT  I-4K03
13 F03 I  F02E9.5 TTTTGATTTTCATGTTCCTTGCT TCTTGAACTTTTCTTTCCACAGG I-4K05
13 F05 I  F02E9.7 CGATCCGGAAAGAGATTCAA  CATACCCGGGAAAAGTGAAA  I-4K09
13 F06 I  F02E9.8 GCTACGGTCAACAGGCATTT  TTGTGGTGGAATTTTGCGTA  I-4K11
13 F07 I  F10D11.1  GCGAATTGTGGTTTAACCTGTAG CAATGGGAGTCAACTTCTACTGC I-4K13
13 F08 I  F10D11.2  TATCTCACTGTTTGTGCCGC  CGCATACGCGCCTTATTTAT  I-4K15
13 F09 I  F10D11.3  GCACTAAATAAGTTGCCAGGTTG AAGGGGTGGTCTGAATGTAAAAT I-4K17
13 F10 I  F10D11.4  TGTCCTACTGCCCAACTTTATGT TTTCCGCTACAGTAATCCTTCTG I-4K19
13 F11 I  F10D11.5  CAACAAGTAGAGCGTGGCAA  TGATTCCACATCACCCTTCA  I-4K21
13 F12 I  F10D11.6  GAATGACAGATGGAGCACGA  AACTGTAATGCGGTCCAAGC  I-4K23
13 G01 I  D1081.2 TTTTCTTTCATCATTCGCATTCT TTTTGATTGCCTGCTTATTTGAT I-4M01
13 G02 I  D1081.3 CTAACGGAGCTCCTCGAATG  TCACGCCTCGACATTATGAA  I-4M03
13 G03 I  D1081.4 TTCTAGAACATTTAATCGCGAGC ATCAGAAATTGCAAAAACCAAGA I-4M05
13 G04 I  D1081.5 ATTTCCTCCCAGTTCTCGGT  ACAATTGGGAGTCACAAGCC  I-4M07
13 G05 I  D1081.6 CTCACTGAAAACCCATCAGAATC TTATTCCCCTCTTCACTTTCACA I-4M09
13 G06 I  D1081.7 TCGCAATCATTCAGTGCTTC  TCTTCGATAATTGGGCTTGG  I-4M11
13 G07 I  D1081.8 AGCAGCTGGCTTAGCTTTTG  TCCGCATTTCTCTTTGCTTT  I-4M13
13 G08 I  K02B12.1  TCTTGTGCATTTGGCTTCTG  TAGGGCCAGAAAATTGAACG  I-4M15
13 G09 I  K02B12.2  GAAGTGTTCTGAAAACCGAAATG CCGGAATGTTATCAACAACTGAT I-4M17
13 G10 I  K02B12.3  CTGACCCTTTGCCAACAACT  CTATTTGAACACCCGCCAAT  I-4M19
13 G12 I  K02B12.5  TAAACCAAAGCCATTCCCTG  TTCAAAACTCGCACGTGAAC  I-4M23
13 H01 I  K02B12.6  ATCTTCTGCATTGTGTGTGTGTC ATGTTCTCTCCGTCAAATTGAAA I-4O01
13 H02 I  K02B12.7  ATGCATCATCATCCCATCCT  CCACCAACACTTGGAGGAAT  I-4O03
13 H04 I  M04C7.1 CGAATTTTGACAGGCATAGAAAC TTCCAACAAAAAGAGACTACCCA I-4O07
13 H05 I  M04C7.2 TTTCGGAAAAATTTGATCGC  GGACACCTGAAGAGATGGGA  I-4O09
13 H06 I  M04C7.3 TTTTTAACTACGGCACGATGAAG CACTTGACAACGCTTCTTTTTCT I-4O11
13 H07 I  T01H8.1 ATCAAGCTCTCCAACTTGTTCTG CTTTGATCCAGAATTCACGAAAC I-4O13
13 H08 I  T01H8.2 GTCCAACTCTTGCTACACGAACT TTTGATTTCTGATTCGGTGAACT I-4O15
13 H10 I  T01H8.4 GGCAGTGTTTAACAACGTAGACC TTTCCTCATTCTCCCAGTTATCA I-4O19
13 H11 I  T01H8.5 TTCCTTACCCATCTTCGGTG  TAATCGCCTGTTTACCCCTG  I-4O21
13 H12 I  R05D11.1  CCAGGGCTTCTGTCAATGAT  TTACGGTGAACCTCCGATTC  I-4O23
14 A01 I  R05D11.3  TTAAACTTCCCAAGAACGAACAA GCAATTTGGTGAAAATTCAGTTC I-4A02
14 A02 I  R05D11.4  ACACGTGTCGCATTCTTCAG  AGCTTCGGCGTGAATTAAAA  I-4A04
14 A03 I  R05D11.5  GCCCATCTCGGTCAATCTAA  GATGACAGTGGTGGAGCAGA  I-4A06
14 A04 I  R05D11.6  AAGATTCGAACAATGGGTGC  TGGAATGCAAGAGAGCTGTG  I-4A08
14 A05 I  R05D11.7  AAAATATCGACGATTTCAGCAAA CGTCCGTAGAGCGATAAAAGATA I-4A10
14 A06 I  R05D11.8  ACATCACTCGACACCATCCA  AGACGACGAATGGAACGAAC  I-4A12
14 A07 I  F43G9.1 CGGAAAGAATGTCTCCATACAAG TCAATTTTTCCTTCCATCTCAAA I-4A14
14 A08 I  F43G9.2 CTGTACTTGTGTCTGCGTCTCTG AAGCGGCATGTGTAGTCTTATGT I-4A16
14 A09 I  F43G9.3 TTGGTCCTTTCAGCCAATTC  CGCACGACTCAAATGAGGTA  I-4A18
14 A10 I  F43G9.4 TGAATTGCATCGCTTTCATC  ATCAAGTGCCAGTGTTTCCC  I-4A20
14 A11 I  F43G9.5 TTGAGATGTTCGTTTTAGACGGT TAAATCTCGAAAGAGTGGTTGGA I-4A22
14 A12 I  F43G9.6 ACCTGAAATGCGTATCCGTC  AATGGGCTGATCTCAAATGC  I-4A24
14 B01 I  F43G9.7 ACAAACGGTGGACTTTCGTC  GAAGTCTTTGGAGCGAGTGG  I-4C02
14 B03 I  F43G9.9 TGAGAATGTAGGGAATACGTTGG TACAAAAGACCGCCTGAATTTTA I-4C06
14 B04 I  F43G9.10  GTCAAGTTCTGCCTTCTCGC  GGAGCCATTCCAATCAAAAA  I-4C08
14 B05 I  F43G9.11  TTCACAGCTTGATTCATTTCTGA TAGAAGAGCTTGAGGTCTGGTTG I-4C10
14 B06 I  F43G9.12  AAGTTTTTGGACGGATGACG  TTCCACCCATTTTCAAAAGC  I-4C12
14 B07 I  VF39H2L.1  CATTAGTGCGCATGTATGAAAAA AAAGAACTCTCAATCACTCGTGG I-4C14
14 B08 I  F39H2.1 ATTGTTCCTCCAGATCCACG  ATCAATTCTTCACGCCCAAG  I-4C16
14 B10 I  F39H2.3 ACGTACTTGGTGCTTCATCCTAA AAAATTGAGCAAACGAATACGAA I-4C20
14 B11 I  F39H2.4 CATTTTGGCTGTTCTGATTCTTT GTTCTTAAGTCATGTGGGTCTCG I-4C22
14 B12 I  K07A12.1  TGTCGTCGTTCAGCTAATGG  AACCACGAAAACCGAATCAC  I-4C24
14 C01 I  K07A12.2  CCTGTGGAACTCCAAGCAAT  TGTTCTTCTGGATGTCAGCG  I-4E02
14 C02 I  K07A12.3  AAAAACCAAGGATTTCTTTCTCG AAACTTTTGAGGAAGATCGGAAG I-4E04
14 C03 I  K07A12.4  GTGATCACTTTCTCGACAATTCC CATGCCTTACTGCTCAGAAGTTT I-4E06
14 C04 I  K07A12.5  ATATTAAGATCCAACGGATGCAA GCGAAGAAGATGAGCTACAAAAA I-4E08
14 C05 I  K07A12.6  GTCATTTTAGTAACCGTCCGTTG AGAGTTTCCGTCAGAAAATAGGG I-4E10
14 C06 I  F39H11.1  TTTACACTGAATACCACGCACAA ACGAATTGTCAAAGAAACCAGAA I-4E12
14 C07 I  F39H11.2  TTTACAATCCGCCTCACTCC  GCACAAAATCAGCAAGGACA  I-4E14
14 C08 I  F39H11.3  CGGCAGAGGAACATATGGAT  TGAAGCCATTCACGCTACTG  I-4E16
14 C09 I  F39H11.4  CGGGATTTCAGAAAAATGGA  CCATTTATCGGTGGTTACGG  I-4E18
14 C10 I  F39H11.5  AACATGGAGATACTGAAACGCAT TCATTGTCGAAATTCACTTCCTT I-4E20
14 C11 I  C36B1.1 GAAAAAGGTTGCAAAGACAGAGA TCTTTCCGGAATTAATGTTCTCA I-4E22
14 C12 I  C36B1.2 ATTCACAAACCGGGATGAAA  AAGACCCAATCCACATCAGC  I-4E24
14 D01 I  C36B1.3 TAGGATTGTGAATGTGCCGA  TTCGGTAAGGATCAACTCCG  I-4G02
14 D02 I  C36B1.4 GGGAAATCAATACACACGGATAA TCGTGCTATCACTATCTTCTCCC I-4G04
14 D03 I  C36B1.5 CTGAGTAAATGCACCGGGAT  ACAAAATGGCTGAAAATGGC  I-4G06
14 D04 I  C36B1.6 GCATGTAGGTAGGTAGGCATGAG AAATTTGAGACTTGTGCCGATTA I-4G08
14 D05 I  C36B1.7 TGATTTTCCCACGATTCATTATC AATTTCTGAATTTTCCGATGACA I-4G10
14 D06 I  C36B1.8 CCAAACGGAGAGCGTATTGT  AAGGAGCAGCAATTCAGCAT  I-4G12
14 D08 I  C36B1.10  ACAGAGTCGTCTGCTCGGAT  TCTATTCGCATCTGGAGCCT  I-4G16
14 D09 I  C36B1.11  TTTTTCAATTCATCGCCTCC  AGCTGAATTTGCCTCGACAT  I-4G18
14 D10 I  C36B1.12  AAAAGGTTCAGCAAAAGCCA  ACGGCGAATTATGAACCAAG  I-4G20
14 D11 I  DY3.1  AACCATTCTGGTGGATATTCCTT TTAACAGAACGGCATCAACTTTT I-4G22
14 D12 I  DY3.2  AAGCTCTCGTTTTGGACGAA  CCCACTTTCCTTCCTCATCA  I-4G24
14 E01 I  DY3.3  TTCCCGTCTCTATTCTAATGCAA AGAGGAGTACGGTAGTTTACGGG I-4I02
14 E02 I  DY3.4  CCAATACATTTCCAAAATCCAAA ACTTCTTTCCAAACACCATGAGA I-4I04
14 E03 I  DY3.5  ACCCGAGTAGTTGGTGATGG  CAACCACAGCCTCAAGTGAA  I-4I06
14 E05 I  DY3.7  ATGAAGGAAGTCGTGGATGG  ACAGCAAGTTCTTCAGCCGT  I-4I10
14 E06 I  F36A2.1 ATTCCATCGCGAAAATTGAC  GCGTAGCGTTCACACAGAAA  I-4I12
14 E07 I  F36A2.2 AACATGAGCCCGAATAGCAC  TCACAAGGAAATACGGAGCC  I-4I14
14 E08 I  F36A2.3 TTCAAGAGCGGGATGTTTTC  TAAATATTCCAGTTCCGCCG  I-4I16
14 E09 I  F36A2.4 AAGCTCGCGTACTTTTGCAT  TATGTGGCACCAAGCACATT  I-4I18
14 E10 I  F36A2.6 TAAAAGCAGCGTATTGCTGTGTA ATTTTTCAGGGTTAAACATGGCT I-4I20
14 E11 I  F36A2.7 ATTTTCTCATGTTTCCCGGTATT CATGAGCTGATTTATCTGGTTCC I-4I22
14 E12 I  F36A2.8 CTCCACCAACTTTTACATTTTGC TATGCTCAAACATGGAGATTCAA I-4I24
14 F01 I  F36A2.9 TGACTGGAACGAATGTTGGA  CATAACCACTTCGTCGCGTA  I-4K02
14 F02 I  F36A2.10  TCCCGGAAAGATCTCTTTTCTAC GTATAGATTGCATACCGCTTTGG I-4K04
14 F03 I  F36A2.11  ACTGGAACAAAAAGTGAACAGGA TACGTCTGGATGGTTTTCTCCTA I-4K06
14 F04 I  F36A2.12  ACAACCGTCGGAATTGAAAC  TTCTGGATCCACGTTCAACA  I-4K08
14 F05 I  F36A2.13  TCGTTTGCTTTTGGCTTTTT  GACAAGGAATGAGTGGGCAT  I-4K10
14 F06 I  F29D10.1  GATCAAACCGAGAGAGACTCTGA TTTCTTTCGACTCAGGTGAAGAC I-4K12
14 F07 I  F29D10.2  ACGACAAACACGTAAGAACGAAT TTCCTGTTTAGCTGAAGCAAGTC I-4K14
14 F08 I  F29D10.3  ATGTTATTTTCAGCCGCAGG  GCTCTTGGTCTGGAGATTCG  I-4K16
14 F09 I  F29D10.4  TCTCAAATTCCTTCCCATCG  CAGTAAATACGCCGGTGGTT  I-4K18
14 F11 I  F55H12.1  TGCAGCTGTTGTCTTGATCC  GGATAACGCGCCAAATTAAA  I-4K22
14 F12 I  F55H12.2  TGCATGTTTGTCTACAGGGC  AAACAATGCGTGGTAGGGAG  I-4K24
14 G01 I  F55H12.3  GAAAAGATCAAAATGGGCGA  ATTTGGGTCATTTGGAGCAA  I-4M02
14 G02 I  F55H12.4  TTTCAAGTGCACTCTGTGTGAGT TTTCCAAAAATTTCGAGATTCAA I-4M04
14 G03 I  T08G11.1  GCCTTGTAATGCCCTTTGAA  GCTCAACAGGTTCTTAGGCG  I-4M06
14 G04 I  T08G11.2  CGTCTGCAAACACTGGAGAA  GAAAGGCAAAGGTAACGCTG  I-4M08
14 G05 I  T08G11.3  CTCGAACATTGATCTCCAAACTC TCATAAAAAGAGCCAGCTGAAAG I-4M10
14 G06 I  T08G11.4  CTCCACGAAGTGCAAATTGA  ACGTGGCTTAATGATTTCGG  I-4M12
14 G07 I  T08G11.5  GCCTTTCCCAGGTGTTGTTA  GCAAGCTCAATTTGGGATGT  I-4M14
14 G09 I  F53B6.2 CAAAACTGCAGACCTCGACA  GAATGCGAAATTCTTCGAGC  I-4M18
14 G10 I  F53B6.4 ACCAATGGGACAACCATCAT  CGCTGACTGCAATTGTGACT  I-4M20
14 G11 I  F53B6.5 GCCCAGTAACATCATTTCTCAAG GAGGACCGCTAGTACCTTTCATT I-4M22
14 G12 I  F53B6.6 CGCTTGGAAGCATGATGTAA  AAACATGACGGTGGTTGTGA  I-4M24
14 H01 I  F53B6.7 AGTCCCCTAGGTGGCTTGAT  CAGGATGATTTGGAACCGAT  I-4O02
14 H02 I  F32H2.1 AAACTGCAATGGTATGGCTTTTA TTCTTGATCAGTCCATCTTCCAT I-4O04
14 H04 I  F32H2.3 TGCATGCGAATAAGACGAAG  TTGCGGACACAGAAAACAAA  I-4O08
14 H05 I  F32H2.4 GCAGCTGATGCTTCGACATA  AGTCCCAGTCCTGCTGCTTA  I-4O10
14 H06 I  F32H2.5 AGCTTCGTAGAACAACACTGGAG TTATTGGAATCAACTCTTTCGGA I-4O12
14 H07 I  F32H2.6 CTTGCAAATCGAATGTGTATGAA TTCTGGAAACTCACCTTTACCAA I-4O14
14 H08 I  F32H2.7 GAAATCTCGAGAGCGGTACG  GCCAAGGAGATTCGGTATGA  I-4O16
14 H09 I  F32H2.8 GTACAATCCCCACGCAATCT  CAGCCTGTGCCCTGTTAAAT  I-4O18
14 H11 I  F36F2.1 TCATTCATTTCGTTGTTTGTCAG GATGGTTTCGTTTTTGTTGACTC I-4O22
14 H12 I  F36F2.2 ATTCAGAACCCCGTTCTCCT  ATTTTTCGACGACGCCATAG  I-4O24
15 A01 I  F36F2.3 ATTGCGTCCGGATCATCTAC  AGTTTCGGAACGAGGGTTTT  I-4B01
15 A03 I  F36F2.5 TCTACACCTGGCAGCAACAG  TCGTCGTCATCGTCTCTTTG  I-4B05
15 A04 I  C31H5.1 CACCTCATACCACATCCCCT  GCATTGCAGCAGCACATACT  I-4B07
15 A05 I  C31H5.3 TTCGATATTCGGAAAAACCG  TTGACATGGGATCCATCAGA  I-4B09
15 A06 I  C31H5.4 ATGACAAACATAATTACCGTCCG CTGGTCTTTTTGATCGATTTTTG I-4B11
15 A07 I  C31H5.5 TGGTGCATTTAGATGGAATTCTT CTTTCAGACCTCTTCTCGTCAAA I-4B13
15 A09 I  W06D4.1 GCAATAGCGGTACCATGCTT  TTATGCGGAACAGCTCAGTG  I-4B17
15 A10 I  W06D4.2 CGTGAACCACGATTTTGATG  TGGGGAACATTAGAACCTGC  I-4B19
15 A11 I  W06D4.3 CTAACAGAGTGTCACGCCGA  ACTTTAGAACGGCGCGAGTA  I-4B21
15 A12 I  W06D4.4 TGAGCAACTGCTTCACGAAC  TCTTCCGTTCCTTGATTTCG  I-4B23
15 B01 I  W06D4.5 TACACAATTTCGAAAAATACCGC GAAACAAAAAGCAAACGATGTTC I-4D01
15 B02 I  W06D4.6 CGGAGGAACCGAAAAATGTA  AACGATTCCGACATCTCCAG  I-4D03
15 B03 I  W10D5.1 CAGGTGACATTCACCAAACG  GTTCGAACTTAGGATGCCGA  I-4D05
15 B05 I  W10D5.3 TATTTTAAGGGTGTTGTCCATCG TATGCTGATAATTTTGAACCGCT I-4D09
15 B06 I  ZK858.1 TTTCGGAGCGAGAAGACACT  GTGGCTGAGTTGTTGTCGAA  I-4D11
15 B07 I  ZK858.2 GCTTTGTTCTTTCCCTCATTTTT CTTGAAGCTCATCGAGGAAGATA I-4D13
15 B09 I  ZK858.4 ACCAACGAATAGTGAGCAACAAT GCCTGGTAGATTTGAAACTGATG I-4D17
15 B10 I  ZK858.5 AAATGTTGGCAGAAAAATGAAGA GAAAAGGAAAAGTGGAAGTTCGT I-4D19
15 B11 I  ZK858.6 TCAGCGCACAAGGAGAAGTA  GAGTGATGTTCCATGGGCTT  I-4D21
15 B12 I  ZK858.7 ATGGTGCCAGTTTGGGATAA  GTGCATTTGGAAAGCCTCAT  I-4D23
15 C01 I  H32K16.1  AAAATTGTCTTTTTGAACTGCCA AATGCTTGATGAGAGGACACATT I-4F01
15 C02 I  F25H5.1 GGACATGCTTTTTGAAAGAGAGA TTACCTTGAAATTGCAGGACCTA I-4F03
15 C03 I  F25H5.2 GGTGCACCCTATCACACCTATAA TTTCAATTACAATCGGCAAAGTT I-4F05
15 C04 I  F25H5.3 CACTACCCATATGGAGCATTTGT ATCTTACAGCATTGGCAACATCT I-4F07
15 C05 I  F25H5.4 TCAAGAAGGACAAGACCGCT  ATTTGGTCCAGTTCCGTCTG  I-4F09
15 C06 I  F25H5.5 ATATCATCGCCTTGTTTCGG  GTTTTGGATTCGGACGAAGA  I-4F11
15 C07 I  F25H5.6 CATGAAGAGGAGCAGAAGAAAAA TACCCCTCAAAACCTCTGACATA I-4F13
15 C08 I  F25H5.7 AGAAATGCCAAGCGATCAGT  CCCTCGATCTGAAATGGAAA  I-4F15
15 C09 I  C45G3.1 GCTTCAAGAACTACGACGCC  TGGGTGTTCCAACGGATAAT  I-4F17
15 C10 I  C45G3.2a  ACTTGTCGAACTTCCATTTTCAA TGAACCGAAATCTCAAAAAGTGT I-4F19
15 C11 I  C45G3.3 TGGAGCGCAATTACTGAATG  TATGGACTTATTTTCGCGGG  I-4F21
15 C12 I  C45G3.4 AATGAACGTTTGCAAGAAAAAGA ACCCTGGCTTTCCTTTAATAGTG I-4F23
15 D01 I  VF36H2L.1  TTCAGTCATTGGCTCGTCAG  ATCTCTTGCATGGCTTGGTC  I-4H01
15 D02 I  F36H2.1 CAAGCCGAAAAACCGTTAAA  ATTTCCTTCGTTCCTCCGAT  I-4H03
15 D03 I  F36H2.2 ATGTTCCTCCGTTTGTCCAG  GGCGGCATTATGAGTCATCT  I-4H05
15 D04 I  F36H2.3 AGTACCATACTTCCGTCGCTGTA CATCAGTGGAACTTCTATTTCCG I-4H07
15 D05 I  F14B4.1 TCCAATCCAATCAACTGCAA  TTGCAGCAATCATGAAGGAG  I-4H09
15 D06 I  F14B4.2 CTTTCAGTCGAGTGGCAACA  GCAGGTTGTATGGCCAAGTT  I-4H11
15 D07 I  F14B4.3 TCACAAGTGCAATGAGTTTCTGT TTTCAAAAGGATGTCAATTTGCT I-4H13
15 D08 I  F26H9.1 TTCGCGAAGAGATGAAGGTT  TGAGGGGACATTCACACGTA  I-4H15
15 D11 I  F26H9.4 CAATCAGACCGCAATTTTTATTC TTGCACATTTACGTATGCTTGAG I-4H21
15 E01 I  F26H9.6 TTCTGGAAAGAAAAATGCAACAT GAAGGGTTGATGGTACATGAAAA I-4J01
15 E02 I  F26H9.7 AAGAATCTCAACGTGTCAATGGT CTTCATGTGCCTTTTTGATTGTT I-4J03
15 E03 I  F26H9.8 CATCAGAGGACGTTGAAGCA  TTTTCCAAAATCGGAATCCA  I-4J05
15 E04 I  C12C8.1 TTTGTCCTTTGCTTCAATTTCAT CTGAAGCAACTGTAGAGGTCGAT I-4J07
15 E05 I  C12C8.2 TGTATATCGTCGATGCGGAA  GTCGGACCATCCAAATATCG  I-4J09
15 E06 I  C12C8.3 CCAAGTCCAAATGAGCCAAT  ACTCAACCAACATCCCAAGC  I-4J11
15 E07 I  M04C9.1 GACAAGACTTTGAGATCTTGCGT ATGATGGGGGTAAGTTTCATTTT I-4J13
15 E08 I  M04C9.2 TTTGCTATCGAACTGCACTAACA AATGTTTGATTTTCAGCAAAGGA I-4J15
15 E09 I  M04C9.3 CCCGTGATTTTCTGTCGAAT  CTGACAATGTGCAATCCAGG  I-4J17
15 E10 I  M04C9.4 CGGTAGGTGAACAGCCAAAT  GCGTCAAATGACCGTTTCTT  I-4J19
15 E11 I  M04C9.5 CGAATATTGCCAGTTTCCGT  CTGGCCATTCATCCTGAAAT  I-4J21
15 E12 I  M04C9.6 AATTGTGGAAGGGAAAGAATCAT TCTATCGAAGATGAGCTCAAACC I-4J23
15 F01 I  F16A11.1  CGCACAAAATCCCTCTTGTT  TCGGGATCCTTTCTCAAATG  I-4L01
15 F02 I  F16A11.2  GACCGCAATTGGTCTCAGTT  GGAATTGATGAAGAAGGGCA  I-4L03
15 F03 I  C17E4.1 AAAATGGAGGCCTTCTCGAT  TTAATTTCACTCCCCAACGC  I-4L05
15 F04 I  C17E4.2 GACGCTGACTCAGTGGTGAA  GGAAGACACGAAGGACGAAA  I-4L07
15 F05 I  C17E4.3 AGAGGTGCGATTGAAATTGG  ATTTCTTCAGGTCGAGGCAA  I-4L09
15 F06 I  C17E4.4 AACAAATGGGAGCTTCTCAAAGT AACAATCGAAGCTATTTTGGTGA I-4L11
15 F07 I  C17E4.5 AGAGACAGTGAATAATGCGTGGT TTGAATTTCGAAAAAGTGTGGTT I-4L13
15 F08 I  C17E4.6 GACGATACAAGCAGCGATGA  TCCTTTTGGTTCCGTTTTTG  I-4L15
15 F09 I  C17E4.7 AACTGGGAGTAGAGGGAACAAAG ATGGTAAACAGTGGAGAACGAGA I-4L17
15 F10 I  C17E4.8 TTCGTTATCACCTGGTCTCTCAT ACAGCCTCTTCAACTGAGAAAAA I-4L19
15 F11 I  C17E4.9 TGCTGTCGAGTGTGTCTTCC  TGGCTTCCCTTTTGTGAAAC  I-4L21
15 F12 I  C17E4.10  GAACACGTGGAAAAGCAAATATC GAATTCAGATGGGAAATGAGATG I-4L23
15 G01 I  C17E4.11  CTTCTTATCCATTCACATCAGCC CTTTATCTTCTGTTCCGTGGATG I-4N01
15 G02 I  F46A9.1 TTAGTCGTGGATTGTTGTTGTTG ATAGTTTTCATTCAAGATTGCGG I-4N03
15 G03 I  F46A9.2 CTAGTCGAAAGTCCATCGCC  TGTACTTGGGAAACTTGGGG  I-4N05
15 G04 I  F46A9.3 CAATGGACGTATTTCAACAGTGA ATTCGATCTACCGACTTCACAAA I-4N07
15 G05 I  F46A9.4 CACATACAGGTGTGCTTGATTGT AATAAGGGGAAAGATATGGTGGA I-4N09
15 G06 I  F46A9.5 GCATCATACGACACACTCACATT GAGAAATAGGCAAACTGAAGGGT I-4N11
15 G07 I  F46A9.6 CTTCTTATCCATTCACATCAGCC CTTTATCTTCTGTTCCGTGGATG I-4N13
15 G08 I  F30A10.1  AGATTCTCACACATTTCCTCCAA ACTATTTTCTGGTTTGTCTGCCA I-4N15
15 G09 I  F30A10.2  TAACAATTCCATTGCAAGCTTTT ATGAAAATTGGTATAATGTGCCG I-4N17
15 G10 I  F30A10.3  TGCAAACTTTAACAGCGTCG  GTGGCAAAACCATCGAATCT  I-4N19
15 G11 I  F30A10.4  CAGGAGCCAAAATGGTCAAT  CCAGCTGGAGTCCAATCTTC  I-4N21
15 G12 I  F30A10.5  GAGATTTGCCGGAAGAACAA  TCGAAATTGCATTGCATCAT  I-4N23
15 H01 I  F30A10.6  TTCCCTTTTCAGCTCTCCAA  TGGTTTCAGTGTAGGCATCG  I-4P01
15 H02 I  F30A10.7  ATTCCTTCACGAAGTGGTGG  TTAACCATTACGGCCAGAGC  I-4P03
15 H03 I  F30A10.8  CATATGTGGCAAGAGCTGGA  GCGGAATTTAGCAAATCCAA  I-4P05
15 H04 I  F30A10.9  AAAAGACTGCAGCAATACCACAT TACAGAAAATGGGTAAACGCTTG I-4P07
15 H05 I  F30A10.10  AGGTGAAATGTTCGGACGAC  GAGATCCAGCGAACAAAAGG  I-4P09
15 H06 I  C41G7.1 GGAGGAATGGAGTGAGAAAACTT CAGAATATGGCAAAAATCTGGTC I-4P11
15 H07 I  C41G7.2 CTGCGACTTTTTCCCTGAAG  CTGACTCCAGACTCCTTGGC  I-4P13
15 H08 I  C41G7.3 TTTCACTGCAGCACGATTTC  CCGTACCCTGTTCCTCAAGA  I-4P15
15 H10 I  C41G7.5 ACGGGTCATCTGGTCTTCTG  TGAAATGGCTCATTTGTGGA  I-4P19
15 H11 I  C41G7.6 TTACCCAATACCGAGAACTCTGA AAATGGTATAGGAGGGTGTGGTT I-4P21
15 H12 I  C41G7.7 AATGCTTCCAAAAGTATGCATGT TTTTTCAAGAAATCCTTTCACCA I-4P23
16 A01 I  C36F7.1 GTTGTCAACTCATCTGATCCTCC GCAAGTAAATTGTCCGTTTGAAG I-4B02
16 A02 I  C36F7.2 TTGGATAAGCGAGATGAGAAGAG TGATATGGATCTTGGGGTTTATG I-4B04
16 A03 I  C36F7.3a  TTGAGGAGGTGATTGTGAATCTT GGAAAAATGAAAAGGGAAAGCTA I-4B06
16 A04 I  C36F7.4 TGGTTCAGTGTTGATTTGACAAG TGTCTAACCGGAAAACAGGAATA I-4B08
16 A05 I  C36F7.5 AACTGCTGCCAATGTCTGATAAT AATTTCACTTTTGACGAATCGAA I-4B10
16 A06 I  F42H11.1  TGATGGAAGGGAAGGATCTG  CTAGCGGTATGGCCGATTTA  I-4B12
16 A07 I  F42H11.2  GCTACCAGCTTCGTTTCCTG  TCGTCAGTTGTTTTCCGTTG  I-4B14
16 A08 I  K07A1.1 TTTTGTGGCGAATGTAACGA  TGCTCTACATCTCCGTGTGC  I-4B16
16 A10 I  K07A1.3 TTTTCCTTGATAACCAATGATCG AATGGACTAGTTTTTCCTCGGTC I-4B20
16 A11 I  K07A1.4 AATACCGAAATCAGCCAACG  CATCTGTGGACCGATTCCTT  I-4B22
16 B01 I  K07A1.6 CGTTTAGGAATGCAACAGAACTC CAATCAAATTTTCGTCCAATGTT I-4D02
16 B02 I  K07A1.7 TATTCGCAGAATGAGGGACC  GACTTCCGAAAACGATCGAA  I-4D04
16 B03 I  K07A1.8 TGCTCCTTGAATTTGGCTCT  TTGGCTTATGCCGAGTTTCT  I-4D06
16 B04 I  K07A1.9 CATTTGAGCAAGTTGAGCCA  TGAAAGATGCGGATAGACCC  I-4D08
16 B06 I  K07A1.11  AACAGTTTCATAATGCGGGC  CAGGCAATTTCAGAGCACAA  I-4D12
16 B07 I  K07A1.12  GAGAAATCGCTGATCTTGGC  CTCGTAATGACACATGCGCT  I-4D14
16 B08 I  K07A1.13  GCGATGCGATTCAATACTTTTTA CCTCAATGTTCCTTTGTTCACTC I-4D16
16 B09 I  T05F1.1 GGTGCCGTGCTTATTTTCAT  CCTTTGAGAGCATCGTAGCC  I-4D18
16 B10 I  T05F1.2 TTCTCTGAGCAACACGATGG  TTGTTTACTGTGCTGCCCTG  I-4D20
16 B11 I  T05F1.3 TAATTTGCGCCATCATCTTACTT TGATTGGGAGGAAATATGTTACG I-4D22
16 B12 I  T05F1.4 CATCAATAAAGGCCCATCAATAA ATATCCAGACGAGAAATCGTGAA I-4D24
16 C01 I  T05F1.5 AAGTGCTCCAATTCAGTCTTGAG GAAATTTCCGGTCTAGAATGCTT I-4F02
16 C02 I  T05F1.6 AACCAGAGAATGAGGACGATACA TTCCATCTGAAAACAAGCAAAAT I-4F04
16 C03 I  T05F1.7 GCTTCCCTTTGACACTCGTC  AGCATTGAATGAAAAACGGC  I-4F06
16 C04 I  T05F1.8 TGTTCATCAGCTGCCACTTC  TGTCGACCTTTCCTGGTTTC  I-4F08
16 C05 I  T05F1.9 TTTTCGGTATGGATGATATACGG ATCATCTTCATCACTCGCAAAAT I-4F10
16 C06 I  T05F1.10  AGTTTTGCACAAGCCCAAAG  TTTCCAGGCCCACTCTTATG  I-4F12
16 C07 I  T05F1.11  TTCAGATCAGAGCAACACCG  TATTGGTGAGTCGAATGGCA  I-4F14
16 C08 I  T05F1.12  AAATTGAACCTTGCTGAAAACAA TTTCTCGTTCAGATTCCCATTTA I-4F16
16 C09 I  C03D6.1 TGAGAAGAGTTAGCAATTCGAGG CTTTCTTTGTTGGGTGATTTCTG I-4F18
16 C10 I  C03D6.3 TCCAACCCGTATCTTTGAGC  TTTTCCGCAGTTCGTAATCC  I-4F20
16 C11 I  C03D6.4 GTTTCTGTGAATCAAATTGGAGC CCGAGAAAATATGAACGTTGAAG I-4F22
16 C12 I  C03D6.5 TGGTGTACGTTGGATCTGGA  CGAACGGAAAGCAACTTCAT  I-4F24
16 D01 I  C03D6.6 TAAATGGGAATCTGAACGAGAAA TTTTATTCGCAAAAACGTTGACT I-4H02
16 D02 I  C03D6.8 CTGGAAGATTTGATGCAGTCTCT TGACCAATAATCTTACCACCACC I-4H04
16 D05 I  C04F12.3  AACATGTTCTGGTGCTGGTTAGT TCCCGATGAGCAAATAGAAATAA I-4H10
16 D06 I  C04F12.4  TCGGTGTTTCTTCACTTCTCAAT GCCAAGCTATAAATTTCGAACAA I-4H12
16 D09 I  C04F12.7  CTTCTTGGTGTCTCCAAACAATC TTACATGGAAGTGCAATGTTCAG I-4H18
16 D10 I  C04F12.8  GTGCGGAACTACATCGAAATTAG CCATTTACCTTTGAAGTTTGTCG I-4H20
16 D11 I  C04F12.9  ACTTCTCTTCGAGACCAGGACTT CTGCGAAACAATTCATATCATCA I-4H22
16 D12 I  C04F12.10  GAGTTGATTGTAGAGAGCGAGGA GTTCTCATTGTACCGATTTTTCG I-4H24
16 E01 I  C16C2.1 ATGTTGCTCTTCTCAGCTCATTC TTCAGCTTGCATTCGGTATTTAT I-4J02
16 E02 I  C16C2.2 AAAACCAAGTCGTGGTGGAC  GGACGATAGCTGTTTTGGGA  I-4J04
16 E03 I  C16C2.3 ACTGAAAAATGCGATATGACACC AAATGCCTGAAAAATTCGATGTA I-4J06
16 E04 I  C16C2.4 CGAGAAGGAAAAAGACACGC  AGGGTCTCAGCTGTTTCCAA  I-4J08
16 E05 I  K02A11.1  ATTATGCAGAAGTCGAACGGTTA ACATGTCTCCTGGAACTGAAAAA I-4J10
16 E06 I  K02A11.2  ATGAAACATCCGCAAGAACTAGA TTTTCCCCTTGCATATTTATTGA I-4J12
16 E07 I  K02A11.3  ATTTGAGACGCCTCATTTGG  CCATCGGTCACTCCACTTTT  I-4J14
16 E09 I  F26E4.2 TTTCTCTCCACTTTCTCTGTTCG ATGCAAAATCATTTCCAGAAGAA I-4J18
16 E10 I  F26E4.3 CCAAAGTTCGTAGAGCCTCG  TCCCCGCAATTATCACTCTC  I-4J20
16 E11 I  F26E4.4 CAACAACGACTTGGTGATGG  AAGATTCAGATGCTTCGCGT  I-4J22
16 E12 I  F26E4.5 GGCTCAAAGCACATTTCCAT  TGTTCAGTTGGGTGGTCAGA  I-4J24
16 E8 I  F26E4.1 TCGTGCCAATGGAGTTGATA  TGTTTCTCTTCCGTTTCGCT  I-4J16
16 F01 I  F26E4.6 GAAGCACGCTTAAAACTGATTTC TTTATTCTGTCAAAAACCGTGCT I-4L02
16 F02 I  F26E4.7 TGCCGTTTCTGAAGTGTACG  CTGCTGATCTTTTGAACGCA  I-4L04
16 F03 I  F26E4.8 CTCGAAGCAACTGTTGGTGA  ATTCAGCCGGAATTGTCAAC  I-4L06
16 F04 I  F26E4.9 CGATCGATAATTTTCTTCATTCG GCGTTTTATTTTCACTGATGGAG I-4L08
16 F05 I  F26E4.10  TTCCAGCTCGTTCTTCGTTT  TCGGCTACCATATTTTTGGC  I-4L10
16 F06 I  F26E4.11  ATGGATGATCTGGGGTGGTA  CCAACCTCTGGTGGTTGTCT  I-4L12
16 F07 I  F26E4.12  ATGTCTTCGGTTTACGATTTCAA AATTTGAAAGTTTGAATTGCTGC I-4L14
16 F08 I  F26E4.13  ATCTTGTTCAAGACGACGGC  TGCTTTTGAAGCTGTGATGG  I-4L16
16 F09 I  F35C12.1  TTCCAGCTTTTTAAAACACCAAA ACCTCCAAATGTTCAGTTCAAGA I-4L18
16 F10 I  F35C12.2  AGCAGCTCATTTGATGAGAGAAC AGTTGCTCCAATGTTTGATTCAT I-4L20
16 F11 I  F35C12.3  TAAAATCATGTAATTCCGTTGCC TAATGATTTTGGAGATTCATGGG I-4L22
16 F12 I  Y67A6A.1  TGCTGATAACCCCTGATTCTAAA GGTTCTAGCACGAGAGAAACTGA I-4L24
16 G01 I  Y67A6A.2  AAAATGGAGACTGAAACAACGAA ACAATCCAAGAAACAAACTGGAA I-4N02
16 G02 I  K10C3.1 AATGAATCCACGAGCTGTCC  CTTACCGTAGTCGCCGAGAG  I-4N04
16 G03 I  K10C3.2 CATCGTGATGCTGAAAATAAACA CAACTAGACACTCTGTTGCCCTT I-4N06
16 G04 I  K10C3.3 TTGTTACTGCATGTCGTATTTGC CCAGCAAAAAGATGGTTATCAAG I-4N08
16 G05 I  K10C3.4 AAGACTTTCCCGAGCCAAAT  CGACGGGGACTGAAATAAGA  I-4N10
16 G07 I  K10C3.6 ACCAACATCTGGAGCCAGTC  TGTCGTCGAGAATGAACTCG  I-4N14
16 G08 I  T23H4.1 CCAACTCAACGAACTGCAAA  ATTCCAAATTGTTCGGTGGA  I-4N16
16 G09 I  T23H4.2 GACATTCACGAGACCGAACA  AAACACTACGGGGCAATCAG  I-4N18
16 G10 I  T23H4.3 GATGGAGCAAAATGCAGGAT  CATCGGATGGAGTTCCAGAT  I-4N20
16 G11 I  F52F12.1  GATTCTCGTTTCTTGGCTGC  TCCCAGAATCTCCAAGATGG  I-4N22
16 G12 I  F52F12.2  GTGTTGGAGATGCAATGAATGTA ACCTCAACTTTGCTCAGTGACTC I-4N24
16 H01 I  F52F12.3  AAGTCGGTCGAATATCAGCATTA TAAATTCAGACACCAACACAACG I-4P02
16 H02 I  F52F12.4  TTCGGAACCTATCAACAAGAAGA GTGCAATAATTTGGTTCTTCAGC I-4P04
16 H03 I  F52F12.5  AATCTGGAAAAGATTGGGGAATA ACAGCTGTAGTGCAAAGAAAAGG I-4P06
16 H04 I  F52F12.6  GAGAGAATTGTTGGAAGAGAGCA CTTGTGACACGACAACAAACAAT I-4P08
16 H06 I  Y106G6A.1  TCGTCGTCGTCATCAGAATC  AGTTACGCAGGAACATTGGC  I-4P12
16 H07 I  Y106G6A.2  AAAACTTTCTAGAGGCGGGC  CCGGTTGTTGTCAGGAATCT  I-4P14
16 H08 I  Y106G6A.3  GAAAATGCAGATGAGGAAGAAAA AACTTCACACTAAACGACCCAAA I-4P16
16 H09 I  Y106G6A.4  CCGAAAGTTTCCAAAATTCTCTT TTTTCTTCCTCATCTGCATTTTC I-4P18
16 H10 I  Y106G6A.5  AAAAGATAAGTAAAAGTGGGCGG ACATACGCACAAACAGTCACTTG I-4P20
16 H11 I  Y106G6A.a  TGAACGACCTCGTGTAATGTAAG GAAGAATCAGAAGCAGACGAAAA I-4P22
16 H12 I  Y106G6A.b  ACATGGAAAGTACAAGGCTTCAA AAGTTAATCGGTTTGATTTTGCC I-4P24
17 A01 I  Y106G6A.c  GTATGGGGAGAAATGCAGTAAAA GTTTACGAGGAGTTGAGAGCAGA I-5A01
17 A02 I  Y106G6A.d  CCGAAAGTTTCCAAAATTCTCTT TTTTCTTCCTCATCTGCATTTTC I-5A03
17 A03 I  T24D1.1 GGTTCAAAAAGTTCCGTCCA  ACATCTTCCTTTCCCCATCC  I-5A05
17 A04 I  T24D1.2 GGCACTTTTTGCATCCTTGT  TTCCAAAACTGTGAATCCCC  I-5A07
17 A05 I  T24D1.3 CCGCAAACAACGAAGAAAAT  GCCGACGCATACATAATCCT  I-5A09
17 A06 I  T24D1.4 GAGCTTTTGCATCTCCAAGG  TAAATGTTTTCGCTCTCCCG  I-5A11
17 A07 I  T23D8.1 ACGTCACATTCGGTGTTTCA  TGACCAAATTCCACAAACGA  I-5A13
17 A09 I  T23D8.3 CTCCCATGGTTGTGAGTGTG  ACCACTTTTCGGACTTGTCG  I-5A17
17 A10 I  T23D8.4 GATTTTGGCCTGCAATCAAT  TCGGACAGAACAATGGATCA  I-5A19
17 A11 I  T23D8.5 ATGCAACTTAATTTTCAGACCCA AGAACTGTTTTCCCAGTTCATCA I-5A21
17 A12 I  T23D8.6 GCAGAAACGAGATAAATGTGTCC ATCAGGTAAAACGGGCAACTATT I-5A23
17 B01 I  T23D8.7 ACAGGTGAATGCCTGAGAAATTA TTTGCAATCTGTTGTTCATTCAG I-5C01
17 B02 I  T23D8.8 ATGGGGAAGAAAGCTCGTTT  GAATGGTTGGATGATTGGCT  I-5C03
17 B03 I  T23D8.9 GATTTTGGCCTGCAATCAAT  TCGGACAGAACAATGGATCA  I-5C05
17 B04 I  C03C11.1  GATTCGCATGTAGGCATAAAGAC TCGATTCAGAAAAATCTGGAAAA I-5C07
17 B05 I  C03C11.2  ATCTTTGTTGGTGGTCCTCG  CACAGTCTGCTTTCTCGCAG  I-5C09
17 B06 I  F10G8.1 CTTTGGTAAATTATTGGTCGCAG AAGATCTTTTCCCCATCATCAAT I-5C11
17 B07 I  F10G8.2 TTCATAGCACTTGAAGAACGGAT TGAGGAATGATTGAAAAGCTCTC I-5C13
17 B08 I  F10G8.3 AAAGAAGCTCGTCTGTGGGA  CCAGAAACGCGGTTTAACAT  I-5C15
17 B09 I  F10G8.4 AAGGAGGCAAAGAGGGTCAT  TGTGTCGCGTTCGAATGTAT  I-5C17
17 B10 I  F10G8.5 GCTGGTAAGTAGGGAGCAAAAAT ACACCTAGAAGACGAATAAGCCC I-5C19
17 B11 I  F10G8.6 CAAATCAGGGGTCTTGTGCT  ACAGTTGGGGCATACGAAAC  I-5C21
17 B12 I  F10G8.7 TGTTGCAGAAGAAGATGATGAAA CGGAAACAAATCATATTCAGCTC I-5C23
17 C01 I  F10G8.8 TCACGGTCTTAAATGTGCCA  GATGATTCAGCACGACGAAA  I-5E01
17 C02 I  F10G8.9 CAGATATAAAATGCGTGGAGGAG TGCTCATATGAAACGATCGAGTA I-5E03
17 C03 I  B0379.1 CAAAATGGACATCAGCTCCTTAC AAGATGGAAGCAAATCAATGAAA I-5E05
17 C04 I  B0379.2 GGATTATGACATGGAGCATTGAT TGATCCCTTGATCGAATAGAAAA I-5E07
17 C05 I  B0379.3 ACATTCAACATGATTGCGGA  CTTTTCGAAGGAGGTTGCTG  I-5E09
17 C06 I  B0379.4 TTAAATCCAAACCCCGTTTAAGT AACTGCGCGTATTCAAGGTAATA I-5E11
17 C08 I  B0379.6 GGTGTTACGAGAGGAAGGAGTTT AAACAGAGTTTTCCATCCACAGA I-5E15
17 C09 I  B0379.7 GCTAGGTGAGCGTCTTGACC  CGCCGAAGGACAATGTTTAT  I-5E17
17 C12 I  Y106G6D.3  AGGCACGTACACCTGAAACC  AAGTCGAGTTCGAGACGGAA  I-5E23
17 D01 I  Y106G6D.4  GAACTTCCCTCTCAACAGCG  TTTGGACCATGAAGCCTCTC  I-5G01
17 D02 I  Y106G6D.5  ACATTCAATCGGCGAGTTTC  CTCGCAAACACGAAAGATGA  I-5G03
17 D03 I  Y106G6D.6  ATAAAATGGGTTTCAAGGGTTGT ATTTTCCATATCCCAAGCTGTTT I-5G05
17 D04 I  Y106G6D.7  ACCGGGAGAACTCTTCGATT  GATTTTGACACGCCAGCATA  I-5G07
17 D05 I  F16C3.1 ACGGTTATCATTTCATGGGC  CCGTCGGTTTCAGTTGTTTT  I-5G09
17 D06 I  F16C3.2 TAGAATCTGTATGGCAGGCATTT TTTTAACAACTATCCCATCCGTG I-5G11
17 D07 I  C25A1.1 GTCAAGAAGCTTGGGAAAAGATT ACGCAGGATTTTCAGGTATTGTA I-5G13
17 D08 I  C25A1.2 TTCAGAAAACAGGAAATTTGGAA GGCATCAAAAACTGACAAAAGAC I-5G15
17 D09 I  C25A1.3 TTCGTTATTCCCTGTTTTTGAGA AAATCCAATTTTTCAGCAACAAA I-5G17
17 D10 I  C25A1.4 TTTTGCTCATGAAGGAGAGAGAC AAACATTTTCAGTTGGCTTTCAA I-5G19
17 D11 I  C25A1.5 AATCGTTTGGCTGGAGAAGA  CCGAAGCCTGAAAAATGAAA  I-5G21
17 D12 I  C25A1.6 GATTCACTTTTCTCACGATCCAC ACCCTGTAAACCTGACAGAATCA I-5G23
17 E01 I  C25A1.7 GGTAGCAAAATTGACACGAGAAC AAGTATCAATCTTTGGACCAGCA I-5I01
17 E03 I  C25A1.9 ACGAACAGTCATTCACGCTG  GGCCGAAATGAGTGGTTAGA  I-5I05
17 E04 I  C25A1.10  GAAACGCTATCCTTTGTCATTTG AGCTGTTACAACCAAAGTTGCTC I-5I07
17 E05 I  C25A1.11  AGATTCCACCAATATCTTCCGAT GAATGGCAGTATCACACATGAAA I-5I09
17 E06 I  C25A1.12  TAAACGAAACGCCTACGTTTTTA CAACGACAAAAACTGCATTAACA I-5I11
17 E07 I  C25A1.14  TTGGAGACCCCATTCAGAAC  GGAAAGTTGAAGCATCGGAA  I-5I13
17 E08 I  C25A1.15  GTGCAATGGATCGAGAGTAAATC AGTGGAAAAGTCGATCTGAAACA I-5I15
17 E09 I  Y106G6E.1  TCTCCGATCCTTCTGATAAATGA TCGGTAGGTAACTGTGTCATGTG I-5I17
17 E10 I  Y106G6E.2  TTTCTGCCACACATTTCCAA  CGTCTCATAGAAGGCTTCCG  I-5I19
17 E11 I  Y106G6E.3  GATCCAAATTTTCCCCAGTTTAC TCTGAAAACTTGCTCACACAAAA I-5I21
17 E12 I  Y106G6E.4  AAAACCATTTGAGGAATGTCTGA ACAGGCCACTAACAGTTTTCTGA I-5I23
17 F02 I  Y106G6E.6  TCATCACAGATACGGAAATGATG ACTTTCTGATCGGACGTTATTCA I-5K03
17 F04 I  ZC247.2 AACCGGGATGTTGTATGGAA  AGCGATTAGGTCCGCTAACA  I-5K07
17 F05 I  ZC247.3 AAGAGGTGTGAGCATGTGATTTT TCAATAGCTCTCATTCTTCAGGC I-5K09
17 F07 I  T20F10.1  CAATGAAACTTTTCCAAATGCTC ACAACTACCGTACTCACCTGCAT I-5K13
17 F08 I  T20F10.2  CATTCGTCAGCCTATCAAAAATC ATTATGTCTCCTTGTCGTCTTGC I-5K15
17 F09 I  T20F10.3  TGCGTACAGAACACAAAGCC  TTTGAGTAACTGGGGGCAAG  I-5K17
17 F10 I  T20F10.4  TGGATTCCAGCAAACTAAACACT TAAGCATTTTTCCATCTTCAGGA I-5K19
17 F11 I  Y106G6G.1  GATGGATAACAAAGTGAGCGAAC GATCAATCTTCTCTTCTGGAGCA I-5K21
17 F12 I  Y106G6G.2  AATCGTGAAGGTTTTTCATAGCA TCAGAGTGAAAGAAACACTGCAA I-5K23
17 G01 I  Y106G6G.3  AAAAAGTTCAGCGTCAAAAGTTG TTTCAGGTCTTGAATCTCGATGT I-5M01
17 G02 I  Y106G6G.4  AGTTGAATTGGCAACAATAGCAT TTACCATAACCCCTTTCACCTTT I-5M03
17 G03 I  Y106G6G.5  TGTTAACTTTAAGCAGCGACACA CTGACCACTTGGAAGAAATATGC I-5M05
17 G05 I  ZC434.2 TCACTGTAAAGCCCCAATAAAAA TCAGCGTTCTCTTCGTTAAAATC I-5M09
17 G09 I  ZC434.6 CACACATTCATCCAATTCGC  TTGACCAAGATGTGAGCAGC  I-5M17
17 G12 I  ZC434.9 CGACGAAGATCGAATGGAAT  TCTTTTGCGGTTGGGATAAG  I-5M23
17 H01 I  F45H11.1  CTTGTCATTTTCTCGTGTTTTCC ACGTTGTCACTGGATCAGAATTT I-5O01
17 H02 I  F45H11.2  AAAGTACAACCAGCGTTACCAAA ATATTCTCATGCTCTCTCGTTCG I-5O03
17 H03 I  F45H11.3  AACTGCAGCTTTCAGGCAGT  AGAAGACCGGTTCCCAGACT  I-5O05
17 H04 I  F45H11.4  GAGCCACAGATGCGGATAAT  CTTGGCCCTTGTTCTAGCAG  I-5O07
17 H05 I  F25D7.1 GGCAAGGCAATACAAGGAAA  TTCTCGGGATCCCTATTGTG  I-5O09
17 H06 I  F25D7.2 CATTTGATGATCGCACAACC  GAGGGATGACGGTGAGAGAA  I-5O11
17 H07 I  F25D7.3 GGGAGTCAAGATTTCCAGCA  AGATTTCCATAACCCGACCC  I-5O13
17 H08 I  F25D7.4 GGAGCTCTAGTCGGAGCCTT  CAGAAAAGCGCGAAAAACTC  I-5O15
17 H09 I  F25D7.5 CTTGAATTTGATGGCCGAAT  TCTCACACTCGTGGGAATCA  I-5O17
17 H10 I  Y106G6H.1  CTTCAAGATCTCATCAAAATCCG GGAATATCTAATCCCTGGAATGC I-5O19
17 H11 I  Y106G6H.2  ACCTGTTGCATCGGATTAGC  CATGGACACCATGAACTTCG  I-5O21
17 H12 I  Y106G6H.3  TTTTTGAGCAGTTTAAATTGGGA TCAATGTTGTTTCCGTTGTAGTG I-5O23
18 A01 I  Y106G6H.4  TTTTGGATCTTCAGCCAGTGTAT AGCTGTCTCTTTCGATCATCAAC I-5A02
18 A02 I  Y106G6H.5  ATCACATTTCCGTCGAGGTC  AATCGCCTATCACCTAGCGA  I-5A04
18 A03 I  Y106G6H.6  CGCTTGAACAACTTCATATTTCC CTTGCAGAGCTTCTGAGAAAAAG I-5A06
18 A04 I  Y106G6H.7  ACATGCGGAATTTGGAGTTC  CTGCTGGTGTCATTGGAGAA  I-5A08
18 A05 I  Y106G6H.8  GATTTAGTTGAACGCATTTTTGC AAGCGAAATATTGGCACTGATTA I-5A10
18 A06 I  Y106G6H.9  GTGGCTCTTGTCCCATCATT  CTGCAACAATGCCAATTCAC  I-5A12
18 A07 I  Y106G6H.10 AGCACATCGTATTCATTCATTCC CACCCTAAAAGTTTGTCATCTCG I-5A14
18 A08 I  Y106G6H.12 ACAATTTTGGTCTCCGAACG  CAATGCAAGCACTTTCCTCA  I-5A16
18 A09 I  Y106G6H.13 TTATAGGTGTGATGCGAGGTCTT TTCTCTAATTTTGCGGCTGAATA I-5A18
18 A10 I  Y106G6H.14 CAGCATCCGAGTCTGACAAA  GAATGTCATCAGCTCGACCA  I-5A20
18 A11 I  Y106G6H.15 GTCGAATGTCGGTTTCTATGAAG TACCTGTTTCAGAATGGAATCGT I-5A22
18 A12 I  Y106G6H.16 AACAATTGAAATTGAATCAACGG CGATCTTTTCCATGCTTATTTTG I-5A24
18 B01 I  F37D6.1 CTCACGAGCCCTTCAAAAAC  AGTCATACCACTTCCCGTCG  I-5C02
18 B03 I  F37D6.3 TATTTACGAAGCTAAAATGCCCA AAATTGCAAAAGTCGTCTGAAAA I-5C06
18 B04 I  F37D6.4 TTCGGCATATGAAACAAAGAAGT TCAAATTCCATTGGATCAATTTC I-5C08
18 B05 I  F37D6.6 TTTTATAAATTAACAGAGCGCGG TCGATTTGTGGAATTAGTCCTGT I-5C10
18 B06 I  F37D6.7 AAATCGATCGTCCAATGAGTATG GTATTAATGCGAATGAGACCTCG I-5C12
18 B07 I  F59C6.1 TTGGATTCAAGTCCGGAGAC  TTTGCGGACCAAACATTACA  I-5C14
18 B08 I  F59C6.2 ATAATTGGAAGCACAACCAGAGA GGTTCCATCAAAGTGATTCTGAG I-5C16
18 B09 I  F59C6.3 CATACTCTCGTTTCTTCCTCGAA AGAAAAAGGGATCATACCTGCTC I-5C18
18 B10 I  F59C6.4 TAGTTTTTCCGTTTATTTTGCGA AACGAAGAAACGTTGAAAATTGA I-5C20
18 B11 I  F59C6.5 GAAGGCTTAGTGGAGCAACG  TCGATCCAGGATTCTCTCGT  I-5C22
18 B12 I  F59C6.6 ATCATTTCGGACAATTTAGAGCA GGACAAACGAGAAAGGAGAATTT I-5C24
18 C01 I  F59C6.7 CTTGATTGCCAAAATTCAATCTC CTTTGAGAGATTTGGGGAACTTT I-5E02
18 C02 I  F59C6.8 AGTCCGGGATTAAGTTGAAAGAC TTCAAGTGATAAGGGTCGAAAAA I-5E04
18 C03 I  F59C6.9 TCCAATTTGCTCACTGCTTG  ATTTCAGGGAATCGCAACTG  I-5E06
18 C04 I  F59C6.10  ATGACGAGGTATGAACGAAAAGA AGAGAAGAAGGATAATCAACCCG I-5E08
18 C05 I  F25H2.1 CCAATTTCATGGTGGGGTAG  CGTGGTTTTCCACGAAACTT  I-5E10
18 C06 I  F25H2.2 CAGGTCATTTTTAGCGCACA  TAACCTTCAAGTTCCCGTGC  I-5E12
18 C07 I  F25H2.3 AACATGTCTACTCCCGTGCC  CCCACTCAGGAAAACATCGT  I-5E14
18 C08 I  F25H2.4 CCTACTCGACAATCATCCTTCAC AAAACGGAAGGGGATTAAACATA I-5E16
18 C09 I  F25H2.5 TATGTTTAATCCCCTTCCGTTTT ACATAATTCTCGCAAAAGGTTCA I-5E18
18 C10 I  F25H2.6 GAAGCTTTTTGCCACGAAAC  GTGCTCATCAACTCGTCGAA  I-5E20
18 C11 I  F25H2.7 AGTGTCAGCAGGCTGATGTG  TTGTGCTCAAAATGTTCCGA  I-5E22
18 C12 I  F25H2.8 GGCTCACCGAAACTGAAGAG  CCAAGTGGAGAGCGAAAAAG  I-5E24
18 D01 I  F25H2.9 CGACTATCCCACCTCTTCCA  GTGCGGACGTATTGAATGTG  I-5G02
18 D02 I  F25H2.10  TGTTGCACTAAAACCACCGA  ATGTTTTGAAGTCCGTTGGC  I-5G04
18 D03 I  F25H2.11  GTAATTTCAGTTACTGGCCCCAT TGTTGCAATCGATATGTGATAGG I-5G06
18 D04 I  F25H2.12  TTTCAGTTCACATTGGCTGC  ATCGAACTGAGAGCTTCGGA  I-5G08
18 D05 I  F25H2.13  AATTTGACGGTACGGCTGAG  CAGCAACATCTTGAGCGTGT  I-5G10
18 D06 I  T22A3.2 ATCGTCAGCAATTTTTCTTTTGA TCAAACAACATTTCAGAATGCAC I-5G12
18 D07 I  T22A3.3 CGCTCAATCAACCTTCCAAT  TCGAGTTGAGCAAACCACAG  I-5G14
18 D08 I  T22A3.4 TGAGCGAATTCTGTGCAAAC  TTGGATCAAATGATGCTGGA  I-5G16
18 D09 I  T22A3.5 TTCTCCGAATCTTGTTCAAATGT ATCCTTCCCATCATCATCTTTTT I-5G18
18 D10 I  T22A3.6 TTCAACCATGTCGTCCTTCA  GCGCCTTTATACACCACGTT  I-5G20
18 D11 I  T22A3.7 TATTTCAGGGCGATTTCCAG  GAACATGAAAGAAAGGGGCA  I-5G22
18 D12 I  T22A3.8 GAACTCAGGAGAGCGTGGTC  TGGTTTCGGGAATCCAATAA  I-5G24
18 E01 I  C43H8.1 TTGGTTTCAACCGTTCTGATATT AAGGAATTAAGCGAGAAAAGGTG I-5I02
18 E02 I  C43H8.2 GCACTTGAATTCTCCAAATGTTC TGAGGATTGATGAGAAATGGAAT I-5I04
18 E03 I  C43H8.3 CCAATCACTTCATTCTTTATCGG AAATTGATACAGTGAGCGACGTT I-5I06
18 E04 I  B0511.1 GGTCATTAATTGTGTTTCCCAAA CATCTCGATCCATAATTTTCAGC I-5I08
18 E05 I  B0511.2 TCCATGTCCCGACTGAAAAT  TGGCTGATTGAGCAGTTGAC  I-5I10
18 E06 I  B0511.3 GTCTGCGATACACAGCTTTTCTT GCACCTTTGCAACATTATCAAAT I-5I12
18 E07 I  B0511.4 AAACGAAAGCTTTTGCTCCA  ACAGGAACAATCGGAGTTGC  I-5I14
18 E08 I  B0511.5 AGACCGGCTACCGTATTTTTAAG GAGGGTTTGTTTTGATACGAGAA I-5I16
18 E09 I  B0511.6 AAGAAGAAGGTGCTCAAGCG  GAAATTTCGAACCGCCATTA  I-5I18
18 E10 I  B0511.7 GAGATCTGGTGCAGCATTCA  GTTGATTTCGCTGTTGAGCA  I-5I20
18 E11 I  B0511.8 ACGCTGTGAAAAATGCACTG  ATGCATCTGGAGCAGGAGTT  I-5I22
18 E12 I  B0511.9 CCTAAACACAACCCTGACCAGTA TGTGAGGAAAAACACTTCCATCT I-5I24
18 F01 I  B0511.10  CAATTGAAGGGCGATTTGTT  GACTCCGTTGTTGCCATTTT  I-5K02
18 F02 I  B0511.11  ACATTGATTGGGGCTTTGAG  ATTTGAAGCCGAATGAGGTG  I-5K04
18 F03 I  B0511.12  AATTGGAGATGAAGCATCCG  GGCATTCCCATTCACAAGTT  I-5K06
18 F04 I  C34B2.1 TGAATTTTGAGAGCAAAAATGGT CAACGACACTTTTAGATTTTCGG I-5K08
18 F05 I  C34B2.2 TAGAAATTGATAAGTCGGGCAAA ATGCATAAGTGAGATGTGGCTTT I-5K10
18 F06 I  C34B2.3 GGGAGATGCAATTGGAAAGA  TGTGTAGTTCGGAGTGTCGG  I-5K12
18 F07 I  C34B2.4 GGAAATCAATCTGTAGTGCCTTG TTGGTTTTCAATTTTTCTTGGAA I-5K14
18 F09 I  C34B2.6 AAATTTCACCAGTCATCGCC  CATCTCTCGCCACAGAACAA  I-5K18
18 F10 I  C34B2.7 ACCCTCTCCTCGTGATCCTT  CGCACCGAAAGTGTGAACTA  I-5K20
18 F11 I  C34B2.8 GTTGAGGTGAAACCAAAAATGAG AGAAAACAAGCGATAAATGCAAA I-5K22
18 F12 I  C34B2.9 AAATTTAGTGTTTTGGGGTCGTT TTGCAAAGCTATGGTATTTGGTT I-5K24
18 G01 I  C34B2.10  GGGAGTAGGATAGGAGGATTCAA TATTCCGAATTCGTTTTGCTTTA I-5M02
18 G02 I  B0205.1 TACACATCGAACGACGGAAA  ATTTGCTCGGTGCTGAAACT  I-5M04
18 G03 I  B0205.2 ATGTCCCGCCTAATTATCCC  TTTTCCCAACCAGCAAGAAC  I-5M06
18 G04 I  B0205.3 TGGAATTCTGTCAATGGCAA  GAGCTCCATCCACATCCATT  I-5M08
18 G05 I  B0205.4 GCGCGGAAATTCAAAAATTA  GGCATGAAGTAGGCAGGTTC  I-5M10
18 G06 I  B0205.5 ATTAGTTGTTGAAAAGCATTGCG TCTAATAAGCCGGTGTGTAAGGA I-5M12
18 G09 I  B0205.8 TTCGCCTACTACTTTGAGTCCTG CTTTTTCGAACGCTCTTCAATTA I-5M18
18 G12 I  R13H8.1 AGTACAGCAATTCCCAAATGAAA AATTGGATTTCGAAGAAGTGGAT I-5M24
18 H01 I  R13H8.2 ATCCCCTCCTCTTACTCCTTCTT TTTCCGAATATCTTTGAACAGGA I-5O02
18 H02 I  F55A3.1 CGTACTTCCCATTTCGCATT  CTTCGTCACAACTGCTCCAA  I-5O04
18 H03 I  F55A3.2 AAATTTCCAGATCTCCGCCT  GCTCCGACACTTCGAGAATC  I-5O06
18 H04 I  F55A3.3 CGTTTCGAAATTATGCCGTT  TTACTTTCTGCGTTTGTGCG  I-5O08
18 H05 I  F55A3.5 TCGCGTAATTGAACCAAATAAGT AATCGATGAGCTGTTTGATTTGT I-5O10
18 H06 I  F55A3.6 AAAATGCCGAAACTAAAATCACA AGGAATTGTATGATCCCAAAGGT I-5O12
18 H07 I  F55A3.7 CCGAGCTTTCATGATTCCAT  GAGCCGATGGTCTAGATTCG  I-5O14
18 H08 I  C35E7.1 CTAAAGCGGTACGGTCAATGTAG TGGAGTTAAGGTCAGTGGGAGTA I-5O16
18 H09 I  C35E7.2 CGCATGGCTTGAGTCTGATA  CGGGGTGCTCTAGAAAGTTG  I-5O18
18 H10 I  C35E7.3 CAGTTCAAAGAAGCCCCAAA  ACGGCAAAAATCCATGTCTC  I-5O20
18 H11 I  C35E7.4 GATAAGGGCAACCGAGTGAA  CTGGAGGCGTCTTCTTGAAC  I-5O22
18 H12 I  C35E7.5 AAGCATTCAACGAAAGGGTG  CAAATTTGTGGATGAAGGGG  I-5O24
19 A01 I  C35E7.6 ACGTACTCGTTCAAATCCCG  GACGCGCACTGTATAAGGGT  I-5B01
19 A02 I  C35E7.7 TTGTCTTTCAATTCAACCGAGAT AGTAAGAGACAGCGCTGAGAAAA I-5B03
19 A03 I  C35E7.8 AGACATCCCTGAAGACGTAATGA TGGATCTAAGCGGATACTCAAAA I-5B05
19 A04 I  C35E7.9 ATCACCATTGCTGGATGGAT  TGCCTTGTTTCGAGTGAGTG  I-5B07
19 A05 I  C35E7.10  TGGTACCTTCTTTTTCAGATCCA CATTCAGGTGAGTTGTGCTACTG I-5B09
19 A06 I  T27C10.1  TCTCACGTTTTTCCAGACAATTT GAAGTACAGACAAGGGTGAATCG I-5B11
19 A07 I  T27C10.2  TAGGAATCGCCACCTCATTC  TGTGCGTGTTTCCATTTTGT  I-5B13
19 A08 I  T27C10.3  TTTTCGATTACCGATTTTAGCAA ATTTTAATGGTTCACGGAGGAAT I-5B15
19 A10 I  T27C10.5  AAGTGCCCGGTTTCATGTAG  CCCGGATCAGTTAAAACGAA  I-5B19
19 A11 I  T27C10.6  ACAGATTTTCCAACGCCATC  TGTGTCCAGCGTTGAAAGAG  I-5B21
19 A12 I  F49D11.1  TTTCGGTTTTCGAATGGTTC  AGCTTCCTTCAATTTTGCGA  I-5B23
19 B01 I  F49D11.2  CATCACCAGAATCTCAGCGA  AGCGCACCTTCCCTAATTTT  I-5D01
19 B02 I  F49D11.3  ACTATCACTGCCTGCCGACT  GACTGGCTTCTGACGACCTC  I-5D03
19 B03 I  F49D11.4  ATCCGTCAAAAGGTCACAAGTAA CCATACAACGAATTCCACACTTT I-5D05
19 B05 I  F49D11.6  TGATATTGGTTTTTGGTCCGTAG CCCCCAATTTCTCAGAATAAAAC I-5D09
19 B07 I  F49D11.8  AGTGAATTGGGAACAGAAAGTGA GCCACCTCCTTTGTTTTAAGTTT I-5D13
19 B08 I  F49D11.9  CATGGCCTAGCAATCCAGTT  TGCGATTTCTGATGCTTTTG  I-5D15
19 B09 I  Y95D11A.a  CCCTTCTTGGCTTTTTGTAATCT TATTCAAAGTTCCTGTGCGATTT I-5D17
19 B10 I  Y95D11A.b  ATGGAGCGAATAAAACACTGAAA GTGCAATGTATTGGGTTACACCT I-5D19
19 B11 I  Y95D11A.c  CCCTATTTCGCGAATCTACTTTT GAATCTAATGAACATGCCGTAGC I-5D21
19 B12 I  Y52B11A.1  CCAAAATCGTACTATTCCTGCTG ATTCTGCTGTTCTCATGTCGTTT I-5D23
19 C01 I  Y52B11A.2  TTACCATCACATTATCCGCTTTC GCATAACTCGATCACATGGAAAT I-5F01
19 C03 I  Y52B11A.4  ATCTCCGAATAGCACTGTGAAAA GTCTAGCCCTCCGTTAACAATTT I-5F05
19 C04 I  Y52B11A.5  TCTATAAAAATCGGCGAAAGTCA CAAAGGAATTGGATCACTTTGAG I-5F07
19 C05 I  Y52B11A.7  GTGACCCACTTCCATACATCATT TGAAGTGACCAATGAAATTGTTG I-5F09
19 C06 I  Y52B11A.8  CGACCTCTATTTGGGTTACCTCT TAGACAAACAAGAAAATGGCACA I-5F11
19 C07 I  Y52B11A.9  AATCACCTTAACAACAATCCCCT AGCTTTTTCAAGCTTTTTCACCT I-5F13
19 C08 I  Y52B11A.10 TTTCGATTAATCTTTTTCAGCGA CTACACATTTTTCAGCCTCAACC I-5F15
19 C10 I  W02B9.1 CTTGCATGTACTTCAAAAATCCC TATTTCTGTGAATCAGGAGGGAA I-5F19
19 C11 I  Y52B11B.1  AATTTTCAGATCTCTTTCCCGTC TAAAATGGATGATATTGAACGGC I-5F21
19 C12 I  Y52B11B.2  ATGTGCCAAATTTCGTAGCC  TCCAGAACAAACGGAAAACC  I-5F23
19 D01 I  ZK39.1 GAAATCTCGAGCCAAGCATC  TAACCCAATTCCACGGAGAG  I-5H01
19 D02 I  ZK39.2 GCCAATGTTAGAATTAACCTCCC CTTCTACTTGGCTTCTTTCCACA I-5H03
19 D03 I  ZK39.3 ATGTGCAGATCTTTGATAGGGAA CTTTTCTTTCCACACACGTAACC I-5H05
19 D05 I  ZK39.5 TATATCGGCCTGAAAGATCAAAA TTGGATTTCCTCAAAAGCTCATA I-5H09
19 D06 I  ZK39.6 ATTTTGTTTTCTGGTGGGAAAAT ATTAGGCTTCTCAATTAGGTCGC I-5H11
19 D07 I  ZK39.7 GACAACTCGGATTTCAACTCATC TAATTTTCAGGTGATTACCACGG I-5H13
19 D08 I  ZK39.8 TAATGAGACAGAACTCAGTGCGA CCATTGATTTCGATTCAAGTAGC I-5H15
19 D09 I  Y52B11C.1  CTATTTTATGAATTCTTCCGGGG AATGCTCCCATTAATACTGCTCA I-5H17
19 D10 I  F28D9.1 TTCTTCTCCTTCTTTGCCTTCTT TTTTACCTTCAAATTCGCAAAAA I-5H19
19 D11 I  F28D9.2 TCAATCCAATATCTGGTAATCGC ATGGTAATTGGACAACCTGACAC I-5H21
19 D12 I  F28D9.3 AAAGGCACGAGTTGAATTGG  CCCCCTCGAATTTTTGATTT  I-5H23
19 E01 I  W06H12.1  TTTCGCACTGTTTTTCAATTTTT AGTCACCGGATGCTAAACTACAA I-5J01
19 E03 I  Y53H1A.b  TGCATTGCAGTATTGCTACCTAA TTTAAACAAGTTCGGACGAAAAA I-5J05
19 E05 I  Y53H1A.d  TCCTGTCCAAACTACATGCTTTT TCGAATTTGACCGAAATTTTCTA I-5J09
19 E06 I  Y53H1D.a  TCTAGGTTCTTTCGTTTCACTCG GATGAAGCTACAAACATCGGAAG I-5J11
19 E08 I  F46A8.2 CCAAAACATTCCTGTTCGCT  TGGTAGACGATGAAGCGTTG  I-5J15
19 E09 I  F46A8.3 TTTCCGATGTTGCTCTACTGATT TAAACTTTGAGACTGAAGTCGGC I-5J17
19 E11 I  F46A8.5 ATCGGACTATTCTGAACCACAAA GCGTTTTAATTAGGCGTAGGTTT I-5J21
19 E12 I  F46A8.6 GGGGAAATTTGATTTTCTGTAGG GTGACCAACCACGTGTCTATTTT I-5J23
19 F01 I  F46A8.7 CTCCCCAAGCTACTATTCCATCT AGTCATCCGAGTGTGTGTCCTAT I-5L01
19 F02 I  F46A8.9 ATCCACGGGCTGAATAAATAAAT GATCCTCGAAGTATGTGAAATCG I-5L03
19 F04 I  F36D1.1 ACTACTCCCGACTTCTCACTTCC AATTATCGATTTTCTCCGTTTCC I-5L07
19 F05 I  F36D1.2 GTACATACCTTCCGACTCTCGTG TTTATTGCCCTACTGCTTCTCTG I-5L09
19 F06 I  F36D1.3 CTGAAAATAAATTCCGCTTTCAA TGACATTTCCGCTTTGTAGTTTT I-5L11
19 F07 I  F36D1.4 AAATCCAATCATTCCCATTTTCT CTTACCCATTTGCTCAACAGTTC I-5L13
19 F08 I  F36D1.5 CCTATTCGTTTTCCTAGCCATTT TGGAAAAACATTCAATAACCGAG I-5L15
19 F09 I  F36D1.6 CTGCGGAAGAACACATTAGAAGT TCACGTGCCCATTAAACTTTATC I-5L17
19 F10 I  F36D1.7 TATTGAACCCCCATACACAATTC TTCACATTCAGCAAAAATTCCTT I-5L19
19 F11 I  F36D1.8 GCGTCATTCTGTATCTTTTCCAC ATCCAAATCGGCGATAGTAATTT I-5L21
19 F12 I  Y53H1B.a  TTTTTCCAAAATTTCAGCCTTTT CAAGGTAAGCTTTTTCCGAATTT I-5L23
19 G01 I  Y53H1B.b  TTCTGCAGATTGGTATTGGTTCT CCACTACCCTACTCCCATATTCC I-5N01
19 G03 I  Y53H1B.d  AGTACCCCGACTCACTATTCCTC TTGTAACCCAAATCTTTGCAAGT I-5N05
19 G04 I  H25P06.1  CTGCAACCATTGTACCAACTGTA ATGATTTTCTTTTGCAGAACGTG I-5N07
19 G05 I  H25P06.2a  GACAAACACCAAATGGAACAAAT ACACTTTCTCTCTGCACAAAAGG I-5N09
19 G06 I  H25P06.4  TTCCCGAATCAGTCAAAAGTTTA ACCTAAGCTTTCTTGGAAACCAC I-5N11
19 G07 I  M04D5.1 AATATGGGCATGATGTGGGT  CGGAAGTTTGAATTCGTGGT  I-5N13
19 G08 I  M04D5.2 TTTCGAGTTATCCAGCATGATTT TCTCTCATACCACGATGAAGGAT I-5N15
19 G09 I  F56G4.1 CTCTCAAAACCAATGCTAACACC TCAACAAGACACTGATTTCCCTT I-5N17
19 G10 I  F56G4.2 GGAAAAATGGGAGTTCGTGA  CTTCGAAGCTAACCCAGACG  I-5N19
19 G11 I  F56G4.3 TACAATAGCCGCATTAGGGG  GGAAAAATGGGAGTTCGTGA  I-5N21
19 G12 I  F56G4.4 CGCATTTTTCGTTTTAATATTGC AATCTCGATTTTTCGTCCATTTT I-5N23
19 H02 I  F56G4.6 CAGCTTCTCCTTACTCAAATCCA ACAACTTTCAAGCTTCGTTTCAG I-5P03
19 H03 I  Y53H1C.a  TTTTTCCAGGTAACTCAACGAAA TTTCCTCCAAGTAAACCCATTTT I-5P05
19 H04 I  Y53H1C.b  ATTCTAGGCCATCAGGCTAAAAC CCACCAATCTAAAAATCTTGCAG I-5P07
19 H06 I  Y53H1C.d  ATTAGCATGACCAAAACCTCTGA TCTCACGTTCATTTGGATTCTTT I-5P11
19 H07 I  C27C7.1 ATCCACTGAATCACCTCTCAAAA CATACAGTTAAGGATGGCCTGAG I-5P13
19 H08 I  C27C7.2 GAAAACTTGCAAACTTTGTGCTT TAACTACTCACTCACCCGGAAAA I-5P15
19 H09 I  C27C7.3 TGTTAGCTTTCAAAATGGGAAAA TCATTTTGGATTCCTTCTGAAAA I-5P17
19 H11 I  C27C7.5 CCACCTCTGTTCTGATGGATAAC TTGCAATGAAGGCTTTGATATTT I-5P21
19 H12 I  C27C7.7 GCGTCGGAAAATGATGAGAT  TCGAGCTCACTCTCTGCTCA  I-5P23
20 A02 I  ZK1025.2  CACATTTCTCTTTTTATCGCCAC GGTCTAACAAACAATGTGGAAGC I-5B04
20 A03 I  ZK1025.3  ACAGAATTCAACAGCTACCCAGA TACCGATGATATCTCTGCACCTT I-5B06
20 A04 I  ZK1025.4  TTCATTCCAGAAAAGTCATTCGT CAGATAAGAACGCAGAAATACGG I-5B08
20 A05 I  ZK1025.5  TGGAACCCTACTTCTCAACTCAA TTGATATCTGTGAAACCCATTCC I-5B10
20 A06 I  ZK1025.6  AGCTTTAGCCTGAACTTATGCCT CCTTCCTCAATTTAACTCGACCT I-5B12
20 A07 I  ZK1025.7  ATTTGCCATTGAGGAAATCG  AAAACTAAGCTCACGGCGAA  I-5B14
20 A08 I  ZK1025.8  GGTCTAACAAACAATGTGGAAGC CACATTTCTCTTTTTATCGCCAC I-5B16
20 A09 I  ZK1025.9  AATTTCAGATTCCAGATGCAAAA GGATGGAAACATGAGAGATTCTG I-5B18
20 A10 I  K08C9.1 GACAGATCAAGTTAATTTTGCCG GATTTTCATTCATCGGATTTTCA I-5B20
20 A11 I  K08C9.2 GTCAACCCAAAAATTGCAATAAA ACAACGAGTTTACCATGCTCATT I-5B22
20 B01 I  K08C9.5 CAAACCACCCGTCTGCTTAT  CAAGCCATGGAGCAATTTTT  I-5D02
20 B02 I  K08C9.6 GATCATCTTTCTTTGCCATTTTG TTCTAGTCGAAAATTGCGCTAAC I-5D04
20 B03 I  K08C9.7 GTTGTTCCCACCTATTCTAACCC ATTATCGATTTTCGCAAGTTTCA I-5D06
20 B04 I  F32B4.1 TGCCCCATCAACTAGACACA  TTCCACACATCCAGATTCCA  I-5D08
20 B06 I  F32B4.3 TCTTCAAAATTTTCTGGTTCCAA GTTGAGCAGTTAACGGAGAGAAA I-5D12
20 B07 I  F32B4.4 GATCAGAGCCGAAAAAGCAC  TGGAGTTGCAGCATTTTGAG  I-5D14
20 B09 I  F32B4.6 GCTGGAGATCATCGGAAAAA  CTGGAACAGAGTCGGACCAT  I-5D18
20 B10 I  F32B4.7 CTCATTTCTCATCTTTTCTGCGT AAAGGGAACTTTGTCTCTATCCG I-5D20
20 B12 I  F15D3.1 AGCAATGTCCACGTCATCAA  AATGGAAGGGAAATTGGACC  I-5D24
20 C01 I  F15D3.2 ATTTTGGACAATTGAAGCACACT ATTTTCTCCCTCTTGGTCTTCAC I-5F02
20 C02 I  F15D3.4 ATTTTGTTGGCAAATGTGAGACT TCCTAGATAGGCAGGCAAACATA I-5F04
20 C03 I  F15D3.5 GTGCAAAATTAACAGGCTTATCG ATTTTCGATGTTTCCCTGATTTT I-5F06
20 C04 I  F15D3.6 GAAGGGAAGAATTGTCTGGAACT TCGACGAAAAGCTGACATATACA I-5F08
20 C07 I  F15D3.9 AGCAATGTCCACGTCATCAA  AATGGAAGGGAAATTGGACC  I-5F14
20 C08 I  F15D3.10  ATCCAACGGAGAGCTTCTGA  GTAAGTGTCAATGGAGCGCA  I-5F16
20 C10 I  C17D12.2  AAAAGACAAAATGGACGACAAGA AAATTTCACGACTTCTTCAACCA I-5F20
20 C11 I  C17D12.3  ATGCTTCAAACTCACCCCAG  CGCGAACAATTTTACCGATT  I-5F22
20 C12 I  C17D12.4  AGGCCATATACTTCGGTTCATTT AAACTTGACACACACTCTGACGA I-5F24
20 D01 I  C17D12.5  GAAAACTTGCTTTGACGTGACTC TTCAAACAATTAAGCTTGGCAAT I-5H02
20 D02 I  C17D12.6  TCACACTCACACGAGAAGCC  GCGCTAAAACGTATGCACAA  I-5H04
20 D03 I  C17D12.7  GACCAATCTTGAGCAAAAATCAC AGCTGAAAATGCTAAAAATTCCC I-5H06
20 D04 I  Y47H9A.1  ATTATCTCCTTCTTGACCTTGGG AACTCACCCCAGTAGGCTTTAAC I-5H08
20 D05 I  W04G5.1 GTGAACCCATCGTTCGTTTT  ACAAGCTTTTGCTTCGAGGA  I-5H10
20 D06 I  W04G5.2 AACCAGTTCAAATCTGTCGAAAA GCATTGACAAATAAAGTTCTGCC I-5H12
20 D07 I  W04G5.3 TATGGTGGCATGTTTGTGTATGT TTTTCGATGGACCTGAAAAATAA I-5H14
20 D08 I  W04G5.4 ACTCCCGTGTGCTACCATTC  GCCAGTGCATCTCAACTGAA  I-5H16
20 D09 I  W04G5.5 GCTTACAGAACGCCTCCAAG  ATCCCGCTTAAGTTCCGTTT  I-5H18
20 D10 I  W04G5.6 ATAACATCGTTGTTCATTCGCTT GAAGAATTAAAAGTGATGTGCGG I-5H20
20 D11 I  W04G5.7 GGCCCTTCCTTATAACTCGC  GCGCAGGGATCATAGACAAT  I-5H22
20 D12 I  W04G5.8 TGACTCATAGCAAAATGACTGGA ATTGTCAGCGATCATCTTTGATT I-5H24
20 E01 I  W04G5.9 AAACGGCTTTGTACGAATAATGA TTGTCCACTACCCGAGAATAAGA I-5J02
20 E02 I  F11A6.1 CGAAAAGATGATCCTAACCACAG CCGAAATTGTACCGTAACAAGAG I-5J04
20 E03 I  F11A6.2 ACTAACAAATGGGGCAGCAC  TTTTGTGCAAGCTCACGAAG  I-5J06
20 E04 I  T22H2.1 CTTTTTCAGACCTACTCCAGCAA ACGTTCTCCTGCTTTCTTTAGGT I-5J08
20 E05 I  T22H2.2 TTTGGCTTTGTAACCACATTCTT CCTCAATCGGTAGCATTCAATAG I-5J10
20 E06 I  T22H2.3 TTTCCAATTTTATTGCACCAATC GAATCATGTGCTTTGATTTGACA I-5J12
20 E07 I  T22H2.4 CCAGTGGAAGTAGAACAATTTCG GATTGGTGCAATAAAATTGGAAA I-5J14
20 E08 I  T22H2.5 TGAGCAAAAATACACATTTCGTG GCAGCAACCAGTAATAAACCAAC I-5J16
20 E09 I  T22H2.6 GCCAAGCCAAATTAACCAAA  GCTCAATGGACAACACATCG  I-5J18
20 E10 I  F35E2.1 CAATTGTAGGGAAAACTCACCAA CAGTCAAAACTTTTCAGCGATCT I-5J20
20 E11 I  F35E2.2 AAATCCATTTGTAGACGATCCCT AAAGTAATATAGGGGGTCACCGA I-5J22
20 E12 I  F35E2.3 GTAGGTAGGCGTAAATGGGATTC TTTATTCCAACAAAAATCCAACG I-5J24
20 F01 I  F35E2.4 AATATAGTGCAAACCTTCAGCCA ATGACCAAAATTGACAAGAAGGA I-5L02
20 F02 I  F35E2.5 CTGGTCAATGAACATCACCG  ATGTCGGCCGCTACAAATAG  I-5L04
20 F03 I  F35E2.6 TTGCCATTAGCACCACTCAG  GCTGCACCAAAGTTTAAGCC  I-5L06
20 F04 I  F35E2.7 TGAAATTGCATTGGTTTCCA  CCGCCCACTGGTATATTTTG  I-5L08
20 F05 I  F35E2.8 GCCTGAGAGAACCTGCAAAG  TTTCAAGTGAAGGTGTCCCC  I-5L10
20 F06 I  F35E2.9 ACAAATTTACCTGATGCGGC  TTTTCCACATCACCAATCCA  I-5L12
20 F07 I  Y47H9B.1  CAGACAGTGGGACAACAATATGA CAGTCGATTTGAATCTCTTCTGG I-5L14
20 F08 I  Y47H9B.2  TTTCAAACGTGTGAGTTCAAAAA ACAAGGTAGGCAGGCATAATGTA I-5L16
20 F09 I  ZK1151.1  GAGCCATGAGCACTTGATGA  GCAACTCGAACGACCTTCTC  I-5L18
20 F10 I  ZK1151.2  TTGTTCATGGCAATCGTGTT  GGAGATGATGGAGAATCGGA  I-5L20
20 F12 I  F53B8.1 ATTCAGGGATCTTCAGGGCT  TTCTCCGATCATCACCATCA  I-5L24
20 G01 I  T02G6.1 GAGGACGTCGGAGGTAAATCTAT GAGCATGTTTGTGTGGTGAATAA I-5N02
20 G05 I  T02G6.5 CCGGCATATCGCAAAATAGT  AGCCAGGCCTAGTCAACCTT  I-5N10
20 G06 I  T02G6.6 GCCCATACCTTGTCTTGGAA  GTTACATTTGCCCAGGCTGT  I-5N12
20 G07 I  T02G6.7 CTGTTGGCTAACGTGGATCA  TGTCCGTACAAATTGCGGTA  I-5N14
20 G08 I  Y47H9C.1  ACTATATCAACAGAGGCCGCATA TATTTAAAAGCGACTTCATGGGA I-5N16
20 G10 I  Y47H9C.3  CACCATAAACATTTTTACGCCAT CTCCTGTAAGACGGCAAGAGATA I-5N20
20 G11 I  Y47H9C.4  CGGGCAGATACATAGTCCGT  AACTGTGAGAAGCAGGCGAT  I-5N22
20 H01 I  Y47H9C.6  AAATATGATAAAGCTGCGTCGAA ATTTTAAGAAATTTTTCAGGCGG I-5P02
20 H02 I  Y47H9C.7  TTGAATTCCTTCCAAAATGAGAA GTACAGATTCAAAATGAGCTCGG I-5P04
20 H03 I  Y47H9C.8  GCGCTCCACGACTAACTTTC  TTTCCCAATGAAATTCGAGG  I-5P06
20 H04 I  Y47H9C.9  AAATGCCTAGATAGTCGAGGACC CAGCTGTTTCCATCTAATTCCAC I-5P08
20 H05 I  Y47H9C.10  TTGTGAAGTTCTCGGTGACG  GCCAGAATATTTCGGGTTGA  I-5P10
20 H06 I  Y47H9C.11  GAAACGGGTCCAAAAGACAA  GCAACGTTTCGGTTGAAAAT  I-5P12
20 H07 I  Y47H9C.12  CAGTTTTTATCGCAATTTTCGTC TCAACACAAACCTGTGAGAGCTA I-5P14
20 H08 I  R09B3.1 CACTGCGTTTGACCTGAAAA  ATTTGTCATCCTTCCATCCG  I-5P16
20 H09 I  R09B3.2 AAATAGAGAAACTTCCCCGAATG AAAATCTGTCGAAATCGATGCTA I-5P18
20 H10 I  R09B3.3 TAGCATCGATTTCGACAGATTTT ATCGTCATGTCTGGATTCTCTGT I-5P20
20 H11 I  R09B3.4 ATTTTCATCGATTTTTGACCCTT ATCAAAATCAATTTCATAGGGGG I-5P22
20 H12 I  R09B3.5 AGATTGGCTTGATCTTGAAGTGA CCCGGTTTTATTTAATGGATGTT I-5P24
21 A01 I  R06C1.1 AACATCCATTAAATAAAACCGGG ATGGAGTCGATGACGTCACTTAT I-6A01
21 A03 I  R06C1.3 AACGGTTTGGAGATTTTCTCTTC TAATTTCATTGATTTTGGCTGCT I-6A05
21 A04 I  R06C1.4 AATATCCCTCCCGTAAACCTACA TGCACGAAGATAGAATTTTTGGT I-6A07
21 A05 I  R06C1.6 CAAAAGTCATCTCCACCACTCTC AGTTCGAAATTTTGTGGGTTTTT I-6A09
21 A06 I  Y53C10A.1  TCGTATTGAAAGGCGATCATAGT TTATCTTCGGTTAAAACGGGATT I-6A11
21 A07 I  Y53C10A.2  AATCCCGTTTTAACCGAAGATAA AAGCAGCTTGAATCAAATCAGAC I-6A13
21 A08 I  Y53C10A.3  TAAATTCAGAAAAACCGCAAAAA TTCCCCTTTAGAGTCCAAAACTC I-6A15
21 A09 I  Y53C10A.4  CTCGTCATACCCACCATTTTTAG TTTCTGTGAAGATCCTCCATCAT I-6A17
21 A10 I  Y53C10A.5  GATCTAGGGCTTCTCTGATTGGT GGTACTTGGGGGAGTAATGTAGG I-6A19
21 A11 I  Y53C10A.6  GGAAACATCATTTGAGACACGTT TCAGTTTTCTCCTTCCAAAATCA I-6A21
21 A12 I  Y53C10A.7  TTATTATGAAAGTGGATCCGCAC GCACAAGACAAATCGAGTAATCC I-6A23
21 B01 I  Y53C10A.8  CGGAGAAAAAGTGATTTGAATTG CTTGCCAAAAGCTTAACAACATT I-6C01
21 B02 I  Y53C10A.9  AAAAAGACACTTCAAAGTGCAGC GAGCAAACCGTCTTACAAACATC I-6C03
21 B03 I  Y53C10A.10 TCCAGTAGGTAATCAGGTCAGGA CTCAAGGTCTACAGCGTCAGATT I-6C05
21 B04 I  Y53C10A.11 ATGTTTTTCCGCTGTTTGTTAGA ACATTCAAATCGCTGATGAAACT I-6C07
21 B05 I  Y53C10A.12 TCTAGAAAATTCCGGGAAAAACT GGTGTGCTGGAAATAGACTTTTG I-6C09
21 B08 I  Y47H10A.c  TTCAGAAAAACTAAAGTCCAGCG CGAGATATAAACGGTCAAAGTCG I-6C15
21 B09 I  Y47H10A.d  CTGGGGTACCCATAAAAATCTGT TTTGTTTGTTTATTCGTTGAGCA I-6C17
21 B10 I  Y47H10A.e  ATACACGTTCCCGTACACAAAAC CGGATTTTGTAACCAATAAGCAG I-6C19
21 B11 I  Y47H10A.f  AAAACGTAGCAGTCACCATTGTT GGTTCATGAGCACACCTAAAGTC I-6C21
21 B12 I  Y47H10A.g  GTGTACAAACTTCTTGGAATCCG TTAAAGGGCCTATCACTTTCAGC I-6C23
21 C01 I  M01G12.1  GGCGCCGATATAATTGCTAA  CTGCTGCGTTTTTCGTATCA  I-6E01
21 C02 I  M01G12.2  TAAAGTGTACCAGTAGGCGCATT CCTACAAGCATGCCTACAAAAAC I-6E03
21 C04 I  M01G12.4  ACCAAGAGGAAACAGTGAAATGA ATGAAGAGGAAGACAATTCGACA I-6E07
21 C06 I  M01G12.6  TCACCTGCTTTTCCATTTCC  CTGGCTCCATTTGCATTTCT  I-6E11
21 C07 I  M01G12.7  CCTTGTTCACAACCTCCGAT  GACTTCCCAACTGACTTCGC  I-6E13
21 C08 I  M01G12.9  TTTGCATTAGGAGGGAATCG  ACCAAAAACTTGCAACAGGG  I-6E15
21 C09 I  M01G12.10  ATCTGCAAAACCATCAGAAAGAC ATTTCTTTAACAAGTAACCCGGC I-6E17
21 C10 I  M01G12.11  TTTCTGACACTTCCTGGGTAAAA CTGCCCCATATCAAACGTAAATA I-6E19
21 C12 I  M01G12.13  GCGAACTCTGAAATGAAAAGAGA TGATACCTTCAATTGCTTCGATT I-6E23
21 D01 I  M01G12.14  CTGATAATGGAGGCGGAGAA  AACCGATTCCTCATCCCTCT  I-6G01
21 D02 I  F15H9.1 CACTGGCACTGTCCAGAAAA  ACCTGGAGAGCCAAACACAC  I-6G03
21 D03 I  F15H9.2 TAGTTTGGTTTCAATCTCCGAAA AAAACAACTTACCTTGCAATCCA I-6G05
21 D04 I  F15H9.3 GCGGAAATTTTTCTTGGACA  ACTGGCGGTTTCAATACAGG  I-6G07
21 D05 I  F15H9.4 ACTGGCGGTTTCAATACAGG  CTTGCGACTGAAACGACTGA  I-6G09
21 D07 I  C15C6.2 ACCTCAAGGCTACCAAATCTTTC GTCCACCACTGATTTTCTCTGTC I-6G13
21 D08 I  C15C6.3 CAAATTCTCAATTTTCAGAACCG TCTTTGACGAGATCGTTTGATTT I-6G15
21 D09 I  C15C6.4 AAAACCGATTTAATTCCGAAAAA GAGACGCAGACATCTCAGCTAAT I-6G17
21 D10 I  R05D7.1 CTTTTGACAAGATAACCCACGAG ATATTGACGGAAAATGGACAATG I-6G19
21 D11 I  R05D7.2 GTGTGAAATGATGACGAGTGTGT AATTTTGCAGATTCACGAGAAAA I-6G21
21 D12 I  R05D7.3 CTGCCTGCCTAGATACCCTAGAT CATGATTATGAAACGCTCAACAA I-6G23
21 E02 I  R05D7.5 GGGCAAATTATAAAATGGGAAAA GTTTAGTTGTAGGTTTACGGGGG I-6I03
21 E05 I  F14B6.3 TCACCGAATCCGAATCTCTC  GCTATGGGACACCCCCTAAT  I-6I09
21 E06 I  F14B6.4 TATTTCAAGCAAAAACCCGC  TATGGAGGAAACATGTCGCA  I-6I11
21 E08 I  F14B6.6 AAACTCAACCGCCGATTATG  TACTCCGGATCATTTAGCGG  I-6I15
21 E09 I  F41D3.1 CCTTAGAAACCCAGCTTCCC  TGCTCCCCGATTAATGTCTC  I-6I17
21 E10 I  F41D3.2 TGCGTCTATGAGAGCGACAC  AGCATATGCCTCCAAACCAC  I-6I19
21 E11 I  F41D3.3 ACCCTGCAGCATGAGGTACT  GATGTCTAGGCGTAGGCGAG  I-6I21
21 E12 I  F41D3.4 CGACAACATCGGATTACCCT  TGGCTTCCATTTCTACCCAG  I-6I23
21 F01 I  F41D3.5 CGTGCTCAGTGTGTAGGGAA  TTTATCCCGACTCCTCATCG  I-6K01
21 F02 I  F41D3.6 AATCCACCAGCCGAATGTAG  GCCGTCACCTCACTTCTGAT  I-6K03
21 F03 I  F41D3.7 AAATTTAGACGATCAATGAGGCA TATGGCAATTTTCAGATCAGCTT I-6K05
21 F04 I  F41D3.8 CGACTTTCCGATACATTCTTCAC AATGCTGATCAGTTAAAGGTGGA I-6K07
21 F05 I  F41D3.9 TCCGGTAGTCTTGGAAATCG  AATCCCGCTGCATTAAGAGA  I-6K09
21 F06 I  F41D3.10  GAGCCCGTAAATCGACACAT  TGCTACTGAAGCGAGCTGAA  I-6K11
21 F07 I  F41D3.11  TCAGGATGCCACACCATAGA  AATGAACAATGCCACGTTGA  I-6K13
21 F08 I  F56H6.1 CGGAGCATAGGAAAGCTGAC  CCAGCTTTGGGTGGAGAATA  I-6K15
21 F09 I  F56H6.2 AACCAAAGCTTCCCCCTAAA  GCACCAATGTATGTTGCGTC  I-6K17
21 F10 I  F56H6.3 GTGAAATGAAGTGCGAGAGGTAG TTGACACTAGCAATGACGAAAAA I-6K19
21 F11 I  F56H6.4 CACAGATGAGCAAGACGTGTAAG TTGAAACTTCAGATCCAACGAAT I-6K21
21 F12 I  F56H6.5 CGATATCGCTAGCCACCATT  TCACTCATAACGGAAGTGCG  I-6K23
21 G01 I  F56H6.6 ACATCTCAAACTTCCCGCAC  GGGCCTATATCATTCGGGAT  I-6M01
21 G02 I  F56H6.7 GGTATGGGATTGATCCAACG  CCGAGCTAGCTGTGAACCTC  I-6M03
21 G03 I  F56H6.8 CTGTACCGGACTATTTTGAAACG GTCATTTCAATGCCTTTTCTCTG I-6M05
21 G04 I  F56H6.9 AACGGTTTTTGCAAGACAATCTA AACCGGTAAGGATTAAAGAGTCG I-6M07
21 G05 I  F56H6.10  CACTTATCCGGACTGACCGT  TGCCAGATGTTGAAGACTGC  I-6M09
21 G06 I  F56H6.11  CAGTGTTTATCAGCTGTGCAGTC GCCAATCAGAATCATTTTGTAGC I-6M11
21 G07 I  F56H6.12  CTAATTTCAGCTTTCTATCGCCA AAATTAGCAATTTCGCATTTTGA I-6M13
21 G08 I  C47F8.1 GGCATCGATAGGCACCTAAA  TCAAATTTCAGTGTCGCCAG  I-6M15
21 G09 I  C47F8.2 ACCGGAAACACTTCAAAACG  AGTCTGAAACGCAAGGGAGA  I-6M17
21 G10 I  C47F8.3 CTCCTGATTCCGAGCTTCTG  TGTCCTCGAAGAGCATTGTG  I-6M19
21 G11 I  C47F8.4 CTTCCATAGGGATTTTGGCA  TTGAATTCCCCATCTCAAGC  I-6M21
21 G12 I  C47F8.5 ATCATGCAAATTCAAAAGGAAAA GGACTAGAAATCGTGACCATGAG I-6M23
21 H01 I  C47F8.6 CTGCACAGTTCACCGATTACATA GAGCAAAACGTCTTCTACCTGAA I-6O01
21 H02 I  C47F8.7 TTCAGAAAATCGAAAATGGAGAA ACATGTATCCCGAGAGGTACTGA I-6O03
21 H03 I  C47F8.8 GCAGTTCTGGAAAATTGGGA  ATTATTTCCTGCACGGCTTG  I-6O05
21 H04 I  T09E11.1  GTGTTGATTTTGTGGACCCC  CATCACGGACAGAAAGAGCA  I-6O07
21 H05 I  T09E11.2  CGTCTATCAATTGTGGGGCT  TTTCGAGATGTTCCTTCGCT  I-6O09
21 H08 I  T09E11.5  TGATCTATGCGCGTTTTCAC  AAACGCCAGAAAAATCATGG  I-6O15
21 H09 I  T09E11.6  GATCAGGCTGCCCTACTCAC  TTTCTTCCCAGTTTTGGGTG  I-6O17
21 H10 I  T09E11.7  CCAAAGTTTCTTCAAAGCGG  ATGCATATACCGGCCAATGT  I-6O19
21 H11 I  T09E11.8  GCATAGCTACACGTGGCAAA  CCTGGTTCGTAAGTCGGAAA  I-6O21
21 H12 I  T09E11.9  AACGGCAACTGCCTAGTTTG  ATGGTAGAAAACCCGAACCC  I-6O23
22 A01 I  T09E11.10  GGCTCCTTTGTCGGTTCATA  AATGTTTGCGAAAGGAATGG  I-6A02
22 A02 I  T09E11.11  GACTACTCGCGTGCCTATCC  ACAATCCCAAGATCACTGGC  I-6A04
22 A04 I  T15D6.2 GAAAAGCGGGAGAGGAGACT  GATCTCCTGCCTGCAAACTC  I-6A08
22 A05 I  T15D6.3 GTTGAGACATGGAACGGCTT  TGTGGTGCCACATTTTGTCT  I-6A10
22 A07 I  T15D6.5 TTCGTGAAGTGGGTTGTTGA  AGCGTACACCGGATATTTCG  I-6A14
22 A08 I  T15D6.6 TTGATTTGAATGCTGCGAAC  GCTGATCCAATATGCCCAGT  I-6A16
22 A09 I  T15D6.7 CAAAACCTGAATGCGGCTAT  ATCCAAATTTTTCCGCTTCC  I-6A18
22 A10 I  T15D6.8 TTTTTGGGGTGTATCAAGCC  TAAAATGGAAAAGTTGCCGC  I-6A20
22 A11 I  T15D6.9 ACCCGAAATTTGTGAGCAAC  TTGCCGGAAACTTTCAATTC  I-6A22
22 A12 I  T15D6.10  CCCGCATATCGTATCTTGCT  ATTAATTTGAGCGTCGTGCC  I-6A24
22 B01 I  T15D6.11  TCCTCCTCCGTTTCATTTTG  CACTTTTGCTCCTCGCTTTC  I-6C02
22 B02 I  T15D6.12  ATCCGCAACTGACCCAATAG  AGACCCGATTTTTGCCTTTT  I-6C04
22 B03 I  E03H4.1 ATGGGTGCCCTTTTAGAGGT  TTGGTCATTCAGCAATGGAA  I-6C06
22 B04 I  E03H4.2 AAAATTTTGTTCACGTCGGC  GTACCATAGCATGGGCGTTT  I-6C08
22 B05 I  E03H4.3 TCCTCTGCCCAATCATAAGG  TTGAACAAGTTTGCCGTTTG  I-6C10
22 B07 I  E03H4.5 AAGCCATGCTTTTATGTGGC  TCTTTTGCATACTCGCAACG  I-6C14
22 B08 I  E03H4.6 AACGTATTGCAAAACCCTCG  GCTGGGAAAGTGAGACAAGC  I-6C16
22 B09 I  E03H4.7 CCACGGCTCAAGATTTCATT  TCTACCGGATCCACTCCATC  I-6C18
22 B10 I  E03H4.8 TCACGTTGAGATCCTTGTCG  GCCAGACGGGATTTTGTCTA  I-6C20
22 B11 I  E03H4.10  CGAAATGACCGTTGACATTG  ATTCATAAACGCCCACCTTG  I-6C22
22 B12 I  E03H4.11  ATCGAAGAGGCAAGTCAGGA  TCGTTGTGCCATGCAATTAT  I-6C24
22 C01 I  E03H4.12  GACTCTGGATCTTGCTTTTGAGA TCTCTGTAAAACCAAACACCGTT I-6E02
22 C02 I  E03H4.13  GCAATGTGATGAGATCGTGG  ATGTGTGCAGTCAGGGATGA  I-6E04
22 C03 I  C54C8.1 GCTGGAATGAAAAGGAGCTG  CCATGTCGTGGTACATTTGC  I-6E06
22 C04 I  C54C8.2 CCACTTTGCATTCCGAATCT  AAAACTGCCCACATCGTTTC  I-6E08
22 C05 I  C54C8.3 GAATTCCGGCAAGTTTTTGA  ATTGCAAGGGAAAATTGCAC  I-6E10
22 C06 I  C54C8.4 TGTGGAGTGCTACGCAAAAG  AAGCGGCAGATTTTGGACTA  I-6E12
22 C07 I  C54C8.5 AAACGGATCACAAGACTGCC  CACAAAATAGCCCAGCGAAT  I-6E14
22 C09 I  C54C8.7 GAGCCAAAAATCACAGAGATCAT AGCATTCATACTTGTCTTCCCAA I-6E18
22 C10 I  C54C8.9 GTTGGGAAGACAAGTATGAATGC ATGCTTCGTGTTTTTGACTGTTT I-6E20
22 C11 I  C54C8.11  AAACAGTCAAAAACACGAAGCAT TTGGCGTTTTCAAAAATAAAAGA I-6E22
22 C12 I  T27F6.1 ATAGCGAACATTGGTCAGGC  CGTCCAGAAACCGAAAATGT  I-6E24
22 D01 I  T27F6.2 CCATATTTCCCCAACACTGG  TACGGTTGCTGAAAGCTCCT  I-6G02
22 D02 I  T27F6.3 ACGACGTTGAAACCAGGAAC  TTTGCGGACCAAACATTACA  I-6G04
22 D03 I  T27F6.4 TCCAAAACTCTACATGGATCACC TGAAACAGAAGTTGGGGTAAGAA I-6G06
22 D04 I  T27F6.5 CGCGGGAAATCTGAATTTTA  TGCTGATGAGATCCGAGTTG  I-6G08
22 D05 I  T27F6.6 AGATTTGAATATGGAACCGTGTG GGGAAATTTGAATTTTTGGGTTA I-6G10
22 D06 I  T27F6.7 ATCTACCTGAAGATTAGGCCACC AAAAACGGCAAGGTAAGAAGAAC I-6G12
22 D07 I  T27F6.8 TAAGCTTAACAGCCCTCCGA  TGATCGGTAAGAGGAGGTGG  I-6G14
22 D08 I  K11D2.1 ACGTCATTAGCATCTGAAACCAT GTCTAGGTGAAATTCGTTGATCG I-6G16
22 D09 I  K11D2.2 CAGATCGCTACAGCCAACAA  GGAGTTCGACCCACTCAAAA  I-6G18
22 D10 I  K11D2.3 ATTTTCGCATTTTTCAGACGATA TAGCTCATAAGCTCAAATGCTCC I-6G20
22 D11 I  K11D2.4 AACGTCATCTATCGACTGAGAGC TTCGGTGCAGAAAATAGGAATAA I-6G22
22 D12 I  W02D9.1 CGCGGCCATCATATTATTCT  TGATAATCGAAATGTGCGGA  I-6G24
22 E01 I  W02D9.2 GCAACGGAATATCGGAGTGT  GAAGTCGCTTTTTGTCAGGC  I-6I02
22 E02 I  W02D9.3 GACGTCGAAGAGGATGAAGC  ATTTGCTGCTTTCTAGGCCA  I-6I04
22 E03 I  W02D9.4 ATAATTTTGCACAAAGTCGTGGT ATTTGTGGATATCCGTTTACGTG I-6I06
22 E04 I  W02D9.5 AACGCAATTGATTTGACAAAGTT AAGCGTATTTCAGATTGGTTCAA I-6I08
22 E05 I  W02D9.6 AATATGACGGGATGTTGTGAATC CACATCACTCCAAACAAAACAAA I-6I10
22 E06 I  W02D9.7 TGTGACGTAGATACTCCCCACTT CCAATTGAACTTTCAGACGATTC I-6I12
22 E07 I  W02D9.8 GTTGAATCTTGCTCCAAAACATC CAGGACCACACAACATTATGAGA I-6I14
22 E08 I  W02D9.9 CAAGACAATGTTAAGTAACGCCC AATCATCATAGTGACGGAGGCTA I-6I16
22 E09 I  W02D9.10  TTTGTTGAGGGTGAGAAGACATT GGTTTATTATGAACAACGGTGGA I-6I18
22 E10 I  C49G9.1 ATTACAGAATTTTATGGGTGGGG AACACCGGTTCCTATTTTTGAAT I-6I20
22 E11 I  F33E2.2 TGTATTTCCTCCTCCATCGC  TTCGACGCTATCTCCGAACT  I-6I22
22 E12 I  F33E2.3 CATGGTTAAAAGCGTGCTGA  TTTCACAGACCACATCGGAA  I-6I24
22 F01 I  F33E2.4 TTGTTCCAGCATTCAAGCTATTT CCATTCGGAAAGTGATAGTTGAC I-6K02
22 F03 I  F33E2.6 GGTTCATCCGTATCACCACC  ATCGGATCGACTTGATTTGG  I-6K06
22 F04 I  T07D10.1  AAATCGATAACTCCTTTTGCCTC TTCTCAAAACCAACGGAAAAATA I-6K08
22 F05 I  T07D10.2  CTGGTCACCCTTTTCGGTAA  GTCAAGGCACCCAAATCAGT  I-6K10
22 F06 I  T07D10.3  CAAGTTGGGTTTTTGGCAGT  CCATTTTCCACGTGTAGCCT  I-6K12
22 F07 I  T07D10.4  GGCCAACAATACTGGCATCT  GGAGCAACTCTTGTTCAGGC  I-6K14
22 F09 I  H16D19.1  GGAGCAACTCTTGTTCAGGC  GGCCAACAATACTGGCATCT  I-6K18
22 F10 I  H16D19.2  AGCGTCTTCTCACAATCCGT  ACTGTACCATAAGCCGGTCG  I-6K20
22 F12 I  H16D19.4  TTTCGAATAAATTCCGTAGACGA TTCAACACCAAGGTGAAGAGTTT I-6K24
22 G01 I  H28O16.1  GACGTGGACAACGTGAATTG  TGTGGGGAGATTTGTCCTTC  I-6M02
22 G02 I  H28O16.2  AATCGATTTATGACCGACACAAG AACTTCAGGTTTGTCCCAAAAAT I-6M04
22 G03 I  T26E3.1 CAAACTTTTTCGGTGAACAAAAC GCAGTCTGCGTCTCGTATCTAAT I-6M06
22 G04 I  T26E3.2 TCTTGAGATTACCAACTCCTCCA TTTACAAATCACGCTCACCCTAT I-6M08
22 G05 I  T26E3.3 CGAAAAATCCAAATTTTCAGATG GTGGTTTTTGTGCCATAAGTGAT I-6M10
22 G06 I  T26E3.4 AAAATCTCGGAATGGTTATGGTT ATGGGGATTTTAGCGAATTTTTA I-6M12
22 G07 I  T26E3.5 CGTCGGATATGTTGTTCTCTAGG ACATAGAGCGTCTTACCATTCCA I-6M14
22 G08 I  T26E3.6 AAGATGTTCAGCATCGCATATTT CTTCGCGCTACTACTCAAATTGT I-6M16
22 G09 I  T26E3.7 GCTCGAACTGATATTTGTATGGC ATTTATCTCTTGGTGTATGCGGA I-6M18
22 G10 I  T26E3.8 GCAAACATATATTTCCCCACAAA ATTGGATCAATAAAAGTGCGAGA I-6M20
22 G11 I  T26E3.9 TGAAGGTATCGTCAATGCCA  CGGGTTATGCTTGGGTTAGA  I-6M22
22 G12 I  F28C12.1  TCATTCTTCCTTTCCATTCTCAA GGAAAGAACGGAGCAATTTTATT I-6M24
22 H01 I  F28C12.2  TGGAGGCTGTGTGATTTCAG  CCGCAATTCGATTTTTCCTA  I-6O02
22 H02 I  F28C12.3  CCTCACCAATGCCTTGACTT  CACCGTCTGGGAACAGATTT  I-6O04
22 H03 I  F28C12.4  TTAAGAAGCTAAAGCCCCAATTC GGTGAAATCCATCCTTGTTTGTA I-6O06
22 H04 I  F28C12.5  CGCACACCCCTATTTCCTTA  TTTTCGGCTTTTCAGACACC  I-6O08
22 H05 I  F28C12.6  CGAGGCAATATCGAACCAAT  AGCCACTTGGGAGAGATGAA  I-6O10
22 H06 I  F28C12.7  CGAAGCTTCCTTTTTGCATC  CAATATGCTCTCCGGCATCT  I-6O12
22 H07 I  T06G6.1 CTAGCAATTCAAGCTCTTTGGAA ATATTCCCAACTCTTCTTCAGCC I-6O14
22 H08 I  T06G6.2 AAATACCTTCCTTGTTTTCTCGC TCTTAGATGGTGAAACGGTAGGA I-6O16
22 H09 I  T06G6.3 CCAACTCAAAGCCTTGCTTC  TGCAAAAGGAATGTCAACCA  I-6O18
22 H10 I  T06G6.4 TCTCTGATCCCATTTTCAGTTGT TGATCTAAGACACGCAAGAGTGA I-6O20
22 H11 I  T06G6.5 TTCCAGATTCTCTTCAAAAACGA AAAAGTTATACGAGAAGCCAGCC I-6O22
22 H12 I  T06G6.6 TACCAGCACTTCCCAAAACC  TGGCTCAATGCCTTCTTTCT  I-6O24
23 A01 I  T06G6.7 ACCTACGCATTCTCACCAGG  CTACCTTGCCGCATTTTGAT  I-6B01
23 A02 I  T06G6.8 TGTGCTCAACTATTGCTCGG  AAGCTCTCGGAGCACAAAAA  I-6B03
23 A03 I  T06G6.9 AAATCTCTGCGTCTCAATGTCTC AAAAACGGGGAAAATTGTGTAAT I-6B05
23 A04 I  T06G6.11  AGTTTTAGATGGTCTTGGGGAAG TCAATCCAGGACTTTCCTGTAGA I-6B07
23 A05 I  W02A11.1  GCAATTTTTCTCACGAAATTCAA TAATTTTACAGATGGGGTCAACG I-6B09
23 A06 I  W02A11.2  GAGTTCAGCGCATTTGATTTAGT ATGGGGAAACATCAGGTTTTTAT I-6B11
23 A07 I  W02A11.3  CAGCAAATTTTGAACTGAAATCC TCGAAAGCTTAACGTTTTCTCAG I-6B13
23 A08 I  W02A11.4  CTAGAATAGCTGCTAAAACGGCA CAGCATCATAATCCACACTTTCA I-6B15
23 A09 I  W02A11.5  GGACACGAAATCCAAAATGAATA CAATATTCCAAACGCCATTTTTA I-6B17
23 A10 I  W02A11.6  TTCAAAAGAAGCTCCAAACTCAG CCCTTATATACCGGGAATACTGC I-6B19
23 A11 I  W02A11.8  CGGGTATGCTGATGTTGATG  AAGAGCTCCGCCATTACAGA  I-6B21
23 A12 I  B0019.1 TAAAAATGGTTGAGGCGCTATTA ATTGCTTCATTTTCAGGATCTCA I-6B23
23 B01 I  B0019.2 TTCGAAACAAAGGTCATATTGCT TCTTCTGGAACTCTTTCATCGAG I-6D01
23 B03 I  Y18D10A.1  CATCATCAGAAGTTGTTGAGCTG ATTTTTCAGACCCTCGATCTACC I-6D05
23 B04 I  Y18D10A.2  ACCTCGAAAAATAAGCGAAAAAC ATTAAAATTTGCATTCGGTTCAA I-6D07
23 B06 I  Y18D10A.4  TACTTGGGAGGTTGTGTCTGTCT GAAAATTCGTGGTGGTTACAAAA I-6D11
23 B07 I  Y18D10A.5  GCAATCAAGAAAGTTCTTCAGGA AGCAATTTAGTGTTGGGAAAACA I-6D13
23 B08 I  Y18D10A.6  GAGGCTCTTGATCTATCGGGTAT AACTCGTTTGTCGATGAATCACT I-6D15
23 B09 I  Y18D10A.7  CTTCTAAAAATGGGTAGCCGAGT GCCTGTGTCAGGAAAATTTGTAG I-6D17
23 B10 I  Y18D10A.8  ACTCTCCAAACTTTTTCCAGACC ATAAACTCACCCTCATAGGGCTC I-6D19
23 B11 I  Y18D10A.9  TCTCTGCACCACTAACATCTTCA TTTATTCGCAATTTTCCTTCAAA I-6D21
23 B12 I  Y18D10A.10 TAGGAATGAGATCCATCCTGCTA GGGTACTTTTCCACATGCATAGA I-6D23
23 C01 I  Y18D10A.11 TACGGTTATGGGTATGAACAAGG TTTTCGTCACCTAAATTCTCCAA I-6F01
23 C02 I  Y18D10A.12 CTGGAATGTGAATCGGAAACTAC GGGTCCGAAGGTATCATAAAATC I-6F03
23 C03 I  Y18D10A.13 CAACATGACTGACAAGGATCTGA TGGTGATTGTTGTCAAGTATTCG I-6F05
23 C04 I  Y18D10A.14 AAAATCCACGAAAAATCGCTAAT GTCCAAAAATTCCAAGTTCTTCC I-6F07
23 C06 I  Y18D10A.16 CCAATTAGGCGAAAAGTTCAATA AAATCGGCAGAAGAAATAAAAGG I-6F11
23 C07 I  Y18D10A.17 TTGCTCTTCGTCTTTCTTCAAAC TTGTTCTGACGATAACCTCCATT I-6F13
23 C08 I  Y18D10A.18 TTGAAGAGACAGCGAATAGTTCC CAAATTGGATTCCATGAAATTGT I-6F15
23 C09 I  Y18D10A.19 CCAAGAATCTGCTCTTTTTCTGA AAAGTACGCAGCATGTATCCAAT I-6F17
23 C10 I  Y18D10A.20 CTCCTCCAAAACACAAAAATGTC AGAGAAAAGCGGGAATAAATACG I-6F19
23 C11 I  Y18D10A.21 CGTCGAATAATACATTAGCCAGC ATAATCTTTCAACATGAGCGGAA I-6F21
23 C12 I  Y18D10A.23 ATCCGAATTCTGGAAATGGTTAT ATACACTGGAATTCAGCTTGGAG I-6F23
23 D01 I  F08A8.1 GCACAGATTTATGGGGGAGA  TGATCTTTGCATGTGGTGGT  I-6H01
23 D02 I  F08A8.2 CGATTTCCGTCAAGAGCTTC  ATGGGAATAGACGATGCTGC  I-6H03
23 D03 I  F08A8.3 GTCAAAGAATGAACCGCCAT  CATGTTCACCACAAGCCATC  I-6H05
23 D04 I  F08A8.4 TAGTTGGAGATATTGGCCCG  AAGGGGACCGCTAGTAAGGA  I-6H07
23 D05 I  F08A8.5 ACCCGTTCATGAGATTTTCG  CGTCATGTATCCAAACGTGC  I-6H09
23 D06 I  F08A8.6 GAACCTGAGATTTTGAGGGAACT TTTTTCCCACTTCTACGTGTGTT I-6H11
23 D07 I  C47B2.1 CAGCTTTGCAGACGAATCAA  GGCTCATCTCGTGGAATTGT  I-6H13
23 D08 I  C47B2.2 TAGTCTCTGAGCGTACCCTATCG CAAACATGTACAAGCCGACAGTA I-6H15
23 D09 I  C47B2.3 TTTGGAACGACGTCTCCTCT  TTGGGCTCACTTTCGTCTCT  I-6H17
23 D10 I  C47B2.4 GGCCTGGAATTTGTAGACGA  GTCGTTGCGATGACTTTGAA  I-6H19
23 D11 I  C47B2.5 ACGAAGGATCGAACGATGTC  GGTGGGAAAACAATGAATGG  I-6H21
23 D12 I  C47B2.6 TGTGATTGTTTCCAGAACCTCTT TACGTACATTTTAGCGTCTGGGT I-6H23
23 E01 I  C47B2.7 CAATATTTAGCGCGAAACCAATA GTGAGCATTAATCCTGGAATTTG I-6J01
23 E02 I  C47B2.8 ATGATCAACTCTTCTCGTTCAGC GGGGGTAATGTGAAGCCTAATAC I-6J03
23 E03 I  CC4.2  GTATCACATCTCGTGTCCAATGA TTCCAGCTCCATTTTCTTCAATA I-6J05
23 E04 I  CC4.3  TCCGAGGATATTCGAATTTTACA TCAAATCCTTTCTCAATTTTCCA I-6J07
23 E06 I  W05B5.2 ATTTAAGGAGCAAACGGAGAAAC CATTTTCTGAAATTATCAAGCCG I-6J11
23 E08 I  Y26D4A.1  GAAAAAGAGAAGAATGACAGCGA AATGCTCCAAATTTTCTGTTCAA I-6J15
23 E09 I  Y26D4A.2  TTTTGTTTCAGGAAATGCAAACT GCTCAAAAGTACTTGCAGGAAAA I-6J17
23 E10 I  Y26D4A.3  TAGGTGTTGTAAAGCTTGTCCGT CTAGTGGAGAAGCACAGTGGAGT I-6J19
23 E11 I  Y26D4A.4  TCAACTTTTCAGCTACCAAGGAC TATTTTACCGCCAATGACAATTC I-6J21
23 F01 I  Y26D4A.6  AGATTTCACCACAAACCAAGAGA ATTGATGCAGTGGTCTTGAGAAT I-6L01
23 F02 I  Y26D4A.8  CATTTTACACGAATGCAGAATGA CTTGTTAAAAAGTGGGTCAAACG I-6L03
23 F03 I  Y26D4A.9  ATGAAAGAATCGGTGTCTTGGTA GTAAACATGCACCATCTGGTTTT I-6L05
23 F05 I  C17H1.1 CTAGGTGGTCACCTCCGAAA  TCAGGAACGAAAAGAAGCGT  I-6L09
23 F06 I  C17H1.2 GGAGATTTGGGTATATTTGGAGC TCAGTTTTGACCATGAGGAAGTT I-6L11
23 F08 I  C17H1.4 CGATTGCGTTTACAACATGG  TCCATTGATTTTCCAGGAGC  I-6L15
23 F09 I  C17H1.5 CGGCATACAGCCTAGCTTTC  CGGCTCCATTGAATTGATTT  I-6L17
23 F10 I  C17H1.6 GATTCCGAACAACATGCCTT  CGAAGCAATTCAGAGGGAAG  I-6L19
23 F11 I  C17H1.7 TTCCCTATCCAGCTTTCCCT  GCAATCGTCAGCGTATGAGA  I-6L21
23 G01 I  F22G12.1  TCATTTTGAGGGTTTTTGCC  GGCACGCGATCAAATAACTT  I-6N01
23 G03 I  F22G12.3  ATCGATAGGAAAATCGCCCT  TCCCTTTGTCCACCTGATTC  I-6N05
23 G04 I  F22G12.4  AAAAGCGGTGTTGTTCCATC  GACCCCTCATTTTCAGACGA  I-6N07
23 G05 I  F22G12.5  CACCGTCACTGTCCACAATC  CCAAGCTACAGCACTCCACA  I-6N09
23 G06 I  F17B5.1 CCAAACACAACACATCGACC  TGGATGTTGGTGCCTGATAA  I-6N11
23 G07 I  F17B5.2 GGTCCTCAAGTGTACGCGAT  GGCTACCGCTATTGAAACCA  I-6N13
23 G08 I  F17B5.3 ATCTCACCGACGATTTCCTG  TTCACTCTGTGCAGTTTCCG  I-6N15
23 G09 I  F17B5.4 AATCCCTCGCCCTTACAACT  AATCCGCAGTTTTGTCCAAG  I-6N17
23 G10 I  F17B5.5 AATTTGATGGTGGTAAAGGAGGT TGATCGCAATACAATGAGTTCAC I-6N19
23 G11 I  ZK1225.1  AGTAGGCTCAGTCGCCACAT  CCCACAGGTTCAAAATCGTT  I-6N21
23 G12 I  ZK1225.2  AAACTGGTTTTGTTTTGCCG  ACTCGTGATCAACCTGTCCC  I-6N23
23 H01 I  ZK1225.3  AAATGGTAGTCGGTTGGTGC  AGAATTCGAGTTCGGCTCAA  I-6P01
23 H02 I  ZK1225.4  TTGTCATTTCCAGGTGTCCA  TACCCAATCGAGGATAACGC  I-6P03
23 H03 I  ZK1225.5  GATTGCGTGCTTCTTCATCA  TGGTGGCTCTTCACTTGTTG  I-6P05
23 H04 I  ZK1225.6  CCATATCCAATCATTCCCTTACA TGAGTAATCGGGATTCGAATAGA I-6P07
23 H07 I  ZK1053.3  AATGATTAACTCAAACGCTCCAA CAAAAACGTTCGAAGTATGATCC I-6P13
23 H09 I  ZK1053.5  AGCTCGATGAGCCGAGTAAA  CGCGTTTGCAAAATGTCTTA  I-6P17
23 H10 I  ZK1053.6  CTCGTCCTAATGCCACCACT  ATGCAGGAACCCTACACAGG  I-6P19
23 H11 I  F44F1.1 TTGGAAGGAATGATTCGAGG  TTGGGAAATCCACAATCTCC  I-6P21
23 H12 I  F44F1.2 GGTGAATACAAAGATTCACTCGC ACGAATGAATCAAAATTGTACGG I-6P23
24 A01 I  F44F1.3 ACTTTCAGATATGGGCAGCG  GTTCCATGCAACTACTGCGA  I-6B02
24 A02 I  F44F1.4 GTGCTGCTGGAAGAACAACA  TGACGTTACCGAGAAGGACC  I-6B04
24 A03 I  F44F1.5 TGCGTTGATGAACTTTCCTG  ACTTGCATTGCCCCAGTAAG  I-6B06
24 A04 I  F44F1.6 CTCGATGCCTGGACTTTAGC  ATTGCAGGTTGGAAAGGATG  I-6B08
24 A05 I  F44F1.7 AACTACCCAGACATCACCGC  TGGGTTGAATGCGTACTTGA  I-6B10
24 A06 I  M01E5.1 AGGGATTCAAACCCATTTCC  CTACTCACACCCAACGCAGA  I-6B12
24 A07 I  M01E5.2 GGATTCAAGGTCAACGGAAA  AATTTTCAGCCAGTCGCAGT  I-6B14
24 A08 I  M01E5.3 CGCCTTCTTTTCACTGATCC  CAACATAATCATTGCACCGC  I-6B16
24 A09 I  M01E5.4 ATATTTTAAGCCGAGCAACATCA GACCACATCAGCCAAGAATAGAC I-6B18
24 A10 I  M01E5.5 GGATCACGAGTATTCGACAAAAG CGTCAGCTTTATCAGTTGCTCTT I-6B20
24 A11 I  M01E5.6 GGAATGTTTTCACCGCAACT  GAAAACGGATGCTGGTGATT  I-6B22
24 A12 I  T04D3.1 TCGAATTGACTGGTGCTCTG  CGCGCAACTTATCATTCTGA  I-6B24
24 B01 I  T04D3.2 GTTCGTGGAGGTCAGCTTTC  TGATCCGTTGCTTCTCACTG  I-6D02
24 B02 I  T04D3.3 TCTCACAGTTCACCTGACGC  TGAAGTTCGTGAGTGGCTTG  I-6D04
24 B03 I  T04D3.4 AGATAAACCCCTTCAACTTCCAG GAAATTTCAACTCACTTGCATCC I-6D06
24 B04 I  T04D3.5 AATGAAATTAAATTCGGAGCGAT AAGGATGCAAGCAATTCAAAATA I-6D08
24 B05 I  T04D3.7 TCGAGACCCATCAGGGTTAC  AACGAAGAAGACGAGGACGA  I-6D10
24 B06 I  W08E3.1 TTTTCAAACGGTTCTTGTGACTT TGGGAAAAATGATAGAAACATGC I-6D12
24 B07 I  W08E3.2 TGGGGTTTTTGCATCAGATT  TTTTTGTCCCAACCAAGCTC  I-6D14
24 B08 I  W08E3.3 CTTCAATTCATTGATGGTCCACT ACTAAACAGGAAATTTGGGAACC I-6D16
24 B09 I  W08E3.4 ATAGAACACCGGCGATATACAGA AAATGCTCCAACTCGATATTTCA I-6D18
24 B10 I  Y40B1A.1  CAGCATATCTGAATCAATTTCCC CGGAAAAATACACGAAAAATGAG I-6D20
24 B11 I  Y40B1A.2  ATGAGCTCCAGTGGAAAAATGTA AGGGATGAATTCTAAGGTGAAGC I-6D22
24 C01 I  Y40B1A.4  TCCGAATAAATTAAAAAGCGACA TTTCAGGAAATCTTCACTTCCAA I-6F02
24 C02 I  C01A2.1 ATCCACTGAATTGCCTCCAG  TTGAATGGGAGCCTCGATAC  I-6F04
24 C03 I  C01A2.2 TCGCACTAGATTTTCAGGACATT TTTGAAACTGAACTTTCGGGTAA I-6F06
24 C04 I  C01A2.3 TCAGAGTTCCAACACTTCATCCT AATTGGGAAATTTCGTGGATAGT I-6F08
24 C05 I  C01A2.4 AGTGCTGGAAACCTTTGTGG  ATTTTCCCACCTAAAACCCG  I-6F10
24 C06 I  C01A2.5 CAGATTTTCGCTTTTCTCCG  GGCGTCGTTTCGTCAGTTAT  I-6F12
24 C07 I  C01A2.6 AAGCCACTACCTACGACAACAAA CACCATGTCTATTTACCCTGAGC I-6F14
24 C09 I  W05H12.2  CACGCGTTCTGCTATATGGA  CTCCATTGCGTACCCATTCT  I-6F18
24 C10 I  Y40B1B.3  CACCCCTGTTTTGAAGGCTA  TTATGACTCAAGCCACGCTG  I-6F20
24 C11 I  Y40B1B.4  TTACAGGAGAAGATCCACTTCCA ACGAAAAATCCAATTTTCCCTAA I-6F22
24 C12 I  Y40B1B.5  AAAAACTCACTTTTCACGACGAA CAGAAATGTTGTGTGCTTTTTGA I-6F24
24 D01 I  Y40B1B.6  ATCGAAAACGAAAAAGTGAAACA TAAAACATGCTCAAATCCGCTAT I-6H02
24 D02 I  Y40B1B.7  AATTTGAGGCCTAGAACCATAGC CTAAAACCCCCGAAAATAATGAC I-6H04
24 D03 I  Y40B1B.8  TCCAGTAGTACAATCCTCCCAGA ATTTTTCGATTTTCAAAGCTTCC I-6H06
24 D04 I  Y48G10A.a  TGATTCTTCCGATCTTTGATGTT CACCATAAACATTTTTACGCCAT I-6H08
24 D05 I  Y48G10A.b  TCAATTGCGACAACATCAGTTAC GGTGGACAGTGAGTTTTTCAGAC I-6H10
24 D07 I  Y48G10A.d  GGAACTCTTTGGCATTTTTCTTT TGGAATTCAGTAGACTTCCCAAA I-6H14
24 D08 I  Y48G10A.e  CAAAATTGTGTTAAAAATGGGGA ATTTTCTTTGGTTTTTAGCAGCC I-6H16
24 D09 I  Y48G10A.f  TCGATGGAAAAACGTAAGAAAAA GATCATTAAATCTGGAGGACACG I-6H18
24 D11 I  Y48G10B.b  TCGTTCTCTACGTCTCCACTCTC CCAACTTGAATCTGTCGATTTTC I-6H22
24 D12 I  Y87G2A.a  GGGGACCTTCTCCTGTAAGAATA AGGCATGCCAAATAGGATAAAAT I-6H24
24 E01 I  Y87G2A.b  TAGCAAAAACACTGCGTACAAGA TTGTTCAATTGTTTCAAGACGTG I-6J02
24 E03 I  Y87G2A.d  GAAAAACGGTCATTATGCAAGAG TTGCGCATTCCTAGTGTATTTTT I-6J06
24 E04 I  Y87G2A.e  TCCAATTTTATGTAACGCAGCTT CGAATCATTCCAGACGTATTCTC I-6J08
24 E05 I  Y87G2A.f  ATTTGTGTAGTTTTTGAAGCGGA CCATTTTTCTCGGATTTTTATGA I-6J10
24 E06 I  Y87G2A.g  CCCGCAAGTTCATAAAAATGATA ACATTTTCAGCACAAAAGAAAGC I-6J12
24 E07 I  Y87G2A.h  AATGGTTCGAGAGTGGAGAAGAT ATTTTACTCGGCTGCACTTTGTA I-6J14
24 E09 I  Y87G2A.j  CAAAATCGATACAAAGAGATCGG TTAAGGAAGATGGGTGACTACGA I-6J18
24 E11 I  Y87G2A.l  AGTTATATGCCTTCAATGCCTCA GGAAATCTCGACGAAAAAGAGAT I-6J22
24 F01 I  Y87G2A.n  CAAAAAGTTTCATTTCTTGGCAG GTATCGACATTCGAAAGAAGTGG I-6L02
24 F04 I  Y87G2A.q  CAGAATTTTGAGAAAATCCAACG CCTCAACGAATCAGAAAATTCAC I-6L08
24 F06 I  Y87G2A.s  AGTGCCTTATTGAATGCCTGATA ATGCGTTATTTTAAATCGCTGAA I-6L12
24 F07 I  Y87G2A.u  CTCTACCCCTTTCTGATCCCTTA AAATGACAATATCGCTGCTTGAT I-6L14
24 F08 I  Y87G2A.v  ATTGGAATCCTTTTCCGTACAAT GGTGTAATTTATGCAAACACCGT I-6L16
24 F09 I  Y87G2A.w  ACCAATGGTTTTGAGTATGATGC CCCCCGTCAAATAATTCTCTACT I-6L18
24 F11 I  Y87G2A.y  TCTACCAAGTCGGTTTTTCTACG GCATTTCAAAAGAAAAAGTCGAA I-6L22
24 F12 I  Y6B3A.1 TCTGTTAGCCTCAACCAACTTTC GAGCATCACTTATTCTCGCTGTT I-6L24
24 G01 I  W09C5.1 TCAAATTTTCGAGCGCTTTT  CTCACGGGATTTCGTGATTT  I-6N02
24 G02 I  W09C5.2 AGCATCTTCATGGACGTGTTAAT CATTTACAACGGGGAAAATTGTA I-6N04
24 G06 I  W09C5.7 GACTCACAAAACGGGACGAT  TAATTAGCGGTGGGCGATAC  I-6N12
24 G07 I  W09C5.8 GCTTGAATGTTTGACGAGAGAGT AGATTTTGCCAAGTTTTATGCAA I-6N14
24 G08 I  W09C5.9 TAATAATTTTGGGCAATGTGGAC CTGGCAACATACAAGACTTACCC I-6N16
24 G09 I  W04A4.1 ACGGCATACCAAAGATCAGG  GACAAAGCTGCATCTCCTCC  I-6N18
24 G10 I  W04A4.2 TGCAACATGTGATCCTTACAGTC TATCACACGAGGAATTGCTTTTT I-6N20
24 G11 I  W04A4.3 TACGCATATAGGTAGGTGCGAAT TCCGAAGTACAACACACTACGAA I-6N22
24 G12 I  W04A4.4 TACGAATTTCCTTCCATTTCTCA AATTCCGAAGAGATGGTACACAA I-6N24
24 H01 I  W04A4.5 CCAAAATGCGTAGACTTTTTCAC CCTTCTGATTGGAGCATATTTTG I-6P02
24 H02 I  W04A4.6 TCATAAAGCTTCAAACCCCG  GGGCAAGTGAGAGGTGAGAG  I-6P04
24 H03 I  Y6B3B.1 GGAAGATCAGAGCTCATTTCAGA AAGAAAGATATCGGAAAGATCGG I-6P06
24 H04 I  Y6B3B.3 AGTCACCACAACCTTGACTGAAT CCTTCTTTTGCTTCTTCTTCTCC I-6P08
24 H05 I  Y6B3B.4 GAACCAACTACAGTACACCCAGC TTGGCGGAATTTCCTATATTTTT I-6P10
24 H06 I  Y6B3B.5 TCTGGTAGCCTCAACCAATTTTA GATCGCTTCAAAATTCATGTTTC I-6P12
24 H08 I  Y6B3B.7 CCGAAATATCTTGAAGGTTTGTG CCTGGGATTCTCTCTTTTCACTT I-6P16
24 H09 I  Y6B3B.8 CACCATAAACATTTTTACGCCAT CTCCTGTAAGACGGCAAGAGATA I-6P18
24 H10 I  Y6B3B.9 AACTGCACGGAATTAGACAAAAA AGTAGTATCTGCGTCTCTCACGC I-6P20
24 H11 I  Y6B3B.10  GAATTTTGTGGAAAAATCACTGG TCCGAACTCTACACCGTATTGAT I-6P22
24 H12 I  Y6B3B.11  TTTTTCGATTTTTCGATTTTCAA GCCGATGTATATTCAAATCGTGT I-6P24
25 A01 I  Y37H9A.1  GTGAAGAGTTGAGTCAGCAGGTT CCCAAATTTCACTCCAACACTAA I-7A01
25 A02 I  Y37H9A.2  TTGATTTCTGCTCCGGTTTC  GTCGCGTAAGCCTATCAAGG  I-7A03
25 A03 I  Y37H9A.3  TTGAAAAATTTCCGGAGAAAAAT TTGCAATAAAATTCGGCTACCTA I-7A05
25 A04 I  Y37H9A.6  TGAAATTATCGGTGAAAAATCGT CTTTTTGTCGTGTGCTCCTATTT I-7A07
25 A05 I  W09G3.1 AACTAGTTTTGAAAGTTGCAGCG AACAATGTACCAAAATCCGACAC I-7A09
25 A06 I  W09G3.2 TATAGCCGTAAAGCCTCTTCCTC AAACCGATTTCTTCGAATTTTTC I-7A11
25 A07 I  W09G3.3 CTGTAGCTCCAGAAGTACGCAAT AGATTTTCCTCCCAAAAATTGAA I-7A13
25 A08 I  W09G3.4 AGGGAAATAGTGACCCAGAGAAG AACACAGAGAAAGGCGTCTAGTG I-7A15
25 A10 I  W04A8.1 TTTTGCGAGGATTTTTGAGC  GCAAAACCGAGCTCCTACAG  I-7A19
25 A11 I  W04A8.2 ACACGAAATACTGTGTTGTGACG GTCTAGATTCATTGGTCGTCCTG I-7A21
25 A12 I  W04A8.3 TTCCGAAAGCAGTAAAATACCAA TGAAAAACGGAAAATCTCGTAAA I-7A23
25 B01 I  W04A8.4 GGTTTTTGATTTCATCGGTTGTA TCGTTCGAGAATTACCACAATCT I-7C01
25 B02 I  W04A8.5 TTGCCGAAAATTTCCAAGAC  CCTGGCAGTGAGCAGATGTA  I-7C03
25 B03 I  W04A8.6 GGTAAATCCAATTGCAACCAATA CGACTTTTATCGCAATTTTTCAC I-7C05
25 B04 I  W04A8.7 TTCAGACAATTTTCGGTCATCTT GCTCTAACATTCCTCAATTTCCA I-7C07
25 B05 I  Y71A12B.a  ACGGAAATTGAATATGATCAACG TCACTCGAATACACATTTTGGTG I-7C09
25 B06 I  Y71A12B.b  CATATGATTCGAGCTTTTTCAGG TTGTTCGGATACATTTCTTCCAG I-7C11
25 B07 I  Y71A12B.c  CTGGAAGAAATGTATCCGAACAA GATGATGATTCAACAGATGCAGA I-7C13
25 B09 I  ZC334.2 GTAGCGTTTCACAGAGCCTAAAA CTTTAAGCTTAGTTGTCCAGCCA I-7C17
25 B10 I  ZC334.3 GCGTCTGTAAAGAAAAAGCAAAA ACCCGTTCTGACTACGTTTGTAA I-7C19
25 B11 I  ZC334.4 ACTCTGTTTGTTGCACTGGATTT CATACAACGAAGAGTTAAACGGG I-7C21
25 B12 I  ZC334.5 ACCAAGTAGTTGCTCTTGCAGAC AGACTTATGATTGCGTTGCAAAT I-7C23
25 C01 I  Y71A12C.1  GTTCTGCCCTTCCAAATTGA  CTTTGCTTTTCCGTCCTCTG  I-7E01
25 C02 I  Y71A12C.2  CATGAAAACTTTTTAGCCGTGTC ATCTCTTCCACATTCTCCATCAA I-7E03
25 C03 I  F47G4.1 GAACAGCACCACATAAGTATCCC TTGAAATTGGTCAAATCTCCACT I-7E05
25 C04 I  F47G4.2 CTTCAAAGTCCGCAGCTACC  AACCTAATCGCCTCTCGGAT  I-7E07
25 C05 I  F47G4.3 AATAACTCCGGAGAGGACTATCG ATTTCCAGCTCGTCAATAAAACA I-7E09
25 C06 I  F47G4.4 GGGTCGAGTTTGAGAATGGA  CAAAGCCACCTCGAACATTT  I-7E11
25 C07 I  F47G4.5 TGAATACAAGCCTTCGCCTT  AATCCTCTCCAAGTCCCGTT  I-7E13
25 C08 I  F47G4.6 ATCCTCAGTTTTCCTCACACAAA CTGGAAATTGAAAAATGTTGAGC I-7E15
25 C09 I  F47G4.7 ACCTTCCGAGTCTGCGAGTA  CAGAGACAACCCCACCCTAA  I-7E17
25 C10 I  F47G4.8 CAGAGGTCGACTGAACAACTCTT TAGCTTCCCGCATATAAAACAAA I-7E19
25 C11 I  Y63D3A.1  CACCCCAATATCTTTCCACAATA TTGATAAGGAGCAAGGTTGATGT I-7E21
25 C12 I  Y63D3A.2  AAATCGTGAAATTTCGAACAGAA GACTTTTAGTCCGTAACGGCTTT I-7E23
25 D01 I  Y63D3A.3  CCTAAAAGGTATTCACGTTGTGC ATACCAATAGCCATGCTCAAGAA I-7G01
25 D03 I  Y63D3A.5  CAGCTAGCGAAAAACGAATTTTA ATTAATTACTGCTGATACGGCGA I-7G05
25 D04 I  Y63D3A.6a  TGGAAAATTGTCAAAGCTTCAGT AATGATAAGGGAAAAGAGCAACC I-7G07
25 D05 I  Y63D3A.7  TGGTTTTTCGTTTGAAAATATCG AAAATACCCGGAAAATTCAAAAA I-7G09
25 D06 I  Y63D3A.8  CTTTCCCAAAACTCCTGAAAAGT AAATCCAAAATTTCGAACCTCAT I-7G11
25 D07 I  Y63D3A.9  ACTTCCAATATTCAATGCCCTTT TCCTTCATTCTTCTACCAAACCA I-7G13
25 D08 I  K03D10.1  GGTATCATGATTGATCGGGG  CGCTTTTCAAGCCAACTTTC  I-7G15
25 D09 I  K03D10.3  ATTTTCAGGTTACGAGCTATCCC GTTTTCGAGGAGGGAAATTAAAA I-7G17
25 D10 I  C37A5.1 TTATCCCAGTTTACCCATCTCCT CCAAGCGTACAATAATCCGATAC I-7G19
25 D12 I  C37A5.4 TAACTTGGATTGAGGTAGGCAAA AAAAGATAGCTGGGACAAAAAGG I-7G23
25 E01 I  C37A5.7 CCCAATTTCCGCTTATTCAA  CAAAATTGATGGAAAACGGG  I-7I01
25 E02 I  C37A5.8 CCACAATGGAAATAACTTCAAGG AAGAAAAGTCTCAGATTTCGGCT I-7I03
25 E03 I  C37A5.9 GGACCTGTGTTCTGTTTTGTAGG ATTCCCAAAAAGGATCAACAAAT I-7I05
25 E04 I  C37A5.10  ATTAAGAATGCATAGGTTTCGCA TTCACTCATCAATCGTTGTCATC I-7I07
25 E05 I  ZK849.1 AGGCAGGGGTACTGTAGTAAAGG ATTTCCTCCAACTCATTGGATTT I-7I09
25 E06 I  ZK849.2 ACCTCATAATCAGATGGCACATT ATCATTGGAGAAAGACTTCGACA I-7I11
25 E08 I  ZK849.5 CCGCAATTATCGTAGATCAAAAC ATTTCAGGCCTCCATAAAACACT I-7I15
25 E09 I  C49A1.1 AAAAGACGCAGACTTTTCAACTG TTTGTAGATCAAACCGTAATGGG I-7I17
25 E10 I  C49A1.2 AATCACGCCAGTTATCGTCC  TTGTGATTTTCCAGCTGTGC  I-7I19
25 E11 I  C49A1.3 TCCAAATGTTGTCTTGTGAACAG AATTATTCTCGATGAAGTTGGCA I-7I21
25 F01 I  C49A1.5 ATCCAACTTCCAAATCGTGAGTA TCAATCTTCCACAAATCCCTAGA I-7K01
25 F02 I  C49A1.6 GCATTCTGACAAAACTCGCA  GGTGCATCATCAGTCCCTCT  I-7K03
25 F03 I  C49A1.8 GGACGACGAGACGAGTTAGC  CCAGCCATTCCCTCAAATTA  I-7K05
25 F04 I  C49A1.9 GTTTTCGGGAGCACAGAGTC  ACTTTGCCGTGTTTCAATCC  I-7K07
25 F06 I  K04H8.1 CGCACCCAGATTATGGTTTT  AGGAAAATTCCCCCAATCAC  I-7K11
25 F07 I  K04H8.2 GCAAATATTTTTACAAAGCGCAC ACAAAATCCCTTTCAGTTTCGTT I-7K13
25 F08 I  K04H8.3 CTCTGAAACCCTTTGAAAACCTT AGAGAATCAGAAATTTGATGGCA I-7K15
25 F09 I  F09C3.1 ATCTCGCTGGAAAAGCAAAA  GCTCTTCGGAAATACGCTTG  I-7K17
25 F10 I  F09C3.2 TGATCAAATGTGGAAGTTCACTG TCCGAATTCTTCAGGTAAAACAA I-7K19
25 F11 I  F09C3.3 AATCCTGGCTTTCTTTCCGT  TCTCATTTGCGTCGAAACAG  I-7K21
25 F12 I  F09C3.4 AAGGCGGGATCAAAAACTCT  CACCAAACAACTTGACACCG  I-7K23
25 G01 I  F49B2.1 CCCTTCTAGCTCATTTCCCC  ACCAACAAAATGGCAAAAGC  I-7M01
25 G02 I  F49B2.2 TTGCATCGAAAAAGTGCTTG  GAATCGAAACTTCCTGCCTG  I-7M03
25 G03 I  F49B2.3 TTACTCCCAAACGCTCTTTTGTA CCTACTCCCCGTACCTTATTGAC I-7M05
25 G05 I  F49B2.5 AGGAGATCTCATAAAACGAAGGG ATAGGCACCCAAAAGTTTCTCTC I-7M09
25 G06 I  F49B2.6 GTTGCGAAACATGTCCAATG  TGGCCCCTTCTATTAGCCTT  I-7M11
25 G07 I  Y105E8A.a  GCATTACAGGGTCTTACAGCATC AGAACAACTCAGAACTACGCAGG I-7M13
25 G08 I  Y105E8A.b  GGATGTTATCAGCCAAATGTTGT ACATTTCCTGGTTATCCGAACTT I-7M15
25 G09 I  Y105E8A.c  TTTTTCAAAATACCGCTGTGAAT CTCCATCGGATTGTAAGAATTTG I-7M17
25 H03 I  Y105E8C.d  GGATTAAAGAAAGTGGTAGCCGT TTAATTTTGAATTTTCGGGGAAT I-7O05
25 H04 I  Y105E8C.e  CAAAAATTGCCTGCAAATTAAAA GCGCATCTGGAATTAAGAAATTA I-7O07
25 H05 I  Y105E8C.f  AGTTCTGCTTCATATGCCTCAAG AGGGGAAATGAGAGAAAAATGAG I-7O09
25 H08 I  Y105E8C.i  CAGGTGTCCTCATTATGTTTTCC ATCGTCGAAACAGAGTAAACGAG I-7O15
25 H09 I  Y105E8C.j  TCGAATCCATTGGTAAATGATCT TTTTCGGCATTTTTCAGAATTTA I-7O17
25 H10 I  Y105E8C.k  TTTCCACTTCTCCCTGTTGAATA CGTGACGACGGTCTTTTATACTC I-7O19
25 H11 I  Y105E8C.l  AATCAAGACAGACTGTGCCAAAT ATTCGTGAAAATTCGAGTCAAAA I-7O21
26 A01 I  Y105E8C.n  TATTCAAAAGGAATCGTCCAAGA GCAGTGTTGTCACTGATTTTTCA I-7A02
26 A02 I  Y105E8C.o  TTAAATCGAAAAGAGAAGCGAAA TTTGAAGAGATATAGGTTTGCGG I-7A04
26 A03 I  Y105E8C.p  ATGTCGATAACTCCACATCCAAC CTAGCCTCACGAAACTATGATCG I-7A06
26 A04 I  Y105E8C.q  GTTTCTTTCGCAGAAAATTTGAA TACGGCATAAATTCGGTCTAAAA I-7A08
26 A05 I  Y105E8C.r  CTAAGACCTTTTAAGCTACGGGC ACTAACCAAAACCCCTTATTCCA I-7A10
26 A06 I  Y105E8C.s  AAGACGAGATCGTTAATGGAACA TAAAATACGCTTGCTCGCTTTAG I-7A12
26 A10 I  Y105E8D.c  TTGAATTTTGCCTAAAAAGGACA ATAAAAATTGAAAATCGGGGGTA I-7A20
26 A11 I  Y105E8D.d  AACAGAGGTGGGTGGATATTTTT AAGCATTCTTCAATTTTGGCATA I-7A22
26 B02 I  Y105E8B.a  TCGTCTGGCTAAAGGTAAAAACA TTAAAGCTATACTGGCAAAACGC I-7C04
26 B03 I  Y105E8B.b  GTTTTGTGTTCCCGCAATAAATA GAGGAGCTTTTCCGTCATAAAAT I-7C06
26 B06 I  Y105E8B.e  TCCCATGATCTTCCATTTTCTTA CTAAATTTCAAATGGGGAAAAGG I-7C12
26 B07 I  Y105E8B.f  GGAGATCAAACAATTCAGCAAAG ATCAAACCCTTCAGAAGTTCTCC I-7C14
26 B08 I  Y105E8B.g  ATTTGCCAACAAAAATGAGAAGA GTGCAATGGCTCCAGAATACTAC I-7C16
26 B09 I  Y54E5A.1  TGTAATGAGTGGGTTTTGGAAAT GTCGAGATGATTTTATTTGGACG I-7C18
26 B10 I  Y54E5A.2  CCATGGTTTTGTTGTTCAATTTT TTTTCAACTTTTTGCTCTTTTGC I-7C20
26 B12 I  Y54E5A.4  TCAAGACGTTCAAGCGTTAAAAT GTGGGATAAATGCCCTAAAACTC I-7C24
26 C01 I  Y54E5A.5  AAGAGCTGGAAAACTCGAGAAAT AAAATGACTGACTACGGAGATGC I-7E02
26 C02 I  Y54E5A.6  TGTGATTTTCAATGTGTTTTCCA CGATTGCATTGCTCATTTTTAAT I-7E04
26 C03 I  Y54E5A.7  GTAACCGTAGCCGAGGACAA  TTTTTCATGGATTTCGGCTC  I-7E06
26 C04 I  Y54E5A.8  TTTCGGCACTTTCTGTTGTTATT CACAAATTGGATTTTTGGAACAT I-7E08
26 C05 I  K05C4.1 GGATCGGATCAGACATCAAATAC TCAGAATCGAACTCCAAAGATGT I-7E10
26 C06 I  K05C4.2 AATGGGGGAAAATTGAAAAATAA TGATGAATGTGTAGAGTTGGTCG I-7E12
26 C07 I  K05C4.3 ACCGCCATAAAACGTCTCAC  CAATTGACGCAACAAAATCG  I-7E14
26 C08 I  K05C4.4 GGATGCCCGCTAATAATTCA  ACTGTTCAAGCAATGGTCCC  I-7E16
26 C09 I  K05C4.5 TTTGGCCGTTTATTTGATTATTG TTTTTGGTGTGAATATTTTTGCC I-7E18
26 C10 I  K05C4.6 TTCCGGTGGTTCAAAGTTTC  GATGGCAGCTGAATCTCCTC  I-7E20
26 C11 I  K05C4.7 GCGTACTACAAGCTGTGCCA  TTTATATGCCTGTGCGGTGA  I-7E22
26 C12 I  K05C4.8 AAAAGGTGTATGTTCGAAGACGA TTGAAATCGGTAGGGATAGGTCT I-7E24
26 D01 I  K05C4.9 CAAAGGATAGGCCCATCAAA  CACAACTTATGCAAGCGGAA  I-7G02
26 D03 I  K05C4.11  GGAGTTGCCGTTATTTTTCTTTT AAATACTGTCACCAGGCTATCCA I-7G06
26 D04 I  F39B2.1 GCCTATGAAGTTCTGCTCGG  GATCCATCACGCCAACTTTT  I-7G08
26 D05 I  F39B2.2 TGATTTTTCGGATTTTAAAGCAA AAAGTTCGAGGGGAAAGCTACTA I-7G10
26 D06 I  F39B2.3 GATATGCCCAGGCTTGAAAA  GAGCCAGTCCTAATTGCTCG  I-7G12
26 D07 I  F39B2.4 CGCAGTGAACACTGAGGAAA  GTCCAAGCTAGCCGACATTC  I-7G14
26 D08 I  F39B2.5 AATTTTTCTGGAAAGAAACCGAG GTGGAGTACACGACTTCCGTAAA I-7G16
26 D09 I  F39B2.6 TTCATGTTTTCGCCAGATTAGTT TTTAATCGGTTCATCTTTCATCG I-7G18
26 D10 I  F39B2.7 ATCAAAAGGTGAAAACGGGTAAT GAACTCAATCGAATGATCAAAGC I-7G20
26 D11 I  F39B2.8 GTTTGCCACCGTCCATATCT  CGGTGAGCATGATGGTATTG  I-7G22
26 D12 I  F39B2.9 GTTTCGTCCCCTCTTCATTACTT ATCTGGCGAAAACATGAACTAAA I-7G24
26 E01 I  F39B2.10  AAACGAACTCTTTCCAGGCA  TAAAATGGCGCTCAAATTCC  I-7I02
26 E02 I  F39B2.11  TTACACATTTGGCCGTCAGA  GATTTTGTCGTCTCGTGGGT  I-7I04
26 E03 I  K11B4.1 AAAATGTTTTTCACACCGGC  CTCGGATTGGGTGGAGACTA  I-7I06
26 E05 I  Y54E5B.1  TATTTCTGGTTTCGAGAGATTGC TCTATCGCAATTTTCTGCTTCTC I-7I10
26 E06 I  Y54E5B.2  TGTTCCACGTGAATTTCCAA  AGGAGCGCAGTTGCATTATT  I-7I12
26 E07 I  Y54E5B.3  AATGCTTCCTGGTTTTGGTG  ACACTCGGTGGTCCATCTTC  I-7I14
26 E08 I  Y54E5B.4  ACTCATCAGGAATGTCAGATGCT TACTCGGATTCTTACTGCACGTT I-7I16
26 E09 I  F32A7.1 TTTATCCCTTGGGTGCTCTG  TCGTCGTTGTTCGGTATTGA  I-7I18
26 E10 I  F32A7.2 GTATCGATTGTCGGCGTTTT  GACCCATTCAGAGCCAGAAC  I-7I20
26 E11 I  F32A7.3 TGCTTCTCCTTGAGCTCCTC  ATTTGAAGATGATCCGTGCC  I-7I22
26 F01 I  F32A7.5 GAGGAAACGAGGCTGAAGTG  GTGGCTCTGGCTTCTTGAAC  I-7K02
26 F02 I  F32A7.6 CCCCAATCCTGATCTTTTGA  ATTTTCAGCAAACCACTGGC  I-7K04
26 F04 I  F11C3.1 ACTCTCTCATACCCCTCTGCTCT GTCACCTCATGCTTGGAATCTAC I-7K08
26 F07 I  ZK270.1 TTCAGGACCTCGATTTGTCC  AGAGAATTGAAGCGAACCGA  I-7K14
26 F08 I  ZK270.2 GACGAATTTCCTTCTTTTCTGGT GAAACTTCCAACTTTCGGATTCT I-7K16
26 F09 I  F21F12.1  TCCATTTATCCTTATCACGATGG AGCTTGAAAATATGGCGTAAACA I-7K18
26 F10 I  ZK909.1 AGTACCCTCCTTGGCGTTTT  TTCATTCCCCATTTCACCAT  I-7K20
26 F12 I  ZK909.3 TTCCATGCCAAAAATGTTTAAGT CAATGCCGATTCAATTTGTTAAT I-7K24
26 G01 I  ZK909.4 ATTGTGCAAACATTTGACCTCTT ATTTGAACTTAAGACCACGCAAA I-7M02
26 G03 I  ZK337.1 TGAAATCGAAAGAAACGCTACTC GTCTCCAAATGGACCTCTTCTTT I-7M06
26 G04 I  ZK337.2 TTCCAAAACTTTAAGCGGACATA CAACCTTGACCAAATTTTCTCTG I-7M08
26 G05 I  ZK337.4 CAAAAACTCATTTGGCATAAAGC AGTGATTGCTGAATTTCCAAAAA I-7M10
26 G06 I  F33H2.1 CTCTGCTTGCGAGAATTGTG  CGCGGTGAAAATTTGTTTTT  I-7M12
26 G07 I  F33H2.2 TTCGCGATAATATTCCCTGG  AGGAGGTGTGGATTGTCAGG  I-7M14
26 G08 I  F33H2.3 TTTCTTGGCAGTGTATCGATTTT TTAGGTTGAGATGATGAGTCCGT I-7M16
26 G09 I  F33H2.5 TCAAAAATCCACGTCCATCA  ATTCTGCTCCTTCCCTCCAT  I-7M18
26 G10 I  F33H2.6 AGATAGCCATGTGGCATAGAAAA ATTTACGGGATTTTTCACCATCT I-7M20
26 G11 I  F33H2.7 TAACTAACCTGTTCAAAGGGCAA CAACGAAAAGATTGGAAAAGTTG I-7M22
26 G12 I  F33H2.8 GTGACCTCCACACTGCTCAA  CACACCTCCGAGAATTCGAT  I-7M24
26 H02 I  F31C3.2 TATTCTCGGAGATCAAGAAGCTG TTTAGATGTTGAGTTGAGCGTGA I-7O04
26 H03 I  F31C3.3 AAAACACCGAAAAATCCACG  AATAACCGCTACATCACGGC  I-7O06
26 H04 I  F31C3.4 CCCGGGATGAGAAAGTACAA  TCTCGTTCATCTCGTGCATC  I-7O08
26 H05 I  F31C3.5 TTTGCCGAGAGAAAATCAATAAA TTCGAGAATTTGTCAGGATTTGT I-7O10
26 H06 I  F31C3.6 TCCCGCTATCCACTGATTTC  TTCAGGTTTACGTTCCGTCC  I-7O12
26 H09 I  Y18H1A_67.c CATGTTAACTTGTCGTTGTGGAA AAAATGATTGGAAACGGAGAAAT I-7O18
26 H10 I  Y18H1A_67.d TCTGAAATTTTCCAGCTTCTCTG AATATGTGAGCTCATTGCGTTTT I-7O20
26 H12 I  Y18H1A_67.f AAAAATTTCCCAACAACGAAAGT AAATGAGTGAAAAATCGCAAAAA I-7O24
27 A01 I  Y18H1A_67.g CACGCACAATCAAATAATTTTCA TGTACACAGGGTTCTGTTCTTCC I-7B01
27 A03 I  Y18H1A_67.i AAATTTTGGTGGGAAATTCAGAT TTTAATTCGATTTGGAGCAGTGT I-7B05
27 A04 I  Y18H1A_67.j AGTACGGTTTTGAGGGGTTAGAG ACCTGTTGCCTGTTGAATACACT I-7B07
27 A05 I  Y18H1A_67.k AATACGAGGAAACGAAGGAAATC AAGTGGCCTAGCTTTCAACTCTT I-7B09
27 A07 I  Y18H1A_67.m TAGCAGGTTTTAGCAGAAAAACG GGAAAATCGAGTGAAAACAAGTG I-7B13
27 A08 I  Y18H1A_67.n CAGTCTACCCGAAAAATTTGATG GTCGTGTTGAGACCGTATTTAGG I-7B15
27 A09 I  Y18H1A_68.a TGTTTCTTCCTATTTTCCACGAA CTGGAGCAGTCACTTCTACGATT I-7B17
27 A12 I  Y18H1A_68.d AAATAATCGTTAATTTTCCCCGA ACACTGAATGAAGACACCAGGAT I-7B23
27 B02 I  Y18H1A_68.f ATCGATTTTCTGTGATTGCAGTT AAACCCAACTTTAAAAAGCGAAC I-7D03
27 B03 I  Y18H1A_68.g AAAAATTTCCCATTTTCTCCAAA TTTGACCGGTAACTTATTGTGCT I-7D05
27 B04 I  Y18H1A_68.h ATCGCAGCTATTCAACATGATTT ACGGTTAATAATGGGCGATAAGT I-7D07
27 B07 I  Y34D9A_150.c  TTGGTTTTTGCAATTTTCTGTCT ATTTGAATTTTTGGCGGTACTTT I-7D13
27 B08 I  Y34D9A_150.d  CATTTTCTTCAGTTTTTGCTGCT CTCGGGTTGTGTCATTGAATTAT I-7D15
27 B09 I  Y34D9A_151.a  GCCGTGAATTCTCACAAAATAAG ATGCTAATTTGTTGCCTCTTTCA I-7D17
27 B10 I  Y34D9A_151.b  GCTTAAAAACCCTAAAACCTCCA TTAGAAGCTAAACTTCGACACGG I-7D19
27 B12 I  Y34D9A_151.d  TTTTAGTTTTCGGCAAAATTTCA GAAGCAGCCGAACTACTACAAGA I-7D23
27 C01 I  Y34D9A_151.e  TCTGAAAAATTGCAGAATTCGAT GCTACAGTAATCTTAAAGGCGCA I-7F01
27 C03 I  Y34D9A_152.a  CGTGAAACTCCAAATTAAAGACG TCACTTTTTGACTCCCATCTTGT I-7F05
27 C06 I  Y34D9A_152.d  CTACAACTCGACACACACCTCTG CCTCCTTTATGATGAAAATGCTG I-7F11
27 C07 I  Y34D9A_153.a  CCAACAGAAACAACACACACACT GACGCAGAGTTCTCATCTGATTT I-7F13
27 C08 I  Y34D9A_153.b  AAAACCTCCCAACTTTTCTCAAC GAGTACACGACACTTTCCCAGTC I-7F15
27 C09 I  Y39G10A_228.a  AATTGATTTTGGAAGCCATTTTT AGACACAGAGTCAGCATTCAACA I-7F17
27 C10 I  Y39G10A_229.a  TTCTATCGCATGCCTTAAACATT CTTTTGCAGCTAGTGTGTTGTTG I-7F19
27 C12 I  Y39G10A_236.b  CTCGGAAAGTGTCTTCAGTATCG TTGTGTAGTCGGAATACTGGTCA I-7F23
27 D01 I  Y39G10A_236.c  CTGCCACCGTACTCTACAAAATC AGACCAAGCTGTTGAACACAAAG I-7H01
27 D02 I  Y39G10A_236.d  ATATCAATAACGCACCAAAATGG GCCAATTTTAATACATGGTGCAT I-7H03
27 D03 I  Y39G10A_236.e  CTGCCACCGTACTCTACAAAATC AGAATTATACCTGAGCAGCGACA I-7H05
27 D04 I  Y39G10A_237.a  TTAGCTCAAAAAGCTCAAAAACG ACTAAGGTAACTGGCCTCGAAAC I-7H07
27 D05 I  Y39G10A_237.b  TTTTAAACGATTTCGAACCTGAA ATTTCTGATGAGTGCTGGTGATT I-7H09
27 D06 I  Y39G10A_240.a  GAAAACTCAACGCTTCACACTCT CCATTGTCAAATTTTTGAGCTTC I-7H11
27 D08 I  Y39G10A_241.b  CCTTATTGCAACATAACTCTGGC TCCTGCTATTCACAGGGAATTTA I-7H15
27 D09 I  Y39G10A_243.a  GTTCCATTAAAACTGGCTCCTTT CGTGCTGACCTTTCTTATCTCAT I-7H17
27 D11 I  Y39G10A_243.c  TTTCACCATTTCAGAAACTCGAT ATCTTTCACAAGACGACAAAAGC I-7H21
27 E02 I  Y39G10A_244.c  CATTCAAAAGTCTTGCAAAAACC GCAGGTTTTCTAATCAATTGTCG I-7J03
27 E03 I  Y39G10A_246.a  TTGTTATTCTTCGTCGACCATCT GAGGATCAAGAGCCGGTAAGTAT I-7J05
27 E04 I  Y39G10A_246.b  AATTTCAGGACAAATTTTGAGCA CATAAACGGTAGTAAAGGCATCG I-7J07
27 E05 I  Y39G10A_246.c  CAAAACCGGTGTAGACAACAAAT CTCGACAAGCCACGATTAATATC I-7J09
27 E06 I  Y39G10A_246.d  GCAATCACCTAATCGTCATCTTC CCTCGATCGGATAAAACATACAC I-7J11
27 E07 I  Y39G10A_246.e  AAGATGAACGAAAGTGCTCGTAG TGTTAGTCTTGTCTAGGCTTCGG I-7J13
27 E08 I  Y39G10A_246.f  AAAATGGTCCAAAACTACCGAAT CGCGGGAATAGTTTGGTAATAAT I-7J15
27 E10 I  Y39G10A_246.h  GTCGCCTACATAGTGGAATTGTC ATGTTAACAAGCCAGGATCTGAA I-7J19
27 E11 I  Y39G10A_246.i  CAATTCCCGTTATAACACTCCAA TTGATGGACTCTTTTTCCACACT I-7J21
27 E12 I  Y39G10A_246.j  AAAGTTTTAATTTCCAGCAAGCC GAACAATTGAGCACAACAATTCA I-7J23
27 F01 I  Y39G10A_246.k  CCCTTAAAAGTGGGAAGTTAGGA AAAAGGTGAACGGGAAAAGATAG I-7L01
27 F02 I  Y39G10B_248.b  CAACTTTCCGAATTTCAGCTCTA TTGCACTTTGCACTTAGGATACA I-7L03
27 F03 I  Y39G10B_248.c  CCCAGATTTACATATGGAATGGA CACCAATAGCATTTGAGACCTTC I-7L05
27 F06 I  Y47G6A_240.a  ATTCAGCAGTTATCCAACTCCAA TCTCTTTTAGCAAAAATGCAAGC I-7L11
27 F07 I  Y47G6A_240.b  AGTTCAAAACGCAAGGTAATCAA AGACCATCTGGATGCTGAAATTA I-7L13
27 F08 I  Y47G6A_240.c  CGCTCCTTTTGATTAGATGATTG GAAAATTGTCGCTTTTTCCTTTT I-7L15
27 F10 I  Y47G6A_241.a  CTCACGGTTTCTTCAATATCTGG GATCTTACGGGTGATTCTAGCCT I-7L19
27 F11 I  Y47G6A_241.b  AAAATTTTCGGCTAGAAAAATGC TATGCCATATGATCGCTGTGTAG I-7L21
27 F12 I  Y47G6A_242.b  AAAACTTGAGCATTTCTCAGTCG TTCCAAGAGAATTGATCAGGAAA I-7L23
27 G01 I  Y47G6A_242.c  AGAAACAGGAAAATCCTCCTACG TTCAATTCATTCAATGCTTCCTT I-7N01
27 G02 I  Y47G6A_243.a  GATCCCCCGAAAATGATTTATTA ATTGACAAATTTTCCTTCGATCA I-7N03
27 G03 I  Y47G6A_243.b  TTTCTGTCAAAAAGTCCCAAAAA TAAGTGGGGCCAGTAGTCTATGA I-7N05
27 G04 I  Y47G6A_245.a  CCCAAAATATCTCAAATTCACCA TAGGCAAAATTGTAGGCATGAGT I-7N07
27 G05 I  Y47G6A_245.b  CCAACAAAGATGTAGAAGCATCC ATTCCTACCACATTTCCCTGAAT I-7N09
27 G06 I  Y47G6A_245.c  TGAAAATTCGGCAAAAAGTTAGA CGATTCTGGAATTGAAGTCTACG I-7N11
27 G07 I  Y47G6A_245.d  TCGTCTATTTTTCCGCATTTTTA GGAAGTCGCAGCACTATGTATTT I-7N13
27 G09 I  Y47G6A_245.f  TTTTTCCTAGATTCAAAGGGGAG TGATATTCAGATGGCGAAAAAGT I-7N17
27 G10 I  Y47G6A_245.g  TAAAAACATGGAGGAATTCGAGA TGAAGCTCTCAACATCACAGAGA I-7N19
27 G11 I  Y47G6A_245.h  ACTTCAATACACCAAACGCAACT AATTTCAACTGCAACTTGCTCTC I-7N21
27 G12 I  Y47G6A_245.i  TCGAAAAGTTGTGGAAAGTTGTT AGAAGTCGTCGAACTTGATTCTG I-7N23
27 H01 I  Y47G6A_245.j  TAAGAAAGTTTCCCCTAAATGCC ACAACAACGAACAATGGAAAAAT I-7P01
27 H02 I  Y47G6A_245.k  TACTGCCTCAGCTTATGCTTTTC ATTCCTACCACATTTCCCTGAAT I-7P03
27 H03 I  Y47G6A_246.a  CTGCTAGCCATATCTTTTGCACT CGACAAATGGAGAATTAAAGCAC I-7P05
27 H04 I  Y47G6A_246.b  TTCGGACACTAAAATAAAGGCAA ATCAAACATTTCAACGACGAGTT I-7P07
27 H05 I  Y47G6A_246.c  AACTGCGTACAAAACACCAAACT GCATTCTCTGAATGTGCTTCTTT I-7P09
27 H07 I  Y47G6A_247.a  AAAGACGGAAACTCTTAAAACGG GGATCAAGAAGACAATGACAAGG I-7P13
27 H08 I  Y47G6A_247.b  AACTTCGAATCTGGCTCAAAAGT ATTGTGAAACCTGAAAACCTGAA I-7P15
27 H09 I  Y47G6A_247.c  TTCTCTCCATTCTCTCTGTCACC TTTCTATTGGCAGGTATACCGAA I-7P17
27 H11 I  Y47G6A_247.e  TTCAGGCAAATACCAGAAGACAT CCAATTTCGTTTTGATCTACGAG I-7P21
27 H12 I  Y47G6A_247.f  CAATTTAGCTGATTTCTCGCACT GAGTTTTCGTGAAAGCACAGTCT I-7P23
28 A01 I  Y47G6A_247.g  CAATTTAGCTGATTTCTCGCACT GATTTGTGAAGGATTGACAGAGG I-7B02
28 A02 I  Y47G6A_247.h  AACTCGATTTTTCATTTTTGGCT AAAAACCGATTTTCTGAACCAAT I-7B04
28 A03 I  Y47G6A_247.i  TCTACCAATTCCTCATTGCTGTT AATTTCCCAAATTGGTCAGTCTT I-7B06
28 A06 I  Y48G1A_53.a ATTAATCATTGCAAATCCGACTG GCGATAACTACAGAAGCTTGGAA I-7B12
28 A07 I  Y48G1A_53.b TTTCAGACACCCCTTACTCCATA ATTTGAACTTTTGGATCCACTCA I-7B14
28 A09 I  Y48G1A_53.d GCTCCAAGTAGTTGAGTAGCTCG GTATTTTTGCGTGATGAGTCTCC I-7B18
28 A10 I  Y48G1A_53.e AAAATCGATAATTACCGGGAAAA AAAATTTCAAGTGACGCACGTAT I-7B20
28 A12 I  Y48G1A_54.b CTTCATAAACTTGGGTGTCTTCG TCTCCCCAGATTTTTCAGTTACA I-7B24
28 B01 I  Y48G1A_54.c CTTCATAAACTTGGGTGTCTTCG TCTCCCCAGATTTTTCAGTTACA I-7D02
28 B02 I  Y48G1A_54.d GTTGATAAAAAGCAAAAGCAACG TAATTTTTCAGCTTTTCCATCCA I-7D04
28 B04 I  Y48G1B_51.a AATAACACTTCCATCCTGCTCAA CGACTTTCTCTTCAGTTTCCAGA I-7D08
28 B05 I  Y48G1B_55.a AAAAGTTGTTTCGACTTGGATCA AAAGAAGTTCGATCTACTCGGCT I-7D10
28 B06 I  Y48G1B_55.b TAAAAATTTCAAACCCTTTCCGT TCAAAATTTCGCCGTAAAATCTA I-7D12
28 B07 I  Y48G1B_55.c TTGGTAGATCTTGAAAACGTGGT TGTTAAATCGCTTTTTGTGTCAA I-7D14
28 B08 I  Y48G1B_55.d AAAAACACGAAAAATCAGCAAAA ATGAATGCCTGCCTACAAATAGA I-7D16
28 B09 I  Y48G1B_55.e CCAATTTGCTGTCTCCATTAGTC ATCGATCGGTTATTTTACAGGGT I-7D18
28 B10 I  Y48G1C_55.a TACCCTCAATTTCCCAGATTTTT ACAAATTTCCGAACAAAGTTTCA I-7D20
28 B12 I  Y48G1C_55.c ATCCCCATGGATTTTTCTGTACT CGATTTTCACACATTTTCACTCA I-7D24
28 C01 I  Y48G1C_55.d TTTCTATGGGCAAACAATCAATC TCGATAAATCTGGTTTGGAAAAA I-7F02
28 C02 I  Y48G1C_55.e ATCCCCATGGATTTTTCTGTACT CGTTTTTACCCATATCTGTGAGC I-7F04
28 C03 I  Y48G1C_55.f TGTCATGAATGAAGAACATCGTC ATGGTCTTCAACAGAGAAATGGA I-7F06
28 C04 I  Y48G1C_55.g GAATCGTAGAAGCACAGACTCGT ACTAACTCTGTGCCAATCAAAGC I-7F08
28 C05 I  Y48G8A_1975.a  AAAACATTTTGATTTTGGCTGAA CAAAATTTTACAAAACGGACGAG I-7F10
28 C06 I  Y48G8A_2614.a  TTTTGTTTGGTCTGTTTGGTCTT CTGAAAGCTCTGAAAAATAGGCA I-7F12
28 C09 I  Y48G8A_3051.a  ATCAGTTGAGAACTTTGCGTCTC GCCATTTTTCGTAGATCAAACTG I-7F18
28 C10 I  Y48G8A_3051.b  ATTCTAAAGTTGTCAAATTGGCG TATACCACGTGGGAGTGTAGCTT I-7F20
28 C12 I  Y48G8A_3051.d  TCGGTAAAAACTCTTCCATTTCA TATATTTGAATTACCGCGCAAGT I-7F24
28 D02 I  Y48G8A_3671.a  TATTGATTTTTGGTTTCTTGGGA TTAACCATGCGAAATCAGTTTCT I-7H04
28 D05 I  Y48G8A_3945.b  GACTGAGGGTTCTTTTTCGATTT TCTTTGAAAATGGGATCTACGAA I-7H10
28 D06 I  Y48G8A_3945.c  TACGACCGACTTTCTTGATTACC TTGGACCTGCGTTCTAATTTTTA I-7H12
28 D07 I  Y48G8A_3945.d  CGTTGAAAAACTTGATTGTCTCC TGATTAAAAATTCAAGCGCAGAT I-7H14
28 D08 I  Y48G8A_3945.e  GCGATACTTGTCATCAACAATCA AAGTTTAAGTGATGAGCGTGGAA I-7H16
28 D10 I  Y48G8A_3945.g  GGCAAAAAGCCAGAACTTAAAAT CCTAACGAGACCCAACTTTTCTT I-7H20
28 E02 I  Y50C1_320.a AGCGTACTTTTGTACGTGGGATA GACTTGACACCCTTGATTCTCAC I-7J04
28 E03 I  Y50C1_332.a CCTTGTTAGGCTTAGGAATGGTT AGGAACACTCAGGTGATTTTTGA I-7J06
28 E04 I  Y54E10A_150.b  TGGGTATAAAACAAAACCGAATG CGAAAAATGCCTGAAAACTAAAA I-7J08
28 E05 I  Y54E10A_155.a  CGGCTATATTGCATGAGAAAATC GTCCCCAACAGTTCCATAATACA I-7J10
28 E06 I  Y54E10A_155.b  GAAACAATGGTGAAAAAGTACGC GATCAGCGAAAGTATGGTTTTTG I-7J12
28 E07 I  Y54E10A_155.c  TCAACTCCTTGAGCTTTATCTCG CTACGGCTTTCTCAATTCTTTCA I-7J14
28 E08 I  Y54E10A_155.d  CAAATAAATAAACCGCACCTTGA AGGTCTCGACACGACGATAAATA I-7J16
28 E09 I  Y54E10A_155.e  CAATAAGTGGCGTAATTTTCCAG AATTATTAGCTCCTCCGAACCAG I-7J18
28 E10 I  Y54E10A_156.a  TATGACATTTCGTGACAATCGAG CAGACTGCTGTAACCGACTTTTT I-7J20
28 E12 I  Y54E10A_156.c  GAACTTTTCACATCGATATTCGG ATTACGTTCCATTTTCGGTTTTT I-7J24
28 F03 I  Y54E10A_159.b  AAAAACGATGACAATGGAGAAAA GGATTCTAGCGAAACAAAAACAA I-7L06
28 F04 I  Y54E10A_159.c  TAACGAATTTTGTGGTTCGATTC ATTTTTACAGGGAAAAACGGAAA I-7L08
28 F07 I  Y54E10B_152.b  TATTCCACTATGTGCAGACCCTT GTCCCACTAGAAGAACAGCTGAA I-7L14
28 F09 I  Y54E10B_152.d  AACTGATTTCGCATGGTTAAGAA GAAAATGTACAGACAGACTCGCA I-7L18
28 F10 I  Y54E10B_152.e  ATTTTCAGCTGACGTCACATTTT TCAATTTTTCAGTGTGTTCATCG I-7L20
28 G01 I  Y54E10B_154.c  TCAAATAGTCGAAATTTTGCGTT TGAAGTGCCTTTAGTTTCGAGAG I-7N02
28 G02 I  Y54E10B_159.a  GAATTTTTCGGCTTTCAGAATTT TGAATGTAATCGAAAAACCTGCT I-7N04
28 G03 I  Y54E10B_159.b  AAATTAGTTTTCAGCCCCAGAAG GCAGTAGATCACGAGCTTTTTGT I-7N06
28 G04 I  Y54E10B_159.c  ATGATACAGCGAATCGTTGAAAA TTGGCAAAATAAAAGAAAAACGA I-7N08
28 G06 I  Y54E10B_159.e  AAAAATGGGAAAAATTCGTGATT ACGACTACCTTATGCAGGGTCTT I-7N12
28 G07 I  Y54E10B_159.f  ACGGAATAGCATGAGATAAACGA AACTAGTTTTCCCCATCTCCAAA I-7N14
28 G08 I  Y54E10B_159.g  GGAATTTTCACATTTTCCCATTT CAAAAATTATTTCCTTCTTCCGC I-7N16
28 G09 I  Y54E10B_159.h  AATTGAACAAAATTTCAGCCAGA TTGCCTAATATTCTGCCGATAAA I-7N18
28 G10 I  Y54E10B_159.i  TCACATATGTACACACTTTCGGC TTGCAGTGAGGTTAGGAAATCAT I-7N20
28 G12 I  Y65B4A_173.a  TTAAAAACGACGTATTCAGGCAT CGAAATTCAGTTGATTTTAAGCG I-7N24
28 H01 I  Y65B4A_174.a  AGTGTCTACTGTAGCGTTTTCGG GCCTACTGCCTACTTTGTCTGTG I-7P02
28 H02 I  Y65B4A_174.b  ATTTTTCCTTTCCAGAATCTTCG AATTTGATATTTTTGGGCGATTT I-7P04
28 H03 I  Y65B4A_175.a  TTGGATAAAATTTCGCTGAAAAA GATTGTAGTCCTCTCGGATGATG I-7P06
28 H04 I  Y65B4A_178.a  ATTTATTCACCATTGAAGCGAAA CATAGCGAAAGTATTCTGGGTTG I-7P08
28 H05 I  Y65B4A_179.a  ATTATTTCGACAAAACATGGTGC ATTTCCAAAAAGTTTGCCATTTT I-7P10
28 H06 I  Y65B4A_179.b  CTTAAAAATGTCGGATTTTGTGC ACGAGCTATTTCAAATTTCACCA I-7P12
28 H07 I  Y65B4A_182.a  AATGGGGTGTCCTCTTGTTAAAT TCTCCAAAATTCCAGACAGTCAT I-7P14
28 H08 I  Y65B4A_182.b  TAGCAAAATCGAGCAAATGGTAT AATGAGCTTGAATGAGCTAGACG I-7P16
28 H09 I  Y65B4A_182.c  TTACGGAGAGCACGATTATTGAT GCGTCACTGGCATTTTATTTTAC I-7P18
28 H10 I  Y65B4A_185.a  TCGAGACCGGACAAATATTCTAA TGACTAAGTGCAGTGAGTTTCCA I-7P20
28 H12 I  Y65B4A_185.c  TGAGATTTTGAATTTTGCTCCAT TGACTAAGTGCAGTGAGTTTCCA I-7P24
29 A02 I  Y65B4B_9.b AAGGTGAGGGAAAATGGAAATAA ACCGGTTTCAATACATTTGTGAC I-8A03
29 A03 I  Y65B4B_10.a GAGTAATGGAACTCCAGCACAAC TCTGAAATCGAAATACTGACGGT I-8A05
29 A04 I  Y65B4B_10.b GGCTTAATTTTGGCTCAGATTTT AAAGTTCTCGATCAATAGAGGGG I-8A07
29 A05 I  Y65B4B_10.c GTACACTTTAAAGGCGCACACAT AAAAAGGGGTGTTTCTCTTTTTG I-8A09
29 A06 I  Y65B4B_10.d GGCTTAATTTTGGCTCAGATTTT AAAGTTCTCGATCAATAGAGGGG I-8A11
29 A07 I  Y65B4B_10.e GAGTAATGGAACTCCAGCACAAC TCTGAAATCGAAATACTGACGGT I-8A13
29 A08 I  Y65B4B_11.a TCCGAATACGTCGAGAATGTACT CCAGAAGGAAAGGAAAGAGAGAG I-8A15
29 A09 I  Y65B4B_12.a AATCTGCAAAAACGTGGAAATTA TACAAACAATACGGGAGAAGCAT I-8A17
29 A10 I  Y65B4B_12.b TGTGATGGAAAATGTCAGATACG AATCAACCCAACAAGTTCATCAT I-8A19
29 A12 I  Y65B4B_13.b GGGAAATTTGTTTCGAATCCTAC GATGTTGAGCTTTGTGGAGTACC I-8A23
29 B01 I  Y65B4B_15.a AAATTGTCTGAAAAATGCGAAAA TTGCAAAAATTCGATTATTACGG I-8C01
29 B02 I  Y65B4B_15.b GTTCCGACAAATGTAATAGCAGC TCCTCATATCAAAATGCCACTCT I-8C03
29 B03 I  Y65B4B_15.c GACCCGATCCAACTTCTTATTCT TATGCGCTTATCTAGCAAAAAGG I-8C05
29 B06 I  Y71F9A_262.b  TCTCCTCTGATGACTAAAGACGC GCCAAAAATGCAAATTAATACCA I-8C11
29 B08 I  Y71F9A_270.a  CGTCTAAGAAAGCCTGATTGAAA AAAGATCGCAAAATTCTGATTGA I-8C15
29 B09 I  Y71F9A_270.b  ACTAGAATCGATCGTGAAAGCAG GTCTATACGTTCAAAATCGTCCG I-8C17
29 B10 I  Y71F9A_279.b  ATTAAATGTGTGGTACGCAATCC TTTCCTAGTCACTCGTTCGAAAA I-8C19
29 B12 I  Y71F9A_282.a  CATCGACTTTAAAATCTGGCAAA GAAAATGGAGGTTTTATTCGGAG I-8C23
29 C01 I  Y71F9A_282.b  GAGGAGCAGTTTTTGACTGGTTA AATGGGGCACATTTAAAGTTTTT I-8E01
29 C02 I  Y71F9A_284.a  GTCTTGATATCTTGATCCCGTTG TCAGCACACTCTTAACTATGCGA I-8E03
29 C03 I  Y71F9A_284.b  CCGATTTTGCAGGTACTAATCTG GCGAAACCTACCATGATAATTGA I-8E05
29 C04 I  Y71F9A_290.a  TTCAGCTGGACTACGAGAAAATC CCTATAGACAATTCTCTCGGCAA I-8E07
29 C05 I  Y71F9A_291.a  TTTACCCAACTCATCACAAATCC AAAAACTATGGTGTTACTGCCGA I-8E09
29 C07 I  Y71F9A_291.c  CTTGCAGATCCAAAAATATCGTC AAAGTTGCAAAAATGTGGAAAAA I-8E13
29 C08 I  Y71F9A_292.b  AGTGCATCCAGACTACTGATGGT ACCTTTGTCTCCCCTTAGAAATG I-8E15
29 C11 I  Y71F9A_294.c  ACCATTCCATCAGTATCACCAAC GTAACCAATCGTGTCATTTGGAT I-8E21
29 C12 I  Y71F9A_294.d  GACATTTCGATGTGTCCTTTCTC GTTTACAAAATGGACAGCTTTGG I-8E23
29 D01 I  Y71F9A_294.e  AGGCTCTTAATTTTTCAGATGGG ATAATTTCGTACCGAAACAACGA I-8G01
29 D02 I  Y71F9A_294.f  CGTCTCTCAAGACAAAACCAATC CGTCATAGAAGGAGACAATGAGC I-8G03
29 D04 I  Y71F9A_295.a  CAATAACTGAGCTCCACTCGTCT GTGATGAGGAAGATGAAAATTCG I-8G07
29 D06 I  Y71F9B_271.a  GGCAAACGTACAAATCTGCTTAT CTGTAATTTTTAAAGGCGCACAC I-8G11
29 D07 I  Y71F9B_272.b  TCGTGTGAAATTTCGATAACCTT CCGCAGAAAATTTGAAACTACAG I-8G13
29 D09 I  Y71F9B_275.b  TCCAACGATCCATTCTTTTTAGA GTTTTCGCTACGAGACCCTATTT I-8G17
29 D10 I  Y71F9B_276.a  CAATTTTTGAGCAATTTTTGGAG AACAAAATTCCTGAGAATGCGTA I-8G19
29 D12 I  Y71F9B_278.a  CCATGCAAGTGACTATGAACAAA AAGATTCCAAAAATGCTAAAGCC I-8G23
29 E01 I  Y71F9B_286.b  TTCGATAGGTGGAAGTTGAAAAA CGTCTGATTTCTATATTTTGGCG I-8I01
29 E02 I  Y71F9B_287.a  ACAAACATTTTGCGTTTGTCTTT AGGCGTGTTTTAAAGCTATTTCC I-8I03
29 E03 I  Y71F9B_287.b  ACGGCAATTCCACTCTTGTATTA AAAACCGAATTTCTTCCAGATGT I-8I05
29 E05 I  Y71F9B_293.a  GCAGAATAATTACCAAGACGGTG ATTGGATGCAAAAACTGAGAAAA I-8I09
29 E06 I  Y71F9B_297.a  AGATTCAGGTCCTTCTTCAGCTT TAAATTTTCGCCAACTCCTCATA I-8I11
29 E08 I  Y71F9B_297.c  TTGAACAATCGGAACATTTCAGT GTTCCTCTCACAAAAAGAGCTGA I-8I15
29 E09 I  Y71F9B_297.d  AAATTTCGCATCTGGGTAAAAAT ATTGTTCAAACGAGTCTCTCACC I-8I17
29 E11 I  Y71G12A.a  TAGCCAAAAATTATTTCATGGGA GACAATTTCCAAGATTTTTGCAG I-8I21
29 E12 I  Y71G12A_187.a  GCCAAGATTTCGTGGTATATTTG GTGATGTACCGTAAATGGAAGGA I-8I23
29 F01 I  Y71G12A_187.b  GTTTTCGAGCGAAATAACTCAGA GAAAATGAGCAAACGACAGAATC I-8K01
29 F03 I  Y71G12A_188.a  ACCAAACATCCTTTGAACAGAAA AAAGAGATCATACCGAAGAAGGG I-8K05
29 F10 I  Y71G12A_195.b  TTCGCTTTTCTTCTGATTTATCG AAACTCTTCACGTTTTCAGCAAG I-8K19
29 F11 I  Y71G12A_195.c  GATGATCTCCTCCTCAGATTGTG ACCTCTGGATCCTTGAACTCTTC I-8K21
29 G01 I  Y71G12A_195.e  ACAATTTCAGTGATAGCATCCGT TAGCCACTCCATTTTCATTCAGT I-8M01
29 G07 I  Y71G12A_200.a  AAAAACCGTAAATTGGCAAAACT CAAAAGACTACGAAAACCTGGTG I-8M13
29 G08 I  Y71G12A_200.b  ACAAAGTTTCAGTAATGCCCAAA TGTCAAATATGTTGCGAAATACG I-8M15
29 G09 I  Y71G12A_201.a  TTCAAGTATTCCAAGTTTTCCGA AAGTGCCAATAAATCCCAATTTT I-8M17
29 G10 I  Y71G12A_201.b  TAACTGGAATGCGTGTACAAATG AATTCCGCTAGTTTTATCCTTCG I-8M19
29 G11 I  Y71G12A_202.a  AAGATCAAGGCTTCACAAACAGA ACTTATGAGGGAAGCCAGAAATC I-8M21
29 H01 I  Y71G12A_202.c  TTTGATAATCTGGGAGCAGTGTT CACAAATCATATCGATTGCTGAA I-8O01
29 H02 I  Y71G12A_202.d  TCCCTTCTGAAAAAGTAGGTTCC AAACTTGAGAGAAAACTGGGTCC I-8O03
29 H03 I  Y71G12A_202.e  GTCTTCTCCATCCACAAAAGATG CAGCTTCCAAAAATCATAATTCG I-8O05
29 H04 I  Y71G12A_203.a  GGAAGCCCAAAGTCTTACAAAAT CAACATTTCCAAAACTCCTCAAC I-8O07
29 H06 I  Y71G12A_203.c  AAATTCTAAAATTGCGGAAAAGC AAGAAGGCGAATGATGATAACAA I-8O11
29 H10 I  Y71G12A_203.g  GTAGGCTAGACGCAGAGAAACAG TCACAATTCCATTGAAGGCTAGT I-8O19
29 H12 I  Y71G12A_205.b  ATGGACTGTGCACTTCTAAGCTC ACTAATCTTGTCGAACCATCGAA I-8O23
31 A01 II 2L52.1 AGTTCAGAAATACGCTCCAACAG TTTGGCGCAGTTATTTGATCTAT II-1A01
31 A02 II C01B12.1  GGAGACTTCGGAGCACAAAG  GTGGTGTTCTTGGAATTGGG  II-1A03
31 A03 II C01B12.2  GAAAGCGTCCAAGGAATGTC  ATGAGCTTTGCCCTGAAAGA  II-1A05
31 A04 II C01B12.3  GGGCTGAGCTTGTAGTTTGG  TCATCATCCTCTCCCAAAGG  II-1A07
31 A05 II C01B12.4  GTCGAATCGAGTGGTTGGTT  GATCCGGCTTGAAAAATTGA  II-1A09
31 A06 II C01B12.5  TGTCTTCCAAACAATGCCAA  CAACCGACCTATGCCTGAAT  II-1A11
31 A07 II C01B12.6  CACCATAAACATTTTTACGCCAT CTCCTGTAAGACGGCAAGAGATA II-1A13
31 A08 II C01B12.7  AAATTGAATTCCTACCGATCACA ATTGTGAGATGGATTTCCTTCAA II-1A15
31 A09 II C01B12.8  TTCAATACGAGGCAAACTCAAAT ATTTCATCTAACTTTCGCCCATT II-1A17
31 A10 II F23F1.1 GAAGGTGCGGTTCATCCTTA  CAACCAAAGCAACAGCAAAA  II-1A19
31 A11 II F23F1.2 TTAACAGAGCAAAGATTCCTTCG CTTTTGTGCAATGCATTTTTGTA II-1A21
31 A12 II F23F1.3 AAAACAGCCAAACTTGCACC  CATCATCATCTCGCGAAAAA  II-1A23
31 B01 II F23F1.4 CGGCAAAATTGTACACATCCTAT TATGCGATCTTCGAATTACACCT II-1C01
31 B02 II F23F1.5 CGATTTCGCAATTTTTGGTT  TATCACAAATGGGGGACGAT  II-1C03
31 B03 II F23F1.6 GAGACCATTGAATAAGCCAACAG TTTTATTTTCTCTGGCTTTGCTG II-1C05
31 B04 II F23F1.7 CAACGCTGAATTTTTCCATTTAG CCTAAGATGACCTTCGTGATGTC II-1C07
31 B05 II F23F1.8 AAGTCTCTTCGCGTCTCCAA  AATTCATCGTCAAGGCAACC  II-1C09
31 B06 II C23H3.1 GTGTGACTGCTCTCGGACAA  GCTAGCAACACCCGATGAAT  II-1C11
31 B07 II C23H3.2 GGCTTGGAATCGTACTGCTC  TGTGTGTGGGTGTGTAGGCT  II-1C13
31 B08 II C23H3.3 CGCCCTGTTTTATTGGAAAA  GGGCACAGGCAAATCTTAAA  II-1C15
31 B09 II C23H3.4 TTGTGCGGTTAAGAGTGTGC  TCCGGTTTTTCCAATGACTC  II-1C17
31 B10 II C23H3.5 CTTATTGTTTGGCACGGGTT  GTGTGCGGGAATTCAAACTT  II-1C19
31 B11 II C23H3.7 TATTGTGGGTGAGTGTCCGA  TTTGTGGATCAGCCAATGAA  II-1C21
31 B12 II C23H3.8 CCATGGAGACGGAAGAAAGA  TCCGCTATGCTACGTTTCCT  II-1C23
31 C01 II C23H3.9 AAGAGTGCGGAATTGGTTTG  CCAACGATTTTGCCTTCTGT  II-1E01
31 C02 II C50D2.1 TAAACGAGCAAGGAACTGGG  TGATTGGCACTGAGACTTGC  II-1E03
31 C03 II C50D2.2 ATTGGATTTGACGGACTTGC  GTTCCAGCTCCAGCCACTAC  II-1E05
31 C04 II C50D2.3 AACAAGTAACGTGGTTCCTTCAA GTTGTTGCGAGAGTTGAATTTCT II-1E07
31 C05 II C50D2.4 ATCCAAAGTATGAAGCACAGGAA CAGTCGGCTTAAAGTTCAGAAAA II-1E09
31 C06 II C50D2.5 TTCGAGACTCTTTTTGCCTCTTA TTTCCGACTCAGTTCTCTTTCTG II-1E11
31 C07 II C50D2.6 TATTTCAGTTCTCTCCGAATCCA ATAAATCATGAGGCGAGATTTCA II-1E13
31 C08 II C50D2.7 GTCCAGTGGGATCTCTTCCA  CACGACGTGTTCAGAAGGAA  II-1E15
31 C09 II C50D2.8 CTGCTCTTTGAGCCATGACA  TTTACAGTCATGTCGGCTCG  II-1E17
31 C10 II K10B4.1 ATTGCCACCAGCCTATGAAG  TCATCATTTGGTGCTTTCCA  II-1E19
31 C11 II K10B4.2 TGTTCAACGCCACACTTTTC  AGGAGACTCCAGCACTTCCA  II-1E21
31 C12 II K10B4.3 CGAAGATCGATTGAGGGAAG  TTTCAATGATCTCGATGCCA  II-1E23
31 D01 II K10B4.4 ATGGTCCCCTAGAATGGTCC  ATTCAGTTTGGCGGTTTCAG  II-1G01
31 D02 II K10B4.5 ATCCGAAATGGCATGTTCTC  GAACTTTGCTCTTTGCGACC  II-1G03
31 D04 II T25D3.2 TGGCGCTTCTCAACTTCTTT  TGTTACCTGGGATAAAGCCG  II-1G07
31 D05 II T25D3.3 CAAAATTGGAGCCAAAGGAA  CACCGTGGGTCTTGAACTTT  II-1G09
31 D06 II T25D3.4 AAATGTATTTTGCAGGCATCAGT AGGGAACTTGAAGCAAAGCTAGT II-1G11
31 D07 II T01D1.1 AGATTTGAACATTTTGACGGCTA GCACAGTTTACTGATGCTCTCCT II-1G13
31 D08 II T01D1.2 TTGTAAAGTTCGCTGACACTCAA GATATATGAAGAGATTCGCACCG II-1G15
31 D09 II T01D1.3 TTTTGGTATTGAGTCGCAATTTT TCTCCATCATTTATCGTTTTGCT II-1G17
31 D10 II T01D1.4 ATTGAGTGGAACGATTGTCTGAT AAACCGGAAAAGTATTTCCAAAA II-1G19
31 D11 II T01D1.5 AGGCAGAGGTACATCATGGG  CATCCAGAAGTCGGGGACTA  II-1G21
31 D12 II T01D1.6 CCGAACAACTCTGCTGACAA  AACCAGCTCAAACCAACACC  II-1G23
31 E01 II F48A11.1  ATCCAGTACGATCAAGGTGAAGA ATCATTCCAAAATGATTCCTCCT II-1I01
31 E02 II F48A11.2  ATCTCTGCTGCTCTAACACCATC ACGGGAAATGAATTGAGGATAAT II-1I03
31 E03 II F48A11.3  ATTTTGCCATAGTATGACGTGCT GCAGAGAAACTGAAACCACTTGT II-1I05
31 E04 II F48A11.4  TACAAACTTTTCGTTGTGCACTG ACTTCTAGGCTATGCCCAATTTC II-1I07
31 E05 II F48A11.5  GTGTCGGCAAAGTTGTGAGA  ACCATTCTACACGGAGCCAC  II-1I09
31 E06 II F48A11.6  AAAAACCAGAAAAATCGAAGGAC AATGATCATATCGAACCGAGAGA II-1I11
31 E07 II B0432.1 CACCCAATTATTCATCCACAACT TATGATGATTCCCCAGGTGATAG II-1I13
31 E08 II B0432.2 GGAGGTCATTATCACTGGAGATG TCAAAGTTTCGTGAGGGAAATAA II-1I15
31 E09 II B0432.3 CTATTTTCAGGTATTGCAGGCAG GAAACAACTCGAATTTTGAGGAA II-1I17
31 E10 II B0432.4 GAGTGCCAAATGTCGTGAAA  TTTCCCCAAACATCAAAAGC  II-1I19
31 E11 II B0432.5 GAAATTCTCGATTTTCGCCA  CTTCTTTGCACAACCCGAAT  II-1I21
31 E12 II B0432.6 AGTAAGCCAATAAATAGGCGGAG CTCCCAAAATTTCCAGATTATCC II-1I23
31 F03 II B0432.9 GTTTTGAGGGTTCCGAATGA  ATCCGGCTTATTTCCAGCTT  II-1K05
31 F04 II B0432.10  AAAGTATGTTCCACGGCGTC  GTAAACTTGCTCTCCGACCG  II-1K07
31 F05 II B0432.11  TCTGTCGTCATAACTCTTGGGAT AGTTCCCTAATGTTTCTGTGCAA II-1K09
31 F06 II B0432.12  CGACTTGCAGGAAAATCTCTAAA CACGTGAAGAATGACAATTCAAA II-1K11
31 F07 II K01A2.1 ACTCCGAGCCAAACGACTAA  AAATTCACATTCCTCGCGTC  II-1K13
31 F08 II K01A2.2 ACATGCGACAATGCTTTAGATTT CCTTACTGGAGGAAACATCAGAA II-1K15
31 F09 II K01A2.3 ATTCGAACCGATCAAACGAG  TATTTTCCGTGCAACATCCA  II-1K17
31 F10 II K01A2.4 GTACAATGCTCCGTACAAAAAGC CACTTACGAAATGAAAAACTCCG II-1K19
31 F11 II K01A2.5 CAAGAGGCGTTCTCTTAGCAATA TTTTCTGAAATTTTCTTTTGGCA II-1K21
31 F12 II K01A2.6 TCCAGTTCTTCGTCGTCTTCTAC TGGGTCTTTGATCTTTTAGGACA II-1K23
31 G01 II K01A2.7 ACTTTCTGGAAACGTCCGTG  GCGGAGTTTGGTCACAATTT  II-1M01
31 G02 II K01A2.8 TGATTCTTCATACTTTTGCGCTT TAAGCCTAACATCAAAAGCTTCG II-1M03
31 G03 II K01A2.9 GGAGTGCAGAACTAAATGAATGC AGTTGAACTCATTGTTTTCCCAA II-1M05
31 G05 II K01A2.11  TTTTATCCATGGCATCTCTGACT GTGTCGATGTGAGTGTTGATGTT II-1M09
31 G06 II D1069.1 TCGATTTCAAGATTTCCGTCTAA CATATGCCCCACATGTTATTTCT II-1M11
31 G07 II D1069.2 CGATATCGGCTGAGAGATAGAGA TTTATTATCCATGTGGATCTGGC II-1M13
31 G08 II D1069.3 CTCCATTGAAAAGTGCCAAATAG TGGAAAATCGCTGAATTTTTAAC II-1M15
31 G09 II D1069.4 TGACCGAATGTTTGACGGTA  CGACCATGGCTACAGCTACA  II-1M17
31 G10 II C03H5.1 CTCGGCAAACAGCTACAACA  TGTGCTAACAGGAAACGTGG  II-1M19
31 G11 II C03H5.2 CTCCAATCTGAAGCTCATCTCAT ACTAATTGCCTGCCAATCATAGA II-1M21
31 G12 II C03H5.3 TTCCCTCCAAAACGACATTC  TGTTCTGGACACCAGCTTTG  II-1M23
31 H01 II C03H5.4 GTTTGTTTTCCAATGCTATCTGC GAAAGCCGACCGAATATAAAAGT II-1O01
31 H02 II C03H5.5 TATGCATGGGAGAGCATTGA  TGGTTAAGAACGTGCTGACG  II-1O03
31 H03 II C03H5.6 CAAGTTGTCTGCTGCGTCAT  CGTGGTGTGTAGAATGTCCG  II-1O05
31 H04 II C03H5.7 TTAGCTGTGTACTGTGGGGTTTT AAAAATCCTGGGAAAGGTATCAA II-1O07
31 H05 II C24H12.1  CAGCGTGCTCAGCTATTGAC  CGAATCCTTTCGCAATTCAT  II-1O09
31 H06 II C24H12.2  CAGATGATGATTTTCTATTCGGC CAGCAATTGTCACAGTATTCCAA II-1O11
31 H07 II C24H12.4  GGTAATTCATCATGGCACCC  TTCCAGCTCAAAATCCGTCT  II-1O13
31 H08 II C24H12.5  CTCTGCGGTGATTCTTGGAT  GAAAAAGCGCGAGAAGCTAA  II-1O15
31 H09 II C24H12.6  GATCTTCTTGACGCACTTTCAGT TTATATGGCATGATAGATTCCCG II-1O17
31 H10 II C24H12.7  TAACATCATAGTGTGTTGCCCAG AGTAGCGAAATTGTTTGATTGGA II-1O19
31 H11 II C24H12.8  ATCCTCGATGAGATTGAAAACAA CCTCTCCTCTTCCTACTCACACA II-1O21
31 H12 II C24H12.9  CGGCAAAGTTTATTCTCACAATC AGGAAGCGCTTATTTCTGAGTCT II-1O23
32 A01 II C24H12.10  ACTTTTGGCCAACTTTTCAGTTT GTTGGCTTTACTGTTAACCATCG II-1A02
32 A03 II W10D9.1 TTTTTAGGGATGCACAGTAGGAA CCAACCAACCATAAACGATAAAA II-1A06
32 A04 II W10D9.2 TAATTTTCCGAGAAGTGGAACAA GACAAAGACTGAGACAAGCGAAT II-1A08
32 A07 II W10D9.5 GAAAAACAGGGGAAAATCTAGGA CTGAAAATCCCAATTTAGCACAC II-1A14
32 A08 II W07E6.1 GAGCGAGTTGGCTCTAATGG  ATCAGTCTCAAGCGGAGGAA  II-1A16
32 A09 II W07E6.2 TCAGTTTGCGCATTTCAAAG  AATCTCGGTCAGCTTCGTGT  II-1A18
32 A10 II W07E6.3 TATTTTCAGCCAGAATTCCTTCA TGGTTCAGAAGACAAACTTGGAT II-1A20
32 A11 II W07E6.4 CGCAAAAACTAGGGCAAATC  CAAAAGAATACGGGCTCCAA  II-1A22
32 A12 II W07E6.5 ATGCAGGAAATGCAGAATCC  ACATGGGGAAAACAAGCAAG  II-1A24
32 B01 II W07E6.6 TGATTCTTCCGATCTTTGATGTT CACCATAAACATTTTTACGCCAT II-1C02
32 B02 II T27A1.1 AACCCCTGCCTAGGTCACTT  CACAATGCCAACACCGTTAG  II-1C04
32 B03 II T27A1.2 TTTGTTGATCCATCGGGAAT  AAGGATGTGAACAAGTCGCC  II-1C06
32 B04 II T27A1.3 GTATAGCGCATCTGTTGACCTCT AAAGGTTGGCTAACGGATAATTC II-1C08
32 B05 II T27A1.4 TTTTGAAAATTTCTCGACTGGAA AGACCCAATCAGAAGGAATAAGC II-1C10
32 B06 II T27A1.5 AAAACGAGAGCAACGAATGG  TTCCGCTTGATCCATTTTTC  II-1C12
32 B07 II T27A1.6 TTTCCAATGCAAACCCCTAA  GTGTCAAATTGAAGCGAGCA  II-1C14
32 B08 II T27A1.7 AATCGGGAGTAAACATGAAGTGA ATGCCAACACCGTTAGAAGAGTA II-1C16
32 B09 II C09E8.1 TCAGCCAAATTTGAAAACCTTTA AGAAATCAAAGGGATCTTTGGAG II-1C18
32 B10 II C09E8.2 TTATTTCAATCAACGCAAAACCT ATTTTTGACAACTTACCCCGTTT II-1C20
32 B11 II C09E8.3 ATTCAGTGGCTCTGCATCATATT TTCTACTCGATTAGTGGTTGGGA II-1C22
32 B12 II W08F4.1 TGATTTCATGAGTTATTGTTGCG AATTTAAAAACCTCTCTCGTGGG II-1C24
32 C01 II W08F4.2 AGTCGTTTCGATGAGAGCGT  ATTATGTTCGCGATGGTTCC  II-1E02
32 C02 II W08F4.3 ACTTTTGTTTTTCTTCTCGGTCC GAAAATTTCGGGTTAGAATGCTT II-1E04
32 C03 II W08F4.5 TGACTTTGGGAATTTCAAGCTAA AGCTGCTGTTTCAGAAAATTCAC II-1E06
32 C04 II W08F4.6 ATGAAAGCATTGAGAAAAATGGA TCATGTGAAGCTTAGGGATTTGT II-1E08
32 C05 II W08F4.7 AAAATATCGATTTTCGGCAAAGT TCCAATTCGGAATAGCATAAAGA II-1E10
32 C06 II W08F4.8 TCAAAGCACTTTCTCATCTCCTC ATCAGTTTTCTCTCGCTTTTCCT II-1E12
32 C07 II W08F4.9 CATCACCTCAACCATTTAACCAT TTCAAGTTGACTCCCAAACCTTA II-1E14
32 C08 II W08F4.10  TTATTTTTCCACAACCAAACACC ATGTTTTAAAGCAATTTCCCCAT II-1E16
32 C10 II W04H10.1  AACCATTCGAAATCAGTGAAGAA TATCTACAACAAGGCCGCTACTC II-1E20
32 C11 II W04H10.2  TCAGATTGCGTTTTGTATCCTTT ATTCATCAATGGGTTAGTTGTCG II-1E22
32 C12 II W04H10.3  GTAACTCCGCCGAAAATTGA  ACTTATCGAAACCGTCCGTG  II-1E24
32 D01 II W04H10.4  AAGTTGCTTAATTATGCCGATGA TCTTAATTTTGCAAACACCTCGT II-1G02
32 D02 II T04B8.1 AAAATTTCGGTTTTGTACCGTTT AACTTTTAACGGAAGAAGCCATC II-1G04
32 D03 II T04B8.2 ACATCTGTTGACCTCGTAAAGGA TAAAGTTTTGTCGTCTGGCATTT II-1G06
32 D04 II T04B8.3 CTACTGATCCGATCCTTGACATC GGATCCGAAAATGTCTAAAGTCC II-1G08
32 D05 II T04B8.4 CGAGTAATGCTCTAGGTGTGGTC TTTTAGAAATTTTGGTGGGAGGT II-1G10
32 D06 II T04B8.5 TTAGACCATTGAATTGGCTGAGT CTTCAAGTACTTCTCCTGGCAAA II-1G12
32 D07 II K07E8.1 ATTTAAGGTCACTTTCCGGTGAT GGTGTTTGAGAAAGAAGCGACTA II-1G14
32 D08 II K07E8.3 TAGGCACCCTATGATTCTCGTTA TGGACACTTTCCCTCTTTATTGA II-1G16
32 D09 II K07E8.5 TAGCGCTTTGACTTGCCTTT  GTCCGTATTGAAGGGGGAAT  II-1G18
32 D10 II K07E8.6 TTGAGCTAAAAATTCTGGAGCAG ATGTATTCAAGCTGGTTTCCTGA II-1G20
32 D11 II K07E8.7 TCATACTTCAAGCAGTGCAGGTA ACTCAATTTTCTCACGATTTGGA II-1G22
32 D12 II K07E8.8 TGGTTGGCAAAGTAGACTCAAAT GCATATTGAAAAGTGTTGAAGCC II-1G24
32 E01 II K07E8.9 ATAGTTTATGTCGTGAGAGGCCA ACCAACTTTAACCGGAAAGTGAT II-1I02
32 E02 II K07E8.10  CAGAGCGATAGAAAATCACTGCT AACAACTGCAGAAGAAGAACGAC II-1I04
32 E03 II K07E8.11  CAGTAGAAGCCGCTTTTTGC  ACAGCAGCTCCCGTTCTCTA  II-1I06
32 E04 II Y39F10C.1  GGGAATGTAAACGTGGTGTATGT GTTTGAACCATCGAGATCAAGTC II-1I08
32 E05 II T02H6.1 TGAAGTCGTTTTTCATCGAATTT CTCCGAAACTGAGCACAGTAGTT II-1I10
32 E08 II T02H6.4 GTTGTTCCGTAGAACAATTCGAG TTCGGTTTATCTGGTTCAGGTTA II-1I16
32 E09 II T02H6.5 CTTGAAGCTTGTTGCTTGAAAAT TGCCTGTTTGTTTTTGTTTCTTT II-1I18
32 E10 II T02H6.6 TCAGAATTCGAGAAGATGCTAGG ACTCCCCATATTCTTAGGAACGA II-1I20
32 E11 II T02H6.7 AGAATATCGGAAAAATAGCGACC TACAATCACAACATGAAAATGCC II-1I22
32 E12 II T02H6.8 ATGTTAACGTAATGCCAAACTGG CAATTTCCTCGAGAGCAAAGATA II-1I24
32 F01 II T02H6.9 ACGCCAATTTCTAACTAGCTTCC CACAACACTTTAAGCCAACACTG II-1K02
32 F02 II T02H6.10  GTTGTAGAGTGTGGCTTCTCGAT GTTTCGCTCAACCACTCTTCTTA II-1K04
32 F03 II T02H6.11  ACGTGGTTGAGAGAGGTGATTTA GGTTTTCTGACAGTTTTAATGCG II-1K06
32 F04 II T02H7.1 ATCAGTCTCCTCCTCGTCTTTCT TTGCGTTTTAGTCGTAAATTGGT II-1K08
32 F05 II T02H7.2 TTCAGATGTCCATGCCAAAA  GCCAAATGAGGGGAGTGATA  II-1K10
32 F06 II T02H7.3 GAGATATTGCCACTGGTGAACTC AGGACTGATAGTTTGGTGCGATA II-1K12
32 F07 II T02H7.4 TCTAGGTTTTTCTTCCAGTTCCC TGAATTCCTTCATTTTGTCGTCT II-1K14
32 F09 II T02H7.6 TTGCGTTTTAGTCGTAAATTGGT ATCAGTCTCCTCCTCGTCTTTCT II-1K18
32 F11 II T02H7.8 TGAATTCCTTCATTTTGTCGTCT TCTAGGTTTTTCTTCCAGTTCCC II-1K22
32 G01 II T02H7.10  CCAAAGCGATGACCCAGTAT  TTCACTAGCCTATGCGCCTT  II-1M02
32 G02 II Y39F10B.a  TTCAAAAGTTCTATTCGTCTCGG ACTAGAATTTATAAGCCACCCGC II-1M04
32 G03 II Y39F10B.e  GTGGCCTCTACATGAAGAACAAG TCATTTTTCCACGCAATTCTAGT II-1M06
32 G04 II Y39F10B.f  GCCTTGTTCAAAATTTTCCTTTT GAAATTTTGCCAGAAAATCAGTG II-1M08
32 G05 II C08G5.1 AATTGTTTTCAAGGGCTTACACA CAGGAGAAGCTATCGAAGATTGA II-1M10
32 G06 II C08G5.2 TGCGTATTCATAACCATCAACAG TCATTCAACTGTTTTCGAACCTT II-1M12
32 G07 II C08G5.3 GTCCCACTTGATATTGACCACAT AGTACCTATGCCAAATAAGCGGT II-1M14
32 G08 II C08G5.4 ACGAGCAAAATACGTAATCCAAA AAATTGACTTTTGTGCTCCGTTA II-1M16
32 G09 II C08G5.5 ACAACATATTTATGATCAGCGGG TCCAATAGAAATTGCTTCAGCTC II-1M18
32 G10 II C08G5.6 AGAAAATAAGACGACGGAAAAGG TTTCATGATTTTGTGTTTTGCAG II-1M20
32 G11 II Y39F10A.1  TTGCTCCGTTTCCATCTCTATAA GTACGAGAAAATCATATGGAGCG II-1M22
32 G12 II Y39F10A.2  TTCTAACCGGATCTCAAAACGTA GTCACCAGAAACACGTACATCAA II-1M24
32 H01 II Y39F10A.3  CCCGCAATTAAACAACAAAAATA TGCCAATGGAGCTTAATTTTAGA II-1O02
32 H02 II Y39F10A.4  TCCGTCGACTATTTGGAAAGTAA TTAATACTTTGTCGCGTATCCGT II-1O04
32 H03 II F46F5.1 TGTGTGAGTTCTAGCTCCAGTCA GCTTTATTTGTTCATTCATTCGC II-1O06
32 H04 II F46F5.2 CGTAGCAAGTGACTCACCGA  AAAAGAGTGCTCGAGGCAAA  II-1O08
32 H05 II F46F5.4 CAAGAAGACGTGCGTCGTAA  GCAATTGTGGTGGTTGTCAC  II-1O10
32 H06 II F46F5.5 CCAAGTGGAACTATTGCCGT  TTTTCCTTTTTGCAGATGCC  II-1O12
32 H07 II F46F5.6 AAGATTTGAATCATGGCAAGAAA TCTCCTCTGGAAATATTGGAACA II-1O14
32 H08 II F46F5.7 CTCCGAGAGAAAGATCACGG  CACCGCGTCTACTGTCGTTA  II-1O16
32 H09 II F46F5.8 GACGGTGTAAAAACTTCAAATCG TAAAAGGACACCTCTGGTCAAAA II-1O18
32 H10 II F46F5.9 CTTGGGTTCAGTACCATAAGCAG TGTACCCTATTTGGCAAGACCTA II-1O20
32 H11 II F46F5.10  AAGCATCTGACCGCTTTGTT  ATTGAAGTCCCGCTTCATTG  II-1O22
32 H12 II F46F5.11  TTCCACAAATCAGCGTTTCA  TGCTCAATCCCATTTCCTTC  II-1O24
33 A01 II F46F5.12  TTTCATCCATTTCTTCCCCTTAT TCCGAAATAAAAATAGGCTGGAT II-1B01
33 A02 II F46F5.13  TTAAAAATGACAGACTCCGCAAT GCAAAAATGATGGTAATGTTCGT II-1B03
33 A03 II F46F5.14  CGTTTCCTCTATGCCTCTCG  TCCCATTTCTTTTGGTCTGC  II-1B05
33 A04 II F46F5.15  TACACTTTCGTCTGCGTGAACTA CTGAATTTCAACGGTCTATGGAG II-1B07
33 A05 II F46F5.16  CATGTTTCGCTGTATTCTTTTCC TATCGTTCCACTGATCTAGGCTC II-1B09
33 A06 II F46F5.17  TCCGTCGACTATTTGGAAAGTAA TTCACCACAGTGTTCACAAAATC II-1B11
33 A07 II F28A10.1  GCAGAACTCTAATCCAGCCG  TGGGCTTTTGTGGAATTGAT  II-1B13
33 A08 II F28A10.2  AAAACACCCGAGAACGTCAG  GTGGGAAGTTGAACGCATTT  II-1B15
33 A09 II F28A10.3  ACGACGAAGCTTTGTATTAGCTG CTACCTGCCTACACTGCTGAGTT II-1B17
33 A10 II F28A10.4  ACGGTTGAAGAGCAAACTAACTG CATATTTTCTGGTTCTCCTGCAC II-1B19
33 A11 II F28A10.5  GGCCAACGGAGTAACTTCAA  TCACGTGAAAACACCCAAAA  II-1B21
33 A12 II F28A10.6  AACATCTGCAGAGCTCCGTT  GGGATTCGGAGCCATTTATT  II-1B23
33 B01 II F28A10.7  GTAGAATCATCAGTCAACGGAGC TCTTTAAATGGTTTGGTCTGGAA II-1D01
33 B02 II F28A10.8  GGCAGTATATAAGCAACAGACGG GTGTGGGATTTGGAACAAAAATA II-1D03
33 B03 II F28A10.9  AATAATCCAAAGCGAAACTGACA ATAAAACCATCGCAGTTTGAGAA II-1D05
33 B04 II F28A10.10  TATCGGTTTTTGAGAACTTGCAT ATGAGATTGTTGATTAGCAGGGA II-1D07
33 B05 II Y46B2A.a  AGTAGTTCCAGGGACTCTCGTTT CGGGAATGTTTATCTCTGTTGAC II-1D09
33 B06 II Y46B2A.b  CAAATATTCGCTGTCATCATTCA CCCAGATGAACTACGACATCTTC II-1D11
33 B07 II Y46B2A.c  GTGGTTCAAACTATCTTCCCCTT GTGTGGGTCTGTCCATAGTTTGT II-1D13
33 B08 II Y46B2A.d  TACAGTCGATGCATCATGTTTTC AAGGGTCCAAGTTTTCAGTTCTC II-1D15
33 B09 II T07D3.1 TCGGACCCTCTTTCATCATC  CACATCACGAAGTTTGACGG  II-1D17
33 B10 II T07D3.2 GCACCTAATTTCAGAACAAATGC GAAACTTCCGTTTTCTGAATCCT II-1D19
33 B11 II T07D3.3 TTACTTTCCAAATAGTCGACGGA GAGATTGTCACCACCAAAAAGAC II-1D21
33 B12 II T07D3.4 TTTTGGAAGCGCTCAAAGTT  GCTCTGTGTACAGCACGGAA  II-1D23
33 C01 II T07D3.5 CGCAATCATTCCGGTAATTT  AGGAAATGGTTCGGTGTGAG  II-1F01
33 C02 II T07D3.6 TGCATCCGAGATACAAGCTG  CGATTTTCTTCCCATTTCCA  II-1F03
33 C03 II T07D3.7 CCTCTTCAACCCCATCTGAA  TCCTAGGCTCCTATGCCTCA  II-1F05
33 C04 II T07D3.8 GATTGTTGAGGGATCGAGGA  AGAAATCCGTCGCTTTGAGA  II-1F07
33 C05 II T07D3.9 TCAGCGTATTGTTCAGCAGC  ATACGTGCACAATTCGGACA  II-1F09
33 C06 II R07C3.1 CCTACGCCAAATGGTTCAGT  AGGTGCATGGAGTTGGGTAG  II-1F11
33 C07 II R07C3.2 CTGTCTCACGCCAATTCAAA  GTGCATCGGTAGCCTCAAAT  II-1F13
33 C08 II R07C3.3 CCTAGGCAGACCTACAACGC  GCTCGTCAGCTCCATAGTCC  II-1F15
33 C09 II R07C3.4 GAGCCAAGTGCAGGATAAGC  TGGGAGTGAGATGTATGGCA  II-1F17
33 C10 II R07C3.5 TGGACCAAGACAAGTCTGAAAAT AATTGTTGTGTCCGCTGAAGTAT II-1F19
33 C11 II R07C3.6 AAGTACCCAACACTCCACCG  ACGAGGTAACATCGATTCGG  II-1F21
33 C12 II R07C3.7 CAATGTGCATCTTGGCAATC  CAAATCCGCCATGAAAACTT  II-1F23
33 D01 II R07C3.8 CGAAAAACAAGAGGCTACGG  CGGAAATTTCATAGCGGAAA  II-1H01
33 D02 II R07C3.9 GTGCCAAATTGACCTTCGAT  TAAAATTGCCTCCGACGAAC  II-1H03
33 D03 II R07C3.10  GCATCTGGTGTTGACCTTGA  TTCCGGATCTGAAACTGGTC  II-1H05
33 D04 II R07C3.11  CTTCATTTTCATCCTCCCGA  CCATGCATATTGAGCGATTG  II-1H07
33 D05 II R07C3.12  AATCGAAGCTGAGCAATGGT  AAAATTTACAGCGACCACCG  II-1H09
33 D06 II R07C3.13  CTTCAGCTTTACCCGCTTTG  GATGTTTCCGGCAGTGAGTT  II-1H11
33 D07 II R07C3.14  AGAGGCCCCTTTGTTATAGTGAC CTGAACGAGTGGCTTTAAATACG II-1H13
33 D08 II C32B5.2 AATCTTTGGAATACTAGCAGGGG CTTTGTGATCATCCAGAAACTCC II-1H15
33 D09 II C32B5.3 AACAGAGCTGCATATGAATTGGT AAATTATGTCACAATGGGAATCG II-1H17
33 D10 II C32B5.4 CCATGAACGTACAAATTGCG  AACCTCTGCCTATTGCTCCA  II-1H19
33 D11 II C32B5.5 TCTCGTCGTTACACCTGCAC  CTCTCCGATTTTGCAGGAAC  II-1H21
33 D12 II C32B5.6 CAAGAAATTTTTGGACTGTTTGC TGAAAATTAGACGGTTCGAGAAA II-1H23
33 E01 II C32B5.7 TGGGAATCTGCAATTGTTCA  CATTCACATCTCGTGCCAAC  II-1J01
33 E02 II C32B5.8 TGCTCATCACTTGGCTCAAC  TCTACCCCTTTCTGACCCCT  II-1J03
33 E03 II C32B5.9 TTTCCACCAACAATTCAGCA  CGGATCCTCGTTAGGTCTGA  II-1J05
33 E04 II C32B5.10  GTTGAGGCTTGCTGGAACTC  CAATAAATTGTGCCACAGCG  II-1J07
33 E05 II C32B5.11  TCTTCTCGCTTTAGGATCCTTCT TCCAAGGTTGAGTTGTTCGTATT II-1J09
33 E06 II C32B5.12  TCAACGTCAAAATTCACATCAAG CAGTATATGAAGCCGGATTTGAG II-1J11
33 E07 II C32B5.13  ATTTCCATGCTCTCAAAAATCAA ACCACAATATCAATCGAACAACC II-1J13
33 E08 II C32B5.14  GGCTCGAAGTGTCGTTTATATTG GACTCCAACTTTTCGTCATGTTC II-1J15
33 E09 II C32B5.15  CTTGGGTTTGACCAAAATTGATA CTTCATCGACGTGCTTAACTTTT II-1J17
33 E10 II C32B5.16  TGGCCTGTAAGTAAAGGAACGTA CAAAACGTACGGTATCCCAATAA II-1J19
33 E11 II F45D11.a  GCAGTTGCTATCGACCTGTAAAA GGATGAGCGAGACATAGAGAAGA II-1J21
33 F01 II F45D11.c  AATTGATGAATCCTGGACCTTTT ACGTCTTTATGCCTCCTCTCTCT II-1L01
33 F02 II F45D11.d  AATTGATGAATCCTGGACCTTTT ACGTCTTTATGCCTCCTCTCTCT II-1L03
33 F03 II F45D11.e  TCAGCTTTCTACTCAACTCGACC CAGGTCCATCTATACAACCCTCA II-1L05
33 F04 II F45D11.f  TTTCAAACCCTGTATTTGCAGTT TTTTCTTGTTGGAGATCCGATTA II-1L07
33 F06 II F45D11.i  TTTGAGCTATCAAAGTTCGAAGG GAGAAGCTCGCAGTTTTGAATTA II-1L11
33 F08 II F45D11.k  TCTGAAGGTCAGCAGACAGTGTA GCGAACAATTTATGTACCGTTTC II-1L15
33 F09 II F45D11.l  AAAGCTTCACAAAAAGCAACAAC CCTTCTCGATTGCAGCTCTATTA II-1L17
33 F10 II F45D11.m  TGTTAAGGTCAAGTACGCAATCA AGATGGTGGTGAAGTTCAAGAAA II-1L19
33 F11 II F45D11.n  ATGCGACTAAACTTCATCTGCTC TCACGAGGAAACTCTCTCATCTC II-1L21
33 F12 II F45D11.o  ATGCGACTAAACTTCATCTGCTC TCACGAGGAAACTCTCTCATCTC II-1L23
33 G01 II F45D11.p  TAAGCAATTACTCTTATCGCCGT TAATCACTTTGAGAGGGTTCGTC II-1N01
33 G02 II F45D11.q  GACGAACCCTCTCAAAGTGATTA TCACGAGGAAACTCTCTCATCTC II-1N03
33 G03 II F45D11.r  ATGCGACTAAACTTCATCTGCTC TAGAGCATCACTTCATTCTGCAA II-1N05
33 G04 II F45D11.s  GAATACTTTTTCAGCTCTCGCAA TGGCATTAAGGACATTGTAAACC II-1N07
33 G05 II M01D1.1 TGACCAATGCTCTTTTGGTTTAT AACTACGGTATAGGGGGTGAAAA II-1N09
33 G06 II M01D1.2 TCTACAATAGATGCCGATGCTTT AACTGAAAAAGAATTCTAGCGGG II-1N11
33 G07 II M01D1.3 TTCTCATAGGTCACGTTTTCGAT ATCGCAGATGTTTTAAAGTGCAT II-1N13
33 G08 II M01D1.4 GGGGAAACTGTCGACGAATA  TTGGTCATTCAGCAATGGAA  II-1N15
33 G10 II M01D1.6 CTTTCCCAACTCTCGAATTACCT GTTTATATGTAACCAGCCGTTCG II-1N19
33 G11 II M01D1.7 TCCATACATCTCAATTTTCCACC ACCTCCTACTGACCTCTTCCAAC II-1N21
33 G12 II M01D1.8 CCGTAACTATGTACCCCGTAACA GCTATCTAGAGCACAGTTTCCCA II-1N23
33 H01 II M01D1.9 GCCCATCCAAAACTTCAAGA  CTCACGTATTCGCCCTTTTC  II-1P01
33 H02 II K02E7.1 AATTTCTCAAACATTCCCGAACT TTGAAAATCATGAGCAAACATTG II-1P03
33 H03 II K02E7.2 GGTTAGTGGAAGGAGCCACA  GCTCCGTCTTTTTGCTTGTC  II-1P05
33 H04 II K02E7.3 CCCGGAGTCTTCTGATTCAA  CACTGGATCGTCATGATTGG  II-1P07
33 H06 II K02E7.5 TTTACCTCACATTCATCACATCG AGGTTTTACCGGGAATTCAATAA II-1P11
33 H07 II K02E7.6 GATGTGGATATGAACAAACCGAT AAACCCTCTCATCTCTTGTTTCC II-1P13
33 H08 II K02E7.7 AAAAATAGGTGGGAAGGCTTTTT TACACCCCTGGTATTGACTATGG II-1P15
33 H09 II K02E7.8 CTTTGTGATCATCCAGAAACTCC CTCCAGTTCACCACTATTTCTCG II-1P17
33 H10 II K02E7.9 CGAAGCTTTCCATCTTCTGG  TTCCCAAGATTTCCAGCAAC  II-1P19
33 H11 II K02E7.10  TTCCACACGCATTCACATTT  TGCAGATTCCCAATGAACAA  II-1P21
33 H12 II K02E7.11  AGTTTCCAAAGCAAACAAAATCA TTTTTCCGCGTAGAATGATAGAA II-1P23
34 A01 II T13B5.1 TGCTCTCCAGTCATCCCTCT  ATTTTGAGATTTAGCCGCGA  II-1B02
34 A02 II T13B5.3 TGTTACACAATTTCCACTCAACG GATTTTGTATCTGAAATCGCAGG II-1B04
34 A03 II T13B5.4 GTTTGTTAGGGCCTGGGAAT  GCTCTCGTCGTGGAGGATAC  II-1B06
34 A05 II T13B5.6 GGATAATCAATAATAGGCTCCGC TCCAATTCTTCCAAACTCCACTA II-1B10
34 A06 II T13B5.7 TGTGCCTTTAAGTGAAAAAGCTC TCCCAAATGAAAATTCTCTTCAA II-1B12
34 A08 II W09B6.1 CACAATATTGCGTTCATCGG  TCATGGCGATCCTCTTATCC  II-1B16
34 A09 II W09B6.2 CCGTATTTTCTATCCCCGATTAC GGCTAGAAGTACAGAAGCCACAA II-1B18
34 A10 II W09B6.3 TGCAACCCGTTCTTGTAAATAGT TCATAATTTTTGTGATGACAGCG II-1B20
34 A12 II W09B6.5 TTTTCACTCGAAAAAGGGTACAA TATCCAGATAACTTTCAGGCCAA II-1B24
34 B01 II T23F4.1 GTGATACGGAGCTATTGGAACTG GAGCGCATTTGACATTTATTTTT II-1D02
34 B02 II T23F4.2 AATGATTGGAATGGTCAATGTTC CGAATTCTTCTTTTTGTTTCCCT II-1D04
34 B03 II T23F4.3 TGAACTTTATTATGGGGAAGGGT AAAAAGTATAAAACGCGTCGTGA II-1D06
34 B04 II T23F4.4 GCGAACTTTTGATCTCTGGC  AAAGGTTTCCAGGGGGTAGA  II-1D08
34 B05 II Y50F7A.1  GATGTTGCTTGGTAACTTTGAGG TCACTGTTCCGACCTATCTCAAT II-1D10
34 B06 II Y50F7A.2  AAAATTTCCGAGATTGTAGAGCC GATTGGAAATTTGATGGAATTGA II-1D12
34 B07 II F53A10.1  TTTTCATTCACTCTTCCACACCT AAAATTCGCTGATTATGGTGAGA II-1D14
34 B08 II F47F6.1 ATTGTTTCTAGTCTCCCGAGGTC CTCCTAAGCCTACCACCCTAAAA II-1D16
34 B09 II F47F6.2 GTCCCCTTCTGGTCCTTTTC  TCGAACGGGTTCTTGTCTCT  II-1D18
34 B10 II F47F6.3 AGTTCAAGACCCCCTCGACT  CGATAGTGGCACGGTAGGAT  II-1D20
34 B11 II F47F6.4 TCAGTCCAATCATTCATTGTCAG CAAACAGTCCACATAAAGGGAAG II-1D22
34 B12 II F47F6.5 GTGCAGAAGATCACTGGCAA  CGTAATGACAAAAGACGCGA  II-1D24
34 C01 II F47F6.7 GGCCATTTCAAGCCAATTTA  TGCTCAAACTGAAACATCCG  II-1F02
34 C03 II Y57G7A.1  AAAATGCACGCAAAATTATTGAT TGGGTTACTGTAGCTCCAAGTGT II-1F06
34 C04 II Y57G7A.2  TTTATCCGAACTTTAACAGCGAA GCACAGTAACCATAGTAAAGCCG II-1F08
34 C05 II Y57G7A.3  TGTATGCAGTAATTGATGGGACA TAACTGCCCATTTTGTCCTTAGA II-1F10
34 C06 II Y57G7A.4  GAACCCGTGAGATGTCTGGT  AAGCTGATCAAACGCCACTT  II-1F12
34 C07 II Y57G7A.5  TAATTAATCACGTTTCATTGGGG GATTCAGACGAAATTGATTGAGG II-1F14
34 C08 II Y57G7A.6  TTCAGTAGCCGCCAGTCTTT  ATCAGTGGCTGGAGAGGCTA  II-1F16
34 C09 II Y57G7A.7  TGATATAGCAACCGTCTGCG  CGTTTTTCGGTGCTGATTTT  II-1F18
34 C10 II Y57G7A.8  GTTACCTTTTCCTGGCTCATCTT TTTAATGGAATTTTCCGGTTTTT II-1F20
34 C11 II Y57G7A.9  TCATTGCAAAAATCAGTTTCAGA AAAATTCCAAAAATGGGCATAAT II-1F22
34 C12 II Y57G7A.10  TCCATTGAAAATGTATTTGGGTC GGTGTCATTGACTGACTGGAAAT II-1F24
34 D01 II F56D12.1  CATCACGAATTTCGGCTTTT  GCGTGAAATGGTGACAAATG  II-1H02
34 D02 II F56D12.2  CGTTGAAATTTTGATTTTTCTGG CAGGTTCCTTTTGTTTTTGACAG II-1H04
34 D03 II F56D12.3  TAGAAACCTCAAATCGAAACGAA TTTCTACCCCAGAATGTGTTTTG II-1H06
34 D04 II F56D12.4  AGACCAGAACACCATTTTTCAGA ATATTAAAAGTAGGCGGAGCCTG II-1H08
34 D05 II F56D12.5  AACATTATTTCAGCCGCCAC  GGAATTACTTGGCACCGAGA  II-1H10
34 D08 II C13A10.2  ATTTTCGGTAATCAGGGGTAAAA GAAAAATTCGACTTTCTGCTCAA II-1H16
34 D09 II C13A10.3  TAGGTACAAACTTGCGAACTGGT GACAGCCTGTTTTCATCAAATTC II-1H18
34 D10 II F54D12.1  CTTTTGTTCAGGCCGTATAGTTG CCGCCATACAGTTTTTATTCAAG II-1H20
34 D11 II F54D12.2  TGTCGAACAGTGTATAACAACGG ACAATTAATGGAGAGCACAAAGC II-1H22
34 D12 II F54D12.3  TTCCCAAGCTCCTAGCTCAA  GGCTCCAAAATTGAGCACAT  II-1H24
34 E01 II F54D12.4  AGAGATGACTGGTACGCAGTAGG TTTCATGTAAATACGGAACCCAC II-1J02
34 E04 II F54D12.7  CTTTCGACTCTCCCGAAGTG  AAAGTACGCAAACGCCAAAC  II-1J08
34 E05 II F54D12.8  TTCCTCAAGAGGCAAAATGG  TTTCCCAGGTACAATCCAGC  II-1J10
34 E06 II H17B01.1a  GTGAACATGACCTTGTATGGGTT CTGAAAACCAAGTCACCTACCAC II-1J12
34 E08 II H17B01.3  AGACAAGGCTCTGCACGTTT  TTTCAGGTTGGGGATGAGAG  II-1J16
34 E09 II H17B01.4  AAAAAGGCCAATTCCAAGGT  AGTGCACTCACAAGGACGTG  II-1J18
34 E10 II K05F6.1 TCCAGATTCGTTTTCTCGCT  GACCTACGGTTCTGTGCGAT  II-1J20
34 E11 II K05F6.2 ATTGCCAAAAATTCGATTGC  GCACCTGCTGTTGGTCTGTA  II-1J22
34 E12 II K05F6.3 CTGCCTCCTCTCAGTCTGCT  ATATCGATTCCTCCAGCGTG  II-1J24
34 F01 II K05F6.4 CAGGCACTGAAGTTATGCCA  ACGATTGTTGCTTTGATCCC  II-1L02
34 F02 II K05F6.5 AGCGTTCAATCGATTCTGCT  CATGGGAGCCTTCTCATTGT  II-1L04
34 F03 II K05F6.6 ATTTTGCAACCCTTCACGTC  TTTCCGCACACATGAACATT  II-1L06
34 F04 II K05F6.7 CCTTAGCCTGAATAGGACGATTT AATATGGAGAGTTGATGGCTTGA II-1L08
34 F05 II K05F6.8 GACTTGTTTGAAGAAATCGATGG TTGTGTTCTGGTCCGTAAGAGAT II-1L10
34 F06 II K05F6.9 AGCCGTAGGCTTTTCTGACA  GAACACATGTCTGTGGGTCG  II-1L12
34 F07 II K05F6.10  TCCAAATCTCAACTGTTTCCTGT CCATTACTTTCCCCTCCAACTAC II-1L14
34 F08 II T07H3.1 AACAGTACGGCCTGGATGAG  TTCCATTCGAAATCGTAGGC  II-1L16
34 F09 II T07H3.2 AAACAACCACTTTAACCTCCCAT CAACGGTCAATAGCTTTTTCATC II-1L18
34 F10 II T07H3.3 GAGGTCGAACTAAACGAATGATG AAAGCTTCTAGCCCCACTTAAAA II-1L20
34 F11 II T07H3.4 ATGCATTTTCATTCTAAGCCAGA ATTGGCCTGTACTGTTTCACTGT II-1L22
34 G01 II T07H3.6 AAGAATCAGAAGAAGCGGCA  CTTCAATGCCTAAAGCCAGC  II-1N02
34 G02 II C08E3.1 TTTTGACCATTTTGGTATTTTGC AACAAACTCCGATACTTTCGTCA II-1N04
34 G03 II C08E3.2 CAATGTTTTGAAACTCGTCTCCT CGTCCGAGTACTTGCTAGTTGTT II-1N06
34 G04 II C08E3.3 CTAACTGACCAGTTTTGCCACAT ATAAGTCCAGCAAGCCAATATCA II-1N08
34 G05 II C08E3.4 TAGCCAAATTTTGTGATGGAGAT ACCGTTAACCGTTCTTTTTCTGT II-1N10
34 G06 II C08E3.5 GATCTTTTGTCAGGAGTTTGGTG CGAATTTTATTTCAATGAGGCAA II-1N12
34 G07 II C08E3.6 CAGTTGGGCAAGTTCTGGAT  GCGTCGAACTCCATTTCATT  II-1N14
34 G08 II C08E3.7 GCTCGTGTGAATAGGGTCGT  GAGATCTTGGCCCATCTGAA  II-1N16
34 G09 II C08E3.8 CATGGAAAATGGGCAAGAGT  TAAAGCAAATGCTCCCCAAC  II-1N18
34 G10 II C08E3.9 GAGCTTGTTTCGGGTGTTGT  AATAAGGTCGGGACCCTCAC  II-1N20
34 G11 II C08E3.10  CGAATCTCAGCATGACCAAA  CGCTCAACATTATCAGCGAA  II-1N22
34 G12 II C08E3.11  CAGCACCTATTTTGCTCAGAACT ATAAGAAAGACCCGTGAGAGTCC II-1N24
34 H01 II C08E3.12  CGTGCTTGCACTCTTGTTGT  GAGTCTGGAAGGACTGCGAC  II-1P02
34 H02 II C08E3.13  AGCAAGGTGACACCATAGTTGTT CGTGACTCATTCATCGTACACAT II-1P04
34 H03 II ZC204.1 GGCTCATATTTTCCATTTTCCTC TCATTTGTAGCTCTTGTTGGGAT II-1P06
34 H04 II ZC204.2 GCAACAGCAAAAATTGGATTTAG ACATAGACGGGCATGTATGTAGG II-1P08
34 H05 II ZC204.3 TCACGTCAAAATGTATGGACAAG TGGACAATTTTTATCGAACATCA II-1P10
34 H06 II ZC204.4 TAGTTGCCGGCTGTATCCTT  GGGCATTGGAAATTGCTAGA  II-1P12
34 H07 II ZC204.5 GTAAGGGTGGTGAACGAGGA  ATTCTGATGAAGACACCGGC  II-1P14
34 H08 II ZC204.6 GAGATCTCGAATAACCCCATACC GCACATAGAAACCAACTCAGGAC II-1P16
34 H09 II ZC204.7 CCTTGACTGATGGGGAAAGA  ATCCCTTGCCCTTCAAAAGT  II-1P18
34 H10 II ZC204.8 AGTCGGGAGAAACAGCTCAA  TCAGAGGAGTTCGCTGGATT  II-1P20
34 H11 II ZC204.9 AGCTCCTTGCACAGTGGTTT  TATCGATCGCCGTATCTTCC  II-1P22
34 H12 II ZC204.10  ATAACTGGTTCGTGTTCTCTCCA CTTTTCTCTCTCTCCCACTAGCC II-1P24
35 A01 II ZC204.11  CAACAGAGAAGGTCCTGAGAAGA AATCGAATGGAAAAACCAAACTT II-2A01
35 A02 II ZC204.12  AGAGCATCATCTGCCGATTT  AAATCTTTCTCGGCCATGTG  II-2A03
35 A03 II ZC204.13  CTATGGTACCACAATGACCGAAT CTCAAAATTTCCAACCACTTTTG II-2A05
35 A04 II ZC204.14  TGTACACTATTGCGTACTTTGCG ACCTCAATCTCGCGTATTTCATA II-2A07
35 A05 II ZC204.15  TTGAAAAACTAGGCCGATGC  AACTGCCGAGTTCATGTTCC  II-2A09
35 A06 II F58E1.1 TATCAGGCCCCCTTCTCTTT  GAATCCCGTCTTCCTCTTCC  II-2A11
35 A07 II F58E1.2 AACGCCCTGACTTCTCTGAA  CACTGGACCTCTGCTCATCA  II-2A13
35 A08 II F58E1.3 ATGTCTGCGGCTCTTTGACT  TCCGACTCGACTGTGAAATG  II-2A15
35 A09 II F58E1.4 ACAAAAGAATGCCCAGTTCG  CTTGCTGGAAACCACAAACA  II-2A17
35 A10 II F58E1.5 ATTCCATCAAACCAGCCTTG  ACGACTGCTTTCATCCCATC  II-2A19
35 A11 II F58E1.6 TCAACGACGTGCTCTTCATC  CGTCTTGTCCATCTGCTTCA  II-2A21
35 A12 II F58E1.7 TAGTTTTTGGGATTTTGCTTTGA CAGAAGATATTGGAATGTGGCTC II-2A23
35 B01 II F58E1.8 AGCTCCTGACAGCCACTGTT  CTCCCTATTCTCCGTCTCCC  II-2C01
35 B02 II F58E1.9 GATGGCTGGAATAGGTCGAA  TTCACTCAAGATGACTGCCG  II-2C03
35 B03 II F58E1.10  AGCTCCGCAGAGTTGTTCAT  ATCTCCGAACGTTGTCCATC  II-2C05
35 B04 II F58E1.11  GAGATCCCCGTTTGATCTGA  GTTGTCCATCGATTCGTCCT  II-2C07
35 B05 II F58E1.12  CCCAGGAACACTCTTGCTTC  CTTCGTCATCTGCTCCACAA  II-2C09
35 B06 II F58E1.13  TTTTCCCCCTGACTATTCAGATT TTTTTCTCCCGTTTTAAATGTCA II-2C11
35 B07 II F58E1.14  CTGCTTGGCAGAATGACAAA  ATGGTTGCACCATCTTTTCC  II-2C13
35 B08 II F45C12.1  AAAATGTTTTGCGATTTCCG  CCTGGTCCCTGCAAGATTTA  II-2C15
35 B09 II F45C12.2  CAGCCTGTGGGTGTAGGTTATAG GGATCCTTCAACTCTGATCCTTT II-2C17
35 B10 II F45C12.3  TTTAGGCCTGCAACTGAGGT  TCCTCCAAATCCTCATGCTC  II-2C19
35 B11 II F45C12.4  TCCCCATGCGATTAGTTTTC  GCCTTCGTTTCAGCAGAGAG  II-2C21
35 B12 II F45C12.5  AGCGACCTCTGTTGCAGTTT  GCCCAATAGAAAGTTGCTCG  II-2C23
35 C01 II F45C12.6  CCTGGTGGTCAGTGCCTAGT  CCTTCGTTGAATCCGACAGT  II-2E01
35 C02 II F45C12.7  CGCCTGGAGAAATTAATGGA  CTTGCCTCTAGCAAAATCCG  II-2E03
35 C03 II F45C12.8  CGATCTAGTCCCACGCTCTC  AACAACCAACCGCAATCTTC  II-2E05
35 C04 II F45C12.9  ATAAGACCTGCCTGATATGTGGA AGAGACGCAGACACTGTTGTTTT II-2E07
35 C05 II F45C12.10  TTCTCAGCCTCTTCATTTTATCG ACTTCCAGGTTGTTGTAGCATGT II-2E09
35 C06 II F45C12.11  TCCCGACGTTTATGTTACCC  TCAGGTACATGCGGATCAAA  II-2E11
35 C07 II F45C12.12  TGACGTGCAAAATCGAAGAG  TTTTCCCACCGACTGAGAAC  II-2E13
35 C08 II F45C12.13  TGTAGTGTTGCTTTGACGCC  CTGCGTCTTCCACAAAACAA  II-2E15
35 C09 II F45C12.14  AGATGACACCAGGGGATGAG  GATAGCCATCCACCTCTCCA  II-2E17
35 C10 II F45C12.15  TTGCCACTACTGCACTTTGC  AGAGAGAGAGAGGCGTGTGC  II-2E19
35 C11 II F45C12.16  CTGATGGCGTTCCATTTTCT  GAAACAAGAGAGATTGCGGC  II-2E21
35 C12 II K07G6.1 ACCACTTTCATCAATCAGCAAAT TTGAGTTTGTTCCTTGCTTCTTC II-2E23
35 D01 II F36H5.1 AACCACCAAGAAAAATTGAAGGT TTTCAGGCTCTCCATATCAACAT II-2G01
35 D02 II F36H5.2 AACCAGGTGGTCAAAGCATC  TCTCTCTCCAGGTCTTCCCA  II-2G03
35 D03 II F36H5.3 AAGAGCTGTGCACTCCGAAT  AAAATGTGCATTCCGCTTCT  II-2G05
35 D04 II F36H5.4 GTTACAGCCCGTGTCATCCT  TTTGCTGAACTGTCTCCACG  II-2G07
35 D05 II F36H5.5 CCAACTCGTCCTCCAAATGT  GTTTCAGTCCGGCTATCCAA  II-2G09
35 D06 II F36H5.6 TACGGTGAGTTCGCTAGCCT  TTGTTCATCGGACTGGCATA  II-2G11
35 D07 II F36H5.7 TGACATGAGCACTGTGACGA  GAACGCGATTGGATTTCACT  II-2G13
35 D08 II F36H5.8 CACAGAGGGAGATAGGCGAG  GCTCGCTTCAAGTTTTCACC  II-2G15
35 D09 II F36H5.9 ACAAGGAAACGTCCTGTCATAAA AAATTCTATTCATTCCACGCAGA II-2G17
35 D10 II C08F1.1 TCCCGAATCGAAGAAAGTTG  ACATTTCTGATGGTGTGCGA  II-2G19
35 D11 II C08F1.3 CCCGTGATTCAGAGGACCTA  TTCGAGGACTCTTTGGCTGT  II-2G21
35 D12 II C08F1.4 TTCAGGAGGATAGAGTTACAGCG CTTTTACCATTTGCTCCAACAAG II-2G23
35 E01 II C08F1.5 TAAACTTGGTGATGCCCTCC  TTCAGAAGCAATGCTGATCG  II-2I01
35 E02 II C08F1.6 GAAACTCGGCGTTTTCAGAC  TTGGATTTTTGGACCTTTCG  II-2I03
35 E03 II C08F1.7 TATTGCATCCACTGTCGGAA  CGGCTTCTGTACCACCTCAT  II-2I05
35 E04 II C08F1.8 CAGATTTCCATCACTGGCCT  AGTTGGAATGAGGCATCTGG  II-2I07
35 E05 II C08F1.9 AGTGTTATCCCAACAAGCCG  AATGCGAAGATCCCTTGATG  II-2I09
35 E06 II T08E11.1  CGCTGTGATTCTTTTGACGA  GACCACATTGCACTCGAAAA  II-2I11
35 E07 II T08E11.2  GAAGAATGTGAAGCCAGAAAATG ACCACTGATTTGAGCAATGATTT II-2I13
35 E08 II T08E11.3  TGAATTTTACCTGCGCTGTG  TTCCTGACTTTCAGAGCCGT  II-2I15
35 E09 II T08E11.4  TGGCCGTATCATTATGTGGA  CATCCAAAAGCCATCTCCAT  II-2I17
35 E10 II T08E11.5  GAGAGCGGCGAATTACTGTC  CATCCAAAATGCACGTGTTC  II-2I19
35 E11 II T08E11.6  TACAGCCCGTGGAATACACA  CGTTTTCTCTCCTCCGTCTG  II-2I21
35 E12 II T08E11.7  TTCCGAAATTGACCAAAAGC  CTTGAGAGCAGCAGTGGACA  II-2I23
35 F01 II T08E11.8  ACATCTGTCTTGTAGAGCTTGGC TGATGTGGATGAAGTCGATACTG II-2K01
35 F02 II C52E2.a CAAATCACACAAAGGCCAATTAT TCTTTGCAATTTTGTTTCTTGGT II-2K03
35 F03 II C52E2.b GGAACACATAGCTCTGAACTGCT TATTTCCAAGGAGCATGTTGACT II-2K05
35 F04 II C52E2.c CATGGATTTTCTGCGAGTTAGAA ATTAACAATTTTCGCGTCAAAGA II-2K07
35 F05 II C52E2.e ACAAGTTTTTGCAGGAAATTCAA TTAAAATTCTTTCGCGATTCAAA II-2K09
35 F06 II C52E2.f AATTCTGAGCGCAACTCTCATAC CGCCCCAGTACAATATATAACCA II-2K11
35 F07 II C52E2.g CTAACGATGCCTAGGGAAAATCT TCAATTTCAGATTTCAACCCATC II-2K13
35 F08 II C52E2.h CACCTCTATTGTCAGTGCTCCAT GCACAAATCAAAACATCAGTTCA II-2K15
35 F09 II C52E2.i TCCCGGGAGTCTGAATATAAAAT CAAACAAAAATCTCCGAACAAAG II-2K17
35 F10 II C16C4.1 ACATCTATCGGCTGAGGATTACA CACGTCAAAAACATGCTCATAAA II-2K19
35 F11 II C16C4.2 ACTCTCCTTGCGCTGAAGAC  TTCGTCTTTTTCTCTGGCGT  II-2K21
35 F12 II C16C4.3 ATTCCTCAGCTCCTACTTTCCAG AAAATCTCCTCCTTCTTCAATGC II-2K23
35 G01 II C16C4.4 CCTTGCATATGTTTCTTCAGACC CATGTCATGTGAAAAGTGCTCAT II-2M01
35 G02 II C16C4.5 TCCGAATCAACGAAACTGTG  CCAGGAATTCCGTCAACTGT  II-2M03
35 G03 II C16C4.6 GGTGTGAAGGCGATGAAGAT  ACGAAAAATTCAACCCGATG  II-2M05
35 G04 II C16C4.7 TTTCCAGTTTTTCCAGTTTTTCA AGTTGAATTGATGCGTTTTTGAT II-2M07
35 G05 II C16C4.8 GCAAAAGAGAAAAGGTTGAATCC ATTCCTGCAAAGAGTTTGTGGTA II-2M09
35 G06 II C16C4.9 TGTCTTCTCTCTTCTTGCTTGCT TTCTTGCAAAGAGTTCACAATCA II-2M11
35 G07 II C16C4.10  CCAGGACCAACTTGTTTGCT  GCACGTGGGTTATTTTCGAT  II-2M13
35 G08 II C16C4.11  AAAGTAAAAGAGAAATGGCCAGG AATTCCTTTTCAATTCACCACCT II-2M15
35 G09 II C16C4.12  AACCCCTACCAATTTCGACC  TCCAAATCAGCGAAACTGTG  II-2M17
35 G10 II C16C4.13  CAGCGTACATGGTACATCTTCAA GTACAACATGAATTCCAAAAGCC II-2M19
35 G11 II C16C4.14  TGAATATTCCTGATCCCCCA  GAGCACCATGGGAAATTTGT  II-2M21
35 H01 II C16C4.16  CAATTTCTTGAAACTTTTGCACC CTTCAAGATCACCCAAAATTCAG II-2O01
35 H02 II C46F9.1 TCGAAACTCGGAGAAGGAGA  GGATCCTTCGAGATCCTTCC  II-2O03
35 H03 II C46F9.2 AGGAATGCTTTGAAGCGAAA  TGAGCCGAACAACGTAATCA  II-2O05
35 H04 II C46F9.3 CGCAACCAGATTCCGATAAT  GCCATTTCAAGCCACTTCTC  II-2O07
35 H05 II C46F9.4 TGCTCTGCGAGCAAGAAATA  AAAACGGTGAGAAATGCAGG  II-2O09
35 H06 II F52C6.1 CGCATTTTTCTTGAATTCTTCAC CCAGTTGCCTGAACTAAACAATC II-2O11
35 H07 II F52C6.2 GAAAATCCAATTTCTGTCGATTG TCGAGTAAATCCTTGCGAATAAA II-2O13
35 H08 II F52C6.3 GATTTCTCCCTTGTTTGCTTCTT ACCGGCTGTTTAAAAACCATATT II-2O15
35 H09 II F52C6.4 GTGCATTGTGTGCAATGTGA  GTGTATCGTGTGCAACTGCC  II-2O17
35 H10 II F52C6.5 AACATGAATTCCAAAAGCCG  CCTCACACTCGCTTCAAACA  II-2O19
35 H11 II F52C6.6 AAAACTCCGACAGGGAAAGTAAG AGGCTAAAAATCCGGTGAACTAC II-2O21
35 H12 II F52C6.7 AGCTTTATTTCGAGGAATTTTGC TTAATTGACGAGCATTGGTTTTT II-2O23
36 A01 II F52C6.8 ATTGGTTTTCATGAGGCAGG  CAGGCGCAGTTTGTTGAATA  II-2A02
36 A02 II F52C6.9 ATCAGTGAAGAGCCAGCGAT  TATCGAAATTGGAAGACGGC  II-2A04
36 A03 II F52C6.10  TTTCAGTTGGATCTCCCGTC  TCTTTACGCCCACTTTCCAG  II-2A06
36 A04 II F52C6.11  ATCAATGAAGAGCCAGCGAT  TGTGTCGAAGCTGGAAGATG  II-2A08
36 A05 II F52C6.12  TCGAAAGATGAATCAACGAAAAT CGAAATACTCGATTTTCCCAGTA II-2A10
36 A06 II F52C6.13  GAGGCTCAACTGAAAATTGAAGA ACACCGAATCAAAGAAAAAGGTT II-2A12
36 A07 II F52C6.14  GTCCAGCTCCGTCAGAAGAG  AAAAAGATGGGGAGAAGCGT  II-2A14
36 A08 II ZK250.1 AAAAATGGGCTCTTACGCCT  GGCGATGTATCTACTGGGGA  II-2A16
36 A09 II ZK250.2 ATCATATCGCTTCGCTAGACTTG GAATAATTGAGGCCAGAGCCTAT II-2A18
36 A10 II ZK250.3 ACTGCCCGCAAATGTTAAAG  GACTCACAGAGGTCTTCCGC  II-2A20
36 A11 II ZK250.4 ACTCTGTTTGTTGCACTGGATTT TTAATACTTTGTCGCGTATCCGT II-2A22
36 A12 II ZK250.5 TATCTTTTTGGCCAGCACTGTAT TGTTCAACATTTTGATTTTGCTG II-2A24
36 B01 II ZK250.6 TCACCAGAAATCTCTCCTCCATA TGAACAAGGAAGCTCCAAATAAA II-2C02
36 B02 II ZK250.7 TTATTTTCACGCGAACCTCC  ATCTTGCGGCTTGCTATGTT  II-2C04
36 B03 II ZK250.8 TGACATGTTCTTGACAGTATGGG AGGATGTATCAAAACTCGACGAA II-2C06
36 B04 II ZK250.9 GGACAGTGTACATTCGGCCT  CGAGCAATGGTCCAAAACTT  II-2C08
36 B05 II ZK250.10  GGACAGTGTACATTCGGCCT  CGAGCAATGGTCCAAAACTT  II-2C10
36 B06 II C40D2.1 TCTTGCTCAGAGTTAGAAGGCTC AGAAATCCTTAATAGCGGGTCTG II-2C12
36 B07 II C40D2.2 TTTCGAAACTCGGAGAAGGA  AATGTTGAAGCGAGTTTGGG  II-2C14
36 B08 II C40D2.3 TGAATTCCAAAATCCGGAAG  TCGACCAGGTTCTGGATAGG  II-2C16
36 B10 II F59H6.1 ATAATTCCTAACCATCAATGGCA GTCGCACTTATTCTTGACGAAAC II-2C20
36 B11 II F59H6.2 CGAAGAAAGTGTTGCGTAAGTTT TTGAAGATAAGTGGATTCACGGT II-2C22
36 B12 II F59H6.3 CATCTTAAGTTGTGGCTCCATTC GCGTTTCGAAAATTACGATTATG II-2C24
36 C02 II F59H6.5 CTGAGATTCCAAATCCTGACAAC AATCCTCAGAAAGATCCCACTTC II-2E04
36 C03 II F59H6.6 ATGTGAAGATTCTGGACACGACT AAGTTTTAGTTTTGGTTCGCACA II-2E06
36 C04 II F59H6.7 CTCATTGTTCTAATAAATCGCCG GAACGAAAGATGGAAGAAAAGGT II-2E08
36 C05 II F59H6.8 TACTTCGATCAGAAACTCTTCGC AAATCAGTTGAGAACTCTGCGTC II-2E10
36 C06 II F59H6.9 GATGAAAAACTGTCGGAATCAAG GCAAAGAAGAATTTGTTGGTGTC II-2E12
36 C07 II F59H6.10  TTCCTCGAAAAATCAATGAAAAG ATTCCAGCTCTTCCACACTTACA II-2E14
36 C08 II F59H6.11  TTTAGAGTTTACACAGACCGGGA GATGCTAACCCACTCATTTTCAG II-2E16
36 C09 II F59H6.12  ATTCAAAAATTCCCCAAAATCAT GAAGAGATATTGGTTTGGGGTTC II-2E18
36 C10 II B0047.1 TTGGTTTTTCGGATTTTTCG  TTTCAGGCCAATTCGTTTTC  II-2E20
36 C11 II B0047.2 TTCTCATTGGACCAAATTGAACT TGGAGATTCAAACGATCAAACTT II-2E22
36 C12 II B0047.3 CCAGTTTTATTGCGATTTTTGAG TAATTTCAGCAAAAGTAACCGGA II-2E24
36 D01 II B0047.4 TTTATCTTCAACGGAAAGAACCA CAGAAAACCTATAAACCGCTCCT II-2G02
36 D02 II B0047.5 CGCCGGAACACTGATATTTT  TGATGCGCATTCAATGATTT  II-2G04
36 D03 II F07E5.1 CCACCAAAGCACCGTTTATT  AGGTCAATCTGTTGAACGGG  II-2G06
36 D04 II F07E5.2 ACAACAAAAGCCGGTTTGAC  TACTTTCCCACGCGTAGTCC  II-2G08
36 D06 II F07E5.5 CCGTACGTAATCTTCTGATCCTG TTTCACGTAATTTTCGCATTTTT II-2G12
36 D07 II F07E5.6 TGCACAGTTCCAGCTTCATC  ATGCAGTATTTGGAGCCACC  II-2G14
36 D08 II F07E5.7 TTTCCTTTAAACTGTTGAGCTGC AAGAATCGAAAGTGATGGTCAAA II-2G16
36 D09 II F07E5.8 GTTGAAGGCTCATAATCAATTCG CTTCATCACTGAAAAACTGTCCC II-2G18
36 D10 II F07E5.9 CGGTGGTTGAAGTAGAATCACTC GGTTTCTCAGGTTTTTCAGTCCT II-2G20
36 D11 II T16A1.1 AGTAGTGCAACGGGGAATTG  CAAGTCCAACCTGCGAATTT  II-2G22
36 D12 II T16A1.2 ATTGAAGAAATTGGCATCCG  AAACCAATGCTTTCACAGCC  II-2G24
36 E01 II T16A1.3 ATAAGCCAATTCTTGTCGACGTA CTTCAAAGTCTTGCTTGCTCAAT II-2I02
36 E02 II T16A1.4 TGGATACCTCTTTTGTCAATGCT GAGGTGATATGATGTCCTGGAAG II-2I04
36 E03 II T16A1.5 TGGAAAACTAAAACTAATGGCGA GAATTATTGGCTCTGTTCAATCG II-2I06
36 E04 II T16A1.7 ATCAACTGGTTCAACTGGGG  TCATGTGGGGCATACAAAAA  II-2I08
36 E05 II T16A1.8 CTTAAAAGCCGGCAAGTCTG  TCCAGCTCTAATCGCCATCT  II-2I10
36 E06 II T16A1.9 ATTTAAGGTTTACTCCGTGCTCC CACCTCTTTCTCCCCTCATTACT II-2I12
36 E07 II R52.1  CCAAAATGAAGGACAGCGAT  CCGTGAAGCGCATAATACAA  II-2I14
36 E08 II R52.2  ACTGGAACAAATTCGGAACG  TGAGGGCAATCGGTATCTTC  II-2I16
36 E10 II R52.4  TCCAACTTATCAGCTTTTAGCCA AGTCTACGTTCGATTTCGGTACA II-2I20
36 E11 II R52.5  CAAGCTATGTACGTGCATTTCAA TCACTTACGATTCAAACCTCGAT II-2I22
36 E12 II R52.6  CCATTCGGATATTTTGACATCAT TTCGAAGAATGCCTATATGGAAA II-2I24
36 F01 II R52.7  CGCGGGAGTTCAAAAATAAA  TCACTGGAAATTTTGGAGGC  II-2K02
36 F02 II R52.8  ATATTGTCGAAAACCATTTGTGG AACGATTATTTGAAGATGAGCCA II-2K04
36 F03 II R52.9  TTGAAAAATACGAGCTTTTGAGG CATTTCACAATTTTGGGTTGTTT II-2K06
36 F04 II R52.10 TGCGATGAGAAAAGGTAAATTGT TTCTTGAAGATCCTTCAGTCTCG II-2K08
36 F05 II C40A11.1  AAAAATGGAATGCTTGCTGTTTA GTTACTCGTTCACACCGCTTATC II-2K10
36 F06 II C40A11.2  AAACATTGTAGGGGTCGAAAAAT TCATAAATTCCCGATTTTCACAG II-2K12
36 F08 II C40A11.4  AAAAACTTGCCATTAAAAGAGCC GGAAAGAGTTCAGGGGAATTAGA II-2K16
36 F09 II C40A11.5  TGATGTGAAATGTTGATTTCGAG CACTTCCAAAATCGGTAGATGAC II-2K18
36 F10 II C40A11.6  TTTTGAGAATACAATTAGGCGGA TTCATTGAATCTCCAGAATGCTT II-2K20
36 F11 II C40A11.7  TAGTTTTCGCCAAAGAGACACAT TCGATAAAAAGCAACAGAAGGAA II-2K22
36 F12 II C40A11.8  ATCCATCTTCGAGATTTCCTCTC AACCTTATAATCTGAAGCCGAGG II-2K24
36 G01 II C40A11.9  CCAAAGTAATAACCATGTCCCAA AATCGGTAATGGAAAACGAAAAT II-2M02
36 G02 II C33C12.1  GAGAACGACGCAAGAGAAATAGA TTTATATAGTTCAAGGACGGCGA II-2M04
36 G04 II C33C12.3  TTTTCGGGTCGAGTTTACAGTTA ATAAAACATGGGCTGCTTGTAGA II-2M08
36 G05 II C33C12.4  GATAAGCGGTGTGAACGAGTAAC TTCTCCGTTCACAAATTGAAGAT II-2M10
36 G06 II C33C12.5  TTTCCAATTTGACAATGCGA  GCCCACCGTGAGTGAATAGT  II-2M12
36 G08 II C33C12.7  TGCCTAATAGTTCAAGACTCCCA ATTCGGCAAACTCTTACATTTCA II-2M16
36 G09 II C33C12.8  GCATAAAACATGGGCTGCTT  TTTAGCCTGCAAAGGGAAGA  II-2M18
36 G10 II C33C12.9  GCCGCTTTAACATTATTCTCCTT TTTTCTCCAATTTCTTCCAAACA II-2M20
36 G11 II Y59C2A.1  TCTCACACTTTGGTTCCAATTCT TGTACTCATATCCATCGGGATTC II-2M22
36 H01 II Y59C2A.3  TGCGAGAGGTAGTTATTTGAAGC AGATGCCAATGTTAGAGTCCAAA II-2O02
36 H04 II K09F6.3 TATGGACAACCGCATTTTGA  CATCCTTTTTCACCGATGCT  II-2O08
36 H05 II K09F6.4 TGCAATAAATGGAGTGGCAA  TCGAAGTTCCTCACAGGCTT  II-2O10
36 H06 II K09F6.5 GAATCATAGGAAGGAGGCCC  CCACGAAGATGAAATTGGCT  II-2O12
36 H07 II K09F6.6 AGCGAATTTTTAGAATCTCCCAC AAGAGGAAAAGCAGAAGAAGGAA II-2O14
36 H08 II K09F6.7 ATACATGCTATTGCGTTGTTCCT TGAAACAGGACTGCCTCATAAAT II-2O16
36 H09 II K09F6.8 TAAACCAACTCCCAACTGCC  GCAATTGATAACGCCCAAGT  II-2O18
36 H10 II B0281.1 AAAACTCTGAGGACAAGATGACG TCACCTTTTTCAACTTTGCATTT II-2O20
36 H11 II B0281.2 TGTTTCCGCTTGAAAAATCC  GGAATTCGGGAGAGTTGTGA  II-2O22
36 H12 II B0281.3 ACTGCCAAAATGCGAAATCT  TGGGTCTGACTCCCCACTAC  II-2O24
37 A01 II B0281.4 CCATGCACGTAGCATTGTAGATA TACATCTTCCCAGAGGTGTCCTA II-2B01
37 A02 II B0281.5 GTAGATCAAGCCGTAATGTGGAG ACAGCCTTCAATATGTCTGGAAA II-2B03
37 A03 II B0281.6 TAACAGTTTTCTGGACGGGTTTA GTTTCTCTATCAGGATGGGCTCT II-2B05
37 A04 II B0281.8 ATTTTTCGTCCCTGCATACG  AAGTGCCAAAATGCGAAATC  II-2B07
37 A05 II ZK1240.1  CTACTCGCCTATGCCTACTTCCT TTGCCACATCTACAAAACTTCCT II-2B09
37 A06 II ZK1240.2  ACAAAAATCGAAAAGTGCCG  CTAGGCAAAAGCTCACCTGG  II-2B11
37 A07 II ZK1240.3  TGTGGTGGGGTGAGAGTGTA  TTGATACGCGTCTTCATTCG  II-2B13
37 A08 II ZK1240.4  AAATGCAAAGTTGAAAAAGGTGA TTCGCTTTTTCTTTGAAGACATC II-2B15
37 A10 II ZK1240.6  TTGTTCTTTTTGTGCCTGTTTTT TTTTACTTGCTCTCCAATTTCCA II-2B19
37 B01 II F16G10.2  AGGGCGATGTACTTCAAAATGTA TAAATCAAGCTAATCCCCAACAA II-2D01
37 B02 II F16G10.3  TTCCAACTTGATGGACAGAGATT TTCTAATTGTTTTCGCGGTTAAA II-2D03
37 B03 II F16G10.4  ACATCCATCAGTCTCCTCAAAAA TTAGACAAAATCCCCAGTTACGA II-2D05
37 B04 II F16G10.5  TTTAATAATTTTCACATTGCCCG GAAACCAGAAATTAGAGCGGAAT II-2D07
37 B05 II F16G10.6  GGAAGAATGCGAAGTTACATTTG TAGCAAAAGTGAGGATCATTGGT II-2D09
37 B06 II F16G10.7  CTTATCAGCTCGTCCCCTAATTT AAATGTACCCATTTACCCATTCC II-2D11
37 B08 II F16G10.9  CGATCAATGTTTCTCCAATCTTC TCTCACTCCACCTACCTCCATTA II-2D15
37 B09 II F16G10.10  CTTATTGAGGTGAGAAGCCCTTT ATAAGAAAGACCCGTCAGAGTCC II-2D17
37 B11 II F16G10.13  CAGCTATTCTATCGTCAGGTGCT AAAGGATCTTTGTCCGATTTCTC II-2D21
37 B12 II F16G10.14  CAAGATTGATTACAGCACACCAA AAAGGATCTTTGTCCGATTTCTC II-2D23
37 C01 II F16G10.15  CAAGGGACCTACCCCGTTAT  CGAAGTTCTCAAGCCTGACC  II-2F01
37 C02 II F42G2.1 ATGAGCGATTTTGATGATGTTCT ATTTGACAGGGGTTTTACTGGTT II-2F03
37 C03 II F42G2.2 CTCAACTCCGTAGGCACACA  GTAACGTCGGGTTCCAAAGA  II-2F05
37 C05 II F42G2.4 TAGGTAGCCCTGACGAAGGA  GTCCCACTGAATGGCTTCAT  II-2F09
37 C06 II F42G2.5 TATATTGGAAAATCCGGGCA  GAGCTCGTCTTCAGTGGTCC  II-2F11
37 C07 II F42G2.6 TCTGCGGCTCTTCTCTCTTC  GCAACTTCAAAACGAGAGGC  II-2F13
37 C08 II T22D2.1 CGAAAGCCGTGATAGTTAGAGAA GAGCTAAACTCCAAAATCCCACT II-2F15
37 C09 II F53G2.1 TCCAAATGACTCTGACTGCG  TCGGCTTCCTGACAACTTTT  II-2F17
37 C10 II F53G2.2 CCGCCCAGACTGAAAAATAA  GTGGAGTGTGGATGAGGCTT  II-2F19
37 C11 II F53G2.3 ACCGAATTTGCAGGAAAATAAAT CGAATCTAGTCGATATGGGTGTC II-2F21
37 C12 II F53G2.4 AAACAGTGCCCGTAAAATCG  CCGAAATTTTCAGACCCAAA  II-2F23
37 D01 II F53G2.5 TATGCTCAAATTTCGTGGAGAAT AGCAATTCTTAAAATTTCCAGCC II-2H01
37 D02 II F53G2.6 CTCAGATTTTCTGGAATTTCCCT CCACTAATTTCCATGATTTTCCA II-2H03
37 D04 II F53G2.8 AAGATCAGACAAGAATCGCATGT CTGATCTCCCTCCTAGCGTATTT II-2H07
37 D06 II F59H5.3 CGACGTCATTCTCTTTTGACTTT GAGCTGTATCGTAAATCGTCACC II-2H11
37 D07 II F40B1.1 TCCAAGATAGGCCAAAATCG  TCAATGTTTCGTGGTAGGCA  II-2H13
37 D08 II F40B1.2 GGCGAGGGAGTTTACACTAGAAT TTATTTTACCAGTTTCGGAACGA II-2H15
37 D09 II K02F6.1 CTTAGCAAGTCTTTCGGTTCTCA TCTCGATCCCAACTGTACTTCAT II-2H17
37 D10 II K02F6.2 GGCTGTTCAAGAAGGACTGC  AGCAGCTTGGACGCTACAAT  II-2H19
37 D11 II K02F6.3 GTCATTCTTTGACGTCGGGT  GCAAAACTCTCCAAACTCGC  II-2H21
37 D12 II K02F6.4 TTGACAGATGCTATTGGGAAAGT TGAGTGATTATTGGAAGGCTTGT II-2H23
37 E03 II K02F6.7 ACACTTTGTTCCAGCCCAAG  ATCAACACGACGATGAACCA  II-2J05
37 E04 II K02F6.8 CAATGGTCTCAAAATGACCAAAT ATAGGTATGCTGACGTGTTGCTT II-2J07
37 E06 II F09D1.1 GAGCTCATCAGAAAGCTATGGAA TTGGCGTTTTTAGCTCATTTTTA II-2J11
37 E07 II F33H12.1  AAATCGATTCCGATGAGACG  CGGAGTCCATGATCTCAGGT  II-2J13
37 E09 II F33H12.3  AGTCTCAGAATGTGCTGGAAAAG AAGCTCATATCAAATGGAGGACA II-2J17
37 E10 II F33H12.4  AGTCAGCGGAAGCCAAGATA  GTGCAGCCAATCCCACTATT  II-2J19
37 E11 II F33H12.5  TGACGTGTAAAAGTGAGCAAGAA TCATTTTTACTCAAGCAGCAACA II-2J21
37 E12 II F33H12.6  GGACAGTGTACATTCGGCCT  CGAGCAATGGTCCAAAACTT  II-2J23
37 F02 II D2062.2 CTCAACCGTATTTCAAATCGAAG TCACGTGCATTTTTAAGGAGATT II-2L03
37 F03 II D2062.3 TTTTTCCAGACCAAACTCCG  ACCGAAATCGGTGCAATAAG  II-2L05
37 F04 II D2062.4 AAATTGATCTCGCGACCATACTA AAACAGTAGGTAGGAAAGCCTGC II-2L07
37 F05 II D2062.5 TGCTTACCTCATGCCTACAATTT GATCTGACGGAGGAGGAAGTTAT II-2L09
37 F06 II D2062.6 AGCCTACAATGACCAAACAAAAA CAATTTCAGGTCAACTTCGAATC II-2L11
37 F08 II D2062.8 CGTCACCTCTCATTTGCTCA  GACGTCCGACTCATCGAAAT  II-2L15
37 F09 II D2062.9 AGAATGGTGAAGTTGCAGCC  GGTCACTGTTGCATTTGTGG  II-2L17
37 F10 II D2062.10  ACATTTTGAAGACAAGGCAAAAA GGAAAGCTTAATCATGTGTTTCG II-2L19
37 F11 II D2062.11  TTTGCCAAAGTTTTGACGTG  ATCTTCCGGAGGGCCTACTA  II-2L21
37 F12 II F22E5.1 TCAGATGAAGCGAACAATGC  TTTAGAAGAACCCGGGAGGT  II-2L23
37 G01 II F22E5.2 AGAAGCCTGTATGAGAACTGTCG TGAAATTTTCCAATGGAGTTCAG II-2N01
37 G02 II F22E5.3 TCATCGATGGATATGGAGCA  TGAACGTCATCTTCCTGCTG  II-2N03
37 G03 II F22E5.4 TCATTGAAGGCGTGAGACTG  CCGGTAAGGTGGCGTAGTTA  II-2N05
37 G05 II F22E5.6 AACTCCCCATTTTTGTTTGAAAT ATAATTGAAACCCGATGGCTATT II-2N09
37 G06 II F22E5.7 ATTAATCGAGGTGGACGGATAAT TCGATAATGATGAACAATTTCCC II-2N11
37 G07 II F22E5.8 TGTTTTCAAAATGACCCTCAACT AATTTCCAGAACTGAACATCGAA II-2N13
37 G08 II F22E5.9 TTTTTATTGTATGATGTGCGGTG AAATACACAGAATCCGGTGAAAA II-2N15
37 G09 II F22E5.10  TCATTTTCACCTGCCCTTTC  TCCTATACGGAGGTGTTGCC  II-2N17
37 G10 II F22E5.11  CACAAAGGGAGGCAGTAGGA  TTATGTCGACGTGTTCCCAA  II-2N19
37 G11 II F22E5.12  GCTTCTGTACATAACGGAGCATT TTTCAATTTTTCTCTGCATCCAT II-2N21
37 G12 II F22E5.13  AATCTACTAGCAGCCGACACATC TTTTGTTTTCGCAGCTATTTCTC II-2N23
37 H01 II F22E5.14  CCAAAAATAAATCTCCGATAGGG TTGAAATTTGGAGTCACGTTCTT II-2P01
37 H02 II F22E5.15  GAACACTGAGCCTGGAATAAATG AGGATGGAAAAGTGATGGAAAAT II-2P03
37 H04 II F34D6.1 CGGGGTTGGAGAGTTGAATA  GGCCCACAAACCTTCACTTA  II-2P07
37 H06 II F34D6.3 TATTTTGGTCGTGTAGTCATCCC CTACGGTCATAGTACCCCAATGA II-2P11
37 H07 II F34D6.4 TTTCTCAGGTTCGTTGATCATTT TATGGTAAGTAAGGACTGCCGAA II-2P13
37 H08 II F34D6.5 GGGACAACAAAGGGCAAGTA  CTCCCGCTCTCACTTCAAAC  II-2P15
37 H09 II Y47G7B.1  TCACACCGCTGCAGAGATAC  AACATGGCCCAAATTCTCAG  II-2P17
37 H10 II Y47G7B.2  CGATGCTCATCCAGAACTGA  ATTCTTTCCGTCTTCTGCGA  II-2P19
37 H11 II Y47G7B.11  TTTTTGAACGAAATTGGAAGAAA TTTGCCGGAAGTCAATAACTAAA II-2P21
37 H12 II T05A8.1 TGACTTGGGATCACGTCTAGAAT TTAGCAATACTTTCCAACGCTTC II-2P23
38 A01 II T05A8.2 CTGTGAAATCTGCTCTGTTGTTG TCTCCGATTTGCTAGTCTTCTTG II-2B02
38 A03 II T05A8.4 TCATTCCAGCATCCGTGATA  ACAGAGGCCAATTGAAATGC  II-2B06
38 A04 II T05A8.5 CTTGAACTCACCGAAGCACA  CCGTCCTCTTCAATCTTCCA  II-2B08
38 A05 II T05A8.6 AGCATGGTGTTACAAGCTTCAGT AGGTTATCAGCAACGAGAAAGTG II-2B10
38 A06 II T05A8.7 AGATCATGAAGGTTCGGTCG  CAGATCCTCCATCCCTTCAA  II-2B12
38 A07 II F29A7.1 TCGATCGTAATAGCATCCCC  ACAAACGTCCAGACCAGACC  II-2B14
38 A08 II F29A7.2 AGGAGGTTATTTGGTCCGCT  GCCTTTCAGCACAACATTCA  II-2B16
38 A09 II F29A7.3 TTTCGAGGGAATCTGACAAGATA GACCATGGTAACTAGGCAATCAG II-2B18
38 A10 II F29A7.4 TGCGGAAGGAATTGGTAGTATAA ATGACAATTCGTGGAGAAAGAGA II-2B20
38 A11 II F29A7.5 ACCCTTGAAGTACACCTAGAGCC GCTAACATCATGCTATGGAGACC II-2B22
38 A12 II F29A7.6 TTCCCCAGAACAAATCGATATAA TCTGCAAAATTTTCCGATTAAAA II-2B24
38 B01 II F29A7.7 CGCTAAGGTAACACAGACTGCTT TGCCAACAGAAATTTATAACCGT II-2D02
38 B02 II F29A7.8 CGGATGATAGAGGTCAACTTACG AAAAACCCCCTACTCCAAAAAGT II-2D04
38 B03 II F08D12.1  TGGAAAATTCACTAAAATTCGGA AAATTTTCAAAAATCGCCAAAAT II-2D06
38 B04 II F08D12.2  TAGCTACCCGAACAAATTGAAAA GCATTGGTGGTAGAGACTGAAAC II-2D08
38 B05 II F08D12.3  GGTTTAAAATGCCAGCAGGA  ACAACTACTTGACCCGGTGG  II-2D10
38 B06 II F08D12.4  ATCCAAATGACTCTGCTCCG  TAGACCGCAGCTGGAAACTT  II-2D12
38 B07 II F08D12.5  GCTTGGAAGGTATGTCTATGTCG TGAGTGTGGTATCCGTGTACTTG II-2D14
38 B08 II F08D12.6  AGAGTCGCCATTGGCTCTAA  CGATAGCGTGAATGAGGGAT  II-2D16
38 B09 II F08D12.7  AGCGGCATTTTCAATTTCAG  CATCCCCCACTGCTTAAAGA  II-2D18
38 B10 II F08D12.8  TTTTGCAGGGTTGGAGAGTT  TGCTCAATTGTGTCTCCTGC  II-2D20
38 B11 II F08D12.9  TATCATTTCAACCGCAACGA  AAAACATCCTAAACGCGACG  II-2D22
38 B12 II F08D12.10  CAAAACGGAGTACCTGCCAT  TTGTGCTCCAAAATCACCAA  II-2D24
38 C01 II F08D12.11  ATTCGGAGGTGTCGTGTAGG  AGCGACGCGCTATCTGTATT  II-2F02
38 C02 II F08D12.12  TTTGTTGGACGATCCACTGA  GCCAACTCGATTTCTGAAGC  II-2F04
38 C03 II F08D12.13  TCAGTTTTTCACCTAGAAATGGC TATGGATACCTCACCATCTCCAC II-2F06
38 C04 II F08D12.14  GCCAACTGCAAAAATGTAGAAAC TTTCAAAAACCTCATTCCAGATG II-2F08
38 C05 II Y110A2B.a  GCTTCTTGTAGGAGATCATGCAC TTTCAAAAACCTCATTCCAGATG II-2F10
38 C06 II K12H6.1 CTCCCAAACTCGCCTCTATACTT CTCCATTTCCAGAAAGTCCTCTT II-2F12
38 C07 II K12H6.2 AATTATTTCTGAATCGGAGCACA TTGGAATTTGGATTATGATCTGG II-2F14
38 C08 II K12H6.3 GCCAATTTTCATTTGCATTTTTA GTTCAATCCCCACATAAGTCAAA II-2F16
38 C09 II K12H6.4 AAAAATGTTTGTTTTTGGCTGAA ATTCAACGATGACATCTCCAACT II-2F18
38 C10 II K12H6.5 ACGATGTTAAGTTCTGGTGCATT CGCTCGATATCTGTAAGCTGAAT II-2F20
38 C11 II K12H6.6 ATGGTACAATTGGGAGGGTTACT CGAATTTTGCACATTGTGATCTA II-2F22
38 C12 II K12H6.7 TTGAAGCAATAAGGCTGAAACTC TCACAATTCCAATTTTATGGGAC II-2F24
38 D01 II K12H6.8 AAAAGAGGAAGAAATTCAGGTGG TTTCAAATAGTTATTGCGGTGGT II-2H02
38 D02 II K12H6.9 TGGATGTAATTGGATTTGAGAGG ATCCCACTAGGCTTTAACTGGAG II-2H04
38 D03 II K12H6.10  GGCTTAGTTTTTGGTGTGTTTTG GAGAAAAATGTTTTACCACAGCG II-2H06
38 D05 II K12H6.12  GGTCTTGGCATTAAAGATGTCAG ATAACCTAATGCGACGAGTTTCA II-2H10
38 D06 II ZK355.b CCACTGAGGTTTCTGAAATTTTG TGTGGTAAGTTATTGGGTCTCGT II-2H12
38 D07 II ZK355.c ATTTTCCTGTGAATATGCCATTG ACTTCCAATTGAGGGAAGATAGC II-2H14
38 D08 II ZK355.d ACTTTCATGCTCTGAAAAAGTGC TAATGTTATCGCTGGTTTTTGCT II-2H16
38 D09 II ZK355.e GACAATTTTTCTGTGGAACCAAC AGCCCTAAACAAGATAATGCACA II-2H18
38 D11 II ZK355.h TGCTCAAAAGTACCCACTGGTAT TGTAGCATACGACCTTGTTGTTG II-2H22
38 D12 II T11F1.1 TGCTCTTTTGATTTTTGACCACT TCAGGACGGTTCAAAACTTTCTA II-2H24
38 E01 II T11F1.2 CTGCAATGGATATCAGATCAACA CAAGGCAATAAAACAGAATGGTC II-2J02
38 E02 II T11F1.3 TGGACATTCGTTTGTTATCACTG GCAAATGAACTTTGTGGTGAGTT II-2J04
38 E03 II T11F1.5 AAACTTCAATGACGTGCCTCTAA TAGGCACTATGGTCTAGGCTGAG II-2J06
38 E04 II T11F1.6 ACTGCCAAAATGTTAAGCAAAAA GGCATTCCAAATGTTGTCATATT II-2J08
38 E05 II T11F1.7 AGTTATTCGAAAATCTCACTGCG AAGAAAAAGTTCGGGCTAATCAC II-2J10
38 E06 II T11F1.8 CTGCAAACTAACATTTTTCGGTC CCTTCTGCTCTGAAGAAATCAAA II-2J12
38 E07 II K08A2.a GTCTGTGCACAACGTTTTTGTAA AACGATGACTAGACGAATCGAAA II-2J14
38 E08 II K08A2.b TAAAACTTTCCCCGGTTACTCTC GAGCTTTGTCAAAAATTCCAAAA II-2J16
38 E09 II K08A2.c GGAAGGCTTATCAGGAATCAAAT CACCATAAACATTTTTACGCCAT II-2J18
38 E10 II K08A2.d CGCTGCTTCTAAAAACCTGTAAA CAGCTGAAATTGAATGGGATAAG II-2J20
38 E11 II K08A2.e TAAAGTTTGCGACTTTTAGTCCG CAAATCAATAATCATTCGGGAAA II-2J22
38 E12 II K08A2.f CCTACCCTACCTAAATTTGCGAT TCAAGTTACAAAACCCATACGCT II-2J24
38 F02 II C41H7.1 CACAGTTTGTCTTTTCAGAGCCT AGGTCAAGAGTGGGAAGAAAGAC II-2L04
38 F03 II C41H7.2 TTATGTTTCCTACAGAAGGGGCT ACATCAAAATCCTCCATGTTGAC II-2L06
38 F04 II C41H7.3 CTCCAGCGAATCTTCCTCAC  GTCTGAGTCGACGAACGACA  II-2L08
38 F05 II C41H7.4 CGGAAAACTGGGTTCTTCAA  CTGATAATCGGCAGACGGAT  II-2L10
38 F06 II C41H7.5 AAGGTTGTGCTCTCGCTGAT  AGGTAGTGAGACCGCGTGAT  II-2L12
38 F07 II C41H7.6 AACGGCAGATCCATTCTCAC  TGAAGTAGTGAGACCGCGTG  II-2L14
38 F08 II C41H7.7 CCAATTTTCAGCCCATTTGT  TGGTATTGAAGGTTTTCGGC  II-2L16
38 F09 II B0454.1 AGAATCTGCCAAAATGTCAAAGA TTCGGAAAGTTGGAGAAATATGA II-2L18
38 F10 II B0454.2 TCGAGCTGAAAACACGTGAC  CACGTTCAGAAGAAGCACGA  II-2L20
38 F11 II B0454.3 TTTTTGCTCCCTTTAATCACAGA CGACGGGATCATTGAAGTAATAA II-2L22
38 F12 II B0454.4 CTCCTCATTTTTCCTGCCAA  ACCAGCATGAAGGGTGGTAG  II-2L24
38 G01 II B0454.5 TTTTCATTTTCCGACACTGTTCT GGAAAAACGTGGCAATATTGTAG II-2N02
38 G02 II B0454.6 TGCTCGAGGTTGTACCACTG  GTGGTGAGCTTCTTGGCTTC  II-2N04
38 G03 II B0454.7 TACTCGGGCTTTTTGGATTG  CGGATGGTGGAAAAATTCTG  II-2N06
38 G04 II B0454.8 CAACATTACCGCTTCAGGATTAC ACTTATGGAGTTGGAGACGATCA II-2N08
38 G05 II B0454.9 GCTCACAAATCCATAGGCGT  CGGGACGTCCTACTACGAAA  II-2N10
38 G06 II Y25C1A.1  GAAGACAGGATCAGTTGATGGTC TCAATGCCGGTATAACCAGATAC II-2N12
38 G07 II Y25C1A.2  TATGGATTCTCATCGCTTCATTT TGATGAGAAGTTAATGGCTTGGT II-2N14
38 G09 II Y25C1A.4  AAGCTCTTTCGGTGGAAATAATC TGGAATACAAAACCATCAACTCC II-2N18
38 G10 II Y25C1A.5  CACAAAAACACATTTTATGGCAA GAAATCGTTGAAAAGATCACACC II-2N20
38 G11 II Y25C1A.6  GTTGTCTGCTGCTATTACAGCCT TAAAACGGTCAGAATTCCAAAAA II-2N22
38 G12 II Y25C1A.7a  CCAAAAATACGCGAAAATTGATA GTCATTCCAACCCATCGTAACTA II-2N24
38 H01 II Y25C1A.8  TCCGACTTCTTTTTCCTCTCTTT CGATTTTCTCCAATTTTTGACAG II-2P02
38 H02 II Y25C1A.9  ACTTAGGACCTCTTAGGACCCCT CACTCCTCAACTCACAGAAAACC II-2P04
38 H03 II Y25C1A.10  ATGTGGGGTTACAGTACCCTTCT TTGCATTGTTCACTTTTGACATC II-2P06
38 H05 II Y25C1A.12  CCTCCATTCTCCCTGTTAGAACT TTTTGATATACCTTGTGCAGGCT II-2P10
38 H06 II Y25C1A.13  TTGCCTCACTCCAGAATACATTT ATTCTCGGTCATTTTTCGAATTT II-2P12
38 H07 II T10D4.1 TATGACTTTGGTGCTTTCGTTTT ACTGAAGCCTGTAAGATACGCAG II-2P14
38 H08 II T10D4.2 AACCCTTCTCATGCAACCAG  TAGGAATCGGTCCCAAACTG  II-2P16
38 H09 II T10D4.3 TGCACTTAATTCTCTCCGTTTTC TTTTAGGCAGACGTCAATGATTT II-2P18
38 H10 II T10D4.4 GTTGCTCACCTATATCCTTCACG ATGACAATCAGTAAAAGCCTGGA II-2P20
38 H11 II T10D4.5 TTCTCCGCCGAATACTTCAC  GGCGCTATGATGAAAATCGT  II-2P22
38 H12 II T10D4.6 TACCCGAAAGGATGAAGACG  CACTCATGTCCGACAGGCTA  II-2P24
39 A01 II T10D4.7 CCTATTCTCCTAGCGGTTTTGAT AAACATAACCCCCAAAAGTGTCT II-3A01
39 A02 II T10D4.8 CCACAAAATCAAACTTCAGATCC TTCGAAATTTGAAGCAAAAATGT II-3A03
39 A03 II T10D4.9 TTAGTCCGACTTTTCAGCACATT TGACTTCCATCTTAGCCTACTCG II-3A05
39 A04 II T10D4.10  TCTTGCTCAAGATTCCAAAAAGT TTGTGTACAGCTGCCAACTCTTA II-3A07
39 A05 II T10D4.11  TCATATGTGGTCTGCGTCTAGTG ACCCAAGATTGGCTTACAAAAGT II-3A09
39 A06 II Y27F2A.a  AGTCTTCTCTTGGATCTGAGCCT ATCATCCTTAAGAAGCACACCAA II-3A11
39 A07 II Y27F2A.b  TGAAATTTTCCAATGGAGTTCAG CAGTCCGTTGTGGAACTTAAAAC II-3A13
39 A08 II Y27F2A.c  CTTTGCACACGTTTTTAGATTGA AACTTGAATTTTCAGATGAAGCG II-3A15
39 A09 II Y27F2A.d  GGTGTTTTCTTTCTCTTCCACCT TCATTGGGTGGAGTAATTTTGTC II-3A17
39 A10 II Y27F2A.e  GCTCTTTTTGATCGAATGTGAAT AGGTGGAAGAGAAAGAAAACACC II-3A19
39 A11 II Y27F2A.f  GCAACCAATAGCAATAATGAAGC TGTCATAGATGATGATGGAGTGC II-3A21
39 A12 II Y27F2A.g  GTGTCTGGATTCGAAAGTTTGTC ATCAATTTGTGCTCTCCACTCAT II-3A23
39 B01 II Y27F2A.h  TGGATATCACATTCGAATTACCC CGACAGTTTATTCACAAAAACCC II-3C01
39 B02 II Y27F2A.i  TCTTGCTTGGTCTTCAAATCTTC ACTGTAATCGTGTAAGCTGCCAT II-3C03
39 B03 II Y27F2A.j  CAAATGTCTGCCACAACGTATAA ATGAAGACAGGCAAGTACCAGAA II-3C05
39 B04 II Y27F2A.k  CATACAACACAATCGCCAAACTA ATCATCCTTAAGAAGCACACCAA II-3C07
39 B05 II ZC239.2 ATAATATCTCCCCAAGTCGGTGT CAAGAAATTTGGAAACAGTTTGG II-3C09
39 B06 II ZC239.3 GCAACATGGCTAAATCTGAAAAC CACAAATTGGACCTGAAAAAGAG II-3C11
39 B07 II ZC239.4 GAATGGCAATGTGGTTGTTAAAT CAAAAGTGGGAGCTTTTGTATTG II-3C13
39 B09 II ZC239.6 CCACCGAAATCCCAGATAAA  AGCAGGGGAAAAGGTTGATT  II-3C17
39 B10 II ZC239.7 TCCAGTTCCTCATTCCGTTC  ATTTCAGTCCCAAACCCTCC  II-3C19
39 B11 II ZC239.8 GGAACCGCGATTATGGTAGA  GGCCATAGCGTCATTTCCTA  II-3C21
39 C01 II ZC239.10  GAACTTTCAGTCTCACGCCTTTA CTCAAAAATTTCGTGATCTACCG II-3E01
39 C02 II ZC239.11  TCCATCTGTTTGTCCTTATCCAC CAAAAACCAGTGAATTTGCTACC II-3E03
39 C03 II ZC239.12  CTGCAGATTGTGGAGCAAAA  TGCCGGTTTTAATCTTTTCG  II-3E05
39 C05 II ZC239.14  GGAATACTTCTCAATGAACGCAC AACAACAATTTGGTAAGGCTGAA II-3E09
39 C06 II ZC239.15  AAATACTCATCAAACTCCCCGAT TCGAAAATGAGTGAAACTGTGAA II-3E11
39 C07 II ZC239.16  TTTCGAAGAGTTTTCTAGGGGAG TTATTAAACTAGACGTTGGCGGA II-3E13
39 C08 II ZC239.17  TTCGGGTCTGTTCACATTTCTAT TTCGACTGAGGTATTGCATTTTT II-3E15
39 C09 II ZC239.18  TAAAAACGAATGGCATTAGCAGT TTTTCCAGTAGTCCCAATCTCAA II-3E17
39 C10 II C17F4.1 TGGTGGAGCAAATGTAAGAGTTT AATAGTACGTCCCATAGACGCAA II-3E19
39 C11 II C17F4.2 ATAATCGATAAGGAAAAGCCGAG TTATTTCTCTGCGGAAACTGAAG II-3E21
39 C12 II C17F4.3 ACGTGTTCCCCCGTGTATTA  GGAAAGCTTCTGCAAACGTC  II-3E23
39 D01 II C17F4.4 AATTCCGGAAATTCTCTTTTGAC TCCTGCTGTCATTAAATTTTCGT II-3G01
39 D02 II C17F4.5 CTCGTCGAGCAATGTTTCAA  CCTCCCAATGGAGACAGGTA  II-3G03
39 D03 II C17F4.6 CAACAGTCGCGGATTAGGAT  AAAACGTCTGGAACGTGACC  II-3G05
39 D04 II F02E11.1  ACATCGGTACCCAGATGCTC  TGACACGAATCTTCAAAGCG  II-3G07
39 D05 II F02E11.2  CTATTCCCGAAAATAAACGGAAC ATCACAATGCACATAACAGCAAA II-3G09
39 D07 II F02E11.4  AAGTATGGCTCCAAGTCCAAAAT TCGATTAGAAGGAGGTGGTTACA II-3G13
39 D08 II F02E11.5  TAGGCAAAACGTCGTATTCAGTT GTCAGTGTCTATGGGCAATTCTC II-3G15
39 D10 II F39E9.2 GAAAGTTCCCCTTCGAGGAC  CGTTTTCGTAAAGACGGGAA  II-3G19
39 D11 II F39E9.3 CCGTTCCGTTATACCCATTG  AAGCAACCAATGACCAGGAG  II-3G21
39 D12 II F39E9.4 TATGAGAAATGCTCGTTGCG  CTCCTCCGTATACCCGATCA  II-3G23
39 E01 II F39E9.5 TACAGATTTAATTGAACACCCCG CGAAGCTGAATATTTCCTGAGAA II-3I01
39 E02 II F39E9.6 TCTAAAATAAAGATGACCGGCAA GCATGGAAAGAAAAGATGATGTC II-3I03
39 E03 II F39E9.7 GAAGAGATAGTGGAGAACGCAGA TGAATAGTTTCTGTTGCCCAGTT II-3I05
39 E04 II F14D2.1 GGCATCAAATGGTTGGAGTT  GGAAGCATGAGACGAAGAGC  II-3I07
39 E05 II F14D2.2 TTTTACTCACTTCAAATGTGCCA GAAACCATCCACCCTAACTAACC II-3I09
39 E06 II F14D2.3 CTGAATGCCGAGTATAATTTTGG TGGCACATTTGAAGTGAGTAAAA II-3I11
39 E07 II F14D2.4 GTCACCGGCAAAGAATTTGT  TGTGATCCCGTTTGAGCATA  II-3I13
39 E08 II F14D2.5 CAATGTCCTCCTATAACATCCCA AAACTGTTACCTTTTGTGGAGCA II-3I15
39 E09 II F14D2.6 GGGAATTTGGATGATTGTGG  TCGTAGTGGTTTCAGGCACA  II-3I17
39 E10 II F14D2.7 CGTAAAGGTGCCCAATTGTT  CAAGGAGTTGAAGACTCGGC  II-3I19
39 E11 II F14D2.8 CGCCGTGGAACTCCTTAATA  AATTTCAACCAAATCGCTCG  II-3I21
39 E12 II F14D2.9 ACTCTTCTTGGAACCGCTCA  AAATGCATGGTCTTTCCCAG  II-3I23
39 F01 II F14D2.11  GTCGAATTGTTGCTGATGTTGTA GTCATTCTTCACTCACGGCTAGT II-3K01
39 F02 II Y49F6C.1  ATTCCGCTAAAAAGGAATTTGAG AACATAATCCCAGTGTCTGTGCT II-3K03
39 F03 II Y49F6C.2  CTCAACAAGGAGAAATAGGGGAT TTCAAACGATGTTTCACATCAAG II-3K05
39 F04 II Y49F6C.3  CCCAGAATGGTAAAGGAAATAGG CAAGCCTTGAAAATGAAACAAAC II-3K07
39 F05 II Y49F6C.4  CTGGGTTGCAATAGTTTACAAGG ATTGCTGACTTGATGTCTTGGAT II-3K09
39 F06 II Y49F6C.5  CGAAATGGTTCGTTTTTGATAAG CAGCTTGAACAAGTTCTTATGGG II-3K11
39 F08 II Y49F6C.7  AGCGGTTTTAGGAAGTTATTTGG CTTTTGCAACTGACCAGATTTTC II-3K15
39 F10 II T06D4.1 TCAAAATCCCTGCTCTTCGT  CATCTTGTTCCGGTCCTTGT  II-3K19
39 F11 II T06D4.2 TGAATTGGAGGCAATGACAA  GACAATGTGCGCTTCAGAAA  II-3K21
39 F12 II T06D4.3 GATAACCATCCCAATGGTCG  AGTCGAGAAATTGGACGTGG  II-3K23
39 G01 II T06D4.4 GTGACTGCATCAATGAAATGAAA TATGTGAATCTCCACAGTGCATC II-3M01
39 G02 II T06D4.5 TTGCCATAAGATCACTTTTTCGT CTGCGCATTTTTCATTAGATACC II-3M03
39 G03 II F18A12.1  GCTTTTTCAAATCCGTCCAA  TCCCGTAAAGGGTGTCTTTG  II-3M05
39 G05 II F18A12.3  TGTGAATCCCCGGATTGTAT  AAAATATCGCGGGATGACTG  II-3M09
39 G06 II F18A12.4  CTAGGCCTTGGGTAGCTGTG  CTTGGGTGAATCATCTCCGT  II-3M11
39 G07 II F18A12.5  ATTGCCTACCTACCACACGC  TTCAGGATTTTTGCAAAGGG  II-3M13
39 G09 II F18A12.7  CAATGGATAAAATGGGTCCG  AGCGAGTATGAGCCTTTCCA  II-3M17
39 G10 II F18A12.8  ATTCACTGCCTTGGGAAATG  CCGTAACAACACCCGTCTCT  II-3M19
39 G11 II C16C8.2 CTGCTACGAAGGAAGGATGC  TAAGAATCTGCGGAATTGGG  II-3M21
39 G12 II C16C8.3 TCAAATCAAATCGAAAAGGCTAA ACAAGAAGCATCCCTCTCTCTCT II-3M23
39 H01 II C16C8.4 ACGCAAGTACCGTAATCCAGTAA TATTTTTAGACTTGCCCACGAAA II-3O01
39 H02 II C16C8.5 ACCCGAAAAATGTTTTCAAAGTT AAACTGATTTTCAATGCCAGAAA II-3O03
39 H03 II C16C8.6 CATCAGCTTCAAGTGGACGA  CGTCTTGGTCATTCTCAGCA  II-3O05
39 H04 II C16C8.7 TATCCCATAAAAGTTGGCATTTG ACAGAACTTGAATCCAATCCAGA II-3O07
39 H05 II C16C8.8 TATGCCTGCCTGTAAGTAGCATT ACCATAGAGTCATTTGCAGCATT II-3O09
39 H06 II C16C8.9 AAACGTTCTGAACTTGATGGAAA TTTTGATCTCAATCCATACACCC II-3O11
39 H07 II C16C8.10  AAGGTGTCGTCAGAATGCTCTAC TAATTCGATTTGCTCACACCTTT II-3O13
39 H08 II C16C8.11  CAAACACGTTGCGTACTTCATAG TTTACAAGGTCGCAATTTCAGAT II-3O15
39 H09 II C16C8.12  TGAGAATTTCCAATTATTTTGCG TAGAATTTAACGGGAGAAAAGGC II-3O17
39 H10 II C16C8.13  ATTTCCAATTATTTTTCGGGTGT TTTACATAATGGCAGATGGGAAC II-3O19
39 H11 II C16C8.14  TTTTCCAATGCTTTTTCAAGTGT AAAGAATACGCAAATTGTTGAGC II-3O21
39 H12 II C16C8.15  GATTTTTCGAGTTTCTTTTCCGT GAGCTCATTCGGTGTAATTTTTG II-3O23
40 A03 II C16C8.18  GGAAATGAGTTTGAGTTGGTGAG CAAGCATGTTATCCTACCCTTTG II-3A06
40 A04 II Y49F6B.a  CGTAAGATTCTGCATTCTGATCC AAAATTTTCGGAGAGTGGAAAAG II-3A08
40 A05 II Y49F6B.b  CTGTATCTCTGCGGTGGTTAGAG TTTTCTTCTCAGAAAACCAAACG II-3A10
40 A06 II Y49F6B.c  TGAGCTGAAAATTATGGGGTAGA CTGCTAAACAACAAGAAGCCTGT II-3A12
40 A08 II Y49F6B.e  GCCATTTCTCGTGTATCATTGTT AAAATATGCGAAAAATCCGAAAT II-3A16
40 A09 II Y49F6B.f  AGCAAACACACAACTTTTACCGT TGAACCCTTTTCGTCAAAAGTAA II-3A18
40 A10 II Y49F6B.g  TTATGCCTTGAACGGTTTTTAGA CATCACCAAGGCTATCAACTTTC II-3A20
40 A11 II Y49F6B.h  AACTCTGCCATTTCGATTTATGA GAACATGACCAGAAGCTTTTCAG II-3A22
40 B01 II Y49F6B.l  CACTGTTTTGACATTTTCACCAA AGTTCGAATTCTTTCTCTTCCGT II-3C02
40 B02 II Y49F6B.m  TTTTCCTTTAGTCTGTCAGAGCG TTATTTTCAAACCGAATTTTCCA II-3C04
40 B03 II Y49F6B.n  ATTCAAGCGAACAATCTCATCAT ATCGTCTTTTCGTCTTTCTCTGA II-3C06
40 B04 II Y49F6B.o  AAATTTTCCCAAAAATTCCAAAA CGTTGCAAGACATTAATTGTGAA II-3C08
40 B05 II Y49F6B.p  GGTGCAAATAAGCGACTGATAAC GAAAAATTGTCACATAAGCTCCG II-3C10
40 B06 II Y49F6B.q  CTCAAAATGTCTGCGCTCTACTT CAAGAAAATTCCAACAAAAACCA II-3C12
40 B07 II Y49F6B.r  CAATTTTCCCACTCAAATACCAA GTCCTCTTCGATTCCGATAAGTT II-3C14
40 B08 II W09G10.1  CTTTGTTCTTCAAGACACCGAGT CAAGACCTCTTGCTAGATGCAGT II-3C16
40 B09 II W09G10.2  GCTCCTAAATTCAGAAATGCTCA TGGATTAGTGTCCTGATCGTCTT II-3C18
40 B10 II W09G10.3  TCAAAAAGTTGTCAACAGACGAA AACGAGATCAGAGATATCGGGTT II-3C20
40 B11 II W09G10.4  GTCGAGTCAATTCGTCACTTTTC TTTTCCAGATTATCGCGTTTTTA II-3C22
40 B12 II W09G10.5  CACTTAAAACGTCGCAATTTTTC AAAAATTCCCACAGAAAATGGTT II-3C24
40 C01 II W09G10.6  TTAAGCTTTCTTTCCACAAACGA TCCCAGCTAGAGCTAAATCAGAA II-3E02
40 C02 II W10G11.1  TTTGATCTATCCCTTTCTGACCA CGATGACGTTCACCAATTTATTT II-3E04
40 C03 II W10G11.3  TTTATGGGAGGATGCTAGTTTGA CAATAGGCAGGAGTGTTTACGTT II-3E06
40 C04 II W10G11.4  CTCTTCCTCTACGATCTTGGTGA TCAAACTAGCATCCTCCCATAAA II-3E08
40 C06 II W10G11.6  AGAAGCTGAAAGAGCTTGCG  CTCGTTTTCCACAGGCAAAT  II-3E12
40 C07 II W10G11.7  CCACGGTTTCTCCTGTCAAT  ACGATCTTCAAGTGATGGGG  II-3E14
40 C09 II W10G11.9  CAAAGGCCATAGTGCAGACA  TGAAAACCATGAAAGTGCCA  II-3E18
40 C10 II W10G11.10  GGGATACTTCCACCGGATTT  CAATACTACCTGCCGGGAAA  II-3E20
40 C11 II W10G11.11  AGGAGGTAATGGGCTGGAGT  AGAGCGGATAGACGCCAGTA  II-3E22
40 C12 II W10G11.12  CCAAATCTCAGTTCTTCGGTATG ACGACTTTCCCTTAAAAATGCTC II-3E24
40 D01 II W10G11.13  AATCATTTAGCAGCCTTCTTTCC TCAGAAGAGCTGAACTTTTGGAC II-3G02
40 D02 II W10G11.14  TTTATCAGCCTTCTTTCCACAAA AACGATAGAAAATTCTCATGGCA II-3G04
40 D03 II W10G11.15  ATGTGCTGAAATTTAGGGTGAAA TTGGGCAAAACTGCACTACTTAT II-3G06
40 D04 II W10G11.16  ATGGGTAAAAGACACGGCAG  CTCGACTGGTCAACCCGTAT  II-3G08
40 D05 II W10G11.17  GCTGTTGCCTCTACCTCCAG  ACGAGCTGAAAGAAACCGAA  II-3G10
40 D06 II W10G11.19  GTTTTCAGCGGGTTTTGTGT  GATTCCTTCGAACACTGGGA  II-3G12
40 D09 II Y49F6A.c  CCAATTATCAGGTTGTCCCATAA TCGAGACGTTAGATTGCTTCTTC II-3G18
40 D10 II Y49F6A.d  AATTCAATAGTGGGACAAGGGAT GTCACATAAATGAGAAGAACGCC II-3G20
40 D11 II Y49F6A.e  CCTTATCAATTCTACATGCCGAG GGTCTCTTTGTTTTTACGCATTG II-3G22
40 D12 II Y49F6A.f  GTTGCCAAGATTGGTAGAGATTG TCACAATCAAAGCTGTCTGAGAA II-3G24
40 E01 II F40E12.1  TAAGTGCCTTATCCGATTCAAAA TTGGTGATCCGTAAAATTATTGG II-3I02
40 E02 II F40E12.2  CCAGGAAGTCAACCGAATGT  GTGCCGTATCCTTCTCCAAA  II-3I04
40 E03 II M151.1 CTATGCTCCTCCGGGATGTA  CAAGGTGCTACGCAAATCAA  II-3I06
40 E04 II M151.2 GTACCCGTGGGAATTTGAGA  GATGCTTGGTGCTTGACAGA  II-3I08
40 E05 II M151.3 CACGGCATACCTACCGACTT  TACATCCACTCCGTGAGCAG  II-3I10
40 E06 II M151.4 TCAGACTCCCTCCCTCTCAA  GGTGTTATGCTCGTGGAGGT  II-3I12
40 E07 II M151.5 GAAAAATGTGTCCCGCAAGT  GCACTTCGAAAGACTCTGGC  II-3I14
40 E08 II M151.6 AGCTTGTCAGGTTCTGAAGTCAC AGAAGGACATCAATGCACTCAAT II-3I16
40 E09 II F19B10.1  ACCATGAACCCACTCGAAAG  ATCCGGGAAGTAGTCCGAGT  II-3I18
40 E10 II F19B10.2  CCCATCTGCCGTTTAGTCAT  CAATCCACGTTGAGCATTTG  II-3I20
40 E11 II F19B10.3  CGACAGGTTTGTTAAGTGGTTTC AAAAATTGGTTGGAAATCTGGTT II-3I22
40 E12 II F19B10.4  ATGAAGACGTCCAAAAACGG  CAGCGGGATTACTCAGCTTC  II-3I24
40 F01 II F19B10.5  CAAAATCCTGAAGCTCAGCC  TTGGCACCATTGTTTTCGTA  II-3K02
40 F02 II F19B10.6  CGAAGTAAGAATAAGAAAGCGCA TCCATCTTACCAGTTCTCCAAAA II-3K04
40 F03 II F19B10.7  AAGCCTTGCCTACGCCTTAT  AATTTTAGGCGTCCGCTTTT  II-3K06
40 F04 II F19B10.8  TGAAAAACAACATTATGCACCTG TATCACTACCTCTTCCAGCTTGC II-3K08
40 F05 II F19B10.9  TGCTTGCGATCAGTTCTACAATA TCCATCTTCAACCTATTCTTCCA II-3K10
40 F06 II F19B10.10  GGCTCTGGATCTTTCACTGC  AAAGCCGTTTGTCATGGTTC  II-3K12
40 F07 II F19B10.11  TGTGCTCGAAAAACTGAACG  GATCTGCCAATTTTGCCACT  II-3K14
40 F09 II F40H7.2 ATTGGGTCTGGCACGTTAAG  CGGAGACACTGGGGATATTG  II-3K18
40 F11 II F40H7.4 CTTCTTGATCTTGCTCTCGTGAT TGAAAGGGCAAATTAGTCCAGTA II-3K22
40 F12 II F40H7.5 CAATATTCACGGAGTAGGATTCG AATCAGAACAATTACAGGCCTCA II-3K24
40 G03 II F40H7.9 GGGTGACCGTGGACTTTTTA  TATCCCATGAGGTGATGCAA  II-3M06
40 G04 II F40H7.10  CATATACCTACCCATCCGTCAAA TTCAGGCCTCAATGCTAGTTAAG II-3M08
40 G06 II C46E10.2  ATTATCATGTTTCTTTGCGTGCT CTCGTAATATGTTTTGCGGGTAG II-3M12
40 G07 II C46E10.3  TTCTGAAGCTAGCGGAGAGC  AGCGACGAAATTTGAAATGG  II-3M14
40 G08 II C46E10.4  CTCACCGACAAATGACCCTT  TTGACCCCGGTTTTGAAATA  II-3M16
40 G09 II C46E10.5  TGGGGACCTGGATAGTCTTG  AGGACGGGTGAGTCCTTCTT  II-3M18
40 G10 II C46E10.6  GCTTCCATGGGTGTCTTGAT  AACCCCATACTGACGAGCAC  II-3M20
40 G11 II C46E10.7  CTTCCCGGGTAAGTGTCGTA  CTTCTTGGAAAGGAGTTGCG  II-3M22
40 G12 II C46E10.8  AAACTTCTGGACACGAATGAAAA CTTTCTCTGCGTCTCTCTTTCTG II-3M24
40 H01 II C46E10.9  TTTCACATTTGAATTGGCGA  AAATGTGGACTTGGGCTGTC  II-3O02
40 H02 II C46E10.10  AACTCGTGTGCTAGATTGTGGAT CTGTCGGAGTTTTTAGTTGGTTG II-3O04
40 H04 II F12E12.b  AACCTTCCAGATTTTTATCGAGC TGGAGACTGTGATCCGTTATTTT II-3O08
40 H05 II F12E12.c  TAATCATGGCTGCTTCAAAATCT AATACGCTTGGTGCAGTCACTAT II-3O10
40 H09 II F12E12.g  TGAAAGTGTGGAAGACTTTGTGA CATAGGTTGAATTGATCATCCGT II-3O18
40 H10 II F12E12.h  CTGACTACCTCCTCCTTCCAAAT ACAGGGGTAAGTAGAATGGGAAA II-3O20
40 H11 II F12E12.i  TCCTTACACCCTTACACCCTTTT TTCCATCGCAAGTTAGTCAAGAT II-3O22
40 H12 II T24E12.1  CCGGAGCAACAATTACCACT  GGGCCACTCTGGATTCATAA  II-3O24
41 A01 II T24E12.2  CACCTGTTGCAGGAGGGTAT  CTTTTCCTTCTTCACTGCCG  II-3B01
41 A02 II T24E12.3  TTGTTTGTTTTAGCAGCCCC  AGAGTTGGGTGGGAGGAAGT  II-3B03
41 A03 II T24E12.4  AACGCCTACTCACCTGCCTA  GCCGATCATTTTGTAGGGAA  II-3B05
41 A05 II T24E12.6  GACGTCTGAAAGGAGCAAGC  TCCCAAACTTAGATCCGACG  II-3B09
41 A06 II T24E12.8  TTATTTGCAGCGTCAACTGC  TTTTTACAGCTCATGCGACG  II-3B11
41 A07 II T24E12.9  GGTTGCTGGTGCTTCTCTTC  ATGCCAAATTGCTGGAAATC  II-3B13
41 A08 II T24E12.10  ATTTCACAGTTGGGAGCTGG  TAGACTGGATCACGCTGTCG  II-3B15
41 A09 II Y8A9A.1 AGCAGCTGAAAATTCATTTCTTG CAAACGCCCTTTCTAAATCTTTT II-3B17
41 A10 II Y8A9A.2 ACATGCTGTCCTCTTGATGGTAT GCGTATGGAGTAGTGTAGTTGGG II-3B19
41 A11 II Y8A9A.3 ATGCCATTGAAGAAGAAGATCAA TTTCAATTGCTGAACCTTCATTT II-3B21
41 A12 II Y8A9A.4 CTCTACGCTACCCCAGATCTTTT AGATCACCTCAATCTCATCTGGA II-3B23
41 B01 II Y8A9A.5 GTTTTCTGGGTTGCAGATAGTGT GGATTATCGATTTTCTACGGGTC II-3D01
41 B02 II Y8A9A.6 TTCAAAATGCCAAGTTTTTGACT TACGAATCTCAGTGGCAATTTTT II-3D03
41 B03 II F54D10.1  GTAGGAACTGTTCTCCTCCGTTT TTAGGCGTTTCAGGACAATTTTA II-3D05
41 B04 II F54D10.2  CTACAATCGGAAGAACTGGATTG ATAACTTTTGCACGAGAAACCAA II-3D07
41 B05 II F54D10.3  GGTGTCCCATGATCTACATGAAT GATATTGCTCGAAAATTCGTTTG II-3D09
41 B06 II F54D10.4  GCAGCTCAAAATAGGCTCAAATA AAGAAGAGAAAGAAGACGGGTGT II-3D11
41 B07 II F54D10.5  TACACAATTGGTTCGCCAGA  TTAGTCAAAGTGGCAGCGTG  II-3D13
41 B08 II F54D10.6  GCATTTTTCCAATGCTCCAT  TCCAAATAATGCCCGAAAAA  II-3D15
41 B09 II F54D10.7  CCATGCGAAGTTTTTGGAAT  TTTGCGATCTGAAACTGCTG  II-3D17
41 B10 II F54D10.8  TCAAAAGGTGCCATGCATAA  TTTCATTTTGCTGCTGCTTG  II-3D19
41 B11 II F54D10.9  TCCCAGCGAATCTCCTCTTA  CCCAGCTGGATCTGTTTCAT  II-3D21
41 B12 II C17A2.1 CTGAAACAACGAGTCCCCAT  GCAGATGAAACTGCCACGTA  II-3D23
41 C01 II C17A2.2 TTGAATTGTCCATGTGCGTT  AAATTCGATCGTTTTGTGCC  II-3F01
41 C02 II C17A2.3 TTCTAAAATTCGGCACCTGG  ATCGGTTCAACTCCTGATCG  II-3F03
41 C03 II C17A2.4 TGAGTCGGTTTTTGGAGCTT  AACTTCAACGGAACCCAGTG  II-3F05
41 C04 II C17A2.5 TGCAAACGATAGACTTGAACTGA TGTCATTGCTATCAACAAGGATG II-3F07
41 C05 II C17A2.6 AGTAGCTTCCGTGCAATCGT  TTGGTCCGCCTATTTTTCTG  II-3F09
41 C06 II C17A2.7 AAAGACGCATGTGCTTTCCT  AAATTTCACAAAAATGCGGC  II-3F11
41 C07 II C17A2.8 CCCGAGTCGAATTGCTATGT  CAAATGCAGGTCCATGTCTG  II-3F13
41 C08 II C49D10.1  AAAAATGGACTCGCGAAATG  TGAGAACCCGATTTTTGGAG  II-3F15
41 C09 II C49D10.2  GAAGTTGGGATGAACCCTGA  TTGTAGCTTGCGTGGAACTG  II-3F17
41 C10 II C49D10.3  GAATGTGCACTTTTGGAGCA  CTGCCTGCCTATCCCAATTA  II-3F19
41 C11 II C49D10.4  TGAGCATGGACTATGTGAATTTG TTATTTGAAGACGGAAAACTCCA II-3F21
41 D01 II C49D10.6  GTCTGGAAGCAGGAATGAGC  AGGGTACTCAATGCCACGAG  II-3H01
41 D03 II C49D10.8  CGCATTTCCTCCACATTCTT  TCTTCACTCACACCTGGTCG  II-3H05
41 D04 II C49D10.9  TCCATGTCGCTCAGTTTCAG  CAATTGTTTGCACTGCCTGT  II-3H07
41 D05 II C49D10.10  TGCTGCTTCTGTGCAGTTCT  CTCCACGATTGCTCTCTTCC  II-3H09
41 D06 II F53C3.1 TTTCAGGGATCCGAAATCAG  GCATCTCCCAGTCGTATGGT  II-3H11
41 D07 II F53C3.2 AGACGCGCGGTTTTTAGTTA  CGGAAGCTTGGAGATTTCAG  II-3H13
41 D08 II F53C3.3 TTAAATGAGTCGCCTTATCTGGA ACCAGTACAACATTCCATTCCAC II-3H15
41 D09 II F53C3.4 AGTAAATGTCTGGATGCAAGAGC CGATTAAACGATCAAGTGAGAGG II-3H17
41 D10 II F53C3.5 CGAATTCTTTCACATTTAGTGGC CGTTTGAAAGTTCAAGTGAGAGG II-3H19
41 D11 II F53C3.6 CCCTCTTTCCCATCTCTAACTGT GAATTACCATTTTGCCGTTACAA II-3H21
41 E01 II F53C3.8 TTTGCAATTGGAGAACACTTTTT ATCCCCTAAGCAAGACTTACCTG II-3J01
41 E02 II F53C3.9 ATCTGGCCCCCTTCTCTTTA  AGTCAAAGAGAACCAGCGGA  II-3J03
41 E03 II F53C3.10  CTCTCTCTCTCTCCTTTCCCATC GAAACGCAGGTGAATGAGTAGAC II-3J05
41 E04 II F53C3.11  TATTCATCAGCTGCACTGGC  AACAGATCAAACAGGCGGTC  II-3J07
41 E05 II F53C3.12  ACGTAGTTGTACGGCTTCATGTT CCTTGTTCCTATACGCCTACCTT II-3J09
41 E06 II F53C3.13  GGTTTTTCTTCAAATTTCGCTTT TCGTGGTTTCTACTGTGATGATG II-3J11
41 E07 II Y14H12B.1  TTTTTGAGTTTTCCCGAATTTTT AGGGGCAATTTGAAAATATGAAT II-3J13
41 E08 II Y14H12B.2  ATTGTTCGGAGTATTCGCATAAA GAAGAAAAGTGATGAAAAAGCGA II-3J15
41 E09 II T20H12.1  GGAGTACCGGAATCTGAGACTTT AAACTAACCTCTCATCGAGGTCC II-3J17
41 E10 II T20H12.2  CTCCTGTAAGACGGCAAGAGATA CACCATAAACATTTTTACGCCAT II-3J19
41 E11 II K10G6.1 TAGATATTTAGGTGGTGGAGCGA AGGATGACAGAAAATGAACAGGA II-3J21
41 E12 II K10G6.2 ACTGTACTCGGAGGGGACCT  GATCCGGGTTTTGTCTGAAA  II-3J23
41 F01 II K10G6.3 TGCAAAAAGACGTATGCGAG  TTTTGCATCCAGAGCAAGTG  II-3L01
41 F02 II K10G6.4 TCTCGACTTTCTGCCGATCT  ATTGTTGGAGGAAATCGCTG  II-3L03
41 F03 II K07D4.2 GAAGTTGGGTAATGTGAATGAGG CAACAAGAAATAAGAAGCCATCG II-3L05
41 F04 II K07D4.3 GTTCTTCTCGTCCTCCAACG  TCAGAGAGGAATGGAGCGAT  II-3L07
41 F05 II K07D4.4 GTTTTAATTTTCACCAGCTCACG CGTATCTCTGTTCTCAATGGTCC II-3L09
41 F06 II K07D4.5 GGCTAGTTTTTGAATTGTCGATG GGGTTTTCGGTAAATTAGTTTGG II-3L11
41 F07 II K07D4.6 ACACGCTAGTTGAATCTCCTCAG ACCCTACAACATGAGCTTCACAT II-3L13
41 F08 II K07D4.7 GCTTAGAATTCAGCGTTGGC  AGTAGCCATGAAAGCGCCTA  II-3L15
41 F09 II K07D4.8 TGAGAGAAATTGAGAGTAAGGCG TTTACCGATTTGCCGTAAAAGTA II-3L17
41 F10 II Y54C5B.1  TTGACAAGTTCACGCTACGC  TCCAACCCAGTGGTTAAAGC  II-3L19
41 F11 II W06A11.1  GTAGGGGAGAGAAGTTTTTGGAA GATTGTGTCTGGAATTTTTGGAA II-3L21
41 F12 II W06A11.2  ATTTTTCATTGCGTCCCAAG  TGCAGAAGCTTCCCAAATCT  II-3L23
41 G03 II R11F4.1 CAAGCTCAAATGGCTCTTCC  TCGTCCAAACTGATCTGCTG  II-3N05
41 G04 II R11F4.2 TGAACGATGAGGTAGGGGAG  GGAATCCAAGAAATCAGGCA  II-3N07
41 G05 II R11F4.3 AGTTCCGATCATGAACCTGC  CTGCATCAATCTCCGACAAA  II-3N09
41 G06 II R11F4.4 GATTTGCATAACCTGTGGAGAAG ACGAATCATCTTCATCCAGAAAA II-3N11
41 G07 II T08H4.1 GCAACCTGGACAGCTAGGTC  GCCCTGAGAGTCAATGGAAG  II-3N13
41 G08 II T08H4.2 GCCGGTGATAACTACTTTGACAC AAAAGCACAGTTTTAAGGGTTCC II-3N15
41 G10 II Y54C5A.1  TGTGACGTTTTGCATTCTCATAC TGATTTATGATTTGAGGATTGGG II-3N19
41 G11 II F56D3.1 AGACGGTGGACAAATCGAAG  TGTCCGTTCAGTGGGTTGTA  II-3N21
41 G12 II F56D3.2 TTCCTTACGAAGAACATCCAAAA GAAGTAGGCATGTAGGCTAGCAA II-3N23
41 H01 II R03H10.1  GCGTCTCTGGAAACATAAACATC GATTGACATGAAAAGTAGGCAGG II-3P01
41 H03 II R03H10.3  ACCCCCATCTCTTATGTGATTTT GACACAACTATTGCTCCATCACA II-3P05
41 H04 II R03H10.4  CAGGAGAAATTGTAGACGAATGG TTGGCTCAATTTATTGTGAAGGT II-3P07
41 H05 II R03H10.5  ACAATTTTGCTTCTTTTCCCTTC GTTTTAGCAATTTCCTCACATGC II-3P09
41 H06 II R03H10.6  GCCTCGAGCATTGTATCCAT  AGCGACGACTATCCCAGCTA  II-3P11
41 H07 II R03H10.7  TGACTCCCTTGAAAGCAACC  AACCCTGCTGGTTGTAATCG  II-3P13
41 H08 II R03H10.8  AGGAAGTCAGAAAAGTTGGGTTC CCACATCAATCAAGACATTCTCA II-3P15
41 H09 II R03H10.9  TTGGAAGATTTTGATAGCTCCTG TGCCAGATTCGTCTACAATTTCT II-3P17
41 H11 II F31D5.2 GACTTGATAACTGCGAAATGGTC TTTTCCGAGTATTCTGACACGTT II-3P21
41 H12 II F31D5.3 ATGCATGAAAATGGCACGTA  GCTGCTCCACTATGGCTCTC  II-3P23
42 A01 II F31D5.4 CTCTTCGACCAGCTTCGTTC  GACGCTGCTCTAAACGATCC  II-3B02
42 A02 II F31D5.5 ACTCACTTTAAATTCCCCACCAT ACGTGTAATCAAATTTCGATGCT II-3B04
42 A03 II F31D5.6 CAGCTCTCAAAAATATGTCCACC GAGTAGCTTCAATGCCTCTTCAA II-3B06
42 A04 II C16A11.1  TAACGATTTTGCAAACAACACTG AACTCAATTTCCGTAATACCCGT II-3B08
42 A05 II C16A11.2  GTCGTGGAGTTTTAGAGGGATTT CTGAGCTGCTTGTGAGTATCCTT II-3B10
42 A06 II C16A11.3  CGTGATTTTCCATTTTATTTCCA ACCTTATCCATAGCTTCCAGTCC II-3B12
42 A07 II C16A11.4  TTTCTGCCTTGACAAACGTG  TTGGTAAGGCGGATAACTCG  II-3B14
42 A08 II C16A11.5  TTCATTCAACATCCGATCCA  CCTCCACGTGTTTCTCCAAT  II-3B16
42 A09 II C16A11.6  AAGGTTCGTGAATCCTGTGC  CACAATGCCCATCTCTTGTG  II-3B18
42 A10 II C16A11.7  GTTCTTCATTGTCGACTGGTGAT ACGCCGATCAATCAATACTTCTA II-3B20
42 A11 II C16A11.8  CCGACCACAAACATATCCATAAT GAAGCAGATAAAAAGCTGCAGAA II-3B22
42 A12 II C01F1.1 CGGAATTTGGCTTTTCTGAG  CTCCGTCCGATGACTCGTAT  II-3B24
42 B01 II C01F1.2 TGAATTTCCGAAAACAAGCC  GGAGCAAAAATGGTGAGGAA  II-3D02
42 B02 II C01F1.3 TACAGACGAGGTTTACGGGG  CTCCAATCGGGTGTTCCTTA  II-3D04
42 B03 II C01F1.4 CCGTGAAGAAACTTGATAGGTTG AAGTGTGCTCCCAAAAATAACAA II-3D06
42 B04 II C01F1.5 GCAGCTAGAGAGAACTCAAGCAC TGTAGGCACAGGAAGGATATGTT II-3D08
42 B05 II C01F1.6 TCACCAACACAAACAGGGAA  TGCACACATGTCAACGAAAA  II-3D10
42 B06 II H20J04.a  TCAAATCATCTCGGCTACAAAAT CAATCTTTTCAACGGTTTTCTTG II-3D12
42 B07 II H20J04.b  CCAATTCACCAGTGTCTATCTCC CATGTTTTTCAGCATTATTCACG II-3D14
42 B08 II H20J04.c  TACATTGAAAACCCCCTAATTCC CAAGATTTTTCAAGACTCCATCG II-3D16
42 B09 II H20J04.d  AAAGCCGGAAAATACAAAAATGT TGAAAAAGCAGTAGGAAATCGAG II-3D18
42 B11 II H20J04.f  AAAACCTGATGATTTCGACTTGA TCTCGAAATTCTGTACCTTGAGC II-3D22
42 C01 II B0286.2 ATTCCAGGCATGGACAGAAC  CTCGATTTCGTTGTTGCTCA  II-3F02
42 C02 II B0286.3 ATGACCAAATGTCAAGACTCGTT GTGCTCATTCGTTCCAAAGATAG II-3F04
42 C03 II B0286.4 AAAATTTGCACACGAGAGATCAT TTATTGCAGATGTTAGCAGACGA II-3F06
42 C04 II B0286.5 TTGTTGGTTGACAGGACCAA  AAACAGGGATGGCAGAACAG  II-3F08
42 C05 II ZK430.1 CCATTCCACGAGACCAAAGT  CCATCTCATTCAGAGCCCAT  II-3F10
42 C06 II ZK430.2 GTTCAGTCTCTGCAGAAGCATTT TTCTTGATTTCTTGTGGAATCGT II-3F12
42 C07 II ZK430.3 TTCCCATATGTTGTTTTGTCCTC ACGTTTATTTACAAGCAGCGAAA II-3F14
42 C08 II ZK430.5 AGCCAATTATTCGGAAGCCT  ACTGGCTAAAAGCCGAGTGA  II-3F16
42 C09 II ZK430.6 CAAAATGAATCATGGAGGAAGAG TTTCGATCTTCTCGTTTTCTCTG II-3F18
42 C10 II ZK430.7 ATGCCGCTATCCCTGTTCTA  GAAACCACGGACAAAAGGAA  II-3F20
42 C11 II ZK430.8 TGATTCGCTTCATCGAACTG  GTTGGGCAAAAGCCATAAAA  II-3F22
42 D01 II T12C9.2 CACTCCAACATTGATTGTCAGAA ATTAAGGAACGGAAGAAGAATCG II-3H02
42 D03 II T12C9.4 AGGGGTAAAATATGAGAAACCGA GATTTCGAGAAACAAATGCTGTC II-3H06
42 D05 II W06B4.1 GCAAAATAAAATGCGGGAAA  TTTTGTCCGTCACACTGCTC  II-3H10
42 D06 II W06B4.2 TTCGAGAAGGAGAAGCTGGA  TAATTCTGACAAAACCCGCC  II-3H12
42 D07 II W06B4.3 CGAATCGAGATGCGGTCTAT  GGCGTTAAATTTGGCTGAAA  II-3H14
42 D11 II T05C1.4 TCGTATGTGAATGGTGGTGG  CAGTTCGGTCCTCGATTGAT  II-3H22
42 D12 II T05C1.5 TTAGCCAGAGGAGAGAAGATGTG TTTGCACTTGAAAGTTGGAAAAC II-3H24
42 E01 II T05C1.6 TGTCCGGGATCTTCTTCATC  AACCACAATCAGCCCATCTC  II-3J02
42 E02 II B0304.1 TGTGAAGCCATCGAAACAAG  GGAGTTGTTCGTCGGTCATT  II-3J04
42 E03 II B0304.2 TAATTCAAGGCGCATCACTTTAT GAATGTGAGATGTGGGAAATTGT II-3J06
42 E04 II B0304.3 AGATGAAATGATTGAGCAAGAGC ATTCAACGGGAGACACTGTTAGA II-3J08
42 E05 II B0304.4 AATTTTGGGTTAGGTTTTTGTGC ATAAAGTGATGCGCCTTGAATTA II-3J10
42 E06 II B0304.5 GAATTGCTACTTGGAGAAAAGCA AACGAAAACAATCCGGTAAAAAT II-3J12
42 E07 II B0304.6 AAAATTTGCTGTTGTTTGCTGAT CAAGTCTTCAATCCTTCAACCAC II-3J14
42 E08 II B0304.7 GAAGTGCAAGGCCAGCTATC  ATTTATCCGACGTTTTGCCA  II-3J16
42 E09 II K07E1.1 CCTGTTCAGTTTAGGAGAAAGCA GTACTAGACAGAAAGCGCAGCTC II-3J18
42 E10 II M03A1.1 ATCTCCCAACCACCACCATA  GGGTTGGAACTACTCCGACA  II-3J20
42 F03 II F35D11.1  CTACGATTTCAACATTTCCGTTC TTTTCACATTCTTTGCGATTTTT II-3L06
42 F04 II F35D11.2  CGAAAAGTTTGGCTTCTTGC  CATCTGGGGAGATGACGTTT  II-3L08
42 F06 II F35D11.4  TTCGAAGCCTTTTCCTTTTAAGT TTTTCTCATTGTCTGAGCCTCTC II-3L12
42 F08 II F35D11.6  ACCAAATAGTGTGAAAAGGCAGA AACTAGAACAGCAACCAATCAGC II-3L16
42 F09 II F35D11.7  TCGTTTCCATATGGTTTTTCATC CTGTGTCAAGAAAAATCGGAGAG II-3L18
42 F10 II F35D11.8  TACTTAGAACGGCAATCGGC  ATATAATGCGTCGTTTCCGC  II-3L20
42 F11 II F35D11.9  CAAGTGATGAATTCGAACAACAA GATGTATTCGGGGAATAATGGTT II-3L22
42 F12 II F35D11.10  TATACTGGAGCACATCCACACAG GATTCTTATTGTTGCCTTATGCG II-3L24
42 G01 II F35D11.11  CTTCTTCCGTGTGCAGATGA  CGTTCCAAAGATACCGAGGA  II-3N02
42 G02 II Y74E4A.a  ATTCGTTAATGCTAAAATGCCAA AAGTTCCCCAGATTAATTTCCAA II-3N04
42 G03 II T05A7.1 AATCCTTTAACCATGATCCGTTT TGAATATGCATTTTTGACAGGAA II-3N06
42 G05 II T05A7.3 TTGCTCACATAAACCCTCGTACT AAAATACCCACAAGTGCTCAAAA II-3N10
42 G06 II T05A7.4 CTTTACTCCTCTTCGCTCTTTCC TGGCTCAGGAAATTAAAAGTGAA II-3N12
42 G07 II T05A7.5 CCTTCAATGTGTTCCGGAGT  ATGGACTGTTTATGCCCGAG  II-3N14
42 G08 II T05A7.6 CTTCAGTTTGCCCATCCAAT  GAACTCGCTGGTGATACGGT  II-3N16
42 G09 II T05A7.7 ATGTTTGGTGGCATTCCATT  TTTCGAACCTCTCGTGGTCT  II-3N18
42 G10 II T05A7.8 ATCGAGAGTCATCCGACAGG  ACAGGCATTTTGTGCCTACC  II-3N20
42 G11 II T05A7.9 TGTCCGGAGTTTGTAGTCTTTGT TCCGACTGGCTTACTCAAAATTA II-3N22
42 G12 II F10G7.1 CGTTTCTCTCGGAGTTGGAG  GCGGTATTTTTGGAAAGCAA  II-3N24
42 H01 II F10G7.2 GAACAAGCTAAGTCGGCAGG  TTGCTTGGCCTTAGCAAGAT  II-3P02
42 H02 II F10G7.3 AAATTCTCGACAATCCTGCG  AGTCACTGAAAATCGGGTGG  II-3P04
42 H03 II F10G7.4 GCTGTCGCAGATGTTCAAAA  TTTGAAATTGGCTCCTGGAC  II-3P06
42 H04 II F10G7.5 CATTTTGCCAACTGCTCAGA  TGCACACTGCAAAAATCCAT  II-3P08
42 H05 II F10G7.6 GTTCTGACAGCTTGCTTCCC  TCGTTGTCTGCTCTCAATGC  II-3P10
42 H06 II F10G7.7 GCGGTGACGTTTTTGTTTTT  TGCCCGTTCACAAGTCAATA  II-3P12
42 H07 II F10G7.8 GTCAGTTTGTGCACGTTGCT  AATGGCTATCGCAAAGATGG  II-3P14
42 H08 II F10G7.9 TCCACGACTACCTCCGATTC  CAGCCGTGTCACTTCTTCAA  II-3P16
42 H09 II F10G7.10  CTACCAACCAGAGAGGCTCG  GGTTCCATTCCGTTTGATTG  II-3P18
42 H10 II F41C3.1 GGCAAAACTTTATTCACAAGTGC ACTTGTCCGAGAGGACTACACAG II-3P20
42 H11 II F41C3.2 CGTGGAAGACCTTCACCAAT  CAATTGGCTGACAATGGTTG  II-3P22
42 H12 II F41C3.3 AAATGCAACATTTTCCAGGC  ATCAGTCACCTTCTCCGACG  II-3P24
43 A01 II F41C3.4 GCCGTTTAAAAGAGAAACCACTT AACCCATTTTTGGTGAGATTTTT II-4A01
43 A03 II F41C3.6 CTTCCTTATTCCGTGGATTCTCT GCTGTTTTCTGAGTGACTCTCGT II-4A05
43 A04 II F41C3.7 GCTGGAAGAAAAGAACTGTGAAA TTAGGTTCAAAATGGACGAAAGA II-4A07
43 A05 II F41C3.8 AATGTCACAACATCCACCGA  ATGCTTTCGAGCCATACACC  II-4A09
43 A06 II F41C3.11  CCCAACTTCCTCCGTCATAA  TTTGATTTTCAGGCGCTTTT  II-4A11
43 A07 II C27D9.1 TCAGCAACCAGCACATTCTC  AAAATACGCTTGACGTTGGC  II-4A13
43 A08 II C27D9.2 GTGCTGTTTTGACATAGAAACCC CATTTTGCTTTCGTTAGTTTTGC II-4A15
43 A09 II F26G1.1 ATTTCAGGCGCTACATTTGG  TCCGCGAGTGAAGTTTTCTT  II-4A17
43 A10 II F26G1.2 TCACACATTTACAAAAATGCTCG TGTTGTCTTCCACTATTGCACAC II-4A19
43 A11 II F26G1.3 ATTTTAAAACCCAAAAGGACGAA AAATCACATTAGCATGTCATCCC II-4A21
43 A12 II F26G1.4 TCTGCTCAATGTTGCCTACG  TTCCACCATCAAAAACACGA  II-4A23
43 B01 II F26G1.5 GATCTTCGGTAGCTCCAATTTTT TCCACGTGCCTACCTAGTTTTTA II-4C01
43 B02 II F26G1.6 TAATTCGACACAAGGCACCA  ATCTCGCATTCGTCATTTCC  II-4C03
43 B03 II F26G1.7 ATAAAACCAAGAACACAAAGCCA TTCCAGAAATCGCCTATTGATTA II-4C05
43 B05 II C33F10.2  CGTTGCATACACAGACCCAG  CACTTGATACTGCACGCGAT  II-4C09
43 B06 II C33F10.3  AAAACTACTGGTTCATTGCCAGA AATAAGTCCGGTAGTAAGCAGCC II-4C11
43 B08 II C33F10.5  CTTCTTCCCATCCTCATCCA  ATCGTCTTGTTCCAACCGAG  II-4C15
43 B09 II C33F10.6  TAATGCTGTCGCTTGTCGTC  TTTGGAATTTCAGGGCAGTC  II-4C17
43 B10 II C33F10.7  GCGACTGACAACTTTCGTGA  GAAGACGAATGGGCAGGTAA  II-4C19
43 B11 II C33F10.8  TGAAGAAGTTGCGTCATTGC  AAGGAGTTGTGCAAACTGGG  II-4C21
43 B12 II C33F10.9  AGCGAAGTGTGGATTTTTAATCA GAGCTCTCTCGCATTCAAAATTA II-4C23
43 C01 II C33F10.10  GCCAATTATCCTTTTGTGTTGAG GCACATTTTTCATTCACAACTGA II-4E01
43 C03 II C33F10.12  TTCTCAGATTTCGCACTCTTTTC AATAGTAATTCCATCGGCTCCAT II-4E05
43 C04 II T23B7.1 TTCATCATCTCCTTCAAATTCGT CTGGCTCTTCTAGTGTCGATCAT II-4E07
43 C05 II F11G11.1  CAACCAGTTCATTGAAACAGACA TTCTGCCGCAATTTTACATTACT II-4E09
43 C06 II F11G11.2  TCTTCAATAATAATGGCAAGCGT AAAGAGACCATGTGAATTTGGAA II-4E11
43 C07 II F11G11.3  ATTTCAATTTTAATCGGCGAAAT TGGACGGTTTGCAATATACTTCT II-4E13
43 C08 II F11G11.4  GGTGCCACTCTTTTTATGACTTG AGAGATAGCCGAGGAAATATTGG II-4E15
43 C10 II F11G11.6  GATTTTTGAGTAGCGACAATGCT AAGCCAAGCAGTTTTTAGCTTTT II-4E19
43 C12 II F11G11.8  ATAAAATCCTGCAACAACGAGAA AGCAAGTTTCTCTGAATAACCCC II-4E23
43 D01 II F11G11.9  GTAACAAAGTGACTCGCATGTTG AGCGATTATCAACCAATCAAGAA II-4G01
43 D02 II F11G11.10  GTCGGGTCGCTAACAACATT  GAAGAAATTCGCGTTCTTCG  II-4G03
43 D03 II F11G11.11  CTTCTTGGAAACCGCTTCAG  CCACCTTGACGGCTATCATT  II-4G05
43 D05 II F11G11.13  TTCATCGTTTTGTATTGTACCCC TTTCAGTTGTTGTAACGCAAAGA II-4G09
43 D06 II R05F9.1 GCTCATGTCACAATTGGGTG  ACAATAGGGCACGCAAAATC  II-4G11
43 D07 II R05F9.2 TTCTTTTACCCAAATTTTCCGTT CCGAAAATGTTACTTTCATCTCG II-4G13
43 D08 II R05F9.3 TTTTGCTTCTTCTCCAATGTAGC AGGAGATTTCGATTTATTGCACA II-4G15
43 D09 II R05F9.4 TATGAATGCTTTCTAGGCCACAT AATGATGGCTACATTGGAGAAGA II-4G17
43 D11 II R05F9.6 CAGCAGCAGAATTACACGGA  GCAATTCTTCCAGCATCCAT  II-4G21
43 D12 II R05F9.7 ATCTAAAAGCGTTTTCTGAACCC TTTTTGTTTTGTGCTGGAAGAAT II-4G23
43 E01 II R05F9.8 TATTTCTAAAGAGCAGTGGGCAG TCTCACTCTACAAAGAAGTCGCC II-4I01
43 E02 II R05F9.9 AATTGTAAAGGAGCAGCTGTGAG TTCTTTCCATCACAGACACACTG II-4I03
43 E03 II R05F9.10  AGGAGATTGGCGGAAGAGAT  TATCCGCCAGAAGGTTTCAC  II-4I05
43 E04 II R05F9.11  AAATTTCATCGTCGGAATCG  CTGGGCTTGCATAACCAAAT  II-4I07
43 E05 II R05F9.12  TGCTGGAAGGAATGGTTTTC  GGTGTCGGCTATAACCTGGA  II-4I09
43 E06 II R05F9.13  TCAAAGCTTGGTTAAAAATTGGA CTTGATCACCCTTGAAAATTCTG II-4I11
43 E07 II ZK546.1 GCTGATATGGCAGTTTGGGT  GCAACTGAGCAATCCCATTT  II-4I13
43 E08 II ZK546.2 ACATCAACGGTCAATAAGCATCT TAAGCAGAGCAAGACATGAACAG II-4I15
43 E09 II ZK546.3 AGGCACATCATGTATTTTCGAGT TTGGTTTTGGAAAAAGTTCAAGA II-4I17
43 E10 II ZK546.5 GATCAGCCGACTGTAGGAGG  TTTCCAATGCCATCATCTCA  II-4I19
43 E11 II ZK546.6 TCCTGGAGAAAAATTGATTTGAA TGCAGAAATGTTAAAGTTCGGTT II-4I21
43 E12 II ZK546.7 CAGAGTTGACGACCAAGCAA  TCGAGTTGGTATCCTGGGAG  II-4I23
43 F01 II ZK546.8 TTGGTCATTCAGCAATGGAA  TTACACCCCCTACAACTGGC  II-4K01
43 F02 II ZK546.11  TTAGATTGTTGCCGTTTTAAGGA GCATTCTCAAATCACGTAAGACC II-4K03
43 F03 II ZK546.13  GATCGATACCTCCTGGACGA  GTCTACGGGATTTGCTCCTG  II-4K05
43 F04 II ZK546.14  GACAGGCTCATTGCCATTTT  CACTCCGCTACCAGAGAAGC  II-4K07
43 F05 II ZK546.15  ACCTGTCAGCTCCCAATGAC  GAATTAGGGCGCCAATTTTT  II-4K09
43 F06 II ZK546.16  CGTACCTTCGTTAAAAATCATCG TTGCTATTCAAAAAGTGGGAAAA II-4K11
43 F07 II Y38A8.1 GCTCAGAGGAGTCTGATCAATGT GGCAACAATTCTACGAACAAAAA II-4K13
43 F08 II Y38A8.2 TGAGACAGGGAAAAGAGAAACAA CTATTTGTAAGCAAAATGTCCGC II-4K15
43 F09 II Y38A8.3 TACCGGCAATTTTTGAGAGG  GCTTTCGTCCGAGCTGTAAG  II-4K17
43 F10 II T27F7.1 TGCAGTTCACTCTTTTCTCAACA AACAGCAATTCGACAGAATAAGC II-4K19
43 F12 II T27F7.3 AGAGTAGCATGGCATTAGAGCAG ATTTTTCTCGTGCAATCCTGATA II-4K23
43 G01 II F59A6.1 TGAAGCAGCTTTGATGATGG  TTCGGTTACTGGATTCAGCC  II-4M01
43 G02 II F59A6.2 ACCTTGAATCTACAGTGTGCCAT TTAGAACAAATTCGCCATCAACT II-4M03
43 G03 II F59A6.3 TCAGACAGATCCACAGACTCTCA TGTTAACTGCTTGAGTTGTTCCA II-4M05
43 G04 II F59A6.4 CGCAAGAAACCTTCACCAAT  GTCTCCCGTCATTCTGCAAT  II-4M07
43 G05 II F59A6.5 CCTGCAGAACAAATGCTCAA  CCACTTTGCGTTGACTCTCA  II-4M09
43 G06 II F59A6.6 CAACCTTTCCTGAATCAACTCAC TCTACTGGTGAGAGTTGGAAAGC II-4M11
43 G07 II F59A6.7 TATTTGCCCTTGAGTTTGTTGTT GTTAGAAAATGACGGCAGAAATG II-4M13
43 G08 II F33G12.2  GAATCACTTTTGAAGGATGTTCG ATTGATTGTAAGCAAGGTGCAGT II-4M15
43 G09 II F33G12.3  GGTAAGAGGACGTGGTGGAA  TAAAACTTGTGAATCGCCCC  II-4M17
43 G10 II F33G12.4  TCAGATGGAAGATTGGAGGG  TCCCCAGTGCTCTTTTATCG  II-4M19
43 G11 II F33G12.5  ATCTTCCAATTGTTGACGGC  TGAAAACTTGCAACGTGAGC  II-4M21
43 G12 II F33G12.6  GAGAACCAATTGCCGATGTT  GAAGAGATGCAGCACATGGA  II-4M23
43 H02 II C27A2.2 TTTATTCCTGAAGATGCCGATAA GAAGCCTGATTTGAAACAACAAT II-4O03
43 H03 II C27A2.3 GGGAAAAGCTCCTGGAAAAC  GAGGAAGCACCCAGATACCA  II-4O05
43 H04 II C27A2.4 CGAGTACCAGTAGGGAATGAGTG GATATGGACAGTTGACTCCGGTA II-4O07
43 H05 II C27A2.5 GCTCAGTTGATCACGTCTTTCTT AATCGCAATTTCTCAGGTATCAA II-4O09
43 H06 II C27A2.6 TTGCTTCAAATGAACTTGCG  GACAGATTCCCCTTCACCAA  II-4O11
43 H08 II F09C12.2  AATGGCCGGCATAACTACTG  AACTCGTAGGTCACCGATGG  II-4O15
43 H10 II F09C12.6  AAGCGTTGAAACTAGTGATCTGC TGGGCAACAAGGTATAACTCACT II-4O19
43 H11 II F09C12.7  ACGAAAAATCACGAGTTCTTTGA TGTGAAATGGAGAGCTAGAGAGG II-4O21
43 H12 II F58A6.1 TGTCTCCAACTCGAATGCTG  TGGAAAATGGTGGAGTTGGT  II-4O23
44 A01 II F58A6.2 CAGAAATGATTTTGGTTTTCTGC GGAACACAATAACAATGGTAGGC II-4A02
44 A03 II F58A6.5 CGCCCGCTAGTTGTAGAAAA  CGTCAGACCCAAAACCACTT  II-4A06
44 A04 II F58A6.6 TTGTCTGTCTGCCTTCATGC  TCCACACCGTTCAGACAAAA  II-4A08
44 A05 II F58A6.8 GGCATTCAAAATCAGAAAAGTTG GCAGCATATTAGTTTTCACCCAG II-4A10
44 A07 II F58A6.10  TCAGCTCCTTCCTGACCAGT  GCAGGGCTATCACTTCTTCG  II-4A14
44 A09 II C27D6.1 GAAATCTGCTGAAACCGAGC  AATTCGAGCGTCTTGTTCGT  II-4A18
44 A10 II C27D6.3 GGTTGTCTCAACTCTCAATTTGG TATTTCAATTATGGCGTCTTTGG II-4A20
44 A11 II C27D6.4 ATGAGTGATGAAAAGCGGTTAAA CGTTGTGGGAATCATACATTTTT II-4A22
44 A12 II C27D6.5 TCGAACCTATGTGAAAGCAATTT GTCATCTCGTTCATCAATGTCAA II-4A24
44 B01 II C27D6.6 ATACTCAAGACTGCAGAAAAGCG TTCAAATCATCCCTTCTCGAATA II-4C02
44 B02 II C27D6.7 ACCTCAAGTTTAATCGTCGTTGA TGTTTTCTAAAGATCCGGACTGA II-4C04
44 B03 II C27D6.8 TGAAGGAACACAACATTCCTTTT TCAACCAAGCTCTGAATTGATTT II-4C06
44 B04 II C27D6.9 AACGCCTCTTGCCACTGTAT  ACAGATTGGGCATTACCAGC  II-4C08
44 B05 II C27D6.10  TTGGCCTCAACTCTCTGGAT  ATGACATGAACGTGAGCTGC  II-4C10
44 B06 II C34F11.1  ATCAATATAATTTCCACGGGCTT TCTTATGGCAACTGGACAAAGAT II-4C12
44 B07 II C34F11.2  ACAACATTTAAAACTGACGAGCC ACATTTATTGAAGATCAAGGGCA II-4C14
44 B08 II C34F11.3  AACGATCCATCGTCTCATCC  TGGTAGGGAAATGGTGGAAA  II-4C16
44 B09 II C34F11.4  CAGGTTTTGCCATAAACTTCACT GATGGAAGAGAAACAGAGAAGCA II-4C18
44 B10 II C34F11.5  GCTTCGTCTTCGGAGACATC  GCCAGCGACAAGACCTATTC  II-4C20
44 B11 II C34F11.6  TAGTCAGGAAAACCGAAATTTGA GTATACTCTCGCTTGTCTTCCGA II-4C22
44 B12 II C34F11.7  AGTGCAAAGATTAATGCGTGTTT CCATGACCTATTTGTTTAGCTGC II-4C24
44 C01 II C34F11.8  GGGAATTGGGGATATTCTTGATA TGTACATCACAAAAGACGCATTC II-4E02
44 C02 II C34F11.9a  AACATCCAAAATTACAATCACCG CCTCTAGAGCATCTTCGTTTTCA II-4E04
44 C03 II EGAP2.1 ATCTCTATGCAGGAATTGAGCAG ATCATTGAACCAACTTTGGAATG II-4E06
44 C04 II EGAP2.2 CTCAATCTTCTGCTCCTGTTGTT GATGCAGTGGAATAAAATAAGCG II-4E08
44 C05 II EGAP2.3 ACTTCCGTCTTGCTCGTGAT  GTCCAACTTGCTCGGACAAT  II-4E10
44 C06 II T16D1.1 TGCACCTACCTAAGTTAAGCTCG CACGTGTGTACAACAAAAGCAAT II-4E12
44 C07 II T16D1.2 CTTTCCAATGTCGATTCCGT  GGTTCAGGCGGTAATTTCAA  II-4E14
44 C08 II C54A12.1  AACCAAATCTGTAGGCGTCG  GTCCAGGGTTTCTGTGCAAT  II-4E16
44 C09 II C54A12.2  GAAAAATGTTGAGGCGGTGT  TCGCCAAAATCCTAAAATCG  II-4E18
44 C10 II C54A12.3  GTTTAAGAACCAAGCAATCATCG TTTTCTTCCGACTTTTTGGTACA II-4E20
44 C11 II C54A12.4  AGGCTACATAATATGGCATCCCT TGTGCAAAATATCAGCTCTCAAA II-4E22
44 C12 II ZK622.1 GAGCGAAAATGCAGAAAAGG  CAGCAACTTTGCCATCAAGA  II-4E24
44 D01 II ZK622.2 CGCCTGCAGAAAATCCTAAG  GGAAATTCCCAATCCATCCT  II-4G02
44 D02 II ZK622.3 TTTTTCAAGCCCAGACTGCT  GTGAACGTTCGTCGTGCTAA  II-4G04
44 D03 II F08B1.1 CTTCGATCTCGCCAAACTTC  TTCGTTAAACCCCGATTCTG  II-4G06
44 D04 II F08B1.2 AATCCACCAACTGCCTCATC  TGAGTTGAGGACGAGCAATG  II-4G08
44 D05 II F09E5.1 CATTTCCAACCACAATTCCC  TGTTCCAAAGCTTCCCAATC  II-4G10
44 D06 II F09E5.2 AAAATTTCGCGTCTCCGTAA  TCAACCAAAAATCCCGTCTC  II-4G12
44 D07 II F09E5.3 GTGCGCCACGATTTTTATTT  GATGCGGAACAAGTGAGGAT  II-4G14
44 D08 II F09E5.4 ACATGTTGTGCAGCATTGGT  AATAAAGTCCATGCTTGCGG  II-4G16
44 D10 II F09E5.6 GCTCATCTTCAAACCGCTTC  AAATGTTCCGATGCCACTTC  II-4G20
44 D11 II F09E5.7 CGATCGGAAATTCTCAAGGA  TGGTCTTCCGTGACTTCCTC  II-4G22
44 D12 II F09E5.8 AAAGGTTGGTAAACCGGAAATTA TATTTTTGTATTCTCTGGCTCCG II-4G24
44 E03 II F09E5.11  GTCGGTATACACTTCGAGCATTC CTTTCATGTAGATTTACGGCGAC II-4I06
44 E05 II F09E5.13  AAATTCCTCTTTGTGGTTTTCGT CTTTATTGTTCGATGTCGAGGAC II-4I10
44 E06 II EEED8.1 AAGTCAGTTATTGCCGTGTTGTT TTGAGCAGTCTGAAAATAAAGCC II-4I12
44 E07 II EEED8.2 AGGCGCTTAATTGACCCTTT  ATCAGTTGTCACCCCCTCTG  II-4I14
44 E08 II EEED8.3 CTCGAAGCTCGAAATTAGAAACA ACGGCGTTAAATGGAATAAAAAT II-4I16
44 E09 II EEED8.4 GAATCGATTGAGACAAAACGAAC CCGATTTGGACCATTTACATAGA II-4I18
44 E10 II EEED8.5 GAGCTTGTCGAAGACGAACC  TTCACTTGGAAGAGCTCCGT  II-4I20
44 E11 II EEED8.6 CAATCTGAAGGGGTTCTCCA  TGGCTCAAGTGTCAAAGCAG  II-4I22
44 E12 II EEED8.7 TAAAAACGAAAACGAAAACGAAA CGGATATCAATGGTCTAACTTCG II-4I24
44 F01 II EEED8.8 GCGAAAATAAGAGGAGAACATGA TATCGATTTTTGGGCAATTTATG II-4K02
44 F02 II EEED8.9 TCTGAACAATGACAAATTCAACG ATTGTTTGAGTTTTCAGGGGAAT II-4K04
44 F03 II EEED8.10  GGGTGATTGGTGGAAGCTAA  CAAGCAACGACCAATGAGAA  II-4K06
44 F04 II EEED8.11  GGATTATCCCCTGGTCCTGT  TCTCATTGCTTTTGGCCTCT  II-4K08
44 F05 II EEED8.12  GCAACAGTGCTCAAAACAACTTA TATGGTTTCCCTTCTGTTTCTCA II-4K10
44 F06 II EEED8.13  TTTGGAAGGTGTCTATGCAATCT TTAACAAAAACACGGCTGCTATT II-4K12
44 F07 II EEED8.14  AGATTCGAGTGCATGTGACG  AGAGCCATCGAATGCAGAAT  II-4K14
44 F08 II F07F6.1 TGCTGAGTTCCGAATCACTG  TTTGTGGTCCAAAGTGTCCA  II-4K16
44 F09 II F07F6.2 AAACGTGAAACGACCAGACC  CAACATTGGCAACTCATTCG  II-4K18
44 F10 II F07F6.4 TACTGCACAGGTTGCGTCTC  AACCTCGGTGTTCACCTCAC  II-4K20
44 F11 II F07F6.5 TCTGGCATTTTTGATCTTTGTTT GTTTAGTTTTCCCACAAAAACCC II-4K22
44 F12 II F07F6.6 CCGAGCAACTTCTTGGAGTC  AGATTCGATTGAATGGGCTG  II-4K24
44 G01 II F56D1.1 AGAAACCAGCATTCATTCGC  CGTGCCGTAAGATCCTTGAT  II-4M02
44 G02 II F56D1.2 ACGGCATACGTTCCTATTCG  GGGGGCACCAGGTTATACTT  II-4M04
44 G03 II F56D1.3 ACAACATTGCGTACTTGACACTG CGCCTGAAAATTGATGTAAAAAG II-4M06
44 G04 II F56D1.4 CGCCTGTTGTGATACATTGC  GCTCTCTGACGATCCGTTTC  II-4M08
44 G05 II F56D1.5 CGTATTTTCGTTGGTGGCTT  CAGTTGTTGTAGGCGGGATT  II-4M10
44 G06 II F56D1.6 AAATTCAAGTTTTGGGCATTTTT AACAATCCAACCAACAAACAATC II-4M12
44 G08 II F12A10.2  AGGAGGTTGTTATGAAGGTGACA GTGAAGAATCAATGCCAATTCTC II-4M16
44 G09 II F12A10.3  AGTTGGATTCTCGTGGATGG  TAATCTGTCGCAGATGCCTG  II-4M18
44 G10 II F12A10.4  TGTGCAATGGGAAAAACTGA  CTCCGGTGTTATCTTCCCAA  II-4M20
44 G11 II F12A10.5  GATTCTTTTGATTATTGGCCCTT AATGGACTCACTGAAAGAAGCTG II-4M22
44 G12 II F12A10.6  CTTCCTCTTATCTCACGCACACT GTAAAATTTAATCTTCGTGGGGC II-4M24
44 H01 II F12A10.7  TCCAACTTATTGGGGATACAATG AGGAATTGGTGACAGAATCAGAA II-4O02
44 H02 II F12A10.8  AGTCTTCCTGGCTGTCCAGA  TGCAGAGACATCGGAGACAC  II-4O04
44 H03 II ZK177.1 CCAACTGAGCCTTTCACCAT  GCACTTCCTGGATGTTGGTT  II-4O06
44 H04 II ZK177.2 ATACGTGAACTTTGCCCCAC  ACCATTTTAACAGCTTGCCG  II-4O08
44 H05 II ZK177.3 TCCTTACAGTTCGGATCAATGTT ATGGTTAGTGGCAAAAGCACTTA II-4O10
44 H06 II ZK177.4 CCTTCGATTTGATTCCTCCA  CAAGCTGCAAGTGGTTTCAA  II-4O12
44 H07 II ZK177.5 CCCGGTCTTGGAAATCTGTA  CGAATCCGAACGGAAGATAA  II-4O14
44 H08 II ZK177.6 TGTCACAATTGGGTTGCAGT  TCGACGTTGAACAATTGGAA  II-4O16
44 H09 II ZK177.7 GTTTTCAGCTCAATTTTCGTTTG TGCTGGATTGATCACACTATTTG II-4O18
44 H10 II ZK177.8 TTCTCGCAATACCTCCTGCT  GTCAAAGTGCCGAGACCAAT  II-4O20
44 H11 II ZK177.9 ACATGGCGACATCAATCTAAAAC CGAAATCTTTATGAGCAGCAGTT II-4O22
44 H12 II ZK177.10  GATCTTTGAAAATTCAATGCGAG TGAGCATGAGTATACTTGGAGCA II-4O24
45 A1 II C17C3.1 CGTTTTTCTTCCTGCGTCTC  GAAAAAGAATTCGGCCATGA  II-4B02
45 A3 II C17C3.3 GGAACAAGGTCGCAAAATGT  ACGGTTGCTCTGAAAATTGG  II-4B06
45 A4 II C17C3.4 GTTGCGTTGTTTCAATTTTTAGG GTATGAAACTGCCTTGAGGTCAC II-4B08
45 A5 II C17C3.5 AAATTTGCACAACGCGTATACTT AATACGATGTTCACTTTGCACCT II-4B10
45 A6 II C17C3.6 CTACTGAACGGTGAAGAGTCGTT CTTTGGAGCTCTGAACAAAGAAA II-4B12
45 A7 II C17C3.7 TGGTCCCATTTATCTGTTTTGTC TAATTTGAGATTACGGGGATGTG II-4B14
45 A8 II C17C3.8 TTAATTTTCAATGAATCGGGATG TTGGTTCTTTTCAACGTTTTCAT II-4B16
45 A9 II C17C3.9 ATTTGTTCAAATATGGCATCCAG TTAAATTTTTGAGCGTTTTGGAA II-4B18
45 A10 II C17C3.10  CGGGAATATTGGCCATAGAA  GGTCCCAAGACAAAACTGGA  II-4B20
45 A11 II C17C3.11  AGTTCGTCAACGACAAGATCAAT TCGGTAAAATTTGTTAGCCAGAA II-4B22
45 B1 II C17C3.13  CCTGCCTTTTAGTGCGTATTTTA TGTCATTTCCAGAGAGCTTCTTC II-4D02
45 B2 II C17C3.14  ATGATATCCTTAACCCAGTCCGT CTGGAAAAATCAGCACCATTTAG II-4D04
45 B3 II T25E4.1 CTTTTTCCAACCCATCGAAA  TTTTGGCTCTTCTCCACCAC  II-4D06
45 B4 II T25E4.2 CGGCCAATTAAACGCATATT  TTCTAGACGATGAAACCGGG  II-4D08
45 B5 II C17G10.1  AACGGATGGTTCCACTCAAC  CCCCATTCAATGCAGTTCTT  II-4D10
45 B6 II C17G10.2  CAAAAACATCTCGGTAATCTTCG AAATAACACAACAAAACAACGGG II-4D12
45 B7 II C17G10.3  TCCTCTTTTACGTTTATCCACGA ACCATAACAGCGAAGAAAATTGA II-4D14
45 B8 II C17G10.4  ACATACACGTAGCCAACCCATAC AAAAATGAGAGAAGACCACTCCC II-4D16
45 B9 II C17G10.5  AAATTCAGATGGACAAGCGG  CATCCTCTTCAACAGCGTCA  II-4D18
45 B10 II C17G10.6  TTTTGGAGCAGTTTTACGGG  ATTCCACTTCCGTTTAGGGG  II-4D20
45 B11 II C17G10.7  AAGGCATTGATCGTTCTGAAATA CTAAACCTTTTCCTCCGTTGTCT II-4D22
45 B12 II C17G10.8  TCCGAAAGCTGAGAAGCAAT  AATGTGCCGGAAATTTTGAC  II-4D24
45 C1 II F59E12.1  GCAAACAAAGAAGCTCCCAG  CTTCGACGTCTTTCACCCAT  II-4F02
45 C2 II F59E12.2  CGTTGAGTTTGAACACATTACGA CATTTCATCAACTTCGACAATCA II-4F04
45 C3 II F59E12.3  TACGACTCCGTTTTTAGCCG  TGAAGTCGCGCACAAATAAG  II-4F06
45 C4 II F59E12.4  CCCGAAAGGAATTTGCACTA  CTTCACATTCCTGAGCCCAT  II-4F08
45 C5 II F59E12.5  CCCGAAAGGAATTTGCACTA  CTTCACATTCCTGAGCCCAT  II-4F10
45 C6 II F59E12.6  TTAACAGCTTGCCGGACTTT  GGGTATCCAATGTTCGATGG  II-4F12
45 C7 II F59E12.7  TTCCATACCGTGGAAAAATTATG CACTTACATCAACAGGCAAACAA II-4F14
45 C8 II F59E12.8  GATGAAACATTGATTGGGAAAAA CGTTCTCTACAACTGTCTGGCTT II-4F16
45 C10 II F59E12.10  AGAGAAGGATGCCGTAGATTCTC CTCTTCTTGAATCTGTTGCCCTA II-4F20
45 C11 II F59E12.11  AAAACGGCAATGGAATTTTG  GATATCGAAACCGACGCAAT  II-4F22
45 C12 II F59E12.12  TTAAAAACGTTCATTCCGCC  AAGGGGTTCCGTCAGAAAGT  II-4F24
45 D1 II F59E12.13  TCGATCGCAATGTAGAATGG  CCAATTCACAGACCACAACG  II-4H02
45 D2 II C25H3.1 CCCTTTTTGGATAGAATTATGGC ACACAATATCACAAGTGAACCCC II-4H04
45 D3 II C25H3.3 TTTTAACACTCTTCACGGTGGAT AACAAATGATCTCTCACTTCCGA II-4H06
45 D4 II C25H3.4 TAGGCTGCTCAATGATGTCG  CTATTTCTCTGCCGTCAGGC  II-4H08
45 D5 II C25H3.5 TTTGAAATTCAGAATATGGGTGG TGTCAAAGATGCATGACAATAGG II-4H10
45 D6 II C25H3.6 AAAGTGGCCAGCTCTTTTGA  CCTTCTGAATTTTTCGCTCG  II-4H12
45 D7 II C25H3.7 CTCCACTCGGGATAATAGTGTTG ACAGTAACCACCTGCACATTTCT II-4H14
45 D8 II C25H3.8 TGTTGCAAAATGACTGGGAA  AGAAGGAGCACGTGCAAAAT  II-4H16
45 D9 II C25H3.9 GGTCCATCCTCTACCACGAA  CAGATCGAACGAGATGCTCA  II-4H18
45 D10 II C25H3.10  TACCAAAAGTGACGAAGAAGCTC TTCACATTAGCAAACTCGAATGA II-4H20
45 D11 II C18A3.1 CAGATTCTGGGTCTTTGGGA  TTCTCCGGCAACTCAAACTT  II-4H22
45 E1 II C18A3.3 CGCAGCATTATGAACGAGAA  CCGAGAAGTCTCTTGCGAAC  II-4J02
45 E2 II C18A3.4 ACATATATTGCCTCGCTGGC  CTCAAGTGGTCGACTCGTCA  II-4J04
45 E3 II C18A3.5 CTGTTGTCCAGGTCCTCCAT  TCCCAAGCTCTTCAGACGAT  II-4J06
45 E4 II C18A3.6 AGCTCTGGGAATTGTTTGGA  CCAATCTTCGAAGGGTTCAA  II-4J08
45 E5 II C18A3.7 GAATTGCGACTTCATATTTCGAC GGGTTCAGATTTTTAGCCAGAGT II-4J10
45 E6 II C18A3.8 ATGGAGACCCGTAAATGCAC  GTGGCAACTTGGCGTTTTAT  II-4J12
45 E7 II F10C1.2 GGCTGAGTACAGATCCAGGTTTA TCAAAACCAAAAAGCTTCAACAT II-4J14
45 E9 II F10C1.5 TCATAATACACTGCTTTTCCCGT TTCTGCATTGAAAGGTTCGTATT II-4J18
45 F1 II K05F1.3 AGCTGCTCCGATCTGTTTGT  ATTTTTCCGCTTTCCTGTGA  II-4L02
45 F2 II K05F1.4 ACCCAATCCAGACAAGATGC  TTCGTTTTCTTCCAAATCCG  II-4L04
45 F3 II K05F1.5 AATAGCTCATCTACACTGCGGAC ATCTCAGCTTGTAAGGAGTCGTG II-4L06
45 F4 II K05F1.6 ATCAATGCTCGGAGTGTTCC  AAATCGAGCCACCATTGAAG  II-4L08
45 F5 II K05F1.7 TGAAGAAAGTCGAGGATTCAAAG GAAGGCCAAGTTACCTTTTAGGA II-4L10
45 F6 II K05F1.8 GGAAACAGTTTAGAATGTGCGAC CTACCAAAGTTTTGCTCTGCTGT II-4L12
45 F7 II K05F1.9 CTAAAAAGTGCGCGAAGAAATAA TTCAAAGCTTCAAAGACAGGAAC II-4L14
45 F8 II K05F1.10  CTGGGAAAAGTGCAAAAGATATG CATTCTTGTTTCCCTCCTTTTCT II-4L16
45 F9 II ZK1248.1  CGTTGCATTCTCTCAACCAA  TTTCTAGTCATCGGCGATCC  II-4L18
45 G1 II ZK1248.5  TCATTCCCGACTTTTGGTTC  TTCCTTTTTCCTTGTGGTCG  II-4N02
45 G2 II ZK1248.6  ATGATACTTGGCAGCAGATGTTT GCCCCCTATATAAGTTCGAAGAA II-4N04
45 G3 II ZK1248.7  GGTCCATGAGCCCTGTAAAA  TTTCCCTACTGGAAAATGCG  II-4N06
45 G4 II ZK1248.9  TTGGCTTTCGGGTATTGAAG  CACAGATTCGTGGTTCATGC  II-4N08
45 G5 II ZK1248.10  TTTTCCTGGTTTTGTCGGAG  TGCAACGGAATGGTATTTGA  II-4N10
45 G6 II ZK1248.11  GTGAAATGCAGGAAGAGGTATTG CACTTCTTATTCACTGCCTGGTT II-4N12
45 G7 II ZK1248.12  ACCAGGCAGTGAATAAGAAGTGA CGTTACTTTGGGATGAAGAACTG II-4N14
45 G8 II ZK1248.13  CAAAGCGCGAATCCATTTAT  TGAAGACGACGATGTTGGAA  II-4N16
45 G9 II ZK1248.14  CAGGGACATCGACACAAATG  GGAAAAATTGGACACGCACT  II-4N18
45 G10 II ZK1248.15  TTAAATGATTCCGAGTTTGAGGA ATGGAGAAGTTGGATGATGAAGA II-4N20
45 G11 II ZK1248.16  TTCTTTTCCCCAAACATTGC  TGCTTATCTTTGGCAGCCTT  II-4N22
45 G12 II ZK1248.17  AGGAGTTTCGATTTTCTTTCTCG ATGTTTTAATATAGCGGGGCACT II-4N24
45 H1 II H41C03.1  TCGGAAATGCATGACTTTTATCT TGCTCATTTTGAAATCGAACTCT II-4P02
45 H2 II H41C03.2  ACTTGAACAATTTTAGATCGGCA AGTGAATACTCACCTGTTGGAGC II-4P04
45 H3 II H41C03.3  AAGGCAATTTATCCACGACG  TGTTCGAACCATCCAATCAA  II-4P06
45 H4 II F55C12.1  TAGTCTTGGTGGAAGCTCTTCAG GTATCACTGGGGTAAAAAGGTCC II-4P08
45 H5 II F55C12.2  AAAATCCCCGTAGTCATTTTGTT AGTGGAACATCTTTCAGGATTGA II-4P10
45 H6 II F55C12.3  TGTTTTGCCACTAACTTTGGTTT GAGATGAAGTTCTTGCCAATCAG II-4P12
45 H7 II F55C12.4  TCAAATTCGTTGAAAGATTCGAT GGGTTTTTCTTCTTCGTTGACTT II-4P14
45 H8 II F55C12.5  TGCAGTAAACTTCGGTGCAG  CGACTCGAAGGATCCATGTT  II-4P16
45 H9 II F55C12.6  TCGGATGAGCATTCACAAAA  CCCATCTTTATCGGAAAGCA  II-4P18
45 H10 II F59G1.1 CGTCACTTGCTCCGACTACA  CCATGATTAAACCAGACGGG  II-4P20
45 H11 II F59G1.2 TTGATGTGGCGACTTCTCAG  TTTCCAATGTTGCTGGTTGA  II-4P22
45 H12 II F59G1.3 AACTGAAGCCGAGAGATGGA  TTCACCCAGAGTTTTACGGG  II-4P24
46 A1 II F59G1.4 AGAAACCATCGTATTTTCAGCAA ATTGGCTCTCTGTAATCCAACAA II-4B01
46 A2 II F59G1.5 CAGTATCTGTCGAAACGCGA  GGATGACGCAGAGGAAGAAG  II-4B03
46 A3 II F59G1.7 GCTCAAATACCACATAATTTCGC AATCCGTCAGCACTTTTTGATAA II-4B05
46 A4 II F28B12.1  TTTCCATAGAATGTCTGCTCCAT TTTTCTTAGAGTGCTGGATTTGC II-4B07
46 A5 II F28B12.2  TCAAATTGCGATGTGGAAAA  TCCAGCACGTTGTTCATTGT  II-4B09
46 A6 II F28B12.3  GCTCATCGCACTACGAACAA  CGAACTCGAAGGAGTTGAGG  II-4B11
46 A7 II B0034.1 AAATCTCGGATCATTCTTTCTCC TTCATAAAGCTGTGATTCTGCAA II-4B13
46 A8 II B0034.2 CTGAATGGTTTCATAGAGATGCC CAAGTTGAATGACCCTTGGATAA II-4B15
46 A9 II B0034.3 CTGAGTACTCGGCCCTTGAG  AGACTTCCGTGCTGCTGAAT  II-4B17
46 A11 II B0034.5 CACATCTTATGTGACGTCATGCT ACAATCAAATGTGCGAAGAAGAT II-4B21
46 A12 II ZK84.1 CAGCTGACTCTGGTAGTGGAGAT ATATTGAACGGCTAACTTGCTCA II-4B23
46 B1 II ZK84.2 TCAAGAATGCAATTTCAGGATTT AACTGATCATTTCACGCAGATTT II-4D01
46 B2 II ZK84.3 TCCAGACTCAATCGAAACTCTTC ACCGCAGTATTTTTGAATTAGCA II-4D03
46 B3 II ZK84.4 TTCTGCAGGGTTCAAGTCATAAT TAAAAACGATTTCCTCGAAATGA II-4D05
46 B4 II ZK84.5 TGAAGCATCTCCCAAACATAGAT TTCAAGCAACATCTCTTCTCTCC II-4D07
46 B5 II ZK84.6 TTGAAGTCACATTGTTTCCTCCT GATAACGCACTTTTGATTTCTGG II-4D09
46 B6 II R12C12.1  ACTGCTCAAGCTCTTCTTGCTAA CGAATCGATGACTCAAATACTCC II-4D11
46 B7 II R12C12.2  TGAATTTGCAGGCAAAACAG  GAAGGAGTTGAGCTGGATGC  II-4D13
46 B9 II R12C12.4  CTCAATGTGACGGAGTATTGTGA GATTTTTGAACCTTTCCTTTGCT II-4D17
46 B10 II R12C12.5  CATAGAGGATTAGTTTGATGCGG TTCACCACTCCCAGTGTTCTATT II-4D19
46 B11 II R12C12.6  TGCCGAGAATCTCCTCATCT  ACTGGCGCACTTCTTGTTTT  II-4D21
46 B12 II R12C12.7  GTGTCAGAGCGAAATTGGATAAC GCACTATCTCAGGCAACTCAAAT II-4D23
46 C1 II R12C12.8  ATTAAACATCTTCGACGGCTGTA TTGTTACATGCAAAAAGATGTGC II-4F01
46 C2 II R12C12.9  ACAAGAAGTTGAAGCCAAAAACA TCCTTCCTGAGAAATCAAATCAA II-4F03
46 C3 II H12I13.a  TTGTTTGTTGTTTTTGCGTAATG CTCTCAACCCGTATTTCTCAATG II-4F05
46 C4 II H12I13.b  GGATTTCTTTTTCTCTGCACCTT CATTTCATATCAGCAAATGCGTA II-4F07
46 C5 II H12I13.c  TCGAGTCATCATAAAGCCAAAAT GTTAAAAACGGTTTGTCAAGTGC II-4F09
46 C6 II H12I13.d  TTCATGTCCTCATTCGTTTTCTT CACATACCAAAATCAGACGAACA II-4F11
46 C8 II F21H12.1  ATGGCAGGGTGCTGATTTAC  CCTCATCCGAACTAGCAAGG  II-4F15
46 C9 II F21H12.2  AACCGTAGTGAAAGATCCACGTA TTTCTCATCAACGTTTGCCTTAT II-4F17
46 C10 II F21H12.3  CGATAATCGATTGAAAATTGCAT CGGACTAATTCTTCTCCCAGTTT II-4F19
46 C11 II F21H12.4  ATCGAATCCGCGTTGAATAC  CATCCACTTGCATCGACATC  II-4F21
46 C12 II F21H12.5  ACCTTAATCATCGCCGTGAC  TGCGTGTCGTGTTATCCAAT  II-4F23
46 D1 II F21H12.6  GTAGAAAGCGCAGGTCCTTG  GATGCGTTGCTTCTCAACAA  II-4H01
46 D2 II C29H12.1  CAAGTCAAGTCCGAAAAGCC  TTCCAGGTCGTACCATCACA  II-4H03
46 D3 II C29H12.2  CCAGTTTTCAAATGCTCCGT  ACATGCCGTTGTTTTGTTCA  II-4H05
46 D4 II C29H12.3  TCCGTGTGTTCTTGTTCCAA  CTGATCTTCAAGCGGGAAAG  II-4H07
46 D5 II C29H12.5  ATCCGAAATTTTGTCGTTCG  GAACGAAAACCGAAACCTCA  II-4H09
46 D6 II C29H12.6  ATGATGAATTCTTTGCGTTGAGT ACTTTCTTTTGTTGTCCTCCTCC II-4H11
46 D7 II F57F10.1  CACCAATGTGAAGGTGTTCG  TGGGAGGGTCCAGTAGTTTG  II-4H13
46 D8 II H35N03.1  CCATTTTATCTTCACCATTTGGA AAACCGGGAAGTTACTTTACAGC II-4H15
46 D9 II F40H3.1 TTCCTGAAATGATGGTGCAA  AAATTAGAGGACGCTCGCAA  II-4H17
46 D10 II F40H3.2 TTTCCCGAAACATCTGAAAGTAA ATGATACAAGGAGAAGACGTGGA II-4H19
46 D11 II F40H3.3 CGCATTTTCCTGAATTAGTCATC TACATTACTTGTGAAGCCGACCT II-4H21
46 D12 II F40H3.4 ATCTGAGGATGAATGACGGC  GGCTGAGGTCAACATCTGGT  II-4H23
46 E1 II F40H3.5 TACGGGGTTCCGTTTTATTAGAT TCGAATCGTTCAATTTCTTGTTT II-4J01
46 E2 II C30B5.1 TTGAAACACAGCATGGAAGC  CGAACTCGCCAGTGTTGTAA  II-4J03
46 E3 II C30B5.2 CGGTCATATAACTTGTTTCAGGG TAGGAGATGATGACCAGACGATT II-4J05
46 E4 II C30B5.3 TGGCCATCAAAACATTACGA  AGATTTCGGTCGCTTCAAGA  II-4J07
46 E5 II C30B5.4 CTTGCTGCTTTCTCTGCCTT  AGACTTTCGACCGTACCCCT  II-4J09
46 E7 II C30B5.6 TACGTTTGAACTCCTTGGGG  AGTTGGAAGGAATTCAGCGA  II-4J13
46 E8 II C30B5.7 GAACCGGTGCAGTTTGAAAT  GATTTCTTGGCGTTTTTCCA  II-4J15
46 E9 II T24H7.1 TTTCAATGCCGCATAATTCA  ACATCAATCCTCCTGTTGGG  II-4J17
46 E10 II T24H7.2 TTGACCTCGGGACTCAATTC  AGATACAACGGTGGCTTTGC  II-4J19
46 E11 II T24H7.3 CAATTCACTGTGCCATGATTTTA ACGCAAATTTGAGCAATGTAACT II-4J21
46 E12 II T24H7.4 TTGAAACAATACATCTTTGCGTG CCGTAATAAAATCATGGCACAGT II-4J23
46 F1 II T24H7.5 GCTTCTTCAGCATCGGTTTC  GCCGAGCTGAAAATTGAAAA  II-4L01
46 F2 II F13H8.1 TTCCACCGTCACTACAAGTTTTT AATTGCTCATAGAAATTGCTCCA II-4L03
46 F3 II F13H8.2 CGCATTGGAGAGATGGTTTT  TTTCATCGGTTTTCTCCCAG  II-4L05
46 F4 II F13H8.3 ACCGATGGGGTTTATGATGA  ATGCAAACCCATGTCCAGTT  II-4L07
46 F6 II F13H8.5 CAAAAGCTGAAGGAACTCGG  TCAATTGTCCCCAACCTCAT  II-4L11
46 F7 II F13H8.6 GCCAAAATCAAGTCAACAATTTC GAACAAATTCAACAGGCTCAAAC II-4L13
46 F8 II F13H8.7 TCGATACCCCAGAGTGGTTC  TCGCAATTTGTCCATTTTCA  II-4L15
46 F9 II F13H8.8 TCTCCAGTATTTGGCCGTTC  CCAGCTGCAAACGTTGATAA  II-4L17
46 F10 II F13H8.9 TCGTTTTTGTGACAAGCTGC  AAGGCTGCTGATGCAATTCT  II-4L19
46 F11 II C29F5.1 AAACGTGAGAGCGAATCATCTAC TTGGACAAGACATTGACAAGATG II-4L21
46 F12 II C29F5.2 TCCTATTCCTGACAGCTTGTTTC ATGCTTTCTTGAGAAGTTGCTTG II-4L23
46 G1 II C29F5.3 ACCCGTCAGGTCATTCAAAG  GTATTGTGACATTCACGCCG  II-4N01
46 G2 II C29F5.4 TCGATTTGACGATCACAGGA  CCAAGAAGGCATTCGAGAAG  II-4N03
46 G3 II C29F5.5 GGAGAGTACCCAAAGTTCCAGTT CTCAATAGTTTTGACATTTCGGG II-4N05
46 G4 II C29F5.6 TGCTTAAGGTTTGGAGGTCG  GCATTGGGCTACGTTTTTGT  II-4N07
46 G5 II C29F5.7 TTGCAAATGTTGATTCAAGTGAC CTTATTGTAGTTTCGATGGTCGC II-4N09
46 G6 II C32D5.1 TCGACCATCAAAGATCCCTC  TGCGATCAAAAATTCAGTGG  II-4N11
46 G7 II C32D5.2 CAGCTGTACACGGAACTGGA  TCAACTTTACGCTGCGATTG  II-4N13
46 G8 II C32D5.3 GAACCAAGGCAAGAAGCAAG  GGTTCAGCGGTTATTGGAAA  II-4N15
46 G9 II C32D5.4 GTGAGACAGCGTGAGGATGA  TTTTGGAAAGTTCAGTCCCG  II-4N17
46 G10 II C32D5.5 TTTCTTTGGGATCGCTATGG  TTAAAATTTCAGGCGACGCT  II-4N19
46 G11 II C32D5.6 AAACCATTTTTGCCAATGGA  CACCCCAAGCTTCATCTCAT  II-4N21
46 G12 II C32D5.7 TGTCCAACATCAGGCAGTGT  AAATCACCAGTTGTCTCGGC  II-4N23
46 H1 II C32D5.8 CTGACCAATTAAACGTTCACACA GGACTAAACTCTCCTTGTCCCAT II-4P01
46 H2 II C32D5.9 TGACATTTTCAGACGATGACAAC TGTTATCGAATCGGTCAATCTCT II-4P03
46 H3 II C32D5.10  CCATTCAATGCTGCATCAAC  ATGGATTCTCCGAGCACAAG  II-4P05
46 H4 II C32D5.11  CAAAATGCTTCTGGTTCGGT  TTATGCTGAGTCGTCCATCG  II-4P07
46 H5 II C32D5.12  TTATCGTATCCCCATAGGCG  GCTTATTGCCCAATTCCAAA  II-4P09
46 H6 II K10B2.1 AGTCGAGACATGTCAGTGCG  GCAGAGGCATATTTCCGAAG  II-4P11
46 H7 II K10B2.2 AGCTGCTCCAGCTACGGATA  TGGTAATCCGACGGCTATTC  II-4P13
46 H8 II K10B2.3 GTTACGGTAATCGTGGTGGG  AATGGTCGAGTTCCGTTCAC  II-4P15
46 H9 II K10B2.4 TTTGTAGCCTTCGTTGAACATTT GTGTCCACTTCTCTTTTTGTTCG II-4P17
46 H10 II K10B2.5 CCACAGAATCTGAAGTCGCA  TCGACGAACACATACCAGGA  II-4P19
46 H11 II F58F12.1  TTGTTTGTTCCCCAAATACAATC CCTATAAGCAGCATCGAGAGAAA II-4P21
46 H12 II F58F12.2  ATTTGGTTTCAGAACGAAAGACA TCATTTCACCATTGTAGCTGATG II-4P23
47 A01 II F58F12.3  GATCATTGAGGCGGTGAGTT  ATTCAACGTTGGCAAAAAGC  II-5A01
47 A02 II T25D10.1  TCGAAACGAAACTACTTCGAAAA CTGATAAATTCCAGAACACTGCC II-5A03
47 A03 II T25D10.2  AATGTCCTAATGGAAAACACCCT TAAGGCATCCAAGAAGGAACATA II-5A05
47 A04 II T25D10.3  GTCCATCGAATCCCTTGAAA  TCCTCCATCGGTAGGTCAAC  II-5A07
47 A05 II T25D10.4  TGTGGGAGAAGGTGTAAGTTGTT TTTTAAGAACGAGATGGTTTGGA II-5A09
47 A06 II K03H9.1 GTTGCCAGGAAATTTTTCTACCT TGCCAGATATCTCAGCTTTCTTC II-5A11
47 A07 II K03H9.2 TTCTAATCCGTGGAACCGTC  ATGAAACAAAACGCAGGAGG  II-5A13
47 A08 II K03H9.3 GCAATACGTCATGGTGTTCG  CTCCATCCGTTTCACGTTCT  II-5A15
47 A09 II K06A1.1 TAGGCTCCGCCCTTTTTATT  CCGGATCGATTGCTAGAGAG  II-5A17
47 A10 II K06A1.2 TTCCAACATTGAACGAAACTTCT ACACTTGACACATGACTAGGGCT II-5A19
47 A11 II K06A1.3 TGCGACAACATCGTTTCAAT  TGTGGTTGTTGGATCAAGGA  II-5A21
47 A12 II K06A1.4 GAAGAAGCTGACCAACTCGAATA TGGAATCAGGGATTAATGAAATG II-5A23
47 B01 II K06A1.5 TACGTTGCATCTGAAGAGCG  TTGGCTGACAGTGAATCTCG  II-5C01
47 B02 II K06A1.6 TCCAACCACAATTACTGGCA  TGTTGGATGGGTGCTATCAA  II-5C03
47 B03 II T28D9.1 TGTTTTTGAAACGACAACACATC CTAATTAGATTCCTGCCCTTCGT II-5C05
47 B04 II T28D9.2 AAAACATCTGCATCAAGGAAAAA AGTAATCGTGGTGAGACCTGTGT II-5C07
47 B05 II T28D9.3 GTTCCCACTCTGCTTGGTGT  ATTATGCACTTTGCGGAACC  II-5C09
47 B06 II T28D9.4 CAGTAGCTCCGTTGGCTTTC  TTGCTTTCGCATTAGCCTTT  II-5C11
47 B07 II T28D9.5 ACAAGTCAGTGATGCACTTCTCA GTGCTCAAGAAGCTGTTTCTCTC II-5C13
47 B08 II T28D9.7 TTCATCTGAGCCCATATGTTTTT GCACGTATTTATGCCAGATTCAT II-5C15
47 B09 II T28D9.9 AGATGCTGTTCAAAATCCAGGTA TTTTAAAATGCTCAACTTCCCAA II-5C17
47 B10 II T28D9.10  ACTTTAACGGGAACAAAATGTGA TTTTTCCTTGATGCAGATGTTTT II-5C19
47 B11 II T28D9.11  ACACAGGTCTCACCACGATTACT CTATCGCGGAAAGAGACATCTTA II-5C21
47 C01 II R05G9.b TCTTTTCGACTAACAAGATTCGC CTTGCAATTACCAAGAAATCGTC II-5E01
47 C02 II R05G9.c ATCCAACCTCTCACTGCAATAAA TTTGAGGAAACCATCAAGTCCTA II-5E03
47 C03 II R05G9.e TTTATGGGGTTATTCTTGTGGTG CCCTTCAAAAAGAAGAGGATGAT II-5E05
47 C04 II R05G9R.a  GAGATGATCGGTCCAGAATACAG CTTACATTTTCGCCAATTCGTAG II-5E07
47 C05 II C56E6.1 GCTCTTGGAAAAATTGCTGC  TTTGATCAATGCCAACCAAA  II-5E09
47 C07 II C56E6.3 TTTTGTCGCAGTTCAACGAG  ACTCCGATCGCTTCAAGAAA  II-5E13
47 C08 II C56E6.4 GATGATGTAATGGAGAGATGGGA TTCTTTCTTTTTGTTCGAAATGG II-5E15
47 C09 II C56E6.5 TGCAGCAGTTACTGGGAATG  ACAAGTGGAGCAGGAGGAGA  II-5E17
47 C10 II C56E6.6 TTCGATTTCCTGCCAAATTC  TGTGAATGCATTTCGTGGAT  II-5E19
47 C11 II F18C5.1 ATTCCGGAAGGCTTCAGTTT  TTTGTCGTCAGCACGTTTTC  II-5E21
47 C12 II F18C5.2 GAAACAGAACCTGAAAGCGG  TGTCCCCATTGAGAAACACA  II-5E23
47 D01 II F18C5.3 ATGTTGTGAATGAGCACCCA  TTAACGCCAATCCAATGTGA  II-5G01
47 D02 II F18C5.4 TTTTGATGATGCATGGAGGA  ACAGATGGCAACCAACAACA  II-5G03
47 D04 II F18C5.6 CAGAGGAGTGTGCCATTTTTATC CACGCTATTGTATATGCCAGTGA II-5G07
47 D05 II F18C5.7 TAATACTTTGTCGCGTATCCGTT TCCGTCGACTATTTGGAAAGTAA II-5G09
47 D06 II F18C5.8 CACTGCAGTTTGGCATCAGT  CTCAAATGCTCCATGCTCAA  II-5G11
47 D07 II C56C10.1  GCTCGACCAGATCAACCAAT  TAGGTAATTCCGCCGTTGAC  II-5G13
47 D08 II C56C10.2  ATATTACCACGCAGGAAGACTCA CAAAAGCGAGATCGATTCTTCTA II-5G15
47 D09 II C56C10.3  CCTACCACTTCCTTTTAAGCGTT ATTGTAGGATTGATGAAGGGGAT II-5G17
47 D10 II C56C10.4  CGGCTCTCAGTTTAGAAAAACAA ACACAAAGACAATGGCTGAAAAT II-5G19
47 D11 II C56C10.5  CCAAATTTTCCCAAGGGTTT  TCATTGGTCAATTGCTGGAA  II-5G21
47 D12 II C56C10.6  CGACATATTAATTTTCTCAGCCG CAATTTCTTTTTGCTGCAAGACT II-5G23
47 E01 II C56C10.7  AGTCTGCAAGACACTTCAAAAGG CTCTGCGGGGTAATTTTAGTTCT II-5I01
47 E02 II C56C10.8  CGTACCGTTCATCTCACAAAACT TCGATCTCGTAGGTGTATTCGTT II-5I03
47 E03 II C56C10.9  TTCGAAGCAAGTCGGAAGTT  TCATGTTGAACTGATGCCGT  II-5I05
47 E04 II C56C10.10  CCTGGAATCGATTATGGGTG  CAGAATGTCGGTCAGAGCAA  II-5I07
47 E05 II C56C10.11  CAACTGCCCATTTCGATTTT  TGTCGCATTTGCTCAAAAAG  II-5I09
47 E06 II C56C10.12  TCTCGTCACCTCATGCTTTG  GCTTCAAAAGTTGGAGACGC  II-5I11
47 E07 II F54H5.2 TCCATCGTGATCTGAAACCA  CTGATTTTCTCCTTGCTCGC  II-5I13
47 E08 II F54H5.3 ATCAAGGGACCTGGAGGAAC  GACGACCCAGCTCAACTCTC  II-5I15
47 E10 II F54H5.5 CATCCGAAACTTCGTTTGGT  CGCTTCCAAATTTCAGCCTA  II-5I19
47 E11 II T19D12.1  CTGCTGCAAGTGTTTTCCAA  ACTCACTCGGAAATTGTGGC  II-5I21
47 E12 II T19D12.2  CAACGCATTTGTGGAGAATG  GAAGGGGAGAAATTGCATCA  II-5I23
47 F01 II T19D12.3  AGAAGCACTCAACCAATCCATTA TGCAAGAACTTCCAGATAAGCAT II-5K01
47 F02 II T19D12.4  TGAATCAAATGCAAATCGGA  GCAAACATCGAGAAGTGGGT  II-5K03
47 F03 II T19D12.5  AGCTCGTAATCTTCCAGGCA  CGCGTTTTCTACTTTTTCCG  II-5K05
47 F04 II T19D12.6  GACCATCTGGTGATCCGTCT  CGGCTCCTGATAGCATTCTC  II-5K07
47 F05 II T19D12.7  AGAAGATGAAAGCGGTGCAT  CGAGGTGAGCCCACTCTTAG  II-5K09
47 F06 II T19D12.8  GATTGTGACAACAAACGTCAGAA GAACAATTGGATAGCGAATCTTG II-5K11
47 F07 II T19D12.9  AAAAACTGCCCATTCTGACG  CAGGTACGTGCCCCTTTCTA  II-5K13
47 F08 II T19D12.10  CCGAAATGAAAGGACATCGT  TTCTGCAGCTCAGCAACATT  II-5K15
47 F09 II H43E16.1  CATCTACACAAACCACACAAGGA ATCCAACAGTCGATCCTGAACTA II-5K17
47 F10 II C18H9.1 ATTGGCAGAATATCAAGCAAAAA CATATGTGTTTGCGAGGTACAAA II-5K19
47 F11 II C18H9.2 CGTCAGCCAATTATAGTTTTTCG ACTCTCCCCATAAAACACCATTT II-5K21
47 F12 II C18H9.3 TTGGGCTGGAAAGAAAATTG  GGGTGATGCTGGAAGACATT  II-5K23
47 G01 II C18H9.4 CTACCCAAGGATCGTCCTCA  GAATGTAGTCATTGCGGGGT  II-5M01
47 G02 II C18H9.5 TAGACTCCGCCCATTTCTTG  CCAATGCCAACATGATTCTG  II-5M03
47 G03 II C18H9.6 CATTTTCCGTTAGAATCAGTTGC TACATATTCCAAAACCACCCAAG II-5M05
47 G04 II C18H9.7 TGGCTTCACTCTCTCCCAAT  AAGCAAAGCAACACATGCAG  II-5M07
47 G05 II C18H9.8 TAAAATTTGTAGCTCCTCCACCA AGTGCACTTTGCATATCTTCCAT II-5M09
47 G06 II T14B4.1 ATGGATCAAAGTTCAAGCCG  TTGTTCGTTTAACCCCTTCG  II-5M11
47 G07 II T14B4.2 TTGCATTTTTGACTAATCGCTTT GGCAGGAGTATCCACTAACTTGA II-5M13
47 G08 II T14B4.3 CATATTGGATTGACCCACCC  CCGGAAAGCGATTAGTCAAA  II-5M15
47 G09 II T14B4.4 CTTGCAGCTTCTTGTCTTTTCAT TGAAGAAAATTCAGTTCCAGCAT II-5M17
47 G10 II T14B4.5 ATCGACCGTCTTTTCTATGTCAA CGAGGAATCGATACTTTTGAATG II-5M19
47 G11 II T14B4.6 TCCGGAGTTCTTTCGATCAC  TTCACCATTTCCGTATCCGT  II-5M21
47 G12 II T14B4.7 CCACGACTTCCACCATATCC  CGGAAGCAGACAATCAGACA  II-5M23
47 H01 II T14B4.8 GGCGATCTCAGAATCAAAGG  TGCTGCCAGTTGAAAAAGTG  II-5O01
47 H02 II T14B4.9 TCCATGATTCGACGTTTCAA  CAATTTTCATTTGAGGCCGT  II-5O03
47 H03 II F41G3.1 ATTGCCATTTCCTTTCTTTCTTC AAGCCCAATTTTATTGTGGAAAT II-5O05
47 H04 II F41G3.2 CAGCATTGATTGCGAAGAAA  AATTTCGATTTCCCCCAAAG  II-5O07
47 H05 II F41G3.3 CACATCGATGAGCGTCAGTT  GAAACGCTTCGATTGTGTGA  II-5O09
47 H06 II F41G3.4 CGAATAATTGGATATTGAACCGA CAACAACACGGAACAATAAGACA II-5O11
47 H07 II F41G3.5 TCCATTTCAGGTCGATCACA  TTTCTAGATCCGGCGTCATC  II-5O13
47 H09 II F41G3.10  ACGTGTTTTAGCTTTTGAGCTTG AACTGAAGCTCTTTGCGAAGTTA II-5O17
47 H10 II F41G3.11  CCTTCAATTGCCTTCACTATTTG TAGCTTCTGGTTTCATGTTTGGT II-5O19
47 H11 II F41G3.12  TATTGGAGCACCTTTCTGGC  AGCTGGAAGTCCCTGTGAGA  II-5O21
47 H12 II T13C2.1 TTGACAAGTTCACGCTACGC  TCCAACCCAGTGGTTAAAGC  II-5O23
48 A01 II T13C2.2 AATTTGCTGAATCTGCCACC  TTGTATGATCAACGGCTCCA  II-5A02
48 A02 II T13C2.3 CTGTTGGTTGCCTTCTCCAT  ATAGATTTGTGGAGGCAGCG  II-5A04
48 A03 II T13C2.4 AATTTGATTGTGGGGATGGA  CTCTCGGTTCTTCCAAGTCG  II-5A06
48 A04 II F31E8.1 TCATTGAAGATGAGGTGGTTTCT AAAGATGAAGAAGTCGGGGTTAG II-5A08
48 A05 II F31E8.2 ATAACGATTGTCTCGGTTTTTGA GAAAAAGGACAAGCAGGAAAAAT II-5A10
48 A06 II F31E8.3 CTTCTTCTCCTTGTCGTCTTTCA ATTCGCTCTCATTATCATTTCCA II-5A12
48 A08 II F31E8.5 ACATTTTCCGATTTCCCACA  CACGGATCTGCTGATTCTCA  II-5A16
48 A09 II F31E8.6 GGTGGGATTGAAATTCCCTT  CCAACTTCGCTTTTCAGAGG  II-5A18
48 A10 II C04A2.1 CATCTTCTTCTCTGTTCGCTCAT ACACAGACACAAAATGCCTACCT II-5A20
48 A11 II C04A2.2 AGATCTTGTGGTCCTCGGTG  CTGCAACATTTGAAGGGGAT  II-5A22
48 A12 II C04A2.3 GCTTGAAGGTTTTTGAAGGATTT TTGTAACACTGTGGAACGATTTG II-5A24
48 B01 II C04A2.7 CGAAGAAGCAAAGATAGACGAAA GATAGCGCTGAGAAGAAACAAAA II-5C02
48 B02 II C44B7.1 ATTCATTGTAAAATGGGCATACG ACATTAGACATTAGCACCGGAAA II-5C04
48 B04 II C44B7.3 TTCGCGAAGTTGTTGTTGAG  CCGTTGCCATATGTCTTGTG  II-5C08
48 B05 II C44B7.4 CGTGCGAACAAGGGATTATT  GGCTGTGGAAATGGTTATGG  II-5C10
48 B06 II C44B7.5 TTGGTTTCGAGTTTTCAGTCAAT CACAATTTGATTTTGGATGGAAT II-5C12
48 B08 II C44B7.7 TGGCTATGTCTTGTGATTTGATG TAAATTCACGCTGTAAAAATCGG II-5C16
48 B10 II C44B7.9 CTCCTCCTGACAGTACATCCATC TCTTGGAACATCACTTGGATTCT II-5C20
48 B11 II C44B7.10  AATCCATGAAAACGACGAGC  GGGTTTAACTTTTCGGCACA  II-5C22
48 B12 II C44B7.11  GGATAGACGCCAGATTGGAA  TTAGGCCAGCTCACTGGAAT  II-5C24
48 C01 II B0252.1 AAATTGCATCAATGCGTCAA  ATCATTGTTCCCGCAACTTC  II-5E02
48 C03 II B0252.3 TCGACCAAACTCATGAGCAC  TGGCTTTGACTCTGTGCAAC  II-5E06
48 C05 II B0252.5 ATATGCCACGTGGGTACAGATAC TCTCATAGTGTAGGCGAAAGCTC II-5E10
48 C06 II B0252.6 TAGTTTTCATAGTCGCCGTGAAT GGAATGGATGATTGGAAGTGTTA II-5E12
48 C08 II F22D3.2 TCAGACAGTTTGGATTTCAGGTT CCAACTGAAGAATCGAACAAATC II-5E16
48 C09 II F22D3.3 GAATGTCTCTGGAGACGAAGAGA TCGACGGTACTCCACCTTTAATA II-5E18
48 C10 II F22D3.4 ACTGAGTCAGAGCAGTTATTCGC TTTTCTTTGTTTAGCAGCTGAGG II-5E20
48 C11 II F22D3.5 GATGAAGTTTCCTTTTCCTTGCT TTGAGTAACTACCGACCGTGAAT II-5E22
48 C12 II F22D3.6 GTTGATGAGCATCTGCTGGA  CCTGATCCGGAACAACAAGT  II-5E24
48 D01 II C15F1.a AAAGTTGATTGCAAAACGTCTGT CTTGAACCATGAACTGCAACATA II-5G02
48 D02 II C15F1.b CTTGTTGATAGTTTAACGGCTGG TGTTCCCTAGAAAATTCGTTGAA II-5G04
48 D03 II C15F1.c ATACAATAAATATTCGGCGCAAA ATAGCGACCCGTAAAAGAAAATC II-5G06
48 D04 II C15F1.d TGAAGAATGAAGTCAAGGGTGTT CATGTGAAGAAGCAACTCAAGTG II-5G08
48 D05 II C15F1.e AAGAGAAAACACAAAAAGGCTCC CTGGCTAACGACACTCCGTAATA II-5G10
48 D06 II C15F1.f ACAATGGTTTACCATGAAATTCG TTCAGAGGCTTCTTCTTGAAATG II-5G12
48 D07 II C15F1.g GAAAATTGTCTACGACCTTCACG CAGTGAAACAATGATTTGGAACA II-5G14
48 D08 II C15F1.h GTCCCACACTCTCAGCAAATAAC CCTTATACAAAAGGCTCTCAGCA II-5G16
48 D10 II C52E12.2  TCCTGAACACATGCAAGAGG  CAACAGCTGGTTGAGCACAT  II-5G20
48 D11 II C52E12.3  GCACATCAATTGGCATTGTC  GGTCAGTTACGCCCGTTTTA  II-5G22
48 D12 II C52E12.4  TTTGTTTTTGAGACCATGCG  TGCGAAGACCCTCTCGTACT  II-5G24
48 E01 II C52E12.5  TATAGTCCTGGAGGTCAAGTTGG ATGTGACGCTTGTCGATTATTTT II-5I02
48 E02 II ZK1127.1  GGGAAATTCAAGCCATTTGA  TTTCTCGATATTGCGGCTCT  II-5I04
48 E03 II ZK1127.2  AGCCTCTCAAGCATTTCCAA  TGACCAACCGTGTTGATTGT  II-5I06
48 E04 II ZK1127.3  CTGTTGCTGTTGTTGTTGTGTTT AGCCGGTACTAGTTTTAATTGCC II-5I08
48 E05 II ZK1127.4  AGCATATCCACCATCGGAAG  CCATCGGATCCTTTCTTCAA  II-5I10
48 E06 II ZK1127.5  GCGGAAGACCCATCAGAATA  TACACCAACAGCGGTAACCA  II-5I12
48 E07 II ZK1127.6  ATTTGTGGCGAATCTTGGAG  GATGGAGAACGGGAAAGTGA  II-5I14
48 E08 II ZK1127.7  GGACGCGACAAATATGGAGT  TGTTCGTGGACCATCCAGTA  II-5I16
48 E09 II ZK1127.8  CAATGTCCTTCGTTTCCTTTATG CTCTGACATATCATCGCATACCA II-5I18
48 E10 II ZK1127.9  ACCGATGCTGTTTCATCTCC  TGTACAGTCGGCTGCTATCG  II-5I20
48 E11 II ZK1127.10  AGCAATCAAATGGAGATGGG  CTTCGGAACTGCTGCTATCC  II-5I22
48 E12 II ZK1127.11  CAGTTGGGCAGTTTGTTTCA  GAATCGGAAGCCAAAATCAA  II-5I24
48 F02 II T02G5.1 GAATACGGTAGGACAGTTTGCAG CAACTCCTCATTTTTACCCCTTT II-5K04
48 F03 II T02G5.2 AAGTGGAAGAGGACGAGATGTTT ATCCAAAGTTCGATGCTAATTGA II-5K06
48 F04 II T02G5.3 TCTCATCTCTAACTATGCTCGGC ATCTAAGAAGTTTCGGTCGTTCC II-5K08
48 F05 II T02G5.4 AAGCCGAGTTCAATTCAGGA  TTTTTGATGAAAGCAAGGGG  II-5K10
48 F06 II T02G5.5 CTCCTGTAAGACGGCAAGAGATA CACCATAAACATTTTTACGCCAT II-5K12
48 F07 II T02G5.6 ATCGTATCTTCTCCAGAATGGGT ATATCGGGTCCAACTCGTTTATT II-5K14
48 F08 II T02G5.7 CAGTCTATCGCAATGTCGGA  TCGCTACTGCACCTCCTTTT  II-5K16
48 F09 II T02G5.8 CTTCTGGGCTGAAAGCAATC  AACCATTCCACTTGAGCCAC  II-5K18
48 F10 II T02G5.9 GAAGGACTTCCTTGATGTTGTTG GATTTTACAACTCACACCTTGCC II-5K20
48 F11 II T02G5.10  TATTCTCAAATGGTGCATACGTG AAGCATAGTTTGCTGGAATGAAG II-5K22
48 F12 II T02G5.11  AACATCAAAGATCGGAAGAATCA TCTCTACACACGCGTAGCAAATA II-5K24
48 G01 II T02G5.12  CAGCTTCTGATCAGCCACAA  GAGCTGGAGTCGCTTTTGTC  II-5M02
48 G02 II T02G5.13  TTGATCCTGTCGCCTTCTTT  TTCAGACACGCATCGTTAGC  II-5M04
48 G03 II F10E7.1 ATTCTTGAACCAGCTCGTGG  CTTCGGAAATCCCATTCTCA  II-5M06
48 G05 II F10E7.3 TAAGAGGGGTAACGAGGAATCTT TAGTCATCTCCCAAATGACCAGT II-5M10
48 G06 II F10E7.4 CAATGTGGTCACGGAATGAG  CACATGAAACAGAGCAGGGA  II-5M12
48 G07 II F10E7.5 AGTTTTGTTTCGTGTTGTTTCGT TGTTCCTGAACAATCAGCTTTCT II-5M14
48 G08 II F10E7.6 TCCGAAAATTGTCGTTTATCATC GGACCTAGTCGAACAGAGGAAAT II-5M16
48 G09 II F10E7.7 TTGTTATTTCGTCGCTATTTCGT TCCTTAAAACCTTAAATCGCTCC II-5M18
48 G10 II F10E7.8 CGGTTTTCGTTTCTGGGATA  TGCCAGTTTAGCCGATCTCT  II-5M20
48 G11 II F10E7.9 GGAGCGATTTAAGGTTTTAAGGA TTGGAGAATTATCTGCTGTTGGT II-5M22
48 G12 II F10E7.10  CTCCATTAGGGCCAGTCAAA  CGTAGATGGACGGGAAAATG  II-5M24
48 H01 II F10E7.11  AGGAGGCTTCAACAAATCCA  CGTGAGTATCGTCCAGCAGA  II-5O02
48 H02 II T07F8.1 AGGCGAAATAGAATTCGAAAAAC TCAAATTCGAAGGATTGAACTGT II-5O04
48 H03 II T07F8.2 TATTCCCCTCTCCGCCTAAT  CAGCTGTGAGTTCCGATTGA  II-5O06
48 H05 II T07F8.4 GTAAGAGTTGATGGCTCCTCTGA GAGGAGGAGCTTCTAGATGAAGG II-5O10
48 H06 II C27H5.1 GTCTGTCGTCATTTCCTCAAAAC GGGAAGGATTAGAAGGGAAAAAT II-5O12
48 H07 II C27H5.2 AGCGCCAACACACTTCTTCT  TTGCCCAATTCTCATTCACA  II-5O14
48 H08 II C27H5.3 AGGTGTATTATTGCGCGGTC  CTATTTCCGCACTGCTCACA  II-5O16
48 H09 II C27H5.4 GCACAGATTGCAGGGAAAAT  GCCTTGTTGGAGCTCAATTC  II-5O18
48 H10 II C27H5.5 TTTCGAGCGAGCGTTTATTT  ACGATCAGCAGCAACAGATG  II-5O20
48 H11 II C27H5.6 GATCAGCAACCAGCACAAAA  TTTCAGAGGATGTTCCCAGG  II-5O22
48 H12 II C27H5.7 AAACGCTTTCGATGCGTAAT  TTCCAAACAGTCCTTTTGCC  II-5O24
49 A01 II C27H5.8 AAGATGCATTGAACATGCCA  TTGATTGGAAAGGAACGGAC  II-5B01
49 A02 II E04F6.1 CACCTGCAATGACAATACGG  TGGAAGCATTGATTGAACGA  II-5B03
49 A03 II E04F6.2 TTAAAATTCCATCACGCTGTCTT GGCCTTTATCATAATGAACACGA II-5B05
49 A04 II E04F6.3 GTGCTCGAGCGAAAGAAGAT  GGAACTGTTGGAAGTTCGGA  II-5B07
49 A05 II E04F6.4 ATGGTTTGCAGACCGAGTTC  TCGGATGGCATTATCGATTT  II-5B09
49 A06 II E04F6.5 CTTGAAACAGCCAACCCAAT  GACCAATTCGCTGAGCTAGG  II-5B11
49 A07 II E04F6.6 GAACCGCCAAATTTGAAAAA  GAAGAAGGCATAGGTGAGCG  II-5B13
49 A08 II E04F6.7 CAAGCCATGAATCTCGGAAT  ATTTGCCACCTTTTTGTTCG  II-5B15
49 A09 II E04F6.8 AGCAACCATTCTGAAAATGAAAA TGAGAAAACTTTGTTTCAGGAGC II-5B17
49 A10 II E04F6.9 GTCACGCCTATTTCTGTTCTGAC ACTTCCTGATTGTTCCATTTTCA II-5B19
49 A11 II E04F6.10  CAATAACATCTACACACTCGCCA GCGTTTATGGAAGAATATGCAAG II-5B21
49 A12 II E04F6.11  ATCATTTGGTGGAGCAGTCC  GGTCAAGAAACGGAAAACCA  II-5B23
49 B01 II E04F6.12  ACGAACAGAAGGAACAAAACTGA TTTAGCTCATCCCGTATTTTCAA II-5D01
49 B02 II E04F6.13  TACCCATTCAATAATTGCCTGTC GCTTCTGAACCATTCTCTTGAAA II-5D03
49 B03 II E04F6.14  GGATCTAAGAGTCCCGGTAGAGA TCTTACACCCTGAAAAATGTGCT II-5D05
49 B04 II F32A5.1 ATCGCCGAGGTCACAATTAC  AATTGCGCCGAGAGTTTCTA  II-5D07
49 B05 II F32A5.2 TTGCCATTTGACCAGAACAA  GTCTCGCCACTGATTGAGGT  II-5D09
49 B06 II F32A5.3 ATGCCCTTACCCTTTGGAGT  TCCTGCACGATCATATGGAA  II-5D11
49 B07 II F32A5.4 AGCTCTGTGTGCAGTTGGTG  CTTTCGGAAAATGGCAAAAA  II-5D13
49 B08 II F32A5.5 GCATTCCAAGGGAGAAATGA  ACGAGCAGTCTGCACCCTAT  II-5D15
49 B09 II F32A5.6 GGTATGGGCAGAAAAGCTCA  TTTGCTCGACTTGCAGAAGA  II-5D17
49 B10 II F32A5.7 TAAAAGAGTGGGAGGACAGATGA TAGTGAAAAACAATCACAACCCC II-5D19
49 B11 II C30G12.1  GTCCGTGGCAGAATTTGTTT  GGGACCCGATAGGAAAAGTC  II-5D21
49 B12 II C30G12.2  AGCGGATCCAGAAGTTGAGA  CACAACAAAAGGCGGGTATT  II-5D23
49 C01 II C30G12.3  GGTAGATCAATTGTTTGGCTGAG AATGTGATGGTTTTCTGACGAGT II-5F01
49 C02 II C30G12.4  TCTCTGTCACTATTCACCCGATT CTGAATGAACATACCATTCCCAT II-5F03
49 C03 II C30G12.5  AGGTTGTCATGTGGGATTATTTG CTTGCACCAGAGGAAATTAAATG II-5F05
49 C04 II C30G12.6  CCATCCATCGGTTTTTCACT  AAACCGTTTTCGCACAAATC  II-5F07
49 C05 II C30G12.7  TCTGAACAACGTAGTTGGCG  TGCCACAGGCATATTTTCAA  II-5F09
49 C06 II F45E12.1  CCTTTGCTTCTCTTCAACTTTCA TGTAGAACCCGTTGCAGTACTTT II-5F11
49 C07 II F45E12.2  CTCACGTTGAAGCTGCACTC  GCTTCAGAAACGATTGGCTC  II-5F13
49 C08 II F45E12.3  ATTTTGATTTCCAGCGAACG  TCAATTTCTCTCCGCGTTTT  II-5F15
49 C09 II F45E12.4  AACTATCTTGCAACAATCCTCCA TGATAACTCTGCTCTCGGAAAAG II-5F17
49 C10 II F45E12.5  TAAAATGCTCCATTCCACACTTT GGAACGTACATACTTGTGCATGA II-5F19
49 C11 II F45E12.6  TTTTTGTTCCTCTCCACATCAGT TATCATTGTTCCCTCATTGCTCT II-5F21
49 C12 II F21D12.1  AAAGAAATGCATGTCGATCTTGT TGGAGTCCAAAACCTTAACTCAA II-5F23
49 D01 II F21D12.2  TGAAATTTAGGGAATAATTGGCA TGTAGTTTTTGAACGCGGATAAT II-5H01
49 D02 II F21D12.3  GGAACAGTCAGTGCGACAAA  CAACCTGGGAAGCACAAAAT  II-5H03
49 D03 II F21D12.5  GAAGAATTGTTCACTGGGAGATG CCCGGAAATTAATGAAGGTATTC II-5H05
49 D04 II F43E2.1 GGGCAGAACATTTTTGGAGA  TGCATCATTTGTCCTTGCAT  II-5H07
49 D05 II F43E2.2 TTCAAGACGTAGCCAAAAAGAAG AATTTCAACATGTGTCCCGTAAT II-5H09
49 D06 II F43E2.3 GGTTTTGCGACGGAATTCTA  TACCGTGAGCAAAGCAAGTG  II-5H11
49 D07 II F43E2.4 CCTTCGTCCGGTTCATAAAA  CCCAACTACACAGCCCAAGT  II-5H13
49 D08 II F43E2.5 TCTCCTCCTGACAGAGCATAGTC AGATTATCTTCGTCAACGTTCCA II-5H15
49 D09 II F43E2.6 GAAAAACCAGCTGAAACTGCTAA TATATGCCTGCTCACATTGATTG II-5H17
49 D10 II F43E2.7 GATGAAGTTGGGGACGAAAA  CAGGAGAAATTCGCCAAGAG  II-5H19
49 D11 II F43E2.8 CGTAAAAATGAATGGTGGGG  TGACTCGTGCCAAGTTTGAG  II-5H21
49 D12 II F43E2.9 TACTTGGAGCGTCCTAGTGAAAG GGAAAGAGACATGCTCAACAACT II-5H23
49 E01 II F43E2.10  ACAATGGCAGGTTTAACTTCAGA TGAATTTTCCTCCAGTTTGTGAT II-5J01
49 E02 II K02A2.1 ACAAATTACAAGCGTCGAAAGAG CTTTTGACATTTCCCTGAATGAG II-5J03
49 E03 II K02A2.2 AATTCGGACCAGATGTTTGC  CCCAATAGAGCTTGCCGATA  II-5J05
49 E04 II K02A2.3 CATTGAAGAGCAGCACCAAA  AACGGAGTCGTTGAATCTGG  II-5J07
49 E05 II K02A2.4 GCACTTTAACCATCATCCTTGAG TCATCAGTTGACCAGTACGATTG II-5J09
49 E06 II K02A2.5 AAAAAGACACGTGGATCGAGATA TGCAAAGGATAGGCATAGAACAT II-5J11
49 E07 II K02A2.6 GCCAGTTTCTGTGCTTCCTC  GAAGCTGAAACTTTCGGACG  II-5J13
49 E09 II Y9D1A.2 CGGAGTAAAAATCGAAACAACTG CAGAACAGAAGAAGAAGGAACGA II-5J17
49 E10 II D1022.1 ACTAAAAATGCCGGTGAGTCTTT GAATACCAGAGGTTGTGGATCTG II-5J19
49 E11 II D1022.2 CTCTAGGCTCTCCAAATCTCTCC ACGGGTTAACATTGTTTGTCGTA II-5J21
49 E12 II D1022.3 ATTTCGAGAAAAGTACGAGGAGG TTGAAAGCTATGTCGATTCATCA II-5J23
49 F01 II D1022.4 CATGCGATACAAAGACAAAATCA TTGCTACGCACTAATGAAACGTA II-5L01
49 F02 II D1022.5 ACATAGTTTCGGGAAAGTTCACA GGAGAGATTTGGAGAGCCTAGAG II-5L03
49 F03 II D1022.6 AAGACATTCCAGGGACATCG  AATCACACCAAAATGGGGAA  II-5L05
49 F04 II D1022.7 CGGTGATGTTTTTCCGAGTT  GCAAGAGACACGGAGCCTAC  II-5L07
49 F05 II D1022.8 GCAAGAACGCGAAGTTTTTC  CCCGACTTCTGGGGATTATT  II-5L09
49 F06 II R10H1.1 TGAATCATCCGGTCTTCACA  ACCTCCCTCCTGGTTGTTCT  II-5L11
49 F07 II R10H1.2 AAACCAGTGTGGCAACTTCC  TTGCCATCTCAAGTTCAACG  II-5L13
49 F08 II R10H1.3 CACCATAAACATTTTTACGCCAT CTCCTGTAAGACGGCAAGAGATA II-5L15
49 F09 II C28F5.1 GTAAGGCTTCCCTTCAATTCAGT GGGTCGATTTACAGAGTTTTCCT II-5L17
49 F11 II C28F5.3 AAGGTCCAATCTTTGTCCTTTTC AGTCAAATACGTCATGTGAGGCT II-5L21
49 F12 II C28F5.4 GCCTCTAACGAGATCACCCA  TCAATCGTGAAGGGATCACA  II-5L23
49 G01 II C28F5.5 TAATACTTTGTCGCGTATCCGTT ACTCTGTTTGTTGCACTGGATTT II-5N01
49 G02 II ZK1290.1  ACTGGGAATATTGGAATGGTTCT GTTCTCCATTCTGTTCCTCCTTT II-5N03
49 G03 II ZK1290.2  GACAATCGCATGGAGGATTT  GCGAACGTATTGAGTGCAGA  II-5N05
49 G04 II ZK1290.3  GAGAACGAGCAGAAGATCCG  TGATTAGTAGCCTGGTGGGG  II-5N07
49 G05 II ZK1290.4  CACCTCAAGACTCACAGGCA  ATTGTTTCCGCATTTCGTTC  II-5N09
49 G07 II ZK1290.6  TTTTTAGCCACAAAAACCGC  ATCTCAAACGATTGCGCTCT  II-5N13
49 G08 II ZK1290.7  TGTCCTCAAGAAAGACCAAGAAG AAAAATGACAGCATACGCAAAAT II-5N15
49 G09 II ZK1290.8  TGAGGGAAGAAAAGATCATCAAA CCCTCCAAAATCTCACTCACTTA II-5N17
49 G10 II ZK1290.9  CGCAAGACTATTAGGGAGTGCTA GATCCGAGCATGTATTCTTTACG II-5N19
49 G11 II ZK1290.10  CACATAAAGGATGTGACACGAAA TCTATTTGTTGACAAGTTCCGGT II-5N21
49 G12 II ZK1290.11  TTCGATTTGCATAACTGGATTTT CGTTTATCGCCTGTAATCAGACT II-5N23
49 H02 II F35D2.1 TTTATTTTTAGGAGCACATCCGA TCATTTTCCTCGTTTTGCACTAT II-5P03
49 H03 II F35D2.2 CAATCCGGCTTTTTGTCACT  CCACCTTCTAGGGATACGCA  II-5P05
49 H04 II F35D2.3 GCGGCTTCTTACAGAAATGC  CGGAGAATTGTGGGCTAAAA  II-5P07
49 H05 II F35D2.4 GCACAGAGCTGACCAGAACA  CGGATATTGCACGAAATGTG  II-5P09
49 H06 II F35D2.5 AGCATTCCGTGAATTTGAGG  ATGGAAGTCCGGGAAGAACT  II-5P11
49 H07 II R07G3.1 TTCTTCGATAATTATTGCTCCCA AACGACGACGAAAATGTTAAAGA II-5P13
49 H08 II R07G3.2 CAACAAAACCACTCGAAGTTACC ATCAATACATCGTCATGGTTTCC II-5P15
49 H09 II R07G3.3 CAAAGTTTCCTCGCTTCGTC  CATTTCTTCACTTTGGGCGT  II-5P17
49 H10 II R07G3.4 TAAAACCAAAGGCATTCGAGATA AGTGACTCAACAGCGGCTACTAC II-5P19
49 H11 II R07G3.5 CATTTTACCATTTGGTGGGC  TCTTCCGTCACTGTGTTTGC  II-5P21
49 H12 II R07G3.6 TCCAAGAAGTCGTCCAGCTT  GCCAAAATGTTGAAATGGCT  II-5P23
50 A01 II R07G3.7 TGTTGCATTTCCCATCGTTA  AAAAATGCATCGACCCCATA  II-5B02
50 A02 II R07G3.8 AATTGCGGATGGAGTTTACG  GTTTTCCATTTTCCCCCATT  II-5B04
50 A03 II R153.1 CGTATTGGGTTCATTGGTCC  CAGTCAATGCACGTTCTGCT  II-5B06
50 A04 II R153.2 AGATGAAGCGGAAGAGGTCA  GACATACGGTGTGGTTCGTG  II-5B08
50 A05 II F18A1.1 CGACGATTGTGAAGTTGTGG  CGTGATAATTTCGTTCGGCT  II-5B10
50 A06 II F18A1.2 AGGTAACGCATGGATTCGAC  CAGCTACAAACTGCACGCAT  II-5B12
50 A07 II F18A1.3 ACTCCGCTCCACCCCTATAC  GCTCACCCTCTCAACTCGTC  II-5B14
50 A08 II F18A1.4 GCCGGTTGACAACTGAAAAT  GTGAGCGTGAATTGAAGGGT  II-5B16
50 A09 II F18A1.5 CGATGACCAAATCAAACGTG  GCTTTTGTTGCTTCGTCTCC  II-5B18
50 A10 II F18A1.6 CTCGGTGGTGGAGTTTTTGT  CTGCCACTCAAAACGAGTGA  II-5B20
50 A11 II F18A1.7 GGTTAATTGCAAAACGGCAT  CCGCCATCTTTCTGTTCTTC  II-5B22
50 A12 II B0495.1 ATTTACAATACTCGCCGGTTTTT TCGTCCCATTGTGAAGATAAGTT II-5B24
50 B01 II B0495.2 TAAAAGCTGGAAATCACCCG  GTCGCACCTCGAATTGTTTT  II-5D02
50 B02 II B0495.4 ATTGTCGTTGATTTCGCTCC  ATCCTCAAACCATCACTGGG  II-5D04
50 B03 II B0495.5 GATGTGGGCTTGGTCTTTGT  TCCTGAACGACAACTTCGTG  II-5D06
50 B04 II B0495.6 CAAACACATTGAATGGAGATCAA CATTTTCGAATAGGAGTACGGTG II-5D08
50 B05 II B0495.7 TCCTCGTCGAATTCTGTGTG  ATGACCTTGGCACAGTTTCC  II-5D10
50 B06 II B0495.8 GCGGTCTCCTCTGTCATCTC  TTCTTTTTAATGCGGTTGCC  II-5D12
50 B07 II B0495.9 TGCAAGAATCACCACTCCAA  CGACAATGCGCTCTCAATTA  II-5D14
50 B08 II B0495.10  GAATTCAGCCCATTGTGGAT  CTCACTCCTAGTGGCAAGGC  II-5D16
50 B10 II B0228.2 GTGCGGGAGGATCTTATGAA  AAATTTGCCACCATCTCTCG  II-5D20
50 B11 II B0228.3 TCAACAAATGCAGAATGGGA  CTCGGTCAACACTTTGCTCA  II-5D22
50 B12 II B0228.4 ATGTTCTAGCCGAGGAGCAA  CAGTTTCAAACGTGGCTTCA  II-5D24
50 C01 II B0228.5 GTTTAAAAGCAGATGGTCGAAGA CACCTTTTTCTGTTTATCGATGC II-5F02
50 C02 II B0228.6 CGTCAATGGGAGTTTGGTCT  TTGCAAAAGAAATTTTCGCC  II-5F04
50 C03 II B0228.7 TCCGGTGAAATCATGACAGA  TTGGCTCAGTCTTTTCGGAT  II-5F06
50 C05 II B0228.9 TTTTTCCAACACAAGAGCCC  TCGGACAGATGGACAGATCA  II-5F10
50 C06 II C06A8.1 TTCAATGCAACGCTCTGTTC  TTCAGTGGTGTTGAGACCGA  II-5F12
50 C07 II C06A8.2 TGGCCGATTTTCTGTTCTTC  ATTCAGATTCCGGTCACTGC  II-5F14
50 C08 II C06A8.3 CTTTCATTTTTCACGAAATCCAG CGAATGAGAACGAGAGAATGAGT II-5F16
50 C09 II C06A8.4 GTAAACCGTTCGAATTTGTTCTG CGCCTAGGAAAACCTCTATTGAT II-5F18
50 C10 II C06A8.5 TTCATGTTGAGATGGACGGA  GCGTAACGGCAATACTGGAT  II-5F20
50 C11 II C06A8.6 TGCCAAAAACGTTGACTTGA  GACGGACTCAGTGGGATGAT  II-5F22
50 C12 II C06A8.7 CCCTAACGAAGGATTCAGAAGTT CTTTCATCTTGGACATTTTCACC II-5F24
50 D01 II C06A8.8 AAACCACGAATTGTTGGTAAATG ATGTGACGTAATGGTATCCTTGG II-5H02
50 D02 II C06A8.9 ACATCCACCAAACAACAGCA  CTGCAGAGCACAACGAATGT  II-5H04
50 D03 II C06A8.10  GCTTCTGATGTGAGTGCCAA  GAGGGTCATTTGCCTACGAA  II-5H06
50 D04 II T05A6.1 CATTGAATATTTGTTTGGTCCGT CCTAAAATTCACGCAATCTTCAC II-5H08
50 D05 II T05A6.2 GGCAACAACAAAGAGTTTGAATC AATTGAACCCATATGTTTGAACG II-5H10
50 D06 II T05A6.4 GGTTTTCCAAAAACGGACCT  TGGTGACGAGAAAACGTCTG  II-5H12
50 D07 II T05A6.5 TCTGTTTTGAGTTTGTCAGAGCA ACTTTCAGCATTTTCCAAGCATA II-5H14
50 D08 II T09A5.1 ATCCACATATCAAAGAGCGATGT ACCTAGCGAATTTCGAAACCTAC II-5H16
50 D09 II T09A5.2 AGTGCTGGAGCTGACAAGGT  GCTGGGATTTCTCTTCGTTG  II-5H18
50 D10 II T09A5.3 TGCTTTTTAACTCGGCGTTT  TGAGCAGGAAAGCTTTGACA  II-5H20
50 D11 II T09A5.4 CGAGTACGGTTGGCTCTCTC  TCATTTGCCCACACTGAAAA  II-5H22
50 D12 II T09A5.5 AGCCACCACCGATTATAAGAAAT TTGTTTTTGTTTTCTTGTCCGAT II-5H24
50 E01 II T09A5.6 ATCGGACAAGAAAACAAAAACAA CGAAAGAAACGATAGAGAGGTGA II-5J02
50 E02 II T09A5.7 TCGGATCCATCTGATAAAAATTG ATCTCCGAGTCGTTTGATATCTG II-5J04
50 E03 II T09A5.8 AACCATCAAGTTCGAATGCC  GGTTCGTTGGTTGGGTTATG  II-5J06
50 E04 II T09A5.9 TTAGCCCCACAATTTCTTCG  TATTGGAAGCGTCCGAGAGT  II-5J08
50 E05 II T09A5.10  CCTTGACGAAGAGAGGAACG  ACGAGCATTTTAGGTGTGGC  II-5J10
50 E06 II T09A5.11  AAGTTTGTGGATGCTGGAGG  CAGTAGGCGAAGAGGCAAAC  II-5J12
50 E07 II T09A5.12  AGCAAGTTATAGCTGGGCGA  CAGGTAATTCACATGCTGCG  II-5J14
50 E08 II T01H3.1 CACAGTGTGTAAGAGAAAAGGGG AAATTCACCACGTTCTTTGTGTT II-5J16
50 E09 II T01H3.2 TCACCTGTAAACGCCAATCA  CTTGCTCCGAAATGGGATAA  II-5J18
50 E10 II T01H3.3 TCAAAGGTCCCCATTGAATC  TCGTTATCATGCCCTTGTGA  II-5J20
50 E11 II T01H3.4 AATGTTTATGAACCCGAGCG  TTCACGCAGTTGTTGACACA  II-5J22
50 E12 II T01H3.5 ATGGGGAGAACTCTTGAAATTGT TATCGTTGTCTCACGTCTCTCAA II-5J24
50 F01 II ZK675.1 TCTTTCTTCCCAACACCACC  TGACAACGAAACATTGGGAA  II-5L02
50 F02 II ZK675.2 GAGAAGACTCAATGCCCAGC  TCGAGGTTGTTGTCAGATCG  II-5L04
50 F03 II ZK675.3 AGTTTTGAAGTTGTTGAAACGGA TAATAGGTGGTGGGATTGTTGTC II-5L06
50 F04 II ZK675.4 CCTGGATTGTACGGTTACAACAT TGTTCTTTTGTTTCCTTGGACAT II-5L08
50 F05 II ZK669.1 TAGGAAGAGATGTTGTCTGCTCC AATGTTCTGCTTGTGACACATTG II-5L10
50 F07 II ZK669.3 CTCAAAAACCTCAAAACCAGTTG TGAAAAGATTCCCGTGATAATTG II-5L14
50 F09 II ZK669.5 CCTCAAGAAACTGTGATTTTTCG AAAAATGACCTCCACACACAATC II-5L18
50 F10 II DH11.1 AAAGCAAAACCAATATGGCG  AGCCAAAAAGCGGACAGTTA  II-5L20
50 F11 II DH11.2 GGGCCTATTTGGGAAAATGT  ATGACCAGCATGTACGGTGA  II-5L22
50 F12 II DH11.3 CAGTGCAAGACCGTCAAAGA  GGCGTTCGGAGATGAAAGTA  II-5L24
50 G01 II DH11.4 AGCACTTGGAATTGCTTGCT  CAGCTTTGTTGGGGGTACAT  II-5N02
50 G02 II DH11.5 GTTTTAAGAGAGCAGCACACGAT ATGGGGAAAAGTGTTCGTATTTT II-5N04
50 G03 II C08B11.1  CAACTCCACTCGACTCGTCA  CTCCAAGAGCTTTTCGCAAG  II-5N06
50 G04 II C08B11.2  AAATACTTTCCGGGACCGAC  CTGCACCAAACAAGTGGCTA  II-5N08
50 G05 II C08B11.3  CCTCATCGATGTATTCGGCT  TAACATATCGACGTTGGGCA  II-5N10
50 G06 II C08B11.4  TGCAAACATTGCAAGTCCAT  TGTCAGATTCCGATGCTCAG  II-5N12
50 G07 II C08B11.5  CCTGGTCCAGCAGAAGGATA  GGATTTGTGGAGTTCATGGG  II-5N14
50 G08 II C08B11.6  GCCGTAATGCTTCTGGACAT  TTTTGACAATGGTGGCCATA  II-5N16
50 G09 II C08B11.7  TTTAGCGGCTTGATAAGCGT  TCCACTGCAACAAAGCTGAC  II-5N18
50 G10 II C08B11.8  ACCTGAACGGAACGCATAAC  CCTTGACGCACAAACTGAAA  II-5N20
50 G11 II C08B11.9  TGAAAGTATCAGGCACACAAGAA AATGAAGTAGAAATGGCGAGTGA II-5N22
50 G12 II T05H10.1  AGACTGTTTCTGGGGCCTTT  TCTACGATTTGCGTTTGCAG  II-5N24
50 H01 II T05H10.2  AAATCTCGTGAAACGGTTGG  ATTCCATCGAGACGGTTGTC  II-5P02
50 H02 II T05H10.3  AATGTCACAATATTCACGCTCCT TTTTCTCCACTTTTTGACGGTAA II-5P04
50 H03 II T05H10.4  CAATGCAAAATCAGCAAGGA  TTCAGGCAGTCCGAGTCTTT  II-5P06
50 H04 II T05H10.5  GCACAGAGGCTCGTTATTCC  GCAACGATACAAACTCCCGT  II-5P08
50 H05 II T05H10.6  TGGACCAAACACCTCTGTCA  GTTTTGAATGGCTGGACGAT  II-5P10
50 H06 II T05H10.7  TAGCAAGCTCCGATTCGTTT  CATGTTGGTTCTTTGCCCTT  II-5P12
50 H07 II T05H10.8  TGGACCAGTCAAAAGTGCAG  ACACGGTTTCTTTTTGTCCG  II-5P14
50 H09 II K02C4.3 CTCCTCTGCCAAGCAATCTC  ATTTTCGAATGTTTCCGACG  II-5P18
50 H10 II K02C4.4 CTGTGTTTCTGATGGCGAAA  TCGCCATGTTTATGACCGTA  II-5P20
50 H11 II C41C4.1 TTCCGATCTTTTGGGTCAAC  GAATGGAAACGTGGGTGTCT  II-5P22
50 H12 II C41C4.2 TTAACCGATTTTCAGGCACC  GGTCCGAACGAATTCTCAAA  II-5P24
51 A01 II C41C4.3 AGCAATCCGATTTCCAGCTA  ATGGTTGAGGGTTAGGGGAC  II-6A01
51 A02 II C41C4.4 TTCTATTCGCCCATCCAAAG  GAAGACGCAACAGTTGGACA  II-6A03
51 A03 II C41C4.5 ATTGCTACTGCCATCAGCCT  TACGGGGCAGAATAGAATGG  II-6A05
51 A04 II C41C4.6 GACGAGGAAGATAATGACGAATG ACAAAGTATGCATTCCAGAAGGA II-6A07
51 A05 II C41C4.7 CGACAAACTGGTCACAAACG  CCGTTCTCTCGGTCAATCAT  II-6A09
51 A06 II C41C4.8 CGTTTAACCATGGCCTCAGT  GACGAAGGGCTCCATCAATA  II-6A11
51 A07 II F10B5.1 AATAATGATGACAATTCTTGGCG TTGCTTTCAACAAATACAGTGGA II-6A13
51 A09 II F10B5.3 TCTGTGCTCTTTTCAATGCG  ATTTTCAAGTTGGACAGGCG  II-6A17
51 A10 II F10B5.4 TCAATCTCACCATCGTTCCA  CTCATCGGTTTCTGTGAGCA  II-6A19
51 A11 II F10B5.5 AACTGGACCACCAGGAACAG  AGAGATTCATGCAATTCGGC  II-6A21
51 A12 II F10B5.6 TTGCTTCATTCAGCCTTCCT  GCTCAGAATGGTTCCAGCTC  II-6A23
51 B02 II T05C12.1  AAAATGATTGCTGGTGGAGG  CGACGAAGGTTTCTTCCAAA  II-6C03
51 B03 II T05C12.2  ATCAAAAGCTCAGCGCAAAT  AAGCGATACCCTCTGAGCAA  II-6C05
51 B04 II T05C12.3  GATCGTCCTTCTGGGTTCAA  CACGGGACTATACTCGGGAA  II-6C07
51 B06 II T05C12.5  CTATTCCTTCGAACCGTATTTCC TTAAAACTCATTGCCTTTACCGA II-6C11
51 B07 II T05C12.6  ACGTCCATCTTTTTCAACGG  CCCAACACCAGCTGTCACTA  II-6C13
51 B08 II T05C12.7  ACAAAAAGTTCATCCGACGACTA ATCAATTGAGCTTTGGAGTGGTA II-6C15
51 B09 II T05C12.8  GCGATTTTTCGGATCACTGT  GCATCGAGTGGGTTGTTTTT  II-6C17
51 B10 II T05C12.9  GGAAAAATGAAGGGATTTATTCG TAGAGACAACGGGGATTCACTAA II-6C19
51 B11 II T05C12.10  TGAGACAGCTGACGGAAATG  TGAGCTTGTGAGCAGAATGG  II-6C21
51 C02 II M110.3 TACAACGAAGCTGAAATCACAGA ACACAACTCTCCTCTCTTTGCAC II-6E03
51 C03 II M110.4 GATATCAAAACGATGCGAGTTTC ATTCAACTTCTCCAATTTCGTCA II-6E05
51 C04 II M110.5 TGAGCAAGTTAAGCAACAACAGA AATGGATCAGCATGAGATGAAGT II-6E07
51 C06 II M110.7 GCTCTTCGTGCATTGATTGA  TTCTTGCACATCCAAGCAAC  II-6E11
51 C07 II F35C11.1  CTAAAAACCAGCTTCTCCCAAAT CAAAAACACTCGTTTGTGTGGTA II-6E13
51 C08 II F35C11.2  CATTTCACAAGCAGTCGAGTATG ACAAATTCCTCAACAACATGGAC II-6E15
51 C09 II F35C11.3  GGTGCTTGTGGTCAGGTTTT  CCTCACGATCCGACTTGTTT  II-6E17
51 C10 II F35C11.4  CTTGACAACCGCCTCTTCTC  TCGGCTGGGAACTGAAATAC  II-6E19
51 C12 II F35C11.6  CATCGATACTTCCTTTTCCACTG TATCTGTCTAGTTCCCCCTCTCC II-6E23
51 D01 II K01C8.1 GAACGAGGAGCAAGATACGC  TCTCCTCCACGTGCTCTTTT  II-6G01
51 D02 II K01C8.2 CCAGTCGGACATGAAAGGTT  GCTGCAAATGGTCAAGGAGT  II-6G03
51 D03 II K01C8.3 TGATCCCATTCTTCGTTTCC  CATCTTCCTCAGCGATCACA  II-6G05
51 D04 II K01C8.5 TCCTATTCGGACTCGCATTC  CAGAGGTCGTCCCATTCCTA  II-6G07
51 D05 II K01C8.6 TATGAGAATCCAAAAGTGATGGG TTTCAGGATGTTAAACCAGTCGT II-6G09
51 D06 II K01C8.7 TGACGCGCAAAGTTTATCAG  TTGCCGAACATTTGCAATAA  II-6G11
51 D07 II K01C8.8 CGTGTGGAGCACTCGAATAA  ATTATGGCACTGAAGGCAGC  II-6G13
51 D08 II K01C8.9 GGCCCTTTCACTTTTCTTCC  CAATTCCCGACAATTGCTTT  II-6G15
51 D09 II K01C8.10  AGACACGGTTGAAGAATCCG  TTCGGCAAGTGTGTATGGAA  II-6G17
51 D10 II F14F11.1  AGTAACCACCGTCTGCCAAC  AGTGCTCCACTAAATGGCGT  II-6G19
51 D11 II F14F11.2  CAAAAGTTGGCTGGATAATTCTG CATTCGCTCTTTTCCCTATTTTT II-6G21
51 D12 II C26D10.1  CTGCGTCCTAACTGTCCCAT  TTCAGAAATGTCAACTGCGG  II-6G23
51 E01 II C26D10.2  AACGACCAACCAAGTTCTGG  CGCTCTGCATTTTCCTGTTT  II-6I01
51 E02 II C26D10.3  TCCTGCGAATAAATTGAGGG  CACCTCCTGCCCAAATAAAA  II-6I03
51 E03 II C26D10.4  GAAAAACTGGGTGAGCGAAC  ATCGACTGCTTCTGCCATCT  II-6I05
51 E04 II C26D10.5  TGTAACACATGCCGAAGGAA  GTCTTGGGAGAGGCAGTTTG  II-6I07
51 E05 II C26D10.6  CCCACTTTGCATCCTTTTGT  CCATGGACTGGAGTATGGCT  II-6I09
51 E06 II M195.1 GAAGCATTTGCAAGACACCA  TACTTTGACTGCCATCGTCG  II-6I11
51 E07 II M195.2 ATCGATCGTGCTCTCGAGTT  GAAAGACAACGGGAACAAGC  II-6I13
51 E09 II M195.4 TTGTGTCGTTTCATCTTTTTCCT CCAATGTCAATTTCTTTTTCTGC II-6I17
51 E10 II F49E12.1  CGACACTTCCTCCAAAGAGC  TGCTTCACGTCGTAATCGTC  II-6I19
51 E11 II F49E12.2  ATATTTTTCAAGCACAGGAACCA TGATTGACATCCACACATCTCTC II-6I21
51 E12 II F49E12.4  CGAGTTTTGGATTCAGAAAAATG CAACTTTTTGTTTTTGCCAGTTC II-6I23
51 F01 II F49E12.5  TCCAGTCAGCCTTTCCTCAT  TCGGAAGTTTATTTCCACGC  II-6K01
51 F02 II F49E12.6  AATGTCCTGGTTGCTCTTGG  GAATCCGCGAATCTGATGTT  II-6K03
51 F03 II F49E12.7  TTATGTCTAAGCCTGCCGTATGT TTTCTTGGCCATACCTATTCTGA II-6K05
51 F04 II F49E12.8  TCTCCAGATTTCGTTGATGATCT ATGGAAACACAACCATAAATTGC II-6K07
51 F05 II F49E12.9  TGTATTGCTCCGCCTATTCC  TGTTCCGTGAATCCAATCAA  II-6K09
51 F06 II F49E12.10  AAGGCGGTTGTGATTTCAAG  TTTATCTGTTCCGTGGAGCC  II-6K11
51 F07 II F14E5.1 TTTCGCACTTATTGCGTTTG  GAAGAGCCCATAATCCGACA  II-6K13
51 F08 II F14E5.2 AATGGAAATCATCAGCCTGC  CGTTGTTTAGTGCGCATTGT  II-6K15
51 F09 II F14E5.3 ATCGGGTTAGTTTGCGTGAC  GAAATGCCTGGAAACACCAT  II-6K17
51 F10 II F14E5.4 CACTGCCAACTTCTCCCTTC  TTTGATTGTTCAATTCGCCA  II-6K19
51 F12 II F22B5.1 GTTGGGTTTCTGTCCAATGTAAA CAGTGTGAAATGAGATCAAAGCA II-6K23
51 G01 II F22B5.2 CCGCTCCAGAAGTTGTAAGC  CGGGAAAACATCCAAGTACG  II-6M01
51 G02 II F22B5.3 GGCACCATCATACGGGATAC  GTCGTCGTCTCTTTCCATCC  II-6M03
51 G03 II F22B5.4 CGGTGATCCTATTCTTGAAGTTG TGGGGTGCTTTATTATGTCATTC II-6M05
51 G04 II F22B5.5 ATGGGTTCGAGCTCACAAAG  CGACCAGTGAGCAGATCAAA  II-6M07
51 G05 II F22B5.6 GCCTGTACAATCCAGAGAATGTC GAAGAAGCATGAAAAACCCCTAT II-6M09
51 G06 II F22B5.7 GTACTTTCCAAAATGCCCGA  GGCATTTCGTCCTTTGAAGA  II-6M11
51 G07 II F22B5.8 TTGATGGGAGGAGTCGAAAC  ATGTGGTTCTCTTTGGACGG  II-6M13
51 G08 II F22B5.9 AGAAAGCCGCTGTTGAAAAA  TTTCGATCCGGAGATTATCG  II-6M15
51 G09 II F22B5.10  TGGTTATTTCATTGTCTCTCGGT TGATTGAAAATTTTGGGAAGAGA II-6M17
51 G10 II M05D6.1 CCTCACGATCCGACTTGTTT  GGTGCTTGTGGTCAGGTTTT  II-6M19
51 G11 II M05D6.2 GGAACGATGGATCTTCTGGA  GATGTGCTAGGACCAGGCAT  II-6M21
51 G12 II M05D6.3 CCGCAATGACCTATCCAAAT  CATCTTGATTGCCGACATTG  II-6M23
51 H01 II M05D6.4 CTCGCAGTATCTCCGAATCC  AAAACCACACTTTCGGTTGC  II-6O01
51 H02 II M05D6.5 CGGTGATGATAAGAGATGAAAGC TCGGTCCGAACATTCATATAGTC II-6O03
51 H03 II M05D6.6 TTAGAAACCGTAACAAACGAGGA CCGCGTTTCAAGTTTATCAATAG II-6O05
51 H04 II M05D6.7 TAACACTTTCGAAAACCGCC  TCAGACATGAGAATGGAGCG  II-6O07
51 H06 II T13H5.2 TCTCCTATGGCGATGCTTCT  TTCGTTTATTGAGGGAAGCG  II-6O11
51 H07 II T13H5.3 ACGTACATGCCACGATGAAA  ATCCGGATCACATTTTGGAA  II-6O13
51 H08 II T13H5.4 AATGTTGGCGAAATGAGAGG  AACCACTCACCGTGGAGTTC  II-6O15
51 H09 II T13H5.5 CGGTGAACACACATTCCTTG  CAGTGATCCATCGGTTGTTG  II-6O17
51 H10 II W01C9.1 ATTTTCTGTTTTATGCGCGG  TACGGATCGGGTTTTAGGTG  II-6O19
51 H11 II W01C9.2 TCGCTGATTTAAGAATGGGG  CTGTATCCCATGCTCCACCT  II-6O21
51 H12 II W01C9.3 CACCAAATGCAACAATCTCG  TAAAGATACGTCCTTGGCGG  II-6O23
52 A01 II W01C9.4 CGTCATTGCTGCTCGTAGAA  ATTCTTGAAAATTGGCCGTG  II-6A02
52 A02 II W01C9.5 CTGGTTTGGAAATGATTCAAGAG ATACGTGACCCATATCTCCATTG II-6A04
52 A03 II F54C9.1 GAGGATAGCCTCTTCTCCGATAG TGTCAGTGTCTCCACCATTACAC II-6A06
52 A04 II F54C9.2 GAACCGCCAACGAGTACAAT  TCAGTACCGAGTGTCGTTGC  II-6A08
52 A05 II F54C9.3 ACCAAGCTAGTCGTAACACCAAG ACACTCCAACTTCATTGGAAAAA II-6A10
52 A06 II F54C9.4 ATTCGCGGATCAACTCATTC  CCATGCATTCCATTGTTGTC  II-6A12
52 A07 II F54C9.5 ACATGGGTCTCGTCAAGGTC  TGTGTCTCTTGGATGGCTTG  II-6A14
52 A08 II F54C9.6 CTGGCCATGGAACTCATTTT  GAATCGGAAGGTTGTCGGTA  II-6A16
52 A09 II F54C9.7 AATCATCGTTCTGGAATCCG  GATGAGTGACACGACGGAGA  II-6A18
52 A10 II F54C9.8 TGACAACGGATTGATCGAAA  AATCTGGGGTATTGTGGCAG  II-6A20
52 A11 II F54C9.9 CGAACGGGAAGAACGTAAAA  CCGTCATATTTTCTTCGGGA  II-6A22
52 A12 II F54C9.10  TTGCTCGTAAATCCACGTTTACT TAGACAATTTGTTCTGGGCTCAT II-6A24
52 B01 II F54C9.11  CCGCAAGTTTACAACGTGAA  TGTGCTTCTTCTTCTCCGGT  II-6C02
52 B02 II F28C6.1 TCCGGAAATTTGCCTATCAG  AGCATTTCTTTTCGGGCTTT  II-6C04
52 B03 II F28C6.2 ATCGGGTGAAACAAGTGCTC  GCTATGGGACGCAATGAAGT  II-6C06
52 B04 II F28C6.3 GAAGCCGTTACATAGAGCCG  TGGGTAAGTTATCTCGCGCT  II-6C08
52 B05 II F28C6.4 ACCAAATTTCGTGTTCTTCTTCA GAAATCTGCCAAGTTATTTGACG II-6C10
52 B06 II F28C6.5 TCTGATGGGGTACTCGTAAAAGA AATTGATATCTTGGCTGCTTCAA II-6C12
52 B08 II F28C6.7a  AAATTTTCCTCGACGTTTTTCTC ACTCGCCAAAACATCAGATACAT II-6C16
52 B09 II F28C6.8 TTGATCTTCTATCCATCATTGGG AGACGCCAGTGCCATATAAATAA II-6C18
52 B10 II F28C6.9 TGTCTGTTTCAATCTGCCCA  TCGTTTACGCGTATGTCTGC  II-6C20
52 B11 II F28C6.10  TCAGAACCTCGAGATGTCTCTTC AAACAGACAGCGAAACAGAAAAA II-6C22
52 B12 II T22C8.1 GCTGCCGATAATGCTATTAGATG TCCTCTCTTTTTGCTCATCTTTG II-6C24
52 C01 II T22C8.2 AACTGCCTGGACCCCTAACT  GAGCCAACGTCACCAAAAAT  II-6E02
52 C02 II T22C8.3 TCAATTCCTGCTAACTGGAAAAA CAGCTGAGCTCTCATGCTTTTAT II-6E04
52 C03 II T22C8.4 TTGCCCGATCCAAGCTATAC  CACGGACAGGCGTAAGATTT  II-6E06
52 C04 II T22C8.5 AATTGAGAGAGAAAAATCCCTGG CGATTCTTTTCTGGGAAAATAGG II-6E08
52 C05 II T22C8.6 CCTGTATCGACATTCAAACAACA CAAAAGCCTGTGGTAAGTGAAAG II-6E10
52 C06 II T22C8.7 AGTCGCTGGACTTCTCCAAA  ACCGACCAATTGTCATGGAT  II-6E12
52 C07 II T22C8.8 GAAATACACGTTTCGAGGAGTTG CTCTCATTTCTTCGCACTCTCAT II-6E14
52 C08 II D2085.1 GAAGCTCGTTTCGTCAAAGG  TGTAGCTCGAATTGCAGGTG  II-6E16
52 C09 II D2085.2 TTCAGCAATTCTGTTTCTTCTCC ATTATAAAACACGATCCGGGAGT II-6E18
52 C10 II D2085.3 ATTCGTTATGACGCCTCCTG  CAAAATGCTCTTTCCTTCGG  II-6E20
52 C11 II D2085.4 CCTTCTTGCACGCTGTTGTA  TGAGACACGTTTGTTGAGGC  II-6E22
52 C12 II D2085.5 ATGAATCTACATAACGACGCGAT TTCCACATTTTTGAATGCCTAGT II-6E24
52 D01 II D2085.6 TCACTTGATTATGGGGGAGC  TCAGGTTGGTTTCCGATTTC  II-6G02
52 D02 II D2085.7 TGTGATTGTTAGCCAAACACAAG GGGCTGTGACCAAAACATAATAA II-6G04
52 D03 II C34C6.1 AACGCCAGAAATTGAGCAGT  AACTATTCCGAACCCGATCC  II-6G06
52 D04 II C34C6.2 GACCATTCTCATTTGCCGTT  GTTTTGCCGTTCGAGAATGT  II-6G08
52 D05 II C34C6.3 CCGAGATGCTATCAACGACA  AAACAACAACTTCCATCGCC  II-6G10
52 D06 II C34C6.4 CCGTTCCGACAAAGTTCAAT  CTGGCTGCGTTTTAGGTAGG  II-6G12
52 D07 II C34C6.5 TGAGTCTCGTGTTCAATCGC  AAAGCCGACCTTGGAAAGTT  II-6G14
52 D08 II C34C6.6 GTTTCAACCGCGACAGGTAT  GGAGATCGCCAACTTGAGAG  II-6G16
52 D09 II C34C6.7 AGGCAATCAACCACCGTAAC  TTGGAGAAAGTGCTCCAGGT  II-6G18
52 D10 II C34C6.8 GACTGTTTGTCCAAGAAATCGAC AAGACAAATTTTGCTCGAATGAA II-6G20
52 D11 II T01B7.1 GTCTGTGATTTCATTCGTCATCA TGCACTGGTGATGCTTCTTACTA II-6G22
52 E01 II T01B7.3 GAAGAATCGAAGGAAAATGGAGT CAGAATAAATGCTCGAAACCAAC II-6I02
52 E02 II T01B7.4 TTTCATTTCATTTTTCAACCCAT AACGATTAGTTCAGTTGATCCCA II-6I04
52 E03 II T01B7.5 AGAAAAACATTCAATCGTCCAGA CACTACAGGATGGATGTCAACAA II-6I06
52 E04 II T01B7.6 GACTTCTCCCACTTGCCAAA  GTCCGAGACCGTTTGTCATT  II-6I08
52 E05 II T01B7.7 CTTGGCACTCGTCCAAAAAT  CTTCGTCCAGCATCTCCTTC  II-6I10
52 E06 II T01B7.8 TGCCATTATTCCGTAAAAGCTAA AATTCCAGTCAAGATCCAAGTGA II-6I12
52 E07 II K08F8.1 CAGAATCACGCCATGAGCTA  TCATATCGTTCACGACCCAA  II-6I14
52 E08 II K08F8.2 CCAGACTTTCGGTGGTTTGT  TTCGCTGTGAAAGAAGAGCA  II-6I16
52 E11 II K08F8.5 GTGCATGTTTGTTCTCGATGATA AGCTGAGATGAACTGGAACGTAG II-6I22
52 E12 II K08F8.6 GATCCGTTCCTGAAATCGAA  GGCTGTAGTGATTTGGGCAT  II-6I24
52 F01 II F07H5.2 CGAGTGGGAGATTCTAAGCG  GACTGATGAGCCGGTATGGT  II-6K02
52 F02 II F07H5.3 ATTCCAATTTTCCCTCAATGTTT ATTATTCATTGGGTCCAGTTCCT II-6K04
52 F03 II F07H5.4 CCTCCTTCCTCATTTCTATGCTT CGATTCAAATCGAAAAAGAACAC II-6K06
52 F04 II F07H5.5 AAAGAGAGTCCACCGTGTATGAA CCGTAGTCAGGAACCAATGTTAG II-6K08
52 F05 II F07H5.6 TTTGAGAATTCGTCCAAACATCT AAAAAGGAAGCTTTATGAGTGGG II-6K10
52 F06 II F07H5.7 ATGAACTAGTGGAGGTCACCAGA TCTTCCTTGTTCCTATTAAGCCC II-6K12
52 F07 II F07H5.8 TCGTAACTTCTCAAGCAACACAA AGTGAAGCTTATGCATTGTGGAT II-6K14
52 F08 II F07H5.9 TTCAGAAGCTCAAGGCCAAT  ACGTGGATCCATTCCAAGAG  II-6K16
52 F09 II F07H5.10  TGAGCTTCGTGGATCTGTTG  TAATGGCTTTTCCCACGTTC  II-6K18
52 F10 II F07H5.12  GCAATAGTTGAGTAATCGGATGC ACCTGTTCTGAATCCACAAGGTA II-6K20
52 F11 II F46C5.1 AATGATAAAACTGAGGGGATGGT TATCAATCTCCGAACCACAGAGT II-6K22
52 F12 II F46C5.2 ATTCGTTGCTCTTTGAAAATGAA ATTACCTTCGTCAGATCACCTCA II-6K24
52 G01 II F46C5.3 ACGCCAACAAATTGGAACTC  GACAGTTGCTCCCGACGTAT  II-6M02
52 G03 II F46C5.6 CCCCTGGATTTTCTTTCACA  GGCATTGTTTTTACCTCCGA  II-6M06
52 G04 II F46C5.7 ACCTGTGTAATTCATCGGAGAAA TTTGAAAGAAAACCTGCACAAAT II-6M08
52 G05 II F46C5.8 TTCTTTCACAGTTTGGAAGTGGT AAAATCAAAAGGGAAAACAGGAG II-6M10
52 G06 II F46C5.9 GAATCTTGCCCAGCCTCATA  TCTGATCGGGGGATTAGTTG  II-6M12
52 G07 II T14D7.1 TGGACTTTGGGGACAAAGAG  TTCCAAACGTTCCGATTCTC  II-6M14
52 G08 II T14D7.2 GGACCATGATTTTGCGTCTT  ACAGCGGTTTTCACGTTTTC  II-6M16
52 G09 II T14D7.3 AACTAACTGTGACGTGGGAAAAA ACCGATAATTGGGAAAAGTTTGT II-6M18
52 G10 II T07D4.1 ATTTGCCAACTTGAACCAGG  TGATCCATGTTCCGTGTCAT  II-6M20
52 G11 II T07D4.2 GACTGCGCATCGAGTTCATA  TAATTGCTCCGCAAGCTTCT  II-6M22
52 G12 II T07D4.3 GTCCAGCTTCGGACATGAAT  TCGGTGAATTCCTTGGAAAG  II-6M24
52 H01 II T07D4.4 AGGAGGACGTTTTGGAGTTTTAG CATTTTCCTTGAACTCTGGTTTG II-6O02
52 H02 II B0457.1 AAGAAGACGTTCACCGAGGA  TTCTGCCCATTCCATAAAGC  II-6O04
52 H03 II B0457.2 TTTTTGACAATGCGAGTAAGTGA TACGAGGAGGAAAGGTATTCACA II-6O06
52 H04 II B0457.3 AGATGTGGAAGTGTGCAAGAAAT AAGCAACTCCAATTGTAGAACCA II-6O08
52 H05 II B0457.4 GTTTCATCCGCCTTCGTTTA  TTCCAAACAGGACCATGTGA  II-6O10
52 H06 II T21B10.1  GAATACCGCGTGTTTTTGCT  AAACACCTCAAAGCTTGCGT  II-6O12
52 H07 II T21B10.2  TTTCACTGAGAAAGGTAAGCGAG GTTACAGTCAAATCGTCTCCGAC II-6O14
52 H08 II T21B10.3  TATCTCGGATTTTTCGTGCC  TGCGGTCTGAATTGTGTCAT  II-6O16
52 H09 II T21B10.4  GAAGACGATCATTCTTTCAATGC AGGATCGTAGTATGCTGATTGGA II-6O18
52 H10 II T21B10.5  AATGAACGGATTCTTGGCTG  AATTTCCGCCTTTTCCTGTT  II-6O20
52 H11 II T21B10.6  GGAGTTGGAAAATGGAGCAA  TTCCTTGGCAATTGGATCTC  II-6O22
52 H12 II T21B10.7  AGGACAAAATTCTCATCAGTGGA ATCAAGAATCTGCTGAGTTGCTC II-6O24
53 A01 II C18E9.1 GTTGCAGGGCATCCTATCAT  ACACAAGCAGATTGGAAGGG  II-6B01
53 A02 II C18E9.2 GAAGAAACAGCAACCGAAGC  TGCAGAAATGTGGAATGGAA  II-6B03
53 A03 II C18E9.3 CAGGCGGTCCATTGTAAACT  CGATTTCTTCTTGCGCTCTC  II-6B05
53 A04 II C18E9.4 GAAGCTGAACTGCTGATACCACT GCTGGCATTTCTTTCTGATTTTA II-6B07
53 A05 II C18E9.5 ATTCTTTTCGCATTTGCAATTTA GGAAAATGTATTCCCATGCATAA II-6B09
53 A06 II C18E9.6 GTGACGGCTTCTCCAACATT  GCGACACCAACAGAAAGTGA  II-6B11
53 A07 II C18E9.7 CTTCCCAATCAAGACGAAGC  GGGCAAAGTTTGAAAATGGA  II-6B13
53 A08 II C18E9.8 GGCTTCTTCAAAGTTGTCGC  TTGTGTTCATTGCCGTTGAT  II-6B15
53 A09 II C18E9.9 GAGAAAGAAGGGGTTTTTGTGAT CACTCCTGCTTCTCACACTTCTT II-6B17
53 A10 II C18E9.10  CAAAGGGATGAATAGAGTGTTGC TCAGAGGATTTTCCCTACTTTCC II-6B19
53 A11 II F44G4.1 GATGACGAAGTTGAGCACGA  AGGATAAAATTGGGGCTTCG  II-6B21
53 A12 II F44G4.4 ACCCTTGGATGAAGTTAAGGAAA CGTCTACTTTGTCTGTGAGCCTT II-6B23
53 B01 II F44G4.5 ATTGGTAAGACAAGAGGCACAAA GACCCATACGGATACAATTCAAA II-6D01
53 B02 II F44G4.6 ACAAATCCAGCAACATTAGCACT TCTTCAGCTTTCCTATTGAGTCG II-6D03
53 B03 II F44G4.7 CCTTTTCCCACTCGTTTTCA  TTGGTTTTAGGTCCTGCGTC  II-6D05
53 B04 II F44G4.8 TCTCCGAATCCAGCTTCAGT  TTTTCGATTTCTTCGATGGC  II-6D07
53 B05 II F37B12.1  GCAATGAGCATTAAGGGGAA  TGACTTTTGTTCGTGTCCCA  II-6D09
53 B06 II F37B12.2  GAAGACAACAGCACCCCATT  AAGGTAGTCCGTTGACGTGG  II-6D11
53 B07 II F37B12.3  GAATGGACCGAACAAGAGGA  TTCCGTGTCTTTTCCCATTC  II-6D13
53 B08 II F37B12.4  TGGCATTGAGCAAAGTTCAG  CATGGTTAGGGAATGGGTTG  II-6D15
53 B11 II T24B8.3 CATCTTCAATGAAATATCCCCAA TTCTATTTGAATTTAGCGGGTCA II-6D21
53 B12 II T24B8.4 ATTTTCGATGCGACAGATCC  GCAGGCATGCTTACACAGAA  II-6D23
53 C01 II T24B8.5 AGGATCTTGAAGGTTCTTGGTTC GGTAGAGCTCCATCTTTCCAAAT II-6F01
53 C02 II T24B8.6 TGAAAATTCAAATAGGGCAGAAA TTTTTGGTTGCCATCAGTTAGTT II-6F03
53 C03 II T24B8.7 GTCCATGCCACACAAATGAG  AAAGTGGCTCGAGGAGAACA  II-6F05
53 C04 II C07H4.1 ATGTGATTTATGAATTATCGCGG ATTTAGTTGCCAACAAGGTTCAA II-6F07
53 C05 II C07H4.2 CGAAAGCAACACTGACTCCA  CGACCCTTGGTTCAACAGAT  II-6F09
53 C06 II T24H10.1  ACAATCGTTGTGCAAGCAAG  CAAATGTTGTCATCGGTTCG  II-6F11
53 C07 II T24H10.2  GTCGGAGACTTTTGGTATGACAC TCAAAAAGTAATTGCCGGTAGAA II-6F13
53 C08 II T24H10.3  TGACCAATGGAAGGGGAATA  GTTTGAACATGGCGCTTTTT  II-6F15
53 C09 II T24H10.4  GCAACCCAGCCTTTGAAATA  GATTCTTCGGAGCAAACCTG  II-6F17
53 C10 II T24H10.5  TTTTGGTCCAGTCGGATAGC  AATTGTTCTCAACCATCGGC  II-6F19
53 C11 II T24H10.6  CTTTCGATCATGAAACTTATGCC TATCTCCTCAAGTGGAAAATGGA II-6F21
53 C12 II C16D2.1 AAAGCAACAAGAATCAACCAAAA ATTTTTATCCTGGAAACCGAAAA II-6F23
53 D01 II Y9C2UA.1  AGGTGCTAAAAGCGACGGTA  AATGGATTGAACCAATGGGA  II-6H01
53 D02 II Y9C2UA.2  AAACTCCCACAAGTTACAGACCA CAAAGTTTCCCTAAACATTGCAG II-6H03
53 D03 II W07A12.4  TTTGATCGAATGATGAGCCA  TTTGTGGGATTTGGGAATGT  II-6H05
53 D04 II W07A12.5  AAGGAACTCCATTAGGAAAGTGG CGTTAGAATTTTTCCAGATGCAC II-6H07
53 D05 II W07A12.6  CGATGCGTCGCAATTATATG  GTGACGTGGCAGTTTGAAGA  II-6H09
53 D06 II W07A12.7  TTTGTCTACATCGCTGCTGG  TGGGTGGCAAAAGAAAACAT  II-6H11
53 D07 II T23G7.1 TTTCTAGCTGCTGCCGGTAT  TAAAAACTGGGAAAAGGGGG  II-6H13
53 D08 II T23G7.2 TTTCATGGGTGGTCCTTGAT  CCGCTTCGATTTTGGAAATA  II-6H15
53 D09 II T23G7.3 ATCGAAAAACGACACCCTTG  AATGTCGATTTTGGCAGAGC  II-6H17
53 D11 II T23G7.5 GAGCCACAGATTGTCCGAGT  AAATTGTGGAATCGGCTGAG  II-6H21
53 D12 II ZK1067.1  ATGCACGATGATGGTTTGAA  GAAGCTAACCGGTTTGACCA  II-6H23
53 E02 II ZK1067.3  ACTTTTCAGATCGGAATGGTTTT CTGGTTTTAGATCGCAAAGTGTC II-6J03
53 E03 II ZK1067.4  TGCTGTTTCGGCTACACAAG  CGACTTCAAATCCTTCGAGC  II-6J05
53 E05 II ZK1067.6  CTCGATCTATTCCATCAAAATCG TGAGAGGATTGCCTTATGATTGT II-6J09
53 E06 II ZK1067.7  ATTGGCTGGCATTGAAGAAC  GAAGATTCTCTCCGCGATTG  II-6J11
53 E07 II T26C5.1 ACGTTTTATGTACCTGCCTCGTA ACCAATATGTAATTCCTGACCGA II-6J13
53 E08 II T26C5.2 CCAACTCTTCTTCCAAATTCCTT TTGGATAGCAGAACTTTGTGGAT II-6J15
53 E10 II T26C5.4 CTCACAGTTTTTCTTTTGGCATT AACTCTTTGTCATCTTCTCGCAC II-6J19
53 E12 II C01G6.2 CCTTGTGTATTCGGTGAGTTTTC AGTGCTGACTCCGAACCATATAA II-6J23
53 F01 II C01G6.3 TCTGCATTCTCCACATGCTC  AGGAACGGTTGATTTTGTGC  II-6L01
53 F02 II C01G6.4 GACGTTTGTAATGGGGACAAATA CGTCTGAGAAATACTCCGATGTC II-6L03
53 F03 II C01G6.5 TGCTGATTACTGTGAAGGCG  AAATACGACCATCCAGACGC  II-6L05
53 F04 II C01G6.6 CAGACGATCAAGTGGGGTTT  TCGGTGAAATCCTTCATTCC  II-6L07
53 F05 II C01G6.7 TCGGGTACAACTGGAAAACC  AGAAGTTTTCCTGTCCCCGT  II-6L09
53 F06 II C01G6.8 TCTGAGACGCCTCCTTTTGT  TGGAAGGAGAGGAGACCAGA  II-6L11
53 F07 II C01G6.9 GAATCCAAAGTTTCACGAAGTTG CCAATCTGTGTATCGGAAACATT II-6L13
53 F08 II D2013.1 GAGAAATTATCAACATCCGCAAG AATGGAAACAAACTTCATTGGTG II-6L15
53 F09 II D2013.2 GACAGAATCCCGAAAATGGA  CGAGAGTTTCCTGGAGATGC  II-6L17
53 F10 II D2013.3 TTGTGCTGAAATCCCACGTA  ACAACAAGTTTCACGGGCTC  II-6L19
53 F11 II D2013.4 ATTCAAAGAGAAACGGAAAAAGG CGCCTTCTCAATTTGCATAATAC II-6L21
53 F12 II D2013.5 AATGGAGGATCGTGCTGTTC  CGAGTTTCTCTTGGATTCGG  II-6L23
53 G01 II D2013.6 ATCCGCTTCTGGGTACCTTT  TTTCTTCGCCTCAATCCATC  II-6N01
53 G02 II D2013.7 TCAAAATGACCGAATGCTCA  AATTAGGCCGACACAAGACG  II-6N03
53 G03 II D2013.8 TCCATGGAATGCAACAGAAA  GGACAGCTGACAGGTGCATA  II-6N05
53 G04 II D2013.9 ACAAGCAACTTTCGGAGGAA  TTGGTGTGACTTTGGTTGGA  II-6N07
53 G05 II D2013.10  GAACAATTTTCGGTTAAGAGGCT ACAAGTTTTGCACAGAAAGCAAT II-6N09
53 G06 II F42A8.1 ATAACAAGAGAAAGCTCGCTGTG GTAGGTACGAGGTAGGCGTAGGT II-6N11
53 G07 II F42A8.2 TGTGAATCCAGTAAGCAGCG  GAAGACCGGAAACCGTATCA  II-6N13
53 G08 II F42A8.3 ATTTGGATGGACCCTGTCAA  TTGGCCATGTGGATCTGATA  II-6N15
53 G09 II C06C3.1 AAAAGGAGCCGATGTGAATG  GGTGGAAATTGCAGGAGAAA  II-6N17
53 G10 II C06C3.3 TCTCGTCACCAGAAATGTGC  GAACCCCGCTCTACATCTGA  II-6N19
53 G11 II C06C3.4 TTGAAATTGCAACCAAAATTACC ACATGCACATGGAAGAAGAAGTT II-6N21
53 G12 II C06C3.5 TGCTCAGTTTTCACCCAAGTAGT TTCTGAGAGCGTATTTTCCAGAG II-6N23
53 H01 II C06C3.6 TGTTTGGAAATTCTGGCACA  AATCCACGGCAAATGTTGAT  II-6P01
53 H02 II C06C3.7 ACGTGTGTGTCTACCCAGAGAAT CCTCTTATACCGTCCTCCAGAGT II-6P03
53 H03 II C06C3.8 CAACTCCTTCATCCCCTTGA  GATCTCAAAATCTCCGGCAA  II-6P05
53 H04 II C06C3.9 TTGGAAAACCGAGATATGCC  CTGCGTTGAACTGCGATAAA  II-6P07
53 H05 II Y51B9A.3  ACGGCTGATTTGATAATACATGG GAGGAGGTCAAAAGAAAGTGACA II-6P09
53 H06 II Y51B9A.4  ATACCTGCCTGGCGACTATG  ATGGTTCCGTCTACATTCCG  II-6P11
53 H07 II Y51B9A.5  AACTTAGGCAAGAAGCTAGAGCC TTTCTAAACAACCCAAGAAACGA II-6P13
53 H08 II Y51B9A.6  GCCATAGGAATTGCTGGAAA  TCTTCCACTTTCCCAACGTC  II-6P15
53 H11 II M176.1 ATAAATCGAAAGGAGCTCAAAGC CTACAGAATGTTCGTATCCCAGG II-6P21
53 H12 II M176.2 GGAGTTTTGATAGCGGTGGA  GATGACCGGATTTTGCTGTT  II-6P23
54 A01 II M176.3 TGCGCTAGCTATTTATTTTACGC CGCACACACACCTATACAACACT II-6B02
54 A02 II M176.4 AAGATAGGCATCTAAACTTGGGC GGTCATTCAATTTAGAAAGCACG II-6B04
54 A03 II M176.5 TCTTCTTGCGTGGAAATCCT  AGCCCAAACCATGAACAAAG  II-6B06
54 A04 II M176.6 ACGACCACACATCCGATTTT  GAAGCAATCCTGAAGTTCGC  II-6B08
54 A06 II M176.8 ATTGTTCCAAATTCTTGCCG  ATTCCAATGTCAAAGGCGTC  II-6B12
54 A07 II M176.9 GTAGCAAGTGACTCCCCAGC  AGCTCCCGAGGAAAAGTCTC  II-6B14
54 A08 II R09D1.1 TGCCATTGATTAATTTCGCA  TCACAACCCAACAACATTGG  II-6B16
54 A09 II R09D1.2 TATTGAATTTGCCGGGTTGT  GATCACGGCGAATGATTTCT  II-6B18
54 A10 II R09D1.3 AGAAATGCCATTCAATTCGG  CGATTTTTCCTCTGCTCTGG  II-6B20
54 A11 II R09D1.4 TGTTTTCATCAGCATCTGCC  ATTTGTATTGCAACGGGCTC  II-6B22
54 A12 II R09D1.5 TCGCAGAAGCTGAACAGAGA  ATTCCTCCATACAACGGTGC  II-6B24
54 B01 II R09D1.6 TTCCTGCTTCGTAGTTGGCT  TAGAAATGCCGAGGTTGTCC  II-6D02
54 B02 II R09D1.7 GTTGATTGGGCCTTGAACAT  AACTGTTTCAAGCAAGCCGT  II-6D04
54 B03 II R09D1.8 TCATCCATATCAACTGCCCA  CCGCGTCTACATATCCAGGT  II-6D06
54 B04 II R09D1.9 GGGTGGTACTACGATTGACAAAA ATCATTCATTGATGGCAGGTAAT II-6D08
54 B05 II R09D1.10  GACGTTTTTCCAGAGCCTTG  GGGGTAGGAAGAGAAAACCG  II-6D10
54 B06 II R09D1.11  CTGAAGGACCAGCAATGTCA  TGGTTCTTCTCTTGGTCGCT  II-6D12
54 B07 II R09D1.12  TCAATTGGTGTGCCTCACAT  TTTCGTTACAGGGGAAATGC  II-6D14
54 B09 II T19H5.1 TGCAAATACCACCCAACAGA  ATCGAATTGCAATAAACGGG  II-6D18
54 B10 II T19H5.2 TAGAAAGGATGACAGGGATTTCA ACCATATCGATACTCCTCCCATT II-6D20
54 B11 II T19H5.3 TGAGAAAAATGACAGGTTGGTCT TTGAAAATGTCGACGGTAAGTTT II-6D22
54 B12 II T19H5.4 GGATAGACGACGAGCTGAGG  GCCCGTGTCATATGTTGATG  II-6D24
54 C01 II R134.1 CCACTTGTTTTGGGAGCATT  TGCTCCTTCGACAATCACTG  II-6F02
54 C02 II R134.2 GCAGTATTCCATGAATTTTAGCG TTTTATCGAGAGGCAATTTTTCA II-6F04
54 C03 II AH6.1  CCATCTGTGCCTTCTGTGAA  CATCAATCGGATGGTCAGTG  II-6F06
54 C05 II AH6.3  CTTGGATACCTCGTTTTTGTGAG TTTTTAATGGGGAATCAAAGGAT II-6F10
54 C06 II AH6.4  ATTGCTCATGTTGCATCGAA  GAATTTCCGTTTCGCAGTGT  II-6F12
54 C07 II AH6.5  TCGACAATCACAACGACGAT  TGGAGTGGTAAAGTACGCCC  II-6F14
54 C08 II AH6.6  TTCAAGTTGTGCCGATGAAG  TTGAATCCGATGTGAAACCA  II-6F16
54 C09 II AH6.7  ACATAAACCCAAACGACCCA  ATCTCCCACTGCACGTTTTC  II-6F18
54 C10 II AH6.8  TTGGAAAAGATGCAGCAATG  CCTTGACGAAGTGTGCTTCA  II-6F20
54 C11 II AH6.9  TAGATCAGAAGCAGTGGGAGAAG TGTCCGATTAATGCTCAAAAAGT II-6F22
54 C12 II AH6.10 GACAACAAAGCACCTGCTCA  GAGGCAATTGGGATGCTCTA  II-6F24
54 D01 II AH6.11 ATATTAGAAGCCATGTCTGCACC TGAAAATTCGGAAAAGAAGATCA II-6H02
54 D02 II AH6.12 TTCATGCAGGAGGAAGTGTG  TTTGGAACACTGCGAACAAG  II-6H04
54 D03 II AH6.13 CTAACAAAGAGCCGGAAGAAAAT GAATTTGCTTAAAAAGCGGAAAT II-6H06
54 D04 II AH6.14 TGACAAGCGATTTCTGCAAC  TGCGTTATGGTACGCTGTTC  II-6H08
54 D05 II F35H8.1 CAAATTTAAGGTCGTCAATGCTC GAAATCGTCATGCGTTATCTTTC II-6H10
54 D07 II F35H8.3 GCTCCACTTGACACACAGGA  GTAGGGATGTCGTTCGGCTA  II-6H14
54 D08 II F35H8.4 GTTCAGGCCTTTCCTTCATTATT TTCGTATACGGTAGCAGAAAAGC II-6H16
54 D09 II F35H8.5 AAAGGCGTTGGATTTGTACG  ACAGTTGCTCATGAAAGGGG  II-6H18
54 D10 II F35H8.6 TGAACAGTGAACCCAGTGGA  CCTTTTCAGTCCGACATCGT  II-6H20
54 D11 II F35H8.7 GACTGACTTCCGGCATTGTT  AAAAGTTTGGCGGCATATTG  II-6H22
54 D12 II E02H1.1 GCGAAATTCAACAAAACAAAGAA ATAGCACTTCCATTTAACACCGA II-6H24
54 E01 II E02H1.2 CGTAAGTGTGTGTTTGCAATGTT TCTCCTGGAGCTGTTAGTACGTC II-6J02
54 E02 II E02H1.3 AAACCCTGGATTTTCTCGCT  GAGTGTCCGAGGCTAAGGTG  II-6J04
54 E03 II E02H1.4 TCGATTGGAGGAAAATCAGG  GCTGCATAAACCGACGTCTT  II-6J06
54 E04 II E02H1.5 TCACTTCATTCATTTTCTGCTCA ATTTACAGCGTGCTACAGAGACC II-6J08
54 E05 II E02H1.6 ATGAATGAGTTTATCAGCATGGC GTATACCTTTTGCAAATTGAGCG II-6J10
54 E06 II E02H1.7 GTTAGCACAATGCGACGAGA  ACCAACACCTCCAAGACCAC  II-6J12
54 E07 II T15H9.1 GGGTTTTTGAGGGAATTCGT  CAGCCCCAATTTCTTTGTGT  II-6J14
54 E09 II T15H9.3 TTCGTATTCCAAATAACAATCCG AATAAATATCATGCATGGATCGC II-6J18
54 E10 II T15H9.4 ATCGTGAAAGTTGGGAGGTG  AAATGCTTCGCTTCTTTGGA  II-6J20
54 E11 II T15H9.5 AGTGACAGAGCAGCAAAAGAAAT ATGCTCTGTGCCAAAAATAAAAA II-6J22
54 E12 II T15H9.6 CCACTCCAATGTTCCTTCGT  CAAATGTTCAATGCTGGTGG  II-6J24
54 F01 II ZK1307.1  ATCCAGCCATCAATTCATCC  TTCCACCAAAGCATTTCACA  II-6L02
54 F02 II ZK1307.2  CAAATTTAACGTTTTCCAAACCA GTTTTGAACCTTTTCAGCTTTCA II-6L04
54 F03 II ZK1307.3  ACAATTCCCTCTGAGAATCAACA TAAAATCTTGGCACGTGTAAACC II-6L06
54 F04 II ZK1307.4  GTATTATTCATTCGGCAGCAGAC CTCGAGAACGAGTTTGGTTAAGA II-6L08
54 F05 II ZK1307.5  CACTTTGCAAGCTACCGTGA  TCCGCAAGTGGTTCCATATT  II-6L10
54 F07 II ZK1307.7  GTGATTGCCTTCATCTCGGT  CACATCGAATCCTTGCATTG  II-6L14
54 F09 II ZK1307.9  ACGTGCCAAAAAGATTGACC  AAAAGTTTCTGAGTCGCGGA  II-6L18
54 F10 II ZK1320.1  TACGGATTTTTGTCTTGCAGATT TGTCGATTGTCAGACTGTTTCAG II-6L20
54 F11 II ZK1320.2  GCACTGTTAGTTGTGGGAAAAAC CCGATAATTTGACCATTTGCTAC II-6L22
54 F12 II ZK1320.3  CAGTTGAATGTGTTGATAACGGA AATCAGTTTTGTTAAGCTGCTGG II-6L24
54 G02 II ZK1320.5  AGATGGCCAATAACCAACTTTTT TGTCGGAGTTTACCTCAATCTGT II-6N04
54 G06 II ZK1320.9  TCCGATTTTTCTGTTTCGCT  AGCACTTTGTCGTCGTGTTG  II-6N12
54 G07 II ZK1320.10  ATAGTGTGGGTGGATGAAAAATG ACCCACGCAATTTTTATTAGGTT II-6N14
54 G08 II Y53C12A.1  CCGGATGATCAAGCAAATCT  AAAATGGACGACACAGAGGG  II-6N16
54 G09 II Y53C12A.2  CCAGCTGAAGGAATTGAAGC  TCAACCTGGTGATCCAACAA  II-6N18
54 G11 II Y53C12A.4  CGGAAAGGGGATGGATATTT  AAATACGGTACGCGGTCTTG  II-6N22
54 G12 II Y53C12A.6  ATAAGCAATCAAACCAGCGAATA AGCGGAAAAGCTTCTATGAAAGT II-6N24
54 H01 II Y53C12B.1  CTCGTTGTGCAACTGACGAT  CTCTTGCTCCACTCTGGTCC  II-6P02
54 H02 II Y53C12B.2  AGAATCAAACTGCAAACAGCATT CCAATGGAGGAAGGTAAGAATTT II-6P04
54 H03 II Y53C12B.3  AACAATATATGCAAATGGTTCCG GTCTTGTTCGACTATTTGATCGG II-6P06
54 H04 II Y53C12B.4  TCCACAGAATCAACAGCAGC  GCTTGACCGACTTGGTGATT  II-6P08
54 H05 II Y53C12B.5a GGCACTGAAAAATAAACAAGACG GGAAAATTAAGCAAAGAAGGGAA II-6P10
54 H06 II Y53C12B.6  CCCGACAATACCGAAAGAAA  TACCGGGAAGAAAACAGTCG  II-6P12
54 H07 II ZK1321.1  TTCAGATGCAGTTCTCACTTTCA GACCTTCATTTGCAGGTTATCAG II-6P14
54 H08 II ZK1321.2  AAACGACCTGAAATTGTGCC  ACTTTGAGTTTGGCTCCCCT  II-6P16
54 H09 II ZK1321.3  TGGCTTTCTTTTCGGCTTTA  TCCCATTGTATTCGGCTCTC  II-6P18
54 H10 II ZK1321.4  CTGCTCCAACAGCGTGACTA  TCAGCTCAACATTCCACTCG  II-6P20
54 H11 II T10B9.1 TGGCTCAATTCCAGCTTTTT  CCGGTGCTCTGTTTATTGGT  II-6P22
54 H12 II T10B9.2 GCTCAATTCCAGCTTTTTCG  TTCCGTCATTCATTTCCCAT  II-6P24
55 A01 II T10B9.3 ACCAACTTCACCGGAATCTG  GCTCTTGGCCAGTCTGAATC  II-7A01
55 A02 II T10B9.4 CCTTTCTGCTCCAAAAGTGC  CACCTTTGACGTGATCTCCA  II-7A03
55 A03 II T10B9.5 TGGGGTTCTCCAGATGACTC  GAGAAAAGGGATCAAAGGGC  II-7A05
55 A04 II T10B9.7 CATCGGCACTCAATTCCTTT  TGGCACTCAGCGAACATTAG  II-7A07
55 A05 II T10B9.8 CAATCTTTCGGGCGATTTTA  TGTTGAAGATAGCGCATTGG  II-7A09
55 A08 II Y53C12C.1  GTGCTTCTGGCAAATTGGTT  GCTTTTGCATTTTTGGGGTA  II-7A15
55 A09 II ZK938.1 CTCCCATCGAGTTGTTATCTTTG GTATTTGGGTGCAGAGAAGATTG II-7A17
55 A11 II ZK938.3 CTGGTGCCAGAAAACCAGAT  GAGATGTGCAGAGAGGGAGC  II-7A21
55 A12 II ZK938.4 ATCATGGCCACTTGTTTGGT  GGTAGAGCGGTGCAAACTTC  II-7A23
55 B01 II ZK938.5 TTTTATGTCTCCTAGCCAATCCA GTTTGCATATAGTTCGAAGACGG II-7C01
55 B02 II ZK938.6 CAATTGTCCACATGGTTATTCCT ACATTGTGTTCCTGTTTGCTTTT II-7C03
55 B03 II ZK938.7 CCAGGGCAATATGATGCTTT  GGCGTTATCGCGAAGTCTAC  II-7C05
55 B04 II C08H9.1 TACGGACCTATGCTATCGGC  ATTAACACTCGGAACGCAGG  II-7C07
55 B05 II C08H9.2 CAGACTTCGACTTGGCATCA  GGACGTCTCATTGGAAAGGA  II-7C09
55 B06 II C08H9.3 ACAGTTCCAAGTCGATACCGTAA ATTTTCAGACGCGTCACACTTAT II-7C11
55 B07 II C08H9.4 CCCGATTCGTTAACTTTCCA  AATTGTAATCACGAAGCCGC  II-7C13
55 B08 II C08H9.5 TTCAGGTGCCATCCAGTGTA  GGCAATTATTTTGCTGGCAT  II-7C15
55 B09 II C08H9.6 GTCATGCCATTGTGGAATTG  CCCTTTCCACGTAACCAGAA  II-7C17
55 B10 II C08H9.7 TCCTCCAGGTTCCATTTCTG  AACCATTTCTCCACCTGCTG  II-7C19
55 B11 II C08H9.8 CTCGGTGGACACACTGAAAA  TTAGGAGCTCCGACCGTAGA  II-7C21
55 B12 II C08H9.10  CCTACTGGGAAAGAGTTGGCTAT CACTGAAACAATTTTTCCTCCTG II-7C23
55 C01 II C08H9.11  AGTTCAGTGAATGCGCTCCT  ACTTGCACCATCCTCCTCAG  II-7E01
55 C02 II C08H9.12  TTCCAATATGTTGCGTGGAA  AAACCTTTGGAAAACCGGAC  II-7E03
55 C03 II C08H9.13  CTGCGTAATCCATTTTCGCT  TACTACACCGACTGGGAGCC  II-7E05
55 C04 II C08H9.14  TCTGAAACGAAAAAGCTCACTTC ATGTTTCTAGTGACGAGGGATCA II-7E07
55 C05 II F26C11.1  GTTCAGATTTACATTCGCTCCAC GTAGTTCTTGTTGGCTCTCATGC II-7E09
55 C06 II F26C11.2  AATATTCTTCGCGGAAAAAGAAG CTTCCAAAAAGTGAAAATGATCG II-7E11
55 C07 II F26C11.3  GATGGGAGCATCCACGTAGT  ACCACTTCCTTGCCAACAAC  II-7E13
55 C08 II C05C10.1  TGCCAGATGCTGAAAAGTTG  AGTCAAAATTGCCCATGTCC  II-7E15
55 C09 II C05C10.2  TCGGGCATCAGTGAACATAA  TGGTGGCAGTTGATGAATGT  II-7E17
55 C10 II C05C10.3  GCAGCCGATGTAGATGGTTT  TCTCTCAAAAATATGGGCGG  II-7E19
55 C11 II C05C10.4  TCACTTGGTTCCCTGGATTC  GTCTCGGCCAAAGTCTGAAG  II-7E21
55 C12 II C05C10.5  TTGATCTGCCTCTATTTTACCGA GATAAAAATGCGATCTCAACTGG II-7E23
55 D01 II C05C10.6  TGGTGATCCTCTTACCGGAG  GGCAATTTGGGCAATGTTAC  II-7G01
55 D02 II R53.1  TGCCTGGAGTTCCAAAATTC  GAAGGGCTGGGTGTTTTACA  II-7G03
55 D04 II R53.3  CCTCTTTCCTTCTCTTCCTCAAG AGACTTCGTTGACGATGATGATT II-7G07
55 D05 II R53.4  ACAGAAGACGTCTCGAGAATGAG TTGCTAAATTGAACAAAATGCCT II-7G09
55 D06 II R53.5  TTGTCGGTATTTTGTTTTCAACC TTTCGAATAACTCCAAGTTTCCA II-7G11
55 D07 II R53.6  ACTAGTTCACAAGAGCCGAAATG AGTCAATGAACAAGCTCGAGAAC II-7G13
55 D08 II R53.7  GGAACAACGGAAATCGAGAA  CTACTACCCGGGCATTCAGA  II-7G15
55 D09 II R53.8  GTCCTGTTTGCTGCTCCTAGTAA TTCCCAAAGTGCTTTTATTTTCA II-7G17
55 D10 II ZK892.1 AAATCTGTTTTGAGAAATGGGGT GATATTGGATTGTGAAGGGATGA II-7G19
55 D11 II ZK892.2 GGAATGCTAAGAGCTGTCAATGT TGATTTCTCGTCGTTTTCATTTT II-7G21
55 E03 II ZK892.6 TCGGTTAAACACCCAAGCTC  TTGATCTACTTGCAATGCGG  II-7I05
55 E04 II ZK892.7 GGGAGGAGTCTAGTCAACAAGGT CCTCCATATTTTTCGCCTAAATC II-7I07
55 E05 II F52H3.1 GCCGCCTTAAAGTTATGCAA  TCTATTCGGAGCTGAGCCAT  II-7I09
55 E06 II F52H3.2 GGAGAGTCGAGACCTTCGTG  ATGAGCTGCAATCCGAGTTT  II-7I11
55 E07 II F52H3.3 GCGAGATGAAGGGAAATGAA  TCTTTGGTCTTGTGACGCTG  II-7I13
55 E08 II F52H3.4 GCCGACGAAAATTCAAAGAA  CGACCCGAAGAATTGACATT  II-7I15
55 E09 II F52H3.5 CGACCTACGTCTACTTTGTGTCC GATTAATCCTCTCCTGTTTTGGC II-7I17
55 E10 II F52H3.6 CTCTTATGGCTGGCTTCAGG  ACAATGGTTGAGGTTCAGGC  II-7I19
55 E11 II F52H3.7 TCTTGCACTGTTGTTGGCTC  GTTCTTGCAGATGGCACTCA  II-7I21
55 E12 II C18D1.1 TGTTGCCTGAGCTGATTACG  ATTTGCAGATTTGAGTGGGC  II-7I23
55 F01 II C18D1.2 TGCACAATTTCACTGCAACA  TACCTTGACAAATGCGGTGA  II-7K01
55 F02 II C18D1.3 CCTTCTCCTCTTCCCTTAAAACA ATCCATCGTTGAGCTGAAAATAA II-7K03
55 F03 II ZK945.1 AAAGGTCGATCAGTTGGACG  CCCAAATTATGGCGCTATGT  II-7K05
55 F06 II ZK945.4 TCGGTCGACATTTACGACAA  GGGAGAAATGGATCAAGCAA  II-7K11
55 F07 II ZK945.5 TTTCTCATGATGTGCTAGTGTGG CGAAATTTCCCATTCATTTCATA II-7K13
55 F08 II ZK945.6 GTTTTAGACTTTGGAGACGCAGA TTGAGAGAACTGTTCGAAAGGAG II-7K15
55 F10 II ZK945.8 ATTGAGCAGATTGTTTAATCCGA ACATAAGAACAAAGGCATGATGG II-7K19
55 F11 II ZK945.9 ACGGAGTTCAAGGATTGTGC  GGTGCATATAGTGCCTCCGT  II-7K21
55 F12 II ZK945.10  ATGACGGCTCTGTGACTGTG  GCAACTTTGTCGTCTCTCCC  II-7K23
55 G02 II F27E5.2 AATAGAACGTATGCGGAACTCAA GCTCAAGAACAATAGCGTCATCT II-7M03
55 G03 II F27E5.3 AACACAATGAAAACGAGGAAAAA TTTGAGTTGCTGAAATTGTCTGA II-7M05
55 G04 II F27E5.4 GGGATCAAATGAAGAAGGAGACT TATTTTCCGAGCAAATTTTTCAA II-7M07
55 G06 II F33H1.1 GGTGCACCATGACACTATCG  AAACGAGCGAGAAAGGACAA  II-7M11
55 G07 II F33H1.2 GATGCGGTTGATTTTGCTTT  GTCATCCATCGAAGCTGGTT  II-7M13
55 G08 II F33H1.3 CTGGATGAGACAACGAGCAA  CAGCAGGTTCATTACTGCGA  II-7M15
55 G09 II F33H1.4 CATCCTGAAGTGATGCCTGA  GATCGCTTTGGCACGATATT  II-7M17
55 G10 II F33H1.5 GCCCCTTCGTTTGACTTGTA  TGTGTGGCATCTCTTCTTGC  II-7M19
55 G11 II R05H5.1 GGCTAAACTTACATCGACAATGC GGATTTCTCCCTCGTCTACATCT II-7M21
55 G12 II R05H5.2 ACGCGAAGTCGTGTTTTTCT  AGCAGAAGCCACTTGATCGT  II-7M23
55 H02 II R05H5.4 GGTGGTGCCGAAGTAGTGAT  ACTCTTCTTGGCAGTGCGAT  II-7O03
55 H03 II R05H5.5 CACGGAAGACAGGTTTTTGATTA TGTGTCAGTAAACGATGATCTGG II-7O05
55 H04 II R05H5.6 ACTGCGACGAGGTGAGTTCT  CACCTCTGACCGACATCAAA  II-7O07
55 H05 II R05H5.7 CGTTTCACAAAATTTCTCTCCAC ATAGCACATCAATCGCAAAGAAT II-7O09
55 H06 II T01E8.1 AATGCCCAAACCTTTCACAG  TCTTTTGAGGTATCCCACGG  II-7O11
55 H07 II T01E8.2 TCATCAAATCCAAATCGCAA  CATTGGGAAGAATGGGAATG  II-7O13
55 H08 II T01E8.3 GCGGGTACCTACTGAAACCA  TTTTGGATTTGGAGGAATGC  II-7O15
55 H09 II T01E8.4 CTTATCCCCTTGAACAGCCA  ACGAATTTTTCTGCGGTGTC  II-7O17
55 H10 II T01E8.5 GGCATAAAGATGTAATTGAAGCG TAATTCAAAAGAACGGGAAGTCA II-7O19
55 H11 II T01E8.6 GACATTTTTCGAAGACATCCTTG TCAAAGTGAGAAAGAATTGCACA II-7O21
55 H12 II F54B3.1 CAGTGCCTGAGAAGGAAAGG  TTGGGGCACCAACAATAAAT  II-7O23
56 A01 II F54B3.2 TTTTTGTGGATTTTCCCTCG  TTTCCAGCTCTGTCACGATG  II-7A02
56 A02 II F54B3.3 CGCTAAACGAGGAACTGGAG  GTTCATGTTGAACCATTGCG  II-7A04
56 A03 II ZK971.1 AAAAGTTGGGAAGAGAGGTTCAC ATTTTTACGTCATCACACATCCC II-7A06
56 A06 II ZK970.3 GGCTTGAAGTTGCAAAATATCAC GAAGATAGAAATTTTCCGCGATT II-7A12
56 A07 II ZK970.4 TTTGTGCTAGAAAACGGTTCATT GTTTCTGGTTTGTTTTCACCATC II-7A14
56 A08 II ZK970.5 AAATCCCATGCTTCCCTTTT  GAATGACCGGCGAAGTTAAA  II-7A16
56 A09 II ZK970.6 TTTCTGCTCACCATCTGCAC  TCAAAATCTCTACCGCGTCC  II-7A18
56 A10 II ZK970.7 TTCTTCTCAAATTCAGCGACTTC CTACGTTCAGCTACTTGCCTTGT II-7A20
56 A11 II M02G9.1 CTCCATCTCAAGCTTCTGGC  GGTGGGCTGGCTGAATATAA  II-7A22
56 A12 II M02G9.2 AACGAACAAAACGCCAAAAC  TCCAAGTCTTGCCCAAAATC  II-7A24
56 B01 II M02G9.3 TCGAGTTCATCGTGTTGCTC  CATGCTGGAATGCAGACACT  II-7C02
56 B02 II C07E3.1 GTCGAATTGGAGGCATCACT  AAGGTAGGCAAAGGGTTGCT  II-7C04
56 B03 II C07E3.2 GATGTGGGCCAACCAACTAC  TTGCCAAAACCACACAAAAA  II-7C06
56 B04 II C07E3.3 CAGGTTGGAGTGGGGTTAGA  CTAAGCCAACCAACTCTCGC  II-7C08
56 B05 II C07E3.4 CATTTTCCAGTTCGAGCACA  ATCTCCCACCACTTGCAGTC  II-7C10
56 B06 II C07E3.5 GTCGTCGTTTTTGTTGCTGA  TCAGATTTTCTCAATCGGGG  II-7C12
56 B07 II C07E3.6 TTTTCCGTTTACGGTTACTGAAG CACGTATTGATTGGTTGAACAGA II-7C14
56 B08 II C07E3.7 ATTGTTCGAAAAACTGGCAAATA TTCAGTAACCGTAAACGGAAAAA II-7C16
56 B09 II C07E3.8 CACGATGTAGTGGAAAGCGA  AAGCTCCCACGGGTATTCTT  II-7C18
56 B10 II C07E3.9 ATTTTGGCTGCATGTTGTTTAGT AACCTGACGTAACATTGGAGCTA II-7C20
56 B11 II C07E3.10  GGGAGATAGGTACAAAAGCCATT ATTAGAACTTGTCGGGGAGTAGG II-7C22
56 B12 II T09F3.1 CATTTCTCGGTTTCCTCTATGTG CCCGAATATAGCAATGAAAACAG II-7C24
56 C01 II T09F3.2 TAAAAGTGGAGGAACCAACAAGA TAACTATCAGGGCCAAATGAGAA II-7E02
56 C02 II T09F3.3 GAATCAACGGTTTCGGAAGA  TCGACAACACGGTTCGAGTA  II-7E04
56 C04 II E04D5.1 GCTTGCAATGTGTTCGCTTA  CGTCTCCACATCCCAAAACT  II-7E08
56 C05 II E04D5.2 ACGATTTCAGACGATACCGC  TTTTCCAGGGGTAAAAGCCT  II-7E10
56 C07 II E04D5.4 TAATTCAAGATCAATCGCCCTAA TGCTCAATGATCAACAACAAATC II-7E14
56 C12 II ZK673.5 ACGAAGATAGATATTCCCGAAGC AATTTCAAGGGGTACACGAAAAT II-7E24
56 D01 II ZK673.6 CGCGTCATCCATTCCTTTAT  GACCAGCGAATTCGGAAATA  II-7G02
56 D03 II ZK673.9 TGTGCTGCTTGCTTGAACTT  TCCAACTAAATACCCAGCGG  II-7G06
56 D07 II ZK666.3 GCTGCCGTGGAAATATGAAT  ACCGCTGAACTGGATATTGC  II-7G14
56 D08 II ZK666.4 CATCGTAAAAGGTGCAAGGTATC AATTGGCACTTGGAGAGTTGTAA II-7G16
56 D10 II ZK666.6 GTGGTTGAGGCATTCCTTGT  TAGCTGTGGTGGACAACTCG  II-7G20
56 E01 II ZK666.10  TCACCTTGCAACTCAACAGC  TTTAATCGGAGGCGTTTCAC  II-7I02
56 E02 II F59B10.1  ATGTGGTTTACGATCGGCTC  ATTGTGGTGAAGAGGCGAAG  II-7I04
56 E03 II F59B10.2  TCTTCATACGGAATGGGCTC  GAGAGCCACGAAGAAAAACG  II-7I06
56 E04 II F59B10.3  AGCACACTCGTAATCCTTCTCTG GTATCGGTAATTGTCACGGTCTC II-7I08
56 E06 II F59B10.5  TTGACATGGAGCAGGATAGATTT GATCCATTTGAAATTTTGTGGAA II-7I12
56 E07 II F59B10.6  GTTCTGGGATAATGATGGATGAA AGAAGTAACGGAAAAGCATGTGA II-7I14
56 E08 II R166.1 TAGTTCTCCCAAACCGATGC  ATTGAGGCCAATGCTGTTTC  II-7I16
56 E09 II R166.2 CTTTTTGGCGAAATTGTGGT  TCTCAATCACTGGCATCCAA  II-7I18
56 E10 II R166.3 ACGCCGGATAATTATATTCACCT ATTGGTGTTGCTGTTGATCTTTT II-7I20
56 E11 II R166.4 ATTTTCCAGAAGCATCACCG  GAATTCCCGTTTTCCCATTT  II-7I22
56 E12 II R166.5 TCGGAGATCATACCCCACTC  AATTCCGCGCATTAGAAGAA  II-7I24
56 F01 II C06A1.1 GTGAATGCGCAGAATCTCAA  ATCCTAACACCACGCAAAGG  II-7K02
56 F02 II C06A1.2 ATTCCTATGCAGCTTCATCCATA TCGGTGTTGTTCCTCAGTATCTT II-7K04
56 F03 II C06A1.3 AGGAGAATCCGAAATTGGCT  GTTATCAGACGGCGTCCAGT  II-7K06
56 F04 II C06A1.4 CGACCTTCATCCCTGAAAAA  GTCTACACGCCTTCTGGAGC  II-7K08
56 F05 II C06A1.5 GAATTCAAATTGCCTCTCACAAC GATCAGAAATGAGGAGAGCAAAA II-7K10
56 F06 II C06A1.6 GATATGCCGTTAGTAAATGCAGC TCTTACGTGTTTGTCGTCTCTCA II-7K12
56 F07 II C14A4.1 GAGAGGCATTAAACGACACAAAG ACAAGAACAGGAGGAAATCAACA II-7K14
56 F08 II C14A4.2 GCAATGGATCAAAGCAAGGT  TCGTACTCCAAATCGTTCCC  II-7K16
56 F09 II C14A4.3 CTCCATTTGGCTTTCCTCTG  TTGGCAGAAAGGAATGGAAC  II-7K18
56 F10 II C14A4.4 AAAACGACATTCTTGGCAGG  CGGAGAGTGAGGTAGGCAAG  II-7K20
56 F11 II C14A4.5 GTTGTTGTGCTTTTTCTTTTGCT ACAACGACAACAACAAAACATTG II-7K22
56 F12 II C14A4.6 TTGAATATTCGTAGACTCCAGCC TCAAGATTCAAGAAAATCCCAGA II-7K24
56 G02 II C14A4.8 TAAAAGTTTTTCCTCTTTTGCCC CAAAGTTTTAACGTAACCTCCCC II-7M04
56 G03 II C14A4.9 ACGGAAAAATCCAAAAAGAGAAG TCCCATTACATATCCCAAGTCAG II-7M06
56 G05 II C14A4.11  GATGAGTGTGTGGATGAGAACAA GTATTTCTCCAACTTTTCGCCTT II-7M10
56 G06 II C14A4.12  CATCTCCTTGGTCCTGGGTA  TCAGTGGTCTTCCAGCTCCT  II-7M12
56 G07 II C14A4.13  ATTCACCGAGACGTCAAACC  CACTGTGCTTCTCAATCGGA  II-7M14
56 G08 II M28.1  GGGGAGGAAAATAACGGAAA  GTTAGTTGCTCGCCGAGTTC  II-7M16
56 G09 II M28.2  TCCTTCACCTCGATTGCTTT  ATCTTCAATTCCCGGTTGTG  II-7M18
56 G10 II M28.4  AAGCTCGCCACAATTGTTCT  TGGACTTCACGGATGGTACA  II-7M20
56 G11 II M28.5  ATGTATTTGCAATTTGGGACAAC CTCTTTTCTTTTGTTTCTCCCGT II-7M22
56 G12 II M28.6  ATCTCATCAAGACGATTGAGCAT AAAGGCAATCGCTGATAACTACA II-7M24
56 H01 II M28.7  AACTCCGAGGCGACTAGACA  TTTTGTCAGACAGTGCCAGG  II-7O02
56 H02 II M28.8  TCTATGCGGGACTTTTGGTC  AGCCATCCCAGTACAAATGC  II-7O04
56 H03 II M28.9  TCGCTGTGATTCTTTCGTTG  AAGAACATTGCGACTCCACC  II-7O06
56 H04 II D2089.1 ACCCACGCAAGAGTACATCC  CCATTAGTCGGTGTTGGCTT  II-7O08
56 H05 II D2089.2 TCAGTGTATCCTCGCCAATCTAT AATTGTCGGTTGCAAACTTTCTA II-7O10
56 H09 II C09G5.1 TTTCCAAGAGAAATGGGTCG  GAACTTTTCGTCGCACACAA  II-7O18
56 H11 II C09G5.3 GTTTGCGAAGGAGACGAGAC  TTTCCCGTTTCAATGGTGTT  II-7O22
56 H12 II C09G5.4 TGCTCGCAGTGTCTTTGTTC  TATTCATTAGCTCCCCCACG  II-7O24
57 A01 II C09G5.5 TTGTGGTCTTCGGAGCTCTT  AGCTGGGCATGGACAATAAG  II-7B01
57 A02 II C09G5.6 CACACCGACAAACTCCACAC  GGGGAAGGGGTGAAAATAAA  II-7B03
57 A03 II C09G5.7 AAACGAGAAATGCCGAAGAA  CGACGCTGAAATGCATAAGA  II-7B05
57 A04 II C09G5.8 ATTTCGCCGAAGTATGTTGG  AAACATCACCTTTGCCTTGG  II-7B07
57 A05 II C52A11.1  TCTCCGGAGGATACACCAAG  GGGGCCATAGATATCAAGCA  II-7B09
57 A06 II C52A11.2  GCCACCCTCTTCTTCTTCCT  GCCACGTCATAATTGAGGCT  II-7B11
57 A07 II C52A11.3  TCTCATGAAAATGATCAGAGGGT GCGAGATTTGAATTTTGGTACAG II-7B13
57 A08 II C52A11.4  ATCCAAAACCGATCAACCAA  GGGCCTAGTGATGTTTCCAA  II-7B15
57 A09 II T19E10.1  CTCTGATTTCTGCCAAAGCC  GGCAAAGAAATCCGATTCAA  II-7B17
57 A11 II R06F6.1 GAGGAAGACGATGAGCTTGC  TCAACTTCTGGTCGCATCTG  II-7B21
57 A12 II R06F6.2 ACCGGCATTTCATCAGAATC  CAAATTCCATTTTTGCCGTT  II-7B23
57 B01 II R06F6.4 GCTAGAAACCGCAAAAATGC  CCGGAAAGTTGAGCAGAAAC  II-7D01
57 B02 II R06F6.5 GTTCCAGAACTTGTTGAGCAATC TCAGTTCATTGGTCTCCATCTTT II-7D03
57 B03 II R06F6.6 CCGCGGGAAGTATGAAGTAA  TGGGTCGAATAATGGAGGAG  II-7D05
57 B05 II R06F6.8 TCGGAAAATACCTACGTGCC  CGACAGCTCATCTTCATCCA  II-7D09
57 B06 II R06F6.9 CCGCAAGTGTAAGTCTGCAA  TAATCCTTTGCAGTTTGGGC  II-7D11
57 B07 II R06F6.10  GATTTTTCGCCGACTTTCAA  CTTCAATTCCCTTTTTGGCA  II-7D13
57 B08 II R06F6.11  CAGATTTCAAGTTCAATTTTCGG TTTATCACCCCTCCCTTCTTTTA II-7D15
57 B09 II VM106R.1  GGACAACAAAAAGCTTACCCTCT ACTTTGTGTTTGACACTCCGAAT II-7D17
57 B10 II M106.1 AAATCAATTCGACAGGGTGC  GAAAGATGAGCCGCTGAAAG  II-7D19
57 B11 II M106.2 TTAGAAGTTGTCCGGAATTTGAA TATGAAAAGCAGGTAAAAACGGA II-7D21
57 B12 II M106.3 GTAACCATTCTGACAACTGAGCC CAATCGATTCTCCATCAGAAAAG II-7D23
57 C01 II M106.4 GAAAGGCCAGTGATGACGAT  ATGACACATTTTTGGTGCGA  II-7F01
57 C02 II M106.5 GACGGACCTCATCGATCTGT  ACTCGCGAACGATCTCATCT  II-7F03
57 C03 II F59E10.1  AATTTCAGAAAATGCCACGG  GATACCCACCGAATTCCAGA  II-7F05
57 C04 II F59E10.2  ACTCGGCTGTACCGAACTGT  CCGATTTGTTTTCGCAATTT  II-7F07
57 C05 II F59E10.3  GCAAAAGAGAGGATTTGCAATAA AAACACCATTTTATCCGAGGTTT II-7F09
57 C06 II F44F4.1 TCAGCAGCACTTTGAAGATAACA ATGCATCTCACTCCCATATCACT II-7F11
57 C07 II F44F4.2 GGAAGACCATACGCCAGAAA  AGTCATCTTCCGCTCTCGAA  II-7F13
57 C09 II F44F4.4 TTTCAGAAAAGTGAGCGCAA  GGCTTATCCAATGGTGCAGT  II-7F17
57 C10 II F44F4.5 AATCCGAGAAACTGTGACGC  TTCCCCGAGATGTGTTCTTC  II-7F19
57 C11 II F44F4.6 GCATCTGGGCTTAAACTTCG  TTATTTCAGATCGGCGAACC  II-7F21
57 C12 II F44F4.7 TCATCCTGGGTCTCCTTTTG  TGTGCATCAGAAATCCAAGC  II-7F23
57 D01 II F44F4.8 TTGGTCATTCAGCAATGGAA  AACGAAACTTTGCCCATTTG  II-7H01
57 D03 II F44F4.10  CAAATAACCACGCGAATAAATCT ACAAGGGAGATTTTGTGGATTTT II-7H05
57 D04 II F44F4.11  GGCGCAACACTATTTCCCTA  GTACTTTCCGTTGCGTGGAT  II-7H07
57 D05 II F44F4.13  GTGCCAAGACCAGACCAGAT  AAATTGCTGAGCTGTTGCCT  II-7H09
57 D06 II Y19D2B.1  CATTCCAAAAGCTTCTCATTTTG TTTGAAGGAGCACTTTCTGTAGG II-7H11
57 D07 II R03D7.1 TGTTCGTGATGCTTTCTTGC  CGCTCAACTTCTTCCTTTGG  II-7H13
57 D08 II R03D7.2 TCGTAGCTAGCGATCCCAAT  CCGATTTCGTGCAAATTTCT  II-7H15
57 D09 II R03D7.4 GCGCCATATCGATTACCATC  ATTGGCGAAATATGCGAAAC  II-7H17
57 D10 II R03D7.5 ATTGATTAAACGATGATGAACGG TTCCAAACCAAATCATGTAAACC II-7H19
57 D11 II R03D7.6 ATTGTTTGTTTGCAATCCACTTT TCTCGATCCATTTCTTGATTTGT II-7H21
57 D12 II R03D7.7 TGGCAAAGTGTGAAGTCTCG  ATACGAAACCACAGGCCAAC  II-7H23
57 E01 II R03D7.8 CGGAACAGGTGATGAATGTG  CTGCTCAATCACTTGCGGTA  II-7J01
57 E02 II C09D8.1 ACCAATGAGCGAGAAGCTGT  AAGATCAAAAACGGTGTCGG  II-7J03
57 E03 II C09D8.2 TCCCCATTATCCACATTGGT  TGATGAGAAACAGGCCACTG  II-7J05
57 E04 II F38A3.1 TCAGAACCCGGTCAATTTTC  TCCCTCTCAATTCCAGCATC  II-7J07
57 E05 II F38A3.2 CACCGTTCACTTTTCGGATT  GTAAATCAGCAGCATTCGCA  II-7J09
57 E06 II F33A8.1 TCGACGGATGCTATTGACTG  TCAGATGAGAGGAGCGGAAT  II-7J11
57 E07 II F33A8.2 ACAAAAGGATGATGGAAATGAAA TGATAGCTCTTACTCAACTCCGC II-7J13
57 E08 II F33A8.3 GTGTTTTAGAGGGGGAGCTTAAA TTTCGGAAAACAACACTTTCATT II-7J15
57 E09 II F33A8.4 ATGGTGGATCGGTGATCATT  AGCGAAACGACTTGAAAGGA  II-7J17
57 E10 II F33A8.5 AACTCGGAACTAAATCTTGAGGC AAAAATCGCATTGATATTCGCTA II-7J19
57 E12 II F45E10.1  CTCAAGATCTTTTCCAGGCG  ATTGTGCGGTCCGTAGATTC  II-7J23
57 F01 II C09H10.1  GCGCTTGTTTTTAATTTTCATTG TCCAACTGCTTCTTGAGATTTTC II-7L01
57 F02 II C09H10.2  CGTGAAGCTCCTGACTAGATTGT CAATTTCCAGGTAAAATGGTCAA II-7L03
57 F03 II C09H10.3  GTCTCTCTTGGGGCTAGGCT  TATCCCATCCACCGATGACT  II-7L05
57 F04 II C09H10.4  CATTGTATTTTTCATTTTTCGGC ATAAAACCTCATTCATTCAGCGA II-7L07
57 F05 II C09H10.5  GAAAATACACGAATGGAAATGGA CAAAAATCCTTTCAAAATGCAAA II-7L09
57 F06 II C09H10.6  AAAGCATCGGATTCGTTGAG  CGACGAACCTGGAAATTTGT  II-7L11
57 F07 II C09H10.7  TGTGGTGGACCTGATACGAA  AACGGCGAAGCATAACACTT  II-7L13
57 F08 II C09H10.8  ATAGCTGATGTCCGTCAAATTGT GATCTACCAGAGACTATGCACGC II-7L15
57 F09 II C09H10.9  ACCGCGACTTATTGGTTGTC  CTCGATGGCACATTGTTGAG  II-7L17
57 F10 II W10C6.1 CTGGGAAGAAGCATTTCGAG  AAACGTTGACCTCATCCTGC  II-7L19
57 F11 II F40F8.1 ATTCAAAAAGGGTCCGAAAAATA GAAGCTTTAGGGGTAAGTACGGA II-7L21
57 F12 II F40F8.3 CTTTCGCTCTGTGTCGTTTATTT TTTTCTGAAATATCCCATCTGGA II-7L23
57 G01 II F40F8.4 AACCTGATTGCTTCGAAATACAA TTCAGTCGACCATGAAATACCTT II-7N01
57 G02 II F40F8.5 ATGCTCTTCGTGTCGGAGAT  GGAGACCAACGGACTTCAAA  II-7N03
57 G03 II F40F8.7 GGCAGACAACCATACCTCGT  ATAATGATTTCGGCAGTCCG  II-7N05
57 G04 II F40F8.8 CCTTCAACTTTGACCTCCCA  CCTCGCCTTCTCCATCATAA  II-7N07
57 G05 II F40F8.9 CGAAAAACACTATCAGGAACTGG CCTTGGATCTTCTAAATACGGCT II-7N09
57 G06 II F40F8.10  AAACGAATCACTGGAAGACGTTA GAAAATCGCTGAATTTTTGAATG II-7N11
57 G07 II K07C10.1  TTTGTTTGGGGGAAGCATAG  TTGAAATGTTTGGCGATCAA  II-7N13
57 G08 II F37H8.1 ATAATTTGGCGATGAGAGCG  AGCGAGCACTTCAGTTGGTT  II-7N15
57 G09 II F37H8.2 CTCATTTGGGCCTTTGTCAT  CTTTCAGGAATGTGTGGCCT  II-7N17
57 G10 II F37H8.3 GCAGACACACTTAGCTGCCTATT CTTTTCTGCAGCTTCAATGTTTT II-7N19
57 G11 II F37H8.4 GGTCGTGTCCGTCACTTTTT  TCGGAGTATTTCATCCAGGG  II-7N21
57 G12 II F37H8.5 TTTTGCTCCTTGGAGCTGTT  TGACCCTCTTCTCGATGCTT  II-7N23
57 H02 II T06D8.2 ATTTTCAGATGAAATCACTGCGT GCTAGAATTTCACTTGTCTCGGA II-7P03
57 H03 II T06D8.3 TCTTCCCTTACCATCATCGG  GGACGCAGTAGCACTGAACA  II-7P05
57 H04 II T06D8.4 TCGAGACGTTAGATTGCTTCTTC CGATTTTCGGTTATAATTCCCTC II-7P07
57 H05 II T06D8.5 ACGAAAGCACCCATAATTGC  ATCCAGAATGTGAGGCAAGG  II-7P09
57 H06 II T06D8.6 AAGCAACAACCATTCGATCC  GTTTGCAACGACACTCCGTA  II-7P11
57 H07 II T06D8.7 AAATGACGGTTAAATAGGCAGGT AGTACTGTGATTGTTCCAGCCAT II-7P13
57 H08 II T06D8.8 GAGTTCCTTCGAGCGATTTG  ATTGTCTTTCGCGTCTCGAT  II-7P15
57 H09 II T06D8.9 CCAGTTGAAGTGTGTCGGTG  TCGGAACTTGAGAAGCCTGT  II-7P17
57 H10 II T06D8.10  GATCCACAGGCTCACTCATATTC ATGGACAATCCAGTCAAGAAGAA II-7P19
57 H11 II T05B9.1 AACTCGTGATCGGATGGAAC  GATGCGTCACTGTCGAGGTA  II-7P21
57 H12 II T05B9.2 CATCGCCTCGTTAGTTATGAATC ATGAAGGTATTGGACATGAATGG II-7P23
58 A01 II C47G2.1 GGTCGTACCAATGCCAGTCT  TCATGGTGGGGCAAATAAAT  II-7B02
58 A02 II C47G2.2 CTCTCCGAGCCATCAACTTC  TCAGGGGAAATGAAGAATGC  II-7B04
58 A03 II C47G2.4 CCTCCAACATTGGTCGTTCT  AGTTTGGCACCGAAAATACG  II-7B06
58 A04 II C47G2.5 ACAAATGCCTCCGAAACATC  TTCTGATTGGGAATTCCTGC  II-7B08
58 A05 II T24F1.1 AACTTCCTCGTCTCGCAAAA  CGGAAAATCTAAGCGGTGAA  II-7B10
58 A06 II T24F1.2 TTTTCAGACCTCGGATAAAGACA GGCACTGAAAATTGAAAAAGTTG II-7B12
58 A07 II T24F1.3 AGTGCGGAGATTTCATTTGG  CTTTTGCCCATGACGTTTTT  II-7B14
58 A08 II T24F1.4 AATTTTCAGACTCCTGAACCTCC ACATTGTCTCATGCTCCAAAACT II-7B16
58 A09 II T24F1.5 CTCATCCCAAGAGTTGAAAAATG ATAATCCAGCAAAATCCCAAGAT II-7B18
58 A10 II T24F1.6 CAACCGTACCCCTCTCAAAA  TCTCCTCTTCTCCGTGCATT  II-7B20
58 A11 II B0491.1 ATGTCTCAAACGGTGGAAGC  GGCCAGGAACATCAAAAAGA  II-7B22
58 A12 II B0491.2 CCTAATGGGAAAACGCTCAA  ATCTGCTCCACCAGGTCAAC  II-7B24
58 B01 II B0491.3 AGATTGGAACGATAACGCAGATA TTTGCCAATTTGCATTTTATTTT II-7D02
58 B02 II B0491.4 CAGCGTAACCGGGAATAAAA  TTGGGTGGTCTCACAGCATA  II-7D04
58 B03 II B0491.5 AAAATCCAATCAGTATCGTGTGG CGTTCTGGAAAACTTCGTCTTTA II-7D06
58 B04 II B0491.6 CGAAATTGGGATAAAATGTGAAA ATCCGGTTCCAATTGAATCTAGT II-7D08
58 B05 II B0491.7 CTCGCGTTCATCTAGAAGCC  GGCGAAACTGGATACGGATA  II-7D10
58 B06 II B0491.8 GCCAATTTTCTTGCTCTTAGGAT CCACTGATCCGAGTAGAATTTTG II-7D12
58 B07 II C33B4.1 CGCCGATTGGAGGTACTTTA  ATGGATACTTTTTGACGCGG  II-7D14
58 B09 II C33B4.3 AGCAAAAATCGGACACAACC  TCTGCCGGATTGAATAGGTC  II-7D18
58 B10 II C05D12.1  AGGGCATGGAACAGCATTAC  TGCATCAAATGCCATCCTAA  II-7D20
58 B11 II C05D12.2  CCGTCTCCAGCAAACTTCTC  TGGCTCTTGAAGTCTCGGAT  II-7D22
58 B12 II C05D12.4  TTTCCCACGGAGTTTGAAAG  GTTCTCCGAGACTTTCCACG  II-7D24
58 C01 II C05D12.5  TCAATCGATATCTCAAGAACGGT TTCAATGGAAATGTGCTTTTTCT II-7F02
58 C02 II C05D12.6  GTGAGCAAGTGAAAGAGCCC  CCATTCCTTTTCGCTGTCAT  II-7F04
58 C03 II VW02B12L.1 GCAATCTCTGGTGGGAATGT  AGGCTGGCCCAATTAGTTTT  II-7F06
58 C04 II VW02B12L.2 AAATTGAAAATGCTTGTCATGCT GGTGTCACACAAAAGAAATCACA II-7F08
58 C05 II VW02B12L.3 GTTTTCAGAAACCGAGGCAA  AACGAGCAGAAATTGATGGG  II-7F10
58 C06 II VW02B12L.4 ATTGATATCTCTGAAACAAGCCG CAATCCAGCATTACTCGAAAAAG II-7F12
58 C08 II W02B12.2  CACATGAGAGGTGCAATGATAAA TTATAACTCTGTGGCATCGTCCT II-7F16
58 C09 II W02B12.3  TAATTTAAGAAATGTAGGGCGCA AGAACTGTGCTTATTCAGCTTGG II-7F18
58 C10 II W02B12.4  GCAATATCTGGCGTCTGGAT  TTTGCCGAACACTTTGTGAG  II-7F20
58 C11 II W02B12.6  AAGCTCGTCGCATCATTTTT  TCAACGTGTATTCAACCGGA  II-7F22
58 C12 II W02B12.7  CGATCCTGCACCCAAATACT  CTTGCGCTGATGTATCCAGA  II-7F24
58 D01 II W02B12.8  TTCCCTCACATCTCTCACCC  CAGTTCACCGAGCTCACAAA  II-7H02
58 D02 II W02B12.9  AATTGGGGGAAAAATTGGAG  AGTACTGGGCAAAATGGGTG  II-7H04
58 D03 II W02B12.10  ATGAATGTTGGAAGTAGGCAGAG GCACTTCACGATCTTCTCATTTT II-7H06
58 D04 II W02B12.11  AAGCCGTCACAAAACCAAAG  CAATCCATCGTACGCAACAC  II-7H08
58 D05 II W02B12.12  AAATGCACAGAGAATGTCAGGAT TTCCAAAAGTGTGATAGTGCCTT II-7H10
58 D06 II B0334.1 TGTGAAAAATGAGAAATGTGTCG TGCCAAAAACAACACAGTGTAAC II-7H12
58 D07 II B0334.2 CCAGGCTGTGCTGACTAACA  GCTCCACAAGCCATAATCGT  II-7H14
58 D08 II B0334.3 GTCCACGATAGATTCCAGAGTTG TCACACAATTCCTGCTCATATTG II-7H16
58 D09 II B0334.4 TCCACACTTTTCTCATCGATTTT GAAAAGCCTTATTGAGAAGAGCC II-7H18
58 D10 II B0334.5 GTCTTGAAATGGTTCGAAAACAC CATTCTAATTCGCCACATTCTTC II-7H20
58 D12 II B0334.7 TGAAAACTTTGGAGGTTCAAAAA ACGTCAAAACGGAAAGTGTAAAA II-7H24
58 E01 II B0334.8 AAACACAGGGAGAGAGGAGAGAG TGGAATAATCGAGATTTGTTCGT II-7J02
58 E02 II B0334.9 CGTTTGAGCCGAAACTCATATAC GACAAGTGGTTGGTCTTTAATCG II-7J04
58 E03 II B0334.10  TCGTAATCAATAGCGGGAAATTA ATTTCTTGGCTGAACATTCATTG II-7J06
58 E04 II B0334.11  TTATGTTATGGGCAACTGGAATC GGCAGGATACATTTGTGACTCTC II-7J08
58 E06 II Y62F5A.b  ATGGCGTTTAACAAAACATTGTC TTTTTCTCTACCAACCTGATGGA II-7J12
58 E07 II Y62F5A.c  ATATTCTGGCTGATTTCCACTGA ATCCGAATTACAATCCACAAATG II-7J14
58 E08 II Y62F5A.d  TTCGTCTTGGTAATAAGCTCGTC ATTATTTGAGCACCTGTTGAAGG II-7J16
58 E09 II Y62F5A.e  CGACGATATATGGGTCAAATGTT CTGTTCTACATTTGGGATCAAGC II-7J18
58 E10 II F54D5.1 CAAAACATTGCCCGAACTTT  AGAAACTTTTCACCGAGGCA  II-7J20
58 E11 II F54D5.2 ATTTTTAGGGAAGCAGTAGCCAG CAATTATTGCAGACCAACTGACA II-7J22
58 E12 II F54D5.3 GATTGTTTGATTTCCACCATCAT CGATAGCTATTTCATCCATTTCG II-7J24
58 F01 II F54D5.4 TGCCATTTAAAGGTATTCTTCCA ACATTGCGACTTTGAGTCAGTTT II-7L02
58 F02 II F54D5.5 TAAAAAGTTTCGGACGCACC  TTGTTAATTTCCAGGCTCGC  II-7L04
58 F04 II F54D5.8 TCAGCAAAGGTGCAACAGAC  TGGATTGAGTTGTGATGGGA  II-7L08
58 F05 II F54D5.9 GAGTTGCGCAAGATGATTGA  TGTGCTCACGAGTCAAAACC  II-7L10
58 F06 II F54D5.11  TAAGAAAACAAACGGCTGGG  AAGCAGCAAAAGCGAAAAAG  II-7L12
58 F07 II F54D5.12  TATCCGAGTTTTGCAAGTTTGTT AGCCGAGCTTTGTCTCCTACTAT II-7L14
58 F08 II F54D5.14  CATGCACGTGGTACTTTTGG  ACGAATGCTCGTCGACTTCT  II-7L16
58 F09 II F54D5.15  CAACTTTTCAACTACCGTAACCG AACGACAAAGAGCAGAAGATGAG II-7L18
58 F10 II D1043.1 GTCGTTTTGGGCCAGTTTTA  TGCCTGATTTCAGTGCAGAC  II-7L20
58 F11 II F07A11.1  TTTTCAGTTCTTGCCGCTTT  TTCTTCCCGCCAATCTTATG  II-7L22
58 F12 II F07A11.2  CCGACGTCCTGAAAAATCAT  GTCATCACAGCCCATTCCTT  II-7L24
58 G01 II F07A11.3  AATACGAGACGGTTTGCACC  GATAGAACAATCGCAGGGGA  II-7N02
58 G02 II F07A11.4  GCCAAGGACCAAAAATCAGA  TCTTGGGGTTTCCAACTCAC  II-7N04
58 G03 II F07A11.5  TATTTGACACGTGCTATCAATCG AAGCAGGACACCTACAATTCAAA II-7N06
58 G04 II F07A11.6  GCTGACTCGGAAAGTGAAGG  CCACCATCGAGAAGAAGCTC  II-7N08
58 G06 II ZK20.3 CAGAAGTTATTGGCATGGGTAAG TTTTGTCCGTTACATTCAGGACT II-7N12
58 G07 II ZK20.4 CCTCCCACAACCACTTATCTGTA GAGTCATCACGATTTCGTACTCC II-7N14
58 G08 II ZK20.5 AAATCTTCTGGCTGTGTGGG  TGCTAAAACAATGCATCGGA  II-7N16
58 G09 II ZK20.6 CTCCGTGTTTCTCCAGATATGAC ACTGACACTTTCAACCACTCCAT II-7N18
58 G10 II C47D12.1  GTGACCAGAATCTTTGGATTGAG GTGCAAATACTTGATGGAGAAGG II-7N20
58 G11 II C47D12.2  CGTCGGATGAGGAAGATGAT  TCGAACCAGCACAAGAGTTG  II-7N22
58 G12 II C47D12.3  GGTGTGGAAAAAGCCAACAT  TCTTGTCAAAATGCACGGAG  II-7N24
58 H01 II C47D12.4  TAGACCGGCCTCTGACTGTT  GTTTCGAAATGGAACGGAGA  II-7P02
58 H03 II C47D12.6  AGACGGTGGTTTTTGGAGTG  GCAGCTTCTTATGGGAATCG  II-7P06
58 H04 II C47D12.7  TGCAAGCAGTCTTGAATTGG  CCATTTCCCACCAGTGTTTC  II-7P08
58 H05 II C47D12.8  GTGGAGTGTGATCCGAAGGT  CAGGATCCCATAAAGGCTCA  II-7P10
58 H06 II VF13D12L.1 CAAGTTCTTTCCGTCATTGTTTC ACTCGTTCAAGACGGTACTCAAG II-7P12
58 H08 II VF13D12L.3 AGGAAACAGAAACAATCGAATCA AAAAACGTCTAAACATCCCCCTA II-7P16
58 H09 II F13D12.1  CATTGCAATTTCAAAACACTTGA TTGTGGAATTATTGAACCAGGTC II-7P18
58 H10 II F13D12.2  GTTGTGCCTTGTTGATGTGG  CGGAGTTGTGCAATTTCTGA  II-7P20
58 H11 II F13D12.3  CTTTCCTTTTTGTTTTGGGTCTT CGTATGAAAGTACTTGAGTCGGG II-7P22
58 H12 II F13D12.4  GCAGAGGTCTTCAGGTCGTC  AACGAGAACATTGGGAGTGG  II-7P24
59 A01 II F13D12.5  TTCAGCGAGCCTATTCCCTA  TTAAGACGACGCAGAACACG  II-8A01
59 A02 II F13D12.6  CCTTCGCACCAATCCATACT  CTGTGGAGCATGTAGGCAAA  II-8A03
59 A03 II F13D12.7  CTCGGTGACTCCTAGACAAGAAA AATCAGCAAATGACACAACACTG II-8A05
59 A04 II F13D12.8  AATGGGGGAAAATAATCACAGTT TTGATCGTCATAACATTCAGCAC II-8A07
59 A05 II F13D12.9  GATCGATGAGACGATCAATTTTC TTCAGACGTTGCTTTTTCTTCTC II-8A09
59 A06 II F44E5.1 ACCGACAAATCTGGACAAAACTA TTGTCTGTGAAACTTGATGTTGG II-8A11
59 A07 II F44E5.2 CAAACCCTCATCGTCTGTCA  AAAACACCCCATTTCCTTCC  II-8A13
59 A08 II F44E5.3 ACTCCAATTTGTTCAATGTTTGG CCCTACTTGAAGGTAAGCCAGTT II-8A15
59 A09 II F44E5.4 CCGTTGTTCACCATCTTCCT  TGATACCCATCTCGGAGGAG  II-8A17
59 A10 II F44E5.5 TGATACCCATCTCGGAGGAG  CCGTTGTTCACCATCTTCCT  II-8A19
59 A11 II F43G6.1 CCCACTCGGCTGTTGATAAT  GTTCGCTTTTCTTCGTCGAG  II-8A21
59 A12 II F43G6.2 GAAGGTTAACTTTGGCATCACAG CTATAATGGTTGCCTCCAGATTG II-8A23
59 B01 II F43G6.3 AACTATTTGGATCTCAGCGACAA GATGACAACTTCCCATCAGCTAC II-8C01
59 B02 II F43G6.4 TCCAGATGTCGTCAAAACCA  CCATTTCTACATGCCTCCGT  II-8C03
59 B03 II F43G6.5 ATTCACGGGGATTAAGTTCATTT AGTTGCTGAGAATTTGTTGAAGC II-8C05
59 B04 II F43G6.6 ATGTATCAGGCCCACGAGAC  ATGGCATTGTTGGAGAAAGC  II-8C07
59 B05 II F43G6.7 AACAGAAATTTGTTCATTGACCG CGACTTGTGTGAATCTACTGCTG II-8C09
59 B06 II F43G6.8 CCAACGTCCAGTTTTTCGAT  TTGACATGGATCACGGAAGA  II-8C11
59 B07 II F43G6.9 CCACGCTTTCTACTTGAGCC  AAAGCATCCTCTTGAAGCGA  II-8C13
59 B08 II F43G6.10  GCAAGCATCTATAGCCACTCATT TAAAAGTTAGTTGCCTTCAAGCG II-8C15
59 B10 II Y6D1A.c TTTTGAATGACTTGGAGAACGAT TTTTGCATGTCAATTTCTGTTTG II-8C19
59 B11 II Y6D1A.d AAAGTGGGAACTAGGAGATTTGG AGTCCAGATAGAAGACAAAGCCC II-8C21
59 B12 II T27D12.1  GGAGCCGTCTCTCTCCTTCT  GGAGATTCCGGTGTTTCTGA  II-8C23
59 C01 II T27D12.2  AGCATGGCAGAGCAGGTAGT  TCCAGGGTTCAAGAAAATGC  II-8E01
59 C02 II T27D12.3  TCACGCTATATCCTTCATCAGGT TGAAGTTACAGTAATCCTGCCGT II-8E03
59 C03 II K12D12.1  GCGTGAAGTCAAAGTAGCTCAAT CATCTTGATCAAAACATCGACAA II-8E05
59 C04 II K12D12.2  TATTCCGGTAGAGATCTGTGCAT TAATTGAAGAGACGAACGGGTAA II-8E07
59 C05 II K12D12.3  GACGCAATGTGGAAGGATTT  CGATGCCTGCTATGTGCTTA  II-8E09
59 C06 II K12D12.4  TCCAACGGATCCACCATAAT  ATCGTTCCGTTTAATGCCAG  II-8E11
59 C07 II K12D12.5  TATGTGCGCACTGAAAAAGG  GCAGACTGTAACAGGGGGAA  II-8E13
59 C08 II ZK930.1 CTTGGCTTCTGTGTCCAACA  GCTCACTTGGCTCTTCGTCT  II-8E15
59 C09 II ZK930.2 GAGAGAGGAAAAGTTGGAACCAT GCCGGCGTGATATTAGTATGTAG II-8E17
59 C10 II ZK930.3 AACTACCTTCATTGGCGGTG  ATTTTGTGCCGCTTCAATTC  II-8E19
59 C11 II ZK930.4 CGACATTCAATCAATTCTTCACA CTCCTGGGAGATGTGTGTTAGAC II-8E21
59 C12 II ZK930.5 TTGCTATTATTTATCGGCGTGTT CTTATGTCGAGTTCTCACCATCC II-8E23
59 D01 II ZK930.6 AAAAATCCTTTTAGAATCGTCCG AAGTAGGGCATTCATTGAAGACA II-8G01
59 D02 II ZK930.7 ACTGCTCGAAAAGCTAAAGAGGT GGTGAGATTCAAAGTTTATTGCG II-8G03
59 D03 II Y17G7A.1  TATGGATCGGAGTCTTTCCG  GTCTGAGCCATCGAAGAAGG  II-8G05
59 D04 II Y17G7A.2  AATGTTTTATTAACCAGACGCGA CATTTGCCAACTCATCCTATCTC II-8G07
59 D05 II W03C9.1 TTGTCGTTCAATTTCGGTGA  TGAAAACGGCTTGGAAGTTT  II-8G09
59 D07 II W03C9.3 CAAAGGGTGACTACCGTAATCTG TTTTGCTACGGGTCAAATTGTAT II-8G13
59 D08 II W03C9.4 AGAGCACAGATTTTTGAACGAAG ATTTAATTTTACAGCCGATGGGT II-8G15
59 D09 II W03C9.5 AAAATACAATTTGACCCGTAGCA CACTTTCCATGCTTCGATAATTC II-8G17
59 D10 II W03C9.6 GCTGCATTCTCATCGATTCA  GCCGAGCAGAAATATCCAAA  II-8G19
59 D12 II Y17G7B.1  AACGCCAAGAACAAATATGAAGA AGAAAAATGAAATCGACGTGAAA II-8G23
59 E04 II Y17G7B.5  ATTTAACAACCGCCAACTGC  CATGTCTTCGGCGGAATTAT  II-8I07
59 E05 II Y17G7B.6  CCTAAAATTTCAGAGAACCCCTG CGGTGTACACACACCAAATACAC II-8I09
59 E06 II Y17G7B.7  TTACGACCAAAATTTAGGGGAAT TTTTTGAAAAGAATACAGGGCAA II-8I11
59 E07 II Y17G7B.8  TAACCCCATCCCGTTCATTA  AGTCCATCGGCAATTTTACG  II-8I13
59 E10 II Y17G7B.11  ATCATCTGAAAAGTCGGAACAAA ATCTTCAGGTAAACCTCCCAAAA II-8I19
59 F01 II Y17G7B.14  CTAGAAGCGCCAAAACTACTGAA TTGTTCCAACAGTAATCGGAAGT II-8K01
59 F02 II Y17G7B.15  GCATATTAATCTTCGCTCCATTG TTTAGAATCACCACGTAGCACAA II-8K03
59 F05 II Y17G7B.18a AGAATCTCCTCATTCCATCATCA TGCCAGAAAGTTCAGAAAAACTC II-8K09
59 F06 II Y17G7B.19  GTGTCCGCAGTCACTGAAAA  TTAAAGAGCAGGCTCCGTGT  II-8K11
59 F07 II Y43F11A.2  GTACCAAGATTGGAAGGGAAAAC TACGTTGCTGTGTGTGCTCTACT II-8K13
59 F09 II Y43F11A.4  ATCGCCTAGTGTCTAGTGCAGTC CGCTTTTCATATCCGTAGTTCAC II-8K17
59 F10 II Y43F11A.5  TCAGATCAAAACGAACCGATTAT TAAAAAGCTGGAAAATCGATGAA II-8K19
59 F11 II Y43F11A.6  AAATTTCTTTGCAAATTGGATGA ATAGAAACGTGGAAAAATGCTGA II-8K21
59 F12 II Y57A10A.a  CGATGGCCAGAATATCACTACTT AGTAAACTTGCAGTTTTTCGGGT II-8K23
59 G01 II Y57A10A.b  AAAACTAAAGATTCGGTTGAGCC CATCAGTGTGCAATAATGGAGAA II-8M01
59 G02 II Y57A10A.bb TTCTCGGATTTCAAAGAAAATTG AATCCGGAAAAAGAGAAAAGATG II-8M03
59 G03 II Y57A10A.c  CGTCATTTCCTGAAGTGAAAATC TTGTGGAGAGTAGGTTTTGGAGA II-8M05
59 G04 II Y57A10A.cc TCGCATTTTTGAGATATTTCGTT AATATTGATTTTCGCCCAATTTT II-8M07
59 G05 II Y57A10A.d  ACGGAATTCAGTGAAAGTGAAAA TTGTGGAGAGTAGGTTTTGGAGA II-8M09
59 G07 II Y57A10A.e  GAAAGCTGAATTTGGAAGGAGAT ACAGGGAAATTTCAAGAGCAAAT II-8M13
59 G08 II Y57A10A.ee AGGGTACGGAAATCACCATAGAT TTCCAAGAATTTGAGGACAAAAA II-8M15
59 G09 II Y57A10A.f  ACGGAATTCAGTGAAAGTGAAAA CAACAAAACAAGGTGAAAAACCT II-8M17
59 G10 II Y57A10A.ff CTAAAAACCCCCTAAAAATCCCT GGTTTCTCGCTTAAAAACCTCAT II-8M19
59 G11 II Y57A10A.g  GGTTCATGAATTTTCTCGTTGAG AATTTGACCAGGAAATCCTTCAT II-8M21
59 G12 II Y57A10A.gg CTGCAATCTATCCACAACAACAC TCAGGGTAAAAGCTTCAAAATCA II-8M23
59 H01 II Y57A10A.h  AAGTTTGGATCGTGATTCTGAAA CAGATATTGTACAGCGTGTTGGA II-8O01
59 H03 II Y57A10A.j  AAAATATCAATGAGGAAGGCGAT TAAATTTTGCACCGAAGCTTTTA II-8O05
59 H05 II Y57A10A.l  AACGATTTTTAAGAACCTCGGTC CATATGGGAAAAATGATGAGGAA II-8O09
59 H06 II Y57A10A.m  CGTCTTCTTTTGCTCACAAGTTT TTCAAACCTATTTCAGAATGCGT II-8O11
59 H11 II Y57A10A.r  CTACTATTTTCCCCGTTCATTCC GTTTTAAACCCGATTTCCTCATC II-8O21
59 H12 II Y57A10A.s  AATTGCCAAAGAAATTTTTCAGA ATTCCATTCAGCATCTCCAATAA II-8O23
60 A01 II Y57A10A.u  TTCTTTTCTCCATCATTCGTCAT TCGAGAACCAGTTTATTCGTGAT II-8A02
60 A02 II Y57A10A.v  GTTTTCTGGGAGAAGAAGACCAT GCAACCTACACAGATTCAAAAGG II-8A04
60 A03 II Y57A10A.w  AGATTATGAAAAATTGGCAACGA GAGAACCCTCCCTTATTTCTCAA II-8A06
60 A04 II Y57A10A.x  CTTCTCTTCAAAAAGCACCTTCA AATAATTCTCCCACCTTTTCCAG II-8A08
60 A05 II Y57A10A.y  AAAGTTTCATCCAAATTCTGCAC CGAATTCCAGATGATAATCGAAG II-8A10
60 A06 II Y57A10A.z  TCATTATCATCTCTCATTCCGCT AAGTGATTATGCCTTCTTCCACA II-8A12
60 A07 II C50E10.1  CACGTGTATTGATCGAAAAACAA TTTTCTGAACTGATCACGGATTT II-8A14
60 A08 II C50E10.2  TTTTCGACTTTTTACGGTTTTCA GCTCCTCGAACAACTGTCTTTTA II-8A16
60 A09 II C50E10.3  TTCCTTTTTCCTTTATTTCCAGC TTTAAAAGTTAAGGTGCTCCGTG II-8A18
60 A10 II C50E10.4  CTGAAAATGGTTACCTCGACAAG TTTGGCAACTCGTAACTGAATCT II-8A20
60 A11 II C50E10.5  TTTGTCGGAAATGTTTAGAGGAA TTCACAACAATTTGACGTCACTC II-8A22
60 A12 II C50E10.6  CTGTTTTCATTGGGAAAGCATAG TTTGGCCACTACGATTCTAAAAA II-8A24
60 B01 II C50E10.7  CTCAAAAATTCAAAATCAGTCGG TCTTTAATTTCAATTTCCTGCCA II-8C02
60 B02 II C50E10.8  AACTCTCAAATTCTCTTTCGCCT TCTTCACCATTTCCAACAATACC II-8C04
60 B03 II C50E10.9  CGAAACATGTATAAAGGACGGAG AGGGGGACCTTTGATGAATATAA II-8C06
60 B04 II C50E10.10  ACAAAGAACGTGGCACAACTTAT TCAAATTTCCCAGTTGCTTAAAA II-8C08
60 B05 II C50E10.11  TTGCAGAAAATAAGTGTCCGTTT ATGATATTCTCCGTGAACAATGG II-8C10
60 B06 II Y57A10B.1  TCTAGATTCGAACTCCAGCAAAG TCATCTGTATACTCATTGGCACG II-8C12
60 B07 II Y57A10B.2  AATAATTCGGTTGAGGGAAAGAG TGAAGAATCAAAAACCCATCACT II-8C14
60 B08 II Y57A10B.3  CGCAATGATTTCCAGAACCT  ATGGTTTTCCACAAGACCCA  II-8C16
60 B09 II Y57A10B.4  CAGGAAACCTTAGGGAAACCTTA ACAATGTGCGTAGGAATTCTGTT II-8C18
60 B10 II Y57A10B.5  GACGCATTTCTCAAGCACAA  TTGGCCGAGACAAAAATAGC  II-8C20
60 B11 II Y57A10B.6  ATTTCCAGATAACCAAAGCCTTC TATTTTCGATTAAGCGGACTTGA II-8C22
60 B12 II Y57A10B.7  TAAACGATTCGAACATTTTCTGG GAAGTTACTGGAATCACTGCCAC II-8C24
60 C02 II C44C11.2  ACATTTTTGTGTATCGTTCGCTT GGTTTAAGCATAGGTTCAGGCTT II-8E04
60 C03 II F57G9.1 TTCCATTTCAGTTTATGAGGGAA AGCAGACCACTAGTTCAATGCTC II-8E06
60 C04 II F57G9.2 GAAGAATTTTGCACATTGACCTC CACACTGTTTTCTGGACAAATGA II-8E08
60 C05 II F57G9.3 AATCCGTGTGCCTGGACTAC  TGTGAACAATGGAGCAAAGC  II-8E10
60 C06 II F57G9.4 TTGTTTGATTTTTACGCATGTTG TTTGTTCTCGGAAACTCACAAAT II-8E12
60 C07 II Y57A10C.1  TACGTTTCCAGGATGAAGAAGAA CTACAAGATATACTTGGGCACCG II-8E14
60 C08 II Y57A10C.3  ACCAGTGACGGAGGTACCAG  CCTCCACCAATGTCCCATAC  II-8E16
60 C09 II Y57A10C.4  ATTGCTCCCAAATTCTCCCT  ATTGCATCTTTCCAATTCGC  II-8E18
60 C10 II Y57A10C.5  TTGAAATTCGAGGAAATGCC  TGGAATGTCGGTTTACGGAT  II-8E20
60 C11 II Y57A10C.6  CTTGACCTACTGGGCAGAGC  GGACTTACCGGAATCCCAAT  II-8E22
60 C12 II Y57A10C.7  CCAGATGTCTGCTGCCACTA  GCTCTGCTGCTTGACAGTTG  II-8E24
60 D01 II Y57A10C.8  TGGACCGTGTTGGTGAAGTA  CTAGCCATCGGAGACTTTGC  II-8G02
60 D02 II Y57A10C.9  AAAAGGTTAGAACTGGGTAACGC AATGGCCTATGTCTATCTCGTCA II-8G04
60 D03 II Y57A10C.10 AAGCCTACCGTACCATGCTG  GAAAATTTCCTCAGGGCTCC  II-8G06
60 D04 II W05H5.1 TTCCGCCACTTGTCATACTACTT AATGCTCTATGCTCAGACGAAAC II-8G08
60 D05 II W05H5.2 TTCAAAATGGAACATTTATTGGC CCCCATCCCTTCATTATTTTATC II-8G10
60 D06 II W05H5.3 AACGAGGCATTTTCCTGCTA  CCTGAACCGGGAATAGTCAA  II-8G12
60 D07 II W05H5.4 ACGTTGCCAGTGTATGCTGA  GATTCCAGCTGTCGATCCAT  II-8G14
60 D08 II W05H5.6 GCAGCTGAAATAGTTGGCTTTTA ACAATATGCACAGGTTTTCGTCT II-8G16
60 D09 II W05H5.7 ACGTCTTCGGTTTTGTCCAC  TTCCACCCGGAAAATGATTA  II-8G18
60 D10 II F15A4.1 GCACGGAAATTATAGCCCAA  ATTGCACACAACACCACGAT  II-8G20
60 D11 II F15A4.2 CCGAGATATATTGTTAGGCCCTT TTAAGAAAATTTTGCAGGTTTCG II-8G22
60 D12 II F15A4.3 CAGCCGACACCTTACTGGTT  TGAGCCTCCTGATAATTGGG  II-8G24
60 E01 II F15A4.4 AAAACATTTCGGAAACAGATTCA TCATTTACCTGTGACACTGCAAC II-8I02
60 E02 II F15A4.5 CAACCACACAATATGAAGCTCAA GTGACACATTGGGAAAATTTGAT II-8I04
60 E03 II F15A4.6 GCATATTCCTCACTTGATTTTGC CCGGAAATTATTGTGGTTATTGA II-8I06
60 E04 II F15A4.7 TCTTCATGTACATCCCGCAA  TGCGGATCTATCTCCTTGCT  II-8I08
60 E05 II F15A4.8 ATATGTACGGTTCCCCCACA  GTCCCCAAATTCAGTAGGCA  II-8I10
60 E06 II F15A4.9 AGAATCCGTCGGTGAACAAG  CGAGAAGCTTCACTATCCCG  II-8I12
60 E07 II F15A4.10  AGGGCAGCGATTTTTATTAACTC AACTTCTAGGTGTTGCTGCTCAC II-8I14
60 E08 II T21B4.1 AAAATGAACCTAAGCCAGGTAGC CTCCTACAATTCCGACAAATCAG II-8I16
60 E09 II T21B4.2 TGAACAATTCTGAGCTGTGAAAA ATGAAGCAAATCAAACACGATCT II-8I18
60 E10 II T21B4.3 ATGCAAGGTCAAACAATCACTTT GATCTTCGAATTTCGGTTTTTCT II-8I20
60 E12 II T21B4.5 TTAGGACGCACGATGTACCA  GATCGAGCCTGAGCTTTTTG  II-8I24
60 F01 II T21B4.6 CTTTTGGCTTTTCCTTTCCC  TAATGCAGCCACAGGTTGAA  II-8K02
60 F02 II T21B4.7 CTGATTGTACTCTGGTCCTTTGG TCATCTCATTATCCTTTAGCCCA II-8K04
60 F03 II T21B4.8 CGTTGTTTTTCTTGCTGGGT  TGGTCAGAACAGTGAGACGG  II-8K06
60 F04 II T21B4.9 TCGTACGCTTCATGCTTCTG  TTTCCTCAGTTGGCAGCTTT  II-8K08
60 F05 II T21B4.10  ATTCTGAGAAAAACGCCGAA  CAAACTACCGGCCGCTATAA  II-8K10
60 F06 II T21B4.11  ACTCTGTTTGTTGCACTGGATTT AGGTTGCAAGGAAATGACAATTA II-8K12
60 F07 II T21B4.12  TTCGGAATTTTCAACTCCAAGTA GAATTCTGCGAACCTACATCAAC II-8K14
60 F09 II F49C5.2 TTTGGGATGCATTTTTATATTCG GTTGAGTTTGAATTTTTCGCAAC II-8K18
60 F10 II F49C5.3 GTTCGTCCAGGCTCTCAGAC  GAACCTGTCCCCACTTGAGA  II-8K20
60 F11 II F49C5.4 GAAATTCAGGCAATGGAGGA  AGTCCCCTAGGTGGCTTGAT  II-8K22
60 F12 II F49C5.5 TATTACCTGGAAAGCTGAACCAA CAGTTTTCCGATCTGAATGTTTC II-8K24
60 G01 II F49C5.6 TTGCGTATCCCTTGTCATCA  AGTGACGGTTGTCGGAAATC  II-8M02
60 G02 II F49C5.7 TCCGCGCAGTAAAAGAAGTT  GAAAAGTCCGTCGGAATGAA  II-8M04
60 G03 II F49C5.8 GAAAAATTGTCATGGCAGATAGG CAGTCACTACACCAGCGATGATA II-8M06
60 G04 II Y38E10A.a  TATCATCGCTGGTGTAGTGACTG GATCCATATGCCCTGGTGTATTA II-8M08
60 G05 II Y38E10A.b  GAGTTGGCATGGACACTAAAAAC TTTTGCGAAAATTCTGTCATCTT II-8M10
60 G06 II Y38E10A.c  CAATGAGTGACGTGCCTTTATTT ATTTTCCAGTCTCCTTCACAACA II-8M12
60 G07 II Y38E10A.d  AAAACATTGAGAAAAATTGCGAA CAAGTGATAAGGGCAAATAATGC II-8M14
60 G08 II Y38E10A.e  ACAACATCGTTGACCTTTTCAGT CGAGAGCTGCTTAAATAGCAAAG II-8M16
60 G09 II Y38E10A.f  TTTTTAGTCAAAAATCGGCTCAA TTCCAGATCACCAACTTCTTCAT II-8M18
60 G10 II Y38E10A.g  AGAGAACCCCTAACTCCACAATC ATATGCGGATGGATTTATCAGGT II-8M20
60 G11 II Y38E10A.h  GGAAGGTATGATGTCGTTGATGT TGCAAGTGAAAAATAAATGCAGA II-8M22
60 H01 II Y38E10A.j  CAATCCGCACATACATAGTTTGA CATGTCGTTCTCCATACTTCTCC II-8O02
60 H02 II Y38E10A.k  GTAAGTCAGAAATCCGTGACCAG TCCTTGACGTTCCAAAATAGGTA II-8O04
60 H03 II Y38E10A.l  CTTTTCTTTGATTCCTGCTGCTA CTATTGCTATACCTCCGCAAATG II-8O06
60 H04 II Y38E10A.m  TTGAGAATGGGCTGTTGAGTAAT TATGAACACCCAGCTTTTAGGAA II-8O08
60 H05 II Y38E10A.n  ATATGAGGGGCGGAGAAATATAA GCACTATTTCCAAGCAATCAAAC II-8O10
60 H06 II Y38E10A.o  TCAAGCCCTGTAAATTTCAAAAA AAGAGATCAAATTCGACGATTCA II-8O12
60 H07 II Y38E10A.p  ACAAAACTAAAGTCGCCATGTGT TTTTGTTTTGGAAAGGACAGAAA II-8O14
60 H08 II Y38E10A.q  ACAGAGTAACAGCAGCTGGAAAC AGAAAGGCGAGAAAAGTAAGGAA II-8O16
60 H11 II Y38E10A.u  TCCTCAAATCATTAAAACCGAAA TACACCCTAAACGCTTTCCATAA II-8O22
60 H12 II Y38E10A.v  GTGCACGAGATCTAATGAAAACC ATCTGGAATAAAATGAGCGATGA II-8O24
61 A01 II Y38E10A.w  TGTTCTTCTTTTCAGCGAATCTC TTTCAAGAAAATTTGGGTTTTGA II-8B01
61 A03 II Y38E10A.y  GTTGTTCACAGTCGATTCATTCA TTTTCTACTCGGTGAGTGCTTTC II-8B05
61 A04 II F35C5.1 AGTTTTATCGGCAAGTTTTCCTC ATACATGGTCTTCTCGTCAGCAT II-8B07
61 A05 II F35C5.2 GATCCTCCGGCTCAACATAA  CAACTTCCACCCGCATAAAT  II-8B09
61 A06 II F35C5.3 CTACTTCCGAGGGTGCTGAG  TTCGGTTCTGAATTTTTCGC  II-8B11
61 A09 II F35C5.6 TCGCTGACTTGAACCTCCTT  ATCATTACGTGACAACGGCA  II-8B17
61 A10 II F35C5.7 GGCATGACAAACGAAGGAAT  TCATGCTTCCGATCATCAAA  II-8B19
61 A11 II F35C5.8 AGCAGCATCGCCAACTCTAT  TGAAATTGAAATCCCGCTTC  II-8B21
61 A12 II F35C5.9 GCCTCCAATCGTCATTTGTT  TTTCCGGCAAATCTGATAGC  II-8B23
61 B01 II F35C5.10  TCGGTCACTACAATCCATTTTCT AATAAAACAAACGCCAACTGAGA II-8D01
61 B03 II F35C5.12  TAAGACCTCTTCTGAATGCTTCG ACTGTGTGCCTCTAGGAAATGAG II-8D05
61 B04 II F58G1.1 CATTGACGGTTGGTATTCAAAAT CAACTTCACATTGGTCTTGTTGA II-8D07
61 B06 II F58G1.3 ATCTTGGACGACTTGATGGC  ATAAAACCCCGTTTTCCAGG  II-8D11
61 B07 II F58G1.4 AAAAATTCCAGCATGCTATTCAA AAGTCTACAATTCCTCGTGATCG II-8D13
61 B08 II F58G1.5 CTGTCCACAAACAGTGTATCCAA CTTCCAAATTCACACCTGACTTC II-8D15
61 B09 II F58G1.6 TTACCAAAACTTTGCCTGTTTGT TGATCATTCGATCTCCTCAATCT II-8D17
61 B12 II F58G1.9 ATTCTATGAGGGGATCTCGTAGC TATTGCTGCTTGTAGTGGTGGTA II-8D23
61 C01 II Y38F1A.1  GGAGCTTTAACCAGAACCAAGTT AAACCGCTTACATTTGCAGATAA II-8F01
61 C03 II Y38F1A.3  ATTAAGACCGACCAATCAAGGAT CGTAAAACTATCGATTGGAGCAC II-8F05
61 C05 II Y38F1A.5  TCTTCATTCTCAAAAATCCCAAA TGGACTAGGTGGAATGAAAGAAA II-8F09
61 C07 II Y38F1A.7  CATCGAGTTCACTTCTGAGCTTT CAAAGTTTTCACAATTCGAGGAG II-8F13
61 C08 II Y38F1A.8  AAAGTTTAGACGAAATCCTTCCG GTGCCGGAATGTGACTAGTTTAG II-8F15
61 C09 II Y38F1A.9  CCTCTTTTCCAGTGCATTTGTAG CTCTTCGAGCGTTTTCATTACAT II-8F17
61 C10 II Y38F1A.10  TGTTTCTCTCAAATATGGTGGCT AGATTTTTGCACGAAATTTTGAA II-8F19
61 C11 II F18A11.1  TACACGTCATCAGAGAATGCAAC CCTAATTCCCAAAATTTTTCAGC II-8F21
61 C12 II F18A11.2  ACGTTTTGGTGAGTCTTGCTTTA AAGAATTCATACTCACCCGTCAA II-8F23
61 D01 II F18A11.3  TTATTGATCCTTCTTCGTTTCCA GTACTCTTTAAAGGCGCACAATG II-8H01
61 D03 II F18A11.5  ACGAAGATGGATCCCACTTTAAT CGTTTGTCCGTTATATGGTTGAT II-8H05
61 D04 II F18A11.6  ATTTACCGCCAAATTGAGTAGGT TCAAAATTTTCGATTTTTCCAGA II-8H07
61 D06 II F42G4.2 AGTGTTCCATCAAAATCGCC  TGTTCGGTAGAGCACGTTTG  II-8H11
61 D07 II F42G4.3 CTGACGGAGATCGGACGTAT  CCCCTTCTGAATTGAATGGA  II-8H13
61 D08 II F42G4.5 GACGGTTCAAATGTGAAGAAAAG CTCAATGAAGTCGGTATGTCCTC II-8H15
61 D09 II F42G4.6 AATGGCAGAAAAAGAACATTTGA TCTTCTTTCGCTCCTTACTTCCT II-8H17
61 D10 II Y81G3A.1  AATTGAAAAGGAGAGGAAAAACG AAAAAGCAACAACGTAGATTTCG II-8H19
61 D11 II Y81G3A.3  GCGAAAAGTGATAAATTGAATCG GTACTTTGCAATGATTTTGAGGC II-8H21
61 D12 II Y81G3A.4  TATGTGTTCCATCTCTCATGTGC TTTCGATTGCTGATTTTGATTCT II-8H23
61 E01 II Y81G3A.5  TTTCTGCAACTTTCGCATAAACT CAGCCTTTTGAATATTTTCGTGT II-8J01
61 E02 II F29C12.1  TCCACAACAAGGACAAGGACTAT ATACATATGGATCACCCGTTGAC II-8J03
61 E03 II F29C12.2  GAATAGTAATCTTCCTTGCCGGT CAATACGCATTCTCCGAATTTAG II-8J05
61 E04 II F29C12.3  ATCATGAAATTGGGTGTTTTCAG TCAAATATTCGTCCATCTTCACC II-8J07
61 E05 II F29C12.4  AACGTTTTAAATGCACTTTTCCA TTGGTTTTGTGCATTTTTATTCC II-8J09
61 E06 II F29C12.5  AAATAACAGAACATGGATGGGTG GAAGAACTCCTTCGACTGTGAGA II-8J11
61 E07 II F29C12.6  CGTGTACTCCACACGAACAAATA CATGGCATTTTACCAACGATTAT II-8J13
61 E08 II F32A11.1  TTTTTGAACTGTTTTTCTGGAGG TTTCGCATTTGAAAAGAATTTGT II-8J15
61 E09 II F32A11.2  CTGTTCTCACTAGCGGCTCC  TTGCTCACAATTGAGCTTGC  II-8J17
61 E10 II F32A11.3  GGCAGCTGATACTCCGACTC  GATCCTCTGACTCCATCCCA  II-8J19
61 E11 II F32A11.4  TGAGTCTCGCAATCATCTGG  GTGTCGGAGAATCAAGCCAT  II-8J21
61 F01 II F32A11.6  ACAGTAAATTGAACGTTTTCGGA AATTTCTGCATTTGCCAGTTTTA II-8L01
61 F02 II W09H1.1 GGCATCGTGTTTCTTCCATT  AGGCACTGGACTCTCTCCAA  II-8L03
61 F03 II W09H1.2 GAATGGTTTTTCCCAGATTTTTC GGGTTCGGTAAAGTTTTGAGATT II-8L05
61 F04 II W09H1.3 AATCTCAAAACTTTACCGAACCC GACGGACAATAGCTAGATTGGTG II-8L07
61 F05 II W09H1.5 AGTATAATCTGAAAAATGGCGCA AATGAAGGATTTGGGAAAGTGAT II-8L09
61 F07 II F15D4.1 ATTTTATTCCAGGGATCGTGTCT AAAATTTTCAGCAAAATCCGTTT II-8L13
61 F08 II F15D4.2 TTTACAGAAAAATGCCGAACACT AAACAATACACACCTCGAGCAAT II-8L15
61 F09 II F15D4.3 TACACATGTTTTTATGCGGAGTG TCGTGTTTTACAAAGGTCTGGTT II-8L17
61 F10 II F15D4.4 TGTCAGAGTGCCTCATTTCG  TTCCGGAAATATGCAGGAAG  II-8L19
61 F11 II F15D4.5 AAACTCTCCGACAACTCCGA  ATTGGTGGCATTTCTTTTGC  II-8L21
61 G01 II F15D4.7 CGAAAAGTGCAGAAGCTACAGAT TGCTAGTTTCTGATCATTGGGAT II-8N01
61 G03 II Y48C3A.b  GTGAACAATTTGGGTAATTGGAA TCGCAAAACGAATTTTTGTAGAT II-8N05
61 G07 II Y48C3A.f  AAAGGACAGTCATTGGCTGAATA CGGAATATGAGCAATTGGATTTA II-8N13
61 G10 II Y48C3A.i  CCTGATTTTTCACAATTTTCTGG AAAATACTTTAAGCCGGAGCTTG II-8N19
61 G11 II Y48C3A.j  ATGGGTGTTTTAGACGGAATTTT TCACATTTTCCTCTTCTTTTCCA II-8N21
61 G12 II Y48C3A.k  TTTTTCTTGGGTGAATTTGCTTA TTATCAGTAAATTTCCGATGCGT II-8N23
61 H02 II Y48C3A.m  AAGTTTCTTGGCATTTTTGTTCA TAGTTGATGGCCTGGTTTTTCTA II-8P03
61 H07 II Y48C3A.r  CATGTAATAAATGTCCGTCGGTT GGCAAAATTGTGGAAAAATACAA II-8P13
61 H09 II Y48C3A.u  TTTTCCGAGAGGAGTACAATTCA AAATACAGAATTTGTGACGTCGG II-8P17
62 A03 II E01G4.2 CCAAGAGTTGGCACAATAAAGAC AATCGTTATTTCGTGAGGATTGA II-8B06
62 A04 II E01G4.3 ATTTGTGTGAAGATAGGGGGAAT AGGTGCAAAGTCGATGATTTTTA II-8B08
62 A06 II E01G4.5 TGATACAAAAGGCTGAGGGG  TTCTCACAATGAGGAAGGGC  II-8B12
62 A07 II E01G4.6 CAGAACTTGTTCGGTCAGCA  TCTTGATTTCCGATTCGACC  II-8B14
62 A08 II F45H10.1  AGAAGCCAAAAATAGCCAAAGAC CAGTACATATCCAAACTAGCGGC II-8B16
62 A09 II F45H10.2  ATCGAGAGAATTAGATATCCGGC TTCCAAATACTTCCACTTCCAGA II-8B18
62 A11 II F45H10.4  AAGTCGGGCTTTTTAGAGTCAAT CAAACTACACAATAACCCCCAAA II-8B22
62 A12 II F54F11.1  AAACAATGGATAATTTGCACACC AGTTCCGTCTTAGGGAAGTTTTG II-8B24
62 B01 II F54F11.2  CCAAAACTTCCATCCGCTAA  TTGCATAGGCCTTCTGCTTT  II-8D02
62 B02 II F54F11.3  ACATAGCAAAAACCGAGTGGTAA TTTGTTTTGGAATTTCAGCTCAT II-8D04
62 B03 II Y48E1B.1  CATTTTCCATCAACCATTTCAGT ATTTTCGCCAAATTTAGCTTTTC II-8D06
62 B06 II Y48E1B.4  AAAACCCCCAAATTTTCCTG  ATAAGTGGGCGGAGCCTAAT  II-8D12
62 B07 II Y48E1B.5  GCCCAAGGCATTGTAACTGT  CAAACAATGGGGAAAAATGG  II-8D14
62 B08 II Y48E1B.6  AAAGATGTCGCTTCAAACTATCG CCCGAAAACCTTTAATTTTGATT II-8D16
62 B12 II Y48E1B.10  TTTATGTCTGATGGGAAGGAAAA CCGCCATATCCAATTACAAATAA II-8D24
62 C01 II Y48E1B.11  AATGTGTCGAATATTCAATTGGC CGTTTTTCCATTTGCATACACTT II-8F02
62 C04 II F37B1.1 TGCCTACTGTCAAAACCATCTTT AACAATGCCACAATACAAGCTCT II-8F08
62 C05 II F37B1.2 ATGCGCATTATTTTTGGTTTTAG GAAGCGAACCGAGAATTTTTATT II-8F10
62 C06 II F37B1.3 GAGTATTGACAAGGACATTTCGG AACATGCCTATTGTGCCTACCTA II-8F12
62 C07 II F37B1.4 ACTGAAAAATCATATGGAGCCCT TTTCCACTCAATTTTGTCGATTT II-8F14
62 C08 II F37B1.5 AAATAAATAAAAATCATGGCGCA TTTCTCATCAATTCCCACTGACT II-8F16
62 C09 II F37B1.7 CAAATTGACGGAATTGAAACATT GAGCCAATCAGACATTTATTCCA II-8F18
62 C10 II F37B1.8 GCCGAATATTCATTTTAAGCCAT TGACAGAATTCAAACAATCATGC II-8F20
62 C12 II C31C9.2 CGACCTCGTTCACAATTCCT  TCCCAATTTCCAGAATGAGC  II-8F24
62 D01 II C31C9.3 ATTTTCAGACAGGCGTGAGG  GAAGTTGGGCGCACAGTATT  II-8H02
62 D02 II C31C9.4 TGCAAGTTTTTGCAGAAATACAA CTGATAAATTGTTGGAAAGGCTG II-8H04
62 D03 II C31C9.5 CTCCTTGCTCTCTCCGATTG  GCGATTTCGAGTTTTTCGAG  II-8H06
62 D04 II Y54G9A.1  TTCTGACAAGAGGTAGTGGTGGT CTCAAAGTGAAGAACGAAATTGG II-8H08
62 D05 II Y54G9A.2  CCCTTTTTCCATTAAGCTGACTT GATGCATACCTACTGCCTACCTG II-8H10
62 D06 II Y54G9A.3  TGCTTGTAGTCTTTTTCTCCGTC CTTTTTCAGCACAATTATTTCCG II-8H12
62 D07 II Y54G9A.4  TAGGTAGCCCAAATCATGTTGAC GTGACTACCCATTCGTCCAACTA II-8H14
62 D08 II Y54G9A.5  ACCTGTTCTGAAAACACCATTTG ATCCGGAGAAATATGTGAAGGAT II-8H16
62 D09 II Y54G9A.6  TTTCCAAAGTTCAGTTCCAAAGA GTTTTCAGCCTATTTTCCTCGAT II-8H18
62 D10 II R06B9.1 CCCTCGTGCAAATTAGGAAA  GGTTCCTCCCACTCCATACA  II-8H20
62 D12 II R06B9.3 ACTCACCCAAATCAACGACC  ACAATATTCGGCAAAGCAGG  II-8H24
62 E03 II C01B9.2 TCATCAATTTTTGAAGCGAATTT ATAAGGTCATTGAGCATCTGCAT II-8J06
62 E04 II ZK131.1 AGGCAATTTCAATCAGTTCTTCA GACGTCATAATGAGTTGAGAGGG II-8J08
62 E05 II ZK131.2 TTTTTCATTTCAAATATCGCAGG TGAAGAACTGATTGAAATTGCCT II-8J10
62 E06 II ZK131.3 TGAAGAACTGATTGAAATTGCCT AAAAATCGGGTCCAAGAAGAGTA II-8J12
62 E07 II ZK131.4 CATACAAACGCTACAGCAAACAG AGGCAATTTCAATCAGTTCTTCA II-8J14
62 E08 II ZK131.5 TAAAAGAGAAGGGAGACAAGGGT CTGTTTGCTGTAGCGTTTGTATG II-8J16
62 E09 II ZK131.6 TAGGAATGAATCCGTCTCAAAAA AATAGTGTCTCTGCAGTTGCCTC II-8J18
62 E10 II ZK131.7 TGAAGAACTGATTGAAATTGCCT TTTTTGAGACGGATTCATTCCTA II-8J20
62 E11 II ZK131.8 GACGTCATAATGAGTTGAGAGGG AGGCAATTTCAATCAGTTCTTCA II-8J22
62 E12 II ZK131.9 TTTCAAGTCACCAACTCTCAACA TGCTGTTCACTGCACTCTTTTTA II-8J24
62 F01 II ZK131.10  CCTCATCCCCATCTTCTTAAATC AATAGTGTCTCTGCAGTTGCCTC II-8L02
62 F02 II ZK131.11  TGTTTCAAGTTTTCCTTCTTCCA GATTTAAGAAGATGGGGATGAGG II-8L04
62 F03 II F08G2.1 TGCTGTTCACTGCACTCTTTTTA TTGTTTCAAGTCACCAACTCTCA II-8L06
62 F04 II F08G2.2 AATAGTGTCTCTGCAGTTGCCTC TAGGAATGAATCCGTCTCAAAAA II-8L08
62 F05 II F08G2.3 TTTTTGAGACGGATTCATTCCTA AAGTACATCAATACCACCATGCC II-8L10
62 F06 II F08G2.4 AAAAGACTCCAGTCAAGTTGTGC TCTATTCGATTTCGGTTGTGATT II-8L12
62 F07 II F08G2.5 ACTTAAATGGTCATATCCCGGTT CAATATTTGCCCACCTTATCAAA II-8L14
62 F08 II F08G2.6 TTTCTTTCTAATCAACTTGCCCA TTTTTGGAACCTAGGGAAGACTC II-8L16
62 F09 II F08G2.7 TTTTCGCTGCACCATCTAGTATT TTCAAGGGTATAAGGAAGAAGCC II-8L18
62 G03 II Y51H1A.5  ACTGCGCTGATTGATTAGAAAAG ATTCTTCATCTCCCCAAGACTTC II-8N06
62 G05 II Y51H1A.7  GATCGGAATCTATCAAACACTGG AAATGGGAGAAATTGTTGGAAAT II-8N10
62 G07 II W02B8.2 CAAGCCTTGAGAATCAGAGAAAA ACAATGTGAGCATTTATTGGCTT II-8N14
62 G08 II W02B8.3 TTAGCTGTATTTTCAGATCCCCA CTTATCTGCCACATCCTTAATCG II-8N16
62 G09 II W02B8.4 AGAAGCTTATAGTAGGCGAGGGA ACTTTTCATCTGCCACATCCTTA II-8N18
62 G10 II W07G1.1 CAAAATTTTCGAGAGGGAGTTTT TTATTTCACTCCATGTCCAAACC II-8N20
62 H02 II W07G1.5 CATTCGGTATAGGAATCGATGAA TCAAACTTCCAAACTTTCCAAAA II-8P04
62 H05 II Y39G8B.a  TAACGGAGATGTTCTCGATGATT AACTTTACCCTTGCCACTCTCTC II-8P10
62 H06 II Y39G8B.b  GTAACTGTTCCTCCTGAACATGC TCTTCATTTAAGCTCAGGACTCG II-8P12
62 H07 II Y39G8B.c  CAGCTTCTCCCAAATACTGCTAA GATGTTCGTGGTGACGGTATATT II-8P14
62 H08 II Y39G8B.d  ACTCTCCCAAAATCTAAAACCCA TCAAATCAAAAACACATCATTGC II-8P16
62 H09 II Y39G8B.e  TTCGATCAAAGGTGTTTTCATTT GAAAGTGTTCAATTTCGAACCAG II-8P18
62 H10 II Y39G8B.f  CAAAGAAAGACCAAAAGACCCTT ACTAATCCTAGGCTGGGAACATC II-8P20
62 H11 II Y39G8B.g  AATGTCTGCTTATTCCCTGAACA AACCCTTATACTTTTCTACGCCG II-8P22
62 H12 II F01D5.1 TATCTGGTAGGCGTTTCTTCTTG TAAGTTTTTCACTAAAGGCGCAG II-8P24
63 A01 II F01D5.2 AACGTCGGCTGCATACTATAAAA GTTAAAACCTGAACCAGAAGCCT II-9A01
63 A02 II F01D5.3 CGGGAAATGGTGATAAATGATAA CAGTTTCTCCAAAAATTCCCTCT II-9A03
63 A03 II F01D5.5 CCGTATTCCTATCCTACCGTACC TATAAAAACCTCGGAGCAAACAA II-9A05
63 A04 II F01D5.6 TGACATTGAAAAATTCGCCA  GACACCTAACGGGTCTGGAA  II-9A07
63 A05 II F01D5.7 ACGAGTTGTCGGCTGCTATT  CCACCAAGTCGTTTCCTTGT  II-9A09
63 A06 II F01D5.8 GATCCCGAGAAACGATTCAA  TGTTGTTGTTGCTGTGACGA  II-9A11
63 A07 II F01D5.9 GGATTGCCTACCGTATACCTACC TCTTATGTCCAAAATCGATGGTC II-9A13
63 A08 II F01D5.10  TTTAAAATGGGTATCCAAACACG CTGACCGAAATACTTTAAATGCG II-9A15
63 A09 II F01D5.11  CGGCGTAGAAAAGTATAAGGGTT GCAATGACAAGTTTACCCAAGTC II-9A17
63 A10 II W01G7.1 CAGAGGAAGCTTGATCCCAG  ACAACCAAAGCCATTTCCAG  II-9A19
63 A11 II W01G7.2 TTCTGGCTACTTTGCCGTTT  AACACCGGCGGTAGTACAAG  II-9A21
63 A12 II W01G7.3 TATACAAACATTGAAAATCGGGG AATCAGTTATATCCACGCTCCTG II-9A23
63 B01 II W01G7.4 TTTTGAAACACTAAAATTCCCCC CTTTCCGAGGTATTTCTCGATTT II-9C01
63 B02 II W01G7.5 TTTGGTTCAAATTTCACAACCTT ATCCTCTTCTCCGGTAGTGTTTC II-9C03
63 B03 II Y39G8C.1  TAACTGTAAATTGGCCGAAAATC GGGAAGTACACATCCATTTTCAC II-9C05
63 B04 II Y39G8C.2  TCGAGCATCAAAACCTCATTTAT CTTCGTGGAAAGCCTACTGACTA II-9C07
63 B06 II Y39G8C.b  TGAAAATCTCGTAGAAAATCCGA CAATCGATACAGACTTCCTCGTC II-9C11
63 B07 II Y39G8C.c  CTCTTCAAAATTTGTTTTCCGTG GTGGACGGAGCTTAAAATTCTTT II-9C13
63 B08 II Y39G8C.d  TTTCCAGAATTATCAGCCAAAAA GATGAATAACCAGGCAAATACCA II-9C15
63 B09 II K09E4.1 CTCTTCTCGCAAGTTCACAAGAT GTTCAAGGTAGAGTGCCTGAAAA II-9C17
63 B10 II K09E4.2 TTCCTAATTGGAGGCCTAGAAAC GGTGACTAATTGAAAGCTTGTGG II-9C19
63 B11 II K09E4.3 GCTTGCAGCAAAAACAGAGTTAT TTTTCTGCTCATTTCCAGGTAGA II-9C21
63 B12 II K09E4.4 ATCTAGGCCACTTCACCACTACA CGCGTGACAACTAATTACTACCC II-9C23
63 C01 II K09E4.5 CTAGGAGCCCAATTTTGAATTTT AGTTGGCATGCATAGAATCAAGT II-9E01
63 C02 II W03H9.1 ACTTCCTTCGTACATAGCAACCA TAAATTCGACGAGCTTCAAGAAC II-9E03
63 C04 II W03H9.3 CAATATTAACCGGTGGTGAGAGA AAGATGATTGGGTACGGATTTTT II-9E07
63 C05 II W03H9.4 AAATATTGTGCGGAAAATAGGGT AAATTTCACGTGTTCACTATGGG II-9E09
63 C06 II Y48B6A.1  GCCAACAACGGATACTTCTTATG GGAAAAACGTTCGAAAGAGAAAT II-9E11
63 C07 II Y48B6A.2  TTCATGGCTTCAAAACTTCAAAT AACAAAAAGGCGAATGTAGAACA II-9E13
63 C08 II Y48B6A.3  ATACTTTTTCTCCGTTCGTCTCC CTGTCTTCGCTTGAAAATCTCAT II-9E15
63 C09 II Y48B6A.4  ACTATGCCATTTTGACTCTTCCA ATTCGTGAGAAAAATGACCTTGA II-9E17
63 C10 II Y48B6A.5  GTGATATTCTGAGTTCCGACGAC GAGAGCATGCACAGGTTAGAGAT II-9E19
63 C11 II Y48B6A.6  CACCTTTGGAAATCAAAACTGAG ATGTGATGAAATTTTGAAAACCG II-9E21
63 C12 II Y48B6A.7  TATCAGATTTCGCATGATGTCAC AAGTCAGAGATGCAGGAGATCAG II-9E23
63 D01 II Y48B6A.8  GTCGTGTTTGAGGGTCTTACAAC TTCTAGTCTTACCTGGATGGCTG II-9G01
63 D02 II Y48B6A.9  GTGCATTCCTTTTGTCTTTTGTC TGAGTTTATTTCACAGCCGATTT II-9G03
63 D03 II Y48B6A.10  TCTTCTGTGGATCCTGAAACAAT AATTTGAATCTTCCCCTCAAAAA II-9G05
63 D05 II Y48B6A.12  TCTGCTTTACTTGTAGGGTTGGA GGAAAATCTGAATTTTTGCCATT II-9G09
63 D06 II Y48B6A.13a TATCACGTATCCATATGCGAGTG TCCGTAAAATCAAAAATTGGAAA II-9G11
63 D07 II Y48B6A.14  GCAAATTGCCACTCTCTCTCTTA GACAAAGCCTATTGGGACTTCTT II-9G13
63 D08 II Y48B6A.15  CCCCTCCTTCTACGAATTTCTAA AAGTGAGTTAGGCGATGTGAAAA II-9G15
63 D11 II Y54G11A.4  AATTGACGCTGAAAAGTATGGAA TTCACCAACGAATCTCTCAATTT II-9G21
63 D12 II Y54G11A.5  AACAGTCCGAGTAGAAAAGGGAC TTAGAGTTTAAAGGCACAGACGC II-9G23
63 E01 II Y54G11A.6  CTTGAGCAGGCTGAAAAATAGAA TAAATCTTCAAAATGCCAATGCT II-9I01
63 E02 II Y54G11A.7  ATTTCCTACCTAGCGAAACTTGC TCGACAGATGCTCTATCTTCCTC II-9I03
63 E03 II Y54G11A.8  TGAGGAAAAACATTAAAAGGGGT GGTTTCCCACCGTATTTTCTATT II-9I05
63 E04 II Y54G11A.9  AAAAATACAGGGACAAAGGGAAA GCAAACATTGATTAGTTTAGCCG II-9I07
63 E05 II Y54G11A.10 CAGAAGATCAACTGCTTTTTCGT CACCGGTAGTTTTCAACAAATTC II-9I09
63 E06 II Y54G11A.11 ATTGTTTTGGAGACTACGGTCAA TTTTGGAGGCTTATAAGGAGGTC II-9I11
63 E07 II Y54G11A.12 TGGAACAACATTTATCCCAAGTC CCGCGTGTCTAATCACTCTATTC II-9I13
63 E08 II R06A4.2 GCAAAGAAGAACAAGCCGTC  CGCTTCTGAATCTTTTTCGG  II-9I15
63 E09 II R06A4.3 TTGACGCATTCATTCACGTT  GGTTCCTGGAAAGCATGAAA  II-9I17
63 E10 II R06A4.4 ATTCGTGCGACAGTAGGTATCAT ATTCTAAATTCTCACATTGGCGA II-9I19
63 F01 II R06A4.8 AGCGGATCTCTCAAAGTCCA  GCTCGATGGGTGAAGAAAAA  II-9K01
63 F02 II R06A4.10  TTCCAATAGAGGTCAAAACGAAA GGAAAGAAATCTCCGATTGAAGT II-9K03
63 F03 II F26H11.1  AGGTGAATCCAAATGGAGAATTT TCATTGAATTTTTGCAGGTTTTT II-9K05
63 F05 II F26H11.3  CAAAGTCAAAAGAGCGTCGTACT ACGCTTTCTGATAGAACTCATCG II-9K09
63 F06 II F26H11.4  CGCGCACACATATAAAATGG  TCGTTTATTGGTGGTTCGGT  II-9K11
63 F07 II F26H11.5  CTCTTCGCGGACCAGTTTAG  ACCCTCCAATATCCTCCCAC  II-9K13
63 F08 II K04B12.1  TGGAATTCCTCTTTCATCGG  TGTAATCGACAGTGCTCCCA  II-9K15
63 F09 II K04B12.2  ATCAGCTTGCTTCAGACGGT  AAATCGGCAGGTGATTTACG  II-9K17
63 F10 II K04B12.3  CACCAATCTAGCCCGAAAAA  CAATCGCCTACAGCACTTGA  II-9K19
63 F11 II Y54G11B.1  CTGCCAATGCCATACACATC  CTGAACAGCGTCTGTCGGTA  II-9K21
63 F12 II Y54G11B.a  TTTCTTGCAATTTTGCCTATCAT CACGTAGCAATTGATTAACGACA II-9K23
63 G01 II C13B4.1 ACAATTGTTTGCCGCCTATC  ATTCAGCTATAACCCCGGCT  II-9M01
63 G03 II K10H10.1  AATTGGAAGCATCCTGATCG  CACAACGAACACGTACGACC  II-9M05
63 G04 II K10H10.2  CCATTGCAATAGCATCATCG  TCGTTTACTCATCTCGCACG  II-9M07
63 G05 II K10H10.3  CGAAGTTCTGGCCTTAGCAG  CCAATTTCTTCCACAACGCT  II-9M09
63 G06 II K10H10.4  TCGGAACCAATGATCAATAAAAC AAAGAACGCTTGAAATCAGAACA II-9M11
63 G07 II K10H10.5  TTCTGATTTCAAGCGTTCTTTGT TTGTTCGTCAGAGTTGTCTGAAA II-9M13
63 G08 II K10H10.6  CAATAGAAATTTACGAGCATCGG TATTTTCGGCTTTCATGTTCACT II-9M15
63 G09 II K10H10.7  GGACTGCTATAAATGTCGTCAGG TAAAATAGCACCGAAAGACCAAA II-9M17
63 G10 II K10H10.9  TTTGTAGGTTCAGATTTCTCCCA TTTCTCCAAGGTTTTTGTTTGAA II-9M19
63 G11 II F57C2.1 TAACACCACGTGACAAGTATTCG AATGGCTGATGAAGTGATTGAGT II-9M21
63 G12 II F57C2.2 TTCCGTATCTATCCGCCATC  AATGAATGAGTGGCGAAACC  II-9M23
63 H01 II F57C2.3 ATTTTTGTTCTCCGTTGTTGAAA GTGTGTAGGTGAACAAAGTGCAA II-9O01
63 H02 II F57C2.4 CTGGAAAGCTTGGTTATTCACAC TTTCATTATCAAAAGCGGAAAAA II-9O03
63 H03 II F57C2.5 CAATAAGTTCCACGGCCACT  TATGTGCAAAACGATGGGAA  II-9O05
63 H04 II F57C2.6 TCGAAATTCTTTATTTTCAGGCA CGTCAATCGAGTTCATCATACAA II-9O07
63 H05 II C01G12.1  ATTTTTCCGTTTCAGACCCC  GAAAATCACGATCCTTCCGA  II-9O09
63 H06 II C01G12.2  GAAAGGGAAACCGAAAGAGG  GCTGATGGGTAGTAGGCTGC  II-9O11
63 H07 II C01G12.3  AAATTTATCGAGCGAGTCATTCA CCGTCTCCTATTGTCTCATTCAC II-9O13
63 H08 II C01G12.5  TGAGCTTGCACTTCCATCAC  GAATGATCAAAATCCGACCG  II-9O15
63 H09 II C01G12.6  CCGCGGTTCTTGTTTATATGTAG GTTTTATTTGCATGAACCGAGAG II-9O17
63 H10 II C01G12.7  GACTGGCAAGATTGTCACCA  CTCCAATCCTTTGCGATCAT  II-9O19
63 H11 II C01G12.8  GCCTCACTCTTACTGCCGTC  AATTGGTGACCACTGCCTTC  II-9O21
63 H12 II F19H8.1 TGCACATCGGTGTTCTTGAT  GACATTTTGCGGGTTCTTGT  II-9O23
64 A01 II F19H8.2 TTCCCATTTTGCGATTTCTC  GCGGATATTTGCGACATTCT  II-9A02
64 A02 II F19H8.3 TATCCCTTGACCTCTCACAAAAA AAATTGGATGTGAGCTGATGAGT II-9A04
64 A03 II F19H8.4 TATCCCTGGCTCATGCCTAC  TGGTAATTCTCTCAACGGGC  II-9A06
64 A04 II C38C6.2 GTTGCTTGGCAAGTCTGTCA  CGCCAAATGGTACAGAACCT  II-9A08
64 A05 II C38C6.3 TCCTCCAACTCACCAAAACC  GAATCTCGACAGCTCCGAAC  II-9A10
64 A06 II C38C6.4 TTACGAATTGAGTTGGCAATCTT AAAAATCACCTGACCACTTTTGA II-9A12
64 A08 II C38C6.6 TGATGTCTCCATCCAACCAA  CCCGATCTCGTAGTTCCAAA  II-9A16
64 A09 II ZC101.1 CCGACGATGGTGTTCTTCTT  CCAAGATCTGTCGATGGGAT  II-9A18
64 A10 II ZC101.2 CTCGAGCTCTCTGCTGAAATAAC AGTCAGACTGGAAGTCACTGAGG II-9A20
64 A11 II K02B7.1 CCATCTCGATTTCGTTCGTT  AACCACTGCATGTCCAACAA  II-9A22
64 A12 II K02B7.2 CTGCACCTCCTCCTTCTTTG  TTGGTTTACTTTTCGGGTGC  II-9A24
64 B01 II K02B7.3 ATGATAAACGTGGGCTTTGAGTA CAACACTGCTGCTTTTTCTCTTT II-9C02
64 B02 II C09F9.1 GAATTTCACCGCCTAATTATTCC CCTCTTTTCAGTATTTGGACGTG II-9C04
64 B03 II C09F9.2 CTTATGCCACCAATGCACAC  AAAAATTTGACGAACCGCAG  II-9C06
64 B04 II C09F9.3 TTCCATTTCCAAGCTCATCC  CCAACTGTGCTCACTGGAGA  II-9C08
64 B05 II C09F9.4 TCACCAAAGAAGTCACTCAATCA GCACACCGAAGATTGAGATAAAG II-9C10
64 B06 II C09F9.5 GTTTCTCCAAATCGTCAGTCAAC ACCGAACACTGTTTAACCTTTGA II-9C12
64 B07 II C09F9.6 GGTTGGCCGGAAATTTTTAT  CTGACGTCCTTCGGGTACAT  II-9C14
64 B08 II Y54E2A.1  GTGTTGGCGGTTTTCAAGTT  GCATTTCTCGCTGCACTGTA  II-9C16
64 B09 II Y54E2A.2  CTCTCGTAACTCTGCGATTTGTT ATTTTTCCAGGATCTCCTCACAT II-9C18
64 B10 II Y54E2A.3  TATAAGGCGGAAAGCGAAAA  TGTCGCTCAACACAACCTTC  II-9C20
64 B11 II Y54E2A.4  TAAAAGTGCAGTTGGCCTAGAAA GGCTCTTCACCTCGAAAACTATT II-9C22
64 C01 II Y54E2A.6  CGAGAATCTTATCATCCATCAGG TAGACGAGACGAAGATCAACACA II-9E02
64 C02 II Y54E2A.7  TCGAAAAGAAGATTCAAGTGCTC AAATGGGTGTGTCTAGCGAATAA II-9E04
64 C03 II Y54E2A.8  ATTTGCCCGGTTTAGTTGATTAT GGCAATTGTTCTTTTTCCTTTTT II-9E06
64 C04 II Y54E2A.9  TGTGGAATTTCCCATAAAAACAC CTCAAGAAAACAGGGAGGAAAAT II-9E08
64 C05 II Y54E2A.10  GTCACTGAAGCAGCAAGTCCTAT CTAGGATTGTCTAGGGTCGGTCT II-9E10
64 C06 II Y54E2A.11  ACGTTGGAGATCTCTGGTGG  TGGCTGTTAGCCTCGATCTT  II-9E12
64 C07 II Y54E2A.12  GATTTTCAGACGAACTCCGC  TTTTCGTAAATCGACAGGGC  II-9E14
64 C08 II W01D2.1 TCACGTTTCTTTTCACGATTTTT GTTTCTGAAAGAAAAAGGGCATT II-9E16
64 C09 II W01D2.2 CGTGGTTAAAGTGCGAACAA  TGAAAAAGAAGTCGCACACG  II-9E18
64 C10 II W01D2.3 GTCTGAGTTACCATAAGTTGCCG TTGGGAACACTAAAAAGACTGGA II-9E20
64 C12 II W01D2.5 CCCAATTTTTCCAGGTAGCA  ACGACTAGATCGGCTGGAGA  II-9E24
64 D01 II R05H10.1  TAGAAACCCCTCGACTACAATGA AACCAATTCCCAATTTACTGGAT II-9G02
64 D02 II R05H10.2  AGCAGGCAAAGCTGAAAGAG  TTCCATCACGAATCAGTCCA  II-9G04
64 D05 II R05H10.6  CCACCAAAGTGCACATCAAC  TCATTCCCTTCTCATCGGAC  II-9G10
64 D06 II Y53F4A.a  TATCAACGAGATTGACCAGGAAC TTCACTAAAATCACTTCCGCATT II-9G12
64 D08 II Y53F4A.c  CATGAACATTTCTGATGTTTTGG TCTGATCATGTTCGTCAAAAGTG II-9G16
64 D09 II R03C1.1 ATATAGTTTTTGAATGGCGCAAA GAACAGAAAAATTTCATGCGAAG II-9G18
64 D10 II R03C1.2 GCCAGTGTAGAAGCAAAGGC  CCTGAATACCAACACCCCAC  II-9G20
64 E04 II Y53F4B.c  TTGTAGTTGATGGCCTAGGAAAA TATACTCCGCCCCGTTATCTTAT II-9I08
64 E05 II Y53F4B.cc  TAATGTAGCGCTGGTTTTGATTT CCAATTTCGATGATTTTTGGTTA II-9I10
64 E06 II Y53F4B.d  ATTAAAATTCAACAGCGACGAAA TTTTCAGATTTAAAACATGGCCT II-9I12
64 E07 II Y53F4B.e  CAGTTTTACGGAAAATCAATTCG AAATCCGGGAAATTAAACTGAAA II-9I14
64 E08 II Y53F4B.f  TCTAACATCACATTTTTCAGGCA TGCACCACCTTTAATAGGAACAT II-9I16
64 E09 II Y53F4B.g  TAAATACCGGAAAATGTCTGTGG AAATCGAATTTTTAGCTTCTGGC II-9I18
64 E10 II Y53F4B.h  TCGATTTTTCAAAATTTTTCAGG TTTCAATATTTCAGCTCTCGGAA II-9I20
64 E11 II Y53F4B.i  GTAACCGAAATTGACTCTTCGTG AAAAAGGTCCTGGAAATTAGTGC II-9I22
64 E12 II Y53F4B.j  CCAGAAGTTGCAGAAAAAGAAGA AATTATAAAACTGCGTTGCGTGT II-9I24
64 F02 II Y53F4B.l  GAGCTTTTCGTTGAAAATAAGCA TCCAACAATCTCAAAATTCTGGT II-9K04
64 F03 II Y53F4B.m  AATTTGTTTACGGATAGCCCAAT TTATCCTAAACGCCAGATCTTCA II-9K06
64 F04 II Y53F4B.n  GCAACCCTGAATTAGAGCTTTTT TCCAGTTTTTGGCGTTTTTAGTA II-9K08
64 F05 II Y53F4B.o  TTCGAGAATGTTCGATTTTGATT AGCATCTGCAAAATTGGTTAAAA II-9K10
64 F08 II Y53F4B.r  ATTTCATATCCTTTCCCCAAAAA AAATATCGGACGACACACAAAAA II-9K16
64 F09 II Y53F4B.s  ACGCGTTTTTACGCTGTATGTAT TTGCTTTTGACCTAATTTCCGTA II-9K18
64 F10 II Y53F4B.u  CATCAGTAGCTAGCCATTCTCGT TCCGAAAACACTGAACAATTTCT II-9K20
64 F11 II Y53F4B.v  TGGGATTTTTATGGAGACTTTGA AAAAACCCCAGATAATTCCAAAA II-9K22
64 F12 II Y53F4B.w  CTCGCGATTAAAGATTCAAGAAA TCTACACGATTCGTTTCGTTTTT II-9K24
64 G01 II Y53F4B.x  AAACCTGAAACTTATGTGCTCCA AACCCAAGTTTTTACCCAGTCAT II-9M02
64 G02 II Y53F4B.y  AAAATGAAAAATCTTCGGCAAAT ATTTGGAATAGGAAGTAAGGGCA II-9M04
64 G05 II Y53F4C.b  TTGTTTCAAGCTCAAATTTTGGT ATCACTGAAAATGGGTGAAACTG II-9M10
64 G07 II Y53F4C.d  CAAAGTATTTTATGCCTGCCAAG ATTTGAAAGGTAATTGGGGAGAA II-9M14
64 G09 II Y53F4C.f  ATTATGGGTGTTGATCGAAAATG CACCCAAAGTCAGTGAGAGTTGT II-9M18
64 G10 II Y53F4C.g  AAATTTGAATTTCCCACCAAAAT AATTCGTTTCAAGACCCAAAACT II-9M20
64 G11 II Y53F4C.h  AACATCTAATCCCTCCACCAAAT CGTCTGTTAAGTTCGAAAGGAGA II-9M22
64 H01 II Y53F4C.j  TTCACATCTCCATTGATTGTTTG CAGACAGATCACTATGCCTTCCT II-9O02
64 H02 II Y53F4C.k  CTCAACCCATTTCTTTATTGCTG ATCCATTTCTTGGTTTTTGGTTT II-9O04
64 H03 II Y53F4C.l  GGTGTTGTTGAGAATGATGTTGA TAAAAAGGGTTGGCAAAGTTGTA II-9O06
64 H04 II Y53F4C.m  TATTTGCCTATTTGCCAGAAAAA TACATTCAGCGAGAAATCGAAAT II-9O08
64 H05 II Y53F4C.n  TGCTCTCTCTCTCCTTATTCCCT CAAAAACTTATGGGACAACCTGA II-9O10
64 H06 II Y53F4C.o  TCGAGACGTTAGATTGCTTCTTC GTCAAAACCTTCCCATTTTTCTC II-9O12
64 H07 II Y53F4C.p  TTAACACGAGCTGCATACTTCAA AGTGAAACCACTATGCCAACCTA II-9O14
64 H08 II Y53F4C.q  GCATGCAAGACGAATTTTTAAGT ACCGATTTGATTGGAAGAAAAAT II-9O16
64 H09 II Y53F4C.r  TATCTGGACGAGTTTCTACCCAA GGCAAATATTGGGAAAAGAGATT II-9O18
65 A01 II F43C11_37.d TTCCAAACTAGCCAAAAACACAT GCTTGTTGGAAATCCAGTTACAC II-9B01
65 A02 II F43C11_37.e CTACTTCCTACATCGCAGGCTTA GAGCTGAAGCTAAATTCCACTCA II-9B03
65 A03 II F43C11_37.f ACAAAACAGATCTTCGGTTTGAA CATTTTAATTTCGAGTACGCCAG II-9B05
65 A04 II F43C11_37.g GAAATTTTTGGCATGAAATTGAA ATGTATGTTCTTGTGCCGAGATT II-9B07
65 A05 II F43C11_37.h CTAATATCTGGCCACTGTGGAAT TTTCACATTTTTGATTTTGCCTT II-9B09
65 A06 II F43C11_37.i GTTGAAATGGAGTCATGGACATT AAACTTTATGTTACGGGGCGTAT II-9B11
65 A07 II F54A3_30.a TCCGAATAATTTCTGTGCATTTT ATCGAATTTCAGTCGATTTTTCA II-9B13
65 A08 II F54A3_30.b GCGAATATGGCTTCTGTTATTTG GAGGTGTCTACAATCTTGATGGG II-9B15
65 A09 II F54A3_30.c AGATAGTCCCTGATTCCATCCAT GAAACTAGCTGAAAATCGCTTCA II-9B17
65 A10 II F54A3_31.a AGCCCTAAAAATTCAGAAAATGC GTTTCTGATTGAAATTTTGCAGG II-9B19
65 B01 II F54A3_31.e TTTTGAACTGGAAAATGCTCAAT CGATTTTCGTCAAATTTTCACTC II-9D01
65 B02 II F54A3_31.f CACTCAAAAGCCCAATATTTCAG AATTCCTCGCCATTTTCTTAGTC II-9D03
65 B03 II F54A3_31.g AAGGATAAAAAGGCGATTTTGAG GTTTCTGATTGAAATTTTGCAGG II-9D05
65 B04 II Y110A2A_54.a  CATTTGGATTGATAGGCAGACTC CTACCCTCTCGTTCTCTCTGTGA II-9D07
65 B06 II Y110A2A_54.c  TGTAAATTTCCAGGATAGGCTCA AAAAGAGGGCTAGCAGTTAGGAA II-9D11
65 B07 II Y110A2A_54.d  TAGTAACCAGGATAACTCCGCAA AACTAATTTTTGTTCCGCTAGGC II-9D13
65 B08 II Y110A2A_54.e  TCCCAAAAGTAGTTGGAAACTGA GAGTATAATGAGAAGCTCGCCAA II-9D15
65 B09 II Y110A2A_54.f  ATCAAGACATCCAAAAAGCAAAA TCCAAGTGACTAAGTCCACGAAT II-9D17
65 B10 II Y110A2A_54.g  GGATTCTCAAGCTGGAAGTTTTT ATTCTTCCATTACAGCTTCACCA II-9D19
65 B11 II Y110A2A_54.h  AACTTATTTCTTTTAGGTGGCCG ATTCAGCACCATCTTAGGCAATA II-9D21
65 B12 II Y110A2A_54.i  TTTCAGCTAAACCTTTTCCACAA CTTTCATGTTTCTGTTGGGTCTC II-9D23
65 C01 II Y110A2A_54.j  CTTGATCCTGTTCACCTGAAATC TGTTAGTGATCGTCTCACCATTG II-9F01
65 C03 II Y110A2A_54.l  ACCCTTATTTTCAGCCTAACTCG GTCTGCGTCTAGTCGTTTCCTTA II-9F05
65 C04 II Y110A2A_1231.a AAGCGATTTTTAGCGAATTTTTC TGAGTATTGTGATGTGCAAAACC II-9F07
65 C05 II Y110A2A_1898.a TCAATATGTACACTTTTTGGGGG CCCCATTATTTACAGTTCCAACA II-9F09
65 C06 II Y110A2A_1898.b ACAGATGCTAAAACAATTTCCGA ATTTTCAGTGATTTTTGCTCCAA II-9F11
65 C08 II Y110A2A_1898.d CCAATTGCAAAAATGATCAGAAT AAATTTTCCCCTCTTAAATTCCC II-9F15
65 C09 II Y110A2A_1898.e TTTTGAAATTTTGGCGTTTCTTA AAATTTTCCCCTCTTAAATTCCC II-9F17
65 C10 II Y110A2A_1898.f TCAATATGTACACTTTTTGGGGG TCTACCAAGAGCAGCCAAACTAC II-9F19
65 C11 II Y110A2A_4083.a TAACAGTGCTCCAACTCCAATTT CCCAAATTTTAGGGATTTTATCG II-9F21
65 C12 II Y110A2A_4083.b CAGTTTTTCAGGCAATTTTTCAC AAAACCCTCGAAACTTGAATCTC II-9F23
65 D01 II Y110A2A_4093.a GACCCACAAGTCTGTCTAACCAC AAATAGCACAAAACCTGACGAAA II-9H01
65 D03 II Y16E11A_119.b  CAATATTCCGTGGTACGTTGATT CACTTTTCAATTCCTTCCAACTG II-9H05
65 D04 II Y43H11_157.a  AATTTTCCACTTTTCAGCAAACA TCTCAAAAAGGCAATAAAATGGA II-9H07
65 D05 II Y43H11_158.a  TTCATTCCTATGCTTTCCAAAAA ACATATCTGACAAAACGGCAACT II-9H09
65 D07 II Y43H11_159.b  ATCTCCTCTTCTTCATCCGATTC TTTGCAGGAAAGATAGATCTCCA II-9H13
65 D08 II Y43H11_160.a  CCAACTGTACCCAAGGTATTCAA ATTCTCCAAGGCTTTACCTCAAC II-9H15
65 D09 II Y46G5.a GAAAATCCTCCAAAAATCCCTAA AGTGATGGGGAATAAAAGGTTGT II-9H17
65 D10 II Y46G5.aa  CACAAAAGATCATCACGATCAAA TGTGGTAACATTCATAAGATGCG II-9H19
65 D12 II Y46G5.bb  AAGGTTCCGGTCAAATACAAAAT GCATTTAAAAAGCCACAAAACTG II-9H23
65 E01 II Y46G5.c TCTCTGGCTCATTCTTGAGATTC CGATACGTCCGATTAATATCCAA II-9J01
65 E02 II Y46G5.cc  CTCCCATTTCAAAAACTCATCAC TAACCCTACAAAAATCTTCCCGT II-9J03
65 E03 II Y46G5.d GCTCCATAATCTTGTCGTACACC GACTACAAACTACAATGGCCGAC II-9J05
65 E05 II Y46G5.e GGAATTAAATGGAAATCGGAAAC TTATTAGCTAGCCAAATGAAGCG II-9J09
65 E06 II Y46G5.ee  TGAGTTAGTTCGGAAAATGGAAA AAGAATGGAGTTCGGGAAGATAG II-9J11
65 E07 II Y46G5.f TGTTCCATTTCAGAAAGGTGAGT CATCGTTGAGATAACGGAAGAAC II-9J13
65 E09 II Y46G5.g AAACGTATGCCTTTCACTCGATA AAAAATACCTTGCCACCCTAAAA II-9J17
65 E10 II Y46G5.gg  TCTCCACAATCAACATGAACAAC CTGTGCTCCAACTTCTGAATCTT II-9J19
65 E11 II Y46G5.h ATATACAGTGCTGGCCAAAAAGA AAGTGGGCAATGTAATATGATGG II-9J21
65 E12 II Y46G5.hh  AAAACTATTTCCCACATTTCGGT GTTCTCACATTGATCTTTCGGAC II-9J23
65 F01 II Y46G5.i TTCAGTAATTTCCCCACATTCAC ACTCTAGATGTCGTCTCCTGCAC II-9L01
65 F02 II Y46G5.j TTCAGTTATTTCCCCACATTCAC ACTCTAGATGTCGTCTCCTGCAC II-9L03
65 F03 II Y46G5.jj  CATCAGGAAGAAGATGAAACACC CCATCGTAAATTTAATGAGCGAG II-9L05
65 F04 II Y46G5.k TCTCCCTCACTATTGTCTCTTGC TCTGATTTTGTGAACGTCTGCTA II-9L07
65 F05 II Y46G5.kk  ATGGAAGACAACTTTCACACGAT AATCACTCCTTCGTTTTTGTTCA II-9L09
65 F06 II Y46G5.l TTTATGCCCCTAATTTTCAGGAT ATAATATAGTGTCGGAGCGGGAT II-9L11
65 F07 II Y46G5.ll  ATTATTTTGTTGAAGAATCCGCA AATTGAATTTCAGATCGCAAAAA II-9L13
65 F08 II Y46G5.m AGATCATCGTCAACATCATTTCC TCATTTCTCACCCAGAAATCAAT II-9L15
65 F10 II Y46G5.o GTGGCCTAGTTTTATGCTTTCCT ACTATTACGGAGCCATCAGATCA II-9L19
65 F11 II Y46G5.p TCAGGAAGCTGAAAAGTTCATTC AGCAAAGTTAGACACGAAAGTGC II-9L21
65 G01 II Y46G5.r CATTGAAATTTGCATGTGAGAAA GTGCATTTTTCCAAAATTTACCA II-9N01
65 G02 II Y46G5.s TCGCAATATTTCGCCTCTAGATA ATGGTTTAAAAGCCGTAGAAAGC II-9N03
65 G03 II Y46G5.u AAAATTAAGCTGAAAAAGCAGGG TTTTGAGCCATCTTTGTTGAAAT II-9N05
65 G05 II Y46G5.w CCTTCTTCATCAGTCTGCTCATT CAGAAATGTTATTGTGCAATGGA II-9N09
65 G06 II Y46G5.x ACCAAAACTCTTCCTTCACCTTC AGAACGCAGTAAGAAGGACTGTG II-9N11
65 G07 II Y46G5.y CCAGAATTCGAGAAGTTGAGAGA TAGGTGCCTACACTGCCTACAAT II-9N13
65 G08 II Y46G5.z AACCGCAGACTACAAAATTCAAA AGTTTAGCGATCAAGTCAGAACG II-9N15
65 G09 II Y51H7B_4.a TCGCAATGTTCTACTCGACTGTA TTGACTTTACCGAAATTGAAGGA II-9N17
65 G10 II Y51H7B_4.b AGATTGCAAAACCAAAAAGTTCA TCCGGGAAAAATATAATCTAGGC II-9N19
65 G11 II Y51H7B_5.a GTACCTGTTATATTGGCTGCTGG ACTGTACTGGATTTTGCACTGGT II-9N21
65 G12 II Y51H7B_5.b GTACCTGTTATATTGGCTGCTGG ACTTTTTATCGATTGCCGTGTAA II-9N23
65 H01 II Y51H7B_6.a TTTTTCAAATTTTCCCAAATCCT AAATTGCACAAAATGCAGAGAAT II-9P01
65 H02 II Y51H7B_6.b AAAGGGCCACTCTATTCTCATTC TAGCCCATGGTTCATAAAAATTG II-9P03
65 H03 II Y51H7C_254.a  GAATAGGCCGGTTTAGACTTGTT CCGAAACATCTCCTACAGAATTG II-9P05
65 H04 II Y51H7C_254.b  ATTCCAGGTATCCCTAATCCTCA AAATTCATTTTTCCGTATTGCTG II-9P07
65 H05 II Y51H7C_255.a  ATAACCGACAGACGAATTACACG GTAGTCTAGCAGACCCAAAGCAA II-9P09
65 H06 II Y51H7C_255.b  TATCGCCAGATTTGTGCTTATTT TTTTTCCGTCATTTTAAAGCAAA II-9P11
65 H07 II Y51H7C_255.c  GAATTTCTGCCAATTTTAAGCCT AATGGGTCGTGAGCTTCATAGTA II-9P13
65 H08 II Y51H7C_255.d  ACCAACGTGTTGGATTTATTCAC GTGGAAAATTGTGTTTTTCTTCG II-9P15
65 H09 II Y51H7C_255.e  TTTTCCACCAAATATCATTCCAG ATGGAGATTTTATCGCGAATTTT II-9P17
65 H10 II Y51H7C_255.f  CTCGGCTATTGTTCAGGTTAATG ATTATTGAGCCGAGTGACTGCTA II-9P19
65 H11 II Y51H7C_255.g  TTGTAGCCTAGCAGACCAAACTC GTAGTCCAAAACCTACCCTTGCT II-9P21
66 A01 III cTel54X.1  AGGGGAAAATTTGGAGTCAATTA CTCGACGAGAGTTGTTGAAGAAT III-1A01
66 A02 III H10E21.1  TTTTTCTTGCCATTTCAACACTT AGGAGAATGCGAAAAAGAAAAAT III-1A03
66 A04 III H10E21.3  TATCCGTCTCATCCTCCCAG  CACAAAAAGTGCCTGAGCAA  III-1A07
66 A05 III H10E21.4  AACCTTTGGAATTGTTGATCTGA GGTTTTGTCTAGTTCATTGCCAG III-1A09
66 A06 III H10E21.5  CCAGCTTTCTCAACAACTCACTT ACCATCCAACTATTCTCCCATTT III-1A11
66 A07 III W05G11.2  TTCAAAAGAAGCTCCAAACTCAG TAGATTCTGTATTAGGCCCCCAT III-1A13
66 A09 III W05G11.4  GTTTCGCGCAGCACTATACA  CCCTCTCAAATCCGAACAAA  III-1A17
66 A10 III W05G11.5  CTAACAGGTTCGAGGCGAAG  GCCCAAATTTCGCTACGTTA  III-1A19
66 A11 III W05G11.6  ATGTGCTCCCTAAAAAGAGTTCC TAACACAATTTTCACAAACGTCG III-1A21
66 A12 III F54C4.1 CACTTCAAATTCCAATTTTTCCA TAATGCGTCATCCTATGTCACTG III-1A23
66 B01 III F54C4.2 GCTGCATACATGAATTACCCATT TTTCGAAAATTTCCAGAACTTCA III-1C01
66 B02 III F54C4.3 CACTGACAAAGTGGAAAATGACA TATCCTTTTCTTTTTCTCTCCCG III-1C03
66 B03 III F54C4.4 CGGGAGAGAAAAAGAAAAGGATA CACCGTAAATCTACACAAGCTCC III-1C05
66 B04 III C29F9.1 CTCAAATTTTCACTTTTTGCCAC TCGAGTCTGAGGTCTACCATAGC III-1C07
66 B05 III C29F9.2 TGAGTGCTTCTGAAACTAGGAGC TCTGAAACTGGCAAATTCAAAAT III-1C09
66 B06 III C29F9.3 AGAACTTTGCGACCAGCATT  TGTCTCGCAAAGGGAGTCTT  III-1C11
66 B07 III C29F9.4 ATGAACAACACGGATTTTATTGC TGCGGTCCAATTTTTATCATTAC III-1C13
66 B08 III C29F9.5 TTCAGCATCTCCTGGTTCTACTC TCTGAACCATCACTTTCATCCTT III-1C15
66 B10 III C29F9.7 TATATAGACGGAAAATGCGATGG AAATCCCAAAAATTTCCAGCTTA III-1C19
66 B11 III C29F9.8 TCACAGCTAACTCCTGAAAAAGC GTCTGTGGTCCTGACTCTGACTT III-1C21
66 B12 III C29F9.9 GTGTGCACTGCTACAGACAAAAA TACGAAATTATGGGAAGAAAGCA III-1C23
66 C01 III C29F9.10  CTTGGCAGAATTGAACCAACTAC GAAGTCGAAATGAATTTGAGTGG III-1E01
66 C02 III C29F9.11  CCACCAGTGTAGTCCGGTTT  TGTGCTGCGCAGAATTTAAG  III-1E03
66 C03 III C29F9.12  ACCGTTTAACCATATAAAACGCA AGCTCAGATAAATCGAACCACAC III-1E05
66 C04 III C29F9.13  TGCACTTGTCTAAATTTTCCGTT AGCACACTTTCTTGTTATCAGGC III-1E07
66 C05 III T17A3.1 TCATGGGAGCCCTAAAACAG  CCCTGTAACAGCCCACCTTA  III-1E09
66 C07 III T17A3.3 GTTCCATCGTTCCGTCTGAT  TTGATCGATGCACCATGTTT  III-1E13
66 C08 III T17A3.4 GCACTCTCCCACTCCTTGTC  GCTGGAATGCGGTGTCTAAT  III-1E15
66 C09 III T17A3.6 CACTTTTCAAATAATGACGGCTC TTGTTAACTCAGCGTTTGGTTTT III-1E17
66 C10 III T17A3.7 TAGTGACTACTTGGCGAGCTAGG GTCATTCATTCCCTTTACAACCA III-1E19
66 C11 III T17A3.8 CAAGCCATTCCATTCCAGTT  CGGGATATCCAGATCCAAAA  III-1E21
66 C12 III T17A3.9 CATCAATTAATTTGGGTGGAAAA AGAAGATGTGACGCTAAAACTGC III-1E23
66 D01 III T17A3.10  CCCGATAACGTTGATCATAAAAA CTATTTTTACAGGGACACCCCTC III-1G01
66 D02 III F40G9.1 CCACGTGGCTCTATTGTTTATTT ATATTTAGCCCGAAAATTCCAAA III-1G03
66 D04 III F40G9.3 CTGTGATTTAAGCAATTTTTCGC CACAAACTTCAAGACAAGAGGCT III-1G07
66 D05 III F40G9.4 AATGTGTTTGCACAAAAAGTGTG TCAGAGGTTCTAACTTGTCTGGC III-1G09
66 D06 III F40G9.5 CTGAAGCCCAAGATACAAATGAC AAAAAGTTCATCTTCCGTCCAGT III-1G11
66 D07 III F40G9.6 GAGAGAGAGAGAGGAGATGGGTC GGAAAGTGAAACAGGTGAAAGTG III-1G13
66 D09 III F40G9.8 TTCAAATAAACTCCCCAGGTACA AGAATTCTACACTCCCGGAACTC III-1G17
66 D10 III F40G9.9 ATCGATCCCAAGGATGATTTTAT GAAATTGCATCTTGTGAAACTCC III-1G19
66 D11 III F40G9.10  TTCAATTGCAGAAAAATGGAAGT CGTTGTTGGGTCATTTAGACATT III-1G21
66 D12 III F40G9.11  CGCGTTGAATAATACATTTGTTG TTGAGAAACCCGTTCAGAAAATA III-1G23
66 E01 III F40G9.12  TCTCTTTTAATTCCCTCAAAGGC ATTCAGTAAACTGCTTCTCGTGC III-1I01
66 E03 III F40G9.14  TTGATGGGCACTCTGTAGAATTT TCTTTCAGATTGTGCTCTTCCTC III-1I05
66 E05 III W10C4.b AGAATTGTCGAATTTTCGTTGAA CGGAAAACAAAGCAAGATAAATG III-1I09
66 E06 III W07B3.1 GATTATAGACCCTCCGCTCATTT TCACAGAAAGTCCGAAAATTGAT III-1I11
66 E07 III W07B3.2 TTTGGAGTGTAGCGTTTTTGATT CACTGAAAACACGAATTGAATGA III-1I13
66 E08 III K10F12.2  GCCGAAATAAAACACTCTGACAC ACTCCCCACTTGTTACCAATTTT III-1I15
66 E09 III K10F12.3  TAGCGTGACCGATAATTCCC  TACGAAGTGTCCCAAGGACC  III-1I17
66 E10 III K10F12.4  CCGGAAAATTAGGATTTCCATAG CAACTTTGGAAAGAATTTGATGC III-1I19
66 E11 III K10F12.5  GGACAATTGAGTCGAACAGATTC GTTCTACACGGAGCTCTTCAAAA III-1I21
66 E12 III K10F12.6  CCTAAGGGCCAGGATAAACTAGA CCATGCTTGAAAACTTTTTATCG III-1I23
66 F01 III F10C5.1 ACAGTGAGCATGCGATCAAG  ATCTCCTCTTCGCCTCCTTC  III-1K01
66 F02 III F10C5.2 CTCAGTTTTTCCCTTTCCCC  AAATTCCACGTTTCATTCGC  III-1K03
66 F03 III F30H5.1 AATTGTTGAAGTTCTTCAGCGTC CCTCCTCTAATCTCTGCAAACAA III-1K05
66 F04 III F30H5.2 ATTTTTATCCCAGAACCGATGTT TTTCAGTTTCAGACAAACCCATT III-1K07
66 F05 III F30H5.3 GCACACAGATTCCTTGCAGA  GTGCAATGCAGCTCTATCCA  III-1K09
66 F06 III T22F7.1 TCCTCTGGTCTCTATGTGCTCTC TGAGAATCCAGAGAAAAGTCTCG III-1K11
66 F07 III T22F7.3 TTGTTGTAATTTCCGAGCCC  ATCTGCTGGTCTTTGCGAGT  III-1K13
66 F08 III T22F7.4 AAGAGGAGAAGGAAAGGAGTGAA TATCTAACCACGGAACCTGAAGA III-1K15
66 F09 III B0353.1 TTCAGATACTCCGGTTTGAAAAA CAGTTGACATAGACACTCACCCA III-1K17
66 F10 III T19C3.1 TTGGATCCGAGAACACATCA  TAAATCACAACCTGGGAGCC  III-1K19
66 F11 III T19C3.2 TGCCTCATTTCAGAAAACCTTAG TGACAACCCTTTTATCCCTTTTT III-1K21
66 F12 III T19C3.3 TTCTTTTTCGGCTTTTTCTCTCT CTTATTTGCCCTTTAGTGAACCC III-1K23
66 G02 III T19C3.5 ATGGACAAACGGAATAAGCG  TTAAGTTGTCCAAAACCGGC  III-1M03
66 G03 III T19C3.6 TCAAAAATACATTCCGCAAAACT TGCCAAATTCTGAGAAAAACAAT III-1M05
66 G04 III T19C3.7 CAAGATAATCCCACTCCACATTC AATTTACAGTACTCACCAGGCCA III-1M07
66 G05 III T19C3.8 TTTCAGGCAAAATTTCCACC  CGGTTTTTGGCGTATCCTAA  III-1M09
66 G06 III W06E11.1  GTGCTTCTGACGACGAACAA  GATCGTCCAAAAGGAGTCCA  III-1M11
66 G07 III W06E11.2  TGTCATTTACTCGTTGTTCCTCA AATTTCAATCAATAAATGCCACG III-1M13
66 G08 III W06E11.4  ATTTTGAGTGCAAAAGAGCAAAA AAAAACACCCATTCTTCTCACCT III-1M15
66 G09 III W06E11.6  ATGAATTTTATTGGAAAATCGGC GATTTCACATTGGAGAAATGAGG III-1M17
66 G10 III C09F5.1 GCCCGAAAAGACAGCTACAG  TGAAATTACTCCACTGGGGC  III-1M19
66 G11 III C09F5.2 CTTCAGATGCCTCGTTCACA  TACAACTCCAACAGGCACCA  III-1M21
66 G12 III C09F5.3 CCATCGTCAAGCTTCTCTCC  CCAGCCATCAATCTCAACCT  III-1M23
66 H01 III W02B3.2 ATGGAGAAGAGCCGAAGTCA  CACAGTTTGTCGGGTGATTG  III-1O01
66 H02 III W02B3.3 CCTGTCCCTTCTAATAGCGTTTT GCACACACACACGTACACTTTTT III-1O03
66 H04 III W02B3.5 TTCCAGGAGTACAAGAAATCCAA GGGGTTTTTGACAATTTTTCATT III-1O07
66 H06 III W02B3.7 TCAAACATTATGCCAGCAATAGA AAACGTGGACGTTGAGTTATGTT III-1O11
66 H07 III C24A1.1 ATTTTGCGTCGATGTTAGATGTT GAGAAAGAGAGGGAGAGAAAACG III-1O13
66 H09 III C24A1.3 AGCCCAGATAACCGGAGTTT  CATTACCGCCGTCAACTTTT  III-1O17
66 H10 III C24A1.4 GCAAATTGACAAGAAATGAGAGG CAGAGAACTCAAACAAAAATGGC III-1O19
66 H11 III T17H7.1 CGACAATCTAACCAATGGAAATC ATATTTTTGAGAAGGAGCGGAAG III-1O21
67 A02 III T17H7.5 TCCACTGACATAGCTCGTCG  GAGACATCCCTGAACCCTCA  III-1A04
67 A03 III T17H7.7 TCGAAATCTGTACGCTCGTG  GCCCAACAAGCAAATTAGGA  III-1A06
67 A04 III F42G9.1 GCCGATTTCAGTTTTTCCAG  CAAATCCACAGCCTTTCCAT  III-1A08
67 A05 III F42G9.2 CCAAAATCTCAACAAGTTTCCAG ACAAGTTCCAAAACGTAGCACAT III-1A10
67 A06 III F42G9.3 CACCTAACCTGTCCACCAAAATA CAATAAGACGGACAGAACCAAAC III-1A12
67 A07 III F42G9.4 TTTTCTGTCTATATTCGGCGGTA TCATTCCAATGAAGTTTCTCGTT III-1A14
67 A08 III F42G9.5 GGGATTCGGAGCAACTTACA  CAATTCAAATTCCCGCTCAT  III-1A16
67 A09 III F42G9.6 TTCACTTTCGGCGACTTTTT  ACTTTGTGGGCGTTGTCTCT  III-1A18
67 A10 III F42G9.7 CTTGCTCATCTTGTCATAATCCC GTTCTGCCAGAGAGAAAACAGAA III-1A20
67 A12 III F42G9.9 TGCTTGGCTTGAATAATCCC  TTACCTGAAATTTCGTGGGG  III-1A24
67 B01 III B0412.1 ATGTCCCGAAAACATTGCTC  AATCGGAATACGCGAAAATG  III-1C02
67 B02 III B0412.2 CAGCTTGTTGCCAAGTTTGA  TGTGACAATCGGAAGTGGAA  III-1C04
67 B03 III B0412.3 GCACTCGAAGCAATCAATCA  TGGGGATTTACCTGCTCTTG  III-1C06
67 B04 III B0412.4 TTTTTCGAAACATTTTGCATTCT CCAGATTTGAACCGTTTGTTTTA III-1C08
67 B05 III K02F3.1 AGCATTACTTGCAAATGGGC  CCTGCTCTTCCACTTTCCTG  III-1C10
67 B06 III K02F3.2 CGTGGACTTTTGCCTCAAAT  ACTTTGGCAAGAACAATCCG  III-1C12
67 B07 III K02F3.3 ACCAAGGTGCTCGTTGAACT  TTCTTCAATCTTTGCCGCTT  III-1C14
67 B08 III K02F3.4 ACATGCTTTTGCCTAAACGG  GTGCACAAGCTGTGGAAAGA  III-1C16
67 B09 III K02F3.5 AAATTTTAAGCGGCATAACACAA ATTCAGTTCAAAGTGCTCCTCTG III-1C18
67 B10 III K02F3.6 CCATATAACAAACCGTACCTCCA ATTTATTCATGGATACCCCGAGT III-1C20
67 B12 III K02F3.8 TTCCGACTCCTTGTGCTTCT  CGATTTGTCAAAAGGACGGT  III-1C24
67 C02 III K02F3.10  CTCTTCTCACCATCCCCTAGATT CAAGTGACAAATGTTTTTGGACA III-1E04
67 C03 III K02F3.11  ATTTGGACAGTTTAGAATGGGGT AAAAAGTAAGCGCTTTAGCCAAC III-1E06
67 C04 III T24C4.1 CAGAACTCTTTCGCTACCCG  CATATGCAGAGATGGCGAGA  III-1E08
67 C06 III T24C4.3 AATGAGTATAGTTTCCGCGATGA AAGAAACCGCTGTTTTGTGTTTA III-1E12
67 C07 III T24C4.4 CGTCTTTTCAAAGTGAGGATTTG TCAATTGATCTTTAATAGCCCGA III-1E14
67 C08 III T24C4.5 CGACCTTGCATTGTCTGAAA  GCCATATGTGCGTGTTTTTG  III-1E16
67 C09 III T24C4.6 CCAAAGGAAACTCCATCCAA  CCTGTTGAGCCACCGTTAAT  III-1E18
67 C10 III T24C4.7 CTTTTTGCTTCGCCAAAGAC  CGACTCCCACGTGAAAGAAT  III-1E20
67 C11 III F23H11.1  ATAACGGAGTGTCGTTGACAAAT CTTGTTGAGGAGCTGGTACACTT III-1E22
67 C12 III F23H11.2  GGGATTTGTCCGAAAAGTGA  ACTCATATTGTGCCCTTGCC  III-1E24
67 D01 III F23H11.3  AGCTGACCCGGAAGAAAAAT  CAGTGCTCAAATGGCTTCAA  III-1G02
67 D02 III F23H11.4  GACTTCTACGAGCTCATCTCCAA TGGTTAGGCATTTAATTTCCCTT III-1G04
67 D03 III F23H11.5  TCGGCTAAACTAAAAATTGGTGA ATTCTTATTTTTCCGTGGTGGTT III-1G06
67 D04 III F23H11.6  CGGTCTTTGTTCAAGTTTATTCG GAACCTATTGCTCTTCCCACTTT III-1G08
67 D05 III F23H11.7  GTAGCCGAGCTATGAGCGAC  GGAGTCTCGTTCTGAGTGCC  III-1G10
67 D06 III F23H11.8  AGATTCCGCGATTTGAGAAA  TGTGGAGTGATCCCAAACAA  III-1G12
67 D07 III F23H11.9  CCTTCCCACTGGCATACTGT  TGTCACTTCCGTCGATTGTC  III-1G14
67 D08 III T12B5.1 TGTTAATGACGGTCGTATCACAG TCAATCGGATTTGTCTCTGATTT III-1G16
67 D09 III T12B5.2 TTCGATTTATGAGCGGGTAAGTA TACTGCTTCTCAAAAGATCCTGC III-1G18
67 D10 III T12B5.3 AAATGCCTGAATTGTTGGATATG TAGAAACGTCAGGCTTGAACAAT III-1G20
67 D11 III T12B5.4 AGTGTGTAGAAGCTTGAGAACCG TGATAGTGAGGAAAAGAGGATCG III-1G22
67 D12 III T12B5.5 AAACTTTGCCAAATTCAAATCAA GGGGATCTGTTGATGACTTGTTA III-1G24
67 E01 III T12B5.6 TTTTCTCCGTCAATCAACTTTGT GCGACTTCAGTCTCGAAGAAATA III-1I02
67 E02 III T12B5.7 TGGTAAGATGGACCAAAAGAGAA TCATCTTCTTAATTCCCCTCTCC III-1I04
67 E03 III T12B5.8 AATTTGTCGTTACCATTCGAAAA GGAGTGAAATTTCGGAGAAAACT III-1I06
67 E04 III T12B5.10  CGATATTAAATACGTTTTCGCCA GCCAAAGACACATCAGAAAAATC III-1I08
67 E05 III T12B5.11  TCATAGTCCGGTTTGAACACTTT GTTTGAACTGATAAACGCTTGCT III-1I10
67 E07 III T12B5.13  ATCATTTCCATTTCTTTTCCGTT AGTCAATAGGCATGTCGTCTAGC III-1I14
67 E08 III R06B10.1  GCGATTGAATCTTGCTCTCC  TCGTTTGGATTAGACCCAGG  III-1I16
67 E09 III R06B10.2  GATGCTGATGCTGATCTTCTTCT ACGAGTTCTCGTCTTCACTCAAC III-1I18
67 E10 III M01G5.1 AAAAGCCACCCTCCTGAACT  ATTTTTGCGATTTTTCACCG  III-1I20
67 E11 III M01G5.3 ATTATGCAAATCGTCGTCTCAGT AGTGTTTGCGTACTTTTGGATGT III-1I22
67 F02 III F58B6.1 TTTTGGCAAACCAAATTAATCAC GAATTCGCCAACAGTTTTCATAG III-1K04
67 F03 III F58B6.2 CAGAAACGTATAATTAGGCCACG TAGACGGTAGAAAAAGCTCGATG III-1K06
67 F04 III F58B6.3 CAAATTTTCAATTTTCCCATCAA CAAAATCGCATTTAGAGCACAAT III-1K08
67 F05 III F58B6.4 ATATCTCTGGGCAGAAAGGGATA CCAATATTTCAAAGTTGTCGGAA III-1K10
67 F07 III Y71D11A.b  AAGCTGAGAGCATAACAAAATCG AATACAGACGAGGTGAAGATGGA III-1K14
67 F08 III Y71D11A.c  TCTAGTTTTCAGATTTGCGAGGA CATCGTTTTTCGAACAAAAAGTC III-1K16
67 F09 III Y71D11A.d  GTCAAATTTCATCGTTTTTCTCG GAGACCTTTCTTCAATGCACCTA III-1K18
67 F10 III ZC47.1 ATTGTTTCAGCAGGTTGATCTGT TACAAGCGAAGCAAAAGTAGAGC III-1K20
67 F11 III ZC47.2 TCTCGATCGTCCATGATATTTCT AAAGTTCGTATGTTTGCCGAATA III-1K22
67 F12 III ZC47.3 ATTTCAAATTTGGATTTTCCGTT AATTCTGGAAAAACTAGAACCCG III-1K24
67 G01 III ZC47.4 TCAAATTTAGATTTCCCGTTTGA TGTTCTCCCCAAAATGACTTCTA III-1M02
67 G02 III ZC47.5 GATACTGACCAAAGCGATGGATA CCGAAAAGTGTGTCGAAGTTTAC III-1M04
67 G03 III ZC47.6 CTCGAACTTTAATCGCACTTTGT CAATGACAGTGAGCACAACATTT III-1M06
67 G04 III ZC47.7 GGCTGAAACAATCTTGAAACATC GTTTGATAATTGCCTGTTTGCTC III-1M08
67 G06 III ZC47.12 ACGTCGATATGATTTTTGACCAC TAAGACGCACCAAAAGAAGAAAG III-1M12
67 G07 III ZC47.13 GGGTTTCATTCATTTTCAAACAA CCTGCTCAAACTTTTATTTGGTG III-1M14
67 G09 III B0524.1 CAGCCAGTTTTCACTCAAATACC TGAGGCATTTTCTTGTGAATTTT III-1M18
67 G10 III B0524.2 CGAATTTCGCAATGAAAATCTAC GTTCGAAGATTTGACATTTTTGC III-1M20
67 G11 III B0524.3 TAAGCTCGATCAAATTCCAAGAG AACCAAGCCAATCTACAGTTTCA III-1M22
67 G12 III B0524.4 CGATAGTTGCATGCCTTAAAAAC AAATGCTCCAATTCACAACAAAC III-1M24
67 H01 III B0524.5 TATTGGCTTTGGGAAAGGTAAAT CGATGATTGGTGAGTTCTTTTTC III-1O02
67 H04 III F53A3.2 ACATCTCCGATTGGCGTAAG  AGTCGAACAACGGGACAATC  III-1O08
67 H05 III F53A3.3 CATACTTTTCTCGAATTTCCGTG CACACGACTCGGTTGTAGTTGTA III-1O10
67 H06 III F53A3.4 AAACTTATGAAACCCGTTGGATT GTGAAAAACTAAGAGGTCAGCGA III-1O12
67 H07 III F53A3.6 CAAAAACGGAAATATACAAAGCG GAAAAACTCCTGCTAGGGGTAAA III-1O14
67 H10 III R155.3 CCAAAGCCTTCAGATTAGCG  CTTCGAGTATCTTCGGTCGC  III-1O20
67 H11 III R155.4 GGCGATCCGTACACAAACTT  TTGCTGAAATCACTGGCTTG  III-1O22
67 H12 III Y39A3B.1  GATTCAACGAAACAGAAAAATCG AAACGGGTGGAGTCTGAAATTAT III-1O24
68 A03 III Y39A3B.4  GAATCGAGTTTCGATAGGGAGTT TGTTCCTGGCTATGTTCATTCTT III-1B05
68 A04 III Y39A3B.5  ATTCGATAGCCACCTGACTCATA AAACTAACCAAAAACCGGAAAAA III-1B07
68 A05 III M01E10.1  CTCGGTCAGTTTTCCAGATTTTA CCGCTCTTTTAATTCCTCATTTT III-1B09
68 A06 III M01E10.2  AAACATAATCACCGGCTTCG  GTTGTTTAGCGGTTGACGGT  III-1B11
68 A07 III M01E10.3  ACCTCCAACTGATAACGCTGATA CTCTCACTGAACAGCTTGGTTCT III-1B13
68 A08 III Y39A3A.1  TCCTCGAAGACTAATTGTGGAAA ACGAAGCTCGTCGTAATATGTGT III-1B15
68 A09 III Y39A3A.2  TGAGCAATGAAGAAACAAACAAA TTTTTCAGGGGCATATTTAGTGA III-1B17
68 A12 III C39B5.a TGGGAACTCCTGTCCTGTAACTA TTAAAAGCTCACCATGCATTTTT III-1B23
68 B01 III C39B5.b TGCGCATTTATAAAAGATTCGAT TGGTGTTTTATGGTTCGCTAGTT III-1D01
68 B02 III C39B5.c TTTAGCAAGAAATGGGTGAAAAA GATTTTTCCGTGACTTGAGAATG III-1D03
68 B05 III C39B5.f TTAAACAAGTTTTTGGTCCGAGA AAATGTTTGCAGAAGTTGGAAAA III-1D09
68 B06 III C39B5.g AAAAACAAAGTCAACAACCGAAA ACAAGTTGGTGACAAGCTACCAT III-1D11
68 B07 III T20H9.1 ATTGGGAAGGTTTGATGTGC  TATCCGTCCGGATCAAATGT  III-1D13
68 B08 III T20H9.2 CTGAACTCGCGAAATTAGAAGAA CGGAGAATTTGCGTAAAACTGTA III-1D15
68 B09 III T20H9.3 AGAATTTGCTCAAACGTGCC  AATGAAGGACGGTTTCATCG  III-1D17
68 B11 III T20H9.5 GATAAGAAAATTTCGCAAGGGTT GTTCGGAAACACGAGGGTATTAT III-1D21
68 B12 III T20H9.6 TATACGCGTCATGCATTGGT  GGAATCAATAGGCTCCGTGA  III-1D23
68 C01 III H04J21.1  AACCATGTTTACATCATTCCCAG AACCGTCGTGCTACTATTGGTTA III-1F01
68 C03 III H04J21.3  AAAAATCCCCCAATTTTCTTACA AGAAATCCAAAAAGTTAGGCCAC III-1F05
68 C05 III H14E04.2a  AAAACAGGCTATCGATGCACTTA AAAAAGACACTTGGGGTGAAAAT III-1F09
68 C08 III H14E04.5  TTCGAGTTTTTCGAGTTTTTCAG TTCGAATTTTCATCGATTTCACT III-1F15
68 C09 III W04B5.1 TTTATAGACGCAGAGAACTTCCG GCTGTAGAACGCTGTAGGACAGT III-1F17
68 C10 III W04B5.2 CAAACTTTGAGGGGCTTATTTTT TACCACCCGTACCTTATTGACAC III-1F19
68 C12 III W04B5.4 AGGAGAAAACTGGAAAATTGGAC CGTAACACTGAGCTCATCAACAC III-1F23
68 D01 III W04B5.5 TGGGTTTATTCACAATTTTCCAG GGGCATTTTATTTGACGACATTA III-1H01
68 D02 III W04B5.6 GTTCATTCCGTCTTCAATGTCTC TGATAACGAACCATACAAAAGGC III-1H03
68 D03 III E02H9.1 GAATTAGGATGAAGCTTGGGAAC CTACATAGGGACAGAAGGACACG III-1H05
68 D04 III E02H9.2 CCAAAAATGCTCTCATCCTAATG AAATTCAAGGTTTCCTGTTCTCC III-1H07
68 D05 III E02H9.3 AAGGGTCACCATAAAAGGGG  CCAACTCTACGGCGTTCAAT  III-1H09
68 D09 III E02H9.7 AATGGCAAAAACAAGCTTTACAA CTGCTTTTTCTGTGGTATCATCC III-1H17
68 D10 III E02H9.8 ACGTGATATCGGTCCCAGAA  TACTTCCAGAACCCCACGAC  III-1H19
68 D12 III H19M22.1  GGAGCCAGTTGATTGCTCTC  GAGCAGCACATCCAGTACGA  III-1H23
68 E01 III H19M22.2  TACGGATCAAGGTTATCGGC  TCCATGTCGTCTCATTTGGA  III-1J01
68 E02 III H19M22.3  AATCCGTGACGCTTAAATGG  AGCGTCCGTTGACTTGAGTT  III-1J03
68 E03 III H19M22.4  TTGGTAGTTTTAAGATTTCCGCA CTTGAATGAAAAAGGTTTGGTTG III-1J05
68 E04 III H34I24.1  TTATATAACAACGTGACCGCCTC CCGAATTTATTCATTTCGTTTCA III-1J07
68 E06 III F56F11.1  TCCGGTCTTTATAAGCTAATCCC ATTCGATATTTCCGGGTTACTGT III-1J11
68 E08 III F56F11.3  AAATGAAAGCTCTTGGCTAGCTT TGAGCTTTTCGTGTAGACTTTCC III-1J15
68 E10 III F56F11.5  GTAGGCAATCGCCATGATTT  GCGCTAGTCACTAAAAGGCG  III-1J19
68 E11 III T20B6.1 TTCCAACAATTTCTGAGCACTTT TGTGATAGTATTGCAGGACGTTG III-1J21
68 E12 III T20B6.2 CTTGTTGGGATTCCGAGTGT  CTGAGCTGGTTTCAGAGCCT  III-1J23
68 F01 III T20B6.3 ATCAATGCAAAACGAGTCCC  GTTGAACCCGCTCAGAAAAA  III-1L01
68 F02 III R10F2.1 ACTAGCCCACAAGGCTCTCA  CAACTCTCAAGTTCTCCGGC  III-1L03
68 F05 III R10F2.5 TTTCAAGCTCTGATTTTTGCTTC GGCGTCGAAATGATGTATGTATT III-1L09
68 F06 III R10F2.6 ACCGGATGATGCAGAGATTC  TTTAAACACACTCCCACGCA  III-1L11
68 F08 III H05C05.2  TGTCTCGACAAATCCTTCAGTTT GTGGAAACACTTCTACAGCAACC III-1L15
68 F09 III H05C05.3  AGAGAGCCGAGAGAGAAAAAGAG GGTGCAGCTAGACCAGAAGTTTA III-1L17
68 F10 III H06I04.a  AGTCAAGCATGGTCTTCGTTAAG GGAGTGTCGTTAATTCTAATGCG III-1L19
68 F11 III H06I04.b  TGCAAAATTACCTTTCAATTGCT TCTCGAATTTTCGATTTGTGTTT III-1L21
68 F12 III H06I04.c  TCGTGGCGAAAAAGTTAAAAATA TTCATTTTGTTGCCTGAAAAACT III-1L23
68 G01 III H06I04.d  TCATCAGTTCAGTCAATGGTTTG CTTCTCTCGGAAATGTTGTCATC III-1N01
68 G02 III H06I04.e  CAAATCCCATTTTTCAGACACTC TCAGTTTGTTATGCCAACTTCCT III-1N03
68 G03 III H06I04.f  CATGGTCTTCGTTAAGACACTCC ACGAATAAACTTTTCTCCCGAAG III-1N05
68 G05 III H06I04.h  CAATTTGCCGACTTAAAATCGTA TTTTTGTTCAAAATTCGTAGGGA III-1N09
68 G06 III H06I04.i  TTAAAGGCGCATACAGTCATTTT TCGATGGTCTTGCATTAAATTCT III-1N11
68 G07 III H06I04.k  TCTCGAAAAAGAGGTCAGAAGTG GAAAGATCGATCAGGGAATTGAT III-1N13
68 G08 III C44B11.1  TTCCAACTTTAAAAACGGGGTAT CGTAATCTGGTCAATATGGGTGT III-1N15
68 G09 III C44B11.3  ATTTTTCGTGGCGAATTTTG  GAAATCCGCACTGGAACCTA  III-1N17
68 G10 III R148.1 ATACCGGAATCCGAGACATTTAT ACTCACTTTTCAGCCTTCAACAG III-1N19
68 G11 III R148.2 TTCAAATTTTCTTGCAGGATGTC ACAAAATTGTGGTGGAAAATGTC III-1N21
68 G12 III R148.3 GTCAGACGTCGGATTACGGT  GCTGCCTTCCATGACTTCTC  III-1N23
68 H01 III R148.4 CGATTAAAATGTCAAAAGAAGCG GGAAAAGTGCCATAAACAGTGAG III-1P01
68 H03 III R148.6 TTCACCAGATTTGAGAAGGAAAA AGTGTAAAGTTGAGAGACCGCAG III-1P05
68 H04 III R148.7 ACCTGTGAGCTCAGTTGGTAGAG TCAGTGAAAGTGAACAGTCGTGT III-1P07
68 H05 III H09G03.1  AGTTTCCAGCCACTGATTATTGA CCGAAAATCCTTTTAACCAACAT III-1P09
68 H06 III H09G03.2  TATCCATTCAGCGGAGTACCTAA TCCGGTACATCCACATAGTATCC III-1P11
68 H08 III F45H7.2 AAGCCTGTCTCGTTCTCCAA  TGAATTTAGCGCGTTTTTCC  III-1P15
68 H09 III F45H7.3 AAGCCTGTCTCGTTCTCCAA  TGAATTTAGCGCGTTTTTCC  III-1P17
68 H10 III F45H7.4 TTGATCGATGCACCTTTTCTTAT AATTACGCGACAACCTACACACT III-1P19
68 H11 III F45H7.6 GCTTCCAAACTGCACACAGA  CAAGCTTTAGCTCCCGACAC  III-1P21
69 A03 III F59A2.1 CGCATAACAACTCTCCACGA  ATTTCAGCTCTCCTTTCGCA  III-1B06
69 A04 III F59A2.2 AAAAATGACCAAAAATTGCTGAA TTCTCCATTTTTCCACCACATAC III-1B08
69 A05 III F59A2.3 CAGGTAAAATGAACACTGCTTCC CGAGCTGAAAGAAAATGTGCTAC III-1B10
69 A06 III F59A2.4 GACGTCGGAAAAACCACAGT  ACCAACCTCCGTGACAAGAC  III-1B12
69 A07 III F59A2.5 AACGCTTTCCCTGCTTAAAATAG TTAGTGGGGAATTTGCAATAAAA III-1B14
69 A08 III F59A2.6 ATCTGAAAACCGCTTTAGAATCC CCACTTTTTCCTCTTTTTCCACT III-1B16
69 A09 III K01A11.1  ACATTGACAAGAGATTGGAGCAT CTTGAACAAAAATTGTGGAGAGG III-1B18
69 A10 III K01A11.2  CGAGAAATCTCCTACTTGAACGA GTTCCATTTTTCCCATTTTTCTC III-1B20
69 A11 III K01A11.3  TCGTGTGGAGCAAAACTGAG  GAAAAATGGGGACATTGTGG  III-1B22
69 A12 III K01A11.4  TGTTGTACCCTTTGTTGGCA  CGCCCTTTTGAATTACAGGA  III-1B24
69 B01 III C34C12.1  TACGAATGGCAGATGTGGAA  TGGTGACTTGTACCCGTTGA  III-1D02
69 B02 III C34C12.2  TCGGAAGTCCTCTAGCGAAA  CTGATTGGCTCAACACGAGA  III-1D04
69 B03 III C34C12.3  CGAGGACATTACAGTCTGGAAAC AAAAGTTCGAAAACGGGAAATTA III-1D06
69 B04 III C34C12.4  ATAAAACCCGGTGATGATTTCTT CCCCATTGAGCAATATTTTTGTA III-1D08
69 B06 III C34C12.6  GGAACCGGTTTCATTTCCTT  GTAATTTTTCGACGGACCGA  III-1D12
69 B08 III C34C12.8  AATATGCTGCGCAAAGGAGT  ATAAAACGGCGGGAAAAAGT  III-1D16
69 B09 III M01F1.1 AATTTGCGAGAAATCAACCG  CCAAACTCCAATAACCCGAA  III-1D18
69 B11 III M01F1.3 CTCGTGGATCTCTGACCCAT  CACGATTTTCGCCTGATTTT  III-1D22
69 B12 III M01F1.4 CGAAATTGCGGTTTCCTAGA  CCGATCACTCGTTTTTCGTT  III-1D24
69 C01 III M01F1.5 GATTGTCCTTAACTCCGGCA  CGATGCACCATGTCTTTTTG  III-1F02
69 C02 III M01F1.7 TCGTGAAACTTTGCGATTTG  TGTAGACTGGGCTCACGATG  III-1F04
69 C03 III M01F1.8 GGCTTCTGAGCTTGAAATGC  TGATGGTTCGCTATGATGGA  III-1F06
69 C04 III C54C6.1 CATTTCAAGCGTCACATCAATTA GGCAACTTCTGAAAACTCAAAAA III-1F08
69 C05 III C54C6.2 CGCCTCCAAATACCTAACGA  TTCGAAAAGAGGCTGAAGGA  III-1F10
69 C07 III C54C6.5 ATCTTCCAACTTGTCCAATCTCA ATACTCTCCATTTGATTCCAGCA III-1F14
69 C08 III C48D5.1 CCTCTCCACACCAACCTCAT  CTTCCTGGCAGACATGGATT  III-1F16
69 C09 III C48D5.2 AAGATTATTTTGGCCTCGTCTTC TCCTCAAGTGTCTGATATTCGGT III-1F18
69 C10 III C32A3.1 CCACTCTTAAAGGCAAGGAATTT CTCCCATATAAGCCCCATATTTC III-1F20
69 C12 III C32A3.3 AGCTAAATTTTGAATAAACCGGC TAAAAAGAAGAACAATGGCCAAA III-1F24
69 D01 III C46F11.1  ACGCGGTCCTGAAGATTCTA  AAAATTCACCGAATCAACGC  III-1H02
69 D02 III C46F11.2  GAGCCGAACACGGTATTGAT  CGACTTTCTCGTCTTTTCCG  III-1H04
69 D03 III C46F11.3  AGCAAAAGAATTGGCGAAGA  TTCCGCTCAATTTTCCAAAC  III-1H06
69 D04 III C46F11.4  CACTCTTCCGAATTGCTTCC  AGAGTTCGGGAACCTCCAGT  III-1H08
69 D05 III C46F11.5  GGTGAGTGCTACATATTAACCCG CAAGATTTTTCAGATCGGTGTTC III-1H10
69 D06 III T27D1.1 GAGATCAAAGGTATCCGTGTCAG CGTTGAGGCTTCTGTGAAATTAT III-1H12
69 D07 III T27D1.3 AATCAGTTGGGATCACCGAG  TCCCATCATTTCTGTGTCCA  III-1H14
69 D08 III C14B1.1 TCAGGGTTGGGAAAGAGTTG  AAAGCCAACGAAATACACCG  III-1H16
69 D09 III C14B1.2 ACAGTGTAGTCCGAGTGGACAAT AAAGATACGTGGACAGCAAGAAA III-1H18
69 D10 III C14B1.3 CGAATGTTTCTCGCCAATTT  ATTTTTCGGAATCAACAGCG  III-1H20
69 D11 III C14B1.4 GCTCCTGCTCCATCTGTAGG  CGGGTTCTGAAATGGAAAAA  III-1H22
69 D12 III C14B1.5 CTGTAATTCTTGAATTTTTGCCG TCGAACAACAATATGAGGTTTCC III-1H24
69 E01 III C14B1.6 CGAAAATGGGAAAACGAAAA  AAGCGCGCTCTAATGACAAT  III-1J02
69 E02 III C14B1.7 CCAATGAATTGCACATGCTC  GAGGAAGCACAAAGCGATTC  III-1J04
69 E03 III C14B1.8 TATAAAGCACCGCTGGTATCATT GAAGTCGAACAGAAGCTACTCCA III-1J06
69 E04 III C14B1.9 TCTTGGGGATTTTGAACTGC  TAACACCCATTTGGCATGTG  III-1J08
69 E05 III C14B1.10  AAATCAGTTGAGAACTCTGCGTC ATGAGAAAAATGGCAAAATTGAA III-1J10
69 E06 III F34D10.2  TGCCAATGATTGAGGTTTCA  GCATCAGTGGAAGGTGTCAA  III-1J12
69 E07 III F34D10.3  ATTGGGGATATTTCGACTCTCTC TCCATTTTCACGTTATTTCTGCT III-1J14
69 E08 III F34D10.4  CACCGAGAACTGCTGTTAGACTT CTTACCTGCAATCTCTTCAGCAT III-1J16
69 E09 III F34D10.5  CCCTACCGTGATTTTGTGCT  CCGTAAGTCAACGGAGGGTA  III-1J18
69 E10 III F34D10.6  TGGCAAATCAATCTTCCCTC  TATCAGCAATGCGACTCGAC  III-1J20
69 E11 III C44F1.1 GGTTTTCCACAGAACCGAAA  TGCAAAGCTCAGACAAATCG  III-1J22
69 E12 III C44F1.2 ATGCTGGTTCCAAGTGATCC  ATTTTCCCTGGTCCTCCATC  III-1J24
69 F01 III C44F1.3 TGGACAGACGAACTGAATTTTTC CAGTCTCAGTGCAGTTCAAACAC III-1L02
69 F02 III C44F1.4 TCGCATTTCACTTATGGAAGATT AAGACCGAAAAGCTCAAAAATTC III-1L04
69 F03 III C44F1.5 TGTGTTTTTGCTATTGCCCA  AGCTTGATAGCCGAATCGAA  III-1L06
69 F04 III T24A11.1  CGACGAAACAAAATCCCATT  TGCCTATTCGGGTCTTTTTG  III-1L08
69 F05 III T24A11.2  TGAAGTGGGAAGAGATTGGG  CTGGAAAACTCCCACGATGT  III-1L10
69 F06 III T24A11.3  CCTTTTGCGCTGTCTAAAAGTAA CCCTCTTCCTCTCTACCTTTCTG III-1L12
69 F07 III T24A11.4  AAAAATCACATAATCGGTGTGGT TCCTTCTTCTTCACTGCTTCATC III-1L14
69 F08 III R13G10.1  AGTTTGGAAATTGGTGCGAC  ATTGGAAGGGGTCGAAAGTT  III-1L16
69 F09 III R13G10.2  CAGTTGGAAAGGGAGCTCAG  CGAAGGGTTGCACAGAATTT  III-1L18
69 F10 III R13G10.3  GACGGAAACACTAAAAACTGTGC TTGAAGTAAAGGAGGATGTCCAA III-1L20
69 F11 III R13G10.4  GCAAATGTGCATTCATCTCAATA TTGCCATAAGAATGCCACTATCT III-1L22
69 F12 III C36A4.1 ACACCTCCCTTGCAGTTACG  TAAAGGAGGAGTAGCGCCAA  III-1L24
69 G01 III C36A4.2 AAAAATGAAGGCAATGCAGG  ATAGCCATCCAAAGTGGTCG  III-1N02
69 G02 III C36A4.3 CAAATTTTGAAACCGCAATGTAT TAAGTTGTGATGGAAACCTGGAC III-1N04
69 G03 III C36A4.4 AAATTTGAAAGCATCACGGG  GGGCAGTTATGACGTCACCT  III-1N06
69 G04 III C36A4.5 CTCCAATGGATATTGTCGTGATT AATGCTGGATCAGTCTTTTCGTA III-1N08
69 G05 III C36A4.6 TTTGAGGGTTGAATCTTCGG  GCTGAACCAATCTCTGCTCC  III-1N10
69 G06 III C36A4.7 ATTGCTTTCGGTGTACGGTC  TTGGTCATTCAGCAATGGAA  III-1N12
69 G07 III C36A4.8 GGACCACCAAAACTACCGAA  CCGCTGGAAAAATTGAAAAA  III-1N14
69 G08 III C36A4.9 GGTATGAAGGTGTGCCGACT  TTCTTCTGGTAACCTTGCCG  III-1N16
69 G09 III C36A4.10  GTTTCTCTCGTGCTGATTGTCTT GACAACTTTATGTCGCAATGTCA III-1N18
69 G10 III F13B10.1  TTGAAAGACATTGGGAGTTTGAT TTCTTGATGGGATTAAGTCCAGA III-1N20
69 G11 III F13B10.2  AAGGCATTTTGTTCGTAATCGTA CAAGCAGCATAGTCCTTCAGATT III-1N22
69 H01 III ZK1058.2  AAAACGCTTCTTCTCGTGGA  CTACCGTCAAGCCGTTGATT  III-1P02
69 H04 III ZK1058.5  TCTCTAATAAACCTGGCTTGCAC TCCAGAAAACATGTCAGATGATG III-1P08
69 H05 III ZK1058.6  GACCATGCCGAGTTCATTTT  CCGACGACGTCTAAATCCAT  III-1P10
69 H06 III ZK1058.9  AAAAGGGGGAAAGCAGAAAA  TGAGGCTTGCTACTGCTTCA  III-1P12
69 H07 III F37A8.1 ATTTTAGTTTCAAAATGGCGGAT GTTGGAAGTAACTGAATTGGCAG III-1P14
69 H08 III F37A8.2 ATCTGATAGCGTCCGACATTAAA TATTAGTTGGGATGTGGAGATGG III-1P16
69 H09 III F37A8.3 TTTATGTTCTCTGTCGGATGCTT CTGAAAACCAGAAACCGACTATG III-1P18
69 H11 III R10E9.1 GAGATGAGTAAAATATGACGCCG GACTTATTTTCTTGCCGCCTATT III-1P22
69 H12 III R10E9.2 CAACCGACCAAGCGAATTAT  CGAAGAAAAATCCATCGGAA  III-1P24
70 A01 III R10E9.3 AAAATACATTGAAAAGCGCAAAA TTTTCAGGTGTCTTTGAACTGGT III-2A01
70 A02 III Y1A5A.1 AATAGGGCAATTAAGGCTCTGTC TTTTTGCGCTCAAATAAAGAGAG III-2A03
70 A03 III Y1A5A.2 AAGCCGTGTACGTGTTTGTCTAT CACAGTTGCCTTAAACATCATCA III-2A05
70 A04 III C36E8.1 TTTTCGATCGATTTGAGCCT  ATTTCGCAATTTCCAGCAAC  III-2A07
70 A05 III C36E8.2 TCAAAGCTTTCAGCAATTTCTTC CTCTCTCTCTCTCTCCCAAAACC III-2A09
70 A06 III C36E8.3 CGTTTACGCTGATGATGGTG  CACACTCACCCACCTGATTG  III-2A11
70 A07 III C36E8.4 AAGCAGCGCTTGATTTTCAT  TCTTCTACCACGGTTGCTCC  III-2A13
70 A08 III C36E8.5 AAGTGAAGACGTGGGAATGG  GGATCCAAATTCTGGGAGGT  III-2A15
70 A09 III T02C12.1  CACCTGATGCTCAACCCTTT  GCGGCTCATGGAGATATTGT  III-2A17
70 A10 III T02C12.2  CCGCTGAGAAGGGAATAGTTTAT AAAACCAATCAGATGAAATCCAA III-2A19
70 A11 III T02C12.3  GTAAATCGACACTTGGCCGT  ATATTCGACCATGCCGAGAC  III-2A21
70 A12 III E03A3.2 TCAGTTGCAACACCTTCTGC  TTTCAGAGATGAGCTCGGGT  III-2A23
70 B01 III E03A3.3 CGCAATCTTTAAGACAGAAAAGC TAAAGTTTACGGAGACACCTCCA III-2C01
70 B02 III E03A3.4 TCAGAAAAATCGGAAAATTGAAA ACGAAATGGGGTTTTATCTAGGA III-2C03
70 B03 III E03A3.5 TTTATTCCAGGACAATGGACATC CACGACATAGACAGAGAGACACG III-2C05
70 B04 III E03A3.6 GCAACTTTCCCGTTTGGATA  GCTCGACGGCTTCATCTAAG  III-2C07
70 B05 III E03A3.7 TTCGAACAACTTCCATCTCAACT TTTCTTCCAATTTCGTTCAAAAA III-2C09
70 B06 III E03A3.8 TACACTTTGCAACATCAACCAAC AATAATGAAACCTCAGCCAGTGA III-2C11
70 B07 III C03C10.1  GAACAGTTGCCGCAAGTACA  GATTTTTGTCGCCAATTCGT  III-2C13
70 B08 III C03C10.2  GTTAAAGTGGCGAAAAACTCAAA AACATTTCAGACATTCCAGCAGT III-2C15
70 B09 III C03C10.3  ATACTCGGAAACCCGCTTCT  GATCAGACCAAGGCTGCTTC  III-2C17
70 B10 III C03C10.4  AGAGCTGTCGGATTCTGCAT  CTGAAAAACTCCCGCCATTA  III-2C19
70 B11 III C03C10.5  TGCTAATTGACAAGTTTCAGGGT AGCACGGTAGTTATTTATGCGAA III-2C21
70 B12 III C03C10.6  AGACCAAGTCCACGAGTGCT  GATTTCAGCACGTGTTGGTG  III-2C23
70 C01 III C03C10.7  TACACTTTGCAACATCAACCAAC AATAATGAAACCTCAGCCAGTGA III-2E01
70 C03 III C30D11.2  TCTCTGTCAAACAAAGCACAAAA GAAGCTCCAGAGATTCAAGAACA III-2E05
70 C04 III C16C10.1  GGCACAGGATGGTGAAACTT  TCGACCATTTCCAAAAGGAG  III-2E07
70 C05 III C16C10.2  TTCGCCTTTTTGACCTTTTG  GCATGGTGACCGAAGTTTTT  III-2E09
70 C06 III C16C10.3  GCGAATAAGGTTACCCTTCAAGT AAAATTGTCTTTTTCAGCACCAA III-2E11
70 C07 III C16C10.4  AACTCGTGTCTCAGGTGACAGTT AAGGAAAACATGATTTACGCAGA III-2E13
70 C08 III C16C10.5  GGCATCCATTAGTGTTGGCT  CGCAAATCTTTCTCCGACAT  III-2E15
70 C09 III C16C10.6  ATTTCCCTTCAGGCGATCTT  GTGTGCAAAAAGCAGCAGAA  III-2E17
70 C10 III C16C10.7  AAATGGAATATTTTCTGGATCGG AAAGTAGGAAAAACGAAAATGGC III-2E19
70 C11 III C16C10.8  AAAATGGATTCATACAACCAACG ATGCACACTTATCCTCATGGAGT III-2E21
70 C12 III C16C10.9  CATCTTCAGAAGTACGCAGGTTT AATTTCCAGAGACTTTCAGGTCC III-2E23
70 D01 III C16C10.10  GAAAAAGGATGCGAAGCAAC  CGCAATACGCATTCTCTGAA  III-2G01
70 D02 III C16C10.11  TTCGAGACTAGTGGAGGCTACAG ATCTATACGGGGGAACTGTGATT III-2G03
70 D03 III C16C10.12  TCAAACATGGTGCATTTCGT  TGAAGCAATTTTGTTCAGCG  III-2G05
70 D04 III R74.1  GTCGGCTGTCTTCTTTCCAG  GGTTTTTACCGGCGATTTTT  III-2G07
70 D05 III R74.2  CGATGGAGATTGACCGATTT  CGTGCATATCGTTTCTGTGG  III-2G09
70 D06 III R74.3  GCAAAAGAGAACGACTGAATCAT AGGAAATGGAGAAATTTGGAGAG III-2G11
70 D07 III R74.4  GAAATGGGAGGAGTTGGTGA  TTGAACCATCCAAGGAGACC  III-2G13
70 D08 III R74.5  CACGTCTCGAATATCCCGTT  GCAGCGACTTGATTTTGTGA  III-2G15
70 D09 III R74.6  TGAATTTTGCCCTTTGTTCC  CCGTAAATCTTGCCCAGTGT  III-2G17
70 D11 III R74.8  GAAGCCGGTAGGTCATTTCA  AAGATACGCAACCGTTTTGG  III-2G21
70 D12 III F43C1.1 CATATCCAAAGCGGGCTAAA  GTCTGCAAAACGATGAACCA  III-2G23
70 E01 III F43C1.2 CAGGATTCTGCCCTCCATTA  GTTCAATTCAGGGGTGAGGA  III-2I01
70 E02 III F43C1.3 TTTCTCAACAACAACAGCGTCTA CAAAAGTTTTTGGATGGAGATTG III-2I03
70 E04 III F43C1.5 CGTACCTTTCTATGTCCTGAACG TAGTCTCGCGACCCTATAAATCA III-2I07
70 E05 III Y44F5A.1  ATGTCTTAAAAATCGCCAAAACA ACAATTGGCTACAGCTGATGAAT III-2I09
70 E06 III T08A11.1  TGCTGAACGAGGTGATTCTG  TCGGTCCTACAAAAAGCCAC  III-2I11
70 E07 III T08A11.2  TCGAACTTTTCTCGCTGGAT  TGATGCTTGATGGTTTTGGA  III-2I13
70 E08 III R10E4.1 GAGTTGCGTGCAAATTCCTT  AGAAGACGTCCATTTGGTGG  III-2I15
70 E09 III R10E4.2 GTGTGTATGTTCGCTTGTTGTGT GCTTCCCAATAACCTTCTGAACT III-2I17
70 E10 III R10E4.3 AGCGTTGTTGCAAGTGACAG  ACGGAAGCGAAGAAGATGAA  III-2I19
70 E11 III R10E4.4 AGATGACGTGGCATTTCTCC  GCATCGTTTTACCGCATTCT  III-2I21
70 E12 III R10E4.5 CTGCTTGACACTTGCTTTGC  TGTAGTTGCCTGGAGACGTG  III-2I23
70 F01 III R10E4.6 GAAGCATTTTCGGATGCAAT  GCAATTTGCATCGCCTACTT  III-2K01
70 F02 III R10E4.7 CGACTGACAAGGTATGTCAACAA TGTCATCTCAATTAGATTCGGGT III-2K03
70 F03 III R10E4.8 AAATGGTAGTCGGTTGGTGC  GCCACGATGACAATCATCAC  III-2K05
70 F04 III R10E4.9 GCAAATGTGATGAGTTACGATGA CGAAAAATCAATGAAAAATCTGC III-2K07
70 F05 III R10E4.11  GTGATGATTGTCATCGTGGC  CGGAGGTTGTTGAGACGAAT  III-2K09
70 F06 III H38K22.1  ACAACCGATTAACATAGCTGGAA TTCAGAATCTGTCATTGCGTATG III-2K11
70 F07 III H38K22.2  CTCTTCAATCAGTATGTCGACCC GAGATAGAGAAATGAGGCAGCAA III-2K13
70 F08 III H38K22.3  TTTCTCTCATTCATCTGCTCCTC CATCGGAATTTTTCAGTAGTTGG III-2K15
70 F09 III H38K22.4  AGTAGGGATGCAATTTGAGATGA GAGAAAATGCCAATTTTTGACTG III-2K17
70 F11 III B0285.1 CAAATTGGCGAGGGAACTTA  TATTCTTCGAGCACGGTGTG  III-2K21
70 F12 III B0285.2 AAAGTTGCAGAATGGATACCTCA TGATTTCGGAGTGATTTCAATTT III-2K23
70 G01 III B0285.3 ATTTTTAAATGTTGCCGGTCTTT TGGAATGAACTACGGGAATAATG III-2M01
70 G02 III B0285.4 TGAAGCTGTAAGCTCCGATAGTC CTGAAACCACACAGTAATGAGCA III-2M03
70 G03 III B0285.5 ATGGTACTTGTTTCACTCAAGCC CGGTTTCCAATCAAATGAAATTA III-2M05
70 G04 III B0285.6 TCAATTCTTGGGTCCTCGAC  CCAATATTTTTGGGCACCAC  III-2M07
70 G05 III B0285.7 GCTCCAAATTGTGAAGAAAACAC ATGGGATGGGAGAAAAAGAAATA III-2M09
70 G06 III B0285.8 CCGTGTACCCCAAATACCAC  CTCTTCTGCCGCTATTCTCG  III-2M11
70 G07 III B0285.9 TGAATGTTTCGCGAGTTCAG  ATAGCATTACGACGGTTGGG  III-2M13
70 G08 III B0285.10  AAAAGATGATCAACGACCGC  CGCATTATGTTCCAGGGTCT  III-2M15
70 G09 III B0284.1 GTGGCAAAGACACTCGTGAA  AAAATCGGACGTGGTAAACG  III-2M17
70 G10 III B0284.2 ATTGAAGATGAAAATCGGCG  ATTCTTCACCGAATGAACCG  III-2M19
70 G11 III B0284.3 GACGGAATAGAGACGACAGAGAA CTCAAATTTTCGTCATCATCCTC III-2M21
70 G12 III B0284.4 GCACGTCGGAAAGAACATTT  AGAAGTTTCCCGGAGGTTGT  III-2M23
70 H01 III R07E5.1 GCGGAAAGATCGATTAGCAG  CACACGGGAGGAGAAGGATA  III-2O01
70 H02 III R07E5.2 ATCTCGTGCTCTTTTGTCACTTC TTCTGTGTGATCACTTGTTGACC III-2O03
70 H03 III R07E5.3 TGTCAAATTTCATTCGGCAA  GACCCCAAGATTCGACTTCA  III-2O05
70 H04 III R07E5.4 CGATCCCTTTCACATTCTATTTG GGAAAACCACAGGCTTAAGAAGT III-2O07
70 H05 III R07E5.5 AATGATGGAAAACGGAATAGGTT ATAGGCACTCTAGTGTTTGGCTG III-2O09
70 H07 III R07E5.7 GCATCTAGCCAGAGGCACTAATA AGTTGAAAGTTCTTCGGTTTTCC III-2O13
70 H08 III R07E5.8 AAAATCAGGTGCCACCAAAG  TGGCAGAAAAGTGGACATGA  III-2O15
70 H09 III R07E5.10  CGAGGAGCTCCACAAAGTTC  CTTCGTTTGCCGTAATCCAT  III-2O17
70 H10 III R07E5.11  GCAAAAATAGGTGTTCGAAGAAA ATTTCAATGGAAAAAGATGCTCA III-2O19
70 H11 III R07E5.12  CTAGTCTTGCTTGTTTTCACGCT TGGTATGAACCTATTCTCCCCTT III-2O21
71 A01 III R07E5.14  GTCTCAATCGCTTGAAGAGAAAA AAACATAAAACGTGGATTGGAGA III-2A02
71 A02 III R07E5.15  CCTAGCAGAATTGGCATATGAAC CAATGATTTTTGGTGGTTTGATT III-2A04
71 A03 III C28A5.1 TTTCTCCCAACTGGAACGAC  CTGGCTTCAACTGTTCGTGA  III-2A06
71 A04 III C28A5.2 GGAACGATTTCGGCAGATTA  CTGGCTTCAACTGTTCGTGA  III-2A08
71 A05 III C28A5.3 TTTGGAAATCTTGGTTTCGG  GGCTCACCTGAGTCAATGGT  III-2A10
71 A06 III C28A5.4 GTATAAAACTGGAGGAATGCACG CACCTTTTTGTCCATTTTCAGAG III-2A12
71 A07 III C28A5.5 CACACAAGATCCAACTTCAACAA AAAGCGTCTCTCAAATATTTCCC III-2A14
71 A08 III C28A5.6 TTCCATCTCTCGTTTCTCAAGTC ATGAATCGGATCACGATAATTTG III-2A16
71 A09 III F56F3.1 ATGGAACCACAGGTTGGTGT  AAACGTGGCTAATCCAATGC  III-2A18
71 A10 III F56F3.2 GAAGCCGTAGCACATCCAAT  GGATTGTTCCACAGGCAGTT  III-2A20
71 A11 III F56F3.3 TTTCCATTTTCCAAGATTTCAGA GAGGGAGAAATGTATACAGCACG III-2A22
71 A12 III F56F3.4 ATTGCCAATTGACCTATCGC  CACTTGGTCTTTCTCTCCGC  III-2A24
71 B01 III F56F3.5 CGGAAAGAACAATAACAAGATGG AAAACGATCTACTTTACCCTCGC III-2C02
71 B02 III F56F3.6 GCGAGGGTAAAGTAGATCGTTTT ATTCGTTCACGTTCACAAGTTTT III-2C04
71 B03 III C07G2.1 GGGATCCGCTGATGAGACTA  ATGGCACTGGGATGAGTAGG  III-2C06
71 B05 III C07G2.3 TTCACGAACAAGTCCAGCAG  AATTTTATGGCTGCAATGCC  III-2C10
71 B06 III F25F2.1 ACGCGTTCCACCAATTCTAC  CGGTAGGTGTCGTCTGAACA  III-2C12
71 B07 III F25F2.2 TCGATGAAATTCGGTTCACA  GTTGGCAGGTTTTCGTCAAT  III-2C14
71 B08 III M88.1  CAGTCAATGGTTTGGCACTG  GTACTCGTGTGGCCGAAGTT  III-2C16
71 B09 III M88.2  CATTAAATCGTGGTTGGAACATT GAAAATTGTGGCATTTTTGTCAT III-2C18
71 B10 III M88.3  AGCAATGGATAAATCAGCCG  GAAACGAGGACGGAAAATCA  III-2C20
71 B11 III M88.4  TAACCGGAAAAGCACCATTC  CAAACGCTGCAACTCGAATA  III-2C22
71 B12 III M88.5  GACCATCGATTGAGGCAGTT  GCTCACGAACATTCTGTCCA  III-2C24
71 C01 III M88.6  TGGGACGTCTCACAATAAGAGAT TCTTCGATGCAAATTTATCGTTT III-2E02
71 C02 III F35G12.1  AAAAAGGTTCGACCGAGTCA  ATTGGAAATTTACCGGGAGG  III-2E04
71 C04 III F35G12.3  TTTCGTGGTGATGAATCTCTTTT AAGACAATGAGAAACAGCTGGAG III-2E08
71 C05 III F35G12.4  GCAGCAAGAAAGGTTTGTCC  TGCTTGACTGTTCGCAAATC  III-2E10
71 C06 III F35G12.5  ATCAGGACTTTGCGCATTCT  TTTCGAGCGATTCTGATGTG  III-2E12
71 C07 III F35G12.6  TAGACACCACCGCCATCATA  TCGTTCTTCTTGTGACACGC  III-2E14
71 C08 III F35G12.7  TGCTCAAATCGTTATTTTGGAAT GACATTTCCCAACAAAAACAAAA III-2E16
71 C09 III F35G12.8  GAAAACATTTGGTTGCCGTT  AAACGGAAGAGTCGAGGGAT  III-2E18
71 C11 III F35G12.10  TTGTTGAATGGCGTTTTGAA  TTCCAGATGTCGTTGAGTCG  III-2E22
71 D01 III F35G12.12  GACGGAACACGTTTCATGTG  TTTTGACGCTGAAGCTTTGA  III-2G02
71 D03 III F10F2.2 AATATGGCAATCATTGGGGA  ACGTAACATCTTTCCGTGGG  III-2G06
71 D04 III F10F2.3 TATACTTGCCTATCATGGATGCC CGTTCATTCCTGAATTTTGAAAC III-2G08
71 D05 III F10F2.4 TTCAAGCAATCAGTTGAGCG  AAACCACCAATGAGTCCTGC  III-2G10
71 D06 III F10F2.5 CAGAAAGGCGAAGCTGTACC  CACTTTGCGGAAACTGTTCA  III-2G12
71 D07 III F10F2.6 GGCAGAGAAGAATCGGAGTG  AAGAGTTGAAATAGCCGCCA  III-2G14
71 D08 III F10F2.7 GCTCAATCAGCTCTTCCCAC  TCCGGTGGATTTTTAGCAAC  III-2G16
71 D09 III F10F2.8 GCTCGATCAGCGTTTCCTAC  GCCGTTCACTTGGTCACTTT  III-2G18
71 D10 III F10F2.9 TCCATTTGTTGCTACTGCCA  TCGTGTAGGTGGAATGACCA  III-2G20
71 D11 III T23F11.1  AATTTTCCGAGGGAAATATGAAA ACCAAAAGCAATGCAAGATAAAA III-2G22
71 D12 III T23F11.2  TCTGTAGGCGCTTCGAAAAT  AATTTAGGCATTGTGCCCTG  III-2G24
71 E01 III T23F11.3  CTTTATTGCGATAGTTCCCCTCT AAACACCAGATTAGCAGGATTGA III-2I02
71 E02 III T23F11.4  CTTTACGTTTTCGAGGTCCG  TTGTCAAGGCTCTGTGATCG  III-2I04
71 E03 III T23F11.5  CAATCAGAAGCAAGTTGCCA  TGTTCAGCAGATTTGATCCG  III-2I06
71 E04 III T04A8.1 CCATTGGCAAGCATTACCTT  GTCACTGTCTGCACTGCCAT  III-2I08
71 E05 III T04A8.2 TCTTTCAAGCTGATCAGAACCTC CGTAGCTTTGAACTCACACAATG III-2I10
71 E06 III T04A8.3 GGCTCCCATGTCGTTACACT  GGCATCGAACAATGAGGTTT  III-2I12
71 E07 III T04A8.4 TACAACTGAGGAGGCTTGAAGAG CAGGAAGTAAGACAGAGGCAAGA III-2I14
71 E08 III T04A8.5 TTGGTTGATGCGAAACAAAA  CGTCAACCGAAAGATACCGT  III-2I16
71 E09 III T04A8.6 AGTGAACTGTTTGGGTTCCG  CACTGCTTTTGTCCCTCACA  III-2I18
71 E10 III T04A8.7 GCATGGAGCAACTCACTTCA  TCCTACGAGAGCTTGGTCGT  III-2I20
71 E11 III T04A8.8 AGGAATGAGTGATTCGGACG  TCGATGCAGTCGTCATCTTC  III-2I22
71 E12 III T04A8.9 TACTTTCAGCTTTGAAATGCTCC CAGCTATCACAGCAGTCACAAAC III-2I24
71 F01 III T04A8.11  AATTATCCCTGATCTCCTTTCCA CACGTTCTTCTTCAGCCTTTTTA III-2K02
71 F02 III T04A8.12  TTTCAATCCCATTCAAGTGAGTT TATTGTAAACTAGGGTGTCGCGT III-2K04
71 F03 III T04A8.13  TTCGAGTATCCTCATTCGCC  GACATTGCTCCACGGATTTT  III-2K06
71 F04 III T04A8.14  CATCCTCTTTGGCTTTGTGATAG GTTACCTGGGGATAAGAAAATCG III-2K08
71 F05 III T04A8.15  GGTCCATACTTCGAAGCCAA  GCACTGTCCCAAAACTCGAT  III-2K10
71 F06 III T04A8.16  GATCCGTGAATTTGCCTTGT  AAACGCAGAGAGCACAGACA  III-2K12
71 F07 III F17C8.1 AATTTTGATCAGCGTTTGGC  AGAAGCAGCTCCCAAATGAA  III-2K14
71 F08 III F17C8.2 TTCAGTTTTCCAGGGTTTGC  TCACTTGCATCATCCCAGAA  III-2K16
71 F09 III F17C8.3 TGGAGCTGTCACTGGTCAAC  TTCTCCGGTTGCTTCTCAGT  III-2K18
71 F11 III F17C8.5 ATGTCGTTGTCTGCCTCTCC  CAGCTTCTCGTCATTGTCCA  III-2K22
71 F12 III F17C8.6 TTGCAACCCGTTTAATCACA  TTCCGATTGTTTTCACACCA  III-2K24
71 G01 III VB0393L.1  TTCTTCCCAAAATGATTGAAAAC ACAAGCCAAATCGACTGTTGTAT III-2M02
71 G02 III B0393.1 GTTGGTTGTTGGTATTCTTGAGC GGTTTTGACAAATTTTACCACGA III-2M04
71 G03 III B0393.2 CCAAATGCATGTTTGTTTCG  AGTTTTTGGTATGGCAAGCG  III-2M06
71 G04 III B0393.3 AGGCTGGACGACTTGAAAGA  TGAATGATGGTCCTTGTGGA  III-2M08
71 G05 III B0393.4 CCACGTCACGACGATATTTG  AAAGCTCAACTGACGCACCT  III-2M10
71 G06 III B0393.5 AAGCCTGCAATTTTTGCACT  TTTCCCAACTGGAGCAAATC  III-2M12
71 G07 III B0393.6 GTGAATGAAGAGCGTGACGA  GTCGAAGCATGATCAACGAA  III-2M14
71 G08 III B0393.7 CACAGTGGTGTTCGTGCTCT  ACTTCTGCCACCTCCTGAAA  III-2M16
71 G09 III C38D4.1 TCATGAGATTTAAGCTAACCGGA AGGGTAAGTGAAATTTTGCCAGT III-2M18
71 G10 III C38D4.2 TGCTCTCTGCTACCACATACTGA TGAAAAATGCAACAATATCATGG III-2M20
71 G11 III C38D4.3 GCCTCAAAACGAATCTCTCG  AGCAAGTGCAGATGACGATG  III-2M22
71 G12 III C38D4.4 CGCGACGTGTACAGTGTTCT  GTAAGCTCGATGATGCGACA  III-2M24
71 H01 III C38D4.5 TCGGACGGACATTTTTCTTC  GGATTTTTGCAAACTTCGGA  III-2O02
71 H02 III C38D4.6 TCCCATTTTAGGCAGTGAGTTTA GTTGCCAGCTCGTTATTTTATTG III-2O04
71 H03 III C38D4.7 GGCGTGGTTGTTTGAAAAGT  GCCACGTTTTTCGTCAGAAT  III-2O06
71 H04 III C38D4.8 AATACACAGCTTTGCCAATTGAT AAAAGATCAATGGGCTTCTTTTC III-2O08
71 H05 III C38D4.9 CACTAAAATTTTGAAAGATGCCG AATATCCACGGCCTTTTGTTTAT III-2O10
71 H06 III F26A1.1 CGATGTGGAGTTTGACGATG  CGAGAATCCCAACCCTGTAA  III-2O12
71 H07 III F26A1.2 CATTATTCGCTCATCGCGTA  TTGCAGCGAGTAATTTGCAG  III-2O14
71 H08 III F26A1.3 AAAGCCCGAACCAAAAGACT  ATGGGAGAACAACGAACCTG  III-2O16
71 H09 III F26A1.4 CAGAGCTTGGGATAAAGTTCGTA CTCGGTCACATTTTCTTTTGTTC III-2O18
71 H10 III F26A1.5 AAAAATTAAATAGCGAACGGAGG TCGAACATCTCTTGTTCTTGTGA III-2O20
71 H11 III F26A1.6 TGAGGGGCAGAAAAAGAAGA  GTTCGAGCATCGTGCAGTTA  III-2O22
71 H12 III F26A1.7 TAAGAGACTTTTTGATCGCTTCG TTTCGTTGGAAACATTTTCAGTT III-2O24
72 A01 III F26A1.8 AGCTTTGGATAGTGCCGAGA  CCATGGCACTTGGATCTTTT  III-2B01
72 A02 III F26A1.9 CAATCACAAACCAGTCCTTCTTC TTATATCCTACGCGATCGTTTGT III-2B03
72 A03 III F26A1.10  AAATGATTCAAATGTGGTGTTCC AAGTTCAAATTCAGCCACTTTCA III-2B05
72 A04 III F26A1.11  ATTTGCTTTCAGGATTGACAAAA CAAGTCTGCAAGAGTTTTCCTGT III-2B07
72 A05 III F26A1.12  GCGAAAATAAATCACGAAAAGTG CATTTCGAATGGAAGAGAACAGT III-2B09
72 A06 III F26A1.13  TTTGGATGGTTTCTTGAGGG  AATCGCACTCCTCTTGCACT  III-2B11
72 A07 III F26A1.14  TTAAAATTACGTGGTGCCAGAGT TGGATTGTGACTTCTACCCAGTT III-2B13
72 A08 III C35D10.1  ATATCAATCGCCATCAAACAATC ATCCTCCAAAGAAGTTAGCCATC III-2B15
72 A09 III C35D10.2  TGGAATCATCGACAAATGGA  AATCGAACTAAGCAGCGGAA  III-2B17
72 A10 III C35D10.3  AAAAATTCATTTCCACAATGACG GCAGTTCTTTTTATCCTGGGTTT III-2B19
72 A11 III C35D10.4  AATTGGGTATGATGGACGGA  TTGGCTTCTGAAAGGAATGG  III-2B21
72 A12 III C35D10.5  GTTTTTCTAGGGCCTGAATGAGT ACGCGTATAAACAATGAGAGGAA III-2B23
72 B01 III C35D10.6  GAACAACATGCCATTGATCG  AGAAACAGACCGCCAGCTTA  III-2D01
72 B02 III C35D10.7  GCTTCAGTGATTGCATCGAA  TGTTCGTTCACAAAACGCTC  III-2D03
72 B03 III C35D10.8  TACTTTTTCGCACGAGTTTTCTC CAGACCGAAACTGTTTAAAATGG III-2D05
72 B04 III C35D10.9  CAATTTTCCCGACAAATGCT  CACAGTTTTCTCTCGTGCCA  III-2D07
72 B05 III C35D10.10  TCTTCTTTCTTCGCTTTCGC  AGCACTGACCGCTTTTCACT  III-2D09
72 B06 III C35D10.11  TTCGACCATGAGCATTAGAATTT ACGTGAGGTCACTGGTACATCTT III-2D11
72 B07 III C35D10.12  ATTTTATGCTTTCCCATTGGTTT TGGTGATCTAGAAGAAAATCCGA III-2D13
72 B08 III C35D10.13  CAGTCGATTTACCAATTGAGAGG ACCTTTCAGAATGACTACTGCCA III-2D15
72 B09 III C35D10.14  ACGGGTTCTTTGATCCACTG  AATCGTGATGTGTGCATCGT  III-2D17
72 B10 III F26F4.1 TCAATTCTACCGGACCAAGG  GACCGAATGGAGAAGGTTGA  III-2D19
72 B11 III F26F4.2 TGCAACGATCTGTTATTTGAATG AAGACAGAAACAACAACGAGAGC III-2D21
72 B12 III F26F4.3 CGATTTTTATGCTTTTGATCACC ACAAATAAAGCTAGAACCCGAGG III-2D23
72 C01 III F26F4.4 AAACGCGAATATGTCGGAAC  GCGAACTCATTCATCCGTTT  III-2F01
72 C02 III F26F4.5 TCCAAGAACTCCTCGCTTGT  CGGTATTCAGAAGTCGAGCC  III-2F03
72 C03 III F26F4.6 ATTTTCCGAAATGAGGGAGTTTA TTTTTCCCCCATTTTTATTGAGT III-2F05
72 C04 III F26F4.7 CCAATTGGATATGGGGTCTG  TTTGGCAGCACTTACGAATG  III-2F07
72 C05 III F26F4.8 TCGTGATATCCAATGTGCGT  CCCGTGACCTTTTGACAACT  III-2F09
72 C06 III F26F4.9 TGGAGAGAGCATTGACATCG  AACGTACTTGGCCACTCGTC  III-2F11
72 C07 III F26F4.10  AGAAACAACAACAAACGGGG  TTGTCAAATCTGACGGTGGA  III-2F13
72 C08 III F26F4.11  AGAAAATTCGGTCTGACAAATCA TTGGTTTTGAAACTGTTCCTTGT III-2F15
72 C09 III C26E6.1 TTTTATTATCGTTTGGGTGAACG TGAGGACATTTCCAGTCAATTTT III-2F17
72 C10 III C26E6.2 CAGCTCATCACCGTCTTCAA  CAGAGCAAGTTTTCCTTCGC  III-2F19
72 C11 III C26E6.3 CTCAAGCTCAACAAACTGCG  AGTGCTAAAGAGGCACGCAT  III-2F21
72 C12 III C26E6.4 GATGGTTAATGACCCGATGG  CGTTTCGCAATGCTCAGATA  III-2F23
72 D01 III C26E6.5 GCCTCAACGCCTATGAAAAG  CATGCGATTTTACCATGACG  III-2H01
72 D02 III C26E6.6 AGAGTGTGCCGAAAAGCAGT  CTGTCTCCGGTTCTTCTTCG  III-2H03
72 D03 III C26E6.7 TTTCATTCTAGACGGGTGCC  AATTTCGGAGTGTTGTTGCC  III-2H05
72 D04 III C26E6.8 AAGAGTTCCACGAAGAGGCA  TTCGACTTTGGGGAGAAGAA  III-2H07
72 D05 III C26E6.9 ATCATCTTTTTGCGGAACTGTAA TCGAAGATTGAAGGTGAAGAGAG III-2H09
72 D06 III C26E6.11  AATTTTACACGAAGTGTATGGCG GTGGCCACTTTCAACTGATAAAC III-2H11
72 D07 III C26E6.12  TGATAGGGAGTTGGCAAAGG  CAGGCCGTATTCACAAGGTT  III-2H13
72 D08 III C27F2.1 ACTCAAACGCGCAGGTATTT  CTATGAGGGGTGTGGCATCT  III-2H15
72 D09 III C27F2.2 CACGTAGGCGTAAGGAATTACAG ATATGTTCCCATTTGCATTTGAC III-2H17
72 D10 III C27F2.3 ATCAAATCGGAATCGTGCTC  ATTGCTCGGCAAACCATAAG  III-2H19
72 D11 III C27F2.4 TTGGATATCCTCCCCACGTA  AAACCAGAGCACACTGGACC  III-2H21
72 D12 III C27F2.5 GCAAGTCAGGGTTTTTGGAG  ACGACGAAGAATTGGAGTGG  III-2H23
72 E01 III C27F2.6 GATGAAATCAGCTTCTCGTCATT AAATTGGAATGTATACGGACACG III-2J01
72 E02 III C27F2.7 TCAGTGACTCCAACAAAGCG  CAAGATCTCATCACGGCTCA  III-2J03
72 E03 III C27F2.8 CTCCAGAAGCTTGTCGAATAAGA TATCTGGAAGGTGATCGTGCTAT III-2J05
72 E04 III R144.1 GCAAAGTCAATTAAAACGAATGC TATTTTGTGGGTGGATTCAAGTC III-2J07
72 E05 III R144.2 GCCAACATCAGTGATAGGATCTC GTCGTAACGAATTTGCAAGAGAC III-2J09
72 E06 III R144.3 GATCGGATTCAAGCAATCGT  TTGGTGCATTTGGAGCAATA  III-2J11
72 E07 III R144.4 TCCACCAGTACCTCCTCCTG  GGGGGATTGACGGACTATTT  III-2J13
72 E08 III R144.5 GAGGATTTTCTCCTCCGACC  CATCTCCCAGGTGTCCAGTT  III-2J15
72 E09 III R144.6 AACTCCCACACAAATCGCTC  TTTCGTGCAATGGATCATGT  III-2J17
72 E10 III R144.7 GATGGTTGGATTTACGGGTG  ATGTTTCTTCAGGGTCGTGG  III-2J19
72 E11 III R144.8 TTATATTGTGCGCCGAGTCTTAT GAATCGGGAGTGGTACACATTTA III-2J21
72 E12 III C45G9.1 TGTAACGAGGCACCACAAAA  AACAAAATCCACTTCGGCTG  III-2J23
72 F01 III C45G9.2 CGAGTTTTACCTTGCTCCCA  CTCATTGAAAACCCGTCGTT  III-2L01
72 F02 III C45G9.4 GTGCAAAGAAGCGAAAGACTAAA AGTTCACAAGCCACTTCATTTGT III-2L03
72 F03 III C45G9.5 AATGACCCAAGAACCGTCAG  TTACATCAAATCCTTCGCCC  III-2L05
72 F05 III C45G9.7 TGAGAGATAATTGAAAAGGGCAA ACAATGAGTCACACCTCATGTTG III-2L09
72 F06 III C45G9.8 TTCTTCGACGACGATCCTTT  TCAAATGTGTTTAGCGAGCG  III-2L11
72 F07 III C45G9.9 ATTGCAACGTGGGAAATTGT  GTTGTTGTGCAAAGAAGCGA  III-2L13
72 F08 III C45G9.10  CTTTCGATTGCGGAATTTGT  CCCCACTAACCCCTTACCAT  III-2L15
72 F09 III C45G9.11  GTTATTGCCCCCAATCAATG  TCCGAAAGTGAAAGAGCCAC  III-2L17
72 F10 III C45G9.12  CCACTGCAGAATTAAGCTTTTTG TGACCAGTTAACACATTGACCTG III-2L19
72 F11 III F54D8.1 ATACGGTAGCGGACCATCTG  ACAAAACATTTTCGTTGGGG  III-2L21
72 F12 III F54D8.2 GCGTTTCTGTGGTTTTACTTCAC TAAACAACTCGAAGCACACACAC III-2L23
72 G01 III F54D8.3 GGGAGTCTGCGGACAGATTA  CAGGGAAAGCGAAAATTCAA  III-2N01
72 G02 III F54D8.4 GAATGGAAGAAGTCGCCAAG  GTTTTTGGAGGTCCCCATTT  III-2N03
72 G03 III F54D8.5 ATTGTACCCATTTCTCCCTTGAT TTGAACCAAACCTTAGCTTTTCA III-2N05
72 G04 III F54D8.6 TCCATTGAGTGGGGAATGTT  TGTCGATCGGCATTATTTGA  III-2N07
72 G05 III F21H11.1  ACTCAATGTTGCACTTTTGGTTT CTGAAGGTTTTACGATTGAGTGG III-2N09
72 G06 III F21H11.2  ATAGTATTCTCCGCCTTCTGGAC AGATCTTATCACAAACCGACGAA III-2N11
72 G07 III F21H11.3  GAAGATCGTTATGGCAGAAACTG TTTCTCGTACAGATTTGTCGGTT III-2N13
72 G08 III F21H11.4  GCTTCAAGTGCTCAAATTCCTAA TGGACACATCTGACGAATATCTG III-2N15
72 G09 III T10F2.1 AACGAGTGCTCGAGAAGAGC  CTGCAGTCAAACAAGACGGA  III-2N17
72 G10 III T10F2.2 CCAGAAGCGAAGCAAGTTCT  ACGTGTATGCTGGACAACCA  III-2N19
72 G11 III T10F2.3 CCAATGCAATCCACTCAATG  GAACGAAGATGCACCTGTGA  III-2N21
72 G12 III T10F2.4 AACACGTCACCAATGAACGA  CGCCTCTCCAAAGAATTGAC  III-2N23
72 H01 III K10D2.1 TAGTTGTGTGGAATGCGGAA  AAGCGAGCAAATTTCTTCCA  III-2P01
72 H02 III K10D2.2 ACAACATCAGATTGCACCGA  ACAACGTCGTGTACGAGCAG  III-2P03
72 H03 III K10D2.3 CGATCGTCTAGAAGCGTTCC  ACTACGTCCCGATGTCGTTC  III-2P05
72 H04 III K10D2.4 CAAATTTCGGGTTGTTTAAGTTG ACCTCGGAAATGAATTCCATAAT III-2P07
72 H05 III K10D2.5 TTTCAATGCGAATTTTGTAGGAT GACACAACTTAAACAACCCGAAA III-2P09
72 H06 III K10D2.6 AAAACTCACCAAGCCCTCCT  AAGGCTGTTGTCGTTGATCC  III-2P11
72 H07 III K10D2.7 ACGATCTCTTCTTTCATTTTCCC GCCCACTAACCCACTTTTCTAGT III-2P13
72 H08 III ZC155.1 ACACGTTTGTTTCCAGAATGACT AATGCAGGTAACATTTTAGGGGT III-2P15
72 H09 III ZC155.2 TTTTCAAACCTTTTTCTCCACAA TTTGTGATACAGTCACGTTTTCG III-2P17
72 H10 III ZC155.3 AAATCATCATTCGAGCCGAC  AACGATCATCATCATTGGCA  III-2P19
72 H11 III ZC155.4 ACGAAGCCATACTTGTTCCG  CTGCTTGGAAAATTGGTGGT  III-2P21
72 H12 III ZC155.5 GCTGACGACGTTTGTGGATA  ATTGCATAAGTCAGGCTGGG  III-2P23
73 A01 III ZC155.6 TCTGAGCAAGCGTACAATATTCA AGGAAAGGTGAAAAATTCAGACC III-2B02
73 A02 III ZC155.7 TCGTTTTACCTATCAATGACGCT ATGAAATTTACGGAACAACGAGA III-2B04
73 A03 III C34E10.1  AATGATGAAGTGGCTCATTTTGT ACCAAATTTTTGGAATGAACTGA III-2B06
73 A04 III C34E10.2  GGGACCAAATGGAGCAATTA  TTCGAGTTCAGCATCCTCCT  III-2B08
73 A05 III C34E10.3  ATCGATAATGTTCCGCAAGC  ACGCAGAAATCGGAGTGAGT  III-2B10
73 A06 III C34E10.4  TGATCCAAACCGAACTCTCC  TTCTGCAATTTCTCGAGCCT  III-2B12
73 A07 III C34E10.5  CGGAGAATCATCCACCTGTT  TCTTCCGTCAGCTCCAAGAT  III-2B14
73 A08 III C34E10.6  GCTGCCACCAAGGTTTGTAT  GATACGGGAGGTGGAGTCAA  III-2B16
73 A09 III C34E10.7  ATAACAGACCCGTAACCAAACAA TGCAAGGTTCCTATTTTAAGCAA III-2B18
73 A10 III C34E10.8  CCGGCTTGTTACATTGCTTT  AACGATGCTCCGAAATAACG  III-2B20
73 A11 III ZC395.1 ACGGAGACATTCAAGTTCACAAT AGACTTCAGTGCTTTCACTACGG III-2B22
73 A12 III ZC395.2 AAAATTCCACTGAAAACGTTGAA AGTGGTCAGTCGGACATTTCTAA III-2B24
73 B01 III ZC395.3 TTTCGTTTTGCTCCCAATTC  AGTTCAACTCTCCACCACGG  III-2D02
73 B02 III ZC395.4 CAGGCACGTGTGTAGTAGTTCAA AAGTAGTTTTCTCGCTGCTTCCT III-2D04
73 B03 III ZC395.5 TCCACCCATTTTTGATTGTTTAG TGCTTCTATCGTTCTCCAAAGTC III-2D06
73 B04 III ZC395.6 CTGAAACCTTACAAAATGCGAAC TGGAACGAATTCTTTAAGACCAA III-2D08
73 B06 III ZC395.8 ACAAGCTGATTTGGAATACTGGA ATTGTTCTTCAACGGAAACGATA III-2D12
73 B07 III ZC395.9 CATACCGCAGTTTTCAGCAA  CGCTTTTTCCGATCAATCAT  III-2D14
73 B08 III ZC395.10  AATTAAGCCGTCAGAATTCACAA GACAATTCTTGCTTGTTATTGCC III-2D16
73 B09 III ZC395.11  CTAACTCTCTCCCTCAAGCCTTC GATTCCTGCAGAATTTAAACACG III-2D18
73 B11 III T15B12.2  TTTACTCCAGCAGCCGATCT  ATGAAGACGGAAGTTCACGG  III-2D22
73 B12 III F52C9.1 CTGATCACATTCGACGATGC  ATCCGGAAAACAGACACCAG  III-2D24
73 C01 III F52C9.3 GATCCCGCTCCACTGAACTA  CGATGGGTACTCTTCGGGTA  III-2F02
73 C02 III F52C9.4 ATTCAAGTTGACCACCTCGG  CCGAATGTAGGGCAGAAAAA  III-2F04
73 C03 III F52C9.5 AGATTCATCGGAGGATGACG  CTTCGCTTCGTTCATTGGTT  III-2F06
73 C04 III F52C9.6 AAGGACACCAAATGTCAGGC  TCCTGGATCGATTTCAAAGG  III-2F08
73 C05 III F52C9.7 GCAACGCGTTTTGAAGTGTA  CTGAGCTCGAATCATGACGA  III-2F10
73 C07 III ZK121.b CACATAAATCGTGGTAGGTGTGA TACTTCAAAAATGGGAGGAGTCA III-2F14
73 C08 III ZK121.c GCATAGAAGAGCATCCAGAAGAA TATCACAATCTACAAGGGGATGG III-2F16
73 C09 III Y32H12A.a  TCGATTGTCGTCTAAAGTGGAAT CCAGCTGAAAATTGTGATCTACC III-2F18
73 C10 III Y32H12A.b  AGTGGAAGTGGTATGTGCCTTTA TCGGTGTCTACGTTTTGAATCTT III-2F20
73 D01 III Y32H12A.e  TGAGAAAGAGAGCAATTCAAAGG CCACGCTGTGTCTCTAGCTATTT III-2H02
73 D02 III Y32H12A.f  CCAAGTTGGTACGAAATTAGCAG TTCAAATATTCTAGGACGCGGTA III-2H04
73 D03 III Y32H12A.g  ATAAATTTGAACGGTTTTCCGAT ACAAGCGTTTGTTAACGGTTTTA III-2H06
73 D04 III Y32H12A.h  AAAATCACTTTAGACGTCGGTCA CATGGGAGTACTCGAACTACTGG III-2H08
73 D05 III W03A5.1 GGAGAAATGCTCCCACAAAA  TCTCCGAAAGAATTGCATCC  III-2H10
73 D06 III W03A5.2 CCTACCCGTCCCTACCGTAT  TTCAGTTGGAGTGTCGCAAG  III-2H12
73 D07 III W03A5.3 GCATTTCAATTTTAAGGCACATC ATTCATACTCCCGTTCTTCCAAT III-2H14
73 D08 III W03A5.4 TTTTTGAACAGGAGAAATTGGAA TAGGCATTTGACGAAATTGATCT III-2H16
73 D09 III W03A5.5 AGAATTTCTCCACTGACCATTCA CGACACCAAAACCTACATCTTTC III-2H18
73 D10 III W03A5.6 GAAAGATGTAGGTTTTGGTGTCG GGAGCGAGAAGCTAGGAGTAAAC III-2H20
73 D11 III W03A5.7 GAAGAAATGCAAGGTTTTTGATG AGAAAATTGCACAAGCTTACGAG III-2H22
73 D12 III T24G10.2  TACCATTCCGAATCCCTTCA  GCAAACACCGTGCACATAAC  III-2H24
73 E02 III F48E8.2 TTGTCGAAAAAGTGCGTCAG  CTCTAGCGATTTTCCGATGC  III-2J04
73 E03 III F48E8.3 TGGGCATTCTGTACCACGTA  TTTGCCGAAAGGATCTTCAG  III-2J06
73 E05 III F48E8.5 TGAACAGCATTCGCAAACTC  GCAAGAGGGATGTGGACAAT  III-2J10
73 E06 III F48E8.6 AAGCTCCAGCTAATGCCAAA  GATCCGCAATGCTCCACTAT  III-2J12
73 E07 III F48E8.7 CATTGGTAGCTGACCGGTTT  TCGTTTTTACGGAATCGGAC  III-2J14
73 E08 III R02F2.1 TGCTGCTGCAAAGAGAGAAA  TTTATGGCCAATTGCAGACA  III-2J16
73 E09 III R02F2.2 CCGATCCAGATTTGAGTGCT  TTCACCCACCTGAAACTTCC  III-2J18
73 E10 III R02F2.3 GAGCAGCACCCTTCAATCTC  CAACCCATCAACTATGGCCT  III-2J20
73 E11 III R02F2.4 CCGGAGGATCTGGTTTATCA  GAATGAGCAATGCGTCTGAA  III-2J22
73 E12 III R02F2.5 ATTAGAAAAAGGAAAGTGTCGGC GTCAATAGAATCCGCATCCATAA III-2J24
73 F01 III R02F2.6 ATTTTGAGCCTACAAGCCTATCC AACATGGATAAGGATCCACAATG III-2L02
73 F02 III R02F2.7 ATTCTTCGCCGATTTCATTG  AATCCACGTGCTCTCAGCTT  III-2L04
73 F03 III R02F2.8 ATTATTTCCTGAGTGCGAATTGA AACTATTTTAGTTGCCGAAAGCC III-2L06
73 F04 III D1044.1 TCTCCCCGATTTTTGTGAAG  TCCAAAATTCCGATAGTCCG  III-2L08
73 F05 III D1044.2 AAATCGACCAAATGGCTCAG  AAGCACTCTTCGCCACAAAT  III-2L10
73 F06 III D1044.3 GTCGATGCACAATGTTTTGG  CTATCCTGCGAAGAACAGGC  III-2L12
73 F07 III D1044.4 CTCCTACTCCTTCCACCAATTCT GAATTTGACAAACATCATGAGCA III-2L14
73 F08 III D1044.5 ATGAGCGTTTGAACAACATACCT AGACCACATCACGTAAAAATGCT III-2L16
73 F09 III D1044.6 GGCACAATTTCCACCAGACT  GCGGAAGTGGTAAAGCAGAG  III-2L18
73 F10 III F09F7.1 AGTTTTGAGCAAAATTGTGGTGT CCACCTGTTCATTTTTATGGGTA III-2L20
73 F11 III F09F7.2 AAATCGTTCTAGACGTGCTCAAG ATGGGTGTAGCACAGATTCAGAT III-2L22
73 F12 III F09F7.3 AACTCGGAGAAAATGGGCTT  TTCGACAATTCCGTCATCAA  III-2L24
73 G01 III F09F7.4 TGATAAGGCGTTCTGTGCTG  AGAATTATTTGGCAATGGCG  III-2N02
73 G02 III F09F7.5 CTCCACCTCCAAAAATCCAA  CCCCCTCTCATTCAGATTCA  III-2N04
73 G03 III F09F7.6 TTCATTTCTTCACAGCACAAAAA GAATACCTTTGTCAGTTTTCCCC III-2N06
73 G04 III F09F7.7 TAGCTCGGCACCGTATTTCT  CGATCACATTCGTCAAATCG  III-2N08
73 G05 III F09F7.8 CCAAAAATGAAACAAACACCATT GTTTCTGGGAGATCGAACTTTTT III-2N10
73 G06 III F56D2.1 TCGCATGGAGAACGTAACAA  GTTCTGGATGTAGCGTGGGT  III-2N12
73 G07 III F56D2.2 GATCATTTTTCCATCCCCCT  ACACGCTTCTCTCCTCCAAA  III-2N14
73 G08 III F56D2.3 ACAATCCCAACACAAGAGCC  TTCGGAAACTCGGATTTGAC  III-2N16
73 G09 III F56D2.4 GAGAGAAAGAGGCCATCTCTAGG TGGTTTTGGAAAGAGAATGAAAA III-2N18
73 G11 III F56D2.6 ACAAAGACAACGCCATCAATAGT TAAGTAAAATTGTTGCTTCCCCA III-2N22
73 G12 III F56D2.7 ACTTTCGATCATACAATTTCGGA TCAAATTCATCATTTTCGGATTC III-2N24
73 H01 III F56D2.8 AATTTTTCAATTTGCCAAACCTT TATAAAAATGCTCAGTTCGCCAT III-2P02
73 H02 III C05D2.1 GCACGACGCTGGTTAGTGTA  ATCCCATAAGATGTCGGTCG  III-2P04
73 H03 III C05D2.3 CCATCAACTTTCCAATGGCT  AGGGACACGGTCTGAAATTG  III-2P06
73 H04 III C05D2.4 GATTACGTCACCAAACCGCT  AAAGGTGGCATTGTGGAAAG  III-2P08
73 H05 III C05D2.5 GGAATCGAGAATACGCGAAA  CGTAGCAGAAGTTGAAGCCC  III-2P10
73 H06 III C05D2.6 TCACCATTCGTTCGTGACAT  TACTGAAGGATCCGGACCAG  III-2P12
73 H07 III C05D2.7 TTGACCCCACATTTGTTAGTAGC ACTGCAATTGCTCATTCTTTAGC III-2P14
73 H08 III C05D2.8 GTGCTGAAGCTAATTTTCCATTG TTCTGGTTATAATATGCGTTGGC III-2P16
73 H09 III C05H8.1 CGTACAATGAGGAGGACAAGAAC TCCCATAGCTTTCACCAGAATTA III-2P18
73 H10 III C05H8.2 TTTTCATATTTTCAGGATGGTGG GAACTTTAAACGGTTGCTCCTTT III-2P20
73 H11 III F54E7.1 CCCCAATGGACAATCTGAAC  AGTGCCTTGCGAAGAGTTGT  III-2P22
73 H12 III F54E7.2 TGAAAAATCTTGCACCTACCAAT TATCCCAACAACTTGTGAATGTG III-2P24
74 A01 III F54E7.3 CTTGTCACTTTCCCACCGAT  CCTCCTTCTTTGAATGCAGC  III-3A01
74 A02 III F54E7.4 TCTTGCAGATAGAAAAGGTCTCG CTTTCATTATTCCCGACTGACTG III-3A03
74 A03 III F54E7.5 GATGAATAAGGGCTCGCTTG  CTCGTGCCTGGGATATCAAT  III-3A05
74 A04 III F54E7.6 TTGCCAAACATTTCCAGTCA  TCAAGATGACTCCCTCGCTT  III-3A07
74 A05 III F54E7.7 GAAGAGACACGTCTACCCGC  AATGGTGGCTGATAACTCGG  III-3A09
74 A06 III B0336.1 GGCAGGACAACAACAAAGGT  AATCCTCGTGGATCACTTCG  III-3A11
74 A07 III B0336.2 TGAGAGAGGAAGAGACACTCCAC GATTCGTAGTCGTTTATTCGTCG III-3A13
74 A08 III B0336.3 AGCTGCACAATATGTTCCCC  ATTCAGAACTTTGCCATCCG  III-3A15
74 A09 III B0336.4 GAAAAGAGACGGAGACGTGC  CTTTTCGATTCGGTCTTCCA  III-3A17
74 A10 III B0336.5 AATTAATGAGGGCGTGGTCA  TGACTCTCTTGGATGGTCCC  III-3A19
74 A11 III B0336.6 ACTGATTCTGGTGGAGGTGG  CGAGTCATGCGAATCTTCAA  III-3A21
74 A12 III B0336.7 TGAGGTCTACATGCAAAATGATG TTCAAGTAGACAATGCTCACGAA III-3A23
74 B01 III B0336.8 CCTCATCGTGATCGATTTTCTTA TTCAAACTTCCGCCATTTTACTA III-3C01
74 B02 III B0336.9 CGAAATATCACCGACTGGCT  GTTGCTTCGTTTGTACGGGT  III-3C03
74 B03 III B0336.10  CCGAACACCATTCTGTTTTATTC GTCTCTTTTCTCTTTTGCGTGAA III-3C05
74 B04 III B0336.11  CATCGATTTACGAGGCCAAT  ACGAGCTCCTTCTTTGTCCA  III-3C07
74 B05 III B0336.12  GCGGATAAATGAATGAGTTTGAG CTAGACAAGAAATACACACGGGC III-3C09
74 B06 III B0244.2 GTTGAGTCATCTGAACGCGA  GATCGTCCGCGATATGACTT  III-3C11
74 B07 III B0244.3 AAACTTCCAGTTCCAACACGTAA CTTATTCGTAATTAAAAGGGGCG III-3C13
74 B08 III B0244.4 CCTTTTGTACCTCGCAACAATAC TGGACTAGTCGGCTAACCATAAA III-3C15
74 B09 III B0244.5 TCATTCGAAATACGAGCCATACT GCAACACCGGCTGATAATAATAC III-3C17
74 B11 III B0244.7 CCAGATTTCGAACCCTTCAA  ACACCATCGAAAAGGCTCAC  III-3C21
74 B12 III B0244.8 TACCGTCCAACCAACACTCA  TTGTCGGTGTATGTGGCATT  III-3C23
74 C01 III B0244.9 CTGTGAATTTCTCCAAGTTGACC GTAGGCAGACAAAGTAGGCAGAA III-3E01
74 C02 III W03A3.1 CGGATATTGTCCTCAGGGAA  GATGTTGGGGAGCTTGTTGT  III-3E03
74 C03 III W03A3.2 CCCATTCCATAGATCAAACCATA CTTGGAATTCCTGAAAACACTTG III-3E05
74 C04 III W03A3.3 CGGTCAGGAAACAACCACTT  CACAGGCCTCAAATCCAAAT  III-3E07
74 C05 III R12B2.1 GACGGAAAGGTGTTCCACAT  AGGCTTTGCTTGTTCGTGTT  III-3E09
74 C06 III R12B2.2 CCAAACAAATGTTTCTTCTCGAC GGACAAAAATATTCACGGAAACA III-3E11
74 C08 III R12B2.4 CAAAAATTGCATATGGGCCT  TCCAATTGCTCCTCCATTTC  III-3E15
74 C09 III R12B2.5 GACATTCCACCCATTGATCC  GACCACCTGGTAGTGGTGCT  III-3E17
74 C10 III R12B2.6 GCGTCTTGATTCACACACAATTA CTCATCTATCGGGTCTTGTAACG III-3E19
74 C11 III W04D12.1  GCGAAACTGTGAAAATTTGATTC GAAAACGGTGAAGAAGAAAAGGT III-3E21
74 C12 III F01F1.1 GAAGTTATGTCAATTCCAGTGCC ATACACCACCCAGTTCCCTATCT III-3E23
74 D01 III F01F1.2 GCTACGCGTGAGAGATAAGAGAC TTGCTCATTTGTCTTCTTCCAAT III-3G01
74 D03 III F01F1.4 GCCAATACCGTCCAAAAAGA  CCCATTGCCATCGTACTTCT  III-3G05
74 D04 III F01F1.5 TTTCAGATTCTCCGACTTCTCAG GCTTTTGCTCCATTCAACATATC III-3G07
74 D05 III F01F1.6 CTCCAGCAAATAACTCCCCTATT AGAACAAAGTTTCCATCCCTCTC III-3G09
74 D06 III F01F1.7 TCCCAATTACGAAGAGGTCG  CGAATGTCCCGCTAAGAGAG  III-3G11
74 D07 III F01F1.8 AAAGTTGGGCTTGTTGAACG  GCACCACGACAGTGATATGG  III-3G13
74 D08 III F01F1.9 GAATGCTGGACGATGGTTCT  GCTCTGAAACCAAGTGCTCC  III-3G15
74 D09 III F01F1.10  TCCAAATTTCCTGGCTTGTC  TTGGAACATTCATCACGGAA  III-3G17
74 D10 III F01F1.11  AAACAATGGCGGATGGTAAG  TGAACACGGCTCATACGAAG  III-3G19
74 D11 III F01F1.12  ACTTCATTTCGGGGTCAGTG  CAATCGGAAAGCGTCTTGAT  III-3G21
74 D12 III F01F1.13  AAGGATAGTCACGTGGATTTGAA CTTTGCCGTCTCTTATCTCTCAC III-3G23
74 E01 III F01F1.14  TGAAACTGAGATTTTCAGGCAGT ACAGTTGTATCTGTGGGTCTCGT III-3I01
74 E02 III C28H8.1 AAACGTTCGATTGTTCGAATTTA GCCTGCTGTATACATTTGGAAAG III-3I03
74 E03 III C28H8.2 TGCTGTTACTGCAGTGAGTTGAT ATGTGCTTTATTTTTGCTTTCCA III-3I05
74 E04 III C28H8.3 CGGAGAAGGCAAGAACTTTG  GAATTTGGGTGCGAAAGAAA  III-3I07
74 E05 III C28H8.4 GCGAAAGGAAAACTCTAAACCAT TCCCAACAATCAAAAAGAAGAAA III-3I09
74 E06 III C28H8.5 ATCCAGGATGCCCTTTCTCT  AAATAACTGCCGTGTGCTCC  III-3I11
74 E07 III C28H8.6 TCTTTTCCAGTTACCACCTTCAA ATGCCAATTCCAACAAAACATAC III-3I13
74 E08 III C28H8.7 AAGTCCTGCCATGAGATGCT  ATTCTCCATGAGCCCACATC  III-3I15
74 E09 III C28H8.8 CATTTCACCTTTGAGTCAAGTCC CTACGAAAATTTGTTCAGAACCG III-3I17
74 E10 III C28H8.9 CAACTCTTGCACTCAAGACACTG AAGAAGAAAACTCGAGCCAAAAG III-3I19
74 E11 III C28H8.11  GTAGATCATCATGGCTCCTTTTG AAACCTGCCAAAATTAGCTTTTC III-3I21
74 F02 III F25B5.1 GGCAAGCAGTATTTTGGCTC  ATCATTCAATCCCTTGTGCC  III-3K03
74 F03 III F25B5.2 ATCACACAATGATTCAGCAGATG TCATTAAGACTTTTCAAGCTCGC III-3K05
74 F04 III F25B5.3 CTGAAGCAGAATGCATCGAA  CCAGCGAGACACGACAGATA  III-3K07
74 F05 III F25B5.4 GGAAAGACTATCACCCTCGAAGT GTTGTAATCGGATAGAGTGCGTC III-3K09
74 F06 III F25B5.5 TGAGTTGCGCTTTCAATGTC  CCAAGACGGCTTTCATGTTT  III-3K11
74 F07 III F25B5.6 CAAGAACATGCAAAACAAGACAG GATTGCACAAATGTTGTTGAGAA III-3K13
74 F09 III T04C9.1 AAGTCGAAGATGAACGAATGAAA CAAAATACCTCATAAATCGAGCG III-3K17
74 F10 III T04C9.2 CATAATCGAGGATGGCTTAGTTG AGGAGAGAAGATGCGAGAAAAGT III-3K19
74 F11 III T04C9.3 TTGGACTAGGTGTAAAGTTCGGA CATTGATCGCTCATTAATTGTCA III-3K21
74 F12 III T04C9.4 AAATGGCTCTGTGATTGAAGAAA TTTTCAAACGAACAATTCCCTTA III-3K23
74 G01 III T04C9.5 GAAAGTTCAGCTATGGGAAGGAT TCAATGAATCCCTCTTTCTCTCA III-3M01
74 G02 III T04C9.6 AACAATACGAGATGGCGGAG  AGAACAATGGCCAAATCCAG  III-3M03
74 G03 III ZK328.1 GTCTTCATCCATCTCCCGAA  CAACGGTCACATTGAATTGC  III-3M05
74 G04 III ZK328.2 GCACTTTTGCCGAAGAAGAC  TCAGCGTACTCGTTTCGATG  III-3M07
74 G05 III ZK328.3 ATTCTGGAGGAAAGCGGAAT  TCATCACCGACTGATCCAAA  III-3M09
74 G06 III ZK328.4 GATGGCTTTGAGGAATTGGA  GAAAATGTTCCTCCGTGTGG  III-3M11
74 G07 III ZK328.5 TGCTGATTGTAGGAGCATGTAGA GTTTGGAATCAACTCTGTCTTGG III-3M13
74 G08 III ZK328.6 TAGGTGGAACACCATCGACA  TATGCCGGACTTGATCCTTC  III-3M15
74 G09 III ZK328.7 TTTCATAAATGCATCGCCAA  CGTGTGTCCTTGCAGCTTTA  III-3M17
74 G10 III F40H6.1 TTCGAATTTGATTGAAAGCAGTT ACACACGGAAGGATTATAGGGTT III-3M19
74 G11 III F40H6.2 CCGTCTCAGTCGACTTCTCC  GTTCATGGAACCCGTTGTCT  III-3M21
74 G12 III F40H6.3 AAAAAGTCTCTCCTTACCCATCG GGAGCCAGAGTGTGTACTTTTTG III-3M23
74 H01 III F40H6.4 AATGGAAACACTGGTGGAGC  GGTTACACTGCCGGATGACT  III-3O01
74 H02 III F40H6.5 ACTTGTGTTTTTCGCTCCGT  ATTTCACCAATCTTCCGCAG  III-3O03
74 H03 III C05D10.1  TCAGCCAACACTTCAACAGC  CGGGTGGTCTGTTTTGAGAT  III-3O05
74 H04 III C05D10.2  TTCACGTGTTCAATGTGGGT  GCACGACTCTTATCTTCGCC  III-3O07
74 H05 III C05D10.3  GCCCAAGTCCGTAGACAAAA  TTCGCAACAATATGCCAAAA  III-3O09
74 H07 III T17E9.1 GTCGCTGGAATTCGTTCAAT  TGGAGCTCTTTGTGATGTGC  III-3O13
74 H08 III T17E9.2 AAGCGGCATAGATGGTCTTG  TCAACTTCGTCTTGCTGGTG  III-3O15
74 H09 III Y42G9A.a  ACAGCCGATTGTGAAGACAGTAT TTGCGTTTATGAATTTTTGTGTG III-3O17
74 H11 III Y42G9A.c  ATGAGACCAGCAGTTTGAAGAAG GTTTGCGTATTTCGCTGTATTTC III-3O21
74 H12 III Y42G9A.d  GGCGACACATCTTCTCATAAAAC CCTTTGTTAATCTTCTTCGGGTT III-3O23
75 A01 III Y42G9A.e  GTGAACGGGAAATTCAAATGTTA TTTTCTTCCTTTTGTCTTCCTCC III-3A02
75 A02 III Y42G9A.f  TCTTCACTGAAAAGCAAAAGGAG GGGCCTACCTACTACGACAATCT III-3A04
75 A03 III F42A10.1  CAACTTCTCTCATGTGCCGA  GTTGGCATGAGTTCCGAGAT  III-3A06
75 A04 III F42A10.2  TTGGTATATCCGCTCAAGGG  TTGATGGCATACCAGGATGA  III-3A08
75 A05 III F42A10.3  CGAAAGAAATTCGTGTTTTGAAC GTCATGTCTACTCTCATCGACCC III-3A10
75 A06 III F42A10.4  TGCTTCGAACACAGTTGGAG  ACTCACCAGGATTGGAGGTG  III-3A12
75 A07 III F42A10.5  GTGGGTCGTTCAAGAATTGG  AGTGACGATTTGAGCGCTTT  III-3A14
75 A08 III F42A10.6  TATGAGTGAGAGCTCTAGCCTGG TTGCGTAAATTATGACGGAAACT III-3A16
75 A09 III F42A10.7  TTTTTGACGTCTATGCGATTTTT ATCACCATTTCACCATTCAAAAC III-3A18
75 A10 III F42A10.8  ACGGGAGTCTGTGATTCCAC  AAACATGTTCTTCCCCGTTG  III-3A20
75 A11 III C23G10.1  CGCAGGTACTGGTGGTTTTT  TGCCGTATTGCGAGTTATCA  III-3A22
75 A12 III C23G10.2  CTCTTTGCAACTTTTAACCCCTT ATTAGAACATCAATGCCACGTTT III-3A24
75 B01 III C23G10.3  AATCAAAACGTGACCAAGAAGAA GTTTATTGAACTGGAGCAACTGG III-3C02
75 B02 III C23G10.4  TTCTTGTGAACACATGGTTTGAG GAAACCCAGTTCAAGTTGTTACG III-3C04
75 B03 III C23G10.5  CTTATCATAATTTTGGCAGTCGC TCGGAATCAACTTTTCTGTGAAT III-3C06
75 B04 III C23G10.6  ACACCACAGCAGCATGGATA  GCTTCCCAAAGTTTGCATGT  III-3C08
75 B05 III C23G10.7  TGACGAACGTCAATTCCGTA  ACAAATCGCCGAATACGAAG  III-3C10
75 B06 III C23G10.8  CCATCCACCAAGTTTGTTCC  TGGAAGTAGCCGGATTATCG  III-3C12
75 B07 III C23G10.9  AGTGTGCTCATTTTTCATCCAGT TTGAAGCGTTGAATACTCAGTCA III-3C14
75 B08 III C23G10.10  ATAGTGGGTCGTGAATCGTCTTA GATTTCAAAATGCCTCACTTCAC III-3C16
75 B09 III C23G10.11  AGGCAACATGAATCTCAACAACT GTCGCTTCTTTTGTCTTTTCTCA III-3C18
75 B10 III T12A2.1 TTTTAACAACCACAACGGCA  GGTTTTGCAAACGTGAAGGT  III-3C20
75 B11 III T12A2.2 GTGCCTGGTATCCACTTGGT  CGAAGTAAACCGCAGACACA  III-3C22
75 B12 III T12A2.3 ACATCGAGCGTTTATGATGAGAT ATAAAGATTCTCACCACTCGCAA III-3C24
75 C01 III T12A2.5 GGCAGATAGGAAGGCAAGTG  GCTCATGCGCATTCAAACTA  III-3E02
75 C02 III T12A2.6 TATTGTCCAGGGGTTCCTGA  AGAATTTTGATGGCTCCGTG  III-3E04
75 C03 III T12A2.7 CAATTTGAGCGCCTTGATTT  TGGTTCCCGTTGAAAACTTC  III-3E06
75 C06 III T12A2.10  GTAGTTGACCGCTGACGAATATC CAAGCTGCATATATGGTACCTCC III-3E12
75 C07 III T12A2.11  TGACTGATACAACTGTCGAATGC ATTATGCTCTTCCAACATCGAAA III-3E14
75 C08 III T12A2.12  TCGAGACACAACTGGAGACG  TTGGATTCCCTGGTGGTAAC  III-3E16
75 C09 III T12A2.13  GATCTTCACTTCCGCCACTC  AAAAATTAGCCACACGGCAG  III-3E18
75 C11 III T12A2.15  ACTCACCCGAATCCTTGTTG  TGTGCCACTAGCTCCTGATG  III-3E22
75 C12 III C18F10.2  CTATTTACCGGACGGAGCAA  CACTCCCTTCGGTCATGTCT  III-3E24
75 D01 III C18F10.4  AACAGTTGACGAAATTGGGC  AATGCCGATAAATGAAACCG  III-3G02
75 D02 III C18F10.5  TTCCATCCTCGACTCGACTATTA ATTCATCAACTGCTCCATTATCG III-3G04
75 D03 III C18F10.6  TTAACACCACTCACCCGACA  TAGGCCCATATTTCAATGCC  III-3G06
75 D04 III C18F10.7  TCTCTCCGCTGCTAAACCAT  GGAGGAAAACGACGATGAAA  III-3G08
75 D05 III C18F10.8  GTTTTGACATTGATCGAAGTTCC GCATAATCCTCATATTGCTCGAC III-3G10
75 D06 III F47D12.1  TGAACCATCTCATGCGTCTC  AGCAAAAGCCGACCTACTGA  III-3G12
75 D07 III F47D12.2  GAATCTGTGAAGGTTTTCCACTG GACTAATTGCGCATTTTTAGGTG III-3G14
75 D08 III F47D12.3  TTCCTACCTACAACTGCTCTTCG AATCCGTGTTGTCTTCTCTGGTA III-3G16
75 D09 III F47D12.4  AACATCTGAAAATCCGTGAAAAA AGGGGTACAAAAATCGAACAAAT III-3G18
75 D10 III F47D12.5  TCATTCCTTGAAATACACAACCC CCTAATCATCTGTGGGAGACATC III-3G20
75 D11 III F47D12.6  GGAAATTGTTGTAGTCTGTTGCC TAATTTCTCCCGCTTAAACTTCC III-3G22
75 D12 III F47D12.7  CCATGACGTCACGATACCAG  TGCAATACGAGAAGTGACCG  III-3G24
75 E01 III F47D12.9  ATGTCCATGCATCTCCATCA  ACGTCATATCCACGAGAGCC  III-3I02
75 E02 III C56G2.1 TCTTCTTTTCCTCCCGGATT  TCCACATACTTTGGCATGGA  III-3I04
75 E03 III C56G2.2 AAACTTTGAAGCCCATTTTTCTC TTCATCTTTTTCACATCTTCGGT III-3I06
75 E04 III C56G2.3 TTGCTATGGTCAAGCACGAG  ACGCTCAGCTTCACCTGTCT  III-3I08
75 E05 III C56G2.4 AGCAACGGTCAGCTCTTTGT  ACTTGGAAAGGGCTTGGTTT  III-3I10
75 E06 III C56G2.5 AGGCTGCTCATTTTTCAGGA  TTCGATGAAACAGCAAATCG  III-3I12
75 E07 III C56G2.6 CCGGTGGTGTCTGAGGTATT  TGCACCTTGCATCTTTTCTG  III-3I14
75 E08 III C56G2.7 ACGAGTCTTGGCAGCATCTT  TAATACTCGCTCGGTCGCTT  III-3I16
75 E10 III C56G2.15  TCTCATGTACTGGTGATCAATCG CAGAAACATAACCAATTATCGGG III-3I20
75 E11 III C16A3.1 AAATTGCTTCAGGAGCGAAA  GATCATTTCCCGCTCAATGT  III-3I22
75 E12 III C16A3.2 TTCTGCGTCTGGATCATAATCTT AGATCAGGGAAAATGGAAGAAAG III-3I24
75 F01 III C16A3.3 GCTTGTACGCAGTGATCCAA  CAATTGGGAAACAAATTGGG  III-3K02
75 F02 III C16A3.4 AGCAACCAAGAAAGAAGCCA  TGGTCAATGATTGTCTCCGA  III-3K04
75 F03 III C16A3.5 CTTTTCTTTTATTCGCCCTCTTC AAATCAATCGCATTACTTCCTCA III-3K06
75 F04 III C16A3.6 ATCCACGTCGTTTATGGGAA  CAATTGGAAGAGGGCGAATA  III-3K08
75 F05 III C16A3.7 ATGTGAAACCATCCGAGAGC  GTTGTTTCAATGGGATTGGG  III-3K10
75 F06 III C16A3.8 TAAAGCTGATGGGGAACCAG  TCCATTGCTTTCACATTCCA  III-3K12
75 F07 III C16A3.9 GGAACAGCCCTTTACTTGAATTT TTTTTCTTCGCTTGCTACATTTC III-3K14
75 F08 III C16A3.10  CAGCATCTGGATCGTGAGAA  GCAGTAAAATTAGCTCGCCG  III-3K16
75 F09 III C05D11.1  TTCCCAGTTCAATCCCTGAC  GAGATTTCACCGCTCTCGAC  III-3K18
75 F10 III C05D11.2  AACTTGCGAGGCTGTTCATT  CATTGTGTGGGATCTTCGTG  III-3K20
75 F11 III C05D11.3  CTCTTATTATGCCGTCTTCCCTT GCGATTACGAAATTGTGAAAAAG III-3K22
75 F12 III C05D11.4  TCCACCTGCTGATGAGTGAG  GATTCGCTGGATTTTGAGGA  III-3K24
75 G01 III C05D11.5  TCTAAAACACCCCCAACTCG  ACGATAAACCACGCCATCTC  III-3M02
75 G02 III C05D11.6  GACAATGGTGAATCACACGC  TGTACCACAAACCGAAACGA  III-3M04
75 G03 III C05D11.7  TGGAGCATCTTCGTCTTCCT  CTGTTCCCCGAATGAAGAAA  III-3M06
75 G04 III C05D11.8  TACGAGACGCTCTCCTCCAT  TCACCATTGAAACCACAGGA  III-3M08
75 G05 III C05D11.9  GAATCGTCACATACGCTGGA  GCAAGCATTGGAGTGCTGTA  III-3M10
75 G06 III C05D11.10  CGACAAACAATAAACAACAACGA ACACACACTTGGCAACAATTTTA III-3M12
75 G07 III C05D11.11  GTGTCAACTCCCTTTGCGTT  GCGTCAGCTTTTGTGTTGAA  III-3M14
75 G08 III C05D11.12  CGCGTAATCAAGAGCAACAA  TCTGTGACTTCAGAATGCGG  III-3M16
75 G09 III C05D11.13  AACTTGCCGTTTTTATTGCG  AAAGTCCACAAAATGCTGGC  III-3M18
75 G10 III T26A5.1 TTTCCAGATGGCACACAAAA  CCCGAAGGTACAAAAGACCA  III-3M20
75 G11 III T26A5.2 TGTAGATTTCGATTTGGCCC  AAGATTGTGGCCGTGTTCTC  III-3M22
75 G12 III T26A5.3 CTCAACTTTGGACCACAGCA  AGGCGGTACTTGGAATCCTT  III-3M24
75 H01 III T26A5.4 AGTGAGTATTGGACACCGGC  TTTGGGAATCCACGAGAAAG  III-3O02
75 H02 III T26A5.5 ACCATGGAAACCGGTGAATA  GGTTTTTGATGATGGGATGG  III-3O04
75 H03 III T26A5.6 GCAATGAAAGCTATGCCCTC  TTCCGTCACCGAGCTCTACT  III-3O06
75 H04 III T26A5.7 GATTTCCACCACCTGGAATG  CTTTACGCATCTCTCTGCCC  III-3O08
75 H05 III T26A5.8 CGGGGTTTTGTACATTCAATAAA TCGAAACTGAACAAGGCAATAAT III-3O10
75 H06 III T26A5.9 AAGGTACACGTAGGATCAGGTCA TGACACATAACTGGGGAACTCTT III-3O12
75 H07 III F23F12.1  TGCCACGTCACTACTTGCTC  GCAAATCCGTGCACCTTTAT  III-3O14
75 H08 III F23F12.2  ATAATTCTTCTCGGTGCTCTTCC CCATATATTGAAAGTTGCGGTTC III-3O16
75 H09 III F23F12.3  TGAGTTAGGCAAATACGGTTTGT GTTTTATCGGTCGTTTGAAGATG III-3O18
75 H10 III F23F12.4  TCTTTTGGACAAATCGGAGG  CGCTGATTGGTTGACGATTA  III-3O20
75 H11 III F23F12.6  TTGGAGGAAATCGGTATTGC  AACCGTCCATTTGATTGAGC  III-3O22
75 H12 III F23F12.7  GAATGTTGCCATCACTCAATTTT CTTTTAAACAACGCACATTTTCC III-3O24
76 A01 III F23F12.8  TACGAAACCTCTCGAACAATCAT TTTCCATTGCAATTTCTTCTTGT III-3B01
76 A02 III F23F12.9  GGAAGTGTTTTCACCTTTTCCTT GAATCAGAAGGTGTTCTCCATTG III-3B03
76 A04 III F23F12.11  TCCTGCAAATGCACCTTTATATT TGTTCGAATACCAAAAAGCAAGT III-3B07
76 A05 III K03F8.1 CGATTAAAGATGTTGGAGGACTG GTTTGCAATCAAATGCCTTCTAC III-3B09
76 A06 III K03F8.2 CAAGAAGTTGGGGCTAACCA  CAGTTCATCAACGACCAACG  III-3B11
76 A07 III F27B3.1 AGTCGTCGTCCATTTTTATCTGA GGAGCTCGAAAGTTTTAAGAAGC III-3B13
76 A08 III F27B3.2 AATTGGCTTTCGATTTGGATATT CGCTTTTGTCTCGCTCTATACAT III-3B15
76 A09 III F27B3.4 TACAGAAGATGTATTGGGTTGGG ACAGTACCTTGACATTATCCCCC III-3B17
76 A10 III F27B3.5 ATTGATTCACCAATTTATGGTCG TGAATCGAACTCCTTTTGTCATT III-3B19
76 A11 III F27B3.6 GTAGAGAGTTGCTGGGGGATAAT CCCAACCCAATACATCTTCTGTA III-3B21
76 B01 III F20H11.2  GTGAAACTTCTGCATTCGCA  TCTTGAGGAAATGGGTGGAG  III-3D01
76 B02 III F20H11.3  CCCTTGGCAATGTTCTTGTT  ATCAGGTCGCTCTTCTTGGA  III-3D03
76 B03 III F20H11.4  CCCAGGAGTGTAGGTTTGGA  TATCGTTTTGTGGGACACCA  III-3D05
76 B04 III F20H11.5  CGCAGGTGGTATGCTGTATG  TTCTTGGATCCGTTGGTCTC  III-3D07
76 B05 III F20H11.6  CAAGTACCTCGATAAATTGGCTG GAATACGGCTGATTCACCTACAC III-3D09
76 B06 III Y40D12A.1  CGACTTCAATACATGCACGG  TTCATGCTTCCTCCAAATCC  III-3D11
76 B07 III Y40D12A.2  TGAATCGTAATCCGTGGACA  TTCATGGTTGGATACTGCGA  III-3D13
76 B08 III Y40D12A.3  CATGCTCGCAGTTCTTGGTA  CGCCCTTAACCGTGTAAAAA  III-3D15
76 B09 III C13B9.1 AAGTGGCTGGAATTGATACTGAA TTTTTGACCAGGGATAGAGTCAA III-3D17
76 B10 III C13B9.2 GAGCTGAATACCATTAGGCAGAA TCGGATACTACGGATATTACGGA III-3D19
76 B11 III C13B9.3 TCAGTGTCGACGAAGATTGC  TCTCGAAGACGGGAAAATTG  III-3D21
76 B12 III C13B9.4 TGCATCTTTCATCAGCTTCG  GTCCTCACACGAACTCAGCA  III-3D23
76 C01 III M01G4.1 TGAGTTTGAAACAAAACAGAGCA GCCGTTTTCACAGTTAGCATTAC III-3F01
76 C02 III F37A4.1 ATGCGATGTTTTTGAGAGGC  ATGTACAAGCGATTGGGGAG  III-3F03
76 C03 III F37A4.3 GCTGCCACATTTTGATTCTTTAC TTAGCGCAGAACGAGAGAATATC III-3F05
76 C04 III F37A4.4 TTGACCAGGGTGAAGAAACC  CCGGATATTCGTCCAGCTAA  III-3F07
76 C05 III F37A4.5 TAAACTTGATCATCCGGACACTT TAGTTCATGTCATTGATTTTGCG III-3F09
76 C06 III F37A4.6 TCCTATAATGATGCTCCGCC  GTTTGACGTGATCGAGCAGA  III-3F11
76 C07 III F37A4.7 GCTCAACTTCAGCAACCACA  GTTGAAGCGCAACATTGCTA  III-3F13
76 C08 III F37A4.8 TTTCTGGGCTTCCGACATAC  AGAATCAAGTTCTGCGCGAT  III-3F15
76 C10 III Y102E9.1  GATCATTCTGCTCGGATGGT  ACGAGGTAGTTGATGGACGG  III-3F19
76 C11 III Y102E9.2  CGTACGTTCAGAATCAGCGA  TCCGAGGACAGCGAAGTAGT  III-3F21
76 C12 III Y102E9.3  TATTCGTAGAGATCTCCCCATCA AGCTGTTTGAAAACAAAATTCCA III-3F23
76 D01 III Y102E9.4  AAATCCTGGAAACAATTTGGAAT TGCGATACCCAAACTTCTACAAT III-3H01
76 D02 III K07E12.1  ATCTATCCAGTCACATCTTCCGA AGTAGGGATCGGTTCTCCATTAG III-3H03
76 D03 III K07E12.2  CAATTACCAAAGTCAGTTGGAGG CCGTTGCATAGAAAGTGAAAATC III-3H05
76 D04 III R05H11.1  CAAACCAACGAGCTGTTTCA  TAAAATAGTGGCCAGGCGTC  III-3H07
76 D05 III F28F5.1 TACCTTCCTTCCCTTCTCAATTC GGTCCGTTCTTTCATTTCTTTCT III-3H09
76 D06 III F28F5.2 ACTATGCATACCAGGAGGCG  CTCTTTTTCCATGCGACGAT  III-3H11
76 D07 III F28F5.3 AAACCCAACTCAACCACTCG  GATCGACTTCGGGAACAAAG  III-3H13
76 D08 III F28F5.4 TCGTTTATTTGCTCTTTTTCCAA CCGTCGTCAATCACACTATACAA III-3H15
76 D09 III R13F6.1 TCGAACGTTCCAACAAATAAAAT AGAAATTGCACATCCTTTTTGAA III-3H17
76 D10 III R13F6.2 AGACCAATCTTGCTCAAAATCAA CTCAGAATGATTTCGCAGTTTTT III-3H19
76 D11 III R13F6.3 TGACGATTGCGTTTCTTGAC  CCACATGGTACGGTAGACCC  III-3H21
76 D12 III R13F6.4 AATTCTGTCCCCACGAAGTG  ACGGAAACGGAACAGTCAAC  III-3H23
76 E01 III R13F6.5 ACTGCAAAATGTTTGGCTGTAAT AAAACCCGAAACGTGAGATAAAT III-3J01
76 E02 III R13F6.6 CTGGAGCAATAACTGGGGAA  CAACGAATGAAAGTCGAGCA  III-3J03
76 E03 III R13F6.7 ATGGGGGTATTGCCAATGTA  TCAACGTGTGCTCTTTCCAG  III-3J05
76 E04 III R13F6.8 GATCGAAGTTGTGGCTGATTTAC TGGAAAATACAGTGAACTTTGGG III-3J07
76 E05 III R13F6.9 TGTGACGTCTTGACGTGGAT  AAACTTCCGGCTTTTCAGGT  III-3J09
76 E06 III R13F6.10  ATCTTTGAAGGCGAGAAGCA  CACTCGAGACTTCAATGCCA  III-3J11
76 E07 III K04C2.2 CAAAAGTTCCATCGTACTCCAAC TTTTGAAAATTCGATTCTCCTCA III-3J13
76 E08 III K04C2.3 GCTAATAAATTCGCCCTTCCTAA ACATTGAAAAACGAAAAGACGAA III-3J15
76 E09 III K04C2.4 CAACGGTGACTACCACATGC  CGCCAAGAAACAACCAAAAT  III-3J17
76 E10 III K04C2.5 CTACACGTGGAAAAGGACAATTC ATTACACCCAGAATCCCGTTACT III-3J19
76 E11 III T07E3.1 CTATTGCCAAACCACCTCGT  TACGGCAGTTTTGTGCTCAG  III-3J21
76 E12 III T07E3.2 GTTCAACAACATGGATCTCCTTC ACACGAGCATCTTTTGTGATTTT III-3J23
76 F01 III T07E3.3 AGAGCAAGCAGAAAGCGAAG  TCGTTGCTAACCTCGGTCTT  III-3L01
76 F02 III T07E3.4 TCTTATTTTCAGCGCATCCC  GACAATTTCGCGTCTGGAAT  III-3L03
76 F03 III T07E3.5 TAAAACGCCGCAAAAATCTC  CGAAGATTTCGAAGCTCCAC  III-3L05
76 F05 III T07E3.7 GGGTGATAATGGCAATACGAATA TCCCTATACATCTTGGAACGAAA III-3L09
76 F06 III F57B9.1 TTCGAGGATGTCAAAACTTCAAT AACCTCGGAAAATGATAGCCTAC III-3L11
76 F07 III F57B9.2 TTGTGAAGACGGCTTGTGAG  GAACACCATGTTCGTGCATC  III-3L13
76 F08 III F57B9.3 TGCACAACTGGTAAAGATGTCAC GATGTTTTGCACTCACACGAATA III-3L15
76 F10 III F57B9.5 CGAAGAGGCACTGGAAAGAC  GAGAGCTCGAAGAAACACGG  III-3L19
76 F11 III F57B9.6 ATCTTTCGACGACATGGAGC  ACGTCCAGAACGTCCGATAC  III-3L21
76 G01 III F57B9.8 CGACTTGTTGACCGAGGTTT  GGTGATGCAGAACGAGACAA  III-3N01
76 G02 III F57B9.9 GCACACCAAAATTCCAAAAATAA AAACATTTATGCGACATTGCTCT III-3N03
76 G03 III F57B9.10  TGGCTCAATAATACGGCACA  TTCCACATCAAAACGACCAA  III-3N05
76 G04 III F31E3.1 TACAATGTCATCCCATGCGT  CACCAGGAAGCATTCCGTAT  III-3N07
76 G05 III F31E3.2 ACCCACACGAAAAGAGTTCG  GGGCGTGAAGAACAGTGAAT  III-3N09
76 G06 III F31E3.3 TTGCTGCCTGCACATCTAAC  ATGGGCAAATTGAAACCGTA  III-3N11
76 G07 III F31E3.4 TCCGTGACAGATTCTTGCTG  TAGTGCCGAATTCCCTATCG  III-3N13
76 G08 III F31E3.5 TTCTTCTTTGGTGCAGCCTT  TGGAGTCAAGCAACTCATCG  III-3N15
76 G10 III C06E8.1 TGCCAAATTTCAACAGTTTTCTT GACCATAATAGCCACGTCATCAT III-3N19
76 G11 III C06E8.2 CCACGAAGAGGCTTAGTACAGAA TGCTGTACAAGTGGAAATGATTG III-3N21
76 G12 III C06E8.3 CTCAACGAGGATATGGGGAA  AACGCGATCTCTCAGCAACT  III-3N23
76 H01 III C06E8.4 TTGGCTATAGTGGACCAGGG  TTCGACAAGGAGATCCCATC  III-3P01
76 H02 III C06E8.5 CATGAATTGATTAGGCCCGT  CCGATTCCTTGATGCTTGAT  III-3P03
76 H03 III F11H8.1 AATCTGACGTTGGAAAATCAAAA AATTGTGGCATGAAACTGCTAAT III-3P05
76 H04 III F11H8.2 ATCCACGATTAGCATGGGAG  TGCTGCGTACTCCAAAAGTG  III-3P07
76 H05 III F11H8.3 GGCCTTGTAGCTACGTCCTG  TTCCGCATGATTTTGAGACA  III-3P09
76 H06 III F11H8.4 CTTGACCAACGACTCCCAAT  TGGTCCCATGAGAAAGTTCC  III-3P11
76 H07 III R01H2.1 TGCAACTTCACTTTAAAAGCACA GCCACGAGGAATTTAGAGGTACT III-3P13
76 H08 III R01H2.2 CACTCACACGCGATTGTACC  TCATTTATCCCCTTTGCCAG  III-3P15
76 H09 III R01H2.3 ACTGCTGGGCAAGTGAAAGT  TTCAAGCTCGTGTCCTTGTG  III-3P17
76 H10 III R01H2.4 CTTTCTTGTCGAAAAACTGGAAA TTGGTAATTGTTACCGGACATTC III-3P19
76 H11 III R01H2.5 AAACAGCATCACGAATTGAAACT GTTGGAAGCGCTATTAAAAAGGT III-3P21
76 H12 III R01H2.6 ATTGAAGTGGATTGAATGATTGG AATTTCATGCTGACAACCTGTTT III-3P23
77 A01 III ZK418.1 CTCGCGGAAACTTGACATTT  ATTGAATCGAGCTGGACCAC  III-3B02
77 A02 III ZK418.2 CCGGAAGTTCCAGAATTGAA  CGAATCAATCAATGTCCACG  III-3B04
77 A03 III ZK418.3 TTAGCAGTCATTGGAGCAATTTT CAACGTTTTTCTTCCACTTTTTG III-3B06
77 A04 III ZK418.4 AATTTTCAATGGCAGAAGAAGTG TTACTTTGGCAAGTATTCGCTGT III-3B08
77 A05 III ZK418.5 GAATAGACAACGACGGTGAGAAT CGTAAATGGTTCTCAATAAAGCG III-3B10
77 A06 III ZK418.6 AGAAGAGCGGTACGCAAAAA  CCGAAGATCAGCTTGACACA  III-3B12
77 A07 III ZK418.7 CTCCCTTCTCCCAATGATGA  AACCGATCCATGCTACTTGC  III-3B14
77 A08 III ZK418.8 AAGCAATTGGAAGAGAGCGA  CATTTGCGAAATGGGAAAGT  III-3B16
77 A09 III ZK418.9 AGTGTTGGACTGGTTACGGC  GCAGCAATTGAAACTGCAAA  III-3B18
77 A11 III B0280.2 CCATTCACGCTAAATACACCTTC TCAATACTTTGTCAAAATCGGCT III-3B22
77 A12 III B0280.3 AGCAGGCGAAGAAACGAGTA  GAACATTGGGAATGAATGGG  III-3B24
77 B01 III B0280.4 CATCTTTGTGCATAAGTCCATCA TAAAAAGGTCATGAATCGGAGAA III-3D02
77 B03 III B0280.6 TTGGATAACAGTATCATTTGGGG TGGATTACTGTAGGTGGCAGTTT III-3D06
77 B05 III B0280.8 ATTGTGGCGAGGACAGTACC  TTGAAGCCAGTGATGAGTGC  III-3D10
77 B06 III B0280.9 CGTCGGTGAATGTATGTTGC  TGAACTCAAGCGAACCACAG  III-3D12
77 B07 III B0280.10  GAAAACAACTTCCGAGAGATGAA ACACTTACCAGCACATTCAGGAT III-3D14
77 B08 III B0280.11  TTTGGAGACGACACATTGGA  AAGACCCTGCGAGAAAGACA  III-3D16
77 B09 III B0280.12  GGTCGAGAGCTTCTCATTCG  TCCGTGGGAGCAAAAATAAG  III-3D18
77 B10 III K04G7.1 CTTCGGAAACTCTACTGGCG  TCCTGCATTATCACCACGAA  III-3D20
77 B11 III K04G7.2 TCTGATGGTGCCTGAGATTTTAT CTCGTCTCATTTTGCCAATTTAC III-3D22
77 B12 III K04G7.3 ACCTGTCCGAGACCATTCTG  TCGACAGCTCTCAAGCTGAA  III-3D24
77 C01 III K04G7.4 TTTTGGCCAGTTTCAATTCC  ACTTGCTGATCAACTCGGCT  III-3F02
77 C03 III K04G7.12  CCTTGATCTGGGTTCTTCTTTCT CTCGATTCTCAGCATTTTCAACT III-3F06
77 C04 III F37C12.1  TACAGGTGATCAACAATGACAGG GGCCTTGAAAAAGATCAGAAAGT III-3F08
77 C05 III F37C12.2  CTCCTGAACCACCGAAGAAG  ATGGCACGAGAATTTGAACC  III-3F10
77 C06 III F37C12.3  GGTTAAAATGTTTGGTCGTCAAG GACAAATGGGACAAAAATGGATA III-3F12
77 C07 III F37C12.4  ACCACGATTTTCCATTTTCTCTT ACGCATTCTTTCAAAGTCAGAAC III-3F14
77 C08 III F37C12.7  ACCCTTGACACTTCACGACC  CTTCTGGTAGGCCATTTGGA  III-3F16
77 C09 III F37C12.8  CCGACAAATTGCGTACCTTT  TGCATAAAAGTGCTTGCCTG  III-3F18
77 C10 III F37C12.9  TCGACTAAACGTTTTTCGGTCTA AAGAGAAAATGGAAAATCGTGGT III-3F20
77 C11 III F37C12.10  TGATCGTGTTCACTAACCAAATG TGAGAAAATATGCAATCCCATTC III-3F22
77 C12 III F37C12.11  GCAATAATTTGCTCGTTCGTATC CCAAAAGACTACTCATGAAACCG III-3F24
77 D01 III F37C12.12  TCCTGGGTGTCCTTAATTCG  ACGCTCGGACATTTGACTTT  III-3H02
77 D02 III F37C12.13  TGTGTGAACGACTCAGGCTC  TCTGGAAGAATTTCGGGATG  III-3H04
77 D03 III F37C12.14  TGTGATTATCAGAATGAGCATGG TTTCTAATGATTTCTCGTGGCAT III-3H06
77 D04 III F37C12.15  ATTTTTGGTTGCCTGTTTCG  TCCATTTCCAGCCCATACAT  III-3H08
77 D05 III F37C12.16  TCCATTTCCAGCCCATACAT  ATTTTTGGTTGCCTGTTTCG  III-3H10
77 D06 III F37C12.17  GCGTATGAGCTGTCGTTTCA  ATACCGTCATGAAAGCTCCG  III-3H12
77 D07 III R151.1 ATTCCATCAGCCTTCAATGG  AAAGTGATCGACGATGGAGG  III-3H14
77 D09 III R151.3 CATGATTCCCATTAAAATTCTGG GACAATCTTTCACCTGAACAACC III-3H18
77 D10 III R151.4 AGGAGCGTTTGGTCAAGTGT  ATTGCCAAGAAAGATGGACG  III-3H20
77 D11 III R151.5 GGGCAATACTGCGAACAAGT  AATACCACCGCTGTCTGTCC  III-3H22
77 D12 III R151.6 ATCTTTGGAACATAGAATTGCGA CAAATTATTGACTTCCTTGGCTG III-3H24
77 E01 III R151.7 AGAACACAACTTCGTCGGCT  TGGACATGGAATGGAGACAA  III-3J02
77 E02 III R151.8 CATCCGTCGCCACTTTTATT  AGTTCTTCTCGACGACGCAT  III-3J04
77 E03 III R151.9 TTCAGAAGTAGATTTCTCGGCAG GTCTGGTGTTGGAGCTAAATGTC III-3J06
77 E04 III T20H4.1 TAGCGGTGTTAAGAATGGGG  CAGGAGCAACACCGTAGTCA  III-3J08
77 E05 III T20H4.2 TCCAGATATTTTCAGCGGTCTTA GCAGACAACATTTTCACTGTTTG III-3J10
77 E06 III T20H4.3 TTTTCCTTTACAGCGATGGG  CTTCCAAACAGAGCGAAAGC  III-3J12
77 E07 III T20H4.4 AGCCCCGCTCATATCCTTAT  TAGCGAATACGTTGTGCCTG  III-3J14
77 E08 III T20H4.5 ATGTTCTCTTCTCATTTCCCACA CCTCCTTTTCTCGTACCTCATTT III-3J16
77 E09 III T21D11.1  TGTAATAAATTGCAAGCCTGGTT ATCTCAGCTGCTTTCATTCAGTC III-3J18
77 E10 III B0361.1 AATCAAAACGAGGTTTCTGTTCA TCTCCAAAGTGTCTCTCCAAAAG III-3J20
77 E11 III B0361.2 TGACGATGATGACGACGATT  CGAAAATTCGGGAACAAAGA  III-3J22
77 E12 III B0361.3 CTTATCACAAAACAAAGGATCGC TTACTCCGTGGTTAGGCATCTTA III-3J24
77 F02 III B0361.5 AACCCCATCAGCAACAAGAC  CGGAGCTTCATATGTTGGGT  III-3L04
77 F03 III B0361.6 ATTCTCCTCAACACGTTCGC  TGGTCAAATTGCAAGAGCAG  III-3L06
77 F04 III B0361.7 TGGATCATCACAACCAGGAA  ATGGCTCAAAAGGCGATATG  III-3L08
77 F05 III B0361.8 TTGCTGGAACTCTTGTGGTG  GACACAAAAACCGTCCGTCT  III-3L10
77 F06 III B0361.9 AAAAACAACTGGAAGCATTTTGA TAGTCTGCGTCTCCTTCTGGTAG III-3L12
77 F07 III B0361.10  ATTTCCAAGAAATACCGAGAAGC ATGTGAAGCTGTTTAAATCGGAA III-3L14
77 F09 III F56C9.2 TGCTCATCGAAAAGTGCAAC  TCTCGAAGCGACCAATCTTT  III-3L18
77 F10 III F56C9.3 ATTCATTCAAAGGATTCCCTCAT AAGTGAAAGGATTCTTAAACGGC III-3L20
77 F11 III F56C9.5 CCATTGATCTCAACAGTCTCTCC TTGACTTTTTGTGCGTATTGATG III-3L22
77 F12 III F56C9.6 GCTCCGTAAAGCTCGATTTG  TCTCTTCGCTACTTCACGCA  III-3L24
77 G01 III F56C9.7 CAGATCAATCGGTTCGATTAAAA TGAAAGGTTGTTAGCCATCAAGT III-3N02
77 G02 III F56C9.8 ATAGGGGGTATGGGGAGAATAAT ATGTTCCTGCGTACACTTTTGAT III-3N04
77 G03 III F56C9.9 TCTCACAATGAAATAGCATGCAC TGTTGGTTTTTAGAGCAGTTGGT III-3N06
77 G04 III F56C9.10  GTTGCATCAGCGGGAATAGT  GTTTGTCCGTTTGGAGGAAA  III-3N08
77 G05 III F08F8.1 TTCTGATTCATCGGATTCTTCAT CAATGTATCGAGTGACAAGGACA III-3N10
77 G06 III F08F8.2 TGAAAATCAAGATCGGGCTC  CTTTTTCCGGAGAGAAGGCT  III-3N12
77 G07 III F08F8.3 AGCCGTGGCACTTTATGAAC  TTGATTGACCCAACTCACCA  III-3N14
77 G08 III F08F8.4 CGGAACTGGAGAAACTGGAG  ATGCTTCCAGCTACCGAAGA  III-3N16
77 G09 III F08F8.5 GATGCTTATCGCATTATGGAGAG TTCAAAAAGCGATCGAAAAATAG III-3N18
77 G10 III T20B12.1  AAAGCTTGAAATGTGGGACG  AGCGGATGCCTGTAAAAATG  III-3N20
77 G11 III T20B12.2  GCGACAAGGAAAAGTTAGCG  GATTGGATAAATCTGCCCGA  III-3N22
77 G12 III T20B12.3  AAACCTTTTCAGGCTGATTTTTC ACGATGAACCAATTCAGAACAGT III-3N24
77 H01 III T20B12.4  TTCCGGCTATCGATTTGAAG  TCGTTTCTTCGCACCTTTTT  III-3P02
77 H02 III T20B12.5  CGTGTCTTGTTTGTTGTGAACAT ATTTCCTAGATTTATGCGAAGGC III-3P04
77 H03 III T20B12.6  ATTGACGGCTTCGTGGTAAC  TCAAATGCAAGTTGCTCAGG  III-3P06
77 H04 III T20B12.7  AAAACCACGTGTCAAGAGGG  TGGTTCAAACCCATACGTGA  III-3P08
77 H05 III T20B12.8  CTCCTCATCGTCCGAATCAT  ACGTGACATGACTGGTCCAA  III-3P10
77 H06 III T20B12.9  CTGCTTGCGAAAAATTGTGA  CGGCAAGGATAACACTTGGT  III-3P12
77 H07 III Y69F12A.a  CTTGGCATTCAAACTACCGTATC GAAAAACATTGACGAAGTTCCTG III-3P14
77 H08 III Y69F12A.b  TTTGGTTTAAGAGGCAATTTGAA TTTTCCTCCTAGTTCCAATGTCA III-3P16
77 H09 III Y69F12A.c  AGTAAGCAACTTTTCCGCTTTTT ATACAATTTTCACGTCCATGTCC III-3P18
77 H10 III H14A12.1  GTTCTGTTATACATGCTCCTGGC TTTTCACCGACTTTTTGACCTTA III-3P20
77 H11 III H14A12.2  CAATCCCAGTTATCCACGCT  GGCTTCACATTGAGTTGGGT  III-3P22
77 H12 III H14A12.3  CCGTGACACAATTCGCTCTA  TGAACATCCGGGGAAATAAA  III-3P24
78 A01 III H14A12.4  CGATCGATGCTATTTTGGCT  AGGAGGCGAAAAACAGGAAT  III-4A01
78 A02 III H14A12.5  TTTCCATAGATAAAACCGGAACA TTCCCTGAGAAACGAAATATTCA III-4A03
78 A03 III H14A12.6  CGGAAACCATCTGGACAAGT  GCGGTAACGGACTTTGTCAT  III-4A05
78 A04 III K07D8.1 CGGAAACCATCTGGACAAGT  GCGGTAACGGACTTTGTCAT  III-4A07
78 A05 III C07H6.1 TGCGAACTCATGTTATGGGA  CACGTTTCAGACGAACAGGA  III-4A09
78 A06 III C07H6.2 AATGAATTTGGATTCTAGGCCAT TATGCTCAATTAGAGCTCTTCGG III-4A11
78 A07 III C07H6.3 TAGGGCCAAAACTCCAAGTG  TCCAAACATCTCGGATCCTC  III-4A13
78 A08 III C07H6.4 AAAAATCGGAAGAACGGGAT  ACCAGCCAACACATGTGAAA  III-4A15
78 A09 III C07H6.5 TGAAGGTAAGTCTCGGCGTT  CGAAGGGAGTCGAGTTTGAG  III-4A17
78 A10 III C07H6.6 ATTCGTTTTGCCCATTTACG  CCCATGTGGTGAACTCCTCT  III-4A19
78 A11 III C07H6.7 ACTGATGCCTTTCTTGTCATCAT CCCCTCATCTTTTCATCTCTTTT III-4A21
78 A12 III R13A5.1 TGGAATGACGACAGAGATGC  TAGATGGGCTTTGATGAGGG  III-4A23
78 B01 III R13A5.3 ATTGGTCAATTGTAACATTTCGG ATAAATTTGGGATAAATTGCGCT III-4C01
78 B02 III R13A5.4 CAAGAAGAGAACACCAGCAACTT TGGGATTTGATTTTTATGTTTCG III-4C03
78 B03 III R13A5.5 AATCAATCTTGAGATGTGCCAGT AATAGATTGGAGACGGATGGATT III-4C05
78 B04 III R13A5.6 GTTCCGAAATCGAAAATCTTCTT TCGAAATGAAAGTCAAGGTTGTT III-4C07
78 B05 III R13A5.7 GATCACAGTTCACATGTCCTTCA GAAACCTCATGTCCAACATCATT III-4C09
78 B06 III R13A5.8 CATTAGCACCTTTGACCAGATTC TGAACCGAACTCTGTTGATTTTT III-4C11
78 B07 III R13A5.9 GGTGATCCTCCAATGTCCTG  TCATTCGAGGTGGAGCTCTT  III-4C13
78 B08 III R13A5.10  CTTCTTTGACCAAAGTTGGAATG TTCTTCATCTCTGGCGTACTCTC III-4C15
78 B09 III R13A5.11  GTCCACTCAATACCCAATAACCA AATCAAAGCAGCAGTTGAGATTC III-4C17
78 B10 III R13A5.12  TTCATCTCGATCAAGGGAATTTA AAACGAGAGAACACAACTTGCAT III-4C19
78 B11 III R13A5.13  TTGCTTCACATTCGCTATGC  CTCCTGTCCCTTCTCGACAG  III-4C21
78 B12 III T04A6.1 TTGTAATCCAGGGAAGAAACTGA GTTCAATTGTTGAAACCTTCGAG III-4C23
78 C01 III T04A6.2 TTCTGGCCAATGTGAGAAACTAT CATCAGTGAGTAAACTGGTGCAG III-4E01
78 C02 III T04A6.3 CGGGGAAACATACGTAAGGA  GTGCTCGTTCCCATACAGGT  III-4E03
78 C03 III ZK783.1 GGAGAGGATGGTGAACCAGA  CCAATCCGAGTTGTGGAGTT  III-4E05
78 C04 III ZK783.2 CCCTTGTTTTTGCGTGTTTT  TTTCAGTTCGTCTGCACTGG  III-4E07
78 C05 III ZK783.3 TTGATGTAGTTGACATCCTCGTG ATCTCCGACTTGTTTTTCTCCTC III-4E09
78 C06 III ZK783.4 TGAACTTTCGTTGTTGCTGC  CACAAAATTGGTTATCGGGG  III-4E11
78 C07 III C18H2.1 TTGTTTCAGCTCCTGCATTG  CCGCGTTTTTGATGAAGTTT  III-4E13
78 C08 III C18H2.2 TTGTGTTTGGACGAATGGAA  CCGCCACAATTCGATAGTTT  III-4E15
78 C09 III C18H2.3 AGTGAGAGCCAAACTGCCAT  CTTTATGCGCACATCGAGAA  III-4E17
78 C10 III C18H2.4 AGGCATTTCGGATTTTCTGA  CCAACGTGTTTCGATTGATG  III-4E19
78 C11 III C03B8.1 GACACGCTTTACCTGTGGTTATC ACAAAATGCCAAGAAATCAAGAA III-4E21
78 C12 III C03B8.2 CCTCTTTAGCGTAAATCCTCCTC TTTAGATTCCGTATTAGGCCCAT III-4E23
78 D03 III ZK112.1 ATGATGTTCGATTTGGCTCC  GTCGGAAAATGCCTCAAAAA  III-4G05
78 D04 III ZK112.2 TCTGATGACCCCATGTGAGA  GAGAGTTGATTCCAACCCCA  III-4G07
78 D05 III ZK112.3 GTCACGGTTGTTGTTATGTCAGA ACGAAAAATCGAAATTTAGAGCC III-4G09
78 D06 III ZK112.4 AGAGAAGCCTCTCATTCTCGATT GTTGAGTGAGCGTTTTCTATGCT III-4G11
78 D07 III ZK112.5 AATCGATTCAAAATTGGGAAGAT AAAATGGAAATGAATCCGAAAAT III-4G13
78 D08 III ZK112.6 GAGATTCGTCCATTCCACAAATA TCCACAAGAAGAATCAAAACGAT III-4G15
78 D09 III ZK112.7 GGCCGTCTGTAGTGGTGATT  TATCGACAAAGCTGCATTCG  III-4G17
78 D10 III ZC97.1 GTCAAAAGAACAATTATGCCAGC TGATAACCCAATTGGTCACTGAT III-4G19
78 D11 III ZK686.1 GATTCTCAAATCGACAATTACGC ATTCGATTCAATTTGCTTTCGTA III-4G21
78 D12 III ZK686.2 TCAAATCCGGATCGTTTAGC  AGAAGCTCGTCAATTGGCAT  III-4G23
78 E01 III ZK686.3 CAGGAAGAAACGTTTAGGCG  ATGTTCACTGCACTTTCCCC  III-4I01
78 E02 III ZK686.4 ATCGGAACTGCTTTGAAGACATA ACATTGCTGATTATTCATTCGCT III-4I03
78 E03 III C08C3.1 AGAGTGAGGGATTACGGTACACA AAAAATCCGAAGGAAGTTTTCAG III-4I05
78 E04 III C08C3.2 GTTGATTTTCGAGATACAAACGG CACACTTTCAAGGATGTTTCACA III-4I07
78 E05 III C08C3.3 TCGCTCCAAAAATTTTATTTCAA TTTTAGTTACGGGACTCATTGGA III-4I09
78 E06 III C08C3.4 GGGGAAACAATAAAACGGTAAAG AGGCATTTGTGTTTCGTCTTAAA III-4I11
78 E07 III C27D11.1  TTCTTGCCAGAGCTCCATCT  CGGAACCGTTTTTGTGATCT  III-4I13
78 E08 III ZK652.1 AAAACCAAAACCCACATCTTTTT CAATTGTTGAGAAGGGTTTGAAG III-4I15
78 E09 III ZK652.2 TGCTCTTCCGCATTTTATCTTAC TGGAAACCAAGAAAATCACAGTT III-4I17
78 E11 III ZK652.4 TCATACACCTAGGAGCGTGTTTT TGTCCATGAATGGATAACAATGA III-4I21
78 E12 III ZK652.5 GCTGCTTTACAAGCCTGTCC  CTTTGAAGCACCGAACCATT  III-4I23
78 F01 III ZK652.6 CGTATACCAAGGCGACCCTA  GTTCCAATGGGGATTGTGTC  III-4K01
78 F02 III ZK652.8 AAATTTGCTGTGAGGATTTTTGA TAAATTTTCAGGTAAACCAGCCA III-4K03
78 F03 III ZK652.9 GTGTCCGCCTTTCGTATGTT  CCGCTGGGAAAGTCTTACTG  III-4K05
78 F04 III C02C2.1 CTTCAGGTCTCTCGAATGCC  GGGAAGGAAAACGACACGTA  III-4K07
78 F05 III C02C2.3 GGTATGGCAGCCGAAGATAA  TTGAGTTGCTGTGGAACTGG  III-4K09
78 F06 III C02C2.4 AGCGAATCCTCTTTCACCAA  TCAGAAAACCCGTTCGATTC  III-4K11
78 F07 III C02C2.5 TGAGATCTGGAACAAGCACG  CGATGGGCAGGAGTAGAAGA  III-4K13
78 F08 III C02C2.6 CGATCAACTGATACACGATCAAA GTGTTCATTCAACAGAAATGCAA III-4K15
78 F09 III ZK688.1 TGCTGCACTTATATTTTGGTGTG ATCATCATCCAACTTCCTGAAAA III-4K17
78 F10 III ZK688.2 ATGGATGAAAGTTGCCGAAG  AGCCTGTCCTGTTTGCAGTT  III-4K19
78 F11 III ZK688.3 ATTATTTCACTCCCTCGCATACA AGATGTAAGTTCATCGTTCAGGG III-4K21
78 F12 III ZK688.4 ATTCGAACGTTGTCAATCAGTTT ACCCATTTGTTTCTTTTCCAAAT III-4K23
78 G01 III ZK688.5 GAGGTCGAAGGGATTCTTCC  CGTTAACGATTCCGGTCACT  III-4M01
78 G02 III ZK688.6 CTCCTTGATCCATTTCTTGATTG GGAATGTTGTCAGCTTGGTTTAG III-4M03
78 G03 III ZK688.7 CTTCCAGTCACTTTCATTCCATC ATGCCTACAGGAAAAAGAAAAGG III-4M05
78 G04 III ZK688.8 TTTCTCCACCCCATACTTGC  CTACCACCAGCAGCTCAACA  III-4M07
78 G05 III C29E4.1 TTCCATCCAACTGACGAACA  CCCTTTGGTCCTTCTTCTCC  III-4M09
78 G06 III C29E4.2 AATCGACGTGTTGAAAGTAAGGA CTCGGGCGATTCTTATTAACTCT III-4M11
78 G07 III C29E4.3 ATTCATCTCCACGGCCATAC  TCCAGTGCCAATCACGAATA  III-4M13
78 G08 III C29E4.4 ATGCAGCAGTCTTCCGAGAT  GTTGAGCAGCAACAACAGGA  III-4M15
78 G09 III C29E4.5 GGACTTGGAATTGGTGCATT  GGCTCGAGAAGTTCGTATGG  III-4M17
78 G10 III C29E4.7 TTAAATCTCCCGAAAACCATCTT CGGAGTAACATCAAAAGCAATTC III-4M19
78 G11 III C29E4.8 TGGGTAAATTTGGCGAAGAC  TGGTATTGCATTGTTCGCAT  III-4M21
78 H01 III F54H12.1  TGCTATGCAAGATGCTACCG  CATTTGCGAGAACCATTCCT  III-4O01
78 H02 III F54H12.2  CATCAACTCCCAACTGGCTT  ACCTCCTGGTGGAGTTTCCT  III-4O03
78 H04 III F54H12.4  TGTTGCGTTTCAAGTTTTGC  AGCAATTGGCTACGCTTGTT  III-4O07
78 H05 III F54H12.5  TTAATTTCACGACCAATGTGATG CTGCAAAAAGATTCATTGGATTC III-4O09
78 H06 III F54H12.6  TGATGCTCAGAGTGTTTCTTTCA TTTAGCATCATTCCTTCGTGTTT III-4O11
78 H08 III C06G4.2 TGAAAAATTTTAGGCGGTGG  TTCTTGGTGGGTTTTTGAGG  III-4O15
78 H12 III F44B9.1 TGGTGATCGTCCTTATGCAA  AATTGATGGAGCCACTGGAC  III-4O23
79 A01 III F44B9.2 CATCTCCAACAACTCCAGCA  TTTGGGCAAAAACTGAAACC  III-4A02
79 A02 III F44B9.3 GATATATTCCAGCGGTCTGAGTG GATCGAGAATCTTCGTTGTATGG III-4A04
79 A04 III F44B9.5 ATTGTCGAATACTCCACGCC  TGCGCCAATCATGTATCAAT  III-4A08
79 A05 III F44B9.6 AGCGTCTTCCATTGCTCTGT  CGTGAACGTCTTCGTTTGAA  III-4A10
79 A06 III F44B9.7 GTTCAGCCGCCAAGTTTTTA  TCAGGGATTCTGGAATCTGG  III-4A12
79 A08 III F44B9.9 ATGAGAAGCTTCACTCTTGATGG ATTGGAAGAAACACGAAATGAGA III-4A16
79 A09 III K12H4.1 GAAGCCGAAGAGACTACAGATGA GGTGATTATGTTTCAAGACGCTC III-4A18
79 A10 III K12H4.2 CTCGAGATGCTTTTGTCAAGAAT AAGGAAAACATTATCGTCTCGGT III-4A20
79 A11 III K12H4.3 GTTGCTTTCACCCTTTGCAT  TCACAGCCAACTGTTTCTCG  III-4A22
79 A12 III K12H4.4 TCTACTGAAGTGTTTCAGCCACA AACAACTTGATCGGAAGATTGAA III-4A24
79 B01 III K12H4.5 CTTTCCATGAGGTCTCTCTCTCA CTTCTCGTTGATTATTTTGGACG III-4C02
79 B02 III K12H4.6 TTCCTAGAGCCAAATGACCATAA AGCCAGACTTCGCAGTTATACAG III-4C04
79 B03 III K12H4.7 CATGGTCCAGCAGTAGCTGA  AAGGAGCCTGGGTCTTTGAT  III-4C06
79 B04 III K12H4.8 GCAACTGGCAAAACTTCACA  GTTATAGCAGCCCTGCCAAG  III-4C08
79 B05 III K06H7.1 AATCGACTTCCCAACATTGC  AACGAAGGGCAATCAAACTG  III-4C10
79 B06 III K06H7.2 ACTCGGTTCCCATGAACATC  CGACCAGAATTTTGCACTGA  III-4C12
79 B07 III K06H7.3 CCAAACAAGGAGGAGTCCAA  CAGTCTCATTTTTGACGCGA  III-4C14
79 B08 III K06H7.4 GGAAGGCACAACTTGTCGAT  CTCTGCTTGAAAAGCCATCC  III-4C16
79 B10 III K06H7.6 ATGACGACAGTTCTGCAACG  TTGTACAGTGTCAGGTCGCC  III-4C20
79 B11 III K06H7.7 TGAGATTCAAGAGGATCCAAAGA TTGGTGAAATTAACAGTCCATCC III-4C22
79 B12 III K06H7.8 CGCTGTGATACCAACATTCG  GGGAGACGTTGGTGAAGAGA  III-4C24
79 C01 III C14B9.1 TCCGATTCACATTTTATTCATCC TTGCATCTTGCCATTTTTCTAAT III-4E02
79 C02 III C14B9.2 CCAGCTGCTAAGAAATTGCC  TCCACACCATGGAGCATAAA  III-4E04
79 C03 III C14B9.3 TAAAGATGGCAGTTGTTGCG  GGGTCCTGTAACGAGTGGAA  III-4E06
79 C04 III C14B9.4 TCAACAACAAGCTGCAGAGG  TGGGACTAAAAGGGTCGATG  III-4E08
79 C05 III C14B9.5 AGAAAACGTTGTTGGGATCG  CTGCGTAAATCGACACATGG  III-4E10
79 C06 III C14B9.6 TGGAATTCGTCTCAAAAGGG  TTGTATTTCATCGGGACGGT  III-4E12
79 C07 III C14B9.7 TGAAGTTAGCAAATCACCCTGTT ACACTTGAAACGAGTGTTACCGT III-4E14
79 C08 III C14B9.8 TCCAAGAAGTGCAGCATCAG  GAGCAAACCATTTGCAGTCA  III-4E16
79 C09 III D2007.1 GAGCGAAACATTTCAGCTACAGT AATTATCGGGAACACTTTCCATT III-4E18
79 C10 III D2007.2 CCATGGATACATCATTGACCTCT TGATTCTGATTGTCATTTGTTGC III-4E20
79 C11 III D2007.3 TGTTATTTTTCCGGGAATACCTT GTCAAAGTACAGCAATGGGGTAG III-4E22
79 C12 III D2007.4 ATCCACGGAACAATGAACTTATG ATCATTCGTCATTTCACCAAAAC III-4E24
79 D01 III D2007.5 ACCGGATTCTGTCATATCGG  ACCACTTGAAGCGTGGATTC  III-4G02
79 D02 III C50C3.1 GGAAAACCAATTGCCGAGTA  TGGAACGATGTCGTCGATAA  III-4G04
79 D03 III C50C3.2 CGTTGTTGAGCAGATCGAGA  AGGTTCGATTGTATCGGCAC  III-4G06
79 D04 III C50C3.5 TTTGCAAGTTGCCAGATTTTATT GTTTTACGATTTAGGAGCCCTGT III-4G08
79 D05 III C50C3.6 AACGACCAAGCCAATTAACG  TTGGTTGAGTGTGCATCCAT  III-4G10
79 D06 III C50C3.7 CTTGCTCAAAACAAGTGGCA  TTACATGGGCAACGACCATA  III-4G12
79 D07 III C50C3.8 TGTATCGGAAAACATGGCAA  TCGCACAATCAGTTCCAGAG  III-4G14
79 D08 III C50C3.9 TTCAAATAATAACCCGTGACAGC TCTTCGGAAAAATGATATGAACG III-4G16
79 D09 III C50C3.10  CATCTGTTCCCTCATGAAAAGAC GAAGCTTTTGAAATCTACGCTCA III-4G18
79 D10 III C50C3.11  AGGTTTGGTGATTTTGCAGG  TTTCCTGGCGCTACTACGTT  III-4G20
79 D11 III C30A5.2 TGCTTTCACACAGGGAACAC  GTACCCGTCATTCCACTGCT  III-4G22
79 D12 III C30A5.3 TTTTTCTTGCGCTCGTTTTT  CCGTTGTTTGTTGTTGTTGC  III-4G24
79 E01 III C30A5.4 CAAAGGAGGAATTTGAGAATGTG AGTTTCCAATCATTCTCTAGCCC III-4I02
79 E02 III C30A5.5 TTACTGCATGAATCATCAACCAC CACAAAGCGTAATGCCAATAAAT III-4I04
79 E03 III C30A5.6 CCGAGATCATGAGATGCTGA  TGCCACGTGGATAATGAAGA  III-4I06
79 E04 III C30A5.7 AATGTGTTCACGAAAACGAAACT TGACCATCTTTCAGGACTTCATT III-4I08
79 E05 III C30A5.9 GAAGAAGCTCTCTGGAAATGACA TGAAATATATATGCAATTGGGGG III-4I10
79 E06 III C02F5.1 GAAGCAGTGAACACGTCCAA  ATTGTAGGCCTGATGCAAGG  III-4I12
79 E07 III C02F5.2 CAAGATGGACAACAAAAAGAAGG GCAGCATAAACTTCGTTAAATGG III-4I14
79 E08 III C02F5.3 AGGTGCCAAAGGAGAAGGAT  GTTGAGCAGCAATTGAACGA  III-4I16
79 E09 III C02F5.4 CCCTTCCTCAATTCAGACGA  CAAAGCTTCAAGTGTTGGCA  III-4I18
79 E10 III C02F5.5 ACTTGACCTTTTCCTTTTTCACC ATGCTCCTTCATGTGATATTGCT III-4I20
79 E12 III C02F5.7 ACGCTTTCACCAGCTCAAGT  AATTGACGACATCCTCTGGC  III-4I24
79 F01 III C02F5.8 CCAGCATTGCAAGACTCAAA  GGCAATAATCTCGGCAGAAG  III-4K02
79 F02 III C02F5.9 GGACGCCGAAATGTAGTCAT  ATTTGAACGCGCAGAAAACT  III-4K04
79 F03 III F09G8.1 GATTGTTCCCTGTTCCTCTTTCT CTTTTCAACGAAAATGGCATAAG III-4K06
79 F04 III F09G8.2 TCGATGATGATGGGAATGAA  TTGGCGGGATATCAAATCAT  III-4K08
79 F05 III F09G8.3 AACCAGAAGGATCCCGATTT  CGACGTTTCCAGATCCATTT  III-4K10
79 F06 III F09G8.4 TTGGTGTCCATGCAACAGAT  CATGCCCCAACTCTCTTTTC  III-4K12
79 F07 III F09G8.5 TGTGTTGGAGAAGGTGGTCA  TCAAAGGGAAAGGATTGTGC  III-4K14
79 F10 III F09G8.8 TCCACAAATGCCACTGTGAT  CGTCCGATTTCTAGACGAGC  III-4K20
79 F11 III F09G8.9 TGCGGGTGAATTATAACACTTCT TCAGAAGCATGGGTCTTGTATTT III-4K22
79 F12 III F10E9.1 GTTCAAAATGCTCATCACCTTTC AACAGGAATGAATAGACAGGCAA III-4K24
79 G01 III F10E9.2 TTCCTCATCCAAGCAAGTCC  ACATCCAGGAGCAGCATCTT  III-4M02
79 G02 III F10E9.3 AAAACCTTCGCCCTGTACCT  TAAAAACGGGGTCAATTTGG  III-4M04
79 G03 III F10E9.4 CGAATATTCACAAAATCCTCAGC AGAAAAGAGAGCCGTAGACGAAT III-4M06
79 G04 III F10E9.5 GAGATCCTGCATTCAATCATTTC CTCGAAAACCAGTGCATAAAAAC III-4M08
79 G05 III F10E9.6 TTTCACGGCTAGAGAGGCAT  CGGTGGAGGTGCTTTCTTAG  III-4M10
79 G06 III F10E9.7 GAGATTCAATACGATGAGCAACC TATTTCCCGAGAGGATTACACAA III-4M12
79 G07 III F10E9.8 AAACTGGTGGCACTGGATTC  ATGAACGATTTAGGCGTTGG  III-4M14
79 G08 III F10E9.9 TTTCAGGGAAATGCTCAATTTTA TCACAGTTGTAGATGGTGTCGTC III-4M16
79 G09 III ZC262.1 ACTCGTTCCCTCTGTAAAAATCC CAGAACTTCAGCCTCCATAAAAA III-4M18
79 G10 III ZC262.2 CAAATGTACGCAAACACCACTTA TTTTATCTTGGCGATTCTTTTCA III-4M20
79 G11 III ZC262.3 AAAATTTTCGCGACCAGATG  CAATTGGCAACATGATCAGC  III-4M22
79 G12 III ZC262.4 AGAGGCAGTGAGATTCTGAAAGA CCACAACTATTTCCACGTCATTT III-4M24
79 H01 III ZC262.5 TTCTCACTTTTTCAAACGCTTTC TGCTAAATCCCCCTATCATTCTT III-4O02
79 H02 III R05D3.1 TGTTCCAGGTTATGCCCAAT  AACTGCCTCTGCCAACTTGT  III-4O04
79 H03 III R05D3.2 CTGTTGCCGTTCTCCGTTAT  ATGCCTCAGACGAAGATGCT  III-4O06
79 H04 III R05D3.3 TTCTCTGAACCCAATCGGTC  TGGCTCACAGACTCGATCAC  III-4O08
79 H05 III R05D3.4 CAAGTAGCCCGAGTGACGAT  CTCGAGATCTTGAAGGCGTC  III-4O10
79 H06 III R05D3.5 ACTCGTTCCCTCTGTAAAAATCC CAGAACTTCAGCCTCCATAAAAA III-4O12
79 H07 III R05D3.6 TTCTCACTTTTTCAAACGCTTTC TGCTAAATCCCCCTATCATTCTT III-4O14
79 H08 III R05D3.7 CTGCTTGTGAACCTTCGTCA  GAAGAATGGAAACGGCGATA  III-4O16
79 H09 III R05D3.8 TCCCTGTGTTCTCTTCATTTTGT GCCTACATCACTTTCGTTGATTC III-4O18
79 H10 III R05D3.9 GCTCCACCTCCTTGCATAAA  CGGAGCGATTCAAAGACTTC  III-4O20
79 H11 III R05D3.10  TTCCCCAATCTCTTCTTGTATCA CGTTGTGGACGTTTATTTAGAGC III-4O22
79 H12 III R05D3.11  CAGAATGTCGCTTCGACAAA  TTTTCCAGCTCCACGGTATC  III-4O24
80 A01 III ZK353.1 AAAGGGCTTTAATAAGCTTCACG TGTATCTCGAAGAATTTGGCAAT III-4B01
80 A02 III ZK353.2 GCAAATGAACGAATAAAGTCCTG TGGAATTATTCACGATTACGAGC III-4B03
80 A03 III ZK353.3 TGAATTTGCAATATGCTGTTCAC TGAAGGTTGAAGATAAGCTACGC III-4B05
80 A04 III ZK353.4 ATGGTGGAATTGACACGGAT  TACTCGGTGCATGGAATTGA  III-4B07
80 A05 III ZK353.5 AACAACAACGTGTGGAGAGAAAT TGGCAGTAGAAGATGATAACGGT III-4B09
80 A06 III ZK353.6 TTTGTCATAGCAGCTCCGTG  TCGGACCTTCTGCAAGTTCT  III-4B11
80 A07 III ZK353.7 TCGGTACAGAAAAATTCTAGCCA ATGACAGAAACAGAATCCCAGAA III-4B13
80 A08 III ZK353.8 TTCATTCGGATTTTCAAGCC  GCTCAATTCGTCAATGGGAT  III-4B15
80 A09 III ZK1236.1  CTACTCGTGGCTGCAAATCA  AGTGGAAGCCTCCAAAGGAT  III-4B17
80 A10 III ZK1236.2  TCAATTTTGGAACATCGCAA  AGGATGTGCGGCAAATAAAC  III-4B19
80 A11 III ZK1236.3  GCGCCTTCATCTTCAGAAAC  GGTACGCCTTGTTGACGATT  III-4B21
80 A12 III ZK1236.4  TGGTGTTGTTATTCCAGCCA  TTTCCAGTCATCATGTGGGA  III-4B23
80 B01 III ZK1236.5  AATTAAAAGATTCGCTCAGTCCC AACAGGCAAAAGAAAACATTTCA III-4D01
80 B02 III ZK1236.6  TCCATAGTGTTGTTGTTGGTGAG ATTCCTCGTTGCTTATCTTGATG III-4D03
80 B03 III ZK1236.7  CCTTCTCGCGCTTCTTCTTA  CATTGACTTTGGGTGTGACG  III-4D05
80 B04 III C30C11.1  GATCATAATAAACTGCGGCTGTC GTTTCAGAATTCCATTTTGCTTG III-4D07
80 B05 III C30C11.2  ACAATGATCTTGCCCGCTAC  GGACAGGGATCTCGATTTGA  III-4D09
80 B07 III C30C11.4  CTAGGGATCACGAAAACGGA  CGAAGTGGTCCCTTCAATGT  III-4D13
80 B08 III F42H10.2  ATAATCTCGAAATGGCTTCAACA ACACTAAGGGGAAAAGCCTACAC III-4D15
80 B09 III F42H10.3  CCACTAACCATTTATTGCAGCTC ATTGAAGCATTTAGGGGAAATGT III-4D17
80 B10 III F42H10.4  ACATTCTTCTTTCCCGCTATTTC TTCTTTCAGCTTTGAGCAAGAAC III-4D19
80 B11 III F42H10.5  ATGTTGGCTCAATCTTTGCC  TTCATGATTGGTGCGACAGT  III-4D21
80 C01 III F42H10.7  CAGGCAACGAATGCTCTGTA  AAATTGAGCGCCAAGTTGTT  III-4F01
80 C02 III F42H10.8  ATTGCTGATTTTGTTGCTGATTT GGAGAAGAAAGTGTTGAATGTGG III-4F03
80 C03 III C04D8.1 GCTCCAGCAGCTGTAAATCC  GATCACGGGAACCGAGTTTA  III-4F05
80 C04 III ZC21.1 CCAAAAATTGACGTGTAGGTCTC TATTGGAACCTCAAAACGAGAAA III-4F07
80 C05 III ZC21.2 CCTCGATTCAATGGGAAGAA  GACCGTACTAACCGACCCAA  III-4F09
80 C06 III ZC21.3 AGGCTATCTTCCCGATTATCAAG TCTACATTGTCGAAAATCTCCGT III-4F11
80 C07 III ZC21.6 TTAGCCGTGTTAGTGGGACC  GGGATGGATTGCACTTTTGT  III-4F13
80 C08 III ZC21.8 GTCAGACGATGAAAAGAACCATC AAGTCAAGAAACACCTGTCCAAA III-4F15
80 C09 III C02D5.1 ATCGCTTTCTTCGTCCTTCA  TCAGATATCCAGCACCTCCC  III-4F17
80 C10 III C02D5.2 TCCTTGCACATTTTGACAGC  CGAGTTGTGAAAGGCACTCA  III-4F19
80 C11 III C02D5.3 ATTACAAAGGACAAGTTCCGACA TCTGCTTCAATCTCTCCAAAAAG III-4F21
80 C12 III C06E1.1 AGTTTCCATTAAAGCTTATCGGC TGTCAAAGTGTCAGTTCCGTAAA III-4F23
80 D01 III C06E1.2 ACTTGATTTTGCCTACGATTTCA AATAAATACTTTTGCGCATCGAA III-4H01
80 D03 III C06E1.4 CTTGCGATTTCCAAAACGAT  GTTCACAAAGGATGGGGAGA  III-4H05
80 D04 III C06E1.5 TATTTTCATAGTTGCGGGAGAAG TGAAATCGTAGGCAAAATCAAGT III-4H07
80 D05 III C06E1.6 AAACCCATTCCCTTGTGTTAGAT GATTAATTCAACATTGCGGTTGT III-4H09
80 D06 III C06E1.7 CGCTTCAAAATCTGGGTCAT  TGTGTTGGTTGTAGGTGCGT  III-4H11
80 D07 III C06E1.8 CCCGCAAACAGGAAGAAATA  CGTTGCTGTAATTGGGCTTT  III-4H13
80 D09 III C06E1.10  GAATTGTGGAATTTGGGTGG  TTATAACCACGCTTCGAGCC  III-4H17
80 D10 III C06E1.11  CCATATCCACCACCAACTCC  TGCTCCAATTTTGACGACTG  III-4H19
80 D11 III C13G5.1 TCATAAACTGGAGTGATGCCTTT GTCCGTGAATATTTCTTTTGTCG III-4H21
80 D12 III C13G5.2 AAAATCGTTCCTAATCCGGG  TAATGCCACCACATCTGCAT  III-4H23
80 E01 III F22B7.1 AAGGAACCTCCCGAAAAAGA  CCTCAATGTCACTTCGCTCA  III-4J01
80 E02 III F22B7.2 TAGTCGTACGATTGAGAGGAAGC ATAACGATTCCCCACACATTACA III-4J03
80 E03 III F22B7.3 GTTCTTGTGAGCTCTTTCATCGT TGTTCGGTAAGTTGTTTCGTTTT III-4J05
80 E04 III F22B7.4 AGGCACACACCTTTTTGAAATTA CAAACGTAGGAAACGACCTACAC III-4J07
80 E05 III F22B7.5 TACGAGGATGGAAAAGGACG  CATGTCATTCGAGGATGTCG  III-4J09
80 E06 III F22B7.6 TTGAGCTTCGCATACACGAC  AGCTGGAATGAATGGACTGG  III-4J11
80 E07 III F22B7.7 CAGACGATGACGTGGAAATG  CAGTGACAAACATTGGACGG  III-4J13
80 E08 III F22B7.8 GAGTCATGGCAAAGAAATCAAAC AAACGTGGCTATACAAAACCAGA III-4J15
80 E10 III F22B7.10  GAGAAATGAGGGCAAGTGGA  AGAACTTCGGCCTGTTGAAA  III-4J19
80 E11 III B0523.1 TCGTGATTGAGAAGAAACTAGGC TAGAACATTTTCAAAGCAACGGT III-4J21
80 E12 III B0523.3 CAAACATTTTTGATAGCCTTTGC AACGAAGAATTAATCGCTCATCA III-4J23
80 F01 III B0523.4 TTCATCGATTTTCTCGGGTC  CGTTTTCGTTTAACAGGGGA  III-4L01
80 F02 III B0523.5 ATTTTCCGCCGAGATTCTTT  GATCCGCTCAGTGGTCAAAT  III-4L03
80 F06 III B0303.5 CTCCTGTAAGACGGCAAGAGATA CACCATAAACATTTTTACGCCAT III-4L11
80 F08 III B0303.8 AGCGTTTCCAATTAACGTTTGTA CGAAGTTAGTCCTCGTGCTAAAA III-4L15
80 F09 III B0303.9 AGTCTGAAAACGAGGGCAGA  CAGCATTCAATGGAGAAGCA  III-4L17
80 F10 III B0303.11  AATCAATCGTCGTCCGACTC  GTGCCACTCCAAAACTAGCC  III-4L19
80 F11 III B0303.12  GCAAAAATGGAGGCGATAAA  TTTTGAAATGTGTCCAGCCA  III-4L21
80 F12 III B0303.14  TCCAAAAGACGACCCTTCAC  ATTTGGCCAACAGGTTCAAG  III-4L23
80 G01 III B0303.15  CTCTGCTTGCCAAGACTATTTGT AAATGCAAACATAAATGAAACGG III-4N01
80 G02 III ZK370.2 TTTTACAGGAGACGAGGATGAGA TTTCTCGGAATAACGAGGTACAA III-4N03
80 G03 III ZK370.3 GGACGGATTCAGTTGGAGAA  ATCAGCTTCTCGTTTTGCGT  III-4N05
80 G04 III ZK370.4 GATCACACAATGGTGGCAAG  GATGTGCCTCTTGTTCCGTT  III-4N07
80 G05 III ZK370.5 AACCCCTCCATACACATTTTTCT TTCTCTTGATTGTCCCACTTTGT III-4N09
80 G06 III ZK370.6 AAATCTGCCAAACTGATCAAAAA CTTCCAAAAATCTAAAATGCCCT III-4N11
80 G07 III ZK370.7 GAACAACACAAATGGTTCCAAGT TGTGCCGAAATTTTGAAATTAGT III-4N13
80 G08 III ZK370.8 TGCGTTCCTCATCCTCTTCT  ACTGGAATCAGCGACCAAAC  III-4N15
80 G09 III ZK370.9 ATTTGAAGACAAAACTTGGACGA AGATCAAGGAACACCAGAAAACA III-4N17
80 G11 III PAR2.1 TTTTGAGCCCGTTTTTATTTGTA AGTTTGAGCGATGATGTAGGTGT III-4N21
80 H01 III PAR2.3 ATTGGAGTCGGTTTGCTACG  AGGTGGCCGATACACAGTTC  III-4P01
80 H02 III PAR2.4 CGTGCACTCTTCTTTCCACA  CGGAGTTGCATTTCCTGATT  III-4P03
80 H03 III K02D10.1  TGCCGCTTCTCTTGATTTTT  ATGAACTCCAGTTGGCATCC  III-4P05
80 H04 III K02D10.2  CTTCCGTCAATCACTATAAACCG GTGTTCCAAAGAAACGATCAAAG III-4P07
80 H05 III K02D10.3  ATAAGTTTCGATTTGGGTTTGGT CGGCATTATAAGCTTTGCTCTTA III-4P09
80 H06 III K02D10.4  CATTTTTCTGCGCCTCAATATAC TGAAAACCGTGAGAAAATGAACT III-4P11
80 H07 III K02D10.5  ATGACTACAGGCCGAGTGCT  GATGCACCAGTTCCCAGAAT  III-4P13
80 H08 III F54F2.1 TTGCCAAGACACCAAATGAA  AAACCGCTTCACAAAATTGG  III-4P15
80 H09 III F54F2.2 CACAATCTCAACCATCCACG  CCTACAAGTGGCATGCGATA  III-4P17
80 H10 III F54F2.3 TTTACATTCCAGAAGTGCGATTT TATCCACCTGGTCTATCAAGCAT III-4P19
80 H11 III F54F2.4 CGGCATTATAAGCTTTGCTCTTA TGCCGGAATACTGTCATCTCTAT III-4P21
80 H12 III F54F2.5 GAAGAGAATCGTTGTGGTGAAAC TTTCAGAAAAGAAATGAGCGAAG III-4P23
81 A01 III F54F2.6 CGAAGAACTCGGAGAGACATAGA TGAAAAGAGACGGAACAAAACAT III-4B02
81 A02 III F54F2.7 TCCGTAAAATTGTGCCTCTCTTA AACTGTTTCCCATCAACTCTTCA III-4B04
81 A03 III F54F2.8 GAAGACCAGACTCATCAATTTGC CTTATTTCCCCCTTTTCTTCTCA III-4B06
81 A04 III F54F2.9 ATTGCTTGAATCTGACCATCACT AAAACTTGCATGGTATGAAGGAA III-4B08
81 A05 III F44E2.2 TTGAAGCAACGCTACAATCG  TCGCATTCACTATGCTCGTC  III-4B10
81 A07 III F44E2.4 ATGGAATAAGTGCTGCCAGAATA TGAGGGCAAAGATAACTTCAAAA III-4B14
81 A08 III F44E2.5 CAGCAGAAGCAAACACCTAAGAT CCACCTGCAGATAGTTTTTGAAC III-4B16
81 A10 III F44E2.7 CATGAAGAATCACGTTTCACGTA GCGTAAAGCAGAAGATTTGAGAA III-4B20
81 A11 III F44E2.8 CATTGGAGAGAGCTTAGGCG  ATGAACAAGAAATCGGTCGG  III-4B22
81 B01 III ZK637.2 ATGTAAACGTTGTATTTGCCACC TTTCAACCCAAACTAGCTTTTCA III-4D02
81 B04 III ZK637.7 ATAAGAATTGCATTCCAGCATGT TTGACCCGAAACTCAAGTCTAAC III-4D08
81 B05 III ZK637.8 GAATCGAATGGAGACAAATGAAG CAAATCCAGCATTACGACTTTTC III-4D10
81 B08 III ZK637.11  GTTCCTTCTCTAATCCCCGC  CCGTTTCTTCCCAGAATCAA  III-4D16
81 B09 III ZK637.12  ACAGTCAAAACGATGGACAATTT GATGGGAAGAAAGATAAAAACGC III-4D18
81 B11 III ZK637.14  TGAAAAGCTAGTTTGGGTTGAAA AAAACTCGTGATGAAAGAATGGA III-4D22
81 B12 III ZK637.15  TTACCTTTCAAAATTCGAAGCAA TAGAACAGATAGAGCAAAACGCC III-4D24
81 C02 III ZK643.2 CACATTGTCGACCGTAGTCAGTA CCAATTCATCACGATTTTCTAGG III-4F04
81 C03 III ZK643.3 CGAGGCTCTTTCAAGAATGC  CCGATCCATTTCAATTTGCT  III-4F06
81 C05 III ZK643.6 GTGGTCAAATTTCGAACAGAATC AGATGTGGCAGTATTTTTGAGGA III-4F10
81 C06 III ZK643.7 TTTTGTCTCATTTTGTGACGTTG GTGGAACACCTGGTTTCTTAGTG III-4F12
81 C07 III R08D7.1 TCAAATCTCGTGCTGATTGC  GCTTCCGGTGATATCGAAAA  III-4F14
81 C08 III R08D7.2 CATTTGTAAGCCCGATTGCT  CTGGAGAAGCGTTGTCCTTC  III-4F16
81 C09 III R08D7.3 AGTAGACCGAACGAGGAGCA  CGTTTGGCCTAAAATTGCAT  III-4F18
81 C10 III R08D7.4 TTCGACAGGCTTGGTTCTCT  AACCACAGAATTTCGCGTTC  III-4F20
81 C11 III R08D7.5 ACTCCAGTGACTCGTGATGAAAT TGAGATTCAGATTCGGGAAAATA III-4F22
81 C12 III R08D7.6 TGGTTTCACACCCAGCTGTA  GTTTCCGGTTTCCCAAAAAT  III-4F24
81 D01 III R08D7.7 CTCGGGGATAATCCTTGTGA  CCACGTTGGCAGAAATAGGT  III-4H02
81 D02 III F59B2.2 CTGACAGCCACTTTGGAACA  GTTCAATGCCGGATGTTTCT  III-4H04
81 D03 III F59B2.3 TCTTGGGCCAAAAATACTCG  TGCATCATCAGAAGGAGCAG  III-4H06
81 D04 III F59B2.5 GGTGGAACTGTCATTCCGAT  AAAGCGATGCGAGGATCTTA  III-4H08
81 D05 III F59B2.6 CTTGAAAACCACTCAGTTTCGAC AAATTTTCGGCAGTTTCTTTTTC III-4H10
81 D06 III F59B2.7 AGGATTCATGATAACGATGTTGG AAATTTTACGCAGAAATGCAGAA III-4H12
81 D07 III F59B2.8 ACCTCTGAATCCATTCCACG  AGGCAGGCAGAAATAAGCAA  III-4H14
81 D08 III F59B2.9 GCTCCTCAACACGTAAAGCC  CCACCAAACGGCTGTCTATT  III-4H16
81 D09 III F59B2.10  TACAATAATCAAAAATCGCCCAC TAAGACTTCGGAACAACAGGAAA III-4H18
81 D10 III F59B2.11  TAACTCGGAAAGAACCCGTG  GTGCCCGCCTAATAATTTGA  III-4H20
81 D11 III F59B2.12  CCCAGGTCAACGTGAAGAAT  TCCAGCATCAACATCAGCTC  III-4H22
81 D12 III F59B2.13  GTGTAACCCAATCCCTGTGG  TTTAAGAACGCGGTGAGCTT  III-4H24
81 E01 III R107.1 AAATAGCATACCCAGCACCG  TTTCTGACACAGCATGCACA  III-4J02
81 E02 III R107.2 GGCTTGGACCAGAAATCAAA  CTGGAATGACGGCAAATTCT  III-4J04
81 E03 III R107.4 ACGTGACTTGTCTGGGGAAC  TGGCACCTGGATCAGTTACA  III-4J06
81 E05 III R107.6 AAATCGTCCTCGAACATTGG  TGATGGGTTTTGACAAACGA  III-4J10
81 E06 III R107.7 GTCCACTTCTCACATTCGATTTC TGTATGGGAAGCAGAGATTCATT III-4J12
81 E07 III R107.8 ACTCACGATGTTGATGGCAA  CCAGAGAGAACCGGACCATA  III-4J14
81 E08 III F02A9.1a  TACAAAAAGCTGCAAGTGAAACA TTAGTGGCGGTCTATAATCCTGA III-4J16
81 E09 III F02A9.2 GCATCAAGTTTTTATTGCGATTC CTGATTCTTCGCAACTGCTCTAT III-4J18
81 E10 III F02A9.3 ACTCTCATGGTTCAACGCACTAT TGTACCCAATTCTTTCAACTGCT III-4J20
81 E11 III F02A9.4 AATTTTGCGCCAAAAATACG  GAATTGGAGCACCGGAAATA  III-4J22
81 E12 III F02A9.5 ACAAGTGGTGGTCCTCCAAG  CCCATTGAACGCTGATTTTT  III-4J24
81 F01 III F02A9.6 ATTGGACCGGAATGGTATGA  TGGGAGGACAAGAAACATCC  III-4L02
81 F02 III ZK507.1 ATCTTGAGGGCTTTTTGTTTTTC TGAGGGCTCAATGTAGACAAAAT III-4L04
81 F04 III ZK507.3 GTTCCTTCATCGAGACATCAAAC TCCTAACTGCTCGGTTCATTTTA III-4L08
81 F06 III ZK507.5 GACAATTTAAAAATGACGGGGAT GCTGTTTTACAGCTTTTTCTCCA III-4L12
81 F07 III ZK507.6 TCAAAGCATTCGTGTGAAGC  CGCCTAGGGACCAATTATCA  III-4L14
81 F08 III ZK512.1 AAGCAAAATATCGTTTGGTCTCA TGCTAAAAATGGGGGTTTAAAAT III-4L16
81 F11 III ZK512.5 AACATGTTCCACAGCCACAA  ACCCATCAAATGAGGAGCTG  III-4L22
81 F12 III ZK512.6 TTTGCTCGAAGCTGGACTTT  CTGGTTTTTCGCAACTAGGC  III-4L24
81 G01 III ZK512.7 ACTACCTTGTGGCTTTCATTCAA CCTTTTGTTCGTTTCTCATCATC III-4N02
81 G02 III ZK512.8 AATAATGTCTCACCGGAACGATA ATTACCCATTACGACTTTCGGTT III-4N04
81 G03 III F54G8.1 GTCTCGAGTCAACAATGCCA  CACAGCATGAGGATGAGGAA  III-4N06
81 G04 III F54G8.2 CACAGTGCCAGTCTCCTTCA  CCACGTACACCCGCTTTAAT  III-4N08
81 G05 III F54G8.3 CACGGGATAGGTCGAGAGTC  TCCAATGAATGGAGCATCAA  III-4N10
81 G06 III F54G8.4 TTAAAAAGTTCGTCGGCGTC  TGCTGGACGTGATCTCTTTG  III-4N12
81 G07 III F54G8.5 GAATTCCGAGCCCAACTACA  ACTTTTTGCGGACTACGGTG  III-4N14
81 G08 III ZC84.1 ATCCACCAACTGCCTTCAAC  TGCTGTGGAGCAACTGATTC  III-4N16
81 G10 III ZC84.3 CACATTAACTTTCTCCATGAGCC AATGTTGCTCTTCTTCAGTTTCG III-4N20
81 G11 III ZC84.4 CCAGATGCGATTAGCAAACA  TTGTGATCAATGCCTGGGTA  III-4N22
81 G12 III ZC84.5 GTAGATTGGAAGATGAAATCCCC AAAATCAACTGGGCTACATACGA III-4N24
81 H01 III ZC84.6 GCTGTTCCTTGCTTTTCGAC  GAGACAAACGGCAAACTGGT  III-4P02
81 H02 III T23G5.1 GCCATGGCTCCAGGTAAATA  AATTCTCTCCGCTCCTCCAT  III-4P04
81 H03 III T23G5.2 CTGGCACCTTCTTGCTCTTC  ATATCTTACGCGCATGGGTC  III-4P06
81 H04 III T23G5.3 ACCCCGAAAATAAAAGCTGTAAA CGACCGTGATTCTTCAGTATTTC III-4P08
81 H05 III T23G5.5 AAGCAAATGCACCGAACTCT  AGCTCCAGCAAAACTTCCAA  III-4P10
81 H06 III T23G5.6 AAAATGTTCGAACGGCAAAC  TAGGTGAGGGAAGTGCTGCT  III-4P12
81 H07 III T02C1.1 CCCTGGCTAAAACTTGGTAACTT AATCATTCAACGCAAGTCTGATT III-4P14
81 H08 III M01A8.1 CAAAAAGGCTTCATATTCGTTTG CCTGTATGTCTGTACAACGACGA III-4P16
81 H10 III K01B6.1 TACGCAGAGAACATTGCCAG  GTAGCTCGAAATAGCAGCCG  III-4P20
81 H11 III K01B6.2 TGTTGTGAATCGACTTCTTCTGA TTGGTTTTTCTTGGTTTCTCGTA III-4P22
81 H12 III K01B6.3 AGATAACCTTTCTCCGCCTAATG TTGAAACTTTAACCTTCTTCCCC III-4P24
82 A01 III C40H1.1 GCGCTGTAACGGGATATGTT  GAGGGAGTGGCAGAAAACTG  III-5A01
82 A02 III C40H1.2 GCGCTGATTTGAAACATTAAAAC ATTACGGCAATCATGGTAAATTG III-5A03
82 A03 III C40H1.3 ACTTTTGATGGTTCCGTTGG  TTAGCTCCAAGCATCGTCCT  III-5A05
82 A04 III C40H1.4 GCAAATGTGACATAGATGACGAA TTCTGGAATGATCTCAACACCTT III-5A07
82 A05 III C40H1.5 CCACACTTTTCTGTCAAGCTTTT GTGTTTTCGAGGATTGCAGTATC III-5A09
82 A07 III K04H4.1 TTTTCCATTGGTCCAACGAT  AGGGAGATTTGGGAGATGCT  III-5A13
82 A08 III K04H4.2 CAGCAGTTAACTTGGTTGGAATC TCACTGATCCTAAGAACCCAAAA III-5A15
82 A09 III K04H4.5 GAATTCACAAACGGCTGGAT  GGCACGATGTGCCTAAAGTT  III-5A17
82 A10 III K04H4.6 ATGCCACAAGGAATGGATGT  ATGGAATTGGTGGCTTTGAG  III-5A19
82 A11 III C38C10.1  CTGAATCGAAAACTCTGGGG  CCTTTCGTTGGCAAAACAAT  III-5A21
82 A12 III C38C10.2  TGTGTCAGCAAGGACTCCAC  TGACACCTGTGGAGAGCAAC  III-5A23
82 B01 III C38C10.3  TGCTGAAAATCTTACTCTCCCTG CACTGGAATCTCCGACATCTTAC III-5C01
82 B02 III C38C10.4  GAGCCTTGTCGTAATAGGCG  GATCCGCGTGAAATTTTTGT  III-5C03
82 B04 III T26G10.1  ACAATTGCACTATTTCCGGC  TTGCGTGCATCTCGTAAATC  III-5C07
82 B05 III T26G10.3  AACATACGATGTTTCAATGACCC GTCTCGGCGATACAGAAAATATG III-5C09
82 B06 III T26G10.4  CAAAAACTCGACTGCGTGAA  TACCAACTCCTTTCCATCGC  III-5C11
82 B07 III T26G10.5  ATGATCTTTGTGAGAAAGCTTCG GTCATCTCCCAAATCAGTGCTAC III-5C13
82 B08 III F54C8.1 TGCCAATTCGATAGCTCCTT  CCACTGGAATTGTGTTCGTG  III-5C15
82 B09 III F54C8.2 TTTCAAAGTGCGAAAATTTGATT TTTAATCAGAGATTTGGAAGGCA III-5C17
82 B10 III F54C8.3 GCAACAGTGCTCCACTTTCA  GATTCCACGAAAAGTTCCGA  III-5C19
82 B11 III F54C8.4 AACGAAGCACTGCCTCCTAA  CGGAACGTGGTCAGTACCTT  III-5C21
82 B12 III F54C8.5 CAACTGATACTACACGGCTTTCC CGTCTCTTATTTTCACACGCTCT III-5C23
82 C01 III F54C8.6 CATGCCAAATTGCAGTGAAC  CCATGGTTCTCGTTCCAACT  III-5E01
82 C02 III F54C8.7 AGCGAGTGCTGATTGGAGTT  AGCTTGCCCCTCCTCTCTAC  III-5E03
82 C03 III B0464.1 AGCCATGATCTCCACGAATC  GACGCGCATACACACTTCAT  III-5E05
82 C05 III B0464.3 TTTTGCCACGTTTAGGCTTATTA AACCGTGAGAAGGTGATACAAGA III-5E09
82 C06 III B0464.4 CAGCAATTTTCGACGAGTGA  GATCCGTTCCAGAAAGTCCA  III-5E11
82 C08 III B0464.6 CGTCTTCATCCTCTTCCTCG  AAACCGGTCAGCATTTGAAG  III-5E15
82 C09 III B0464.7 TCACCATGTCCGACGATAAA  ATCTGCAAGATTTTGTGGGC  III-5E17
82 C10 III B0464.8 GATGACTCAAATGAGCTTGAACC ATCGCAGTTTACGTGTTATCGTT III-5E19
82 C11 III F55H2.1 CGCAGACAGTGAGACAATATCAG TATTACTCCTCCCTCATGCAAAA III-5E21
82 C12 III F55H2.2 ACCGATTTCGCTCATTTTTG  AAGAACATCGGAGGGTGTTG  III-5E23
82 D01 III F55H2.3 GTATTGAAGAGGCTGGATTGATG GACACAAGAATTAGGTGAGTGGG III-5G01
82 D02 III F55H2.4 AGAGGATTGGCTACTGCGAA  GCAGCGAAGCTATCGACTTT  III-5G03
82 D03 III F55H2.5 GATCCGGGGTTTGTTATCCT  CAAGGGTGTCGTCGAAAAAT  III-5G05
82 D04 III F55H2.6 GATCGAACCGTCCATCTTGT  GGTTCCGAAACGAAAACTGA  III-5G07
82 D05 III F55H2.7 GCACAAAGTACTGGAAAAGGATG AAATCAAATGAATACATGGCTGG III-5G09
82 D06 III ZK1098.1  GAGCCACTTTGGATTGCTGT  GGATTTCTCCTTCCGACTCC  III-5G11
82 D07 III ZK1098.2  CCTGCATGTTATAGATTTCCTCG CACGTAAACTGAAATATCCGCTC III-5G13
82 D08 III ZK1098.3  TCACTAACAATGCTCCTCCATTT AAATCAAGATGATACGGCACCTA III-5G15
82 D09 III ZK1098.4  CTGCTCGAGGTTTTAGACCG  CTTCTCCAACAGCTTCAGGC  III-5G17
82 D10 III ZK1098.5  CCTTAAAATCGGTCTCTTTCGTT AATGAGAAAATTTGAACAAGCCA III-5G19
82 D11 III ZK1098.6  GCGCAAAAATCGAGGAATTA  GGAACATGGGAAAATGTTGG  III-5G21
82 D12 III ZK1098.7  GACGGAAAGATAACAACGAATTG GAGGCTTTCTTTCATTTTTGGAT III-5G23
82 E01 III ZK1098.8  TTCAATGCCTTCAGATTCCC  TCCACAACGCTTTTCTGTTG  III-5I01
82 E02 III ZK1098.9  TGAAAAGCACTTTATTTTGCCAT TTGCGCTTCAGAATTTATTTTTC III-5I03
82 E03 III ZK1098.10  ACATTTGGGCGACCTACAAG  AAGAGAGGAGACGGAGGGAG  III-5I05
82 E04 III C48B4.1 ATACAACGCCCACGAGTTTC  TTTGGGTCAAACTTGGGAAC  III-5I07
82 E05 III C48B4.2 CAAAGAATCGTTGATAAACTGCC AAATGCAAAAGACAATTCGTGAT III-5I09
82 E06 III C48B4.3 CAAGACCTTTTGCGTCAATTATC CACCTATTTTTCAACGAGTTTCG III-5I11
82 E08 III C48B4.6 CAACAAAACAAGCAGTTGAGCTA TGTTCACATTTTCCACTTTCCAT III-5I15
82 E09 III C48B4.7 AGTTTGATCTGATAGTGAAGCGG TTTCGTTTTGGGAAAAACATTTA III-5I17
82 E10 III C48B4.8 CAGAAAAGAAACAGGATGGAATG CCCATCTCTATTTTGCAGTTGTC III-5I19
82 E11 III C48B4.9 ATTGGGTAAAGGATAACCTGGAA TTCAAACGCTTTTCACAATCATA III-5I21
82 E12 III C48B4.10  CCATCATAAGCATCACGATTGTA TGTTTCAATATCACCCTCGAGTT III-5I23
82 F01 III C48B4.11  TCAGTTGCCACTTCCACAAG  TCACAGCGATGACTACGCTC  III-5K01
82 F02 III C48B4.12a  TCGTTGCAAACATAAAAGAAGGT TGCAGAATTCACTTGTAGGAGGT III-5K03
82 F03 III F58A4.1 CAGTCCGGGTGTTGGTACTT  CACTCAAGCGTCTGGATTGA  III-5K05
82 F05 III F58A4.3 TTTCGACCAAAAATGCTTCC  ATGTCGTCTGCGTATTTCCC  III-5K09
82 F06 III F58A4.4 TCAAGACGTGGATAGCATCG  TCCCAGTCAAACCATTCACA  III-5K11
82 F07 III F58A4.5 AGAGCCACATTCGCTGATTT  GGCATACTGTTCCAGTCGGT  III-5K13
82 F08 III F58A4.6 AATAGGCACATATGTAGTGCGGT TCCGAAAATATGAATAGCTCGAA III-5K15
82 F09 III F58A4.7 TCTTGAGAAGGCATTAATTGGAA ATGGAGTTGACAGAGATGGTGAT III-5K17
82 F10 III F58A4.8 AACCCGAGAAGCAGTTGAAA  GTACGGGTGCCTTGATGACT  III-5K19
82 F11 III F58A4.9 AGATTGAAATGGGTGAAGTCAAA AAACCTGTGAATTTGCTTCGTAA III-5K21
82 F12 III F58A4.10  TACGAAGCAAATTCACAGGTTTT TTTCGTAACCATCGATTTATTGG III-5K23
82 G01 III F58A4.11  CGGATTCGAACATGTGACAG  GGTACTGATGCCAACGGAGT  III-5M01
82 G02 III C15H7.3 TGGAGCATTGCTGTGAAGAG  CCTACGCTCCTGCCTACTTG  III-5M03
82 G03 III C15H7.4 CTGCATTCTCTACGGCCTTC  TTGCATTCTAAGGGGGTACG  III-5M05
82 G04 III C15H7.5 TTTTTAATTTCAGATGCGACGTT TACATGCTCAACACGTTTACGAC III-5M07
82 G05 III C07A9.1 GTACGTGGCCAAATGTCCTT  TTTTCCGGACTCCACTGAAC  III-5M09
82 G06 III C07A9.2 GGGATTCACAAAACCTTGATATG CATATTGGCTAGCATTTACCTCG III-5M11
82 G07 III C07A9.3 GGGAGTTGCTACACCGTCAT  GCTTGACGTAGTTCGCCTTC  III-5M13
82 G08 III C07A9.4 GCCATGGCTTCAAATGTTCT  TTCGGGTTGCCGAATAATAC  III-5M15
82 G09 III C07A9.5 GAATTCAGCTTCTTTTCGAGACA ATGAATATCAAAGCCAATCAGGA III-5M17
82 G11 III C07A9.7 AATCAACATAGCAATTCCGAAGA CCACTCAGGATATTGAAGCAATC III-5M21
82 G12 III C07A9.8 GCTTCAACTTGTTCGGCTTC  CCCAATGCCTTGTATTTCGT  III-5M23
82 H01 III C07A9.9 TGTAGGAAATGTAGCCAAGGAAA CAAGAAGCGAGAGAAAGAGTGAG III-5O01
82 H02 III C07A9.10  AGGTAGATGATGATGCTTCTGGA CTGCATGATCTTCTGCTCTTTTT III-5O03
82 H03 III C07A9.11  TTTCTGAGCCAATCGAATTTTTA CTTGCACTTGGAGAATTATTTGG III-5O05
82 H05 III T05G5.1 CAGGGAAACTGGGAGTTTGA  CAGACAACACGAGGCTGAAA  III-5O09
82 H06 III T05G5.2 TGGAAAATAGCGAAAGTTTACGA CCGTCTTGTATGACTGACTACCC III-5O11
82 H07 III T05G5.3 CTCAAAGAGCTCCAGCATCC  CACGGAAGACGATAGGTGGT  III-5O13
82 H08 III T05G5.4 GATTATTTGGCCCTTCGATATTC CAGCAATTCTTTCTTCTCGGTTA III-5O15
82 H10 III T05G5.6 AAAAGCGGTCATTCCTTCCT  GCATTTTCAAGCAAAGCTCC  III-5O19
82 H11 III T05G5.7 AAAACATCCTCCAGTGACCG  TCAAAGCAATCAACACCAGC  III-5O21
83 A01 III T05G5.9 GAAGAAACCAATTTTGCCGA  AAGGAAGTGTTCGTCCATGC  III-5A02
83 A02 III T05G5.10  AGAGTTTACGAAATCTTCCTGGG AGTGAGGACTTCGATTCTGTCTG III-5A04
83 A03 III R10E11.1  CAACGATCGAAACAACATGG  GGCTGGCTCATTCTGAAGAC  III-5A06
83 A04 III R10E11.2  GTTATAGAGCATCTTCGGTCCCT TGACTGGAAGGGCTAATTTGATA III-5A08
83 A05 III R10E11.3  TGCAACTCAGTGATTCAGGC  TGTGTCGATTCAGAGGTTCG  III-5A10
83 A06 III R10E11.4  TTCTGAAATCGGGAAAACTTACA CGAAGCAATCGAAAATAACATTC III-5A12
83 A07 III R10E11.5  TTGCTAATATTGCACAGCCG  TTCCAGATTCCAAAACCACC  III-5A14
83 A08 III R10E11.6  TACATCCGGACTCCCAAAAG  GACTCCATTCACCCACAGGT  III-5A16
83 A10 III R10E11.8  ACCAGTGACACACAGTCGTATTG CGAATTGGTAATAGGTGGCATAA III-5A20
83 A11 III R10E11.9  TGCATCACTTGCGTTTAAGTCTA GATCTCAAATGGTGAGTTTCGAC III-5A22
83 A12 III ZK632.1 TGAAAGCTCTTGGAGTCCGT  CGTCATCATCCAAAGCAATG  III-5A24
83 B01 III ZK632.2 AATCAGACGGAGCCTTCAAA  TCTCCATAATCCATTCCCCA  III-5C02
83 B02 III ZK632.3 AGCTAGGTACAAAACGCGGA  GGATCTTCGAGTTCGGTTCA  III-5C04
83 B04 III ZK632.5 CTATTTTGTGCTGGTCGCAA  TGTTTGAAGCAAATCCCACA  III-5C08
83 B05 III ZK632.6 CATCATCGGCTGAGTAAGCA  AAAGCCTGTTGACTGGGATG  III-5C10
83 B06 III ZK632.7 CTGGAACCCTCATGGAGAAA  TTTCCATTCTCCGCGATTAC  III-5C12
83 B07 III ZK632.8 TTCGTCTATTTTCGTGTGTTGTG TGGCAAATCACATAATCTCACAG III-5C14
83 B08 III ZK632.9 GATGTGAAGAAAATTACTCGGGA ATGCTATTCAATCGGTTCTTTCA III-5C16
83 B09 III ZK632.10  ATGAGAAAATTCGGCAAGTGATA TTCAAATGAATGATTCTGACACG III-5C18
83 B10 III ZK632.11  TCAATCAAATCCACCGATCA  GCGGCAAGAGTGAAAGAAAC  III-5C20
83 B11 III ZK632.12  AAGTGAATTCCCGTCGAATG  TTCCTTCTGTCATGTGGTCG  III-5C22
83 B12 III ZK632.13  CTGTGAGATTATGTGATTTGCCA AATTTTCTTCACATCCCGTTTTT III-5C24
83 C01 III K11H3.1 CGCGAACAAAGAATATTTAGGAA AATTCGTCAAAGGAATCTGTGAA III-5E02
83 C02 III K11H3.2 GATTTAAGCTCGACTGCTCAAAA TCGATTTTCATTCGTCTCAATCT III-5E04
83 C03 III K11H3.3 CCTTCAGAGAAGACGGTTCG  AGGCAGACTCGAGAAAGACG  III-5E06
83 C05 III K11H3.5 AAAAGTCACGTTTCTAGACGCAG AATGTGAATGTTGTGCAATTGAG III-5E10
83 C06 III ZK757.1 GTCACCACACACGTTACTTGAAA ACGATGTCTCCTGAAGTTTGGTA III-5E12
83 C07 III ZK757.2 GACCATAGGCAGGCTCTTATTTT ATTGGAATTCACAGCTTATCGAA III-5E14
83 C08 III ZK757.3 ACGAGCAGTTGTTTGAATCATTT TCTCTTCCAAAGGATAATCGTGA III-5E16
83 C10 III F40F12.2  GAAGTGGGAGGATCCAGTGA  TTTCCCATCTACTTTCCCCC  III-5E20
83 C11 III F40F12.3  GGGTGGCACATTTCTTCAGT  TTGTGGGGATTCGAAATGTT  III-5E22
83 C12 III F40F12.4  TCCGATCAAATTGGTTGTCA  CTGAAGCAGCAGACATCTCG  III-5E24
83 D01 III F40F12.5  TCAGATAGTCCTTCTCGATCAGC TTCAACCTATCCAACTAGCCAAA III-5G02
83 D02 III F40F12.6  TACAAGGAGACGCCCATTTC  GTTTCCGGAGCAATCAGGTA  III-5G04
83 D04 III K03H1.1 GACCTTTGGTTTGGGATCAA  GATGCCCGAAGAAAAATTCA  III-5G08
83 D05 III K03H1.2 CTCCTGCCATTGCTTTTCTC  AGACCTCCGGGAAACCTTTA  III-5G10
83 D07 III K03H1.4 GAAAAATGAAAATCCCCTTTCAC TAGTTGAGGCAACTTCTGGTCTC III-5G14
83 D08 III K03H1.5 ATGAGTCGTGATGGTGGACA  GAAAAACGACGCCAACAAAT  III-5G16
83 D09 III K03H1.6 TAGAATCGTTTCAGTTTTCGCTC AACTTCAACGTCTGCGTCTCTAC III-5G18
83 D10 III K03H1.7 TGGAAGTTTCATCGACTTTTCAT ATGCATGATTTTGAAGCAGATTT III-5G20
83 D11 III K03H1.8 AAAGAAGAATGGATCAAAGGAGC ATCTATTGAACACCTGGAGCAAA III-5G22
83 D12 III K03H1.9 AAAAAGTGGCACAGAACGTAAAA ACAAGTCGGATCTACGAGATGAA III-5G24
83 E02 III K03H1.11  GTGCACATCAAGTTTGTCGG  TCAATTTTTCCCACTTTCGG  III-5I04
83 E04 III R10E12.1  ATGTTCGCTGTTCTTGTCCC  TCAAAATACGCTCACGTTCG  III-5I08
83 E05 III R10E12.2  ATAATGTTTCACCGGTTGTCATC CTGAGGATATCTCAATGTCTGCC III-5I10
83 E06 III C05B5.1 CCCAGAAGGTTCTAAGTGTGATG TGGATAATCAGCTTGTTTCCACT III-5I12
83 E07 III C05B5.2 TTGGGGAACACGAACTCTTC  CAAATGATGTTTGCCACGTC  III-5I14
83 E09 III C05B5.4 GTGCATCTATAAGTTGGCCAGTC ATCTTCAGAGAATGTGCAAGAGG III-5I18
83 E10 III C05B5.5 ATTTTCTTGGAGAATGGGGC  GCCAAAAATTTATCCGACGA  III-5I20
83 E11 III C05B5.6 AAAATGGTTGTCGATGCTCC  AGGCAGGCATAAAACACCTG  III-5I22
83 E12 III C05B5.7 GCTGGATTTTAATTCGCCAG  AGTCCCCTCCACTCACACAC  III-5I24
83 F01 III M04D8.1 TTAGCAGCACACTCTTGTTTTCA AACCAGGCTATCCTTTTCAGTTC III-5K02
83 F02 III M04D8.2 CAAATGTCGAGCTCATTTAAACC CCAAATCTGACTGAAATTTTTGC III-5K04
83 F03 III M04D8.3 TGTAGGGGTTCGGATTTATTTTT AGATCACTGAGAAGTTGGACAGC III-5K06
83 F04 III M04D8.4 TTTGTTTTTCGAGATCTGATGGT CGTAGATCGCAATTTTGATAAGG III-5K08
83 F05 III M04D8.5 ACGTCACTGTGAGTACATTGGTG CTAGCAACCAGAACACAACACAG III-5K10
83 F06 III M04D8.6 CTGCTCGGGCACTATTCTTATTA GAGGAGAAACGAGAATGAAAGGT III-5K12
83 F07 III M04D8.7 TTGTCTTCTTCAATCGCCATTAT AATGATTTATGGAGCCTGGAAAC III-5K14
83 F08 III T16G12.1  TTGAGAAGTGGCCAACACAG  TGCTTATTTGGATGCCATGA  III-5K16
83 F11 III T16G12.4  TTATCTGAAAGGCTCCACATGAT TGTCAAAATTGGAAAAGGTTTGT III-5K22
83 F12 III T16G12.5  AAATGTTCAGACACCCATTGAAC TCAAATTCTTTCTTCTCTGTCGG III-5K24
83 G01 III T16G12.6  CAAAACAAGCAGCTGTGGAA  AAGTGCCTGCTCCAATGTTT  III-5M02
83 G02 III T16G12.7  CCTGGAAGGAGCAAGTCAAG  ACTCACGCGAGACAGCCTAT  III-5M04
83 G03 III T16H12.1  GAACGAAATCTCACTTTTTCCCT ATCATCGTTGCTGAAGTTGAAAT III-5M06
83 G04 III T16H12.2  ATTTCCCTCTACCTCGTTGATTC GAGAAGAAGGAAACACTTTGGGT III-5M08
83 G05 III T16H12.3  CATTTAGCCCATTCGCTGTT  TTGGCGAAGAAATAAATCCG  III-5M10
83 G06 III T16H12.4  GTGGAGCTGCGACAAGTGTA  GATTCGCCTCGGAATTGTAA  III-5M12
83 G07 III T16H12.5  CAGCAAGAATTGCCTTGTGA  TTAGTCTCGATGGAGGTCGG  III-5M14
83 G08 III T16H12.6  AGCAGGTATCCATTTGGCAC  GTCAGATCGTATGGCCCAGT  III-5M16
83 G09 III T16H12.8  TCGGGTGATCTCCTCAGTTT  TCGCCATTTTCTCATTTTCC  III-5M18
83 G10 III T16H12.9  TTAGGTGAATTTTCAAAGGGGTT AATAGGATCCTGCGGTAAGAGTC III-5M20
83 G11 III T16H12.10  TCCCGCAATTGACACAATAA  TCCCCCTTATGGATGTTTGA  III-5M22
83 H01 III ZK1128.2  TCATGAAAACGTGGCAAAAA  GGCAAAGGAAAGTACGCTTG  III-5O02
83 H02 III ZK1128.3  ATCCCACAACCAATGGAGAA  ACGATCGTGAGAGGGTTCAC  III-5O04
83 H03 III ZK1128.4  CGTTTCCTGTTCGGTTTGAT  ATGGGGAATGCTAGCAAGTG  III-5O06
83 H04 III ZK1128.5  CTTTTTGATTTACAGGCAACACC AAATTTGCCATTTGTTGTTTGAC III-5O08
83 H05 III ZK1128.6  TCATTTCCCTGGAGCATTTC  AACATCAAGTGGAGTTCCCG  III-5O10
83 H06 III ZK1128.7  TTTGCGATTCCAATTTCTAGTGT CAAATTGTTTGTCTTTCAGGAGG III-5O12
83 H07 III ZK1128.8  AGTGGAAGTGATTTTGGAACGTA AATCGTACAATATGTTGATGGGC III-5O14
83 H08 III K08E5.2 ATGCTTCTGTGCCTTTTCGT  AACATTTGCAATGCTCACCA  III-5O16
83 H09 III K08E5.3 GTTCCGTGGAAAACGGAGTA  GCTTACAGACACATCGCCAA  III-5O18
83 H10 III T20G5.1 GTGAAGCAAATCCCACTGGT  TTATTGATGCGGGGAGAAAG  III-5O20
83 H11 III T20G5.2 CGGACCAATCTTTCTTTGGA  CCAGGTTTAATCCGACCAGA  III-5O22
83 H12 III T20G5.3 TTGCCAGTTCATGGATTCAA  ACCTCCTCCGTGTACAATCG  III-5O24
84 A01 III T20G5.4 CCTGTTCAACGGCAACCTAT  TTGTGATACAGATCGCCCAA  III-5B01
84 A02 III T20G5.5 GATTGGGAGGAATGGAGGAT  GCAAACCGGCAAATTAAAAA  III-5B03
84 A03 III T20G5.6 GAATAGTGCCGGCCAGATAA  AACGCTTGATCCAAGGAATG  III-5B05
84 A04 III T20G5.7 TCTGAATTATCCATTAGCCGAAA ACAAGACAAACACACAAACGATG III-5B07
84 A05 III T20G5.8 AAAAACAATAGCGTTCGATTCAA ATGCATCATATCTGCCTTGCTAT III-5B09
84 A08 III T20G5.11  CACTGTTTAGCCTCTTCCGC  CTGTCGAACTTCCTGAAGGC  III-5B15
84 A09 III T20G5.12  CATGATCCGAATCTTCTTTGTTC TTGATCTGCGGATAAACTTTGTT III-5B17
84 A10 III Y70G10A.2  GATCTTTGTGAGGGACTGTGTTC AGCAATGATACAATGGGTAATGG III-5B19
84 A11 III Y70G10A.3  AAGACGAAGATGATGCAGAGAAG GAGGAAAATGGAATGAGGAGACT III-5B21
84 A12 III R01H10.1  CAAAAACGATATGAGGAGTCGAG ATAGAGAAACCCCGGAACTTATG III-5B23
84 B01 III R01H10.3  ACCAGCCGATCTATGTTTGG  TTCAAAAACTCACGCAGTCG  III-5D01
84 B03 III R01H10.5  CTTCGTTTCCATCAAACAATAGC TTTGTGAAATTCTAGGCCACACT III-5D05
84 B04 III R01H10.6  AGCATTGTGGTTTTTGAGGC  GGGTCGCCCATACTTTACAA  III-5D07
84 B05 III R01H10.7  TGAGCCGTATTGAATCCACA  AAGATCGCCGTAATCGACAC  III-5D09
84 B06 III R01H10.8  CAATTTTCCAGACAATAAAAGCG CATACTCAAATTGCAGTCCTTCC III-5D11
84 B07 III K10G9.1 CCGTTCACCGATATCTTCGT  CGAGCAAGCAATGATCAAGA  III-5D13
84 B08 III K10G9.2 TTTAGCGAAATTGGAAAAACGTA ATCACAAAGAAAAGCAAACGAAA III-5D15
84 B09 III T07A5.1 TTCCGAACCTGATTTTCCAC  TGGGTTTTCTTCCTCCTCCT  III-5D17
84 B10 III T07A5.2 AGTTGTGAGAAAATCGCTACGAG AAATTTCCCGACTTTTCACTGAT III-5D19
84 B11 III T07A5.3 TTTCTATGGCTACGCTGCCT  TGGTTGACGTTGAATCCAGA  III-5D21
84 B12 III T07C4.1 CAGACACTCTCGTCTGAGTGATG GTGGAGATTAGCGAGGTTCAGTA III-5D23
84 C01 III T07C4.2 TCCAGAGAAAAACCATGACAGAT TGCTCAATATCCTCTTGCTCTTC III-5F01
84 C02 III T07C4.3 CAACTTTGCAGAGCACAAGC  ATGACACGTGGATGTGAGGA  III-5F03
84 C03 III T07C4.4 ACTTCACCTCCACATCTCACAAT AAGGCGAAAAGCTACTCCTCTAA III-5F05
84 C04 III T07C4.5 ATTCCCTTGAATTTTGTCGGTAT TAGAAAGTCCTTCCCTTCCAAAC III-5F07
84 C05 III T07C4.6 GGGTCTTCAAAAAGTCGTTTCTT TTAGAATAGTTTTCCCGCTCCTC III-5F09
84 C06 III T07C4.7 AGAAAATCAGCATTGTTTCAGGA ACGGAAAAGAGAGAAAATCGAAG III-5F11
84 C08 III T07C4.9 ATCAGTTGAAAAGTCTGCGTCTC ACCGAACACTAATTCCCAAAAAT III-5F15
84 C09 III T07C4.10  AAATCCCTAAACTTCCGCGT  CTTCTCGGAGGAGCTGAAAA  III-5F17
84 C10 III C38H2.1 TTTTCAGTTTCCAAATCGGC  GCTCACCTCGTTTGAAGTCC  III-5F19
84 C11 III C38H2.2 CGGTTTGACCCATTTCAATAATA CAAATGTCAAGTGAAAAATGCAA III-5F21
84 C12 III M03C11.1  CAGAAAAAGTTGGCAGCTAAAAA AAGTTTCACCCCCTTGACATTAT III-5F23
84 D01 III M03C11.2  TAATCTCGCCAAATCCCAAC  ACTGAAAGTTCGGCCAGCTA  III-5H01
84 D02 III M03C11.3  AAACTACCGGCCTCTGTGAA  TTCTCTCCTCGTCCACGACT  III-5H03
84 D03 III M03C11.4  CTTTTCCCGAAACCAGAACA  CCGCCGAACTATGGAAATTA  III-5H05
84 D04 III M03C11.5  GGTGAAGCACAGGTTCCATT  AACCTTAACCATCTGCACCG  III-5H07
84 D05 III M03C11.6  TCATCCTCTCTTTCTCCTCTGTG AGAAAACGACGGCAATATATCAA III-5H09
84 D06 III M03C11.7  CATTCTGAAGCCTTTCGAGC  GAAAGCTCGAGGACATTTGC  III-5H11
84 D07 III M03C11.8  CCTGGAAAAATTGGCTGAAA  CTGTGTGAACGATTCCGATG  III-5H13
84 D08 III H04D03.1  TTCTTCGAGAAAAATAGCGTTTG AATGGGGCTCCATAGAAAAATAA III-5H15
84 D09 III H04D03.2  TCTGCACCTCTTCAATGTCG  GAAGTGCTCATGTGGAAGCA  III-5H17
84 D10 III H04D03.3  CTGAATTTGGCGATCGATTT  TTTCACTTCCAGCGACTCCT  III-5H19
84 D11 III D2045.1 ATCATCCACAACAACAGCCA  GAAAGAGGGAAACATGCGAA  III-5H21
84 D12 III D2045.2 CAGCTGTCATCATAGGCGAA  TCGATGGAGACACAAAGCTG  III-5H23
84 E01 III D2045.5 CCCCCAGATGTAATAAACATCAA CAAGGATCTGATGGCTCATAAAC III-5J01
84 E02 III D2045.6 GAAGACGGTCGAGCAGAATC  GCATGAATCCTGGCTCATTT  III-5J03
84 E03 III D2045.7 TTTACTTCACAGTAGGGCTCCAA TTTCGGTCAAAAATGGTGATAAT III-5J05
84 E04 III D2045.8 AATTATCACCATTTTTGACCGAA TTAGTGCCACGTCTTCTTTTCTC III-5J07
84 E05 III D2045.9 TGAACCTTCTGAAACCCTCATAA TTCATCAACTGGAACCATCTTCT III-5J09
84 E06 III F43D9.1 ACACCCATCACTCGGAGAAC  TTGGATGCAGCTGTAAGTCG  III-5J11
84 E08 III F43D9.3 CTCGATCAAAAACTGCGTGA  TGCGGATTCTTCAATTCCTC  III-5J15
84 E09 III F43D9.4 AAGGGGACTCATCTTAATCGAAG TTCATCGTTTTTCACCTCATTCT III-5J17
84 E10 III F43D9.5 AAGTCAATACTTCGCTCCATACG GAGAGGAGTACACGGTGAAATTG III-5J19
84 E11 III T21C12.1  AACATCGTCATCCCATCCAT  AACAACGAGAAAGGCGAGAA  III-5J21
84 E12 III T21C12.2  TGCACTGAAGATTGACCAGG  AAAACAGGAAACCGTTGTGG  III-5J23
84 F01 III T21C12.3  TTAGAAGCGATTTAAGGCATTTG ATGTCCCAAATTCTTTTCCTGAT III-5L01
84 F03 III Y45F3A.1  GTCGATTTACGGAGTTTTCCTCT CAGAGATTTTACATTTTCCGTCG III-5L05
84 F05 III Y45F3A.3  CTAAACCTCTACGGAAAGCACAA ACATTGGTAGTTCCTTCCCAAAT III-5L09
84 F06 III Y45F3A.4  AAACCCAACCTATGGAAAAGAAA ATAGGGGTCACATTGGAAAAGTT III-5L11
84 F08 III Y45F3A.8  ATTCAAAAGCCAAACCTTCTTTC AAAATCGGGATTTCCGACTAATA III-5L15
84 F09 III Y45F3A.9  ACAGTAATCCTACAGTGTCCCGA AAAGCAAAAATGGCTAGGAAATC III-5L17
84 F12 III Y39A1A.3  CAACAAGCAATAATTGAACCACA TTTTCCCTCCACTTTCAATTTTT III-5L23
84 G02 III Y39A1A.5  AACAATTCACCGATTTTCTCGTA TAGGCTGGAAAATGAATTGAAAA III-5N03
84 G04 III Y39A1A.7  GGGGAGAACAATGAGATACAACA AAAAATGAATGAATACTGCCGAA III-5N07
84 G06 III Y39A1A.9  TCAAGCTCAAACTGGACGTG  GAGGTAGGCTCGCAGTTTTG  III-5N11
84 G07 III Y39A1A.10  TTGTTGTAAATTATGGGGGACAG GCGTTATCAGTCGGTCTATGTTC III-5N13
84 G10 III Y39A1A.13  AGTCATTTCAATCACCAAGCAGT CGTCTCGACAATTTTACGAATCT III-5N19
84 G11 III Y39A1A.14  TTTCCAAAAGTCGAAAAACTCAA AAACTGAAAAGTTAGGCTCCTGG III-5N21
84 G12 III Y39A1A.15  ATACGTGTGCCTGTACAGTGATG AATCTCCGAATAACCTACCCAAA III-5N23
84 H03 III Y39A1A.18  CTTTATGATCGAATCACTGTCCC GAAGAAAAACGAAAGCATCTTGA III-5P05
84 H04 III Y39A1A.20  AAAGCAAAAATTATTGAGGAGCC TTCCAGGAAAATTTTGTTTCAGA III-5P07
84 H05 III Y39A1A.21  GTCACAAATGGCTTATCAGATCC TTCTCCGAGTTGTTTTTCAATGT III-5P09
84 H06 III Y39A1A.22  ACTTCGAATGGTGCGGTTAC  TTCTAACATGGATCGCCTCC  III-5P11
84 H07 III W09D10.1  CTGCTAAGAAGGCCGTCAAC  ACGCTCAAAAGTGCCAAAAT  III-5P13
84 H08 III W09D10.2  ATGGCTGTTCCCAACTCAAC  AGAAACGGCACGATATACGG  III-5P15
84 H09 III W09D10.3  ATCACCAAAACCCAGGTTAAAAT ACACAACAAATGAAAAGAGGGAA III-5P17
84 H10 III W09D10.4  CATCTTTATCAGCCATATCAGCC GCATGTATTAACTCTCCCACGAC III-5P19
84 H11 III W09D10.5  TTGAAAATTGCGTGAAACCA  CAAGGTGTAGGGTTCCCAGA  III-5P21
84 H12 III K01G5.1 AAACTTGCGAAAATCACGAATTA ATTTCGATCTAATTTCTCCCTCG III-5P23
85 A01 III K01G5.2 GGGGTTAGCACAAAAATTGGTAT TCCAATTTTGCTAGAAACAAAGC III-5B02
85 A02 III K01G5.3 AGCATTGAAAGAGCATTGAAAAA GTGAAATTGTGTGGGGAAATAAA III-5B04
85 A03 III K01G5.4 AAATTTAGGTGGGATGGTTTTGT GAGTTCTCTCTGATTTTGCTCCA III-5B06
85 A04 III K01G5.5 GTCGACACTGCCTGGAAACT  AAGCTCCACGAGGAAGTTGA  III-5B08
85 A05 III K01G5.6 TTGGAAGTTCTGCTGCATTG  GTTGGCCTTGAAAATCGAAA  III-5B10
85 A06 III K01G5.7 ACAATGCCACCCTCTCTGTC  GAAACGGGGCAGGATAATTT  III-5B12
85 A07 III K01G5.8a  GGAAACGTGATGTTGAAAATGAT TGCAAAAGCTCGATAGAAGGTAG III-5B14
85 A08 III K01G5.9 GAAACATCGATTCAGTGGAGTTC ATCAAAATTGTGGATTTTCATGC III-5B16
85 A09 III Y39A1B.1  AAACAGTTAACAGGTGGCGG  ACCCGGGACTCCAATTATTC  III-5B18
85 A10 III Y39A1B.2  TTGCGAAATATAATCGAGACGTT TACATCAATATGCTCCTTTGCCT III-5B20
85 A11 III Y39A1B.3  AAAGAAAATTGGTCGTTGCG  TCCACAACGAATCATCCTGA  III-5B22
85 A12 III K11D9.1 GCTCCTGCACCGAAGTCTAC  TGTCACGATCGCATTCTCTC  III-5B24
85 B01 III K11D9.2 GGAACCTTTTGTCCGTTAACTCT CCGGAGAATCTGTGTCTGTTATC III-5D02
85 B02 III K11D9.3 ATTGATTGTTCCAAGGAGTACGA AATCCAACTTTTCAGGGAGTAGC III-5D04
85 B03 III R17.1  TTCCAAACCGCTACGCTTAT  TCCCATTTGACACCCTCTTC  III-5D06
85 B04 III R17.2  GCGTACTCCTCTCGGACAAG  ATCCTTCTCATCAGGCTGGA  III-5D08
85 B06 III Y39A1C.1  CTCACATTTTCTTCATTTTTCGG AACCACGTTGCAAAATTGTCTAT III-5D12
85 B07 III Y39A1C.2  TAAAGCATGGTGGCACAAAA  CCAACAGCTCCACTCCAAAT  III-5D14
85 B08 III Y39A1C.3  GGTGTCAACAGCTAGAAGCCTAA ACTTATCGATCGTTCTGTCGTGT III-5D16
85 B10 III C44B9.1 TTGTGCCCAGTACCATTTCA  TAAGCTCAAATCGCCCACTT  III-5D20
85 B11 III C44B9.2 AAAGCAAAATTCCGCTCAGA  TGAACCCAAAACTGCACAAA  III-5D22
85 B12 III C44B9.3 CGTCCTCCCGATGTGTAACT  CTCTCTGTGGAACGGAAACC  III-5D24
85 C01 III C44B9.4 GGCCGAGTTTTTAGGGTTTC  GGTTCAACAATTCCGCAGAT  III-5F02
85 C02 III C44B9.5 CCAAACATGCTGTTGAATCG  TTTGCAGCGGGAAATTTAAG  III-5F04
85 C03 III M142.1 GCACAGTTTTAAGTGTTTCCGTC GCTGACTTTCCAATTTGATTTTG III-5F06
85 C04 III M142.2 GCAATAGTGATCACAGATGGACA TTCACGAAAATCAACGCTTAAAT III-5F08
85 C05 III M142.4 AACCTTTGACATAACCCAGGAAT TAATTTTGTCCATTTTTCCCCTT III-5F10
85 C07 III M142.6 CCCATGTCAGCAGTCAGCTA  CACCACACGTTGAGGTGTTC  III-5F14
85 C08 III Y52D3.1 TGCAATTACACGACAACTACTCG AAATTGGCGAGTAATCAAAGACA III-5F16
85 C09 III Y48A6A.1  GTAGATGACTGAAGCGTCCTGAT TTCGTGAAAGTTCCTACCAAAAA III-5F18
85 C10 III W05B2.1 TTGTCCGTCTTTATGTGGCTACT ATCTGAAAATGGACGAGAAACAA III-5F20
85 C11 III W05B2.2 AATTTTTGTTGGTTCAAACCCTT AAAAGGCGACAAAGTCCTAAAAC III-5F22
85 C12 III W05B2.4 TCACATTTTGGAGTCAAGAACCT AGCATACCACTCTGCTCAAAAAC III-5F24
85 D01 III W05B2.5 ACTTTGGACAGATTCCCTTCTCT AAGGAACAAACGATTTCTGAACA III-5H02
85 D02 III W05B2.6 GTTTCGCCTCTTTGTCTATGAAA AACGTCAGTTGGATCATCTCATT III-5H04
85 D03 III W05B2.7 ACAAATTGAAAAACTCGCAGAAA AGAACGAAATACTAGCGGGTAGG III-5H06
85 D04 III Y48A6B.1  AGGTAACCCGGATTGTTACCTTA ATTTTTGCTTCTGGTCAAATTCA III-5H08
85 D05 III Y48A6B.2  ATAGGTAAAGTCCTGCGTAAGGC TTTTTGGAAACATTCAAACTTGC III-5H10
85 D06 III Y48A6B.3  AATTCAACAAAACGAATTTCCCT TTGGAAATTACCGAGAAAGGATT III-5H12
85 D07 III Y48A6B.4  TCGATGCTTAAAAACCTTGTGAT ATTTTCAGGGAAATTCGTTTTGT III-5H14
85 D08 III Y48A6B.5  CAATCTAAATCACAGCAAATCCC AGTGGGGGAACAATTATGACTTT III-5H16
85 D09 III Y48A6B.6  CAACGGCCTATGTATATCTCTGC GGAGTCAAAAAGCCATTTTTCTT III-5H18
85 D10 III Y48A6B.7  TATTCTGTCTTGTCCGGTTTGTT AAATTTCCTTTCTTCGTCAGACC III-5H20
85 D11 III Y48A6B.8  ACACGTAGGAAACCCGTCAG  GGGAAGATCCAAGAGGGAAG  III-5H22
85 E01 III Y48A6B.10  CGATTTTTCGAAGTTTTTGAATG AGTCAAAACTGGCAATATCTGGA III-5J02
85 E02 III Y48A6B.11  AAAATAGGCGGATGAAACCC  GTATCTGTCACTGCTGCCGA  III-5J04
85 E03 III Y48A6B.13  TTTTTCAGCAAACAAATTCCTGT CATATCCAAACGAAATATCCGAA III-5J06
85 E04 III W09D6.1 AATTTTCAGCAACACCCTCG  TACGTAGGAGATTCCGGGTG  III-5J08
85 E05 III W09D6.2 TTTTTCCAGGATCTTTTCACAAA TTTCCGGTAATTCTTCACGATAA III-5J10
85 E06 III W09D6.3 CGATTTTTCCGGATTCTCTACTT AGCGATTTTCTTCTGGAGTTTTT III-5J12
85 E07 III W09D6.4 AAGCGAAGAAACACAACAAAAAG CAACATGCAAAATCACTTGAAAA III-5J14
85 E08 III W09D6.5 GGCCTATTATGTGCCTAGGAAGT CCGAATGAACAGGTGTCAGTAGT III-5J16
85 E10 III Y48A6C.1  AGATCGAAAGCGGATCTGAA  GGTTTTTGTTTCAGGGACGA  III-5J20
85 E12 III Y48A6C.3  ACGGAAAAATGAGACACAGAAAA GGCTCGTAATTTATATGGCATGA III-5J24
85 F01 III Y48A6C.4  CCATTTTCGCATTTTTCTTGTTA AATCACTTTTTCCCTCGATTTTC III-5L02
85 F02 III Y48A6C.5  CTATTTTTAGGTGTCATTGGGCA ATGGTTACTAAATCCATGCGAGA III-5L04
85 F03 III Y47D3A.a  TTTCATCGAGTAAAACCTCCAAA TTATTCCATGCACTTTTTGTGAC III-5L06
85 F04 III Y47D3A.aa  TGACTTGTGTGAGTTAAAAGCGA GCACTTCTAGAGCCAAAATTTCA III-5L08
85 F07 III Y47D3A.c  TCAGTCAAAAGAAGTCGAAGGAG ATGTAGAGTGGCAGAGCGTTAAG III-5L14
85 F09 III Y47D3A.d  ATTGGCGCACACTTAATATTCTT TCAGAGATGGAAAAACTCCAAAA III-5L18
85 F11 III Y47D3A.e  GTCGTAAATCGACACATGCATAA AAAAATTGCCAGATTGCGTATAA III-5L22
85 F12 III Y47D3A.ee  GATGGATCCCCTAGATGACCTAC TTCTCACCTTACAAGTCCCAAAA III-5L24
85 G01 III Y47D3A.f  CGCCAGAACTTAGCTTTTCATAA ATTTCAAAATTCCAACAGCAAAA III-5N02
85 G04 III Y47D3A.gg  CTGTATTTTTCCAATTTTGGCTG CTCACTAATCCTGATGGTTCTGG III-5N08
85 G06 III Y47D3A.hh  CTCTCTGCATATTGATTTTTGGG ATTTTTCCAAATTCCACCAAGTT III-5N12
85 G10 III Y47D3A.l  AAAATTGAAATTTCGGACGTTTT TTTTTATCAGTTACGCCACCAAT III-5N20
85 G12 III Y47D3A.n  TTTCATAGTTCTCGCCATTCCTA CTTGGTGCTTATTTTTAGGGCTT III-5N24
85 H02 III Y47D3A.p  AGGAAAATCGTTCTCAAACATGA GACATTCTTCCGTGCAAAGTATC III-5P04
85 H03 III Y47D3A.q  TATTGCGAAAATTCCAGAAGAAA ACAGAAAGAAAATTAATGGGGGA III-5P06
85 H05 III Y47D3A.s  AGGAAAGTCACAAAAACCATTGA CACGACGACCGTACACAATATAA III-5P10
85 H07 III Y47D3A.v  TTCACGTCATTTTCCGTATCTCT TTTGGAATTTGAACCTTTTCGTA III-5P14
85 H08 III Y47D3A.w  AATTTGGAGAAATCGTGATGAGA GTCGAAAAATGCAAAGTCAAATC III-5P16
85 H12 III T28D6.1 TCTTTAATAGCGGCGGAGAA  CTAGCAGCTGACACTTTGCG  III-5P24
86 A01 III T28D6.2 GTTTAAATCCACGTTGAGAGCAC AAGTTGCAACCGTGTAAAGTTGT III-6A01
86 A02 III T28D6.3 AAATGTTCAAGATCCTCCTAGCC TGTCTGAAATTCCGAAGCTTAAA III-6A03
86 A03 III T28D6.4 TCAATGAGAGTCCCGTAAGATGT AGAGTCTTCACAGCATTCAAAGG III-6A05
86 A05 III T28D6.6 TATGATGCTGAACAATCTTGGTG CACAATAATCCAGAAAATCGAGC III-6A09
86 A06 III T28D6.7 AATTAAGTTTTTCCGCGTTTTTC TATTTCCTCCAAAAAGCAACGTA III-6A11
86 A08 III Y47D3B.2  TGACACCAGCTCTCATAACTCAA ACATTATATTTCCAGCGCTTGTC III-6A15
86 A09 III Y47D3B.3  GCCACTTTTTGAGTCACCATAAC CTGAATACACTTCAATTCCAGCC III-6A17
86 A11 III Y47D3B.5  CTGGCTCTTCTAATCTGTGTCGT TCGGAAATATGTTTTCTTTTCCA III-6A21
86 A12 III Y47D3B.6  CTTCCATTGAAGACTTAGACCGA TAACTTCTTAGAGACGTCTGCGG III-6A23
86 B01 III Y47D3B.7  CGGATTTTCCAAAATAGATAGGC CAGCTCCATCTAATGGGTATCAC III-6C01
86 B02 III Y47D3B.9  TTTCCTGTCAATTTCTGCCC  TCCTCTTTTCATTTTCCCCC  III-6C03
86 B03 III Y47D3B.10  CATAATGTCCTCCGATTCCATAA GATGACTTGAGTGGAGCAGCTAT III-6C05
86 B04 III Y66A7A.1  TGTCGCTTGTGTCCATTGAT  AGCACAAAGACTCGGCAGAT  III-6C07
86 B05 III Y66A7A.2  ACATGCCTACACGCCTACATTAT TTTGATTTTCGACTTTTGAGGAA III-6C09
86 B06 III Y66A7A.3  AAAAAGATGGGTGGGAATTTAGA TTTTGGGTCGTTAGTTTTCTTGA III-6C11
86 B07 III Y66A7A.4  ATTCAATAAGGAAGACCAGAGCC TCGAACAAGTTTTAGGTATCCCA III-6C13
86 B08 III Y66A7A.5  GTATCAATCGAATCGTCATCCAT CGATTTTTAGGAAAATTTTTGGG III-6C15
86 B09 III Y66A7A.6  TCAACGGAATCATCGAATTTACT TGGCTCAAGTTCTGGATAAACAT III-6C17
86 B11 III Y66A7A.8  TTGTATGAAGAAACTGTCGCAAA TCAGAACTTATCCCCAAAGATGA III-6C21
86 B12 III Y41C4A.1  CCAAGCAGCGGACAATTTAT  AACTCCGGTCATCTTCATGC  III-6C23
86 C01 III Y41C4A.2  TTTTAATGCCACGGAGTTTAGAA CGAAATCTAGGTAGTTTGCATGG III-6E01
86 C05 III Y41C4A.6  ATTAGCGCCATAAACATTTCAGA GAACTTCATCTACCTCAAGCGAA III-6E09
86 C06 III Y41C4A.7  CAAGTCGAGAAGAACGTCAGTTT GTCCCACTCACCACACTATCAAT III-6E11
86 C08 III Y41C4A.9  CCATCATCTCCATTCAAAATCAT ATGCCGAAAAGAAAGCTAAAAAC III-6E15
86 C09 III Y41C4A.10  GGCTTACAATAACCATTTGTCCA TTCGACAAAACGCAAAAATAACT III-6E17
86 C10 III Y41C4A.11  ATGGGAAAAATGGTAAAGCAGAT CTGCGAATTCCAAATTTTTACAG III-6E19
86 C11 III Y41C4A.12  CAATATCGAACTCGAAAATCTGG GACTAGCAGAAATGGATGAGCAC III-6E21
86 C12 III Y41C4A.13  GAGCTTAGACCGAAAACTGACAA AAAATGATGTCCTACATCGCACT III-6E23
86 D01 III Y41C4A.14  AAATGATGGAATTAGAAACGGGT TTGTAGCCAGTATAAAGGCGGTA III-6G01
86 D02 III C24H11.1  GCAACAGATGCTCCAAAGGT  ATCAAGTCGGGCATTTTGAC  III-6G03
86 D03 III C24H11.2  GGCATGAGCCTTTAACCGTA  GGATCGTGGAGGTCACTCAT  III-6G05
86 D04 III C24H11.3  GTGCAGTACAATATTCAAAGGGG TAGGACGATTCCAATTTCAAAAA III-6G07
86 D05 III C24H11.4  TCTCATCGTTTTCTCGTTTTTGT TGGTGCAACGTAGTAGATCGTTA III-6G09
86 D06 III C24H11.5  CAAATTTTTCCCTTGAAAATTCC AATTTCCGTCAAATGTGATTTTG III-6G11
86 D07 III C24H11.6  ATTTTCAGAGGATTTCGACCAAT TCACAGCAAATTAGGCAATTTTT III-6G13
86 D08 III C24H11.7  GTAGACACCTCCATCCAGACTTG TCATCAGAAAAAGCCAACAAAAT III-6G15
86 D11 III C18D11.2  TGTTTCCTTTTACCATTGTTGCT AAGCTAAACTTCTACGCGCTTTT III-6G21
86 D12 III C18D11.3  TTATTTTTGGGATTTTGGGATTT TTGAACGGAGGAACAGATAAAAA III-6G23
86 E01 III C18D11.4  TCTTTCCGTATAACCTCCATCAA GATGGGATGAGGTAAGAAGTGTG III-6I01
86 E03 III Y56A3A.2  AAACTCGTCACAGCACAGAATTT TTTTTAAACCTAGTTATGCCGCC III-6I05
86 E04 III Y56A3A.3  GCTCTTTCTCCGATTTTTCTCTC CAATTTTGCACTGTTGAAATGAA III-6I07
86 E05 III Y56A3A.4  CGTGATTCAATTTTCTTCACCTC TAATTCGTAATTTTAGTCCGCCA III-6I09
86 E07 III Y56A3A.6  CAATTAGGCCATCAAATCTGAAA GTATGGAAGATCACTTCTGACGG III-6I13
86 E08 III Y56A3A.9  GAAAGAGGGGGAAAAGATACAGA CCCATCAACACCTAAATTCAAAA III-6I15
86 E09 III Y56A3A.10  GGGCAAGGTTTTAAAAATGTCTT TTGGATTGAACATGTTGCTTATG III-6I17
86 E11 III Y56A3A.12A ATGGTGGAAACTCTTCAGAAACA TGGAAATCTTAATCAGGAGCAAA III-6I21
86 E12 III Y56A3A.12B ATGGTGGAAACTCTTCAGAAACA TGGAAATCTTAATCAGGAGCAAA III-6I23
86 F02 III Y56A3A.14  CATCTTTTCCCCCTCTTTCTCTA AATATGGGTCTCGTACCCTTAGC III-6K03
86 F03 III Y56A3A.15  CATAACAGTCTGCATCTTTTCCC AAACACGCTAGTTAGTCTTCCCC III-6K05
86 F04 III Y56A3A.16  GCGTCCTCATAATATCAATGCTC TCGATCAAAAACCAACTTTCTTC III-6K07
86 F05 III Y56A3A.17A AAACAGATTTTCGTTCAGATTCG CCAACTCCAAGCTTTGTGTATTC III-6K09
86 F06 III Y56A3A.17B AAACAGATTTTCGTTCAGATTCG CCAACTCCAAGCTTTGTGTATTC III-6K11
86 F07 III Y56A3A.18  AGTATTGCTCAAGTCTCTGCCAC TTATTTTCATTTTCCCTCCCCTA III-6K13
86 F08 III Y56A3A.19  AAAAGCGGCTACCATAAACTTTC ATTTGTTCAGAAATGTTGCGAGT III-6K15
86 F09 III Y56A3A.20  ATAGACACATGAAAAATGACGGG AAGCTATTTTCGATTTCTGTCCC III-6K17
86 F10 III Y56A3A.21  ACGTGAAACTGTCGAGAAAACAT AAAAAGGGGCAAAAATCAATAAA III-6K19
86 F11 III Y56A3A.23  CTACATGACGACACTTTTGCTCA ATTTATACACACTCGGAAGCACC III-6K21
86 F12 III Y56A3A.28  AAATTGGGTCAATCAGCTTGTAA GGATGATCAACCATCAGAAGAAG III-6K23
86 G01 III Y56A3A.29  AAAATCGTTGAAACGAATGAAAA CCGTTTATTTCAGAATGTCGAAG III-6M01
86 G02 III Y56A3A.30  TCTGCAAATGTTTTATTCCTCCA ATTTCCTTTCGAAATCACAACAA III-6M03
86 G03 III Y56A3A.31  CCAGCACGAATACCTAATACCAC TTTTTGAGGTATTTTCAAGCCAA III-6M05
86 G04 III Y56A3A.32  CCGAAATTCCTAAACTTTTCCAG AGTCGTCCACTAATCTGTGCATT III-6M07
86 G05 III Y56A3A.33  GACCCCATGACAATAAAAACTGT AAATATTTTAGTTCCCCGTTCCA III-6M09
86 G08 III Y79H2A.3  ATACATTGTGAAATCAACGGAGC TCGAAAAATGGAAGAAGACGATA III-6M15
86 G09 III Y79H2A.4  TGCATTTTTCTTGTTTCTTCCAT AGACGGTCTCATTCCTTTTCTTC III-6M17
86 G10 III Y79H2A.6  TTGAAATCGTTTAAAAGCGTCAT TGTCGACAAAATAAGCCGTAAAT III-6M19
86 G12 III Y75B8A.1  ATTCTAGTTGACCACCGTCTGAA TGAACAATTCTAATATGCCACCC III-6M23
86 H01 III Y75B8A.2  CATATACAACTTGAAAGGGTCGC GATCTCCAAACCCAAATAACTCC III-6O01
86 H02 III Y75B8A.3  TTATTTGTCTGTTGGCCTTGAGT GAGTCCGATGAGTCAGAGTGAGT III-6O03
86 H03 III Y75B8A.4  CTACCATGAGGGGCTACCTAACT ATTTCGCAAGAACTGGTGATTTA III-6O05
86 H04 III Y75B8A.5  TGTGTTCTATCAGAAGCTGCAAA GGAACGACGTGTTAATGCTATTC III-6O07
86 H05 III Y75B8A.6  ACCCAAAAATTAAAACTTTCCCA TCTGAGAAATGAAAAATCCGAAA III-6O09
86 H06 III Y75B8A.7  GCGAAAAATTCAATTCAAAAATG AAGCTGTAATTCCGACTTCTTCC III-6O11
86 H07 III Y75B8A.8  AATATTTCTCACACACCCACCAC GGTTCTAGATGGGTATTTTTGGG III-6O13
86 H09 III Y75B8A.10  ATTCTGCTTGCAGACTTCATAGG AGCTAGCTGTTTCGTTTTGTTTG III-6O17
86 H12 III Y75B8A.13  TCATCAGATCTTTCTCCAGCTTC AACGGTTTATTTTCTGTCATGGA III-6O23
87 A02 III Y75B8A.17  TTGCGTTGAAATTTGGTAAAACT AAAATTTCAGATGAGCAGAATCG III-6A04
87 A03 III Y75B8A.18  CCTTTAAATTTACCGTACCCCAA CAAATGCTCCGTTAAACGTATTC III-6A06
87 A04 III Y75B8A.19  AGCTTGTTTGTCACCTTCAAGAG GACGTGTGGTGTGAACAGTAAAA III-6A08
87 A06 III Y75B8A.21  AGTTTTATAGTCCACCGGGTGTT TAGGGAGCTTTTCATGTCTTCAG III-6A12
87 A07 III Y75B8A.23  AGCCAATTTTTCGGTTTAAAGTC AAATCGTTGAAAAACAACGAAAA III-6A14
87 A08 III Y75B8A.25  AAATGGATGATGATGTCCCATAC CTTTTTCTCGTTTTTCCTCCATT III-6A16
87 A09 III Y75B8A.27  AGAATATCCAACAGCAACAAGGA TTTGCCTGGAATTCAAAAATCTA III-6A18
87 A10 III Y75B8A.28  CGATTCAATCATTGCCTCTTATC TAGCAACATCCAATTCTCGTTTT III-6A20
87 A11 III Y75B8A.29  AAGTTCGTTACAAAAACAGTCGC ATTTTTCTCAAATCCACTGCAAA III-6A22
87 B01 III Y75B8A.32  TCTTTTTGATGGCAGTTTTGTTT AAAATGAACAACTTCGTCTTGGA III-6C02
87 B02 III Y75B8A.33  CCCCAAATCACAAACACATAACT AAGTCCGATAATATTTCCCGTTC III-6C04
87 B03 III Y75B8A.34  AAAAACTTATTGAGGAAGCCCAG TAATTTCAAGACCTTCGAAGCAG III-6C06
87 B05 III Y75B8A.36  GGCACGAAAGAATTTATTTTTGA GAAGAAATAAGCTGCTGCACAAT III-6C10
87 B06 III Y49E10.1  ATTTCAGCACAAAAGTCGATGAT CACCTGTTTTAGGCATTTTCAGT III-6C12
87 B07 III Y49E10.2  ATTTATTGTCTTTGACCTCCCGT TAAATTTTCCTCTAAAACCCCGA III-6C14
87 B09 III Y49E10.4  CAAATCGTAAATTCGAGCAGTTT CTATTGAAAAGAGCTTGGAGCAA III-6C18
87 B10 III Y49E10.6  ATTTCCAATGACTCGAAGAAACA TTCTCCTTCTGCTCTCACATTTC III-6C20
87 B11 III Y49E10.7  CACGAGGAACACCAGTAAATCTC AAAGACTCAACTTTCTGTGTCGC III-6C22
87 B12 III Y49E10.8  GGGAAATGGTAACAACAAACTCA GTTCATTCATTCAAACATGCAAA III-6C24
87 C01 III Y49E10.9  TCGATATTCCCTTCTCCTTAACC ATTCTACCTAGCACGAGGTTTCC III-6E02
87 C02 III Y49E10.10  ACATTGATATTTTCAGATCCCCC ATTCTCAGTTGTGGCAACAGTTT III-6E04
87 C04 III Y49E10.14  CTGCACTCAACAACTCAGATGAC CACAAGTTCATTCACAGGACAAA III-6E08
87 C05 III Y49E10.15  AAATGAACAAAGAGATCCGTGAA CGAATTTCTCGTTGTTTTTATCG III-6E10
87 C06 III Y49E10.16  TTCTTATAATTTTGGGTCTCGCA CCAATTCAAAACCACTAACCAAA III-6E12
87 C07 III Y49E10.17  ACTAAGTGCCTGTGGAGTGTCTC CACAAATCACAGGTTCAAGTCAA III-6E14
87 C08 III Y49E10.18  TGGATAAGAGTCCAATTGTCGAT CGGAACTACCTGATAAAGCACAC III-6E16
87 C09 III Y49E10.19  CATGTTCACTGACAACTGGGATA CAAACTCAATGGAGAGGACAATC III-6E18
87 C10 III Y49E10.20  CATATTAAGTCGTGTGAGCACCA ACAGACGGAATATACGAAGTGGA III-6E20
87 C11 III Y49E10.21  AAATTTGTGAACACGATAAACCG GTTGAACTTTTCCTCGAATTCCT III-6E22
87 D01 III Y49E10.23  CAGAAATGTTCAAAATCAGCACA AAACTCACCTTCCCTTCTTCATC III-6G02
87 D02 III Y49E10.24  CCATCAGAAGGACACTCAAAATC GCAACCTCCTGATAGGTAGGAGT III-6G04
87 D03 III Y49E10.25  GCAGGTAGGTAGGGATAGGTGTT TCTGGTCTTCCTTATTGCATTGT III-6G06
87 D04 III Y111B2A.a  CAAGAAATTCGGTGTTTTCAGAC ATGGAAAACGAACAAACTTTGAA III-6G08
87 D05 III Y111B2A.b  TACAGAAACTACGACGTGAGCAA AAAAGAATACGGTGACTTAGGGC III-6G10
87 D06 III Y111B2A.c  ACAAGATTTGGCCTCTGGTATTT ATGATTTTTCTCTCTTTTTCCGC III-6G12
87 D07 III Y111B2C.a  GATCGGAGGAAAAAGTGAAGAAT AGAAAAGACGCAGACATCTCAAC III-6G14
87 D08 III Y111B2C.b  GCAAAATTCGTAGATTGATCAGG TAGATTTCACAAAAGCCCAGAAA III-6G16
87 D09 III Y111B2C.c  ACATGCCCTCATTTCAAAGTAAA GTCCCCTTTCAGAAAAGATTCAT III-6G18
87 D11 III Y111B2C.e  AGATTCCAAAATGCACAAAAAGA GTTTCAGCATTTTCAGGCACTAC III-6G22
87 D12 III Y111B2C.f  TCCATATTCTCCTCGTGATTCAT TTTTTACAAAAACTTGGCTGGAA III-6G24
87 E01 III Y111B2C.g  TTCTTCATTTTTGGTTTTCAGGA AATTTTTGCCCATTTTGATTTTT III-6I02
87 E02 III Y111B2C.h  CGGTATCGAATTAGAGCATAACG TTGAAATTGAAATTATGGTTGCC III-6I04
87 E03 III Y111B2C.i  CTCAAAATCCTACCGAATACGTG ACCACAACCGCTACAGTAGTCAT III-6I06
87 E05 III Y111B2C.k  CACCGATAATTTTAATTCCGACA ACTTTTAATGCCGCTAATGATGA III-6I10
87 E06 III Y111B2C.l  CAAATACTACTGGCTCCAAATCG TGCGCCTTTAAGGAGTACTGTAG III-6I12
87 E07 III Y111B2C.m  AGTGTTACCGTTGACATCGAACT AGAAGAAACCGATGATCTAAGCC III-6I14
87 E09 III Y111B2D.b  TCAACAACAAACAAAAGTCGATG GCTTAGGGCTACTTTTCTCGAAC III-6I18
87 E10 III Y111B2D.c  TTCACAGGAAAACTTGCAAAAAT CTTGTAAAGCAAGGTCACCAATC III-6I20
87 E11 III Y111B2D.d  AAAATTTGGGCGAAAAGTGTTAT ATAAATCACCGCAGTTTTTCTGA III-6I22
87 E12 III Y111B2D.e  TATGTTGTGCAGTACGCATTCTC TTTTCATTTTTACGCCTGTAAGC III-6I24
87 F02 III Y111B2D.h  CGATACCGTTTCAAGAATCAGAC TTCAGTGTACTAAACATGCCACG III-6K04
87 F03 III Y111B2D.i  AAAATTTTTGGGTTAAGACGGAG ACTACAAACTACAAACGGACGGA III-6K06
87 F04 III Y111B2B.a  TCGGCTTTTGACTTTTGAAATAA CCAAGTGATGGATAAAACCGTAA III-6K08
87 F05 III Y111B2B.b  GGGAAATTGAAGGAAATTGAAAG GTGGATTTTAGTGGTTTGCAGAG III-6K10
87 F06 III ZC482.1 TTCCGATTCTTCACTTATCGTGT TTGACTTAATTTCCAGACGGGTA III-6K12
87 F08 III ZC482.4 CAAAATTCGCTCACCTAGTTCAC ACGTGTGGGAAAGTCATGTAATC III-6K16
87 F09 III ZC482.5 ATTTTGGCAACGTCTTCGAC  TTGTGTCGGGCATGTTTTTA  III-6K18
87 G01 III BE10.2 TTGAAAGCGCTGTGACAAAC  CTGCCATACAAGATGCTGGA  III-6M02
87 G02 III BE10.3 TGCGACAAATCGTAGAGCTG  AAAGTGGCAAAAGCTCGGTA  III-6M04
87 G03 III BE10.4 TCATGCAAATTCTCTCACTCTCA CAACACTTACAGCCATTCTTTCC III-6M06
87 G04 III Y37D8A.1  ACAAAAAGTAAAACTGGACGCAA ATGCATTTTTCCAAACAAAACAC III-6M08
87 G05 III Y37D8A.2  AAAAGTTCAAATTTCCAGCTTCC TCATTGAGAGAATTACTGCCGTT III-6M10
87 G07 III Y37D8A.4  ACACAAAAATTTGGGGAAAGATT TTTTGGCTTTTGAACCTTGTTTA III-6M14
87 G08 III Y37D8A.5  GCACAAAACGGATGGAAGTT  CAATTTCGATTGCGATGATG  III-6M16
87 G09 III Y37D8A.6  ATTCAATGGGGAAGACAGAATTT AGTAAAAGTTCACATGCCCTTCA III-6M18
87 G10 III Y37D8A.7  TAATACTTTGTCGCGTATCCGTT ATAAAACGCACTCTTTTTGTTGC III-6M20
87 G11 III Y37D8A.8  GGCTATAGAATTGCAATGTCAGG GCATGTACTGCTGGATGATGTTA III-6M22
87 G12 III Y37D8A.9  CAATTTCCCCATTTTTCAATTTT GAATTGCTGCTAAAACTCGCTTA III-6M24
87 H01 III Y37D8A.10  TAAGCGAGTTTTAGCAGCAATTC GGGAAATAAATTAGGCCAAGAAA III-6O02
87 H02 III Y37D8A.11  AGGTTCAATTCGAGCTTTCTTCT CTTCCATTTTCGTCACATTTCTC III-6O04
87 H03 III Y37D8A.12  AACCTGCAAAAATGGAAACG  TACATGAGATCCCGGTGTGA  III-6O06
87 H04 III Y37D8A.13  TTCTCTTCCCGATACGATGG  CGGTTCCGAAGAATGTGATT  III-6O08
87 H05 III Y37D8A.14  TTGCGATTTTCTCATCTTAAAGC ATTAAAGGGGCTCTGAAAAACAG III-6O10
87 H06 III Y37D8A.15  GCCTGACCTATCAATACATCTGC AAACGTCATGAGGATCAAAAGAA III-6O12
87 H07 III Y37D8A.16  TTTTTGACAAGTTTTGCTGGAAT TCTCACAATTGTCACACTGATCC III-6O14
87 H08 III Y37D8A.18  AACAAAAATTAAGGCAACGCATA ATTTTTCTGAATTGTCAGCGGTA III-6O16
87 H09 III Y37D8A.19  TTTCAACGTTTTTCTTCGATTTC TGATCGGAACAGGAATAGGTAGA III-6O18
87 H11 III Y37D8A.22  CCAACCTAAAGTTTGCCTTTCTT TCTCGTGGAGAAGATTTTAGCAG III-6O22
88 A01 III Y39E4A.1  CGGTGGCAAATCAAATAATAAAA CCTGAAAAATCGAACACTGAAAG III-6B01
88 A02 III Y39E4A.2  AAACTCCAAAATGAGAAGCCACT CAACATGGCTCAACTTTTACCTC III-6B03
88 A03 III Y39E4A.3  TTTTCAACGAATCCAGTTCTCTC AATTCCTTATTCCCTTCAGATGC III-6B05
88 A04 III ZK1010.1  CAAATCTCATTCCAAAAATCCAA TCAAAATATTGTTCTGGACGCTT III-6B07
88 A05 III ZK1010.2  CAGATTCCTAACCCTATCCGTCT TTGGATTTTTGGAATGAGATTTG III-6B09
88 A06 III ZK1010.3  AAATCGATCCAGACACCGTC  CAGACTTGTTGTCGTCGGAA  III-6B11
88 A08 III ZK1010.5  TTCAATGCTTTCTCTTCCTCTTG AACTACAGCTGATTCAAATGGGA III-6B15
88 A10 III ZK1010.7  GGGAAACCACGAAGAGATAAGTT GACCCAATTCCAGAAGTCATACA III-6B19
88 A11 III ZK1010.8  CTCTTCTCCAATCCGGAACTATT ACATGGTGAGACAGGTTTTGAGT III-6B21
88 A12 III ZK1010.9  TCTCATCCTGATCGAACATTTTT TCAATGTATTTGTCCGTGTGAAG III-6B23
88 B01 III F14F7.1 CCAACGGAATCGAGACCTAA  GGAGCAGAAGCTCAGCAGAT  III-6D01
88 B02 III F14F7.2 TTCTGGCATTTAAAGCACAATTT ATATAGGCCAATCTCATTCCGAT III-6D03
88 B03 III F14F7.3 AAACAACCGTCGAAGAATGC  GCATCCCCCAAGTATTGCTA  III-6D05
88 B04 III F14F7.4 AATGCCTAGCCGCCTTTAAT  TGTGATCATCCCGATTTCAA  III-6D07
88 B06 III F54F12.1  ATTTCAGCGTGTTGCTCCTT  CGCCAAAGTAAGCTACGAGG  III-6D11
88 B07 III F54F12.2  TTTTGGCTTTCAAGTTTCCATAA AGAGAGGGGCATGATAGTTTCTC III-6D13
88 B08 III Y39E4B.1  TCTTATTCAATTTCATCGCGTTT ATCATCTTGATCATCGTCGTCTT III-6D15
88 B09 III Y39E4B.4  ACCATGTCATTTTGCACTTTTCT TATTTAGGCAAAAAGCCAACAAA III-6D17
88 B11 III Y39E4B.6  CGCTCGACAAGCTGTTTATTACT TATCGGAACATACCGTAACCATC III-6D21
88 C01 III Y39E4B.8  AATATATTGGAGAACAGGCCCAT AAGATAGCAAAGGCAAGGTTAGG III-6F01
88 C05 III Y39E4B.13  GGTGAAAATAGTTAGCGCTGTGT CCACTTTATTGAAAATTTCGACG III-6F09
88 C07 III Y43F4A.1  GAACACGAACATCCACATCG  TACCATCCCGTATCCTCCAA  III-6F13
88 C09 III Y43F4A.3  CTCATTTTTGAACGAATTGAAGG ATTCACAAGAAAAACATCCGCTA III-6F17
88 C10 III Y43F4A.4  TTGACTCGTTGACTTGACTTGAA AAATACGAGAGACGCAGAGACAC III-6F19
88 C12 III F56A8.2 GAGCTCAAAAACTTGCAAGAAGA AAACTAGCCAGTCTGGAGGAAAT III-6F23
88 D02 III F56A8.4 TCCTCAGGTTGCCCTATTTG  CTCCTGGAAACCTTTCATGC  III-6H03
88 D03 III F56A8.5 AATCTCCCGGAGCTCAGTTT  TATGCCAAACCACCATCTCA  III-6H05
88 D04 III F56A8.6 TGGCTTGTACTGCTGTGGAG  GACACGATTCGCTCCATTTT  III-6H07
88 D06 III F56A8.8 CAAGTTCACATACGCCTAGCTCT CGCAGTGACATGAAATTAACAAA III-6H11
88 D07 III Y43F4B.1  TCATAAATCGAAATGGCAGAGTT ATGTCTTGAAAGCCGTGCTAATA III-6H13
88 D09 III Y43F4B.3  CGCTGCTAACTTCGACAGTAAAT AACGTACCCCCTCTTCTAATCAA III-6H17
88 D10 III Y43F4B.4  ATGTGCCAGCGATATGACAA  TTGGTTCACGAAGAGTGCTG  III-6H19
88 D11 III Y43F4B.5  CACATCTCTGCGTCTCTCCA  TACCAGTGAACACACGCCAT  III-6H21
88 D12 III Y43F4B.6  CATAGCGAAGCGTGTTGAGA  ATTGTGCGTGAACTCTGACG  III-6H23
88 E01 III Y43F4B.7  CACCACGAAGAAATACAGTTTCC ATGAGTTCAAAACTCCATTCCAA III-6J01
88 E03 III F53A2.1 TGCATTGCTCACTAACCTGC  ATGCTCCTCCCCTCTTGTTT  III-6J05
88 E04 III F53A2.2 TAATTTTCCCATAATCGTGCAAC CTTAAAAATGGGAATTACAGGGG III-6J07
88 E05 III F53A2.3 TGTAAGAGTAATCCTCGCTTTGC TCCGAATAAGTTCCGTGTAGTGT III-6J09
88 E06 III F53A2.4 AGCATTATGAGCCACCTGCT  CCATCCAAGTCGCTCAATTT  III-6J11
88 E07 III F53A2.5 TTTGTGAGATTTGTTCCGAAAAT CAACTAATCGTGCCCTAAATGAC III-6J13
88 E08 III F53A2.6 GTCATTTAGGGCACGATTAGTTG CAATCACAAAACAACGAGTGAAA III-6J15
88 E10 III F53A2.8 CAACTACACACATCATCTTCCGA GACACATGATGTACCTCGACTGA III-6J19
88 E11 III F53A2.9 AAGGTGTTTTGGCTGATTGG  TTCTCCGGAACACTCATTCC  III-6J21
88 E12 III T03F6.1 TTTACTTTTTCCTTGCAGTTTCG AGGCTGAAAAATGTCGGTAAAAT III-6J23
88 F01 III T03F6.2 AGGCGGAGCGATTTAATTTT  GCGTACGACGTTTTGAGTGA  III-6L01
88 F02 III T03F6.3 CATTTTTCCTACATGGCGCT  AACTCCAACGTGGCATCTTC  III-6L03
88 F03 III T03F6.4 CCTGCCTACATGCCAAAAAT  ACTTCCGTGTAAGCGGAGAA  III-6L05
88 F04 III T03F6.5 AACAATTTATTCGTCGGGTTTTT AAACATTATTCCGCCTTCAATTT III-6L07
88 F05 III F11F1.4 AGAAAAACGGAGCATTGTATTGA AGAGTGACCAACTGTCTGGTGTT III-6L09
88 F07 III F11F1.6 CATTCCAATGACCTTTACTCTGC TTCACTTGTCCGTCTTCTTGAAT III-6L13
88 F10 III F45G2.2 GGAGCATTGTCCAAAGCAAT  TGTCACTATTTGCTGCTGGC  III-6L19
88 F11 III F45G2.3 ATGTGGTGGAGCTTTCAAGG  TTCGGAAAAAGGCACAAAAC  III-6L21
88 F12 III F45G2.4 AAATCTTGTTTCCTTCGATTTCC TCTCATTGAAATCGATAACCCAT III-6L23
88 G01 III F45G2.5 CGAACCGATACAGTAATCCTCAC AAATTTCAGAGTCCAAAACTCCC III-6N01
88 G03 III F45G2.7 TCTGAATCCTATCCATCATTGCT TCAGAGATAAATGGCTCCAACAT III-6N05
88 G07 III F45G2.11  AGAAGCAGCACCTCGAAAAA  ATTTTTGCTGAATGTTCGCC  III-6N13
88 G08 III Y76A2A.1  GGAAGCTCTTCGTGGAGATG  CCAAGACCAGGGCGATAATA  III-6N15
88 G09 III Y76A2A.2  GTGTGATGAGAGTGAGATGACGA AAAAAGAAGCATCACTTGCAATC III-6N17
88 G10 III Y76A2A.3  GCCATTTATGTTGCTTTGTTTTC AAGAAGAACGAAAAACCTTCCAC III-6N19
88 G11 III T27E9.1 TTCCCACTATTGCTTCTGGC  CCCTTGAACATAGCGGACAT  III-6N21
88 G12 III T27E9.2 CGAGAGCGAAAATTCACATAAAC TCTAAACGTGTTCGTTCCTTCAT III-6N23
88 H01 III T27E9.3 TTACGTCACCCGAACAAACA  TTTTCCCACCTCAAAAATGC  III-6P01
88 H02 III T27E9.4 TATGCGTCAAGGAGTGGTTG  CATCGCAGCGACATACACTT  III-6P03
88 H03 III T27E9.5 AACGCAATGTTTCGAAATTAAAA ATGCGAGAATACACGAGATTGTT III-6P05
88 H04 III T27E9.6 CAGATCTTCATCCTCATCCTCTG CTAACTCCCTTGCAAAATCAAAA III-6P07
88 H05 III T27E9.7 ATTGAGCTTGACGAGCGAGT  GACAACAATGCCGTCTGATG  III-6P09
88 H06 III T27E9.8 TTTTGTAAGAATGGGGGCTG  TGTGAGGAGAGGAAAGTGGG  III-6P11
88 H09 III T28A8.2 AATACACAAACCGGATTTCCTTT ACGTACCAATATATGCTGAACCG III-6P17
88 H10 III T28A8.3 CTGGAAAAGTTGCGGATGAT  CCGAAGAAGAATGCCTCAAG  III-6P19
88 H11 III T28A8.4 AGCTTTTTGGCGTTGTATGG  GTTTTTCGACTGATCCCGAA  III-6P21
88 H12 III T28A8.5 GCACAAGCACCGAACTATCA  ACTTGCTCGCAGGAAATTGT  III-6P23
89 A01 III T28A8.6 GAGGCAGTACGAAAACGCTC  TTGATGTTCGACGAATGGAA  III-6B02
89 A02 III T28A8.7 AGGATTTAGGGCGTCAAGGT  TCCAACTGAGAAGATGGCCT  III-6B04
89 A03 III Y76A2B.1  TCTCGGGTTCCATCTCATTC  GTCTGGCAAGGGAACCAATA  III-6B06
89 A04 III Y76A2B.2  GACTGCGCATGATACCTTTTTAC ATTGTGGAGATGATGAGAGGAAA III-6B08
89 A05 III Y76A2B.3  AGCGATGAGCCATCTGAAGT  ACGTCAGGAACCACTGGAAC  III-6B10
89 A06 III Y76A2B.4  CCGGTAGCTATAAGGGGAAAGTA TTCACTTGTTGTCACCTTTTCAA III-6B12
89 A07 III Y76A2B.5  TTTCAGAAATTCCAACATCCTGT CGTAATTCTCCCTCTAGCTGTCA III-6B14
89 A09 III T05D4.1 GAGGTGACCATGTTTGGCTT  CTCTTGCACATTTTCAGGCA  III-6B18
89 A10 III T05D4.2 TCTTTTCATTATCCCGCGTC  TATTCGCAACGCATTACAGC  III-6B20
89 A11 III T05D4.3 GAGTTCCCAAAACTCACCCA  TCGCCTACTACCGAAGCAAT  III-6B22
89 A12 III T05D4.4 TCAAGAAGTTCTGCCCGAGT  TCAACCAACAAGAATGGCAA  III-6B24
89 B01 III T05D4.5 ATCCGAATCCGTTTATCAAAAAT AGCACATTTTCAGTGTCTCCATT III-6D02
89 B02 III Y76A2C.a  GCGACTGTTTCATTCAAGACTTC CTCACTTGAACTTTGAAACTCGC III-6D04
89 B03 III T25C8.1 GCTGGACTTCAAAATCCGAA  TTCATTCCCGAAATAGCACC  III-6D06
89 B04 III T25C8.2 CCTGCTTGGAGATCCACATT  CACCCAGTTCTCCTTACCGA  III-6D08
89 B05 III T25C8.3 AAGTTGGTATGGCATCTGGC  TCCTCATCCGACAAAGATCC  III-6D10
89 B06 III T12D8.1 CTGTGCTCTCTGGAGTGCTG  GTTCGGAAGTGTTGTCCGAT  III-6D12
89 B07 III T12D8.2 TTAGACATTCAGAAGGGGTTGAA ATTTCAGAAGACGTCTCACTTGG III-6D14
89 B10 III T12D8.5 CCTGCCAATGATCTCTATGAAAC TCCATGCTTTTTCAAATTTTGTT III-6D20
89 B11 III T12D8.6 CTCATTCTCTCTTTTATCGCCAA CTGGGAGAGAGCGAATAAGAAAT III-6D22
89 B12 III T12D8.7 GTTATTTTTGTGGGGAAATCCAT CTCTTCGCTTGAGCATATTCTGT III-6D24
89 C02 III T12D8.9 CATCAGGAAAAGACGGATGATAG AGATCTTCGATATTTGCATTCCA III-6F04
89 C03 III ZK525.1 AAAAGTTGTTGGCAAGAAAATGA CAAGATTGGAACAATGGGAATTA III-6F06
89 C04 III ZK525.2 ATGGAAATCTCGGGTCCTCT  GGTTGCCAAAAAGCAAATGT  III-6F08
89 C05 III ZK520.1 TTTTTAACTTACGCGTCGGG  TTGCAGTGCTACGAAACAGG  III-6F10
89 C06 III ZK520.2 ATTGGCAAATTCACAGATAAACG TTTTGTAAACTTTTGGCAGGAAA III-6F12
89 C07 III ZK520.3 CCAAAGTTGACAGCAGCGTA  TGAATGGAAAAGGTGGAAGC  III-6F14
89 C09 III ZK520.5 GAACTTGAACTTTGATCCACGAC CTTCGAGAAGCATCACTTCATTT III-6F18
89 C10 III W06F12.1  TTTTCACAGTAGACACCCGAAGT TTTTGAAAGAACTGTGGCATTTT III-6F20
89 C12 III W06F12.3  TATTTTTAGCCGCCGATGTC  CACCTGGCGGAACACTATTT  III-6F24
89 D01 III K08E3.1 CCAACTCCAGCAACCAAGAT  GACAGGGGAATAGGGCAAAT  III-6H02
89 D02 III K08E3.2 TTGATTTGCTTGAACGCTTG  CTCATTGATTCTCGGCCAGT  III-6H04
89 D03 III K08E3.3 TCACGGTTCAGGTAAAATTCCTA GTCGAAAAATACTGACTCAACGG III-6H06
89 D04 III K08E3.4 GCATCATACTGAGACGCATAGTG GAAATCGTGTCCTGAAAATCAAG III-6H08
89 D05 III K08E3.5 CATATAAACGGCACTACTGAGGG GCATTATGGCATCTTCGACTTAC III-6H10
89 D06 III K08E3.6 TGGTTTGTCCTGGTGTTTGA  ACGGTTTTCACGCATTTTTC  III-6H12
89 D09 III 3R5.1  ATTTTGATCTACTGGCCCAAGTT ATTACTGGCACGATTTGAGAAAA III-6H18
89 D10 III 3R5.2  TTTCGTCTTTTGATAAACTGGGA AAACTTTCACTTGAAATGCCAAA III-6H20
89 D11 III C37G2.1 ATTTCCCGTTCTCGACACTG  TGGGATCTCCAGACTGGTTC  III-6H22
89 D12 III C37G2.3 TCTTTATTTGGTCAACCCGC  CGACCCTGTTCGTTCACTTT  III-6H24
89 E01 III C37G2.5 CCGGGATCATGGATACTTTG  TTCAGTGTCAACTTGCTCCG  III-6J02
89 E02 III C37G2.6 TCGAATGATCAACGGAATCA  TCACTTGCATTGGCTCTGTC  III-6J04
89 E03 III C37G2.7 ACCGGGATGTACTTGCACTC  GTTACGGGCAGAACTTCCAA  III-6J06
89 E04 III C51G7.a AAAATTTTGGAGGGAAATTCAAA ACCAAAACTTTGCGAACATTAAA III-6J08
89 E05 III C51G7.b TGCCCTTCCTGTATTTGAAGTAA AACTTAACAGACAACAAATGCCG III-6J10
89 E07 III C51G7.d TTAAATCAAAATCCGCAACAACT ACAGCACAAAAAGAAGGAACAAA III-6J14
89 E09 III C51G7.f AGAAAATGCTCAACGAACACAAT AACATTCTGCTTTTCACCAACAC III-6J18
89 E10 III C51G7.g GACCACACCAAAAAGTGTTAAGC TCCTCTTTGGATGACTGTTTTGT III-6J20
89 E11 III C51G7.h CTTATCGTGAACTGATGGTTGTG AATTTTTCGTCGTATTTGGATCA III-6J22
89 F01 III C51G7.j AAAAATTTCCAGATTTCTACCGC AAGCTTTTCCCACTTTATGATCC III-6L02
89 F02 III M02C10.1  CGTGAGCGAGGATAAGAAGG  TTAGTGGCTCTTGGATTCGG  III-6L04
89 F03 III Y119D3_438.a  CTTAAAAATCCTGGGTCATGTCA ACGTGTCAGGTAAATGCTCTGAT III-6L06
89 F07 III Y119D3_442.b  AAAACTTCCCGAGCTGTAAAATC TTGCCTCTTTGAAACTATGGAAA III-6L14
89 F10 III Y119D3_443.c  AGTTAGTTGGGAAGGTCTTGAGG TGATGATGTCATCTACCGCATAG III-6L20
89 F11 III Y119D3_444.a  CTCTTTCTCTACCGCTACCCATT ATGAGATGTCTGCGTCTCTTCTC III-6L22
89 F12 III Y119D3_444.b  TGGGAGAATTTGGTTATTGTGAC ACCCCATAAGCCTAAAAATGAAA III-6L24
89 G01 III Y119D3_445.a  CGAGAGCTTTTCAATACTCTGGA TGCTCCAAATTTCTAGTCTTTGC III-6N02
89 G02 III Y119D3_445.b  ACACAGATATATGCCAATACGCC AAATGTGTAGAATTGTGCGCTCT III-6N04
89 G03 III Y119D3_446.a  TTGGAAAAAGGCTGAAAATTGTA AAGAACTTTCATCCAGCCATGTA III-6N06
89 G04 III Y119D3_446.b  TTGGAAAAAGGCTGAAAATTGTA GAAGCTCATTGGCTAGAGATGAA III-6N08
89 G05 III Y119D3_446.c  ATGAAACCCATAGTCAAGCAGAA AGTTTTTGGAGCGATTTTCTACC III-6N10
89 G06 III Y119D3_446.d  TTTTCTCCAAATTTTTAACGCAA ATTTCCAATTCATTTTCCCCTAA III-6N12
89 G10 III Y119D3_448.a  AGCTGTGCTGATTTCAAAAAGTC ATTCCCCTAGATTTCTCGAGTTG III-6N20
89 G11 III Y119D3_448.b  ACTTGCATAGAAATTCGGTCAAA GATCGACAAAGCGGTTATCATAG III-6N22
89 G12 III Y119D3_450.b  TAACTCCCGTAAATCGCTTCATA TGAAAATTCGTCGAAAAATCAGT III-6N24
89 H02 III Y119D3_450.d  AATTTGGCGATTTTTAGGGATAA TGAAAATTCGTCGAAAAATCAGT III-6P04
89 H04 III Y119D3_451.a  AAAGACGGGGATACGGTAGATAG ATTTATTGATAGCTTTTCCCCCA III-6P08
89 H05 III Y119D3_451.b  TTTTGGAATTTTGGCTTTGACTA ATCGGAATGATAAGAAACCCCTA III-6P10
89 H06 III Y119D3_451.c  TAAAAACTCCGATTTCTGGATGA GGGGTTATTTTGAAGCTGAGAGT III-6P12
89 H08 III Y119D3_455.a  AAGCCTAAGCCTAAACCTAAGCA GCCTAAGCCCAATCCTAATTCTA III-6P16
89 H09 III Y119D3_455.b  AAAAGGATCACAATTTTTCCCAT AATTCAGCTCATTGAGAGCTTTG III-6P18
89 H10 III Y119D3_455.c  ACTTTATGTTTTCCCCTCGAGAC CCCCCAGAACACTAACTTTCTCT III-6P20
89 H12 III Y119D3_456.a  CATGAAGACCTTGGTGGAAAATA AGTAACTCTCACACACGTCCGTT III-6P24
90 A01 III Y119D3_456.b  AGAGCACTTTTGTCATATTCCCA TGATTGCAACGAGAGACACTAGA III-7A01
90 A02 III Y119D3_456.c  AAATGAGAAATGCAGATTTGGAA TCAGTGGGTCCTATAGCAGTTGT III-7A03
90 A03 III Y119D3_456.d  AATACGAGGTCGCTATCATTTCA ACTTAATTTGCCAACACAATGCT III-7A05
90 A04 III Y119D3_457.a  CGAGGCCTGGCTTTATTATATCT ATACTTTTCTCAAATGCCAACGA III-7A07
90 A05 III Y119D3_457.b  ATCAAATTTCTCGTGTGCAAAGT TTCTGACTCAATTAACCCGAAAA III-7A09
90 A06 III Y119D3_457.c  GGCAGAATTTTGAAATAAGAGCA TCGAATATTCAAACGACGAGAAT III-7A11
90 A07 III Y119D3_460.a  CAATTTGATGTCCGTGGTATTTT TACTCAGTTTCAGACAGCCTTCC III-7A13
90 A08 III Y119D3_460.b  CTATAACTCTGCAGGGAATGGTG GCATCCCTATGATTGAACTTTTG III-7A15
90 A09 III Y119D3_460.c  ATGTTTCAATAGGTTTTCCCGAT ACTCTCCAGACTTTGCAGTTCAC III-7A17
90 A10 III Y119D3_462.a  ACCAGTCCACTAAAACAAGCAAA GCGACTTCAGTCTCGAAGAAATA III-7A19
90 A12 III Y119D3_462.c  AATATGCCTCTGGACATTGCTAA AAAAGATTTTCCGAACATAAGCC III-7A23
90 B02 III Y119D3_463.a  AACTCAAAATTTGCGAAAAATCA AATGTGAAAATTTGCTGGAAAAA III-7C03
90 B03 III Y119D3_463.b  TGATATTTCCCCAAAATGTTGTC AATTACAGTAGCCGGGACTTTTC III-7C05
90 B05 III Y119D3_463.d  CCAAACAACACTGATCTTAAGCC GAGTAAATTATCGATTGATGCGG III-7C09
90 B08 III Y119D3_464.c  TTAGGATTAGGCTTTGGCTTAGG ATCGACTTTGAGAAAATGAGCTG III-7C15
90 B10 III Y119D3_464.f  TTTGAATCGTGAACTTATCAGCA CAGACAGGCAGAAGAACACTTTT III-7C19
90 B12 III Y119D3_464.h  CTAAGCCTGAACTCTACACGGAA ACAAGTCGGTGTCGTAACTGTTT III-7C23
90 C01 III Y119D3_464.i  TACCCATTCTAAGTGCCAGAAAA TTTTCAACCTTAATGCCTTTCAA III-7E01
90 C02 III Y119D3_465.b  TAAGGGAGTAGCCAACGTATTCA TTCAAGACCTATTTTCCCAGTCA III-7E03
90 C03 III Y119D3_465.c  AAGCTGAAGTTTTGTCGCATTAG TATTCATTCCAACAACATCCACA III-7E05
90 C04 III Y119D3_465.d  TGGAAGTTATAACAGTTTTGGGC AGTTATTTGAGAACTGGGAAGGC III-7E07
90 C05 III Y119D3_465.e  TTTTGAGACCTTGCTCACTTCTC GGCCCAAAACTGTTATAACTTCC III-7E09
90 C06 III Y119D3_465.f  TTTGAGAATGATGTGTCCAAGTG GTACACAGTAATTTTGGCGCTTC III-7E11
90 C07 III Y119D3_465.g  GGCAAATTGTCGTGATTTAGAAG CTCACCTTTAGCTCAGTTCTGGA III-7E13
90 C08 III Y119D3_465.h  ATCTTTTTCACGTCTTGAACCAC ACCAGAACTTTTGACCAACAGAA III-7E15
90 C09 III Y119D3_465.i  TGGATATTTGGATCGATATCAGG AGACGTGAAAAAGATCTGCAATG III-7E17
90 C12 III Y119D3_465.l  TCAAGACGAAATAAGGCTCTCTG CATAATTTGGACCATATCAGCGT III-7E23
90 D01 III Y119D3_465.m  CACAAAAAGTTCACACCTCACTG ATTTGCCATGTAATCCATGTTTC III-7G01
90 D02 III Y119D3_465.n  GATATCAAAATGGACTCGCTGAC GTCAGCTTCTCATCCTTCTCAAA III-7G03
90 D03 III Y119D3_465.o  AATATTTCGCAATAGCTTGACCA TTTTGTAACCAGCTAACCGAAAA III-7G05
90 D04 III Y119D3_465.p  TCAATTACTATGCATTTTCGGCT TTTTTAAAACAAGACATGTGGGG III-7G07
90 D05 III Y119D3_465.q  ACAATGACACATTTGGAAGATCC AGATGCTGAAAATCGTCGTCTAA III-7G09
90 D07 III Y119D3_465.u  TTTTAAACAAATAGGTCTCGCCA TGTGCAAAATTTTATGAGCAATG III-7G13
90 D08 III Y119D3_465.v  CACAATTAGAAAGAGCGAGGAGA AACTTTGAAGCGCTGTATCTTTG III-7G15
90 D09 III Y119D3_465.w  AACGCTCTTGTGTCTATCCCATA GAAATTTTTGAGAGGGCTTTGTT III-7G17
90 D10 III Y119D3_465.x  GATTTCGAAACACGCAAACTAAC GTACCTTGACTTTATCCCCAACC III-7G19
90 D11 III Y119D3_465.y  ATGATTGCTCTGCCAAGATGTAT GCAAGCATATTATTGCAGGAAAC III-7G21
90 D12 III Y39A3C_78.a GGAGCTACAGTAACCCTGTTGTG TTGAGAAGAAAGACGATTTCAGC III-7G23
90 E01 III Y39A3C_80.b TATCGATTTTTGCAGCTTTCATT GAGATGCAAACCGATTTTAAGTG III-7I01
90 E02 III Y39A3C_81.a CGACTCGTTTTTGTGGTAAATTC GGTATTTATTCCCATTTTCAGCC III-7I03
90 E03 III Y39A3C_82.a TACTGTAGTTTTCGTGGCGAGAC TTTAAAAACTCAAAATTTCCGCA III-7I05
90 E04 III Y39A3C_82.b AAAATTGCATTAAACAGCGAAAA TCCAGAGTCCAAAATTAACGTGT III-7I07
90 E05 III Y39A3C_83.a TGCTCAGAGAAGAGATAGGGATG ATATGGGGCTCATTTTAAAGCTC III-7I09
90 E06 III Y39A3C_83.b TTCCTAACTTTGACAGCCCATAA AAGCTATTTACACGCCAAATTCA III-7I11
90 E07 III Y39A3C_83.c TCAACAAGACCTTTCAAATGACC ATTTTAAACAAATTCCCGTCGAT III-7I13
90 E08 III Y39A3C_83.d TTCATCATTTTTCAGCGATTTTT GTTTCTCGATTTTTCCTGGTTTT III-7I15
90 E09 III Y39A3C_84.a TTTTAGGATGAAAATTGGGGATT ATTTCAATTTTCCGGGTTACTGT III-7I17
90 E10 III Y39A3C_84.b TAATACTTGAAGAAACCTGGGCA TCACAGTTAGAGGTCCGGTAAAA III-7I19
90 E11 III Y39A3C_85.a TTGGCTTAAAATTTCGCAAATAA AATTAAGCCTCAAAATTCTTCCG III-7I21
90 F04 III Y39A3C_86.b GAAGCATCCAGTTCAATATCGTC ACAAAGAGCAAAGAGCAGAGAGA III-7K07
90 F07 III Y50D7_159.a ATTTTGGGTCGGAGATATTTTGT AAAAATGCTTTACAATGCTCCAA III-7K13
90 F10 III Y50D7_162.b AGCTTTTCTGCAAAAATTGAGTG CTGAAGAAGACCAGCAGAGAGAG III-7K19
90 F11 III Y50D7_164.a TTGCGCATTTTATAGCAATTTTT GAGACTATGATGAAGCAGCTCGT III-7K21
90 F12 III Y50D7_165.a CAGAAGTTTTGATATTCGGCAAC CGAGGAAGAAGAGATCAGATGAA III-7K23
90 G01 III Y50D7_165.b AATTAGGTTTTCGGCGTAAAAAG CTAATCGGTGTTTGCGTACTTTC III-7M01
90 G03 III Y50D7_165.d GGTGAAAAATAACGAGAAACACG TCTGATGGGAAAACGACTAAAAA III-7M05
90 G04 III Y53G8A_1734.a  TTATCAGCTTCAGATTCGTCTCC TCTCGACCATTTATGTACCCATC III-7M07
90 G05 III Y53G8A_1734.b  GAATTTCTTGGGGTACTTTGGTC AACAGATAAATCCGAGGGAGAAG III-7M09
90 G06 III Y53G8A_1734.c  TATTTGTGCAGTCTGAACCCTTT GAGCAAAATAGTGATGAAATGCC III-7M11
90 G07 III Y53G8A_1734.d  GGTGTTTTCTTCTTGAAACATCG AAATGGGGTTTAGAGCAGTTTTC III-7M13
90 G08 III Y53G8A_1734.e  AAACCCTCTCAAATAAGACTGCC ATCCACATTCACATGCCAATAAC III-7M15
90 G09 III Y53G8A_1734.f  GTTATTGGCATGTGAATGTGGAT TTTTCGCCAAAAATTCATAGAAA III-7M17
90 G10 III Y53G8A_1734.g  ATGAAAATTCGAAAAATTTGGGT TATGGTGGTCATTTTGAAGCTCT III-7M19
90 G11 III Y53G8A_2702.a  CCCGACATCCTACTGATTTACTG ATGGCAATCGATACTACTGGAGA III-7M21
90 H01 III Y53G8A_2702.c  TGTTCCCTTCATCACGACTAGAT GAGCCCAGAACATCCTTTAGAGT III-7O01
90 H02 III Y53G8A_2702.d  ATGATCTCAAGCTCAAGATGGAA AGCAACTCTTCCATAGTCACGAG III-7O03
90 H03 III Y53G8A_2706.a  AACCATGGATTTGATAATTGCAC TTTTTCTTGAGATAAAATCCCCC III-7O05
90 H04 III Y53G8A_2706.b  ACGTCGATTCGCTTATTGATTTA GACAATTTCTCTTATCACTGGGC III-7O07
90 H05 III Y53G8A_2706.c  CATGTCACCAACTTGTCACCTTA TCCTGCTATTCACAGGGAATTTA III-7O09
90 H06 III Y53G8A_6046.a  TGTCATGGAAACCAATAAAAACC GGGAATTATAGCGGTTTTACCAC III-7O11
90 H07 III Y53G8A_6046.b  GAATTTTAATCAAACATGCTCGC GAGTTCCCGAGTAAGTGACAATG III-7O13
90 H08 III Y53G8A_9248.a  GAAATTCTTGCATCCGTAGTGTC TCAGCTTGTGACTCTGATCGTTA III-7O15
90 H09 III Y53G8A_9248.b  CACAATTATGGATTTTTGCGATT GAGTTTGGAATTTGTTTCGTCAG III-7O17
90 H10 III Y53G8A_9248.c  TTTCAGCCATTTTCAGTCATTTT ATTTCAAAGCTTCTCATTCCTCC III-7O19
90 H11 III Y53G8A_9248.d  CAAAATTCTCGATTCATTTACGC GATCCATATTTCATGGCTCTCAC III-7O21
91 A03 III Y53G8B_93.b ACAATAAATGGTGTGAAGCTCGT TCCGTTAATTTGACACCCATATC III-7A06
91 A05 III Y53G8B_93.d TTAAAGGCGCATACAGTCATTTT TCGATGGTCTTGCATTAAATTCT III-7A10
91 A06 III Y53G8B_93.e GTTGAGATGTGAAGTGCTGACTG CATTTTTGGAACTTTCCGTGTAG III-7A12
91 A07 III Y53G8B_1025.a  AGTCAAGCATGGTCTTCGTTAAG GGAGTGTCGTTAATTCTAATGCG III-7A14
91 A08 III Y53G8B_1025.b  GTCAGTATCTCCAAATCGGTGAG ACGAATAAACTTTTCTCCCGAAG III-7A16
91 A10 III Y53G8B_4255.a  AATATGGGAAATTTCAAGGGCTA AGCTATATTCCCCGCTGAGATAC III-7A20
91 A12 III Y53G8B_4255.c  GAATGGCTTAAATCTGTGTACCG ACTCAGGTTTGAGCTTAGGCTTT III-7A24
91 B01 III Y53G8B_4255.d  AAAGCCTAAGCTCAAACCTGAGT GTCGATCAGAATCGATTTACCAG III-7C02
91 B03 III Y55B1A_115.b  ATTTTTATCCCAGAACCGATGTT TTTCAGTTTCAGACAAACCCATT III-7C06
91 B04 III Y55B1A_115.c  ATACTCGAAGCTTAATCGCATTG ACTCCTCTTTATGTCAAGGAGCC III-7C08
91 B05 III Y55B1A_115.d  TGTATCATGGTTGTTGTGATGGT GACGCAGAGTTCTCAACTGATTT III-7C10
91 B06 III Y55B1A_115.e  AAAATAGTCTGCGCTTCACACTC CGATGAGAAAACCTTGATTTTTG III-7C12
91 B07 III Y55B1A_116.a  AATTTGGTGCAAAACAGAAGAAA ATTTTCCTGAAAGAGTTCCGAGT III-7C14
91 B09 III Y55B1A_120.a  TTCACAAGACGATCCGAATAGAT GTCGGTAGGCAGACACAGATTAC III-7C18
91 B10 III Y55B1A_120.c  TTAAAATCTTCCTCCGTTAAGCC ATTGACATGGACTCGCTAAATGT III-7C20
91 B11 III Y55B1A_120.d  TGCCCTTTGGAACTAAGTAATGA ATAAAACATGCGATTTAGAGCCA III-7C22
91 B12 III Y55B1A_120.e  GTCTATACGTTCAAAATCGTCCG AGCAGACCTACATTGGTTGAAAA III-7C24
91 C01 III Y55B1A_120.f  TGCCCTTTGGAACTAAGTAATGA ATAAAACATGCGATTTAGAGCCA III-7E02
91 C02 III Y55B1A_120.g  CCAAGAATTTTGAACAACGTTTC ATTGACATGGACTCGCTAAATGT III-7E04
91 C03 III Y55B1A_122.b  GCTTGATTTATTTGTCAACAGCC TTCTCCATTTTCAACCACATTTT III-7E06
91 C04 III Y55B1A_122.c  CTTAACAACTTCATGCCAACTCC AAAACCAAGATTTGACCCGTAAT III-7E08
91 C05 III Y55B1B_113.a  TATTTTCAATAAATCCACGGTGC AATTTTCCAGATCAATTTCCGAT III-7E10
91 C06 III Y55B1B_113.b  GAACTCTTGTCTCTGCTTTTCCA GTTTAAGCGCCAAATTTTAGGTT III-7E12
91 C09 III Y55B1B_119.b  GGAGGACGTAGAGTTATCGGACT TCTCCTGTAACCTCCAATTTTCA III-7E18
91 C10 III Y55B1B_119.c  CTGAGAATGAACTGACGAGGAGT CACAAGCGGTTTCAGAAATAAAC III-7E20
91 C12 III Y55B1B_119.e  GAAATCACAGTTTCAGATTTCGG GCGACTTTCATTTGTTCTATTGG III-7E24
91 D01 III Y55B1B_119.f  AGAACCGCAGACAAATATTTCAA ATTCGACGACTACACCACCTTTA III-7G02
91 D02 III Y55B1B_119.g  TAGGTTTGCGGTTAGTAGTGGAA CGCCAAGATATTTTTCACAGAGA III-7G04
91 D04 III Y55B1B_121.b  TTCTTAACCATGCGAAATCAGTT GTAGATGTCGTTTTTCATCGGAG III-7G08
91 D05 III Y55D5A_391.a  TTGAAAATAGAAAATTTTGCGGA CTCCAAATCCTACCAAATTACCC III-7G10
91 D06 III Y55D5A_391.b  TACTGTTTGAAGACACTCTGCCA AAACTGTGCTACACGAAAACGAT III-7G12
91 D07 III Y55D5A_391.c  ATTTTTCCCGTGATAATCCAACT CGAATTTGGGAATGAACTATTGA III-7G14
91 D09 III Y55D5A_392.b  ATGAGGAGTACAATTCGCAAAAA AGAAAAATGTGGCCAACTAACAA III-7G18
91 D10 III Y55D5A_392.c  AATCAATAAAACCTCTGGCCAAT TATTTTACGACGGAAATTCAGGA III-7G20
91 D11 III Y55D5A_392.d  AGATCCGAACGACTCATACTGAA AATCATCGAACTTGATGGAAATG III-7G22
91 E01 III Y55D5A_392.f  ATTTGAAAGCTCTGAACTTGCTG GGCACGGAATTTGTAGAGTATTG III-7I02
91 E03 III Y71H2_375.b TCCAAAATATCTCCGAAAACTGA CCAAACAAAACCACACCTACAAT III-7I06
91 E04 III Y71H2_378.a CCAATAATTCTGACACTTGCTCC TATCAGCGGCTTTATCATCGTAT III-7I08
91 E05 III Y71H2_380.a TAATGGGACATTATGACACCACA ACAAATTCTCAATGGTCAGTGCT III-7I10
91 E06 III Y71H2_381.a CAAAAACTGTTAAAATGGCAAGG TAGTAAAATTCCTGCGGTCAAAA III-7I12
91 E08 III Y71H2_384.a TTGTCGTATTTTGTGACTCATCG CAAATTTTCTAAAATCCCCCAAG III-7I16
91 E09 III Y71H2_385.b CCAACTTTGTGCAATTTTAAAGC AATCCTCTGGGAAATGGTGTTAT III-7I18
91 E12 III Y71H2_387.b GATTGTAAACTTACGGCAAACCA TTTCTGAAACCAGACTCCAATGT III-7I24
91 F01 III Y71H2_388.b GTCTTCACAGTGAGAAACATCCC CATCGAAAAATGTAAAATCTCGC III-7K02
91 F02 III Y71H2_388.c CCTGTTCTCGAATACAATCGAAC GCATGTCGATAAAGCTGATAACC III-7K04
91 F03 III Y71H2_388.d ATAAAAACCACCGGAACAAAAGT ATTTCTTATGGCGTTATGAGACG III-7K06
91 F04 III Y71H2_388.e TATCGATCGTAGAAGAGACGAGC AAAAATCACACGCTTTCATCAGT III-7K08
91 F05 III Y71H2_388.f GGGTCTCCTTCTTGTACCAGTCT TAACCTTAAAAGCGAACATTCCA III-7K10
91 F06 III Y71H2_389.a CAATTTAGTCGGTGGCTTAACAC TCCGATGACTTAAAATCGAAAAA III-7K12
91 F07 III Y71H2_389.b CGAATCGATCCTGTTTATTGAAG AACGGGCAGAATAAAAAGAAGAC III-7K14
91 F08 III Y71H2_389.c ATCATGATATTCGGTCATTGAGG AAATCTCCCGGCTTAAAATTACA III-7K16
91 F10 III Y71H2_389.e AAAATTCGGCTCAAACATCTGTA GATTTTACAGGAACTCCAATCCC III-7K20
91 F11 III Y71H2_390.a TTTTGGGAATTTGTTTTCTACGA AGTGATCAATCATCATTGTGCTG III-7K22
91 G02 III Y71H2_390.d AATAATTAGGGAAGTGGAGCGAG AGATATGAGCCAGCAGAGTTGAG III-7M04
91 G03 III Y71H2_390.e AACTTATTTCGCTACGATCCTCC TTCATAGGTAAGGTCGCCTTGTA III-7M06
91 G07 III Y71H2_391.c TAACAGTTCATATCCCGGATGAC ATATTCGAGCAATTGAAGCACAT III-7M14
92 A02 IV Y38C1AB.c  TGAATTCCTTCATTTTGTCGTCT TCTAGGTTTTTCTTCCAGTTCCC IV-1A03
92 A03 IV Y38C1AB.d  TTTCTAAATTTTGGTTAACGGCA GAGATATTGCCACTGGTGAACTC IV-1A05
92 A04 IV Y38C1AB.e  CGGCTCGATAATACCAGTCATAC GTAGCAAAACTCAAAGTTTCGGA IV-1A07
92 A05 IV Y38C1AB.f  GCGAAACGTGATGAAAACTAATC GAGCGTCTGAGTGATTGTCAGTA IV-1A09
92 A06 IV Y38C1AB.g  TTGACGACCTAGATGACGATTTT TCGAACTAAACTCACCTTGCTTC IV-1A11
92 A08 IV Y38C1AB.i  TCTAGGTTTTTCTTCCAGTTCCC TGAATTCCTTCATTTTGTCGTCT IV-1A15
92 A09 IV Y38C1AB.j  GAGATATTGCCACTGGTGAACTC TTTCTAAATTTTGGTTAACGGCA IV-1A17
92 A11 IV Y38C1AB.l  GAGCGTCTGAGTGATTGTCAGTA GCGAAACGTGATGAAAACTAATC IV-1A21
92 A12 IV C15E6.1 CGTTATCAAAAGCCGGGATA  TCCCCTCAATTTTCTTGCAG  IV-1A23
92 B01 IV T05C7.1 TGCAAAATTGTATTTTTCGGTTT ATTTTTCTAATTTTCAGGTCCGC IV-1C01
92 B02 IV B0545.1a  ATCAATTCAGGAGCGATAAAACA TACATTCCGTATCATCATCCTCC IV-1C03
92 B03 IV B0545.3 TCCATAAAACATAGGCCTCAGAA GTGTCTACTTTTGCCTACATGCC IV-1C05
92 B04 IV B0545.4 GCAGTGTACCCGACTTCCAT  GCGTCCGAGTTGGATTTCTA  IV-1C07
92 B05 IV F29C4.1 ACGAACAACACGAAAGACCC  GCGTCTTCTGGCTTGGATAA  IV-1C09
92 B06 IV F29C4.2 CTCTGTTTATTTTGCACGTTTCC TTCGGAACAAACCAAGCTATTTA IV-1C11
92 B08 IV F29C4.5 GGAGCAATAGGATGCAAGGA  AGGGACGAGGAAGTCGTTTT  IV-1C15
92 B09 IV F29C4.6 ATTTTCAACGTCGGCATTTC  TCCGCTTAATTTTGCGATTT  IV-1C17
92 B10 IV F29C4.7 CTGCAAAATTCCTAACAACATCC CCTAAGCCCCAAAAATCTAGAAA IV-1C19
92 B11 IV F29C4.8 TCGACCCTGTTTGGATAGATAGA GGCACAATTTTAACCTCACAAAA IV-1C21
92 B12 IV R02D3.1 AGAGCCAAAGACGCTGATGT  ATTGGTCGTTGAATTCCTGC  IV-1C23
92 C01 IV R02D3.2 AAAATTCATCGAAAAATCGTTCA TCAGAAATTGGAGAAAATCCTCA IV-1E01
92 C02 IV R02D3.3 TGGGCAATTTTGTAGTTAGAGGA TCAGAAAAGATTCTTGCGACTTC IV-1E03
92 C03 IV R02D3.4 CTTTTTCCAACCTTTTGCCA  CCTGATAGCCTCACCCAAAA  IV-1E05
92 C04 IV R02D3.5 CGTTTGAGCAAGAAGACTCTGAT GACAGCGATATTCCATCTTCAAC IV-1E07
92 C05 IV R02D3.6 ATATTCACTTTTCACCAAACCCC CACTGTATCTGGAAAATGTGCAA IV-1E09
92 C06 IV R02D3.7 ATTTTTCCAGCATCGTTTGG  ATTTTCAGCCAAATTGCCAC  IV-1E11
92 C07 IV R02D3.8 GAAAAATGGCGGAAAAGTCA  CTCGGGAAGTGAAGAAACCA  IV-1E13
92 C08 IV T21D12.1  TTGGAGCCTGTGATTTGATAGTT AATGTCGATAAACTTCACGAGGA IV-1E15
92 C09 IV T21D12.2  CCCTTCAAAAGGCAAAGACA  CCGTTTTTCGATTTTCTCCA  IV-1E17
92 C10 IV T21D12.3  TTCCCCAAATTTCAAATGGA  CAGCTCTTCTCGCTCGACTT  IV-1E19
92 C11 IV T21D12.4  TCTCCTCGTGGCTTTGAACT  CTGACTAAGGAAACAGCCCG  IV-1E21
92 C12 IV T21D12.5  TGTTCGCTCACTACAACTCATGT GCTTCAGTTTTCTGATGCATTCT IV-1E23
92 D01 IV T21D12.6  GTTTGCAGTCTCATTCACACAAG GCAGACAGCTAGACAAACGACTT IV-1G01
92 D02 IV T21D12.7  AGGTGTTTGGATTGGACAGC  TGCCACGTGTATGGAGGATA  IV-1G03
92 D03 IV T21D12.9  GGTTTAACGAGCTTGGAAGTTTT CTTGCCACACATTGATATTCAGA IV-1G05
92 D04 IV T21D12.11  AGGGAAGAAGTGCATGTTGG  TCGTCCCCACTGTTGTTGTA  IV-1G07
92 D05 IV T21D12.12  CAAAACGCTCCCTTATTTTCTTT GCAAAGTTGTTAGCATTTCCATC IV-1G09
92 D06 IV K02D7.1 ATGCTATACTTTGTGGGGCG  GACGCCACTATCCTTCCGTA  IV-1G11
92 D08 IV K02D7.3 TTCAAACGACGGAATTCTCC  CAATTGTGGCTGTTCCAATG  IV-1G15
92 D09 IV K02D7.4 AATCGTCGAGTCATCCAACC  AGGCGGATTCTCATGTTCAC  IV-1G17
92 D10 IV K02D7.5 AGTCTGCAATGCCTTTCAAAATA GAAATTGGCCACATTAAAACAAA IV-1G19
92 D11 IV F18F11.1  CGGAGGTGCAAATCTAATTACTG TTTTGTCAGGTTTCAGGGTAAGA IV-1G21
92 D12 IV F18F11.2  GTTTGTGTTTGTAAAATTGCCGT CACCCCAGTTTGTCTACTGGATA IV-1G23
92 E01 IV F18F11.3  AAATGCTGAAATTGGGACTGATA TTTTGTTCTGAAGATACGCCAAT IV-1I01
92 E02 IV F18F11.4  CTGGCGGATCCTTTTATTGA  GGACTTCCGCAGGTTTATCA  IV-1I03
92 E03 IV Y66H1B.1  GTAGTCGATATGCCAGTTGAAGG TCCAATATCTCCATCTTCTTCCA IV-1I05
92 E04 IV Y66H1B.2  TCTCCAGTTCATAAGCATCCAAT ACGTGAAAGACTCACCATTGACT IV-1I07
92 E05 IV Y66H1B.3  GATCAACAACAATTGCTTCAACA GCGTTTTAATTCTTTACCACACG IV-1I09
92 E06 IV Y66H1B.4  GAAGTTGAAGGTGGAGCTGAATA TGAACAAAATTACATTGTGAGCG IV-1I11
92 E07 IV T07A9.1 TATGGGAATTTCTTGGAGAGACA TGATTGTCCGAATAAATGGAATC IV-1I13
92 E08 IV T07A9.2 GTGGACTGAGAACCGCATTT  ATCTTCTCGCGATGTGGAGT  IV-1I15
92 E09 IV T07A9.3 AAGCATCTTCACAATTCGGG  CAGTGAAAATGTCGTGGTCG  IV-1I17
92 E10 IV T07A9.4 ATCAGAAGTTGCAAATCGGAATA TTGGAGAATAAACAGACGGAAGA IV-1I19
92 E11 IV T07A9.5 AATTCGTTGGCTAAGACACAAAA GCGAATTTTGTATGCAGTTTACC IV-1I21
92 E12 IV T07A9.6 CGGAATCAGGAAAAAGTGGA  TACCACTGGCAACGAATGAA  IV-1I23
92 F01 IV T07A9.7 CTGTTCCCTTTATTCGTCCTTCT GCAAACATCGTGAATCAACTACA IV-1K01
92 F02 IV T07A9.8 CCGTTGAATTTTTCGCTGTATTA CAAAATTGTTTGATTGACACGAA IV-1K03
92 F03 IV T07A9.9 AAACGACGGGTGTTCTCATC  AAGTACGCCGACTCGCTTTA  IV-1K05
92 F04 IV T07A9.10  CAGCTACTTTGAACTCCCGC  CGAGGTGACACTTCAAGCAA  IV-1K07
92 F05 IV T07A9.11  CTTCTTCGGTCTTCACCTCG  CGCCAAACCACGTTTATCTT  IV-1K09
92 F06 IV Y66H1A.1  AGTTGTGATAAAACAAAAGGCCA ATGAAATTCGTACTATTCGGCAA IV-1K11
92 F08 IV Y66H1A.3  CTTTTTCGTAAGTGAAGCCATTG TGTTTTTGAGCCAGAAATACGAT IV-1K15
92 F09 IV Y66H1A.4  ATTCTTCGAAATAGGCGAAAATC GCAGATGAGAAAAGGAAAACAAA IV-1K17
92 F10 IV Y66H1A.5  CGCACTCTTTGAAGTTTCATTCT TTGGACAACTGATAAGGGAGAAA IV-1K19
92 F11 IV Y66H1A.6  ACTCAACATTTCCCAAGTGAAGA GTGGCCAACATTCTCATATCAAT IV-1K21
92 F12 IV M04G7.1 CGAAAATGAGTCACACCCCT  CTAGACAAAGCTTCCGGCAC  IV-1K23
92 G01 IV M04G7.2 ACCCCGTGTTGGTGTAAAAA  CAGAAAGTTGACTGTGCCGA  IV-1M01
92 G02 IV M04G7.3 AGACAATCAGGCGTAATGGG  ATGCCATCAAATTCCTCTGC  IV-1M03
92 G03 IV W03G1.1 TAATTTTCCCTTCCCGCTCT  GCTAGGCACGCAGGAATTAG  IV-1M05
92 G04 IV W03G1.2 AAACCCTAACACCTCCACAATTT AAATCAAGGCAAAATCAAGTTCA IV-1M07
92 G05 IV W03G1.3 GGTTAGTGGAAGGAGCCACA  GCTCCGTCTTTTTGCTTGTC  IV-1M09
92 G06 IV W03G1.4 CCCGGAGTCTTCTGATTCAA  CACTGGATCGTCATGATTGG  IV-1M11
92 G07 IV W03G1.5 GCGTGTCTCAAACAAAAGCA  TTGAAGCAGCTGAAGAAGCA  IV-1M13
92 G08 IV W03G1.6 CTTCCTGTGCAATAGAGCGTAAT ATTTACAGGATTCGGAAAAGTCC IV-1M15
92 G09 IV W03G1.7 CTTCGGTGTGAAATGTGGTG  GCAATTTGAGTGGGGAGAAA  IV-1M17
92 G10 IV W03G1.8 CAAAATGATTGACTTTCTTTGGC GTGGTATTGGCAGTTTCTCACTC IV-1M19
92 G11 IV W03G1.9 CGAAGAGTGAAGTGAATAGTGGC TTGGGCTTGTCGTTAATAACAGT IV-1M21
92 G12 IV F09C11.1  CGTTTAATTGAAGGTGTTCAAGC AATTCCCAAAAAGGTTGTTTTGT IV-1M23
92 H01 IV F56A11.1  GAGCACACAACTGTATATGGCAA TTGATAATGCAGAAGTCGAGTGA IV-1O01
92 H02 IV F56A11.3  AACCGGAAATGAAGGTCTCTAAG AATACCCGGAAAACGATTAAAAA IV-1O03
92 H04 IV F56A11.5  GGTTGCATGTCCTTGTCCTT  CTGGCACTGAAAGGTTTGGT  IV-1O07
92 H06 IV C18H7.1 AGAAACTCAAATATGTTCGGCAA AAAATTGGTAATTAAGGAAGGCG IV-1O11
92 H07 IV C18H7.2 CGGTCACCCGATAGAATGTT  AAATTTCAGGCTTTTCGGCT  IV-1O13
92 H09 IV C18H7.4 CAGGAGCATACGGGACAGTT  CATAGTGCTCTCAAACGGCA  IV-1O17
92 H10 IV C18H7.5 TACTCCTCGTGTAGCAATGGAAT CGTCTAAACCACAGCAGAGTCTT IV-1O19
92 H11 IV C18H7.6 TTCCATTTTCCTCATCCTCG  TTCACACCGTTTGTCCTGAA  IV-1O21
92 H12 IV C18H7.7 TTAACTACGCAGGCTCAAGGTAG GGAGGTGTGGTACGTATTATGGA IV-1O23
93 A01 IV C18H7.8 ACGTGTGGATTTACGGAAGC  TCGAAATGGGTTCAGACCTC  IV-1A02
93 A02 IV C18H7.9 TTACAAGTCCTCCATCCACAAAC TAGGCAAACATTGTGGAAGTTTT IV-1A04
93 A03 IV C05G6.1 GTACGAGCACATGTAATGAACCA CAACTAAATGAAGTTGGAAACGC IV-1A06
93 A04 IV C05G6.2 CTTCCGATTACTCATATCGTTCG CATACCGTACCTACAATTAGGCG IV-1A08
93 A05 IV C05G6.3 GCCGAGAACTCATGGACATT  TAACGGGGAGATGGTGAGAG  IV-1A10
93 A06 IV K11H12.1  TTCGGTAAACTCTTCCATTTCAA CCGAAAATGAAATGGTTGTTATC IV-1A12
93 A07 IV K11H12.2  GATAACAACCATTTCATTTTCGG TGTTCCATTCTTCGATTCACTTT IV-1A14
93 A08 IV K11H12.3  CCGGTGACCAGTTCAAGTTT  AGTTTGGTGCGTCTAGCGAT  IV-1A16
93 A09 IV K11H12.4  ACTCACGAAAAACCCAGACG  CATCCGGTGATGACAATCAG  IV-1A18
93 A10 IV K11H12.5  GCTCAAATTCTGGTTTCCCA  ACGGACACATTTTTCGAAGG  IV-1A20
93 A11 IV K11H12.6  ACATCATTTTTGCTTCTTTGGAA AATTGCTTCAAAAAGTTCTGCTG IV-1A22
93 A12 IV K11H12.7  AGTGTTAAAATTTTCCCAGGCTC GAAATGTTCATGACTAAAAGCGG IV-1A24
93 B01 IV K11H12.8  TAACTCCTCGTTGCATCATTTTT TTCAGATTTCAGCCATTTTCAGT IV-1C02
93 B02 IV K11H12.9  TGTCTTTAAATTTCGGCTCTCAG TCTCTGACATGTTGAATGGATTG IV-1C04
93 B03 IV F41A4.1 GTGCTGCTCTGCACAACAAT  TTCTTTCACAATATCCCGCC  IV-1C06
93 B04 IV F41A4.2 AGCGTACAAAACTTCCAGTTTGA TCGTCCAACTGATTCTCTTGATT IV-1C08
93 B05 IV Y55F3C.b  ATTGTGATGTACACGATGCAAAC TCTCAACATGGAATCTATTGGCT IV-1C10
93 B06 IV Y55F3C.c  AGTCTTCTGATTCAAAGCGTGAC TTTGAGTCGCCTTAATAATCCAA IV-1C12
93 B07 IV Y55F3C.d  TGGACGAATAGCTTCATTTTCAT GCACATCCAAACCAGTTAACAAT IV-1C14
93 B08 IV Y55F3C.e  TTCATTTACATTTTTATTGCGGG ACATTTGGTCTTCGATTCTTCAA IV-1C16
93 B09 IV Y55F3C.f  GTCGTAGATTATGGCTGATCCTG ATCGATTTCCCCTAAAATCAAAA IV-1C18
93 B10 IV Y55F3C.g  CAGTTGAAATGAACTTCCTGACC GGCAGAATTTTCAAGCATGTATC IV-1C20
93 B11 IV Y55F3C.h  AAAAGCACGAAGATGATGACAAT TCTTGACTGCTAGCTATCCCAAC IV-1C22
93 B12 IV Y55F3C.i  CGGCTTCTTCTTCTTCTCCTAAC AAGACAGGATTCCAGAGCACTTT IV-1C24
93 C01 IV F56B3.1 ATGGATGCGTTCAAGGTAGG  GGGAGAATCCTTGTGGTCCT  IV-1E02
93 C02 IV F56B3.2 TTTTGGCCACTTTAAACCTTACA GCTTACAAACCTACCGCCTATTT IV-1E04
93 C03 IV F56B3.3 TGCTTCTGGTTCATATGGTTCTT GCGTCTTCTGATGTTAGTCGTTT IV-1E06
93 C04 IV F56B3.4 CTACTTCAACTGGCTTCTTCCAA GTACGCAAGCACAATTTACCTTC IV-1E08
93 C05 IV F56B3.5 TTGGTTTTTCAGTAGGTGGAGAA GGTTTTCATCGAAAGATTGACTG IV-1E10
93 C07 IV F56B3.7 TCTGTAGTCACTCCCACTTCCAT ATGGAACAAATATGGTGACAAGG IV-1E14
93 C08 IV F56B3.8 CATTCGCTACCTTCTATGCATCT CATAAACCGCTCAGAATTAATCG IV-1E16
93 C09 IV F56B3.9 CGAAAGAACGAAGCCAAGTC  CATAATGCGAGTGAGGCTGA  IV-1E18
93 C10 IV F56B3.10  TTGCATTCAAAACCTCCAAATAC TGGAAACTTTTTAAGCTGTTGGA IV-1E20
93 C11 IV F58H7.1 ATCTGCGATGCACCATAACTATT CAGACCTACCGTAATCTCAATCG IV-1E22
93 C12 IV F58H7.2 TCAATCAAAACCCGTACAAAATC AAGCTATCCATCAAATAGAGCCC IV-1E24
93 D01 IV F58H7.3 TCCAATTCTTTCTTTCAGATGGA CAAGTACAAAATTTTTCCGAACG IV-1G02
93 D02 IV F58H7.5 TATTGCTCTTGTTCGTTGCG  TGTTTTTCAGAGCACATCGC  IV-1G04
93 D03 IV F58H7.6 ACTGAGGATTTTGCCACACC  GTGGTCATTGGCAACAAGTG  IV-1G06
93 D04 IV F58H7.7 CTGATATGAAGGCCCAAGGA  GGCGAAAATGTCATTCGTCT  IV-1G08
93 D05 IV F58H7.8 TCTGGAAATCCTCCAACTCG  AAAATCTGCACCACTCCACC  IV-1G10
93 D06 IV C44C8.1 TCAATGAGCCACACGACATT  TCTGATTTCCAGATTTCGCC  IV-1G12
93 D07 IV C44C8.2 TCAATGAGCCACACGACATT  TCTGATTTCCAGATTTCGCC  IV-1G14
93 D08 IV C44C8.3 TCAATGAGCCACACGACATT  TCTGATTTCCAGATTTCGCC  IV-1G16
93 D09 IV C44C8.4 TCAATGAGCCACACGACATT  TCTGATTTCCAGATTTCGCC  IV-1G18
93 D10 IV C44C8.5 TCGAAAATTCCAACAGAAAGGTA GATCTATGTTGTCCGAGCAATTC IV-1G20
93 D11 IV C44C8.6 CATATCCGTCCATTGTTCCC  GCGTAGGAATCAACGGAAAA  IV-1G22
93 D12 IV C44B12.1  TAACGTTTTCCCCTCAAACTACA CATTTTTCCACACTAATCGGGTA IV-1G24
93 E02 IV C44B12.3  AAGATGCTCTTCAAGAAGTTCCA CGAGCAATTTTTGAATTTTAACG IV-1I04
93 E03 IV C44B12.4  AAGCCGATTTAGGCCATTTT  TCACTCGAACTGTCACAGGC  IV-1I06
93 E04 IV C44B12.5  GTCCTTAAAATATTCCCCACCTG CTTCAGATTCCCTTCTTTTTGGT IV-1I08
93 E05 IV C44B12.6  TCAAACTTGTGTTGAGAGCAAAA TTAATTTAGGGGGAAAATGCTGT IV-1I10
93 E06 IV C44B12.7  AAATTGCCGCTTCTTTAGCA  TCCGCCGGTAATTTACTCAC  IV-1I12
93 E07 IV C50A2.1 ATGCAACTTCTGAACACTGGAAT GGGCATTTTTAATTAATTTTCCG IV-1I14
93 E08 IV C50A2.2 AGGAGAGGATTAACCAAGGAGTG TTTTGGTGGTGCTACAGTAACCT IV-1I16
93 E09 IV C50A2.3 AAAATTAAGCTGATGACGTGGAA TTTTGGGGAAAACTCAAAAATTC IV-1I18
93 E11 IV Y104H12D.a CAATCATCCCGTCTTACTGAGAG TCCCTTTCTTCTCTATTCCTGCT IV-1I22
93 E12 IV Y104H12D.b ATGTGTCTCAAGCAACGAAGATT TTTCTCCTCGGAATTCTCATTTT IV-1I24
93 F02 IV W09G12.3  CAGACAGCCGATCTTCCTACTAA AACTAGAACCCTTCCTGGCATAC IV-1K04
93 F03 IV W09G12.4  TAACGCACATCAGGCTTCTG  TGCCGAAAATTTTGGAGTTC  IV-1K06
93 F04 IV W09G12.5  CTCTCGGTAAGCTGAACTCAAAA TGTGCAAATCTTTGTGAAAAATG IV-1K08
93 F05 IV W09G12.6  AAAATTTCCAGTCATTTTCAGCA TTCTAACCATGAAGCTTTTCCAA IV-1K10
93 F06 IV W09G12.7  CGTGTGCTCATGCTCATTCT  CCATTTTCCAGCCTTCGTAA  IV-1K12
93 F07 IV W09G12.8  AACTCCTCAGAAAATGAAGGAGG CAGACAGACAAATGGATCAAACA IV-1K14
93 F08 IV W09G12.9  AAGAGATATGGAATGCAACAGGA TTCACGAACATGTCAATAACTCG IV-1K16
93 F09 IV Y104H12C.a TGTGCAAATCTTTGTGAAAAATG TCATAAAAACTCTGTGCTCCTCC IV-1K18
93 F10 IV C09E9.1 AATCAAGAAAATCGGGTGAAAAT CTGATGGCCTAGAAACACAAAAC IV-1K20
93 F12 IV F38A1.1 TTTGCTCGTTGGTTCAATTCTAT AAGCTCAGAACTGTGAGGACAAC IV-1K24
93 G01 IV F38A1.2 CTCCTGTAAGACGGCAAGAGATA CACCATAAACATTTTTACGCCAT IV-1M02
93 G03 IV F38A1.4 CAGGAAGGCGTTTCAAGAAC  TCCACCAAACTCACCTTTCC  IV-1M06
93 G04 IV F38A1.5 TTCGCTTGGGATAATGGAAG  AAGGTATTGCCCCCGTATTC  IV-1M08
93 G05 IV F38A1.6 CTGGTTCCAAGAATGAAAAGTTG CAACAACTGCTTTGAAACAACAA IV-1M10
93 G06 IV F38A1.7 TGACGGATCTGTGGAACAAA  GATCTTTGCCGCATTTCATT  IV-1M12
93 G07 IV F38A1.8 TTTTCCGGCTAAAATGATCG  CGGTTTCGGTGAAAACTAGC  IV-1M14
93 G08 IV F38A1.9 GTTACCATTGTTCGACAACATCA GCACAAAAACACAATCAAAAACA IV-1M16
93 G09 IV F38A1.10  TCCATGGTTTTACTGATAAGCGT TCTTCGAAATATCCGACTCGTTA IV-1M18
93 G10 IV F38A1.11  GAAAGCCTGTGTCTCGGAAG  AATTTCAAGTCGCATTTGCC  IV-1M20
93 G11 IV F38A1.13  TCGGAATTTGTTCAAATCAGAGT ATCAATGAACGTTCCGTTCTCTA IV-1M22
93 G12 IV F53H1.1 CACCTACGGAGGAGTTGGAA  GTGGCCGATAATTCAGTCGT  IV-1M24
93 H01 IV F53H1.3 CAAAGTAGGTCAAAATTGAACGG CAAATTTATGGCATTCCTCTCTG IV-1O02
93 H02 IV F53H1.4 ACTTCGATTCCTGTTGAATGTGT TCGGAAAAGTCCTAAATTGTTCA IV-1O04
93 H03 IV F58F6.1 AATTACTGGAAATTAAGCTCCGC AACAAAAATCCTACAAAACCCGT IV-1O06
93 H05 IV F58F6.3 AGATAGACGATCCTGGTCAAACA ATCAAGTGTGAGGAATCAAGGAA IV-1O10
93 H06 IV F58F6.4 AATGTGCCGAATATTGTTTTGTC TACCTGTAAATTGTTCAACGCCT IV-1O12
93 H07 IV F58F6.5 GGAAATACCGGACTCTGAAAAAC TTTGAAGAGATATAGGTTTGCGG IV-1O14
93 H08 IV F58F6.6 ATCTGAAAATTGACTCGTTGGAA CTAACTTGTATGTTCGACGGTCC IV-1O16
93 H09 IV F58F6.7 TACCGTATTCCAACCAACAATTC TACAAACGGCACACAAAGATATG IV-1O18
93 H10 IV Y104H12A.1 ATAACGGTCTGAAACACCTCTCA AAGGGAAAATGTTTTTCTCAAGG IV-1O20
93 H11 IV Y77E11A_868.a  CATGGGAGTACTCGAACTACTGG CGGAAAACAAAGCAAGATAAATG IV-1O22
93 H12 IV Y77E11A_868.b  TAAACTCACCCCAAAATCTCTGA TACTCTATAGGCAGTCATCCCCA IV-1O24
94 A01 IV Y77E11A_3443.a GGAGTCCTTAACAAAATGCACAG AATTTCGAGTTGAATTGCAAAAA IV-1B01
94 A02 IV Y77E11A_3443.b ATCGTCGAAACAGAGTAAACGAG TTGCAGAAAAACGATGGAATACT IV-1B03
94 A03 IV Y77E11A_3443.c AAAATTTGAATTTCCCGCTAAAA GTCGGGGTACTGTAATAGCACTG IV-1B05
94 A04 IV Y77E11A_3443.d TGAAACTTGATTTTTGGAAGGAA ACCGTATCCTTGACCATAATCCT IV-1B07
94 A05 IV Y77E11A_3443.e CGAAAACCCGTACAATAAAAACA GAATGACTTTTCGTGTGTGATGA IV-1B09
94 A06 IV Y77E11A_3443.f GAAATTTGTTCCAATCAATCCAA GAGTCTTGTAGATCTGCTCTGCC IV-1B11
94 A07 IV Y77E11A_3443.g ACCTCAAAAATCAGTGGCAATTA TGAAATTCCTCTTGGCTAATTCA IV-1B13
94 A08 IV Y77E11A_3443.h GCACTCTCTCATTCTGCAAGTTT GATACACTAGCGGAGAGCTCAGA IV-1B15
94 A09 IV Y77E11A_3443.i GGCAAAACTTTCCGACTTTTACT AAAAACCACAAAAACCATTTGAA IV-1B17
94 A10 IV Y77E11A_3443.j ACTAAACAGTGTGGTCGCATTTT TGCTTGAATTAGCCAACTGGTAT IV-1B19
94 A11 IV Y77E11A_3443.k AGGATTATGGTCAAGGATACGGT TTTTCTGCAATTTCATCGTTTTT IV-1B21
94 A12 IV Y77E11A_3443.l CAGACTCTACGGAGGCTATGAAA CGGAAAACAAAGCAAGATAAATG IV-1B23
94 B01 IV Y77E11A_3443.m AGTAGTGCCACCTGATCAGTCAT GAATCTTCTGTCCAATCAACGAC IV-1D01
94 B02 IV Y77E11A_3443.n AACGGATACTTCAGTGAGAACCA TCTCATTTATTGCCCAAAGAAAA IV-1D03
94 B03 IV Y77E11A_3443.o TGCCTAAACCAAAGTTTCCATAA TTAACTAAAGAAAACGGCTTCCC IV-1D05
94 B04 IV Y77E11A_3443.p ATTTTTGAAGCTAAAACTTCCCG TGTCATTTTTGGGTGAAAAATTC IV-1D07
94 B05 IV Y77E11A_3443.q GCTACTGAAGGAGTTGCTCATGT CGAAATTAAATCAATTCTGCCAA IV-1D09
94 B06 IV Y77E11A_3670.a TCCATTTTTCAAGATAGTCGGAA TTTCCCGTATTTTTGGAATTTTT IV-1D11
94 B07 IV Y77E11A_3670.b AAATGTTTTTAGAAGACGCCACA TTTTTCCACAAGAAATCCTGAAA IV-1D13
94 B08 IV Y77E11A_3670.c GCAATTGTAAGTCGGAAAATCTG TGAGAAAATTGCGGTTTTTGTAT IV-1D15
94 B09 IV K03H6.1 GTCCGAAAAGTAGCCCATGA  CACTTATGGCTCCGTGGATT  IV-1D17
94 B10 IV K03H6.2 ATTTCAGCGTATTTCGTCCACTA TTTGTTTTGCATTGATGTTGACT IV-1D19
94 B12 IV K03H6.4 AATTTGATTTTGCCCGTATTTTT CCTGACGTTAATGAGGGTCATAG IV-1D23
94 C01 IV K03H6.5 GCACACTCCTGGTTCAAATACTC TGGAAGTACCGAAAAGTGAAAAA IV-1F01
94 C02 IV C34H4.1 GCTCTACCTGGCATCCTCTG  GTCAGGTGGAGAATGTCCGT  IV-1F03
94 C03 IV C34H4.2 ACGGAACCTATGCAGATTGG  ATGCCGGCAAATAATCAAAC  IV-1F05
94 C04 IV C34H4.3 TTCTGGAAAATCGACTTCGG  TGATTACTGGTGGGGTGGTT  IV-1F07
94 C05 IV C34H4.4 TGATGGATGACATGACTGAGTTC TCCTTAGACGTGAGAGAAACGAC IV-1F09
94 C06 IV K08D12.a  AAAAATCGATAAAACCCGTCATT AATTTTCAGAAGACGATCCAACA IV-1F11
94 C07 IV K08D12.b  GATTGAAGCTCTTTGCTGAAAAA TATTGATTTTTCGTCCTTCCAGA IV-1F13
94 C08 IV K08D12.c  TATTGGAAAAAGGAGTGAACGAA TTTTGTAATTCCTCGCAACTGAT IV-1F15
94 C09 IV K08D12.d  CAAGCGAATTTCTGAATACTTGG TCAGCAATTTCCGAAAAATAAAA IV-1F17
94 C10 IV K08D12.e  AACCGTTAGTGGCTAACAAAACA GAATAGTGTCCATCAGCCAAAAA IV-1F19
94 C11 IV K08D12.g  TTTTTCGAAATGTTTGATGACCT AGTTGTGGACGGAAAACCTTTAT IV-1F21
94 C12 IV K08D12.h  TATTGGAAAAAGGAGTGAACGAA TGAAACGAAAATGATGACAAGTG IV-1F23
94 D01 IV Y38C1BA.a  CCTACTAGATGCCTGCTCGTCTA AAAATCCCTGGTTACACTTCCAT IV-1H01
94 D02 IV Y38C1BA.b  TGAAAAGATCAGGTGGTTCAGAT ATTCACTTCCTTAGCTTCAACCC IV-1H03
94 D03 IV Y38C1BA.c  CGTCACCCACCTATAACATCATT AAAATATTTCCGCAATCACACAG IV-1H05
94 D04 IV Y38C1BA.d  TATCAGAACCGCAAATACGAGAT TGGAAAGCAAAGCTTTAAAAATG IV-1H07
94 D05 IV Y38C1BA.e  TTAATGTATTTGGACCTGGCATC AAACGAGTGTACCGAATATGGAA IV-1H09
94 D06 IV Y38C1BA.f  AATTCCCAAAGTTAAACCAGTCC CCCTGTGGAGATACACAACTTTT IV-1H11
94 D07 IV Y38C1BA.g  GCCTACTACAATCCTACCTGCCT TCTCAATTCTCACCTGCTTCTTC IV-1H13
94 D08 IV K07A9.2 CGAAAACTACTGTACCCCCTTTT TCGGGTAGATCAAAAGCGTATTA IV-1H15
94 D09 IV K07A9.3 TGTGCCTAACCCAAAATTATCAC TAACATAGCGTCGTTTTTACGGT IV-1H17
94 D10 IV F55A8.1 ACAGAAGGATGTTGCAAAGGTAA ACTGCTGCTACTCTACTGTCGCT IV-1H19
94 D12 IV F52C12.1  TCTGGCCAAATTTTTATTTTCAA CAATTTTTCACAGAAAATGAGCC IV-1H23
94 E01 IV F52C12.2  CACCAGGAAATATCGATTCTCAA ATTCTTCCACTTCTTCCTCATCC IV-1J01
94 E02 IV F52C12.3  ATCTACACAATGAGCCTCCGTAA AAAAACCCCTATTTCACAACGAT IV-1J03
94 E03 IV F52C12.4  CGAGAAGTTTCAGAAGAGTTCCA ATTTTGATCGTTCCTTGGTTTTT IV-1J05
94 E04 IV F52C12.5  CAGTATCCCCCATCACCAAC  ACAATCCACACGCGTTACAA  IV-1J07
94 E05 IV Y48A5A.1  TCTCAATAGAGCGCGTTTTCTAC GATTTCATCTCTGAGCCTCTCAA IV-1J09
94 E06 IV R05C11.1  TGCTCCTCTATCCAATTCATGTT GAAATACGAAACTGTGACAAGGC IV-1J11
94 E07 IV R05C11.2  TTCACAAATGTGACCTTGAACTG TGCCAAAATCTTGCTCAATTTAT IV-1J13
94 E08 IV R05C11.3  TGTCAATTTAAACCAAATACCCG ACTCTTTGCAACAATTTAGCAGC IV-1J15
94 E09 IV C23H5.1 TTTTTCTTTTCAAAAATGTCCGA TTCGGTATAATTCCAAAACATGG IV-1J17
94 E11 IV C23H5.3 GATTTTTCTCCCATTTCCTGACT AAAAGGGGAAACAGAAGTGAAAG IV-1J21
94 E12 IV C23H5.7 ACGAAAAGATTTTTGCACCG  TAGCCCGGAAAAATTTGATG  IV-1J23
94 F01 IV C23H5.8a  GTAATCGACCTGCAAGTTATTCG TCGGCTGGTATCTCATAGAAAAA IV-1L01
94 F02 IV C23H5.9 TGAAGGGACATAGAGGAAGAACA CGGAAATTACAAATTTTGCAGAG IV-1L03
94 F03 IV C54E4.1 AACATTCCCATAACTCTGCTCAA TCAGTCTCGTCGGTCATTTTTAT IV-1L05
94 F04 IV C54E4.2 AGTGGGAGAAACGGACTAAATTC TCTTTAAGCGTACCAAGAAGGTG IV-1L07
94 F08 IV T04C4.1 AGTTAATGAAATGAGGAGAGCCC ACATTGATCTACCGAGTCCTTCA IV-1L15
94 F09 IV M70.1  GTGGAAGAATGTTGGCGATT  TGATCGCTTTTCAGTTCACG  IV-1L17
94 F11 IV M70.3  GGATGTCCACACTCGGAAGT  TTGATGAGCACAGTGGCTTC  IV-1L21
94 F12 IV M70.4  TCAGAAAAATTGATGGCCTAGAA GCGTCGTAATTTGAGTGAAAATC IV-1L23
94 G01 IV M70.5  CGGATTTTCTTCAGATTTCACAC AAGTTAAATTTTCGTTTTTCGCC IV-1N01
94 G02 IV C37F5.1 TTTTCCAAACGATTTTCAAAGAA TTCCCATTTTCAATTTTTCTCCT IV-1N03
94 G03 IV C45G7.1 TTGATTCTCTGGAAAATCGAAAA TAACACCGCAACTCTCGTTTATT IV-1N05
94 G04 IV C45G7.2 ATGTTTCAAACTGTGCTTTCGAT CCAGAACCTCAACCTATCCTCTT IV-1N07
94 G05 IV C45G7.3 ATGCCAAAATCAAATGCACA  TCCAGTATCCCAGAGTTCCG  IV-1N09
94 G06 IV C45G7.4 GCACAAAACAAGCGTTTCAA  CCCCGACGAACTTGTTTTTA  IV-1N11
94 G07 IV C45G7.5 TGAGTTTGATGCGCAGATTC  TGTTGGTGGCCTAGAAATCC  IV-1N13
94 G08 IV C45G7.6 TGATGGCCTAGAATTCCCAC  CTGGCTCCTACCACGAAGAG  IV-1N15
94 G09 IV M4.1  GATGGGAAGCTGATGGAGAA  AAAACACGAAATTTCACGGC  IV-1N17
94 G11 IV T23E1.1 CACCCCAATCTATGCCACTT  TTTCCTCCGAATTTCAGTCG  IV-1N21
94 G12 IV T23E1.2 TCCAGATTCATCTGCTTCTTCTC AAGTCCGGAATATTCAAACCATT IV-1N23
94 H01 IV T26C12.1  AGTCGCTCGTCTTCGTCAAT  GATCGAGCCATTGAAGTGGT  IV-1P01
94 H03 IV T26C12.3  TTTTTCCGATAGCAGTTGGC  TTTCCAATGCTCTAAGGCGT  IV-1P05
94 H04 IV T26C12.4  CTTCCGGATTCTCATTCCAA  AATTGCGACGGAACAAAAAC  IV-1P07
94 H05 IV W08E12.a  GGATCGCACAGTTTATGACTTTC CAAACACGATGAGGGGATTATTA IV-1P09
94 H06 IV W08E12.b  CTCCAAATTTCAGATCTTCGTTG CTTCTAATCTGCCAAGAGCATGT IV-1P11
94 H07 IV W08E12.c  GCGATAGGATTTTCCTTCACTTT AGTTTTGAGACTGGGAAACATGA IV-1P13
94 H10 IV W08E12.f  TTCTTTGAACCTCGGAAATTGTA AGCTGGTATGGAAATCTGTCAAA IV-1P19
94 H12 IV W08E12.h  CCATCAGCTCTTACATTTATCCG TGAATTTCCAAAAACTAAGGCAA IV-1P23
95 A01 IV W08E12.i  CCATCAGCTCTTACATTTATCCG AGTGCCTGCTACGCAACTTATAG IV-1B02
95 A02 IV W08E12.j  GGATCGCACAGTTTATGACTTTC TGCTGCACAGTCACAAGTAAGTT IV-1B04
95 A05 IV Y55H10B.b  AACCAAGCTTCTATCCCGTAAAC TTGTGATGAAGGTTATGCAACTG IV-1B10
95 A06 IV Y55H10B.c  AACTTTTCGCTGAGTATCAAACG CATATAAAACGAAACCGGGAAGT IV-1B12
95 A07 IV Y55H10B.d  AGTGAACTACGCAGAAAACGAAG AATGACGGTAAGTTCGTCAGAAA IV-1B14
95 A08 IV F42A6.1 ATCAACGCGGTTCTACTAATCAA AACAATCTGTTTTACAGACCGGA IV-1B16
95 A09 IV F42A6.2 AAAATTTGAAAACTTTTGCACCA GCGGGACCTAGCATAGTCTTATT IV-1B18
95 A10 IV F42A6.3 TTTCGCTTAGCAGTGGTGTG  ATTGGAGTGCAGCTTTCGTT  IV-1B20
95 A11 IV F42A6.4 TTGAGGGTTGAATCTTTGGG  GCTGAACCAATCTCTGCTCC  IV-1B22
95 A12 IV F42A6.5 AAAAACCAGGAAAAATGGAAAAA TAGGACGTCAATGGCTTGTAGAT IV-1B24
95 B01 IV F42A6.6 ATTTTCCATGATTTTTCAGGGTT GTTTATCTGGATCTGGACGACAG IV-1D02
95 B02 IV F42A6.7 GACACTTAGAGGGGCTTAAGGAA TGTTTTCGCGTAATTCTTCATTT IV-1D04
95 B03 IV F42A6.8 GGCGATCTGAGGAGAATCTG  GGGACCTGGGCTAGATCTTC  IV-1D06
95 B04 IV F42A6.9 AGATCCCGATTCATATCTCCAAT ACCCATGTTTTTGTAGGTTTCCT IV-1D08
95 B05 IV Y55H10A.1  ATCTACGGAGAAGAATGGACCTC TCGCTGAAATAGGCTTAGAATTG IV-1D10
95 B06 IV Y55H10A.2  ACACTAAACCCGCTCTACCATTT TAAAGTCGTGGAAGTTGGAAAAA IV-1D12
95 B07 IV B0546.1 GATAGAATTCCCGTATCTTCGCT TACTGCAAATTATTCCTTTCCGA IV-1D14
95 B08 IV B0546.2 ATTTCCTCGTATAGTCCTGAGCC ATGACCAATTTTCAGGGGTCTAT IV-1D16
95 B09 IV B0546.3 TTCAGACCAAGGAAAAACCG  TGTTCGACGAAGACGATGAG  IV-1D18
95 B10 IV B0546.4 AGTTTTGGGGGAATTTCAGATTA AAGTGCGAGAGAGTACACGAAAC IV-1D20
95 B11 IV B0546.5 AAAGCTTCTTTCATGTCTCGATG ACAAGCAGGTCATCAACCAGTAT IV-1D22
95 B12 IV C04C3.1 CACCATTTCAATGCTAGGTTCTC TCAAACAAGCCAATTTCAAGAAT IV-1D24
95 C01 IV C04C3.2 TGAAATTCATGGAAGAGGGC  CAGACCCATGGAATTTTTGG  IV-1F02
95 C02 IV C04C3.3 GTTTTCCTGATGGGAGAAGAAGT AAGTTTTGTGCCATTCTTAGCAG IV-1F04
95 C03 IV C04C3.4 TCAAATGTTCTCCGTTGTTTTCT CGCTCCGTCTCTATGTAGTTTGT IV-1F06
95 C04 IV C04C3.5 ATCTACCCTCCCAAGCACCT  ATCACAACTCCCGGAAACAG  IV-1F08
95 C05 IV C04C3.6 ACAATTTGGTCCTATCGAAATCA ACTACTCTCCTTGGATTTCTGGG IV-1F10
95 C07 IV W05E7.1 ACCAAGCGAGGCAACTCTTA  TGGTTCCACTTGCACACATT  IV-1F14
95 C08 IV W05E7.2 CTTGCCCACCATGAGTTCTT  TTTTGCGGAGAACTTTGCTT  IV-1F16
95 C09 IV F09D12.1  TTTCTGAAGAAAAGTGCACAACA AATGTGCCAAATTGAACCAATAG IV-1F18
95 C10 IV F09D12.2  TCTCGTGCACATTTTTCAGC  CCCGAGTAACGGAACCTACA  IV-1F20
95 C12 IV F58E2.2 AAGAGGCGACTAAAGCAGAAGAT ATTAAAGTTGGACATTTTCCCGT IV-1F24
95 D01 IV F58E2.3 CCATCTTGGGAGGCTTGATA  GGGCACCGATAAATTTGCTA  IV-1H02
95 D02 IV F58E2.4 CACCTGCTAGTTAGCCTGCC  CGATGGATTTTCAGGTCGTT  IV-1H04
95 D03 IV F58E2.5 CCCACTAAATGAGAACCTGTGTC GAACAGAGAACTGAAGAACCACG IV-1H06
95 D04 IV F58E2.6 CAAATCAAGATCACGAGGCA  TGACACCAAACTCCCACAAA  IV-1H08
95 D05 IV F58E2.7 CGCTCAGTCAAAATGTGGAA  GGTCGTCATGCTCGGTAAAT  IV-1H10
95 D06 IV F58E2.9 AAGCCCAGGGTGTTTTCTCT  CCGCATAAAACTTGCACAAA  IV-1H12
95 D07 IV C09G12.1  TCGATTTGGTAAAACGTCTTGAT GTGATGGGAAGAGAGATTAGGCT IV-1H14
95 D08 IV C09G12.2  ATCAGGCTTGCAGGAAAATG  CGCATTTGCATGAATGTACC  IV-1H16
95 D09 IV C09G12.3  TGCAAGTGAACAACTTGAAGAAA GGAAAAGTAGGAAGAGATTCGGA IV-1H18
95 D10 IV C09G12.4  TGTGACGACAGCAAGAAAGG  CTGCCATTTGCAGAGTTTGA  IV-1H20
95 D11 IV C09G12.5  AGTTTATACATCGTTCCCCGATT AAAGCTATCGCAGTTAACGTCAG IV-1H22
95 D12 IV C09G12.6  TTGGTGCCTTTTTCGGTTAG  AAAGCTTCAAGGTGGCAGAA  IV-1H24
95 E01 IV C09G12.7  GATAGCAAATCACTGTGTCACCA AGCTTACACAACGGCTTTATGAG IV-1J02
95 E02 IV C09G12.8a  TAGTAATTTTCAGCCGATTTGGA ATTTTTAAGCCAATTTTTCCAGC IV-1J04
95 E03 IV C09G12.9  CACATGTCAAATCTTTCGCATAA TGTGATTTTTCATGCATTTTGAG IV-1J06
95 E04 IV Y37E11C.1  GCAAAACCTCTGAAAAAGCTGTA TTAGATAAATCACTTCCGGGGAT IV-1J08
95 E05 IV M57.1  AACTTGATTTCGATGGGTCG  CGAACACGAATCCCTTCAAT  IV-1J10
95 E06 IV M57.2  AAAAGAGCACACGAAACGCT  CCAACTTCCAACAGCCATCT  IV-1J12
95 E07 IV B0212.1 AGCTGGCTCACTTGCTCAAT  TCAACAGCTTGACAACTGCC  IV-1J14
95 E08 IV B0212.2 GGGGTTTTTAGAAGTGTACCCAC TGATAACAGATTGAGCTTGAGCA IV-1J16
95 E09 IV B0212.3 CGTAATGTTCACAAAAAGGAAGC GATCACTAGCTCTGGTGGAAGAA IV-1J18
95 E10 IV B0212.4 TGCGAAAATTTCAAAAACCC  GGAAGACAAAAGTGGGACGA  IV-1J20
95 E11 IV B0212.5 TTTCTACCCAACTTGGTGGC  AACATTCATTTCAGGCGGAG  IV-1J22
95 E12 IV Y37E11B.1  ATTAATCATTTTTCTGTTGCCGA TGGCTTCAGATTATCATGTTTCC IV-1J24
95 F01 IV Y37E11B.2  AAGCAAAGTCTCAAAGTTCGGTA ACTTGGGGATTCCATCATAACTT IV-1L02
95 F04 IV Y37E11B.5  CTTTCCGTCAACTTTCAGAGAGA AATTTCCGCCTAAAAATCAATGT IV-1L08
95 F06 IV Y37E11B.7  GTAGAAAAGCTGCTGGAACAAGA AAGAAATTGTGGGTTTTCCAAAT IV-1L12
95 F07 IV Y37E11B.9  ATCTTAAAGTCGAGCGTCATTTG AAATTCATTCATTTTGTGGCAAG IV-1L14
95 F08 IV Y37E11B.10 ACTTTTTCGAGAAGTCCGCA  ATCTCGACGTTTCCATCAGG  IV-1L16
95 F09 IV ZC416.1 GCTACCTTTTCCCCTGTTGTAGT TCAATTCACGCCTTATTCCTAAA IV-1L18
95 F10 IV ZC416.2 CAGGGATATTACAACCCAAATCA GAGTAATAAGACGGGGGAGCTAA IV-1L20
95 F11 IV ZC416.4 GTTGGTTGAGCTGGTTGGTT  CGTGATCGGTTTGATAGCCT  IV-1L22
95 F12 IV ZC416.6 ACGAAAATCAGGGGAAAAGG  CACGCCTACTCACCAGTTCA  IV-1L24
95 G01 IV ZC416.8 ACAGAGAAGGATGAAAGGACACA CAAACTCAAACGTTTCTTTCCAG IV-1N02
95 G02 IV CC8.a  TCTATCGCGCTTCTTTTAAAGTG CTATAAAACATCGCCAACTTTCG IV-1N04
95 G03 IV CC8.b  TGGCCGAAAAATAAAAGTGTCTA ACAGAGAGATGGGATTATGAGCA IV-1N06
95 G04 IV CC8.c  AACATTTGCTGCAATACCTTGTT TTTTCCTAAAGTTCGACAAGCTG IV-1N08
95 G05 IV W07G9.1 ACAAGTTTCATTCTCTGCGTCTC TGGGGATTAAGATTAGGGACATT IV-1N10
95 G06 IV K09B3.1 CAGCACTATGTTTCTCCTGCTCT CACGGGTGATATCGAGAATAAAA IV-1N12
95 G07 IV K09B3.2 TGAGTTTAATAACGGCTGACGAT ATACAAAAACAGAACGGAAGCAA IV-1N14
95 G08 IV M02B7.1 CTCGAAGCCGATCTCGTATC  GGGAATTTGTTCGGGTTTCT  IV-1N16
95 G09 IV M02B7.2 CTCGTCATTTGTGGAAAGCA  GTGTCCTTGGAGCCTGTGAT  IV-1N18
95 G10 IV M02B7.3 GAGGTGGTCGTTTTGCAGAT  GAGTATGAGCGGGAGCAGAC  IV-1N20
95 G11 IV M02B7.4 TCCAAATTTCCATCTTTCTGTGT TTTGTTGTTTTCCAGCAGAATTT IV-1N22
95 G12 IV M02B7.5 GGAAATACCTCGTTGGAGAGAGT ATATTGATCGAAAAACGCTTGAA IV-1N24
95 H02 IV F28F9.1 CTTCTTTGTCCCCCTCCTTC  GTCCCCCGGTCTATCTTCTC  IV-1P04
95 H03 IV F28F9.2 GGTAATCCGACCAATCAATGTAA TTCCCGAGATTGTTTTCAAGTTA IV-1P06
95 H04 IV F28F9.3 ATTTTGAAGGAAACACCAGTTGA ATTTGAAGTTTTGAAGCCGTGTA IV-1P08
95 H05 IV F28F9.4 ATCAAACTGAAGCAGGTGGG  CCTTCTTTGGCTTTCACTGC  IV-1P10
95 H06 IV F37C4.1 ATTAGCTGTTGCTCTGGCGT  CCCCTCCCCAAATCTTACAT  IV-1P12
95 H07 IV F37C4.2 ACCCACATATCCACACTACCAAG GAATTCTTTGTTCAAAGTCGGTG IV-1P14
95 H08 IV F37C4.3 CCTTCGTAACAATGGGCACT  TACGTGGAACTGCATCCAAA  IV-1P16
95 H09 IV F37C4.4 GTTTGATCGAATTGTGAGTGTCA GCAACAAATGGAATTGGAATTTA IV-1P18
95 H10 IV F37C4.5 CCCAACGACACCTCAAACTT  TTTTCAGAACCTCCCATTCG  IV-1P20
95 H11 IV F37C4.6 AGTTCGGAAGCTCCTTCACA  AAAATTGTGCGATTCTTCGG  IV-1P22
95 H12 IV F37C4.7 AAGAGCAAAAATGGAAAGAGACC TATCTGGCACAACTCACTTTTGA IV-1P24
96 A05 IV F56D6.5 AATCCCACGTGACCCTATTAGAT CAACACCTTTGATCTGTTGTTGA IV-2A09
96 A06 IV F56D6.6 TCTTGAACTTCTCGACCTTTGAG GCTTTCTTCTTATCCTCTTTCGC IV-2A11
96 A07 IV F47C12.1  TCTGTCGAAGAGGGAGCAAT  CAGCTGTTCCGATTTCCATT  IV-2A13
96 A08 IV F47C12.2  CCGGACAAACTTCCGATTTA  AACCACTTGTCCTGGCGTAG  IV-2A15
96 A09 IV F47C12.3  CCCATTCATATCTTCGGTGG  ATAAGCCCGCTGCTAACTGA  IV-2A17
96 A10 IV F47C12.4  CAAAGAAAGGGTGCCAAAAA  GTAAACGTGGCCATTTTGCT  IV-2A19
96 A11 IV F47C12.5  AGTTAAACGCATTTCCACCG  TTACATTTTCACCTGCTGCG  IV-2A21
96 A12 IV F47C12.6  CTTCGCAAGACCATTTTCATAAG AGTGTGTCCGGAGTGTGAGTTAT IV-2A23
96 B01 IV F47C12.7  GGGAGAAGCATATTGTGAAGTTG GAGAAATACTTTCCCATTTCGCT IV-2C01
96 B02 IV F47C12.8  GCTGGTCTTTTACAATCTTGCAC TCAGATCCTGTTCATTTTGAGGT IV-2C03
96 B03 IV F47C12.10  ACCGCTATGCTCACCTGACT  GATTTGCGCCCTAAATTCAA  IV-2C05
96 B04 IV W02C12.1  ACTACTTCTGCGTGTGCCCT  CGGCCAGGTTACATTTGTCT  IV-2C07
96 B05 IV W02C12.2  GAGCTCTTCCCAGAATAGAGGAG TTCCACCTCAAACTCTCATGAAT IV-2C09
96 B06 IV W02C12.3  CTCTGATGTGTTCTTCGGCA  TCTTCCCATCTATTCACGGC  IV-2C11
96 B07 IV F35F11.b  CAATCAAGTCTCATTCGCTCTCT TTCTTCTAATCAAATCAAGCCCA IV-2C13
96 B08 IV F35F11.c  GGCCTAAACCTGAACCTAGAAAA CGAACGACCTAAGTAAGCTTCAA IV-2C15
96 B09 IV F35F11.d  TTGAAGGTGTTGAAGTTTTCGAT TTTCAGCTTTTTCTCGTTTTCAG IV-2C17
96 B11 IV W03D2.1 AAAACGGACAAAACGGACAG  TCGAATGCCAGAATAACGTG  IV-2C21
96 B12 IV W03D2.2 AGTTTCCCCATTCACTCTACTCC ATCAACTCGTTGAACATCAATCC IV-2C23
96 C01 IV W03D2.3 CGTAGATTACTCCCCCATAGCTC GCTCAGCTCAAAAAGTGATGATT IV-2E01
96 C03 IV W03D2.5 CCGAAAACGCATAGAAAAACATA ACAGACACGCATGTTTAACCTTT IV-2E05
96 C04 IV W03D2.6 AAATTTTTCACAAAAGTGCCTCA CCTATGTATTAGTTGCTGGCGTC IV-2E07
96 C05 IV W03D2.7 TTCAAGAATTTGACTGTTCCGAT AACACTGGTCGGTTTTCAGACTA IV-2E09
96 C06 IV W03D2.8 CAAAGAAATCAAATGCTGACTCC CACTTCAAATCTTAAGTCCACGG IV-2E11
96 C07 IV W03D2.9 TTTTCAGTGCAAGGTTTCATTTT ATCCTAACAATGACTGCGTGTTT IV-2E13
96 C08 IV W03D2.10  GGTTACTGCCGCACACTTTT  AGGTGTCATCACACTCAGCG  IV-2E15
96 C09 IV C35B1.1 TAGGTTATCAATATGACGACGCC AGATGATTTTTGGGGGTAGAAAA IV-2E17
96 C11 IV C35B1.3 ATAAATACCCCACCCTATCCCTT GTCTGTACCGATTTTCCAGAATG IV-2E21
96 C12 IV C35B1.4 ATATCTAAAGTGTCTCCGTGGCA TGAAGCACAAGATTGCAGATTTA IV-2E23
96 D02 IV F49F1.1 CCCCGCATTTTTCTTATCAA  CTTTGGAGACGAATCCTTGC  IV-2G03
96 D03 IV F49F1.2 AGCTTGTATAAAACCCCTTTCCA CTGATAAAATTGATTCCGACAGC IV-2G05
96 D04 IV F49F1.3 TCTTTGGGGAATATGGAGATTTT GTGGGGATAAATCATGTTTCAGA IV-2G07
96 D05 IV F49F1.4 TCTGAAACATGATTTATCCCCAC GACTGCACATCAATGGAACAGTA IV-2G09
96 D06 IV F49F1.5 ATCCGTGCGAGGTAATATGTATG GCACAAAACCAAAAGACGATTAC IV-2G11
96 D07 IV F49F1.6 AAATCAGTTGAGAAGTCTGCGTC AAATACATCTTTGCTTTCGTCCA IV-2G13
96 D10 IV F49F1.9 AAATGTTTCAACAAACTGGCAAC AATACGTGGTAGAGGTGCAAAAA IV-2G19
96 D11 IV F49F1.10  GAACTTTGTTTCGTGAAAACACC GCTGGCAGTTAAAGAGAGCAATA IV-2G21
96 D12 IV F49F1.11  CTTGATGGATTAGGAGTTCGATG CACTATGATTCAACCTCCTCCAG IV-2G23
96 E01 IV F49F1.12  TTGTAGCCCTCACAAAGAATCAT GTAACCGTACACACTTTTCAGGC IV-2I01
96 E03 IV R07C12.2  ACTACAACACGTTTGCACGC  AAAGGAAGTCAGGCGATGAA  IV-2I05
96 E04 IV R07C12.3  CAGTATCCAACTTCCTCTATGCG TTCTCTTACTTGGGAGTTATGCG IV-2I07
96 E05 IV K08D10.1  GAAAACAAATCGCTCAAATTACG TCCTGCAAAGAAAATGTTACGAT IV-2I09
96 E06 IV K08D10.2  AAGTCGATTTTCCGAGATTTTTC ATCGGCAAATTTTCTCCACTAAT IV-2I11
96 E07 IV K08D10.3  TCGACTTTATCCACTTTTTCAGG CGGGAAAAACACACATAAAACAT IV-2I13
96 E08 IV K08D10.4  CAATTGAAGTTTGCTCCATTTTC TTCATCAAATTCCAGAGAGATCC IV-2I15
96 E11 IV K08D10.7  GCAATTAGCTTAACGTCCGC  ACATCTCCTGCATGAATCCC  IV-2I21
96 F01 IV K08D10.9  TTCGATTTGACACTAGCCAATCT GAAGAATGCACATCGACATGTAA IV-2K01
96 F04 IV K06B9.1 AAACTCGAAACCTCTATTTTGGC CCTCCTGAAGGTCGTAAAAGATT IV-2K07
96 F05 IV K06B9.2 ATTTTCCCCCAAAACACACA  TCGGATTCCAAGGCACTATC  IV-2K09
96 F07 IV K06B9.4 ACTAACCCATTTGGCAGACG  TTCCATTCGTCCAAACACAA  IV-2K13
96 F08 IV K06B9.5 CAGAAGCCAAAACTTCACAGACT TTTGACCTGCTCCATTAATGACT IV-2K15
96 F09 IV F30B5.1 TGCTTAGCCATGGACATTGA  CGCACAGGAGAAAGTGACAA  IV-2K17
96 F10 IV F30B5.2 CTAAGCCTACTCCTAAGCCCAAG TTTCCACCTCAATTTTTGCTTTA IV-2K19
96 F11 IV F30B5.3 TATCTCGAAAGCCATCACAAAAT TTGAGTCTTCTATCAGTGGCACA IV-2K21
96 F12 IV F30B5.4 GGAAACGAAGTACGGATGGA  CTGCTAAGTGAATTGGGGGA  IV-2K23
96 G01 IV F30B5.5 CAATGCCAAACAATCATTCG  AAACACGGGATGGAGACAAG  IV-2M01
96 G02 IV F30B5.6 CAGAATTTGCAGCGAAAACA  GAAGATCCCCAGAAAAAGCC  IV-2M03
96 G04 IV F36A4.1 GGCAAGAGTGGGTTAAACTTTCT AAAAGCTCCGGGTACAGGTATAG IV-2M07
96 G05 IV F36A4.2 CCACAGTGAGCATTGAAAATACA AACAAAAACAAAGAACCTCGACA IV-2M09
96 G06 IV F36A4.3 GCCTTGCAATTCTATGCTCTCTA TGAGTTTTGGGTAGGATGTCTGT IV-2M11
96 G07 IV F36A4.4 TTACAGGCAGAAGAAACCCATAA TAAGAACGTGAAGCCTCAAGAAG IV-2M13
96 G08 IV F36A4.5 GCCAAACTGTCACTTAAATTTCG CAGTACCCCTACAGTAATGCTGC IV-2M15
96 G09 IV F36A4.6 TCGGTTTGTAGCCTACTCCG  TGCAATACCGCAGAAAACAG  IV-2M17
96 G10 IV F36A4.7 GGACGACGTGTTCCTACGAT  GTTGGCGAATAACTGGGAGA  IV-2M19
96 G12 IV F36A4.10  ACTCTGGGCTTTAACAGCGA  AGGCGAGACGACAGAACACT  IV-2M23
96 H01 IV F36A4.11  TGCTTCTTACCAGAGACAGGTTC ATTCTCCCAACATTTTTGGTTCT IV-2O01
96 H02 IV F36A4.14  GAATTCAATGGGTGTCCCAG  TCCAGAATCCCACAACATCA  IV-2O03
96 H03 IV F15E6.1 CAGCATCATCATCAAATGCC  CTCAACCTCTGATTCTCGCC  IV-2O05
96 H06 IV F15E6.4 CAGTAAATGCTAGTCGGAATTGG CCCTCATTTAGCGATCCTACTTT IV-2O11
96 H07 IV F15E6.5 TTCACGTCTGGAAACTCAAAAAT AAATTTTCAATTGGGCTTCAAAT IV-2O13
96 H08 IV F15E6.6 TTCACTTTTCCCAAAATGCC  TGCTCCTGTTCAATGTGCTC  IV-2O15
96 H09 IV F15E6.7 TCAAAACTTCGGGATAAACTTCA TGTTTTCAAATCGTCGTTTTTCT IV-2O17
96 H10 IV F15E6.8 AAGTTATCCCAAAAGTCCTCCAA CCAATTCCGACTAGCATTTACTG IV-2O19
96 H11 IV F15E6.9 TTACCAAAATGTCTTCCGGC  TCACCAGGAGCTTCCCTTTA  IV-2O21
96 H12 IV Y24D9B.1  CGATGGATTCTTTGATGAGTAGG CGATTCCTTATTTCTCGTCTCCT IV-2O23
97 A01 IV W03B1.1 TCTAAAGCGTAAAAAGCGACAAC CACGATTTTCCAAAACCATTAAA IV-2A02
97 A02 IV W03B1.2 TTGCCCTAAACGTTTTGAAGTTA AGGAAACCTCCACATAATACGGT IV-2A04
97 A03 IV W03B1.3 TACTACAGTTCGGGCGCTTT  GGAGGTATGTAGGCAGGCAA  IV-2A06
97 A04 IV W03B1.4 CTGGCAAGTCTGGAAAAAGC  CGTTTTCGAAGAGGTTCTGG  IV-2A08
97 A05 IV W03B1.5 TTCCTTCAGGCTGGTCAACT  ACAAGAATATTGGCCGAACG  IV-2A10
97 A06 IV W03B1.6 CCCAGTTCTTAAATTGCCCA  ATCCTTCACGAGCTGAGCAT  IV-2A12
97 A07 IV W03B1.7 CTGCCAACTGTCAAATTAAGACC AAGCATTAAACATCCTGTTCCAA IV-2A14
97 A08 IV W03B1.8 AATACGCAAATCCCTTGTCG  CAGATGATGCGGCAAGATTA  IV-2A16
97 A09 IV W03B1.9 TTTGTCTACAAGAATATTGGCCG AAAAATCTTCAATTCCTTCAGGC IV-2A18
97 A10 IV F55F10.1  CGTGGAAATGATGGATGTTG  AGCTCCGAGCACAGTTGATT  IV-2A20
97 A11 IV F55F10.2  CCTTCTCGTCGGAGAAACTG  AATCCGGTTTCCAGTAGCCT  IV-2A22
97 A12 IV Y24D9A.a  TATATCCACTCTCGAACCAGGAA TTTCTAGCTCAATCTCAACCTGC IV-2A24
97 B01 IV Y24D9A.b  CTTCTTTCACTTTCACCAGTCGT GGAAAACTTTGACAATTCAGCAC IV-2C02
97 B02 IV Y24D9A.c  CCGTTTTTGTGTATGATTACGGT TTGAAAACGCCACAAAATAACTT IV-2C04
97 B03 IV Y24D9A.d  TCCAAATGAGTACCACGAAGACT TTTCGCGAATTTTAAGACAAAAA IV-2C06
97 B07 IV Y24D9A.h  TTCTTGAACTGAAGGAGTTCTCG TTGAAAACGCCACAAAATAACTT IV-2C14
97 B09 IV R08C7.1 CAGAACAGTCCTAGTTTTCGCAT TACTTTGGCATCCATTTTCACTT IV-2C18
97 B10 IV R08C7.2 GTCGACGCAAGTGAGTGGTA  TGGTCCGGTCGACTATTCTC  IV-2C20
97 B11 IV R08C7.3 CTTTCTGGTGTTTCTGAACTGCT AAGAATATTGGATGAGGCAGTGA IV-2C22
97 B12 IV R08C7.4 GAACCGATTCCGTTGACCTA  AGTAGGCAGGCGTTCAGAAA  IV-2C24
97 C01 IV R08C7.5 TGCCACGTTGCAAATCTTTA  CGGAAAGTTCTTTTGCTTGC  IV-2E02
97 C02 IV R08C7.6 TTAGGTGCCACCCAGTTAGG  TATCATTGAATCCGCCCAAT  IV-2E04
97 C04 IV R08C7.8 GACGACCACGGTCTGAAAAT  ATTCTGAAAGTCCCACGCAC  IV-2E08
97 C05 IV R08C7.9 ATTGTTCCATCCTTTCGTCG  TCCTCTGCCCAATCTACCTG  IV-2E10
97 C06 IV R08C7.10  GGCGCCAAATATGTGAAAGT  TGGGTATGGATCTCGTGTCA  IV-2E12
97 C08 IV M01H9.1 CGTAAACTTGTCCCTCTCAGCTA CGGTAGAACTGGAAAATGAACAG IV-2E16
97 C10 IV M01H9.3 AATGATAATCCAAGAGGGGAAAA TATCTCGCCTTAAAAACAAGTCG IV-2E20
97 C11 IV M01H9.4 TGGAGATACGATTCTTCGATTGT ACATTTCAGAATTTTCAGACCGA IV-2E22
97 C12 IV ZK180.1 CGACAACACTCTTCATAAGACCC TCGAATAGTCAGCCCAGATGTAT IV-2E24
97 D01 IV ZK180.2 TGTTTTGCTATCTCAACCCAGTT TCTTACTATTTACAGCCCCACGA IV-2G02
97 D02 IV ZK180.3 ATTCGGCAAAAATCACCTTG  GTACGGGGGCAGGTAAAAAT  IV-2G04
97 D03 IV ZK180.4 ATGGGGATGTTTGAATGATAGTG CACACTGCGTCTCTTTTCTCTTT IV-2G06
97 D04 IV ZK180.5 TCTGCTCGTATCCTGGCTTT  CCGGAGGATCTTACAACCAA  IV-2G08
97 D05 IV ZK180.6 AACCTGTGGTTTTGGCTTTG  GAGCAGCAAGCTACCCAAAC  IV-2G10
97 D06 IV ZK185.1 TACATGCGATGTATCCAAGTCAG AAGATAATCGTGTAGCTGGTGGA IV-2G12
97 D07 IV ZK185.2 CGTAAATCGACACATGACCG  TTTCTCGATTCTTCCGTGCT  IV-2G14
97 D08 IV ZK185.3 AATCGAAAATCACTTTGTCTCCA TCTCCCTTTCTTTACTTCCCATC IV-2G16
97 D09 IV F28E10.1  TCCGGGGTAGGCTAGAATTT  TTCCCTTCTTTGCCAACATC  IV-2G18
97 D10 IV F28E10.2  CTCTCTCTGAAAAATGGCTGAAA ACTCACCTTTGTAAATCGCATGT IV-2G20
97 D11 IV F28E10.3  GGACAATTGAGTCGAACAGATTC GTTCTACACGGAGCTCTTCAAAA IV-2G22
97 D12 IV F28E10.4  CCACCACTATCCGAGGAAGA  CAGGCGACAAGATCATCAGA  IV-2G24
97 E01 IV F19C7.1 TCGTTTTTGCTGGTACGTAGATT TGTATGTGTGATTCAACCCAAAA IV-2I02
97 E02 IV F19C7.2 AACAAACGGAGACAAGTGGG  GGGCATGGTAGTGTCGCTAT  IV-2I04
97 E03 IV F19C7.3 GTCAAATGTGCATGCGAAAG  TCATCGTGCCATACAAGGAA  IV-2I06
97 E04 IV F19C7.4 GAGGCGTGTCTTGTGTCAAA  ACCTCATCTCCAATTGTCGC  IV-2I08
97 E05 IV F19C7.5 GAACTACTAGCGGTTCCTTGGTT AATGCCCGAGTTTATTGAAAAAT IV-2I10
97 E06 IV F19C7.6 TATCCTGGATCATTGTCTGCTTT CGGACTTGGCTTTAATAGAGGTT IV-2I12
97 E07 IV F19C7.7 CCGCTGTCAAAGAAGACTCC  TTGGGCAAACCTAGATGACC  IV-2I14
97 E09 IV R105.1 GTGCCCCAAAGGATCTGTTA  GCCCAACGGTTCTTCAGATA  IV-2I18
97 E10 IV R105.2 TGGCTTAGAAATCCAAAACTCAA TCATTTGTGTGCCCTATCTCTTT IV-2I20
97 E11 IV F29B9.1 ATGAGCGAACAAAGTGTTGAAAT GCCCTTTTTAGGCCTACTTACAA IV-2I22
97 E12 IV F29B9.2 GAAAACGCGATTCGTAAGGA  AACCGCGTGAAAGAATATGG  IV-2I24
97 F01 IV F29B9.4 CCGATTTTTACAGAGACGAAAGA ACAACGGTTAGGAAATTTGGAAT IV-2K02
97 F02 IV F29B9.5 TTTTCCATCTCTTTTCTCTTCCC GATCGTCTTGATCTCGAACTTTG IV-2K04
97 F03 IV F29B9.6 CTTATCGATCGGATTTCTGTTTG CTACCACGAAGCAAGCATCTACT IV-2K06
97 F04 IV F29B9.7 TTACGATGAGTTCGAAAAGTGGT GAAAATTATAAATTCGAAGGGCG IV-2K08
97 F05 IV F29B9.8 CTCGATTTCAGTGGGTCGAT  GAAGTGGGAACATCTCGGAA  IV-2K10
97 F06 IV F29B9.9 CAAGTGCTTCTCTCTTTGGACAT CTATAAAGACATCGTCCACCGTC IV-2K12
97 F07 IV F29B9.10  TCACGTGTAACAGCCACATTAAC TAATGGTGCAGAACAATGATGTC IV-2K14
97 F08 IV F29B9.11  TCTTTCATGGATGGATAAACCAC TTTCTGTTTTTATAACCGCCTGA IV-2K16
97 F09 IV T22B11.1  GTAAGAAAAGACTCCCCGGC  CCATCGAACAGTCTTCAGCA  IV-2K18
97 F10 IV T22B11.2  TTTGGTGCCTATTTCCTCTATCA AAAGATCCCATACCGTCAAAAAT IV-2K20
97 F11 IV T22B11.3  TGACCAGTTGCATACAGGGA  TGTTTGAGCCTGACGAAGTG  IV-2K22
97 F12 IV T22B11.4  GCAGATCTACGATGGGGAAA  CGTGGAGGGACACTTCAAAT  IV-2K24
97 G01 IV T22B11.5  TGAGTGGATCACGCTTCTTG  TCGACTCATTCGTCATTGGA  IV-2M02
97 G02 IV K08F11.1  TACAAGAAAAATTTGCGATCGTT ACGACTATTTGTTTTGAGCGGTA IV-2M04
97 G03 IV K08F11.2  AGAAATGCTTCCCTGGACCT  TCTCGTTTTCAGTTGCATCG  IV-2M06
97 G05 IV K08F11.4  ACTGCCTAGTCGAGATGCGT  TCAGGCAGCTTCCACCTTAT  IV-2M10
97 G06 IV K08F11.5  ATGAGCGTTGTCATGTTCCA  TCAGAGTGCTCATACCAGCG  IV-2M12
97 G07 IV K08F11.6  TTTTTCGGAATTATGAAGCTCAA CCTTAGCAAGAAGAACTTCCACA IV-2M14
97 G08 IV E04A4.1 CGTGTCTCTGCACGCTTTAG  GTCAATTCTCTTTCCGCTGG  IV-2M16
97 G09 IV E04A4.2 CACATCGGAAAAAGCAAAGATAC AATCTCCCAGTCTACCCTCTGAC IV-2M18
97 G10 IV E04A4.3 GGACGAAACTGCAAAATGGT  TTGCTTTGAATCGTATGCCA  IV-2M20
97 G11 IV E04A4.4 GAAAACGGGATCTCGTCAAA  GCATCTCAAATCTGCGACAA  IV-2M22
97 G12 IV E04A4.5 AACTTGATTTTTGGAAGGAAAGC TCGAGCTTTCAGATTCATTTTTC IV-2M24
97 H01 IV E04A4.6 TGGCCAGAAAGATACGGAAC  GCAATTTCAGCATCCGATTT  IV-2O02
97 H02 IV E04A4.7 GGAAAAGGAAAACGAATTTAGGA ATTTTAAGGGCAAAACCTTTCAG IV-2O04
97 H03 IV E04A4.8 AAGCTGAACAAACAGGATTCAAA TAGAACACGCAACAAAACTAGCA IV-2O06
97 H05 IV Y17G9B.b  CAAATTTGAACAGATTTTCGAGG CTGCTCTATTGCACCTCTTCATT IV-2O10
97 H06 IV Y17G9B.c  ATTGGATTATGGCCTCATTTCTT ATCTGGGTATATTCTGAACGGGT IV-2O12
97 H07 IV Y17G9B.d  GTGGAGATCAGTGTTCTGGAATC CATCGGACAACAATAGTTCACAA IV-2O14
97 H08 IV Y17G9B.e  AAGCTGAACAAACAGGATTCAAA TAGAACACGCAACAAAACTAGCA IV-2O16
97 H10 IV Y17G9B.g  TTTGGACAACTTTCTACCCTCAA TTTATTCTAGAAGTGGCTGTGGC IV-2O20
97 H11 IV Y17G9B.h  CAATTTTCCTCAAGTTTTCAACG CTAGTGAAACTGTGTACGTTGCG IV-2O22
97 H12 IV Y17G9B.i  AAATCGATGAGTGAAGCTCATGT CTTTTAGTGAAAACCGAGCAGAA IV-2O24
98 A01 IV R11E3.1 CTACGGAGAGGTTCGCAAAG  ACCAGTGTTCGGTGAGGTTC  IV-2B01
98 A02 IV R11E3.2 CCCCGCTTATTCACTCAAAA  AAATTTGCGCGTAGGAATTG  IV-2B03
98 A03 IV R11E3.3 GGAACTGGCGACAAAGAGAG  TGGCAATTTCGTCAATGTGT  IV-2B05
98 A04 IV R11E3.4 GATGTTTGAAAGGCTTGGGA  ACAATCCCGACTGTTTCTGC  IV-2B07
98 A05 IV R11E3.5 AGAAACTCGAATTGTGTCACGTT AAATATCATCATTTGGTCGATGG IV-2B09
98 A08 IV R11E3.8 TAGTAAGATCCCGACGTGGC  AGATGCTGGCGTTGTTTTCT  IV-2B15
98 A09 IV H06H21.1  AAGGTCTCCCCGCTTACAAT  TGGCTGTGTACACTTCCGAC  IV-2B17
98 A10 IV H06H21.2  TCGGACACCACTTGATGAAA  TTGTTTAACTTTCGGGTGGC  IV-2B19
98 A11 IV H06H21.3  AATACTCACGAAATCCAAGCAAA TTAGGGGGAGAAAGAACAGAAAC IV-2B21
98 A12 IV H06H21.5  TAGTAAGATCCCGACGTGGC  AGATGCTGGCGTTGTTTTCT  IV-2B23
98 B01 IV H06H21.6  AAAGCGATTAGGCGAAATAAAAC GGTCGTTTCACCTAAACTGTACG IV-2D01
98 B03 IV H06H21.8  GTCAATCAGCTCTTTGCAGTTTT GATATCAATGGAGAAGCAACTGG IV-2D05
98 B04 IV H06H21.9  ACGAAAAGCTTCGAGTTCCA  TTTGAGCTCCCAAAGAAGGA  IV-2D07
98 B05 IV H06H21.10  AATAAGCATCGGCTGCAAGT  TGCTGCTTCTGGAAAGGATT  IV-2D09
98 B06 IV Y17G9A.a  ACTGAATTATTGCTGGCTGGATA TTGGAGTTTTGATGCGTAAGTTT IV-2D11
98 B07 IV Y17G9A.b  TTTCATAACTGCAAAATAGGCGT GCGTAGATTGTCTAGGCTGAAGA IV-2D13
98 B08 IV Y17G9A.c  AATTGAAATGTTTTGAAGGCTGA ATGAGAAAATGCTGCGAGTTTAG IV-2D15
98 B09 IV Y17G9A.d  GTTCCGCTACACACTATTTTTGG TATGGGGATTTTAATTTCCGTCT IV-2D17
98 B10 IV Y17G9A.e  ATCTGGGACCTGCAATAGTTTTT TGTCACACGTTCCTCCTTATCTT IV-2D19
98 B12 IV Y17G9A.g  TTATTGCCAACTTTCTCCACTGT ATAAAAGGAATACCGGCAATGAT IV-2D23
98 C02 IV T08B6.1 CGCTAATTATCGATCTGTTGTCC AAGAGCCATTCACAAATCAAAAA IV-2F03
98 C03 IV T08B6.2 AATGGCGGGTGATTCTACTG  ACGCCATCCTCCAAATACAA  IV-2F05
98 C04 IV T08B6.3 ATGAAATCAAAGGCTCCACG  ATTGGCATAGAGTCAACGGC  IV-2F07
98 C05 IV T08B6.4 GTCTTGTGCCTTGAACCCAT  AGATAGTGCTACCGAGGCGA  IV-2F09
98 C06 IV T08B6.5 TCCTGATCTCCCAGTTTTGG  ACTGGAACGACCAACCAGAC  IV-2F11
98 C07 IV T08B6.6 AGTGAGATATGACCAACTTCCGA ACATTTTCCAGAAATCTGCGTTA IV-2F13
98 C08 IV T08B6.7 CTGATTATCTTCGTACCTGTGCC CAAACAAAAACGATTCCATTGAT IV-2F15
98 C09 IV T08B6.8 CATCGCAACAGAAATCAAGAAAT AGCGTTTACAAATATCGTGTGGT IV-2F17
98 C10 IV E03H12.1  TGATGTTCAAAACGTTGCGT  GCCTCACCTAAAACTGCGAG  IV-2F19
98 C11 IV E03H12.2  TTCGAAAAACGGCAAAAATC  GGACCTCCGCATGTAAAAGA  IV-2F21
98 C12 IV E03H12.3  TCGTGTTTCCATGAGAGCAG  AATTGCAAACTTCTGGGTGC  IV-2F23
98 D01 IV E03H12.4  GAAGTTTTGTGAGCCACAGGTAG TTCGAATGCCTAGTGAAAAATGT IV-2H01
98 D02 IV E03H12.5  ATACAAGCACTCGAATAAGCTCG TTGGTTTAGGGTTAACTCAGCAA IV-2H03
98 D03 IV E03H12.6  TTGAGTTGCGGAGAAAACCT  TCACCTGTTTAGCCAATCCC  IV-2H05
98 D04 IV E03H12.7  GCCCTTCATACAGCCTATTTCTT CCGTGGCATCTTATAAACTTTTG IV-2H07
98 D05 IV E03H12.8  GCACAACCTAACGTTGAAGAATC TCAGATTCCCAAGAAACTGATGT IV-2H09
98 D06 IV E03H12.9  ATAAGCGTTTTCACCATCGTCTA TGCCTTTGCTATATATCCTGGAA IV-2H11
98 D07 IV E03H12.10  TAAGGACCGAGAAAACAACAAAA GAAAAGAAATCACACGCAACTTC IV-2H13
98 D08 IV T28H11.1  CACCACAAAATCGAATGACG  CCCATGTAAACCGATTGTCC  IV-2H15
98 D09 IV T28H11.2  CAACACGTGGTTTGATGAGTTTA GCCAAATTTCTTATTTTCCTGCT IV-2H17
98 D10 IV T28H11.3  CAAAATTCCAGAAATGACGACTC TTCTCAATTGGCGAAAGAATTTA IV-2H19
98 D11 IV T28H11.4  ACAATTTCTGCTCGATTTGGATA ATTCACTAATTGTTGCGGTGAGT IV-2H21
98 D12 IV T28H11.5  CAATACTGGTGCACAATCGG  ACGCAAAAGTTGGAGACCAC  IV-2H23
98 E01 IV T28H11.6  ATCTTACGAAGGACCGAGAAAAC TTACGAAATGTGACTGGTGATTG IV-2J01
98 E02 IV T28H11.7  GAAACGTTGGAAACAGTTCATTC CTCGAAGTTACTCGGACTTCTCA IV-2J03
98 E03 IV T28H11.8  AAAATTCAACCACATGTTCCAAG TGCTCCATTTTACTTTGTTGGTT IV-2J05
98 E04 IV C09B9.1 CGTCCTCCTTTGAAGAGTGC  ATTTTGAAAAGGCGGAACCT  IV-2J07
98 E05 IV C09B9.2 CTGCGCGTAGAAAAACTTCC  TTGCTCTTCTCGTGATGTGG  IV-2J09
98 E06 IV C09B9.3 TATGACTTTTGCGGGGTAGC  ACTTAAGCCTGCGCAAGAAA  IV-2J11
98 E07 IV C09B9.4 CGGTGTTGACAATAACGTCG  CCGTTTTCATCGGTGTTTCT  IV-2J13
98 E08 IV C09B9.5 ATATGAATGAAAACGAGCGAAAA CCCCAATTCGTACTACCTATTCC IV-2J15
98 E09 IV C09B9.6 AGGAACATTAGAACCTGCAACAA AGAAATCTGCTCACAAGTCCAAG IV-2J17
98 E11 IV R13H9.1 ATATGATTTGCTCAAAGCGGTAA GTTCAGCAAGTTCAACATTTTCC IV-2J21
98 E12 IV R13H9.2 CATTCTTCACTACTTTGCGATCC TCCGATGAAGCAAAAACAATACT IV-2J23
98 F01 IV R13H9.4 GCCTTCTTATCAAGCCTTCTTTC AAAACAATCAGACTGGACTGGAA IV-2L01
98 F02 IV R13H9.5 AGCAAGGAATTTGTCGATTTGTA CAGGTTGAAAGATGGTCGATTAC IV-2L03
98 F03 IV R13H9.6 CTCCTTCGCATTTCTTTTCG  ATCGAAACATTTAAACGCCG  IV-2L05
98 F04 IV C02B10.1  GCCAGCTGAGTATGGTGGAT  CAAACAGAGATCACTGGGCA  IV-2L07
98 F05 IV C02B10.2  TAAACTTCCGATTGCAAATGTCT GCATCAGACAGGGTTTAGTGTTC IV-2L09
98 F06 IV C02B10.3  GGGGTTGAATTGAGAGAAAGTCT ATCTGGATGGGCATACAACATAC IV-2L11
98 F07 IV C02B10.4  TAAAAAGTGGAGACGAGAATGGA TGTTTTTATCATGCGTTTCACAC IV-2L13
98 F08 IV C02B10.5  TCCTTCAATTTTCGCTTGCT  CCTGAGTCATCTCCTGCACA  IV-2L15
98 F09 IV C02B10.6  TCAATCAAGCAGCAATTGTTTAG AATGAAAACCGAGAGAAAACACA IV-2L17
98 F10 IV Y72A2B.a  TCACGAAGAATCGGTAAGTTGTT TCCAGATCTGATGGCTACTTGAT IV-2L19
98 F11 IV AC7.1  ACAATGTTCTTCTCGAAATGCTC TTGTTCATCGGAGTTTCGTAGTT IV-2L21
98 F12 IV AC7.2  TGAAGCAAAATCCCCCATAG  GGGAATCGCTGTCAAATTGT  IV-2L23
98 G01 IV AC7.3  TTGCTCTCTTCAACAGGAGTTTC ACATTTTGACCTCTCCTTTAGGC IV-2N01
98 G02 IV AC8.1  GCTATCGAATATGCAAAGTCTGG ATAGAAATGTTGTCGGTGTACGG IV-2N03
98 G04 IV AC8.3  CGCTTTCGAGAGTACGTCTATGT CAATTGTGCGAAATAAGTGTCAA IV-2N07
98 G07 IV AC8.6  TACAGAATGTTGCAAATGTGCTC CTTCTCATTCTCTCTTCGGTGAA IV-2N13
98 G08 IV AC8.7  TCCGTATTTTTACAGCGAATTGT GAAAAAGAAACGGAAGAAAGGAA IV-2N15
98 G09 IV C24D10.1  AGCTACAAAGCCAAACGGAA  GAAGTGATGCGTTTGTCGAA  IV-2N17
98 G10 IV C24D10.2  ACGATCACAGTCGAATTTCTCAT GCATTCACATAAGTAGGCAGGAC IV-2N19
98 G11 IV C24D10.4  TACGCAGCTAAATTTTGGTTGAT AGAGGATTGTCCATTCGTCATAA IV-2N21
98 G12 IV C24D10.5  TCCATTATCGATTTTGTCCATTC GTTGGAATGTTATCAGCCTCAAG IV-2N23
98 H01 IV C24D10.6  ATAGAAAAATAACGAGGCGAAGG AAGATTCCTTGTGGACTCCTCTC IV-2P01
98 H02 IV C24D10.7  AGAAACAAGAAATTTGCCATTGA TTTTCTTGTGCCTGTCGATTTAT IV-2P03
98 H03 IV C24D10.8  ATCTGTGTCTCTTGCCATTTCAT ATGGGACAGAAATCGTCAGTTTA IV-2P05
98 H05 IV W03F8.2 ACTCATTCCAGTCTCCACGG  GTCATAGTAGCACGACGCGA  IV-2P09
98 H06 IV W03F8.3 TGAAAACGGGGAGAAGTTTG  TTAGCTCTTCTCCACCGGAA  IV-2P11
98 H07 IV W03F8.4 ATGCCAATAACATGTTTACCAGG TGGAAGGCAGTATTTGAGATGTT IV-2P13
98 H08 IV W03F8.5 AGCGGAGGAGCACTTTGTAA  TCTGATCTGGCGTCAAACTG  IV-2P15
98 H09 IV W03F8.6 TATTTGAATTGCTGTTCCGACTT TTTTTCGGTCGGAAATAACCTAT IV-2P17
98 H10 IV W03F8.8 CGATTTTCTTGAACATTTCCATC TTCTTACACTAAACCCCCACTGA IV-2P19
98 H12 IV F36H12.1  GAGGAAGGTTAAGATCGCTGATT TTTGATGTGTGGAGACTATCGTG IV-2P23
99 A01 IV F36H12.2  ATTTCCGGTGCGAACAATAG  AGAATCTCCTTCGATCCCGT  IV-2B02
99 A02 IV F36H12.3  CTATAGTGGTGAGTATCCGCGTC CCTCAACTTTGGCAACATAAAAC IV-2B04
99 A03 IV F36H12.4  GAGAAAAGCTCGAAAAATTGACA TGTAGAGTTCGAGAAACTGGGAG IV-2B06
99 A04 IV F36H12.5  CATATTTTTCCCCAAATACGTGA CTTGTCGAAAGTTTTAAGCCAGA IV-2B08
99 A05 IV F36H12.7  AAAACAATCAGACTGGACTGGAA CGACAACCAACTTATTTCACCAT IV-2B10
99 A06 IV F36H12.8  CAGGTTGAAAGATGGTCGATTAC AGCAAGGAATTTGTCGATTTGTA IV-2B12
99 A07 IV F36H12.9  ATCGAAACATTTAAACGCCG  CTCCTTCGCATTTCTTTTCG  IV-2B14
99 A08 IV F36H12.10  TGGACATCGTTCTGGATTGA  GATTCTTCGGAATCATCGGA  IV-2B16
99 A09 IV F36H12.11  TACAATACGAGAACGCATTTGTG CACAACAATTATTTTCCGCTGTT IV-2B18
99 A10 IV F36H12.13  AATTCATGGTTTCAAGAAGCGTA TTCAAAAGCAAGAACATAAACCC IV-2B20
99 A11 IV F36H12.14  GTGCAAGAATCGTAGCTTCCTTA TCGTCAGTGTGTGTTTTTCAATC IV-2B22
99 A12 IV F36H12.15  GAGAGCTGCTTTAAATGTGGAAA TCATTTTCAGTGCACTTTTCCTT IV-2B24
99 B01 IV F36H12.16  GGAAAAATGTAAATGTGTGGCAT ACTCAACACAACCAACATCTCCT IV-2D02
99 B02 IV F36H12.17  TAAAACTATGTCTGGGCAAAGGA CAAATTGGAAAACATTCCAAAAA IV-2D04
99 B03 IV ZK354.1 AACAGTGAATTTTTGAGAGCAGC GGATTGGATTTGATTGATTTTGA IV-2D06
99 B04 IV ZK354.2 CGTTTTCTCTTTATTGTGATGCC GTCTTGTTGTTCTTCCCCTTCTT IV-2D08
99 B05 IV ZK354.3 AAACCTCATTCTACGCACGG  CTCGAACTCTGGGAAAAACG  IV-2D10
99 B06 IV ZK354.4 AAAATTGTGTTCCAAAGCAAAAA GAGCCTTGAAAAGCTTGGATATT IV-2D12
99 B07 IV ZK354.5 AGCCTGTTGTTGTGTTGGAGTAT TTGATATATTCGCGTGATCTCCT IV-2D14
99 B09 IV ZK354.7 CACCCGGACAGAGAGTATACAAC CTGAAGATGGCAGAGAAGAAAAA IV-2D18
99 B10 IV ZK354.8 TCCTAAGCTTCTTTTGGGCA  ATTGCAACGAGTTTCTTGGG  IV-2D20
99 B11 IV ZK354.9 TCGGAATATTGCGTTTTTACACT ATTTTTGTTTCCACGTTTCAATG IV-2D22
99 B12 IV ZK354.11  AATTGAGCTTTCTATTGTGCCTG TTTTGTCATAATCTTCACTGCGA IV-2D24
99 C01 IV Y4C6B.1 AAACACAACTTCTGGAATCGAAA ATCTTTTGAGACATCTTTGGCAG IV-2F02
99 C02 IV Y4C6B.2 ATCAGGGCATAGTTCAAGTCAAA ATCCACTCATTGAAACAGGAAGA IV-2F04
99 C03 IV Y4C6B.3 AGCATATTCTATGGGCAGTTTCA ATACGAATCTGAACGGAAGATGA IV-2F06
99 C04 IV Y4C6B.4 CGATTATAACAAATGGAGCAAGC AACGTATACCTCGCATGAAGTGT IV-2F08
99 C05 IV Y4C6B.5 TACAGGATGCTGGAACAACTTTT CATTCCATCAGACATCAACTTCA IV-2F10
99 C07 IV F41H10.1  AGGCCGTTCATAATCTGTCG  ACGATAAGAGGCGTTTGGAA  IV-2F14
99 C08 IV F41H10.2  CAACTTGAGGGAAACTGAAAATG TCCTGTTCCCATGAAAAGAGTTA IV-2F16
99 C09 IV F41H10.3  AGCACTACGAAAGGACGGAA  TTTGTTCGCAATTGGTGGTA  IV-2F18
99 C10 IV F41H10.4  TCCCAACACCAAAACTCTCC  CTTCCGCTGATTTCAGCTTC  IV-2F20
99 C11 IV F41H10.5  CTTTAAACCGTGACCCCTCA  TTTTCGGTCAAAAATCCGTC  IV-2F22
99 C12 IV F41H10.6  CCTCCTTCCAATACGACCAA  GCCATCACGAGGACATTTTT  IV-2F24
99 D01 IV F41H10.7  ACGAGGAAATCCCTATCAATCAT CTGCCAAAATTTGTTAAATCTGC IV-2H02
99 D02 IV F41H10.8  ATTGGACAAAAACCCACCAA  GGAGAGACGCAGAAAACGAG  IV-2H04
99 D03 IV F41H10.9  GGTCTTGACACGAAAAATTTGAG CCATTTTCAAGATACTCCAGTGC IV-2H06
99 D04 IV F41H10.10  CGTCTGGATAGGCGACATTT  CATCTACGACGAATCGCTCA  IV-2H08
99 D05 IV Y4C6A.a GCAACTTCGATTTCTTCCATCTA TTGGAGTAGTGTTCAAAGGGAAA IV-2H10
99 D06 IV Y4C6A.b TTACAATTGGAAAAGTTCTCGGA CTATGACTCTTGAAAACATCCGC IV-2H12
99 D07 IV Y4C6A.c TGTACTCGATTGGGAGGTTCTTA ATGATGTAGACGTGCCTTGAAAT IV-2H14
99 D08 IV Y4C6A.f TAATGCAAGTTTAACCATCCGAC TGAATTTCCCACCAAAGTTAATG IV-2H16
99 D09 IV Y4C6A.g ACAGATTGGACACGAGATTTGAT GTCTCACGCTCACTCTCAATTTC IV-2H18
99 D10 IV Y4C6A.h CATGGGGTATCAAACAATCAGTT AAACTCACCACAGGAGTATTGGA IV-2H20
99 D11 IV Y4C6A.i CTTTAGGATCTCTTGCTCCAACA TATCAGCCTACAAAATTCTGGGA IV-2H22
99 D12 IV Y4C6A.j CCACTTTTGTACTTGTTTCCGAG AATCGAAAGAATCAAATCATTGC IV-2H24
99 E01 IV Y4C6A.k AACCAAACCAGTTAAGATGGGAT CCCATTGTAAACAAGTGGTCATT IV-2J02
99 E02 IV Y4C6A.l TGTCGATAAGCAGTAGGTCCATT CACAAGCATCCAGTATCATTTCA IV-2J04
99 E04 IV Y52D5A.b  AGAAATCTAAAGCACGCAGTCAC TTCGCTGAAAACTTTCAATTAGC IV-2J08
99 E05 IV Y52D5A.c  TGCCATTCTTTCATTCTTTTCAT GAAAGCTTCTCAAGGTTCTCCTC IV-2J10
99 E06 IV T11F8.1 ATAACTCACTCACGCGATTTCAT TAAAAATTGCCAAAAGTACACGG IV-2J12
99 E07 IV T11F8.2 TCCGGGATATGTCCAATGTT  GCAGGTACCCAATCCTTCAA  IV-2J14
99 E08 IV T11F8.3 ATCAGCTCTTGCCATCGACT  GAATGACTCCAGCGAATGGT  IV-2J16
99 E09 IV T11F8.4 TTTTTCTTGGATGCAGGGAC  ACATTTTCAGTGCCGTTTCC  IV-2J18
99 E10 IV B0273.1 ATTCGACTGTTTTTCCAAGTTGA CCCATTGGTGTATTTCTTCAATC IV-2J20
99 E11 IV B0273.2 AGCCGTCTTCGAGAAGTTCA  AAAATTGCGTCGATTTTTGG  IV-2J22
99 F01 IV B0273.4 GTAATGCAATTTCTTTGCCAATC TGAAGAATTCCTAACCAGGAACA IV-2L02
99 F02 IV F35D6.1 TTCCTGATGGGAATCAGAGG  TATCTCCGATTTCGTGGAGC  IV-2L04
99 F03 IV T12E12.1  GAAGACTACTACAACGAAGCGGA CTGTCATCTGCACATTTTGTCAT IV-2L06
99 F04 IV T12E12.2  TTCCAAAGATGACAATATTCGCT GTGAATTTTGGCAAAGAAAACTG IV-2L08
99 F05 IV T12E12.3  CGGCTCATAAGAGACTTGGC  GAACCGTTGAGTCGGATTGT  IV-2L10
99 F06 IV T12E12.4  TAGTCGGTCGGGATTTTCTG  CTGGTACGAAAAGAGCTGGC  IV-2L12
99 F07 IV T12E12.5  ACTTCTTCCAATTGAATCGACAA CAGAAAGAGAGTGCCATCTGAAT IV-2L14
99 F09 IV F26D12.a  AAACTTCCCAGAACTTGGATCTC TAGGAAGGCATGATAAGTTTGGA IV-2L18
99 F10 IV F26D12.b  CTTTTTCCCACACTTCTCTCTCA AAAGAGTCTATCATGGCAATCCA IV-2L20
99 F11 IV C39H7.1 GCTCGAATAATTGTGAGTTCGAC GCAAGATGAAGTATCTGGTACGG IV-2L22
99 G01 IV C39H7.4 ACACATGCAATTCCCCAAAT  TCATTTCGCCCATTCTCTTC  IV-2N02
99 G02 IV C39H7.5 CAGACTTTTCAGCCAAAGACACT GAGTTTCAGCGTAGCTGGTAAGA IV-2N04
99 G03 IV C39H7.6 ACGTATTTTCATGCTATCCGAGA AATTGTTCGAGAATTTGGCATTA IV-2N06
99 G04 IV B0547.1 AATGTGCGATACGGAAGGTC  CAGAAAACAGGGGGACTTGA  IV-2N08
99 G05 IV B0547.2 CAACCCAATGATTTCAGAACAAT ATTCTTTTGGGTCTTAAAGGCAG IV-2N10
99 G06 IV B0547.3 AATGTCAAGAGCTGGATGATTGT ATCAACTTTCCCACTCTTTCCTC IV-2N12
99 G07 IV B0547.4 AATAGTCGCTTATCGTATTGGCA TATTTTTCATTATGCGCGTTTTC IV-2N14
99 G08 IV T19E7.1 CCTCAACTCAACCATGATTCTTC TGAAAACACTTGAGCAATTGAGA IV-2N16
99 G09 IV T19E7.2 GGGTACCCACTTGCCCTATT  TCATTTCAGCCACTCACTGC  IV-2N18
99 G10 IV T19E7.3 CAACTGCAAGAATCGACGAA  CCCATCTGATGCTCCAGTTT  IV-2N20
99 G11 IV T19E7.4 TCCAGAAAAATGAAATCAAAACG AAGTCAATCTCCGTCTCTTTTCC IV-2N22
99 G12 IV T19E7.5 TAATTCCTCCAGTGACACGTTTT GTTTCACCGTTACCATTGTTCAT IV-2N24
99 H01 IV C55C3.1 AGAACACCCAATTTGCCAAG  GCGACTCATTCGGCTACTTC  IV-2P02
99 H02 IV C55C3.2 GACAATGATAGCCAAGGGGA  ATTGTCAACAACGAAACGCA  IV-2P04
99 H03 IV C55C3.3 CAATGAGAAAGGCAGAAGCC  TTACCGGTGGAGTAGCCAAC  IV-2P06
99 H04 IV C55C3.4 TGGTACCTTCTTTTTCAGATCCA GCTTAATAAACCCGGTCAGTTCT IV-2P08
99 H05 IV C55C3.5 TATTCTGAATCAGGGACGAAAAA TGCCAAAATGTTGCCTATTAGTT IV-2P10
99 H06 IV H35B03.1  AATTACAGGAAACATCGTGGTTG CAGCCAGTTCAATTTGTGTATCA IV-2P12
99 H07 IV H35B03.2  TCGATCTTTTGAACCGACATATT CAAGTTTGAACTCCCTCCTTTTT IV-2P14
99 H09 IV C45E5.2 TGCCATTCACCACTCTGTTC  AAAGTTTTGTGTTGCAGGGG  IV-2P18
99 H10 IV C45E5.3 AAGATGATTTCAATTGGCGG  GATTGTTGGCTGATGCAATG  IV-2P20
99 H11 IV C45E5.4 AAAAATGAAAACTGGCAGATGAA CCAAGTGAAAAATCAAGTTCCTG IV-2P22
99 H12 IV C45E5.6 TCTGAGCCCGAAGAGTTTGT  ATGTCATTGTTGCACGGTGT  IV-2P24
100 A01 IV F44E8.1 TCTTCTCGCAACATGTCCAG  AGGTGACCGTGAGAATTTGG  IV-3A01
100 A02 IV F44E8.2 AAGCTTCATGGTCTTTCTGGACT CTCCTTCCCAAAATCGTAGAAGT IV-3A03
100 A03 IV C31H1.1 CTGGATATCGGGAAGGTTGA  GCCGAGTTTTGAAGAGCATC  IV-3A05
100 A04 IV C31H1.2 AAACAAATCATTTCCGTTTTTCA TCATCATCCTGATACTCTTCCGT IV-3A07
100 A05 IV C31H1.3 CCTCGAATATATAACATTGGCGA GTATTGAGCGAGAGACAAGGAGA IV-3A09
100 A06 IV C31H1.5 TGTCACAGTGGTGTTTTTAGTGG ACCTCTCACCATTCTCAAACAAA IV-3A11
100 A07 IV C31H1.6 CGAATGCTTATTTTTCATTACCG CAAATTTCAGTATGTGCGTTTCA IV-3A13
100 A08 IV C31H1.7 ACCTATCATGTCTTGGAAGGGTT CATTTGAAAATTGTGCATCTGAA IV-3A15
100 A09 IV C31H1.8 GGGGACTACACAAGATGCGT  GGAGAAACCGACGCTGATAA  IV-3A17
100 A10 IV C10G6.1 TCATTTCCAGGGTCATCCAT  TTTCTCCATCAACTCCGACC  IV-3A19
100 A11 IV C06E7.1 CGGAGATCAAGGAATTATGTTTG GCGGAAATACAGGTAAACAAGTG IV-3A21
100 A12 IV C06E7.2 TCTTTCCAAACCCTTTTCTTTTC CGATCAGTTTCCACATAAACCAT IV-3A23
100 B01 IV C06E7.3 GTGGGGGCTACTGATTTTGA  ATAGTGACGATGTCGGAGCC  IV-3C01
100 B02 IV C06E7.4 AAACGCAATACTGCTTCGGT  TCACCAGCAACTTCAGCATC  IV-3C03
100 B04 IV C06E7.6 AGAGGTAAAACGACAATGTTCCA GTAAACTTTCTGTTTCACGTGGG IV-3C07
100 B05 IV C06E7.7 GAACTCACCAGCTTTTTACCAGA CTTGCTCAGGTAGTGCTTGTTTT IV-3C09
100 B06 IV H04M03.1  CGAGAGGAATTTCAAAGAATGTG ACTACCTTGCGTGCAATGTTTAT IV-3C11
100 B07 IV H04M03.2  GTCTCGGTGTAACGAGTTGAATC TACTGCTCGTGTGTCAAGAAAAA IV-3C13
100 B08 IV H04M03.3  TGTAACATTGTAGATCACCAGCG CTTTTCTGAACAAATCAATTCCG IV-3C15
100 B09 IV H04M03.4  CTTATTTTACAGCCACAAGACGG GTCCATCAAGTGTCTTCTTGACC IV-3C17
100 B10 IV H04M03.5  CAAAGTTTACTTCCATGACCTGC ACAACGAAACGTACCACAGTTTT IV-3C19
100 B11 IV H04M03.6  TTTAATCTGACCCATTTCTTCCC ATAACTTTTGCGGTTGTCACAGT IV-3C21
100 B12 IV H04M03.7  CGTACCTGGGAATGATTTTGATA TTATCAACTGCCCAAAACAAACT IV-3C23
100 C01 IV H04M03.8  ACATCTCTAATTGTACCCGCAGA TTTTCTTTGGGCCTTTTTATGTT IV-3E01
100 C03 IV H04M03.10  ACTGACGATTCAATTTGTCCATT GTATCATGCCACGCTTTCTATTC IV-3E05
100 C04 IV H04M03.11  CAGCAATAAGCCGATATGAAACT CAATCACAGTTTTGCAATCTGAA IV-3E07
100 C05 IV H04M03.12  AAAATTCATTACCACACATTGGC AATCTTGCCGAAAATTAAATGGT IV-3E09
100 C08 IV H32C10.3  AACTCCGTTCAAAGATTTCATCA GATGATCCATGTCCTTCATCAAT IV-3E15
100 C09 IV K02B2.1 CAATGGAAGATATGGCCGAC  AATGGTAGGCACGTGGAGTC  IV-3E17
100 C10 IV K02B2.2 CGAGTCATGAGATTCCATAAAGG CGATTTCTCACACGCTTCATATT IV-3E19
100 C11 IV K02B2.3 ATAGGGATGAAATGGGGGAA  CGATTATGTCGCCGTGTATG  IV-3E21
100 C12 IV K02B2.4 TTGGACTTGGCTTTTTGCTT  TCACAAAAGTTCGCATCTCG  IV-3E23
100 D01 IV K02B2.5 CTCGAGCTGAAAAATTCTGAAAA CGATTTTATATGCAATCCCAAAA IV-3G01
100 D02 IV K02B2.6 CGCTAGTTATTTGGTATCAACCG GATCCGATTGTGATATTCATGGT IV-3G03
100 D03 IV B0350.1 TATTCTTGGTCAGCAAGGGG  CTGGTTCATCGAGTTGCTCA  IV-3G05
100 D04 IV B0350.2 TATGCTCGATTACTGGTGGATCT GAACAATGTCGTCTCTTCCAATC IV-3G07
100 D05 IV B0350.3 TTAATTGTTCCCATTGCAGAGTT TTGCATTGGAACCTTAGATGAGT IV-3G09
100 D06 IV C46G7.1 ATTTTCCTGTTTTTAGCCCTCTG ACTGTAGGAAAAGGAAAAGACCG IV-3G11
100 D07 IV C46G7.2 AAGTGCCCTGCTATCACAAGTTA GTTTGCTGATAAGATGGGTCTTG IV-3G13
100 D08 IV C46G7.3 GTGTTTTTGGCTTCATCCGT  TGCTACTGCCGAACAAGATG  IV-3G15
100 D09 IV C46G7.4 TTCATTGCAGAGATCACGTTAAA AGTTCCAACAACAAATTGGAGAA IV-3G17
100 D10 IV K08B4.1 GGATGTGGAATGGAAATTGG  CTCTTCCATGCAACTCGACA  IV-3G19
100 D11 IV K08B4.2 TTGTTTTCTCGAAGACACCTTGT TATGGCCACAGTTTCTTTCTTGT IV-3G21
100 D12 IV K08B4.3 CTACCCCTCCGTGACGTTTA  TTCACCATTTCCCTTTCAGC  IV-3G23
100 E01 IV K08B4.4 TTCGGATAGCCTCTCAGCAT  CTGCAAGTTACAATCCCGGT  IV-3I01
100 E02 IV K08B4.5 TTTGCAAGCATTTTTGGTCA  AAGCACTTGCTGGAAAGCAT  IV-3I03
100 E03 IV K08B4.6 TTTTCATCAGGTTTCACACCTCT CTCGCTCTTATCACTCACCAACT IV-3I05
100 E04 IV M03D4.1 GGAAAATGATGGACAAGCTACTG TCTTTGAATTCTGAACGAACCAT IV-3I07
100 E05 IV M03D4.3 GCTTTTCCATCATTTTGTTCTTG CAAGTCCTCTTGCTTGTTGTTCT IV-3I09
100 E06 IV M03D4.4 TGCTGCTCCAAATCATGAAC  GATGATTCATTCCGGTGGAC  IV-3I11
100 E07 IV M03D4.6 GAAAATACGCGGAGTTGGAA  AAAAAGACCGCTCACATGCT  IV-3I13
100 E09 IV C11D2.1 ATGTGAGACAAAGCCCATTAAAA TGTTTCCGGAACTCTGAAAATTA IV-3I17
100 E10 IV C11D2.2 AAACATGGTAAGCCTGAAGATCA TTTCTAAAGGAAATTTGTGGCAA IV-3I19
100 E11 IV C11D2.3 AAATCCAGGGAAATCTACATGCT GTCGTCGTGCTCTTTATCAGACT IV-3I21
100 E12 IV C11D2.4 TCGCAAACTGCAATAGATGC  AAGGAGGAGACGCAGAGACA  IV-3I23
100 F01 IV C11D2.5 AAAAATCTGTTCATTCGGTGAAA CAAGAACAAAAACGAACAATTCC IV-3K01
100 F02 IV C11D2.6 CAAAGTCTTCGAGAATCGGC  GAATGTCCTGCTCCAATGGT  IV-3K03
100 F03 IV C49A9.1 CAGAACAGGCGTATCTGCAA  AATTATGCCAGTCTGCCACC  IV-3K05
100 F04 IV C49A9.2 AAGGCTTCCCCGTATTCACT  ATTCGTCACTTCCAGACGCT  IV-3K07
100 F05 IV C49A9.3 ACAACTCGGGCATTTCTTTG  TCCCCTCTTGCAATAGATCG  IV-3K09
100 F06 IV C49A9.4 TGTTTGCACCGAAAATGAAA  GCGTTCAATCTTGACGGTTT  IV-3K11
100 F07 IV C49A9.5 GAAATGAGCGGCAGAATGAT  TATTTGAGGCCGTTGGAATC  IV-3K13
100 F08 IV C49A9.6 GCCGCGAGAAGAGACATTAC  TTGATTGATTCCCCCTTCAG  IV-3K15
100 F09 IV C49A9.7 ATTTGAACCAACTCCGTTCG  AATGAACACAACCACTGCCA  IV-3K17
100 F10 IV C49A9.8 GTTTCTTGCAGAAAAAGGCG  TGACAAGAAATGGGATGCAA  IV-3K19
100 F11 IV F58F9.1 TTGACTTGATGAATCAGCCG  TTTGTAAATGCGGTGCACAT  IV-3K21
100 G01 IV F58F9.3 TTATGTTTGATTGGAGGCATTCT GCACCTTATTGGGAAACATTACA IV-3M01
100 G02 IV F58F9.4 CGTCGCATATCGAGGGTATT  ATGCACTGCGAAGACTTGTG  IV-3M03
100 G03 IV F58F9.6 CGATAGGCCGTTTTGAATGT  AAGCGTGGCTCTTCCTGTAA  IV-3M05
100 G04 IV F58F9.7 CGGGTTTTAATTCGGCTACA  CGGAATTATCGCAAAAGGAA  IV-3M07
100 G05 IV T13A10.1  TTCCTCAAGGATAACAGCTTGAA TTGAATATTCGAGGTAAAACGGA IV-3M09
100 G06 IV T13A10.2  GGTTACTCCAAACGCTACAACAC GTGCAAGTGAAGAGTGACAAGTG IV-3M11
100 G07 IV T13A10.3  AGGCTTATATTAGAGACGACGCC CTTTTTCAGATTCGTCAACCATC IV-3M13
100 G08 IV T13A10.4  GTAGAAATACGCAAAACGACTGG GCATTACACACACTCATGCATCT IV-3M15
100 G09 IV T13A10.5  GAAGCGTCAAAAATGAAGGG  ACTGCTGCCTCGTTCTCATT  IV-3M17
100 G10 IV T13A10.6  TGACAAAGTACCATTGGCGA  CGCTGTTCCCACGAAATAGT  IV-3M19
100 G11 IV T13A10.7  TTTTTGCAGCGTGAAAGTTG  TTCGACCCGGAACTTATTTG  IV-3M21
100 G12 IV T13A10.8  AAAGAAATGAGGGAGCAAAAATC TCTAGATCGTTCCAACGTGAAAT IV-3M23
100 H01 IV T13A10.9  TCGTTTGGTTGTCATTGAGAATA TCGTTTTTGAAGGTGATTTTTGT IV-3O01
100 H03 IV T13A10.11  TCAACGAGAGCTGGTCCTTT  GTTCTCGTCCGAAACGTCAT  IV-3O05
100 H04 IV T13A10.12  TGGGATCACAGATACGTGGA  CCAATTCCGAGCGACTACAT  IV-3O07
100 H05 IV T13A10.13  CGACGTTGTCACATTTCCAG  CTCGAAGTTCCCCTGTTTCA  IV-3O09
100 H06 IV C01G5.2 GATTCGACGTTGAAGGGAAA  TACTGAGCTCGTTCTTGCGA  IV-3O11
100 H07 IV C01G5.3 ATCTCGCTTCATCATTTCCG  CGACGTTGTTGTTTACGTGG  IV-3O13
100 H08 IV C01G5.4 CTTCATCGCAATCTCAAGCA  ATCAGATTCGGATGGAGTCG  IV-3O15
100 H09 IV C01G5.5 GGTCCTCGACGTATGGTGTT  CTGTCGACGAAGCACTCAAA  IV-3O17
100 H12 IV C01G5.8 TTTTCCACGTTTCCAGTTCC  GTCGCTGATGACGATGAAGA  IV-3O23
101 A01 IV C43G2.1 TCGAGCTGGAAGTGATGATG  TCCTGGGAAAAATCGTTCTG  IV-3A02
101 A02 IV C43G2.2 TGCTCGTCAACAAAAAGACG  TTGCAGTGAACATTGCCCTA  IV-3A04
101 A03 IV C43G2.3 TCAATCCAACGAATTCATTTTTC CGAATCATGTGCTTTTAGCTCTT IV-3A06
101 A05 IV C43G2.5 TGAATTGACAGATGTGAATGGAG CCCAGAGACTCTACGTTCTGCTA IV-3A10
101 A06 IV F38A5.1 CGTTTTCGGACGTAAAGCTC  CAACGCTTGAGACAATCGAA  IV-3A12
101 A07 IV F38A5.2 CGGAAGGAAAAGAGCAGATG  CCAGTGGAGAAAACCTGGAA  IV-3A14
101 A08 IV F38A5.3 TCTGAACCCATTTTCGAATAAAA CGTCCCTATCAATTTGTCATGTT IV-3A16
101 A09 IV F38A5.5 ATCAAAGGGAGGTCGTAAAGAAG TCAAAATGTTTATTCGGTGGTTC IV-3A18
101 A10 IV F38A5.6 GCTGGATTTGTCAACCGACT  TCGGAGGTCTCAATGCTTCT  IV-3A20
101 A11 IV F38A5.7 GTAATTTTGCATGAATCGTCCTC ATAAACTCCACTCATCCTGCGTA IV-3A22
101 A12 IV F38A5.8 TTTTACATTTGCGTAAAGAGCGT TGTTCTAAAAGCCGAAATGTTGT IV-3A24
101 B01 IV F38A5.9 ACAACATTTCGGCTTTTAGAACA GAAACACATTTCATTTGGACCAT IV-3C02
101 B02 IV F38A5.10  GCATGCTGCTTTTTGAACTCTAT TATTTGCTACTGGATGGTCGATT IV-3C04
101 B03 IV F38A5.11  CTGCCAGAGTTGAATCTCTCATT AAAACATAATGGCAACATGGAAC IV-3C06
101 B04 IV F38A5.12  GTTCCATGTTGCCATTATGTTTT CGCACTTTGTGCAACATTTAATA IV-3C08
101 B05 IV F38A5.13  TGCTTAGCTTCGGCTTCTTC  CAGCTCGAAGCAGAGCTTTT  IV-3C10
101 B06 IV F15B10.1  AGACAAGAGCCATCTGCCAT  GTGAGCGAATCAACACGAGA  IV-3C12
101 B07 IV F15B10.2  GCCGATTCTCGAACAATCAT  AATTGTCGTATTTCGGTCGG  IV-3C14
101 B08 IV F15B10.3  GCAGTGAAACGAGAATTGAAAGT GTCATAGATTGCCCTTTCTTCCT IV-3C16
101 B09 IV C01B10.1  GTTCAACGAAGAGGACGAGC  TGCAATTGCGGAATGTCTTA  IV-3C18
101 B10 IV C01B10.3  GTTCAAGGTCTTCACTCGGC  CAAGCAAATGGAAGCATGAA  IV-3C20
101 B11 IV C01B10.4  CTGTAACAACAAAACCCCCG  TTCAAATGCATGAACTCCCA  IV-3C22
101 B12 IV C01B10.5  ATTCTCCTTCCGTTTCTGGATAG CAAACAAACACACACCTTTTCAA IV-3C24
101 C01 IV C01B10.6  TGTTCCACTAAATTCGCACTTTT CCGTTCAACTAGACCAACAAATC IV-3E02
101 C02 IV C01B10.7  TTGAAATCTCTTCACTTTGGACC AAACAACTTTGCAGGAAAAACAA IV-3E04
101 C03 IV C01B10.8  CATTGATATCCGAACGTCCC  GCTCTTCTTCCACCATCAGC  IV-3E06
101 C04 IV C01B10.9  CCATGCTCTTTCACTGCTGA  CATTACCAAAGAGCCACCGT  IV-3E08
101 C05 IV C01B10.10  GTCCAATTCAACATGGACCC  ATTTTGGCGGTCTGAAAATG  IV-3E10
101 C06 IV Y73B6A.a  CGTTGTAGATCGTTTCTTTTTGC CCTCCAAAACTTAAAAATCCCAC IV-3E12
101 C07 IV Y73B6A.b  TGAGAATCTTGAAAAGCCTCTTG TTCATTCAATTGTTGCGATCATA IV-3E14
101 C08 IV Y73B6A.c  GAGAGTACAAATCATCCACTCGG GAAAAAGACGCCTATTCCCTTTA IV-3E16
101 C10 IV Y73B6A.e  GAACAGAAGATGTGACGCTCTCT ACCAAAAGAACCGATTTAACCAT IV-3E20
101 C11 IV Y73B6A.f  AAATTGAAGTGGAGTGGGAAAAT GTTTCTCAAATGATGACTCGGAC IV-3E22
101 C12 IV Y73B6A.g  TTCATTTTTCAAACCATCAAACC TTTTCAAACCAAAAGTTTCAGGA IV-3E24
101 D01 IV Y73B6A.h  ATGTACTTCGCTGTGTTCTCCAT GGTACCCCTAACGTTTCCATAAG IV-3G02
101 D02 IV H34C03.1  TCAATTTTCTGAATTCGCCC  TTCAGTGTCTGCCAAAATGC  IV-3G04
101 D03 IV H34C03.2  CTTTGCATGGACAGCTCAAA  GTGATTCGGATTGGCAACTT  IV-3G06
101 D04 IV C17H12.1  CACCACCTCCTGGTTCTCAT  CAGATTCACATCCAGCGAGA  IV-3G08
101 D05 IV C17H12.2  TGGGGCTACTTTGGAATCTG  CATTCGCTCCAAACGATTTT  IV-3G10
101 D06 IV C17H12.3  TGCCATAAAACGTGCAAAAA  GATCACGAAGCGACTTCACA  IV-3G12
101 D07 IV C17H12.4  TTTCGTAGACTTTTCCCAATTCA AAGATCAAAGTATTGCTCCCACA IV-3G14
101 D08 IV C17H12.5  AAATGAACCAAGCCGACAAC  GCGAACCATGTTTTTGGAAT  IV-3G16
101 D09 IV C17H12.6  TCCACAGTTTGTTACTTCCACCT GTTCACCTTTACGTGATCTTTGC IV-3G18
101 D10 IV C17H12.8  TCGGCGGTTTTTAATTTGAC  ACCGCCAATGATTTATGCTC  IV-3G20
101 D11 IV C17H12.9  ATGGACGTTTTGTTTCTCGG  TTATGCGACGCTCACAAATC  IV-3G22
101 D12 IV C17H12.10  ATTTAGCTTCCCGTCGATACTTC ATTTATTCTGCCCCAAACGTAAT IV-3G24
101 E01 IV C17H12.11  ACATTTGGTCCCCACTTTTAGTT GATGGGAACATGTCTCTAATTGC IV-3I02
101 E02 IV C17H12.12  GGCGGAATGTCCAGTTATGT  CGATTTGCATCAAAGCTTCA  IV-3I04
101 E03 IV C17H12.13  GATTCGAGTGAAAGTGGTTTTTG AATAATGTGAAATTGGGACAACG IV-3I06
101 E04 IV C17H12.14  TTTACAGGGAAAACCACTAACGA CTACTTGACGGAAAGAAGGGAAT IV-3I08
101 E05 IV H20E11.1  AGTCTAAAAGCCATTTTTCCCTG TCATTTGCTGCATTCACATAAAC IV-3I10
101 E06 IV H20E11.2  GATTGCTCACAAATTCCAGATTC AAGCATTCTGTTCCAACAACAGT IV-3I12
101 E08 IV C05B10.1  CAACTCACCTACCGAGCACA  TTTTGAACCCATTCGTAGGC  IV-3I16
101 E09 IV C05B10.2  ACAGTACAAGAATTAAACGGCGA TCACGTGTTTTCAAATCATTCAC IV-3I18
101 E10 IV R13H7.1 AACTTTCAGCAAAACGACCG  ATGCCCAAAAACTTGCATTC  IV-3I20
101 E11 IV R13H7.2 ACTTCCCGCAGCTAACTGAA  GCAAACATTCTTCTCTCGGC  IV-3I22
101 E12 IV T05A12.1  TGATCACCGTTGTGGTGAGT  GAAAGCCCACAAATTTGCAT  IV-3I24
101 F01 IV T05A12.2  TGAACTGATCCATCGGACAA  TCCACGTCCGGAATCTTATC  IV-3K02
101 F02 IV T05A12.3  GTGCATTACGTGAGCTTCCA  GGTGGAAACAACGAGCATTT  IV-3K04
101 F03 IV T05A12.4  AATTGTGAACAGCGTCGTCA  GCAAGGTTGCAGGTATCCAT  IV-3K06
101 F04 IV T22D1.1 ACCGTATTTTGAGCCAAACG  ATTGGAAGATTTCAATGCGG  IV-3K08
101 F05 IV T22D1.2 GAAATGGTTAGCTCACCGGA  GCCGAAGGCACAACAGTATT  IV-3K10
101 F06 IV T22D1.3 GCTCCAGAACTTTCACAGAAGAA GATTCCATTGTCGACTTTCTCAC IV-3K12
101 F07 IV T22D1.4 ATTTCTGCTGGAATCGATGG  TGTGGTCTGGCACAATGTTT  IV-3K14
101 F09 IV T22D1.6 AGTTTCGTCAGTCTTGACCAGAG GAGCTCTCAATTTATCGAAGCAA IV-3K18
101 F10 IV T22D1.7 TGGTTCTGCTGAAGATGTGG  GGCAACAATTGAAACGAGGT  IV-3K20
101 F12 IV T22D1.9 ATGGATCAGGAAGTGAACGG  CTTCTTTCATGTGCCCCATT  IV-3K24
101 G01 IV T22D1.10  GTTCCACGCACTTTTTCGAT  ATTTTCCAGGTTGAACGCAC  IV-3M02
101 G02 IV T22D1.11  TTTCTCCGGTCGTTTCATTC  GATTCACAATTTCGGAGGGA  IV-3M04
101 G05 IV B0478.2 AAGTAGGTTGTGCGGGACAC  CGAATCCAAACCTCCACTGT  IV-3M10
101 G06 IV B0478.3 TTATGACTTTGGCAACTTCAACC AGTTGGACTCATCGGTCAAATAA IV-3M12
101 G07 IV ZK381.1 TCCCGTTGATCTAGAGATTGAAA ACAAGAGAAGACAAAAGCACGAC IV-3M14
101 G08 IV ZK381.2 GGTTCTTGGATACAATTCGACAG ACAAATCCCTTGAATCATTCCTT IV-3M16
101 G09 IV ZK381.3 ATTTGGTGAGATGCTTGTTGTTT TATTTCTCAACCTGGGTTCTTGA IV-3M18
101 G10 IV ZK381.4 TGTTGTGAACCGTCGTCATT  TGTTGAGCTCACGGAACTTG  IV-3M20
101 G11 IV ZK381.5 TGGAAGACTTTGCAGGAACC  CGTAAATTTGTGACCCCACC  IV-3M22
101 G12 IV ZK381.6 ATGTATCGGAAACTCAAAGCAAA GTTGTTAATGCATTTCTTTTCGC IV-3M24
101 H01 IV ZK381.7 TTCTCAAATTTCCGTCATTGTTT CCAAGTCAACCTCAACTTTATCG IV-3O02
101 H02 IV C25A8.1 GGTTGTATTTGGTCCGTCATAAA AACAAAATTTCGTCGAACACAGT IV-3O04
101 H03 IV C25A8.2 AGAAGTGAATGGTAGAGGGAAGC ATCACACGATTTCAGTGACTCCT IV-3O06
101 H04 IV C25A8.4 CTCTTCGTGCCACTTCATCA  AAGGCAGGTGCGAAAACTTA  IV-3O08
101 H05 IV C25A8.5 TGAGAAGTCGCATTTTCACG  CACATAACCGATCCGGAAGT  IV-3O10
101 H06 IV C06G3.1 TCACCCATTTCAAGTCCTCC  ACCACAACCAATCTTTTCCG  IV-3O12
101 H07 IV C06G3.2 TCCAACTTTCAAATGCCACA  TTCGATATGGAAGAAAGCGG  IV-3O14
101 H08 IV C06G3.3 CTTTGGAAAATATTCAGCCTGTG TTATTCTTTAAGGCTCTCCGAGG IV-3O16
101 H09 IV C06G3.4 CTTGATTTCGATTCGTTCAAAAC GCTTTCAGTCAATAATTGTTCCG IV-3O18
101 H10 IV C06G3.5 ACCACTGGCTGGAGCTAAGA  CAGGAAGGAAACAAGAACGG  IV-3O20
101 H11 IV C06G3.6 GGGTCGGACTGTGAATGAAT  GGTTCAAAACGATCCGAAAA  IV-3O22
102 A01 IV C06G3.8 TGCTAGTGCTGGAGTTGTTTGTA CAGCAAAGTTTAATCCTCGAAAA IV-3B01
102 A02 IV C06G3.9 TTGTCAATTGAACGCAGAGC  AAGACTTCGCGCTTGATTGT  IV-3B03
102 A03 IV C06G3.10  CCCAAGTTTCACGCATTTTT  GAAAGGGAGCGCACTTACAC  IV-3B05
102 A05 IV C06G3.12  ACTTTGTTCACCATCGTTGAGTT TTGTACGCCTATCGACTGAAAAT IV-3B09
102 A06 IV ZC477.1 TACTTTGGTGTCGGAGGAGG  GCACCCCGAATGACAACTAT  IV-3B11
102 A07 IV ZC477.2 GCAATTCGAGCCATTTGAGT  TCTGCTTTTGACTGCTGTGG  IV-3B13
102 A08 IV ZC477.3 AAGATGGATGGAAGCAGGTG  GGCTTTTGCAATTCCGTCTA  IV-3B15
102 A09 IV ZC477.4 GTGCATGTGAAACTCATTCAAAA GTGTAAAACTGCCAACAACTTCC IV-3B17
102 A10 IV ZC477.5 TGGTTTCTTCAAAATCTCCTCAA CGACTCACGGAAAGACTAAAATG IV-3B19
102 A11 IV ZC477.7 CATCCTTTACTGCATGTTTTCGT CTTCTCATCTTCATCGCTTCCTA IV-3B21
102 A12 IV ZC477.8 TACTTTGGTGTCGGAGGAGG  GCACCCCGAATGACAACTAT  IV-3B23
102 B01 IV C34D4.1 CTGCTGCTAGACGAAATTCAGAT TGTCTTCTTCTTGCTCCAGTTTC IV-3D01
102 B02 IV C34D4.2 CATGGGCAGTACGAGGATTT  TCCGCAGAGTGAAATCACAG  IV-3D03
102 B04 IV C34D4.4 TCCCTCCTATCGACCAACTG  AGAGGGGAGATTGCACACAC  IV-3D07
102 B05 IV C34D4.5 GGAGGGGACACTGTAGTGGA  GCAGATTTTTGTCCAACGGT  IV-3D09
102 B06 IV C34D4.6 ATAGACATCAGCTCTCAGTTCGC CCCGTTTTTATAGTGGGGTTAAG IV-3D11
102 B07 IV C34D4.7 ACCAAACTCCTTCTCGCTCA  TGGGCAACCTTCTCTTGTCT  IV-3D13
102 B08 IV C34D4.8 AATTTTCGGAACATACAAGCAAA GTTCTTCCGGTTCTTTTAGGAAA IV-3D15
102 B10 IV C34D4.10  CTCAGCTCTTCACTTCCGCT  CGCCCTTCTTGATTCTTCTG  IV-3D19
102 B11 IV C34D4.11  AACAACATTTGGCACTGAAAACT TCATCGTTTCTGGGTCTACAACT IV-3D21
102 B12 IV C34D4.12  GAATTTCAATTTTTGGACGATCA TCCAAGTTTCTGTTTCCATTTGT IV-3D23
102 C02 IV C34D4.14  AGGCGATGTGAGCACTTTTT  CTTCGCTTTTGATTGGGAAA  IV-3F03
102 C03 IV C34D4.15  CAACCACTTCCATTTTCGGT  GTTTCGAGCAATGGCTGATT  IV-3F05
102 C04 IV C42D4.1 CGTAGCTTCATTGCTTGCTG  TGAACTCACTCTGCTGGTGG  IV-3F07
102 C05 IV C42D4.2 ATGGGAAAAGCTTTGGGATT  CAAGTAGGGAATGGCTTGGA  IV-3F09
102 C06 IV C42D4.3 TTCTTGTTTGGCAGCACTTG  TGCACAACTGATTGGCAGAT  IV-3F11
102 C08 IV C42D4.5 CGAGCTTCTCAAATCCTTCG  TGCCCTTCTGCTCCTTTTTA  IV-3F15
102 C10 IV C42D4.8 CTCCGGATCGAACCATTAGA  TGTTTAGCCAAGCGGGATAG  IV-3F19
102 C11 IV C42D4.9 CAATTGCAGGATACAATGCG  CGAACATTCCGTTTTCCATT  IV-3F21
102 C12 IV C42D4.10  CTTTTGATAAATGATTCCACCCA TCGATATTTTTCTCCTTCTGTGC IV-3F23
102 D01 IV C42D4.11  AGCCAGCTTCTTTTCCACAA  TTTGCACAGAAGGAGACGTG  IV-3H01
102 D02 IV C42D4.12  CTCGGTTGCAGTCATCTGAA  CAATTATCCCACAACCCCTG  IV-3H03
102 D03 IV C42D4.13  CGATAAAACATCACGGTCAATTT GCAAAGTTTATTTGCAAAACAGG IV-3H05
102 D04 IV R13A1.1 TGCATATGTATTCCATGTTTCCA TACATTACTCATTTCGCTCGTCA IV-3H07
102 D05 IV R13A1.2 ATGTATCTCCGTTCCGTTGC  CCATTGCATTGAGAGAAGCA  IV-3H09
102 D07 IV R13A1.4 AATCCCTTTGGTTTGATTTTTGT GGAGGAGAGATGCTCACTGTAGA IV-3H13
102 D08 IV R13A1.5 CAAGCAGTTTGTGAGAAGATGTG AGGATTCAAATGCTTGATTGAAA IV-3H15
102 D09 IV R13A1.7 CTTCATAAATCACATGAGGGAGC AAAGAGCCAAATTGTGATTTCCT IV-3H17
102 D10 IV R13A1.8 ACTTCTATCATTCACCATCCCCT GCCAAACACTTGCATTTATTTTT IV-3H19
102 D11 IV D2024.1 GGACGAGAACCAAAATTCCA  TCATCCGTTGTTTCCTTTCC  IV-3H21
102 E01 IV D2024.3 TCCGTTTCAGAAGCCTCCTA  GGGTAACGGGTTTTCCATTT  IV-3J01
102 E02 IV D2024.4 AAACGTTCCCTGCAAATCAG  CAAGTTTGGAAGCTTCTCGG  IV-3J03
102 E03 IV D2024.5 GATTCATTATACCTTAACCGCCC TGAGGTTCTCAATGCGACTTTAT IV-3J05
102 E04 IV D2024.6 AGTAACTGGCAATTGGCGAC  GCATTGCTTCGGATTTCATT  IV-3J07
102 E06 IV D2024.8 AAACTCCTCCGTCGATAGCA  GTATGTGTGTCGATGCCTGC  IV-3J11
102 E07 IV D2024.9 ATTTGATACAAATTTGGTCACGG GAGAGATGAAAAATTCGGGAGAT IV-3J13
102 E08 IV C06E4.1 ACTTTATGCATTCCTCGGGTTAT TCTTCGTGGGATTATTTTGAGAA IV-3J15
102 E09 IV C06E4.2 TCTTCTTCAACAGTTTGGAAAGC TGCATAAAGTGGGAAAGAGAGAA IV-3J17
102 E10 IV C06E4.3 ATGACTGGACGCTTTTCTGG  TATTTTTGGGGCAACTGAGC  IV-3J19
102 E11 IV C06E4.4 GTTGTCTGCGTCTCACTTTCTTT TTGTCCAACGATGTATTCAGATG IV-3J21
102 E12 IV C06E4.5 AGTCAAAGAGAACCAGCGGA  GCAAGAAATCACACGAGCAA  IV-3J23
102 F01 IV C06E4.6 ACTCGGAGACCTTTCGATCA  GTCGAGGCGAAAATACCAAA  IV-3L01
102 F02 IV C06E4.7 TTAGTTGATAAAAACCCGCTCAA CCATTTTTAATCGTCTGAATTGC IV-3L03
102 F03 IV C06E4.8 GGAATTTGAACGATGTTGGG  GATCGAAATCGCCATGTTTT  IV-3L05
102 F04 IV F42C5.1 GAAGAGATGCGAGCTGAAAAATA TTAAGATTTGCACTGGAACAGGT IV-3L07
102 F05 IV F42C5.2 TATTTGCTCTCGCATGTTCG  TCGATGATGTATTGACCGGA  IV-3L09
102 F06 IV F42C5.3 TGATGAATTGGTTCAACGGA  TTTGAGAAGTCAAGCTGCCA  IV-3L11
102 F07 IV F42C5.4 AAATAAAAACTCGACCGCTTACC GAAAACCCAACGATGATAATTGA IV-3L13
102 F09 IV F42C5.6 GAAGAACGAGACAGATTGGAAGA CTACCACAGTACCCCAACAACAT IV-3L17
102 F10 IV F42C5.7 TGAAAGCGTAGCAAGTGACG  AGGAGGGAGAAGCTGTGTGA  IV-3L19
102 F11 IV F42C5.8 GCGAAGGTAGAAATCAAGTTCCT AGAGCACGAAAATCATGTGAAAT IV-3L21
102 F12 IV F42C5.9 GTGCAAGGAACTTTGGAAGC  TTTTCGTTGGAGAAGACGCT  IV-3L23
102 G01 IV F42C5.10  ATGCACATGCTGGTGATGAT  TGAGTTGATCTACCGCAACG  IV-3N01
102 G02 IV Y40C5A.a  TTTAACTACGATTGCCTCCAAAA TGAGTTCCGATTTCCAATTCTTA IV-3N03
102 G03 IV Y40C5A.b  GCATACCTCAAGTTTTGGAGTTG TGTCTCATATCACCTTATCGGCT IV-3N05
102 G04 IV Y40C5A.c  TACCATCATATCCATCTGGGAAG AGTTGGAAGAAGAGATTTTTCGG IV-3N07
102 G05 IV Y40C5A.d  AAAGAACCAGATGAACCAGATGA ATCTCCAAATGCTGTGAAGACAT IV-3N09
102 G06 IV Y40C5A.e  AGAAGCCAACTACAATGACCAAA ATTTCCGGTTATGAGGCATAAGT IV-3N11
102 G07 IV Y40C5A.f  TAACCCTCCTTGTTGACTGAAAA TTGATATCTCGGCTGAAATTGAT IV-3N13
102 G08 IV Y40C5A.g  GACGAGTTTGTTGTGATTGATGA CTTACTCCTTCGGAATTGCCTAT IV-3N15
102 G09 IV Y40C5A.h  GTTGAGTCTGCTTTGGTTGTGAT TCAATGATAATGTCGGATCTCCT IV-3N17
102 G11 IV T12B3.2 TGGAAGTAATTCTCCCTCAACAA AATAAATTTTCTACGGGGTTGGA IV-3N21
102 G12 IV T12B3.3 ACTACGGATATGAAGGGACCAAT CTAGATTTGTGCATTGGCATGTA IV-3N23
102 H02 IV C48A7.1 GATATCCTCGTCGTTGCAGTATC AAAAGTGTTCGAATTCCTTCTCC IV-3P03
102 H03 IV C48A7.2 TTGCTCTTATCTTTGCGTTCTTC CGAAACTATATCTTGGGGATGTG IV-3P05
102 H04 IV B0496.1 TCGTTGGAAATTCTTGGCTC  TTTGTGCGGGACTCTTCTCT  IV-3P07
102 H05 IV B0496.2 CGAAAGTCATCCGTTGGAGT  TGTGCGGGACTCTTCTTTTT  IV-3P09
102 H06 IV B0496.3 CTCCATCATTCGTTCCAGTTAAG ACCTCTATCAAATGCATCAAGGA IV-3P11
102 H07 IV B0496.4 TTGTTATTGCCTCTTCAAATGCT AAATTAAGGTGGAAATCATCGGT IV-3P13
102 H08 IV B0496.5 TTTTCCAGGCAATATCTCCG  TGCAGATGCAGGATAAATGC  IV-3P15
102 H09 IV B0496.6 TCATTGCACCCACACTTTGT  TAATCCCGACTTTTCTCCCC  IV-3P17
102 H10 IV B0496.7 TTGCTAGGCCAGATAATTGACAT CAGCTGTTTCATTCAAAATTTCC IV-3P19
102 H11 IV B0496.8 ATGCCATGATTTCTCTTCGG  TGGATGAGCATGATGTCGTT  IV-3P21
102 H12 IV F13B6.1 TTTTGCTCTTGCATTTGCTG  AATGCTGGAAGTTTTGGTGG  IV-3P23
103 A01 IV F13B6.2 AGTGGATTTGCCTGTTCACC  CGGGTTTCATCACGAAAGAT  IV-3B02
103 A02 IV F13B6.3 GGCTTTGACGACTGAAGGAG  CCGGACGATGATAACGAACT  IV-3B04
103 A04 IV F55G1.2 CAGCCGTTAGTTTCACTTTTCTC TGGGTAGAGGTCACTAGGATCAA IV-3B08
103 A05 IV F55G1.3 CCCCTGTTATCTCTAGCCTCATT ACAATCACCATCATTATTCCGAC IV-3B10
103 A07 IV F55G1.5 TTTGAATGGAGGAATTTCGG  ATGACTGGCCAGAAATGAGC  IV-3B14
103 A08 IV F55G1.6 TGCTAGTGAAGTTGGATGCG  TCGATTGGTGTTGATGAGGA  IV-3B16
103 A09 IV F55G1.7 CGCGGGTTGTAAAATTGACT  GTTCCGAGTCGATTCATGGT  IV-3B18
103 A10 IV F55G1.8 ATCTGGAGGAAGCAAGTGGA  CCTCCCGTTCATCAACAACT  IV-3B20
103 A12 IV F55G1.10  CGACCTGAAGTTTGAAAGAAAAG AATGAGGCTAGAGATAACAGGGG IV-3B24
103 B02 IV F55G1.12  ATCCATAGCAGGTGTTTCACTGT TGAAACAGCAGGAGTTATGGTTT IV-3D04
103 B03 IV F55G1.13  ACATGTTCCGCCGTAGAGAC  ACGAGTTGTTCACCGAATCC  IV-3D06
103 B05 IV F55G1.15  CAGCTCTCTCCTCTGCACCT  CCAGCATTATCATTCCCCAC  IV-3D10
103 B06 IV R05G6.1 AGAAGCATCTGACAGCAAGTACC TTCTCTGACCAAAATGAACGATT IV-3D12
103 B07 IV R05G6.2 GTCCCCTTTCAGAAAAGATTCAT ACCTGTCTCATTTTCATCTCCAA IV-3D14
103 B08 IV R05G6.3 TGTTTTTGTAGATAAAAGGCCGA AAAATATTCAGATGGCAAGACGA IV-3D16
103 B09 IV R05G6.4 AACTCAACGGCTGCTTCTGT  GGAATATCCGGTTCCTCCTC  IV-3D18
103 B10 IV R05G6.5 TTTCAAAATTGAATGATGCACTG TGTAGATAATCTGCGAGCCATTT IV-3D20
103 B11 IV R05G6.6 TCACGCCTGTAAACATGCTC  TCGACAACTATTCTGGCACG  IV-3D22
103 B12 IV R05G6.7 GGAGAATGGAAGTGATCGGA  TCCTCAAGATCGACTCCACC  IV-3D24
103 C01 IV R05G6.8 CTTCCTCCATTGCAATTCGT  TGCGTTTGAAACATCACCAT  IV-3F02
103 C03 IV R05G6.10  TGCTGCAAATGCAGATAACC  GTTCCACCCTCTCTTGGACA  IV-3F06
103 C04 IV F49E8.1 TCTTCGCTGCAAAGTTCTCA  TTTCCGGTTTCTTCCAACAG  IV-3F08
103 C05 IV F49E8.2 CAAAAACGGTTGGTCCAGTT  CATGGTGATTTCGACACAGG  IV-3F10
103 C06 IV F49E8.3 AGTTGGCACCTCCGTATTTG  GTGCTGAAGGTCTCCCAGAG  IV-3F12
103 C07 IV F49E8.4 GAAATGTGGAAAGGAGTTTCTGA TAGTTGCAAAGTTCCCATTTTGT IV-3F14
103 C08 IV F49E8.5 AAATGCCCAAAACATGGAAA  TGTACCGTAATCGTCGGACA  IV-3F16
103 C09 IV F49E8.6 AACAGCCAATGAACACAGAGATT GATCTTGATTCATTTCTCACGCT IV-3F18
103 C10 IV F49E8.7 TCGTCTCCAAGACACACTGG  CACCACACAAACTCAATGGG  IV-3F20
103 C11 IV F32E10.1  GGATGTTGGCTGACTCCATT  CCGATTCCACTTCAACAGGT  IV-3F22
103 C12 IV F32E10.2  GGAGAACACGGTACTCCGAA  CGCGGAAAAATTGAAAATGT  IV-3F24
103 D01 IV F32E10.3  CATAAATTTGCTCGTCCGGT  AATGGCTTTGGTGGAGACAG  IV-3H02
103 D02 IV F32E10.4  AAGACCTCCGCACTCTTCAA  GACTTGATTGGCAGTGGGAT  IV-3H04
103 D03 IV F32E10.5  CGAGATCCAGTTGGCAAGAT  AAAACAGCTGGAGCGAGAAA  IV-3H06
103 D04 IV F32E10.6  GGAACGTTACAGAATGGGGA  CCTTTCAAATGGCAGGAAAA  IV-3H08
103 D05 IV F32E10.7  AAGCCAATTTTTCAGATGCG  GGCTCGTCTACAGTCGGAAG  IV-3H10
103 D06 IV T23A7.b ACCATATCGCTAGGATCACTGAA TTGTTCGAATGATGATTGTTCTG IV-3H12
103 D07 IV F45E4.1 TGATTGTCGACATAGCTTCAAGA GCAATCCTTATGTCTTCATCTGC IV-3H14
103 D09 IV F45E4.3 TCCAACATCAGTAGCATCACATC AGATTGTTGAAGACCAGATTGGA IV-3H18
103 D10 IV F45E4.4 TCAACGAATTCTCGGGTTTC  GAGTAGCTGTCGAAGCTGGG  IV-3H20
103 D11 IV F45E4.5 AAACACAAATCAAAGTTGGCAGT ACGTTGACATTCAAATAAATGGG IV-3H22
103 D12 IV F45E4.6 CGTTGCAGGAAATCCGTAAT  AATACTGGGCACTTGGTTGG  IV-3H24
103 E02 IV F45E4.8 CCATTTTGAAAGTTTTTGACTCG AAAATGCAAGTCACTCTTCTTGC IV-3J04
103 E03 IV F45E4.9 TATTCATCTTTCAGCTTCTTCGC AAATGATGGCATTGGCTATTTTA IV-3J06
103 E04 IV F45E4.10  GCGAAAATGGATCGACAAAT  TTCGCGTACATAACAACCGA  IV-3J08
103 E05 IV F45E4.11  ATTCTGGTTCGCGGTGTTAG  TTACGGGAAGAGCAGCAACT  IV-3J10
103 E06 IV C08G9.2 TCTCGTGTAGATGACGCTGG  GAACGGATGTGGACGAGAAT  IV-3J12
103 E07 IV F33D4.1 AATGCCATCGCAATATCCTC  GCCCTTGACTTTTGTGCAAT  IV-3J14
103 E08 IV F33D4.2 CTTAAAGTTTTCTTCCGGCATTT TGCACATTTCAATTCAGTGTTTC IV-3J16
103 E09 IV F33D4.3 CGTCGAAGAAGAAGATGAAGAAA TAGGAGGTCAGTTGCAAAATCAT IV-3J18
103 E10 IV F33D4.4 CAAAACGTCGTCGAAACTCA  ATTCACATTTCGCGCTTCTT  IV-3J20
103 E11 IV F33D4.5 TTTTGAACGTTTTCGCACAA  GGCGTAAAAGAGCGTTGAAG  IV-3J22
103 E12 IV F33D4.6 CGACGAACCACTTGTTTAATCTC ATTCAATTGACATTCGAGCACTT IV-3J24
103 F01 IV C50F7.1 TTTGGGGTCAATTTTTCTGC  CAGTTGATTTGAAGCCACGA  IV-3L02
103 F02 IV C50F7.2 TTGGTACTCGTTGCTCATGC  CTCTCCAGATGGAGCTGGTC  IV-3L04
103 F04 IV C50F7.4 CAAAGGGAATCGGAGGTGTA  TTCCTTCCAAACGAACAACC  IV-3L08
103 F06 IV C50F7.6 AACTTTTGTGAGGGCACACC  TCCAGTCACAACCATCTCCA  IV-3L12
103 F07 IV C50F7.9 TCACACATTTTTGGCAAGGA  TGATCAGTTTTTCGGAAGGG  IV-3L14
103 F08 IV C50F7.10  CAGGAGAATCTGAAGCAGGTAGA GTCTTGTTCGGTTATGTCTTTGC IV-3L16
103 F09 IV C46A5.1 AAACAAACCGTAGCCACGTC  TGTTCGCCTGCCTTATTACC  IV-3L18
103 F10 IV C46A5.2 CGCGGTGAGAGAACACAGTA  CATTCCATCTGCATCCATTG  IV-3L20
103 F11 IV C46A5.3 GAATTTCAAAGCATTCGGGA  TCATGTTCCAAGCAATCGAA  IV-3L22
103 F12 IV C46A5.4 CACCATCCAGAATATGTGCG  TTCTTTCCTGGCTCTCCAAA  IV-3L24
103 G01 IV C46A5.5 TTATTTGTGGCCATTCCGAT  TCGGATTTCCGTAGATGAGG  IV-3N02
103 G02 IV C46A5.6 TGAAGAACCGGAAGATATCAGAA CAAGCTTTGCGTAAGCAGTATTT IV-3N04
103 G03 IV C46A5.8 GATATATTTCTTCCCGATCCGAC GCTAAACCAGTCAATTTTCCAGA IV-3N06
103 G04 IV C46A5.9 TTCCGATATCCATCTCTGCC  TCGGAGGAACAGGAGAAAAA  IV-3N08
103 G05 IV C33H5.1 AATCCAATTAAACCGGCTACAGT TTGGAGCACCAAAACTACTGAAT IV-3N10
103 G07 IV C33H5.3 CAGCATTCCAAGGATACAGAGAT TTTTCAACGTTTTCTCCACTGTT IV-3N14
103 G08 IV C33H5.4 ATAACCCGCTCGACTTGATG  GACTTCGACGTTGCCTCTTC  IV-3N16
103 G09 IV C33H5.6 AGGTGCCAAACTAAAATCATTCA GTAAAATCGTATTGTTGGCGAAA IV-3N18
103 G10 IV C33H5.7 TTTGTTAATTCCGGGTTTGC  CGGAGCTTCCCACCATAATA  IV-3N20
103 G11 IV C33H5.8 TTCCCCATTGATCTCGATTC  AACGTCTGAAAGAGCAGGGA  IV-3N22
103 G12 IV C33H5.9 CGACATCTTCAGCGACAAAA  GAAAATGCGATTCGAGGAAG  IV-3N24
103 H01 IV C33H5.10  TTCACTCCAACCATTTCTTCTGT ATAACTCTCGATTTTGCCAATCA IV-3P02
103 H03 IV C33H5.12  AGGAATTAGGGTTGCAAATTGAT TTTTCAGCTCGAAGAGATTTTTG IV-3P06
103 H04 IV C33H5.13  TGCGTGTAGTACGGTAACACTTG GTCGTCTTTGAATCGTCATTCTC IV-3P08
103 H05 IV C33H5.14  GGTTTAGAATCGGTTCGCAG  TACAACGGCGGAAATGTGTA  IV-3P10
103 H06 IV C33H5.15  TGCAGGAGTTGATGATGGAG  AGCTTGTCGTCAGTCTCGGT  IV-3P12
103 H07 IV C33H5.16  ATGACTTGGTGAACGAAGAGGTA AAGTAAAGAAAAGGCGGAGAAGA IV-3P14
103 H08 IV C33H5.17  GCCAAGCGTTTTTGATGAAT  TGAATCGTCAAAGCGTGTTC  IV-3P16
103 H09 IV C33H5.18  CGAATCGATCCATCAGTCCT  CCGTGCTCTTTCGTGGTATT  IV-3P18
103 H10 IV T14A8.1 CAACTGACGTTCCCCACTTT  TCTGATGTGCTTTTTGGTCG  IV-3P20
103 H11 IV T14A8.2 AATGACAGAGGAATCAATCTGGA CACAACTTTTCATTTTTCTTCCG IV-3P22
103 H12 IV C06A6.1 TCCTTTCTTGATCATCATTTCGT TAAGTCCGAATTCTCAACGTGAT IV-3P24
104 A03 IV C06A6.4 ATTCTGGATGCTCCGCTAGA  TTTTCGTCGAAGAAGCCTGT  IV-4A05
104 A04 IV C06A6.5 CACTGATGGAGGTGGTGTTG  TTGCTTTCTGTGCTGATTGG  IV-4A07
104 A06 IV T06C10.2  CCATGAATAAGACATCAACGACA CCACTGACTTCTGTTTGTTTTCC IV-4A11
104 A07 IV T06C10.3  GCGCGCAAATGACTGTAGTA  CCAGCTCCAACGGATAACAT  IV-4A13
104 A08 IV T06C10.4  CGAATCATGGACACTTTTCTAGG AAACTGAAAATACTGGAATGCGA IV-4A15
104 A09 IV T06C10.5  TTTTGAAATCGCAGTCAATTTTT TTGAATTGAAAGGAGAAGCTGAG IV-4A17
104 A10 IV T06C10.6  TTCTTCGACATTCCCTTTGG  AATGCCACTGGGTACGGTAG  IV-4A19
104 A12 IV C55F2.2 GATTTTCCATAGCATTTCACTCG AACTCCCAAAATGCTGATTGTTA IV-4A23
104 B01 IV C49H3.1 CACCGGAAATGCTCAAAAAT  CATTTGACAATACGCCGCTA  IV-4C01
104 B02 IV C49H3.2 TCGGCGAGAAGTGAGTTTTT  ACGAATTATCAGAGACGCGG  IV-4C03
104 B03 IV C49H3.3 GTCTCGTGCTTTTCACATATTCC ATGAATCTTGTCAATGTCCTGCT IV-4C05
104 B04 IV C49H3.4 ATTTTGAAAGTGGTACGGCG  AGGCCAATTTCCACCTTCTT  IV-4C07
104 B05 IV C49H3.5 ACAGTTGATGACGTTGAGCG  TGCCTGTTCATATCTGCTGC  IV-4C09
104 B06 IV C49H3.6 GATTGAGCCACACCCAAAGT  TGTCCACGAACTGTTTCTCG  IV-4C11
104 B07 IV C49H3.7 TCCAACAATCCTCAGTTCTCAAT TGTAAACTTTATTGCTGCCGTTT IV-4C13
104 B08 IV C49H3.8 CAATGATATCAGTCCAATCAGCA AGAATACGTCGATGATGAAGGAA IV-4C15
104 B10 IV C49H3.10  ACGAATGCACGTTGGACATA  GCTTCAAAGTCCACGAGAGG  IV-4C19
104 B11 IV C49H3.11  AGCAGGACATTGACAAGATTCAT ATTTTGCAGCTTGAGGTACACAT IV-4C21
104 B12 IV C49H3.12  TTTCCATTTTGCCAGTAATTTTG AGTTTGCGTCGAAATTGATAAAA IV-4C23
104 C01 IV F20D12.1  CAGTACGCATTTCCTCGTGA  CCAGCACGCAAGACTGTAAA  IV-4E01
104 C02 IV F20D12.2  GTTCGTCAATCTCAACCCGT  CTCTCCAAAATTTCCCGACA  IV-4E03
104 C03 IV F20D12.3  AATCGAGATTGCTGAATCGG  CTTCAAAAAGTCCCTCTGCG  IV-4E05
104 C04 IV F20D12.4  TTGCAGGCAAGTGTTCAAAG  GAACGTGTTCTGTGAAGCGA  IV-4E07
104 C05 IV F20D12.5  TTTTTGAAAGACTGGCTCTATGC ACACTTGGACGCCAATACTCTAA IV-4E09
104 C07 IV F57H12.1  GTGTCACATGCTTTGGAGTGTTA ATATTTTAATGGGGGAAAGGGAT IV-4E13
104 C08 IV F57H12.2  TGTTGTGATGACAATGCCCT  AATCTGACATTCGCTCCACC  IV-4E15
104 C09 IV F57H12.3  TTGACCACACAGTCATTCAAATC GCTCAAAAATTCAAACACTTTGG IV-4E17
104 C11 IV F57H12.5  TGCAACAAGACCACTGAAGC  TCAGTGCTCAAAGGCATCAC  IV-4E21
104 D01 IV F57H12.7  AATAACTTCAATGTCCACATCCG CAGGGATCCAATTGTCTATGAAG IV-4G01
104 D02 IV C18F3.2 ACTCCACCTCATATCGTGCC  CAGCCGGATAAAAATCCAGA  IV-4G03
104 D05 IV C26B2.2 ATAAGTGCGGTTTGTGATTCTGT AGTTCAAGAGATTCGCCTTCTTT IV-4G09
104 D06 IV C26B2.3 CGGATAGGGATCAGACAGGA  ACAAGTTTCCAAATCGGCTG  IV-4G11
104 D07 IV C26B2.4 CGTTCCACCTGTAAGGCAAT  AATATGGGTTGCAAATCCGA  IV-4G13
104 D09 IV C26B2.6 CATGAGCAGTGCCAAGATGT  CTTCAAGTGGTTGCGATTCA  IV-4G17
104 D11 IV C26B2.8 CTGCTGACATGACTGGAGGA  CGTCAGATAACGCCGAGTTT  IV-4G21
104 D12 IV F42G8.3 AAACACACGTTTTAGGCTGGTTA GAGATCAAGGAATTAGGGACACA IV-4G23
104 E01 IV F42G8.4 CACCTGACGAGGAAAACGAT  TTCTCCAGGGATTAACGGTG  IV-4I01
104 E02 IV F42G8.5 AAATTTCGTGGCTCGTCATC  CTTCCTGATCCTTTGCTTCG  IV-4I03
104 E03 IV F42G8.6 CGGTTGCTGACTGCTAACAA  CGAATGCAACCTGAACATTG  IV-4I05
104 E05 IV F42G8.8 CAGTCGTGATTCCAGCTTCA  GTATCGTGGAGCCGAGAAAA  IV-4I09
104 E06 IV F42G8.9 AACTCAACGCACTTTTGCCT  GAGCCGTGAATGAGAAAAGC  IV-4I11
104 E08 IV F42G8.11  GATGAATCCCGTGGAACAAC  GAGGCGGAGCATAACCAATA  IV-4I15
104 E10 IV B0218.1 TGGAACTGCCGGAATTAAAC  TGGTGCAGCAACTTGAACTC  IV-4I19
104 F01 IV B0218.5 TCTCGACTCTCTTTGTCGCA  CACTTCTTGGAAAGGGTGGA  IV-4K01
104 F02 IV B0218.6 TAATTCGAGCCCAATCCAAG  TCTCAATGTTTTCCGCACTG  IV-4K03
104 F03 IV B0218.7 GATTCCAGTGGCCACATCTT  TCACGACACGTACAATCCGT  IV-4K05
104 F04 IV B0218.8 TGCTCTCTGGTCGTCTTGTG  TCACTGCTCCTCGTGTTTTG  IV-4K07
104 F05 IV C07G1.1 AGAGTTGTCGGAGGCTTTGA  GAGGCACACATGGCTTGTAA  IV-4K09
104 F06 IV C07G1.2 TCGTGGCAATTGACTGTGAT  TTACTCACCCAAATCCGAGC  IV-4K11
104 F07 IV C07G1.3 TTCGAGGACTCGCCTACTGT  ACGAATCGGAATTGGTTGAC  IV-4K13
104 F08 IV C07G1.4 GAGGGGAGCATCACAGAAAA  ATCTCATGGATTGGCTCCAG  IV-4K15
104 F09 IV C07G1.5 GCCATTCGTTCTTGACGTTT  ATCTCATGAAGCTCGCTGGT  IV-4K17
104 F10 IV C07G1.6 TCAATTTGTAGAGTGCTCGGATT CTCAAACATGATAAGTTCCAGGC IV-4K19
104 F11 IV C07G1.7 TGATCTTTCTGAGGTTCTCGTTC GCTAATATCGATAGCTTTTCGCA IV-4K21
104 F12 IV T09A12.1  TCGCGAGCTAATTGTGTTTG  ACTGTCCAGGAATCGAAACG  IV-4K23
104 G01 IV T09A12.2  TTCGAAAACAGCAATTATCAGGT CATGGGAGTACTCGAACTACTGG IV-4M01
104 G02 IV T09A12.3  GAAAATCCAATTGGCCTCAA  TTGTCTTCTTCATGCATCGG  IV-4M03
104 G03 IV T09A12.4  CTTGGTCCTTGCTCAGCTTC  TCTCTCCGAACTCACCGACT  IV-4M05
104 G04 IV H09I01.a  ATTTAAATCACCTGGAACGGTTT TTGGTGAGATTTCCAACTATGCT IV-4M07
104 G05 IV H09I01.b  CTTTTTGAAATGAAAATGCCAAC TAGATCATTCCAGAATTGCCAGT IV-4M09
104 G06 IV K07H8.1 GGAAGAGAGCGTCGAAACTG  ATGCTCATTCCCAATGGAAG  IV-4M11
104 G07 IV K07H8.2 TCCGATCCAGTTTTCGTTTC  AGAATGCACGCTGAACACTG  IV-4M13
104 G10 IV K07H8.5 TGAAAGGGAAAACACAAGGG  CGTAACGTTTGTACATGCCG  IV-4M19
104 H01 IV K07H8.8 TTCCAGATGTTGAGTGCTGG  ATGACCTATGCCGAAGATCG  IV-4O01
104 H02 IV K07H8.9 AAAACATGGAAAACAAGGCG  AGTTGCCACGTCTCTGACCT  IV-4O03
104 H03 IV K07H8.10  TGCAGCTTGAGCGTCTTCTA  GCCTGTCGCTAAAACTCCAG  IV-4O05
104 H04 IV F35H10.1  GAGCATTTGATTGCTTACTTGCT TTGGGTTCGGTTTGTATTATTTG IV-4O07
104 H05 IV F35H10.2  AGAAGATGTTAGCTCCGCCTACT TGCCTACAATTGTTACTTGCCTT IV-4O09
104 H06 IV F35H10.3  CACCCCAAACAAATACCATTCTA TCGCATTCGCATTTTATTTTACT IV-4O11
104 H07 IV F35H10.4  GCTGGATTCCATTGAAGCAT  TTCCATGAAGTTCCTTTGCC  IV-4O13
104 H08 IV F35H10.5  ATCATGGTAATGCACATCAAACA AGTTACCCAACTTCCGAAGAAAG IV-4O15
104 H09 IV F35H10.6  CAAGGATCTTTTATTCCGGTTTT AGAAATCGTAGGGAAATGTGGAT IV-4O17
104 H10 IV F35H10.7  TGCTTCTCGAAGATGTGTGG  GGCTACTCGGCAACAAAATC  IV-4O19
104 H11 IV F35H10.10  CTCTTTTGGCTCAATGCACA  CGACTGGAAATCCACCAACT  IV-4O21
105 A01 IV F17E9.2 GTAATTCTGGAGACACGAACCAG ATACCTATTTACGGAGGCGAAAG IV-4A02
105 A02 IV F17E9.3 GCAAATTTCAGTTGGAAATCAAG CTGGTTCGTGTCTCCAGAATTAC IV-4A04
105 A03 IV F17E9.4 CTGCAGTTGCACAGCATACTATC CAAACTTCCAAACGTTTTTCAAC IV-4A06
105 A04 IV F17E9.5 TATAAGCATCGCAGAGACACTCA GCAGAATTTGCAGATTACATTCC IV-4A08
105 A05 IV F17E9.7 TTAGTGCTACGCACGTTTGG  CCAGAATTTTGAGCCAGAGC  IV-4A10
105 A06 IV F17E9.8 CCCCTATCATCATCAGTCCG  TCTCAATGTTGCTGCTCCAC  IV-4A12
105 A07 IV F17E9.9 TTGTCACAAGTCCATTCTCATCA TGGCACTGCTCTTACACTAAACA IV-4A14
105 A08 IV F17E9.10  TGAAGACTCACGAATGAGATGAA TATCCTTTGGCATGATGGTAACT IV-4A16
105 A09 IV F17E9.11  AGAAGTGTGCCCAATGATAAGAA TTTAGGGCCACAAATGATATGAA IV-4A18
105 A10 IV F17E9.12  TCCGTACAAAGTTCTTCCTTGAC TGCATTCTAACCGAATGACCTAT IV-4A20
105 A11 IV F17E9.13  CAAGAGTGACGTCATATTTCGGT ACCTCACCAGTTTACGAACAAAA IV-4A22
105 A12 IV D2096.1 ATGCGAGAAGTACGAATGAGAAG ACGAAATTTGTTCGAAAAACAGA IV-4A24
105 B01 IV D2096.2 TCGTTTGTTTTCTGGTTTGTTTT GAAGAATATGTCAAGTTGGCTGG IV-4C02
105 B02 IV D2096.3 GTTTGCAACACGGACAACAC  CGGAACTCGGAGCATCTATC  IV-4C04
105 B03 IV D2096.4 TACCGGAATGAGGAAACTCG  TTGCTTGTTGCGTTCTCATC  IV-4C06
105 B04 IV D2096.5 GGTCGATATTTGTCTGCCTGTAG TAATTCGATTTGTGCTTCACCTT IV-4C08
105 B05 IV D2096.6 AATTTACAACTTTTGGCGTTGAA CAAGAATTCCAACATTCCAACAT IV-4C10
105 B06 IV D2096.7 AACCACTAGACCAAGCGTGC  TGTGCGACGCTTCTATCAAC  IV-4C12
105 B07 IV D2096.8 CTGACACATCATCACCGTCC  ATTCAGGCTTTGCCTCTCAA  IV-4C14
105 B08 IV D2096.9 ATTTATTGTTCTCCGCTCAATCA TACAAATCCTCTTTCCACCTCAA IV-4C16
105 B09 IV D2096.10  CAGCTCACTTTTAGACTTTCCCA TCTCAATCTTGGAAATTCGTTGT IV-4C18
105 B10 IV D2096.11  AGCATGAATTGGACGAGCTT  TATGTCGCCAGTGGTGGTAA  IV-4C20
105 B11 IV M116.1 CCAGTGTCCGTGTTTCTTCTATC GCAAAAGTTGCATCTAGTGTCCT IV-4C22
105 B12 IV M116.2 TCCAACCCAGTGGTTAAAGC  TTGACAAGTTCACGCTACGC  IV-4C24
105 C01 IV M116.3 AGATCGCAAGGTTGAATAAATGA AATGCAGCGTAGGTATCGTTTTA IV-4E02
105 C02 IV M116.4 GAATCAACATTTCTCTTTCCACG TTTTGCCGAAGTAACCTAATTCA IV-4E04
105 C03 IV M116.5 CGACTTGTTTCAACAAAGAATCC TGAGAAATCGATCATCACATACG IV-4E06
105 C04 IV T26A8.1 CTGTGGAGCATGGTCGAGTA  AGGGCCTGGAAATTAGTGCT  IV-4E08
105 C05 IV T26A8.2 CGAATATGGTCTTGCAGGGT  GGGCGATGATCTTCTGTGAT  IV-4E10
105 C07 IV T26A8.4 CTCTTTCTGTGCCCGAAGTC  TTCCACAAAGGACAATGCAA  IV-4E14
105 C09 IV T01B11.2  AGTTTTTGATCGGGTTCACG  GACAAACGGGTTGCAAAAAT  IV-4E18
105 C10 IV T01B11.3  TACTCGGGACCGTCTATTCG  TTCCATTTACGGTTCTTCCG  IV-4E20
105 C11 IV T01B11.4  AGAACGAGTGCTCCACCAGT  GGTTTTCAACCGCTTGGTTA  IV-4E22
105 C12 IV T01B11.5  ATGGTTGAAACAGCGGAAAC  GTTCAAACGTTCGGTGTCCT  IV-4E24
105 D01 IV T01B11.6  TTCGCTTATGCTCTGGAGGT  CGTTCAGAAGGGAAAACTCG  IV-4G02
105 D02 IV T01B11.7  TATCCCACTACTAACCCCAAACC AAAAGTTGGTACCTTCCGATTCT IV-4G04
105 D03 IV C28C12.1  TAAAACTTTTGGGAATGCGTAGA TACGGTAGGTGTACGGTAGCAGT IV-4G06
105 D04 IV C28C12.2  TCGAATATTTCTTGCAGATGCTT ATTCCTGTTTGCGTATGAACACT IV-4G08
105 D05 IV C28C12.3  TCCATTTTCTTTGGTTTTTGAGA ACATCACGACTTCTGACGTTTTT IV-4G10
105 D06 IV C28C12.4  GAAAACACGGAAAACTCCGA  GTCAGAGGTGTCGGGGAATA  IV-4G12
105 D07 IV C28C12.5  ACGTGTTTTCAGTTTTCCGC  TGTCATCAGCTGTTCCTTGC  IV-4G14
105 D08 IV C28C12.6  ATTGTCGAGACAAAGTCGGTAAA CTTTTAAACGGTGTCGAATGAAG IV-4G16
105 D09 IV C28C12.7  CTCCCACTATCTCTGCTCCG  CAAGCGATTTATGGAAGGGA  IV-4G18
105 D10 IV C28C12.8  GTCAAGTATGCCACCTGCTATTC AAACTTTCAGACGAGAACGACAG IV-4G20
105 D11 IV C28C12.9  AACCACCGCTTTAGTGTGCT  TTGGAAAATATTTCGACGGC  IV-4G22
105 D12 IV C28C12.10  ATCTCTACAATGATGCCGCC  TTGGAACTTTTGCCGATTTC  IV-4G24
105 E01 IV c28c12.11  TGTCTGAATTTTGAAGCAAGTGA TAATTTTGTGACGGAATTGAAGC IV-4I02
105 E03 IV C09G4.2 AGAAGCCGATGTTGAATTGG  CAAGACGTTCTGTTGGCTCA  IV-4I06
105 E04 IV C09G4.3 TTTCTATTTCCCGATGCTTGTTA TTGAAGGGTGTCCAAGATTTCTA IV-4I08
105 E05 IV C09G4.4 TTGTCGATTTGATCGTGTATCTG TAACAAGCATCGGGAAATAGAAA IV-4I10
105 E06 IV C09G4.5 ACGGATGTGCATTCAATCAA  GAAAGAAGCTTGCCGAACTG  IV-4I12
105 E07 IV F42A9.1 GGAAAGAGCACATACAAAAATGC TTTCGATTCTCGACATTTTCATT IV-4I14
105 E08 IV F42A9.2 CACAGGAAGACGTCGTCAGA  CAGAGAGTACTTCCCGACGC  IV-4I16
105 E09 IV F42A9.3 ATTTTTCCTCAATTCCGATCATT GCACATTTTCCAAAAAGATTCAC IV-4I18
105 E10 IV F42A9.4 GCACTATCGTTAGCACTGCTTTT AATTACAATGTCAATGTCGTCCC IV-4I20
105 E11 IV F42A9.5 AATTTGCCACCAGGTTTTTG  CATTCCAGCAACCCAGAGAT  IV-4I22
105 E12 IV F42A9.6 TACATTGGACTGACTGGACTGTG TCAACGAACTTACCGACGATTAT IV-4I24
105 F01 IV F42A9.8 GAGTTGGTAAGATTTCGCTTTCA CGACATCGAACAGCTTTATATCC IV-4K02
105 F02 IV F42A9.9 GGTCCAGAATTCACAGTTCAAAG AACAATGATCGGAGCAGTTAAAA IV-4K04
105 F03 IV C49C8.1 ATCGACCAAAGTCAACGGAC  CCGAGCTCCAAAATCAGAAG  IV-4K06
105 F04 IV C49C8.2 GTTGCGAAGGAATTTGGTGT  GCAGCACAAAAATGCAGAAA  IV-4K08
105 F05 IV C49C8.3 CTGGACATATCAGGTTTATTCCG ATTTCTTCAAGTTTTCCCGTCTC IV-4K10
105 F06 IV C49C8.4 GAGACTGTGCTAGGAGTAACCGA GGTGATAGATGGATTCAGCAAAG IV-4K12
105 F07 IV C49C8.5 GCAGAGACCACGAAATTAAAATG AATGAGTTCACGACAATCGAAAT IV-4K14
105 F08 IV C49C8.6 TAATTGATTTGAACACCGGAATC TTTCAAACAAATTCCAAGCAGAT IV-4K16
105 F09 IV F08B4.1 CGTGCACATCCACAATTCTC  TGCTTGTGGATTCAAACGAG  IV-4K18
105 F10 IV F08B4.2 TGTGTCTGAAGCAGTCCGTC  ACCATGGTTGAACCTTTCCA  IV-4K20
105 F11 IV F08B4.3 AATTTTCATTCTGTCCGGATTTT AAAAATCTTCAGCAATCTTTCCC IV-4K22
105 F12 IV F08B4.4 TTGCTCAGGCAATTATGAAACTT GAAATCGACTTTTCCACATTCAG IV-4K24
105 G01 IV F08B4.5 GACACGGATTCGAAGCAAAT  TATTCGACGCATTCTCCCTC  IV-4M02
105 G02 IV F08B4.6 GTGGGAACCACACGAACTTT  TTTTCCAACAATTCGAAGCC  IV-4M04
105 G03 IV F08B4.7 CGAATTAGGAAACTTCAGAACGA AAATCTTAATTTTCAGCATGCCA IV-4M06
105 G04 IV H23L24.a  ATTGATTTTTGCTCTGATTGCAT GCATCAGATTTCAACCAGATTTC IV-4M08
105 G05 IV H23L24.b  CCAGCGATTATCTCAACATTTTC CTTGAGAATTCCCTCATTTTCCT IV-4M10
105 G06 IV H23L24.c  TTTTCAGGATCTAAACTGGCAAA AAGGAGTACGGTAAGCAGAATCC IV-4M12
105 G07 IV H23L24.d  GACAGTCATCACATGGCTTACAA GGTTTTCTGAAATCTAGCAAGCA IV-4M14
105 G08 IV H23L24.e  CCTGCGTCTCGAATATTTACAAC TTTCAGGTAGGCAAAACACTCAT IV-4M16
105 G09 IV F21D5.1 AATTCGGAATCAAACGATGC  GAAAGGGCCAATGATGTGTT  IV-4M18
105 G10 IV F21D5.2 TCGGCGTGAAAAGAAAGAGT  CTCGAGTTCTCCACCCCATA  IV-4M20
105 G11 IV F21D5.3 GGACTCCCCGAGGATAAGAC  TTATCGCGTAAGCGACCTCT  IV-4M22
105 G12 IV F21D5.4 CCAATGAGGCAGGGAGATTA  CCGCATTCGATATGGGTAAG  IV-4M24
105 H01 IV F21D5.5 TGGCTGCTACACACTTTTGC  TGGCTCGGTACATTTATCCC  IV-4O02
105 H02 IV F21D5.6 TTGATTTGGTTCCCTTCGAG  CGAGGAAGAGGCTGTTGAAG  IV-4O04
105 H03 IV F21D5.7 GGGAACAGGCATTTCAAAAA  CAGGTCGTCACAAGCAAGAA  IV-4O06
105 H04 IV F21D5.8 TGGAAAGTTAAATCTCGCCAATA CAATCTCAATTTTGCATTTCACA IV-4O08
105 H05 IV F21D5.9 TTCAACTAAGAATGGCAGATGGT TAACATTTCGATGGTACGGTTTC IV-4O10
105 H06 IV F20C5.1 CGAATCAGCTACCTTGAGCC  CATCCCCACCATCCAGTAAC  IV-4O12
105 H07 IV F20C5.2 GCAACCCGTGCTTGTTCTAT  ATCGGATCCAGAACAACGAG  IV-4O14
105 H08 IV F20C5.3 ATTCATGCTCACGATGACGA  GCGGCACCATAAAACAAAGT  IV-4O16
105 H09 IV F20C5.4 TGCTCTGCAGTTCCTAATTTTTC AATTAATCTCAACCAGCGAATGA IV-4O18
105 H10 IV F20C5.5 CGGGTCATTTCGCATAGTTT  AAGTTTGAATCCATCGCAGC  IV-4O20
105 H11 IV F20C5.6 CGCAAAAGTACGGGAAACAT  TGTAAGGAAGAGAGCCGCAT  IV-4O22
105 H12 IV C33D9.1 CTTTCCCAAATCGATCCTGA  TTCTCCCGCCAAGAGACTTA  IV-4O24
106 A01 IV C33D9.2 ACAATGCAGCTGTGAGCATC  TGCGCATCATGAAGTCAAAT  IV-4B01
106 A02 IV C33D9.3 ATCCGACAAAGGAACTGACG  ACTGGGAGCGCTTACAGAAA  IV-4B03
106 A03 IV C33D9.4 CGACATGAACATCGGATGAG  CTTGCGTAGACTCCCCCATA  IV-4B05
106 A04 IV C33D9.5 GGTTATACATGGGTCCAGCG  TCCCATGGTATGCTTGAACA  IV-4B07
106 A05 IV C33D9.6 AATTGCTGCAAATCCTCCAC  CTCTAAATGCTTGCGCTGTG  IV-4B09
106 A06 IV C33D9.8 ATCAGTGGAATCCGATGAGC  TCTGAAAAGGAAGCTTCGGA  IV-4B11
106 A07 IV T28C6.1 GTTTTAGCCTACGTGGCAGC  GACCTCCTTGGTTACCCCAT  IV-4B13
106 A08 IV T28C6.2 TTGGAGTGTTTAGCAACCTTTGT CTCGCAGTTTTACAAATTTACGG IV-4B15
106 A09 IV T28C6.3 ATCACATCTGCCACATCTTTTCT CAACTTCAGGTGACAAATCAACA IV-4B17
106 A11 IV T28C6.5 AAAACTTTCGTGGTCGTCAGATA GCCACAAAACCCTGAAATATGTA IV-4B21
106 A12 IV T28C6.6 ACGTTTTACGTTTACACCACCAC TTCTCATAAAATTTAACGGCGAG IV-4B23
106 B01 IV T28C6.7 CTCAATTAAGATGGAGGATGCAC TTCGAGAGCTTCAGTGATTTTTC IV-4D01
106 B02 IV T28C6.8 CAAATGGTGAGACGATAGGAGAC ATTCGAATGGCAATAAGTTCTGA IV-4D03
106 B03 IV T11B7.1 GATTCAACACTCAGCCGTCA  AGAAGCGCTGCTTTCAGAAC  IV-4D05
106 B04 IV T11B7.2 TTGAATCATTTTTGGTGGTTTTC TATTTCGAAACGATACGCTGATT IV-4D07
106 B05 IV T11B7.3 GTCCAAATCAGACATACAGCTCC CGAAATGTGTTTCATGTCATCAT IV-4D09
106 B06 IV T11B7.4 AGCTTTCGAAGAACAACGGA  TCTTGAAATGCTTTGGGTCC  IV-4D11
106 B07 IV T11B7.5 TGAAACAGATCAACGTGTGAAAC TTTGGATGATTCGAAAGAGTTGT IV-4D13
106 B08 IV C09G9.1 ATTAGATTGAGGGGCGGAGT  CGGCTAGAAGGTAGGCATTG  IV-4D15
106 B09 IV C09G9.2 ATTCACTAGGTCGCCTTCCA  CTACGACGCTCCGCTTTAAC  IV-4D17
106 B10 IV C09G9.3 GTTGTTTGAAATTGGAGAACAGG TCCCGTAATATTCTGGGGTAAGT IV-4D19
106 B11 IV C09G9.4 CGAAGAACGCGGATTACATT  ACCCCCAATCATTTCACAGA  IV-4D21
106 C01 IV C09G9.6 CCGAATGCAGAAACCAGAAT  GGCCAAGTTTCTATGGGACA  IV-4F01
106 C02 IV C09G9.7 AATTTTTCTTCGTACATGAGGCA ATCATTTGTCACCTACTCGTCGT IV-4F03
106 C04 IV C27B7.2 TACTAACTTGCTCATTCGCCTCT AGCCAATTTTTCTTTGAGCTTCT IV-4F07
106 C05 IV C27B7.4 ACGACAAATCCGTGGAAAAG  GACCCATCATTCCCATTGAG  IV-4F09
106 C06 IV C27B7.5 TCCGTACGAGGAGGGTACAG  AAAATACGCTGCAAATTGGG  IV-4F11
106 C07 IV C27B7.6 GTGACATTTTCTGCCCGTTT  TGCTCCTGTCGTTGTTTTTG  IV-4F13
106 C08 IV C27B7.7 CATGACGTCGGTTACACTGG  GCATGGATTCGTGTCTTCCT  IV-4F15
106 C09 IV C27B7.8 GAAATGTCCAGATGAACCAGAAG AATCCGCACTGGTATAGATGAGA IV-4F17
106 C10 IV D1046.1 AACGAATGGACAAAGCAAGG  TGACATGGACTGGTGGAAGA  IV-4F19
106 C11 IV D1046.2 CGTTTGGGTGAGTAGGGTGT  AGGAGTACAACGATGGTCCG  IV-4F21
106 C12 IV D1046.3 GGCTATCTTCCAACTCAACAATG TGTTCAGAAAGTATTGGGAGGAA IV-4F23
106 D01 IV D1046.4 GCACCAATGATCATCTTCCC  CGAATTGGGGTTTCTCTGAA  IV-4H01
106 D02 IV D1046.5 TCAGTGGTACCCGACACAAA  GCACATTGAGCACAACCATC  IV-4H03
106 D03 IV C53B4.1 AAACGTTTGCGAAAAATTGG  CAGCGATGAGACATGCAAAT  IV-4H05
106 D04 IV C53B4.2 AGGGAAAGCCCCAGAAAGTA  TTCAGTCAGGTTTGGCAGTG  IV-4H07
106 D05 IV C53B4.3 CCCAGTACGATTCCCTGAAA  AATCCCAGGAATTCCAGTCC  IV-4H09
106 D06 IV C53B4.4 ATCGAATTATCGGAACAGCG  TTCGGGCAGAATTGAATACC  IV-4H11
106 D07 IV C53B4.5 AACCGGTTTTCTGATCGTTG  GTAGCCGTTCTTTCGGTCTG  IV-4H13
106 D08 IV C53B4.6 AACGAATAACTTTCAGTGCCAAA AGATTGATATCTTAAAAGCGGGC IV-4H15
106 D09 IV C53B4.7 CAATCCATGCTTGTCGTTTG  CCCGAAACAGAATGCTTCAT  IV-4H17
106 D10 IV C53B4.8 GAAGTTTCACTGATTATGTGGGC TTGTGGAGAGAATACAGTCGGAT IV-4H19
106 D11 IV C53D6.1 AGCTCCAGCATGCAGTCTTT  GGTGAGAGCACACTTGGACA  IV-4H21
106 D12 IV C53D6.2 CTGCAAATGAAATGGTGTGG  GCGTGCGTATGCAAAAATTA  IV-4H23
106 E01 IV C53D6.3 CCCGAATGGAACAGTAATGG  TGGGAACATGACACTGGAAA  IV-4J01
106 E02 IV C53D6.4 GACCCGTTTGGTTGAAAGAA  CTTGCGAGAAGCGAAGAATC  IV-4J03
106 E03 IV C53D6.5 ACTCGCCTTCTAAGTGGAGAAGT AGCTTGTTTTCATTCTGAAATGC IV-4J05
106 E05 IV C53D6.7 CGGTGCTCAAAAGTGCAGTA  AAGGAAATTGGCAAGCAATG  IV-4J09
106 E06 IV Y73F4A.1  GCTATAGGGGTTCAAGTTTCCAT GCAAAAACTGGCAATATCTCATC IV-4J11
106 E07 IV Y73F4A.2  ACTTTATGGCACTCTGAAACGAA ACAAAAACCACGATGGTAAACAC IV-4J13
106 E08 IV Y73F4A.3  CACTGTGACGCACAAACATTATT ATATTTGCCACGTCTTTTTCTCA IV-4J15
106 E09 IV ZC410.1 CTTCGAGCCCAGAAGAAATG  GACGATGCTTTCTTCCCAAA  IV-4J17
106 E10 IV ZC410.2 AATTGCAGCCGTCGATATTC  CGGGCATGTAATTCTGGAGT  IV-4J19
106 E12 IV ZC410.4 CAGCTGGAAGAATTGCAACA  CTGGAACCTCGATTCCGTTA  IV-4J23
106 F02 IV ZC410.6 AAGGTCTCAATACGAAGGGTCTC GTCCGCGATAAACTACTCAACAC IV-4L03
106 F03 IV ZC410.7 GATTTACCTGTATTCGCAGTTCG ATGTTGTTATTGACCCGTGTTTC IV-4L05
106 F04 IV C01F6.1 TTCCGAAAATCAATCGGAAG  AGCACCTCCAGGAACTTGAA  IV-4L07
106 F05 IV C01F6.2 AACTTCAGAACCATGGCACC  CAAAGGAAATGATCCATCCG  IV-4L09
106 F06 IV C01F6.3 GCGGTGAACAAGGTACAGGT  TCAGCATCTCAATCAGCCAC  IV-4L11
106 F08 IV C01F6.5 TTGATGTCCAAGTTCCTCTTGAT TGTCTTCTTTGGTTGAGCTTCTC IV-4L15
106 F09 IV C01F6.6 ATTTTTGGAATGTTCCCATTTCT GGTAACATAAGGGATTTTAGGCG IV-4L17
106 F10 IV C01F6.7 AAAAAGACGGGGCAAAGAAT  CACCCGACTCCTAGATTCCA  IV-4L19
106 F11 IV C01F6.8 GAAACACGGGTCAATAACAACAT CAACCAATGTACAGGCTTTCTTC IV-4L21
106 F12 IV C01F6.9 GGTGCGGTACAGAAAATAAAGTG TCTAAATATGCGCCATTAGGAAA IV-4L23
106 G01 IV F23B2.1 TCCAAACCACAAATTGCTTACTT TAACTGGGTCATGTTTCGAAGTT IV-4N01
106 G02 IV F23B2.2 TGTTTCGTCTTTTGGTTTGAGTT GAAATTTCACGTTCTTCGTTCAC IV-4N03
106 G03 IV F23B2.3 ATCCTCCCAAGAACATTCCC  GGACGCCAGTTTTGATTGTT  IV-4N05
106 G04 IV F23B2.4 AGCTATTCGGAGGGCTTCTC  CATGGGATGTGTTGATGGAA  IV-4N07
106 G05 IV F23B2.5 ATCTTCCTGAAATTCCAATCCAT GAATTAGCTGCTGTGTGAGTGTG IV-4N09
106 G06 IV F23B2.6 AAAGTCGTCAAGAAACCAATCAA ATTTGAAGAATGGCAATGAGAAA IV-4N11
106 G07 IV F23B2.7 GAAATCGCAACGTTCTGTGA  CGACGGCAGCTCTCTAGTCT  IV-4N13
106 G08 IV F23B2.8 GAGGATCTCGCGTAATAAATGTG TTCCCTTTGCATTTACGAAGTTA IV-4N15
106 G09 IV F23B2.9 AATAAAAGGTTCCAACACCGACT CGGGAAATTTCTTACGTTAGCTT IV-4N17
106 G11 IV F23B2.11  AGACGTCCATGCACATTTGA  ATCCACCAGGTTTCGAACAG  IV-4N21
106 G12 IV F23B2.12  TACCCCACACGACTTTCTCC  GGGGCTTACAAAGTGTGCAT  IV-4N23
106 H02 IV C07C7.1 ATTTTTCTTCTCGAGTACCCGTC TTCACAAATTGGTTTTGATTTCC IV-4P03
106 H03 IV C07D10.1  CAGTGGACGCTGCTACGTTA  AAAGTGTGCTCCTTGCGACT  IV-4P05
106 H04 IV C07D10.2  ACTACACCGACGTTTCGAGC  AGATTGGTTTCCGTCATTCG  IV-4P07
106 H05 IV C07D10.3  TATCATTCTCGTTGCCTTGTTTT AAGTCCATTGTTGCTGAAGTTGT IV-4P09
106 H06 IV C07D10.4  GCCATTGGTGGATTAATTGG  ACTATGGCCGAACGCTAGAA  IV-4P11
106 H07 IV C07D10.5  TCCGATTGGGAGAAGAGAGA  AAAAGCAACGGAATGTCTGG  IV-4P13
106 H08 IV C46C2.1 CCGTCTCTCAAGCAGAATCC  ACAAACGGTTTTGCACCTTC  IV-4P15
106 H09 IV C46C2.2 AACACCTGTGGTTTTCTCGC  ATCTCCTCCACACAAATCGG  IV-4P17
106 H11 IV C46C2.4 CGAAGTTGTTCCCGTCGTAT  TGACGACAACGTGTTAGGGA  IV-4P21
106 H12 IV Y11D7A.1  AAGGTTCTCCGCAATTATTTTTC TATTAGTATTGCACCCCGAGAGA IV-4P23
107 A02 IV Y11D7A.3  TATCGGAGAATCTGTCATCCACT CATTGAAACCGAATAAATTCCAA IV-4B04
107 A03 IV Y11D7A.4  AGAATCCAAATATGAAGGGGAAA GCTAAAATAGTTTTTGCCCGAAT IV-4B06
107 A04 IV Y11D7A.5  CATTCCATGTCTCTCAATGTTCA TTACCTTTCGAATTGCTTATCCA IV-4B08
107 A05 IV Y11D7A.6  CGACTTTTTCTAGTTCCGAGTGA AAGATGGGAACGGGAAATAATAA IV-4B10
107 A06 IV Y11D7A.7  TCGTTCGTTCAAAATGTTTTTCT CTCTCGAAGCCATTAAAACTTGA IV-4B12
107 A07 IV Y11D7A.8  CAAATGAATTTGGTGATGATGTG TCTTGCCTGTCCAATCAATAAGT IV-4B14
107 A08 IV Y11D7A.9  TTCTGAACAACGTCTTCGATTTT ATATTTCCTCGATCTTCCTCGAC IV-4B16
107 A09 IV Y11D7A.10  AGGAAATGATTGATGGGTAGGTT ACATGCACACTTTCATCGTTATG IV-4B18
107 A10 IV Y11D7A.11  TTCGTCTTGCGTTGTGTTTC  GTGGCGACTGTTGTCAGGTA  IV-4B20
107 A11 IV Y11D7A.12  TTTCTGGCAAGCTCGAAAGT  GCGGATGCTCCTGAAGTTAG  IV-4B22
107 A12 IV Y11D7A.13  ACAGCTCGAAGCCGTACACT  GAATGGAGCACCCGATAAAA  IV-4B24
107 B01 IV Y11D7A.14  AGGCGAAGAAAATCGATGAA  CCGATTGAGTTCTTGCCAAT  IV-4D02
107 B02 IV Y11D7A.15  CAACTTCTCCTTCTCCCAATTCT AGCTTGCGACATCACATTTTTAT IV-4D04
107 B03 IV H22D14.1  TGGGAAAATGAGGATCCAAG  GATACTGCATCAACTCGCCA  IV-4D06
107 B04 IV F14A5.1 CAGTGCGAAATTGGAGTGAA  TTTCGAAAAAGGACAATCCG  IV-4D08
107 B05 IV F49C12.1  GATGAGTCCGGGCTTTGATA  GGCATCCAGATTTCTCTTCG  IV-4D10
107 B06 IV F49C12.2  TCCGTGCACTCTTTATCGTG  ATCGGCTTGGAGATGGTATG  IV-4D12
107 B07 IV F49C12.3  GATACGGCAAATGCTGGAGT  AAGCAGTTTTTGCGCTTTGT  IV-4D14
107 B08 IV F49C12.4  TTTATCAAACGGGCCATCTC  TATTGCCACATCATTTCGGA  IV-4D16
107 B09 IV F49C12.5  AAGGGGTACATGACCATCCA  TTCTGAGATTCGACCGGAGT  IV-4D18
107 B10 IV F49C12.6  TCCAGGAGCTTTGGAAAGAA  AATTCCTCTCGCGTTGATGT  IV-4D20
107 B11 IV F49C12.7  AAATCAAAGGGCACTGGATG  TCGAAGGAGATGACAAGGCT  IV-4D22
107 B12 IV F49C12.8  AGAAGTTGAAGACGCGGAGA  ACACGTTTGAAGAACTGGGC  IV-4D24
107 C01 IV F49C12.9  TTTTAGCCCTATTGACGAATGAA TACTTCCGAATTCAAAGACCAAA IV-4F02
107 C02 IV F49C12.10  CGCTGTTTATTTTTCAATCGTTC ATGATGATTGGCTGAAATTGAGT IV-4F04
107 C03 IV F49C12.11  AAACTCAATTTCAGCCAATCATC TAATTTTTCGAATTTCCCCCTTA IV-4F06
107 C04 IV F49C12.12  TAAGGGGGAAATTCGAAAAATTA AAACTTCCGTCCATTACTCAACA IV-4F08
107 C05 IV F49C12.13  AAACTGTTGAGTAATGGACGGAA AGGAGGAAGGAAACGAATATCAC IV-4F10
107 C06 IV F49C12.14  ACTCCTCGATATTGTGTGTCGAT TAGAGAGTTTAGAGAGACGCCGA IV-4F12
107 C07 IV F49C12.15  TGGAAAAGAAGGAAGAGGCA  AGATCACCATCTCACTCGGG  IV-4F14
107 C08 IV T20D3.1 CAAAAAGTGTTCCATATAAGCCG ATCGAAAGAAAACAAATGCAAAA IV-4F16
107 C10 IV T20D3.3 TAGATCACTTTGAGGTTTTGGGA GCTGATTGTTATCATAATGGGGA IV-4F20
107 C11 IV T20D3.5 AACGAAACAGAACAATCGAAAAA GAAAGAAAGGCACAAAATGTGAG IV-4F22
107 C12 IV T20D3.6 AAATCTTATCCCGCTCACTCTTC CCGTTTGTTTTGTTTCTCAAAAG IV-4F24
107 D01 IV T20D3.7 ATCCAGCCAGGAACAATCTG  TTCGGCTCTCAAATGAGGAT  IV-4H02
107 D02 IV T20D3.8 AATTGAAAGTCGATTTTTGAGCA CATTTCCAGACAATTATTCAGGC IV-4H04
107 D03 IV T20D3.9 ACAAGTGTTACCGGAATACGAGA GAACACCGATATGTTGGATTTGT IV-4H06
107 D04 IV T20D3.11  CAAAAAGTGACGTTCCAGCA  CACAAATCGACCGAGGAGTT  IV-4H08
107 D05 IV C10C5.1 GAGTGGTGAACGATCGGAAT  ATGCGGTAAATCTGAATCGG  IV-4H10
107 D06 IV C10C5.2 GTATGCGGTAGGGAACGAGA  CTTGGACGCCATTTTCATTT  IV-4H12
107 D07 IV C10C5.3 TGCCTGCCGAGATTTTCTAT  CCCATTGATCCAGCTTGTTT  IV-4H14
107 D08 IV C10C5.4 GTGGCCTGTCGTGACTTTTT  CTTCAAATGCAGCCCAAAAT  IV-4H16
107 D09 IV C10C5.5 GAGTACCGGCAGAGCAGTAGTAA TGATCATTGGGGAAAAGTTAATG IV-4H18
107 D10 IV C10C5.6 GAAGCAATGTGTTCCCGTTT  ATCGAATACCCTGCCATCTG  IV-4H20
107 D11 IV F56D5.1 CTCCAATTCCACCCTGTTGT  AAGTTTCCGTCATGATTCGC  IV-4H22
107 D12 IV F56D5.2 ACCATTTTTGTGAACCGGAA  GCTCGATTGGGAGATGAAAA  IV-4H24
107 E01 IV F56D5.3 AACCGATTGCATTGACAACA  AATTGCGCAGCTTTTTCAGT  IV-4J02
107 E02 IV F56D5.4 TTCTTTCGCACACACTACGC  TGGCGAAAACTGAAAATTCC  IV-4J04
107 E03 IV F56D5.5 GTGATCCCTGACTTCGGAAA  CTCCCTTGGACGCTCAATAG  IV-4J06
107 E04 IV F56D5.6 GCATTGACTTCAAGCTTCACTTT TCGTATACCATGGAAGGAGAAAA IV-4J08
107 E05 IV F56D5.7 AACTCCATCCAAACCAGTCG  CCTAGTGAAGCTGGTGGAGG  IV-4J10
107 E06 IV F56D5.9 ACCAATCCATGAAAAGTCGC  TAATTTGCCCACATTCACGA  IV-4J12
107 E07 IV F56D5.10  TGCTCGACTGATCACCTCAC  TCAATGAACTGATTGCCAGC  IV-4J14
107 E09 IV F59B8.2 CGGTACGAGTGACAGCTGAA  ATACAAGGCCACCGACTTTG  IV-4J18
107 E10 IV F38E11.1  TCTGCATTTAACCGTGAAAATCT TCGAACTTATTCGTTCGTTCATT IV-4J20
107 E11 IV F38E11.2  CAGAAAAGAGTGCCAATATACCG AAAAACTTTTGCCAAGATGATGA IV-4J22
107 E12 IV F38E11.3  ACCTTCAACATCCTTGTGCC  TTCCTATCCACTCCGGACAC  IV-4J24
107 F01 IV F38E11.4  TCGATTGCGAACCTTCTCTT  ACCAGAAACCCCTCCAGAAT  IV-4L02
107 F02 IV F38E11.5  CGGGGACTGCTTTATTTTCA  ATGCTGGGACTGGAATCTTG  IV-4L04
107 F03 IV F38E11.6  CGCCAACGGTTGTATTACCT  ATTTCAGACATTGTTCCGGC  IV-4L06
107 F04 IV F38E11.7  TCTAATCATCGACCCGAAGG  GGGAGGATCATCTTGTGGAA  IV-4L08
107 F05 IV F38E11.9  AAGGTGGAGTAGCGCCAGTA  GGTCGTTTTCTGCCGATTTA  IV-4L10
107 F06 IV C33A12.1  GAGCACAAATGAGCTCTGAAGAT TTGCCCAGTTTAATTTTTAACCA IV-4L12
107 F07 IV C33A12.2  TAAGTAAAACGGGGGAAGTAAGC ATTTTCCACTGAACTCGAATGAA IV-4L14
107 F08 IV C33A12.3  ATAAAAGCCAAAATGGAATTGGT CTTCTTTTGCAGCTTTCAGTCAT IV-4L16
107 F09 IV C33A12.4  TTCAGCTGTTTCAGGTACCAAAT TTGGACAACAATGAGTGATCAAG IV-4L18
107 F10 IV C33A12.5  TCGAGACGTTAGATTGCTTCTTC AGACAAGAACAAATGGTAGTCGG IV-4L20
107 F11 IV C33A12.6  CGTGCTCATGTTGCGATACT  CTTGCTGCAAATTCCACGTA  IV-4L22
107 F12 IV C33A12.7  TCATAAATCAGGGGAGAAAGTGA TAGGTACCTTTAAGGCATGCAAA IV-4L24
107 G01 IV C33A12.8  TTTCTTTTTCACAACTCACCGTT AATTGGAGGCCATGTTTTATTTT IV-4N02
107 G02 IV C33A12.10  ACGTATCACTTTTGGCTGGC  TTTGATGCTCCACTTTGTGC  IV-4N04
107 G03 IV C33A12.11  ATTGCACCGGTTTCTATTGC  AGAACCATGCAACGCCTAGT  IV-4N06
107 G04 IV C33A12.12  GGAAAATTTCGAATGAGCGA  TGTCGAGGCCACTATTTTCC  IV-4N08
107 G05 IV C33A12.13  GAACCGAAACACAAATGCCT  ATCATTTCCGAATGGTCGAA  IV-4N10
107 G06 IV C33A12.14  GATACTGTTGAACCGGGGAA  TTACGGGTCTGTTCTCGGTC  IV-4N12
107 G07 IV C33A12.15  TGTCGACGAAGCATAAAGAATTT CAAAAATGTCGAAATCACACAGA IV-4N14
107 G08 IV C33A12.16  CTTGATGGAGTTGATTGGCA  AAAACCCCCAGTTGGGATAG  IV-4N16
107 G09 IV F56H11.1  TGAATGAATGCCAACAAGGA  CTGCATGATTTGGAGCAGAA  IV-4N18
107 G10 IV F56H11.2  TCCAAACTTCGAAAGATCACAAT CGTTTCATCTCAATCTATTTCCG IV-4N20
107 G11 IV F56H11.3  AATCTTCCATCGTAGTGCGG  TTCGGATGTTCTCGTTTTCC  IV-4N22
107 G12 IV F56H11.4  CCGAAGAATCCGAAATTGAA  GGGAAGAAAGTGGGATGGTT  IV-4N24
107 H01 IV F56H11.6  ACTTTCTTCCCCAGTTTTCTTTG GTTTAAACTCTGGCGGGAATAGT IV-4P02
107 H02 IV T05A1.1 ACTTACCGCGTTAATGCTAACAA TCTCAGAGGCTCTTGATAATTGC IV-4P04
107 H03 IV T05A1.2 ATGAGTGATAATGGGAAATGTGG TATGAAAAATGGGAGAGACGAAA IV-4P06
107 H05 IV T05A1.4 GGAACAGAGAGTGAGCAACTCAT CTTCCATATCACTCCGCTATCAC IV-4P10
107 H06 IV T05A1.5 CATCATCCCACATATACCGTCTT ACTGTTATTCCCTCTACATCGCA IV-4P12
107 H07 IV T05A1.6 CAATGTCCACCTGGATACAAAAT ATCTTGATGGGCTATACGAAACA IV-4P14
107 H08 IV T05A1.7 TCAACTGGGTGATGTGCTGT  CGGGGAAGAATATGTCCTGA  IV-4P16
107 H09 IV F27C8.1 CAAGAGCGATACATCCAGCA  TTGCAAAGGTTGTTGCTCTG  IV-4P18
107 H10 IV F27C8.2 TTGGAAAATGCTATAGGCTGAAA TGGAGCAATTAATAAGTCAGGGA IV-4P20
107 H11 IV F27C8.3 GAGAATCTTGGTAGTTGTGTCGG GATCTTAAAATCCTTCCCCTGTG IV-4P22
107 H12 IV F27C8.4 TCATGCATTTCTGTGATTTCAAC TGTCCTGCGTAATAATACAGCCT IV-4P24
108 A01 IV F27C8.5 CCCCAGTCATCTTCGGTTTA  TTTGTAAACAGCCGGAAAGG  IV-5A01
108 A02 IV F27C8.6 TCCATCAAATCTTGGGCTTC  TTCGCCTCGTCCATTATTTC  IV-5A03
108 A03 IV W09C2.1 TTCTGCTATTCGGGTTCCTG  ATGGAAGGTGTAGGTGACGC  IV-5A05
108 A04 IV W09C2.3 CCGGAACCTTCCATAGCATA  ACCGGCTGACCAACTGATAC  IV-5A07
108 A05 IV W09C2.4 AAGAATGTTTCCGTGTTCCG  TGACAAATGTGTTTGCGGAT  IV-5A09
108 A06 IV F58G6.1 GAGCATCACTCGATGCAAGA  AGCAACGAATCGTACCAAGG  IV-5A11
108 A07 IV F58G6.2 GACACGGCTTTCTTGATTGTTAC ATGCAAGTAGAAGTTGCCAGAAG IV-5A13
108 A08 IV F58G6.3 CAATCCTGACTTGAATGTCTTCC AGAAATATCCGGTGGTATGACCT IV-5A15
108 A09 IV F58G6.4 AACGATTATGGTTGCCGAAC  TCCGTAATGAATTCACCCGT  IV-5A17
108 A11 IV F58G6.6 TGGAAGAAAGCAAGAAAGAACAC TCTCCTCCTCTTCTCGCTAAAAT IV-5A21
108 A12 IV ZK1251.1  ATTTGTATCGTTCTCTCCGTCAA ACAAAGACCAAATCGAATTCTCA IV-5A23
108 B01 IV ZK1251.2  ACTGCACCAATTCTAGTTCAAGC AAATGTTTTCATTGACGGAGAGA IV-5C01
108 B02 IV ZK1251.3  ATTCCTCATTGTCAACATGCTCT AAGCGAAATTCTTTTTCAGGATT IV-5C03
108 B03 IV ZK1251.4  TCCGTCGACTATTTGGAAAGTAA TTCACCACAGTGTTCACAAAATC IV-5C05
108 B04 IV ZK1251.5  ATATCTTTTTGGCCAGCACTGTA TCTTGCGTGAACTAATAAACCGT IV-5C07
108 B05 IV ZK1251.6  GTATTGTGTGTGGAGAGAGGGAG TATCAAGCCTTCTTTGGGTTGTA IV-5C09
108 B06 IV ZK1251.7  CTCATTTTGGAAGCATAGTTTGG GATGGATAATTATGAAGAGGGGC IV-5C11
108 B07 IV ZK1251.8  AGTCCCATTCACTTTACTGACGA ATGTTGAATTGATCTCCCAAATG IV-5C13
108 B08 IV ZK1251.9  CGACTGACCGTACTCCACCT  TTGGATGAAGGACACACCAA  IV-5C15
108 B09 IV K01H12.1  CGGATATCATCATCATTGTTCCT CATATCACGGAAGATTTACTCGC IV-5C17
108 B10 IV K01H12.2  TGTTTGCAAAATGATGCGAT  TGTCTCCAAGACTGCTGTGG  IV-5C19
108 B11 IV K01H12.3  GTGGAATGATGCCTCAAGGT  AGATTGCATCTTTGAACGCC  IV-5C21
108 B12 IV K01H12.4  CCCAATGTGGTGAAATTAACAAT TTGGTAGAAAACTTTGTGCGATT IV-5C23
108 C01 IV C28D4.1 CGGTGTCTAATTCCCCTCAA  AATCTCGCCTACGTGGAATG  IV-5E01
108 C02 IV C28D4.2 GCAATCGAGGATTCTTCAGC  TTTTTCCTGGTGGACGATTC  IV-5E03
108 C04 IV C28D4.4 GATGGACGGCGAGATTTTTA  ATGAAGTCATTTGAAGGCCG  IV-5E07
108 C05 IV C28D4.5 ATTGACGGTTGGAGGATGAG  TTGAATGCTCTCCAAATCCC  IV-5E09
108 C06 IV H27C11.1  ACGTTGGAAGTTCACTTTTGTGT ACAATGACGATTCCACTCTGTTT IV-5E11
108 C07 IV T13F2.1 GCGTATCAATGGCTGACAGA  AGAGCAGGAAACCTCCAACA  IV-5E13
108 C08 IV T13F2.2 TTCGGAGGAGCAAAATGTAATAA TGATTTACGCAAGAAATGGTTTT IV-5E15
108 C09 IV T13F2.3 GTGGCTGTGGATTTGTTCCT  TTCTCCTCCCTTGGGTCTTT  IV-5E17
108 C10 IV T13F2.4 AGATTTCAATGATGTGTGTGCAG TGACATTTGAAACAGCTTGAAGA IV-5E19
108 C11 IV T13F2.5 TAAACAACTGAAAGCGTCAGGAT TCAGATCCGATAAAGCCTACAAA IV-5E21
108 C12 IV T13F2.6 ATTCCGTATGAAGCGGTGTC  TGGGCAAATTGAGGAAAATC  IV-5E23
108 D01 IV T13F2.7 CCTTCCAAATGTTCTCGCAT  AAATGATCGAACTGAACCCG  IV-5G01
108 D02 IV T13F2.8 CCTTCCTCAATCATCCCAAA  TATCCCTGCCAAACATCCTC  IV-5G03
108 D03 IV T13F2.9 ATTGCGAATTTCATCGCTCT  AATTGACCAAAAATGCCTCG  IV-5G05
108 D04 IV T13F2.10  AAACAGTAGAGTTCGTGAGCCTG GCATCTCACAGAAAACGAATAGG IV-5G07
108 D05 IV T13F2.11  CAACTGTGGTCAAAACAAAACAA ATTTTTAAACCTTCCGTTCAAGC IV-5G09
108 D07 IV W08D2.1 CGACCAGACGTTCCCAGTAT  AACATTGGCATTTGTGGGTT  IV-5G13
108 D08 IV W08D2.3 AAGAAGCGAGAAACGAAGAGATT AATCCATCACTCCGTCAAGACTA IV-5G15
108 D09 IV W08D2.4 ATCACGCTGCCACAAATGTA  GGGGGAAGCTCTTTTCAAAC  IV-5G17
108 D10 IV W08D2.5 AACGAACCGAATTTCCTGTG  CCACCGAATGACTCTCGAAT  IV-5G19
108 D12 IV W08D2.7 TGCACAATGATGTCGGAGTT  TCATCGCGTCTCTGAATTTG  IV-5G23
108 E01 IV W08D2.8 CTCAATGTTGAGAAGCATGATGA GACTCTTTGATCCATTTTTGCAC IV-5I01
108 E02 IV K07F5.1 GAAGAACGGATAGAGCAAGAACA TCATCTCGATGTCAGGGATAGTT IV-5I03
108 E03 IV K07F5.2 TTATCTCGATGTCAGGGACAGTT ATTATTCGGACAAAAATGCTTCA IV-5I05
108 E04 IV K07F5.3 GGGACAAAGATAAGAAGGTTGCT ATATTTCCAATAGTCACGAGGCA IV-5I07
108 E05 IV K07F5.4 GGAGTTCTCTTGCCACTTCG  CGAAAAATTCGGACAAGGAA  IV-5I09
108 E06 IV K07F5.5 AGTGTATTCGAGGCGAATTGATA AAGAGCTGGGAAGGATAAACAAC IV-5I11
108 E07 IV K07F5.6 TCAATTGCCTCGTCTGTCTG  TGGAGCAACTCTACGGGTCT  IV-5I13
108 E08 IV K07F5.7 CAACTTTCAAAGGCCAATATCAC GTGGTCAACTTTACCTCAAAACG IV-5I15
108 E09 IV K07F5.8 TGAAATCCTTGTGAATGGCA  AAGGAAAGCCGGAGAAATGT  IV-5I17
108 E10 IV K07F5.9 AATATGCCGTGCTCCATTAAATA CGAAAACGGTAATCAAATCAGTC IV-5I19
108 E11 IV K07F5.11  GGGAGTAATACTGGTGCACAATC CGCTGCAGTATTGTATTCTGTTG IV-5I21
108 E12 IV K07F5.12  TTATTTTCGGAATTTTGGCG  GAAGCCTGAGCAGTTGAACC  IV-5I23
108 F01 IV K07F5.13  CTGTCGGAGATCCAAAGCTC  TATGACGATTCATTTGGGCA  IV-5K01
108 F02 IV K07F5.14  ATGGGGATGATCAGGATGAA  TCGATGAGGTGCCCATTTAT  IV-5K03
108 F03 IV F32B6.1 GACTGAGACCGGAAACCGTA  TACATTTATTTGCACGCCCA  IV-5K05
108 F04 IV F32B6.2 AAAGGAGCATTCATGCCAAC  ATGCCTATGCGAATTGAACC  IV-5K07
108 F05 IV F32B6.3 GCCAATTTACCGAGTTTTCTCTT ACTTCAAGAATCATCCAGTCGAA IV-5K09
108 F06 IV F32B6.4 TTTCGGCCAAGTTTGTATCC  ACCCATAACCTCAGCACAGC  IV-5K11
108 F07 IV F32B6.5 GCAGACACAGGATTCTGCAA  ATTGCGAATTTCATCGCTCT  IV-5K13
108 F08 IV F32B6.6 GCATCTCACAGAAAACGAATAGG AGCTCAAGTGAGGCTACATTTTG IV-5K15
108 F09 IV F32B6.7 GGGTACATTCGAATTTCAAAACA AGCATAAACGGAAAATCGTGTAA IV-5K17
108 F10 IV F32B6.8 CTTCCCTCATCAGTTTCATCAAC GGATTCCAAGTGCTTGTGTAGAG IV-5K19
108 F11 IV F32B6.9 TGATTTGATTGATGATGACGAAG GTGCCAAAGTTTATCGTCGTTAC IV-5K21
108 F12 IV F32B6.10  AAGGCTCTACACTCAAGCAGATG GGGGAAAGAAGAAGCAATTAAAA IV-5K23
108 G01 IV F32B6.11  GTGTATGTGGCATATCCCTTGTT CATTGTCCGAACTTGTTCTCTCT IV-5M01
108 G02 IV F25H8.1 GGCTTTCTGGCTTTTCTTCC  TCATTGGAGCATGTTTGCAT  IV-5M03
108 G03 IV F25H8.2 TCGATCAACTTTTGGATCTTGTT CATATGGATTTGATTCGGTTGAT IV-5M05
108 G04 IV F25H8.3 TCTTTCAAAATCGTCCGACC  CATGCTCAATGTTTGGATGC  IV-5M07
108 G05 IV F25H8.5 CGGAAACTTTGTTGGATGCT  CGTGAACGTTGTCGTAATCG  IV-5M09
108 G07 IV T13H10.1  GCAACTTTCATTCCCGGATA  AGTGGGAGAGCCAAGGAAAT  IV-5M13
108 G08 IV C47E12.1  TCAAGGATCCGAAGTTGGTC  CGCGTGTATCTCTACCGTGA  IV-5M15
108 G09 IV C47E12.2  TCCTTTTACCATCATTCGCC  GAGTGCATCCCTTTCTCCAG  IV-5M17
108 G10 IV C47E12.3  AGTAAAGGGCATGATGGCAC  CAGTAGGGAAAAACCGCTTG  IV-5M19
108 G11 IV C47E12.4  CTTCTGTTTATCGAGTTCGTGCT GCCAACAAGGACAAGAGAGTTTA IV-5M21
108 G12 IV C47E12.5  ACGGTGATTTTGAGTGGCTC  AGTTGTTTCTTTGCCTGCGT  IV-5M23
108 H01 IV C47E12.6  ACAGTAGGACCACGTGGAGG  GATCAGGCATATCCGCAGTT  IV-5O01
108 H02 IV C47E12.7  GAGCTCGCTTTTTGATTTGG  GTTTTCGCTCAGAAACTCGC  IV-5O03
108 H03 IV C47E12.8  TTGAATTTCAGGGAAATCGC  AGCCGAAAAAGCTCCAAAAT  IV-5O05
108 H04 IV C47E12.9  TGGAACGAACTCTGAAAAGGTAA TGTGAAAACGCATAAAAATGTTG IV-5O07
108 H05 IV C47E12.10  CACTTCTTTTGGTTGGAATCTTG CCTTTACAAATGCAATTTTCCTG IV-5O09
108 H06 IV C47E12.11  GGAGGATGACGTGGAAGAGA  GCACGAATCACTGTCTCGAA  IV-5O11
108 H07 IV F44D12.1  AAGACGGTGGAGATCGATTG  AAGTTAAGTGCGGCACGAAT  IV-5O13
108 H08 IV F44D12.2  AATTAGAAAAACGATGGGAATGG TCTAACAGCAATAGTACCGGGAA IV-5O15
108 H10 IV F44D12.4  TGAGTTGCCAAAGTGTCTCG  CATTTCATGAGCCCGAGTCT  IV-5O19
108 H11 IV F44D12.5  TCAAGTAATTCCGAACCTTTGAA CAGCTTGTATCACACAGCATAGC IV-5O21
108 H12 IV F44D12.6  TGGACATTCCTGTCTGTTTTTCT ATTTTTCCCCTTTCTTCACTTTG IV-5O23
109 A01 IV F44D12.7  AATCAAAAGTTCACGAAAGGTCA AACTTTTCCAAGTTAGCTACGGG IV-5A02
109 A02 IV F44D12.8  AAACATGTGCAGTCGCAGAG  CTCCCAACCCAATATCCCTT  IV-5A04
109 A03 IV F44D12.9  CAAATGAAAATCCAATCCAAAAA AATGTCGTTAGGCGATACTGAAA IV-5A06
109 A04 IV F44D12.10  ACTCAATATTCAGGTGAAAGCCA TGATGAACACACCATCTCGTTAG IV-5A08
109 A05 IV F44D12.11  AGTTTGGAATCCCCTGATCC  TCCAGAGCCCTAGTTCCTGA  IV-5A10
109 A06 IV T04B2.1 GAAGAATTAAAATGGCATTGCAG ATGGAAACAAAAGTTGATGCAGT IV-5A12
109 A07 IV T04B2.2 AATCAATCATCACAAATGGGAAC CTCCGAATGTCCAGATATCAGTC IV-5A14
109 A08 IV T04B2.3 TCCATTTTCACCACAGTCCA  ATCCGGCTCCTTTACGAGAT  IV-5A16
109 A09 IV T04B2.4 ACGAGCCATAAGAAGAGCCA  ATGTTGAGCAACCATCACCA  IV-5A18
109 A10 IV T04B2.5 GCTGGTTCACCAGTTCCAAT  CAACTTCAAATCCTGGGCAT  IV-5A20
109 A11 IV T04B2.6 TGTTACAGTGACATTTTCGCAAC AAGACTGTTTTCATCACTGGAGC IV-5A22
109 A12 IV W01B6.1 TAACGGCTGATGACCATGAA  CTAAATCCGTTGGCAATGCT  IV-5A24
109 B01 IV W01B6.2 ATTCTCCCAAGATGCAGGTG  AAACCACGTCAACTTTTCCG  IV-5C02
109 B02 IV W01B6.3 CACTTTGGCGGTTTCAGAAT  GAAACTGCCACGGTTGACTT  IV-5C04
109 B03 IV W01B6.4 TTTCGAATTGATTTGATCGAGTT CCGCGAAGAGAATATAAAAGGTT IV-5C06
109 B04 IV W01B6.5 TTACTCCAATTCCGCTGTCC  AGAAGCATCATTTCATCCCG  IV-5C08
109 B05 IV W01B6.6 TCAGTTCAACCGAACCATGA  TCGGAGGAGCCAACTGTACT  IV-5C10
109 B06 IV W01B6.7 AATGAAAAATGCTTTATTTGGCA TTGGAATTCTTCAGTCCATCACT IV-5C12
109 B07 IV W01B6.8 CACTGGCTTATTTAACAACTCGG ACAACTCATCATTGGAACGACTT IV-5C14
109 B08 IV W01B6.9 CGAAAAGCAGCAGAAAATCC  AACGGCGCTTAATTCGAGTA  IV-5C16
109 B09 IV C04G2.1 TTCCAGCAAAGCGAACTTTAATA CTTTTGACATTCTCCAATGCTTC IV-5C18
109 B10 IV C04G2.2 GAACAAACGACCCAAGGAGA  ATCGGACAATTGGAACAAGC  IV-5C20
109 B11 IV C04G2.4 CTGGGACAGTGATAAGAAGGTTG GAGAGATGGGCTGGGTTAGTAGT IV-5C22
109 B12 IV C04G2.5 TACTCAACTACGCACCAGAAACA CAAAAATGGATAATCACGACGAT IV-5C24
109 C01 IV C04G2.6 TGATGACGAGAACGATGAGC  AACGTCAATGCTCCATTTCC  IV-5E02
109 C02 IV C04G2.7 CGAGGAGAAAAATCACAGAGAAA ACTTTGATAACCCCATTAGCCAT IV-5E04
109 C03 IV C04G2.8 GGTAAGGAATCGGTGGTAAAAAC TTTGCGAGAAAAATGAAACAAAT IV-5E06
109 C04 IV C04G2.9 TTCCCAATCTTCTGGAAACG  AACCGACGACCACTACCAAC  IV-5E08
109 C05 IV C04G2.10  GTATTCACCTCGCTGTGGGT  AAGCTTTCGACTACGCCTCA  IV-5E10
109 C06 IV C04G2.11  TAGTTTTGAAATCCCCGCAG  CGGGGTTCGAAATTGATATG  IV-5E12
109 C07 IV C04G6.1 GACGGTCGGTTTTGGTTAGA  ATGAAACCATGTTTCTCGCC  IV-5E14
109 C08 IV C04G6.2 GTTGTTGACTTTGGTGTGTTCAA TTTCGGTTCCTGCTACAAAATAA IV-5E16
109 C09 IV C04G6.3 ACAGCTTGCTGCATGTGAAC  AGCAACCTTAATGTCCGACG  IV-5E18
109 C10 IV C04G6.4 ATTCGTTTTTCGTGCAGCTT  TCTTTCGAAATGCCAAAACC  IV-5E20
109 C11 IV C04G6.5 AAATCTGACCATTACTCTTGGCA TGAGCATGTTATCATTGGATCAG IV-5E22
109 C12 IV C04G6.6 AAGACCAGAATTGACGAAGAACA GCCGATCAGAGAAGTCTGACTAA IV-5E24
109 D01 IV C04G6.7 AAAATTAGCACTTGTCTCCTCCC ATGGGTCAAAGGAATTTGTAGGT IV-5G02
109 D02 IV C04H5.1 AAATCCTGTACTGATTCGTTCCA ATAAACGGCGAAATGATGATCTA IV-5G04
109 D03 IV C04H5.2 TCCTGGATTTCATTTCATTTTTG TTTTAATCGTTCTCCGGTAGTGA IV-5G06
109 D04 IV C04H5.3 ACTGCATGCGTATTAACCCC  TTAACCCGCCAAAATTGTTC  IV-5G08
109 D05 IV C04H5.4 CAGTCCTGAGAATAAATAGGGGG CTGAACTTTTGCTTCTCTGGAAA IV-5G10
109 D07 IV C04H5.6 CAGTCTTCTCCGATGTGCAA  CTTGGCAGCACGAATTAACA  IV-5G14
109 D08 IV K08F4.1 TAAGCATGCGTGAAAACTCG  TTTACAAGCCCCCGTTATTG  IV-5G16
109 D09 IV K08F4.2 TCCTTTTCCACAGATTTCGG  AAACGGAGGATGCAGAGAAA  IV-5G18
109 D10 IV K08F4.3 CACGTATTTCCAGCTTAATTTGC CAACCGGGTGCTAATAAATACAA IV-5G20
109 D11 IV K08F4.4 GCACAAGCTCTTGCCATGTA  GTAGACATGGGGAGCCTGAA  IV-5G22
109 D12 IV K08F4.5 CCCTATTAATCGGTCAATGTCAA AAAAATTACAACAGTCGAACGGA IV-5G24
109 E01 IV K08F4.6 GAAAAACAAAATGAAATGGCTCA GTGAATGGGTTGGTCGATATAAA IV-5I02
109 E02 IV K08F4.7 CATTTGGTTTATCGCTTTGCTAC TTAGATAGTTCGGTGCTTCAGGA IV-5I04
109 E03 IV K08F4.8 CAAAACTTGTTCGCTTGAGTCTT TGTACTCGATTGGGAGGTTCTTA IV-5I06
109 E04 IV K08F4.9 CCTTGGTTGCAAAAGACGTT  GGTGACCACCATTCAGCTTT  IV-5I08
109 E05 IV K08F4.11  TGTTATCATGCGGAGTATCACTG TTCGAATTTCTTCATTTCATCGT IV-5I10
109 E07 IV T14G10.2  TTGTGTTGCAGGTGTTGGTT  ATTACGATTGCGTGTCGTGA  IV-5I14
109 E08 IV T14G10.3  TTCTGAATCCATTCTGTCCAACT TCGTACTTGAAGTCTTCCTGGAG IV-5I16
109 E09 IV T14G10.4  TTTAACGTTGTCGTGAAATTGTG TGATTCCAATGTAGAATTTTGGG IV-5I18
109 E10 IV T14G10.5  CTCCAAAAACTCCAAACCCA  GGAACACTGTGTGTTGCGTC  IV-5I20
109 E11 IV T14G10.6  CCATGTGGCTTTCTGGTTTT  AGGAAGCTGAAGGGGAACAT  IV-5I22
109 E12 IV T14G10.7  GCTCAACAGTTTCCAGCACA  AAATGCCACAGGAAAGTTCG  IV-5I24
109 F01 IV T14G10.8  CCAATGCGGTTAAATGTCAGTAT TGTCTTTGCAAAATGAACAAATG IV-5K02
109 F02 IV K04D7.1 CGTTCGCTCACTGGACATAA  CTTGAGACCAGGCCAAAGAG  IV-5K04
109 F03 IV K04D7.2 ACGAAATTAGAATCGCCACG  TATTACGACCATTTCGGGGA  IV-5K06
109 F04 IV K04D7.3 GGGATTTGAAGGAGCTTTCC  AGCTAGATGGTCAGCGAAGC  IV-5K08
109 F05 IV K04D7.4 TCGATTTGACACCATTTGGA  GGTTTAAATGGGCAGGTGAA  IV-5K10
109 F06 IV K04D7.5 AAATTGTTGCGGAACACACA  TTATCTTCCGTCCATCAGGC  IV-5K12
109 F07 IV T17B5.1 AAAAACCGGGAGTTTGCTTT  ACAAGGGTGCATCTGGAAAC  IV-5K14
109 F08 IV C24F3.1 AAACTTGAGCTCAGAAAATGCAG TTGCTCCTCAATACAACGGTACT IV-5K16
109 F09 IV C24F3.2 TTTGGCACAACTTCCAATGA  CATCATGTTGCGATTTCCAC  IV-5K18
109 F10 IV C24F3.3 CTCCTTTTTCATTTTGTGTGCTC TTCATCAATCATCCTTGTGTACG IV-5K20
109 F11 IV C24F3.4 AATTGCTCCGCACACTTTCT  TGGACTTCCAACTCGATTCC  IV-5K22
109 F12 IV C24F3.5 AGAAATGGGGTGGAATACAGTTT CATGTTTCTATCTCTTCATGCCC IV-5K24
109 G01 IV F01G10.1  AGGGAAAAGGAATCGAAGGA  CGTCCTCCAACTTTCAGAGC  IV-5M02
109 G02 IV F01G10.2  TTTCTTATAGCCGGAGCGAA  GGCTGTAATTGGAGGTGGAA  IV-5M04
109 G03 IV F01G10.3  TCATCGGTCCACCACTATGA  GCTCGGGAAAAATCATTCAA  IV-5M06
109 G04 IV F01G10.4  TTAAGAATTTTCTCGACCGATCA CCTTTCACTTGACTTGATTCACC IV-5M08
109 G05 IV F01G10.5  GGAATTCGATCGTTGCATTT  TCGAAATTTGACGGAAAAGG  IV-5M10
109 G06 IV F01G10.6  TCGTGAGCTGAACAAAATGC  TATTGCCAGACCACACGAAA  IV-5M12
109 G07 IV F01G10.7  AAATATTACAGATGCGCGGTCTA TTGGGACACTCACAAGGAACTAT IV-5M14
109 G08 IV F01G10.8  ACCGGCAAGCATCAATAATC  CGAAAGAATCCAGGTGGCTA  IV-5M16
109 G09 IV F01G10.9  CTGTTGTAACACCAACAACAGGA TCGACGCAGAAAGAAGAAACTAC IV-5M18
109 G10 IV F01G10.10  GCTGTCAACCCGGGTATCTA  CATTTGGTGGAAAGAAGGGA  IV-5M20
109 G11 IV Y43C5A.1  AGACGAATTGCAACATAGGAAAA ACAGAAATCGCCAGTTTATCAGA IV-5M22
109 G12 IV Y43C5A.2  TGGTTGTGCTTGATGCAAAT  GCTCCCAAATCGGTATCTGA  IV-5M24
109 H01 IV Y43C5A.3  AACGAGATGAAGAGACGAGACTG CAGATACATCCTGTCAAATGCAA IV-5O02
109 H02 IV Y43C5A.4  ACCGATATTTTTAATTTTGGCGT TTTATTCTCTTCATTCGGTTCCA IV-5O04
109 H03 IV Y43C5A.5  TCCGATTTTCTTTCGTGGAG  ACATTTTCGTCTCAATCGGC  IV-5O06
109 H04 IV Y43C5A.6  AGCCATCAAATGTTCTGAGTTGT TTAAAAATGCCGATTTTAGGGAT IV-5O08
109 H06 IV R09E10.2  ATCATCCAAGTTTGATTCACAGC TTTTACTTCTCAGGTGGAATGGA IV-5O12
109 H07 IV R09E10.3  TGTTCCACCAACACCAGAAA  CTGGATCTGGGACAACGATT  IV-5O14
109 H09 IV R09E10.5  GCTGCTTATCGCCACTTTTC  CCTCCCGTTTTATTTGAGCA  IV-5O18
109 H11 IV R09E10.7  TTCCAGCATCTGCTTCATTG  ATAGCCGACGCAATCAATTC  IV-5O22
109 H12 IV K11E8.1 TATCTGCAAAGCGAACATACCTT TCGTATTCTGAAAATGGGAAAGA IV-5O24
110 A01 IV Y43C5B.1  AAATAAGCGGTTTTATTGGGAAA TTCAGCTCTCTTCACTTTCAACC IV-5B01
110 A02 IV Y43C5B.2  TGTTCGAAAACACAACGAGG  AAAATGGCAAGTGGAACAGC  IV-5B03
110 A03 IV Y43C5B.3  GGTGTTGCTCACTGCTCAAA  ACTATTGCGGGCACAATTTC  IV-5B05
110 A04 IV R11A8.1 CGAGATCTGCGTTTTCACAA  CAGTCTGGTGTGACGACGTT  IV-5B07
110 A06 IV R11A8.3 TGATTCTTGCGGGTAACACA  TGCATGGACAACTCTTCGTC  IV-5B11
110 A07 IV R11A8.4 TGTTCTGCAGCTTTACATTTTCA ATATGATGGGAATGAGATTCGTG IV-5B13
110 A08 IV R11A8.5 GCCACCATTCAGCAATTTTT  TGCTTCTTTGGCTGGATTCT  IV-5B15
110 A09 IV R11A8.6 GTCGGATGGAGCAAAAATGT  TTGCATCCGAGTGAGTTTTG  IV-5B17
110 A10 IV R11A8.7 ACTACGAAAAGAATCCGCCA  ATGAAGACCCATTTGCTTGC  IV-5B19
110 A11 IV R10H10.1  TTCTTCGCTTTATGTTGATCCAT ACGTGATTCGATGATTTCAGAGT IV-5B21
110 A12 IV R10H10.2  GCTTCTGCTGGGACACTTTC  TCCAATAAATACAAGCCCGC  IV-5B23
110 B01 IV R10H10.3  ACGCGGGCTTGTATTTATTG  TTGACCCCGTGATTTTCTTC  IV-5D01
110 B02 IV R10H10.4  TACTTTGTTCCGCTGTTCAGATT ACCCTCCCTCTGTAGCTGTATTC IV-5D03
110 B03 IV R10H10.5  AAGGATGGATTCTCACAACAAGA TTCTGTTTGATTCTGTTGTCCCT IV-5D05
110 B04 IV R10H10.6  TGTTGGAAAAAGAAACGAAAGAA TCGATTAAAATTCGGTAACAACG IV-5D07
110 B05 IV R10H10.7  ATCGTCCTTCGCAGTTGTTT  TCATTCGACAATGTCCTCCA  IV-5D09
110 B06 IV F13B12.1  GGAACACGTGCTCTTGGAAT  CAGGAAACTTCAAAGCCTGC  IV-5D11
110 B07 IV F13B12.2  ATTCGGAGCAATTGATGGTC  TGCCCCACTTTATCTCCAAC  IV-5D13
110 B08 IV F13B12.3  GAAAGCAGAGAATCAAGAAACGA AAACCAACGCAGAACATAGTGAT IV-5D15
110 B09 IV F13B12.4  TTCCAACATTCCATTCCCAT  CTCATTCAACTCAACGCCAA  IV-5D17
110 B10 IV F01D4.1 CCGGGGTAGGTTTTCAAAGT  GTTGTATTCGTGATGCACCG  IV-5D19
110 B11 IV F01D4.2 TTGGAGGAATCTCATCTGGG  AAGGATGCAAATGCGAAACT  IV-5D21
110 B12 IV F01D4.3 ATCACTTGCTCCGGTTTCAC  TGGATCATGCTCAAATGGAA  IV-5D23
110 C02 IV F01D4.5 ATTGGTAAAACATGGGACATGAG AATTCCAGAAAACCAATGGAAAT IV-5F03
110 C03 IV F01D4.6 TCGCCACGAAAGAAGGTAGT  GCCGAAAAGTGTTTTTGGAA  IV-5F05
110 C04 IV F01D4.7 TAATCAGTTGGGCACACGAA  TTTCCTGGAGCATTTCATCC  IV-5F07
110 C05 IV F01D4.8 CATTCCATTGCAGTCACACC  GGCTGGGAATTCAAGTTTCA  IV-5F09
110 C06 IV C02F4.1 CGGCCGTTACATTCAAGTTT  ATCTGGACGAGGTGGAAGTG  IV-5F11
110 C07 IV C02F4.2 AATCACAGCATGCAGCGTAG  TTTTCAGCCGTTCAATTTCC  IV-5F13
110 C08 IV C02F4.3 CCCCTTTGTTTCAAGATTTTTCT TCGGTACGTCATGTTTTCTTTTT IV-5F15
110 C10 IV C02F4.5 TCATCCTCAAGGCATAGACATTT CACCGATTCTTGAGAAAATTACG IV-5F19
110 C11 IV T07G12.1  CCTTTCCTTCCGACCTAGAATAA AAAAAGTAATGGTCCACAGGGTT IV-5F21
110 C12 IV T07G12.2  CCGATGCCAGCATTCTCTAT  TGGAATTGTGCATCCAAGAA  IV-5F23
110 D01 IV T07G12.3  TTTTCTGGAATTGGTGGCTC  CGGAATCTTTTGGGAATTGA  IV-5H01
110 D02 IV T07G12.4  TACAACAAATGCCCGATTCA  TGGTTTTCAACAGATGCTCG  IV-5H03
110 D03 IV T07G12.5  TCCGAGTCCTTGTGGAAATC  TTTGCAGCAATGATCGAAAG  IV-5H05
110 D04 IV T07G12.6  AAGGACTTCAGCAGCAAGGA  TTGTGTGTCGAATTGGGAAA  IV-5H07
110 D05 IV T07G12.7  CAAATGGTTTGGTATCTCGTCAT CTCAGAAAATTTTGAAAACACGC IV-5H09
110 D06 IV T07G12.8  CTTTCTGTGCAGAGTACGGAGAT TATACTAAATCAACGGTCGGCAT IV-5H11
110 D07 IV T07G12.9  AAGGACTTCAGCAGCAAGGA  AGAAAGCTCGCAACGAAAAA  IV-5H13
110 D08 IV T07G12.10  ATAACGGTTGTCGATACGCC  TGAGCCGTCTTCTTTTCGTT  IV-5H15
110 D09 IV T07G12.11  ACTCCGAACCAATTCCACTG  CCCAATATTTCCGATGATGG  IV-5H17
110 D10 IV T07G12.12  TTTTTGTTGCTCGACCCTATTTA CTTGCAAAGTTCTAGATGCCACT IV-5H19
110 D11 IV C43F9.4 ATAACATGCGGAAAGCAAGC  CCTACAACGCGACCTTTCAT  IV-5H21
110 D12 IV C43F9.5 TAATTGAGAGACGGATATTCGGA ACAATGCAACATTTTCCCATAAC IV-5H23
110 E01 IV C43F9.6 GAAATTTCAGTGTTGGCCGT  TTCCACTTGCGAGTGTGTTC  IV-5J01
110 E04 IV R09H10.2  AAATCCACAATGCGGAAAAG  CGTTGGCGTAGTTGAGCATA  IV-5J07
110 E05 IV R09H10.3  AAAAAGCGAGATTGGAAAATAGC GGGTACAGGTGTAATTTGGCATA IV-5J09
110 E07 IV R09H10.5  GGAAGGACTCGTCCATTTGA  TCAGTGCTGGATCTTCGTTG  IV-5J13
110 E08 IV F56C4.1 TGAACTTTCGATTCTTGGACAAT TTGGGCTCTTGATGATAGTGTTT IV-5J15
110 E09 IV F56C4.2 TGGGTCAAAGTAAAAACGAAAAA TTCATTGGAGTATGCTCATGTTG IV-5J17
110 E10 IV K08C7.1 CGCTTTGCCTGTGTCTCATA  TGCTGCTTTCAATCGTTTTG  IV-5J19
110 E11 IV K08C7.2 TCCGAGGACAGGATGATTTC  TGTAAGCTAGCCATGGGTCC  IV-5J21
110 E12 IV K08C7.3 ATGGTCCAATTCGAAGATGC  TGCGATCCTTCTTTAATCCG  IV-5J23
110 F01 IV K08C7.4 TGGATGAGAAGGTACCGAAGATA GACACTGGGTACGTAGACACCTC IV-5L01
110 F02 IV K08C7.5 TCTTATGCAGAGCATCACGG  TACGAACTGCTGAGCCATTG  IV-5L03
110 F03 IV K08C7.6 CGGTAAAACGACCATTCTCAATA CTAGGAAAACTTATGCAGCCAGA IV-5L05
110 F04 IV K08C7.7 TTGGAACTACCACCTGAACTCAT ATGTCTTCAACTCGATGATCGTT IV-5L07
110 F05 IV R102.1 GAAGCTCCATATTTTGACAAACG CCATGAAAAACTAGGCTCTTGAA IV-5L09
110 F06 IV R102.2 AAACTTCAGTAGCTGCAAACAGG CTTTCTTGTTGTAGAAGTGCGGT IV-5L11
110 F07 IV R102.3 TCAATCAGGCATTGAGTCCA  TCAAAAATGGAAGGAGGACG  IV-5L13
110 F08 IV R102.4 CGCTCACATTCCAGTTGAGA  CAACGTGGCGAGGAGATAAT  IV-5L15
110 F09 IV R102.5 TGAGCCAATTGCACTTTGAG  CCCAAGCTAACCCAATGAGA  IV-5L17
110 F10 IV R102.6 GGAACGTATTGAGGAACCATACA CATAAAATATCGAGCGTTTTTCG IV-5L19
110 F11 IV R102.7 ATTTCGTGGAAATCAGCCAG  CAGCCAGAACGCAGTATTCA  IV-5L21
110 G01 IV ZC168.2 AATTCTCTTCCTGAACACCTTCC GAAAGTGAGCAAGAATCCTGAGA IV-5N01
110 G02 IV ZC168.3 GTTACTGACACGAGCCCCAT  GGATGGATCGCTGAAATTGT  IV-5N03
110 G03 IV ZC168.4 AGTCGAAACTGCGCAAAAGT  AAGGAGCCGAAAAGAAAAGC  IV-5N05
110 G05 IV ZC168.6 AACACCAGCGGAAAATACAATAA AAACTGGGAAGCCTTTCATAGAC IV-5N09
110 G07 IV T25B9.2 TTTCAAATCCACGTTTCTTGTCT GGACAGTTTGATGATTTACTCGC IV-5N13
110 G09 IV T25B9.4 CGAAAGTCCAAAATCGGAAA  GTTCCCAGCGCTTAGTGTTC  IV-5N17
110 G10 IV T25B9.5 TTCCAGATTTCAGCGATTCC  AGCAACTCATTGGTTGGGAC  IV-5N19
110 G11 IV T25B9.6 CCAACAGCAATTTGGGAAGT  AGAATGATGAGATGCCTGGG  IV-5N21
110 G12 IV T25B9.7 TATATCGGTGGAATGGGGAA  TGACCCGAAAATTGAAAAGG  IV-5N23
110 H01 IV T25B9.8 ATTGACTGAACGGACCTTGG  TGCCTTTGTCTCGTTGTCTG  IV-5P01
110 H03 IV T25B9.10  ATTCCGAGTTTCTTACCCAAAAG CTCAGAAAATAGCAGAACGAGGA IV-5P05
110 H04 IV C06G8.1 GGATGAATCCTCATCTCCGA  TGCCATCTAGCACAATCGAC  IV-5P07
110 H05 IV C06G8.2 GACGACTTTTTCCAACCCAA  ACATTTGTACGGCCTGGAAG  IV-5P09
110 H06 IV C06G8.3 TAATGTGCTTGTGGGCTCTATTT TAAAGCTATAGCCGGAAAGGTTC IV-5P11
110 H07 IV C06G8.4 GCCTTTGGTGTTGAATGCTT  ATTCCCAGTTGGAAAGGTCC  IV-5P13
110 H08 IV R13.1  AAACAAGCGACAAGCTGGAT  GAATCATCCGGGAGTGAAGA  IV-5P15
110 H09 IV R13.2  GACACCGGATAATCATAACCTGA TCCGAAGTTTGGCAATTATTCTA IV-5P17
110 H10 IV R13.3  TGCGTCTTTCTCCACTGATG  ATATGGGACAATTTCGCTGC  IV-5P19
110 H11 IV R13.4  ATTTTCAGGGTCCTTAACTCAGC ATCACATGCTTTCGGAACTAAAA IV-5P21
110 H12 IV T11G6.1 CGAGCTTCGTGATGTTCTGA  ACCAAAAGAAACACCGCAAC  IV-5P23
111 A01 IV T11G6.2 GACACGCATAAGCCAGTGAA  TGGTCATATGCCGAGAATCA  IV-5B02
111 A04 IV T11G6.5 ATTTTGATGCTCACCTTGGG  TATCAAAAACGGTGCCATCA  IV-5B08
111 A05 IV T11G6.7 ACTAGCAGGTTGATGGTTCAAAA AAGTTCCAACCGTGAGTTTAACA IV-5B10
111 A07 IV F13E9.1 TTATTTCTCCCATTCAGCCG  CAGGACGTCTTCCATCCAAT  IV-5B14
111 A09 IV F13E9.3 TCAGAGAAAATGGTGCAACG  CAGAACTTTGTGGGCAACCT  IV-5B18
111 A10 IV F13E9.4 TTCTTGCATATTGCGTTTGC  GGTTTCCTCACAAACATGGG  IV-5B20
111 A11 IV F13E9.5 TGCGTTCGGTCTCATTGTAG  ACGTTGCAATTCGTTTGACA  IV-5B22
111 A12 IV F13E9.6 GAATGAGTCGAATGAGGGGA  CGCCTTTCTTGGTACATCGT  IV-5B24
111 B01 IV F13E9.7 AAAATTCAGAAACCTTCAAAGCC ATAAGAAAGACCCGTCAGAGTCC IV-5D02
111 B03 IV F13E9.9 AACCAAATCCATCCCAATCA  CAATTTCAAAAATTCCCCGA  IV-5D06
111 B04 IV F13E9.10  TTAGCTCCCTACGACTCTTCCTT TTCTCGTTCTTCTTCAAAAATGC IV-5D08
111 B05 IV ZK596.1 CCTATAAAAGGCGAATTGGAAGT CGTTTTCTCCATCAAGCAATTAG IV-5D10
111 B07 IV ZK596.3 CATCAAAATTCTGGGTTCCATTA CCGTACCGTTCAATGTGTTTATT IV-5D14
111 B08 IV ZK593.1 ATTTCAAATTTTGGCAACCG  TGCTCTAGTCGGACGAGGTT  IV-5D16
111 B09 IV ZK593.2 CTTCTTTAAAAATGCATCTCCCC CCTTTTTAATTCAGCTCAACCCT IV-5D18
111 B10 IV ZK593.3 TTATCGCACCAACTGATCTTTTT ATACACACCAGAGAATGTTGGCT IV-5D20
111 B11 IV ZK593.4 GGTCACCGTTCCTTGAAAAA  ATCGGTGGAAACACTCGAAG  IV-5D22
111 B12 IV ZK593.5 TCATCGAATCCTTCCGTTTC  GAAGCACGCGGTTGATTTAT  IV-5D24
111 C01 IV ZK593.6 GGAAAATGCGGAGAAAGAGTTAT AAGAGACATACAGCAAAAGAGCG IV-5F02
111 C02 IV ZK593.7 CGGAATTATTTCAGACTCACCAC GGAGAATGTTCATTCACAAGGAG IV-5F04
111 C03 IV ZK593.8 GCAATTGATAGAAAAATGCTTCG ACTAGTAGGCGGAAGAATTGGAC IV-5F06
111 C04 IV ZK593.9 GGAAAGATTTGGATGCAGGA  TCGGAGATGGCTTCAACTCT  IV-5F08
111 C05 IV Y69E1A.1  ATCATCAATTGGAGAAGACGAAA TTATTTTCGTAACGTGCACACAG IV-5F10
111 C06 IV Y69E1A.2  GAGTCCTGTGAAATGTATGGGAG AAAATTTGCTTTCCTCCAGAAAC IV-5F12
111 C07 IV Y69E1A.3  AAGCTGAGAAGTTGTTGACTTGG TCAATGAGAACCATCAGTTCCTT IV-5F14
111 C08 IV Y69E1A.4  GGACAGTTTGATGATTTACTCGC AGATCGAACTCATTCGAAGTTTG IV-5F16
111 C09 IV Y69E1A.5  ATGGCTATTTCGTTGTTATCCAA ATAATGGTAGGTAGGCATTCGGT IV-5F18
111 C10 IV Y69E1A.6  ATGAAGTGCAAAAAGAAGCAAAG TTGATATAATTGGGTGTTGAGCC IV-5F20
111 C11 IV Y69E1A.7  ACAAGCCATCCAATTTTACAAAG TTCACAAGGAAAGAACAACGAAT IV-5F22
111 C12 IV Y69E1A.8  CCACGTCAATTCTTTGAGAAATC CGATGTTGAATTTCTTTCCACTC IV-5F24
111 D01 IV Y43E12A.1  AGACGCTTCACCTGACGATT  AAGTGCAATGGGGAAACAAG  IV-5H02
111 D03 IV Y43E12A.3  GGTATCAATGGTGGAGGCAC  TTTCCAATTCGAAGAATCCG  IV-5H06
111 D04 IV F13H10.1  ACATATCGGTGAGTCTCCAAGAA CGATTTCCAAAGTAATGAGTTGC IV-5H08
111 D05 IV F13H10.2  TATGGTTTTCGAGTTTCCCG  TCAATTTCCAGCGAATTTCC  IV-5H10
111 D06 IV F13H10.3  CCAATGAAAACATAGCAAAAAGC GGAATACAATGATGGGAACTTCA IV-5H12
111 D07 IV F13H10.4  GAGTGGTTGGTTTGGAGCAT  TCCTAGTGTTGTGTCAGCGG  IV-5H14
111 D08 IV F13H10.5  AATGGAGCAAGGCAAAACTG  AACTACGTAACAGGGCGTGG  IV-5H16
111 D09 IV F36H1.1 TGTTTAAAACTCGGGAAAACTCA CAAGGTGATAAAGAGAAGCGAGA IV-5H18
111 D10 IV F36H1.2 GAACAATGGCCTTCACGAAT  TGACATCACCTTCGGTTTCA  IV-5H20
111 D11 IV F36H1.3 CACGGAATCAACAACACCTG  CCCGCTGGAGGTGTATAAAA  IV-5H22
111 D12 IV F36H1.4 CTGAACGACTTCTAGTCGCATTT GAATATGTCGTCCATTTGGTGTT IV-5H24
111 E01 IV F36H1.5 GACTTCAACATCGTCATCATCAA CAAAAGCTTTAAAGAAATCGCAA IV-5J02
111 E02 IV F36H1.6 TTTTGAACCCAATTCTCTACGAA ATTGAACTTGATCTCCTCCACAA IV-5J04
111 E03 IV Y5F2A.1 TGCATCGTTTTTGTAATTTCCTT AAACTTCCGTATGTGCACAAGAT IV-5J06
111 E04 IV Y5F2A.2 AACTGGAGGGTTTCTTCGTTTAG TCTCACAAGTCCCATTCTTGATT IV-5J08
111 E05 IV Y5F2A.3 AATTCTATTTGGAAACGAGCACA TTTCCTTTGGTCACCTTATCTGA IV-5J10
111 E06 IV Y5F2A.4 CTAGCCATTTTCGCATTTCC  CTTCCACCCAACAAAATGCT  IV-5J12
111 E07 IV M7.1  GGTGTGGATTGAATAAGATGGAA TATTTCATGCGAAAATCCTCACT IV-5J14
111 E08 IV M7.2  TGGATGTTGCTACGATGCTC  TGCGACATGGAAAACGTAAA  IV-5J16
111 E10 IV M7.4  TCATGGAGAGCTAATGGAACTGT ATTTGGAAAAAGAAATCGAAAGC IV-5J20
111 E11 IV M7.5  CAGAAAACCGCGAATTTGAT  GCGTATTCTGCAGGATGGAT  IV-5J22
111 E12 IV M7.6  AGAATTGGCCGAATTAAAAACAT TAATTTTGGCAATTTTGAACACC IV-5J24
111 F01 IV M7.7  AACAATTTGCCTGGAGCATC  CGACGACTCAAAACAGCGTA  IV-5L02
111 F02 IV M7.8  AGATTTCATCGCAATCACACTTT TTCAGTCGTCCAAAATCTTTCAT IV-5L04
111 F03 IV M7.9  TGTTTTTCATCCTCGATTCAGAT GGCCTCATAAACTTTTTCAACCT IV-5L06
111 F04 IV M7.10  AATAAAAACCCCGAAACTTGAAA CAATTTCTCAGCACTCTCTCGTT IV-5L08
111 F05 IV M7.12  CGTTATGGACAAAATTGGGC  CGTGACTCTCCCTCTTTTCG  IV-5L10
111 F07 IV T05E11.1  CAATACTTTATCAGTTGCCGGAC TCGAACTTTCAGCAGACACATTA IV-5L14
111 F08 IV T05E11.2  AATGTTGTCTTTTCTTCCGATCA GAAAAGAAATTGGTCGAAATGTG IV-5L16
111 F09 IV T05E11.3  TGGTGCACAAGTATTCCCAA  GAGTGCAGTTTCCTTGAGCC  IV-5L18
111 F10 IV T05E11.4  TACCCGATCCATTCAATCGT  AAATATCGATCATGAGCCCG  IV-5L20
111 F11 IV T05E11.5  AAACTGGCCAAATGAAGACG  TTGGGAATTCAAACCTTTCG  IV-5L22
111 F12 IV T05E11.6  ATCGTCCTGTGAACTTTCGG  TTGCAACCGAAGCTCTTCTT  IV-5L24
111 G01 IV T05E11.7  TACTCTTTCACGGTAGCCCATAA AATGAAAAGTCGAAAAAGGGAAG IV-5N02
111 G02 IV T05E11.8  CAAAATGCTTTTCTGGCTTTAGA CAGAATTTCAGATGGCTCAAAAC IV-5N04
111 G03 IV F01G4.1 TCGTAAAGAACTGCCGGACT  TCCTGCAAACGTGTAGCTTG  IV-5N06
111 G04 IV F01G4.2 TTCCGTCTTAGTTCGAGATTTTG TTCTGTTGAGCTCGGTTTCTAAG IV-5N08
111 G05 IV F01G4.3 TCACCTCGTTCCATGCATAA  GCCGACAATTTGGACTCACT  IV-5N10
111 G06 IV F01G4.4 ACATTTGCAACCCAGAGACC  TAAATGGCGGATATCGAAGC  IV-5N12
111 G07 IV F01G4.5 ACGGTTTGAAGTGCCGATAC  CGCTCGTTTTACCGTTGAAT  IV-5N14
111 G08 IV F01G4.6 ACTAAAACCGAGCATGGTGC  GCTTACTGTGCTCTCGGAGG  IV-5N16
111 G09 IV C08F8.1 TTCTTTGCTTTTCTCGTGATTTC GAAAACGTTTATACGTACGCCAG IV-5N18
111 G10 IV C08F8.2 ATTCATTTGTGCGGAGAACC  AACGCATTGACAGCCACATA  IV-5N20
111 G11 IV C08F8.3 TTGCAGGTTAGCACAAGACG  ATGGGCATAGCCAAGTCATC  IV-5N22
111 G12 IV C08F8.4 GCCGACAAAGTGAAAAGAGC  TCATGGTTTCAGTTCCACCA  IV-5N24
111 H01 IV C08F8.5 CATCGCAATTTGTACCATCG  TTAGGATGAGGTCACCTGGG  IV-5P02
111 H02 IV C08F8.6 TGTCCCTTATCGATCGCTTC  GGCGACTTGATCCAGCTAAG  IV-5P04
111 H03 IV C08F8.7 AAGCGCATTGGTAACTAATCTCA GAATTGTTCACATTTTCAGGAGC IV-5P06
111 H04 IV C08F8.8 GTGGGGACAACATAGTGTCAAAT ACGGAGTGAAAAAGACAATGAAA IV-5P08
111 H05 IV R07H5.1 GACCCATCTAGTTCCCCGAT  TCACAGAAAAAGGGAATGGC  IV-5P10
111 H06 IV R07H5.2 GATGGTGGACTTTTCGCAAT  GAGTTGGTTGGCTCAATCGT  IV-5P12
111 H07 IV R07H5.3 TCAAACCTGCAGTCACGAAG  TTTGAGCTTTCGGTCATCCT  IV-5P14
111 H08 IV R07H5.4 GGGGTTGTAAACAGTTGACCATA ATTAAAACATGCCATCATTGTCC IV-5P16
111 H09 IV R07H5.5 CGAAAATTGAAGAAAAAGTCGAA TGAAGAAGACCTAGTGAAGCTGG IV-5P18
111 H10 IV R07H5.6 TCTGCCAAGCAGCCTCTAAT  ACGCATGGGAGCATTTTTAC  IV-5P20
111 H11 IV R07H5.7 TCGAATATTTCGAACCACAAGTT TGGATTTTATTCATTTGGGTCAG IV-5P22
111 H12 IV R07H5.8 GGACTGGGAAATTGAAAGCA  AGGCATTCCTTGACAAATGG  IV-5P24
112 A01 IV R07H5.9 ACTGAACAATTGGATCGAGAAAA TCGAAATTTTTCTTTTGGTGTTG IV-6A01
112 A02 IV R07H5.10  TCCAACATTTGTGCATTTGG  CGGATGCTGTGCTTGACTTA  IV-6A03
112 A04 IV C29F4.2 TTTTCAGGAAGGCAACCATC  CGAAGCGAGAAGAGAAGGAA  IV-6A07
112 A05 IV C29F4.3 CTCCAGTTTACGGCAATGGT  CATTCCATTGCCAGTGTGTC  IV-6A09
112 A06 IV C05C12.1  GGACGAGAACCAAAATTCCA  TTGTTTCCTTCCCATGCTTC  IV-6A11
112 A07 IV C05C12.3  GCAATGTCAGCTCTGTTCCA  TTCAATTGGACGTCCTCCTC  IV-6A13
112 A08 IV C05C12.4  TAATGACAATGCCGATGATGTAG ATTTGCGGTTTAACGGAATAAAT IV-6A15
112 A09 IV C05C12.5  TTCAGTTGAATTTCGTCAATGTG CATGCTTGTTGTCTAAACCTTCC IV-6A17
112 A11 IV F54D1.1 GACTTCCGCAAGCCTGTAAG  CTTTCAGTGTGGAGCCCAAT  IV-6A21
112 B01 IV F54D1.3 TTTCCACTTTGCTACAATTCGAT TGTGGCTTCTTCCTTTTAATGAG IV-6C01
112 B02 IV F54D1.4 ATTTTCGGAAATGATGAGAGTGA GCCTATAGACCATTGCAAAAATG IV-6C03
112 B03 IV F54D1.5 GTGATGTGCTGGAAAAAGCA  AAACACCAACTCGCCAAAAC  IV-6C05
112 B04 IV F54D1.6 CCAGACAATCCATCCTCGAT  AATCTTGTGCACTGCATTCG  IV-6C07
112 B05 IV B0035.1 CATAATTCGTGCGGGACTCT  TGATCAAATCGGCTACCTCC  IV-6C09
112 B06 IV B0035.2 TTTCCACGTTGCACAGTTTC  TTGTTTTTCAGCAGAATGCG  IV-6C11
112 B07 IV B0035.3 GGATCAAAACCGATCTGATAGTG AAATTCTAGTCCATGTTGCGTGT IV-6C13
112 B08 IV B0035.4 ATAATTTAGAATGCCGGAACACA ACGTTGTGAAAAAGGTGAGAAAA IV-6C15
112 B09 IV B0035.5 GCCGTGCTGGATATTTTGAT  ACCTTCAGTTGGACCACGAC  IV-6C17
112 B10 IV B0035.6 GAAATTCCACCCGAAACTGA  TCCCGAAGTCTTTGAAATGG  IV-6C19
112 B11 IV B0035.7 GACTTCGGGATTAATTGTTTTCC ATAGGGGGACAAAGAGAAGTGAG IV-6C21
112 B12 IV B0035.8 CCCCTATTAACCTCGGTACATTC GGAAATATTCGAAGAATCCCATC IV-6C23
112 C01 IV B0035.9 CGAGGCTTATAAAAACTTTCGGT TCTCACTTGTGAGTCTTCAACGA IV-6E01
112 C03 IV B0035.11  TTCTGGATGACGTTGGCATA  GGAGGTGAAAAGAGTTCCCC  IV-6E05
112 C04 IV B0035.12  GTTGCCTGGAAGTGGACATT  CAGTTCTGCCGAAGAAGGAC  IV-6E07
112 C05 IV B0035.13  TAACGTTCCTCGAAAATGGC  TTTAAGCTTCGTCGCCAAGT  IV-6E09
112 C06 IV B0035.14  ATTACAACCCACTTGGTGAGAGA GCGATAAGTGGCAATAATTGAAG IV-6E11
112 C07 IV B0035.15  GTTCTTCTTGGCGTAGCTGG  GGAAAAAGGTTGGGTCTGGT  IV-6E13
112 C08 IV B0035.16  TGGGATACGAAAAATCCCAA  TTGCTGAAAAAGCGAGGATT  IV-6E15
112 C09 IV F54E12.1  GTTTCGTATCTGAATCCTGCAAC CAAAGTCAGTCGTTGGTTTCTCT IV-6E17
112 C10 IV F54E12.2  ATCATCCGCAAGAATTCCAC  GATAGTTCGCCAACGAGAGC  IV-6E19
112 C12 IV F54E12.4  GGAAATATTCGAAGAATCCCATC CCCCTATTAACCTCGGTACATTC IV-6E23
112 D01 IV F54E12.5  ATAGGGGGACAAAGAGAAGTGAG TAGACGACACTGACAAAGACGAA IV-6G01
112 D02 IV T01G1.1 TTTTCCGTTCGAAGGATGTC  CCACGTGCAATCCAACATAC  IV-6G03
112 D03 IV T01G1.2 TCATATGATCAATCCCATCAACA GGGGAACAAATGATACAAACAAA IV-6G05
112 D04 IV T01G1.3 GGTGGCTGTTGAGCTCTAGG  CTACAGGAAGGAGCTGGACG  IV-6G07
112 D05 IV H02I12.1  AGAAATTGTGCAGGATTGGG  GGGCTCGCACGATTTATTTA  IV-6G09
112 D06 IV H02I12.2  TCGTTCCATTTGGATGTCTCTAT CCTCTGCTCAATCTACCTGAGAA IV-6G11
112 D07 IV H02I12.3  CAATTCTGGGAAATGGCCTA  TCGACTGATGATCGAATTGC  IV-6G13
112 D08 IV H02I12.4  TTATGAATTGATCCACCGCA  CCCGCATATTGAAAATTGCT  IV-6G15
112 D09 IV H02I12.5  ACGTGATTGATGCAGTCGAG  AATGCATCGCCTATTTGACC  IV-6G17
112 D10 IV H02I12.6  ATAATCGCAAAATTTCGTCTGAA CCCCTATTAACCTCGGTACATTC IV-6G19
112 D11 IV H02I12.7  ATAGGGGGACAAAGAGAAGTGAG TTTTTATACAGCCGGGTACAATG IV-6G21
112 D12 IV H02I12.8  GTCATCATCCCCGCTGTACT  TTCCCAGAAGATGAATTGCC  IV-6G23
112 E01 IV F22B3.1 CACCACAGTTGTGTACAAAAGGA AGTAGGGCTAGGGCTTTTACTGA IV-6I01
112 E02 IV F22B3.2 CACAAGAACCGATTTTCAAGTTC GTTCTACTTGCCACAAGGACAGT IV-6I03
112 E03 IV F22B3.3 CCAGCCATTCCCTCAAATTA  GGACGACGAGACGAGTTAGC  IV-6I05
112 E04 IV F22B3.4 TTGTTCATCTCGCAGAGTGG  TTGAGCAAGGATGTGGTTGA  IV-6I07
112 E06 IV F22B3.6 GATGGAGTCGGTGGTGTTCT  AGGTGACCGTGAGAATTTGG  IV-6I11
112 E07 IV F22B3.7 AGAGCACAATGCTACATGCG  TTTTCAGATGGCTTGGAAGG  IV-6I13
112 E08 IV F22B3.8 CCGGCAGTCTCAAGGTAGTC  ACGGTGAAAAACGACGATTC  IV-6I15
112 E09 IV C10C6.1 TCGAGGTTACGGAAAACCTG  GTGTTCGACCGGAACTTTGT  IV-6I17
112 E10 IV C10C6.2 CTTGGACAATCAAGGACTTCAAC GGCAAATGACAATTTTCAGAGAC IV-6I19
112 E11 IV C10C6.3 TTGCTGCACACCTCTAATGC  TGTTTTTGGTGAATTTGGCA  IV-6I21
112 E12 IV C10C6.5 TCTCACACAAATCGGTGCTC  TTGCTGACTCGCAAAGCTAA  IV-6I23
112 F01 IV C10C6.6 TTCCCATATTCCGGATTTCA  TCCCAACGTTTCCATATCGT  IV-6K01
112 F02 IV H21P03.1  AAAAACCATGATAAGGTACGGGT AGAGCAATTACGTGTTCAATCGT IV-6K03
112 F03 IV H21P03.2  TTTTCGAGAAAGTTCCACGG  AATGAGGAGGACCATCATCG  IV-6K05
112 F04 IV H21P03.3  GATTGTCGAATAAGTTGAGACCG GAAAAAGTAGAAAAGCAGCACGA IV-6K07
112 F05 IV M04B2.1 CCTCTTCTGGAACGCTTGTC  CTGGTTCTCTTGTGCGTTCA  IV-6K09
112 F06 IV M04B2.2 GATCTGGAACGTGTAAACGAGAC AAAAAGGCACAGTTTTATCCCTC IV-6K11
112 F07 IV M04B2.3 TGTTTTTAACTGAATCCATCGCT ACACACTCAGCACATTTCAGAGA IV-6K13
112 F08 IV M04B2.4 TTTCAGATTCGGAACAACCC  CTTTCTCCAAATCCGCACAT  IV-6K15
112 F09 IV M04B2.5 AGTTTGCTGATTTCGGCTGT  CAGCAACTTCCTGCATTCAA  IV-6K17
112 F10 IV F12F6.1 TGTCAATGGAATTGTGAAGACTG AAGAGAAGCACGTGGAGTTGTAG IV-6K19
112 F11 IV F12F6.3 TGAGAATGATGATGAAAACGATG TTTACAGTGATGTTGTGACCCTG IV-6K21
112 F12 IV F12F6.5 AGAAGAGCACGAAGCCAAAA  TTGCCAATATTGCGACACAT  IV-6K23
112 G01 IV F12F6.6 CGACTGCATGGCAAGAGTAA  AAGATTTGCTTTGGCGTGAT  IV-6M01
112 G02 IV F12F6.7 TTTATCACTCATTCCACAACGTG GACAAATTTGCCTTCTTGAATTG IV-6M03
112 G03 IV F12F6.8 AACCCGGCGATCTTCTAAAT  GTCCAAAGAAGACCCCACAA  IV-6M05
112 G04 IV F12F6.9 TCAAATGGTCGAGATGGACA  TTGAGGGCTTTCCACATAGG  IV-6M07
112 G05 IV F40F11.1  TCTGATGATGTTCGATTCAAATG CACAACGAATTCAATTTGGGTAT IV-6M09
112 G06 IV F40F11.2  TGGTACCTTCCCTGTCGAAC  AATGATGGGTCCATCGACAT  IV-6M11
112 G07 IV F40F11.3  TCCCTTTTTACACTCTGATCCAA CCATACATCGATGAGGACAAAAT IV-6M13
112 G08 IV F40F11.4  AACAGGTGCAGAAAACTTGAGAG GAGTAATTTCGAGTTCAGCCAGA IV-6M15
112 G09 IV Y24F12A.a  TCGGCAACTCTGAATTTTATGAT ATTTTCTTTCCGTTTCCTCTTGA IV-6M17
112 G10 IV Y24F12A.b  TCATTCCGGCTTAATCTTAACAA GAATGAGAGAGAAACGCGATCTA IV-6M19
112 G12 IV F58B3.1 ACTGACCCATTTGTTGTCAGTTT ATTAGAATCTCCGGTATTTGGGA IV-6M23
112 H01 IV F58B3.2 TATTTGATTGCACGTGATTTCTG ATGTCTGGAGAAACATGAAGCAT IV-6O01
112 H03 IV F58B3.4 AGATCCTCGGGTTTCTTCGT  CGGATTTTGGAAAAGGACAA  IV-6O05
112 H04 IV F58B3.5 CTCTTGTGATGCAACGAGGA  GTGCAAGTGTGCTCTACGGA  IV-6O07
112 H05 IV F58B3.6 CCTTATATCGGACCAGCGAA  AGAAAATTTTGATGGCGCAC  IV-6O09
112 H07 IV F58B3.8 CCGATTTGCTAATCTCTGCC  TGATGACGTCACTTGGGGTA  IV-6O13
112 H08 IV F58B3.9 TTCCAAGAAATAAAATTGCAGGA TTATTATCTTCGAGAGGCCATCA IV-6O15
112 H09 IV ZK809.1 ATTTCGCGTTGTATTCTGTCATT AAGCAATGACAGTTGGTGAGTTT IV-6O17
112 H10 IV ZK809.2 AATGGTGAAGGAGAACAGAATGA ATGTTCCTTGGAGGTTTGTCTTT IV-6O19
112 H11 IV ZK809.3 GGGCTTTTTAATAAATGGCAGAT CTGATTGTCACTCGTTTCCTTTC IV-6O21
112 H12 IV ZK809.4 ATTGCTAATGATGAGGTTGATGG GTCGAAACCTCCACATGTAAGTC IV-6O23
113 A01 IV ZK809.5 ATGGTTGGACGAAGTTCAGC  ACTTGGATGGTTGGTTGAGC  IV-6A02
113 A02 IV ZK809.7 TACCCTCCCCCACTATCACTATT TTTGCTCTCCTTCATTTCTCATC IV-6A04
113 A03 IV ZK792.1 ATCAGATGAAGGATGCTGGC  TGGAAGTTCCTTCCGTTGAC  IV-6A06
113 A04 IV ZK792.2 CCAATTGTTCAAAATGTGCG  GTACATCTCCACGGCAACCT  IV-6A08
113 A05 IV ZK792.3 ATACCACACAGTTGGGAGGC  ATGTAGGGCTTCGCGATATG  IV-6A10
113 A06 IV ZK792.4 GAATGCTCTTCTTTCAGCCG  AACTGCTCGTGGTGACACTG  IV-6A12
113 A07 IV ZK792.5 TGGGCACATCGAGAATATCA  ATATTTTGACCTCGCCATCG  IV-6A14
113 A08 IV ZK792.6 AAGAGGATCGATCACAAGTTTCA AAATCCTTCTCCACTTCGTTTTC IV-6A16
113 A09 IV ZK792.7 TACAGCTATGCAAAATGGCG  GCCACGAAGACTCTTTCCAG  IV-6A18
113 A10 IV T22B3.1 AAAACATTTCGTGGGAGTGC  CCAGTTCGACTTCGGATGTT  IV-6A20
113 A11 IV T22B3.2 TCCGAAAATGGTTGTAGTTCAGT TGGATACTTGAGTGGTCCGTACT IV-6A22
113 A12 IV T22B3.3 ATGTCCGACAACACATAAAAACC TTGAATTGCGACTTCTAACCATT IV-6A24
113 B01 IV K01A6.1 TGCTCCGCTTCCTGTAAGAT  CCATTCATTGTGAAATTGCG  IV-6C02
113 B02 IV K01A6.2 GAAGACATTCCAACTCGACATTC TGAAGCGGTGGAAATAAGAAATA IV-6C04
113 B03 IV K01A6.3 TCCAAAACATCTCCGCCTAC  TGGCAGAGAGAAGGGACACT  IV-6C06
113 B04 IV K01A6.4 AGCAGTGGAACACATTACCAGTT AGGTCAGAGACAGACTGGACAAG IV-6C08
113 B05 IV K01A6.5 TGAATGTGGGGGAGGTTTTA  AAAGGTTCACCGCAAAACAC  IV-6C10
113 B06 IV K01A6.6 CTCAATTATGCATCTGACCACAA CGTTAAACAGGACTACGCAATTC IV-6C12
113 B07 IV T12A7.1 TGGACAGTCCTCCTGATTCC  TCTTCTGAACGCACTTGTCG  IV-6C14
113 B08 IV T12A7.2 CCCATGATCCACCACACATA  GGGACAAGCACAAGTGGATT  IV-6C16
113 B11 IV T12A7.5 TCTACGTTTGGTCAGATGAGGAT AAAGAATCATGAAAGTGGCGTTA IV-6C22
113 B12 IV H01G02.1  TTCATCGAAAATTAAATCCATCG TCAATCTCTCACAACACATCACC IV-6C24
113 C01 IV H01G02.2  CTCTTTCAACAGTTCACTGGCTT GCGCAAAGCTTGACTAGAAAATA IV-6E02
113 C02 IV M117.1 CCCGTCTTGTCCTCACATTT  GGCGCCCTTATAGAATCCTC  IV-6E04
113 C03 IV M117.2 AAAATGGAAGATGGGGGTTC  GGAATACCGCGTCAAGGTAA  IV-6E06
113 C04 IV M117.3 TGATGAAACTAAGGCTCTCTTCG CCTCAGGTTTTTGACTGAAATTG IV-6E08
113 C06 IV M117.5 ATCGTGCTCAGCCTGACTTT  TGCAGCAGTTCCCTCCTTAT  IV-6E12
113 C07 IV F38H4.1 GAAATGCCACAATTGGGTAGATA CGATTGCAACTAGTATTTTTCCG IV-6E14
113 C09 IV F38H4.3 ACCACCTCAAAAACCGAGTG  TCGATCTGTTTCCAACGTCA  IV-6E18
113 C10 IV F38H4.4 CCGACGTTATTTGCCTTGAT  TTGGGTTCTCGTTAACTGGC  IV-6E20
113 C11 IV F38H4.5 AGTGCTATGATGGGAGTGGC  AAGCACTGAACGGAGAAGGA  IV-6E22
113 C12 IV F38H4.6 ATGAACGATTTACAAGGGGTTTT GAGTTTGGGAGTGTACATTCGAG IV-6E24
113 D01 IV F38H4.7 TCCTTCTCCGTTCAGTGCTT  ATTGCTTCATCGGTTTTTCG  IV-6G02
113 D02 IV F38H4.8 TCGTTTGTGTGCTCGAAGTC  TTTTCAGGGAAACTCGGTTG  IV-6G04
113 D03 IV F38H4.9 ATTCCACGATCTGATGGAGC  ATGAAAACGGCGATTTGAAC  IV-6G06
113 D05 IV C29E6.1 GAGGAGCTTTCTCTTCCGCT  CCGAACAGTTCTTGCTGACA  IV-6G10
113 D06 IV C29E6.2 TCAGCAACATCAGGAGTTCG  CGAGATCTTCAGTAAGGCCG  IV-6G12
113 D08 IV C29E6.4 TGAGCAAAGGAATTGTCGTG  TTGCTTCGCTCCACCTACTT  IV-6G16
113 D09 IV C29E6.5 ATATCAGTGGATGTGTGATGCTG AATACTTGTCGATTTTCAAGCCA IV-6G18
113 D10 IV C29E6.6 TTGGTCATTCAGCAATGGAA  CGATGGGTCCAGAATCAAGT  IV-6G20
113 D11 IV VZK822L.1  TTGGACGTCTGAGTCGAGTG  GGAGCTCATCGTCTCTGGTC  IV-6G22
113 E01 IV ZK822.2 AAGTATGGAAGAAACGGGAAAAG TTTAAGAGCCAATATGCCCAGTA IV-6I02
113 E04 IV ZK822.5 AACTTCCCCCACTTCCAGTT  CGAAGAATATCCCTGGCAAA  IV-6I08
113 E05 IV ZK829.1 CCATTCAAGCTTTTGCCATT  TGGAAGATCTGCTGATGACG  IV-6I10
113 E07 IV ZK829.3 ATGGCGTCCAAGAAAACAAC  CAGCTAACAACATGCCGAGA  IV-6I14
113 E09 IV ZK829.5 CCGCTCGACATGGTTTTTAT  ATAATGGACTGTGGGCGAAG  IV-6I18
113 E10 IV ZK829.6 TGCTGTTCCAAATCTTGCAG  GTGCCAGGCAGATATGAGGT  IV-6I20
113 E11 IV ZK829.7 CAACACTGCAGACGCTTGAT  CAGAAAATGCCAGCAACAAA  IV-6I22
113 E12 IV ZK829.8 AACCCCAATGTCTTCAATGC  CACAAAACACATCCCATTGC  IV-6I24
113 F01 IV ZK829.9 GTGCTGTTGTTTGTGCCAGT  CGATCCATCTCAAGTGCTCA  IV-6K02
113 F03 IV ZK617.1 AATGATCTCCCTTGTTGAGTGAA CACTCTTACTGCTACCAACGCTT IV-6K06
113 F06 IV T12G3.1 GCTGGAGAAGTTGCAAAAGG  CAGCAATGTTTTCCTCGGAT  IV-6K12
113 F07 IV T12G3.2 GTAGAAAGGCAGGCAGGTTG  TGTCTTGGCAGTTCTTGGTG  IV-6K14
113 F09 IV T12G3.5 AGTTTTCAGGTGATGAATTCCAA GAGATGAACATGTGGTGATGCTA IV-6K18
113 F10 IV T12G3.6 CAATGTCGACAAACAAACAGAAA AAAAGAAAACAAAAACGAACACG IV-6K20
113 F11 IV T12G3.7 ACCAGCTTCCAGTGTCTGCT  GATTTTTACGAGCGAAAGCG  IV-6K22
113 F12 IV K08E4.1 CAGCCTATCCAGAATCCGAA  TTTCGCTATGCATTTTGCAG  IV-6K24
113 G01 IV K08E4.2 ATGATTGCTGCTTTTCTTTTTCA TGTTTGTTCTGATACATGGCAAG IV-6M02
113 G02 IV K08E4.3 TCGAGAAATAATCCGACCATCTA GAAAAATGATAACAGAGGAGGGG IV-6M04
113 G03 IV K08E4.4 TGGCAAAACTTAAGATAACCGAA GTGAAAAATTGTCTACCAAAGCG IV-6M06
113 G04 IV K08E4.5 CGGAATCTGCCATGGTTAGT  TGAAACCGTCGAGACAATGA  IV-6M08
113 G06 IV F11A10.1  TTGATGGAATGGCTGAACAA  GCATTCAAATCAGGAAGGGA  IV-6M12
113 G07 IV F11A10.2  TGGACGATGTGGAACAAAGA  CAATTCTGACAGCCTCGACA  IV-6M14
113 G08 IV F11A10.3  AGCTCCTTTGTGGCATCTGT  CAACTTTGATGCTTGGCTGA  IV-6M16
113 G09 IV F11A10.4  TTGCTGTACGAAAATCAGCG  AGAGCTTCCTGTGTCGGTGT  IV-6M18
113 G10 IV F11A10.5  TTTATCCGCTCAGGACCATC  TTCGGAAAAACGGACTGTTC  IV-6M20
113 G12 IV M18.2  TATCTGACGCGAACTTTGGTTAT GATCGATTCGCTGATCATTTTAC IV-6M24
113 H01 IV M18.3  TGGATGGCTACTTTTCTGGG  ACGTGGCAATGATAGATCCC  IV-6O02
113 H02 IV M18.5  ATGTCGAGAGCACCCATTTC  TCAGCCCTTTTTGTTGCTCT  IV-6O04
113 H03 IV M18.6  GCAACAACTCCCGATGAAAT  CCAATTGGCAACGAAAAATC  IV-6O06
113 H04 IV M18.7  TTTCTCAGTTTCCTCATTTGCTC CAAAAAGATCACGAGAAAGGAAA IV-6O08
113 H05 IV M18.8  TCAATTCAGATGACGGGTGA  TAGCCGTATCCTGGGATGTC  IV-6O10
113 H07 IV B0001.2 GAGCGAAAATGTGGGTCAAT  GGTGATTGGGTTGAAATTCG  IV-6O14
113 H08 IV B0001.3 GGAATCGCTGATTAAACCGA  GGGAACCAGCGACAGTAGAA  IV-6O16
113 H09 IV B0001.4 AGTTATATATTGCCGCCACACAG CTCTAAACGAGCTCCAATTCAAA IV-6O18
113 H12 IV B0001.7 CTCTGCGAATTTTCCACCAT  GACGTGAACTGTTTCGCTCA  IV-6O24
114 A01 IV F20B10.1  GCTCCGGGCTTATTATCTCC  CGAGTTCCGGATAGTTCCAA  IV-6B01
114 A02 IV F20B10.2  AGTCTCAATCCCTTGCGAGA  ATCCGTCGCATCGAAATTAG  IV-6B03
114 A03 IV F20B10.3  ATTGTCAGTGCCTTGTCTCTCTC GTTCCCATCTTGATAACTGCTTG IV-6B05
114 A05 IV F35G2.2 TCTACTGTGTGAGCCACTTGAAA TTGATTTCTGTTCCTCAGGTGAT IV-6B09
114 A07 IV F35G2.4 TTGGAGCAAGCTTCAGGAAT  TTTGTGACGAACCCAATCAA  IV-6B13
114 A09 IV Y39C12A.a  ACTTATCCTGACCGGATCCTAAG AGCATAAATTGTTTTCGCAATGT IV-6B17
114 A12 IV Y39C12A.d  GATAGAAAGGCGAGTAAAAAGGC CCAAGGTGTTGGTAATTTGGATA IV-6B23
114 B01 IV Y39C12A.e  AGAATATAATGACGCAGGCACAT TTTCTTCTAGGTAACACCAGCCA IV-6D01
114 B04 IV Y39C12A.h  ACTCGAAAAATGAGGTGACAAAA TTGAAAATTATCCCACCTGTCAC IV-6D07
114 B05 IV C42C1.1 CCTCGAGTAGACGGAAGTGC  TAATTTGGCCTCGGATTCTG  IV-6D09
114 B06 IV C42C1.2 GTGGATGTGCAGTTATATCCGTT CGCGTGGTAGGTTCAGTTTATAG IV-6D11
114 B07 IV C42C1.3 ATTTTGTTATGCAGCGTTTTGTT AGAAGGACTAAGCTCGTTCGTTT IV-6D13
114 B08 IV C42C1.4 GGCTCACGATGGTCTCAAAT  CTCGCTCGGAGAGTTGTACC  IV-6D15
114 B09 IV C42C1.5 TTTCATTTTCCCCCATTTCA  TCTCGATACGAACCCAGCTT  IV-6D17
114 B10 IV C42C1.6 AGGGATAGTTCTGAATTTCGAGG ATTTATGGGCTTTGCGTGTAGTA IV-6D19
114 B11 IV C42C1.7 TCGTGTCAAATCGACCAAAA  TTCAGGCATTTGAAGGTTCC  IV-6D21
114 B12 IV C42C1.8 TTCCACATCCGATCATGAGA  GATTGCGTATGCACCAGTTG  IV-6D23
114 C01 IV C42C1.9 GACAGGTATGTGTGTACCCGATT AAAAATCTGTTTTCAGGGAGGAG IV-6F01
114 C02 IV C42C1.10  AAAGCACATCCTGAATTGGC  TCGACGATGGTTGGTTATCA  IV-6F03
114 C03 IV C42C1.11  CCGATCCTTTTTCGTATGGA  CCAGGTCACTGTTTCCCACT  IV-6F05
114 C04 IV C42C1.12  TCGTTTTAGAGAGTGTGGGGATA CATCGCATAATTTTTCATCGTTT IV-6F07
114 C05 IV K09E10.1  CATGGCGAATGTGAAAGAGA  TCCAAATATGGCGATGTTGA  IV-6F09
114 C07 IV K09E10.3  GTTCAGTTTTGAGATGCTCTTCG GTCCCCTTTCAGAAAAGATTCAT IV-6F13
114 C09 IV F19B6.2 ACCACTGGTGGAATAGCTGG  CAACAAGGACTTCACGGGAT  IV-6F17
114 C10 IV F19B6.3 CAGTCATTATTGGGGAGCGT  GCCTACAATGGCTGGATGTT  IV-6F19
114 C11 IV F19B6.4 ACGAAAGTCGGAACCATGAC  CCAACTGAGCAAGCATTCAA  IV-6F21
114 C12 IV ZC518.1 TTTTGTGACGTGGAACCGTA  GATCGGAAGCCATAGGTCAA  IV-6F23
114 D01 IV ZC518.2 ATTTGACAGCATCCCCTCAC  AACACTTCATCCGTTCCGAG  IV-6H01
114 D02 IV ZC518.3 CGGAACAATTCCGAACACTT  GCGTAAATCGACACGAGACA  IV-6H03
114 D04 IV F28D1.1 AAGATCCAAGCCAGATGGTG  GAGCAGAAAATGATGGGGAA  IV-6H07
114 D05 IV F28D1.2 TGGAAATTTATGAAACGAAGGAA ATGACGTGTCTACCTCTTGGAAA IV-6H09
114 D06 IV F28D1.3 GGCGCTCATCAAGCTTACTC  CCGTGTTCCTTTTGAAGCTC  IV-6H11
114 D07 IV F28D1.4 AACTCTTTGATCCATGAACCTGA TTTCACCGGAAGTTTTATGAAGA IV-6H13
114 D08 IV F28D1.5 TCGCAAGCATGGTATCAGTC  AACCTTTGCCCATCCTTTCT  IV-6H15
114 D09 IV F28D1.6 TGGAAAAGCTTAATGAATGTTCG GGTGCTGGTGTTTGTTACTTTTC IV-6H17
114 D10 IV F28D1.7 ATCTAACACGACTCCCAATCTCA GGTAACACTCGTTTCAGCTGTTC IV-6H19
114 D11 IV F28D1.8 TCTTTTTCGTTGGCTTCGAT  CTATCTTCGCAGTTGCCACA  IV-6H21
114 D12 IV F28D1.9 CCTGGATTCCTCTTCCACAA  CGATGATTGACATCGAGACG  IV-6H23
114 E01 IV F28D1.10  TCATGCCCGATCATTATTCA  AGCATCAGCCTCGTAGCATT  IV-6J01
114 E02 IV F28D1.11  GAACAGCTGAAACGAGTGTTACC GGTTTTCTCTTCGTCTTTCCATT IV-6J03
114 E03 IV F08G5.1 TCATTTGAATCGCTCATCCA  ATTTTTGATGACGAGCTGGG  IV-6J05
114 E04 IV F08G5.2 CTGCTGCTGATTCATTTGGA  GTTACTTGCGGGTTTTGGAA  IV-6J07
114 E05 IV F08G5.3 TTACCCTTGAGCGAACAAACTAC GGATATTCGGAAGAACAATTTCC IV-6J09
114 E06 IV F08G5.4 TGGACAGTAGGCAGCATCAG  TGTCTTACGCAATCAACCCA  IV-6J11
114 E07 IV F08G5.5 TCCACATTTCGTCGGTTACA  CACCCTTGGTCACCATAACC  IV-6J13
114 E08 IV F08G5.6 GGAAGAGCAGAAAAACGGTG  GTGGAGAGCGTATTTGGAGC  IV-6J15
114 E09 IV C25G4.1 CGAGCTCTACATCCTCAGGC  TCTTCAAATTTCACGAGCCC  IV-6J17
114 E10 IV C25G4.2 CAAAAACAACCAAAGCCAATTTA CAGTACTCTTAAAGGCGCACACT IV-6J19
114 E11 IV C25G4.3 GCAGTTTTCGCGTCTAGGTAATA TGAAAACATTTTTGATTTTTCGG IV-6J21
114 E12 IV C25G4.4 TGTAAATTCTCGAGCAGTGTGAA TGAGCATCAAGACAATAATCCCT IV-6J23
114 F01 IV C25G4.5 AACCGAACAGAATCAACTTTCAA ATTCATTAGACAAAAAGCCACGA IV-6L01
114 F02 IV C25G4.6 AAAGCAGCCAAGAAGCAAAG  TTTTGTGGGCGTTTCACATA  IV-6L03
114 F03 IV C25G4.7 GAAGCCGAAACGTTTTACCA  GTAGCCGGTCGAAAACAAAA  IV-6L05
114 F05 IV C25G4.10  AATGCCTTCCACTGTGCTCT  AGAAAATGAACATCGACCCG  IV-6L09
114 F07 IV T04A11.2  TGTGACAGAAGGTCCGTTCA  GCTGCCGAATTCAATCTCTC  IV-6L13
114 F08 IV T04A11.3  AATGCCTTCCACTGTGCTCT  AGAAAATGAACATCGACCCG  IV-6L15
114 F09 IV T04A11.4  AGCCATGTGCCCAGATAAAC  ATACGGGCCCCTTTGAATAG  IV-6L17
114 F10 IV T04A11.5  TGTGACAGAAGGTCCGTTCA  GCTGCCGAATTCAATCTCTC  IV-6L19
114 F11 IV T04A11.6  CCAGTTTGCAAAAGTCCGAT  AGAGAGACCTGCCTTGGTGA  IV-6L21
114 F12 IV T04A11.7  ATTTTTGAACGGGGGCTAAC  ACCTACATCGTGCCAAGACC  IV-6L23
114 G01 IV T04A11.8  ATCACTCTCAAATTTTCGTTGGA GGAAAAATCTGAAAATCTGGGTT IV-6N01
114 G02 IV T04A11.9  GCGATGCTCTTCACAACTCA  TCATTGCGGGCTTATTTTTC  IV-6N03
114 G03 IV T04A11.10  CCAAAACGCAAAATCCAAGT  TTTCAGCGTTCTCATTGTCG  IV-6N05
114 G04 IV T04A11.11  CACACATATAGAGGCTGGAAAGC GGATGATCTCAAACAGTCTGTCC IV-6N07
114 G05 IV F53B2.1 TGACGGTTTAGGATTGACTGTTT AATGCCTCAATTTTCGACTGTAA IV-6N09
114 G07 IV F53B2.3 TCGTCCTCCACAAACTCTGTAAT TGCTTCCCCTTTTCCTAATTTAC IV-6N13
114 G08 IV F53B2.4 ATCCACGGACCAACACAAAT  GGTTGGAAAACAGGAAGCAA  IV-6N15
114 G09 IV F53B2.5 CGGCAACAACGTTTGATATG  ATGGCGTTCTCAATGCTCTT  IV-6N17
114 G10 IV F53B2.6 AAAAAGCTACAAAAACCACACCA AACATGGAGTAGAAGAGACGCAG IV-6N19
114 G11 IV ZK795.1 TGCAGTTTGTAGTGGGAGATTTT TACAGTATTCCCTGACCTCCTGA IV-6N21
114 G12 IV ZK795.2 GATCAGTTGGTCCATGGATTTTA ATCAAATCGATTCGTTGTTCAGT IV-6N23
114 H01 IV ZK795.3 AATTTCAGAATGATTCGCCG  TCGAGAGTTCCCAGCTTGAT  IV-6P01
114 H02 IV K08E7.1 CCAAATCGTCGTCCTTTCAT  TATTTCGCATCCGGATTTTC  IV-6P03
114 H03 IV K08E7.2 CAAAGTCGACATCAAAAACAACA CGTTTACACCATCTGTCCTTCTC IV-6P05
114 H04 IV K08E7.3 TGTCTGCCGACTACTCATCG  AATCGTCCAAGCAGCTCTGT  IV-6P07
114 H05 IV K08E7.4 AATTCTCGATGTTCGTTTTGTTC TAAAAAGTCCCTCCAAAACTTCC IV-6P09
114 H07 IV K08E7.6 CCTCCAAAAACTTCCGACAA  CAAAACGAATGCTTCCAGGT  IV-6P13
114 H08 IV K08E7.7 TCGCTTTTCGAGATACACCC  AATTATTCGATTGCCGAACG  IV-6P15
114 H09 IV K08E7.8 TGCAGAGATAACCTGTGAGATGA TGATCCTTCATTTCTCCCACTAA IV-6P17
114 H10 IV K08E7.9 CCGTAGCATCCCGAAGATAA  CGAGATTTTGTATCACGCCA  IV-6P19
114 H11 IV Y55D9A.1  CCGTCTTGATGTTGAAGCAA  GGACACTCCGTCGAAACATT  IV-6P21
114 H12 IV Y55D9A.2  ATCTGTGGATATCGTTCCCTTTT GTATCGAATCAATTGTTACCGGA IV-6P23
115 A03 IV VT23B5.2  GCGCTGGAAAGTGATTATGTATC GTAGAACAGGCAGTGGCAATATC IV-6B06
115 A04 IV C26H9A.1  TGATAATGGACTAAAAAGCCCAA ATGCTTTAATTTCAACGCCTACA IV-6B08
115 A05 IV C26H9A.2  CTGAGCCGTTCGAGAAGATAATA ATTCCAATTGAAAATTTGGAGGT IV-6B10
115 A07 IV T23B5.3 AACAAGCATGCATCAAGCAC  TTTCGTCGATCCTCCAAAAC  IV-6B14
115 A08 IV C27D8.1 TACCTGCCCACCTTCAAGAC  ATCTTTTCGGCATTCCTCCT  IV-6B16
115 A09 IV C27D8.2 CATCATTGAACGCATGAACC  CCAGTGGCTCTTCAGACTCC  IV-6B18
115 A12 IV C27D8.5 CCAATTGCCACACGTAACAG  TGAACAATGCAAAACGGGTA  IV-6B24
115 B02 IV T23F6.2 AAGTTTATGAATGAGCCGCATAA AGTGTACGGAGCTCTCTCATTTG IV-6D04
115 B03 IV T23F6.3 TTGAACCCAACTATGATCGGATA TGAGGAACAGAGGTGAGAAAGAG IV-6D06
115 B04 IV T23F6.4 AGAAGCAAATCCGGGAAAAT  AATTTCCAATTTCCGCACTG  IV-6D08
115 B05 IV T23F6.5 AGCGCTTCAACTCTACCTTTTCT TAAGCCTGATAAATCCGAACAAA IV-6D10
115 B06 IV C36H8.1 AGGATGAAGATTGCATTGGG  CCCTACTCGGATTCGTCAAA  IV-6D12
115 B07 IV C36H8.2 AGTACCGAAACACCAAACGG  GACCAACCAGAACCAGAGGA  IV-6D14
115 B08 IV C36H8.3 CAGCTGTGTGTGAGAGAGAGAGA GATGACATCATTCAAAGTCACGA IV-6D16
115 B11 IV F07C6.2 TTCAATTCCGGTTTTCTAAGTCA ATTAATTTGCAGGCATTTCAAGA IV-6D22
115 B12 IV F07C6.3 TGGCTCGATCTCTTCTCTATTTG GATCAACTGGGAGCACATTTAAG IV-6D24
115 C01 IV F07C6.4 GAGTTTGGCCCTATTTTAATGCT ACCAAATGATTTTTGAATTCCCT IV-6F02
115 C02 IV F07C6.5 ATAATGGAGCAACAGGAAGAACA TCATATCACATGTTGGTGTGGTT IV-6F04
115 C04 IV M02B1.2 AATTAAATTTTTCCAAACGGGAA ATGCTCGGAAAATATTGGGTAAT IV-6F08
115 C05 IV M02B1.3 AATTTTGAACCGGCATAATTTTT AATGTTTTCCAGCTCATTTTTCA IV-6F10
115 C07 IV ZK896.1 TCAAAGGATACAAATGCCCC  TGGTCCAGTTGTTCCACAAA  IV-6F14
115 C08 IV ZK896.2 CCGGTCAAATCCAAAAGAGA  TTTCCTGTCTACCCACCTCG  IV-6F16
115 C09 IV ZK896.3 CAAATTGTCAAGATGATTGGGAT AATAAAAACCTGGTCTCTAGCGG IV-6F18
115 C10 IV ZK896.4 AGTCACCGAAGGCATAAACG  CTTGCAACTTATCCTTCCGC  IV-6F20
115 C11 IV ZK896.5 GCCAGCTTATTGGAATTGGA  TATGCATGGGTAAGCGTGAA  IV-6F22
115 C12 IV ZK896.6 TCCAAGACACTTTTGTTATGCAA GCACCTATTTAAACTGGGCTCTT IV-6F24
115 D01 IV ZK896.7 CCCGTCACAATGCTCCTATT  AAGAACGGAGCATCATCCTG  IV-6H02
115 D02 IV ZK896.8 AGGGATTGCTGGAGTGAGAA  CAGGTAGGATGGTCGGAAAA  IV-6H04
115 D03 IV ZK896.9 TACTGGGAAAAACGTTTGAAAAA GATGGAAAACGTTAGAATTGCTG IV-6H06
115 D04 IV K08D8.1 AAAATTGTTAGCCTTGAACCCTC AATGGAAGCATTTTGAAACTTGA IV-6H08
115 D05 IV K08D8.2 GGTTTTCACAAAATACAACGAGC ACAACGTTAGCTTCCAAATTTCA IV-6H10
115 D08 IV K08D8.5 ACAACTCGATTCAAAAGGATCAA GGTTCCGAGAACACTAACTCTCA IV-6H16
115 D09 IV K08D8.6 AAGTTTATGAGAAAGGTGCCACA AATACGTTCTCAATGCGTCAGAT IV-6H18
115 D10 IV C32H11.1  TATTCGAAAGCTTGCAAGAAAAG ATCAATCAAGTTATGATCGTGGG IV-6H20
115 D11 IV C32H11.2  TACTGTGCTTTGAATTGGGTTCT CACAAGCAAAAATGCAACAAATA IV-6H22
115 D12 IV C32H11.3  CAGGTTTTGTAACAGATTCTCCG CTTACATTGTGCATCTTGGATCA IV-6H24
115 E01 IV C32H11.4  TCAATTTCACGCCCTTCTAAATA GACACGCCGTAACAGTTAAGTTC IV-6J02
115 E02 IV C32H11.5  TTGTGCCTTCCAAACAGTATTTT AGCTAAAAATGGGCTTTTCAAAC IV-6J04
115 E03 IV C32H11.6  GTTTGGTTTTTCGACATTTTCTG CATCCCAAGCTAAAAATCGACTA IV-6J06
115 E04 IV C32H11.7  TTCAAAACGATGGAATAGGAAAA CGCTAAAGAGAACAACAAAAAGC IV-6J08
115 E05 IV C32H11.8  CCTGGAATCATGAGATCTTTCAC CATCCCAAGCTAAAAATCGACTA IV-6J10
115 E06 IV C32H11.9  TACAGTCCAAGAACGTCCAGAAT AAACTACGTTGGTTGCACGTTAT IV-6J12
115 E07 IV C32H11.10  CCGAACCAATTATCATTAAGCAA TCCCTTCAACTCGTAGAATTTCA IV-6J14
115 E08 IV C32H11.11  CATCCCAAGCTAAAAATCGACTA CCTGGAATCATGAGATCTTTCAC IV-6J16
115 E09 IV C32H11.12  CAACCATATTGTAGACTCCTCCG CAGTTGTCATAAATGCTCCATCA IV-6J18
115 E10 IV C32H11.13  GAAGGACTGGAGCCGTATTACTT CTTTTCCATTGCTAACCACAAAC IV-6J20
115 E11 IV F55G11.1  ATGCAGCATTTTGTAGAGCATTT ACTTCAACGGGTTTTCTTTTCTC IV-6J22
115 E12 IV F55G11.2  AACGTGAATACAGCCTTGCC  CCGAATCTTCAACAATCGCT  IV-6J24
115 F03 IV F55G11.5  GACTGGAAATTTGATCAACAAGC ATCAATGTTCATTTCCATCCATC IV-6L06
115 F06 IV F55G11.8  AACAACCCACGAGAAAATGG  TGAAAACAGCTTTGCCACTG  IV-6L12
115 F07 IV F55G11.9  ACAACCATTATGCCCCAAAA  TGAACGAACGAGCAAAACTG  IV-6L14
115 F09 IV K10D11.1  GGCAGTCTTGCAGTTGGATT  TAAACGTAAAAACCGCCTGG  IV-6L18
115 F11 IV K10D11.3  CAAACCCGTAAAGTGTCGGT  CTTTCGATGACTCCCAGCTC  IV-6L22
115 F12 IV K10D11.4  CACTTGAGGCATCCTGAACA  AGCTGTCGCGATAGACTGGT  IV-6L24
115 G01 IV K10D11.5  CGCAAGCTTCAATACGATCA  ACTTCAATGCCCCAGTTGAC  IV-6N02
115 G02 IV K10D11.6  CATCACCCCAGTCTAGGGAA  TGTCCAGTCACTCTGAACGC  IV-6N04
115 G03 IV F49E11.1  AGGATTCCGATGGAACACAC  ATTCTGCAGCGACGAAAACT  IV-6N06
115 G04 IV F49E11.2  ATTTGAAAAACTTGTGCATTCGT CATTTCATTTAAAGCCTACGTGC IV-6N08
115 G05 IV F49E11.3  AGTGATCCGACAAAAGCGAT  TGTCGATAATCAGGTTGGCA  IV-6N10
115 G06 IV F49E11.4  ATTGCCAGTCAACAGTTCATTCT ACGCAAAACAATTAAAACAATGC IV-6N12
115 G07 IV F49E11.5  CCCGAAAAAGATTGGATAATAGC TCTCTTGCTTCGAGAAATAAACG IV-6N14
115 G08 IV F49E11.6  TCTCATGATCCTCGAGAGAAAAG TCGGCTATTTACAAATTCAGCAT IV-6N16
115 G09 IV F49E11.7  ATTGTTTCCAGTTCCAGCTATCA TTGTCGGAAGTGAAGAAAATAGC IV-6N18
115 G10 IV F49E11.8  AACGTGCGGTATAATTGTTTCTG AAACGTGCTGCTTTTTATGAGAG IV-6N20
115 G11 IV F49E11.9  CTCTCATAAAAAGCAGCACGTTT GAATGTTTTACTTTTGCCTGCAC IV-6N22
115 H01 IV F49E11.11  CATGACTTTTAGTTTCCCTCACG GGTAACGAGCAGGTGTACAAAAC IV-6P02
115 H02 IV C39E9.1 TCAAACTAAGCCAGTTTTCTTCG TAGAAGGTTCGCTATGACGGATA IV-6P04
115 H03 IV C39E9.2 TTTTTCAGACCAAGCCAATAAAA ACTTGTTTTGCCAACTTCAATGT IV-6P06
115 H04 IV C39E9.3 TGAAAACCCAAAAGTTTGCC  CAAGGGAGTGGCTATACGGA  IV-6P08
115 H05 IV C39E9.4 AGTTTAGCCTTCCTGTTTCATCC GAAAACCTTTTCAATGCTTGTTG IV-6P10
115 H06 IV C39E9.5 ATTTCAGAACCATCATGCAAACT TATGTGAGATAGGGCCGTAGAAA IV-6P12
115 H07 IV C39E9.6 CATCACAAAAACCAATGAAACAA ACATATCAAAAATCTTAGGCGCA IV-6P14
115 H08 IV C39E9.7 CGGAGCAATAATTGTGAAGTAGG GTATCTTGACCCAGATTTTGTCG IV-6P16
115 H09 IV C39E9.8 CAGTTCCATGCTTTCAAAAATTC TCACTGATTTTTCTAGGCCACAT IV-6P18
115 H10 IV C39E9.9 TCCTCCTTGATTTCATTGCTTTA CATTAGCCGGCAGAGTACATAAG IV-6P20
115 H11 IV C39E9.10  ACGGTGGCTGGTGTTCTTAC  AGCATCGATCCGAAAATGAC  IV-6P22
115 H12 IV C39E9.11  GTCCAATATCATGAGAGAATCGC ATTACGCAGGAAGTGAATCAGAA IV-6P24
116 A01 IV C39E9.12  GTTTCTCGCTGGCCAAAATA  TCATTTTACGCTTGAGTGCG  IV-7A01
116 A02 IV C39E9.13  GCCGTCTGATGTTGGAATCT  TCGCCGGTCATTTTATTCTC  IV-7A03
116 A03 IV C39E9.14  GAGCTGCACTGGTAAAAGCC  TTCTTCGAGAAAATGCCACC  IV-7A05
116 A04 IV B0564.1 CAGAACAAGCACCAAAAGCA  GCCTAGAATCGGAGCACAAG  IV-7A07
116 A05 IV B0564.2 ATTGCTCGTATTTCACATCCAGT ATCGTTGATTTTGGTCATCAAGT IV-7A09
116 A06 IV B0564.3 TTGACAGCGAGGCATACAAG  AATGGCCGATCTCTGAATTG  IV-7A11
116 A07 IV B0564.4 TCCTTTAGAAGTTCCGGGGT  GGAATTCGTCCTTGGGTTCT  IV-7A13
116 A08 IV B0564.5 TTCAGACCCAGGCATAGCTT  TTGGTCATTCAGCAATGGAA  IV-7A15
116 A10 IV B0564.7 GTTGCACAGGATTTCGGACT  GTGGAGCAGTGGGTTGAAAT  IV-7A19
116 A11 IV B0564.9 GTCTATTTTTAGGCGCGCTG  AAACGCCAAGCTATTGATGG  IV-7A21
116 A12 IV B0564.10  CAAATTTTCGCTACCATGAGAAC TGGAATCGTTTGAAACTGAAACT IV-7A23
116 B01 IV F09E8.1 CTAACAGGTTCGAGGCGAAG  CCACGATTTAATCCATGCCT  IV-7C01
116 B03 IV F09E8.3 CAAAACGGATGGAATTGTCC  TCAGGGGTTCAGAATTTTCG  IV-7C05
116 B04 IV F09E8.4 AATCCAAATGGGTGAAGCTG  AATTCGGCCAATTCCTTTTT  IV-7C07
116 B05 IV F09E8.5 GAGGCGTACTAGCAAAGATTGAA CGTTCTCTTCTGAAGTGCAAAAT IV-7C09
116 B06 IV F09E8.6 GAGTCAGTTTTGTCCCAGATACG TGTGATGTACTGAGTTTGCATCC IV-7C11
116 B07 IV F09E8.7 AACAAAAACCGATCCACGAC  GCTCGACTTTCTCACTTCGG  IV-7C13
116 B08 IV F58D2.1 TCAGGTTTATTCGGGAATCG  CAATCCAGCATGGATGACAG  IV-7C15
116 B09 IV F58D2.2 CAAAAGCTCCGAAACCAGAG  ATCAATTGGAGAGGTGCGAC  IV-7C17
116 B10 IV C48D1.1 GACGGCATTCCAGTAGGAAA  AACATTGCCGGTATTTCGAG  IV-7C19
116 B12 IV C48D1.3 AAACGTCCCGATTTGAACAG  TGGATTGGAGAGATTGGAGG  IV-7C23
116 C02 IV JC8.3  ATAACAAATGAATCCCAACACCA GATCGGTAAGTTGCTCATTTTTG IV-7E03
116 C03 IV JC8.4  ATTCACAAGTTGCCTTCTTTCAA ATGGCGCATTTAGTAACCATAGA IV-7E05
116 C04 IV JC8.5  TCAGGGGAAAATTTGGAGTTATT GTGAAACTTCAGAAAATCGAACG IV-7E07
116 C05 IV JC8.6  CAGTGTTGACAATGAATCAAGGA TTTTGAACTGCCAAACAAAACTT IV-7E09
116 C07 IV JC8.8  TCTCATCTTCCCGATCTACAAAC CCCATTCTATCAATTCGAGACAG IV-7E13
116 C09 IV JC8.11 AAAATTGTGGAAAACACCAAATG AATCCTTTAATCCGTGACCAGTT IV-7E17
116 C10 IV Y67H2A.a  CTCATTTCTGTCTCGAATCTCGT AGACACTTATCCCAACTCCAACA IV-7E19
116 C11 IV Y67H2B.a  ATAATTTCAGGTATGGTCGCTCA TTCAACAATTTCGATCACCTTCT IV-7E21
116 D01 IV Y67H2B.c  GCAATCATCTCCAAACGTATTCT AATTTTGCTGTCACGATTGAACT IV-7G01
116 D02 IV W02A2.1 GTGATGTGATGCTGGGAAGTTAT GTTTCAGAAATTTTTCAAGCCCT IV-7G03
116 D03 IV W02A2.2 CAATATTCTATTCGCTTTCCGTG AAAAAGCTACAGCAGCTGACATC IV-7G05
116 D04 IV W02A2.3 ACTGGTAGTTTTGGTTGCATGAT AACCCGTTATGTTGAATGTGTTC IV-7G07
116 D05 IV W02A2.4 TTATGCTGGTTATGGAGCTGATT TTTTGCATCCAAAGCATTTATTT IV-7G09
116 D06 IV W02A2.5 CCCGACTCTTGATGTCATTTTAC CTGAACATTCAATTCAACCACAA IV-7G11
116 D07 IV W02A2.6 TGGACTTCCAACAGCTTGATTAT GAGAAAAAGAAATCACCATGCAC IV-7G13
116 D08 IV W02A2.7 CGATCAACAGGTATTCACAATCA AAAATGATGAGCAAAAGTGGAAA IV-7G15
116 D09 IV W02A2.8 AACTCCAATAAATGGTGCAAAGA ACAGATGATAGAGTGGATCCGAA IV-7G17
116 D10 IV Y62E10A.a  TTCAATTTTCACCGCATAATCTT ATCACGCTTTGTACGTGATTTTT IV-7G19
116 D11 IV Y62E10A.b  TGTACATGTTGACTTCAACCCAG AGCATCAATCGAGGTATTTTCAA IV-7G21
116 D12 IV Y62E10A.c  TGAACAGGAATCACACAGATGAC ATTTCTGAACTGGCTTTTGACAG IV-7G23
116 E01 IV Y62E10A.d  GTGAAGATGACCGGAAAACAATA GCAGGTAATATGCGTTACGTTTC IV-7I01
116 E02 IV Y62E10A.e  AGGAAAATCTGGCGATAAAAATC CAGTGGAATGAAGATTTACGAGG IV-7I03
116 E03 IV Y62E10A.f  CTCCAATTCCTTTCAGGTTTCTT TGGCATTTTCTAATTGCATTTCT IV-7I05
116 E07 IV Y62E10A.j  GTTGTTGCAAATCTTGTGTGCTA ATGTGCTCTCATTTGTCTCCACT IV-7I13
116 E08 IV Y62E10A.l  ACTGCTGGAATGAAAAAGTGTGT GGAGACACGAGAATGACAGAATC IV-7I15
116 E09 IV Y62E10A.m  AGAAAATGATGCTCAAAATGCTC GCTTTTGCTCATTCTGAAAGAAA IV-7I17
116 E11 IV Y62E10A.o  TTAAAACGCTTTTGATGCTTTGT TACCTAAATGAAGGTGAAACCCC IV-7I21
116 E12 IV Y62E10B.a  CTTCTTCTTCCTCATCGTCTTCA ATGGACAGAGTCGAATAGTGGAA IV-7I23
116 F01 IV Y62E10B.b  AATTCCTCTGGCTTTGATTCAGT AGTGCGGAAATTCAAATTATTCA IV-7K01
116 F02 IV K09B11.1  TACATCACAGAATGGATCACGAG AAAAAGCCCCTGCTACAGTAATC IV-7K03
116 F03 IV K09B11.2  AAGATTTTCGGCTTCAAATTTTC ATCGAGCTTCAGTTTGATCTCTG IV-7K05
116 F04 IV K09B11.3  CTTCCTGTTCTGTTGCCATTTAC TCGCACCAAAAACTTGGTAGTAT IV-7K07
116 F05 IV K09B11.4  AATTACACAATTGTATCGGTGCC GTAAATGGCAACAGAACAGGAAG IV-7K09
116 F06 IV K09B11.5  TCTTTTCGAAGAACTGAGACCAC TTCCACGTCGACAATTAGTTCTT IV-7K11
116 F07 IV K09B11.9  TTTTCGATTTTTCGATTTTCTGA GCAACTTCTTCGAGTAAACCTCA IV-7K13
116 F08 IV K09B11.10  CAAGGACCAAACTTTCAAACAAC CCAATGCCTCACTCTTCATAATC IV-7K15
116 F09 IV Y38H8A.1  TGTGTGTATCTCATCGTCTCCAC CCGATTTACGAATGAAGAACTTG IV-7K17
116 F11 IV Y38H8A.3  CCGTTCTCAACAAGCTCTCC  ATACAGAAGGCAGGCAGGTG  IV-7K21
116 F12 IV Y38H8A.4  ATTCCGATTCACAAATTGCC  CAGACGCTCTGTCTTTTCCC  IV-7K23
116 G01 IV Y38H8A.5  AAATCTGGATATAAACCGCCAAT AAAAATTTGGGGATTTGCTACAT IV-7M01
116 G02 IV Y38H8A.6  TTTTGTGAGAGCATTTTCCATTT GGAACACCCTCTCTCTCTCTCTC IV-7M03
116 G03 IV Y45F10A.1  TCCAACCACATAATCAATGTCAA ATCAAGTGGAGCCATTTATAGCA IV-7M05
116 G04 IV Y45F10A.2  GGCCGGGGTCTTCATATAAT  TTCTTACGGAGCACTTGGCT  IV-7M07
116 G06 IV Y45F10A.4  TCCAGACATTGGTCTCGATAGTT TAATTTCAAAAAGTGAGCCCGTA IV-7M11
116 G07 IV Y45F10A.5  TGAAGGCACCCTTAAAGAATACA AATTCTCTTCTGCCTTTTGGTTT IV-7M13
116 G08 IV Y45F10A.6  GCGGTTTCTTTGTGATTTTTCTA AATTCGGTTGTTTGAATTTTTGA IV-7M15
116 G10 IV Y45F10A.8  GAATGAGCTTTGCTTTGATGACT TCGATAGAATACTCTCCCGTGAA IV-7M19
116 G11 IV F52G2.1a  GTCTGTGGCTGAAAATTGAAATC AAAGCCGAAAAAGAATGAAAAAC IV-7M21
116 H01 IV F52G2.3 GGGACCTAGTACCTGAGAAAGGA TTTGCCAAAACTTTGACTGAAAT IV-7O01
116 H02 IV F52G2.4 ACGTATTCAGAATTTGCTGTGGT TATACTCAAATTTCTTTGCGCGT IV-7O03
116 H03 IV Y45F10B.1  TCAGGAAATATTTGAGAGGCAAC TAATGATTGGGGGATGTATGGTA IV-7O05
116 H04 IV Y45F10B.2  ACCCACAGCATCTGATGACA  TGGTTGAAGGAAACTGGTCC  IV-7O07
116 H05 IV Y45F10B.3  TTTTTAAACATGCTTGATGGTCA ACGAGAAATGTCAAGAATGGAAA IV-7O09
116 H06 IV Y45F10B.4  TCTCTGTTTCTTCATCGGTGATT TTTTCTGAGGCTTCAAAAGATTG IV-7O11
116 H07 IV Y45F10B.5  TTGGTTGGAAAACAGGAAGC  AAACATTAGTCGCTCCACCG  IV-7O13
116 H08 IV Y45F10B.6  CAAATCCCGAGAAGTACAACATC CAATTCGGACTTGTAGACGTAGG IV-7O15
116 H09 IV Y45F10B.8  AATCACACCTGGTCTGGAGG  ACAAGGTCTCAAGTGTGGGG  IV-7O17
116 H10 IV Y45F10B.9  GTCGATTTGGCGGTAGGTTA  TTCCAATATTTACCTCGGCG  IV-7O19
116 H11 IV Y45F10B.10 TTTGTGATTGCAAAACCTGC  GAGAGAGCTCTTTGAGCCGA  IV-7O21
116 H12 IV Y45F10B.11 TGTTTCTTGCACTTGTTCCG  ATCATTTCCATATGGCCGAA  IV-7O23
117 A01 IV Y45F10B.12 CCTTTCAACTCAATTGGACAAAC CGTTTACGATTATGAAAGTTCGG IV-7A02
117 A02 IV Y45F10B.13 CCTCCCTTAACCTCTTTCCG  ATCAGAACTGAGACCCGGTG  IV-7A04
117 A04 IV C08F11.2  CCAGCTTAACAGAATGCATTAGC TCCCTGACAGGTTTTACAAAAGA IV-7A08
117 A05 IV C08F11.3  CCATGCTCCAAAACATTAACTTC CGTAATAACAGTGAACCTTTGCC IV-7A10
117 A06 IV C08F11.4  AATTGACAAATATGGCTCGAAAA ATTTATTCGAAACGGTGGAAAAT IV-7A12
117 A07 IV C08F11.5  ATTCCGAGTCTCATTCAACACAT TCTCTAACTTTTGCAGCATCCTC IV-7A14
117 A08 IV C08F11.7  ACAGCAGCACAGATGCTATTACA TTTTATCTTCGAAAAATGCTGGA IV-7A16
117 A09 IV C08F11.8  TTCGAAGCCATTAAAATCCG  TGATCAGCGAATAGGGGAAC  IV-7A18
117 A10 IV C08F11.9  ACCAATAAAAATACGATTTGGCA ATTTTCAAGGGGTGTGTAATGTG IV-7A20
117 A11 IV C08F11.10  TGAAAATGTGCGATCTCGTC  ACAGGACATTCCTGCCAATC  IV-7A22
117 A12 IV C08F11.11  TTCTTGCTGTTTCTTGTTCTTCC ACAACTTGTGCGCACTGTACTTA IV-7A24
117 B01 IV C08F11.12  ATTTCGCTATTAAAACTGCTCCC AGAATGTTCAGAAGTGGTTGCAT IV-7C02
117 B02 IV C08F11.13  TAACCGAGAGCCGTTGAAGT  TCTCGGCGTCTATTTCGTCT  IV-7C04
117 B04 IV Y45F10C.2  ACTGCCGAAGATTTGACAAAATA AGAATGTTCAGAAGTGGTTGCAT IV-7C08
117 B05 IV Y45F10C.3  TGACTGTCCGATGGTGAAGA  TTGATGAATTGCCAATCGAA  IV-7C10
117 B06 IV Y45F10C.4  AAAATTGCAAGAAATCGCCTTAT AAAATGAAAGCGAGTGTGGAGTA IV-7C12
117 B07 IV Y45F10C.5  ACGTTGGAAATTTTTCTGTTTCA TCCAATTGGGCACAATAGTAATC IV-7C14
117 B08 IV T23G4.1 TTTGTTGCATTGTTGGTGGT  CAAAAGAGCCGACACTCACA  IV-7C16
117 B09 IV T23G4.2 TAGATATTCGGAATCAGGAGCAA AAATTGTCTGAAAAAGACACCGA IV-7C18
117 B10 IV T23G4.3 AAGGACAGGCCTCAGCATAA  CGGAATAACGGAGTGTCGTT  IV-7C20
117 B11 IV T23G4.4 GCATCGGATCTCTTCACTCATAC AGAGGTCTTGCCACAATTTACAA IV-7C22
117 B12 IV T23G4.5 CACCTTGATTTCTCTTCAAATCG TTTATTGAGCAGCAGTCTTCCTC IV-7C24
117 C01 IV C47A4.1 CAGACAACCCATGCTTTTTACTC CTTTTTCATAATCGGACTGAACG IV-7E02
117 C03 IV C47A4.3 GATCCAAATTTTCCCCAGTTTAC GGTGTATTTAAAGCCCAAAAACC IV-7E06
117 C04 IV C47A4.5 TGTTTTTCTTCATCACGGAATCT TTCACACTCCCAGATTCAAACTT IV-7E08
117 C06 IV Y45F10D.1  CACACATATAGAGGCTGGAAAGC GGATGATCTCAAACAGTCTGTCC IV-7E12
117 C07 IV Y45F10D.2  AAATGAGATGCAATGTGTGTGAG CATAAAATGTTGGGATTCATCGT IV-7E14
117 C08 IV Y45F10D.3  TTCAGAAAACGCGAAGGTCT  TCGACACTCGTTGAGCAATC  IV-7E16
117 C09 IV Y45F10D.4  CAGTAAAGCATCAAAAACCTTGG GACGTCAAAATCACAATGAGACA IV-7E18
117 C10 IV Y45F10D.6  ATTTGATTTTCCGAATTTTCGTT TCAGATCATTTCAAAATAGCCGT IV-7E20
117 C12 IV Y45F10D.8  CCAGCTTCTAATGTTTCCTTCCT AGAAATCATGCTCCAAGATGGTA IV-7E24
117 D01 IV Y45F10D.9  TCGAATCTTTTTCCTTCAAATCA TTTTTCAGATTTTCTCCCACAAA IV-7G02
117 D02 IV Y45F10D.10 GAAGCAACAAATGGTTCTAGGTG GGTTTTTATCAGTTGGGAGTCCT IV-7G04
117 D04 IV Y45F10D.12 ACCAAAGAGTGAGAACCCTTACC GACACATTTTTATTCGGCATGAT IV-7G08
117 D06 IV H08M01.1  TTTCGCAGCAATGACTTTTG  AGTCCCGCTCCAAGGTTAGT  IV-7G12
117 D07 IV H08M01.2  AACAGAAGTAGACGGCCCAA  CGCTTTTCTATCGGTTCTCG  IV-7G14
117 D09 IV B0513.2 ATGTTGCGTGAACAAGTTGTATG TGTCTACTTTCGGACATCATCCT IV-7G18
117 D10 IV B0513.3 CGTCTCCTCTTTTCACACACTCT CATACAACTTGTTCACGCAACAT IV-7G20
117 D12 IV B0513.5 ATGCACATAACACGTTCCGA  AAACCGACACAGAATCCGTC  IV-7G24
117 E01 IV B0513.6 ACAGTAAAAGGAGCAGGCGA  CCGCACATTCATGTACCAAC  IV-7I02
117 E02 IV B0513.7 GAGCTGGCTCCGTAGATTTG  TTGGTCATTCAGCAATGGAA  IV-7I04
117 E03 IV B0513.9 CGGAAAATCGAAAATGGAAA  CCATGTCCAAGTTATGCACG  IV-7I06
117 E04 IV Y37A1A.1  CTCTATTAGTAAGGCGTGCGAAA GTCCCCTTTCAGAAAAGATTCAT IV-7I08
117 E05 IV Y37A1A.2  AATTCATTGGAAAGTAAACCCGT CAACAGTTGCTGAAATGAGTCAG IV-7I10
117 E06 IV Y37A1A.3  CATAACTACAAAAACGGGACGAG GTGTCATCCCTTATCAATGGTGT IV-7I12
117 E08 IV C27H2.2 ATGATGTGACGTTGAAATGAGTG TTGTCACAAAAGAGAATTCCGAT IV-7I16
117 E09 IV C27H2.3 GCAATTGAAACGGCAAAAAT  ACGTTTTCCCATGAGAGTCG  IV-7I18
117 E10 IV Y37A1B.1  AACGTGAGGCTCTGGAGAAA  CAGCATGTCGTTTGCAGTCT  IV-7I20
117 E11 IV Y37A1B.2a  TGGACTTTTCGTTTGGTCTTTTA TCGCTACCAAACTTAATGAGGTC IV-7I22
117 E12 IV Y37A1B.3  CAGAGTTTCCCAACCCTCAA  CAAAGCTGAAAGGGCTGAAG  IV-7I24
117 F01 IV Y37A1B.4  GTTGATCACTCGAACTAAATGCC CCAAGTCGTGTGATTTTAAGAGG IV-7K02
117 F02 IV Y37A1B.5  ATTCCCCTTTTTAGAGCTGTGAC TAAAAATTCCTGATCCAAGAGCA IV-7K04
117 F03 IV Y37A1B.6  TTGTCCTGTTTCACTTTGGAGTT AAATACATGAAACACGCACCTCT IV-7K06
117 F04 IV Y37A1B.7  TCACTACCTCCAAGTTTATCCGA AAGAAATCGCACAATGACCTAAA IV-7K08
117 F05 IV Y37A1B.8  TTAGTTGTTTTGGGTTGGATGAC GCATGTTTCGTTTGTGTTGTAAA IV-7K10
117 F07 IV Y37A1B.10  GAATCTGGCATCTCCCAAAA  TTGGTCATTCAGCAATGGAA  IV-7K14
117 F08 IV Y37A1B.11  AATTGGTCTTGCTCTTACCACAA CGCTGCTAGAAACACTGAAAAAT IV-7K16
117 F10 IV Y37A1B.13  TGAATTCTCCATCCTTTGCC  TACACTTGCTGCGGTGAAAC  IV-7K20
117 F11 IV Y37A1B.14  GAGTTCCGTCTACAGCCTGG  CCCCACTTCTTTCGTTCAAA  IV-7K22
117 F12 IV Y37A1B.15  TTGCAGAGCCATCATTCAAG  TCGTCAAGCAGAATGACCTG  IV-7K24
117 G01 IV F52B11.1  AACATCCTCGTCAATGTCTCAAT ATCATAATCGACAGAGCATTCGT IV-7M02
117 G02 IV F52B11.2  AAAAACCCCAACATTTTCAGACT AATATCAGCCAAGATCGCTGTAA IV-7M04
117 G03 IV F52B11.3  CTTCCTGCTTCATCTACGCC  TGAAAGAGCAAAGCAGAGCA  IV-7M06
117 G04 IV F52B11.4  CAAATGACAGAATTGCCACG  CGAGGTAAACCACATCCGTT  IV-7M08
117 G05 IV F52B11.5  CTAATATTTTGCGTCGGTTTCAG CAATAAACTGTGTCTCCCTTTGC IV-7M10
117 G07 IV F52B11.7  CAGCAGCATAAGCCTTAAGAAGA ATACCGAAAAGCTATCTGGAAGG IV-7M14
117 G08 IV Y37A1C.1  TCGATGATGAACATGACAAAGAC CAATCCAACTTTATGCCACATTT IV-7M16
117 G09 IV H12I19.1  TTGAAGCCGATCTCCAGAAT  TGAACTCGCAGTTGTTCGAC  IV-7M18
117 G10 IV H12I19.2  GCTACAAAAACAATCAAAAACGC TCAGGACCGATAAAACAGTTCAT IV-7M20
117 G11 IV H12I19.3  TCAAATGTTCCGTGAGTTTTTCT TCCGATTTCTTTCTTGTCATTGT IV-7M22
117 G12 IV H12I19.4  TTACGGAACTTTGACCGTCC  AAAAGTTTTTGCCAAACCCC  IV-7M24
117 H01 IV H12I19.5  GAACTGTTGCATTTTGAGGAATC AATTACCAGCGGGAACTATTAGG IV-7O02
117 H02 IV H12I19.6  AAATGGTAGTCGGTTGGTGC  AATCCCAAATCTACGGACCC  IV-7O04
117 H03 IV R05A10.1  CAGTAATGATTCTCCACTCCCTG CAGAAATTGCTGCTCTCCACTAT IV-7O06
117 H04 IV R05A10.2  GAAAATGGCTGAACAATTTGAAG TTTTGATTCTGCGGTCATTAACT IV-7O08
117 H05 IV R05A10.3  AGGTGTCGGGCTCTCTAACA  AGGAGCAAGAAACAGTCGGA  IV-7O10
117 H06 IV R05A10.4  ACCAAAAGGATTACCCCAGATTA GATTTATGTCGGCTGCAAAGTTA IV-7O12
117 H07 IV R05A10.5  AAAACTGCCAAATTCAGAAAACA TAGTGGCAATTTATTCCCAGAGA IV-7O14
117 H08 IV R05A10.6  GCCGGTCAAATTCGAAAGTA  TATTGTCAAAACGCAACCCA  IV-7O16
117 H09 IV R05A10.7  AAGATTATGCTGACTGCTTCAGG CGTAGATTTGGAATTATTCGCTG IV-7O18
117 H10 IV R05A10.8  GACGTGTCTACCATTTTTATCGC TATCCTTCAGTTTTGACCTTGGA IV-7O20
117 H11 IV K01G12.1  ACCTGCCTTCAATACGATGG  GCGATAATGGATGGGTCAAC  IV-7O22
118 A01 IV K01G12.3  CCGTGCTAAGTCATCTGCAA  CCTCTGCACCATGTTTCTCA  IV-7B01
118 A02 IV F02H6.1 TTTGAGCAGCAGCAAGAAGA  ATTGCCTCGTTTTCGTGTTC  IV-7B03
118 A03 IV F02H6.2 CGTGTCGAGCCATCTACAAA  TTGTGAAGCTTCTCCGGTTT  IV-7B05
118 A04 IV F02H6.3 TTCAATTTTCCAGTAAACTCCGA CAATTCTCGACAGTCCCTTTATG IV-7B07
118 A05 IV F02H6.4 CAGTGGCAAAACATAAGCGA  CGGATAAGAGCTTCTCGTCG  IV-7B09
118 A07 IV F02H6.6 ACCTAAGGTTGCCCTGAGTTTAC AAATCTCAAATGCAGCAGATTGT IV-7B13
118 A08 IV F02H6.7 TTTCAAGTCTCTTGGAATTTTGC TATGTCCAACAGGAGGAATATGG IV-7B15
118 A09 IV Y64G10A.a  TCTTTCAGGTTTCTTCACGGATA TGAAGCTCCTTGTTGTAATGGTT IV-7B17
118 A10 IV Y64G10A.b  TTACCCCAAACAAAAACTCAAGA AGTTTTGGAAAAAGGAAATCTCG IV-7B19
118 A11 IV Y64G10A.c  TAGGATGCGAATAAATGTAGCGT TAAACGAGGTTGTTGTTGTTGTG IV-7B21
118 A12 IV Y64G10A.d  GTCCCCTTTCAGAAAAGATTCAT GAACTTTAAAAATGCTCCGGTTT IV-7B23
118 B01 IV Y64G10A.e  TCATTATGAAATTTGGGATTTCG TTCCCTGTATCTCCTACTCACCA IV-7D01
118 B02 IV Y64G10A.f  AGATTTTGCCTCCCATATTTGAT AATCACAAACTCCTCCATTCTCA IV-7D03
118 B03 IV F55B11.1  ACTTGCGCACAAACATTCAG  ATTCCGAGTTGGCAATTGAG  IV-7D05
118 B04 IV F55B11.2  GTGACGTGGAAGATGTAATGTGA CAGCCACATTTTGTAAGTTTTCC IV-7D07
118 B05 IV F55B11.3  AAATCCCAAAAACTCGCCTT  GACTGGGAACACGGACCTTA  IV-7D09
118 B06 IV F55B11.4  TAAGAAAGTGGACAGAAAACCCA TTTTGTGAATCCCGTTAATTGTC IV-7D11
118 B07 IV LLC1.1 GAAAAATGGATATGTTCATCGGA ACGGCTGTTAAGAACAAATTTCA IV-7D13
118 B08 IV LLC1.2 CAATTTTGAAATCCAATAGAGCG ACAGAGTGCGTGTTGTTTAGTCA IV-7D15
118 B09 IV LLC1.3 TTTTCGTGATTTTTGCGTCA  TGTTTCTTTCCATCCTTGGC  IV-7D17
118 B11 IV Y57G11A.2  GAGTTCGACAAGAGTTCGGC  GTGGACTGGTTTTGGGAGAA  IV-7D21
118 B12 IV Y57G11A.3  TACCAATTGATTACGAATGACCC ATTCGAAAAAGGTGAAAGTGACA IV-7D23
118 C02 IV Y57G11A.5  TGTCTAAGGGAAAATATGCCAGA AAGCAATAGCTCTGACAACCAAG IV-7F03
118 C03 IV T27E7.1 TTCAAAGAGCCGTACAAAAGAAG ATCCTATAGCCATGCAGAAACAA IV-7F05
118 C04 IV T27E7.2 TAAATTTGCCAGATCAAAATGCT CAGATTTCATGCTCTCTGGAGTT IV-7F07
118 C05 IV T27E7.3 TACCGTTGTATTCTTTCTTGGGA GGAGCCAGTGTAGGTATCACAAC IV-7F09
118 C06 IV T27E7.4 ATATGCAAGGGATTTCAGCG  GGCTGGAATTTGGTTGAGAA  IV-7F11
118 C08 IV T27E7.6 AGTTGTCCAGGCGTGATTTC  CCGGAAATGTTCAGCAAGAT  IV-7F15
118 C09 IV T27E7.7 TCGGTTTCATTCAAAAATAGGAA AATTGCATATCAACAAAACCCAC IV-7F17
118 C10 IV Y57G11B.1  CACATCTTCCACTGGCTCAA  AACGATTAATTCGGTGAGCG  IV-7F19
118 C11 IV Y57G11B.2  GTGATTTTCGATCACCTGCTATC TTCAAACTTGCGAACTTGATTTT IV-7F21
118 C12 IV Y57G11B.3  GTGAATATATGCTTCTGCCGTTC CCAGATTTCGAACATCATTCATT IV-7F23
118 D01 IV Y57G11B.5  ACTGTCTTCAGGCAAAGTCTACG AGCAAAACAAACGTGTTGAAAAT IV-7H01
118 D02 IV F13G11.1  GTCTTGAAGGACGAAGTGGC  AAAAACACCGTAGGTGCAGG  IV-7H03
118 D03 IV F13G11.2  TCCACGACGTTTCAAATTCA  AAACGCGGAGTATTACGTGG  IV-7H05
118 D04 IV Y57G11C.1  TTGGATCACTGGCTGTTCAC  CCCCATTTGAAACAGGCTTA  IV-7H07
118 D05 IV Y57G11C.2  AAATTCCAGGTTATGACAGCTCA GTAATTCCCAAATTGACCCTTTC IV-7H09
118 D08 IV Y57G11C.5  AGTGAATTTAAGCCGCGCTA  TCATCTGCATGCTTTGGAAG  IV-7H15
118 D11 IV Y57G11C.8  GGTGAACGTGGAAGTCTGGT  CGCTTGATGGTGACGACTTA  IV-7H21
118 E02 IV Y57G11C.11 AATGTACCCGATTTATTGTGTGG TTTTTCCTGGTAGATGATCCCTT IV-7J03
118 E03 IV Y57G11C.12 GTTGAGGAATTTGGAGAGGAAGT CCGTTCAACAACAACTAAAGGAC IV-7J05
118 E05 IV Y57G11C.14 GGCATTTAGTTAACGTGTTGCTC CATGTTTCGGTACGTTTTCAAAT IV-7J09
118 E07 IV Y57G11C.16 TTTCACTCGTGCATCTCACTAAA TTTCGGGATACTAGCAACAAAAA IV-7J13
118 E08 IV Y57G11C.17 TGAGAAGCATGAGTGTTGCC  TTCCATGTTCCACGATCTCA  IV-7J15
118 E09 IV Y57G11C.18 TCAGTGTTTTGTGGCGTCTC  AGCAATTGGCTACGCTTGTT  IV-7J17
118 E10 IV Y57G11C.19 TCTTGAAATTGGCATGGACA  ACCTTGCGCCTATTCATCTG  IV-7J19
118 E11 IV Y57G11C.20 GGACGAACCATTAAGCGAAA  GTTTCGGATCAATCGCAACT  IV-7J21
118 F01 IV Y57G11C.22 ACCATTGATTAATTTTGAAGCGA ATGTCGTGTATTGGAGACATTCC IV-7L01
118 F02 IV Y57G11C.23 TCGTTTTAGCATAATTGCTGGAT TTTGAAGAAAATTACGCCGATTA IV-7L03
118 F03 IV Y57G11C.24 AAGATTATGGAAAGGGAGAGTCG ATCAATTCATGATAATTTTGGCG IV-7L05
118 F04 IV Y57G11C.25 TTCATGAACTTTTCCAATTTTCG CTCGAATTGATCAAGCACAGATT IV-7L07
118 F05 IV Y57G11C.27 TTTGACTTCTGTCCTTCTTCGAG CTGGAATACGGTAATGTTGAAGC IV-7L09
118 F06 IV Y57G11C.31 CAGAAAACTTAATATCGCCGTTG GAATAAAACCAATCATTGCCAAA IV-7L11
118 F07 IV Y41E3.1 AAATTTTGCATTTGGAACGC  GATCCCAGTAAAAGTCCGCA  IV-7L13
118 F08 IV Y41E3.2 AGTTGGTAGAGGGCTTGAAGACT AATGGACATCGATTCGAAGATTA IV-7L15
118 F10 IV Y41E3.4 TCCTCTTCCTTTTCCGGATT  CAGTTGGCGACAAAGTTGAA  IV-7L19
118 F11 IV Y41E3.5 CTTCCTTTGGGAAACATCTTCTT GCAACCAGAAAGCTCTGAAATTA IV-7L21
118 F12 IV Y41E3.6 GTATCCGTCAGTTCATTTTCTGC TGGACTTTTGAATTAACATGGGT IV-7L23
118 G01 IV Y41E3.7 ACAGTAACCGAGAGTATGGTGGA AAAAATAAATTAGCGGCTTTTGC IV-7N01
118 G03 IV Y41E3.9 AAACGGCAGGATGAGAGAGA  TGAAACACCCATCTGTCGAA  IV-7N05
118 G04 IV Y41E3.10  AGTATTTCTAGCGCTGTTGTTCG AGGCCTTTAGATCTTGTTGAAGG IV-7N07
118 G05 IV Y41E3.11  GTGTTCCGAGGATCCGTCTA  ACTGTAACCACCGCTATCCG  IV-7N09
118 G06 IV Y41E3.12  CGGTATTTCACACGATCAATTCT GGAGCTACTGTAACTTTGGAGCA IV-7N11
118 G07 IV Y41E3.13  GTGAAGAAGGGAGCAGACATCTA TACTTTTAATGGTGCCAGTCGTT IV-7N13
118 G08 IV Y41E3.15  CAAAGAAGCTAGCCAATGAAGAA GAAAAAGAGCCCAGTAAAGAAGC IV-7N15
118 G09 IV M199.1 TAACTATTCCAGCAATGAACCGT AAGCTTTCGAACTCTGTCCTCTT IV-7N17
118 G10 IV M199.2 CATATCAACTTCCACGTGAACAA TTCTATTGGGCAATGTCAAAACT IV-7N19
118 G11 IV M199.3 AGTAGGATGGTACCCAATGGAAT ATTCCTCGTAATGACCAACTGAA IV-7N21
118 G12 IV M199.4 TACTGCAAAACATGTTGAATTGG AGACATGGTTCGTCACTTCCTTA IV-7N23
118 H01 IV Y40H7A.1  ACTTAATAATGAGGCGCATTGAA TTTTTATGCGAGGTCTTTTGTGT IV-7P01
118 H03 IV Y40H7A.3  GTCGGTCGCTTTTTATTTTCTTT ACTGCACGTAAAACAGTGGAAAT IV-7P05
118 H04 IV Y40H7A.4  AAGGTAAAATCGTTTGTGGGAAT GTTATTAACGAAAACGAAAGGGG IV-7P07
118 H05 IV Y40H7A.5  TTTTTGGGTGAGCATGTTTTTAC AGTGTTTAAATTTCTGGGGCATT IV-7P09
118 H06 IV Y40H7A.6  TCGATACTCGTTGATAGCCATTT CACGGAACTAATTCAGAAACCAG IV-7P11
118 H07 IV Y40H7A.7  CTCCCTTCAACAATTTTCTTGTG TTTTTCACTGACTTTTGATCGGT IV-7P13
118 H08 IV Y40H7A.8  GAAAAAGGAACCAGCAGAGAAAT TCTTCCATATCGCTTGTTTGATT IV-7P15
118 H09 IV Y40H7A.9  AGTTGAGCATTGACGGTTAAAAA ATTGACCTGAATACACTGTGCCT IV-7P17
118 H11 IV Y40H7A.11  ATTTTTGCAACTCGAACACAAAT AAATCCCCAAATCTACTCTGCTC IV-7P21
118 H12 IV Y73F8A.a  TTTGATTTTCGTTTTACATCGCT CCTAATCGGCATGTTACATTCTT IV-7P23
119 A01 IV Y73F8A.b  CAATATCCTTTGCAGATCTGGTC AGCATTTGGATCTTGTACCTCAA IV-7B02
119 A02 IV Y73F8A.c  TCTACTAAATTTTTGTGCGGGAA AAATCTCACCGTAGGAAACAACA IV-7B04
119 A03 IV Y73F8A.d  TTTACACTCTGGGAACCCCTAAT AAACGTTAGAGAGCGTTTTTGTG IV-7B06
119 A05 IV Y73F8A.f  TGTGGGATTTATTCAAATTTTCG TGTTGTCAAGGCTATATCTGCAA IV-7B10
119 A06 IV Y73F8A.g  CCATATGTCCCCTCCTTATTCTC GGAAAAATTAAAACAAGGGCATC IV-7B12
119 A07 IV Y73F8A.h  ACGGTCTAGTTTTCTAAGTGCCC ATACAATACGGACGCAAACAAAC IV-7B14
119 A08 IV Y73F8A.i  AAACAGTTCTCCAACCAGCAATA ATGAGGGAACAGTCTTAAGAGGC IV-7B16
119 A09 IV Y73F8A.j  ATCAGTGAGATGGGAACTAACGA ATTTGGGTACCCTTACCGTCTTA IV-7B18
119 A10 IV Y73F8A.k  ATCGAATCCAATCCGTAAAAGTT TCTTCAAGATACAGAAAGCTCCG IV-7B20
119 A11 IV Y73F8A.l  ATAAACTCTGCAAAACGGTGAAA TGAAAATTGGTGAAAATTCTGCT IV-7B22
119 B01 IV Y73F8A.n  CTAACCCCAAACTGATATCCCTC CCCAACAATATTTTCTGATTGGA IV-7D02
119 B04 IV Y73F8A.q  GACTCAAGACCCATGACGAATAG TTTTCCACAATTATCGCTGACTT IV-7D08
119 B05 IV Y73F8A.r  TAAAATTGTCCTGAAACGCCTAA TAAAATTGTCCTGAAACGCCTAA IV-7D10
119 B06 IV Y73F8A.s  CGGATGAAATCTCTACAGTGACC TTTGGCAAAACTATTGAGCATTT IV-7D12
119 B07 IV Y73F8A.v  TCTCGTCTACTCACGGAGAAAAG TTTTTCTTTCGGGACATCTACAA IV-7D14
119 B09 IV Y105C5A.a  AGATTCTCATCGATTGTCTCCAA AACAACATTTTGGCCTGACTTTA IV-7D18
119 B11 IV Y105C5A.c  TGTAAAAGACCGTGTTCTTTGGT CATATGTGTATTCCCGCCATACT IV-7D22
119 B12 IV Y105C5A.d  TGAGACTTCTCTCATAACAGCCC TTGGACTATTTCTTCCTCATCCA IV-7D24
119 C02 IV Y105C5A.f  CTCCTTCCCAAAATCGTAGAAGT GTGATTCGTACTCGTTCGGATAG IV-7F04
119 C03 IV Y105C5A.g  TTCGTTCAAAATGAAAACGAAGT TTTTCCAGCAATTTCCAAAAGTA IV-7F06
119 C04 IV Y105C5A.h  GTTTGTACAGTTTTCCAGGCAAC CGACATCAGGATTTTATGGAAAC IV-7F08
119 C05 IV Y105C5A.i  AGTGTAGAAATGAAACGTAGGCG CTGTGGACAGACTAAACGAAAGC IV-7F10
119 C06 IV Y105C5A.j  ACATTAATATTGTCACAACCCGC CGTTCAAAACCTTGTCTCAAATC IV-7F12
119 C07 IV Y105C5A.k  TTCTTGCATTCTTTTTCTCAAGC ACATTTTTCATTGGATTTGGCTA IV-7F14
119 C08 IV Y105C5A.l  GGGACATGATGATTGATTAGGAA GTTGTCTTTACAATTTGCTTGCC IV-7F16
119 C09 IV Y105C5A.m  GAGCAGGAACAATTACCTCAATG TATGTTGATCTCCCTTTCCTCAA IV-7F18
119 C10 IV Y105C5A.n  TTCCAAAGTGAAAAGGTGAAAAA TCATGCAGTCATTATCAGATTGG IV-7F20
119 C11 IV Y105C5A.o  TTTCTGCCATTTTATTGACGAAT AACAATAACCTCGTTTGCAGAAA IV-7F22
119 D02 IV Y105C5A.r  GCACGATTTAAGTTCACTCAACC GTGACCTCAAATAGCACTCCAAC IV-7H04
119 D03 IV Y105C5A.s  ATTCAAAGTTGAAAGGCAAACAA AATTAGAAGAATTTGGAGGCCAG IV-7H06
119 D04 IV Y105C5A.u  ACTGTGCGAAATTGTCAAAGATT ATATGGTAGCCAGCAGATGATGT IV-7H08
119 D06 IV Y105C5A.w  TCTGTTGGAACGGAGAAAATAAA GTCATATCCCTTTATGCAAGCAG IV-7H12
119 D07 IV Y105C5A.x  TTGACGAACTGAATAGCCATTTT GCATTATTGCATTCTTGGTAAGC IV-7H14
119 D09 IV Y7A9A.1 AAACCCTTTACGCCGATCTT  TTGGGTACACAATTGCCAGA  IV-7H18
119 D10 IV Y7A9A.2 TTGGGAGGCAGTTATGAACTTTA AATTGGCTTTTAGCTATGGAACC IV-7H20
119 D11 IV H25K10.1  ACCTAACCACAAAACGAGATCAA ATGTATCCACAAAATCCGTGAAC IV-7H22
119 D12 IV H25K10.2  GCAAAATGAGTGATGACAATGAA TTCCCTTCAAAATTCTGATTCAA IV-7H24
119 E01 IV H25K10.3  TACAAGTACCGTGCTTTTCCAAT CTCTGACCAATCAGGGTTAACAG IV-7J02
119 E02 IV H25K10.4  TCTAATGCCTTTGGGAAGTTGTA ATTACTTCTCTGGAAATCTCGGG IV-7J04
119 E03 IV H25K10.5  TTATAGTTCATTCCACCATTGGC TCTTTATAAGTGCCAAATCCGAA IV-7J06
119 E04 IV H25K10.6  GATCTTGGTGGAATATGTACGGA CCATAGTAATCTCCAATGAACGC IV-7J08
119 E05 IV H25K10.7  ACAGTGTTCAGAGAGTCTTTCGC TAGTGATCCGACTTTCCAATGTT IV-7J10
119 E06 IV Y7A9B.1 CCACCTTCCGATCAAAAGAA  AACAGGAACGGTCCACAGAC  IV-7J12
119 E07 IV F38C2.1 ACATTTATACCAAAAACATGGCG AATCTCATTTCAATTCGCTTCAA IV-7J14
119 E08 IV F38C2.2 AAAACCGTGGAAAATTTTTGTTT TTTTGCCTGGAAAGTTTGTTTTA IV-7J16
119 E09 IV F38C2.4 ATAAACGCATTGAAAATCGCTAA TAGCAACGGAGACTCTCTGAAAC IV-7J18
119 E10 IV F38C2.5 ATTGGATAAAGTTTCAGCGTTCA ACCCCAGAAATTTCCAGATAAAA IV-7J20
119 E11 IV F38C2.6 AAACCTATGCGAACCCTGTG  TTTGGTAACCAGGCAAAAGG  IV-7J22
119 E12 IV F38C2.7 GAAAATGACAAACGATAATTGCC TAGGATCCAGTTAGACGAAACCA IV-7J24
119 F01 IV Y7A9C.1 AGCCGAGATTTTTAGCGTCA  ATTTTCTCGATCAACCGTGC  IV-7L02
119 F02 IV Y7A9C.3 AAGAATAACAACGCATGGAAGAA AGTGCGAGAAATCACTGAATAGC IV-7L04
119 F03 IV K03D3.1 TCAGTTTTGCATGGTTTCCA  CAGCTGCGCATTTTCTGTAA  IV-7L06
119 F04 IV K03D3.2 CTTGTGTATAGAGCACATGCCAC ACGTTAAGCCTGAATAACTGCTG IV-7L08
119 F05 IV K03D3.3 AAATCGTTGTTGCTGGGAAG  ATTCCACCTGCTTCGATCTG  IV-7L10
119 F06 IV K03D3.4 CCTCTAGGAAAGAACGCACG  ATCGGGGGAGTTCATAGCTT  IV-7L12
119 F07 IV K03D3.5 CCACGTGTGTGTTCAGAGTTAAA ACCTGTTTGCATTAATCAGTCGT IV-7L14
119 F08 IV K03D3.6 ATTGCAAGAAAACCGGACAC  TGAGGGGCAGATCCTTACAC  IV-7L16
119 F09 IV K03D3.7 TATCACATCATTGCCCAAATACA TTTTTCCGACCTGAAAATATGAA IV-7L18
119 F10 IV K03D3.8 CCGGAAACAACAGAGAAAGC  TGAAACCATGATGACAGGGA  IV-7L20
119 F11 IV K03D3.9 CCTGTTCTTGAACCAATTTTCAG GGAAAAGACCTAGAATGAGGGAA IV-7L22
119 F12 IV K03D3.10  TCAAATGTGTCGTCGTTGGT  AGTTCTCCAATTTCCTCGCA  IV-7L24
119 G02 IV C35D6.2 TGGGAGCAGAAAACAAAAATAAA AGACGAGTGGTGCAGAAGTTTAG IV-7N04
119 G03 IV C35D6.3 CTACGGCTTGAAGGGTAATTTCT TAATACGATTGGAGCCTTCAAAA IV-7N06
119 G04 IV C35D6.4 TCTTCTATCGTATTCATTCCCCA ATAGGAGGGGGTTACATGTAGGA IV-7N08
119 G05 IV C35D6.5 GCTAGCCAACCTGTAATATGTCG GAATTTCTGTTGCGTTGAAAATC IV-7N10
119 G06 IV Y7A9D.1 TTTCTCAAATTCGCTTCAGTTTC CTGACTCTTCACAGACCGCTATT IV-7N12
119 G07 IV Y65A5A.1  AAAATTTTCATCGCTTCTTTTCC TGTGATAACCACTACACCACGAG IV-7N14
119 G08 IV Y65A5A.2  ATAATATCATTGTGGAAGTGCCG TAAAAATCACGAAAAACGGCTTA IV-7N16
119 G09 IV Y65A5A.3  ATCAGAATTGTATGGGCTGAAAA TCCGAAGAACAATCCACAGTAAT IV-7N18
119 G10 IV Y51H4A.a  ATGAGTACGCGAAACATGAGATT TCAGAAATTTCCAAAACCAAAAA IV-7N20
119 G11 IV Y51H4A.b  ACAACAACAACAACAATCAGCAC GTTTCTGGTGGACAGAGAAAATG IV-7N22
119 G12 IV Y51H4A.c  AATTCGGAGAAATTAGCGAAAAC TCGGATTCTATAAAGGCATTCAA IV-7N24
119 H01 IV Y51H4A.d  GGGAATGAAAACTCCAAAATAGG TGAGAAATGTTTCAAGTAGGGGA IV-7P02
119 H05 IV Y51H4A.h  TTACATTGACCACTTTTACCGCT TCGAGACGTTAGATTGCTTCTTC IV-7P10
119 H06 IV Y51H4A.i  TTGAACATGACTTGCTACGAAGA TTTTCAGATGGAGGATTCAAAGA IV-7P12
119 H08 IV Y51H4A.k  TCAACACTCTCAAACAAAAAGCA AGTTTTCCAAGTTTCTAGGCCAC IV-7P16
119 H09 IV Y51H4A.l  TCTTGTTTTGGTGGATCTTGTTT TTTTAAAGGCCAAAATATGGGAT IV-7P18
119 H10 IV Y51H4A.m  TTCTGAGGTTTCTGGTCATCAAT AAGGCACAAAGAAACACAGAAAA IV-7P20
119 H11 IV Y51H4A.n  GCATTTCTGTCCTCCACTAATTG AGCATATTCGCTTGACAAAACAT IV-7P22
119 H12 IV Y51H4A.o  TTCCCATTCCCTTCATTAAAAAT CAAAGTGAAAACCGAAAGAAATG IV-7P24
120 A01 IV Y51H4A.p  TTCCCATTCCCTTCATTAAAAAT TTCGGTTTTCACTTTGTATTGCT IV-8A01
120 A03 IV Y51H4A.r  CAGTTTTTCTGACATTTGGTTCC CCTGCTTCTCGATTCTCTCATAA IV-8A05
120 A04 IV Y51H4A.s  GAATGGAATTGTGGTTTGAACAT AATGGGTACGTTGTTATCACAGG IV-8A07
120 A05 IV Y51H4A.u  AAACGAAATTTTTGTGCTTTTCA TGGGGAAAGTGATGACTTGTATT IV-8A09
120 A07 IV Y51H4A.w  GGCAAAAACTATCGAACTCACTG ATTCTGCTCTGAAGAGATGAGCA IV-8A13
120 A08 IV Y43D4A.a  TCGAATTCCACTCATCAAAAACT GTCGGAGGTTTTATTGCTAAACA IV-8A15
120 A09 IV Y43D4A.b  CATGCTACCGATTTGTGTGATTA TTTGGGGATGAATTCGATAATTT IV-8A17
120 A10 IV Y43D4A.c  TTTTGCTAAATTTGAATGATGGC GATCCAAATTTTCCCCAGTTTAC IV-8A19
120 A11 IV Y43D4A.d  GGTTGATTTAGGAACTGCAAGTG ACAAGTGATACATCAATGCTCCC IV-8A21
120 B01 IV Y43D4A.f  AAGTTCATGGAGGACTTGATTGA ATACAACGGATGTTGGTGGTAAG IV-8C01
120 B02 IV Y43D4A.g  TGTCAACTCATGCACCATAAAAG ATACTACGAAGGCACCAAACAAA IV-8C03
120 B03 IV Y116A8A.1  ATTTTGCTTTCTAAAACCGAACC ATTAATGGATACTGGATGCAACG IV-8C05
120 B04 IV Y116A8A.2  CCCGTTAAATACCAACAAATCAA ACGAAAATTGAAAAATTTGGGAT IV-8C07
120 B05 IV Y116A8A.3  GTGCAACCTATGTGCAACAGTAA ATAAAACCCCGCAAACCTATAAA IV-8C09
120 B07 IV Y116A8A.5  GTTCAAATAAACTGACCGCTTTG TCTGCTCATCTTGAAAAACCTCT IV-8C13
120 B08 IV Y116A8A.6  TCCAAAGATTCCTACTGAAACCA CACGTGTTACAAACATTCTCCAA IV-8C15
120 B09 IV Y116A8A.7  CGTTTCAAAGATTCCCTAAACCT ACAATCTGAAACCGACTTTGCTA IV-8C17
120 B10 IV Y116A8A.8  TTCAGAATGCATCTGTCAAAATG AAGTTATCCAGCTTCTTTCCCAC IV-8C19
120 B11 IV Y116A8A.9  TTTTTAGGTTTTTGGGCATTTTT GAATCCCCATACTATCTGAAGGG IV-8C21
120 B12 IV T06A10.1  CCCAACGATCTGAACAAGGT  TCATTTTCCGTCGTTTCTCC  IV-8C23
120 C02 IV T06A10.3  TGACACGTTCCATACATTTTTCA AAAATGTACATGAAGACCCGAAA IV-8E03
120 C03 IV T06A10.4  AACGGTGTGCCAATTATTTTCTA ATCCTTTTGACCAAAACGTCATA IV-8E05
120 C04 IV Y116A8C.1  GCGACACTTCTAGATGAAACTCG TAAAAGTGGGAGTTGGAACTTTG IV-8E07
120 C05 IV Y116A8C.4  TGAATCTGAAAAAGGTGAAGGAA AACATTGGATCATCAAAGAATGG IV-8E09
120 C07 IV Y116A8C.6  CTTCCGGCTTCTCTCATATTTTT AAACTACTCGGCCATCAATTTCT IV-8E13
120 C08 IV Y116A8C.7  ACAAAAAGACTGTACGTTGCCAT CAGAAACCCCCTACTAGAGCAAT IV-8E15
120 C09 IV Y116A8C.8  ATGAGCAATTTTGAAACCAAAGA ATTTTAATCGGAGCACAAGTTCA IV-8E17
120 C10 IV Y116A8C.9  CTACTTTTTCGCAGGGGTATTTT TTCCAATTTTTCAGGTAATTCCA IV-8E19
120 C12 IV Y116A8C.11 CACCGTTTATGTTTGAGAAAAGC TAAATTTGCAGGAAGGTGTCAGT IV-8E23
120 D01 IV Y116A8C.12 CAAAAATCGCACTAATTTCGGTA AAAATAGGAATAAGCATGGCACA IV-8G01
120 D02 IV Y116A8C.13 AAATTTCTAGGCCACACACAAAC CTTGATAAAACGCAAAAGTCAGC IV-8G03
120 D03 IV Y116A8C.14 CAAAGAAAACCACGAGTAGGATG AATTTTCTCCAAACTTCCAGAGG IV-8G05
120 D06 IV Y116A8C.17 ATCCATGATTAGGCACTGAGAAA CAATGTTCACTGAAACTTCACCA IV-8G11
120 D07 IV Y116A8C.18 CTCGTTCTGAATTCTCTCTCCAA TCTGCGTGCTCATTCTATCATAA IV-8G13
120 D08 IV Y116A8C.19 TTGTTGGTACAATCAACAGGAAA TCGATTAGATACTGTTCCAGCGT IV-8G15
120 D09 IV Y116A8C.20 GCCTTCAAGTCTTTTTGTCGTTA GTAGTTGTGGCGGAAAAATAGTG IV-8G17
120 D10 IV Y116A8C.21 AATTTCCACAGATACTTCACGGA CCACACCAAACTACATTCCAAAT IV-8G19
120 D11 IV Y116A8C.22 ATAGGCATAGCAACCGACATCTA TCAAACGTTTTTAATCGATTCGT IV-8G21
120 E01 IV Y116A8C.24 ATAATGTACAGTTGCGGCTCAAT AGAAGCCTTCACCTTTTATCACC IV-8I01
120 E02 IV Y116A8C.25 CGTCACAGACTACAAACTACGGA CGAGATTTTTCAAATTTCCACTG IV-8I03
120 E03 IV Y116A8C.26 CCGAAAATTCTTTATTTTGGGTC CAATTTTCATTTGTAAAGCTGCC IV-8I05
120 E06 IV Y116A8C.29 TTACTTTCATTCTCTGCGTCTCC CAAGTGCTAAAAGTACGGGAATG IV-8I11
120 E08 IV Y116A8C.32 TTTTAGCGTGATGAAAATTCGTT TGGAACAGTTGAGACATGAGAAA IV-8I15
120 E09 IV Y116A8C.33 ATCTGGGATTATAGTTCCACCGT AATGCATCTCGTTTCAGAAGAAG IV-8I17
120 E11 IV Y116A8C.35 ATGAAATTGCAGAATCCTCCTTT TTTAGCAGGGCAGTTGGTTATTA IV-8I21
120 E12 IV Y116A8C.36 TGTTCTCCAGATGACAAATCCTT GCGACAAGTTTCGAATAAACATC IV-8I23
120 F01 IV Y116A8C.37 TTGTTTCTGGAGGTTCATTGAGT AAGTTTTGCGGAAAATGTGAATA IV-8K01
120 F02 IV Y116A8C.38 AGAAGCCTTCACCTTTTATCACC ACATTGGAGGCCAAATAAAAACT IV-8K03
120 F03 IV Y116A8C.40 ACGTCATTTTGGATTCAGAGAAA TCAATTGTTTCGAGCTAATGGTT IV-8K05
120 F04 IV Y116A8C.41 GATTCTTTGGATTTTCTTTTCCG CAATCACCTAAGAGGGGTCCTAT IV-8K07
120 F05 IV Y116A8C.42 AAAACTTCATTTTCGGGGTTTTA AGAAGAGAAACTGGAAGAATGGG IV-8K09
120 F06 IV Y116A8C.43 TTTCGGAGATTTCCCTGTAAGAT CGAATCGTAATTTGGCATACAAT IV-8K11
120 F07 IV C26C9.2 CGTTTTGAATTTCCTTATTGACG TTATCGTGAGAGAACGGATTGTT IV-8K13
120 F08 IV C52D10.1  TACCCATTTGTTGTTACAGACCC AAACTTATAGGAAAGCGATTCCG IV-8K15
120 F09 IV C52D10.2  AGCCTAAAAATTTCAAGGAATGC TCCCAATATTTCCACAGTTTCAG IV-8K17
120 F10 IV C52D10.3  GAGAAAATAGTTCGCAAAGGGTT TAATTTCTCAATTCACTCGCCAT IV-8K19
120 F11 IV C52D10.5  CTCGGCAACTTTTCCGATAG  TTCAAGGTCGATCCATAGCC  IV-8K21
120 F12 IV C52D10.6  CTAGGAACTTGTTGCCTGTGACT GACGTGCATCAAAAACAGTGATA IV-8K23
120 G01 IV C52D10.7  CCTTTCTGATCTTTTGAATGGTG CATAGTTTTGGAATTTGACCCAA IV-8M01
120 G02 IV C52D10.8  TGTGGGAGAAATAGGCAAATAAA AGTCGATCACATCTGTCAACCTT IV-8M03
120 G03 IV C52D10.9  ACACTAAGGTAGGCGTGTCATGT CCTTTCTGATCTTTTGAATGGTG IV-8M05
120 G04 IV C52D10.11  GATCAAGAAACAGGATTGTGGAG CCAAAAACATCATCAGACCAAAT IV-8M07
120 G05 IV C52D10.12  TGTTACTTGAATCCGTCCCTCTA GTCGTGAAAGATGTGATGACAAA IV-8M09
120 G06 IV C52D10.13  GGTGCAAAACCCGAGTAGAA  TTGGCCTGATTATGCAACAA  IV-8M11
120 G07 IV Y116A8B.1  GTGGTTGCCCTCTCTTATTTCTT TTCACTCTCTTCGTTGACTCTCC IV-8M13
120 G08 IV Y116A8B.2  TTGGTCATTCAGCAATGGAA  CTGGCTGTAAAGATGCGTCA  IV-8M15
120 G10 IV Y116A8B.4  ATGTGCTTCTATTTATGGTGCGT AGAAATGCGCTACCAAATCATTA IV-8M19
120 G11 IV Y116A8B.5  CTCACGTGAATATTTTTATCCGC TAAATTTTTCTTTTGAAACGGCA IV-8M21
120 G12 IV ZK550.1 CAATTGTGGCAAATGTGGAG  GCGCCAGGAAAGACTGATAG  IV-8M23
120 H03 IV ZK550.4 AAATTTCCAGAACCGCTGTG  GAGGGAATGGTAGGGGAAAA  IV-8O05
120 H04 IV ZK550.5 TCATGATGGACTGGACGAGA  ATTTTCAGAGCCCATTGTGG  IV-8O07
120 H05 IV ZK550.6 ATCCAAGGTTACAGTATTCGGGT CGATCAGCAGCTAGTTTTCAAAT IV-8O09
120 H07 IV F26D10.1  CAAGTGCCGAACGAAGTACA  GCAGCTGCACATACAAGGAA  IV-8O13
120 H08 IV F26D10.2  TTGATCGATGCAATTGGAAA  ATATCACGTCCGAATGGGAG  IV-8O15
120 H09 IV F26D10.3  AGATCCTGGACAGCCTCAGA  CAACAATCTCAACGGTCGTG  IV-8O17
120 H10 IV F26D10.4  TCGCTTCATTTCATGTCAGC  TATTATGCCAGGGGTTGAGG  IV-8O19
120 H11 IV F26D10.5  CGAAAGTTGGATGGAACGAT  TCAGGGATCCAGGATTTGAG  IV-8O21
120 H12 IV F26D10.8  TTCGTTATTCGTCCTTTTTACCA ATGCATGAGAATTAATGGAATGG IV-8O23
121 A01 IV F26D10.9  CCTATTCATCTCTTTCGGAGGTT TAGGTTTCCAAAGGGAAAGAGAC IV-8A02
121 A02 IV F26D10.10  GGTCTTCGAGATAGCCCTAAAAA TGTCCCACTTGAACTACGAAACT IV-8A04
121 A03 IV F26D10.11  CTCGATATACACGAGAAATTGGC GAAAGAGTCTTGGAGGGACATTT IV-8A06
121 A04 IV F26D10.12  ATGTGTGGGCTAAGACATCAATC GTGATTCATTGGAGTTTTTCTCG IV-8A08
121 A05 IV T28F3.1 TATTATGCCAGGGGTTGAGG  TCAGGTGGAACACAGTTGGA  IV-8A10
121 A06 IV T28F3.2 TGTCCAGGATCTTCTTCTTCTTG ACGAAAGCAAACAACTTGGATTA IV-8A12
121 A07 IV T28F3.3 TCAGGGATCCAGGATTTGAG  AACGAAAGTTGGATGGAACG  IV-8A14
121 A08 IV T28F3.4 CTGATTGGGCAAAAATAATGGTA GATTATTTGGACGCAAATGTTGT IV-8A16
121 A09 IV T28F3.5 TCAGTGGAAAGATGAAGGGG  ACGCGCCTCAAGTTCTTTTA  IV-8A18
121 A10 IV T28F3.6 ACTCCTGATCCCATTTGTCG  TTCGGACTTCCCCTTTCTCT  IV-8A20
121 A11 IV T28F3.7 ATCCAGGTTTCGACAGTTCG  GAAAGTTCCATGGTGGTGCT  IV-8A22
121 A12 IV T28F3.8 CAGGAACACAGTCCATCGTG  TTTTCCCAATCAGTTCTGCC  IV-8A24
121 B01 IV T28F3.9 GTTCAAATGTCTTGGCACCC  AAAGCTTTTGTCAAAGCCGA  IV-8C02
121 B02 IV C49C3.1 ATTTATGCCAGCAACTTGGG  TTGGTAGAAGACAAACCGCC  IV-8C04
121 B03 IV C49C3.2 ATCAGTTTTCCTGGTAGAGGAGG TCAAATTGGTGAAATAACCATCC IV-8C06
121 B04 IV C49C3.3 CATTCAAAATTCTTTTTCGTTCG CGTTCGGTTACTTCTTTTTGTTG IV-8C08
121 B05 IV C49C3.4 TACGTTTCAATTCAATCATTCCC TACCTTGAGATGTGCTAGAAGGC IV-8C10
121 B06 IV C49C3.5 GGAGAACATAATGTCTACTGGCG GAATATTTTGCTGCGTATTTTGC IV-8C12
121 B07 IV C49C3.6 CGTGCGATGTTTTACTTTTGATT TGAGATGGAATGTGTTGAGTGTC IV-8C14
121 B08 IV C49C3.7 CAACAGGAAGCTCTGATGAAACT CAAAACATAAATGCAACGAAACA IV-8C16
121 B09 IV C49C3.8 TGGAATTTCATAGCGGAAAACTA CGCGCTGTTAATTATTTTCAATC IV-8C18
121 B10 IV C49C3.9 ACGAAATTGTGGCAATCTTCTTA AGTTTCCTTTGACGCAACAAATA IV-8C20
121 B11 IV C49C3.10  ATCCAATGGACTCGAATAAGGTT ACATTTTCAGTCAACCTTGGAGA IV-8C22
121 B12 IV C49C3.11  AACTATCCTGAAACCGTACAGCA ATGAACATTTTTCGAATGCAAAT IV-8C24
121 C01 IV C49C3.12  CACCGATAACCATAAAATCTCCA AACCGAGGAGGTAGGTAAGACTG IV-8E02
121 C02 IV C49C3.13  TAATAAAAATTCAAGCGCGAAAA TAGATTTCTGCCTTCAACACGAT IV-8E04
121 C03 IV C49C3.14  TTTCAGAAGATTCAAGGAACAGC AAAGCGTTTTGTGTTGAACATTT IV-8E06
121 C04 IV C49C3.15  GCCAAAACTAATGCTTCTTGTGT AATGTTCCAATGTGTTTGGATTC IV-8E08
121 C05 IV C30H6.1 CGACAATTCTGCAAATCCTTAAC CTGCTCTCAAGAAAAATGCAAAT IV-8E10
121 C06 IV C30H6.2 AAAGCCCAATGTGAAACCAG  ATCAGGACACGGGCATAGTC  IV-8E12
121 C07 IV C30H6.3 GGAGCACATTTAGCATCGGT  TCGGCAAGAAGAAAATGGAC  IV-8E14
121 C08 IV C30H6.4 GTCATGGTTCACGGTTTTATGAT TCATATTCTGTCACCTATCGGCT IV-8E16
121 C09 IV C30H6.5 GCCGTCAAACAATACCCACT  TATTGCGTGGCTGTTCTCAG  IV-8E18
121 C10 IV C30H6.6 CTCGAGCTGAAAAATGCACA  CATCAAATGTTCCTTGGCCT  IV-8E20
121 C11 IV C30H6.7 TTTCCTTCAATTCCTCTTCTTCC AATCTCACGTAAAAGATCCTCCC IV-8E22
121 C12 IV C30H6.8 TCCAACATTTTCTTCCACAATTT TGCCATCAACATTAGAACATCAG IV-8E24
121 D01 IV C30H6.9 ATTATTTTGCCATGGAAATAGCC ATCATTCGATTTTCAGCATGTTT IV-8G02
121 D02 IV T02D1.1 CTGAAGTCTTGCCACGATGA  GATGGAGTCGGTGGTGTTCT  IV-8G04
121 D03 IV T02D1.3 TAGACTCGTTCGCGATGATG  GCCGCAAGGTAAGCAGATAC  IV-8G06
121 D04 IV T02D1.4 TGGCAACTGTGTCCATCAAT  CGACAATAGCGAAGAGGAGG  IV-8G08
121 D05 IV T02D1.5 AACAAACCTGATGACCTCCG  CATTTGACCCCCAATTCTTG  IV-8G10
121 D06 IV T02D1.6 TCGAGATGACGTAGCACCAG  CTATGCGTGTGCGACTTTGT  IV-8G12
121 D07 IV T02D1.7 AGGGCATCTTTGACTAGACTGTG TTCCAACTTTTTGATGATAACGG IV-8G14
121 D09 IV C06A12.2  TCGAGATGACGTAGCACCAG  CTATGCGTGTGCGACTTTGT  IV-8G18
121 D10 IV C06A12.3  TTAGAAACAATGTCCACGCCTAT GCATGGTCAGGTGATATGAATTT IV-8G20
121 D11 IV C06A12.4  AATTGCGTTTCGTAGATTTTCAA AGAATGCAGATGCGGTAATAAAA IV-8G22
121 D12 IV C06A12.5  GCTCTCCAGTGCCAGTTTTC  CAATTTTTCAGGCCGTTTGT  IV-8G24
121 E01 IV F11E6.1 TGAAACGCATGAGTATGAAAATG CATAATTTTCTGCCGTAAACCAG IV-8I02
121 E02 IV F11E6.2 TTAAAAATTTCGGAATCCGTTTT AATCGTATCAATTTGGACGTGAC IV-8I04
121 E03 IV F11E6.3 CCTAAAACTTGTGGCAGTGAGAT GTCAAGCTCAAAACTCTTACGGA IV-8I06
121 E04 IV F11E6.4 TCAAAACCCAAGAGAGGTATGAA ATATAAATGCGCAAACAATCTCG IV-8I08
121 E05 IV F11E6.5 AGAAGAACTTGGCAAAAAGGAAC AAATTTGCAGGTAATCACAATGG IV-8I10
121 E06 IV F11E6.6 AGAGAATCTACGGAAACCGAATC ACTCACCACACTAGTTTCGCAAT IV-8I12
121 E08 IV F11E6.8 AAGGATCTGGAGTATTTTCCTGC CGGTCAAAACACTGAAAGGTAAC IV-8I16
121 E10 IV 4R79.2 CATCAAACATTAGCACAACTCCA TCAGATCTTGAAACACTCGTTGA IV-8I20
121 E11 IV 4R79.3 CAGCACCTAGCTTTGCTTGTTAT TTGGAATAAACGGGATTATGTTG IV-8I22
121 E12 IV Y104H12B_374.a CTTTACACCTTGTATCTCGCCTG TACCGTATTCCAACCAACAATTC IV-8I24
121 F01 IV Y104H12B_374.b AGATATCTACGACGGCAATCAAA AAAGATGGAAAAACGGGAAAATA IV-8K02
121 F03 IV Y37E11A_93.a  AATTATCAAAAACTTGGAGGGGA ATAAATTTTGCAGAGTGGAACGA IV-8K06
121 F04 IV Y37E11A_93.b  GAGGGCACTCACAAGTATTCATC ACGTGTTTGTGAGAGGAAAAATG IV-8K08
121 F05 IV Y37E11A_93.c  TCATTATTTTCGCCTTTTAAGCA ATATGATTCTCTAGGCACCGTCA IV-8K10
121 F07 IV Y37E11A_93.e  CGGAAAACAAAGCAAGATAAATG AGAACAAAAATCTGACAACTGCC IV-8K14
121 F08 IV Y37E11A_93.f  CGCCAAAAATACTGAAAAATCTG ATTTTCGACGTTTTCTGGAGAGT IV-8K16
121 F09 IV Y37E11A_93.g  TCAACATTTCCTCTTTACTCCCA TTCGGCTAATAGTGACGTTGATT IV-8K18
121 F10 IV Y37E11A_93.h  AGCTATTTTGGAGGCATGTGATA TTGGCTCTATAGCTCAAGTCGTC IV-8K20
121 F11 IV Y37E11A_93.i  AAGAAGAGCGATGAACTTTTGTG AAAGTTTTCCAGCTACCTCAACC IV-8K22
121 F12 IV Y37E11A_94.a  TTAATTCGACGCAATCAAAACTT ACACTTCTTACCCCTTTAGACGC IV-8K24
121 G01 IV Y37E11A_94.b  CTTTCTCACTCTCTGCTCTCAGC CTGCTAGAAACCCCCTCATACTT IV-8M02
121 G03 IV Y37E11A_94.d  CACGTGCCACTTATATATCGTCA CCAGCATTACACTCAATGTTTCA IV-8M06
121 G04 IV Y37E11A_94.e  TTAATTCGACGCAATCAAAACTT ACACTTCTTACCCCTTTAGACGC IV-8M08
121 G05 IV Y38F2A_5743.a  ACGGGGAATTCTAAAAATTGTGT ATGTTGATTCCATCTGGAAATTG IV-8M10
121 G07 IV Y38F2A_5743.c  AGAAGCTCACAATCTTGAAATCG TAGGAAAAAGATGCCAAAAATCA IV-8M14
121 G08 IV Y38F2A_5743.d  TTTCCATTTTCCAACATACAACC TCTAAGTCTCCTAGTCCCCAACC IV-8M16
121 G09 IV Y38F2A_5743.e  TATTTTATGCGAGAAAATCGGAA GCATTTTCAGCTAATTTTTGTGG IV-8M18
121 G10 IV Y38F2A_5743.f  CATTTTCTCATTAGAGCGCATTT CAATTTTTCAGTCTAAACCGCTG IV-8M20
121 H01 IV Y38F2A_5743.i  GTACAAAAATGGCTGAAAACCAG TTCCCATCTACAAAACTTCCTCA IV-8O02
121 H02 IV Y38F2A_5743.j  TTAAAAATTTCAGCGTCGAATGT TCGAAGAGAGGAAGTCATTTGAG IV-8O04
121 H05 IV Y38F2A_6126.b  AAAACAATTCGTCAAAAATCGAA AGAAGACGCTGAAGGAACCTAGT IV-8O10
121 H06 IV Y38F2A_6126.c  GTCTGCCTAGGGTAGGCTAAGTC CCAATCATTTCTCAATGGATAGC IV-8O12
121 H07 IV Y38F2A_6126.d  GATTTTTCACCCCAATAAAAACC AATCGCGCTAAAATAATTGTTCA IV-8O14
121 H09 IV Y38F2A_6126.f  TAGAATTTTGTGGTAAAAGCCGA CTTTCAGAATTTCATCATCGTCC IV-8O18
121 H10 IV Y38F2A_6126.g  TAGAATTTTGTGGTAAAAGCCGA TATTGGAACATTTCGATTTTTGG IV-8O20
121 H11 IV Y38F2A_6126.h  ACAGTAATCTCATCGAAGGCGTA AATAAAGAAATTTCCGGGTCTCA IV-8O22
121 H12 IV Y38F2A_6126.i  AAAAGCAGTGAATTTTGTGGAAA AATCGCGCTAAAATAATTGTTCA IV-8O24
122 A01 IV Y38F2A_6126.j  TCGAATCACCATCTTCATTTTTC GAGTTTAAGCAGAATTTCGAGCA IV-8B01
122 A02 IV Y38F2A_6126.k  AGGTCGATGCACTATGAAGTGTT TAGAGGTGCTGAAAGTGTTGTCA IV-8B03
122 A03 IV Y38F2A_9208.a  GAAAAGCCGTATCTTGACACATC TAGGCCACAAGAAGAGCTGTTAG IV-8B05
122 A05 IV Y41D4A_2491.a  TCCATTACCACTTTTGCTCTGTT TCTCTTGTGTTTCTGCCTTCTTC IV-8B09
122 A06 IV Y41D4A_2615.a  GCACAGACACCTGAAATTACAAA CGGAAAACAAAGCAAGATAAATG IV-8B11
122 A07 IV Y41D4A_2615.b  CAGGCGGAAAACAATACAAGATA AATGCACAATTGTCTCCATTTTT IV-8B13
122 A08 IV Y41D4A_2659.a  TGGATTACGGGAATACAAAACCT ATGACAATGTGCATTCTCTTCCT IV-8B15
122 A10 IV Y41D4A_2768.a  CTATCGTCTTGTACCGATGAAGG AGCATTTACAGGGAAATACCCAT IV-8B19
122 A12 IV Y41D4A_2911.a  TGGAGCTTTACTTCCAAAGTGAG ATTTCCCTTCAAAAGACGAAAAG IV-8B23
122 B02 IV Y41D4A_3073.a  CCATCATATTACAATGCCCACTT TTTCCTTTTCCAATTCTTCAACA IV-8D03
122 B03 IV Y41D4A_3073.b  CGGAGAAAACGGAGAACTAAAAT TGGGAGACGGAATAAGACATAGA IV-8D05
122 B04 IV Y41D4A_3192.a  TCGATAAATTCCCAGAAAAATCA CAACACATTTCAAATTTTCCGTT IV-8D07
122 B05 IV Y41D4A_3192.b  ATGAATAAATCGAAATCTGCGAA GTTCAAATTTGGCCTATTTTTCC IV-8D09
122 B06 IV Y41D4A_3309.a  ATTTATATATTCAGACCGCCCGT CGGAAAACAAAGCAAGATAAATG IV-8D11
122 B07 IV Y41D4A_3457.a  AAAAATGAGGAAATTGATGAGCA CAAACTTTTGCGATTTTTGATTC IV-8D13
122 B08 IV Y41D4A_3457.b  AAATAATCTCACAATTCGGCTCA AACTCTATTTTCAGGCCGTTTTC IV-8D15
122 B09 IV Y41D4A_3457.c  ATTTCAGATCCAACTTTCCCATT AACCCGGTTTAGTAGAAAAATGC IV-8D17
122 B10 IV Y41D4A_3457.d  ATAAAAATCCCCAAATCGTCAAT CGGGGCTTTAACTAAAAATATGC IV-8D19
122 B11 IV Y41D4A_3613.a  TTACATTAAAAAGCCGGAAGTCA AAATAACAACAAGTCGAGACCGA IV-8D21
122 B12 IV Y41D4A_3613.b  TCTAATAAGCCGTGGACTTTCAA CGGATTCTTTTCCTAAATTTGCT IV-8D23
122 C01 IV Y41D4A_3613.c  CCATCATATTACAATGCCCACTT CGGAAAACAAAGCAAGATAAATG IV-8F01
122 C02 IV Y41D4A_4723.a  ATAGCTCCACCTATCACGGAGTT GTAGGCGTTGATTAGGCATGTAG IV-8F03
122 C03 IV Y41D4A_4723.b  TATCAGAACCGCAAATACGAGAT AACTTTTTAATAACTTTGCGCCC IV-8F05
122 C04 IV Y41D4A_4723.c  TTAATGTATTTGGACCTGGCATC AAACGAGTGTACCGAATATGGAA IV-8F07
122 C05 IV Y41D4A_4723.d  TATCAGAACCGCAAATACGAGAT AACTTTTTAATAACTTTGCGCCC IV-8F09
122 C07 IV Y41D4A_5905.b  CTAATCACCGACAACAACAACAA GAAAATTGAAAAATTTGCAGACG IV-8F13
122 C09 IV Y41D4A_5905.d  ATTGCCTGCAAAGTGTGTAATTT ATTGAACATTTGAACATCCAACC IV-8F17
122 C10 IV Y41D4B_930.a  GACTACACTAACCACATTTCGGC TTTCAGTGAGTGCTCATCTTTCA IV-8F19
122 C11 IV Y41D4B_930.b  TGCGACGAAATTTGAGAATTTAT AAAAAGTCCCTCCTACACTTTGC IV-8F21
122 C12 IV Y41D4B_930.c  TTTGCATTTTTCGACATTTTTCT GATTACGGCTCAAAAACCTACCT IV-8F23
122 D02 IV Y41D4B_3805.b  GACTTGGTGAGGGACAATGTAAG CGACACAAGATAACAACATCCAA IV-8H03
122 D03 IV Y41D4B_3805.c  TTCACCAAATTGTTAATTTTCCG AATGAACCGTGATATGAAACACC IV-8H05
122 D04 IV Y41D4B_3805.d  GGTGTTTCATATCACGGTTCATT CACCCTGTTTGAGAAGTACCAAC IV-8H07
122 D05 IV Y41D4B_7946.a  ATTTCTACTGCCAACAATCCTGA GGTTGTTTCCACATTTTGAGAAG IV-8H09
122 D06 IV Y41D4B_7946.b  CGTTGATACCCGTATGTTTGAAT GCCGAGCTCAACAGTTATTACAC IV-8H11
122 D07 IV Y41D4B_7946.c  CCATCCCAAAGTAATCATTTGAA TACCTTTGTCAGTAACCTCGGAA IV-8H13
122 D08 IV Y41D4B_7946.d  ACTTGGGAATTAACAAGGATGGT GCTGACTTATATTCAGCCAATGC IV-8H15
122 D10 IV Y46C8_95.b CCGACAGTAGTGACCAAGAAATC TTCTGAACAAGGAATTCTGCAAT IV-8H19
122 D12 IV Y46C8_97.a TTTCGATATTTGTTTGGTTTTGG CCAGAAGATCCATTTCGATGTAG IV-8H23
122 E01 IV Y46C8_97.b ACATCCAGCACATTACTTCCTGT GTACAGTGTGTCTATTCCGGGAG IV-8J01
122 E02 IV Y46C8_98.b TATTTGTGAAAAAGTGCCTTCGT GATGCTGCTTAAAAGTTTGCTGT IV-8J03
122 E03 IV Y46C8_99.a AGCTTATCAGGAAATTCGGAAAC GCACCACCTTGAAACAATACTTC IV-8J05
122 E04 IV Y46C8_100.a ATGTTTTGTTGGATATTGTTCCC TGCGAAAAGGTAGTTATTTGGAA IV-8J07
122 E05 IV Y46C8_100.b AGTTGGAACTGAAAATGTGGAGA TTTGGTAGAAAGATGGTCCTCAA IV-8J09
122 E06 IV Y46C8_100.c AGTTTCGACATTGCTATTGGTGT ATTTTTGCCCAAACTCCATTTAT IV-8J11
122 E07 IV Y46C8_100.d ACACAAAGAGCAGGAAATGATGT TCATCCAAAAATCCTGTATGTCC IV-8J13
122 E08 IV Y46C8_101.a GGTAATTCAAATTTCGTCAGTCG TTGTCCGGATACTCTAGGATTGA IV-8J15
122 E09 IV Y46C8_103.a ACGATGGAACACGTGAAACTTTA ACACCGGATAGAGAAATGTCAGA IV-8J17
122 E10 IV Y55F3A_736.a  TAAATAGCCGCTTGTGGTGTAGT GCTCTTCTGCACGTTAAACTCAT IV-8J19
122 E11 IV Y55F3A_739.a  GAAAGTCGCTCAAAATCTGAAAA GACAAAACTGATCAAAAATTGCC IV-8J21
122 E12 IV Y55F3A_740.a  CGGAAAACAAAGCAAGATAAATG CAACATTGAGAAGTTATCGAGGG IV-8J23
122 F01 IV Y55F3A_740.b  TATTTTTCAGAGCAAAAATCGGA ACTTTTCTGATGATAAGGGCACA IV-8L01
122 F02 IV Y55F3A_742.a  CTAATGAGAAGCTGAGGACGAAA CCGGAAAAGTCGATTAAAACTCT IV-8L03
122 F03 IV Y55F3A_746.a  CATTTTTATCCCAAAAATCGTGA AAGGATATTTCCCGAAAAATTGA IV-8L05
122 F04 IV Y55F3A_746.b  CCATTAACAAAAATGCAGTCTCC AAATGATGTGGAAATTGAAAACG IV-8L07
122 F05 IV Y55F3A_746.d  GAAACAAGAGGTTAAAAGCCGAT CAATACATGAGCCAACACTTTCA IV-8L09
122 F06 IV Y55F3A_746.e  AATTATCGATTTTCGCCATTTTT CTTTTCGGTACTTTTTCCGACTT IV-8L11
122 F07 IV Y55F3A_746.f  GTTTGGACGAATTGAGAAGATTG CGGGGTAAATGAATTTTACATCA IV-8L13
122 F08 IV Y55F3A_747.a  TTGGTTCTGGTGTAGGTCACTTT CAGAGTAAATTGGGACGAAGTTG IV-8L15
122 F09 IV Y55F3A_747.b  CCACTAGTCATAATCTTCACGGG ATTCTGAATTCCAGACACCTTCA IV-8L17
122 F11 IV Y55F3A_747.d  TTTTTGTTGCCTCATCACTTTTT CTGTTTTCTTTCGTTTTTCATCG IV-8L21
122 G01 IV Y55F3A_747.f  AGTTGGATTTTGGAATTTTGGAT CGATTTTGATGGAAATTCATTGT IV-8N01
122 G02 IV Y55F3A_747.g  TTCCAAATCATACCCAAAAACAC ATTCTGAATTCCAGACACCTTCA IV-8N03
122 G03 IV Y55F3A_747.h  CAAAAACAAAATTCAAATCTCGC TTTTTGGTCAATTTTCTTCAGGA IV-8N05
122 G04 IV Y55F3A_747.i  GAGAGCACACAACTCGTCCTACT CAATAGTCAAATGACCATCAGCA IV-8N07
122 G05 IV Y55F3A_747.j  TCCACCGAAAAAGTTGAAAATAA TTTGCGTAATGTGCCTTTAAGTT IV-8N09
122 G06 IV Y55F3A_748.a  TTTTGCCAATTTTTGTAGCCTAA TCTGGTCTCCAATTCTCAAATGT IV-8N11
122 G07 IV Y55F3A_748.b  AACACAATATCAGCGACACACAC TCGTATCATAATCCATCTTTCGG IV-8N13
122 G08 IV Y55F3A_748.c  ACTCAAAAACCAGCAAGAAATCA ACATTTTCATCCAGGAACCAGTA IV-8N15
122 G09 IV Y55F3A_748.d  CGACAATCAATTCAACAAGTCAA CAATGGCCAATCAGTTTATCATT IV-8N17
122 G10 IV Y55F3A_748.e  ATAGACAAATGCTCGAAACCAAA TGTAAAAGATGAGACGCAGACAA IV-8N19
122 G11 IV Y55F3A_748.f  GGCTCTAAAATCTCTCCTTCAGC ATTTGATGGTTTTCCCAGTTTTT IV-8N21
122 G12 IV Y55F3A_748.g  GAAATTCCTTCCTTTTTCAGCTC CCAGGCATGATTATACTTCTTCG IV-8N23
122 H01 IV Y55F3A_748.h  CAAGACGTATAGAGGAGTCACGG CTGTCAAAGTTAATCGGCAAAAC IV-8P01
122 H02 IV Y55F3A_749.a  TATCTTAAAAATGCGCCGAGATA AGGAATATTAGGCAACGAAAAGC IV-8P03
122 H03 IV Y55F3A_749.b  ATCCACTTTCGCAATCAACTTTA GTGTGAAGAGCACAACTCACAAG IV-8P05
122 H04 IV Y55F3A_750.c  TGTTCATTCCTAAAGTGGGAAAA TCTCAAAGTGAATTTTGCCGTAT IV-8P07
122 H05 IV Y55F3A_750.d  ATTTCTTATCGAAAACGACGACA CACTCAAAAACCTTCAATTTTCG IV-8P09
122 H06 IV Y55F3A_750.e  CATTTATCTTGCTTTGTTTTCCG TCCAGCGCATAAAACTTGTAAAT IV-8P11
122 H07 IV Y55F3B_743.a  TTTATGGAAAGAACGACGAAAAA CGGAAAACAAAGCAAGATAAATG IV-8P13
122 H08 IV Y55F3B_743.b  AAAAATCCACATTTTTCTCAGCA CAAATTTGAGAGAGCGGACTAGA IV-8P15
122 H09 IV Y55F3B_743.c  TTCTTCTTCCATATTTTCAGCCA GCATTGTACCTTGTTTGTTGTCA IV-8P17
122 H11 IV Y59E9_116.a CATTTTCATTGGGCTTACTTCAG TGGATACGAGTATGGATGGATTC IV-8P21
122 H12 IV Y59E9_118.a GCTAAATAATGTTGCTTGTTGCC TAAAAGGAGTCGAAATTGCCATA IV-8P23
123 A01 IV Y59E9_118.b CAAAAAGGACGAGAAGAAGGATT CAGCTCATTCTCATTTTGATTCC IV-8B02
123 A02 IV Y59E9_118.c TTGTTTGAGGGTCGTTCTATCAT CTTATCACCATCTTTCTTCTCGC IV-8B04
123 A03 IV Y59E9_118.d AAGGAAGGAGATGAGAAGAAGGA AGAATCTGCTAATTCACCGACAG IV-8B06
123 A04 IV Y59E9_118.e GTTTTACGTGTTGGTTTAGCGTC TCTTCACAAGAGTTCATAACGCA IV-8B08
123 A05 IV Y59E9_120.a TAACTATCAAAGGGGAGCAATCA CATCAACTCAAATCGTTGTGAAA IV-8B10
123 A06 IV Y59E9_120.b TCGCGATTCTTATTTTTCATGTT AAGAAACCACTTCACAAGAGCAG IV-8B12
123 A07 IV Y59E9_120.c TTCGAATAAAAACTGGACTGGAA GATGACGAAGGTCAGAATTATCG IV-8B14
123 A08 IV Y59E9_120.d TGAGGTAGGCGTAAACAGAAAAA CACGCTTCAAAAATAAAATCAGG IV-8B16
123 A09 IV Y59E9_122.a TTGGCAAAATTGGTAATAATTGG ATGCTTCTTCTGACCACATCAAT IV-8B18
123 A11 IV Y67D8A_349.a  TTTCGAAAATGAAGATTGACGAT AAATCAATTTCAAAAATCGAGCC IV-8B22
123 B01 IV Y67D8A_358.b  TAATTAAAAACCGAACTCTGCCA TTTTCAGGAAACCATGAATGAAC IV-8D02
123 B02 IV Y67D8A_360.a  TTTGACAAAGCCATCTGAAAAAT TTTTTCTCTTGCCGTCAATGTAT IV-8D04
123 B03 IV Y67D8A_363.a  CATCCATCATTTCCCAGAATTTA TAATGATCGAAATAGGGGGATTT IV-8D06
123 B04 IV Y67D8A_367.a  ACACTGAAAAACTCTTAAGCCCC TATTCGGTCAAGAAAATGATGCT IV-8D08
123 B05 IV Y67D8A_369.a  AGGTGACAACTGACACATACACG CGGTGACATTTACTTCAAAAAGC IV-8D10
123 B06 IV Y67D8A_370.a  TTAAAGGCGCACATATAGGTCAT ATCCTGAGCCTCACTTAAAATCC IV-8D12
123 B07 IV Y67D8A_371.b  TTGAGTCTTGCCACGATTATTTT CCATAAGTTTTTCGTCCAAATCA IV-8D14
123 B08 IV Y67D8A_373.a  ATGGCCTAGGATTCTCACTTTTC TTTCTTGGATTTCAGGACGAATA IV-8D16
123 B10 IV Y67D8A_375.b  TTTGATCTCAAAACACGGAAGTT AAAATGTCAGATTGGTAGGCTGA IV-8D20
123 B11 IV Y67D8A_376.a  TTTGCTATCGAACTGCACTAACA GTTTACTATAAATTGGCTGGGGG IV-8D22
123 C03 IV Y67D8A_380.b  AAGTTTAGCGAATTTCTTTTGGG ATTTCAACTTTTCTTTGCTGCTG IV-8F06
123 C04 IV Y67D8A_380.c  TTGAAACGCTTTGATTTTTGAAT TTCAGTATATTTGGCACGCTTTT IV-8F08
123 C05 IV Y67D8A_380.d  AAGCATCCGGTTCTTACAGTACA TGAACTTGGTTTTGGTACGAGTT IV-8F10
123 C06 IV Y67D8A_380.e  AAGTTTAGCGAATTTCTTTTGGG ATTTCAACTTTTCTTTGCTGCTG IV-8F12
123 C07 IV Y67D8A_381.a  TTAAAAAGTGAATTTCTTGCCGA ATGAATATTTTCAGTCGTTGGGA IV-8F14
123 C09 IV Y67D8A_382.b  TAATACTTTGTCGCGTATCCGTT ACTCTGTTTGTTGCACTGGATTT IV-8F18
123 C10 IV Y67D8A_382.c  TCGTTTTTCAACCATTTTCACTT AATAGCGATTTTTAGCGGTTTTC IV-8F20
123 C11 IV Y67D8A_384.a  GCCTTGAAATCAAAATCACTGAC TTCAAATCTCCAGGTTTCAAAAA IV-8F22
123 C12 IV Y67D8A_384.b  GAGGCAATGAAAAGGCTAAAACT CTAGACTTAGAAGGGTGGGGAAA IV-8F24
123 D01 IV Y67D8A_384.c  AATAAATTCCATTTGGACCTGCT GTATCCTTTTCAACGGAACACTG IV-8H02
123 D02 IV Y67D8A_386.a  ACGTGTAGGCGATATTCAAGAAA TTTCCTTGGTTCATTTTACGCTA IV-8H04
123 D03 IV Y67D8A_386.b  CATTTTCTCCTTTCCTCACCTTT ACGGGTTAGTAGCTCACACAGAG IV-8H06
123 D05 IV Y67D8C_383.b  TATGGATGCTGAAGCCAAACTAT CAGCTCTGAAATCTTGGAAAGAA IV-8H10
123 D06 IV Y67D8C_383.c  GAAATCCAGTAGATCAGGAGGCT AGGCATATTATCTCCGAGGAAAG IV-8H12
123 D07 IV Y69A2A_895.a  TTTCAACAGCAAAAACTTGGAAT ATTCGGTAGTTTTGGACCAATTT IV-8H14
123 D08 IV Y69A2A_1783.b  CGCATGTTTTTACTTGAAGCTCT CTACTGTAGGTTGGTTTTCGTGG IV-8H16
123 D09 IV Y69A2A_1783.c  TTTGTATCCTCTGTTGTCTCCGT TTCCAGGATTCATGTCTGTCTTT IV-8H18
123 D10 IV Y69A2A_1783.d  AGACCACTTTTAAGTTGTGAGCG TTGGAGTAATTTTGCAGTCACCT IV-8H20
123 D11 IV Y69A2A_1783.e  AGACTGATGGGATTGATTTGAGA CTTACAAAAATTCATTTGAGCGG IV-8H22
123 D12 IV Y69A2A_1783.f  TGATTCAGTTTTAGTTTTGCCGT TTTTACTGCTTGATTGGGAAAAA IV-8H24
123 E01 IV Y69A2A_1798.a  AACCACTGTAACTTGCCTCAAAA TATGAGAATTGGTGGCCTAGAAA IV-8J02
123 E02 IV Y69A2A_2109.b  TTTGTATCCTCTGTTGTCTCCGT TTTTGCTGCGAGACATAAAAACT IV-8J04
123 E03 IV Y69A2A_2109.c  TTGTATCCTCTGTTGTCTCCGTT GCATCTAGGAAGGATTTTGAGGT IV-8J06
123 E04 IV Y69A2A_2326.a  TTCCTTCTTCCACCAATTAGTCA CGGGAGAATTCGAATCTTAAACT IV-8J08
123 E07 IV Y69A2A_2991.a  ATGCTTGAGCTTTTACCCATACA GATTGGAACAAACTTCTGATTGC IV-8J14
123 E08 IV Y69A2A_2991.c  ACCCATACAACAATTTCGTGTTC CTCAAAACAGTTATCTTGGGTGG IV-8J16
123 E09 IV Y69A2A_2991.d  TGTTCTGAAAAGGACAAGGGATA CAGAGGGAAATCGAATCAGTATG IV-8J18
123 E10 IV Y69A2A_2991.e  CCGTTCATCAGTAAGAAAAATCG CGGAAAACAAAGCAAGATAAATG IV-8J20
123 E11 IV Y69A2A_3269.a  GTTTCTCCAATAAATTCGAGGCT TGAAAATCAAGAAAATCGAGCAT IV-8J22
123 E12 IV Y69A2A_7025.b  ATTCGGCTACTCATCAAACAAAA ATACACAAATTTTGGAGTCCCCT IV-8J24
123 F01 IV Y69A2A_7025.c  TAGAATTATGATGCTTCCGTCGT TTTTTGAAAATTTCTGTGAGGGA IV-8L02
123 F02 IV Y69A2A_7278.a  CCAAATTTTAGCAACTTTTGCAC AACAATATGTCAAAATGCCAACC IV-8L04
123 F03 IV Y69A2A_7278.b  CGTTAGAATTTCCTTCTTTGCCT TGAATGCAAATGTGATAATCTGG IV-8L06
123 F04 IV Y69A2A_7278.c  TTCTACCCAAGTTTGAAACGAAA AAATCGGACACTAGAACATCGAA IV-8L08
123 F05 IV Y69A2A_7278.d  AGAAAACACGAGTTTCTGCAAAG TACTTTTCAAAATTCCACGGATG IV-8L10
123 F06 IV Y69A2A_7278.e  AACGAAGAGAAAATGACACAGGA TAAATTCCAGAAAAATCAAGCCA IV-8L12
123 F07 IV Y69A2A_7278.f  ATTCTCAGTATTCAGCCAACCAA GAATCCATGAGTACCAAGCTGAC IV-8L14
123 F08 IV Y69A2A_7278.g  CACTTCCACCACACAACTTACAA CAGTAACCAGTAGTTTTCGTGGC IV-8L16
123 F09 IV Y69A2A_7278.i  TACCATCATTCACCATTCTACCC AAGCATATGTTCTTTAACGGCAA IV-8L18
123 F10 IV Y69A2A_7278.j  TGATTCAAATATTGTTCGTCCCT AATTTATTGGAAAAATGGGGAAA IV-8L20
123 F12 IV Y69A2A_7278.l  TGTTGCAACTACAACAAAACCAC AGGTTCAAACTCGCAATTGAATA IV-8L24
123 G01 IV Y69A2A_7278.m  AGAACCGGTTTTATTTTCCACAT TTCAAAAATTCAAAAGTACCGGA IV-8N02
123 G03 IV Y71G10A_87.a  CGGAAAACAAAGCAAGATAAATG ATCGAAAATCGCTAAAAATGTCA IV-8N06
123 G05 IV Y76B12C_65.a  TGAGCTCGAGAACATCTCATACA GTGATATTCTGAGTTCCGACGAC IV-8N10
123 G08 IV Y76B12C_66.c  ATACTGAAAGCGAAAATGTGGAA CGGAAAATTCAATGAACAAAAAG IV-8N16
123 G09 IV Y76B12C_67.a  TCGGACAATTTCTCACTGAATTT GTTATCTCAGTCAAATCCGAACG IV-8N18
123 G10 IV Y76B12C_67.b  ATTTGAAACTTTTCCAACCGAAT CTAAGCCTAAAGTTAAGCCTGCC IV-8N20
123 G11 IV Y76B12C_67.c  GCCGATTTTAAGACAAAAGAGGT GAGGCCATTTAGTGAAAGCCTAT IV-8N22
123 G12 IV Y76B12C_67.d  ACTTCTTATCCCAGAGACGATCC TCATAAATCGAAATGGCAGAGTT IV-8N24
123 H01 IV Y76B12C_67.e  CGGAAAACAAAGCAAGATAAATG AATCGCAAATTTTTGGGTTTAAT IV-8P02
123 H02 IV Y76B12C_67.f  ATTTCCACCATTACCCTTTCAGT CGATTTTTCGAATTTTTCTTCCT IV-8P04
123 H03 IV Y76B12C_69.a  ATTTAGCAGAGGATATGGTGCAA TTGTCGGTTTGACTAACTTCGTT IV-8P06
123 H04 IV Y76B12C_69.b  CAAAGCTGGGAAAATACCTTCTT GAGGAAGTAGACACATGCATTCC IV-8P08
123 H05 IV Y9C9A_51.a TCCGAATTTGAGCAAGAGAGTAG TGAAGAGATATAGGGTTGGGGTT IV-8P10
123 H07 IV Y9C9A_53.b TCCGTTCTCATTCTACTGGTTGT CCAAATTATTACATCTGCCCAAA IV-8P14
123 H08 IV Y9C9A_53.c AAATGCTTACAGCCATCACAGTT TACTCTCATTTAAAGACGCCGAA IV-8P16
123 H09 IV Y9C9A_54.a TCATTTTCAACGCTAACCTTCAT TTCAATGATGTCAACAGACGTTC IV-8P18
123 H10 IV Y9C9A_54.b TTGGTGCAACATTATTTGAAGTG CGAGTTTATATGGAATTTCGCAG IV-8P20
123 H11 IV Y9C9A_54.c CTGGGTTGAAAACTTCAAGAATG GCCAGCAATAATAGAACAAGTGG IV-8P22
123 H12 IV Y9C9A_54.d TTTTTCTTCTAATCCGGTTGTCA TGAAACGTCTACAGTAGCATCCA IV-8P24
125 A02 V  B0348.1 ATGAGTCAATTATAGCCCCCACT AGAGCACAGATCCAGAAACACTC V-1A03
125 A04 V  B0348.3 TGAACTACAACAAACGACAATCG TGTAGCAAACGACACATAACAGG V-1A07
125 A05 V  B0348.4 GCAGATCCGGACAGAAAGAG  CAAGTTGGTGACGTTCGATG  V-1A09
125 A06 V  B0348.5 TGACCGTAATCCGAATCCAT  CACACATGATTTGTAGGGCG  V-1A11
125 A07 V  B0348.6 ATAGGGGGAAGCGAAACAGT  CGTTTTCCGAGCTCTAATCG  V-1A13
125 A08 V  Y38C9B.a  TTTTGTGGTGGACTCTAACAGGT CTTCCCCACTTCCATTCTCTACT V-1A15
125 A09 V  Y38C9B.b  AAATTTCTAATCGCCTCCTGAAC CCCCATCATAAAACCATCAAGTA V-1A17
125 A11 V  F56E10.1  ACAATGGTGAGGATTCAGAAGAA GCTCAGATCAAGTTTTGGCTAGA V-1A21
125 B02 V  F56E10.4  TCACTCGGTAACCTAATCCTGAA CGTTTATCTCGTCTTCCCTTCTT V-1C03
125 B04 V  Y38C9A.2  CGCGTAATATTTTTCATCGTCTC TCTGCGTCCTCTTGAATTTCTAC V-1C07
125 B05 V  W03F9.1 TAAAATGGCTGCGGATTCTC  GTCTGTCGCAAAATGCAGAA  V-1C09
125 B06 V  W03F9.2 CGCCAAATACTCTCCGTCTC  AAAGCGCTTCCAAAGTAGCA  V-1C11
125 B07 V  W03F9.3 GAGCTGCTCAACAACAGAAGAAT CCCCCAGAACACTAACTTTCTCT V-1C13
125 B08 V  W03F9.4 CTCGGAGCAAGCTGAAGAGT  CTGTGAATACCACATTGGCG  V-1C15
125 B10 V  W03F9.6 TACTTTCGGCGGATTGAAAC  GACGCATTGTCTGCTTTGAA  V-1C19
125 B11 V  W03F9.7 GTTGCGGGAAAAGTGAAAAA  CACCGAATGCTCAAAATGTG  V-1C21
125 B12 V  W03F9.9 ATTGCGTCCTCTAACCAACG  CACCGAGACCCAAAAACACT  V-1C23
125 C02 V  DC2.1  CAAAATTGGTTTTACTCGTTTGC ATTGGCGTCAGTTTAGCTATTGA V-1E03
125 C04 V  DC2.3  CCTTGTGTAGATTTACGCGACTC TTGTGGAAATTTATTCAAAACGG V-1E07
125 C05 V  DC2.4  GGAGGCTCCAAAAGAGGATATTA CGAGAATCGGCTATAGTGAAATG V-1E09
125 C06 V  DC2.5  AAGTTTTCAAATTTTCTCGAGCC GATTTCGCAGACAACGAATAAAC V-1E11
125 C07 V  DC2.6  ATCACAATTGGCAACAAGAGAAT CCAGTAGCCTGAACCACTAAATG V-1E13
125 C08 V  DC2.7  GAAATTTCCAAAAAGTGCAAAAA ACCCCTTTCAAAGTTCTGAGTTC V-1E15
125 C09 V  R02C2.1 CGGCAAACTTTTGCAGTTTT  TGCCCCTTTACTCTCCCTTT  V-1E17
125 C10 V  R02C2.2 GAATCGGCGATATCCTGAAA  AACGTCGCCAAACAGATACC  V-1E19
125 C11 V  R02C2.3 GGATTGTTCGCTTCAGTGGT  GTAGCCCTTCAATTTTGGCA  V-1E21
125 C12 V  R02C2.4 CCAAGGGTTAGTTTTTGCCA  AACAGCCGTACCTGAATTGC  V-1E23
125 D03 V  Y58G8A.b  TGCTAGAGTCGGAAACAGAAAAG CTAGCTCTTTTGTGAAGGTCCAA V-1G05
125 D04 V  Y58G8A.c  ATGTAAGAACAAGCGTGCAATTT AAAATTCCTGTGATTTTCTGCAA V-1G07
125 D05 V  F33E11.1  ATCTCATCTGATTTCGCATGATT GGTGTTCGGCCTAATTTTAGAAG V-1G09
125 D06 V  F33E11.2  AAAGCGTACGAAAAGCTCCA  TGAACTCCCTCGCTGAAACT  V-1G11
125 D07 V  F33E11.3  AAAAATTCTGGCAATGTGGC  TCCAGAAGCGTTGGGTATTC  V-1G13
125 D08 V  F33E11.4  TGTAGGAGAAGACGTGGGCT  TGCTTTGATCGCACTTATCG  V-1G15
125 D09 V  Y39D8C.1  TGCTAACGGCTCGTTTTTCT  AGTATGTCAGCGGTCCCATC  V-1G17
125 D10 V  T22H9.1 AATCTGAATAAAATCCCGCAAAT CATCTTCCTCAACATCCTCAAAC V-1G19
125 D11 V  T22H9.2 TTCAGGCTCCAAAACAAAAATTA TGCCGAAATTCGACTTAAAAATA V-1G21
125 D12 V  T22H9.3 GAGACGAATGCTTTTATCCAATG CGATAGATGACGATTTTTGAAGG V-1G23
125 E04 V  Y39D8B.c  TAGCTAATGGGAATGGTTTCAGA TTGCAATGCCTATTTCTTCTTGT V-1I07
125 E05 V  ZK6.1  TCCTTCGTCACAACAACTCG  AAGGAGTGCGGAGCTGTAAA  V-1I09
125 E06 V  ZK6.2  CATTCCGTATCCGCCACTAT  TATAGGCTCCATCGATTCCG  V-1I11
125 E07 V  ZK6.3  ACTTCTTCCATATGTTCTTGGCA ATGGCTCTCCTACGTGGTACATA V-1I13
125 E08 V  ZK6.4  TGTAAAATTTTCTTCCGCCG  TCAGGAGTCGTCTTCCGTTT  V-1I15
125 E09 V  ZK6.5  TTCAAGTCGGAATGACCCTC  CCGAGCTGTAGAGGTTCTGG  V-1I17
125 E10 V  ZK6.6  ATCAGACGTTGCTTCTTTAGCAC CTGTAACTTGGCTGAAAAATTGG V-1I19
125 E11 V  ZK6.7  AATGTAGTGCCTTTATTCCAGCA GACGATAAATATCATCAGGAGCG V-1I21
125 E12 V  ZK6.8  GCTACCTCGCATTCGTCTTC  AGTGCGCAATAGAGGCAAGT  V-1I23
125 F02 V  ZK6.10 TGTCGGCTGAGGTACTGTTG  TATCCGCGCCTCAAAATATC  V-1K03
125 F04 V  Y39D8A.1  GTAATGCTAGGTTTCGGGCA  GCAGTCGGGAAAACTGAGAG  V-1K07
125 F05 V  B0554.1 GTAGGTGCAAAAGTGCCTAAATG AAATCAGTTGAGAACTCTGCGTC V-1K09
125 F06 V  B0554.2 ACAAGCGACACCACTTCAACTAT CCTTTCAACTCTATTCGGGATCT V-1K11
125 F07 V  B0554.3 TGCATTCAGTTTCATTTCATTTG GATTTTGCATTGAAACTTCTTGG V-1K13
125 F08 V  B0554.4 GACCCAGTAGAGAACGCTGC  TTTGCAAAAATTCCCCACTC  V-1K15
125 F09 V  B0554.5 TTCGTCAGCATTGCTAGGTG  TACGAATGCCTGAACAGCAG  V-1K17
125 F10 V  B0554.6 CAAGCTTCCGGAGAAATCAC  CCCTGAAGTTGGACTACCGA  V-1K19
125 F11 V  B0554.7 CCGTTTCTATATCCAAACCAACA CATTTAGGCACTTTTGCACCTAC V-1K21
125 F12 V  B0554.8 ACCACCTGATGATTTTTAGGGAT GTCGCACTCTGCTGATTTTTAGT V-1K23
125 G03 V  M02H5.b AACTCACCAACAGCAATGAAAAT GTTTATGCAATTAACAAAACGGC V-1M05
125 G04 V  M02H5.c TTTTTGTTTCGTGCCATAAAAGT CTTTAAGCATTCAAAAATGTGCC V-1M07
125 G05 V  M02H5.d AAAATTCCTTTTTCGAAGCAATC TTCAGAAAAATTCCAGGATGAGA V-1M09
125 G06 V  M02H5.e TATTCCCCCTAAAGCAAGTAAGC TTTAGCGAAACACACTTTGAACA V-1M11
125 G07 V  M02H5.f GAAGACTGGTCTCAAAATGATGG TTGACTCACTTTGTGCAATTTGT V-1M13
125 G09 V  T01G6.1 CAAAAATGACCCGTTTTGCT  TACGATCCGACAGGAACACA  V-1M17
125 G11 V  T01G6.3 CCACCTGCATAGTATTTCAGGAC AGAGAAAAATTCAGCGGAAAACT V-1M21
125 G12 V  T01G6.4 AATTCCCACAATGCAAAAGC  TAAGTGTGCAGATCGTTGGC  V-1M23
125 H02 V  T01G6.6 AACTGCACATTGGCCTTAAAATA TGAGAAAAATGCAAATGGAAGAT V-1O03
125 H03 V  T01G6.7 GAAATCTCATGGAAAGCATTTTG TATATGTCGAGCTGGAAAGGAAA V-1O05
125 H04 V  T01G6.8 GCGCTTGCCTTGAATTTTTA  GCCAGGAACAATCTGGAAAA  V-1O07
125 H05 V  T01G6.9 GTGTGGATGCAGTTGCAGTT  ATTTTCCATCGCGATTCTTG  V-1O09
125 H07 V  R11G11.1  TATCGACGTCAGTGGTCTCG  TAAAACATTTCCGGATGGGA  V-1O13
125 H08 V  R11G11.2  GTGATCCAAGTGCTCCGTCT  TTGTAGTTTGCGAGCACAGG  V-1O15
125 H09 V  R11G11.3  TTCTCATGAGGAATCGGAAATTA TTGTGTGTAATCATATGTGGGGA V-1O17
125 H10 V  R11G11.4  CCACTACATTCCGACGGTTT  CCGGTGAATCTTTTCCGATA  V-1O19
125 H11 V  R11G11.5  AATCAGCTGTTTTCTTGTTTTCG GTGTTCATACTTTCGAAGCTCGT V-1O21
125 H12 V  R11G11.6  CCGCTCATAATTCTATGTTCCTG ACGGGACATCTGAAGTCGTATAA V-1O23
126 A02 V  R11G11.8  TTCACGATCTTCTCCAACCC  TCCTGGCTTGCATCTCTTTT  V-1A04
126 A03 V  R11G11.9  GAGCTCGTGTAAGATTCCGC  AGCTTCACTTGCGAATGGTT  V-1A06
126 A04 V  R11G11.10  TGAACAATTGTCGTGCAGTAATC GTACTGGCTTGCATCTCCTGTAT V-1A08
126 A05 V  R11G11.11  TTGAGAATATGTTGGTTGCCTCT TTCCAATTCTTATGTCAAAGCGT V-1A10
126 A06 V  R11G11.12  GAACATTTCCGGGTGAGAAA  TGTCAGCTACCTGCTGGATG  V-1A12
126 A07 V  R11G11.13  ATTTCCTGCCGAAAATGATG  CGTGAACTTTATCCTGGCGT  V-1A14
126 A08 V  R11G11.14  AAATGTCCTTACCTGCCCATACT AAAATCCGTTTCAGCAAATGTAA V-1A16
126 A09 V  R11G11.15  AATTTCCCAATTCCGCCTAC  TGGGACTAATTGTGCAACCA  V-1A18
126 A10 V  C14C6.1 GTACCTAGGCCTGTGTTCCTTCT AGTTGGAGTAACTTCATGGTGGA V-1A20
126 B01 V  C14C6.4 TGACTGGAAAAGGAGGTTTGTAA TGAAAAAGTGATGACCCAAGAGT V-1C02
126 B03 V  C14C6.6 TTGCAGGAACTTTGGCTCTT  AGCAGGATGCGTGAAGAAAT  V-1C06
126 B04 V  C14C6.7 GGTGGCAATCCTGAAAAAGA  AAACGGAATACGAAACACGG  V-1C08
126 B06 V  C14C6.9 AAGCGGGAGCTGTTACTGAA  GGCAGTCAATAGGTGCGTTT  V-1C12
126 B07 V  C14C6.10  GCCGATTTCCTGAAAACAAA  TAGACTTCAGCGAGCCACAA  V-1C14
126 B08 V  C14C6.11  GCCGGAAAAATATGCAAAGA  ATTCCCGCACAAACTTTGAC  V-1C16
126 B09 V  C14C6.12  TTTCGATCTTCAAGACTCCTCAG CTTTTTCGTTGCTAACAGTTGCT V-1C18
126 B12 V  K06H6.2 TCAGCACCCAAAATGTACCA  AACCCTCTCGGTCCAAAACT  V-1C24
126 C01 V  K06H6.3 TGGACGTGAATAGCCAACAA  TCAGCGGTTTATAATTCGGG  V-1E02
126 C02 V  K06H6.4 ATATTGCGGTTTCAGCGACT  ATTGCGGGTTCAGTATTTGC  V-1E04
126 C03 V  K06H6.5 CATTGGAATTTTCACAAGAAAGC CGATTAGCGATGTCCATAAGTTC V-1E06
126 C04 V  K06H6.6 TGAAAAGTAGCCCATCCACC  CAAAAGTGCCACAGCAGAAA  V-1E08
126 C05 V  ZK488.1 TCAAACCCTGGAAAAATTCG  TAAACACCTTGGCCACTTCC  V-1E10
126 C06 V  ZK488.2 TTGCAAAATTTGTGGAGCAG  CTTCCGTGGGGTAATTGCTA  V-1E12
126 C07 V  ZK488.4 GGTGAGCATTTTGAGGGGTA  GTCCGGCAACCTTGTAAGAA  V-1E14
126 C08 V  ZK488.5 TCCGAGTCAAGTTTCCCAAC  AGTCGGCTCTCCAGAAATGA  V-1E16
126 C09 V  ZK488.6 AAAGAGAAGCACTACTGCACACC AACATTAATTTGACCATGATGCC V-1E18
126 C10 V  ZK488.7 TTGAAAACACCTCGTCTGAAAAT TCGGAAACATTAAAAATTGTGGT V-1E20
126 C11 V  ZK488.8 GGAAGGACACGGATGTTGTT  ACCTGAGAAGAAAATCGCCA  V-1E22
126 C12 V  ZK488.9 GTCTATTGCCAGATGGAATGAAG ACTCGGAAATCCACTTCAATTTT V-1E24
126 D01 V  ZK488.10  TTTCATACTTTTGGGAATGGGTA GCTTGCTCATATACATCCTGACC V-1G02
126 D02 V  F48G7.1 TTTCGGAGCCTTAGCGTTTA  GACTATAGCCACTGGGTCGC  V-1G04
126 D03 V  F48G7.2 CTGCGAGCAATACAGTTGGA  TTAGCCACACTTCCCGTACC  V-1G06
126 D04 V  F48G7.3 CAGTGTCAGCCCTTCACAGA  TTTTTCTTTCAGCTCCCGAA  V-1G08
126 D05 V  F48G7.4 GCGCTGTCATTTATTACCTCAAC CAGAAGTGACAATGTCTAACCCC V-1G10
126 D06 V  F48G7.5 ACTTCCAAAATTATGAGTGGCAA ATTTCGTTACGGAAGTTTTAGGC V-1G12
126 D08 V  F48G7.7 ACATGTCTTCGGACACTTGTCTT AGAGGTACATGACGCAAGTTGAT V-1G16
126 D09 V  F48G7.8 TTGGTGCTCCACTTTCAAGTAAT TTCGAGTGGTTTTTCTCACATTT V-1G18
126 D10 V  F48G7.9 ATGTGGAACGTAAACAAAAATGC TCACAGAACATTCAAACAGTTGC V-1G20
126 D11 V  F48G7.10  GTGAAATGTGTTTTCTAGGCAGG TGTTAGATTGCAATTGTGTGACC V-1G22
126 D12 V  F48G7.11  TTTTTCTTTCAGCTCCCGAA  CTATCCAGTGTCGGCTCTCC  V-1G24
126 E01 V  F48G7.12  TTTATTCAAATTGCACGCCA  ATGCTAAGACCACACCCGTC  V-1I02
126 E02 V  F48G7.13  TGGATTTGAAACATCGGTGA  AGTTTCTGCAGACGCCATTT  V-1I04
126 E04 V  F31F4.2 GGGTTCACCGAAGCATAAGA  AGGTAGGTAGGTAGGCGGGA  V-1I08
126 E05 V  F31F4.3 TTTATTTGTGCTGCTGGCTG  TGTCGGCTACTCTACGGCTT  V-1I10
126 E06 V  F31F4.4 CGCGTTCTTTTTCGGTTTTA  CATGGTCAGCCGAAGTTTTT  V-1I12
126 E07 V  F31F4.5 CATACAAAGATGCTTCGATCGTT ACGAGGAACATACGACAAGGTTA V-1I14
126 E08 V  F31F4.6 TGAAACCCCACAAAACATCA  GGTTTGTGAGCCCATAGCAT  V-1I16
126 E09 V  F31F4.7 GTTGCCCGCCTACTACAAAA  AAGAAGAGGGCGTGGAAAAT  V-1I18
126 E10 V  F31F4.8 AAGTAGATCACCACCACGGG  CAATCATTTTTGGCGTGTTG  V-1I20
126 E11 V  F31F4.9 TGACGTGACAGTTCTCGGAC  ATAATGCTCCGCTGATGACC  V-1I22
126 E12 V  F31F4.10  GTGCTCATAACGCAGCTAATTTT AAGTGTTTCATTGACTTTCGAGC V-1I24
126 F01 V  F31F4.11  GGTCTCCGGACAACTATCCA  AAGACGGATCTATTGGCGTG  V-1K02
126 F02 V  F31F4.12  TGAGCCAGCATGTAGGTCAG  ACCACTTTGGAGTGGACAGC  V-1K04
126 F03 V  F31F4.13  CGATTTTTCGGCTTCTCTTG  CCCGATGACTTTTCCAGTGT  V-1K06
126 F04 V  F31F4.14  GGCCTGAAGCTTCTCAACAC  CATAATCAACGATCCCCGTC  V-1K08
126 F05 V  F31F4.15  AAAGAGTGGGGACTGCAAGA  GGCCTCCTTTATTGAAACCC  V-1K10
126 F06 V  F31F4.16  ACTGTGGGCTTTTTCAATCG  CTACTGATTGGCTTTGCGGT  V-1K12
126 F07 V  F31F4.17  GTCGTGGCACTCTATGAGCA  TCCGGTTAGAATGAGGTTCG  V-1K14
126 F08 V  H25P19.1  TACGGTATGCAATGAGAACTGTG ACACGCGAAGATTTCAGATTTTA V-1K16
126 F10 V  H24O09.b  ATATCGCATACAGTAAACTCGCC TGTCCATTCCCTCTCATTTCTTA V-1K20
126 F12 V  H24O09.d  TAGATCAAAAGCCACCATCAACT AGTGCAAAGAACCGACATGTTAT V-1K24
126 G02 V  H24O09.f  AAGATAGAAATATGGACCGGAGC CCAGAAACTACAAGGAGAAGGGT V-1M04
126 G03 V  C05E4.1 ACAGATAACGGCGTGGAAAC  AATCAAGCATGAACCCCAAG  V-1M06
126 G04 V  C05E4.2 CTTATCTCGGCGGATTTAAAAGT ATTGCATAATTCAAAAACGGATG V-1M08
126 G05 V  C05E4.3 CAAAAAGTCTCAGGAAGCCG  ATTGATGAGTTGCAAAGCCC  V-1M10
126 G07 V  C05E4.5 CCCGTTTTCCCTACATCAGA  CTCGGTTTTGTGGAAGGTGT  V-1M14
126 G08 V  C05E4.6 TCATGGACCATTTCGCTACA  AAAGCAGCAAATTCCCTGAA  V-1M16
126 G09 V  C05E4.7 CCGTAGTAACACGTTGTGTTTGA CTAGGAATTCGAACATTGGACAG V-1M18
126 G10 V  C05E4.8 TAAAATTGTCCTGAAACGCCTAA TAAAATTGTCCTGAAACGCCTAA V-1M20
126 G11 V  C05E4.9 TAGAGGACTCTGCGTCGGTT  CACAATGAGTTCTGCGGCTA  V-1M22
126 G12 V  C05E4.10  GATTTCTTCCCAGCCTTTCC  CCAAATCCCCAACAGCTTTA  V-1M24
126 H02 V  C05E4.12  GTGAGCTTGGTTTTGAAATTTTG ACACCTATCATTGAAGAGCTGGA V-1O04
126 H03 V  C05E4.13  GAAAATCACGAAATTCATGGAAA AAGGAGTCTATTTTCCCAGCAAC V-1O06
126 H04 V  R09E12.1  GGTAACCATCGTCGCATTCT  TTGCAAAATGCACTCAGAGG  V-1O08
126 H05 V  R09E12.2  TTCCCTTATGTCTTCTTTGGTGA ATGTCATAACCGGTGCATTATTC V-1O10
126 H06 V  R09E12.3  TCCCTATTTTCAGGCGATTG  AAGACGAGTCCAGAGGACGA  V-1O12
126 H07 V  R09E12.4  GGATTTAGTGGGGTTAGATGGTC AGACATTTCTCTCGTGGTGTCAT V-1O14
126 H08 V  R09E12.5  GGTTAGTGGAAGGAGCCACA  GCTCCGTCTTTTTGCTTGTC  V-1O16
126 H09 V  R09E12.6  CCCGGAGTCTTCTGATTCAA  CACTGGATCGTCATGATTGG  V-1O18
126 H10 V  R09E12.7  AGAACGTCAGTTGAAAACTCTGC ACCCCAAACCAATATTCTTCCTA V-1O20
126 H11 V  R13D11.1  CCTGCAAAAGAACAAGCACA  ACGGTACTATTGACGCCCTG  V-1O22
126 H12 V  R13D11.3  TTTTCCATCTCAAAAATCTCCAA GTGAATGCTATCCCAGTTACCAG V-1O24
127 A03 V  R13D11.6  AGGCACTAAAAAGACGGCCT  TGCTCCACTCTGTTGATTCG  V-1B05
127 A04 V  R13D11.7  TTTCGAAGCTGTCAATGTGC  GAACGAACCACGTTCTCCAT  V-1B07
127 A05 V  R13D11.8  GAGCATAAACAAAGCCTCGC  TAATTTCAATCGGCCTTTGC  V-1B09
127 A07 V  F41H8.1 CCGCCCTATAATCACTTTTCTCT ACCGACATCGTGTGAGTTAGAGT V-1B13
127 A12 V  K09C6.3 TTTTTCTAATCATGCCGAGTGTT TATCTAGTGTGCAAAAAGGGTGG V-1B23
127 B01 V  K09C6.4 TTTTATTTTCGTTTTCTGCTGGA TTACGGCCAAAATTTTTCTAACA V-1D01
127 B03 V  K09C6.6 TTTTCTTAAAACTGGCGTAGCAG GTTGCCGCTTTTACTCAAAATTA V-1D05
127 B04 V  K09C6.7 CCACTCCCTCAAAATCCTCA  AGTATCGAAGATGGATGGCG  V-1D07
127 B05 V  K09C6.8 GAACAAAGCCACACTTTCAAAAC TGTCTTTACCAGAGGTCCAATGT V-1D09
127 B07 V  T02B11.1  ACTTTTACTTAAGCGTCGCTGTG GCTTCAAAAATCCAAAATTTCCT V-1D13
127 B08 V  T02B11.2  TCGAGTGGAGCCTTCAAACT  GTTGCCAACTTGCTCCTCTC  V-1D15
127 B09 V  T02B11.3  TTGGATGATCTTTTTCGTGAAGT TGAGAATCTAGCCAAACCTTCTG V-1D17
127 B11 V  T02B11.5  AATGTGCCGGAAGTGCTTAG  TACACCCCTGTCCCCAATAA  V-1D21
127 C01 V  T02B11.7  TTGAGCAACCCTGCTCTTTT  AGGCCTTTCCAGGTTTGTCT  V-1F01
127 C02 V  H24K24.a  CGGAGGATTTGACTACACTTTTG CAGACTCTCTCCCTTGTGAAGAA V-1F03
127 C03 V  H24K24.b  TGTACATATTTATCTTCGCGCCT TATCGGAGGACTGTGGAACTTTA V-1F05
127 C06 V  R09A1.1 CAAAAATGAGCTATAACAACGGC GACTGTTTGCCAGTTCAAAATTC V-1F11
127 C07 V  R09A1.2 TGTAATCCACACGGACAAATACA AAAGTCTCGAAATCCACAACAAA V-1F13
127 C10 V  C02E11.1  CTTTTAATGTTTCAAAAACCCCC TGCAACTGTAACCTTTTCCCTAA V-1F19
127 C11 V  K10C9.1 TTTAAAATCTTTCGGCAAATTGA AAAACGTCGGATGCTGTTAAGTA V-1F21
127 D01 V  K10C9.3 ATATTTATCGCAAACCAAGAGCA TAATTTTATGGGAACTGCCTCAA V-1H01
127 D03 V  K10C9.6 TCTTCATCCGGCAACATATAACT TCAGTGATACAGACTGTGGTTGG V-1H05
127 D04 V  K10C9.7 CCCAAATCCGAATCATCATAGTA ATCTCCGGAAGGTAGATGAACTC V-1H07
127 D05 V  K10C9.8 GGTGCATCGAGTTATTGAGAAAC GGTAAGCGATTCCATACTCCTCT V-1H09
127 D07 V  Y50D4B_7.a TTCTGCCAAAAGTGGAAAATAAA GTGGATCATCATTTGAACCGTAT V-1H13
127 D08 V  Y50D4B_8.b CTAAAAATTACCGCCTCAATGTG AGTGATTCGCCTACGTGAAAATA V-1H15
127 E01 V  Y50D4B_10.b GAATCATTTTGTGGTGGAATTGT TTTCCAAGAAAATTCCGTGTCTA V-1J01
127 E04 V  W07B8.3 GAATCACATAAATTGCGCCTATC CCGGTTAAACCATGAAAAATACA V-1J07
127 E05 V  W07B8.4 GCAGCACTCTCGATACCACA  TCCATTCGAGGTGAAAAACC  V-1J09
127 E08 V  T21H3.2 GGATTCCTCTTCCTTTTCGG  TACGCCTCTCCACTGCTTTT  V-1J15
127 E09 V  T21H3.3 ACCGGTATTCATCATTGTTTACG TGAGAGAAAAGGTGTTGGTGATT V-1J17
127 E10 V  T21H3.4 TTCCTTCATCCTTCGTGACC  GCCACTTGTTGATCGGAAAT  V-1J19
127 E12 V  F25A2.1 GTTCGTCATATTTCCAAGCAAAG CGCTAGTAGAACTCTTGCGTGTT V-1J23
127 F01 V  C39F7.1 AGCTAAAATCGGGGGAAAAA  CAAATCACCCCCTTCAAAAA  V-1L01
127 F02 V  C39F7.2 CCCCTCAAAAATTAAAAACAACC CTCTACAACGCTCCAGCAACTAT V-1L03
127 F03 V  C39F7.3 CGAGTAACCGTTTTAAGACATGG TTTGCTCCGTTCTACTCTGTTTC V-1L05
127 F04 V  C39F7.4 AAGAGCTTGATGGTGAAAGAGTG GCAATTTATAATTTTTCAGGGGG V-1L07
127 F05 V  C39F7.5 CGCCGTAAATCTACCCAAGA  ACAAATATCGGAGCGAATGC  V-1L09
127 F06 V  Y75B7B.a  TAACTAACCTGTGGCTTGGTGTT TTGTTCATCTTGTTCACGAATTG V-1L11
127 F07 V  Y75B7B.b  GCAAAAATTACACAATCCCAAAA TCGCCTATTTACCAGAATTGAGA V-1L13
127 F08 V  ZK1005.1  AACGGGGTACGCTTTTTCTT  CAAATTTGCCACCGAGTTCT  V-1L15
127 F09 V  F16B3.1 AACGGAGGTCTCTTCGGTTT  TGTCGACAGTTGGATTTGGA  V-1L17
127 F10 V  R12A1.2 GGCACCGCATTAAGACAGTT  ATGGAGGATATCGACGAACG  V-1L19
127 F11 V  R12A1.3 AATTCCCCAAATCACTCTTGTTT CTCCCACAATGCTATATCGTCTC V-1L21
127 F12 V  R12A1.4 TACAACTTACCCGGTTTTAGCAA TTGAAGGGTCCTTTTTGTCACTA V-1L23
127 G01 V  R09B5.1 GTTTGACCCAAAGAGCAAGC  CACCCAAAACATCCACATCA  V-1N01
127 G02 V  R09B5.2 CAGTTAGAGGACTTTTCTTGGCA TCCCGAAAATGAGTCAGAAACTA V-1N03
127 G03 V  R09B5.3 GAATGTTTTTATTTCACACCGGA ACCCCTTCAAAAGTCAAGAACTC V-1N05
127 G04 V  R09B5.4 CTGAACGCGGAAAAGTTCAT  TAAACCAAAACTTGCCGTCC  V-1N07
127 G07 V  R09B5.7 AGTGGTGTTTAGCAGTACCCAAA CTTTCATTGTAAGTTTCTGCGCT V-1N13
127 G08 V  R09B5.8 GAAGAGACAGGAAGAAGGAGGAG AACGGAAATCCAGTTCTACCATT V-1N15
127 G09 V  R09B5.9 CCTGACCTTTCTGATTGATTGTC CAGTTGAAGCTTTTAGGTAGGCA V-1N17
127 G10 V  R09B5.10  AAAAGCCCAGCTCAGTTATTTTC GCAAGAGTGTATTTAGTCCCACG V-1N19
127 G11 V  R09B5.11  GGCAAAAAGTCTCAACTGGC  GCATCATTTCAAGACGGGTT  V-1N21
127 H01 V  F53E2.1 TCATCAGAACACCATTCAGACAC AATACAAATTGGGAAAACTCGGT V-1P01
127 H02 V  C38C3.1 CACTCTTCCAATGTTTCTGCTCT CTGGATGCGTCAAGTAGAATACC V-1P03
127 H03 V  C38C3.2 ATACATGCCCATCACTTTTATCG ACAACTTTTGACGGAGAATTCAA V-1P05
127 H04 V  C38C3.3 GGCTCCACCATCTCAACACT  ACGCTCTCTCATCTGCCAAT  V-1P07
127 H07 V  C38C3.6 AGACGTTTTCATAGGATGCGTAA AAAATAGGGTGGAGACCACAAAT V-1P13
127 H08 V  C38C3.7 ATGTCGAGATCGGTACTGGC  GTGGTCTGAGAGAACCCCAA  V-1P15
127 H09 V  C38C3.8 CACTTTCTAATCAGCTGGCAAGT AAAATAGCCACGAAAGATGACAA V-1P17
127 H10 V  C38C3.9 TTTCTCCAAATTTGCCCTTG  ATTCGCAAGCTTCCAAAAGA  V-1P19
127 H11 V  K02H11.2  GGCAAAGAACCCATGAAAAA  AAGCGCTGGTTCAAAAGGTA  V-1P21
128 A01 V  K02H11.4  TTTTCGACCATCTCGGATTC  ATCTCGCATAATTTCGGTGG  V-1B02
128 A03 V  K02H11.7  TTTGGCACAGATCACCAAAA  TCCAATGCTGGATACAACGA  V-1B06
128 A05 V  F52F10.1  TTAATAACTCCAGAGCCGTTTGA TCTATTCGAATCCCGATTACTCA V-1B10
128 A06 V  F52F10.2  GTTTTGATTTTTGCAGTTTGGAG ATTGCAACTTCCACTCCAATAGA V-1B12
128 A07 V  F52F10.3  CATAGCTTGCAGCTTTGAATTTT GGTGGCACAATCTTCTTTACATC V-1B14
128 A12 V  F16B4.3 GCACTGCAGTTTCCAGAACA  CAGTTGCAGCTCCATTCAAA  V-1B24
128 B02 V  F16B4.5 TGTAGCTTTGAAAATACGGGAAA TCGGCCTTGAAGTCATATTTTTA V-1D04
128 B03 V  F16B4.6 CACTTTTCGCCAATTTTTCATAG GGCCGAGTCTGTAGAGAATTTTT V-1D06
128 B04 V  F16B4.7 TTTTCTGACCAGGTTGTTTTTGT CATGCTGGAAAATTCTAACCAAG V-1D08
128 B05 V  F16B4.8 CTCCGACGAAGATTCCATGT  CTTTCGGCCATTCTCATCAT  V-1D10
128 B06 V  F16B4.9 AATCAAAAATATTTGCCAGCTCA TTGCAGAGACCTACCTTCACTTC V-1D12
128 C03 V  K04F1.1 TTTCAAAACGTGACAACTTCCTT CTGATCGAGTTTTTCTTCTTCCA V-1F06
128 C04 V  K04F1.2 TGCTTCATTTTTGTTTCCAAGTT ACTTACTTTAGTAACCGTCCCGC V-1F08
128 C05 V  K04F1.3 GATCTTCCACATGGCTTGGT  CGTAACTCGTGAAAATGGCA  V-1F10
128 C10 V  K04F1.8 TGTGGAACACTTTCAAATGACAC AGTTTCCCATGATTTTTCCATTT V-1F20
128 C11 V  K04F1.9 TTGAAAACAGTATTGAAAACCCG CGTTTCGTTTCCTTTTTCCTAAT V-1F22
128 C12 V  K04F1.10  AAACGGGTTGTTATGCCAAA  ACCGTGTTGAGAAAACTCCG  V-1F24
128 D01 V  K04F1.11  CTTAGGCGTAGGCTTAGGAAAAG TTCTTGAAGCTTTGGGTACAAAC V-1H02
128 D03 V  K04F1.13  CCACCAAGATTATCACCAGTAGC AGAAGTTAACCCCATTAAACGGA V-1H06
128 D04 V  K04F1.14  TGTTCGTTCGACAGAAAACG  GCTCTAACGTTCGGCTTCAC  V-1H08
128 D05 V  K04F1.15  TTGGGTGTTCCTGTTTTCTTTTA ACCAGTATTGCATAACGGTGAAT V-1H10
128 D07 V  Y46H3C.b  AATGCGTACCTCACAGCATATTT TTTCAGCATTGAGGATATGGAGT V-1H14
128 D10 V  Y46H3C.e  TAGATTCCCAAAGACACTTTCCA ACTCCTGGTAGTCCACGATAACA V-1H20
128 D12 V  Y46H3C.g  TTCATTGTTGTTCAATGCGTTAG CAAAGTTTTCAAATTCACCTTGC V-1H24
128 E01 V  Y46H3C.h  TCCTAACAATTTCGTTCTGGAAA AAGTCGTTCAACATTACGGAAAA V-1J02
128 E02 V  ZK697.1 ATGGCGGTTCAAACTACTGC  TATTTCAAGTTTGCGTGCCA  V-1J04
128 E03 V  ZK697.2 TCGAAGAGCTTCAGCATTTTATC GAATCGGATCATCATATCCTTCA V-1J06
128 E04 V  ZK697.3 AAAACTGTACTTGAAGCACTGGG GAAAGCAGTCAAACACAATTTCC V-1J08
128 E05 V  ZK697.4 CATTGGCTTGTTCCCAATTT  AAATTCCACGAAAATCGACG  V-1J10
128 E07 V  ZK697.6 AATGACAAGATCAGCCCAAGTAA AATTTTTCGATTTTGGAAGAAGC V-1J14
128 E11 V  ZK697.10  TCGCTAATGAGCATACCGTG  TTTCGCCTTGAGACAAAACC  V-1J22
128 E12 V  ZK697.11  CGATAGGGTTGATGAAGTGAAAG CATCTGCTGACATTATGACGAAA V-1J24
128 F01 V  Y46H3B.a  CTCCTGGTTTCCTTTCCATTATC TTTTGGTAGGAAACAAAAGCTGA V-1L02
128 F02 V  Y46H3B.b  CGACATTTTCTGGACTTTCAAAC CTAAAAGCCTGAAGTATGGAGCA V-1L04
128 F05 V  Y46H3A.c  TTTTATGTTGCATTCTGATCGTG GACGAGGGAATATCGTTCTTTTT V-1L10
128 F06 V  Y46H3A.d  GACAGTTTTAAGTGTTTCCGTCG CCGTTGAAAATAAATACCGAACA V-1L12
128 F07 V  Y46H3A.e  GAATGCGGGTATATAAGGAAAGC TCAAAACGGCACAGTTTTAAGTT V-1L14
128 F10 V  Y46H3A.h  ATCCGGTTGGTTTAATCAAGTTT ATGAAGAGATGCGAAGAAGTGTC V-1L20
128 G02 V  T10B5.4 ATTAAGAGCGATTAAAACGAGGG TAGCTTCTTCCCCATTAGTTTCC V-1N04
128 G03 V  T10B5.5 GGGGCACATTGATCTCCTTA  AGCGTTCAGTTATGCTGGCT  V-1N06
128 G04 V  T10B5.6 TTTTCGCCAGAAATTCATCC  GCTCATCATCAGCAGTTCCA  V-1N08
128 G05 V  T10B5.7 TGGAGAAGAGACAGAGAGAATGG CATCCTCCTTCTCGGATACTTTT V-1N10
128 G12 V  T06A1.5 ATCTCCACCTCACCACTTGC  CGCCCTTCTTATCACCAAAA  V-1N24
128 H01 V  Y40B10B.1  GTGAACTGACCATCGGTATAAGC ACATCTCACTTTTTGGCAACATT V-1P02
128 H03 V  T08B1.1 CCCACTGTCCTTTTCCTTGA  CAAGCAGTCATGCCTTCAAA  V-1P06
128 H04 V  T08B1.2 GGCGGACTCTTCCTTCTTCT  TGATCTTTTTGCGCAGTTTG  V-1P08
128 H05 V  T08B1.3 AATGAAAACCTGATGCCGAC  AGCCACAAAACCAGCAGAGT  V-1P10
128 H06 V  T08B1.4 AACATTTTTGAGAATGCGGC  CCCCTAGGCACTCGACATAA  V-1P12
128 H07 V  T08B1.5 TTATACGTTGCATGATGATTTCG ATGAATCAGGAAGGTCACTTGAA V-1P14
128 H11 V  F59A7.3 CAGAAAGCGTTGAAAACTCACTT TTGAGTCTTTTGGCACAATTTTT V-1P22
129 A02 V  F59A7.6 TTTTGAAACATTTTTCGATTCGT CATACTAACATTTTCCGCTTTGC V-2A03
129 A03 V  F59A7.7 TTGAAAGTTCGCCAAGAATAAAA GCTGTTAGAAATGGAGCTGAGAA V-2A05
129 A04 V  F59A7.8 CCGATGACGGAGAAGAAAAA  TCCTTTAGCTTCCTGACCGA  V-2A07
129 A05 V  F59A7.9 TATTCCAAGGCAAAGCATCC  CAATTTCCACAGCTTGCTCA  V-2A09
129 A06 V  Y40B10A.c  AGTAATATCTGCGTCTCTCACGC CAAATGCACTATATTTCACGCAA V-2A11
129 A07 V  Y40B10A.d  AATACAGCATTGTTGAGGCAAAT GTGTTCAATTATCGGGAAGTTCA V-2A13
129 A08 V  Y40B10A.e  AGCAGAACAATTTTGTCTTGAGC CTCCAAAAATGTCTATTGTTGCC V-2A15
129 A10 V  Y40B10A.g  ACTAAACGTATTTGTCCGTGTGG GCCCCCAATGTAGTTTTTAATTT V-2A19
129 A11 V  Y40B10A.h  CGTTGAGATTCAAAGTTGTTTCC GGATGCGATGGAATACAAAAATA V-2A21
129 A12 V  F36F12.1  CGTCACGAAAATGTACCCCT  AATGGGCTTGTTACGGTACG  V-2A23
129 B02 V  F36F12.3  CTGGAAACCGGAGATTTTGA  ACATGAAGCTGCAGCAAGTG  V-2C03
129 B03 V  F36F12.4  CAAGATGGGTCATAAATGCAGAT CATGTTTTAAAGCAATTTTCCCA V-2C05
129 B05 V  F36F12.6  CGATCACCATATAAAACCCAAAA ATATCCCTTGTTAGCCTTATCGG V-2C09
129 B06 V  F36F12.7  CAAGGTGAGTCGAGTTTCAGATT TAAACGATAACACTGAAGACGGG V-2C11
129 B07 V  F36F12.8  CACGCCAACAGTGAGAAAAA  ACTCAATTTCCGGCTTGATG  V-2C13
129 B08 V  F22F7.1 AATGCAGTTGGACCTGTAAGAAA TCCATATCCGAAGAACCAGTAGA V-2C15
129 B09 V  F22F7.2 TCGAATTTTCAAAACGTCTCATT ACCCGATGAAATAACCTTGAAAT V-2C17
129 B10 V  F22F7.3 ATTCGAGTTTGACGAAAAACAAA TCGCTTTCAGATCATGTCAGTTA V-2C19
129 B11 V  F22F7.4 TTCCGTGGAAGGTCTGTACC  CACTGGAAATTGAAGCCGAT  V-2C21
129 B12 V  F22F7.5 GCGTATCAATGTATGCTTCACAA GCCAATCCAACATTCTCTACTTG V-2C23
129 C02 V  F22F7.7 CTGACGTCACATTTTGTGGTAAA CTCGACGAATGTATCAAGGAAAC V-2E03
129 C03 V  C45H4.1 TTTGTTGAAGCAAATTGAAAGGT TGTTCCGCTCTTCTTTCTTAATG V-2E05
129 C04 V  C45H4.2 GTTCCGGAAGTTTTCGATCA  GGTAGGCCTTCTTTTGAGGG  V-2E07
129 C05 V  C45H4.3 TTACTCATCCAGTTTTTAGGCCA AAAAACCAGTAGGGCCTCTGTAG V-2E09
129 C06 V  C45H4.5 CCAGAAAACGTCAATGGCTT  TTTAAATTGGCAAACGGAGG  V-2E11
129 C07 V  C45H4.6 ACAGTGCCCTTCACGTTTTT  AAACACCAAGTATGCCTCGG  V-2E13
129 C08 V  C45H4.7 CTTGGCTAACATTTTCAGCTTGT AGTTATCGTTCGAAAAACCAACA V-2E15
129 C09 V  C45H4.8 AGCGGCGAGAAAATATTCAA  CCCATTATTGCCCATTTTTG  V-2E17
129 C10 V  C45H4.9 AATTGCTTGACATTTCGGCT  TCGGCTGCTTGTTAGTGATG  V-2E19
129 C11 V  C45H4.10  TCGATTTTTGTTGGACGTGA  AGAATTGGTGCAAATGGTCC  V-2E21
129 C12 V  C45H4.11  GGATGTTATCTTGAGCGTACTGG TATTTAGAGAGCTGGTTTGCGAG V-2E23
129 D01 V  C45H4.12  ATAATAATGGAGCAAGGAGCACA ACATCCGTTTGTCCAAATAACAC V-2G01
129 D02 V  C45H4.13  CTGGGGCTGTATGAAGTGTAGTC AGCCATTCTTTACTCTTTCACCC V-2G03
129 D03 V  C45H4.14  AATGCTCAAAAATGTGCAAAAAT GTAACGTACCAGACCCATATCCA V-2G05
129 D04 V  C45H4.15  GCTCCCTCATAAAAGGTTGTCTT ATTTCTTGTTTGCTGAACCGTAA V-2G07
129 D06 V  C45H4.17  GAATTTGTTGTCTATCGCGAATC CACTTCCAATCACTTTGTCCATT V-2G11
129 D07 V  Y5H2B.a TTTATGCCGCTAGTGGAAGTTTA ATTTCAAAGATGGACAGCATCAT V-2G13
129 D08 V  Y5H2B.b GGCACGAATTCCTAGATCTTTCT TCTCTTCCGCCGTACACTATTTA V-2G15
129 D12 V  Y5H2B.f AAGTGAAGTCGAAGTGAGGAGTG TTTGTTTTGTTGTTTGTTGTTGC V-2G23
129 E01 V  Y5H2B.g TCAATTTGGATGGTCCTCATAAC AAAAACATGAAACCGAGAACAGA V-2I01
129 E02 V  Y5H2B.h GTCGATCATTTACCACGAGAGAC CTTACAAACATGCCAAACACAAA V-2I03
129 E03 V  Y5H2B.i CAATTTAGCTTCGAGCAGTCAGT GTTGAAAAATGTTCGACAAGGAG V-2I05
129 E04 V  F44C8.1 AGTACCCCCAGCCTCTCAAT  TCGCCAAAAAGAGGAACATC  V-2I07
129 E05 V  F44C8.2 CCTTAATCGAACCACCTCCA  AATGATTTCCCTGGGCTTCT  V-2I09
129 E06 V  F44C8.3 TCTCGGGATCCTGTGAAGTT  TCCGATAGCTTATCCAACCG  V-2I11
129 E07 V  F44C8.4 TTTATTCCTCTCGGGTCCCT  GATACGCATAGCCCGACATT  V-2I13
129 E08 V  F44C8.5 AAACCGGCAAGTTGTGAAAC  TGCCAAAATCGTACCATCAA  V-2I15
129 E09 V  F44C8.6 GTGAGCCTGATAAAGCGAGC  GCGCTTTCCAATTCCAAATA  V-2I17
129 E12 V  F44C8.9 ACTGGCTGTCTCCAATGCTT  TGTGATCTACCAGCTCACGG  V-2I23
129 F01 V  F44C8.10  TAATCACACGTCCTCAATCACTG TCAAAAACATCTGCTATCCGTTT V-2K01
129 F02 V  F44C8.11  CCACTGGGAAAAACTTTGGA  GGCCGCTAAGCTAAAATCCT  V-2K03
129 F04 V  F41B5.2 CGCAGATTTGCCCTCTCTAC  TGGAAGTCCTTCCGAAGATG  V-2K07
129 F05 V  F41B5.3 AGACTATGTCGGTCGCGTCT  ATGGCTCTGGGAAGATCTGA  V-2K09
129 F06 V  F41B5.4 TACCCCCAGCCATTTAATCA  GAAAATTTCCATCCGAGCAA  V-2K11
129 F07 V  F41B5.5 ACAAGGCCTAGATGTAGAATCCC GTGAGAGACTGCGGAAAGAGTAA V-2K13
129 F08 V  F41B5.6 GCAATGCCTACTTTTAGCGG  ACTTTGTTTCCACGGTTTCG  V-2K15
129 F09 V  F41B5.7 GCTTTCCATTCTCGCCTATG  CTGTGGAGCACTCATCGAAA  V-2K17
129 F10 V  F41B5.8 ATAAATATCGTTGGCAGCGG  CTTGATGCTTCGGCATTTTT  V-2K19
129 F11 V  F41B5.9 TCCGAACTTCCTGGTAATAGTGA GAAAGTTGGAGAAACGTCTTGAA V-2K21
129 G02 V  Y5H2A.b TTCAGGAACGGATATGACACTCT GAACTTCCACAATGTTTCTACGG V-2M03
129 G04 V  T27B7.1 GGTGCTCATTTTGGAGCAAT  CAGCTCAATTTCAGTGGGGT  V-2M07
129 G05 V  T27B7.2 CCCCCTTTTCTCTGCTTTATTTA GTCAATCGCTTCAAATATCGTTC V-2M09
129 G06 V  T27B7.3 CCGGATGTGAAAACTGGACT  TGTTGAGATGGGAATGAGCA  V-2M11
129 G07 V  T27B7.4 AAAATGTGGCAAAAACTCCG  TGTGCAGCATTTTTCAGGTC  V-2M13
129 G08 V  T27B7.5 GAGGATGACGACACGAAAGTTAG TTTCTTTACCCACCTGTTCTTCA V-2M15
129 G10 V  T27B7.7 CGACGGTCGGAAACTTAGAG  AAATAGTGGGAAAATGCCCC  V-2M19
129 G11 V  F15E11.1  AGTAATGTGCTTAACTCCACCCA CTACGTATTAGGTGTAGGCACCG V-2M21
129 H02 V  F15E11.4  GTTTTCTCACGGGATTGGAA  CATTCTGAAGTCGATCGCAA  V-2O03
129 H03 V  F15E11.5  AATCAAAAACATTCACCTGTTGG TTCCAAGCTCTCTTTAGTGATGG V-2O05
129 H04 V  F15E11.6  TTGGTCATTCAGCAATGGAA  TTTTTCTGGCTGGGATTTTG  V-2O07
129 H05 V  F15E11.7  CACTCGTTTCGGACTCCAAT  AAAACTGCGGATTGTTTTCG  V-2O09
129 H06 V  F15E11.8  CTCCGAAAAGTGAAGCGAAC  TCTCTAAAACTTCCGGCGAA  V-2O11
129 H07 V  F15E11.9  CCGACAAAATTCGAGTCCAT  TCCGCTTATCACACCTGACA  V-2O13
129 H08 V  F15E11.10  GCCACCACTGTATAAAATTCCAA ACTGCAATCTACCGATATCCAGA V-2O15
129 H10 V  F15E11.12  GTTTGGTTCAATGTGTTTCGATT ACCTTGTGTATTGTCAGGCAAGT V-2O19
129 H11 V  Y19D10A.a  ATAATTTTTGGATTCAGGGCCTA TGCTAACCAATTTCCGGTACATA V-2O21
129 H12 V  Y19D10A.b  ACGTATTTACCCAAAATGTGCTG TGTTTTTCGTATGTAGCAACACG V-2O23
130 A02 V  Y19D10A.d  CTGTACGGACCAACTTATCTTCG GTGCTAGCGGCATTATGATAAAC V-2A04
130 A03 V  Y19D10A.e  CGTAAAAATCGTTAAAAGCAACG CAGCACAATCTGGGAACTTTATC V-2A06
130 A07 V  Y19D10A.i  CTGATCATATCAGGTTGTCCCAT TCGAGACGTTAGATTGCTTCTTC V-2A14
130 A08 V  Y19D10A.j  GCTGGAAATCATGTTTCGTTTAG GGAAACATTTCTGGCCTCTTTAT V-2A16
130 A09 V  Y19D10A.k  GTTCCATATGATATAGCCACCCA GTTTGTCTGGGAAAATGAACAAC V-2A18
130 A10 V  Y19D10A.l  ACTGAGTGAATTCATTTGATGGG TTTCGGCTTAAAAATCACAAAAA V-2A20
130 A11 V  Y19D10A.m  AACGAAACTCATTGGTTTGAAGA CAAATAAATGATGCAACAAGCAA V-2A22
130 A12 V  Y19D10A.n  CTGGAATTTTGCGATAGTGAAAC AAAGCGTAAACGTTTTGAAACAA V-2A24
130 B02 V  Y19D10A.p  TTGGCACTTTTGGAAAATTAGAA ATTTGCCGATAGAGATTTGAACA V-2C04
130 B03 V  Y19D10A.q  CAGCTCAACGATGCAATATTTTT ATTCTGAAAGCCTTTTGGACAAT V-2C06
130 B04 V  C13B7.1 CCCCATTTCAGTTAAGCTTCTTT GCCGTTTAGACTTGTACAACCAC V-2C08
130 B06 V  C13B7.3 CCCGTAACACTGCTTAATATTGC TCCATATCAATTCATGAGGGAAG V-2C12
130 B07 V  C13B7.4 TTCAGCTTTATTTCGGAGATCAG ACATTTCCAAAAACTTGCTTCAA V-2C14
130 B08 V  C13B7.5 TAGTTGGATTCCCATTCTCTCAA CATTTGAGTTTCTGAACTGACCC V-2C16
130 B09 V  F56A4.a AAATTTCAATCGGCAAAACTGTA CCAGTTCCATATCTAGCCATCTG V-2C18
130 B10 V  F56A4.b TGGAGTCGAACTTACGTCAAAAT CTTCCCCATATTCCTAAGACACC V-2C20
130 B12 V  F56A4.d ATACAATTTTGGCGGGATTATCT TCGAGACGTTAGATTGCTTCTTC V-2C24
130 C01 V  F56A4.e CCGTGCCACAACTTTACTACTTC TGTAGACAACGGTTTTTAGGCAT V-2E02
130 C02 V  F56A4.f TCTTTGGCGGTATAGTGTGATCT CCTCACGGTTCTATTTCAGATTG V-2E04
130 C03 V  F56A4.g ACCCGCACTAGATAAATGTCTGA AATTTTCCAAAATAGCTCCCAAA V-2E06
130 C04 V  F56A4.h TATCCCTACTTCGTTTTCCCATT ACTTTACAAAGCTCTTGTCGCAC V-2E08
130 C06 V  F56A4.j GCTGGAAATCATGTTTCGTTTAG GGAAACATTTCTGGCCTCTTTAT V-2E12
130 C07 V  F56A4.k ATTCATTGGTTGCGTACAGTTTT CCTTTGTCTATTGTTTGTCTGGG V-2E14
130 C08 V  C01B4.1 TGTTGCTTGCACTCTAAATCGTA CACTGATCAACACAGTCCGATAA V-2E16
130 C09 V  C01B4.2 CAACAGAGATGCGTATTTTCCTC AAATAATTTCAGGGGGTCAAAAA V-2E18
130 C10 V  C01B4.3 TTGGCACTTTTGGAAAATTAGAA ATTTGCCGATAGAGATTTGAACA V-2E20
130 C11 V  C01B4.4 AATGATTACAGTAACCGGCTTCA CTTCGGACAGTAATGAGAAATGG V-2E22
130 D01 V  C01B4.6 GGATTTGGTGTTAGGATTTGACA AAAATTTCGACGCATAGAGATGA V-2G02
130 D03 V  C01B4.8 AACGAAACTCATTGGTTTGAAGA CAATAATTCCGACGATCAAGAAG V-2G06
130 D04 V  C01B4.9 CGTAAAAATCGTTAAAAGCAACG CAGCACAATCTGGGAACTTTATC V-2G08
130 D05 V  C01B4.10  TCCAATTACGGGACAGAGTAAGA TGTTTTTCGTATGTAGCAACACG V-2G10
130 D06 V  Y45G12C.1  ATCTGCAACTTCAAGAGACCATC AGTTTCATGAGCGAATTCAAAAA V-2G12
130 D08 V  Y45G12C.3  TATCCCTACTTCGTTTTCCCATT GGGAAGGATGAGTTGAATTCTTT V-2G16
130 D09 V  Y45G12C.4  CTCCTTGGGCACTAAAGCTAAAT CAACAATTCCAGTGAATGTCTGA V-2G18
130 D10 V  Y45G12C.5  AATGCTTATCCTAGGGATTCTCG CTCCAATATGTATGCCCCAACTA V-2G20
130 D12 V  Y45G12C.7  TGTTATGTTCCTGTTGGGTTTTT ACCTTTTTCTGGATTTTCTCTGG V-2G24
130 E02 V  Y45G12C.9  CTATTTCGCGTTATGTGTCATCA CAATTCTCCATCGCACTTTTATC V-2I04
130 E03 V  Y45G12C.10 TAGTTGGATTCCCATTCTCTCAA CATTTGAGTTTCTGAACTGACCC V-2I06
130 E04 V  Y45G12C.11 CATTGCAGTCAAATCATTCAAAA CGCCCCTGATTACAACATTATTA V-2I08
130 E06 V  Y45G12C.13 ATACAATTTTGGCGGGATTATCT GGAAGAGCCTCGTCTTAGTCTTC V-2I12
130 E07 V  Y45G12C.14 TGACGTCACATCCTAGATCATTG CAGCGGATCTACTTATTCCAGTG V-2I14
130 E08 V  Y45G12C.15 TTCCACGATATTTTCGAATAGGA TTTTAAAGCCAATTTCAGAACCA V-2I16
130 E09 V  C29G2.1 GAATAGTACACGACTGGAGTGCC GAAGACTTCGTTCAACATCAACC V-2I18
130 E10 V  C29G2.2 CCTTTGCATATCTTTTATCGTCG TTTAATTGACGGAATTCGAGAAA V-2I20
130 E12 V  C29G2.4 GACCGGTCATAACTTTGAATTTG GTTGATATATTTTTGGCCAGCAC V-2I24
130 F03 V  F53E10.1  ATCTCCAGATTCATCACCGC  GGTCTCACCACTGTGGGTCT  V-2K06
130 F04 V  F53E10.2  ATATTGGCAGGATGAGTTTTTGA TTTCCCTGCATCTGTATTCCTAA V-2K08
130 F05 V  F53E10.3  AAAAATGGTCAAATATCACACGG GGATCAAGACGAAAAGTCATCAG V-2K10
130 F08 V  F53E10.6  ATAATTCCCGGTATCGATTTGTT TAACATCCATTCCCGTGTTTTAG V-2K16
130 F09 V  W02H5.a TTTGAGTCGCCATAACTGTTTTT AATTGGAATCACTCGATTCTTCA V-2K18
130 F10 V  W02H5.b TCGTGGGGGAATTAATTATCTTT TTGTTCAGTTTTTCGAGGATGTT V-2K20
130 F11 V  W02H5.c ATAATAATAGTCGAGGCAAGCCC AAGCCAAAGAAAACAACAAAACA V-2K22
130 F12 V  W02H5.e GCTATCGGGATACCAAGAGACTT TTGTTCAGTTTTTCGAGGATGTT V-2K24
130 G01 V  W02H5.f GAGGAGGACTTGGATAGGCTTTA GTTGCTCTTCTGCAACTGAGACT V-2M02
130 G03 V  W02H5.h GAGGAGGACTTGGATAGGCTTTA GTTGCTCTTCTGCAACTGAGACT V-2M06
130 G04 V  W02H5.i ATGCAAATTCACATATTTTCGCT CCCATCCACTGAAATGAATTAAA V-2M08
130 G05 V  W02H5.j TTCATCCGTTAAAAAGCGTCTAA GTACCAGTGCGTTGATTTTTGTT V-2M10
130 G07 V  W02H5.m TCTTACATGAGAAATACGCAGCA TGAGCCGCTATAACTTTTTACGA V-2M14
130 G08 V  W02H5.n TTGAATTCCCTTCAAAATGCTTA AATTGGAATCACTCGATTCTTCA V-2M16
130 G09 V  W02G9.1 AATTTTGAACCTTTTAATGGGGA TTCTTAACCATGCGAAATCAGTT V-2M18
130 G10 V  W02G9.2 GACGTCACAGTTTCCTGGGT  GCGACTACACTTGGTTGGGT  V-2M20
130 G11 V  W02G9.3 CACAGAATCGTTATTTCTCGCTT GCATAACTAATCCAAAACGTTCG V-2M22
130 H02 V  Y45G12B.1  TTTTTCCAGGACATTAACGAAGA TAACATAGGTTCCCTCCTTCTCC V-2O04
130 H04 V  Y45G12B.3  TTACATGTGAACTTATGCAACCG ATTGTTGACTGGGGTTATGTGAC V-2O08
130 H05 V  C24B9.1 TGAACCTTCGCGATTTATCC  GAATGCGAGCCCAGAAATAA  V-2O10
130 H06 V  C24B9.2 CTGTCAGCATCATTTATGGATCA GCGTTGTTTTTCTGAAAGTGTTT V-2O12
130 H07 V  C24B9.3 TGAAAACGTTTGAGTTTACGGTT TAAGATTTTCTTCGGCATTTTGA V-2O14
130 H09 V  C24B9.5 GACAATCGAAGCGACCTGAT  ACGGGTGTAGGGAAGCTTTT  V-2O18
130 H11 V  C24B9.7 TGCACTACCCAAACAGTGGA  ACCTCATTTTGTGACTGGGC  V-2O22
130 H12 V  C24B9.8 ATGCCGTTTGAAAAAGTTGC  ATGCTGGGAATGACTTTTGC  V-2O24
131 A01 V  C24B9.9 TTTTTCCGAATTTTGTTTTCTGA TGACATTTTGAAGCAAATCAATG V-2B01
131 A02 V  C24B9.10  GGGTCAGATTTGTTGTCGCT  CGCAATTAGGCTCGAAAAAC  V-2B03
131 A03 V  C24B9.11  TCGAGAACCCAAAATTGCTC  GGTAGGGTTTCCATGGGAGT  V-2B05
131 A04 V  C24B9.12  GGAGAGATAGCGTGAACTGAAAA TAAAAACTTCCAGAAACAACCGA V-2B07
131 A05 V  C24B9.13  TTTCAAAACAGTTAGTGCCCAAT CTAGATGCCTTATTTGTGGCTTG V-2B09
131 A07 V  R05D8.b CGCACCATTCTGAATTAAGGTAG CATTTTCAACACTTGAACGAACA V-2B13
131 A08 V  R05D8.c AGACCAGTGTAGATCCTCCATCA TTTCCGTTTCCTTTCGATATTTT V-2B15
131 A09 V  R05D8.d AGTAGGCTACCTTGTACGGAAGG AATCGGTAAATTGGTAAATTGGG V-2B17
131 A10 V  R05D8.e AAAGCCCTATTCAGGCATAATGT CAATGTCATCACAAAACCAGAGA V-2B19
131 A11 V  R05D8.f ACAACTAGATTATCGGGCACAGA TATAATGCTGAAATTGATGCGTG V-2B21
131 B02 V  R05D8.i ACGCTTAGCTTGTGAACACTTTC GCGTGAGTAAGTAGCAGGTCAGT V-2D03
131 B03 V  R05D8.j GCTATTCAAGCCAAAAACAGACA TCGAAAAATGAAATGGGAATTTA V-2D05
131 B04 V  R05D8.k TTTTGCCATACGGCTTAGTTTTA ACAATAATTGCTCCAGTCCAAGA V-2D07
131 B06 V  R05D8.m TTCTTCACATTGCTGACTCTCAA ACATATCCAGAAGACAACGGAGA V-2D11
131 B07 V  R05D8.n CTATTTGAGTGGAAGATCGGTTG ATGATAAGGAGTGCAATGAAGGA V-2D13
131 B08 V  R05D8.o ACCGAGTAGGTTCCAGAGTCTTC CATGAGCAAATAGGAGACCAGTT V-2D15
131 B10 V  R05D8.q CTTAAAACTCACTGCTTGGCAAT GGTCGGCTTATTATCGAGAAAGT V-2D19
131 B11 V  F54E2.1 ATTTGGCTCTTAACACCCCC  GAAGGCAGTTGATCGTCACA  V-2D21
131 B12 V  F54E2.2 TTACACACACTTAACCCTCCTGG TGCGAGAAATGAACTAGGAGAAG V-2D23
131 C01 V  F54E2.3 CATTGCTTGCCTTGACTGAA  GGTGAAGCTACCACCGACAT  V-2F01
131 C02 V  F54E2.4 AAATATCACCCCCTCCCAAC  AGGTTCAGGCTGCTGACAGT  V-2F03
131 C03 V  F54E2.5 AAAAACAAAAATCGATTGCTTCA TCTACAGATACGGCTTTCAGCTC V-2F05
131 C05 V  T03D3.1 CTTCCCTTTACCCCGAACAT  CGATCTCGCATTTGAAAGGT  V-2F09
131 C07 V  T03D3.3 CGGTATATAAGCCGCCTGAA  ACCGCAAGTATTGGTTCGAC  V-2F13
131 C08 V  T03D3.4 GACAACCGAGGTTTAGCAGC  TAATTGCAAAAGGAGGTGGG  V-2F15
131 C10 V  T03D3.6 TGAACAGTTTCCTAGCGCCT  AATACGCCCACTACCTGTGC  V-2F19
131 C11 V  T03D3.7 GATAGCGATAGGGTCCACGA  CCGAACACGACTGAAACGTA  V-2F21
131 C12 V  T03D3.8 CGAAGGAAAACACTCCCAAA  ATCATTTTGCCTTGTCCTGG  V-2F23
131 D01 V  T03D3.9 AACTGACGGCGTTGAGAACT  CCACAATGATTGACGACTGG  V-2H01
131 D02 V  T03D3.10  TGATGTTTTTGGACTCGCTG  CTCGTCACACTGTCTTGGGA  V-2H03
131 D03 V  T03D3.11  GCACAGGCTCTTGCAATACA  ACCAAGAACATTTTGTGCCC  V-2H05
131 D04 V  T03D3.12  AAGCGTTTTCCTTCAGTGGA  TGACATCAGCTTTCTGCCAC  V-2H07
131 D05 V  T03D3.13  ATCTGTGCTCTCCTTTGCGT  TGACAAATGGAAAGTGCTCG  V-2H09
131 D06 V  T03D3.14  GAATTTCGTTGATCCGTGCT  GAAATCCGCAAACTTCGGTA  V-2H11
131 D07 V  Y45G12A.1  TAGGTCTCATATGCAAGTCCGAT CGTATAGTTGGGTCTGGTAGCTG V-2H13
131 D08 V  F37B4.1 ACGTGACAAACTCCGTCAATAAT ACACTTTTTAGCTTTTGATCGCA V-2H15
131 D09 V  F37B4.2 CAAACCACTATCATGTGCCG  GCATGGTAGCCATTGATGTG  V-2H17
131 D10 V  F37B4.3 AGTGTTTGGCGGGATTATTTTAT GTAGGAGAATTTCTTTGCGGTTT V-2H19
131 D11 V  F37B4.4 CGAATTAATTGTGCACTTTGTCA TTTGCACGTATGAAGATCAGAGA V-2H21
131 E01 V  F37B4.6 CCACCGAAATCATAAAAGTTGAC ATTCCGCTTGACTAACCCTACTC V-2J01
131 E02 V  F37B4.7 CCAAATGCAACGACAAGATG  TATCAGTTTGGTCGCCATGA  V-2J03
131 E03 V  F37B4.8 GTTTGGGATACCTGCTTGGA  CTTCGTGGCCTATCATCCAT  V-2J05
131 E04 V  F37B4.9 CCGCATTTATTCCGAGCTAA  TCCAAGCAGGTATCCCAAAC  V-2J07
131 E05 V  F37B4.10  ATACCACATTTCTGCGACCC  CTGCGTATTCAGGAGCACAA  V-2J09
131 E06 V  F37B4.11  CAAAGAAGGCATGGGAAGAA  GAAGCCAAGCTTCCCTTTTT  V-2J11
131 E07 V  F37B4.12  GCGAATTCTGAACATGATTTTTC TCCCAAGAAGTTCTGCATACAAT V-2J13
131 E08 V  C31B8.1 CGCAACTTTTCTATCAGATGCTT GAATAGGTGCAGACGTGAAAACT V-2J15
131 E09 V  C31B8.2 GCACATGATGATGCTCTGCT  CCCGTCGAGAAAAGTGTGAT  V-2J17
131 E10 V  C31B8.3 ACCCCGAAAAAGTTGGAATC  ATATGGCGTGTGAACCATGA  V-2J19
131 F01 V  C31B8.6 ATGAATCGATTGGCGGATAG  AGCCAAACTTGAAGAGCCAA  V-2L01
131 F02 V  C31B8.7 CAGAAGGCAATCCTGAAAGC  CGACCAATGCTCAACAGAAA  V-2L03
131 F03 V  C31B8.8 TGGTTCGTCTTGTGGTGGTA  GCCGAGCAAGTCTTCAAATC  V-2L05
131 F04 V  C31B8.9 AATCCAAACGCCACGTAGTC  TTTGAGAGATCAGGTTGGGG  V-2L07
131 F05 V  C31B8.10  GAATACACAACACGATGGCG  TTGTGTTCACTGAAAAGCCG  V-2L09
131 F06 V  C31B8.11  CAACCAGAATAGTCGACGCA  AGGGCTCAAACCTACAGCAA  V-2L11
131 F07 V  C31B8.12  TGACATTGATCTGACGGGAA  TCCCAGATTCGAAAAATTGG  V-2L13
131 F08 V  C31B8.13  GCCAGGAACATATTCTACCCCTA AGACCAACTATTTCGCTAGTCCC V-2L15
131 F09 V  H27D07.1  TTCCGATCATAATGCACCAA  TTGCAGTTTGCCGATATTGA  V-2L17
131 F10 V  H27D07.2  CGGCATATAATATTGGTTGTCGT TCGTCATTACGGCTATACGTTTT V-2L19
131 F11 V  H27D07.3  CAAACAATCCCCGTTCATCT  TTGATTCTCATCCGAAAGCC  V-2L21
131 F12 V  H27D07.4  CAGCAAACCAAATATAAAAAGCG GAGCATGTCTAGTCTCCGTGAGT V-2L23
131 G01 V  H27D07.5  CCACGCCTACCTTCCATAAA  CGGATTGCACTGATCTTGAA  V-2N01
131 G02 V  H05B21.2  AATTGCACCCAAGACCAAAG  CAGCTACTATGCTAGCCCCG  V-2N03
131 G03 V  H05B21.3  TAGATTCATACACGTGATGCCAG GACTAGCCAAAATCAATGTCCAC V-2N05
131 G04 V  H05B21.4  GTGAATCCGGGAGTTTCTGA  CCCAAACCGTGAAAAATGTC  V-2N07
131 G05 V  C44C3.1 GTTTTCGGAAATCTACGGCA  TCCACATGACAGAACGGAAA  V-2N09
131 G06 V  C44C3.2 ATGTTAGACGACATGGTGTGATG TAACAAACTGACCATATACCGGG V-2N11
131 G07 V  C44C3.3 AACTATGCAGTGGGTAGCTGTGT TGGCTATACCAAATCGAAAGAAA V-2N13
131 G09 V  C44C3.5 TTGAGTTGACTTCAGCCCCT  TTGTGAAGGCCAACATGGTA  V-2N17
131 G10 V  C44C3.6 AAAATGAACCCAACGTGAGC  TTCCCCAAAAGCTTGCTCTA  V-2N19
131 G11 V  C44C3.7 AGAAGCTGGGTCACAAGGAA  GAATTTCAAAATCGCGTGGT  V-2N21
131 G12 V  K12D9.1 GCCCACCCCTTAATTGAACT  TAGAAGCCGGACGCTAAAAA  V-2N23
131 H02 V  K12D9.3 GCATGAATTCTGTGAAAACAACA AATTTCAAAAATCGACAGCAAAA V-2P03
131 H05 V  K12D9.6 CAATCAGGAAAACCAACAACAAT AAAGTTTTCTTCGTGAGCTTGTG V-2P09
131 H07 V  K12D9.8 CAACCCGCTGGTCTTACAAT  AGGTACACATTTGGAACGGC  V-2P13
131 H09 V  K12D9.10  AAAATGTGACGATCGGGAAG  CGACAATTTTGGCAGGAAAT  V-2P17
131 H11 V  K12D9.12  GTTCCGAACACGAGGTTGTT  GAAACATTGAAATCCGCCAC  V-2P21
131 H12 V  F59D6.1 CGCTGATAAGGCTAATCTTGCTA TCAGGTAATTCGGACAAGAGGTA V-2P23
132 A01 V  F59D6.2 TTTGCAAACAAAAACCGTGA  AGCACGGGAGAGTGTATGCT  V-2B02
132 A02 V  F59D6.3 GGCAATTTTCTTCGTGCAAT  CCGATTGAAAATCCATCCAC  V-2B04
132 A03 V  F59D6.4 TACCACAGTCTCCACCGACA  CTATACGGTGGCCTGCAAAT  V-2B06
132 A04 V  F59D6.5 ATTGTCAAAAACCCACAGGC  TTCTAATTGCGCCTTTTTGG  V-2B08
132 A05 V  F59D6.6 ACAACCGCCAGACTTACCAC  GCAAATGTGCAAGAATCCAA  V-2B10
132 A06 V  F59D6.7 TTAAATTCGAAAACTTTGAAGCG TTGAGTGATGCTGAAATGAGAGA V-2B12
132 A07 V  C50H11.1  CTCACGGACTTTACTTTTCCCTT TTTCCTGGGGCTAGAAAACTAAC V-2B14
132 A08 V  C50H11.2  TCGCTTAGCGTAAACTCGGT  TCAGTTTGTGCCAAGTGCTC  V-2B16
132 A09 V  C50H11.3  TGTAACCAAACTTGGATATTCGG TTTGGTATTTTGACGAAAAATCG V-2B18
132 A10 V  C50H11.4  TCAATCTTCGAGTTCCGGTC  GCCCTGAAAAGGTGATGAAA  V-2B20
132 A11 V  C50H11.5  CTTCCTCGCAATTTTGAAGC  AACTATCCCGGCATTCATTG  V-2B22
132 A12 V  C50H11.6  CCATGCTTCCTTGCAATTTT  ATTACACATCCACCGGCATT  V-2B24
132 B02 V  C50H11.8  CAGTTCAAACTACATAGGGACGG TCAGGTAGGACTAGTGGCATGTT V-2D04
132 B03 V  C50H11.9  CGCCCACAAGCGTATAAAAT  TCTTCCAAGTGCCATTCACA  V-2D06
132 B05 V  C50H11.11  CACAATGTGGCAAGTCCAAC  GGCAATTCCGTTTTCAGTGT  V-2D10
132 B06 V  C50H11.12  GGAGTGCACAATTCAAAGCA  GTTAACCTAACCGCATCCCA  V-2D12
132 B08 V  C50H11.14  ACGACCACTCCTGCTACGTT  ATGAGCCAAAACTCCGAGAA  V-2D16
132 B11 V  C50H11.17  TAAATTAAACCCGGGGACTAGAA GAGAAAGCTGAGATAAATGCGAA V-2D22
132 B12 V  Y73C8C.1  TTTATTCCGTTACCCTTCCCTTA ACCGATGACACAAGTCTGAGTTT V-2D24
132 C01 V  Y73C8C.2  TGTAGTCTGCCTGACTTTTGTGA AGTCTGAGTCGTAGCCATAGACG V-2F02
132 C03 V  Y73C8C.4  AATTAAATTGCCTTCCGTTGAAT AATTGTTTTGAAAAGCGAAATGA V-2F06
132 C04 V  Y73C8C.5  ATTTGTGTTCTCCTCAAACTGGA TCCCTCTTCATCTTCATCACAAT V-2F08
132 C05 V  Y73C8C.6  CTTTATGATTGCACATTCTGGGT CTAGAAGTAACTGCAAGGCCGTA V-2F10
132 C06 V  Y73C8C.7  ATGGTACTTTCTCTTGCAATCCA GAATTCATTCATAGCCAACTTGC V-2F12
132 C07 V  Y73C8C.8  TCTGTGAATCTTTGAGGAATGGT ACAAGAAGTGGGAAGCCTTTTAC V-2F14
132 C08 V  Y73C8C.9  GAATGAACGGTTGTTGAATGAAT GATCCATTTCAGAGATGAAGCTG V-2F16
132 C10 V  F02C9.1 CTCACCTTTCAAAATCATCGTTC TAAAATTTTTCATGCTCTGTGCC V-2F20
132 C11 V  F02C9.2 GGTGTGCCTACGTAATGCCT  TTTTTCCGTTATCAGTCCCG  V-2F22
132 C12 V  F02C9.3 TCCTGATGAAGTTGCACTCG  CATGACCGCTTGTAGCTGAA  V-2F24
132 D01 V  F02C9.4 AATTGCAGTACTGAAGGTTCCAA TGATGCTTCTTCTCCAATTTCTC V-2H02
132 D02 V  C36C5.1 CTTTTTAGCATTTCCGATCAATG TTTTTAAACCGAGATTCCTGTGA V-2H04
132 D04 V  C36C5.3 CATAATTTTCCGCATTTTGTAGC GACACAAGAACCGTTAGAAATCG V-2H08
132 D06 V  C36C5.5 CAAGATCAAACCACTTGGAGTTC CGGATGTCAGAAGCTGTTACTTT V-2H12
132 D07 V  C36C5.6 CACATTCCACCAGCGATATG  CTGCCAAGAGATGGAAAAGC  V-2H14
132 D10 V  C36C5.9 TTTCACATCCATTTCAACAACTG AAGAATTTGACGCTACGACTCAC V-2H20
132 D12 V  C36C5.11  CCTTTTTCAGCCGAACTTTG  TCTTCGTCCATATTCCTCCG  V-2H24
132 E01 V  C36C5.12  ATAAAATACCTTGATTGGCGGTT TTAGACAAAATCCCTCACTGGAA V-2J02
132 E02 V  C36C5.13  GCCGCGTTATTGATTGACTT  TGGAATGTCACTCTCCCTCC  V-2J04
132 E05 V  Y73C8B.a  CAGTTGTCATTCTAGAAATCGGG TTGCCAAATTTGCCTACTAAAAA V-2J10
132 E06 V  Y73C8B.b  CTTTGCTAGAAGCCAACAACACT TAGAGACGGTAATCTCCACGGTA V-2J12
132 E07 V  Y73C8B.c  TTGGTTTTAGCATTGGAGTCATT AGGTGTCGTGACAGTTCCTAAAA V-2J14
132 E08 V  Y73C8B.d  CTTTGCTAGAAGCCAACAACACT TTCAAGATTTGGATCAGCAATTT V-2J16
132 E09 V  K08D9.1 CAAATCTTCAAAGCTCTCGTTGT GAAACGGAAACATTCAAAGTCAG V-2J18
132 E10 V  K08D9.2 ATCAATACAAATGCCACGCA  GCATAAGGCAGGCGTAAGTC  V-2J20
132 F01 V  K08D9.5 AGGTGATTTACAATTTTGCCCTT AAGTTCAACAACAAAAACCCTGA V-2L02
132 F02 V  K08D9.6 GTGCGAGACTCGAGCTTACC  AAACCTGCAGAAACTTCCGA  V-2L04
132 F03 V  Y73C8A.1  ATTTCCTGTTCATGTTGTTGGTC TCTTCTCATCTGTTTTGACAGCA V-2L06
132 F04 V  T28A11.1  CCGTTATCTCGGCATTAGGA  AAACACGATTCGAGGCATTC  V-2L08
132 F05 V  T28A11.2  TGGAAATGTCTTGTCTCTTGGTT TTTAAGCTTTTGTTTCCTTGCAG V-2L10
132 F06 V  T28A11.3  TTCAGTCTTACGCTTTCTTGGAC AAATTCATACAAGCTCATTCGGA V-2L12
132 F07 V  T28A11.4  ACAGCCAAATGATAAAAAGCGTA AACAACATTCTCAAGCCACAAAT V-2L14
132 F08 V  T28A11.5  AATTGGATTCAAATCTTGCTGAA TTCGGTTGTATTTTTGAGCATCT V-2L16
132 F09 V  T28A11.6  AGAGTTGCACGACTACTTCCTTG AGGCAAGTGTTGAAATATGGAGA V-2L18
132 F10 V  T28A11.7  ATTCCAGCTCTTTCGAAGTCTTT ATGATTCAACTGCACTTCCAACT V-2L20
132 F11 V  T28A11.8  TTCAATTATGGGATTTTCCCTCT CAGTGCTATGATGAGACACTTCG V-2L22
132 F12 V  T28A11.9  TTTTTGACCCCTTTGGTGAG  ATCGATGAATGGGAAAGCAG  V-2L24
132 G01 V  T28A11.10  GCTTCCTGGTGAACCCAATA  TGACAACGTTGCTGATAGGC  V-2N02
132 G02 V  T28A11.11  CTTACCAAGTTTGCAGACAGCTT TTTATTGTTTCCCATTTCCACTG V-2N04
132 G03 V  T28A11.12  AGCAATTCATGGTACTGGGG  AAAATGTCCGCAGGCTATTG  V-2N06
132 G04 V  T28A11.13  ACCGCTAGTACTGTGGGATTACA CCAAATCACATTTCAAAAACCAT V-2N08
132 G05 V  T28A11.14  TTCACCACAGTGTTCACAAAATC TCCGTCGACTATTTGGAAAGTAA V-2N10
132 G06 V  T28A11.15  GTTTGTCTAGGCACTTTCTTGGA TTTCAGTTGCAAAGATTCCATTT V-2N12
132 G07 V  T28A11.16  CATCCCATTCCATGTTTACAGTT ATTGACCTTGAAATCAGACCAGA V-2N14
132 G08 V  T28A11.17  CTACCTGCTCTTCATTCGCC  TCGAGGTCCTCAATCAGCTT  V-2N16
132 G09 V  T28A11.18  CTTGGACTTCAAAACGAGAATTG ACAGTTGACACATTATCATCCCC V-2N18
132 G11 V  T28A11.20  CTACCACTGCATCAGTCTCTCCT TTTGAACCCTTGTGATGACTTCT V-2N22
132 G12 V  T28A11.21  ACGCGGAAACAATCAATAGC  TATTGTGAACTTCCCCGTCC  V-2N24
132 H01 V  F35F10.1  AGTTCTTTGAAGCTATTTTGGGG TGGGAATTTTTAGGAAGGAATGT V-2P02
132 H02 V  F35F10.2  TTGAAGAAGGCCCTCTGATG  TTGCAATACTTGTTCGAGCG  V-2P04
132 H03 V  F35F10.3  TCAGATAATGCTGCAGAAAGACA ACTGTGTGCAACGTTACTTTCAA V-2P06
132 H05 V  F35F10.5  CTACCGAGCTGTTTCAGTGACTT CAAAACAAAAATTTTCCGTTCAA V-2P10
132 H07 V  F35F10.7  TCTCGTCAAAGTCAAGAGTCTCC TCTCGAATTTCAAAAACCAGGTA V-2P14
132 H10 V  F35F10.10  ACTCAATCGTAAATCCTTCGTCA AAATGGCGGGAGTAGATGATATT V-2P20
132 H11 V  F35F10.11  GCGGAGCAGTTGGGTTATAG  GGCGTAAAGACAAAGCCAAG  V-2P22
133 A01 V  F35F10.13  AAGATTGGTGATTTGCTGAAAAA GTTGCCACAGTGTTCAATATCAA V-3A01
133 A02 V  F35F10.14  TTCCGACAGGCTACTCAAAAATA GTGTAATCTCGAAGTTGATTCGG V-3A03
133 A03 V  C17B7.1 CAACCGACTCCTCAATCACA  TTTAATCCGGGAATTAGGGG  V-3A05
133 A04 V  C17B7.2 AAGAATAATAAAAGGTCGCCGAG TGGATCTCCTTTAGTGCTGTCAT V-3A07
133 A05 V  C17B7.3 CGCAGTTGCTAAGAAGAAGGTTA ACCACTGTTTCCTGAACGTTTTA V-3A09
133 A06 V  C17B7.4 ATAAGATTGGCTTCGTCAAACAA TTCGGTTGTATTTTTGAGCATCT V-3A11
133 A07 V  C17B7.5 GTGGTGATCAAAATGGAGGG  AATCCTCCGCTAATCGGAAT  V-3A13
133 A08 V  C17B7.6 CATACGATTTGGACTTTTTGAGC TTTATGGCATGAGACAAGGAAGT V-3A15
133 A09 V  C17B7.7 CCCGGAGTCTTCTGATTCAA  CACTGGATCGTCATGATTGG  V-3A17
133 A10 V  C17B7.8 CCGTTCAATCTCAGTCGGAT  TCGAGGAGATTTGGAGCAGT  V-3A19
133 A11 V  C17B7.9 AGCAGTGATTTTCTATCGCTCTG ACATGTTTATGGTGAATCAAGGG V-3A21
133 B02 V  C17B7.12  GGTCGCTTCCAAATAACTACCTT CACACATCATTTTTGAGCTACCA V-3C03
133 B05 V  C04E12.3  GCTTTGGAAGGATATTAGCGTTT GTTATTCAAATCAACCAACTCGC V-3C09
133 B07 V  C04E12.5  CTGCCTATGATCGCCTGTATATC CGAGTTCCCAGAAAACTTCCTAT V-3C13
133 B09 V  C04E12.7  AATGCTTTGGCCTTGACATC  TGGAAAATTATGGAGCAGCC  V-3C17
133 B10 V  C04E12.8  ACCTACCCTTCCACGGTTCT  TTTCTTTGCTTTTTGGTGCC  V-3C19
133 B11 V  C04E12.9  AGTTGGCAGAAAATCACATAGGA TGAAAGGTTGGTTGAGTTGAAGT V-3C21
133 B12 V  C04E12.10  CCCAAGCACATTCTTCCATT  GGCAGTTTTAATGCTAGCGG  V-3C23
133 C02 V  C04E12.12  ACACTGGCAAATCGTTGAATACT TATTCGATCAACCTGACGAAGTT V-3E03
133 C03 V  T20D4.1 CAAGCACAATTCGATGTTTCATA TGTAGCTGCAGAATACCAACAGA V-3E05
133 C04 V  T20D4.2 ATGCCGAATAGTGGAGTTGG  ATTCTTTGCTCATTGCCAGG  V-3E07
133 C05 V  T20D4.3 GCCTCTGGCACTTCTCAAAC  CACTGATGCCCAATGTTCAC  V-3E09
133 C07 V  T20D4.5 GACGATGGCTCCCAGTTTAG  CGGGATACCAGTGCAATTCT  V-3E13
133 C08 V  T20D4.6 CGTGGCCATTCTCCTACACT  GAGGTGGAGCAGTTGGGTTA  V-3E15
133 C09 V  T20D4.7 ACCTGTCAAACAAGGAACAAAAA TAAACAAAAATCCTTCGCAAAAA V-3E17
133 C10 V  T20D4.8 GAATACGACCACTGCGGATT  GCTCTTCACTTGCCGATTTC  V-3E19
133 C11 V  T20D4.9 TTAGGAGCCATTGATACCGC  CCCAGTGGATTGCAAAACTT  V-3E21
133 C12 V  T20D4.10  ATGCTTGGGAACAGATGGAG  CCAACCATGTTTTTGCACAG  V-3E23
133 D01 V  T20D4.11  CCAGGATCCCTTCTTACTCACTT AAGGATTCAAATGTCCGCTAAAT V-3G01
133 D02 V  T20D4.12  ACATGTTTATGGTGAATCAAGGG AATGCTTCTTTCTGATTGTGAGC V-3G03
133 D03 V  T20D4.13  TGAGTCCTGAGTTGGTTGGTTAT TTGATGAATGCATAATACGCAAG V-3G05
133 D06 V  T20D4.18  AGTTGTATCAATTTTCTGCCCAA TCTAAACTTGGCGGTTGATTTTA V-3G11
133 D07 V  T20D4.19  GCAGTTCATTATGATGTTGCTGA CCTTTTATGCAACAAGAGACCAC V-3G13
133 D08 V  T20C4.1 AGATCTCAAATGGGCAAGTACAA CGGTAGCTCGGAATTAGGTAGAT V-3G15
133 D10 V  F27E11.2  ATCGGACACTTTGCACTTCC  GGAAAGAACGCGTAACCAAA  V-3G19
133 D11 V  F27E11.3  GATAGTTTGCTTTGGCGAGC  GTGCATGGAACTTTGTGTGG  V-3G21
133 E01 V  C02A12.2  TCTCCCTTCCAAAAGGTGTG  CCATTTGTGGTCGTTATCCC  V-3I01
133 E02 V  C02A12.3  CCGAGACCCTTTGATTTTCA  TCACGGGCTCGTTTATTTTC  V-3I03
133 E03 V  C02A12.4  CTATCACGGGATTGACCACC  TTGCAGTACTCTGCCATTCG  V-3I05
133 E04 V  C02A12.5  CCGAAGAAAGATGGGACAAA  TTGCCCCACTAGGAAAATTG  V-3I07
133 E05 V  C02A12.6  ATCATTGGGCGAAACTTGAC  TGTCGGCTGCTCCTTAATTT  V-3I09
133 E06 V  C02A12.7  GGTCAGAAATCCAAGAACAACAG ACTGCAGTATGCGTTCCATTATT V-3I11
133 E08 V  C07G3.3 GGCAGTTTTCGCTGTTCATT  AACGGGCAAATAACGAGTTG  V-3I15
133 E09 V  C07G3.4 TTCGGCGGTTTTCTCTATTG  GGATAGTTGCAGGGACTGGA  V-3I17
133 E11 V  C07G3.6 TTAGGTCCCGGAGGACTTTT  CTTCTTCACGCAACCACAGA  V-3I21
133 E12 V  C07G3.7 CTGGGAACGGCAGGTTACTA  TCGTTCATAAAACGGTTCCC  V-3I23
133 F01 V  C07G3.8 TACCCTGGTTTCGTGAGAATCTA ACTTTGTTCGTGCTTTGATCATT V-3K01
133 F02 V  C07G3.9 AACAGTCTCTCAAACTTGAACGC TTCCTTCCCTACTCAATGTCAAA V-3K03
133 F03 V  T24A6.1 CTGGAGGAGAGAAAGGAGAGAAA ATCGAAAATGACAAAGTTCGTGT V-3K05
133 F04 V  T24A6.2 GGTATTCTTGTTTGCAATGCTTC CCGAAAAATCAAAGAATTGATGA V-3K07
133 F05 V  T24A6.3 TTAAGGGTGAACACCTGGTTCTA GAAGCATTGCAAACAAGAATACC V-3K09
133 F06 V  T24A6.4 ACGCCAAAATGGCTTGTAAC  ATTTTTCGGGTACTTTCGGG  V-3K11
133 F07 V  T24A6.5 CTGTCTACCAAATCAGACAACCC CGCAAAACTTAGTGTAGGGAGAA V-3K13
133 F09 V  T24A6.7 ACCATGCCAAACACCATAGTAAC GTCAGCAGATGATTGTGTGTGAT V-3K17
133 F10 V  T24A6.8 TTTGAGTTATCGTCCCCTCG  GACGTGCTCAGTCACTTGGA  V-3K19
133 F11 V  T24A6.9 CTTAACCATGCGAAATCCGT  CCAGCACATGGCTATCATTG  V-3K21
133 F12 V  T24A6.10  CTGAAGACGCAAACCAAACA  CGACGATGCGATCAGAAGTA  V-3K23
133 G01 V  T24A6.11  AGCGAGAGGAGATCCACAAA  GTTGCAAAGCCTGTCGATTT  V-3M01
133 G02 V  T24A6.12  GGTGGCGCTACAATATTTACATC AAAGGTATCTGCTGAACGGAAAT V-3M03
133 G03 V  T24A6.13  AAACAACAAGAACGTCAGTCGAT AACTTGCTGATAGCTGAGAAACG V-3M05
133 G04 V  T24A6.14  AAAAACCAAATGATCGCCAG  TTCTGCTCGGAGATGGAAGT  V-3M07
133 G05 V  T24A6.15  AGCAATTACAGGCTTCACATAGC GAGTGGTTTTTAACAATTTCCCC V-3M09
133 G06 V  T24A6.16  CTGTGGGCGACCTAGTTTGT  TCATCAGCTATGCACCAAGC  V-3M11
133 G08 V  T24A6.18  GACTACGAAGCCCTCACAGC  TGTGAACAAGAACATCCCCA  V-3M15
133 G09 V  F40C5.a TCCAGCTTCTGATCTCTCTGAAC TGCTATAAACTAAATGGGACGGA V-3M17
133 G10 V  F40C5.b TTGAAAATTCGGACAGAAAGAGA GAAGATGACCTTCAAACGATCAC V-3M19
133 G11 V  F40C5.c GAACATCACTCGTGTCCTCTACC TTACGTGGAGCTCTTGAGAAGAT V-3M21
133 G12 V  F40C5.d TCTAGACATTGAGGAGCTTCAGG TCGATTATTGTGCATCTTGATTG V-3M23
133 H01 V  F40C5.e CTTACGCGTTATCAGTTTATCGG AACGACAGATAGTAGACCCGCTT V-3O01
133 H02 V  F40C5.f ATCGAAAATGACAAAGTTCGTGT CTTAGAACATCATGCAATCCTCC V-3O03
133 H03 V  F40C5.g ACAAAGTTCGTGTCATTACGGAT AAATCATCAAACCAAACACCAAC V-3O05
133 H04 V  F40C5.h GAACATCACTCGTGTCCTCTACC TGCTATAAACTAAATGGGACGGA V-3O07
133 H05 V  T22F3.2 GAATGACAGTAAATGAGGGTTGG AAATGTGCATTAGCAGGATCTGT V-3O09
133 H06 V  T22F3.3 TTCCAGCTTCCGTGACTTCT  GCTCTCGAACTGGTCGATTC  V-3O11
133 H07 V  T22F3.4 CGCAACGTAAAATTATTGATTCC TTTATCGGCATTTTTGAACTTGT V-3O13
133 H10 V  T22F3.7 TCCGGGACACTCGTTTAGTC  ATTGGTACAGGTAGGCGCAC  V-3O19
133 H11 V  T22F3.8 CAATCACCATACCACCACCA  TGCTTCAACGCAATAGCATC  V-3O21
134 A01 V  T22F3.11  ATAGTCATGGTAAACGCGGC  ACGGCTTATCTGCATTTTGG  V-3A02
134 A02 V  F59B1.1 CGATGTGCTTCGTGATGTTC  TAGTAAAGTGCCGGAAACCG  V-3A04
134 A04 V  F59B1.3 TGCTCCAGGAACTGGAATTT  TCCCCTCAACTTGGTGGTAG  V-3A08
134 A06 V  F59B1.5 GTGCGTGCAATGTGTATTTTCTA ATTCCTATTGGGAACGGTAAGAA V-3A12
134 A07 V  F59B1.6 CTTACTAATTGTGTCCACCTCGG ATGCAATAATTTCGAGAAAACGA V-3A14
134 A08 V  F59B1.7 CATCATCATCACAATCACGTTTT ATCGGTAACCTCTCGGTATTCAT V-3A16
134 A09 V  F59B1.8 ATGGACAAACGGAATAAGCG  CTTCTCCTCTTGCGTGATCC  V-3A18
134 A10 V  F59B1.9 AAAATTCGATTGCCGAACAC  TGGTCCCCGTAAACTTCTTG  V-3A20
134 A11 V  Y39H10B.1  TCTGAATGGTCCTGAAACAAACT GAAACAACTGACACCATGAGACA V-3A22
134 B01 V  W08A12.2  CCGCCCATGTATTGATAAGATAA CCCAAAGTCTCAAACATGAAAAC V-3C02
134 B02 V  W08A12.3  TCCTTGTGGGAAAAAGTGACTAA TTATCTTATCAATACATGGGCGG V-3C04
134 B03 V  W08A12.4  TGATCGAGCTCTCTCAGCAA  AGAGGAAGCGTTTCGACAAA  V-3C06
134 B05 V  T27C4.2 AAAATGCTCACCCTAATCTGTGA CATGGAAAAGCGAAAATAAGTTG V-3C10
134 B06 V  T27C4.3 TATCTGAAAGCGGTTGAAACAAT GTCTCCAATCAAAGAACGACAAC V-3C12
134 B07 V  T27C4.4 TCTCATTGAAATCCTTGCCC  CTGATGACGTGGCAGAGAAA  V-3C14
134 B08 V  R08E5.1 TTTTGTGCACTTGAAGCAGACTA GAACCTAGCAGTAAGCAATGTGG V-3C16
134 B09 V  R08E5.2 AAATATTTCTTCGCAATTCCCAT CTCCCTTCCTATGTTGTTGTGAG V-3C18
134 B10 V  R08E5.3 ATTCCTACAGTAGCCACAATCCA GTAGGTCTTGTGCGGACTTAAAA V-3C20
134 B11 V  R08E5.4 TCCCACCACGATTATATTTTCAC GGAAATCAATAAAATTGCACCAA V-3C22
134 B12 V  R08F11.1  GGAGCAGAATTGCATTGGAT  GTCTCAGATCTCGGCACTCC  V-3C24
134 C01 V  R08F11.2  GTGCTTCTAGGCCAATTTTTCTT CTCATACTCCTGAAGAATGGTCG V-3E02
134 C03 V  R08F11.4  CTCTTCCTTCCCCACATTGA  TTTGTAGGTACGTCCGGGAG  V-3E06
134 C04 V  R08F11.5  GGTTTTAACCCGGAGAGAGC  CAATAGAGCTCGCCATGACA  V-3E08
134 C05 V  R08F11.6  GTGCGGCGATCAATTATTTT  TTTTTGGGTGAAGATCAGGC  V-3E10
134 C06 V  R08F11.7  CGTCTTCATCAAGGAGCACA  GGATCGCATCGATTTGAGTT  V-3E12
134 C07 V  H10D18.a  TTTTCACGTGGAGAAATGAGAAT AACAAAAAGCGCTCACTGTAGAC V-3E14
134 C09 V  H10D18.c  TACCAAAGGAGGACATTTTGCTA GAGATTTCATCCACTGAACTTGG V-3E18
134 C11 V  H10D18.e  TTTAAAACTCGTTTTGATTGCGT ACTCCTTTTCCCATGAGTTTGAT V-3E22
134 C12 V  H10D18.f  ATCAAACTCATGGGAAAAGGAGT AAAATTATGGGCAAAGTCCAGAT V-3E24
134 D01 V  H10D18.g  AATATCAAAAATCGCAAAAAGCA CCCTTCAAATACAATTCAAGCAC V-3G02
134 D02 V  F47C10.1  ACAGGTGTTGCACATCCTCA  GCCAAGACGCCAAACATTAT  V-3G04
134 D03 V  F47C10.2  TAGTCAAGTTTCTGTGCCCATTT GATGGTCTGTCAGGCTTGATTAC V-3G06
134 D04 V  F47C10.3  GGCAATAAACTTGGGCAAAA  ATCGGCGTTGTATTGACCTC  V-3G08
134 D05 V  F47C10.4  TTTTCGGATCATTAGGCCAG  CTTGTGAATATGCACGGCAC  V-3G10
134 D06 V  F47C10.6  TAACACTCGGTTTCCCAAGG  CCGATTATTGATGAATCCCG  V-3G12
134 D07 V  F47C10.7  CCTGGATTACAAAACAGCAAGAC TTGTCAATGGATAGGAGCACTTT V-3G14
134 D10 V  C17E7.2 GGAAGCCGTCACAAATGACT  TCATTTAGGATATGGGGGCA  V-3G20
134 D11 V  C17E7.3 TTGCAACGTATTTGCTGGAG  TGTGACGGGAAAATGTGCTA  V-3G22
134 D12 V  C17E7.4 TTCGAACAATTTTCAAGGGC  GGCTCACCCAGATTGAGAAG  V-3G24
134 E01 V  C17E7.5 AATGACCTAGAGACAATTTGGCA GCAAAATCTCAAAAAGCTCGTAA V-3I02
134 E02 V  C17E7.6 CGAAAGACCATCGTAAGGTACTG GGTGCAGATCAAAAGTATTCAGG V-3I04
134 E03 V  C17E7.7 TCCAAAATGATGAGTGGCAA  CTGACTTGCGATGCCTGTAA  V-3I06
134 E06 V  C17E7.10  GGCTGCCTAAGCCTCCTTAT  CCTTGCCTCAAAAATTGCAT  V-3I12
134 E08 V  T20C7.a TTTCGTTGTCATAGTTCGGAGTT TGTTGCAAAATTGTCAAAAACAC V-3I16
134 E09 V  T20C7.b TTGGTTCGATCTGTTTTCTTGTT ACGCACCTGTGAAAGACATAAAT V-3I18
134 E11 V  K07C6.2 TTTGCCGCCAATTTTTATTC  ATCTGGCGATATTCTCACCG  V-3I22
134 E12 V  K07C6.3 AACCGTTGTTCAAACTTCCG  GCAACTGGTCAGCTGTTGAA  V-3I24
134 F01 V  K07C6.4 AATTCTCTGCTCGTCGGAAA  TTCCAGCGCTATACGGAAGT  V-3K02
134 F02 V  K07C6.5 GATGTTGCTCATTCTCCGGT  ACGGCATTGTCTCCTCTGTT  V-3K04
134 F03 V  K07C6.6 CAAACCTTGCTGGTTCTCGT  GGCTTTTTGCACCAAATGTT  V-3K06
134 F08 V  K07C6.11  TGATCCCGGTCAGTTTATCC  AATTGGTTGTTCTGCTTGCC  V-3K16
134 F09 V  K07C6.12  AAAGGCAACAAACGAAATGG  CCTAGTGAAGCTGGTGGAGG  V-3K18
134 F12 V  K07C6.15  TCAACTTCCAGGATAAGCGTAAA ACAGACGGTAGACAGTGTTGTGA V-3K24
134 G01 V  T09H2.1 TAAAGGCACATGTTGTTTCTGTG AGTCCAAGATCATATTTCCGGTT V-3M02
134 G02 V  B0213.1 ACTCTGTTTGTTGCACTGGATTT TAATACTTTGTCGCGTATCCGTT V-3M04
134 G04 V  B0213.3 ATCAAACACAAATACCACGTTCC ACCACTTTGCAAAAATGTTGAGT V-3M08
134 G06 V  B0213.5 CGAAAGTCCAAATTATGTCAAGC TTTTCCTAATTTTTGCGTTTCAA V-3M12
134 G07 V  B0213.6 AGTGAGAGAGGGAGAAGAAGGAA TAAGGTTGAATCCTAACTGCCAA V-3M14
134 G08 V  B0213.7 TCCATAGGCAAGTAGGCAGG  TGCCTAAAAATTTCGGATGC  V-3M16
134 G09 V  B0213.8 ATGGTCATGGCAACCCTTTA  TAAATTTTGTGACGTGCGGA  V-3M18
134 G10 V  B0213.9 TGAAACCCTGTACTCCCTGC  CTTGGTCGCATTTCCAGTTT  V-3M20
134 G12 V  B0213.11  GGAGCACTTACATAGGGCCA  TGGCATTGGAAAACAGTTCA  V-3M24
134 H01 V  B0213.12  GACCAGTCTCAGCCAAAGAATTA TTTGCTCCATTTGATTTTGTTTT V-3O02
134 H03 V  B0213.15  TGGATTCCCTCGTTTTTGTC  AGCAAGGCAGAAACTTCCAA  V-3O06
134 H05 V  K09D9.1 AGGAGTGGAAAAGTTGACAAACA GATGATCCTCCAAATTGTAGCTG V-3O10
134 H06 V  K09D9.2 AGCAAAGAACGGAGTCACTGTAG TTATAGCGAAGAAGGAGGTTTCC V-3O12
134 H07 V  K09D9.3 AGTCATGCTTCACATTCTCCATT ATCTTGAAATGCAATCACGTTTT V-3O14
134 H09 V  K09D9.5 TTTGAAACTTCTCAAGCTTTTCG AAAACTCACCGCTAGGGAAATAG V-3O18
134 H10 V  K09D9.6 ATGTCATATCAATCCAAAATCGC GCTCTTGGATGACCAATGTTAAG V-3O20
134 H12 V  K09D9.8 TTTGATGCACAAAAGATCACATC CAATTATCACACCACATGTACGG V-3O24
135 A01 V  K09D9.9 AAACCAGTTTATTTGCCTTACCC TTCGACTTCTTATTTTCTCAGCG V-3B01
135 A02 V  K09D9.10  CAGACATAGGGTTCAGGTCAGAT CTCTTTTGGATTTCTCTCTGCAA V-3B03
135 A03 V  K09D9.11  TTGAATTGGAATTTGATTTTTGG AAATGACTCACTTGTTCTCTCGC V-3B05
135 A04 V  K09D9.12  GACGATTACAGTCGTTCCAAAAC AATGCAACTGGTTCCTCTATCAA V-3B07
135 A05 V  C49G7.1 CCGAATCTCCTCATATTCTTCCT AAACGCCTCCACACTTAATACAA V-3B09
135 A06 V  C49G7.2 GCATAATTTCCTGCTTGCGT  TGCATGTCGATAGGGTGTGT  V-3B11
135 A08 V  C49G7.4 GCTTTTCTGACTCCACAGGC  TGTCTCTAGCAGAGCGAGCA  V-3B15
135 A09 V  C49G7.5 CACCACTCACACAGGCATATTTA GCCCACAAGATTCTTCACATAAC V-3B17
135 A10 V  C49G7.6 TGCTTCAGTCCAAATTTTATCGT ATAGAAACCCAAATGTATTGCGA V-3B19
135 A11 V  C49G7.7 CGATGGGAAATTAACGGAGA  GTCCAAGAAGGTGGCCAATA  V-3B21
135 A12 V  C49G7.8 AACGATTTGATGCAACCACA  ATGGTCTCTTTCCGATGCTG  V-3B23
135 B01 V  C49G7.9 AGTTCATAAGTGCAAAAGGCAAA AAATATTCACAGCCATACGCACT V-3D01
135 B02 V  C49G7.10  AAGAAGCCCTTCTCGAAGAAATA ACAAAACTGTGTTCCAGCAAGAT V-3D03
135 B05 V  D1065.2 ACGCGAAAAATCAAGTTTGG  AAAAGAAAATTGCGCACTGG  V-3D09
135 B06 V  D1065.3 CGCCAGTAATGCTTCAGACA  TAATTGTTTTCAGCCCCGTC  V-3D11
135 B07 V  D1065.4 ATACGGCTCGTGAATAAGAGACA GTGCACTAGCGGAGAAACTTAAA V-3D13
135 B09 V  F38H12.1  TCTTGCCAAAACACATCCAA  GATGGGGAGGCATAAGATGA  V-3D17
135 B12 V  F38H12.5  CGATGTGTTTATAGGACCGATGT CAATCCTTGATGAATTTTTAGCG V-3D23
135 C01 V  T05B4.1 TTTCACAACTGATTGAGCTTTCA TAAAACCATTTTTCAGCTTTCCA V-3F01
135 C02 V  T05B4.2 CGAATGTGTGATAAAAATGAGCA AGCCAAAACACCAAATAAAACCT V-3F03
135 C05 V  T05B4.5 ATACTGACAACGCTGATTTTGCT TTTTGCAGATCGGTTGTATACCT V-3F09
135 C06 V  T05B4.6 GATCTTTGCATTGTTCCGGT  TTTACAGTTCAAGGGCTCCG  V-3F11
135 C07 V  T05B4.7 TGCATGGGATGATCTGAAAA  TCACAGCTGCTGAACAAACC  V-3F13
135 C08 V  T05B4.8 TCACCGGTCACCATCAAATA  AGATGCCCATCGACCACTAC  V-3F15
135 C09 V  T05B4.9 CACGGAAAAGTACCGGAAAA  CGTTTCTTTCTTGGCTCCAG  V-3F17
135 C10 V  T05B4.10  TCTCTTGTCGCTCTGCTTCA  CGTTTCTTTCTTGGCTCCAG  V-3F19
135 C12 V  T05B4.12  CACCTGAGGTCGTTTGTTGA  CATCAGCCTCTTCTTCGTCC  V-3F23
135 D01 V  T05B4.13  TAGACCTCAAAACGAATTCCAAA CAGGATATGAAGACTGCTGCTTT V-3H01
135 D03 V  H43I07.2  TGAGATCGAGATGAAAGAGGAAG ATTTCAGCAGCTTCAAAATTCAC V-3H05
135 D06 V  E03D2.3 GGCCTTTGTTGTGGTGATCT  CCATCCATCTACTGGGGCTA  V-3H11
135 D08 V  ZC142.1 TCTTACGGTCCTGTTGAGGG  TTCCGCGAAGTAATTATGCC  V-3H15
135 D09 V  ZC142.2 ATTTATGGGCTTTGCGTGTAGTA TCTCCGTCGTTTCAACTAATGAT V-3H17
135 D10 V  F47D2.1 ATTATATTGGGAGCCAGGGG  ACTTGCCAAAAACCACCAAG  V-3H19
135 E01 V  F47D2.4 CAATTCCCAGAGTAGATGACCAG TTTTATTGCGGTCGATTTAAGAA V-3J01
135 E02 V  F47D2.5 TCGACCTTATCGAGACGCTT  AGCGCTAGGACTCCAAGTCA  V-3J03
135 E03 V  F47D2.6 AATTTTCCAAAAATGCCGTG  TAGATCATTCGTTTGCGCTG  V-3J05
135 E05 V  F47D2.8 AAAATACAGACGGATTCGCTACA ACCGTATCCGAAAAAGAGAAAAG V-3J09
135 E06 V  F47D2.9 GTCTCCAGTGGTGCCAAAAT  GACGACAAAATTCGCTCGAT  V-3J11
135 E07 V  ZC132.1 CGCCAAAGGTATCAGGTTGT  AAATGGTAGTCGGTTGGTGC  V-3J13
135 E08 V  ZC132.2 CACGGATCAAGTTCTGATCTACC TTGTCTTCCTCCAACCATTCTAA V-3J15
135 E09 V  ZC132.3 GAAGTTTCCGGCAACGAATA  CTCGGAAGCCAAAATGTGTT  V-3J17
135 E10 V  ZC132.4 TGGTTGCGGTAATTTTGTCA  TCTATTCCGGGTACCAGTGC  V-3J19
135 E11 V  ZC132.5 CGAGCTAGACCTTCCACCAG  AAGTCCTGGGGGTAAAATGG  V-3J21
135 E12 V  ZC132.6 GTCCTTGATTAGACGATCTGTGG TTCCAAAAGTCAAAAGTTTCCAA V-3J23
135 F02 V  ZC132.8 ATTTTAATTGCATGAAACGCATC TACCCTTTTAAATATGTTCGGCA V-3L03
135 F03 V  ZC132.9 GAAACAGGTGAGAGATTCAATGC TTGCACCAACAACTACGAATATG V-3L05
135 F04 V  R02D1.1 AAGATCCGTTCAAAATAACACGA AAGTCACAGTTCTCGATAAAGCG V-3L07
135 F05 V  D2063.1 CATTCACACAATTTGTCTCTCCA TTTGAGTCTTTCGCAAGTCCTAC V-3L09
135 F06 V  D2063.2 AAAGAATATGAAATGTCCCCGAT TTCCCGCATTGAGTATTTTCTAA V-3L11
135 F08 V  F32D1.2 TCAAAAAGACTGGGGTAACTTGA ATATTTTTCCGACATGGACTGTG V-3L15
135 F09 V  F32D1.3 ACTCAATGAAAATTCCGTAGCAA AAACTCTTCAATTCCAGACCTCC V-3L17
135 F10 V  F32D1.4 GACTTGCAAACCGTAATTTTCTG AAAAATATCATTTTCCGCCATCT V-3L19
135 F11 V  F32D1.5 GGTTTGTTGTCGTCGGAACT  TCGATTTCAAGGATGTGCTG  V-3L21
135 F12 V  F32D1.6 AGCTTTGTAGGATGCATATGAGG AGCACTGCTACAGGTGATTTCTC V-3L23
135 G01 V  F32D1.7 ATGAGCCTTCAGAGCTTCCA  CGCGAATTTTCGGATTTTTA  V-3N01
135 G02 V  F32D1.8 CACACAATCCTGAAAAACTCACA TCCAAAATCTACATCTACGGCAT V-3N03
135 G04 V  F32D1.10  AACGTGTGTCCGAAACATCA  TTGTCGTTCTCACGATCAGC  V-3N07
135 G05 V  F13A2.1 CTTTATGTTCTTCGGCTAAGGGT GAAAATGCGCTGTTTTCATAATC V-3N09
135 G06 V  F13A2.2 GAAACACTTGAAACTGTGCCTTT GGAGGAGCTCAAGTTGGTTTATT V-3N11
135 G07 V  F13A2.3 TAATGGAACAATTGGGTAGAACG GACCAACAGGGTGAAAATGTTAG V-3N13
135 G08 V  F13A2.4 TATTATGCAAAAGCTTCAGGCTC TGTCCTTCAATCTCAATCCAAGT V-3N15
135 G09 V  F13A2.5 GGCAAATTGTCATTTTATTGGAA TTCTCACACGCTCTTTTGTGATA V-3N17
135 G10 V  F13A2.6 AGTACAACTGCCATCGGTCC  ATTGCCTAGCAACATCCGAG  V-3N19
135 G11 V  F13A2.8 CTACAGTACCCGTCATTAGCACC ATCGATCTTGCTCATGGTTAAAA V-3N21
135 G12 V  Y47D7A_138.a  AAAAACGTTTAATGACAGCGAAA TCCAGAAATCACCCTAACTTTCA V-3N23
135 H01 V  Y47D7A_138.b  TTTTTAACAGCTTCCCAATTTCA AACATTATTATGGGATGCGTTTG V-3P01
135 H02 V  Y47D7A_138.c  CCTGAAAATCATTCAACTTCCAG GGGAAAACTTTTAAAGCGAAAAA V-3P03
135 H04 V  Y47D7A_139.a  CTCATTCCCAACACTCTTACAGG ATCACATTGGATAATGTAACCGC V-3P07
135 H06 V  Y47D7A_143.b  AAATGAGGTGAAGCTGTGAAGAG AACACAAAAAGTTCCGTTCAAAA V-3P11
135 H07 V  Y47D7A_143.c  CTATTTCATGTGTCTGATTGCCA TTCCTGGAACAAACACCTTTTTA V-3P13
135 H08 V  Y47D7A_143.d  AAAAGTGCACATGAGACAAGGTT CTGACTACTACAGCCGGAAAATG V-3P15
135 H09 V  Y47D7A_143.e  GTCAAATCACTGATCTTCCGAAC TTGAAACATGCAAGAATGCTCTA V-3P17
136 A02 V  H22D07.1  CGTAAAATTACACGTAACCGGAA TATTGCAATTGATCGAGTGTTTG V-3B04
136 A03 V  T08H10.1  TCTGCTTTTCGGTCATATTCATT AAACCTACAAATCAGCGATGAAA V-3B06
136 A04 V  T08H10.2  TAACCAGATCGAAAACGAAACAT CTGGAGATCCATCATTTTTCAAC V-3B08
136 A05 V  T08H10.3  AATGCGATTTGGAGACTATTTCA ATAAATCACCCATCATTCAGTGC V-3B10
136 A06 V  T08H10.4  TTTAGCATTTTTCAGGCTCTCTG CTCCGTTGTCCGTTGTTCTATAC V-3B12
136 A07 V  T08H10.5  TGACATCCATCGAAGTAGTTCCT CATTGACGTATTAATTTCCTGCC V-3B14
136 A09 V  T28F12.2a  AAGCCAACACAAGAATCACAAAT CAATCTATTTCTCACCTCCATCG V-3B18
136 A12 V  F54D11.2  GCTTAAAGGCTCAAGTAAGGAGC GAAATATCCGAAAATCGGAAAAC V-3B24
136 B01 V  F54D11.3  TCTTGATCCAGCTCAACGTG  ATTCGAGGCCGTTTACCTTT  V-3D02
136 B02 V  F41F3.1 AAAGTGTTCATTTGGCTTGAAAA TTGATTCTCCATGTCTTCCTGAT V-3D04
136 B03 V  F41F3.2 ATTGGAAGGTTCATTAAAACGGT ATTGCTCCAATTGAGATTTTTGA V-3D06
136 B04 V  F41F3.3 TGGAAAAGAGATGATCAAGGTGT TTGTTTTAGCTCCAATTTTTCCA V-3D08
136 B05 V  F41F3.4 CCTTGTTGTCAAGGCTGGAT  ACCGATTCATTGCCTACTCG  V-3D10
136 B07 V  F41F3.6 AATCTGATATCCGGCAAACG  AAATCGGCATGCTTTTTACG  V-3D14
136 B08 V  F41F3.7 ATATTCTCAACCAACTTCTGCCA GTTGAAAATAATCGCAAAAATGC V-3D16
136 B09 V  K03B4.1 AAACGAATATGACGAATGGTTTG CTCCTTTCCTTCAATAAGGTCGT V-3D18
136 B11 V  K03B4.3 ATGTTCTGATTTTTGAACCGCTA AATTAGGTGTGATATGGTGGACG V-3D22
136 B12 V  K03B4.4 AGGATTACCTAATCTCGACTCCG GATAAACCGGGTCAAGTCTTTCT V-3D24
136 C01 V  K03B4.5 GATGACATGTATGCTTTGCCATA TTTTTGATCATCACCAGCTTTTT V-3F02
136 C02 V  K03B4.6 GGCACTTTGGGCAATAAAAA  TAATCACAGCGGAGAGCCTT  V-3F04
136 C05 V  ZC266.2 GCTCAAAGAGATCAAATCTGGAA CGGTGTCCTATATGGAATTTGAA V-3F10
136 C06 V  F39G3.1 CAGCTATGTACCGCCCGTAT  CAAGTGTCTTGAATTCCGCA  V-3F12
136 C07 V  F39G3.2 TCCACCTGAACAACAGGACA  TTGATGTGCAGGTTTGGGTA  V-3F14
136 C08 V  F39G3.3 AAAACGTCAAATGCCGAAAC  ATGACGAGCTTTTCGCTGAT  V-3F16
136 C11 V  F39G3.6 GTCCCATTGGTTCTTGTGCT  GCCCTAAATTGTTTCGCAGA  V-3F22
136 C12 V  F39G3.7 TGGAGAATAGTTGTGCACCG  ATCTGGGTTTACGTTGGCAG  V-3F24
136 D01 V  F39G3.8 CTTCTGGTGCGATAACCCAT  AGTGTTTCCAGACAGGCCAC  V-3H02
136 D05 V  C18G1.4 TCGCAAGCCATATCATTCAA  GGAGTAGCAAGAGGCACTGG  V-3H10
136 D06 V  C18G1.5 CTCCAAGTGACCACTACTCATCC GGACACCTACAAGAGGGAGAGAT V-3H12
136 D07 V  C18G1.6 AGAAGGTAGCTGCCCATCAA  GATGACAGACGCGTTGAAGA  V-3H14
136 D08 V  C18G1.7 CTTTGTTCTGGGTTTTAGCTCCT AAGTGTGGTCTTCATTTCCAAAA V-3H16
136 D09 V  C18G1.8 CTTTCAATAACCGTGGCGTT  ATTTGAAATGGCATCGCTTC  V-3H18
136 D10 V  C18G1.9 TATGACTCTTGGCATGCTCG  AAATTGAGGAACATTTGCGG  V-3H20
136 D11 V  Y60C6A.1  CAGAGCATTGATTCTTCTGCTTT TAAATTTTGTGCGCAGGTTACTT V-3H22
136 D12 V  R02F11.1  GAGGGAGACGAAAAAGAGAAGAC CAGAGAGTCAGAGAACGGAGAAG V-3H24
136 E01 V  R02F11.2  TCTGGAGCCTACATCCCATC  GCAAAGTGTCCCAAACGAAT  V-3J02
136 E02 V  R02F11.3  CCGGCTGGGTCAAAGTAGTA  AATCCGGAGACCCTCAATTT  V-3J04
136 E03 V  R02F11.4  CGCGAGTACTGTAGCTGAAAAAT TCTGGAGGAATTCAGTGAGGATA V-3J06
136 E04 V  C37H5.1 TCCGGATTTTCATCCAGTTC  GCTGTTCGGAGTTTTTCAGC  V-3J08
136 E05 V  C37H5.2 CGAGTCGCACAAAATTCTCA  CTGCCAACTGGATTCTGACA  V-3J10
136 E06 V  C37H5.3 GTAGATCATCTCGCCCCAAA  CCAAGTTCACTTCCTCTGGC  V-3J12
136 E07 V  C37H5.4 CGAAAGCTATCTGTTGGAAATTG TGCGGGTGAAATAAAACTTTAGA V-3J14
136 E08 V  C37H5.5 GGCTATCCGGACAGTTTTCA  AGAATCGCCTGTTCCACATC  V-3J16
136 E09 V  C37H5.6 CTTTTCCGATCGTCTGAAGC  CACAAGATCAATGTGACCGC  V-3J18
136 E10 V  C37H5.8 GCGTGATCGAAGTCTTCTCC  GATGCAAAATGCCCTGACTT  V-3J20
136 E11 V  C37H5.9 CCGTGGAACTGTTGAGGATT  AAATTGTGCCTTATGCCTGC  V-3J22
136 E12 V  C37H5.10  GAGCTAAAACCTTCTCACCCAAT GCTTTCGAAAATGATCTCAAAGA V-3J24
136 F01 V  C37H5.11  CTTCGATGATGGCCTAGTAATTG CCAACAGATAGCTTTCGAAAATG V-3L02
136 F02 V  C37H5.12  TCACGGGTTACTGGAAAATAAAA CATTGTTGTTTATGTGTCTGCGT V-3L04
136 F04 V  T19H12.1  CTGAAGCAGGATTCCTCGAC  AAAAATCGGACGATTGGTTG  V-3L08
136 F05 V  T19H12.2  GCTGTTCTCCCAAAATTTACCTT TGAATTGAAAAATAGACGGGAGA V-3L10
136 F06 V  T19H12.3  CAGTCTGCCGATTTTTAGCC  TTTGCCCACAAAACTGTTCA  V-3L12
136 F07 V  T19H12.4  TACTGCCGACAGCATCTTTG  TTGTAGGCTCCACAAATCCC  V-3L14
136 F08 V  T19H12.5  TTGGTGTATGTGTGTATGGGTGT TTTGGATTGGCTATACTTGGCTA V-3L16
136 F09 V  T19H12.6  ACAATTGGTGACAGCAACGA  CGGGCAATGTAAAACAGCTT  V-3L18
136 F10 V  T19H12.7  CTACGAGTTTGCCTGAAGCC  CATCCGTATCTTCACTCGCA  V-3L20
136 F11 V  T19H12.8  TCGCTGAATATACCGTTCCC  GGTCAATGGGCTTCAAAGAA  V-3L22
136 F12 V  T19H12.9  GATTTAAAACCGAACGCCAA  TTGGACTATGCGGTTCCTTC  V-3L24
136 G01 V  T19H12.10  TGGTTGATTGGTGAGCACAT  ACACTTCCTGGGAGTCCCTT  V-3N02
136 G03 V  H23N18.1  CGATTACTTCCCAAAACACTACG AACTCGTTTATCAGCAAGCAAAG V-3N06
136 G04 V  H23N18.2  AAAACCTCAATTTTTGCAGTCAA GCCAGATCAAGTTTGTCATAAGG V-3N08
136 G05 V  H23N18.3  ATATTCTCAACAGCCATTCTCCA GCAATCAGTAGAACACCGAAACT V-3N10
136 G06 V  H23N18.4  GAGAAAACTGCAACTCGTAGGAA CTGAGGTTGATCTCCAAAAATTG V-3N12
136 G07 V  H23N18.5  TTGGCTGTGTTACAGAATGTGTC AATTAATCAATAGCGTGGGGATT V-3N14
136 G08 V  C02E7.1 GATGCCGAGTGATTGGATTT  CTGCTTCTGGTCCCTCGTAG  V-3N16
136 G09 V  C02E7.2 TCGGATTTTTCTGATTTGGC  AAACGTCCAAGTTTTGGCAG  V-3N18
136 G11 V  C02E7.4 CTTCACCCACTCTATTCATTTCG AACTGGTCATGGAAACTTTTTGA V-3N22
136 G12 V  C02E7.5 GTTTGCCGGAAAATGTGACT  TTGCTGAATTTTCCGAGCTT  V-3N24
136 H01 V  C02E7.6 CTCGCATCATGAATGTGTAAAAA TTTTGAAAAACCCAATCACATCT V-3P02
136 H02 V  C02E7.7 ACTCGCTAGGAAATTGGATTAGG CGCTAAAGTAAGCAGTCCTTCAA V-3P04
136 H03 V  C02E7.8 TCAGGCCAATAGAGGAAATATGA CTAATAACAAGCAGCAGGGAATG V-3P06
136 H04 V  C02E7.9 AAGGGTCTGTGTAACCAGCG  AATTGCGGAAAATTCGACTG  V-3P08
136 H05 V  C02E7.10  TGAACACGAAATGCCGAATA  AGAAGTCCGGTACGTCCCTT  V-3P10
136 H07 V  C02E7.12  CATTTCCCGCACTTTGACTT  TAATTATCGCGCATTCACCA  V-3P14
136 H08 V  C02E7.13  CGATTGTCAGCGACACTGTT  TAAACCATTCGCCAAAGGAG  V-3P16
136 H09 V  C02E7.14  TACACTTCGGAAAGAATAACCCA CCCTCTAAAAACTTCCAGCAAAT V-3P18
136 H10 V  F26G5.1 CATTCTGGCTCAATTCCGTT  GCTGGGTGATTTCTTGGTGT  V-3P20
136 H12 V  F26G5.3 ATGAACATCTGAAAAAGTCGCAT ACCAGAAACAACTCGAACAAAAA V-3P24
137 A01 V  F26G5.4 GGATTGTTGCTCAATTCGCT  TCAATGTTGGAAGTGGGTCA  V-4A01
137 A02 V  F26G5.5 TTGTGTGCAAACACCGATTT  ATCAATTGCGGGAAAGATTG  V-4A03
137 A03 V  F26G5.8 ACTTAATGGCAGAGTAGCACCAG AGTAACGAAAACCGGCAATATCT V-4A05
137 A04 V  F26G5.9 TAATCTGCGGTGGAACATCA  CCACATCAACTTGTGATGCC  V-4A07
137 A07 V  C13D9.1 ATATTGCGGCGATAATGAGC  AAATGGCAAGAATGTGGAGG  V-4A13
137 A08 V  C13D9.2 TCCAGGATGTTTGAAAAAGAAAA GATTTCAATTTTGAGTACGCCAG V-4A15
137 A09 V  C13D9.3 CCTGGTGAAAGCTTCTTTGC  TCATGAGAATGTGAAGCCCA  V-4A17
137 A10 V  C13D9.4 GACGACTCGCAGAAAAATCC  GCACACATGGCAACAAAATC  V-4A19
137 A12 V  C13D9.6 CCATTTTGAGCCCATTTGTC  TCCAATCTGCCCAATGTGTA  V-4A23
137 B01 V  C13D9.7 TTCAATTGGATACCGGGAAA  CATTTCTGGCGTTTGGAAAT  V-4C01
137 B02 V  C13D9.8 TGGAATGGAATAAGGTTCGC  TTCCAGCCACTCGAAAATCT  V-4C03
137 B03 V  C13D9.9 CTGCGGTAACCACTTCATCA  ATATGCCCAGTTTTTGGCAG  V-4C05
137 B04 V  K11D12.1  CAAGGGGCACCTCATTTTTA  TCCCACTCCAATCATCATCA  V-4C07
137 B06 V  K11D12.3  GATTTGCGGCAGAGCTTATC  TTCAGACTTTAGCGAGCGGT  V-4C11
137 B08 V  K11D12.5  TAAATTGTGTTTCAAACGTGCTG AAAAATTTTCTGGAGTCTCTCCG V-4C15
137 B09 V  K11D12.6  GTACTTTGGAACTGATCGTGGAC CCCAAAGATCATATAATTTGGCA V-4C17
137 C01 V  K11D12.10  TGCGTTGCACTTTTCATCTC  GTTAACGCTTTGCAGGAAGC  V-4E01
137 C02 V  C04F5.1 GCTTCACCTGTCTTATCACTGCT ATCGATTCAAACAAAATTCGATG V-4E03
137 C03 V  C04F5.2 CAGACATTTGGGAGTTCTGAAAC AAATGTGGATAAAATCGCTCAGA V-4E05
137 C04 V  C04F5.3 TAGCTCACGATCAGAAAGCAAAT GTCGCTTTTCTTCATCTTCAAAA V-4E07
137 C05 V  C04F5.4 ACATCCAAAAACTTTCAAAGCAA ACTTCAAAACTCGAACCAATTCA V-4E09
137 C06 V  C04F5.5 AACTCACTTTCAATAACCGCAAA CAATGCTTTCAGAACAGTCCTCT V-4E11
137 C07 V  C04F5.6 GCTATATTTTCAATGCGCTTCAC AAGAAAAATCGTCGTCATCTTCA V-4E13
137 C08 V  C04F5.7 TTTGTTGATAATTCGGATGCTCT TACCTTTCAGATTCTCTGTTCGC V-4E15
137 C10 V  C04F5.9 CGCTGAAATTTTAGGGAAATTCT TCCTTTGATCTACAGGATTGGAA V-4E19
137 C11 V  F14F9.1 TCTGCAATTTGTCTTGCTGG  TCGACAACCAGCAACTTTTG  V-4E21
137 C12 V  F14F9.2 CGCGTCAGCTGTAGTGTTTC  AATTAGCACCGGGTCATCTG  V-4E23
137 D01 V  F14F9.3 TGCCATCAAACCAAACAAGA  TCCAATTTTCTTTTCCACGG  V-4G01
137 D02 V  F14F9.4 TTTGTTTCGGTCATTGTGGA  CGTCATTTACGGCAGTCCTT  V-4G03
137 D03 V  F14F9.5 AACAATCACGGAAGAAGATGAAA ACTGTCGGTTGACGAAAATCTTA V-4G05
137 D04 V  F14F9.6 TTAACCATTACGGCCAAAGC  GTGCCATTTTCGTTTTCGTT  V-4G07
137 D05 V  F14F9.7 TCGATTGATGCATTAAGTGTTTG ATAAATTCAGGAGTTCCCTGCTC V-4G09
137 D06 V  C03A7.1 AAATGGGAATGAAGTGCGTC  TGTCCTTCCAGTCGCTTCTT  V-4G11
137 D09 V  C03A7.4 TCCAATACCAACAGTGCCAA  CTGCTGGCGAGCTAGAAAAT  V-4G17
137 D10 V  C03A7.5 TCTGGGATAAGTCGTGGTCC  TTTCTTCATGCGGGTTTTTC  V-4G19
137 D11 V  C03A7.6 ATCTAACAACGTTGAATGCCAGT CCGGGATCTCTAGAGTTTGAAAT V-4G21
137 D12 V  C03A7.7 GGAGTTGTCACAGGCTGGTT  CGAAAAGTGAACGGAAGAGC  V-4G23
137 E01 V  C03A7.8 GTTGGCAGATCCTTGGTTGT  GCACCAGTTGAACGGAAGTT  V-4I01
137 E04 V  C03A7.11  CATCCTCGAACAGCTTCTCC  ACAATTTTGGCTGTTTTGCC  V-4I07
137 E06 V  C03A7.13  GCCAGTATCTCTCTGGACGC  TAGTCAAAGGGCACGGAAAC  V-4I11
137 E07 V  C03A7.14  GCAGATCCTTGGTTGGTGTT  GAGAGAAAACGAGCATTCCG  V-4I13
137 E09 V  C52A10.1  CCTTCATATTCGTCTACAGTGGC TGTAGGGCATTCTGGTTAAAGAA V-4I17
137 E10 V  C52A10.2  TTTTCTCAACTCGTCAAATGGTT TACCGAAGTTTTCAATGCTTCAT V-4I19
137 E11 V  C52A10.3  TAGGCTTAGTTAGGCACTGCAAG TTCTTTGCTATACAGCTTTTGCC V-4I21
137 E12 V  B0238.1 TACGCCTCCACAGCTTTCTT  AGAAATGGACGGAACCACTG  V-4I23
137 F01 V  B0238.2 TCTCGCAGATGAACAGTTGG  ATGTCTGCGTTTCCCATTTC  V-4K01
137 F02 V  B0238.3 TAATCGGGTGAAAGTAGCAATGT CATTCTCACCAGACATCATGAAA V-4K03
137 F03 V  B0238.4 AAATCCCAAACTTTAGCTATGCC TCTTCAGACATCATCAAATCCCT V-4K05
137 F05 V  B0238.6 TTTGTAAGTCCTCGAAGAACAGC ATGACGTGGCAATGGTTAAATAC V-4K09
137 F06 V  B0238.7 TGTTGGAGTGAAATTTGCCA  CGTCTTGGACCACTTGGATT  V-4K11
137 F07 V  B0238.8 CATGCGACAGTCAAAAATGG  TTTTCTAGGACTCGCCCAAA  V-4K13
137 F08 V  B0238.9 ATCGAGACCACTATCCGGTG  AGATCGAGCTTGGTGAAGGA  V-4K15
137 F09 V  B0238.10  AACTGCCAATTTTCGTAATGAGA CTTTTCCTTTAACAAGCCACCTT V-4K17
137 F10 V  B0238.11  TCGGAAACTTTTGCTGCTCT  ATTAATGGGGAATGGGTGGT  V-4K19
137 F12 V  B0238.13  TTTTGCCAAACACAATTGGA  CTCCCAACTACCGAATTGGA  V-4K23
137 G01 V  B0238.14  CAGGATTGCAATTTCATCTTTTC TCGTTTAACCAACCTTCTCATGT V-4M01
137 G02 V  Y49G5A.1  CTTTGTATATTTGCTGGAGTCCG AGCAATTTGCACTGGAAAAATAA V-4M03
137 G03 V  C10G8.1 GAAAATTTTGATGAGCCCGA  GCACCATATTGAAGATCGCA  V-4M05
137 G04 V  C10G8.2 CACCTTCTCCCTGGTTTTCTAAT TCTAACTCATCGGTTCTTCCAAA V-4M07
137 G05 V  C10G8.3 TCGTGATGCTTAAAAGGAACAAT TTGAAATTTATTCGACAATTCGG V-4M09
137 G06 V  C10G8.4 TACAGGGAAAATTCAGGAGACAA AAACGATATTTCGTCCTCAGATG V-4M11
137 G07 V  C10G8.5 AACTTGAAATCGCCGAGATG  TGCATGTTTAAAGCGCTACG  V-4M13
137 G09 V  C10G8.7 GAACGGTTGTTCCCAGAAAA  CTTTTTCAGTTGCGACACGA  V-4M17
137 G11 V  T09D3.1 TGCCATGGCCCATATATTTT  ACGAAAAGGCTGCCGTAGTA  V-4M21
137 G12 V  T09D3.2 TGAAATTGAGCCTGCAACTG  TCATTGCTCAATTGCGTAGC  V-4M23
137 H01 V  T09D3.3 TTTTGGCGCCTATATGGAAG  GTTTGGCCACCTGTTGAACT  V-4O01
137 H02 V  T09D3.4 TGGTAAAACTGAAGAGAACCGAA GACGGATTGTTGTACTCGATCTC V-4O03
137 H05 V  C35A11.2  TTGGATCTTTCTCTCTCTTGTCG GGTAGAAGGAATGCAACAAAATG V-4O09
137 H06 V  C35A11.3  AAATTGTTGCTTGGAAACTGAAA AAGTGTTCACGACAGCATTTTCT V-4O11
137 H09 V  F08F3.1 TCCGGAAAGTTAGTTTGGTCATA AATTTATGGTTCGAACTTCAGCA V-4O17
137 H10 V  F08F3.2 TTTCCCGTTGATGGAAGAAG  CGACTTGCTGAATCCACTGA  V-4O19
138 A01 V  F08F3.5 GTATTCAATTGGCTTCCACTCTG AGTTTTGGGATAACTGTTGGGAT V-4A02
138 A02 V  F08F3.6 AGAAATTCACCGGAACATGC  TTTGACCGCATTTTGATTGA  V-4A04
138 A03 V  F08F3.7 TGTTCAACGTTTTTCCGTCA  TCTGTTCATGAAATGCTGGC  V-4A06
138 A04 V  F08F3.8 ACGACAGCTCCGACAGAAAT  AAGTAGGGCGTTCGGTTTTT  V-4A08
138 A05 V  F08F3.9 TCCGTTGCTCAACACTTCAG  TACGACGCTTACGCAATCTG  V-4A10
138 A07 V  ZC317.2 AGCTGTCATTTCAATGCTTGTTT ATATTTTTGGCAAACTTCGTTCA V-4A14
138 A09 V  ZC317.4 TTACCAAACCCGAGCAAAAC  GACGTAATGAGCCCGAAAAA  V-4A18
138 A11 V  ZC317.6 GCATGTTGTATTACATTGCCCTT TTTCGAGACCCACTACCGTAATA V-4A22
138 A12 V  ZC317.7 TTTTAGCTCAGCCCGTTGTT  TCGAAACCTTCGAATTCACC  V-4A24
138 B02 V  T05C3.2 ATAACCAACCTTGCCACTCG  AATACATTCGGCTGTTTCGG  V-4C04
138 B03 V  T05C3.3 GGATTGAGATAGTGGCGGAA  CCATGTCGTTTTCGTTGTTG  V-4C06
138 B04 V  T05C3.4 ACTAATGCCAGAAACGCACC  AGCAACCACTACAACCGTCC  V-4C08
138 B05 V  T05C3.5 TTTGGCATTCCTTTTCCAAG  TCACTGTCATGTCCGCATTT  V-4C10
138 B06 V  C24G6.1 AACACATGGAAAATGACCGATAC AATTGGTGGATTTGCATAAATTG V-4C12
138 B07 V  C24G6.2 ACATACTAATGCCTTTTGTCCGA TAGAAGGATTCCAAATGACCAGA V-4C14
138 B08 V  C24G6.3 AAATGGTGTCGGATTTTCCA  ATAACCGCTTCAAATGCCTG  V-4C16
138 B09 V  C24G6.4 CCACTTTTTCAGGTTGCCAT  TGCAAATGACGAAAGAGCAC  V-4C18
138 B10 V  C24G6.5 CTTACGTCAGATTGGTCTCCATC CTGCAGTACAAAGTCCCAAATTC V-4C20
138 B11 V  C24G6.6 AGCTCGATCAGCTTCTCTGC  ATTGGCGAAAGCAATTGAAG  V-4C22
138 B12 V  C24G6.7 GTCGATTGTTTTCCAGCGAT  TCACCAAGATACGGCATTCA  V-4C24
138 C01 V  C24G6.8 ATGGGGAGATAAATGGGGAG  AAATGATTGAAAGGCGCATC  V-4E02
138 C02 V  C18C4.1 TAACGATTTAGCCAACGTGTTTT TCTTCCTTAACATGCTTGATGCT V-4E04
138 C03 V  C18C4.2 AGTTTTTGCGATTTTCGTGG  CATGGGTCAATGTTGCTACG  V-4E06
138 C04 V  C18C4.3 CCTTTTCTCTCGACAGACCG  AAGCACAGGTTTTGGATTGC  V-4E08
138 C05 V  C18C4.5 CCTTTTCGCTTCATCCAAAG  ATGCCATGGAGCAAGAAATC  V-4E10
138 C06 V  C18C4.6 TTTGCATTAGCCAACTCAATTTT TAAAATTCAGATTCGATGCCCTA V-4E12
138 C07 V  C18C4.7 GACGCAGATAAATTGTGTGTTGA ATTTTTGTTGAAGCTGATGGAAA V-4E14
138 C08 V  C18C4.8 TTTGGTGGTTCTACAATGCTCTT ACTCGGGAAGTTTCAGCTTTATT V-4E16
138 C09 V  C18C4.9 CAAAGCGCAGAATGTTTCAA  TTCCCAATCATCCTCACCTC  V-4E18
138 C12 V  CD4.2  CTGGGTCATCCTTCATATCAAAA ATACATCATAACAACGGGTTCCA V-4E24
138 D01 V  CD4.3  CAGGTTGAATCCGTTTTTATTTG CAATGCTTTGAGTTCTTCTTGCT V-4G02
138 D02 V  CD4.4  ATTAATTTTCAGGGCGAAATGTT ATTTACAAGCGATGACCAGTTTG V-4G04
138 D03 V  CD4.5  GACACGTTTAGCCTTTTCGC  TCTTGACGTTTTCAGCAACG  V-4G06
138 D04 V  CD4.6  AATGGACAGAAGGCATGGAC  AGTCGAATATGCCGTTGAGG  V-4G08
138 D05 V  CD4.7  CTCGACATGGAAGTGAGCAA  CGTTTCCAAGCTTCTTGAGC  V-4G10
138 D07 V  CD4.9  CCAGATGAAGCTCTTGGGAG  GGTCTATTCCATTGCGGAAA  V-4G14
138 D09 V  M03E7.2 AAGTTGAGGCTTTATTCCCTTTG GAAGGACATTGATGATCCCATAC V-4G18
138 D10 V  M03E7.3 TTGGCGATGCTACTCTTTACATT TTCGTGTTTCTTTTCAGCTTCTC V-4G20
138 D12 V  M03E7.5 GAAGCAGAACATGAATATCAGGC GCCGTCTCTCACTCTCTAACAAA V-4G24
138 E01 V  C14C11.1  GTATTCCACCCACGCATCTT  CCAACGCAAACCATTTTTCT  V-4I02
138 E02 V  C14C11.2  TCTCTACAATGCCAAGTCAATCA CTTCATGCCTAATCACTTTTTCG V-4I04
138 E03 V  C14C11.3  TGGAATCCCATTCTTTCATATTG GTGGCATTTTTAGCTTCAACAAC V-4I06
138 E04 V  C14C11.4  GTTTGCAGACTCCGTTGGAT  AAGAACGACATCCGGTTTTG  V-4I08
138 E05 V  C14C11.5  TCTTTTGGCCAATTCCAGTC  AACGGCCCAAATCATTACAG  V-4I10
138 E06 V  C14C11.6  ACGAGCTGCTGATTTTTCGT  CAAATCCTGGCATCGATCTT  V-4I12
138 E07 V  C14C11.7  TAACGGTAAATCCTTGAATTGGA TTATCATCTGTTGTCGTTTCGTG V-4I14
138 E08 V  C14C11.8  GTGGCTGCTGAACGACAATA  CCAACAACCACAACAACAGC  V-4I16
138 E09 V  F25B4.1 GATAAGAAGCGTCCACTCGC  GCTTATTCGCCACCTTTTCA  V-4I18
138 E10 V  F25B4.2 CGACGTACTCGAAAAGGGAG  AAATGATGGTTCCATTCCCA  V-4I20
138 E11 V  F25B4.4 TTCTGCAAAACTTCGTTTTCTTC CTGTGCCCATTGTTTTCTGTTAT V-4I22
138 E12 V  F25B4.5 GAGTGAAGATTTGGGGACGA  ACATTCCATGCACCATCTCA  V-4I24
138 F01 V  F25B4.6 GCTGACGCTAGACCACTTCC  GCAACAGCAAATGGGATTCT  V-4K02
138 F02 V  F25B4.7 AAGTTCATTGTAAATCGCCAGAA AGTGGAACGGGTCAAACTAATCT V-4K04
138 F03 V  F25B4.8 ATATATAAATCGGTTCCACGGCT GCATGTAAATTGCTCTCATTTCC V-4K06
138 F04 V  F25B4.9 CAGGTGATTACCGTACCCATTTA CACAGTCGATTCAATTCATTTCA V-4K08
138 F06 V  K09H11.2  TAGACAAACCGCTTGTTTTCATT TAACTTAATCACCTGGAAAGCCA V-4K12
138 F07 V  K09H11.3  GCAAGGAAGGCAACTCTGTC  GTTATTTCTCGGTGTGGCGT  V-4K14
138 F08 V  K09H11.4  GAATTGTCGGATGCAGGAGT  CGCCACTTCTTGACCAATTT  V-4K16
138 F09 V  K09H11.5  ATATGTGGGAATTTGTTTCAACG TTGTCTCGAGAGGTTCTCACTTC V-4K18
138 F10 V  K09H11.6  AGAAGACCCGATGAACACATAGA TGAGGAATAAAAAGCGTGTGAAT V-4K20
138 F12 V  C53A3.1 ATTTCGGCATATTTCCTTCTAGC ATCGACTGAAAATTGTGCGTATT V-4K24
138 G01 V  C53A3.2 GATTCGACTCCGGAACAAGA  GATCAGTTCCCCACTTCCAA  V-4M02
138 G02 V  F44E7.2 CCAACTATCATCGACAGTCAACA CACCGTATGCATTAGACAACAAA V-4M04
138 G03 V  F44E7.3 TTCGATAATTCTCTTCGATTCCA CCCCATGATTGTTTCCTATTGTA V-4M06
138 G04 V  F44E7.4 CTTTTCGGGCAGATGAAGAG  CTTCTTGTCGCCACAGTTCA  V-4M08
138 G06 V  F44E7.6 CCATTCGGGTGATAAGCAAT  CATTGCGAATCTGCGTTTTA  V-4M12
138 G07 V  F44E7.7 AAACTTCGTAGAGCTGGCGA  CAACATCATCTGTATGCCCG  V-4M14
138 G08 V  F44E7.8 TGCCTTTCTACATCCAAAACCTA TGTCCACTTTGGAGTTTTGTCTT V-4M16
138 G09 V  F44E7.9 ACAAACCACGAACATAGCAGTTT CGTCCATTTCAGTCAGTACAACA V-4M18
138 G10 V  ZC250.1 GACATGGAGCTTGTCAGCAA  AGCAGCACAGACGGAACTTT  V-4M20
138 G12 V  ZC250.3 ACAAAACCATTGTTATTCATCCG ATAGCAATCTTCATCGTCATCGT V-4M24
138 H01 V  F26F12.1  GCTTAAGCCTTGTAGGCACG  ACCTTGCTTTTCCGGAGACT  V-4O02
138 H02 V  F26F12.2  GGACGACTAGCAAACGAAGC  ATTTGAATTTTGGCGAGACG  V-4O04
138 H04 V  f26f12.3a  CTCAATGTGAGCTGAGAAACCTT TACTGCCTTCTCCCAATACAAAA V-4O08
138 H06 V  F26F12.5  GTAAGCAACCTTTCGATTCCTTT CGAAAACTATGTTTGCACTTTCC V-4O12
138 H10 V  C02G6.2 ATGGATGGAGTCGAGTTTGG  CAAGAATCTGCCACCCAAGT  V-4O20
138 H11 V  C04E6.2 TATTTTCAGACAATGCCCCTCTA GAGCTATCGAAATACATTGCCAC V-4O22
138 H12 V  C04E6.3 TTGAAAAGCTGGTGGAAAATAAA CTAATGCGTGTGTGGACTACTTG V-4O24
139 A03 V  C04E6.6 CAGACTCCAGTGCTCCATCA  GTTCCGTTCGATTCAGCTTC  V-4B05
139 A04 V  C04E6.7 TGACAATGAGCACAAGCACA  ACCGGAGAAGGAGGAAAGAG  V-4B07
139 A05 V  C04E6.8 CTCCAAACGACATATTTTTCTGC ATCAGTGGGATCCAGACACTAGA V-4B09
139 A06 V  C04E6.9 GCTTGTTGACTGGTCTGGATTAC CTTATTGGGCTGCTGTACATTTC V-4B11
139 A07 V  C04E6.10  TCGGTATGGACGCACATAAA  TCTTCGGGATCACTGGAGTC  V-4B13
139 A08 V  C04E6.11  CAGACAATCCGATACCCGTT  GTGATCCTTTTCGACGTGGT  V-4B15
139 A10 V  F58D7.1 CCGTTCTTTTTCAATCAACTCTG GAACCTCTTATCAAGCCAATGTG V-4B19
139 A11 V  M03F8.1 CAGAGATCGAAAAGTCTTCCAAA GAATCACCGGATCTAAAATGTCA V-4B21
139 B01 V  M03F8.3 TTTTCGCTAGTTTTTGTCTGAGC TCGTTGGAGTAGGGTTTCATAGA V-4D01
139 B02 V  M03F8.4 CTTTTGCATTCTCGGCCTAC  TCCAAGATATGCCCAAGGAG  V-4D03
139 B03 V  M03F8.5 GCCTTCAAAAAGTGCGTAGG  ATAATCGTCAACGCCCTGTC  V-4D05
139 B04 V  M03F8.6 AATGGCCAATGAAAAGCAAG  CTCCCATGAGACTTTGAGCC  V-4D07
139 B06 V  C10F3.2 GAATCGAGCGGCAAGTATGT  CCATCCAATATTCGGGTTTG  V-4D11
139 B07 V  C10F3.3 AATCATATGGAGTCGGCTGG  CCATAAGCTGGAAACAGGGA  V-4D13
139 B08 V  C10F3.4 TGCATCACCACTGGAAAGAG  ACCGCAAGTGTATCCAGGTC  V-4D15
139 B11 V  F29G9.1 TAGCGAATAAAGGCTAATGACCA TCACTCACTCACTCACGACTGTT V-4D21
139 B12 V  F29G9.2 TTTGGTCGCTACACAAGCAG  GGAGCACAGTCTTCGGACAT  V-4D23
139 C01 V  F29G9.3 ACGAAGCCACATGTCTGTTTTAT TTGGTATTTACGGAAGCTTTCAA V-4F01
139 C02 V  F29G9.4 TAGATTCAGAAATGCCGGTAAAA GGTAGAAACTAGAAGAGCTCGGG V-4F03
139 C04 V  F29G9.6 TCATTAACATTTTTCCCAACACC GGAGGAGAGATATGCCAGAAAAT V-4F07
139 C05 V  F29G9.7 AGCGCCAAGAATTTTGAGAA  CTGTCTTGACTTGTTCGCCA  V-4F09
139 C06 V  R01B10.1  GAAAGCCATTCTCGTCTTCG  GATCGCACGCTCTATCACAA  V-4F11
139 C08 V  R01B10.3  CCGTTATGTCTCTCAATGTCTCC CATTTCCCATGTTATGGTTTTGT V-4F15
139 C09 V  R01B10.4  AGTCAGACCACCAGATTGGG  AATTGCTCCACAAAATTCGG  V-4F17
139 C10 V  R01B10.5  TGACATGGCATTGTTTCGAT  TGGTCTCTTTCGTCGCTTTT  V-4F19
139 C12 V  Y38A10A.2  GCTTTCCATTGATTGTACTCCAG TTCAAGAATACCTTGGTGGTTGT V-4F23
139 D03 V  Y38A10A.5  CTTCAATTTGTCAAAAGTCTCGG CGAAAAACGAAATGAAATCACTC V-4H05
139 D04 V  Y38A10A.6  AAACACTGTGAGGAGAACACGAT GCAAAACTCCAAATCATTCAAAG V-4H07
139 D05 V  F17A9.1 GAAAAGTTGGAAAAGACGTGATG AAAATGCACATTCAAATAATCCG V-4H09
139 D06 V  F17A9.2 CGACGATGACGATTCAAATG  AGCCGATTCACGGAGTTCTA  V-4H11
139 D07 V  F17A9.3 CGACGATGACGATTCAAATG  AGCCGATTCACGGAGTTCTA  V-4H13
139 D08 V  F17A9.4 ACCGGTCAAGTAGACAACGG  TTTCCGAAATGGGAAAACTG  V-4H15
139 D09 V  F17A9.5 TGAAAATGGATGACTTGGCA  CGTCGACACAAAGAACCAAA  V-4H17
139 D10 V  F17A9.6 CAAAACTTGGGGTTCCTTGA  ATTGAATTTGGCACCTCTGC  V-4H19
139 D11 V  F12F3.1 GTGAGCTCGACTTTTGGAGG  CTAGTCATGGGCATTGAGCA  V-4H21
139 D12 V  F12F3.2 GACGGAGCAATGAATTTGGT  TGGCTCACCTATACCGGAAG  V-4H23
139 E01 V  F12F3.3 TTTCTGCATCGGCTTTCTTT  CGCTACTGATTCCGAGAAGG  V-4J01
139 E03 V  Y38B5A.b  CATCCTCAGCAGCTTTTATGAGT GACGCTTCAGAAGTGAAACAAGT V-4J05
139 E05 V  W06H8.a AAGAAATTCTGGGAAAAGAGTGG TTTTGGTTGTTTTGAAATGGTTC V-4J09
139 E06 V  W06H8.b CTAAATTTTTATCCAGTGCGACG TTTTGGTTATGAGACTTGGCTGT V-4J11
139 E07 V  W06H8.c GTGCAACAGTATTCTCCCTCATC CTCCACCAGAAGAAGTCAAAGAA V-4J13
139 E12 V  K08B12.1  ATTGGCAATTTCACTCGGTC  TCCGACATCCAAGATCATCA  V-4J23
139 F02 V  K08B12.3  TAAAGCTGCTCTCTTCAAAATGG TCCGATTAATGCTCAATGTTTCT V-4L03
139 F03 V  K08B12.5  GTCGACGTTCTTCTTCTGGC  TTGAAGCTCGAAAGTCGGTT  V-4L05
139 F04 V  F31F7.1 CCAATTCCCCAACATACCAG  GAAATTTCGTCGGTTCCGTA  V-4L07
139 F05 V  F31F7.2 CACATTTCCACGATCATTCG  ACACACTTCCGTCGAACCTC  V-4L09
139 F06 V  F31F7.3 AAATGAAGCACTCAAAAAGCAAG TCAAATGTCCACTCACGAGTATG V-4L11
139 F07 V  K12B6.1 GAAGGCACACCAGTCCAAAT  AACTGAAAAGACGGCGGTTA  V-4L13
139 F08 V  K12B6.2 AGCAAAAGGAATTCGAGCAA  AAGAATTGGAAAATGCGACG  V-4L15
139 F09 V  K12B6.3 ATTTTATTTGCAACCAATTCACG ACATTTTCAACGAGGGGTTTATT V-4L17
139 F10 V  K12B6.4 GTTGAGCAGTGCTGATAAGGTTT TAATCCCCTTGGAAAACAACTTT V-4L19
139 F11 V  K12B6.5 CCCATTGAGCTCTTTTTGGA  GTGAAGCTCACGCATTTTCA  V-4L21
139 F12 V  K12B6.6 ATATGCGTTCTGATTTGCATTCT TCTTACCTGATTACGCTCATGGT V-4L23
139 G02 V  K12B6.8 AATTCGCCACGTATTTCCAG  TGATTCCCGGACTTCAAAAG  V-4N03
139 G05 V  T28C12.3  ATTTTACGCGTTCGAGAGGA  TCACGAGTTCATTGTTCCGA  V-4N09
139 G06 V  T28C12.4  TTCCACTTGCTCCAGTTATTGAT CGTGTAAAACTATAGGCAGACCG V-4N11
139 G08 V  T28C12.6  CACTACGGCAATCGCTATCA  ACTTGCTTCTCGCGATGTTT  V-4N15
139 G10 V  F13H6.2 CCGATAAACTTTTGTTATCAGCG GTGGTGAGACGTTTCTTCAAATC V-4N19
139 G11 V  F13H6.3 TGCCGACTTCTTCTTTCCAT  GGAACGGCTCATTGTGACTT  V-4N21
139 G12 V  F13H6.4 TTTCCACATCCCAAAACCAT  CAGGCAGCCATCGTTAGAAT  V-4N23
139 H01 V  F13H6.5 CGTTGTGGCAACTGTCATTC  CAATACGCCGTACCACCTCT  V-4P01
139 H03 V  F57F4.2 GGTATGACTTGGTTTCAGGATCA TAAAAGAGTTCCTCGTCTTCGTG V-4P05
139 H04 V  F57F4.3 TTTGCAGTTGTCGTAGAGTTCAA GATGTTGTTGTACCAATGGACCT V-4P07
139 H05 V  F57F4.4 TTTGCAGTTGTCGTAGAGTTCAA GATGTTGTTGTACCAATGGACCT V-4P09
139 H06 V  T05H4.1 AATCTCTCTCCAACAGAATGACG AAACTTTTTCAGTCGCTTCTCCT V-4P11
139 H07 V  T05H4.2 TCGATCCCAAAATTCAATGTATC AATTGAGCCAGACGAACAAAATA V-4P13
139 H08 V  T05H4.3 AGAGATGGAACGGCTGAAGA  CGAGGGCAGTTAGTCGAGTC  V-4P15
139 H09 V  T05H4.4 CGCCTTTCAGTAGTTGTCCATAC TGCAAAACAATGAGAAAGTTGAA V-4P17
139 H10 V  T05H4.5 CACTTCCGTTGATTGAAAAGTTC CATCGTCTTCTTTTCAAAATTGG V-4P19
139 H11 V  T05H4.6 ATTTCGCTGATCATTCCACC  GACGATTTCCAAAGCTGCTC  V-4P21
139 H12 V  T05H4.7 AAACAGTCCGAAAATGGCTG  GAAAGTTGGAGAGCACCTCG  V-4P23
140 A04 V  T05H4.11  CATTGTAGTTGTTGCTTCTGCTG ATGGCATTCATCTTATGATCTGG V-4B08
140 A05 V  T05H4.12  AACAAAAACGTTCATTCGGTCTA CCTCCCCTCTCTTGAGTATGTTT V-4B10
140 A07 V  T05H4.14  GGGAGAATCCGCAATCAGTA  GCAGTCGGTATCGGTGTCTT  V-4B14
140 A09 V  ZK40.1 GTCTTGCTGTTCCTGAAGCC  GCCCAGTAGAACATGAAGGC  V-4B18
140 A10 V  W01A11.1  CCCCCAATTCAAGACTGAAA  GGGAGACCTCGATTGGTGTA  V-4B20
140 A11 V  W01A11.2  AGAAATGAGACTCCGGCTGA  GTCGGTTTGGGTGACTCTGT  V-4B22
140 A12 V  W01A11.3  TTCACCTTTCCCTCCCTCTT  ACTCCATCTCATCCGCAATC  V-4B24
140 B01 V  W01A11.4  TCTACACTTTGCAAGCATCTGAA AGAAGTGTGTCTGATACCTCCCA V-4D02
140 B03 V  W01A11.6  GACCCACACATCCCTAGGTTACT GATCACGTTGTTCATTTCAGACA V-4D06
140 B04 V  W01A11.7  CAAACATTTGGTTTCGATTTCAT TTGATCTTTTCCTCTTTTCCCTC V-4D08
140 B05 V  W01A11.8  ACTCACGACGGGAGGTATTTATT GTTGCGTCGTTGTTTATTTTTGT V-4D10
140 B06 V  F46E10.1  GGAAACTCAACCAGATGACTCAC AACATTTTCTTCTGAATTTGGCA V-4D12
140 B07 V  F46E10.2  CGACCCCACATTACAAGATACAT TACATTCATCAGAGTGCCATTTG V-4D14
140 B08 V  F46E10.3  AGAGCAAATCCAAATGTCAAAAA TTTACCCAAGTTTAAAACGACGA V-4D16
140 B09 V  F46E10.4  ACGTAAAGCCTCCAAAGTCCTAC GTGATGTTATAGGAATGACGGGA V-4D18
140 B10 V  F46E10.5  ACGTACTTTAACTGCTTTCACGC AAAACTTTAGTTTGGAGTTGCCC V-4D20
140 B11 V  F46E10.6  CAAACATTTGGTTTCGATTTCAT TTGATCTTTTCCTCTTTTCCCTC V-4D22
140 B12 V  F46E10.7  GAAAGCACAGAATCAGAGCAAGT GAATCGAACCCAGAGACAATAAA V-4D24
140 C01 V  F46E10.8  AAGCGAGAATCAAGATCAAAGTG TGAGCAGACCCGTAAACAACTAT V-4F02
140 C02 V  F46E10.9  ATGTCGCTTTAATTACGTGTCGT AGATCTTCCAAGCTCGTCTTTCT V-4F04
140 C03 V  F46E10.10  ACATTTTAAGTTTAAGGGAGCGG TTCTCGAAGGAGTTGTTTTTGAG V-4F06
140 C04 V  F46E10.11  TGTGACGCTTTACTCCTTCTCTC TACAAATAGTTACGGTCGCGTCT V-4F08
140 C05 V  K04A8.1 TACGAAATTACTCGGCCCAC  TGTGTCAAGCCATTCGAAAC  V-4F10
140 C06 V  K04A8.2 TAGATCTTCCGGTGACGATAAAA ATTGGAACACCGAGAAACAGTAA V-4F12
140 C07 V  K04A8.3 TCGAAAAGAAAATGAAAATTGGA GGAGAAATTAAATGCACATGCTC V-4F14
140 C08 V  K04A8.4 AGGAAGCTCACCAAAAAGCA  TACAGGGATACCCGGTCTGA  V-4F16
140 C09 V  K04A8.5 TTGGCCACTCTTTTTGTTCC  GATGGGAACATCCGCAATAC  V-4F18
140 C11 V  K04A8.7 TGAAAGGCCGAAAAGACTGT  CGTTCGAAGTGCCCTAACTC  V-4F22
140 C12 V  K04A8.8 ATGAAAAGCTTCACAGATTGCTC ATTGTTTCGAGTTCCCACTGTTA V-4F24
140 D01 V  K04A8.9 ATGAAATTAATCCGTGATGCAGT GAAAAATCTATGGACGAGGCTTT V-4H02
140 D02 V  K04A8.10  CCCTTGGTAAGCAATCTCCA  AATCCAGCTTTTGGTGCAAG  V-4H04
140 D03 V  EGAP9.2 TCGACTGTGTTTGGTGGTGT  CACAACCCGGATGACTAGGT  V-4H06
140 D04 V  EGAP9.3 GTTGTTGGTAAGGTTTGCGTTAG TACAGACAGATTCCCACGAAAGT V-4H08
140 D05 V  ZK1055.1  AAACATCAAGAATGCCGAGG  CTGTGCTTCAGACGAATCCA  V-4H10
140 D06 V  ZK1055.2  ATGAATTTGTTCTCGCAGTTGAT ACCATCGTTTGCGTTTTATGTAG V-4H12
140 D07 V  ZK1055.3  CAATCAAGGATTATTTCCACTGC CATTTTCCCAACGTGTTGATATT V-4H14
140 D08 V  ZK1055.4  GCCGTGCTATTTTTAGACGC  GACGTTGTTTCGGTTGGTCT  V-4H16
140 D09 V  ZK1055.5  AAAATATATGCAATGAGCGAGGA AGGCATTAAATTACCTGCAATCA V-4H18
140 D11 V  ZK1055.7  CGATAAAACGGAAATGGGAA  GTGACTTTGGCTCCACCAAT  V-4H22
140 D12 V  F44C4.2 AGGACGAATTCTCTACGCCA  AGCAATTTCTGCTCGCATTT  V-4H24
140 E02 V  F44C4.4 TTTTCAATCGGGAACCTGAC  GTGCAAAACACATTTGTCGG  V-4J04
140 E03 V  F44C4.5 AGTGATCTCCATCCACGTCC  CAGGTTCCAGTGGTCATGTG  V-4J06
140 E04 V  T10H9.1 ATTTGGGCGTGCAATTAAAG  TGTCCACTAGCCTCGCTTTT  V-4J08
140 E05 V  T10H9.2 GAGACCCGATTGAGCAATGT  TTGAGTTTGAACCACCACCA  V-4J10
140 E07 V  T10H9.4 AAGTTTGGGGGAAAGAAATTACA TTTTTGACTGCCTCTTGGTAAAA V-4J14
140 E08 V  T10H9.5 ATATCCTCCGAGCTCTGCAA  CCTACCCTTTTCCGTGTCAA  V-4J16
140 E10 V  K11G9.1 TATCGCCTTGGAATTCTTGG  TTCTTCCGTTGGCTCAAACT  V-4J20
140 E12 V  K11G9.3 ATTGAATCATTTGGGGGTGA  GTGAACTTTTCCCATTCCGA  V-4J24
140 F01 V  K11G9.4 AATTCACTCAGCAATTTGGAAAA CAAACAGTGTTCCCTACACTTCC V-4L02
140 F02 V  K11G9.5 CAGTTTCAAAGTTTGGCGGT  TCGCTACAACATTGATCCCA  V-4L04
140 F03 V  K11G9.6 GTTAAACGTAGGCACAACCTGAG GCAAAGGATTAGAGTGCTCAAGA V-4L06
140 F04 V  W02F12.2  TATCATCCGTGACAGTTGTTGAG TAGCCTCACGTTTTGATCAATTT V-4L08
140 F05 V  W02F12.3  GCCTGCTGGAAACCAAGTAG  GTCCAGCCAGCACTCTTTTC  V-4L10
140 F06 V  W02F12.4  CATGCATCAGAGCTTCGGTA  GCACGAAAAGATGAGCTTCC  V-4L12
140 F07 V  W02F12.5  TTCCGTTGACTGGAACAACA  AAGGACCAGCTTTTGCTGAA  V-4L14
140 F08 V  W02F12.6  ATTCGATATAACACGTGGGTTTG TCGACGATATTGTTTTTCTCGTT V-4L16
140 F09 V  W02F12.7  TCGTAGTCTGACGTTCAAGCATA TTGGTTTTCCGATAGCTGTTTTA V-4L18
140 F10 V  ZC487.1 GATGGATTTAAACCCGAGCA  CCTCGGCAGATGGAAAATTA  V-4L20
140 F12 V  ZC487.3 CTCGTTCCAAAAAGAAAGTCTCA CAATTCCATCTATTTTTCAGGCA V-4L24
140 G02 V  ZC487.5 TTCGGAAGAAAAGTGACCAGTTA TTATTCCACAAGTGCTTCAGGTT V-4N04
140 G03 V  T25F10.1  TGATACGAGACCTAAACACGTCC GATTTACAATCCACGTTATCCCA V-4N06
140 G04 V  T25F10.2  CGACTCTGTGCGGACAACTA  AAGCATCGTAGCCCTCTGAA  V-4N08
140 G06 V  T25F10.4  TTCGCATAGACTCGGCTCTT  CTCGACGCGTTTGGAATTAT  V-4N12
140 G07 V  T25F10.5  AGAGCGCGAAATCAAACTGT  ATCCAATTTTGAGGTGAGCG  V-4N14
140 G08 V  T25F10.6  TCAGCCTCCTTCTGTCCTGT  TGGCTGAAATCACTGACGAG  V-4N16
140 G09 V  ZC404.1 CATTCTTCCTTTTCCTTTCCTGT AGTTTTCACTTGCATCATCTGGT V-4N18
140 G10 V  ZC404.2 TTAAAAATTTCCACGACGCTTTA CGCATATATCTGCTTTTGTTTCC V-4N20
140 G11 V  ZC404.3 CACTGCAAATTGACGGAAGA  TGTACCGGTGAATCGTCGTA  V-4N22
140 G12 V  ZC404.5 ATTGTCTCAATCAAAGGCGG  AATATGCCAGCGAGGTTTTG  V-4N24
140 H01 V  ZC404.6 TAAGTGTGTTAACGTTGGTGTGC CCTCAAAAATGCTATAAAATGCG V-4P02
140 H02 V  ZC404.7 CGATTACGTGCATCTCTAAAACC TTGCTCCCAATACCTTCACTTTA V-4P04
140 H04 V  ZC404.9 TTGAGCTCCTTGTCCTCGTT  CCTCACGAAAAATCCGAAAA  V-4P08
140 H05 V  ZC404.10  TTCACCGAAGGAATGTGTCA  TTAAACCAGTGGCCAGATCC  V-4P10
140 H06 V  ZC404.11  ACAACCACTCTTCGACCCTG  TTGCTGTTTGTGATTTGGGA  V-4P12
140 H07 V  H34P18.1  GATCAAGCATTACTGACCGAAAC GGCAAATATCTTAATTGTCGCAG V-4P14
140 H09 V  T15B7.2 GCAGGGTAACAATGAGCGTT  GACTCCTCACGGATGACGAT  V-4P18
140 H11 V  T15B7.4 CCCATCGAAGGAAGAGATGA  CTTAGGCAACAGCCTTCTGG  V-4P22
141 A01 V  T15B7.6 TCATAAGAAAGGCCTAAGAGGCT ATTATGAAGAATTCCCTGGTGGT V-5A01
141 A02 V  T15B7.7 AAAAACGGCTTGGACAACAG  TGGACCACAGAAAATCACCA  V-5A03
141 A04 V  T15B7.9 TTAATAGGTTTCGGGGGTTTTTA TTGAACGATTCCAGTTTTTGTTT V-5A07
141 A05 V  T15B7.10  AGTGTCTGAATTTAATGACGGGA ATGCCGTATTTCTGTAGTTTCCA V-5A09
141 A06 V  T15B7.11  CACAGCGATCGTGTTTTGTT  CAATACCATTTCCAAACCCG  V-5A11
141 A07 V  T15B7.12  TCCAAAACCTGGCTTGGTAG  GGGTGTTCAATTGCAGGACT  V-5A13
141 A09 V  T15B7.14  CCTGAATTCGATCCCTCTGA  CTGATCCTACGGTTTTCCGA  V-5A17
141 A11 V  T15B7.16  TCAACTCACGCGGTTGTTAG  ATACGGTTCCGTTGAAGACG  V-5A21
141 B01 V  C55H1.1 TGAATGTCAGCAAGACGAGG  TGGGATTTGTTGGTTGGTTT  V-5C01
141 B02 V  C55H1.2 TTTTGAAGTCCGGGTGAATC  CAATTGGAGCAAACCGTTCT  V-5C03
141 B03 V  T19F4.1 CTGACCAAGTCAGTTTCTTTGCT ATTGCATACCTGCTATTGCTCAT V-5C05
141 B04 V  K11C4.1 ACAATATGACAGCAGCTCCAACT TCTTCTTCATTTCACCAACCTGT V-5C07
141 B05 V  K11C4.2 AACCACCATCGTTTTACTTCAGA TCTGCGTAACACAGTTCAGAAAA V-5C09
141 B06 V  K11C4.3 CAACGTCTTGCTGGACTTCA  CGTGGTTGTCGATTTCATTG  V-5C11
141 B09 V  T07H8.1 GTTGCTGCCCGAAGAATAAG  CATGCTGCGAGGTAAAATGA  V-5C17
141 B10 V  T07H8.2 TCTTTCAGATTTACCCGATTGAA TCGAAAAACTGTCAGAAAATGGT V-5C19
141 B11 V  T07H8.3 ATTTTTCAATTGGACAGCGG  ACATCCGGATTGAACACCAT  V-5C21
141 B12 V  T07H8.4 AGGTGCTTGCAAGTCGTTTT  ATAATTTTGTGGCAGCAGGC  V-5C23
141 C01 V  T07H8.5 TATTTACGATGCTATTAGGGCGA TATATGCAGGCATGAAACAAATG V-5E01
141 C02 V  T07H8.6 TTTCGACTTTTGTTCCACCC  AGCCATGATCGGAATTCTTG  V-5E03
141 C04 V  C33G8.1 CCTGTTGTACCTCCGAAAGC  TTTTTCTCCGCATTTTGTCC  V-5E07
141 C07 V  C33G8.4 AAATCACGTTTCCAACATCAAAC TAAAAATAAGCTTGAAACGCCTG V-5E13
141 C08 V  C33G8.5 TTGCTCTTCATTCCCTGGAC  GGATCCATCTGCATGCTTTT  V-5E15
141 C11 V  C33G8.8 GTAAGTCGCCGATCGAAAAA  GTGGAGCTAACGGAGCTGAG  V-5E21
141 C12 V  C33G8.9 TGCAATTTTATTCCATTGGTTTT ATATCATTCCAAGGTCTTGCTCA V-5E23
141 D03 V  C33G8.12  CGCCGTCAAACAACAGTAGA  TTCCCGCCAAATATTTTCAC  V-5G05
141 D04 V  F20A1.1 AACCAATCGTTTTTGTGTCAAAT TGCCTACCTACATGCCTAAAAGA V-5G07
141 D06 V  F20A1.3 CATTTGCAACCAATACGACG  GCATTTCGATATTCCGTGCT  V-5G11
141 D07 V  F20A1.4 TTAATGCTTCCCGAGGTGTC  ACTTGAAAAATTTGCGTGCC  V-5G13
141 D11 V  F20A1.8 CATCCAAATTCAATGGTGTTTCT TCCAAGGTTTTAGCTCTTTACCC V-5G21
141 D12 V  F20A1.9 TTCTTTGAGCAAATCCGCTT  TCCACGTGAATCCAAACTGA  V-5G23
141 E01 V  F20A1.10  TCTTTTAGGCATGTAGGTAGGCA AACGGGAGCTCTTTTTACATTTC V-5I01
141 E02 V  VC5.1  GGAGTAGTTGACAGACAAATGGG AGTCATGCATTGATTCTGGAACT V-5I03
141 E03 V  VC5.2  ACTTCTCTCAGAGTTTTTCGCCT TTAACCCAACTCACTCAATTCGT V-5I05
141 E04 V  VC5.3  GGAGTAGTTGACAGACAAATGGG AGTCATGCATTGATTCTGGAACT V-5I07
141 E05 V  VC5.4  TTTGTGAAATGTCCTGAACTGTG GACGAATGGGTTCAGTCTGATAG V-5I09
141 E06 V  VC5.5  CTCGTTGAATAGACGGCAATAAC TGAACGTGAAGTAAGGCAGTGTA V-5I11
141 E07 V  T01C4.1 TCAATGGAATGGCATCAAGA  ATATCCACCATTGGAGCAGC  V-5I13
141 E09 V  T01C4.3 TTGCGGATAGTATTGACTAGGGA TTGTTCCCAATTTCACTATTTGG V-5I17
141 E10 V  T01C4.4 CAATAGGACAGAAACCCAGTTGA GTAACCTTCACCGATCTTTTCCT V-5I19
141 E11 V  T01C4.5 AGGTGTACCGAGAATATGCTTCA TCTCTCCATCATGCTTTTTCATT V-5I21
141 E12 V  T01C4.6 ATTTCCATCTTTGCGCAGTT  TTTGTGCGGTGTTTTTACCA  V-5I23
141 F01 V  F10D2.1 AGCAAGGTCCTTTGGGATTT  AAGCGTTGGGTAGAGAGCAA  V-5K01
141 F02 V  F10D2.2 GCCACTATCGCTGATTCATTAAC CATTAATACTTCCAAGTCCAGCG V-5K03
141 F03 V  F10D2.3 TCAAAAATTGTTGCGTTCCA  TCCTACATCAAACCCCGAAG  V-5K05
141 F04 V  F10D2.4 AACAGCTGCAGGTTGTGATG  TCTGATTTCTCGGAAACGCT  V-5K07
141 F05 V  F10D2.5 TTTTACGGGTTGGAATTGGA  GAGCCTATGCGAAAGAATGC  V-5K09
141 F06 V  F10D2.6 AAAAATGCAGTTAGACGGCG  AGCAAGCATTTGTATTGGGG  V-5K11
141 F07 V  F10D2.7 ACTCCATGCATCATTCAGTTTTT GCCAAGTGTAGTTTCAGACTGCT V-5K13
141 F08 V  F10D2.8 ATCCAGTGATGGTAGACGCC  TCAAAGGCAATTGGAGAACC  V-5K15
141 F09 V  F10D2.9 TATGGACAACCAACGCGTAA  GTATCACAGCTGGAGCCCAT  V-5K17
141 F10 V  F10D2.10  ACAACCTCTGCCACCAAATC  CATTCGGCCATTCTATCGTT  V-5K19
141 F11 V  F10D2.11  TTTCTCTGCGTTTTCCGAGT  TTCCAGTCTTCCTCCCAGTG  V-5K21
141 F12 V  F09G2.1 GTGGAATGAAAAGTGCAAAAGTC TACATACTGAGATTTGATGGGGC V-5K23
141 G02 V  F09G2.3 TTGGGACATCAGTTGGATCA  ACTTCCTTGTGGTTCCGATG  V-5M03
141 G03 V  F09G2.4 ACCGGAGCTCATCACATTTC  TCGGCATTTCTTCAACATGA  V-5M05
141 G04 V  F09G2.5 AGACGGGCTCATCTTCAAAA  TTTATTCCGATTCAGGTCGG  V-5M07
141 G05 V  F09G2.6 TGCCCAAAGTGTGTTCTCTG  AATACTGCCGAGCAAAATGG  V-5M09
141 G06 V  F09G2.7 ATGGAACGGTGTAGGGATCA  CAAAAGGGCCCGTTAATTTT  V-5M11
141 G07 V  F09G2.8 ACGCTTTTTCGTGCATCTTT  ATCACGTGTTCCCTGTTTCC  V-5M13
141 G08 V  F09G2.9 GCTCCTCTGGCCTTCTTTCT  ATGGAAGCGAAAAGCTCAAA  V-5M15
141 G09 V  C13F10.1  TCAAAACCACAGAAAACGAGAAT GTGGCAAGATTATGGAAAGAGTG V-5M17
141 G10 V  C13F10.2  TGCGTAAATCGATAAATTTGCTT CTTGTGTCAAAAAGTCCCCATAG V-5M19
141 G11 V  C13F10.4  TGGCTGCTGACTGACGATAC  CGTGGGCAGAGGTTTATGTT  V-5M21
141 G12 V  C13F10.5  GAGCATGTCTCTTTCGAAATGTT ATTTCAAACGACTTCCCAATTTT V-5M23
141 H02 V  C13F10.7  CTATGGGGACTTTTTGACACAAG AACAGTTCTTCCCCTCTAAAACG V-5O03
141 H03 V  C05C8.1 TAACGTGTACGTCATTTCCTCCT CATGAATTCTCGAACTTTCCAAC V-5O05
141 H05 V  C05C8.3 AACCATTTCAGTGACTAAACCGA CATTTCTTGTGTTCAGTGGATCA V-5O09
141 H06 V  C05C8.4 TGGTGTGACAGTTGGCGTAT  ACACTGCTTCTGCTGGCTTT  V-5O11
141 H07 V  C05C8.5 TCATACGAGCAATGACCGAA  ATGGCCATCGATTAGACTGC  V-5O13
141 H08 V  C05C8.6 ACTGCTGAGCTCTCGTGACA  ATGCGGTGAATAGCGGTAAG  V-5O15
141 H09 V  C05C8.7 TATTACCCCGTAATTCGGCA  GCAACCTGTTTGCAAATCCT  V-5O17
141 H12 V  C13A2.2 GTTTGTGTTCAAAAATACTCCGC ATCCATGCTACCTAAAATGAGCA V-5O23
142 A01 V  C13A2.3 ATGATGGAGTTGACAAAGGAAGA AAGTATTGGGGGAATTGAAGAAA V-5A02
142 A02 V  C13A2.4 GTTGGCGAGACCAACAAAAT  TCGTGATGCCCAACTATCAA  V-5A04
142 A03 V  C13A2.5 CGCTCATCGGTTAGTGGTTT  GGTTTACCAGCCCAAGACAA  V-5A06
142 A05 V  C13A2.7 AAGTGCCGTCAAATGAAAGATTA TTCAAGCGGGTCTATTGAAGATA V-5A10
142 A06 V  C13A2.9 TGTATTTCCCGTCTTCGAGC  CCAGCGGTTCAATTTCACTT  V-5A12
142 A07 V  C13A2.10  TTCCAACACCTTGAACACGA  TCTCCATCCGGAATTGTAGG  V-5A14
142 A08 V  C13A2.11  TTTTCTGCAATTATACGCGATTT GGAGAACCGAAATTTGAGACTTT V-5A16
142 A10 V  F07G11.2  ATTTTTCAAGCTTTTCACGATTG TTCGCTATCAGCAACATTAACAA V-5A20
142 A11 V  F07G11.3  AAAAACAATCTTCGCAACCG  TAGAGGGCCAGAATTTGGTG  V-5A22
142 A12 V  F07G11.4  AAATCGCAAAACTGTGGACC  TTTTCGGGGTCATTTGTGAT  V-5A24
142 B01 V  F07G11.5  TTCCAGTTGCATTTTTGCAG  CGGCCGATATCTGTCTGAAT  V-5C02
142 B03 V  F07G11.8  AATCGATTCCACGCTTTGTC  TATTGGCTTGGCTTGCTTTT  V-5C06
142 B04 V  F07G11.9  ATTGTTCCCTTGGTTGCTTG  ACACAAAATCCAAAAAGGCG  V-5C08
142 B05 V  F10G2.1 TTTGTTTCGGCGCTTTTAGT  AAGGGTCTCAATGCAAGTGG  V-5C10
142 B06 V  F10G2.2 GGAATGATGAACGCATGATATTT TTTGTTAGTACCTAAAACCGCGA V-5C12
142 B08 V  F10G2.4 TGAATCGATATTCTCGGCTAGAG ACGCAATCCTTATCTATCACGAA V-5C16
142 B09 V  F10G2.6 TCAGAGGCGTCTTCGTTTTT  TTGCATGCCAAACTGAATGT  V-5C18
142 B10 V  F10G2.7 CTTCAGGCGCACAATGTTTA  TTCGAACTTTCATTCCCTCG  V-5C20
142 C01 V  C03G6.1 GTGACTGGGTCGATCAGAATTAG CCAGACGATGATAGCGTAGACTT V-5E02
142 C02 V  C03G6.2 ATAAACCGAGCGTTTGCTGT  GCGCTTCGTTGAATTCTTTC  V-5E04
142 C03 V  C03G6.3 CTCGCTCATGGACCATTTTT  ATTTCAAGCTCTCCGAAGCA  V-5E06
142 C04 V  C03G6.4 CAGAAAAGAGCACCAACTGTTCT GGCTCATGTTTCTTCATCATACC V-5E08
142 C05 V  C03G6.5 GGGTTTTCTGTTTGAGCCAG  TGATGCAGTCTGGAAGTTGC  V-5E10
142 C06 V  C03G6.6 GTTGGCCGATCTGTTTTGTT  ATATGTCCGAACGCATCTCC  V-5E12
142 C07 V  C03G6.7 CTCGCTCATTCGGCATATTT  AGCCCATTGGCAGAAGTAGA  V-5E14
142 C08 V  C03G6.8 CAGATGAGCCATATTTGCGA  TGATTTTCCAAAAGCCCAAG  V-5E16
142 C09 V  C03G6.9 GCGATTTTTGTGAAACGTGA  AAAGCGGTATCAGGACGATG  V-5E18
142 C10 V  C03G6.10  GAAAGTGCCTGGATGTTGGT  ACAAACTGCCCACGTTCTCT  V-5E20
142 C12 V  C03G6.12  GTCCAGGACCGTCGGTATAA  TGTGTCCCCTGAACAACAAA  V-5E24
142 D01 V  C03G6.13  TGTCGTCACCCGTAGTGTGT  TGGGCATCTGAACAATCAAA  V-5G02
142 D02 V  C03G6.14  AGCCAATGATTCTCCAATGC  GGGTGTTTTGGTAACGAACG  V-5G04
142 D03 V  C03G6.15  AATGGATGCATGACGTTGAA  GGTGGCATTGTTTCGACTCT  V-5G06
142 D04 V  C03G6.16  GCAACAGGATTATTCGGCAT  TTGCACTCATGGCTTGTTTC  V-5G08
142 D05 V  C03G6.17  AGGTCGGTGCTTTTTGAGAA  AGCCAAAAGAAATGCCTGAA  V-5G10
142 D06 V  C03G6.18  TAGCAAAAATTTCCCCATCG  TTCCAATATTTCTGCAGGGC  V-5G12
142 D07 V  C03G6.19  TGGATGGTTATCTTTTGAGAGGA ACTCGTGATGAGATCAGAAAAGC V-5G14
142 D08 V  C02H6.1 TGGACGGAACGGTAGAAATC  ATTTCAAAAAGGACAGCCGA  V-5G16
142 D09 V  C02H6.2 AGTTCGCTTCGAGAACATTGTAG ATTGAAAAGGATTACCCGAAAAA V-5G18
142 D11 V  R13D7.2 TTATGGAAGGAAAATGCTCAAGA TTTATCAAACGTTTTCATCGCTT V-5G22
142 D12 V  R13D7.3 GTTAACCCCGTGTTGGCTTA  TAGCAGCTGGAGTGACATGG  V-5G24
142 E02 V  R13D7.6 CATTGGAACGAGCATTTTACTTC AAACTCGATATGACCTCACCAGA V-5I04
142 E03 V  R13D7.7 AAATCGTCTTGCCTTAATTGACA TAACCAGATAACGTCCTGTTCGT V-5I06
142 E04 V  R13D7.8 AAACGGCGAAAAGGAAATCT  AAAACACAGGGAAGAAGCGA  V-5I08
142 E05 V  R13D7.10  AACGTGCAAACCATGACGTA  CATGTCCCTGCAAATGTCAC  V-5I10
142 E06 V  F18E3.1 ATTTGCCGACTTTTTCATGG  GCTTCGTGGAATTCGTTCTC  V-5I12
142 E08 V  F18E3.3 AAAAAGTTCATCAAGCTTCTCCA ATTTCTCGCATATGCACTTCATT V-5I16
142 E09 V  F18E3.4 TTCTGCAGCACTTGAAAACG  CGGTGTGTACGGTCATTTTG  V-5I18
142 F01 V  F18E3.8 CTAAATCATGTGTCGTGTCCAGA CTCAGCCTGTATTGGAGAAATTG V-5K02
142 F02 V  F18E3.9 TTCCCCAATTTTTCCAATGA  TACAGGCGCATAGGTGACAA  V-5K04
142 F06 V  F25E5.3 TCGATCCGTTGCAATGATAA  AGGTTCCAAATCGCAATCAG  V-5K12
142 F08 V  F25E5.5 ATCGGAATAGCAAGCCAAGA  CGGCTTTTGCAAATTTCTTC  V-5K16
142 F10 V  F25E5.7 TTCGGCAATATGCCCTTAAC  TCATCGGGTCAATTCTCTCC  V-5K20
142 F11 V  F25E5.8 AAGAAGCAAGGACCCCAAAT  TTTGAACCTTGCAGCATGAC  V-5K22
142 F12 V  F25E5.9 GCGAGAAATGGATATAGTCATGC CTCAATTGGAATTAAGCCATCAG V-5K24
142 G01 V  F25E5.10  ACATAGACACCGTAAGCCCG  AATTGAATCCCGCAATTCTG  V-5M02
142 G02 V  F25E5.11  CCCTATGGCAAGTTGACGTT  TGACAGTTCCTGTTCAAGCG  V-5M04
142 G04 V  C18B10.1  CCGGAGTTCGCACAAACTAT  CTCGATGTAGCCTACGGAGC  V-5M08
142 G05 V  C18B10.2  TTGTGTGCCTCCATGACAAT  TTTCCGACATTTTCCTCCTG  V-5M10
142 G06 V  C18B10.3  AACTTTTGAAAACTCCGAAAAGG CATGTACCACAAATATCGGGACT V-5M12
142 G07 V  C18B10.4  AAATCACCTTTGATTGTTCTCCA TGTGTTAAAATAACATCCCCTGC V-5M14
142 G08 V  C18B10.5  CCATTTATCTTGATGCACTCTCC TATCCATGCTTCAGGTGCTATTT V-5M16
142 G09 V  C18B10.6  TCGAACACATCCTCCATCAA  GCGATGCACATAATCGAGAA  V-5M18
142 G10 V  C18B10.7  AGGAAGTGCGAACCATTTTG  TAAATTGGTGGAAAATCGGC  V-5M20
142 G11 V  C18B10.8  AAATTGCACAGATAGCGCCT  TTGCGTGTTTTCCTTGTCTG  V-5M22
142 G12 V  C18B10.9  TATTTTGAGTGCGTGTTTCTTCA CCATCGTCTAGACTCATTCCATC V-5M24
142 H01 V  C18B10.10  TCTGCAACATTTTGAGCCAC  TTGGAGTTACTGCCGGTTTC  V-5O02
142 H02 V  C04F2.1 CTTTTTGTGCTCCTGGGAAG  CGGCATTAGACATTCCGAGT  V-5O04
142 H03 V  C04F2.4 CCTCCTCTTGCAGAAAAACG  TCAAATTCCCAATACCTCGC  V-5O06
142 H05 V  C54F6.3 GCCATTGTGGGAAGAACTGT  TTCGTGGAAGGTTTGGACTC  V-5O10
142 H06 V  C54F6.4 TTCAATGTTCACTTCCATGTGTC CAAAATCAGGATATTGCGTCTTC V-5O12
142 H08 V  C54F6.6 AAACGGGATGAATTTCTCATTTT TTTGCATTACTAGAGAAGAGCCG V-5O16
142 H09 V  C54F6.7 TCGCAGAAACTCAACTCCCT  AAACCGTAGTTTGTCGGCTG  V-5O18
142 H11 V  C54F6.9 AGTGAAATTGCCGATTAGCG  GGCGAAGAAAGTCAAGCATC  V-5O22
142 H12 V  C54F6.10  ATGAGGCTATCAATCGGTGG  GGGATTTGTTGCGACAGTTT  V-5O24
143 A03 V  C54F6.13  GTAAGCTTGATCGCGTCCTC  TCGGTTCCGAAAACTTGTCT  V-5B05
143 A04 V  C54F6.14  TGTCGAACAAATATTCTCCGAGT TTTTCTGCCAAGTAAATCGTCAT V-5B07
143 A05 V  F19F10.1  CCCTGTACTAGTATGTGACCCCA TTGGCTACACAAAAATTGGAGTT V-5B09
143 A06 V  F19F10.2  TACATTTCCCATGTTTCTGCTCT GAATTTTATCTGCCTCCGTTTTT V-5B11
143 A07 V  F19F10.3  TCAAATCTGAAATTACTGGCGTT TCAAATTTTTCACGATATGAGCA V-5B13
143 A08 V  F19F10.4  ATTTACAAGAAATCCTCCTCCGA TGAGGCTTCACTAATCTTTGAGC V-5B15
143 A09 V  F19F10.5  AAGGTTTGGGTGATGTGAGC  TAAACACTGTGTACCGCCCA  V-5B17
143 A10 V  F19F10.6  TCCATTACGAGGATCAGTTTCAT TACGATGAATTTCGCATTTTCTT V-5B19
143 A11 V  F19F10.7  AGTTCCACACACAACTCCAACTT CACCCTGTATGTTATTTTGCCAT V-5B21
143 B01 V  F19F10.9  GCACCAAGTCAGAGGCTTTC  ACAGCGAGAGCCTGAGGATA  V-5D01
143 B04 V  C50E3.1 CCAAAACATAACTCAATCGGAAG TGAATTTTTACAGACCTTTCCCA V-5D07
143 B06 V  C50E3.3 TTCCAAAATTAGTGGAGCTGAAA AAGTATTTGATCATGTGATGCCC V-5D11
143 B08 V  C50E3.5 CTAGACACACTGTTTTTCGGGTT CAAAAGGTTTTGTCAAGTTACGG V-5D15
143 B09 V  C50E3.6 CCCATCGATTCTTCTCCAAA  CGGAGAAGATGACGGAAAAG  V-5D17
143 B10 V  C50E3.7 GGCTGCTTCGATAAACAAGAATA GGATTTGGCAACACCTATGATTA V-5D19
143 B11 V  C50E3.8 TTCACTTTTGGACAGAATGGTTT CCTCCAGTCTTTGTCTAGCTTCA V-5D21
143 C03 V  C50E3.12  ATACCGGTGAACCAAATGGA  GGATGTCAGACGACATGCAG  V-5F05
143 C04 V  C50E3.13  GGAAGATGTGGATGGAGCAT  TCCCAGTCAACTGATCACCA  V-5F07
143 C05 V  F07C4.1 ATAATTTGGTGCTTGTCGGC  CAACACAAAGACTGCAGGGA  V-5F09
143 C08 V  F07C4.4 CTCATGCAAATTCCAGAGCA  AAATGTAGGGGAGGTTTGGG  V-5F15
143 C09 V  F07C4.5 AATCATCCCATTTCTCGCAG  TGTTACTTCTAATGGGGCCG  V-5F17
143 C10 V  F07C4.6 ATCGCTGTTCAAATACCGTTTTA TGAATTGTTTGTTTGAGAAAGCA V-5F19
143 C11 V  F07C4.7 AAAGACCGAGATAAGACAGGAGG AGAGCTCCAAGAACATTATGGGT V-5F21
143 C12 V  F07C4.8 ATTTTCTGCAGGCAAACCAC  AATTCTTGTCATCCCAACCG  V-5F23
143 D02 V  F07C4.10  TGATTTTCTCTGTGCCAACG  CATCATTGTGGAATTGGCAG  V-5H03
143 D04 V  F07C4.12  ATCCCCGAGGAACTGAAAAC  AACTGCACAAAGTATGGCCC  V-5H07
143 D10 V  C12D5.5 CTAAAATTTCAGAATGCTGGTGG TGACATTGAAGAGTAATTGGGCT V-5H19
143 D11 V  C12D5.6 TTTCAGAGTGATGGTGATGAATG TTTTTCCTTTTTGGTTGTCTGAA V-5H21
143 D12 V  C12D5.7 GTCCGATTGCATAGCCCTAA  GGTCGAGCTTCTCACTCCTG  V-5H23
143 E01 V  C12D5.8 AACACCATTCGACGGAACTC  AGTTCAACAAAAACGCGACC  V-5J01
143 E02 V  C12D5.9 AAAAATGGGCAATTGACAGG  TGCCAAGAACATGAGTAGCG  V-5J03
143 E11 V  T05B11.2  ATTTGGATTTGTGTGCTCCC  CACGCGAGAAACAATTGAGA  V-5J21
143 E12 V  T05B11.3  TCTTTCTCTCACTTTCATCTGCC TTGTTTGATTTGTCATCTTCGTG V-5J23
143 F01 V  T05B11.4  GTCCTTCTTCCGGATCAACA  GAAAACAGCCAGCAACATCA  V-5L01
143 F03 V  C26F1.2 CTGTCCTGGAGAGCAACACA  AGCCGAGCCAAAGAATTGTA  V-5L05
143 F04 V  C26F1.3 TGGAATTGCTGAAATAGGAAAGA TCAAAGAACGTCTCCAAAATCAT V-5L07
143 F07 V  C26F1.6 GTGGAATTCTCACGAACTTCATC ATGGATTCTGAAAAGAATTGGGT V-5L13
143 F08 V  C26F1.7 TGATAATTTTCATTGACGTGCTG AAAGCAAAATTGGTGAGAAATCA V-5L15
143 F09 V  C26F1.9 ATTGAACAACAGATAAGGCGAAA GCATTAACGTTGAATACTCAGGC V-5L17
143 F10 V  C26F1.10  TATCCTGTTTTCCCACCACATAC TTCTACCATTACAGTTGCAGGGT V-5L19
143 F11 V  ZK742.1 CAACGATTCCTCACCTGGAT  CTCGTGCATGAACTCGAAAA  V-5L21
143 F12 V  ZK742.2 TTTTAGGTCAAGCCCGAATG  CAGGATGTCCCGATAGGAAA  V-5L23
143 G01 V  ZK742.3 GCAGCTCCATCTTCCAAGTC  AAATACTGCCGTTCTCGGTG  V-5N01
143 G03 V  ZK742.5 ATCATTTCGAAAAGTCTGACCAA GCATCAAATCAACATTCAGATCA V-5N05
143 G04 V  ZK75.1 TCCGCCCATCTGATAAGTATAAA CAAAAACGACAATGATTCCAAAT V-5N07
143 G05 V  ZK75.2 GTCGTCCCATTTCTACCTAATCC TCAAAGGAATTTCATACCGAGAA V-5N09
143 G07 V  C37C3.1 GCAAGAATCTGCTGGGAAAG  TCTCCGACGTCGTTTCTTCT  V-5N13
143 G08 V  C37C3.2 TCCGCCGATGTGTATGTTTA  CTCCCCATGAAATAAGCGAA  V-5N15
143 G09 V  C37C3.3 CGATGTTAATAGATCGCCACTTC TTTAATGCATGCTTGGAAGATTT V-5N17
143 G10 V  C37C3.4 TGAGTACAAGCAAGCGATGG  TCTCCCATTCCGATTGAAAA  V-5N19
143 G11 V  C37C3.6 TTTGTCACTGGAGAATGGAACTT AACATCCGAATTGAGTCTCGTTA V-5N21
143 G12 V  C37C3.7 ACGGTGACGTTCCTCAATTC  CCCCTTTCAAGACGCAATAA  V-5N23
143 H01 V  C37C3.8 CCGATGATCGAACCTGAAAT  CTTGATCGGCAACTCACAAA  V-5P01
143 H02 V  C37C3.9 TGCACGATTTGCAGAGGTAG  CTACTCGGCGCTATGAGACC  V-5P03
143 H03 V  C37C3.10  GCCTTTGAAAGTATATGCACCAG TTTCGAATAGTTCTCAAGAAGCG V-5P05
143 H04 V  C37C3.11  AATTTCAAAACGCAAACTTCAAA ATCAAAAAGCGATCAAATAACGA V-5P07
143 H11 V  F40A3.7 ATGTTCAAGTGTGATATGGACCC CTCTCTAGCAAACTGGTGTTCGT V-5P21
143 H12 V  F26D11.1  AGTCTATTCGGCATCGGTTG  GAAAGCGATGGTTCCTTTGA  V-5P23
144 A02 V  F26D11.3  TCAATTTGCAGACAAGTTTTTCA TGAACAAGAAAAACACAGCAAAA V-5B04
144 A03 V  F26D11.4  CGTAACTCGATTCCAGCCAT  AAAAACGAGAATTCGGAGCA  V-5B06
144 A04 V  F26D11.5  TTTCTCAAACGGCTGATAAATGT ACATTCAATGAGCTCCAATCTGT V-5B08
144 A06 V  F26D11.9  AGAAAACTATTGCATTGTCGCAT AACCTGTTGTGGTATCCCTTTTT V-5B12
144 A07 V  F26D11.10  ATCGAAGGGATTGACTCGTG  TCGAGTCTGGCAACTTTCCT  V-5B14
144 A09 V  F43H9.1 GCAAAACGATTATTTTCAACTGC CTTTCAGCGAGCACTTTTGTACT V-5B18
144 A10 V  F43H9.2 CGACTTGTCCTTTTTCCAGG  TCCTTTGTTCCATCTTTGCC  V-5B20
144 A12 V  F43H9.4 GTTTTTCCGATTCGACCGTA  TTTGACGCCTGGGAATAAAC  V-5B24
144 B01 V  ZC513.1 TAAAGGTTCATCTCTCATTTGGC TGGACTTCCTAACTATTGCCTCA V-5D02
144 B02 V  ZC513.2 AACAAACGAGTTGATGAGTCGAT ATGTTTTTGGATTTCGCTGATTA V-5D04
144 B03 V  ZC513.3 GCATTCTGGTTGGACGATTT  ATTGCAAACGTTCTCCATCC  V-5D06
144 B04 V  ZC513.4 TTTGGGTTGCACGAATGATA  GGCAAGCCATGTGATCTTTT  V-5D08
144 B06 V  ZC513.6 GGGAATCAATTAACCGAGCA  AAACGGACTGATTGGACGAG  V-5D12
144 B07 V  ZC513.7 GGTCGACAGTTCATTTTGATCTC CAACAACAATAAGACCAAACCGT V-5D14
144 B08 V  ZC513.8 ACTTTGGACAGATTCCCTTCTCT ACTTCTTTGCAATGTTTTTCCAA V-5D16
144 B09 V  ZC513.9 GCATTCCAGTAACACTCGCA  AGGAGCCACTTGTTTTGCAT  V-5D18
144 B10 V  ZC513.10  TCAAGAATCTACCGTTGGGC  AGATATGGCGTGTAGGCACC  V-5D20
144 B11 V  ZC513.11  CATGTTTCGCAATACGTTGG  CCCCAAAATTTCACATCTGG  V-5D22
144 B12 V  C09H5.1 TTGAATGATTTTTGATTTTTGGG TGTTTTTAAGAATGGGAGCAAAA V-5D24
144 C02 V  C09H5.3 GGAGAGTGTTGCAACGGAAT  TATGAGGAGTTGGCTGGGAC  V-5F04
144 C03 V  C09H5.4 CAAAGAACCAACAGGGCAAT  ATGCAGGTTTCATAGTCGGG  V-5F06
144 C04 V  C09H5.5 TGTGCCACCTGAAAAGTGAG  CACTTCCCAGTTTTTGGCAT  V-5F08
144 C05 V  C09H5.6 CAGTGCTGGTTATTCTCGCA  CCTGATGCTTGCCTTTTCTC  V-5F10
144 C06 V  C09H5.7 TGAAATTCCTTTCCAAACCG  GACGAAAACGGTGAAAGAGC  V-5F12
144 C08 V  C09H5.9 GTTGATGAAAACCCTTCCGA  ATGCGATCATTTACGCAACA  V-5F16
144 C09 V  F58G4.1 AGCTCCGTCAAGACTTGGAA  AGACACCTCAATTTGGGCAC  V-5F18
144 C11 V  F58G4.3 TCTGGACAGCAGACAGGTACATA GGATTGGATCAACTGAAACAGAG V-5F22
144 C12 V  F58G4.4 ACAATCCCGCCTCTTTACCT  TTCCACCGAAAACTCTTTGC  V-5F24
144 D01 V  F58G4.5 TGTGGAAGTCTTTGGTGCAG  GTTCACCCACGAGGTGCTAT  V-5H02
144 D02 V  F58G4.6 CGACCTGGAAATGTGAATAAAAG ATGACTCGGTTTTTCAGTGTGTT V-5H04
144 D03 V  F58G4.7 AGTGAAATTGGCAATCCGTC  CCCGAAAATTGTTTGGAATG  V-5H06
144 D05 V  D1014.2 AACAATGGCTACATTGGAGAAGA ATCATTTAGCATTCTTAACGGCA V-5H10
144 D06 V  D1014.3 AAGTTTCTCGTGAGCCTGGA  TTGCCACACATTCGGTAAAA  V-5H12
144 D08 V  D1014.5 TCAGGCGATGCTGTCACTAC  CAGAGGAACGCAAACTGTCA  V-5H16
144 D09 V  D1014.6 TGGAACAATAACCGCACTGA  GATTTTCTCCGGTCGAATGA  V-5H18
144 D10 V  D1014.7 GATTCTATCCCAAACGCCAA  TTGTTCCCCTGAATAAACGG  V-5H20
144 D11 V  D1014.8 CAGAAACCAGGAACTGGGAA  AATAACGCGATGAATCGTCC  V-5H22
144 D12 V  D1014.9 CATGAAATTGCCTCTACTGCTTT ACCATAGAAGAAAATGTGCCAGA V-5H24
144 E02 V  F20D6.2 ACATCGCTAGATGGGTCCAC  AGTTGTTGGGCAATCCTTTG  V-5J04
144 E05 V  F20D6.5 TGCACCGCTTCTTGATGTAG  GATCGCTGCGTGTAGTTGAA  V-5J10
144 E06 V  F20D6.6 TCGTTACGGTGATGTTCTCG  TGGTTTTTGGTGCAAAATGA  V-5J12
144 E07 V  F20D6.8 GATGGACGTCTTCTTTCCGA  TCCAAATGGACATCGTCGTA  V-5J14
144 E09 V  F20D6.10  TCGAACCTCGTCGTTCTTCT  GCATATTCCGGGATTGTCTG  V-5J18
144 E10 V  F20D6.11  TCACCCATTGCGAAGATGTA  TATGTGGTAAGTGGCACCCA  V-5J20
144 E11 V  K07C11.1  CAACAACACCATCGTCTACTTCA TGTTACATGAACATTCGCTCATT V-5J22
144 E12 V  K07C11.2  ACGTGTCAGCAACGACACTC  GTCCCGAGGAGAAAAGGAAC  V-5J24
144 F01 V  K07C11.3  CGTTCTTCCAAAACAAAGACAAC TCACACAATTGACTTCGAAAATG V-5L02
144 F02 V  K07C11.4  TCCACAGGAGGATTCCAAAG  GGTGGGCGAGTGGTAATATG  V-5L04
144 F03 V  K07C11.5  ACGATCAGTCTTGGGTTGAACTA ATGTCTGTGGAACCTGGAAGTTA V-5L06
144 F06 V  K07C11.9  TTGCACTGAGTTGAACCGTC  TTGGTGCAGAAAACAGCAAG  V-5L12
144 F08 V  C16D9.1 CCAGGAGACAAATTCACGGT  GCAATCGGTTTTTGAGTGGT  V-5L16
144 F09 V  C16D9.2 CTTCCGCTTCACGTTTCTTC  GATCCTCATGCGATTCCAGT  V-5L18
144 F10 V  C16D9.3 TTTTCCCCCACCATTTTACA  ACTCGACATGCACAAACGAC  V-5L20
144 F11 V  C16D9.4 TTCATTCAGCATCAGTAGGTTGA TTTTTCAAAACCTGAAAAGTCCA V-5L22
144 F12 V  C16D9.5 ATACACTTGAGCACCTGGGG  CCGTAGCAATTCCTCGGTTA  V-5L24
144 G02 V  C16D9.7 GTTCCGAACAGATGTTGGCT  CGTCCGATTCTTGGAATCAT  V-5N04
144 G03 V  C16D9.8 GTTCCAACACGATTTCAGACTTC CCCAGTTTTCAAGTTCAGATCAC V-5N06
144 G04 V  F21F8.1 GGTTCGAATGGTGTCTCGTT  GCATCATCTCCTCAACAGCA  V-5N08
144 G05 V  F21F8.2 CTAAAGGTGGAGTAGCGGATTTT AAGTTCTGGGGTGGTACAGAAAT V-5N10
144 G06 V  F21F8.3 CAGCTGTGTATGCCAATGCT  TAGGAGTCGTCGTTGCTGTG  V-5N12
144 G07 V  F21F8.4 GAATCGCCAAAGATGCAAAT  GGATCTCCGAAAATCCATGA  V-5N14
144 G08 V  F21F8.5 TAAACAGAAGGTTTGCCCTACAA ATGAAACGCCTCAATCTTACTGA V-5N16
144 G09 V  F21F8.6 TTGCCTGATAAACGGGTCTC  GGTCAATGACTTTGCCGATT  V-5N18
144 G10 V  F21F8.7 GTTGACTGGCTGGATGGAAT  GAGCTGTGTCCCCAAATGTT  V-5N20
144 G11 V  F21F8.8 AAGTGTTGGAAGGACATCGG  CTGGTAGAGATCTTGGGGCA  V-5N22
144 G12 V  F21F8.9 TAGCTCTTCGAAATGCCGAT  ATGGCATATTCTTGGGTGGA  V-5N24
144 H04 V  W02D7.3 TGTTGTCATGTCTTTCCACAGTC ATTCGCTTCTCTTTTTCGTCTCT V-5P08
144 H05 V  W02D7.4 TTTTGGCAGGTGTTTATTTCAGT TGCGTGAACTGTCAAATAAAATG V-5P10
144 H06 V  W02D7.5 ATACCCGATGAGTTTTCAGTTCA CCGGTTGTTTGATTCCACTATTA V-5P12
144 H07 V  W02D7.6 TTTCGGGGTTAGAGTAGCCA  CACAAAGCGAACTCCACTCA  V-5P14
144 H10 V  W02D7.9 TTTCAGCCGAATTCTGATTGTAT GACTTCCAAATTCTCAAATGCAC V-5P20
144 H11 V  Y51B11A.a  AGCATTTTTGACGGATTTTGTAA AAGAAGAACTGCCTTTTCTTTCG V-5P22
145 A01 V  C08D8.1 TTTTCTGGATCGTGTGAGTTTTT CCTGCTGCTCACATTCTTTAACT V-6A01
145 A02 V  C08D8.2 GTGATGATATCCCCGGTTTG  AGCTTCTGAACATGCCGTCT  V-6A03
145 A03 V  F38E1.2 ATCGTGCTCCTTCTTGCACT  ATTGGTCTGAAGTCGGTTGG  V-6A05
145 A04 V  F38E1.3 AAAGCGCTGTAACAAAACGG  TACAGTTTGCCGTGCTTCTG  V-6A07
145 A05 V  F38E1.5 GCATTGCGATTTTGTGTTTG  TAAATGCGACTGTTTCAGCG  V-6A09
145 A06 V  F38E1.6 TCTCTTTTTCAGTTTACCCACCA ATGGAAGTTCTGCCAAAACATAA V-6A11
145 A07 V  F38E1.7 TGGAAGCTCACCGATTCTCT  GTTTGGTGAAGCATCCAGGT  V-6A13
145 A08 V  F38E1.8 GAATTGCAAAGTTACGCATTTTC TTGTATCCTTGAAGCTTCTTTCG V-6A15
145 A09 V  F38E1.9 AGGAGCATTTTTACCCGCTT  CATTCAAAGCCTCTTCCCAG  V-6A17
145 A10 V  F38E1.10  TCCTCATTTTCCTCGCTTGT  TGAATTGCAAATTCGTTCCA  V-6A19
145 A11 V  F38E1.11  CGTTTTGAAGTCTGACGGTAAAC TCCTTGTAACAATCCTTCTCAGG V-6A21
145 A12 V  F52E1.1 TTCCGCGAATTTTTGATAAGTAA CTCGAGAAGAAAAAGAACGACAA V-6A23
145 B01 V  F52E1.2 AACTTCACTCGCGTTTTTAATTG CGGTCCAATTAGTCAAATTATCG V-6C01
145 B02 V  F52E1.3 AGGAAGAGAGAGGCGAAAAATAA CCGAACTAGGAATCAAATCACTG V-6C03
145 B03 V  F52E1.4 TTGCCAGAATGAAAGAGGCT  AAAGCATTTGTGGACCATCC  V-6C05
145 B04 V  F52E1.5 TTAATCGGATTTTTGACTTTCCA ATGGCCTCTTCACTTTCACATAA V-6C07
145 B05 V  F52E1.6 TTTTGCTTCTTCTCCAATGTAGC TCATTTTATTCAACCCGAAAAGA V-6C09
145 B08 V  F52E1.9 TTTCAGGTTTCTTTAAACGTCCA AGAAACCATTTGGGAAACAATTT V-6C15
145 B09 V  F52E1.10  CAAGCCCAAGATCTTTCCAA  GCGAAGACGTCACAAGAACA  V-6C17
145 B10 V  F52E1.12  TGTATCGACCCCTAAGACTGAAA GCTACATTGGAGAAGAAGCAAAA V-6C19
145 B11 V  F52E1.13  TGAACTGCTGTTCCAACGAC  ACCACAATTTGCAGGGAAAG  V-6C21
145 B12 V  T23B12.1  TTGTTCAAAGTTCAATCCGTTCT ACAATTTTGTCGTTCTGTCTCGT V-6C23
145 C01 V  T23B12.2  ATTCTCATCGGCTGTTCAGG  GCCCTGTGCTACACAAGTGA  V-6E01
145 C02 V  T23B12.3  TTCCTTTCATAGCACACGAATTT GCAAATATTCAGTGGATTGTGGT V-6E03
145 C03 V  T23B12.4  AGAACCGAAAATGGACGTTG  GACCGAAAGTTCTCGCAAAG  V-6E05
145 C04 V  T23B12.5  TAGCGGTTGAAATAAACGAAAAA TTTTGAATGCCTACATATCGCTT V-6E07
145 C06 V  T23B12.7  AAACGAAATGAGGTTGTCGG  GGCATATCGTGCACAGTGTC  V-6E11
145 C07 V  T23B12.8  CAGAACATTCACAATCAGTTCCA CGATTCCAAATTAAATTCTTCCC V-6E13
145 C11 V  ZK994.1 CAAAGCCACGGTTCATTTTT  TCCGTGATGTTTCCACTCTG  V-6E21
145 D01 V  ZK994.4 TATCACTCTCCGTTGATTTTGGT TAGCTCAACGGGATTTGTACAGT V-6G01
145 D02 V  ZK994.5 AGTCATGCTCATTCTGCGTG  AGGGATTGACGTTGGAAGTG  V-6G03
145 D03 V  ZK994.6 AAACATCAAACCGAAACTGAAAA GAGAATAAACTGGCTGCTCAAGA V-6G05
145 D05 V  F45F2.2 CAGGTACACAGTTTCCTGGAGTT GCATCTGAATACAATTGAAAGCC V-6G09
145 D06 V  F45F2.3 CAATTGGAATCCGATAGAGACTG TCCTGAAAATAAAATGGCAAAGA V-6G11
145 D07 V  F45F2.4 GCACAGTTTTTCTTGGTCACTCT CCAAAATTTCTCACTTCATTTGC V-6G13
145 D08 V  F45F2.5 CTTTGGAATTGGCTGTCCAT  TATGTTTCCAAATCTCCGCC  V-6G15
145 D09 V  F45F2.6 CGCGGGACAATAAGAAGAAA  AACAGGAAGTTGGCAGCACT  V-6G17
145 D11 V  F45F2.9 AATACGACGTACGCATGAAGAAT TGAGTCTTGAGACCTTTCTGGAG V-6G21
145 D12 V  F45F2.10  ACGATTTTGTACAACCACCAATC ATTACGTGAAATCTGGAGCAAAA V-6G23
145 E01 V  F45F2.11  GCGTGGACTCGAGAAGAATC  CGTCACACCAAACGAAATTG  V-6I01
145 E02 V  F45F2.12  TGAATTGCCTCTGAAAACATTCT TACCATCAACCCATTCCTTACAC V-6I03
145 E03 V  F45F2.13  GAAATTGGTGACGTTTCTAATGC TTGTACTCACTCACTCTCACCCA V-6I05
145 E05 V  F25G6.2 AAATTGCCTGCATCTGTTCC  AGCATCTTGCACATTGCTTG  V-6I09
145 E06 V  F25G6.3 TCACAGATGTCCGTTTTCCA  GCCAAGACTTGTCAACCCAT  V-6I11
145 E07 V  F25G6.4 CCAGTGTCGATTCGGAGTTT  AATAGCCACGGTGACCACTC  V-6I13
145 E08 V  F25G6.5 TACCTTTCCATGATCCTTTCAGA CATTTCTACATCTCGGGAGTTTG V-6I15
145 E09 V  F25G6.6 TACAACTCAAATGGTGGGCA  TTTCAGCACGACGCTCATAC  V-6I17
145 E10 V  F25G6.7 GGAGCCACAGAAACAAGAGC  CCATTGTCTGCATGGTCAAC  V-6I19
145 E11 V  F25G6.8 GCTTTCGAGCTTTCAAATAGTCA TCGACTGGTGTCTCCTATTTTGT V-6I21
145 E12 V  F25G6.9 TCCTCCTTGCCAAAAATGTC  AAGGAGAAACGAGTTGCGAA  V-6I23
145 F01 V  H20H17.1  GGCATAGTGATTTGTCCGCT  CCTGTTTCGTCATCGGAGTT  V-6K01
145 F02 V  C10B5.1 CGCCCGTATCTTGGTTTTTA  AACGGTAGAATCCGATGACG  V-6K03
145 F03 V  C10B5.2 CGGTCTACAAGAGCAATACCAAC ACTGAATCCGACGAGATCATAAA V-6K05
145 F04 V  C10B5.3 GGACTTTTCAGGAAAACTTCGTT TTGTGTGTCCTGGAACAGTGTAG V-6K07
145 F06 V  F41E6.2 AACCTTGAGCCTTTTACCTATCG TGGAACCAGTAAAGAAAACGAAA V-6K11
145 F07 V  F41E6.3 GCCTAAGTACCAGCATCCCA  CCAGTCTTCCTCTGTCCAGC  V-6K13
145 F09 V  F41E6.5 CGGCGATCTTATAGGGGAAT  CACCAGCGGAACCCTTAATA  V-6K17
145 F10 V  F41E6.6 TCCGTCCAAGAGACTATGTCATT CTGTACAATTTGAAGTATCCGGC V-6K19
145 F11 V  F41E6.7 TTGAAGCGGACTACGATAGAAAG AAGACTAGTGATATGCATCCCGA V-6K21
145 F12 V  F41E6.8 GGCAATTATTTTGCTTTGAATTG TAACCAAGAATTTTCATCCGAGA V-6K23
145 G02 V  F41E6.10  TCACACTTGCATCATTTCATTTC AGCAATCAAGGTTACACCACAAT V-6M03
145 G06 V  F41E6.14  AGAATTCCAACCGTGTGAGG  TTTCCATTTTCTCGAATGCC  V-6M11
145 G08 V  F28A12.2  ACGTGACATCACCGACAGAA  ATAGCACCTGGACGTCGAAC  V-6M15
145 G09 V  F28A12.3  CCCAAGCAATTATTCTCAAGCTA CCTCGAAATGCCTTCTAATTTTT V-6M17
145 G10 V  F28A12.4  TTGTCAATTGCAGCTTGAGG  TCTTATTGGGTCTTCGACGG  V-6M19
145 H02 V  ZC190.5 CTCACCGATTTCCTGTTTATCTG TAATGCACCAAGTTTTCCAGAGT V-6O03
145 H03 V  ZC190.6 TTGTTTGTTTCGCCGTGATA  TCACGAGTTCGGTTATTCCC  V-6O05
145 H04 V  ZC190.7 ATAACCGGTTTACTTGCAAAACA CATTCTCATTATGCTCCTTACCG V-6O07
145 H06 V  ZC190.9 TGTGAGCATATCGATCAAAGAAA ATATTAAGAATTCCATGCGGGAT V-6O11
145 H09 V  ZC196.1 TCTGCAACAAATTCAGCGAC  TTACGAATTCTTCGCAGCCT  V-6O17
145 H10 V  ZC196.2 CTGAAACCTGGAGAAGCGAG  GTGGTCTGGCCCTTGAATAA  V-6O19
145 H11 V  ZC196.3 AAGAGTTCAGCTTCCTCCTGACT TAGCTATGTCATGTTGTTCACCG V-6O21
146 A01 V  ZC196.5 CAGGGCCTTCAAGTGGATTA  TCGGAGTGTTTTCTTCCGAC  V-6A02
146 A02 V  ZC196.6 CAGAATCATGAGTACGCCGA  ACCAGCATCATCTGGACACA  V-6A04
146 A03 V  ZC196.7 GCAGTTGCACCACTGACTGT  AATTCGATCTGTCCATTCGG  V-6A06
146 A04 V  ZC196.8 TAGTTTGTGTGTACGTGGGTGAG CTTCGCTCTCCAAAAGTGACTAA V-6A08
146 A05 V  ZC196.9 TTGAACTTCGGTAGGGGTTG  AATTAACGCTGGACGTGCTT  V-6A10
146 A06 V  B0507.1 GCGTCCCAGGTGTAGATGTT  TACGCCATTGAAAAGCACTG  V-6A12
146 A07 V  B0507.2 TGGGGTAACTCAATGCTTCC  GGAAATTGCATGTTTTCGCT  V-6A14
146 A08 V  B0507.3 GTTGAATTGCACGGAACCTT  TGGCGGATAACACCTTTCTC  V-6A16
146 A09 V  B0507.5 TGTTATCTTTTTCTTGCCTGAGC GCAATTGCTGTATTTTTGTGTGA V-6A18
146 A10 V  B0507.6 GTCACAGTTTGCACTCCGAA  AACATGCGCTCAAGCTCTTT  V-6A20
146 A11 V  B0507.7 GATCCATTTGACGAGAAAGTGTC CGGACTAAAAATGAAGTTGATGG V-6A22
146 B01 V  B0507.9 AAGTCCCATTGCTGATTTGG  TTTGACAAACGAACAGTCGC  V-6C02
146 B02 V  C01B7.1 TATCCAACCGATCCAACCAT  CAACGAGTCCAACAAGGGAT  V-6C04
146 B03 V  C01B7.2 CGAAGCAGTTTAAAAGCAAGAAA TAACTGGTCGGGAGAATTTGATA V-6C06
146 B04 V  C01B7.3 TTGAGCATCTTGAGGAAGAAAAG GGGAAGAGTAAAGGGAACAGAAA V-6C08
146 B05 V  C01B7.4 TCCTGCCAATGAATGTTGAA  ACGGAAAATGGAGCAACAAG  V-6C10
146 B06 V  C01B7.5 CTTTTCAAGAACATTGATTTGCC TATTTTCGCTTTCGTTGGAAATA V-6C12
146 B08 V  C01B7.7 GTTGTCAACTGCTGAAACATCTG CTCGTTCTAGAAAAATGCGAAGA V-6C16
146 B09 V  W09B7.a TCACATGCTCCAATTATTCTGTG ATATCCCGATCGATCTTAATCGT V-6C18
146 B10 V  W09B7.b CCACGGATTTTTGATTCATTTTA TGTTCTTGTTATTTTGAGGGAGC V-6C20
146 B11 V  W09B7.c TTGATTATTTTGCCACGGTTTAC TTAAAAATCAACAATGGGGTACG V-6C22
146 C01 V  ZC411.1 GACCAGCATAGTCGCTCCTC  CCGCTCCATTTCATCTGATT  V-6E02
146 C02 V  H14N18.1  GGACAACAGTTCGGAGGAGA  TGGGGAGGTTAGTGGAGATG  V-6E04
146 C03 V  H14N18.2  TCGCCGGTTTTCTGTATTTC  ATAGGCAACCAAATCGTTCG  V-6E06
146 C04 V  H14N18.3  GCTTTCATCGTTCTTACCAAATG ATTCCATTTCATTGTGCTTTGTT V-6E08
146 C05 V  H14N18.4  CTGGGCGGTATCCTTGATTA  TGAACCCACAATCATCTGGA  V-6E10
146 C06 V  T19A5.1 TTTGATCGAAAATCCGAAGG  ATTGATGGTTTTGGCAGCTC  V-6E12
146 C09 V  T19A5.4 ATTGGCCAAGAAGATTCCCT  ATAAAGCTGGGCTGGTGATG  V-6E18
146 C10 V  T19A5.5 TTTCCCCCATTATGGTCTGA  AACTGGAGCAGTGTGTTCCC  V-6E20
146 D01 V  F59E11.3  GTTCGTGTCGATATTCAAATGGT GATAGAAACAGCTGGCACAATTC V-6G02
146 D02 V  F59E11.4  CAACCAGACAAAAATGCCTACAT TGGTAGAAGTAAAGCTAGCACCG V-6G04
146 D03 V  F59E11.5  TCTGATCGGCACAAAAATAAACT CACCACAAAACATCCTACTGACA V-6G06
146 D04 V  F59E11.6  CTTCGCAATATCTTCATTTGACC AATAAAAACTCATTGCCCAACAA V-6G08
146 D05 V  F59E11.7  CCCTCCATTTTGAATACTTTTCC GGCCTCCTGAAATAGAAAGTGAT V-6G10
146 D06 V  F59E11.8  ATTAAAAACCAGGCCACACG  AGAATCGCCGGAAAGAAGTT  V-6G12
146 D07 V  F59E11.10  TCTCAAATCGGCTGTCATTG  CACCTCGTGAGGTTTGGTTT  V-6G14
146 D08 V  F59E11.11  TTGACCCAAAATGAATGCAA  AGATGGAAGGTGAGGCCTTT  V-6G16
146 D09 V  F59E11.12  CACCTGCCATTCCAAAAGAT  AATGTTCCTGTTTTCCGCAC  V-6G18
146 D10 V  F59E11.13  TCAAGTGGAGGATAAACCGC  TTTCCCTGGCATCTGAAATC  V-6G20
146 D11 V  F59E11.14  AACATATGGTCCCAACCCAA  CCTATCGCCGTTTGATGTTT  V-6G22
146 D12 V  F59E11.15  ATGTTGACATAAGGACCGGC  TGCAAAATGGATGTTGGCTA  V-6G24
146 E01 V  F59E11.16  GGACCAAATCCGACTCTGAA  CGTCTCTTTGCGAACAATCA  V-6I02
146 E03 V  R03H4.2 ATCTGCTCGTTGTCATTCCC  TTGTTGCGACAATGTTCCAT  V-6I06
146 E04 V  R03H4.3 TTGAAAAACATCGTGACTTCCTT CTGCAATTTCCACATCACTCATA V-6I08
146 E05 V  R03H4.4 AACCTCCTGGGCAATTTCTT  GCGTTTTGAATGAAGCATGA  V-6I10
146 E10 V  R03H4.9 AAGCCTTGATCGGAAACAAA  AAAAGCCGCTTGCTTATGAA  V-6I20
146 E11 V  C25E10.1  GGGGATGACTGCCGATAGTA  TCGAAACTTGTCACAAACGG  V-6I22
146 E12 V  C25E10.2  ACAAAATACGGGTCTGCGTC  TTGCACCGTCGATTTGTTTA  V-6I24
146 F01 V  C25E10.3  AATTTTTAGGTGGGGGAACG  CACCATGAGCAACAGATTGG  V-6K02
146 F02 V  C25E10.4  TTCAGTTGATCTTCAGTGGGATT CAGATCCAAAAACGTAAAATTGC V-6K04
146 F03 V  C25E10.5  GTAGCATTGCCTACCCAGGA  CCGCTATCAGCATAATGCAA  V-6K06
146 F06 V  C25E10.8  AACGAAAACTTTGTGTACTCCGA TTTTCTTTCTGTGATGGTTCGTT V-6K12
146 F07 V  C25E10.9  TAGCACACAACTCCAGTTTCCTT AGTGTTCCGGCACAATAAATAGA V-6K14
146 F09 V  C25E10.11  GCATCTGGTAGTTGTGAATGTGA CCAAGGTATCAATTGTTTTGGAA V-6K18
146 F11 V  T27E4.1 TTCACAAAACCGAATCACGA  CCGATGAACACGTGAAATTG  V-6K22
146 F12 V  T27E4.2 CTCAATGTTCTGAATGTGAGTCG GAAAACTGTTTGAACGTTCTGCT V-6K24
146 G02 V  T27E4.5 TTTACTGCCAAGGAAGATGAGAG TGTTTCAGGAAATGTTAATGGCT V-6M04
146 G03 V  T27E4.6 AAATTGGGATTTCAACGACG  CAAGGCCCTTATGATGCACT  V-6M06
146 G04 V  T27E4.7 ACTAGACACAGTGAGCGAGGTTC CAATCTAATTTCAGTGCACACCA V-6M08
146 G05 V  T27E4.8 TGTTGTATAGCATGACATCTGGC CTCAATGTTCTGAATGTGAGTCG V-6M10
146 G07 V  F21C10.1  AGACAACCAACACGCAGTTTATT TGATGTGTACAAGTTTCAGACCG V-6M14
146 G08 V  F21C10.2  TCAAACCAAGAAAACAACGATCT ATTCGAGAATGCAATCAGAAAAA V-6M16
146 G09 V  F21C10.3  TCCATTTTCGTCAGAAGTTTCAT TTAACCGGTTTTATATTCCCGAG V-6M18
146 G11 V  F21C10.5  TTCTTGCTGTCGATTTGTGTAGA AAAATAATTGCAAGCTGATTTCG V-6M22
146 G12 V  F21C10.6  TTAGGTCCAAACGAGAGTGAGAG GAGGGTTTGAACATTCTGATTTG V-6M24
146 H01 V  F21C10.7  TTTCTCCAGTTCCGCAAATC  TTGAACCCATCCTTCTCCAG  V-6O02
146 H02 V  F21C10.8  TGGCAACCGATCATTGAGTA  TTGCTTGCTGGAATTGTGAG  V-6O04
146 H03 V  F21C10.9  AGTCACAACCAACAACATCACAG TGTTTCTTTGCTCGACAAGTGTA V-6O06
146 H04 V  f21C10.10  CCAATTTCGTTCCTTCTAATCCT TTCCCAGAAACACGAACTAAAAA V-6O08
146 H05 V  B0222.1 CTACGCATGACACAAAGCGT  ATTGTTGTAAGGCGGTGGAG  V-6O10
146 H06 V  B0222.2 ACTTGCTGGATTGATTTCCG  CGCAGATGATCCAAAGGAAT  V-6O12
146 H08 V  B0222.4 TGCTTCACTTGTCTTGTCGG  ATGGAGGCTGAAGTTGTTCG  V-6O16
146 H10 V  B0222.6 CCTCCTACCGTCAGGACAAA  GAAGTCGAAAAAGGCACCTG  V-6O20
147 A01 V  B0222.9 TTTTGATCCAATTGTCCGGT  GGTTATGGGTCTCATGGTGG  V-6B01
147 A02 V  C24B5.1 AGTTGCATTTTCAACACGTTCTT GAAATACGTGAGCTCCAAGAGAA V-6B03
147 A03 V  C24B5.2 CTACAAGAGCCACAGCACCA  GTGATCAGCTCCTTCCTTGC  V-6B05
147 A04 V  C24B5.3 TTTCTTCGGAATTGTGACCC  CTATTGGTTGGCGTGGAACT  V-6B07
147 A05 V  C24B5.4 AAGGAAGTAAAAGGAAAGACGGA TAGAAACTTCCCCACAAACTCAA V-6B09
147 A07 V  T18H9.1 ACTCGTCCATACGTTGCTCC  TCTTGTGAAGGCACAGTTGG  V-6B13
147 A08 V  T18H9.2 AAACCGATTGATCCGTGAAG  CTCCAACAGCGTCAGCAATA  V-6B15
147 A10 V  T18H9.5 ATATGCAGGCCACCATTGTT  GGCTGGACATTCTGGTGAGT  V-6B19
147 A12 V  T18H9.7 GCGAATCCATTGAGTCCATT  CGACATCGATTCACCATACG  V-6B23
147 B01 V  F07C3.1 TCAATTGGAGCAGATGATGC  CCATCTCCTGGAATTACCGA  V-6D01
147 B02 V  F07C3.2 GTCAAGGTGTTCGTACCTTGTTC GTATGGGTTATCCGATGATCAAA V-6D03
147 B03 V  F07C3.3 TGTGAATCCAAAATGGCAAA  GGCCGAGACTAGAGAGGGAT  V-6D05
147 B04 V  F07C3.4 ATTCTGGTGGAGAACCAACG  TGGTCTTCGGGAAGTCAAAC  V-6D07
147 B06 V  F07C3.7 TGACGATTGAAGTTCCACCA  GTCTCTGCTCATTTGGCTCC  V-6D11
147 B07 V  F07C3.8 AATCATTCCTAGCTCAACACCAA CTGCATTTTCACTTTGGTACTCC V-6D13
147 B08 V  F07C3.9 TAATTTTCGGTCCTTTTTGGTCT GGACATCTTTGACAGAGGACATC V-6D15
147 B11 V  ZK682.2 TCTGCGTTGTGGTTTTTGAG  GCAACGCCTTTATGTCCATT  V-6D21
147 B12 V  ZK682.3 TAAGTCACGAAGAAAAAGAACGG TAATATCCATCCACCCTCACTTG V-6D23
147 C01 V  ZK682.4 TATAAACCGAAAAGCTGGAAACA CTTGTGATGCTTTTCTCACACAG V-6F01
147 C02 V  ZK682.5 CCTTCGAAAAAGTCTGCTCG  CTGCAATCCCGACAATACCT  V-6F03
147 C03 V  ZK682.7 TGACGAAGACGAAGACGATG  TTTCCGGAGAAAGACACCAC  V-6F05
147 C05 V  F44A2.2 TTCGCATGTGAGAAGTCTGG  ACCTGGCGAGCTTGAAGATA  V-6F09
147 C06 V  F44A2.3 CAATGTGAAGAAGCCAGCAA  AGTTGCAGAGCTGGCAAAAT  V-6F11
147 C07 V  F44A2.4 ACAATATGTTCCCGACCAGC  CAAGCCTCGGGTAGCTAGTG  V-6F13
147 C08 V  F44A2.5 GTCAAAAGCTGTCCTCCAGC  CGGGACATTCTCTCTCCAAA  V-6F15
147 C10 V  F44A2.7 GGATGGGCATTTCAGGTATG  TGGGGTTAAAACGAATGGAA  V-6F19
147 C11 V  K07B1.1 TTTAGCTCCATGGGCTGTTC  CATGATGTCGAAAGTGGGTG  V-6F21
147 D01 V  K07B1.3 TACAGCTGCATTAGTTGCCG  AGACATGGGATTGACGGAAG  V-6H01
147 D02 V  K07B1.4 CGTCTTCAAACTTTGGGAGC  CGCCGAGAACAGTGTTGATA  V-6H03
147 D03 V  K07B1.5 TTCTCATGTCAAATATCCCCATC CACATGATTCTTTGCGATTGATA V-6H05
147 D05 V  K07B1.7 CTTTTGCATCCATATCGCCT  AGAACCCGCTCAAACAAAGA  V-6H09
147 D07 V  E02C12.2  TCGGATAGCCTCTTTGTTGG  CCGAAGCATTGATTGTGCTA  V-6H13
147 D08 V  E02C12.3  CGCTTACTCGAAATCAAGCC  CAGTGCGTGGTCCAACTTTA  V-6H15
147 D09 V  E02C12.4  GTGGCAGTCCCAAAGTGAAT  CGTAACGGCCAATTTTTCAT  V-6H17
147 D12 V  E02C12.7  AGTATGTTGCCACGAACTTCAAT CATTTTGTTATGGGACCAACCTA V-6H23
147 E01 V  E02C12.8  GTATGGAATATCGGGATGATTGA GAGACGTTCTTGCATTCAACTTT V-6J01
147 E02 V  E02C12.9  ATCTCATCGATTTGCTTCGG  GATTCCTCTCGTTCGTGGAA  V-6J03
147 E03 V  E02C12.10  TTTTTCGACCTCCGAAATTG  ATGCGCCTTGCCTAATTAAA  V-6J05
147 E04 V  E02C12.11  ATCACTCAAAACAGGAACAAGGA CAAATTAGTATTGAACCATGGGG V-6J07
147 E06 V  F36D4.1 TGAGAATGAAATATTGCGAGGTT TTCAATCGATAAAGGGACAGAAA V-6J11
147 E08 V  F36D4.3 TCATGATGAAAAGCGAGACG  ATATGCAGGCAACTTGGGAG  V-6J15
147 E10 V  F36D4.5 TCCAATATTTGAGGCCGAAG  AGATCGTATCCCCTTTCGCT  V-6J19
147 E11 V  F36D4.6 CACGCTTTACAACAAAACAAACA CTGGATAACAGATTTTGAATCGC V-6J21
147 E12 V  H24G06.1  TCGAATCACCAAAGAAATGAAGT TTTGCAGTTGTTGTGGATCATAG V-6J23
147 F01 V  F07D3.1 TGCTCACTCTCGAATGATGG  CATGTGCCATTAGGAACCCT  V-6L01
147 F03 V  F07D3.3 GGACTGACGACATTCATTTTCTC CGTGTTCCAAAGTTCAGATTTTC V-6L05
147 F05 V  K06A4.2 AGGATCAACAAAATGTAGAGGCA TTTCAACTTTGGTACCTGGAAGA V-6L09
147 F06 V  K06A4.3 TTGTCCTATTTCCCTGACGG  GAAGAAGACCGCTTTCATCG  V-6L11
147 F08 V  K06A4.5 TGGCAGAACCACCTGTGATA  ATGGTCTCCGATTTCATTGC  V-6L15
147 F09 V  K06A4.6 GTAAGAAGACATCGGTCAACGAC ATGCTTCTCGGTGTTAAACAAAA V-6L17
147 F11 V  F11A3.2 ATAACCAGCAAGTGGTTCCG  TGAATTTTGCGAACAAGCAG  V-6L21
147 F12 V  C50F4.1 AAGCTTGCCGCCTACTACAA  GTTTGACGTCATCCGAACCT  V-6L23
147 G01 V  C50F4.2 TCAAACTTCTCACATGGGCA  GGCTTCTTGTGGCTTTTCTG  V-6N01
147 G02 V  C50F4.3 TTGCATACCCGAAAAGGTTC  AACCATCATCTCCCCAATCA  V-6N03
147 G03 V  C50F4.4 AAGTGTGTAGTCCTCTCCGACAA TTTCTGTTATTTAGAGCCCTCCC V-6N05
147 G04 V  C50F4.5 TGGAGGTGAAAGAGAAACAGAAA GGGAATAGGAGTGTTAATGGGAG V-6N07
147 G05 V  C50F4.6 CTCCCATTAACACTCCTATTCCC AGGGTTTTCCTTGAAATTCGTAG V-6N09
147 G06 V  C50F4.7 CCAAGTTTTTGACGTATTTTTCG TATGGTTGGTAGCCACTGCTTAT V-6N11
147 G07 V  C50F4.8 TTGATCAGCGACTGAATTGC  ACCAGTTGCACAACCAGACA  V-6N13
147 G08 V  C50F4.9 TGTCTCCGATTTTTATGCTCAAT TTGACAGCCCTACCTAAAACAAA V-6N15
147 G10 V  C50F4.11  CACGAGCGATTTCTCTTTCC  TCTTCGCAGTTTGTTTGGTG  V-6N19
147 G11 V  C50F4.12  TGTTGCTGTAACCATCCCAA  ATTTCGGCAACAAACGAGAG  V-6N21
147 H02 V  F25B3.1 CAAATGATTCCAGAGCAGCA  CCCTCGTCAAATCCTTCAAA  V-6P03
147 H03 V  F25B3.2 TTTGCCCTGTCATTTTGTCA  ATGTTCCGACAGGGATGAAG  V-6P05
147 H05 V  F25B3.4 AGCTCTTGGTCGGAATTCAA  ACTTGCGTGCCATAAAGGTC  V-6P09
147 H07 V  F25B3.6 CCCTTGTCCAAGTCGAACAT  ACAACCGTTTCTTCTCACCG  V-6P13
147 H09 V  K09G1.2 CTCACGTAACGAATTCGAAAAAC GAAGAGGAGAAGCTCATGTTTGA V-6P17
147 H10 V  K09G1.3 CTTGGAATGTTTGTTTTCTACGC TCCAGAGTTCGTTGAAATTTGTT V-6P19
147 H11 V  K09G1.4 AAAAGTCCCCGTTTATTCCG  AAGAATGGAACCCAGCACAC  V-6P21
147 H12 V  T06E4.1 TCCTTTGCACAGAAGGCTCT  CCCGGAAAGACATTCACAGT  V-6P23
148 A01 V  T06E4.3 AGCAAGGCAATCAGTGTGTG  CCCGAATCGAGCAGTTAGAC  V-6B02
148 A03 V  T06E4.5 AATTGCCTTCAGTTTTCAAACAA TTGTTGTAGCTTTTGTTTTCGGT V-6B06
148 A04 V  T06E4.6 GAGGGCAGACAAAGAAGCTG  CGGTGCTTGACAACTTGAGA  V-6B08
148 A05 V  T06E4.7 CGACCGGTCATGAAGGTACT  ATCATACCCGGATGGTTTCA  V-6B10
148 A06 V  T06E4.8 TAGCCGGATATGAGTAGGAACAA TTGATGTTCTGATCGATGAATTG V-6B12
148 A07 V  T06E4.9 TCTCTTCAGTTTCCATGCTTCTC CGTTTAATCTTGAGCTTTCATGG V-6B14
148 A08 V  T06E4.10  GATTTTCGTAGAAGTCACGCATC CTCCTTACATTCCTTTTCCGTTT V-6B16
148 A09 V  T06E4.11  AATTGCTGCAAATCCTTTGG  GTTTGGTGCTCTTGGTGGTT  V-6B18
148 A10 V  B0331.1 AGGCAAGATCAAAAGGAGCA  GAAATCCTGGAACTGGTGGA  V-6B20
148 A12 V  ZK287.1 ATCCTGCAAAACCAGCAAAG  TTCGTTGATGAAAAGTTGCG  V-6B24
148 B02 V  ZK287.3 TTCTATCTTTTCTCAATTGCCCA TCTCGATTCTCTTCACTTTCCTG V-6D04
148 B03 V  ZK287.4 ATGGCTCGTTTTTGGACAAC  CCTGCTTCCGCTTCAGTTAC  V-6D06
148 B04 V  ZK287.5 GAATTGCAAATAAATTACGCGAG CAATGCTACTTTTGCGCTCTTAT V-6D08
148 B05 V  ZK287.6 GAAAGAATCATCAAAAACGCTTG CAAAAACACACACACACACACAG V-6D10
148 B06 V  ZK287.7 AGCAGCCGAAGCTACCATAA  TCTAAAAACCCAGCGTCGTC  V-6D12
148 B07 V  ZK287.8 GAGACTTTCCCAAAAGAAATCGT CAGAATCCATACTTCAAACTCGG V-6D14
148 B08 V  F40F9.1 GTTAATGCGCAAGGTGGATT  CTTCCTTCGACAAGACAGCC  V-6D16
148 B09 V  F40F9.2 TCATCGATTCTCGATTCTTCAAT TCTTTTTCCCAAAAACAAAGACA V-6D18
148 B10 V  F40F9.3 CAAAACAATGCTGACGAGGA  GTCTTCTCGGTGGCTCTTTG  V-6D20
148 B11 V  F40F9.4 GGTGCATCGATGGCTCTATT  GGCCAACGTTTGATTCATTT  V-6D22
148 B12 V  F40F9.5 TCAATGAACACGAAAGCCAA  CGGTGAATGTGGAGCCTATT  V-6D24
148 C03 V  F40F9.8 GACGTCGTCTTTTCGATGTATTC CTCTTGGCTTTAGTTTCCAACAA V-6F06
148 C04 V  F40F9.9 TTCTGCCATTTGAAAGTGTTTTT TTAACCATTTAACGGAAACGAGA V-6F08
148 C05 V  F40F9.10  TGCATCTTGTTGACAGCACA  CAAGTTTTGCTACGATGCCA  V-6F10
148 C07 V  F58E6.1 GAAGGGGATTGGAAATTGGT  GCCAAATGATGTCTCCGATT  V-6F14
148 C08 V  F58E6.2 TGCACAGAAATGTCCCAGAG  TGCATGGAAAAGTGCTGAAG  V-6F16
148 C09 V  F58E6.3 TTGAGGCCTATGTACCCCTG  ACGTTTTCCAGCAAATCCAC  V-6F18
148 C10 V  F58E6.4 TATGTCTCCTGGGAAAAGTTGAA ACCGAGACTACCGTGTCAGTAAA V-6F20
148 C12 V  F58E6.6 ACTTGGGTTGCAATAATCGG  ACCTACAGATCGCCACATCC  V-6F24
148 D01 V  F58E6.7 AAGGATTTGGTTTCTTTCTCCTG TCATAGTGCTTTCTCATTGCTCA V-6H02
148 D02 V  F58E6.8 AAGGGAAAGGTACTCGATCAAAG TCCTCAGTTTCCATTTTCACCTA V-6H04
148 D03 V  F58E6.10  GCGTTAAACATTCCATTTCGTAG ATTACTAAATTGCGCCAAAATCA V-6H06
148 D04 V  F46B6.2 AAAGATGGAGTATGCCACGG  GTAACCCGTGTCAATTTGGG  V-6H08
148 D05 V  F46B6.3 TTTTCTTTTTGCGTCCTGCT  GTTGCGTCGTCTTCCAAAAT  V-6H10
148 D06 V  F46B6.4 GTAACTTTGCCAAGTGGCGT  GTTCGAACCCCTTCTGATGA  V-6H12
148 D07 V  F46B6.5 TGATCCTGCATCATCTCTCG  GTCCCCAGCAACATCAGAAT  V-6H14
148 D08 V  F46B6.6 ATCCGAATCGTTGTCCTCTG  AAACCTCGTTTCGTGAATGG  V-6H16
148 D10 V  F46B6.8 TGCCAGTGATTGGGTTGATA  TTACAGCCGGATTCAGTTCC  V-6H20
148 D11 V  F46B6.9 TGTATATCCTCCCGGCTCTG  CTGTTTCCGACGTGACTCAA  V-6H22
148 E01 V  F46B6.11  ACGTCAACCACACTTTTCATTCT GAAACAATATGAGCTCGGACATC V-6J02
148 E02 V  C50C10.1  TGGCTCCAAAACAATTCCTC  TTCGGTGTAGCTCGGAACTT  V-6J04
148 E03 V  C50C10.2  CGTTTCAAGGAATTCTCCCA  TACCAATATGGGCGGTTGAT  V-6J06
148 E04 V  C50C10.3  TTATTCCCCGCAAATCAGTC  TTGTGACGAACGTCTTGGAG  V-6J08
148 E05 V  C50C10.4  CTGCAGGCGTTTATTCCATT  CTTGATGCACCGCTAGGTTT  V-6J10
148 E07 V  C50C10.6  GGAAAAATGAATGCCATGCT  GCTCACTGAAGAGTGGCTCC  V-6J14
148 E08 V  C50C10.7  AATGGATCAATTGCGGGATA  TGATTAGCGAATCCCGTAGG  V-6J16
148 E09 V  R07B5.3 AAAATGGCCGCATAATCAAG  AGCCGTAACAATCAATTGGC  V-6J18
148 E10 V  R07B5.4 TGAGCTCGAGCATCTAAGCA  AGCCAGCACACGTTTTTCTT  V-6J20
148 E11 V  R07B5.5 GGGATTTTTGGAAACGTCAA  AAAATTCAGCTGCCTCCAGA  V-6J22
148 E12 V  R07B5.6 TCAATTCACGGAATGCAAGA  TGACGATTCTGCTCGTTTTG  V-6J24
148 F01 V  R07B5.7 TCTCCAAAATGGGATTCCTG  CCCTTGTGTTGCAGCAAGTA  V-6L02
148 F02 V  R07B5.8 TTATGGGAAAGAGGTGGTGC  AAAGCTTCGTTGTCAGCGTT  V-6L04
148 F03 V  T11A5.1 CGATTGGGTTAAATAACTCACCA GAAAAGACTTCGTGACAGCCTAA V-6L06
148 F04 V  T11A5.2 GGCGTACATATCAGGCGATT  GGCGGTGAAGTAACGTGTTT  V-6L08
148 F05 V  T11A5.3 AGACACAATAGCATACGAGGGAA TGGATTTATGTTGCACTGTTCTG V-6L10
148 F07 V  T11A5.5 GGATCCAATATATGGGCGTG  CTGTGTAACGTGGCTCCTCA  V-6L14
148 F08 V  T11A5.6 ATCCATCCAAAATGCTCCAG  CAATGCAACAAGCCTTCTGA  V-6L16
148 F09 V  C50H2.1 GTTCTTTGGATTTACGGCCA  GACCCGCAATCAAGAAATGT  V-6L18
148 F10 V  C50H2.2 CACCGATCAAGGAGCAAAGT  TCTCCAAACAGTCATTCCCC  V-6L20
148 F11 V  C50H2.3 CCAAATATGTTGGGATTTACACG TTCATGGAAACAACTGTGACAAG V-6L22
148 F12 V  C50H2.4 TTCTTGGTCGTGAAGCAATG  AGAACGTGCACCGCTATCTT  V-6L24
148 G04 V  T07C12.1  CCTACTGGGGGCTACATTGA  GTCGGCTCTCAAAAATCGAG  V-6N08
148 G05 V  T07C12.2  TTGAATTGAAAGGAGAAGCTGAG CTGGAAATTGGTAACAAAACTCG V-6N10
148 G06 V  T07C12.3  AACGGGCATTGTTTCTTTTG  GATGCACGTTTCTGCTTCAA  V-6N12
148 G07 V  T07C12.5  ACGGAGCCTGGAACTGACTA  TTTTACCATTTTTCGGGCAG  V-6N14
148 G08 V  T07C12.6  TAAAATCGCTCCGTTCTGCT  ATTCTTTCTTGAATCCGCGA  V-6N16
148 G09 V  T07C12.7  TATGAGCCGTAATGTTCAGTGTG AAACCCTTGTGTGCAGTATTGAG V-6N18
148 G10 V  T07C12.8  GGCAACACTTTGCGGTTAGT  CCTGCTACCTCTGCTTCACC  V-6N20
148 G11 V  T07C12.9  GCTGCACCATGTCTCTTCAA  CATTGTTTCTACGGCGGTTT  V-6N22
148 H01 V  T07C12.11  TCGATTTCAGAAAGTGGACGTAT CAACTTCATAGTTTAATTCGGCG V-6P02
148 H02 V  C27H6.1 ACAACGCTGGGTTGAAAAAC  GAGCCTATCGACCAGTCTGC  V-6P04
148 H03 V  C27H6.2 AACATCTCCTTTCGGCATTG  TTCCATTGCTGTTTGTCTGC  V-6P06
148 H04 V  C27H6.3 CTTCTTGATGCTCTTCTTGGAAA TCTGGAATCAAATTGCTTGTTTT V-6P08
148 H05 V  C27H6.4 TCTGGTGCAAAGTGACATCC  TCGATTTGTGATGCCAGGTA  V-6P10
148 H08 V  K08H10.3  AAATCGTGAAACATCAGAGCAAT TAAAGCTTTCATTTCAAATCCCA V-6P16
148 H09 V  K08H10.4  TCATAAGCCAGCAGCACATC  GCAATGCCGCAAAACTAAAT  V-6P18
148 H11 V  K08H10.7  CGACATCTGTTTCAGCAGGA  GAAAACAGAGGAGCGCAATC  V-6P22
148 H12 V  K08H10.8  AATGAATCCGGAAATGTGGA  CTCTGCAGGTGATTTCACGA  V-6P24
149 A02 V  T06E8.1 CAAATGAACAAATTGTGACGAGA TTCAGAACTTCGAAAATGGAGAA V-7A03
149 A03 V  T06E8.2 ATTGAGCCAGCTGACTGACTATC AATGGGTCTTATCAAGGAAGAGC V-7A05
149 A04 V  F57A8.1 ACATTTATTGGAAAGGCTGGATT TCAGGAAAAATGGAGAACAAAAA V-7A07
149 A05 V  F57A8.2 TATGTCGAATACGCCAACGA  GAAACGACTGGAACACGGAT  V-7A09
149 A06 V  F57A8.3 ATTTGGGCAACCATCACACT  CCTACCATACCCCCTCCAAT  V-7A11
149 A07 V  F57A8.4 AGGTGTTGCAATTCTGAGGC  AGTTTTTGCATGAAGGTGGG  V-7A13
149 A08 V  F57A8.5 CTTTCTGGAGCCGTTTGTTC  TAAATCTGAATTGGCCCTCG  V-7A15
149 A10 V  F57A8.7 ATGCTCATTTGCATGCTCAC  TAAGAGAATTGCCCCGTCAG  V-7A19
149 A11 V  R04B5.1 AATAACTTTTATTCCACGCGTCC ACAGAGTTCTTGCCTAACACTGC V-7A21
149 B03 V  R04B5.6 CTTTTTGACACACGGAGCAA  CTTCTCGTGTCGGTGATTGA  V-7C05
149 B04 V  R04B5.7 CAGTGGGAAATATTGATTTGGAA AAGGCGCACTATAACGAATATCA V-7C07
149 B05 V  R04B5.8 AAATATATGTGCCGCCCAAG  CCGAACTGCAGAATACCCAT  V-7C09
149 B06 V  R04B5.9 GATTTTTCCAGCCCACAAGA  CAAACTCCCGCGAATATGAT  V-7C11
149 B07 V  R04B5.10  CAATTCATCAGCAATCCTACCAT CGTCAAAGATATGTCAACGAACA V-7C13
149 B08 V  R04B5.11  GAATTTCAGAGTTGAGTCGGATG AATAGGCAAGTATGGAGTGAGCA V-7C15
149 B10 V  C08B6.2 ACTCGACTCGATCAGCCAAT  CGTTTGTTGCATTCAATTCG  V-7C19
149 B11 V  C08B6.3 GATCCCTGTAGTGCCGGATA  TCCGGGCAAATATAAGTTCG  V-7C21
149 B12 V  C08B6.4 CTGCAGGTGTATACTGCGGA  GCACAAGTGCATGGAACATC  V-7C23
149 C01 V  C08B6.5 ATATTGGATTGGCAATGGGA  GTCTTTTGTCCCAAACGCTC  V-7E01
149 C02 V  C08B6.6 CATGACCCATTTTGTGTATCCTT ACGTCACGATTTGAATGAGAGAT V-7E03
149 C03 V  C08B6.7 ATGCATTAACACCAGCACCA  CATCATCATCACCGTTCAGC  V-7E05
149 C04 V  C08B6.8 AGTGCATGCTAGGAGCTCTTTTA CAACTTGGACACATCAAAAATGA V-7E07
149 C06 V  C08B6.10  GAACTAATGGACAAACGAAGACG ATTTCTCAAAGTCCTCTCCATCC V-7E11
149 C07 V  C51E3.1 GCAGGTGGTCCATTGATTCT  GGAAAACGCGAATGAGAAAG  V-7E13
149 C08 V  C51E3.2 CTTATTCTCCCACTCGGTTTCTT ATCAAAAGTCATTGAATTGGCAG V-7E15
149 C10 V  C51E3.4 TACTGCGTGCATCTTTTTGG  CGAAACCATTGTGCTTGATG  V-7E19
149 C12 V  C51E3.6 TTCCTTCCGGTGTTAGGTTG  GTTTTCTGCCCCGTCATTTA  V-7E23
149 D01 V  C51E3.7 CATGAATGCATTACTCACTTGGA CATATCTACTCTGCTTCATGGGG V-7G01
149 D02 V  C51E3.8 ACGCTTCTGGTCGAATGTCT  TGATGCATCGTCAATGTGTG  V-7G03
149 D03 V  ZK856.1 AGCAGGGGAAGATCCACTTT  TGTTCCAGTTAGCGCCTTTT  V-7G05
149 D05 V  ZK856.3 GGCATATCTGAACAGCACGA  ATTGGCACTTATGGCTCCAG  V-7G09
149 D06 V  ZK856.4 TTTTATTATGCATCCTTGTTGCC TCCGTCCAGATACACTAATTGCT V-7G11
149 D07 V  ZK856.5 AATTTGCGTAACATTTCGCTTTA TAATCGAATCATTTGCAGGTTCT V-7G13
149 D08 V  ZK856.6 TAAGCTCCTCCTATTTTCCCATC ATTCACAGAGAATTGGAACCTGA V-7G15
149 D10 V  ZK856.8 ATGGCAAACTGAAAACGAGACTA TTATGCAAAACTGTTCATTCGTG V-7G19
149 D11 V  ZK856.9 TTGCCAGAATTGACATTCCA  TATGCGGGTTACTGGAGGAC  V-7G21
149 D12 V  ZK856.10  GGATAATCGATCTTTGCAAGCTA ATATCTGCTGATACTGATGCCGT V-7G23
149 E01 V  ZK856.11  TATCTTTATGAAATGGACGCGAT CGTCTCGTAACTCGTCTTCTGTT V-7I01
149 E02 V  ZK856.12  AGCTCAAGTCTTCTCGGCAG  CATCTGGAGCAACGCTGTTA  V-7I03
149 E03 V  C12D8.1 AACAAAACGAAAACAAGCAACAT TTATTGGAAAGCAAGGTGACACT V-7I05
149 E04 V  C12D8.4 CAAAGAAATGCAAAAGAAAATCG TCCATATCAATAAAATTCCACGC V-7I07
149 E06 V  C12D8.6 TCCCTGACAATTTGAAGATCAGT TCTCTCAACGTCGTCTCTTTTTC V-7I11
149 E07 V  C12D8.8 ATGCAATCCAGAAATCGAGG  TCGCCAAATGCACTGAATAA  V-7I13
149 E08 V  C12D8.9 CTAACATTTGCTCGACTTCGTCT AACAAAAATGCGTCTTGCATAAT V-7I15
149 E09 V  C12D8.10  GTAAGATGCCTTCAGTGGACAAC CTTCATCGTCGAACCTTCATATC V-7I17
149 E10 V  C12D8.11  GAGACCATCCCTCACGTTGT  TTGCCAAGTTATTCCGCTCT  V-7I19
149 E11 V  C12D8.12  CTCAACTCGACACGGTTCAA  ACTTCGTTCAGCGCTCATTT  V-7I21
149 E12 V  Y22F5A.1  TGCAGATATTGCCGTTACCA  ACATTCACCTGCTACCTGCC  V-7I23
149 F01 V  Y22F5A.2  AGTACACGTATCAGATCCCGAAA CAGCTGAGATCTACGGCTTTTTA V-7K01
149 F03 V  Y22F5A.4  CAACCTTTTCGTTGGCACTT  TTGTTGCTGCTGATGTCCTC  V-7K05
149 F04 V  Y22F5A.5  ACGTCACGATTCACAACCAA  TGAAGCCAAACCACTGTTGA  V-7K07
149 F05 V  Y22F5A.6  CAACACGAATCAATTTCTTCTCC CTACTCTTTCCCAGCTCCTCTTC V-7K09
149 F06 V  B0024.1 AGTTGGACAAGCGCAATAGG  GCAGGAGCGAGAAAGAGAGA  V-7K11
149 F07 V  B0024.2 AATTCGAGAATTGTCTGCCG  ATTGACCTTCCGTCGATGAG  V-7K13
149 F08 V  B0024.3 CGTGTGTATCCCACGACAAC  AGCTTCCTCCAACATTCGTG  V-7K15
149 F09 V  B0024.4 AAGGTTATTTATGCGGTGGAAAT AGCACTTTGAGCTTGATGAAATC V-7K17
149 F10 V  B0024.5 ACGGGAAGCACATTTGAAAG  TCCAGCATGGGAAAGAAAAG  V-7K19
149 F11 V  B0024.6 AACAAATCCATTTCTTGCCG  CCTCCTGGGAACGTATTTCA  V-7K21
149 F12 V  B0024.8 GGAAGGCAAGCTCATCTCAG  AAGCAGGAAGCGGTGTTCTA  V-7K23
149 G01 V  B0024.9 TAAGCTTGGATCATTCTTTGCTC TTGCTTCGGTGAATTTTTAATGT V-7M01
149 G02 V  B0024.10  CGACTGGGTCTTCTTCTTGC  TTCACGAGCGAGTTCAAAGA  V-7M03
149 G03 V  B0024.11  AATTGTTCCGAATCGTCAGG  CGAATTTGGATTGACCGAGT  V-7M05
149 G04 V  B0024.12  TGAAAGAAATCAGACCAAACGAT TTTCTTTTGATTTCACAGGTCGT V-7M07
149 G05 V  B0024.13  GCTTGGACTTGCCATTTCAT  ATTGAACCAACCACCAAAGC  V-7M09
149 G06 V  B0024.14  AGACAATGCTTGTGGCACTG  CAATCTGTCGTCCTGCTCAA  V-7M11
149 G07 V  K07C5.1 TCCGAAAAGAAGTTCCGAGA  TTTTCAGGCGAAATGGATTC  V-7M13
149 G10 V  K07C5.4 GCACCAACTTGTTCTCCGAT  GAGCTTGCTTCGTTTGATCC  V-7M19
149 G11 V  K07C5.5 AATTCCGGATTCCAGCTTTT  CTGAAAATTAGGCGCTTTGC  V-7M21
149 G12 V  K07C5.6 AAATGGATTTTCGCGCATAG  TCAGACATCTTCATGGCGTC  V-7M23
149 H01 V  K07C5.7 CAAATCGACCAATGATATGGACT TTAACAAGAGGATTTTGTTCGGA V-7O01
149 H07 V  AC3.5  TGGAAATCATTCGAAAAGGC  CCAACTGGACGGCTATTCAT  V-7O13
149 H09 V  AC3.7  TTCAGACTGCCACGTTTTATTTT AAAGATATCGTCTAGATTCCGCC V-7O17
149 H11 V  F15H10.1  TGTTCCCACCATTCCGTTAT  GACCGAAGATCCAAAGCAGA  V-7O21
150 A02 V  F15H10.4  CCACAGCAATTCGTTTGAGA  AATCAATTTCAGGTGGGCTG  V-7A04
150 A03 V  F15H10.5  TTCAATGCAATTGATTTCGC  TTGTGCTGTGTTGGGTTCAT  V-7A06
150 A04 V  F15H10.6  CTTAAATGTCGCTGTTGGCA  GAAACCGTGATTGCAGAGGT  V-7A08
150 A06 V  Y32F6A.1  ACCGTTCCTTTCAGGCTTTT  GAAGGGTCTCACCTCTTCCC  V-7A12
150 A07 V  Y32F6A.2  CCCACATCCATTTATCCTCG  GAATGGCGTCGTCTTCAGAT  V-7A14
150 A08 V  Y32F6A.3  CCTCAATTTTCAGATCCCGA  ATGTTCCGCGAATTCAAGAC  V-7A16
150 A09 V  F22E12.1  ACCATCAGGGTTTCGAACTG  CTCATGGTGGTCTGGTTGTG  V-7A18
150 A10 V  F22E12.2  CTTCTCCTCAACCCCCTAAAGTA GTTGTTATACGTGCTCTTCCTGG V-7A20
150 A11 V  F22E12.3  GTTTGTGTCAGAACACAGAGCAG TCCAGGGATAGGTCCTAGTTAGC V-7A22
150 A12 V  F22E12.4  GGGGCCCAATTATCAAGTTT  AGTGGATTGAAAGTCGGCAG  V-7A24
150 B01 V  Y32F6B.1  CTGACCTCACATCACATACAGGA TTTTGGTACTTGGAGTTGGAAGA V-7C02
150 B03 V  Y32F6B.3  TCTCATTTCCGAAAAACCAGTTA ATGGATAAAGCTGAGTGTGCAAT V-7C06
150 B04 V  C35A5.1 TTGCAAAATGTTTTCCAGCA  CGATGTTTGGAGACAGAGCA  V-7C08
150 B05 V  C35A5.2 AAATGAGCAGATGGATTGGG  TTGGCAGCTCTCCGTATTTT  V-7C10
150 B06 V  C35A5.3 TATCGGCATGTAAGTGGCAA  GCAAAGTTTTGCCTGGCTAC  V-7C12
150 B07 V  C35A5.4 AAGATAAAGCCACACCGTGC  GTTGGCGTTTTTGTTGGAGT  V-7C14
150 B08 V  C35A5.5 TCGGAAATTTGGAGGTCATC  GCCACATTTCTGGACCTGAT  V-7C16
150 B10 V  C35A5.7 ACTTCAACGTCCAGGAATGC  ACTATCATTCCCAAGCCACG  V-7C20
150 B12 V  C35A5.9 GTTGGAAATGCCAAAAATATCAA GGGCTAGACATATTTCATTCACG V-7C24
150 C01 V  F25D1.1 AGATTCCGTCACATGCAACA  CAGCGTCAACCTTTCTCTCC  V-7E02
150 C02 V  F25D1.2 TTGCATGGAAAAGTGAAAGAAAT GACATGCGTCTTGCTCTTATTCT V-7E04
150 C03 V  F25D1.3 AACCGTGTTCCGATTAATACCTT TGTCATCTCGTATTCAATCATGC V-7E06
150 C04 V  F25D1.4 CGGTTGTAAACATGACGCTG  CCACGGATGAATCGAGTTTT  V-7E08
150 C05 V  F25D1.5 TTGATCCTCCATCAGCAACA  TAATGGAATCGGAAGATCGG  V-7E10
150 C08 V  F32G8.3 ATCGAAACAAATGAGCAACAACT AACAGGTTGTCAAATAAGGGGAT V-7E16
150 C11 V  F32G8.6 AATGTCCAGAATTGAGAACGAAA TTACAGTATCCAGGCAATGAACA V-7E22
150 C12 V  T21C9.1 GTCAATGCTCCAAGACCGAT  CCATTTCACGCTGATGAAGA  V-7E24
150 D01 V  T21C9.2 GAGCAATGAGCAATCGTGAA  GATGGAAGATTGGCTGGAAA  V-7G02
150 D02 V  T21C9.4 AATATTTATTCATGTGGTTGCGG TAAAAATAAAAATTGCCCGAACA V-7G04
150 D03 V  T21C9.5 TTGCATAAATTGTGAAAATCGAA AAAATGGGCTCTTTCTTCCTATG V-7G06
150 D04 V  T21C9.6 CGGAAAGAAAAGCTCTGACG  CCTCCAATCTCGGTGACAAT  V-7G08
150 D05 V  T21C9.7 TCCTGAGACTGGGAAAATGG  AATTGGCTCATCGACCTTTG  V-7G10
150 D07 V  T21C9.9 GAGCTGGAGCAACAGTAGCC  ATCAATGGGCACTTCCTCAC  V-7G14
150 D09 V  T21C9.11  CGTCATTTTTCCTGAATTCTCAC TTCTCCAACTAACGAGGATGGTA V-7G18
150 D12 V  H27A22.1  CTTTCCTTGCTGCCAGAATC  TTGTGGAAACCACATAGGCA  V-7G24
150 E01 V  H09F14.1  GTATCTCCTGATGGGGGTGA  TGGTACAAACGCAAGAGCAG  V-7I02
150 E02 V  C32C4.1 CGACGATCACACATGATTCC  TTCAAATGTGAACCACCCAA  V-7I04
150 E03 V  C32C4.2 GCGGTGGTCACTCTTGATTT  CAAGGACACGGTAGTCACGA  V-7I06
150 E04 V  C32C4.3 AGTTGTGTTTCGGATTTGGC  TTGGAATACACCCCATTCGT  V-7I08
150 E05 V  F29F11.1  TGCCAATAATCAGCGACTTG  AGCTGGATACGTTGGTGGAC  V-7I10
150 E06 V  F29F11.2  TCATCGAGAACACACTTGGC  CAACGTCGAGTTTGCAGAAA  V-7I12
150 E07 V  F29F11.3  GACAAAGATGCCAAATTTACAGG TTTTAGCAGCTGTGCTTAGAACC V-7I14
150 E08 V  F29F11.4  TGCAGAACTGTTGGTCTTGG  CGTGGACATTGTGGATTGAG  V-7I16
150 E09 V  F29F11.5  GCATTTTCCAGACTCGAAGC  TTTCAAAAACCGGTAGTCCG  V-7I18
150 E11 V  C05A2.1 CCCGTACGACTGACGTTTTT  AGGGGAAGGAGGAAAACTGA  V-7I22
150 E12 V  T28B11.1  CCAGCCGATTGATTTCTCAT  TTCTCGTGTTCGAAGTCACG  V-7I24
150 F01 V  ZC302.1 GTGGTCGTCTCTTGGCTTTC  AGCCAGCTCATGACGAATCT  V-7K02
150 F02 V  ZC302.2 GGAATCACCAAAAAGCCTGA  AATTGGGGCTTTGTTGTACG  V-7K04
150 F03 V  ZC302.3 ATTCAGATCTCCTCCTCATCACA TATGCGTTATTCCAAAAGTTGCT V-7K06
150 F04 V  F28H7.1 CAACACTACAAATCCGTTGTTCA ACGCGATCCTTGTCTAAAATGTA V-7K08
150 F05 V  F28H7.2 TTCCGAAGGAGCAAAGGTTA  GATGCAAGCCACTGAAACAA  V-7K10
150 F07 V  F28H7.4 CTTCTTGAGTTGGTACACGCTCT CAGCATGTGTTCACAGTTTTTGT V-7K14
150 F08 V  F28H7.6 CCATGCTTTTGTTTCGGTTT  GGGGATATGCATTTCACAGG  V-7K16
150 F11 V  F28H7.9 TCAGGTTTTAGCGGTGTTCC  TTGCGTTACAGATGCTTTGC  V-7K22
150 F12 V  F28H7.10  GCAATTCCATTTGTTGGACC  CAACAGTTTGCTGCCTGAGA  V-7K24
150 G01 V  F28H7.11  GCCATCTGAGTTTGGTCGTT  TAATTCGACGCAAGCAACAC  V-7M02
150 G02 V  D1054.1 CGATACAAATTTCGTCTACTCGC AGGAGCAAATGAAAAAGAAAACC V-7M04
150 G07 V  D1054.7 ATTATTGGAAATACGCACACACC AACTGGATGAAAACAATTCGAGA V-7M14
150 G08 V  D1054.8 TTGATGGTTTTTAGGTTCTTCCA ATCGTGACATCAAGACGATTTTT V-7M16
150 G10 V  D1054.10  TCAAGAAATGTTTTGGTCACCTT TGTATCATGAGCCTAGAAACGCT V-7M20
150 G11 V  D1054.11  TCTTAGCCAATCGCAGTGTG  GGCGACCATTAAAAAGCTGA  V-7M22
150 H01 V  D1054.13  ATGAGCAGCACAAATTGCAG  CGTAGATTGCCAGTCTCGGT  V-7O02
150 H02 V  D1054.14  GATTTCGCGTTCTTCATCGT  CTGTTTTGCGCTCACAGGTA  V-7O04
150 H03 V  D1054.15  GAAAGGATGCCTTGGTGAAA  GGGGTATTGCAATTGTGTCC  V-7O06
150 H04 V  C29A12.1  ATACGCTTCTGCGGATTGTT  AATTTGTGCAAACACCGTCA  V-7O08
150 H05 V  C29A12.2  AATTGGTGAAAAATCATAAGGGG CTGCTGAGAAACCTGAAAACACT V-7O10
150 H06 V  C29A12.3  TTAATTTTCAGCGAATGCCC  TCCACTTGCAGCTTTGTGAC  V-7O12
150 H08 V  C29A12.5  CATTGCAAATAAGTTTGGCTTTC AAAATGAGAACCAATCGAAGTGA V-7O16
150 H09 V  C29A12.6  CAGATGCAGCTCTATTTCTGGTT AGCCAATGAGATATTTCTCCACA V-7O18
150 H10 V  F53H10.1  TTCTCAAATCACACGTTCGC  CGTCCGGAAGGTGAGATAAA  V-7O20
151 A01 V  F32D8.2 TGCCCGTTAAAGTTCCATTC  ATTGGTTGGATGGACGAAAA  V-7B01
151 A02 V  F32D8.3 CCTTGCCATTCCATTTGTCT  GTTGCGGTGGATTCTGTTTT  V-7B03
151 A04 V  F32D8.5 CGTGTACTCCTCTTGGACAACTT TACTGAAAAGATTTCCCGAATCA V-7B07
151 A06 V  F32D8.7 TGCGCAAAACTTTTTCTCCT  TTGTCCAGCTGCTTTTGATG  V-7B11
151 A07 V  F32D8.8 CTCCAGGTTTCAAGGCACAT  TTTCGCTCTAGCACCCATTT  V-7B13
151 A08 V  F32D8.9 TTGATCGAAGATAATAACGGGTG AGTTGATCAGCCACAATCAGTTT V-7B15
151 A09 V  F32D8.10  CCTTTCTCAGTAGCGGTTGG  ATAAAAACTCCCCACGGACC  V-7B17
151 A10 V  F58B4.1 CATCCAGCACAATCCACAAG  GTGGTTTTCCAAGTCCCAGA  V-7B19
151 A12 V  F58B4.3 CGATTGAGCCTCTCTTTCTGATA AGACTTGGGAACGGTACGATTAT V-7B23
151 B01 V  F58B4.4 CCGTTTGTAATGCTTCTCTGAAC GCTCCAAAAGCTCTTACTCAACA V-7D01
151 B02 V  F58B4.5 GGTTTACGCATCAAAGCCAT  TATCGGGAACGATGAAGAGG  V-7D03
151 B04 V  F17C11.2  TAGTATGCCGACTTGGGAAGTAA CAACAACAACAACATCACGACTT V-7D07
151 B05 V  F17C11.3  CGGCACTTCTTGCATTAACA  TTTAATATTCTCACCGCCGC  V-7D09
151 B07 V  F17C11.5  TCAAATTATGCAGTCATTCCACA AACCATTTCTTGTAAGCGATGAA V-7D13
151 B08 V  F17C11.6  ATTTCAAATGTCGAAAAAGGACA ATTGCATTGCTTCGTTATCAAAT V-7D15
151 B09 V  F17C11.7  GACTAGAGCAAAAGCGGTGG  CAACAAGAAGATGCCGATGA  V-7D17
151 B10 V  F17C11.8  CGGAATCTGATCCAACGAAT  ACTCCGATGAACCGATTGTC  V-7D19
151 B11 V  F17C11.9  GCTCTTCTCTTCGGAGCTGA  CGAAGTCTCCCTCCCACATA  V-7D21
151 B12 V  F17C11.10  AGCTCCAAGATCGGAAGACA  TGCGGTTAAATGCACGAATA  V-7D23
151 C02 V  F53B7.3 TCTGCAACACATCATCACGA  TTTAAAAATGGCCCGAAATG  V-7F03
151 C03 V  F53B7.4 GTGAGTCCAAATGGAAGACTTTG ATAGAAGACCACGGAATCCAAAT V-7F05
151 C07 V  C13G3.3 TCTTTCAAGGGAAGAGCGAA  TTTCCCCAACTTCACGAAAC  V-7F13
151 C08 V  C45B11.1  CGATGAGCATTATTCCAAAAGAC ATGATGCACCATCTCTTGAGTTT V-7F15
151 C09 V  C45B11.2  GCTCGGGTCAATCTTCTTTG  AATCCAGCAATTCTTGTCGG  V-7F17
151 C10 V  C45B11.3  ATAAGTGAGGATCCTGGAACACA TCAAAAACTCCCAATTTTCTTCA V-7F19
151 C11 V  C45B11.4  CGTGCCAAGTAATTCGCTTT  TGTAGCTCAATTGGCAAACG  V-7F21
151 D01 V  T04C12.2  AGTTTTCGAATGGCATACGTCTA CACGGACATTCCATATACCACTT V-7H01
151 D02 V  T04C12.3  CAAAAACCGCATAAGACATTTTC CTTCTTGTTTGTTGTTTTCCCAC V-7H03
151 D03 V  T04C12.4  TTTGTTATTGCCCCAAAAGG  GTCGGTATGGGACAGAAGGA  V-7H05
151 D04 V  T04C12.5  ATTTAAAATCGGGGTGTGAAAAT TTTGACCGATTGGAAATAGTTGT V-7H07
151 D05 V  T04C12.6  TCCCCACGTGTTCTGTGTTA  TAGATCCTCCGATCCAGACG  V-7H09
151 D06 V  Y42A5A.1  ATTTCTTCCTTGCGTTGCAC  AAAACGGCGTAGCTTCAAAA  V-7H11
151 D07 V  Y42A5A.2  TACCGTACCCGTTGGAAAAA  ATGGATCACAACTGGGAAGC  V-7H13
151 D08 V  Y42A5A.3  TTAACCGCCCTTATTCGTTTATT ACACATGGTTCGTATTCAATTCC V-7H15
151 D10 V  H19N07.1  GACGACACGTTCAGTCTCCA  TTTCAATTTTCAGCCAACCC  V-7H19
151 D11 V  H19N07.2  TCCAACTTCATCTGCTAAATGGT GGCTTTTTGTTGTAGAACGATTG V-7H21
151 D12 V  H19N07.3  ATAGCTGCATGCGAGAGATTAAG TGAAGTATCTTATGCTCCCGTTC V-7H23
151 E02 V  C06H2.1 AAAATGGTAGGAGAGCGATAAGG AAAAATCTGAAATCGGTTTTGGT V-7J03
151 E03 V  C06H2.2 ACCTGGAAAAGGATGGGAGT  TGAAGCAGTTGTGGAACGAG  V-7J05
151 E04 V  C06H2.3 ATCAAACAATCTTCTGGGGAACT TAGAGCCGTTCATTCTGAAATGT V-7J07
151 E06 V  C06H2.5 TGAGTCGAGCAACTGTTCATTTA AACATTCTCATGCATACGTTGTG V-7J11
151 E07 V  T19C4.1 TGCAGCTGGAACAATGACTC  AAGGCCAAAATTGTTTGCAG  V-7J13
151 E09 V  T19C4.3 ACGCTTGACGAACACAGTTG  GGGTGTGGCCATTAGTTCAC  V-7J17
151 E10 V  T19C4.4 AGTGCAGTTTTTGTACGAACCAT AGAGTTTGATTCCTCGTTTTTCC V-7J19
151 E11 V  T19C4.5 TGGACCCTTCTCCAAAACTG  GTCGTCGAACGATGATGATG  V-7J21
151 E12 V  T19C4.6 TGTTCTTCTCTTTGTTCTCTGCC ATGTTGTCTGTGCGAATACTGTG V-7J23
151 F01 V  K10D6.1 TCACAGGAATGTAGGTCCCC  CACAGACGGTCTTCGTTCAA  V-7L01
151 F03 V  K10D6.3 TGCTCAAATTGGATAGACTTGGT TGTCTCGCTGTGTTTTCTTTGTA V-7L05
151 F04 V  K10D6.4 TGCATATGCCTGCAGAACTC  TCAAGGGGTAAGACACGGAC  V-7L07
151 F05 V  T19B10.1  CATCCAATTTTCGGCAATCT  ATTCCAACAAGCCCATGAAG  V-7L09
151 F06 V  T19B10.2  GTTTCAAAGGCTATCGCTCG  CACCACAGAAGCGTCCACTA  V-7L11
151 F07 V  T19B10.3  ACAAAATCTCCAAATGAGGGAAT TTGGTTTGAAATTCTTCTTCCAA V-7L13
151 F08 V  T19B10.4  GGGATGAACAGAAGAGATCAGAA AACAAGAAAGCTGGAAACAACAG V-7L15
151 F09 V  T19B10.5  TGCCTCCAAAACCAAGAAAG  TGGAATTGGAAGATGGAAGC  V-7L17
151 F10 V  T19B10.6  GGTTCCCACCAGAGTTTTGA  TTCCACATCTCCATCGTTCA  V-7L19
151 F11 V  T19B10.7  CATGTGCTTCATTAGCGGAA  AAACGGTCTCGCAACAAATC  V-7L21
151 F12 V  T19B10.8  CGATGTGACAGCTCCCTGTA  CAAAACCGGCGTAGAAATGT  V-7L23
151 G01 V  T19B10.9  AGTCGATCCGGCTGTAATTG  AATTGCAAGCCATTTGAACC  V-7N01
151 G02 V  T19B10.10  CTCCCTTGTGAGAATTGGGA  ATTTTCACGCGTTTGAGCTT  V-7N03
151 G03 V  T19B10.11  TTACATGGTTCTCATGAGCCTTT TATTGAGCATGCATACACGGTAG V-7N05
151 G05 V  F07B10.2  TCTCATTATTCGCCCTCCAG  TGAAAACCCACGATGATTGA  V-7N09
151 G06 V  F07B10.3  TGGTTGAATGCCATTTTTCA  GGAATGCATCGGCTTTACAT  V-7N11
151 G07 V  C03E10.1  GAAAACAAGCCTTCAGGCAG  TTTGTTCCCATCCAGCTTTC  V-7N13
151 G08 V  C03E10.2  ACTCTGTTTGTTGCACTGGATTT AGGTTGCAAGGAAATGACAATTA V-7N15
151 G09 V  C03E10.3  GGCCAATTGGGTACAATCAG  AAACCGGATTACGTGCACTC  V-7N17
151 G10 V  C03E10.4  CGAAAAATCTACAGCCCTCG  TTGTCGGGAACAGAAGATCC  V-7N19
151 G12 V  C03E10.6  TGAACTTGGATATTGAGTGCAAA CGTAGATGTAATCTGGCGGATAG V-7N23
151 H02 V  T03F7.2 GTTTCACTACATTCGTCCTCGAC ATTGCATTATTTTTAAGACGCCA V-7P03
151 H03 V  T03F7.3 GATTAGAATTGTCAGCAGGGTTG AGGGGTCTTGTTGGTGATTTTAT V-7P05
151 H05 V  T03F7.5 AATCAAATTGAGTGGGCGTC  GTTCGTTGGAGGGAATTCAA  V-7P09
151 H06 V  T03F7.6 AGGTCTGGTGACTAAAACGATCA TTCTAAAACATGCGCGATAAACT V-7P11
151 H07 V  T03F7.7 AGATGTGGAAAAGACACGCC  CAACGTCTCCACTGGTTGTG  V-7P13
151 H09 V  F47G9.2 GCATGCAAAAATAGTAGGAAACG GACTTCATTCTCCACCAGTTCAC V-7P17
151 H11 V  F47G9.4 AGTTCCACCGGGACTTCTTT  TTGGATGTCCGGTTTAGTCC  V-7P21
152 A01 V  F47G9.6 TCGTGGATTCACAATGGAAA  ATTAGAGGCTGCTTGGCAGA  V-7B02
152 A02 V  T02E9.1 AAACTACTCGAGTCAGCGAATTG GCAATATGTCATCCGGAAATAAA V-7B04
152 A03 V  T02E9.2 ATTGCACTTGGAACACTGTTTTT AAAGTAATTGGCATTTGGGTTTT V-7B06
152 A04 V  T02E9.3 CGTGATCAAGTGCGAGAAAA  TCAGGGGAATGTCCTCCATA  V-7B08
152 A06 V  F55C10.2  TTGCATTCTCTGTTGTTGCC  ATTGCCAGAAACGATCCAAC  V-7B12
152 A07 V  F55C10.3  TTTGTTTTGAACATAGGTGGAGG TCGGTATGCATTACTCTTCCAAT V-7B14
152 A08 V  F55C10.4  TCTCATTCCAAACAATGCCA  TCCCTTGTTTCCTGAACAGC  V-7B16
152 A09 V  K03B8.1 GGAACCCGTCAGAAAAGACA  CTTGTTGGATGGGTCCACTT  V-7B18
152 A10 V  K03B8.2 CCGAAAAGATGTGGACGAGT  GCGCAGTGATCCACAAGTAA  V-7B20
152 A11 V  K03B8.3 GCTGCGAGTTTCCTAATGGA  AAATGCATTCCGAGCATTTC  V-7B22
152 A12 V  K03B8.4 AAGACAAATCGCAACTGAATCAT TATCGAACAGATCAACGAACTGA V-7B24
152 B01 V  K03B8.5 GGAACACCAGCATCCGTAGT  CCTTCTGGCGTTATGACACA  V-7D02
152 B02 V  K03B8.6 ATTTTTCCGTGCCCTCTCTT  CCAGTAGATCCCTTGGCAGA  V-7D04
152 B03 V  K03B8.7 AAAAGGGGTCAAACGGATTC  TTCCTTGTTCGCAGCTTTTT  V-7D06
152 B05 V  K03B8.9 CAGTTGCCAAAAACTCCCAT  CCCGTACGATCGACAAAACT  V-7D10
152 B06 V  K03B8.10  TGCTCTTTCTCAACGTGTGG  TCTCTATTGGAATCCGGACG  V-7D12
152 B07 V  T26H10.1  AGGTGTTAATGGAGGAGGAAGAG TTTTAGGTCTGCACAATGACCTT V-7D14
152 B08 V  F57B7.1 GTCATCCGAAACATTGGTCC  ATGAACAACATGAACCGCAA  V-7D16
152 B09 V  F57B7.2 TTCGGAATGTTCTTTTTCGG  TCATGTGAGACTGCTCTCGG  V-7D18
152 B10 V  F57B7.3 AAACAGTCAAGCCATGAAACAAT GCGCATTGTCGATATAAAAAGAG V-7D20
152 B11 V  F57B7.4 GCCCAGACATTTATGGCATT  ACTGGAATCACCATTTTCGC  V-7D22
152 B12 V  T11F9.1 GAAAAATCGGTGGCTTTCAA  TACAAGTCGCCGAAGAATCC  V-7D24
152 C01 V  T11F9.2 ATTGTTCCGTCTGAACCACC  CCAGAATACTCTCGGCCAAA  V-7F02
152 C02 V  T11F9.3 CGATGCGTGCTGTTATCTGT  AAATCATGCATGCACTTGGA  V-7F04
152 C03 V  T11F9.4 ACACTTGAATTGCCCGTTTC  GAATGACATGCATCGGAGTG  V-7F06
152 C04 V  T11F9.5 GCAAATCGGGTTAAGAAAAGTCT GAGAGGACAATTGCATTCAGAAC V-7F08
152 C06 V  T11F9.7 GTCAAGCGCCAAGTATCCAT  TTGCTGCAGATTGCATTAGG  V-7F12
152 C07 V  T11F9.8 AAAATTCTTGTCAATGCCTCAAA TCGAGAACATTCGGTTAAGATGT V-7F14
152 C08 V  T11F9.9 TTGCATTCTCTGTTGTTGCC  CCATGCTCTTTTGGTTGGTT  V-7F16
152 C09 V  T11F9.10  TAGGAAATTCGCCGTCAAAG  GAGCGGAAACCACAAAATGT  V-7F18
152 C10 V  T11F9.11  GGACTGCCAAAAACTCCAAA  TCAACAAGGATGGTGCAGAG  V-7F20
152 C11 V  T11F9.12  GGGAAATGAGTTAACGGCAA  ATCTGAGTTGGATCGATGGG  V-7F22
152 D03 V  C55A6.2 TCCAAGTCTTGCCTGTGATG  TGGTGGAAAATCAGTGGTGA  V-7H06
152 D06 V  C55A6.5 TGTCTTTGGGGAGAACTAATTGA GCTGTGGTCTCCTACATTTTGAC V-7H12
152 D07 V  C55A6.6 TACCGAAAATGATGGGGAGA  CAAATCGTGGAATCGGACTT  V-7H14
152 D09 V  C55A6.8 GAAACAAACAAAATGTCATCCGT GCACAATTTGTCCTTTTTCGTAG V-7H18
152 D10 V  C55A6.9 CTGCTGCCATTTATCGAGATTAC GTCTCCTGAAAAATTGCATGTTC V-7H20
152 D11 V  F38B7.1 AGCACCACCACCAAAGAATC  TGACCATTTTGATGGCAAGA  V-7H22
152 E04 V  F38B7.6 GCAAAAGAGAGTTCAACTGGAAA CACCAAAATTGCATTGTCAACTA V-7J08
152 E05 V  F38B7.7 TAAACCGGGATAATTTTTGTGTG CACAATGTTCACAGGATTCTCAA V-7J10
152 E06 V  H12C20.2  GTGGTTGAATTGACCAATGATTT AGGTCTGCAGTGTTATCAACGAT V-7J12
152 E07 V  H12C20.3  TAAATGTTTTATTGACAGCCGGT AATGGGGTACCTTGTAGGTTCAT V-7J14
152 E08 V  H12C20.4  TCGCCAGTTGTTGAGTCTTG  CGACGCTGTGCTAATTTCTG  V-7J16
152 E10 V  F43A11.1  CCATTTTTCGCACACTTTGA  GGGCTGTCATGATTGGAACT  V-7J20
152 E11 V  F35B12.1  TTGTCTGCCACGTCACAAAT  CGAAAGCAGCAATCAGAACA  V-7J22
152 E12 V  F35B12.2  TTGCATCCCATCCACAGTAA  TATTTCCAGGCAGCCAAAAC  V-7J24
152 F01 V  F35B12.3  CACAATTTGTCACTGGGTAAACA TATATTCTTGGCAAGGAACGAAA V-7L02
152 F02 V  F35B12.4  TGCCATACATGAGTTGTAGTTGG ACACAGATAGACAGCGAGACACA V-7L04
152 F03 V  F35B12.5  CAACGACTGAAGAACAGGCA  GAGTCTCAGGTACCGCTTGC  V-7L06
152 F04 V  F35B12.6  TATAAACTCTGCGATTTTTCCCA TTCGTTTCTCGAATGATGAGATT V-7L08
152 F05 V  F35B12.7  AAAAGCATAGAACACAAATCCGA AGAGTATCGAATTGATTCTGGCA V-7L10
152 F07 V  T27F2.1 CGTTCCCTGAAATTCACGTT  CGCGAACTTTGACTTGTTCA  V-7L14
152 F09 V  T27F2.3 GACGAATTTTACGACTGATACGC TAGATTTTGTTGTCGATGCTGTG V-7L18
152 F10 V  T27F2.4 TTGAAAAATTATGGCAAAGAGGA CATTTTCAGCGAAAAATTTCAAC V-7L20
152 F12 V  F46F3.2 TGACGAGCCATTCGATGATA  ATGACCTTGATGCTTGGGTC  V-7L24
152 G02 V  F46F3.4 TTTTTCACCACCACAACGAA  GCCAAACAGGAAATCGAAAA  V-7N04
152 G04 V  W05E10.2  GTGGGAAACCTCTCGTCTAGAAT ATGCAAAATAAGTTCAATCGGAA V-7N08
152 G05 V  W05E10.3  CCGGATTTGAGACGAACATT  CTCTTCCGACAAGGCAAGAC  V-7N10
152 G08 V  B0240.2 GCAAGGAAACAGCTTTCCAG  ATCGTGGATTGGTTTCAAGC  V-7N16
152 G09 V  B0240.3 GGGCCCAAGGTGATTTTACT  GAAAAATTATGCGGATCGGA  V-7N18
152 G10 V  T04F3.1 ACCATTTTCTGAACCAAGAGTCA TCTGGCATATCAGTTTCCTTCAT V-7N20
152 G11 V  T04F3.2 ATTCCTAAACCAGAAGAACACCC TTGAGGGGGAGGATTAAAACTTA V-7N22
152 G12 V  T04F3.3 TCGAACAAAATGGTTGGTGA  CACCAAATGATGACGAATGG  V-7N24
152 H02 V  F55A11.1  AACATTGAAAACTTTGGAAACGA CCCGTAAATCGACACAAATAAAA V-7P04
152 H03 V  F55A11.2  TTCAGCAGTTGCTCCGACTA  TGACAGAGCACCCATATCCA  V-7P06
152 H05 V  F55A11.4  ATGTTCCATTGGTTTTGGGA  TTGTGCGCGAAATGTATGAT  V-7P10
152 H06 V  F55A11.5  AGAAAGAGACACAGACGACAAGG CCTGTAGAGTCCTCACGAAGAAA V-7P12
152 H07 V  F55A11.6  AGTTTTTGGATCAGCATGGC  ACCATCATGTCAAATCCGGT  V-7P14
152 H08 V  F55A11.7  CGATAGTCGCAAACTCGACA  ACAACCGAAGAGGAGGTTCA  V-7P16
152 H09 V  F55A11.8  CGGGACCCAATCAAAGAGTA  CAGCTGTTTCATCCGATTCA  V-7P18
152 H10 V  D2023.1 GCGGAAGATCATTAGAACACAAC TTATGCTAACAAGGGTGTGAGGT V-7P20
152 H11 V  D2023.2 AGAGATTTTCCTTCGGCGAT  CCACCGATCTTCGCTAATGT  V-7P22
152 H12 V  D2023.3 TTACGTAGGTCGCCTTGAATAAA ACATAATGGAGACAGTCGGAGAA V-7P24
153 A02 V  D2023.5 CGAAATTTTCTTCGGTGCTC  GAACAAGAGGGTTATGGCGA  V-8A03
153 A03 V  D2023.6 AAGTTGCCGATGCAGTCTTT  ACTATCTGAACGGCGAATGG  V-8A05
153 A04 V  D2023.7 AAAGGCACACGTCGTTTTCT  TTTCCATAGCTGTTTTGGGC  V-8A07
153 A05 V  R13H4.1 TGGCTTCAAGGAGTCTGGTT  TGGATGGTTTTCAACGCATA  V-8A09
153 A07 V  R13H4.3 ACGGGCTATACCCAGCTTCT  GGAGTCCCGCATAACTGAAA  V-8A13
153 A10 V  R13H4.6 GTGCGCGTGTTAAGAGACAA  AGAACGAAGCGAAACGAAAA  V-8A19
153 A11 V  R13H4.7 GTACCGCCTACCCAATGAGA  ATTCTTTTGCAGGATGGACG  V-8A21
153 A12 V  K12G11.1  GCTGTGGGATTTCCATTGTT  TCTGCATCACGGAAGTCTTG  V-8A23
153 B01 V  K12G11.2  GCTTCTTCCCAACATTTCCA  GCACCGGTACTGCAAAAACT  V-8C01
153 B02 V  K12G11.3  ACGTATGGCTCGGAGATTTG  ACGGCACGAGAGTTGATCTT  V-8C03
153 B03 V  K12G11.4  GAGAATCCAGCAATTTCCGA  ATCGCCGTCTACATATTGCC  V-8C05
153 B04 V  K12G11.5  CTTTAGAACATGGCCCAATACAG TTACTATTGGTGCTCTTCTTGCC V-8C07
153 B05 V  R31.1  GCTGAAATCATTGCTAATGAACC AACTGCGAAGAGTTGTTCTCTTG V-8C09
153 B06 V  R31.2  GTTCAACGTCGTAGACCATTCTC CGTAGACGTAATAACCAAGACCG V-8C11
153 B07 V  R31.3  TTTCAATTGTGCCCACTAAAATC AAGACATCATTTGGAACTGGAGA V-8C13
153 B09 V  F58H1.2 AACAAAAGATTTGGAGGAAAAGC GAGTAGCTCTGAATGGAAGACGA V-8C17
153 B10 V  F58H1.3 AGACCAACAAGCGGAAAATG  TTTCTCGCTCTTCCTGCAAT  V-8C19
153 C02 V  F58H1.7 GGTTTATTCAGAAGCACACCAAC TCTATTCCACCTCTTCCCTTTTC V-8E03
153 C03 V  C52E4.1 GCACTGAGCACTGGTACGAA  ATTTCAGCTTGGATGGATGC  V-8E05
153 C04 V  C52E4.2 CCATCTGCCAAATAAAAATGTTC AACGCTATATTCCACGTTTTTCA V-8E07
153 C05 V  C52E4.3 CGTACTGATTGGGAGATTTTCTG TTTATTTTTACAGCCAAGCCAAA V-8E09
153 C06 V  C52E4.4 GCCACCTTTCTTCTAGCACG  TTATCACCAGCGACAAGCAC  V-8E11
153 C07 V  C52E4.5 CTGCAAACGTCAAATAGGCA  TGTATGCTTTGACGCAGGAG  V-8E13
153 C08 V  C52E4.6 AAGTGCCGAGCAATTATATACCA TGAGAGAAGTTTATCTTGCCTGC V-8E15
153 C09 V  C52E4.7 GGCACTGTAGAGCTCTGAAACAT TCCTTTTAGATCCTTTGGGTTTC V-8E17
153 C10 V  F57F5.1 CCGGAGCTAGTAGCGAAATG  GAGAGCATATCCAGCTTGGC  V-8E19
153 C11 V  F57F5.2 GTGATTGGACCACGGAGAGT  TGGAGTTCTCGCTGGAAGAT  V-8E21
153 D01 V  F57F5.4 ATGTGAGGAGATAGTGCCCG  CCGTCAACGATGAAATTGTG  V-8G01
153 D02 V  F57F5.5 TTGTCAGCTTCAAATGGTGG  CGCGGTGATTCAAATTAGGT  V-8G03
153 D03 V  F10C2.1 CAGATCTACCCAGATATCGTTCG AGTCCACAATTAGGATCGTTTGA V-8G05
153 D04 V  F10C2.2 TTGCAAAGAATTTCCCAGTTTTA CTTGAGTAGGCAAACAAGCAACT V-8G07
153 D05 V  F10C2.3 TGTGATTGTTCTCGACTCGG  TGTGTGCGGTTTCACAATTT  V-8G09
153 D06 V  F10C2.4 CGTGATAACTGCCCTCTGGT  AGCCGAGCAATTCACTTTGT  V-8G11
153 D07 V  F10C2.5 CAAGACACCTGGGGATCATT  TAGCCACATTTAGTTCGGGC  V-8G13
153 D09 V  F10C2.7 GGTAATGGTTGGCTCCAGAA  GCGGTTGAAGAGAAAACTCG  V-8G17
153 D11 V  R07B7.2 CACGAAACTGAACAGAGCCA  CATCACGCTCCAACAAGAGA  V-8G21
153 D12 V  R07B7.3 TGACGTATTGGACTGGACGA  AAAAAGTGAAGTCCGAGCGA  V-8G23
153 E02 V  R07B7.5 AAAGGAACCATTGCATGAGC  AAAACGTACAGCAGGCAACC  V-8I03
153 E03 V  R07B7.6 TCCATTTGTCCTTCCAAACC  CTCGGTCTCAAGAAAAACCG  V-8I05
153 E04 V  R07B7.7 TAAACTGGTCGAAAAATGAGGAA CAATTTTTGTTTTGGAAGCTTGT V-8I07
153 E05 V  R07B7.8 GTGTTGCGGAAATGAAGGTT  AGCCGCATCATATTCGAGTT  V-8I09
153 E07 V  R07B7.10  AATACCACCTGCGTCTCCAC  AGCCGCATTTTTCAAAGCTA  V-8I13
153 E09 V  R07B7.12  TGACTTGTCCCTTTGGGAAC  ATCGGTAAGTGGATTGGTGC  V-8I17
153 E10 V  R07B7.13  GCGGCAAAATTCTCAAAGAC  ATGTCCTTCAAAAGCCAACG  V-8I19
153 E11 V  R07B7.14  CGAAGATTTGCAAACATTTTCTC ATTGATCTGAATGAACCAGCAAT V-8I21
153 E12 V  R07B7.15  GGAAATCCAGCAATCGGATA  GCAAAAAGATCGGAGACAGC  V-8I23
153 F02 V  C13C4.1 AATCCAATGGCAATTCAAGC  CGGAACAAACACTGAGCGTA  V-8K03
153 F03 V  C13C4.2 AATCCAATGGCAATTCAAGC  CATTGCGAGAATAGTTGCGA  V-8K05
153 F04 V  C13C4.3 ATCAAAAGGCGATGATGAGC  TGCCAGAGTTCTTTGCATTG  V-8K07
153 F06 V  C13C4.5 AAGCTGAACGTGAAAAGGGA  GTAGGGGAAGAGGGGTTGAG  V-8K11
153 F07 V  C13C4.6 TCTCGAAAATTGCGGAAAGT  GGCTCACCCGAAAGTATTCA  V-8K13
153 F08 V  C27A7.1 CAGCTTGGACCAACACTTGA  CCAACAACTCCCTTTGCAGT  V-8K15
153 F09 V  C27A7.2 GCAGGAGCTTTATCGGATTG  CGTTCAATGCTCCCATTCTT  V-8K17
153 F10 V  C27A7.3 ACTGAACGCCCTGCACTTAT  AGATTCGATCACACCCTTGC  V-8K19
153 F11 V  C27A7.4 CCAAAGCTCCCATCGATTTA  AGTTGGTGGGGAGCCTACTT  V-8K21
153 F12 V  C27A7.5 TCATTCGTCTTAGCAGCATTACA AGTACGTTCTGATGGAATGGAGA V-8K23
153 G01 V  C27A7.6 TTTTGTCGGCAATATGACCA  TTGCTCTTTCAAACGCAATG  V-8M01
153 G02 V  C27A7.7 TTGTGTCCGATGCATGTTTT  TTGCTTGTGCGTAACCAAAC  V-8M03
153 G03 V  VC27A7L.1  CAATAATTTTTGGCATTCTCTCG CTGTTGGAACTTTCTCTTGCTGT V-8M05
153 G07 V  ZK863.4 CTTGCTCATTCGGACAGACA  TCCACTAACCAAATCGGAGC  V-8M13
153 G08 V  ZK863.5 ATTCTGATTGCTGGGATTCG  GAACCAAAACGGCAAAAAGA  V-8M15
153 G09 V  ZK863.6 GTCTCTTCGTCTCAACAATGCTT GTGGCAGATTAAATTTGAAGGAA V-8M17
153 H01 V  ZK836.3 GCGAACGATTCCGAAAGTAA  TCCATCGACAACTGGTTCAA  V-8O01
153 H02 V  K12F2.1 TTCGAGAGAGCGGTTCAAAT  GTAACGAGGATCTTGCTCGC  V-8O03
153 H03 V  K12F2.2 TATCACCATGTCGTGGAGGA  AGAACACCTGGTTGATTCGG  V-8O05
153 H04 V  T04H1.1 CGGATAATCCAGCGACTCAT  TGCAACATTGTTCTGCATCA  V-8O07
153 H05 V  T04H1.2 ACAAGATAATTGGGAGGGGG  GAAAGCAGGGATGACAGCTC  V-8O09
153 H06 V  T04H1.3 ATTTCTACCGTTGTGAGCATCAT TCTTCCTAGATGTCCCATTTCAA V-8O11
153 H07 V  T04H1.4 CTCACCGAGTTTCTTTGGGA  AGCAACGAAGCAAGCATTTT  V-8O13
153 H08 V  T04H1.5 CATGCTGAGCGAGGTTTGTA  CAAGTGTCGTGTGTGCACTG  V-8O15
153 H10 V  T04H1.7 GGGGCCACAATGTTGTAAGT  GGCATCAAAAACGAAGGTGT  V-8O19
153 H11 V  T04H1.8 TCGTCTTCAATGCACTCACC  CATTCGGTTCCAGTCCTGTT  V-8O21
153 H12 V  T04H1.9 ATGGAAAGCTGTTTGATCCG  ACTTTGTTCTCGGCGTCAGT  V-8O23
154 A01 V  T04H1.10  TTGATCCATGCGTGTTCAAT  AGATTCCGCATGGTTGAGAG  V-8A02
154 A02 V  F55C5.1 GGGAAACCACATCAGATAATGAA CATTACTGTAAACCTGAGTGCCC V-8A04
154 A03 V  F55C5.2 GCGGCCCTTATAAAACATGA  CGGCGTTTCTGAAAATTGAT  V-8A06
154 A04 V  F55C5.3 GCCTTGCTAGAACGGACATC  CCAAAACCTTTGGCTGAAAA  V-8A08
154 A05 V  F55C5.4 ATGGATGTCTTTACCGAGCG  CCAGTCTTGCGAGAACATCA  V-8A10
154 A06 V  F55C5.5 CATTTGGATCATGCCCTTCT  CAGGCTCTAATGGCTCTTCG  V-8A12
154 A07 V  F55C5.6 TTCGTTCGAAAAATGCACTG  CTGGAAGCAATGGGGTAAAA  V-8A14
154 A08 V  F55C5.7 GATGGGCTGTGGTTTTGATT  TCGGAAAACTGCCAAATACC  V-8A16
154 A09 V  F55C5.8 TCCTTCTCCCATTTGCATTC  TTCTGCCGATGTGTCCAATA  V-8A18
154 A10 V  F55C5.9 ATACACCTCCTCGTGCTCTGTAA TCGCGATAAGAAATTTATGGAAA V-8A20
154 A12 V  C51F7.2 TTATGGTATTCCATCCGTAGCAC GGAGAATCGTTGCTTTAGGTTTT V-8A24
154 B01 V  R04F11.1  AACAAACGTCGTGTGCATGT  TCCGTTCATTCCTCCAATTC  V-8C02
154 B02 V  R04F11.2  CGTTTCAGCTGTAGCATTTTCTT CCTGGGTCTGATAGTGTGTCTTC V-8C04
154 B03 V  R04F11.3  GGAAAGCGAAACTTTTATTCGAT GGCACTTTATGAAATCAGTGGAG V-8C06
154 B04 V  R04F11.4  AGCATGATGGGAAACAGTAAAAA AAGGTGGTGAGAATGAGAATGAA V-8C08
154 B05 V  F23H12.1  GTTGTACCCTACAAAAGTGACGC CATGTGTCACGATGTTTTCTCAT V-8C10
154 B06 V  F23H12.2  GTTGGTGAACGAAAAATACGAAG CATGAAAAGTCTATCGATGTCCC V-8C12
154 B08 V  F23H12.4  GTCGATATCTTCGTACGGACAAC TATGTTTATCGTCTGGTTCCGTC V-8C16
154 B09 V  F23H12.5  AAAATTGTCGATCACGAGGC  ATTTGGTCCAAGCCAACAAC  V-8C18
154 B12 V  K01D12.1  GGCAATAGGGGAAATTCCAT  TTCTTATCGGCCAACAGCTT  V-8C24
154 C01 V  K01D12.2  CTCGGGATTGATTGCAGTTT  GGAATTGAAATTGTCCACCG  V-8E02
154 C02 V  K01D12.3  TTGATGAGTTCGTTGGCTTG  CCAAGGACCCAGGGATAACT  V-8E04
154 C03 V  K01D12.4  CGTAATCAACCGACGACCTT  AGTGGCTCAGTGATCGCTTT  V-8E06
154 C04 V  K01D12.5  CCAAATCAACGACACTCCCT  GTGTCATCGACAGAGGCTGA  V-8E08
154 C05 V  K01D12.6  TCATCAGTTCCCAAAAAGCC  TCAAGGAGAACGCTCCAGTT  V-8E10
154 C06 V  K01D12.7  CCAAAGATTCACCAAATTGAGAG ACTGGATGCACAAACTTTTCCTA V-8E12
154 C07 V  K01D12.8  GAATAGTTCATGCCAACAGGAAG ACTGGTAAAATATAGCCCGTGGT V-8E14
154 C08 V  K01D12.9  TTAATCGCAATACCCGAGTAAGA TTTGATCATTCAATGCTTGTGAC V-8E16
154 C09 V  K01D12.10  CAGTAACCTAACCAGTTGATCCG CGTCTGACCCATTTTCAATTCTA V-8E18
154 C10 V  K01D12.11  AAGCACCTTGGGGAAATCTT  ATGGTTTGTTGTTGCCCAGT  V-8E20
154 C11 V  K01D12.12  AGCAAAATAATGCCATTCTCAAA AATGAAAAGTGGCTCAACGAATA V-8E22
154 C12 V  K01D12.13  CCCGGATATCAAAAACTGGA  TTTTGCTTCTGCTGCTGCTA  V-8E24
154 D01 V  K01D12.14  TTTGTGCCAATGCAACGTAT  TATGCTCTTCCTGCGAGACA  V-8G02
154 D02 V  K01D12.15  AGAACATGGACTTTGATTCTGGA ACTTTAGTTTCGTGGGTGTTTGA V-8G04
154 D03 V  C54D10.1  AATCATTTTCAAGGGCATCG  TGGTCTTTGTCCCATCCAAT  V-8G06
154 D04 V  C54D10.2  AATCTCTTTGCGAACACGCT  ATTCGTGCAAAACCAGAACC  V-8G08
154 D07 V  C54D10.5  TGATGGCTCGAATCACTCAG  GTTGAAAATGCCAACGGAAT  V-8G14
154 D08 V  C54D10.6  CCATGAGTCGCTATCAAGCA  GGCGCATTTCAAATACCATT  V-8G16
154 D09 V  C54D10.7  GGAACACAAACCACCGAGAT  GCTAAACGTAGCGAACAGGC  V-8G18
154 D10 V  C54D10.8  TGTAAGCCCTTTCAACGTCC  TGTGATGAACGTGGGTGTTT  V-8G20
154 D11 V  C54D10.9  CTTTACCGAAATTCGAAACATTG TGATCGATTATGTCGAATCCTTT V-8G22
154 D12 V  C54D10.10  AATACAATTCTTGAGTCCCGGTT TCAACTTGAGGGTCGTGATCTAT V-8G24
154 E01 V  F28C1.1 ACGCTCGATCGCATCTATCT  TTCTTGAACGGCTTCTCGAT  V-8I02
154 E03 V  F28C1.3 GAGTTCGAGCGATACTTCCG  CCTGCTGGAACACTTCCAAT  V-8I06
154 E04 V  W04D2.1 AGATGCTGATCGCGAGTTTT  GGAGTAGGCGTGAGTTGCTC  V-8I08
154 E06 V  W04D2.3 TTCTCTGTGCTCATCTCATTCAA GTGTACTCACCAAAACCACAACA V-8I12
154 E08 V  W04D2.5 ATTAAATTGTTCAAGGCAATCCA GAATGGTTTTTATTCCCCGTATC V-8I16
154 E10 V  T28H10.1  TCATCATAAATTCCAGCGCA  TTCTGAAGCAACAGCGACAC  V-8I20
154 E11 V  T28H10.2  GAAGGTAACCATTATCCAGGGTC TCCGTCTTTTACTAATGCCGATA V-8I22
154 E12 V  T28H10.3  CGTCCACATGGAAAAGACCT  AAGAACATCCCCATGTCAGC  V-8I24
154 F01 V  C13C12.1  CGAGAAGTTAAGCGAAAACAAAA CTTTTCGCATGTCTGTTCTTCTT V-8K02
154 F02 V  C13C12.2  TTTGTGAAGGCATTGCAGAG  ATGCTGAAACTGGCTTGGTT  V-8K04
154 F03 V  F45D3.1 AAAGTGTTCTGAAAAATCGGTCA TTCCTGCCATACAACATCTTCTT V-8K06
154 F04 V  F45D3.2 TTTTTGTTTTCGACACTGCG  ATGCAGTTCTGTCAAGCACG  V-8K08
154 F05 V  F45D3.3 GGGAGAGGAGAAATCCTAATGAA TCAACATAATCGCATGATCTCAC V-8K10
154 F06 V  F45D3.4 TGGAAACATTTCGACTTCTGATT TATTTAATGGCTGACGAGGAAGA V-8K12
154 F08 V  E02A10.1  TCACTTTTGCCATTTGTCCA  TCAGTCTGGGATGGCATGTA  V-8K16
154 F10 V  E02A10.3  ACGAATTTGGAGAAATCATGCTA CTACATCTCGTTGGTAGGAGTGG V-8K20
154 F11 V  C14C10.1  ACTGGACTTGTTCCGTTTGG  TACTCGTCAACGTGGCATTC  V-8K22
154 F12 V  C14C10.2  TTTCCGGTGCCTTTACATTC  CGTTTCGGGTTACTGCTCAT  V-8K24
154 G01 V  C14C10.3  CATTCGATTCGGACGAAGTT  TTTTTCCCTCGACGATTTTG  V-8M02
154 G02 V  C14C10.4  TGATGGAGCAAACATAACAGATG ATCGTCAATTGGCAGTTCTTTTA V-8M04
154 G03 V  C14C10.5  AGCAACGGAACCAGCTCTAA  AATAGAACGGGGGAGGAAGA  V-8M06
154 G04 V  ZC116.1 AATGTATTGCTTTAATCTCGCCA ATAAAGGCAGTGTGAGGAATGAA V-8M08
154 G05 V  ZC116.2 ACAGATGTTTCCAAACTTCCAGA TTACTCGTAATCCACGTTTCGTT V-8M10
154 G09 V  F56H9.3 TCACATTCCTGTGGACCTGA  TTCAGAATCATCCACGACGA  V-8M18
154 G10 V  F56H9.4 GGGAAGGCGCTTAGAAAGAT  TTCTTCATCGGCCAAAAATC  V-8M20
154 G11 V  F56H9.5 TTGTGAGCCAGAATCAGGTG  CCCATAAATGTTTGCGCTTT  V-8M22
154 G12 V  W05B10.1  TCGATAGAAAACAGGGATGAGAA TCTTAATCGCGCATTTTGTTATT V-8M24
154 H01 V  W05B10.3  CTTGCTCAAAATATGGCAAAATC TACAGTATCCTGGCTCGAAATGT V-8O02
154 H02 V  W05B10.4  CATCGAGAACGTCTTCGTCA  TGAGCATGTTTTCCGAAATG  V-8O04
154 H03 V  W05B10.5  TTCAGCTAAATCCAATCGCC  CCTTCAACGGTCCGAATAAA  V-8O06
154 H04 V  K10C8.1 TTCCGCCCAAATATTTCAAG  ATCAAGTCTTCATGGACGGC  V-8O08
154 H05 V  K10C8.2 TTCCTTCTCCGACCTTTTGA  TTTTCGAATAACGCTCGCTT  V-8O10
154 H07 V  R11D1.1 GGCAAATGCCCATTGTACTT  CAGAACTTTCCTCGCGAAAC  V-8O14
154 H08 V  R11D1.2 CGGGTGTGAAACGCTTTTAT  GTTGAGGCAACAACACATGC  V-8O16
154 H09 V  R11D1.3 AGATTTCATTCGACTGACCCATA ATGAACACTTTTTAATCTCGCCA V-8O18
154 H10 V  R11D1.4 TTTAATTGAAAAAGTTGGGGACC GAGTTCAAAGCGTCACGACTAAT V-8O20
154 H12 V  R11D1.6 TCGGAAAATACTGAGACGCTTTA ATTTTGTTCCAGAATGCTTCAAA V-8O24
155 A01 V  R11D1.7 TGTCGAATCTGGGCTCTCTT  ACTCATTTGAGATGCCCTGG  V-8B01
155 A02 V  R11D1.8 TAACCGGTTTCAACTGAACCTAA GCGAATTTTTATGCATTTCAGTC V-8B03
155 A04 V  R11D1.10  TTCAGCCAAATTATCCGACC  CTTCTGAATTTTCGGCTTCG  V-8B07
155 A05 V  R11D1.11  TTCGAAAATCCTCCATCGAC  GTGCCAACTTATTGCCCAAC  V-8B09
155 A06 V  C15C8.1 TCCCGGGTCTTCCTTTACTT  GTTCGGCGATTTTCACATCT  V-8B11
155 A09 V  C15C8.4 TTTTGCAGTTATCTTCGGTCATT ACCTCTTCCCATTTCTCTTCATC V-8B17
155 A10 V  C15C8.5 TGTGTCGTTTGGAAATGGAA  TCAATGAAGCCAACACCAAA  V-8B19
155 A11 V  C15C8.6 CTGTTGGCTGATTGTGGTTG  TTTTAGCGACCTCGGTTTTG  V-8B21
155 B01 V  F18E2.1 CTTTGCTCCTGGATTTGCTC  ACAAATAATGGGCAAGTCGG  V-8D01
155 B03 V  F18E2.3 CACAAAGTTCAGCTCGGACA  CAGTGGATCCGTTCCTTGAT  V-8D05
155 B04 V  F18E2.4 CGAGGGCATTCCCTACTACA  AAGGGGAGGTTAATTGGTGG  V-8D07
155 B05 V  F18E2.5 TAATGGAATGACGCTGAGTTTTT CCATCTATTTCTCCACAAGTTGC V-8D09
155 B07 V  ZC455.3 CATTCTGCGAAATGCTTCAA  CCTTGCTGATGCTGGACATA  V-8D13
155 B10 V  ZC455.6 CTGGTTTCGCAGAGTATGCTAGT TATTTCCACGATGAAGAAGGAAA V-8D19
155 B11 V  ZC455.7 GATTCGATAATCTTCCACAGCAC TCGCAAAATGAGTATGACTGAAA V-8D21
155 B12 V  ZC455.8 GAGTTCGGCTTGATCCATGT  ATCCTTTTTGCAACCTGCTG  V-8D23
155 C02 V  ZC455.10  ATTAACAGAGAACGTTCAACGGA ATTTGTAACCGCTCATCCACTTA V-8F03
155 C03 V  ZC455.11  CTCTACGGTAACGCTCCAGG  GTTGAACGAAGTGTCCCGAT  V-8F05
155 C05 V  ZC443.2 GGTCTTTTTCCATCTTCTCCAGT TATTCTTTTGCATACGATTGGCT V-8F09
155 C06 V  ZC443.3 GTTCACAAACAACCGACACG  GCCCAGTCAACCAAAGTCAT  V-8F11
155 C08 V  ZC443.5 GCCCATTTGGTCAGTTTTTG  CTGATCAGCCATAAGGGGAA  V-8F15
155 C09 V  ZC443.6 AACATCAATGTTTGGGGTAAGTG AAACTCACAACAACTGCTGGTTT V-8F17
155 C10 V  C44H9.1 ACCTTTAACTGCCCGAGGTT  CACCGTGTCTTGTGAGCATT  V-8F19
155 C12 V  C44H9.4 AACCAACTGAAGGACGTTGG  GAATCCGCAGTTGAAACGAT  V-8F23
155 D01 V  C44H9.5 TGCAAAATTTGAGATTTGTGTTG CGCATTATTGGATAGTGGAACAT V-8H01
155 D04 V  C44H9.8 TCGTTGCTATTATTGAGATCCGT GGTACATTGGAACTGAATTTGGA V-8H07
155 D05 V  T07F10.1  ATTCTTTTGCACTGGCTCGT  TTTTGGAGCTTTCTTTCGGA  V-8H09
155 D06 V  T07F10.2  CTTATGATGCGATTCCAAAACTC GTGGGAAGATTTCCTCGTATTTT V-8H11
155 D07 V  T07F10.3  CGATTTGAATTGCCTCGATT  ACAACGGACAGTCGGAAAAC  V-8H13
155 D11 V  R90.1  TTCTCGTCTCCGTTCTCGTT  AATATCGAGGTGGAACAGCG  V-8H21
155 D12 V  R90.2  ATATTGCCATTCGGTTTTGTATG CAGCAAACACCTACCGTTTCTAC V-8H23
155 E01 V  R90.3  CAATTAAAGTTTTCGGTGGTTTG TTACCATGTGTTGCTCACTCATC V-8J01
155 E02 V  R90.4  ATGGAAATTGCAAACAACTCACT TTTTGCCAAGAAGACAATGAAAT V-8J03
155 E03 V  F54F3.1 CCGTTGTGAATGTGAACCTG  CAGCTGAGGAACTGAAAGGG  V-8J05
155 E04 V  F54F3.3 CCACGGTAAGTAGAAGGAAGGAT ACATTTGCTTGTCCGTAATGTTT V-8J07
155 E05 V  F54F3.4 TTTGTTTCAAAATGGTCGCA  CGCGAACCCGTAATCTAGTC  V-8J09
155 E06 V  T16G1.1 TGGTGAAGAGGATGAAGGAAATA GAAACACGTACGTTTCCGACTAC V-8J11
155 E07 V  T16G1.2 AAATTTCTTGACCAAACCCTAGC GCGAAGAGAGAATTACAAAACCA V-8J13
155 E08 V  T16G1.3 TGTAAACTTTGCAAACAAGCGTA ACTTCAAAACCTGGATGCTGTTA V-8J15
155 E09 V  T16G1.4 TACAGACAATACCTGTGCAATCG CTGAAAATCACATCATGTCTCCA V-8J17
155 E10 V  T16G1.5 ACTCCTCCACGTTCTCATTATCA TTCACTGAACAACAAGAAGCTGA V-8J19
155 E11 V  T16G1.6 CCTGATCAAGAGTGTACGGAATC GTTGTTGGAGACGGAAATGTAAG V-8J21
155 E12 V  T16G1.7 TCCATTAAGTGCTCAGCTTTCTC GGGAATATTAGGAATGGAGTTCG V-8J23
155 F01 V  T16G1.8 TTCCTTCGCCATTTTATCAAGTA ATTGTTCCTTCTTTCGCTTTTTC V-8L01
155 F02 V  T16G1.9 TTAGGATCTGAAATAGGTTGGCA ACGCCACAAACAAAGAATACACT V-8L03
155 F03 V  T16G1.10  GCATCCACTTTCTACAATCAAGG CGTAATATGAGGTTTTGCCAGAG V-8L05
155 F05 V  R186.1 GGCATCGTGCCAAGTAGATT  TGACGCAATTTTGTGGTCAT  V-8L09
155 F06 V  R186.2 AACGTGGATGAAGATCCGAG  AAGCTATGCGAATGGTGCTT  V-8L11
155 F07 V  R186.3 TCTGACGAAGGAAGCGATCT  CATGGGAGCCAAATCAAAGT  V-8L13
155 F08 V  R186.4 CCAAAACATGGCGTTTTCTT  GGCGTACTGGATCAATGCTT  V-8L15
155 F09 V  R186.5 ATGTTTAGAAGTGGGCACGC  ACAAACGATTTGGTTGGGAG  V-8L17
155 F10 V  R186.6 AGCGCTTCATGTGTTACCATACT ACGGTTTGGTAAGTGTTTGTTTG V-8L19
155 F11 V  F15B9.1 ACTTCGTTCAAATCACTATCGGA TCTTTGGCGAAAATAGTATGGAA V-8L21
155 F12 V  F15B9.2 TTTTGACAGCCTGATAGAACGAT TGAATAGGAATGAGCGAACAAAT V-8L23
155 G03 V  F15B9.5 ATTGCAGCTTTTTAAGCCCA  TGCAAAATGAGAACGACAGC  V-8N05
155 G05 V  F15B9.7 GATGGGAGAAAAAGGGGGTA  CTGCGATCGTCGTTGAAGTA  V-8N09
155 G06 V  F15B9.8 TGTTGTTGATTCCCTTGAGAGAT AAGCATTTTAGGGGTTCAAACAT V-8N11
155 G07 V  W07G4.1 AAATTTGCTTCGTCAAATTGAAA CGATGTCATCTAAACTCGATTCC V-8N13
155 G08 V  W07G4.2 ATATGGGCTCAGCTCTCCAA  CCACCAACACCCTCACTTCT  V-8N15
155 G09 V  W07G4.3 CCGAGGCAAATGGTAGTGTT  ACACGAACGGATTTTTCAGC  V-8N17
155 G10 V  W07G4.4 TTCTTCGTTGTTGGAAAGGG  GGGGCGAATGATAAGAAACA  V-8N19
155 G11 V  W07G4.5 TTCAGCGGAGTAAGCCATCT  AATCTTCTGTGATTTGCGGC  V-8N21
155 G12 V  W07G4.6 CATCTTTGGCATTCTGAGCA  ACACAACTACCATCTCCGCC  V-8N23
155 H01 V  F42E8.1 GGACACCTGGAAGGATCTGA  AAACCACCACTTGAGGTTGC  V-8P01
155 H03 V  C34B4.1 TCCATTGTCTCCCTAGACGG  TGGACTGACTTCAGACGACG  V-8P05
155 H05 V  B0365.1 ATTGAACTATGCTGGCGTCC  GTCTGACTGCCCTCTGCTTC  V-8P09
155 H07 V  B0365.3 CCATTCCTCCCAACTCAAGA  TGTTCCAGCTGATCTTCGTG  V-8P13
155 H08 V  B0365.5 CTTTATGGGCTTGCTTACATTTG TAAAAAGGATGCCTCAGTGTGAT V-8P15
155 H09 V  B0365.6 CATGGGCGGAACACTACTTT  AACCACCAGCTTTCGAGCTA  V-8P17
155 H10 V  B0365.7 GCAGCGGAAGGCTTATGTAG  TTCATTTTCGGTGTCTGCAA  V-8P19
155 H11 V  K03H4.1 AATCTGAGCCAAAACAACCG  CTCGAGACTCAAAGGAACCG  V-8P21
155 H12 V  K03H4.2 GCTCGTCTTTGTCTTGTCTCACT AACACTTTAAGCTTCCCGTTTTC V-8P23
156 A01 V  T09E8.1 CGCCGCGTAAGAGAAAGTAG  GAGCGCAAAATTCGAAAAAC  V-8B02
156 A02 V  T09E8.2 CGGAACGGCGACTTATGTAT  GCGTAATGCAGTGTTGGAAA  V-8B04
156 A03 V  T09E8.3 TCGTGTATCAATTACACCCGAAT GATTTAAGTTGGAAGCATCATCG V-8B06
156 A04 V  T09E8.4 CAGCTGAAAAATTCGGAAGG  GTCATAAATGTTCCCGCCAC  V-8B08
156 A05 V  T09E8.5 TCCTGGAAGTTGAATGCATAGAT GCATGAAATTGGTTTGTTTCATT V-8B10
156 A06 V  F57B1.1 TTTGCGAAGAGTTTGTTCTCATT AATTCGTTCAATCCGGTAACTTT V-8B12
156 A07 V  F57B1.2 TTTTGCAGAAACTGGACGTG  AATTACAATTCCGCACAGGC  V-8B14
156 A08 V  F57B1.3 CCTGAGCACGTTATTGCCTT  CAATCTTCCCTTCAATCCGA  V-8B16
156 A09 V  F57B1.4 CCGAAAACAATAAAAGGGCA  ATCAAACGGACTCTGGGATG  V-8B18
156 A10 V  F57B1.5 CCTTCTTTCCGTCTGACACATAC GTGTTTTTCTTTTCAATTGCGAC V-8B20
156 A12 V  F57B1.7 GTGGGTGGAAGAATCGAAGA  CAGAAGCTCATGGCAGATCA  V-8B24
156 B01 V  C34D1.1 TCTGCTGAGCATTGAGCATATAA CTAGGATCTCTTCGGTGGTTTTT V-8D02
156 B02 V  C34D1.2 AACTTTCTATCAAAGGGATTCGC ATTTTTCCGGATTTACTAGCTGC V-8D04
156 B03 V  C34D1.3 ATGCGTTTGCTCTCTCAGGT  CTCATGCCAGAGCAATGAAA  V-8D06
156 B05 V  C34D1.5 TGGAGATTATGATTTACCATCCG AGTCATTTTGGCAGTGTTTCATT V-8D10
156 B06 V  F32F2.1 GAAGTTTTGCTGCCTCCAAG  GGATGCTGCAGATTTGGATT  V-8D12
156 B07 V  C26E1.1 GCTGAAATGAATTTTGGTGAAAG GTGGTTATGTCAACGTGAAGTGA V-8D14
156 B08 V  C26E1.2 CCAAATTCCGATGAGGTGAT  AATTCTGCAGACGGAGCAGT  V-8D16
156 B09 V  C26E1.3 TTGCCCTGGACCGACTATAC  TGTTGTCTCCCTCGAGTCCT  V-8D18
156 B11 V  C50B6.2 GAGCATCAACGATGAAAGCA  CTTCCTCTATGGAAAGGCCC  V-8D22
156 B12 V  C50B6.3 TGAAGTTAGCTCCAGGCGAT  GACCTTGGCGAAATGTTGTT  V-8D24
156 C01 V  C50B6.4 ACATGAAGGGATTCAGTGAGAAA CACTGTCACCTAAAATGTCAGCA V-8F02
156 C02 V  C50B6.5 TGCACTTACCATATCCGCTG  ACACCTACGAAAATCCACGC  V-8F04
156 C03 V  C50B6.6 ACATTGGGGTAAGTGCAACC  TCCCTTTGTTTTGTGGAAGC  V-8F06
156 C04 V  C50B6.7 TATCCAGGTCCAAGGTTTGC  GGTACGGTGCGGTACAAGTT  V-8F08
156 C05 V  C50B6.8 CTGTCTCCGCGTAAACCATT  TTGTTCACGTTCAGGTTCCA  V-8F10
156 C06 V  C50B6.9 CACCAAATTTGAAAAATGGAAAA ATTACATCCATCAATTGTCCGAG V-8F12
156 C07 V  C50B6.10  CCGGGTTCAACGAAATTTTA  GTTTTGGATTTTCCTCGCAA  V-8F14
156 C08 V  C50B6.11  TGGACGGATCCGAGTTTAAG  ACCCCACAATAGCCAATTCA  V-8F16
156 C09 V  C50B6.12  TATCACATGCATCCGAGGAA  AAACGGGCCAAGCTTAAAGT  V-8F18
156 C10 V  F32H5.1 GCCAAAACTTGATGCTCGAT  GTCAGAAATGGCCTTCGTGT  V-8F20
156 C11 V  F32H5.2 TTAGGTTACGGAAACGTGGC  CGACAAATTTAGCGAGGTCC  V-8F22
156 C12 V  F32H5.3 ACGAAATAGAAAAGAAATTCCGC AAAATTCCCGTGTTTTATCCTGT V-8F24
156 D01 V  F32H5.4 ATGGAACACGTACCACGTCA  AACAAGCAAAATCCCGTCAG  V-8H02
156 D02 V  F32H5.5 TCCCGGTTAGAGCCCTAGTT  TCTGAACGCCGCTAAAACTT  V-8H04
156 D04 V  M04G12.1  TGGGACCGAAGAGAGAGAGA  GGATAAGCCCACAAAGGACA  V-8H08
156 D05 V  M04G12.2  TCTCGATTCCCCATTTGAAC  AACTCCCCATCCAGTGAGTG  V-8H10
156 D06 V  M04G12.3  GGAGTTCCAGGTTGCAGAAG  TGGATTTGAAAACGGGAAAG  V-8H12
156 D07 V  M04G12.4  TAACCGTTTGGGTCGATCTC  CAGTTCTTTTCGAGCAACCC  V-8H14
156 D09 V  F53F1.2 AAAATGTCGGATTCGTTTGC  GTCACCGACTTCGGTACGAT  V-8H18
156 D10 V  F53F1.3 AGAAATTGGAGACGCATTGG  AAACGGAAATTGCTTTGTGG  V-8H20
156 D11 V  F53F1.4 TAATCACTTTTGCCTTCGATTGT AATTGCTGAACAGGTGACAAAAT V-8H22
156 E01 V  F53F1.6 TGAACATTGGAATCTGGCAA  TGCATTGAAGGAACTGGTGA  V-8J02
156 E02 V  F53F1.7 GCAAGGATACGGGATTTCAA  TATGGAGGTCGTTGTGTCCA  V-8J04
156 E03 V  F53F1.8 GAAGCATCCAGGCTGAGAAC  TCGTGCTCGAAGGGATAACT  V-8J06
156 E04 V  F53F1.9 TTTGGCAACTTACTTTTCCCATA TAGACAAGTTCGAGGAAGCAAAC V-8J08
156 E05 V  F53F1.10  GTGCTAAAATGGCAACAGCA  TTGAAATTTGGCACTGGTCA  V-8J10
156 E06 V  F53F1.11  CTATCACGGGCTTGGAAAAA  ACTTACAGGTTTCCGCGATG  V-8J12
156 E07 V  Y2H9A.1 ATTCGAAGATTTCTCACATCCAA GTGACTCCAGCAAAGAGAACTGT V-8J14
156 E08 V  Y2H9A.2 ATGGACAGAATGGTTCTTTCAGA GTGCCGCACTAATAAAACATCTC V-8J16
156 E09 V  Y2H9A.3 AGAAGTTCGATTGGCAAAATGTA ACATGAAGGGATTCAGTGAGAAA V-8J18
156 E10 V  Y2H9A.4 ACAAAACAGATAGGGACTGACCA TACAAAACCACATCCTCTCACCT V-8J20
156 E11 V  F25H9.1 TTATTGGTGCAAAAATGCCA  TCAGATTGCAAAAATCCGTG  V-8J22
156 E12 V  F25H9.2 AGGCGGAAAATGTGTACTGG  TGAGAAACGGGGATGAAAAG  V-8J24
156 F02 V  F25H9.4 TCCGAATAATTCAAGTCCCG  TTCCAGTAGGGCATCGTAGG  V-8L04
156 F03 V  F25H9.5 CGAAATGCTTCTTCTCGGAC  CATTTGCCGTCCTTGAATTT  V-8L06
156 F04 V  F25H9.6 TAAAAGATCTCACTCGTTTTCGC ATTGAGGAAATTATGCCTGAGGT V-8L08
156 F05 V  F25H9.7 TAACCGAACAAGTTTTGAGGAGA GGCAAGGATCTTCTATATTGGCT V-8L10
156 F06 V  F25H9.8 TGTGCAAATTTATCCTGCCA  GCACATTGGCCTTTGAAGTT  V-8L12
156 F09 V  T10G3.3 ATGCAAAATTCAGAAATCAGGAA CAACCTTGTCAACCTCGATACTC V-8L18
156 F10 V  T10G3.4 TATGCTGTTTCACAACGAGAAGA TTCGTTTTCTAAAACAATTCCGA V-8L20
156 F11 V  T10G3.5 CGAGCCTTTTAACGTTTTGC  TTTCCAGAACACATGCTTCG  V-8L22
156 F12 V  T10G3.6 GATTCCCTCTGATTTCTTTTCGT GTGGATTTACTGTTTTGCCTTTG V-8L24
156 G02 V  R11G10.1  AAAAGTGAGAAGACGTCATCGAG TCTGATCTTTCGCTTGAATTAGC V-8N04
156 G03 V  R11G10.2  GTTGGCTCACTTTTCTTCCG  GCATTCTTCCCCATCAAAGA  V-8N06
156 G05 V  C56A3.2 TTGTCACATAACAAAAGACCACG TTTTGTTTTAGAAAACGCACGAT V-8N10
156 G06 V  C56A3.3 ACCTGCAAAACTGGCTTGAT  GTTCGTCGAGCCAAACAAAT  V-8N12
156 G08 V  C56A3.5 ACATGGGATGCAATGTTCAA  TTCAGTCAGTGGGGCTTTCT  V-8N16
156 G09 V  C56A3.6 TTAGGCACGGGATACTTCACTTA AGTTTCAGTGCGATGAAAACATT V-8N18
156 G10 V  C56A3.7 GATATTGATGAGCTAACCGATGC TCAAAAATGCAAATAAAGCGAAT V-8N20
156 G11 V  C56A3.8 CTCGCGTCTCCATCATTTTT  TTCCGACTATGTGCCAATCA  V-8N22
156 H01 V  C50B8.2 CGTACATATCAGCTGCCGAA  ACGGATGTTAAACAGGTCGG  V-8P02
156 H02 V  C50B8.3 CTCGAGTCGGAAATCACCAT  CTCTCGAACAAAAATTCCGC  V-8P04
156 H03 V  C50B8.4 CTATTGTCATGTGGCAGAATCAA CGTTACGAAAGTGTGTGTGGTAA V-8P06
156 H04 V  C50B8.5 TGCATTTTCCATATGTCTCACTG GAACTTGGTCTCCCAAAAGAGAT V-8P08
156 H05 V  F53F4.1 GGTCGATTTGCATACTATTCTCG ATCACAAATGTACACACCTTCCC V-8P10
156 H08 V  F53F4.4 TCTTCATTCGTTCGATTCCC  TGACGCTTCAATTTGCTGAG  V-8P16
156 H09 V  F53F4.5 ATGCTTCATTGGCGGTAAAC  TGTCAGCTTGCAAAATGGAG  V-8P18
156 H10 V  F53F4.6 TGACCCCTTCCTTGAAAATG  TTCGTCCCCATAAGACTTGC  V-8P20
156 H11 V  F53F4.7 AATCACATGAATAATCTCCACGG TGTTCAAAACCTGACCACCTACT V-8P22
156 H12 V  F53F4.8 ACTGCTGGATCGAAAATTGG  CCTGAACCATCTGCAAGTCA  V-8P24
157 A01 V  F53F4.9 AGCCACTCATCTGGAATTGG  TGGTCATTGCTAATGGGGTT  V-9A01
157 A02 V  F53F4.10  CCAAGGATCTGATAAAGATGGAA GAGCTACTGGATTGATGGTTCAC V-9A03
157 A03 V  F53F4.11  ATTTAGGCACTTTTTCGGCA  GATGAGCTGCAGGTTGTGAA  V-9A05
157 A05 V  F53F4.13  TGATTGGGACTGTTTTCTCTCAT AATCAAATGCCCTCTAGGAATGT V-9A09
157 A06 V  F53F4.14  ATTCGATGTGTGAAGAGTTCGAT GCTCTTTTGATTTCCTCGAATTT V-9A11
157 A07 V  H37A05.1  TTTCTCCTTTTCCTTCTGCTCTT CTTTCAGGTTTGTATTCCGTGTC V-9A13
157 A09 V  F58G11.1  TCTAGATGGTGCATTCGCTG  CTAGGCTGATTTCGAGTCGG  V-9A17
157 A10 V  F58G11.2  CTTTGACCTTCCTGACGGAG  TACGGGGATACGGTGGAATA  V-9A19
157 A11 V  F58G11.3  CATGAACTCCGTGATGGTTG  CCTGCGAATTGGACTGAACT  V-9A21
157 A12 V  F58G11.4  GCTGATCATGTTCCAGCAGA  ACCGCTTGAGATGTTTTTGG  V-9A23
157 B04 V  T01D3.2 ATCATTCGATAGTACGGGGTTTT ATTCTCACAGCTAGCCAATGAAC V-9C07
157 B05 V  T01D3.3 TTATGATCTGACGATTCGTTGTG CTCGGGAGGACATTCTTCTATTT V-9C09
157 B06 V  T01D3.4 GGATTTCACGTTTTGTGCCT  TCCGCGTTTCATTGTGATTA  V-9C11
157 B07 V  T01D3.5 GGGTGCTTTGTGAAGCATTATAG TCATCTCTATTCGTTTTGCCAAT V-9C13
157 B08 V  T01D3.6 ATGGATACCGTGGAGATGGA  AGTTGGCAGCTCCACAAAGT  V-9C15
157 B09 V  F35E12.1  AATCGGCGTTCAGTCTGTCT  GCAAAGGTGGGTTCAGTTGT  V-9C17
157 B10 V  F35E12.2  TGACAATCCGAGCATATCCA  TCATAAAGTGGCCCATCTCC  V-9C19
157 B11 V  F35E12.3  TTTCCACTTGCGCTACTCCT  GCGGCAATCAGTTTTGAAAT  V-9C21
157 B12 V  F35E12.4  TGAAAGTGCATGGTCGAAAG  TCTTCAAGTTTTGCTGCCCT  V-9C23
157 C01 V  F35E12.5  GCTTCTGTGTTGGGGACAAT  CTGGAGCTGCATCAATGGTA  V-9E01
157 C02 V  F35E12.6  AAATCTCATCGACGTTTGGC  GTTAAATCGCCGCTTTTCAG  V-9E03
157 C03 V  F35E12.7  AAAAGCAATGAATCCGATGG  AATTTTCAGACCATGTCGGC  V-9E05
157 C04 V  F35E12.8  ACAGCTGAGTAGAAGGCCGA  CTGGTACCTTCTTTGCTCCG  V-9E07
157 C05 V  F35E12.9  TGATTTGTGAAATTACGCCTTCT GATTTTCAGTTCAACATTCCTGC V-9E09
157 C06 V  F35E12.10  TGGAACTAGCGGTGAGTCCT  TGATAAATCAAGCTGCCACG  V-9E11
157 C07 V  F20G2.1 CGATTGCAATTCGGAAAGAT  TAAAACCGGGAACTTTCGTG  V-9E13
157 C08 V  F20G2.2 AGTGAGGTCTGCGTTGAGGT  CGCTTAAAGATGTCCCCAAA  V-9E15
157 C09 V  F20G2.3 TTCCCAGGATAGCGTTTGAC  TTTCAACCTTCTTCGTTGGC  V-9E17
157 C10 V  F20G2.4 ACACATTGGCAACGTTTGAA  AAAAACTCACACTGGGCTGG  V-9E19
157 C11 V  F20G2.5 TGGAGTTCCCCTAATTGCAC  TCATCCACAATTACCACGGA  V-9E21
157 C12 V  F53C11.1  TGCACAAAGCAAATAAAGCG  ACGAAGAAACGCTCGAAAAA  V-9E23
157 D01 V  F53C11.2  ACCATATGCATGCTCGTTCA  GTGGCAATGTCGACAAAATG  V-9G01
157 D02 V  F53C11.3  TCTGCGTCTCTCCATCTCTTTAC GACATGAAATCAGACGACATGAA V-9G03
157 D03 V  F53C11.4  CGTGTGAACCATCAATGGAG  TTTCGTCTTCAGGACCCATC  V-9G05
157 D04 V  F53C11.5  TCAAGCACTGACGTCTCCAC  GCACATTGCTTCGTTCTTGA  V-9G07
157 D05 V  F53C11.6  TTTTGCACGGAACTGATGAA  AAGCAAGCTGTTCACCGTCT  V-9G09
157 D06 V  F53C11.7  GATAGTCCGTTGATTGTTGCTTC AATCACAGTAACATGGGTCATCC V-9G11
157 D07 V  F53C11.8  GTTCAAATTCAAATGCTCACCTC TAGAAAAACTGGAAATCGGAACA V-9G13
157 D08 V  F55B12.1  CTTTCAAATACGCCATTTTTCAG GAATTTAAAATCATCACCAACGC V-9G15
157 D09 V  F55B12.2  TTAAGTTTTCAAGGCGACGG  CGAAAATCGATGTCCCAACT  V-9G17
157 D10 V  F55B12.3  TCACAATTTAACCGGATATGACC GGGTATACAGCATCAAAGTCGAG V-9G19
157 D11 V  F55B12.4  AGAACAAGGATGGTATGGCG  ATGATTTTGCATCACCACGA  V-9G21
157 D12 V  F55B12.5  ACTTGAGCCCTCCCGATATT  TTGGGGATGTACTCGGAGAG  V-9G23
157 E01 V  F55B12.6  CGCAATTCACTTCGTCTTCA  TTGCTAAACGCATGCTCAAC  V-9I01
157 E03 V  F55B12.8  TCAAGCCGTATGCAATACCA  GATAACCCGACGGAAACTGA  V-9I05
157 E04 V  F09F3.1 CTTTCAGCTGGGTTTCTTCG  CGATACCAAGCAGCGTCATA  V-9I07
157 E06 V  F09F3.3 GAGTTTGCATCATTTTCACTTCC CTTTTCAAAATTGCAACACTTCC V-9I11
157 E07 V  F09F3.4 CAATGCAAAACAACTGAGATTGA TCAATGCAAACGATAGACTCAAA V-9I13
157 E08 V  F09F3.5 GCAGCATTCAGATTTGGACA  TGCCATTGGTTCATTTCTCA  V-9I15
157 E09 V  F09F3.6 GTGGAAAACATTTGAACGTAAGC AAGAAATTATCCATGCGGGTATT V-9I17
157 E10 V  F09F3.7 CATCACAACGTTTTTCGTGC  AAAGAAGAGCGCGGTTACAA  V-9I19
157 E11 V  F09F3.9 ACCGACAAGACAAGGCAGAT  ACAGCTCCAAATGAACCACC  V-9I21
157 E12 V  F09F3.10  AGTTGGAATGAAGCAGTCGG  CCGAATATTTCCCAAGAGCA  V-9I23
157 F02 V  F09F3.12  TCAACTCTTGGCCCTGATCT  TCACCCATCGAAACAGTGAA  V-9K03
157 F03 V  F09F3.13  CTCTTCCCTTTTTGTGTCCG  TCCATAGCCTCCCAGTTTTG  V-9K05
157 F04 V  T22G5.1 GTTTTTCAGGCCAAAATGGA  TTGTCGGTAAGGAACGGAAC  V-9K07
157 F05 V  T22G5.2 TTCTGATATTTGCAATCGTTGTG GTATGTTTCTCTGCTGCCTCCTA V-9K09
157 F06 V  T22G5.3 CGTCACACTGAAAGACACAGTTC TGAAAATTCCTAGGGTTGCTGTA V-9K11
157 F08 V  T22G5.5 TCGGCCAATTAGTGGAGTTC  TGGATTGCATCCCCAATACT  V-9K15
157 F09 V  T22G5.6 AATCATCGCATTTTGCTACAGAT CATAGATCTACCACCCTTCAACG V-9K17
157 F10 V  T22G5.7 GACATCATGGAGCCTACAAAAAC ATCTGTAGCAAAATGCGATGATT V-9K19
157 F11 V  C06B3.1 CAGGAAAAGAAATATGGCAATGA ACGATTGAGATGAAAACCAGAAA V-9K21
157 F12 V  C06B3.2 TGCAAAGATTCCATCAGCAG  AATCGGACGTAACGGTGAAC  V-9K23
157 G01 V  C06B3.3 CCATGACTTGGGGATTGTTC  ATGCCGATAAGCATGTTTCC  V-9M01
157 G02 V  C06B3.4 TCTCGGTTGAACCTTCGTTT  TTCATTCTTTGCCAGAGCCT  V-9M03
157 G03 V  C06B3.5 AAAAGAAGGCTGGTGCTTCA  ATTCTGGAAACAATGCCAGC  V-9M05
157 G04 V  C06B3.6 TTTTTGCTACAAAATGCTCGTCT TAAATCTGCTGAAACCCAAGAAG V-9M07
157 G05 V  C06B3.7 ACCAAAAACCAAGCAACGTC  CTCATCGCAATCCGAAAAGT  V-9M09
157 G06 V  C06B3.8 CTTCTTGCCTCCCACATCAT  TCCAGCAATCACATTCCAAA  V-9M11
157 G09 V  C06B3.11  TACGTTGTGGGTGTTTTCCA  TGGCTCTGACGTGTTCTCAG  V-9M17
157 G10 V  R10D12.1  TTGTCACTCGAATGTCCTGC  TGGCAATTCCAGACACAAAA  V-9M19
157 G11 V  R10D12.2  CGAACCTGTCGTAGTCAGCA  GGCCTGCAGATTTGATGTTT  V-9M21
157 G12 V  R10D12.3  TCACATTAAGGGGTTTTCGC  GCTGAAAAAGAATTGCCTGC  V-9M23
157 H02 V  R10D12.5  ACTTAACTGCCTTACATTTGCCA AATTCAAAAATTAAGCTCCCAGC V-9O03
157 H03 V  R10D12.6  GATAGAAAAGCGTCACTTCAGGA ACGGAAGACCGAAATGTTAGTTT V-9O05
157 H04 V  R10D12.7  TGGACGATTTTCTGAATGAAGTT TTAAAATTTAGGCCCCGAATAAA V-9O07
157 H05 V  R10D12.8  TCTTTGTTGACGCTACTGCATAA CATGAATGGAATTTCACAGGTTT V-9O09
157 H07 V  R10D12.10  TTTCCTCTGCATAAAACGGC  TCTGCCCATATCATCGAACA  V-9O13
157 H08 V  R10D12.11  GTCCCGTGTAAACCGAACAT  GTCGGTCAGAATGGGAAAAA  V-9O15
157 H09 V  R10D12.12  TGCAATCGTGCACTTTTGTATTA TTTTCAGATTTCTCGCAGTTCTC V-9O17
157 H10 V  R10D12.13  AAAACGCTGTCGAAGGAGAA  GGAAAATTGGATGGTCGAGA  V-9O19
157 H11 V  R10D12.14  GACATCAAAATACCGACGGC  AAATGGGGGAAAATGTGTGA  V-9O21
158 A03 V  F58E10.1  TATTGTGAAAGCCTCCGTAAAAA TCGTTTCAAACAACAATGACATC V-9A06
158 A04 V  F58E10.2  ACCTTAAATATAGGCGGAGCTTG AGAAATCCCCAGAGACAGAAAAC V-9A08
158 A06 V  F58E10.4  CGTTTCCTATCAATATCGTTTGC CTAAATTGGATGCTATGAGACGG V-9A12
158 A07 V  F58E10.5  ATCTTCATCTTCCAACTCACCAA AACCGAAAGGTCATGTTTGATTA V-9A14
158 A08 V  F58E10.6  CCTCTGCTGGTTTCCATAATAAA TTTTGTGATGTCTTTGGCTTTTT V-9A16
158 A09 V  F58E10.7  TTTTCTTTTCCACCTCCTTTTTC ATCAGAAATGGTCATTATCACGG V-9A18
158 A10 V  T08G5.1 ATCCCACGTTTGTTTCGTTC  ATAATTTTTGGGATTCCCCG  V-9A20
158 A11 V  T08G5.2 ACACTTCACAGGAATCGTTGACT GGTGAGATTATTGCAGTTTGAGG V-9A22
158 A12 V  T08G5.3 TTTGGCAAAATAAAACTTCCAGA AATCAACCACTAAAATCTCGCAA V-9A24
158 B01 V  T08G5.5 ATCGAGTGCAGTTGTTGCTG  TGCCTGCTAACGACAGAATG  V-9C02
158 B02 V  T08G5.7 CTTGCCTCCCTCTTGAATCTTAT AATAAAAACTTGTTCGCCATTGA V-9C04
158 B03 V  T08G5.8 AAAACGCACTCACTTCGGAT  TGAAGAGCCAGACGATGATG  V-9C06
158 B04 V  T08G5.9 TGGAACAGAACAGAACAGTAGCA GCATTCAATTCACATGTCGTCTA V-9C08
158 B05 V  T08G5.10  GAAAAGGAACAAATCGTGTGAAG TTGTGACGGAAAATTCAACTTCT V-9C10
158 B06 V  F58D12.1  TGCTTCTGGTTCATATGGTTCTT TTAAAAACCTAGGGAAGGCTGAC V-9C12
158 B07 V  F58D12.3  AGGCGGTTTTCAGGATTTTT  TTGATTCGCATCGTCCAATA  V-9C14
158 B08 V  D1086.1 AAGAGGGAAACAACAACAAAACA TCAAAGAAACCAAGCTTCAAGAG V-9C16
158 B09 V  D1086.2 AAAACAACATTTCGGTAAACCCT TGTCAGCTGTCATCTTTTGTCAT V-9C18
158 B10 V  D1086.3 ACAAACACACCTACAATATCCCG TATTGCAGTTTTGCAGGGTTACT V-9C20
158 B11 V  D1086.4 CAAAGCAAGTCGTTGCGATA  CGAATTATTGAGCGCGTTTT  V-9C22
158 B12 V  D1086.5 AAAGAAAGCCGACAAGAAAGAGT TGACGTCACATCCACAATCTTAG V-9C24
158 C02 V  D1086.7 AAAGGACGCAATTCTGATGATTA CACTACAGAAAGAAAAGCCGAGA V-9E04
158 C03 V  H39E23.1  TGACAAGGTGCTCCAAAACA  CTAATTTTCAGCCATCCCGA  V-9E06
158 C05 V  AH10.2 CAACACAGAATTCCAGTCATTCA CTTCCGTATATCTTGGGCTTTCT V-9E10
158 C06 V  AH10.3 GACGTGAATACATGCACACAGTT AAAAACAGGTGGTTTTTGGAAAT V-9E12
158 C07 V  AH10.4 ATTTGATACAAATTTGGTCACGG TTCAAAATGGAACAATTATTGGC V-9E14
158 C08 V  AH10.5a TTGAGACAAACTGCAGTGAGAAA CTTTGAAACCGAAACACTTATCG V-9E16
158 C09 V  T02B5.1 AGTGGAGATATTACAAGGGCACA TCGAATTTCAAAGGAATGACAGT V-9E18
158 C10 V  T02B5.2 AGAAGTACCACGGCACTATTTCA TACGCTAATTTTGGTTTTCGTGT V-9E20
158 C11 V  T02B5.3 CGCATGTGCATCTGCTAAGT  GCCTGGAAAATGTAAGCTGC  V-9E22
158 C12 V  T02B5.4 AAAATGGTGAGCAGATTGGG  TACACCGCCACACATCTCAT  V-9E24
158 D01 V  ZC376.1 CTCCTCCACTTGTCCCTTGA  TTACTTTGGATCCCCTCGTG  V-9G02
158 D03 V  ZC376.3 TGGAGGACCCATAATTGAGC  TTGGGTTTTTGGGTATTCCA  V-9G06
158 D04 V  ZC376.4 CCACTAAATGAGACAATTTTCCG TCACTGTACAGAAAATGCGAGAA V-9G08
158 D09 V  T16A9.1 CATCATTTGGAGCATCATCG  CCCAGTGGAGAAATCGACAT  V-9G18
158 D10 V  T16A9.2 TCATCATTTGGGGGATTTGT  AATTTGCAGGAACGCAAAAC  V-9G20
158 D11 V  T16A9.3 GGGACAAACATGCTATGCCT  TCACCAATAACCGGAAGGAC  V-9G22
158 D12 V  T16A9.4 GCCAGAACACGTTTTGGAGT  TGAACAAAAATCTCCCAGCC  V-9G24
158 E01 V  T16A9.5 TTGGGGCAAAATCAAAGTTC  CAATCGCGAAGAGTCCATTT  V-9I02
158 E03 V  K02E11.2  AGCTGGCTCGAATTCCTGTA  TTGTTGAATCGCATTTTTCG  V-9I06
158 E04 V  K02E11.4  TGTTGGCTCAAAAATCTCAAAAT AAGACCACGAAAAAGTTTGAACA V-9I08
158 E05 V  K02E11.5  AAATGGTCAAGGTTTGTCTGCTA CCACAAAACATCTAAATATCGGC V-9I10
158 E07 V  K02E11.7  TAAAAATTTCGAAGTTCTCGGTG CTACATTCTTCATCGTCGGTTTC V-9I14
158 E08 V  F40G12.1  TCTATCAGCAACTGGGAAATGAT GTTGGTTTCCATGTAATGTTGGT V-9I16
158 E09 V  F40G12.2  TGATCACACGAGTCCGCTAC  TTAGCATTTGGCCATTCCTC  V-9I18
158 E10 V  F40G12.3  AAAACCATCGACAGCAAACC  TGCACAATTTGCTCTCCAAC  V-9I20
158 E11 V  F40G12.4  GTGTGGCAGTCTCGAGTTGA  ACCCAGATCACCGAACAAAC  V-9I22
158 E12 V  F40G12.5  TCGTCGCTCTTCATCACATC  CGGGACACTCATTCCAAAAT  V-9I24
158 F01 V  F40G12.6  TCTTCAGCGGTTTCATTTCC  TGTAGGCACAAGACAGGCAG  V-9K02
158 F02 V  F40G12.7  AAGCGATGTCGATCATGATACTT GCATGATAGAAAGCCAAAGTGAC V-9K04
158 F04 V  F40G12.9  ACCCAACTGGTTAAATACCGTCT TTTTTGCAGGCTCACGTATATTT V-9K08
158 F05 V  F40G12.10  GAAAGTGCAACTCCATCGGT  TCCGCAAACTTCTTTTTGCT  V-9K10
158 F07 V  F14D7.1 GAGCATCTTACAACTTTCGGAGA GGAGCAACAGAGCCTTATTACAA V-9K14
158 F09 V  F14D7.3 GAAAGCTCGAGTCATACTTCCAA TGCTCACTCTGTGCAGAATATGT V-9K18
158 F10 V  F14D7.4 CAGAGAATTTGAACCAACTGGAC GCTGGCTCATTGGACAATTATAG V-9K20
158 F11 V  F14D7.5 TATTTTGAAAAGGGTAGCGACAA AACCCAAATTCCAGTTGAAAAAT V-9K22
158 F12 V  F14D7.6 GTATTTGCCCACATTTGTATGCT GGCACCAATCTCTTGTAGAACAC V-9K24
158 G01 V  F14D7.7 GGGTGTAAACGAGATAGCAAAAA ACAGAAAGGGCACAATTAACAAA V-9M02
158 G03 V  F47B8.1 ATTCAATCTCCGAGAACAAACAA TTATTCTCAACCAAGTCCTTCCA V-9M06
158 G04 V  F47B8.2 TATGGGACGATGTACTGATTTCC GTTTCAGTCGATAAATGGCAAAG V-9M08
158 G06 V  F47B8.4 AAATCGATGAAATTCGATAGCAA AGAAAGCACATTTTCAGAGATGC V-9M12
158 G07 V  F47B8.5 AAACAGCACATGCGAAATGA  ATTTGCAATCTTTCGAACCG  V-9M14
158 G08 V  F47B8.6 GATTTACCAACAACCAAAAACCA TTTCGGAAACTAGCAACTTCTTG V-9M16
158 G09 V  F47B8.7 CACATCAATTTCGGTCGATG  GCCAATTTGTGAGCACTTCA  V-9M18
158 G10 V  F47B8.8 AAATATGTCGGAACTTCTCACCA TCGAATAATCTGGTGTTTGCTTT V-9M20
158 G11 V  F47B8.9 TTTCAATGCCAGCTGTTCTG  CACCCCTGAGAAAGGATTGA  V-9M22
158 G12 V  F47B8.10  GCAATGATGCTTCTCGGAAT  CACCAGGGGAAAGAATTTGA  V-9M24
158 H01 V  F47B8.11  TCACTGTCTACACTGCTTTTGGA TCTTTCATTCCAACTTTATCGGA V-9O02
158 H02 V  Y49A3A.1  GCTGTGTATGAAGAAGTTTTGGG GGCGCGTTATGAATAAACAGTAG V-9O04
158 H03 V  Y49A3A.2  CTCGTGAAGCTTCCATCTACACT AAAAAGTACACGCTCAGCAAAAC V-9O06
158 H04 V  Y49A3A.3  GTGTAAGATGCTGGTGAAAAAGG GTCTTGAATCCAACACTTTCCAG V-9O08
158 H05 V  Y49A3A.4  AAAAGTGAAAAGCAAAAGCAATG ACTCTGGACAAACAAAAATGGAA V-9O10
158 H06 V  F56A12.1  TTCTCACATCTCGGATCAATTTT TTTGCGGAGTTATTATTGGAAGA V-9O12
158 H07 V  F56A12.2  TGTTGTCATGGTAAGGGCAA  GGGAAACGCTTTTTAGGGAC  V-9O14
158 H09 V  C15H11.2  TCCGTTATCCTCTTTGGGTG  TTTGTCCCACTCCATTCCTC  V-9O18
159 A01 V  C15H11.6  GGCAGGAAGTCTCGAAAGTG  CAGCCTTTCATCCCATTCAT  V-9B01
159 A03 V  C15H11.8  TCAACCATTAATTTGAAAACCGA TGTTCCCATTTACTCAGCAATCT V-9B05
159 A04 V  C15H11.9  CAGTACCCTTCTTCTTGCCG  CTGACAAATCGACGGAGGTT  V-9B07
159 A05 V  F23B12.1  TTCGAGGACTTGATGGCTCT  TGTCGCCTTGTCTTGACTTG  V-9B09
159 A06 V  F23B12.2  AGGTGCGCAATCAGAAGACT  GGCCTCAGAAGAAATGCAAG  V-9B11
159 A07 V  F23B12.3  TTCCAAAAGGAATTTCAACTCAA ACGTTTCCATTTTGAATTGTTTG V-9B13
159 A08 V  F23B12.4  CAAATCTGTGTCCCTTTGAGAAC TAGTGTGTTTGGAAAAGCCTAGC V-9B15
159 A09 V  F23B12.5  AATTTCTGAGGCAATCGTGG  CTCGCCAATATCCAAATGCT  V-9B17
159 A10 V  F23B12.6  GACCAGGACAATTGGCTCAT  TGGTCACGTTGAAAACTGGA  V-9B19
159 A11 V  F23B12.7  GCCAGCATTCTGATCCTCAT  ATACTCCCAATCATCGTCGC  V-9B21
159 A12 V  F23B12.8  AAGCTTTCCTTGCTTCACCA  TCAATCTTGTGCTACTGCCG  V-9B23
159 B01 V  F08H9.1 TTCACTTCAAAGACCCGGAG  TGAACATGAGAGCCACGAAG  V-9D01
159 B02 V  F08H9.2 CTAGAGTTGCCGTAAAGCAAGAA AGGATTTCAAAAGCAAAACACAA V-9D03
159 B03 V  F08H9.3 GTGAAATCATTTGCTCTCCATTC CCTTTTAACTGGCATTTTGAGAA V-9D05
159 B04 V  F08H9.4 TTTAGCGTACGTGAACTCCAAAT GTCTCGTATAAAAAGGGCGAGAT V-9D07
159 B05 V  F08H9.5 TTCGAGAACTCACCTGGCTT  CGGAGAAAGCCAAGAATACG  V-9D09
159 B06 V  F08H9.6 TCCAGCTGCAAGTGAATGTC  GTTGGGTGAAACCATTGTCC  V-9D11
159 B07 V  F08H9.7 TTTCCAGCTGAGCGATTCTT  GTGTTTACGGCTTGGCAAAT  V-9D13
159 B09 V  F08H9.9 TTGTTGCACGAAACTAGAATGAA TTTCCACTTTGGTTTACATTTGG V-9D17
159 B10 V  R02D5.1 AATCTTCAGAAATGAAATCGCAA GCTGATGGGAGCAAAATACATAG V-9D19
159 B11 V  R02D5.2 TATTTGAGCCTCTCGATTAGCTG ATAGTGGTCGACCGTGAATAAAA V-9D21
159 B12 V  R02D5.3 GAGCAGGAGGAGCAAGAAGA  TTGTTTCGTCATCCACTCCA  V-9D23
159 C01 V  R02D5.4 CTCTTTCTGCCTTCTTCCTCTTC GCTTAGCACCTCAGCTTATCAAA V-9F01
159 C02 V  R02D5.6 TAGCTCTTTTCGAAACCGGA  CTTTCCTTGCACTCCTAGCG  V-9F03
159 C03 V  R02D5.7 AATAACTAGCAGCGGTAGCAGTG AGGGACGGATATAACGAGACATT V-9F05
159 C04 V  C53A5.1 TTAGTTTTGGATGTGCCGTTACT ACGCTCTCACGATGTTGAATTAT V-9F07
159 C05 V  C53A5.2 GGAAGAACGGGATATGGGAT  CAAAGACTGCCTCAGCTTCC  V-9F09
159 C06 V  C53A5.3 AGGAGCTGGAAAAGGAAAGC  GGGACGACAAGAGAAATGGA  V-9F11
159 C07 V  C53A5.4 CCTGCAACAAAAAGTGCAGA  GTAGCTTCTGACAGGCTGGG  V-9F13
159 C09 V  C53A5.6 TGGTCCATCCTTCCACTCTC  TGAGTGCACCCTACATTCCA  V-9F17
159 C10 V  C53A5.7 CACAGATTGCAGATGTTTGGTAA TTGAATTCTCGTCGTTCAATTTT V-9F19
159 C11 V  C53A5.8 ACAGTAAGCTTTGCCCGAGA  GGCGTGACTTATTGGCATTT  V-9F21
159 C12 V  C53A5.9 CTCTCCATAGCACGCAACAA  GGGACGTTTGTGATCAACCT  V-9F23
159 D02 V  C53A5.11  CGAGCCACTTTTCATTGGAT  AAGTCGCCCATGTCAAAGTC  V-9H03
159 D03 V  C53A5.12  CAATGATTCGGTGAGAAGAATGT AGAAATTGCACTGGAAAATCAAA V-9H05
159 D04 V  C53A5.13  CTTCTCTCGTTTTCAAAGACCAA TCAAATTTTGTGCAGTTTGACAG V-9H07
159 D05 V  Y40H4A.1  TCATTGGTGCTACTCCACTTTTT TTGCAGGAAAATAAATGAGGAAA V-9H09
159 D06 V  Y40H4A.2  AGATCAAGACCATTATCTTGGCA AAATGATCCAAGAATCTGAACGA V-9H11
159 D07 V  R11H6.1 GACTCCTCCGAACACTCCAG  TTACTGGAAGTTTCCCCGTG  V-9H13
159 D08 V  R11H6.2 CGCTCTATCGCAATCTACTTGTT AGCGGACCATGTCAAATAAATAA V-9H15
159 D10 V  R11H6.4 AAAGCTTCAAAATATCGTCGTCA CTATGGGAAACCGGAAATTATTC V-9H19
159 D11 V  R11H6.5 AATCCAATGCGATAGTTGGC  TTATAAACGTTCCGCGTTCC  V-9H21
159 D12 V  R11H6.6 TAAATCCAAGTGGGCTTTCTGTA CTCTGTATGTTCCCTACCGTCTG V-9H23
159 E01 V  F43D2.1 CAATTGCGGACTTGACATTG  GTCCGACACGGAGTTGTCTT  V-9J01
159 E05 V  C54G10.2  GACATCCATGGAGCTGGTTT  ATATGCCATTCACCCAGGAA  V-9J09
159 E06 V  C54G10.3  TCGAACCGCCAATACTCTTC  TGACGTGGATTCATCAAGGA  V-9J11
159 E07 V  C54G10.4  GTTGGCTTTCAGCGCATATT  CGATCTGGGGTCCTCTATCA  V-9J13
159 E08 V  C47E8.1 ATTTCTTAACGTTTTTCTTCGGC CTTCTTTGCGAGGTAATAGAGCA V-9J15
159 E10 V  C47E8.3 TCGGTATGGTGTCAGTGCAT  ACAACCGCCACTCTTGAAGT  V-9J19
159 E11 V  C47E8.4 ACGACCGTATTTCTTGCTGG  GAAAAATTGAGGGCAGGTGA  V-9J21
159 F01 V  C47E8.6 ATGCCGTCGATAGCTCAGTT  AGTTCTCGCTGTGGAGGAAA  V-9L01
159 F02 V  C47E8.7 AACTTCACATCCCTTCAATGAGA AGCAACTAGGGAAAATCTATGCC V-9L03
159 F03 V  C47E8.8 CCCGACAATCCGAAGAGATA  AATTTGCTCCAATTTCACCG  V-9L05
159 F05 V  Y50E8.b TACTGACTGCTTCCCATTGATTT AGAGCCCGTAAGTGTATGTTTCA V-9L09
159 F06 V  Y50E8.c TATTTCCTCCATCACTGTTTGCT CAACAATGCTTGATTTTGTGTGT V-9L11
159 F09 V  Y50E8.f CCAATTCAACTCCACTATGCTCT GCCAAAATTCATTCCTTACATCA V-9L17
159 F11 V  Y50E8.h TGTGAAAGCACGATTACTTGCTA AGAGTAAAATATGGTGGGAAGCC V-9L21
159 G02 V  Y50E8.k CCAATTATCTTCGTCACTTCGTC ATGTAAAAGAGCGATCCATGTGT V-9N03
159 G03 V  Y50E8.l CCAAAATTTGTAATGTTTCCCAA AGTACTTGTTGTGGCGTCTTCTC V-9N05
159 G05 V  Y50E8.n CCATGATTCTTTCGAAACTTGAC CTCATGACAATGGAAACAAAACA V-9N09
159 G07 V  Y50E8.p ATCTTGTCCTTTTTCCAATGGTT CTTCCGATTCTCCTGGTTATTTT V-9N13
159 G08 V  Y50E8.q CAACCACAAACACCACTTTCTTT ACCTCGTAAGGTCATCTGAACAA V-9N15
159 G09 V  Y50E8.r TTGGTTTAGCACAGATAAAGGGA CACGTGCTCTTTCAAGATTCTCT V-9N17
159 G10 V  C48G7.1 ATGGAGTACCGTCCATAAGGATT TGTGATCTACGCAAATGTTTCAC V-9N19
159 G11 V  C48G7.2 CCACCACTAGCAGAAAAGCTAAA ATGAATAAAATGGCAAATTGGTG V-9N21
159 H02 V  W06A7.3 ATGTTTTGATTTCTTTGCTGGAA TCAGGTTATATTTGTTGGGGATG V-9P03
159 H04 V  W06A7.5 TGTGCTCCCTGATGATTCTAAGT ATAACTCTCCCAACAACACCTCA V-9P07
159 H07 V  ZC412.3 TGATGCCTGCTTGCTACTTG  TGCCAAGATTAATTGGCCTC  V-9P13
159 H08 V  ZC412.4 TGAAGCTGAAACAAACAGCAATA ATTTCAGAAGCCAGAAGTGTACG V-9P15
159 H09 V  ZC412.5 TTTTGTTCTCAATATCGATGCCT TTTAAATACGTGAATCCAACGCT V-9P17
159 H11 V  ZC412.7 CATTGCAAATCTGATCAGGTACA ATTACCTGAAACATGCCCCTATT V-9P21
159 H12 V  ZC412.8 ACAGCAACCTGAAATGTGTTTTT TGTACCTGATCAGATTTGCAATG V-9P23
160 A01 V  ZC412.9 AATCTTTGCTCAGATCCACTCAG ATGATGTGTGAGTGAAGTTGGTG V-9B02
160 A02 V  H12D21.1  CATTGCAAATCTGATCAGGTACA ATTACCTGAAACATGCCCCTATT V-9B04
160 A03 V  H12D21.2  AATAGGGGCATGTTTCAGGTAAT CCAATAAAATGCTCAATTCGTTC V-9B06
160 A04 V  H12D21.3  TTCGAGACTCGTAAAATTGCTTC TGTACCTGATCAGATTTGCAATG V-9B08
160 A05 V  H12D21.4  ACTAAATCCCAGTTGCGTTTACA CGAACCATCATCAAAGTTCTAGG V-9B10
160 A06 V  H12D21.5  TGTTTTATCTACCGGATCGAAGA TCCGTAACATTTGGTCTTGAACT V-9B12
160 A07 V  H12D21.7  TAATGAGAGAGCGTTGGAAAAAG CATGAACAGGGAAAGTTTTCAAG V-9B14
160 A08 V  H12D21.8  ATGATGTTTTACCGGAATGTTTG TCATCGTAGACGAGAAGATAGGC V-9B16
160 A10 V  H12D21.10  TGACAAAATGTGTGATCCTCTTG TACCCGGAGTAAGCATTAAAACA V-9B20
160 A11 V  W09D12.1  GTTGGTTCGGAATGTGACCT  TTTCATCCGTCGATCATTCA  V-9B22
160 B01 V  C30G7.1 AAGTGAGATGGGGGAGTATCAAT TTTCCTCTCTCTGTTTTCTCACG V-9D02
160 B02 V  F02D8.1 ATGTCAACATACAGGTGGGTTTC ACCATGACAACAAACGCTTTAAT V-9D04
160 B03 V  F02D8.2 TGCAACGCTCTTTAGGGTTT  ATGTCCATCATGCACTCCAA  V-9D06
160 B05 V  F02D8.4 ACAAACCCCGATGGATATGA  CTTCTACCTCCCACGACCAA  V-9D10
160 B06 V  T01C3.1 AAACAGACTCCGATGGAACG  GATCCGCGAAAAATGTGAAT  V-9D12
160 B07 V  T01C3.2 CGGATCTTACGACACTCCACTAT AGAATCATGTTGCGTTCAATTTT V-9D14
160 B08 V  T01C3.3 TTCAATGTAGAAATGGGAGCAGT TTCAAATCTGCGTTTTGATTTTT V-9D16
160 B09 V  T01C3.4 ATGTGAGCTCCGCTGCTACT  TTTCCTCCCCAGTTCAACAC  V-9D18
160 B10 V  T01C3.5 CAAATTTTTGGCATTTGGCT  GAAACGTGGAAGATCCGAAA  V-9D20
160 B11 V  T01C3.6 TGCCAATATTTCAGGCAGACTAT TCTCAACCTTGCCGATATTTCTA V-9D22
160 B12 V  T01C3.7 CTCATACGGCTCCAGGGTTA  TGTTCGCCATCAAAACGATA  V-9D24
160 C01 V  T01C3.8 GCTGCAAATAACGAGGAAGC  TTCCGTCGTTCGTGTTATGA  V-9F02
160 C02 V  T01C3.9 GACTCCAGATGGAAGTTCACAAG AAAAATGGGGATAAAATGTGCTT V-9F04
160 C08 V  F14H8.6 ATCCGCAAATCTTGCAATTC  CCAAATCTTCTCCGCAAAAA  V-9F16
160 C09 V  F14H8.7 AGGTTTTTGGTGCAGTTAACAAA TTAAAACGTTTGCGGTTTTTCTA V-9F18
160 C10 V  C25D7.1 GAATCCAGGGAAATATCCAGAAG TAAGGTTTTTCGGAATAGTGCAA V-9F20
160 C11 V  C25D7.2 ATGGAATGACGGTAAGCTCG  TGGTTTCTTTGATTGCCACA  V-9F22
160 C12 V  C25D7.3 TGGCGCCTTGAGCTATACTT  TGACCCTGATGCAAGTACCA  V-9F24
160 D01 V  C25D7.4 GAAAAAGCCTTGCAACTTCG  GCACCGGTAGGAAATGGTAA  V-9H02
160 D02 V  C25D7.5 TGGTTAGGTTGGTTGGTAATCAG TAACAGTTTGCATTTGTCCTGTG V-9H04
160 D05 V  C25D7.8 CGGTGCAATTTGTCGTAATG  AGAGAGAGCACATCGGGAGA  V-9H10
160 D06 V  C25D7.9 GCCGAATTTGAGATTTTAGTTGA AATTTTGTGCTCTTCGTCTCAAG V-9H12
160 D07 V  C25D7.10  CTATCTCTGCGTCCCTTTGC  CAACAATGCAGACATTCGCT  V-9H14
160 D09 V  C01G10.1  TTGGCACAATTTCACTGCTC  TTTTGAGGCATCATCGAACA  V-9H18
160 D10 V  C01G10.2  TGACTTGCAAGAAAGAGCGA  TCGTAATACATTGTGCCCGA  V-9H20
160 D11 V  C01G10.3  CAATGTTATTTCCATTGCGATTT TTATGATATTGGAGTAGGCGGTG V-9H22
160 D12 V  C01G10.4  AGGAGTCGTGGGATTTGTAGTTT GGTCGTAGAAATGTGAACGGTTA V-9H24
160 E01 V  C01G10.5  CCTCCTCATTGTTTTGAACTACG TTTGATCGCTACTCTTTTGGTTC V-9J02
160 E02 V  C01G10.6  AGAGCATCATAACGATCAACGAT GGCGTGTTCTTCACTTTAATCAC V-9J04
160 E03 V  C01G10.7  TGGAGCTAGAAGATGGCGTT  TGCTCACTGTAAGCGTGGAC  V-9J06
160 E04 V  C01G10.8  TCTCGAATGTTCCAGTCACG  GAGATCCACGCTGGATTGTT  V-9J08
160 E05 V  C01G10.9  CCAAAAGGCTTCTGAGCTTG  GTTTCCGAAATCCGTCAAAA  V-9J10
160 E06 V  C01G10.10  CACACCTGAAGGCTAGCACA  ATCCGACAACCGTGTACTCC  V-9J12
160 E07 V  C01G10.11  ACTCTCACTGACACCCACATTTT ACAATTTTCAAAAACAGAACGGA V-9J14
160 E08 V  C01G10.12  CGCATCATACATCATCAGAAAAA AAGAACAAGGGAGAAATTTTTGG V-9J16
160 E09 V  C01G10.13  TTTTTAATTGGCAAACCCTTTTT AAAGGCCAAAATTTAAACCATGT V-9J18
160 E10 V  C01G10.14  AAATTGAAGCAGCCAAATACAAA GAGGCAAACTCAGAATCTTCAAA V-9J20
160 E11 V  Y75B12A.1  ATTTTCAGCCAAACGACCTG  AAAGGTACATGGCTTCGGTG  V-9J22
160 E12 V  Y75B12A.2  GCAAACTATCCACCCTGGAA  CTATGTGGCTCTGCGGTGTA  V-9J24
160 F02 V  T01G5.2 GTTTTCCACTGAACGCCAAT  TGAAGGCAAGGAACTTCGAT  V-9L04
160 F03 V  T01G5.3 AAACATGGTGTAAAGCAGACGAT GGCTCATCACTACATTCCAAAAG V-9L06
160 F04 V  T01G5.4 AATGTCGTCAAATCTTCCCG  AGGAAAAGCGGAGTGACTGA  V-9L08
160 F05 V  T01G5.5 TCACGGTCCCTTCTAACCAG  AATGGCTGGTTGTTTTGGAG  V-9L10
160 F06 V  T01G5.7 CAATTTGGGACATGGGTTTC  AGCTGGTATGGGTCAAGTGG  V-9L12
160 F08 V  K08F9.2 TCACTAATATGGCCTTCCGC  CTACGCGGGAAAACGAAATA  V-9L16
160 F09 V  K08F9.3 AATTTTTCAAAGGAGGAGGTGAG CTTGAGGAAAGGATATGTGCAAG V-9L18
160 F10 V  K08F9.4 GCAGCGAGAGTTAGTTTGCC  GTATCGCGCAGTTGTCAAGA  V-9L20
160 F11 V  T09F5.1 AGGATAGGGCCGTTAGGAAA  AATGTATTGTGCCACGCAAA  V-9L22
160 F12 V  T09F5.2 AAAAATTGTTCATTTGTGCAACC ATTGAGAAACTGGAGACATGGAA V-9L24
160 G01 V  T09F5.3 ATTTGCAGGATGGGAGACTG  GAGTAAAGGGCGTGGTTCAA  V-9N02
160 G02 V  T09F5.5 TCTTCGATGCCCGTTTATTC  GTCGATTCTCAAAGAAGGCG  V-9N04
160 G03 V  T09F5.6 CAGACTGCATTTTTCGAAACTCT GAAAGCTTTTTAACGTGATGGTG V-9N06
160 G04 V  T09F5.7 AAACAGGTGAATTTTGTGCATTT ACCAAACCAAAACACCAGTTAGA V-9N08
160 G06 V  T09F5.9 ATCACCAAATTTTTGTATGCACC CAATTTGTTGTCCGAGTACATGA V-9N12
160 G07 V  T09F5.10  GTCATCGCAGTCGGTCACTA  GGCATTCGGTGCTTAACAAT  V-9N14
160 G08 V  T09F5.11  AAATTGGAGTGGCTTCCCTT  AGTTTTCCATTGGGGGATTC  V-9N16
160 G12 V  Y75B12B.4  GCATTGCTCAGCTTAAATTGTTT TTCAACAAAGCTTGGAGCTAATC V-9N24
160 H01 V  Y75B12B.5  GTCTCACAAATTATCAACGGAGC GGTGCAATTAATTTATGCCTTGA V-9P02
160 H02 V  Y75B12B.6  AAACGAGGCTAATTTCAGATTCC CACAACCTCCATTTCTCTCAAAC V-9P04
160 H04 V  Y75B12B.8  ATCATCAACTGGCTTCCAAGTAA CACATCAAAAAGTGATGCCAGTA V-9P08
160 H05 V  Y75B12B.9  CTGCATTGAATATGCAGTAACGA GTAGGTGGAAGGCAGAAGTAGGT V-9P10
160 H06 V  C41G6.1 TCCCAAAGCAATCAATTTTTAGA GATCTCTGGTTTGATTCCAACTG V-9P12
160 H07 V  C41G6.2 AAAACTGCCATGAATCGAGTAAA ACTACAACTCAGCTGCACTTTCC V-9P14
160 H08 V  C41G6.3 ATGCTGAGCGGCTTTAGTGT  TGCAACCAACAGCGAAATAG  V-9P16
160 H11 V  C41G6.7 GCAATGGTGATGGCCTTATT  GTTTAGCAATTTTGCCCCAA  V-9P22
161 A01 V  C41G6.9 ATGTCACTGACGCAAAACCA  ATGTGCTTCTTTGCGAGGTT  V-10A01
161 A02 V  C41G6.10  GCGAAATGGGGAAAAACATA  GTATTGCGACGGGAGTTGTT  V-10A03
161 A03 V  C41G6.11  TTCTTGTCAATTGTCATCCTCCT CTACCTCATTCAACAATTCCAGC V-10A05
161 A04 V  C41G6.12  AGGCACAATTCCAAATAGTCTCA TGCATTGAATATGCAGTAACGAC V-10A07
161 A05 V  C41G6.13  TAATGCAAAAATTGCACATTGAG TCTCCGTCCTTTCATATGTCTGT V-10A09
161 A06 V  M01B2.1 ACCGTACCCCACCGTATGTA  AGGGTCGGAAACTAAAGCGT  V-10A11
161 A07 V  M01B2.2 CATGATGTATCTGGCTCTCACAA GATCATTTGAAAAGTGTGCTTCC V-10A13
161 A08 V  M01B2.3 TCACACAACTTGATTCCCCA  CGTGCATCTCCAAATCTGTG  V-10A15
161 A09 V  M01B2.4 TTGATTAATTTTCTCGGCTTCAA ATTGCGTGTTCAGCTTAATGTTT V-10A17
161 A11 V  M01B2.6 ACCAGTGGTGAGAAACCAGG  TTGCCAAATCCAAACTCCTC  V-10A21
161 A12 V  M01B2.7 TCTGTTAAGGCCTGACGCTT  CCAAGCATCGGTTTGAATCT  V-10A23
161 B02 V  M01B2.9 GCAAACAATGTCAATGAGTTGAA AATGGAGCCTCTTCTTATCATCC V-10C03
161 B03 V  M01B2.10  CCCATACCGTCCGATTATTG  CAATGCAAAATGTGATTGCC  V-10C05
161 B04 V  T10H4.2 CATAGCATGCGAGTCCTTGA  TCTTTTTCTTTGCGGCTCAT  V-10C07
161 B05 V  T10H4.3 CCAGGTGTAATGCGGTTTTT  GTTGGTATGATTCCCGATGC  V-10C09
161 B06 V  T10H4.4 TCCACGGAATAAAGCTGTCC  AACCGGCTAAAGCTCCACTT  V-10C11
161 B07 V  T10H4.5 GAAGCGAACCGAAAGATGAG  AAGCAATTTGGAATTCACGC  V-10C13
161 B09 V  T10H4.7 TGCAATTCCCAAAGTTCCTC  AATGGCCGAATACTACGACG  V-10C17
161 B10 V  T10H4.8 AGAGTTGGTGTGGTTGAGATGTT TGGCAATCAGCTAACCAATTTAT V-10C19
161 B11 V  T10H4.9 TCAGCTCCATTGGTGTCTTG  TCTTTTGGTGGGGAACTTTG  V-10C21
161 B12 V  T10H4.10  CATCCAACCGTGTTCAAGTG  TCGATTTTTGAAATGGAGGC  V-10C23
161 C01 V  T10H4.11  CATGAACCAGCTCTTCACGA